[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/tr/ - Canadians Are Best Friends Edition
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 303
Thread images: 48
What a Canadian sunday. I feel strong like a maple syrup.
>>
>>53711183
Turk-Canadian shitpost alliance
>when?
>>
>>53711183
And flexible as a leaf ?
>>
>>53711219
Who are you quoting?
>>
>>53711219

It is already happening my white and red bro.

>>53711243

>/tr/
>Canada invited

So as a Dutch what makes you think you can post here mate? Leave now.
>>
>>53711270

Serj Abi günaydın :D
>>
>>53711317
g*n*yd*n
>>
SENİN ANANI BACINI SİKİYİM HACI FISFISMIŞ ANNENİN O KARA AMINA SOKAYIM SENİN KESİN KÜRTSÜNDÜR KESİN ANNESİNİ BACISINI 5 MİLYARA SATAN KÜRTSÜNDÜR. SENİN GİBİ OROSPU COCUKLARINA SÖVMEK BİLE GEREKSİZ ASLINDA SENİN O GÖZLERİNİN İÇİNE BAKTIĞIN ANNENLE BACINI DUŞA SOKUP YIKAYIP ÇIKARIP GÖZLERİNİN
>>
>>53711278
Dutch ppl are p based tbհ and they're language is very butifel imo
http://www.youtube.com/watch?v=c8HcOE45FEw
>>
File: PCA-20090906-62.jpg (200 KB, 850x567) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
PCA-20090906-62.jpg
200 KB, 850x567
>>53711183
>You'll NEVER be a based Turkish god
>>
Patrisyan müziği paylaşın

https://www.youtube.com/watch?v=3BLzM7GbFEY
>>
File: ahahahahhaa.jpg (75 KB, 529x729) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ahahahahhaa.jpg
75 KB, 529x729
Allahu Ekber
Muhammed Rehber
Yahudi Geber
İslam Zafer
>>
>>53712837
https://www.youtube.com/watch?v=Tk4KgjSibYA
>>
>>53713096
Actually it's allahu akbar
>>
File: 1450988863799.jpg (5 KB, 214x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450988863799.jpg
5 KB, 214x250
>>53712005
>dutch
>beautiful
>>
>>53713779
It is

t. mountainnigger
>>
turks support isis
>>
>>53711183
STRONG LIKE BLACK COCK
>>
yağız kürt delikanlısı nasıl şişirmiş karıyı lan. offfffffffff kürt yarrağını görmüş memeler bile şişmiş maşhallah ;^)
>>
>>53715903
Efso. Ben de bi Kürt olarak ileride şişirecem böyle bi t*rk orospusunu. Sonra atacam sokağa bok yesin. :d
>>
File: 1448505568466.png (276 KB, 512x384) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448505568466.png
276 KB, 512x384
sürekli uykum var amk almancı anon burdamısın yardım et reeeeeee reeeeee
>>
>>53711278
Lan ben donerciyim sen newfagmisin ne ? :D
>>
>>53712005
Ok, lad - I'm gonna assume that you were drunk
>>
File: turkishjetpilot.jpg (124 KB, 1125x1084) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
turkishjetpilot.jpg
124 KB, 1125x1084
>>53712837
>>
>>53716263
linki unuttum amk
https://www.youtube.com/watch?v=1KfaQ6pmv18
>>
File: turkroach.webm (499 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
turkroach.webm
499 KB, 400x400
>>53716287
>>
>>53712837
https://www.youtube.com/watch?v=ENTaZEJIRM4
>>
>>53716360
no bread 4 u filthy churka
>>
>>53716474
Xocam cikarmislar seni gecmis olsun
>>
Is this map accurate? It seems a bit weird there are little dots of Kurds all over the country. I have neve heard of Zaza either.
>>
>>53716610
eyw xardesim
>>
ingilizce postlamayın lütfen
>>
>>53716474
Dude.

What the fuck.

How do you know about KirbLaGoop. Do you listen to metrozu and all that shit?

That blows me away, i come from miami and ive seen all that shit listened to all their shit, its still very underground and non mainstream and people from bulgaria are bumping that shit all the way over there??

Thats fucking insane. wow.

Thanks man, you made my day, in a really weird way. Fuckin nutz
>>
>>53716612
Zazas are alevi kurds.


t. Kurd pro
>>
>>53716612
We have a canadian poster here who is a zaza maybe he can explain more about his people :D
>>
>>53716612
Yes
>>
>>53716701
https://www.youtube.com/watch?v=BYHHr7AwWfE

This song pretty much got me into kirb, sadly not many people know about kirb/ruben slikk/mike dece/metro zu etc in Bulgaria(I might be the only one xd)
>>
hello
>>
File: yoba4.jpg (5 KB, 164x170) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
yoba4.jpg
5 KB, 164x170
>>53716877
https://www.youtube.com/watch?v=IRNUoFhVJCM

Great choice. I agree man, these guys need to reach the top.

