[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/mämmi/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 82
Thread images: 27
File: 21995_r500.jpg (36 KB, 500x331) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
21995_r500.jpg
36 KB, 500x331
Kannibaalipainos
>>
iik
>>
Se joka sano mua homoks on ite.
>>
>>53584443
Sä sanoit ite itteäs homoks, homo.
>>
>>53584225
(・_・)
>>
File: 1452009352803.gif (387 KB, 269x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452009352803.gif
387 KB, 269x270
>stk en voi enää olla homo vaikka kuinka yritän
>>
>>53584443
>>53584527
>>53584706
ootte ihan homoja homoja
>>
>>53584637
What is wrong Nippon-kun
>>
File: 1452051235332-r9k.jpg (96 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452051235332-r9k.jpg
96 KB, 640x480
Ketä desuun?
>>
>>53584225
Is that a human?
>>
>>53585032
no, it's a russian
>>
File: FdLd8Na.jpg (894 KB, 2938x3968) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
FdLd8Na.jpg
894 KB, 2938x3968
Yhdestoista nälkäänäkeville neuvostosotilaille
>>
>>53585032

No, its a russian. Proof rusdians arent human? His friends ate him.
>>
Laitoin hieman uutta ATK:ta, nyt odotellaan kieli pitkällä prossun saapumista
>>
>>53585080
>>53585113
Story pls
>>
>>53584853
homo
>>
File: 1413968334866.gif (3 MB, 400x374) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1413968334866.gif
3 MB, 400x374
Postataan kisutötöjä
>>
>>53585186
homo homo
>>53585197
kisutötöt on ihan homoja, homo
>>
>>53584225
Nice art for a hannibal lecter hehehe.
>>
Oliko täälä sitä homostelua?
>>
>>53585164
>ww2
>rooskie troops come to finland during winter
>finns been efficient in evacuating everything edible from hundreds of kilometres radius
>rooskies can't even get supplies due motti
>rooskies die from cold
>rooskies eat rooskies dead from cold
>>
>>53585164

Russians ran out of food in the war so they skinned and ate their comrade
>>
>>53585164
>be russian
>run out of food
>eat the ukrainians
>>
File: 0011.jpg (39 KB, 536x380) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0011.jpg
39 KB, 536x380
Kivasti taas alotuspostaus joka houkuttelee paikalle kaikenmaailman ulkopuolisia
>>
>>53585423
>>53585434
>>53585484
Thanks
>>
File: 1450479695978.jpg (93 KB, 575x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450479695978.jpg
93 KB, 575x900
>>53585545
Sehän on vaan kiva kun saa uusia tuttavuuksia. Voidaan sit tarjoilla niitä iha täpösel esim jos amuurikkalainen tulee sanotaa et big mac raneilla kiitos!!
>>
File: 1441792259659.png (102 KB, 680x522) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441792259659.png
102 KB, 680x522
>>53585545
NIIN TÄÄLLÄHÄN EI NIITÄ ULKOPAIKKAKUNTALAISIA SUVAITA NIIN
>>
File: 1447283919819.png (424 KB, 945x574) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447283919819.png
424 KB, 945x574
rajat kiinni-kansalaisaloite:
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1647

pakolaisten vastaanotto ainoastaan kiintiöiden kautta:
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1718

Nonniiin poijjaat, käykääpä allekirjottamassa, ja kertokaa kavereille kans. En itekkään usko että se mitään auttaa, mut on se parempi ku pelkkä netissä valittaminen, ja haittaakaan siitä tuskin on

menkää, ja allekirjoittakaa
>>
>>53586116
Aivan yhtä tyhjän kanssa niinkuin jokainen muukin kansalaisaloite.
>>
>>53584972
The human skin hanged on tree is scary, Finland san.
>>
>>53586345
ei kai kukaan tosissaan usko että tästä mitään tulee, mut jos siihen sais ison kasan nimiä ni ainaki se näyttäis että tilausta löytyy rajojen sulkemiselle
>>
>>53585423
>>53585484
>>53585663

Finns did this, actually. The eaters were communist finns fighting on russian side. The eaten were ukrainians though. I've actually never felt "national disgust", but now I do. I'd have never believen.

