[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/rzeczpospolita polska/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 301
Thread images: 88
edycja Xaviera Dolana
>>
REFUGGES WELCOME
>>
File: papysz.jpg (38 KB, 308x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
papysz.jpg
38 KB, 308x400
Papież - on władał narodami
>>
>>53591757
nie przemawia do mnie sztuka nowoczesna
>>
File: King of Rome..png (385 KB, 510x371) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
King of Rome..png
385 KB, 510x371
>>53591959
Papierz - władca Rzymu ze swoim wiernym gladiusem.
>>
Rusofile do gazu
>>
ale zapierdala
>>
File: 1427056499810.png (199 KB, 456x432) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427056499810.png
199 KB, 456x432
animemy
>>
kto zabil popieluszke co
>>
File: JANNY.png (366 KB, 500x594) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
JANNY.png
366 KB, 500x594
>not waiting til page 8

JANNY
>>
>>53592162

tuliłbym Akari
>>
File: 1452684518898.jpg (84 KB, 481x491) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452684518898.jpg
84 KB, 481x491
ANIKUKURYKU
>>
>>53592247

Michnik
przestrzelił mu czaszkę rewolwerem
>>
>>53591895
tam chodzi o coś, o czym chyba nie wiemy. merkelową ktoś musi sterować chyba z poza europy. To jest wręcz niemożliwe żeby niemcami dyrygowały chordy dzikich ludzi z afryki, a oni martwili sie w tym czasie o Polskę
>>
>>53592505
George Soros.
>>
>>53592505
Iluminaci
>>
File: alexjones.jpg (15 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
alexjones.jpg
15 KB, 250x250
>>53592505
Wkraczasz na niebezpieczną drogę kolego.
Nie zrób sobie krzywdy.
>>
K O R E A
O
R
E
A
>>
File: 1300891239786.jpg (137 KB, 837x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1300891239786.jpg
137 KB, 837x1000
>>53592505
no też się nad tym zastanawiam
>>
>>53592505
Tak słyszałem, że jest coś więcej niż dobry szampan i szama na mieście
Tak słyszałem, że jest coś lepszego niż wieczna chwała i każdy pieniądz
Tak słyszałem ale, tak słyszałem ale, tak słyszałem ale
tak słyszałem ale, tak słyszałem ale, tak słyszałam ale
gdzie to jest?

A tak serio anonie, może wariaci z /pol/ w czapkach z folii aluminiowej znowu jakims cudem mają rację....
>>
>>53592505
jaszczuroludy ściągają sobie mięso kebabowe przed ujawnieniem się i wytępieniem ludzkiej rasy
>>
File: 1.jpg (19 KB, 256x308) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.jpg
19 KB, 256x308
Korwin dla rosyjskiego portalu pravda.ru:

>Waszczykowski to człowiek z wielkimi psychologicznymi problemami

http://www.pravda.ru/world/europe/european/14-01-2016/1288809-mikke-0/
>>
>>53593071
>http://www.pravda.ru/world/europe/european/14-01-2016/1288809-mikke-0/
Lewak pierdolony
>>
>>53593071
co ten komuch pierdoli?
dzień sznura kiedy?
>>
>>53593071
Kurwin to kremlowska dziwka, nic nowego
>>
>>53592585
>>53592641
>>53592645
>>53592728
>>53592957
>>53593002

Dzięki za you ale pewnie i tak mi nikt nie uwierzy, ze ktos z zewnątrz moze sterowac innym krajem w sercu europy.
>>
>>53593221
Pytanie, czemu ty sam sobie wierzysz.
>>
>>53593221
spoko, nie przepierdziel na głupoty
>>
>>53593071
K O R W I N
O
R
W
I
N
>>
>>53592728
zapisuję
>>
File: 1425473440710.jpg (201 KB, 470x595) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425473440710.jpg
201 KB, 470x595
no nie wierzę że nie szykujecie się na jutro do pracy/na uczelnię anoni

poza tym jutro piąteczek, macie już chyba jakieś plany? nie macie zamiaru zamulać?
>>
>>53592505
Pierwszy wartosciowy, wnoszący cos post dzisiejszego dnia. Gratki
>>
>>53592505
Merkel już chce odsyłać uchodźców więc nie pierdol tam z tymi waszymi memami prawackimi
>>
>>53593382
w robocie siedzę, bo jeszcze coś wyskoczyło na cito
tak, mam plany. będę pił piwo
>>
>>53593382
mnie tu jutro nie będzie. jutro żyję.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=duHFAM-L9vk

GF just sent me this
>>
>>53593382
wiem że bait ale

czemu na 4chanie jest tyle pierdolonych normików ?
>>
>>53592505
a nie pamiętacie tego kryzysu gdzie USA szantażowało Merkel o jakieś prywatne wiadomości?
Pewnie za DDR kablowała komuszkom albo inne gówno tego rodzaju.
>>
>>53593601
no w ogóle USA podsłuchiwało niemieckich wysokich urzędników, w tym Merkel. pewnie haki mają
>>
>>53593400
dala jakies przemowienie o deportacji kryminalistów ale jak wypierdola paszport to ich nie deportujesz bo memowe prawa człowieka
>>
>>53593512
>>
>>53593688
>88
no to już wiadomo jakie haki
>>
>Brytyjka jest założycielką organizacji Care4Calais, mającej za zadanie wspierać nielegalnych imigrantów obozujących w okolicach francuskiego portu. Pojawiła się ona ostatnio w BBC, wyrażając tam między innymi komentarz do bardzo niebezpiecznej sytuacji kierowców jeżdżących przez Calais. I jak tam stwierdziła, jeśli kierowcom przeszkadza obecność imigrantów w Calais, to mogą zmienić pracę, przecież to nie będzie żaden koniec świata. Ich przyszłość i tak jest zabezpieczona.
świat głupieje, ja pierdolę
>>
>>53593382

na uczelnie mam dopiero na 11:30 więc mogę sobie na spokojnie poswirować na forczanie do późnych godzin nocnych
>>
>>53593562
>to uczucie kiedy wolisz korabskiego raka w nitce niż ten jebany napływ normików, którego coraz więcej od jakiegoś czasu
Czym się stałem
>>
>>53593813
>poświrować na forczanie
Ot, prychłem
>>
>>53593809
>świat głupieje
tylko UE żbsz

reszta państw albo udaje że przyjmuje brudasów - np. USA, czy Kanada, a reszta typu Chiny, Rosja, Indie, Japonia czy Australia całkowicie zabroniła im wjazdu.
>>
>>53593901
totalny krejzol
>>
>>53593703
Ale pierdolenie. Równie dobrze można uznać, że jak wyjebiesz w Niemczech paszport będąc aresztowanym to nie idziesz siedzieć.
>>
>>53593703
>wypierdola paszport
to im kaza wyrobic jakis inny dokument tozsamosci i oczywiscie podac kraj pochodzenia