#CHRISTMOB #JIZZBOSS #WHORELORDT #SLAVICSWAGGONMYNUTS
>>
>>53716995
yo whats up with ruben? is he still jailed? i kinda miss him
>>
>>53716884
Hello z*za
>>
File: damn.jpg (33 KB, 320x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
damn.jpg
33 KB, 320x400
>>53717132
Yup. He's not getting out any time soon, if ever.

Nigga committed armed robbery, had dope on him and a gun, and ran away from the police, is a repeat offender and 25.....

https://www.youtube.com/watch?v=6I9LF8RLP6k

Not looking too good for for Jizzlord CumChrist... :-(
>>
>>53717281
fuck man ruben was really good... im yet to find a weak song by him. i'll miss him. btw are kirb's mixtapes uploaded anywhere on the net? i used to download them straight from his bandcamp but for some reason you need to pay now ;-D
>>
>>53713533
It's Allahu Ekber in Turkish
>>
File: vl.png (90 KB, 442x481) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vl.png
90 KB, 442x481
>>53717432
https://www.youtube.com/watch?v=Fk14A4bEp4Y

I've found pretty much every metro zu artist (including kirb) has all their shit for free on either youtube or soundcloud
>>
>>53716612
Kars'ın tamamı + Ardahan'ın güneyi Kürt doldu. Açık yeşil diye bi şey kalmadı artık.

t. Kars/Ardahan pro
>>
File: Untitled.png (14 KB, 714x188) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Untitled.png
14 KB, 714x188
>>53717536
https://www.youtube.com/watch?v=N4_ZVjzoAYA

yeah like i said i used to download kirb's shit straight from bandcamp but its no longer free.
oh well ill keep on looking.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=eSaKkcDQZBU

>tfw no qt uzbek gf

YETHEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEER
>>
>>53718435
sie sana kim bakar amk susgosu
>>
File: 1057 - mcvym6Y.png (212 KB, 413x382) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1057 - mcvym6Y.png
212 KB, 413x382
>>53718477
KES AMK CINGENESI DONER BICAGIMLA O BOK TENLI PIS KULAKLARINI KESERIM REEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
>>
>ohk no trump başğan
>>
>>53718609
yoo asil ben senin kafani kesecem. hemen adres ver pic hitit
>>
>>53718666
>>
>>53718665
lel ben balkan pixiyim ama :Dd

obez hitit pici yatiyodur daha kesin
>>
>>53718755
pardon xocam yanlis oldu ;-D yav bu hitit picinin adresi yok mu sende gidelim keselim kafasini ;-D
>>
>>53718801
Var hocam veriyorum not al bi yere

Ananın kıllı kahverengi amcığı
>>
>>53718801
var hoxam ama piçin boynu mazallah sigir gibi guillotine lazim onun kafasini kesmek icin :dD
>>
>>53718987
kes ulan turkistanli cockroach anani siqerim
>>
>>53718987
Hayda hocam cok hizli dedin oyle bu meme guzel olmuyor
>>
File: 1444692535627.png (941 KB, 643x904) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444692535627.png
941 KB, 643x904
Yine ne konuşuyonuz aqun otistikleri
>>
>>53719054
sey :Dd
>>
>>53719047
Sana mı sorucam t*rko hangi hızda diyeceğimi sie
>>
Bros should I bus to another city to make out and try to get sex from a turkish/saudi hijab girl?

I'm talking to her on Kik she's seems desperate like me and is a KV as well.

But she's a 6/10 not anything to brag about. Should I get with an ugly chick turk Bros?
>>
>>53719186
t*rks support isis
>>
>>53719186
is she korea-boo?
>>
>>53719240
O-ok
>>53719251
No she likes drake
>>
File: zihin.jpg (49 KB, 568x319) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zihin.jpg
49 KB, 568x319
>>53719186
yeah bruv u should totally fuggg her xfdddd
>>
https://www.youtube.com/watch?v=l9f6xYvAeSw
>>
>>53716612
Laz people aren't the majority in anywhere but their mountain villages. Same for Zazas I think. At least I am sure they are not the majority in such a huge place.
The rest is correct i guess
>>
apolitizmi marifet sanan gerizekalılar tarafından eleştirilen gençlik örgütü.

