[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
HVEM HER FRA HEDMARK?
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 90
Thread images: 13
File: Hedmark.jpg (55 KB, 1100x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hedmark.jpg
55 KB, 1100x800
HVEM HER FRA HEDMARK?
>>
INGEN
>>
hva er hedmark?
>>
KJEM DU FRA VALLSET?
>>
>ostlandet
Drep deg selv.
>>
hva
>>
>>53690645
Kjæm fra bondesvea i Hamar ama, men hvorfor kan du snakke hedmarking hvis jeg får sporre? Lyst til å dra til Torshavn fåvæ
>>
Ching chang ching chong
>>
>>53690645
faen ingen som kommer fra vællZ ama
>>
>>53690874
>>53691052
hvad betyder ama?
>>
File: 1451348995613.png (16 KB, 303x880) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451348995613.png
16 KB, 303x880
>>53690882
>>53690882
>>
>>53691052
Mornja Jonas
>>
>>53690882
Ding dang ding dong
fucking american
>>
>>53691091
Ama, ama, ama, ama, ama, ama
>>
>>53691091
Egentlig bare et slangord som blir brukt på slutt1
en av setninger mye her i Hedmark, har ikke så mye betydning
>>
>>53691130
Mornja ama, har du noe nam å akse bort?
>>
kan jeg være fra Hedemark?
>>
>>53691320
har du lyst, har du lov
>>
>>53691320
Ja, kom hit så kan vi kjore john deer og drekka hembrent ama
>>
>>53690882
hue
>>
>>53691391
og akse nam, nam til onan akser oss til svelstads rike, det hellige otta
>>
>>53691091
Er du fra Vallset eller er du Færoysk?
>>
>>53691484
Jeg er færosk, men jeg blev vallsetboo efter jeg så denne videoen
https://www.youtube.com/watch?v=yO41__aH1kY
>>
>>53691391
>>53691356
Tusen takk. Hyggelig at som meg, som nettopp har kommet fra Syria, kan bli hedemarking
>>
>>53691551
HAHAHA
>>
>>53691551
Nicern yo, skulle onske jeg ble fodt i Færoyene, hvordan er livet der egt?
>>
>>53691679
for religost samfund for en hedning som mig, men ellers er det fint.
>>
>>53691747
Kan skjonne at religionen går litt for inn på folk ja, har du en epost eller? Tenker å dra til færoyene ganske snart, kanskje vi kunne ha blitt mokkings saman
>>
>>53691923
Nattelivet er stinker favæ. Natteklubber skal slokke kl. 4 og må ikke være åbne helligdage, o.s.v. Tag hellere til Island.
>>
>>53691923
inb4 hookup
>>
>>53691582
for et djevelsk knep
>>
>>53692095
hores ut som hamar rock city jo
>>
File: 1433562469222.png (369 KB, 800x532) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433562469222.png
369 KB, 800x532
>>53692095
Ahh rektig riktig, Island er bra også det fåvæ
>>
>>53692231
Du kan også risikere 25.000 kr i bode, hvis du ser grindehvale og ikke reporterer det
>>
>>53692330
Her hjemme er det 25k i bot hvis man ikke kommer fra vallset
>>
>>53692389
pluss to steinharde ottakjepper
>>
>>53692487
Hva i onans navn sa du til meg, din tragiske traumejævel!? Du skal vite at jeg har en doktorgrad i laksetolking, og jeg har vært involvert i flere oyekreftfremkallende turer til Godbakka, der Svelstads ostepolser kan finnes i sitt naturlige habitat. Fortlopende skal jeg spre Bjornars livslange budskap til enhver leseliste innenfor Silje Ps radius, i form av julefingre som vil sende forkjeplogen din i en traumefremkallende, samt livsforandrende bane rundt min personlige kolleksjon av drikkeenheter av ukjent opphav, det storste eksisterende objektet i det observerbare universet. Jeg besitter i dette oyeblikk de aller sjeldneste nakenbildene av Henning Wernoe og Stein Hansen, som jeg fikk tak i etter en 6 år lang ekspedisjon gjennom Amazonasregnskogen og nettsider med de mest spesifikke fetisjer du kan forestille deg. Jeg VIL påfore deg mine bæljproblemer og sende min brune bearnaisesaus intravenost gjennom deg til du dor av forkalkning. Du er dod, liksom.
>>
File: Faroe_Islands_girl.jpg (116 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Faroe_Islands_girl.jpg
116 KB, 1024x768
hvordan kan jeg skaffe en av disse gutta? jeg gir mange burger for det.
>>
>>53692560
Ballesteinen din?! Nei, det kan jeg ikke, for jeg er ikke lege. Det er Stein du snakker med, kan du snakke litt hoyere? Jeg horer deg litt dårlig.
>>
>>53692802
Fin genser. Vet ikke hvor hun har kjopt den
>>
>>53692802
10 ost og 5 big mac vær så snill
>>
>>53692802
Hon er fra Gota, Færoerne
>>
>>53692802
>travel to faroe islands
>log on to tinder
>super-like all the girls
>get rejected by all the girls
>cry
>eat big mac
>cry some more
>>
>>53692868
tror han mente veska?
>>
>>53692950
du skulle fått deg litt trostekuk etter det der
>>
>>53690325
nää
>>
File: wRNG9ie.png (255 KB, 610x610) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wRNG9ie.png
255 KB, 610x610
>>53693141
svenskejävel
>>
>>53693261
aa

vad ska du göra åt det? norrbagge
>>
>>53692884
Gjerne

>>53692868
Jeg har en Islandsk genser, det er veldig koselig.