jak nie to ich zamkna po prostu

wy i ta wasza prawacka logika
>>
>>53593446
>>53593498
>>53593813
Dlaczego tłumaczycie się jakiejś piździe?
>>
>>53594125
Przecież nikt ci się nie tłumaczył z niczego
>>
>>53593809
Ja się nie zdziwię jakby to jak zwykle było przekręcone. Dzisiaj wyszło, że Żelazna Logika podawała cytaty dotyczące zupełnie innych rzeczy, żeby tylko dojebać shock value.
>>
File: 0.jpg (9 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0.jpg
9 KB, 480x360
>>53594166
>>
CHWAŁA
WIELKIEMU
MACIEREWICZOWI
I
CNEMU
KACZOROWI
>>
>>53594075
"jak nie to ich zamkna" gdzie poziom w wiezienu w niemczech to niebo w porownanu z afganską dziczą?
A jak beda musieli cos wyrobic to wyrobia z takiego kraju gdzie jest wojna i merkel ich nie deportuje.
>>
File: 1445691083156.jpg (95 KB, 670x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445691083156.jpg
95 KB, 670x540
greku spierdalaj
>>
File: witold.jpg (276 KB, 1000x629) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
witold.jpg
276 KB, 1000x629
>odpisywanie tripciotom kiedykolwiek
szanujcie sie kurwa
>>
>>53594200
no mnie też by to nie zdziwiło, chociaż brzmi prawdopodobnie. jak anon wrzucił na dniach screen z ŻL o gwałcie na trzylatku, to odruchowo poszukałem źródeł
>>
Legia Warszawa chodzi w slipach na plaże
>>
>>53594369
Jakim trzeba być debilem, żeby mieć kota?
>>
File: 1412352596995.png (2 MB, 3500x1100) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412352596995.png
2 MB, 3500x1100
Wybierz mądrze, anonie.
>>
File: 1441884544315.gif (109 KB, 209x193) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441884544315.gif
109 KB, 209x193
>>53594470
>>
>>53594468
to było zabawne z łksem i widzewem do momentu jak się okazało, że to wszystko pisał jakis jeden flet
>>
Fejs
book.com/gazetapl/videos/10153869279569583/?fref=nf

wiadomosc z fejsa vs obrazek

jak dobrze ze pis wygral
>>
>>53594324
ale to nie jest kurwa twoj problem tylko Niemcow

na pewno nie bedzie zadnej tolerancji dla kryminalistow

władze europejskie to nie debile, nie chcą burdelu w kraju poza tym gdyby pozwolili uchodźcom na odpierdalanie takich cyrków to by ich lud z dymem puścił i tyle i oni sobie z tego doskonale zdają sprawę

w Finlandii już są jakieś patrole Odyna czy coś w tym stylu
>>
ehhhhhhhhhhhh anoni

https://www.youtube.com/watch?v=eKhMLoWPtbE
>>
>>53594661
Napadł wróg na Polskę, Gender ma na imię
W jednej ręcę macę, w drugiej kondom trzymię
Najmocniej się zawziął na niewinne dziatki
Będą je dziś rodzic ojcowie nie matki
Genderze, Genderze, żydowski potworze
Idź sobie za lasy, idź sobie za morze
Idź sobie za morze, idź sobie za lasy
Naszym dziatkom sterczą księżowskie......
>>
>>
Drugi dzień na /int/ i już mam dosyć, nie dziwię się że taka chujowa opinia o naszym kraju. dobrze że na innych boardach nie ma flag bo się nie trzeba wstydzić
>>
>>53594816
NIE ODPISYWAC, ANON ZOSTAŁ SKAZANY NA BANICJĘ.
>>
>>53594808

z ryja jak ruski menel wygląda ten typ
>>
>>53594665
jakby nie chcieli burdelu to by nie pozwolili milionowi ludzi z kultury zablokowanej w roku okolo 600 wejsc do swojego kraju
>>
>>53594470
to
psy > koty
wypierdalać z tymi podzwierzętami
>>
File: jazda.jpg (292 KB, 995x637) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jazda.jpg
292 KB, 995x637
>>53594885
bo to kurwa litwin
>>
>>53594895
cóż każdy popełnia błędy

zresztą niemiaszki pewnie sądzą że są w stanie przerobić to wszystko na solidną siłę roboczą
>>
File: 1416533490185.png (260 KB, 563x542) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416533490185.png
260 KB, 563x542
>>53594895
A co jak pozwolili im ta wejść tylko po to, aby ich łatwiej wyeliminować?
>>
nie chce mi się z wami gadać. idę trzepać.
>>
File: 1445565073061.jpg (56 KB, 450x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445565073061.jpg
56 KB, 450x300
>otwieram czipsiki
>chrupu chrupu
>oho mocno posolony und posypany przyprawą
>liżę jak pojebion

najlepsze uczucie
>>
>>53594973
oj jak prychłem z pikreli
>>
>Zaskakujące propozycje Ministerstwa Sprawiedliwości do programu 500 złotych na dziecko. Jeśli resort rodziny je uwzględni, wtedy rodzice dostaną kolejny rachunek bankowy z kartą, którą będzie można płacić tylko za wybrane produkty i to nie w każdym sklepie.
>Przede wszystkim chodzi o to, by zapewnić wydawanie środków publicznych zgodnie z przeznaczeniem, czyli np. na żywność czy ubrania. W tym celu, według ministerstwa, każdy kto zgłosi się do programu, powinien mieć założone nowe, przeznaczone jedynie do wypłaty świadczenia konto bankowe.
>Podobne rozwiązania są już obecnie szeroko stosowane w prywatnym sektorze usług, gdzie posiadacz karty może kupić jedynie wybrane produkty i w określonym z góry miejscu przez podmiot wydający kartę - argumentuje w liście ministerstwo sprawiedliwości.
>Rozwiązania proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości mogą spodobać się bankom. Z programu mogą skorzystać nawet 2 miliony rodzin, a to oznacza 2 mln nowych rachunków bankowych i kart płatniczych.
mam mieszane uczucia, żbsz
>>
>>53595236
A na chuj konto bankowe, niech po prostu dają im kartki na żarcie/ubranka dla dzieci i będzie spoko.
>>
File: 1441529951802.jpg (74 KB, 707x682) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441529951802.jpg
74 KB, 707x682
>>53595304
>kartki