ulan akp-rte memlekette herkesi bir köşeye savurmuş, kimsenin sesi çıkmazken üniversite gençliğinden ses çıkıyor, buradaki davarlar da gelmiş okul hayatını yakmayı göze alıp oraya çıkan gençlere laf ediyor. "mesele sadece ses çıkarmak mı yea" diyen zeka küplerini de duyar gibiyim. eylemin siyasal içeriği de gayet sağlıklı. birileri iktidar korkusundan insanlığından vazgeçiyorsa, birilerinin de bu ülkeye insanlığın ne olduğunu hatırlatması gerekir. akp'nin her gündemde toplumun her kesimini hizaya getiremediğini göstermesi bakımından da gayet gerekli ve başarılı bir eylem. dostlarımızın eline sağlık.

akp'yle ve akp'nin medyasıyla dişe diş mücadele eden insanlara ergen diyen asosyal beyinsizleri de klavyelerini bir taraflarından çıkarıp gerçek hayata dahil olmaya çağırıyorum. tabii sen bunu okuduktan sonra cod atacaktın pardon.
>>
>>53719753
Nerden buluyon böyle komikli fıkraları allasen ?
>>
''en değersiz gurur, milli gururdur. bu, onunla gurur duyandaki bireysel özelliklerin yoksunluğunu ele verir. çünkü insan neden milyonlarca insanla paylaştığı bir özelliğe tutunma gereği duyarbilirki başka türlü? dikkate değer kişisel niteliklere sahip olan, sürekli göz önünde bulundurduğu ülkesinin hatalarını açıkça görebilecektir. ama dünyada gurur duyabilecek hiçbir şeyi olmayan her zavallı aptal, gurur duyabilmek için son çare olarak ait olduğu ülkesi ile gurur duyar.''

arthur schopenhauer
>>
>>53720374
kes ulan idealist pici!
>>
>>53720374
Bu sözü geçen sene kullanıp Tengri'nin oğlundan sonra en fazla (You) alan postu atmıştım hatırlayan var mı?
>>
0-4 200 kilo olcam
5-9 kilo vercem
>>
File: DONTLOOKEYES.gif (906 KB, 386x217) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DONTLOOKEYES.gif
906 KB, 386x217
>>
>>53722469
xocam kac kilo oldun?
>>53722684
kes ulan atama laf atma kafani keserim hitit pici
>>
File: turkey-pride-10.jpg (1 MB, 2000x1333) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
turkey-pride-10.jpg
1 MB, 2000x1333
Turkey is greatest ally
>>
>>53722783
DELET THIS
>>
>>53722756
150
>>
nasıl zengin karı sikebilirim
>>
>>53723658
alfa bir kürt olman lazım
>>
>>53723890
nasil alfa bir kurt olabiliriz
>>
>>53723933
sen zaten kürtsün şizo :DDDD
>>
>>53723954
>alfa
>>
>>53723954
efso sikmissin boktenli sizofreni xocam ;-DDDDDD ooo
>>
Selam anası tokuşmuşlar
>>
hihihi
hihi
hi
hehehehe
heh
e
h
a
ha
eh
a
ha
h
ah
a
HAHA
H
AH
AH
A
HAHAHAHA
HA
H
AH
A
HHAHAHAHAHAHAHAHAHAAAAA
>>
>>53724254
haha
>>
ORÇOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO XD
>>
gunaydin
>>
>>53724676
yeni mi uyandin amk obezi
>>
>>53724676
kac kilo oldun hitit pici
>>
>>53724758
evet :D

>>53724833
95-100
>>
>>53724985
vay amk geçen sene 90 kiloydum lan. 1 senede 150 kilo oldum ÖFFFFFFF
>>
netflix türkiyeye açılmış lan. hayatımda gördüğüm en iyi sistem. bütün filmler beleşten izleyebiliyon süper
>>
>>53725326
ax be turkom ax
>>
>>53725275
maşallah tosunum. bir at göbüşü görek
>>
>ohk hic 150 kilo anonun koca, terlemis gobek deligini ustune mountain dew ve doritos dokup sikemicen
>>
>>53725439
amk şizo, belçikalı kızlar varken napacan kamalı. taciz etsene qt'leri tüm gün shitpost yapıyosun
>>
>>53725326
>beleş
>>
>>53725666
nasil taciz etsin amk sizofreni butun gun burda 100 kilo olmus zaten
>>
File: 1450977759044.jpg (155 KB, 960x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450977759044.jpg
155 KB, 960x960
>>53725666
eriniyom amk
>>
>>53711668