>>53692919
Jeg skal gå i sommeren. Jeg håper været er bra.

>>53692950
>McD's
>I Færoyene

Jeg ikke tror det.

>>53693001
Nei, jeg mente jenta...eller genser. Hvorfor ikke begge?
>>
File: Alfons.jpg (179 KB, 452x572) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Alfons.jpg
179 KB, 452x572
>>53693141
>>
>>53693325
To svensker var på bordell, og spurte "hva kan vi få for 50 kr?"
- For 50 kr kan dere suge hverandre, svarte kjerringa og smalt igjen luka.
Så gikk de, og kom tilbake etter et kvarter.. "Hvor skal vi betale?"
>>
>>53693372
Vi har kun Burger King favæ

G! festival er et lille mareridt favæ
>>
>>53693547
Hvorfor mareritt?
>>
>>53693590
Altid dårligt vejr og jeg ender altid med at sove på bagsædet i en beskidt bil
>>
>>53693387
"aja baja, sa Alfons pappa"

>>53693504
"Hur ser man att det suttit en norrman vid datorn?"
"Det är tipp-ex på skärmen."
>>
>>53692802
>hvordan kan jeg skaffe en av disse gutta?
>hvordan kan jeg skaffe en av disse, gutta?

Komma gjor en stor forskjell. Med mindre du faktisk liker gutter, da trenger du ikke komma.
>>
>>53693841
"Hvordan vet man at en svenske har sittet ved dataen?"
"Det er korrektur-lakk på skjermen!"
>>
>>53694148
det heter tipp-ex hörrö
>>
>>53694232
höpö höpö, det heter korrektur-lakk
>>
>>53693877
Veldig sant, takk for det.
>>
>>53694354
>>
File: Hedmark, Norway.png (9 KB, 377x113) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hedmark, Norway.png
9 KB, 377x113
This guy is, apparently
>>
>>53694996
How do you get that icon?
>>
>>53695231
>2016
>not knowing about regional flags
Shameful desu
Anyway here's the link, let me know if it doesn't work:
https://flaghunters.github.io/Extra-Flags-for-4chan/
>>
Any Norge bros ever heard of the surname Kjono or Mittet.

Muhh heritage is 100% Norwegian and I'm curious if those are super rare names or not.
>>
>>53695665
I've heard about mittet
https://no.wikipedia.org/wiki/Maria_Mittet
^ Well known (in Norway) norwegian singer
>>
>>53695665
>differentiating English and German ancestry from "American" ancestry
What a meme! What can I say? I am loving this meme. I rate it 5 out of 5 meme points.
>>
>>53695665
Kjono sounds strange. I'm going to guess it was originally Kjǿnǿ.

Found a 'actor' named Jǿrgen Kjǿnǿ: http://www.imdb.com/name/nm6390318/

Here's a musician known as Maria Mittet:
https://no.wikipedia.org/wiki/Maria_Mittet
>>
>>53695665
>tfw Nordic heritage
>everyone thinks I'm Norwegian even though I'm islandnigger
>geography teacher in grade school asked me to talk about "what Norway is like"
why.jpg
>>
>>53696130
I guess it's named after the Kjolen mountains. You're right I believe the proper way to spell it is with slashed Os

>>53695870
Thanks. I want to visit sometime soon. I guess I still have familia there but I'd need to talk with an uncle who could get me in touch with them. Also probably need to save $3500 cause I'd want to stay for like 3 weeks
>>
>>53690325
nei er det her norgetråden gjemte seg
>>
>ha en flaske gudd hvitvin i kjoleskapet
>må flippe burgere til klokka 18
>må plutselig forlenge skiftet til 23:30
>kommer ikke hjem for halv ett
>for sliten til å drikke
>farvel vinflaske
satan, hvorfor sokte jeg ikke på en bedrift som bruker tariff?
>>
>>53696130
OOoooOoOoh... den feelen når Jorgen Kjono (Dex Carrington) var russedoperen din!
>>
>>53701818
doeperen* laell
>>
>>53690645
Ilseng ama
>>
>>53696398
muh heritage
Americans are so boring they need to pretend theyre something else
>>
File: 1445816043046.png (212 KB, 474x309) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445816043046.png
212 KB, 474x309
>>53703643

>be Norwegian
>call Americans boring
>>
Ja, je kjæm mæssom fra Vang, like utafor Hamar.
>>
>>53691551

Godt å se at Joe Bjornars har fans utafor Norge.
>>
>>53694996

Pretty sure that was me, in the short period I used county flags.
>>
Dult for beste fylket.
>>
Dult igjen for best fylket.
>>
File: Hedmark er kaldt.jpg (25 KB, 411x239) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hedmark er kaldt.jpg
25 KB, 411x239
Her kan man se, at Hedmark er Norges kaldeste fylke. For de uten peiling kan jeg opplyese at alle fem stedene på kaldest er i Hedmark.
>>
Dult
>>
Nå må dere våkne, Hedmarkinger!
>>
>>53716351
Tilbake igjen etter en god natts sovn, godt å se at tråden fortsatt er i live. Fin utsikt fra hytta i går fåvæ
>>
>>53718009

Hvor er hytta? Tenker på å ta en skitur fra Gåsbu i morgen.
>>
>>53722138
Hores bra ut, hytta er på Sjusjoen ama
>>
>>53722177

Najs. Flere familiemedlemmer har hytte der. Koselig område.
>>
spilstasjon
Thread replies: 90
Thread images: 13
Thread DB ID: 448926[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.