może jeszcze do zużycia w określonych miejscach zaopatrywanych przez państwowe spółki
>>
>>53595236
nic nowego. zazwyczaj jak dostajesz dofinansowanie to musisz pokazać rachunki i paragony, inaczej zwracasz kasę.
>>
>>53595236
czemu nie?
chcesz państwowe wsparcie?
przeznaczaj na to na co ma być wydane.
>>
>>53595236
czyli zdegenerowane rodziny robiące gówniarzerie en masse nie będą mogły tego wykorzystać aby kopic dodatkowa wódke i fajki?
Brzmi nieźle w sumie. Ale zobaczymy jak się sprawdzi w praktyce.
>>
File: 1443605707966.jpg (177 KB, 1024x730) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443605707966.jpg
177 KB, 1024x730
>>53595358
nu a jak inaczej
>>
>>53595236
najlepsze jest to, że banki będą płacić większe podatki, więc poniekąd same będą te 500 zł opłacać. makiaweliczne.
>>
>>53594470
Ja mam i jarosław też ma.
>>
>>53595585
No właśnie.
>>
>>53595304
>>53595361
>>53595438
>>53595461
zdaję sobie sprawę, że to ma być właśnie zapobieganie kupowaniu wódy i fajek, ale zaraz się pewnie zacznie, że koszty utrzymania takiego rachunku trzeba jakoś pokryć, sklepy zostaną wybrane tak, żeby znajomi królika nie ucierpieli i w ogóle lista towarów dopuszczonych będzie pełna kretynizmów. obym się mylił, bo sam chcę, żeby w końcu coś wypaliło
>>
>>53595585
i obaj siedzicie na int
>>
głupi jesteście

jeżeli trzeba będzie kontrolować te 500zł to jest gigantyczna liczba godzin pracy na niemały urząd w praktycznie każdej gminie

rozumiecie jak bardzo zwiększy to pion urzędniczy? kurwa no genialny przekręt
>>
>>53595632
są to jak najbardziej logiczne obawy. cóż, zobaczymy. PIS chyba zdaje sobie sprawę, że jak spierdoli to, to będą mieli pozamiatane.
>>
>>53595664
ja tam się chętnie zatrudnię do kontroli w gminie
>>
>>53595632
jeszcze jedna rzecz - orientujecie się jak transakcja jest sprawdzana na poziomie płatności? w sensie karta chyba nie wie jakie towary są opłacane,bo terminal przesyła tylko kwotę, miejsce i numer transakcji, czy system ma wgląd w paragon, który jest opłacany?
>>
>>53595632
w sklepach do tego przeznaczonych wystarczy, żeby była lista produktów przeznaczonych do takiej sprzedaży. co do banków to faktycznie jest to pewien problem, ale założę się, że weźmie to na siebie PKO BP (polski bank, więc mogą go użyć). sama karta powinna być inna, żeby od razu było wiadomo skąd idą pieniądze.

ja wyobrażam to sobie tak: możesz tym zakupy robić tylko w polskich sieciach handlowych/sklepach wyznaczonych.
możesz za to kupić artykuły żywnościowe, chemiczne i biurowe. a zapłacisz za to napierdalającą w oczy różową kartą z patyczkoludkowym tatą, patyczkoludkową mamą i patyczkoludkowymi dziećmi z wykurwistym napisem POLSKA RODZINA
>>
>>53595660
Nie, my w trójkę siedzimy, a koty obok.
>>
File: 1443393981281.jpg (124 KB, 1351x1016) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443393981281.jpg
124 KB, 1351x1016
GUYS IT'S URGENT!

I /r/ DE WIDCHER :-DD SPURDO
>>
File: 1429760975191.png (3 KB, 401x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429760975191.png
3 KB, 401x400
tak jak myślałem

PiS to pobożna komuna której byłoby doskonale w PRL, byleby nikt nie strzelał do Popiełuszki i orłom koron nie zdejmował
>>
>>53596096
a tobie o co chodzi?
>>
>>53596096
smieszne ze komuchy cenia suwerennosc wyzej niz lewaki
>>
File: 1452264197731.jpg (41 KB, 604x376) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452264197731.jpg
41 KB, 604x376
>>53596065
i'm feeling generous
>>
>>
Anony czuję, że zatrzymałem się w miejscu, a jak powszechnie wiadomo wtedy się cofasz.Nie chcę umierać, mam za dużo ambicji
Co robić?
>>
>>53596173
Many thanks, brother
>>
>>53596211
zacznij uczyc sie szydełkowac
>>
>>53596177
>qwejk
>>
>>53596177
>chinczyk
>japonski honoryfik
>>
>>53596211
naucz sie programowac, wszyscy mlodzi bez przyszlosci to robia
>>
>>53596211
skocz z okna jak masz za mało ruchu
>>
>>53596152
nie wiem kiedy to sie stalo ale glowne ruchy lewicowe ostatnimi czasy bardzo przestaly dbac o prawa jednostki na rzecz kosmopolitanizmu i dbania o jednomyslnosc tlumu. dziwne toto
>>
>>53595903
też tak to sobie z grubsza wyobrażam. zastanawiam się tylko czy sprawdzanie zgodności produktów z listą spadnie na kasjera, czy system transakcyjny jest to w stanie sam zweryfikować >>53595884
>>
File: comf.jpg (366 KB, 2048x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
comf.jpg
366 KB, 2048x1536
https://www.youtube.com/watch?v=BGokT5D28n0
>>
http://www.rmf24.pl/ekonomia/news-w-piatek-prezydencki-projekt-ustawy-o-frankowiczach-i-czarna,nId,1954685

O!
>>
>>53596338
>kawiaposter

co noc czekam
>>
File: 1443844169274.gif (4 MB, 400x348) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443844169274.gif
4 MB, 400x348
>>53596211
>ambicja
90% z was myli ambicje z autotresurą
>>
>>53596397
Przecież to kot.
>>
>>53596321
Może dlatego, że to oczy myslisz "lewica" to tak naprawdę centrum.
>>
>>53596322
z tego co pamiętam (jak pracowałem w takiej głupiej firmie) to mogłoby to być weryfikowane albo na poziomie banku, albo sklepów (kasa fiskalna z odpowiednim oprogramowaniem).
są to jednak tylko moje przypuszczenia i wiem że będzie olbrzymi problem z zaimplementowaniem takiego rozwiązania, a przerzucenie odpowiedzialności na bank byłoby niedorzeczne.
cóż. przynajmniej widać że nie siedzą kurwa na dupach i nie pierdzą w stołki, tylko ktoś siedzi i czyta te tony papieru...
>>
>>53596467
co ten człowiek w bieli tak roześmiany
>>
>>53596232
>>53596266
Nie no trochę za mało kontekstu dałem. Nie chodzi, żeby szukać nowej pasji, bo takową już mam+ życiowy cel i inne homoerotyczne sprawy. Chodzi o to, że stoję w miejscu i się nie rozwijam i się boję przez to
I to je powód wielkiego smutku i depresji
>>53596403
Chyba ty
>>
>>53596520
ok, dzięki za wyjaśnienie
no mnie też się podoba, że coś działająw tym kierunku. bałem się tylko, że porwą się z motyką na słońce
>>
File: 1450334988310.png (17 KB, 493x402) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450334988310.png
17 KB, 493x402
>>53596350
>weź kredyt w obcej walucie, którą można spekulować
>weź kredyt w walucie w której nie zarabiasz
>weź kredyt w walucie w której nie rozliczasz się z państwem
>waluta w której wziąłeś kredyt drożeje
>miej ból dupy bo jesteś idiotą
>>
>>53596397
>kawia