/int/ to the max
>>
>>53725372
daha geçen attım lan fetişmisiniz
>>
File: yüce isa.jpg (28 KB, 445x503) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
yüce isa.jpg
28 KB, 445x503
ANASI KAŞARLANMIŞ YAĞLI OTİSTİK ASOSYAL OROSPU ÇOCUKLARI SİZİ BUGÜN CRİNGE DOZUNUZU ALMADIĞINIZI DUYDUM HA ÖYLE Mİ
https://www.youtube.com/watch?v=KaQlMAacOEc
2:34
>>
>>53726006
rap3 m3 anon?
>>
File: 1453015152624.jpg (81 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453015152624.jpg
81 KB, 1280x720
lan otistikler siz bilirsiniz şu animenin adı ney

namefag tribi bıraktı ama burda biliyorum mq obezi cevap ver lan
>>
>>53727565
image search
>>
https://www.youtube.com/watch?v=ejgpiWZHH34


ustun yaris muzik postlayin lan biraz entel dantel circlejerk yapalim
>>
>>53727565
Himouto! Umaru-chan
>>
>>53727669
https://www.youtube.com/watch?v=CSvFpBOe8eY
:^))))))))))))))))))))))
>>
>>53727669
https://www.youtube.com/watch?v=XHeXdGSYEMc
>>
File: 1452544125214.jpg (25 KB, 604x204) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452544125214.jpg
25 KB, 604x204
>>53727669
https://www.youtube.com/watch?v=Ha0NOkwU6Us
yarışım yeterince üstün mü hocam?
>>
>>53727669
https://www.youtube.com/watch?v=095Jdku7wo8
>>
>>53727735
>>53727708
rezil, 1988 domaine leroy clos de vougeot grand cru sarabimi tukurdum ekranima resmen.

>>53727790
guzel
>>
selam beyler men qazaq mışam :DDDD
>>
>>53728022
sende sarap ne arar amk obezi o mountain dew olmasin?
https://www.youtube.com/watch?v=pRwzZ_Ugsbw
>>
>>53728065
bu proxi ile gidip turk shilliği yapammı :DD
>>
Delet this
>>
File: 1452094387822.jpg (49 KB, 680x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452094387822.jpg
49 KB, 680x768
>>53728022
https://www.youtube.com/watch?v=elUhPaN1yB8
>>
justin bieber 21 yaşına gelmiş amk
>>
>>53728137
>9gag
>>
>>53728121
evet :D
>>
https://www.youtube.com/watch?v=2IzR_ClTE8Y

>babymetal dinlemiyorum

ax ulan yobazlar ax
>>
File: 1422561044104.jpg (36 KB, 729x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422561044104.jpg
36 KB, 729x960
https://www.youtube.com/watch?v=nDqaTXqCN-Q
telefonumda babymetal olduğu için kimsenin playlistime bakmasına izin vermiyorum ;_;
>>
File: 1448052211944.jpg (45 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448052211944.jpg
45 KB, 720x960
Bu salak gavurlar based Köksal Babanın webmlerini atarak bizi trigger etceklerini mi sanıyorlar :DD
>>
>>53728715
köksal babanın olayı nedir tam olarak anon?
>>
>>53728777
köksal babanın olayı senin ananı tokmakçısı olmasıdır :DDD
>>
>>53728777
facebook selebritisi amk. rum dölleri adamın özrüyle dalga geçiyorlar ekşiciler gülüyor falan
>>
>>53728443
>>53728638
>hajum bilmemne metal dinlemeyen cahildir xddd
>aynen hajum yaaa bende dinliyorum çok harika tam bize göre :DDDD

Entelektüeliteniz tavan yapmış durumda, anonlar.
>>
>>53728814
>üçlülere saygısızlık
axx
>>
>>53728866
özür dilerim xocaefendi
>>
http://poal.me/46ok26
>>
>HAJUM HAJUM HAJUM XDDD

eee yeter lan sikerim herkes "hajum hajum xddd" diye dolanıyor ortalıkta.