Source: http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1452753124716.html
>>
>>53586516
poist tämä
>>
File: ravenous.gif (913 KB, 320x181) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ravenous.gif
913 KB, 320x181
>>53584225
ihmislihasoppa antaa voimia
>>
File: sad spurdo.png (5 KB, 240x178) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sad spurdo.png
5 KB, 240x178
>stk Suomen pressa kisailussa ei iknä tule olemaan pikku tytyjen laulua.
https://www.youtube.com/watch?v=vPRfP_TEQ-g
>>
File: 1451452145830.jpg (55 KB, 1024x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451452145830.jpg
55 KB, 1024x576
Voi kun en olisi näin ujo.
>>
>>53587279
Jos tossa maassa joku asia on kohdillaan niin se on kansanmielisyys.
>>
File: 40keks.png (260 KB, 358x310) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
40keks.png
260 KB, 358x310
>>53587279
T r u m p p i a e i v o i t a r p o a
>>
>>53587435
Totta.
Amerikassa sentään saa vielä sanoa olevansa ylpeä kotimaastaan.
>>
File: Slider-Hans_Gruber.jpg (146 KB, 673x410) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Slider-Hans_Gruber.jpg
146 KB, 673x410
Rip rauhassa makea prinssi ;_;
>>
>>53587553
Voithan sää sanoa olevas ylpeä Suomesta, mutta sen jälkeen tuleekin heövetisti kommenttia kuinka paskaa maa tää on
>>
>>53587852
Niimpä.
Suomalaisilla on joku ihmeen asenne ongelma Suomea kohtaan.
>>
ulkomaalaiset saa kyllä kehua, ja niitä kehuja kyllä kyttäillään.
>>
>stk sileä poikapimpsu
Nyt tarviin munaa äkkiä
>>
>>53588738
miten ajan sen itse sileäksi
>>
File: 1441384647928.gif (555 KB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441384647928.gif
555 KB, 500x281
>>53588738
A-ai oot homo?
>>
Homoilu on syntiä
>>
>>>/pol/60992497

Ei vittu :D
>>
File: happening.gif (23 KB, 310x760) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
happening.gif
23 KB, 310x760
>>53590032
SE TAPAHTUU
>>
File: Swedish merchant.png (10 KB, 174x191) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Swedish merchant.png
10 KB, 174x191
>>53590032
>http://svenska.yle.fi/artikel/2016/01/14/ensamkommande-flyktingpojkar-sager-sig-ha-erbjudits-pengar-sex
>http://svenska.yle
>svenska
Suomenruotsalaisten massamurha milloin?
>>
>>53590032
Selvästi äärioikeisto on tämän takana
>>
>>53590032
http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1452757045685.html
Miksköhän suomenkielisessä ylessä ei oo mitään asiasta?
>>
File: 1378957364017.jpg (24 KB, 380x368) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1378957364017.jpg
24 KB, 380x368
>>53590838
En malta odottaa huomista paskamyrskyä
>>
File: 1445967675342.jpg (39 KB, 378x378) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445967675342.jpg
39 KB, 378x378
LOPPUU TÄMMÖSTEN RASISTISTEN UUTISTEN LINKKAILU !!!! UNELMA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
>>
Muistakaa sitte varoa jäitä
https://www.youtube.com/watch?v=TXY_DY-FyX4
>>
File: panikku.png (257 KB, 853x324) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
panikku.png
257 KB, 853x324
>>53592145

~mmmm
>>
>>53592145
Onko tuota ääntä jotenki muutettu? Vertailkaa vaikka tän karhun ääneen https://www.youtube.com/watch?v=Rw_etnfujEo
>>
File: image.jpg (135 KB, 768x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
135 KB, 768x1024
Millonko ne olympialaiset alkaa?
>>
>>53585728
Saatana hapetan jokasen vastaantulevan Nakkilalaisen!
>>
>>53592436
Muistelen joskus lukeneeni että se uudelleenpuhuttiin kun lapset pelkäsivät niin paljon sitä alkuperäistä. En sitten löytänyt kyllä mitään lähteitä mutta tämmönen mutu ois.