ale mi mózg stanął jak pewnego dnia przemianowali świnkę morską na kawię domową
>>
>>53596266
>wszyscy mlodzi bez przyszlosci to robia
>>53596266
https://www.youtube.com/watch?v=Tumd-t0c6XA#t=26s
>>
>>53596630
przecież widzisz, że zapierdalają

>>53596643
widzę, że kolega nie ma pojęcia. kredyt brało się we frankach, ale spłacało w złotówkach. inna kwestia, że były jeszcze inne przekręty banków, nie mówiąc już o kryzysie.
>>
>>53596662
nie rozumiem go zupelnie
>>
>>53596524
Też, czasem chichoczę, jak sobie przypominam, że jestem biały
>>
>>53596643
>hehe, patrz grażyna jakim rekinem finansjery jestem
ale tak po prawdzie, to w tych kredytach nikt franka na oczy nie widział, a banki wywalały kurs w dniu rozliczania w kosmos, żeby tylko zarobić więcej

>>53596707
widzę, widzę. po prostu ciekawią mnie techniczne możliwości wprowadzenia tych pomysłów
>>
>>53596707
>widzę, że kolega nie ma pojęcia. kredyt brało się we frankach, ale spłacało w złotówkach. inna kwestia, że były jeszcze inne przekręty banków, nie mówiąc już o kryzysie.
widzę że kolegi rodzice to frankowicze.
wiem jak wyglądały umowy i wiem doskonale co podpisywali ludzie na to się porywający. mam z tego kupę śmiechu.
>>
>>53596808
no, ale za to mam dom, a nie mieszkanie.
dużo smieszniejsze jest to, że można to było spłacić, jak było tanie. tyle, że nikt nie spodziewał się, że gospodarka amerykańska pierdolnie.
>>
>>53596806
>ale tak po prawdzie, to w tych kredytach nikt franka na oczy nie widział, a banki wywalały kurs w dniu rozliczania w kosmos, żeby tylko zarobić więcej
oczywiście! i było to jak najbardziej w świetle prawa bo jasno stało w umowie, że dostajesz po określonym kursie, a spłacasz po określonym.
kredyty walutowe qmplu... czytamy co podpisujemy.

nomen omen jest to pewien problem przy okazji przelewów z zagranicy.
otóż pewne banki nadal stosują jedynie kurs $ a nie €.
więc przykładowo dostajesz 100€, oni ci to przewalutowują na $, a dopiero potem na euro. oczywiście po swoim kursie.
>>
>>53596975
>oczywiście po swoim kursie.
który jest tajny
>>
>>53596903
>no, ale za to mam dom, a nie mieszkanie.
nie będę się chwalił, bo mam wyjebane (;

>dużo smieszniejsze jest to, że można to było spłacić,
to
>tyle, że nikt nie spodziewał się, że gospodarka amerykańska pierdolnie.
tyle, że każdy widział umowy i mógł trochę pomyśleć i a) nie rzucać się na chaty na które ich nie stać b) przy pierwszych zawieruchach myśleć o szybszej spłacie/pokryciu kredytu innym kredytem.
ludzie to idioci.
>>
>>53596975
oczywiście, że czytamy. ja na szczęście takiej umowy nie mam, po prostu gdzieś tam czytałem, że:
spłacasz po kursie w dniu rozliczenia, np. 10. dzień miesiąca. przez cały miesiąc frank stał w okolicach, powiedzmy 2 zł, na jeden dzień bank winduje swój kurs franka do 2,50 zł (albo i wyżej)
>>
>>53597030
>który jest tajny
nie nie jest.
>>
>>53597099
akurat mysmy mieli nieco inny problem, bardziej rodzinny, bo nas stać na spłacanie, tyle, że zawsze ulga jest mile widziana. nie ma niczego złego w tym, że człowiek szuka najkorzystniejszych opcji.
>>
File: 1442492088044.png (160 KB, 318x365) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442492088044.png
160 KB, 318x365
>w*lutki

już wolę p*lityczkę albo gi*rki
>>
>>53596903
>tyle, że nikt nie spodziewał się, że gospodarka amerykańska pierdolnie
przypomniało mi się, jak gość w banku wciskał mi strukturę "niemieccy giganci". wpłacasz na lokatę, warunkiem zarobienia jest to, że 4 wybrane spółki z niemieckiej giełdy muszą rdr wypracować zysk, choćby 0,1%, jak nie - kasa jest zamrażana na takich samych warunkach znów na rok
>panie anonie, pan sobie wyobraża, że niemiecka giełda zysku nie wypracuje? taki volkswagen na przykład?
i chuj, jakbym założył, to rdr giełda była parę procent na minusie, a w VW jebnęła afera spalinowa
>>
>>53597101
to miałoby sens tylko gdyby setki ludzi wybierały jeden dzień rozliczenia, a tak nie jest. po drugie takie praktyki można skarżyć w pozwie zbiorowym. po trzecie nie ma to sensu z tego względu że bank wtedy zawyżałby sztucznie kurs na walucie którą sprzedaje danego dnia, a nie sprzedaje jej tylko ludziom biorącym kredyt. itd itp
>>
>>53597335
to się nazywa fart.
>>
>>53597230
jest, jeżeli żyłujesz na współobywatelach.
gdyby to były sprawy sądowe i zasądzane wyroki wobec banków, których one nie wykonują, noo to tutaj uważam że byłoby usprawiedliwione wyciąganie ręki po pomoc państwa.
w innym wypadku to tylko bóldupienie, nieumiejętność odnalezienia się na rynku i wydzieranie pieniędzy z portfela własnych rodaków
>>
>>53597362
a to nie jest tak, że dzień rozliczenia jest narzucony przez bank? poważnie pytam, bo się nie orientuję
>>
>>53597335
obejrzyj The Big Short...
i jako suplement 99 Houses (chociaż ten jest gorszy)
>>
>>53597482
z tego co pamiętam sam mogłeś ustalić. ja ustalałem sam
>>
>>53597469
w tym, że są inne kraje, które pomagały frankowiczom, Polska nie. i to też boli.
>>
>>53597568
*ale brałem w €
>>
>>53597514
dobrze się zapowiada. obejrzę