HOCA CAMİDE ANANI SİKİYOR KOÇUM HABERİN YOK SENİN
>>
>>53728938
pardon hajum
>>
>>53728842
kimse köksal babayla dalga geçmiyor en fazla arkdaşça banter
süleyman adamı yediriyor, içiriyor, boyuna göre takım diktiriyor, en lüks arabalarda gezdiriyor, doğum günü partisi yapıyorlar, nereye gidiyorsa yanında gezidiyor, denize götürüyor, almanyaya götürüyor daha ne yapsınlar mq
>>
File: saha-turk-kizi.jpg (72 KB, 538x807) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
saha-turk-kizi.jpg
72 KB, 538x807
>>53728937
MHP'YE OY BASMAYININ ANASININ AMINA BASARIM LAN
>>
>CHPye oy vermemek
>>
>>53729274
>Cuckold Partisine oy vermek
>>
>>53729274
Haziran'da verdim ama Kasım'da boş oy attım cucklaştığı için
>>
>>53729274
>rojdar ne ara benim karimi ve bacimi sikebilirsin?
>>
File: fedoraguy.gif (61 KB, 185x185) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fedoraguy.gif
61 KB, 185x185
>>53729274
>ben CuckHaPe'ye oy veriyorum
>>
>>53729366
>>53729314
KEK
meclisteki tüm partiler ya çomar ya kürtçü ya da cuck. ortasını bulamazsak ülke yarra yiycek desu
>>
>>53729314
>>53729366
>>53729413
>comarlara oy vermek
>>
>>53729518
mhp chp'den yine iyi
>>
>>53729458
Ortası olmayacak anon. Bu coğrafyanın insanı böyle değiştiremezsin. Cahilliğinden bir fikre tutuldu mu asla bırakmaz, iyi olsun kötü olsun. En mantıklısı kaçıp kurtulmak ama, o da şansın varsa.
>>
>>53729518
comar falanda siki kocaman adamın. rus jetini indirdi kimse bi bok yapamadı, günde 30 kürt öldürüyor laf eden yok, ab'yi bildiğin sömürüyor suriyeliler ayağına, çatır çutur cemaati sikiyor.
şimdi de okuldaki solculara et atacak gibi. eline, koluna, bileğine kuvvet reis
>>
>>53729458
lan zaten 4 tane parti var .d
>>53728937
bu listedeki herhangi bir partiye oy veren hem çomar hem de gavattır
>akp = çomar + dinci gavatlığı
>mhp = çomar + sentez gavatlığı
>hdp = çomar + kürt gavatlığı
>chp = kamalizm (batıcı çomarlık) + batı gavatlığı
>>
>>53729637
Aynen hocam,kendisi Türkiyeden bihaber alamancı götburger olduğu için CuckHaPe'li herhalde
>>
>>53729565
MHP denen çomar 2.0'ların k*rt sorununu çözeceğine kim inandırdı sizi?
Ülkücülerin mottosu zaten "müslo olduğu sürece k*rt-t*rk kardeştir", artı o adamların gram politik tecrübeleri yok kaldı ki ülke yönetsinler.
Aşırı radikal biri başa geçmedikten sonra (o da zaten halklar her anlamda birbiriyle karıştığı için imkansız) k*rt sorunu bitmez, boşa hayal kurup t*rancılık oynamayın.
>>
File: güc.jpg (82 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
güc.jpg
82 KB, 500x500
Oylarinizi kime vermek isterseniz verin.
Tüm Türk dünyasinda bir birine bagli partiler kurulmalilar.
https://www.youtube.com/watch?v=MdLII-xyLFI
>>
>>53730133
Hocam sen yarı Alman mıydın?
>>
>>53729952
Bizim de bir Trumpa ihtiyacımız var lan. K*rtler sinekler gibi çiftleşiyor, 100 yıl içerisinde Türkler azınlık olur işleri böyle bırakırsak, Güney Afrıka 2.0
>>
File: 1.png (34 KB, 958x958) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.png
34 KB, 958x958
Kara günler yasaniyor.
Görgülerimiz cok sınırlı, tümlügü anlamiyoruz, cünkü tanri inanci yok.
>>
>>53730133
>>53730362

her postunda cringe oluyom nasil basariyon boyle isi lan?
>>
NEET yaşamına en çok yaklaşabileceğim meslek ne olur?
>>
>>53730482
yarrak yemek
>>
File: K. Atatürk.jpg (130 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
K. Atatürk.jpg
130 KB, 500x500
>>53730302
Ne mutlu Türküm diyene.
>>
>>53730520
amk cocugu bu nasıl cevap
>>
>>53730520
TRIGGER WARNING KOYUN SU RESIMLERE AK GOZLERININ ICINE BAKTIM BU GECE YINE UYAMAM OFF
>>
>>53730482
TIDF. Şimdiki shitpostların için para kazanıyorsun
>>
>>53730470
Duygularinla düsünecegine, bir mantikla dene.

>>53730544
Türküm.
>>
>>53730566
kayıt işlemleri nerede yapılıyor?
>>
File: 1448575266102.gif (3 MB, 435x244) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448575266102.gif
3 MB, 435x244
>>53730133
>>53730362
>>53730520
>>
>>53730614
ananın amında
>>
Just checking in to say:
>hello
Have a nice day everyone!
>>
>>53730707

y-you too
>>
>>53730626
Konu senin duygusal haytin degil.