Olihan toi alkuperäinen nyt ihan saamarin kuumottava.
>>
>>53593155
Lisätään vielä että sama ton linnun äänen kanssa. Hyi saakeli miten kuumoteltiin tätä aina veljen kanssa.
>>
>>53590838
Ei ole valkoisen heteromiehen unelma tämä
>>
>>53593155
Oikeasti ihan hyvä että onkin pelottava. Jos lapsi pelkää järvenjäälle menemistä niin todennäköisyys sinne kuolemiseen vähenee n. 100% Nykyään tuntuu olevan sellainen ilmapiiri että lapsia ei saa torua, kuria ei saa olla ja mikään ei saa pelottaa, voi olla että noista 2000-luvun jälkeen syntyneistä tulee helvetin munaton sukupolvi.
>>
>>53594130

En tiedä missä vaiheessa nuo YLE:n tirehtöörit sai päähänsä, että lapset eivät missään nimessä saa nähdä mitään mikä voisi pelottaa. Jos muumien Mörkö-jaksot tehtäisiin nyt niin ei niitä suostuttaisi näyttämään.
>>
>>53594130
Ei oikein tepsinyt. Pelkäsin tuota pätkää aika vitusti, mutta ei se estänyt heikoilla jäillä leikkimistä
>>
File: mörko suo jap.jpg (37 KB, 900x341) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mörko suo jap.jpg
37 KB, 900x341
>>53594348
Sinänsä jännää että suomeen tulleet muumijaksot oli kuumottavampia kuin oli alunperin tarkotettu
>>
File: 1440522031194.jpg (11 KB, 228x237) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440522031194.jpg
11 KB, 228x237
>>53594348
jokuhan voisi luulla pyöreähköä somalirouvaa Möröksi kun se lyllertää eteenpäin kaavutettuna

aivan kerettiläistä
>>
File: panic.png (63 KB, 262x242) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
panic.png
63 KB, 262x242
>>53594407
>>
>>53594130
No eiköhän toi edelleen palvele tarkoituksessaan, nyt ei vaan välttämättä aiheuta itkua parhaaseen katseluaikaan.
>>
File: 1420741397876.jpg (15 KB, 400x463) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420741397876.jpg
15 KB, 400x463
>>53594407
>>
File: 1451265966955-r9k.png (225 KB, 478x556) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451265966955-r9k.png
225 KB, 478x556
Meikä liian innoissaan frostista. En saa unta.
>>
>>53595493
Oot ainoa ihminen joka on innoissaan Lahteen menemisestä
>>
File: rhTWbk1.jpg (13 KB, 480x520) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rhTWbk1.jpg
13 KB, 480x520
>>53595929
Mutku siellä näkee kavereita ja saa viinaa
>>
>>53596026
Joittenkin epävirallisten lähteiden mukaan jokaisesta suomalaisesta kaupungista saa viinaa.
>>
>>53596300
Mutta ei kaverilta ilmasta

Ja tsekkasin
>>
Pitäis nukkua mut tuntuu et on paskat tulossa tunnin sisään nii pitää oottaa viel ne ku ei jaksa yöllä herätä paskalle.
>>
>>53598704
no paska
>>
>>53598704
Jos paska ei tule nyymille, pitää nyymin mennä paskalle
>>
>>53598704
Kuka vitun autisti valvoo animen vuoksi?
>>
>>53599917
Tyhmä kysymys: voiko kilju mennä huonoksi tai mitään? Ku ois kiljun pohjat ja haluisin suodattaa ne kahvipaperin avulla ja juoda.
>>
>>53600192
No tottakai voi. Jos ei myrkylliseksi niin ainakin täysin juomakelvottomaksi.
>>
>>53600945
No voi vittu. Millä talla siinä näin voi käydä? Ja miksi ehkä jopa myrkylliseksi?
Thread replies: 82
Thread images: 27
Thread DB ID: 413909[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.