>>53597568
ok, dzięki
>>
>>53597577
bk z krajów marnujących środki publiczne na ratowanie mokrej dupy nieumiejętnym spekulantom

to nie jest żadna krawędź - jak się nie umie obracać pieniądzem to się nim zwyczajnie nie obraca, tak mnie w domu nauczono i nigdy nie zdarzyło mi się pożyczać od ludzi pieniędzy
>>
>>53597577
>w tym, że są inne kraje, które pomagały frankowiczom
jakie kraje i jaka to była pomoc? źródło?
>Polska nie. i to też boli.
a czy był w Polsce jakiś wyrok sądu na korzyść frankowiczów?
serio pytam...
>>
>>53597664
ja nie mówię, że dług ma być umorzony, czy też żeby się piescić, bo my nie jojczylismy, ale odrobinka, odrobineczka pomocy nie zaboli. korona z głowy nie spadnie.
>>
File: 1444497234225.png (439 KB, 900x917) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444497234225.png
439 KB, 900x917
co tam dziubaski?
>>
>>53597746
spadnie i owszem, ustępstwo prowadzi do kolejnego ustępstwa

taktykę tę nazywa się czasem "salami"
>>
>>53597722
teraz to mi się nie chce szukać sprzed 2 lat, bo chcę isc spać.

w Polsce próbowano cos działać, ale nie wiele z tego wyszło.
>>
>>53597777
pierdolisz już że głowa boli. tak gadasz, jakbys był swięty. na szczęscie nie jestes ministrem. dobra, idę spać.
>>
File: 1448311798492.png (19 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448311798492.png
19 KB, 500x500
>>53597664
to.
>weź pieniądze w obcej walucie
>licz na to że waluta potanieje
>początkowo rzeczywiście tanieje
>ciesz się
>waluta zaczęła drożeć
>miej ból sraki
>proś rodaków o bailout
jaki kraj, taki kryzys finansowy żbsz
>>
>>53597746
ten drugi anon
tylko widzisz, ta odrobinka się zaraz zamieni w kulę śnieżną przez samą liczbę frankowiczów. a na bank (he he) zaczną zaraz krzyczeć ludzie zadłużeni w chwilówkach, bo czemu im się nie pomaga, jak te kurwy nas oszukały na procencie!

>>53597777
ładne cyferki
>>
>>53597824
ale on ma racje, a taktyka salami to termin z ekonomii chyba
>>
File: 1447972908891.png (442 KB, 1237x867) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447972908891.png
442 KB, 1237x867
>>53597824
wąsate myślenie anonku

zabrakło wyłącznie "bo mi się należy"
>>
File: 45776132_p1.jpg (823 KB, 1432x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
45776132_p1.jpg
823 KB, 1432x1080
>>53597750
Nic ciekawego.
>>
>>53597895
akurat z politologii, ale dzisiaj ma uniwersalne zastosowanie

na Węgrzech wymyślono żbsz
>>
>>53597335
>VW jebnęła afera spalinowa
wczoraj weszli do Renault...
akcje 20% w dół
>>
>>53597664
Dzienny przypominacz, że jeżeli państwo nie zapewnia swoim obywatelom bezpieczeństwa wtedy nie ma praktycznie żadnego powodu, żeby państwo istniało.
>>
>>53598034
o kurwa... to się teraz ładna seria szykuje, bo po cichu mówiono, że norma euro5 (czy która jest tam najnowsza) jest nie do spełnienia i trzeba było oszukiwać
>>
>>53598128
dzienny przypominacz, że bezpieczeństwo dzięki państwu =/= wyciąganiu z wody za dupę po każdej złej decyzji
>>
>>53598128
gdzie masz w konstytucji zapisane, że państwo jest odpowiedzialne za prywatne inwestycje obywateli?

to że rząd w ogóle bierze pomoc pod uwagę to już niezwykły precedens, zważywszy na to, że frankowicze nie są nawet większością obywateli kraju, tylko hałaśliwą garstką
>>
>>53598139
http://tvn24bis.pl/tech-moto,80/przeszukania-w-biurach-renault-akcje-koncernu-nurkuja,610687.html
pierwszy z brzegu artykuł

>euro5
czytałem i słyszałem dokładnie to co ty.
jestem ciekaw co na to ten typek od lexusa bo zarzekał się, że pracuje przy oprogramowaniu w jakiejś firmie produkującej auta.
>>
File: ziemkiewicz.jpg (84 KB, 268x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ziemkiewicz.jpg
84 KB, 268x400
>tug właśnie skończyłem grać w g*erkę i czytam sobie Do Rzeczy

aaaach, żebyście wiedzieli jakie to jest kurwa comfy anony
>>
>>53598546
>2016
>do rzeczy

smród
>>
>>53598268
poszukałem trochę o tej normie żeby odświeżyć
>Between Euro I and Euro VI, particulate matter (PM) levels have fallen 97%, and NOx has fallen 95%, but what comes next? Euro VI was tough, but will the next round of CV emissions regulation – referred to for now as Euro VII – be impossible?
euroświry naprawdę chcą całkowitego wycięcia spalin z silników spalinowych...
jeszcze ten downsizing, który żyłuje silniki...
>>
>>53598621
oprócz tego jebanie na stare samochody zamiast modernizacji.

no powiedz, czy jeżeli firma nie zapewniłaby twojemu żelazu modernizacji w przystępnej cenie to byś tego nie zrobił?

kurwa... opracować rozsądny pakiet przerabiający auto na elektryczne, bądź elektryczno-spalinowe, gdzie system spalinowy odpowiadałby tylko za zasilanie elektrycznego, dzięki czemu silnik może być minimalny i wtedy można się bawić w emisję spalin.