Sen bana söyle niye insanlar görgüsüz her seyin icine siciyorlar?
Cünkü tanri inanclari yok, tanri inanci allahtan korkmak degil, ama tümlüge, birlige inanmaktir.
>>
>Yarı Alman ol
>Övünülecek tonla yazar/tarihi kişilik barındıran Alman ırkı yerine bok kokulu barbarlara ilgi duy
>>
>>53730818
https://www.youtube.com/watch?v=4ztOV2wrrkY
>>
>>53730818
https://www.youtube.com/watch?v=4ztOV2wrrkY
>>
>>53730818
>iki ırkında barbar olmadığını ima etmek
Barbar kelimesi Almanlar için yapılmış zaten hajum
>>
>>53731084
da ayrı mq barbarı
>>
>>53730773
anan mı alman baban mı
>>
>>53731126
Bir seye bakiyorum, bir birak.
>>
>>53731309

her post 1000% cringe vay mq
>>
>>53731360
Qeq :D
Buna cidden ben de cringe oldum
>>
>>53731360
hewal hani ypg'ye katılacaktın
>>
>>53731465
yok xewal, ulu onder apo senin yerin evroba dedi. burda kurt halkinin direnisi icin lobby yapmam lazim filan. burdaki karilari sikmem lazim ki bizim tarafimizi secsinler, o yuzden benim burda kalmal lazim bremin.
>>
BARBARAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASOS SELONİKOOOOOOOOS
>>
>>53731563
KEK
>>
Duygusal ibnerler, bana cringe diyorsuz'da tek bir yeni düsünce meydana getirmiyorsunuz.
>>
>>53731773
vallaxi xocam her postun cringe xddd
>>
Sizce Latin alfabesinden sonra en iyi alfabe hangisi? Meme cevapler vermeyin lüfen.

>inb4 GökTürkçe
>>
>>53731925
İbranice

Göktürk alfabesi çok ahım şahım değil.
>>
>>53731925
Yunan ve Yahudi alfabeleri
>>
>>53731831
Allah akbar tip postlar atsam cringe olmiyacaktiniz... yeni yaratici düsünceler paylasiyorumk, bir'den cringemis...
Alisacaksiniz.

>>53731925
Sanki biri latin alfabesinden baskasini biliyor.
Kiril alfabesi aynisi zaten.
Cin tipler ve arabca kaldi, onnar cok karmasik.

Göktürk degisik bir tip, o'da ilginc.
>>
FINALLY THE TURKS AND CAMADIANS CAN TAKE THEIR RIGHTFUL THRONE ON /INT/

CAN I GET A DRAKEPOST?
>>
>>53731925
hititlerin cuneiform alfabesi
>>
>>53732073
İbranice yazmak çok zor, Latin dışında bir alfabe ile Türkçe not tutmayı planlıyorum o yüzden pratik olması mühim.
>>
>>53732108
>yaratici düsünceler
Kapının önüne inip yoldan birini çevirsem de aynı saçmalıkları duyarım anon.
>>
>>53732201
Görünüm açısından bana en estetik gelen İbrani alfabesi ama zor dediğin gibi.
Kiril kullan fazla zorlamaz.
>>
>>53731925
Georgian
>>
>>53732222
Belki anlamiyorsundur.
>>
>>53732222
guzel dortlu xocam, tebriklerimi ve bacimi size sunarim.

t. izmirli
>>
>>53732370
Gelip benim yerime anlamak ister miydin?
>>
Sizce Latin alfabesini kullanmasaydık, hangisini kullanırdık/kullanmamız iyi olurdu?
>>
File: full-hangul.jpg (351 KB, 1266x896) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
full-hangul.jpg
351 KB, 1266x896
>>53731925
meme cevap yoksa hangıl tabi ki
>>
>>53732201
Kiril 2 saat icersinde tamamen örenmis olursun.

http://imena.orakul.ua/female/

Isimleri oku, yavas yavas tamamlasir.
>>
Fellax öldü
Anonlar bölündü
Burası toru
Anasida sikildi
>>
>>53732434
reforme kiril veya karamanlıların kullandığı yunan abcsi iyi olurdu
>>
Bean Bag Buccaneers is a two player children's game, the object of which is to pick up your treasure chest on the central island and sail back safely.

Each player has a giant sailing ship as their main game piece. Each ship has a removable sail, two trigger-action side panels, and a huge spring-driven cannon. Players take turns moving forward along a prescribed track and shooting bean bags at their opponent's ship. A hit on one of the side panels will force it to pop off and give the player a free shot at the other side; a hit forcing the sail off becalms the ship for a turn.