obawiam się, że efekt może być taki, że każą nam wpierdolić do każdego samochodu AdBlue.
ehhh kurwa
aż ide zajarać
>>
>>53598808
no pewnie, że bym modernizował. tylko widzisz - to by się producentom mniej opłacało niż sprzedaż nówki sztuki za duże pieniądze
żbsz, to czekam aż się ropa skończy żeby zobaczyć co nowego wejdzie. szkoda by było, jakby te nowe były chujowsze, bo lubię jeździć
>>
>>53598998
wcale nie opłacałoby się mniej. i tak teraz zarabiają głównie na serwisowaniu.
>>
File: 1447875317771.jpg (110 KB, 620x520) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447875317771.jpg
110 KB, 620x520
>>53597942
No widzęwłaśnie. Tak z ciekawości, ile masz tych Suwaków?
>>
>>53599352
no to w takim razie też się dziwię, że nikt tego nie robi
>>
File: 1414921074156.png (583 KB, 3100x2885) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414921074156.png
583 KB, 3100x2885
>>53599602
472
>>
File: yovi5E0.jpg (98 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
yovi5E0.jpg
98 KB, 500x500
>>53599749
Sporawo
>>
File: 1265252094106.png (139 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1265252094106.png
139 KB, 500x500
>>53599782
A ty ile masz Cirno?
>>
File: 1309914389514.png (42 KB, 419x247) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1309914389514.png
42 KB, 419x247
>>53599749
Tak trzymaj.
>>
dobranoc zuchy
>>
File: 1299081264118.jpg (270 KB, 700x506) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1299081264118.jpg
270 KB, 700x506
>>53599983
Dobranoc.
>>
File: 1445656841434.jpg (43 KB, 355x427) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445656841434.jpg
43 KB, 355x427
>>53599922
108, jestem bardzo wybredny, a wyuzdanych obrazków zazwyczaj nie zapisuję
>>
File: comf.jpg (366 KB, 2048x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
comf.jpg
366 KB, 2048x1536
https://youtu.be/QqfFieDY14E
>>
dlaczego lubicie chińskie bajki?
>>
File: 1440632323887.jpg (47 KB, 570x487) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440632323887.jpg
47 KB, 570x487
>>53598546
>>
File: 014.png (87 KB, 375x675) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
014.png
87 KB, 375x675
>>53600399
Już dzisiaj postowałeś, zuchu.
>>
File: 1450284223814.jpg (61 KB, 666x632) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450284223814.jpg
61 KB, 666x632
>>53600492
Nie wiem.
>>
>>53600553
diabeł tkwi w szczegółach.
>>
File: 1448661419257.jpg (7 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448661419257.jpg
7 KB, 250x250
>>53600492
bo mogę
>>
>>53600492
glownie dla realiow fantasy/scifi zbsz

kiedys ogladalem herculesy xeny battlestary itd. teraz nie robia juz takich seriali za bardzo, wiec ogladam stare mecha albo glupoty z czarami. ostatnie co obejrzalem co bardzo mi sie podobalo to chaika i votoms
>>
File: 18513240.jpg (117 KB, 805x663) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
18513240.jpg
117 KB, 805x663
>>53600492
Eskapizm.
>>
File: maciej.jpg (31 KB, 460x686) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
maciej.jpg
31 KB, 460x686
>>
File: 1442521982791.png (1 MB, 1280x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442521982791.png
1 MB, 1280x1080
>>53601403
U mnie też się tak zaczynało. 15 lat temu.
>>
>>53601589
ja tez zaczalem jakies 10 lat temu

nie ogladam wiecej niz 5 serii rocznie żbsz

logh chyba caly rok katowalem
>>
File: 1442525871776.jpg (106 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442525871776.jpg
106 KB, 1280x720
>>53601629
>5 serii rocznie
>>
Kurwa anony, widziałem własnie UFO.
>>
>>53602432
zdjecie zrobiles?
>>
>>53602693
Nabrałem cię, wcale nie widziałem UFO.
Heh.
>>
File: 1436049159898.jpg (535 KB, 599x1638) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436049159898.jpg
535 KB, 599x1638
>>53600492
Bo lubię wszystko co rysowane, a stylistyka+tematyka bardziej podchodzi mi we wschodnich mozaikach
Tyle
W ogóle ktoś jeszcze nie lubi podziału anime/zachodnia animacja? Jak dla mnie to wymuszony i niepotrzebny podział, który do tego jeszcze niejednokrotnie trudno zdefiniować, bo choćby na przykład sporo rzeczy, zwłaszcza współcześnie jest animowana przez studia z innego państwa, niż tego w którym pisano scenariusz. Jak w ogóle definiuje się anime po za Japonią (bo tam ten podział nie istnieje)? Jak coś tam rysowane to automatycznie animce? Ale taka pszczółka maja czy muminki też były animowane przez Japońców, ale nigdy nie słyszałem, żeby ktoś mówił o tym anime. Czy to charakterystyczna stylistyka- ta odrobina naturalizmu z nieco przekrzywionymi proporcjami (zwłaszcza twarz) i bardzo mocno wyolbrzymianą mową ciała? Ale przecież są japońscy twórcy, którzy od tego odchodzą i prą na prawdziwy naturalizm i mimo tego ludzie dalej mówią, że anime/manga, bo koreańczyk rysował. A co w przypadkach, gdy ten styl jest kopiowany przez zachodnich twórców? Jak to się definiuje? Czy to po prostu wymysł łibów, którzy próbują udziwniać sprawę, żeby w jakiś sposób uczynić hobby bardziej elitarnym i dojrzałym, tylko po co? Czemu tak bardzo ci zależy, żeby jakiś Janusz z naprzeciwka broń boże nie pomyślał że zachowujesz się jak dzieciak, bo oglądasz bajeczki? Kogo to kurwa obchodzi? Czemu jesteś tak bardzo zakompleksiony na punkcie tego co myślą o tobie inni? Nie rozumiem, choć tu nie wiele jest do rozumienie. Czemu myślę o tak nieistotnych sprawach o tak pogańskiej porze i dzielę się z nimi innym anonimowymi użytkownikami internetu?
REEEEEEEEEEEEE
Macie ładny komiksik, bo się nudzę
>>
File: 1425228978063.jpg (48 KB, 550x535) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425228978063.jpg
48 KB, 550x535
>>53603169
a ja widziałem
>>
File: 1441833445526.png (100 KB, 512x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441833445526.png
100 KB, 512x700
>>53603456
Manga = komiks narysowany przez Japończyka, w Japonii. Potraktuj to po prostu jako pewne upraszczanie sobie zycia.
Wyobraź sobie, że mówisz swojemu znajomemu, że przeczytałes zajebisty komiks, który bardzo Ci się podobał. Twój znajomy z zaciekawieniem dopytuje o niego i rozmawiacie przez 30 minut po czym mówisz, że to komiks z Japonii.
Twój kolega wtedy każe ci wypierdalać.
A tak to jak powiesz, że czytałes fajną mangę to od razu Ci każe wypierdalać i bum, oboje zaoszczędziliscie 30 minut.
>>
>>53603456
yy nie bo manga i anime wyewoluowała trochę inaczej i jest ogólnie dosyć wyraźnie inna od wszystkiego innego?
>>
Daj ać ja pobruszę a ty poczywaj
>>
File: beatka1.jpg (27 KB, 788x444) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
beatka1.jpg
27 KB, 788x444
>>53593601
no byla w sztasi


btw.