To add to the pirate flavor, each player also has an eye patch. Wearing these will slightly affect depth perception and add a marginal bit of sport to the shooting.

This game retailed for the somewhat impressive sum of $16 back in 1962. With its huge plastic ships (close to a foot long), giant vinyl play mat, and the eye patches, it may well stand as one of the more overproduced games of the early 1960s.
>>
>>53732681
turks support isis
>>
>>53732201
orhun alfabesi türkçe için çok pratik dürüst olmak gerekirse, özellikle türkçe kökenli kelimelerde, ya da türkçe ses kurallarına uyan kelimelerde
>>
>>53732748
Turks are Isis but also cockroaches
>>
>>53731925
>>53732295
Kiril iyidir. Ama ö ve ü gibi seslerde sıkıntı olur. Kazak ve Özbek alfabelerinde o sesler var mı bilmiyorum. Varsa onları kullanarak sıkıntı yaşamadan yazabilirsin.
>>
>>53732513
harbiden yazik oldu toruya
>>
>>53733880
bence çok iyi oldu toru kapandı ruhum huzur buldu
>>
File: image.jpg (103 KB, 600x518) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
103 KB, 600x518
>>53733198
Kazak alfabesinde var hepsi
>>
>>53734075
Bundan sonra senin adın CringeAnon olsun
>>
https://www.youtube.com/watch?v=hllU9NEcJyg

>>53734213
Cok igrenc bir sey yapmis olursun.
>>
>>53733026
Agreed
>>
>>53719186
aint worth it mane
>>
File: 1366582958515.jpg (79 KB, 409x409) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1366582958515.jpg
79 KB, 409x409
Literally eating French Toast with Maple syrup right now
>>
>>53734643
wew
>>
>>53733026
keep in mind k*rds are not human and 30 of them are getting removed every fucking day :^)
>>
Maple syrup ne beyler? Pekmez gibi bi şey mi?
>>
>>53735069
aynen
>>
>2016
>belçikaya you vermek
>>
File: 1449264360775.jpg (57 KB, 604x437) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449264360775.jpg
57 KB, 604x437
>>53736349
>2016
>hala vesuvius gibi yanmak
>>
>>53735069
Yok yav, baklava şerbeti gibi bir şey işte. Çok tatlı, biraz kıvamlı (pekmez kadar değil), daha çok Kanadalının işi ama Amerikalılar pancake için filan kullanır. Türkiyede hiç mi yok?
>>
File: 1440691065079.jpg (43 KB, 960x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440691065079.jpg
43 KB, 960x540
>>53736727
you verdim yansin turko xd
>>
>>53737309
Var ama çok pahalı, 330 gramlık şişe 70 lira gibi
>>
File: e97.jpg (1 MB, 5000x5000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
e97.jpg
1 MB, 5000x5000
>>53737674
http://www.amazon.com/Kirkland-Signature-Percent-Maple-Syrup/dp/B00JZSUATO/ref=sr_1_5?s=grocery&ie=UTF8&qid=1453061398&sr=1-5&keywords=maple+syrup