dzis beatke wywalil z tvp [*]

juz wiecej nie bede ogladal mienal 20dziesta na tvp info z sciszony glosem
>>
File: beatka3.jpg (54 KB, 480x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
beatka3.jpg
54 KB, 480x720
>>53605117
>>
>>53605117
anonie, jego już nie ma
nie mitręż więc, ino zapostujcie wartko cosik ciekawego
>>
znów sam się żem ostał
niech to licho
>>
File: beatka4.jpg (78 KB, 480x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
beatka4.jpg
78 KB, 480x720
>>53605149
:3
>>
>>53605352
Anonie, zapostujcie jaki przedni obraz, a tę ożralichę ostawcie sobie,
>>
>>53605320
ja jestem

zapodajcie jakis temat do rozmowy
>>
>>53605533
co sądzicie mocium panie, o przyszłości narodu naszego? Myślicie że dane nam będzie ochędożyć oficja i rozpasanie ukrócić?
>>
>>53605352
>>53605149
>>53605117
high test beatka najlepsza
>>
>>53605717
zawrzyj japę, parobasie
>>
>>53605680
co kurwa
>>
File: 61834427.jpg (118 KB, 719x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
61834427.jpg
118 KB, 719x1024
What do you think about Schwesta Ewa? Is it true that she's famous in Poland?

https://www.youtube.com/watch?v=sWob6QZEIZg
>>
>>53606050
wew, that was worse than expected
>>
idę spać zuchy dobranoc
>>
>>53608398
Dobranoc, a ja się z zuchami odrazu przywitam.
>>
File: Barack-Cheesin.jpg (22 KB, 331x318) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Barack-Cheesin.jpg
22 KB, 331x318
>>53606050
>Kurwa

where did you get that
>>
>>53609328
spodobałeś jej się zuchu
>>
>>53609265
She is a famous German gangster rapper, she has a lot of street cred because she used to be a prostitute.

https://www.youtube.com/watch?v=T3El7F2JnvY
>>
File: 1452230484888.png (713 KB, 661x663) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452230484888.png
713 KB, 661x663
>>53609398
>>53609328
>badz w rossmanie bo worek na smieci i tasme klejaca
>stoj w kasie
>obok jest tez inna kasa
>jakas laska sie na mnie patrzyla
>mysle tfw no gf i czekam dalej w kolejce
>ona wychodzi z kolejki ja dalej czekam
>ona sie zakreca przy wyjsciu ze sklepu
>wyjmuje telefon i robi mi zdjecie
nawet slyszalem apart jak cykał fotke
tug nie dowiem sie kto to byl i po co jej to zdjecie
tug powiedzialem to jednemu frajerowi online i byl tak zazdrosny ze mnie z friendsow usunol
>>
>Lemmy kilka dni przed nowym rokiem
>Bowie
>Rickman
to zły rok dla sławnych osób w ogóle, czy tylko dla brytoli?
>>
>>53609726
chuj im w ryj niech wszyscy zdechna
mam nadzieje ze maddonna nastepna
>>
>>53609691
Pewnie trafisz na wykop albo jakiś inny kwejk z jakimś komentarzem odnośnie tego jak brzydki jesteś i dostanie za to milion plusów, a wykopki będą brandzlować się nad tym jacy oni piękni w porównaniu z tobą.
>>
>>53610294
a-ale ja chad
>>
>>53610310
To wymyślą inny powód do circlejerku
>>
anonki co to była za gierka co się latało na smoku i strzelało w ludziki na dole
taka stara na pc
>>
>>53593113
>>53593156
>>53593198
czyli to teraz PiS płaci 60 gr za wpis?
>>
>>53610700
>teraz
>>
>>53610700
>trzeba być opłaconym żeby jechać po kurwinie
>>
>>53610611
The I of the Dragon
>>
File: CVxqJtgU4AAagls.jpg (78 KB, 655x786) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CVxqJtgU4AAagls.jpg
78 KB, 655x786
Idę na zajęcia, zuchy, trzymajcie się
>>
>>53611107
>studiowac
na chuj jak sie tylko znajomosci w rodzinie licza
>>
File: 51176150_p0.jpg (578 KB, 705x999) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
51176150_p0.jpg
578 KB, 705x999
>>53611141
Mam znajomości w rodzinie, ale potrzebuję jeszcze coś umieć, żeby móc je wykorzystać.
>>
>>53611183
ale stad nawet widze ze jestes przegrywem, umiec to ty sie powiesic powinienes
>>
dzień dobry zuchy

>>53609691
szukaj się na spotted
>>
>>53611442
ale to juz tak z rok temu bylo zbsz, dalej tego nie przerobilem psychicznie
musialem byc do kogoso podobny chyba
>>
>>53609743
Jeszcze mąż celine dion pierdolnął, i też rak.
Dzieje się
>>
https://www.youtube.com/watch?v=7un1djCcqYQ
kurwa, znowu
>>
>>53611818
pedały do gazu
>>
>>53612955
A co z hamulcem i sprzęgłem?
>>
>>53613657
muszą być. i nawet mi tu nie wyskakiwać z automatami
>>
>>53613752
Ale jak wszystkie pedały będą do gazu to jak to ma działać?
>>
>>53613799
normalnie. jesteś męskim mężczyzną - zapierdalasz, nie ustępujesz nikomu, a silnik ryczy, bo bieg zawsze zostaje niski
>>
>>53613799
rozbijemy ta przejazdzke, bez żadnych niedobitków
>>
>>53591757
– Był pomysł na jedną listę [Platformy, Nowoczesnej i PSL] i było daleko idące uzgodnienie. Żałuję, że nic z tego nie wyszło – stwierdził Bronisław Komorowski na antenie RMF FM. O tym samym przekonywał kilka tygodni temu Radosław Sikorski.
>>
File: mwee.jpg (98 KB, 554x554) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mwee.jpg
98 KB, 554x554
>>53601403
>chaika
>>
>>53614349
wszędzie kurwa ten psl
>>
https://www.youtube.com/watch?v=PF4ZETZP-Fo
>>
>>53614487
jakis konkretny przekaz czy znowu teledysk promocyjny
>>
>>53614487
kisnę z tego jak oni trenują żbsz
https://www.youtube.com/watch?v=jNtsnjjr4dc
>>
>>53614606
>0:40
>allahu akbal!