Amk o kadar pahalı mı? Linkteki şurup hemen hemen 1 kilo ve yinede daha ucuz, hatta Kanadadan ithal. Eminim özentiden düzenli olarak alan vardır yine...
>>
Why are we best friends?
>>
>>53738374
I honestly don't know but here in Germany Turks established some proverbs, the most famous being ''sweet like a Canadian'', when you did something nice.
>>
cCc lazistan geliyor cCc
>>
almanci cringeanon burda mi?
>>
>>53739420
öf siz de mi amk
independent west anatolia republic when?
>>
>>53739420
Lazlar Türklerden daha Türkçü mq :dd
>>
>>53739420
Ardahanda laz yok, ordakileri ya Ahıska yada Azeri.
>>
Bump.
Sırf kamal yeni açmasın diye :DDD
>>
>belcikaliya (you) vermek
>>
>>53741619
qeq bundan sonra kamala nihalli tirad yok :D
>>
>>53741754
Aynen. Gece biz uyurken açar kendi kendine eğlenir artık orço :Dd
>>
Köksal Babalı efso tirad açıcam kimse açmasın
>>
>>53742114
yalan atma kamal nihalli tirad acican dimi
>>
>limite 60 post var
>yeni tirad için "açmayın ben açıcam" "kamal açmasın" "yeni tirad anamın amına armağan olsun" diye post atmak
yeter yeniibne / otistler
>>
File: CYc6MgKWYAAJJDy.jpg (64 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CYc6MgKWYAAJJDy.jpg
64 KB, 600x600
>>53742156
ÖFF :dd
Şu fotoyla açıcam ben açamazsam siz açın
Gavurlarada göt helakı verir belki
>>
>>53742246
>yeniibne
en eski oldfaglerden biriyim
>>
>>53742264
lel
>>
>>53742264
efso xdddd
>>
>>53742264
çay bardağı adamın kafadan büyük amq efso
>>
sazlıköy gençlik > heijan > evren > güneş sistemi > serseri bela > dünya > ceyhan crew > cash ömer > kürdistan > türkiye > sagopa > eminem > recep tayyip erdoğan (cc) > isyanqar > bok > sidik > sanjar
>>
>>53742246
Amk malı bumplamasaydım şimdi arşive gömülmüştü tirad.
>>
>>53744079
hadi git yat anon ^^ :D tirad bende
>>
https://www.youtube.com/watch?v=oesyag1DK-A
>>
>>53744438
anan üstünü değişiyor birazdan yatacaz :Dd
>>
>>53744641
sevişmeden uyumayın DD:
>>
File: türkçegondola.jpg (51 KB, 604x437) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
türkçegondola.jpg
51 KB, 604x437
>>
lan
>>
>>53744969
sie git reddite ben kurdmuyum diye tirad ac ;-DDD
>>
>>53729011
Süleyman kim?
>>
http://strawpoll.me/6569304
>>
File: 1441018180272.jpg (12 KB, 480x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441018180272.jpg
12 KB, 480x640
>>53715903
>gece gündüz Türk erkeğine bok at
>gidip has bir metropol çomarıyla evlen
>>
>>53745098
Lel efso ;-DDDD
>>
>>53745179
Süleyman senin orospu ananın tokmakçısı
>>
uydunuz galiba xd
>>
File: ThanksCanada.jpg (126 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ThanksCanada.jpg
126 KB, 1024x768
Love u canada
>>
>>53746675
hayir anan cagirdi onunla birlikteyiz simdi :dd
>>
>>53747294
vay orospu vay ;-DD ne yaptiniz?? ;-DD
>>
Redpill me on Keksal
>>
>>53747534
pogaca yapmis oglumun internet arkadaslari yesin demis, bizi cagirmis e biz de gittik simdi ayip olmasin diye. vallaxi guzeldi pogacalar :Dd
>>
>>53747624
xelal anama ;-D gene gelin viper dinleriz birlikte
>>
>>53747685
xoydaaa maske agabeyimizi dururken viper dinlemek de ne simdi
>>
>>53747746
dogru soyledim xocam pardon. sen gel efso akariz seninle acayip orospu sikeriz vallax ;-DD

https://www.youtube.com/watch?v=mE4GwZn9Bog
>>
>>53747824
vay guzel plan sona bi kac kafir kafasi keseriz tam olur :Dd
>>
>>53747894
insAllah xardesim ;-)
>>
>>53712005
https://www.youtube.com/watch?v=0mLOu5RiRjs
>>
>>53748322
sie kamal
>>
>>53748322
>30 post önceden tirad
Raporladım :)
>>
>>53748358
>>53748368
YANIYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOM
>>
File: 1444242354356.jpg (43 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444242354356.jpg
43 KB, 480x360
>>53748485
>0 replies
yooo asil sen yaniyon kamal pici
>>
>>53748322
raporladım
>>
rezil tirad
>>
>>53748322
reported
>>
bok tirad
>>
kakamı yapam bu tirada
>>
rezil rüsva amq
>>
bok bok bo k
>>
t*rks please leave /int/
>>
bok + çiş
>>
>>53749410
kürdistan tiradin kimsemiz bir sey yapmadan bile sikildi
>>
sie amq orçu
>>
karını siqem
>>
kızına soqam
>>
*farts*
>>
Yan kamal yan
>>
>>53749674
yandım biraz desu :DDd
>>
kamala tirad yok
>>
File: image.jpg (24 KB, 314x469) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
24 KB, 314x469
>cêxâp'a oy verdim
>>
>>53749868
You have already reported this post, or someone with your IP has already reported it.
>>
>>53750026
yanıyom.
>>
bok bok post atıp kamalın tiradı silinmeden bumb limitine getirmeyin mq
>>
>>53750026
modemi resetle xewal kamal picinin gotu yansin xd
>>
kac kaldi?
>>
sike sike yazacaksınız amq orçuları sizi :D
>>
>>53750113

>>53750113

>>53750113

>>53750113

HAYDI
>>
>>53711183
the maple syrup is strong today... it's fuckin' cold enough to tow a car with half a can bwaud!
>>
>>53747597
Köksal*
He is your mothers drummer my teacher :))))))
Thread replies: 303
Thread images: 48
Thread DB ID: 449417[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.