kek
>>
>>53614606
1:00-1:20 ma potencjal na podstawienie do jakies nightcore czy inny chuj

ktos od gachimuchi edytek sie powinien tym zajac
>>
>>53614606
oni ten rezim treningowy wytrzasneli z kungpow?
>>
>>53614674
na to wygląda. dla porównania trening specnazu
https://www.youtube.com/watch?v=cSDh0UcKgU8
>>
>>53591757
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1027191,title,Wstrzasajacy-raport-o-rosyjskich-zbrodniach-na-Ukrainie-Morduja-jak-polskich-oficerow-w-Katyniu,wid,18101695,wiadomosc.html?ticaid=1164db

NOWY KATYN
>>
>>53615127
kto by sie tam przejmowal ukraina ;^)
>>
File: 1316764449804.png (13 KB, 800x473) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1316764449804.png
13 KB, 800x473
Dzień...
>>
File: 1316764449806.png (42 KB, 800x473) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1316764449806.png
42 KB, 800x473
>>53615565
...Dobry
>>
File: 1316764449808.png (200 KB, 500x436) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1316764449808.png
200 KB, 500x436
>>53615596
Zuchy
>>
File: 1316765064937.png (110 KB, 398x345) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1316765064937.png
110 KB, 398x345
>>53615628
Kurwa
>>
File: 12376334.png (352 KB, 664x622) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
12376334.png
352 KB, 664x622
>>
File: 1442478332576.jpg (75 KB, 600x560) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442478332576.jpg
75 KB, 600x560
manami to głupia kurwa, tak pan jezus ma w biblii zarapowane
>>
>>53615675
Pawłowicz jest femką żbsz,
>>
http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/917901,sejm-ustawa-o-policji-inwigilacja-sluzby.html

no jak tam, loli już głęboko pochowane?
>>
>>53615963
nikogo nie obchodzą anonki
>>
>>53615714
to by wiele wyjaśniało. tak przesiąkła gównopostowaniem i banterem, że robi to w pracy
>>
>>53616082
po anonkow z loli przyjda pierwszych, bo spoleczenstwo stwierdzi ze ich to nie obchodzi
a kiedy przyjda po nich juz nie zostanie nikt by krzyczec
>>
File: ps-45213-1.jpg (245 KB, 800x529) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ps-45213-1.jpg
245 KB, 800x529
>>53616082
>Ty, Zbychu. Zobacz co on napisal, dawaj go sprawdzimy bo mi sie nudzi.
>>
>>53616330
>dwa razy
>lewym
>ile razy mam kurwa powtarzać?
>>
>>53616330
>ten Amonynos to się nudzi strasznie chyba, codziennie pisze setki komentarzy sam do siebie
>>
>>53615963
co za idioci
wystarczy ze kodowce podłapią hasła ze cenzorują internet i przyjdą tłumy jak za ACTA.
>>
>>53609691
>>53609398
tamten typ co napisal ze w kasie bddzie zlotowke winny konto na chanie usunol widze
>>
File: images.jpg (6 KB, 225x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
images.jpg
6 KB, 225x225
>flejm sikorskiego na twitterze
>odpisal
Moja mame gdy
>>
File: 1448986680810.png (60 KB, 420x248) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448986680810.png
60 KB, 420x248
dzień dobry zuchy
>>
File: 1440584950623.jpg (397 KB, 699x491) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440584950623.jpg
397 KB, 699x491
>>53616919
prawie jak ta pinda co napisała do dudy że ją chłopak rzucił

a dodek zimny chuj że coś się kończy coś się zaczyna
>>
File: 1315375816632.png (74 KB, 400x236) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1315375816632.png
74 KB, 400x236
>>53617020
>dobry
>>
sram psa jak rucha
>>
>>53617029
aż zawiało chłodem
>>
File: 51192759_p2.jpg (282 KB, 528x798) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
51192759_p2.jpg
282 KB, 528x798
>>53611206
Niezwykle błyskotliwe i jakże trafne spostrzeżenie
>>
File: 1450549021567.jpg (164 KB, 499x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450549021567.jpg
164 KB, 499x499
>>53615660
Cześć zuchu
>>
File: 1433633671321.png (138 KB, 420x248) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433633671321.png
138 KB, 420x248
>>53617020
Witam serdecznie

>>53617153
Dla kogo dobry dla tego dobry
>>
File: 1438716530321.png (117 KB, 356x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438716530321.png
117 KB, 356x350
Ten thread musi się rozruszać.
>>
File: image.jpg (28 KB, 500x374) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
28 KB, 500x374
>tug każdy dzień wygląda tak samo
kiedy ta podróż dobiegnie końca?
>>
>>53617923
https://www.youtube.com/watch?v=t3c3ELuSF4s
>>
>>53617923
kiedy tylko chcesz
https://www.youtube.com/watch?v=78XrI_2bPVA
>>
>>53617923
Może prawdziwa podróż dopiero się zaczyna
>>
File: 0lBXFeW.png (108 KB, 400x381) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0lBXFeW.png
108 KB, 400x381
>>53618178
>lewactwo
>>
>>53618364
rudy =/= czerwony
>>
File: OOvAwMq.gif (959 KB, 250x188) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
OOvAwMq.gif
959 KB, 250x188
>>53618511
I jeden i drugi nie ma duszy.
>>
>cisza w domu, nikt nie dzwoni na tel do domofonu
>ledwo co matka wyszla na zakupy juz jakis kurwiszon dzwoni
legalizacja broni kiedy
>>
NOWY
>>53618832
>>53618832
>>
File: 1383203088288.jpg (20 KB, 280x311) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1383203088288.jpg
20 KB, 280x311
karaczan mnie sie przewrócił, jestem skazany na was raki, ehh
>>
File: B.jpg (21 KB, 342x409) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
B.jpg
21 KB, 342x409
>>53618839
Wytrysk też masz przedwczesny?
>>
>>53618839
16 postów przed limitem?
>>
>>53618839
>16 przed limitem
>bez /rzeczpospolita/
>bez podnitkowania poprzedniej
>>
Czemu wy Polaczki robaczki jesteście takie zakompleksione?

http://wpolityce.pl/polityka/278231-jaki-swietny-wizerunek-polski-w-ostatnim-26-leciu-jesli-juz-to-wizerunek-naiwniaka-i-popychadla?strona=1
>>
>>53618869
>>53619148
Do budy.
>>
>>53619148
polacy robacy
Thread replies: 301
Thread images: 88
Thread DB ID: 440415[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.