[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/mämmi/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 121
Thread images: 48
File: 1444851300433.png (2 MB, 1883x1013) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444851300433.png
2 MB, 1883x1013
ei löytynyt mämmiä katalogista niin tein sellaisen
>>
Esimeme eestille
>>
File: rantala-eetu.jpg (210 KB, 900x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rantala-eetu.jpg
210 KB, 900x600
miksei kaikki kotimaiset miehet vois näyttää tältä
>>
File: juuhtota.jpg (32 KB, 650x488) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
juuhtota.jpg
32 KB, 650x488
wuf
>>
>>53345855
Kuka toi tyty on? Oisko kuvia?
Vaikuttaa perus weaboo cosplayhuoralta.
>>
File: Gondsufarkut.png (10 KB, 495x791) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Gondsufarkut.png
10 KB, 495x791
Miten saan naisen jos asun vielä rakkaan äitikullan luona?
>>
>>53346417
Odota kunnes muutat omillesi.
>>
>>53346417
kuse vaan hyllyys
>>
>>53345855
Doogerimämmi. Kiva.'
On muuten niin mieluinen että varmasti pystyisin koko päivän kivikovana jyystämään jos olisi mitään mahdollisuutta naista asian pariin houkutella.
>>
File: 1447437297722.jpg (552 KB, 1625x1117) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447437297722.jpg
552 KB, 1625x1117
>>
>>53346518
State your business, Britfag.
>>
>>53346417
Tee äitistäs nainen.
>>
File: Gondsuskiing.png (318 KB, 1034x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Gondsuskiing.png
318 KB, 1034x540
>>53346518
Stealing is no good, you know.
>>
File: 1448083838540.png (31 KB, 682x681) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448083838540.png
31 KB, 682x681
>>53346599
I'm waiting for a guy.
>>
>>53346265
On sen verran kaivattu että löytyy laaja kokoelma laatufakejä ja alusvaatekuvaus Playboyn kanssa.
http://rule34.paheal.net/post/list/Dodger/1
http://imgur.com/gallery/xfDS2
>>
>>53346738
Is he a big guy?
>>
File: 1448064566411.png (6 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448064566411.png
6 KB, 640x480
>>53346793
For you.
>>
Ai se on toi peliblogityty, se kai teki TB:n kanssa jotain videoita.
>>
File: 1357397614333.gif (2 MB, 400x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1357397614333.gif
2 MB, 400x300
6h päästä töihin, umpihumalassa atm
ask me anything family.
>>
>>53346739
Heh, en edes tunnistanutkaan AP:n kuvasta kun hiukset normaalin väriset
>>
>>53346028
Voishan nuo jos vaihdetaan Ruotsista ja Eestistä vaaleata väkeä meidän tummatukkaisempaan porukkaan itärajan ja Helsingin suunnalta.
Samalla saataisin vielä vankempi siirtokunta Ruotsiin ja uusi siirtokunta Eestiin.
>>
>>53347223
Huomen pitäis herätä, mut en haluu enää herätä...
>>
>>53347223
Tekeekö mieli käpälöidä haaravarustusta?
>>
File: ed.png (380 KB, 600x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ed.png
380 KB, 600x450
>"Where are you from lad?"
>"Finland"
>mfw
>>
>>53347454
Nyt naurattaa, mutta yllättäen suomalaisuudellakin saa Englannissa rajusti pimppiindippaamistilaisuuksia.
>>
Mistä kannattaa lähtee ettimään niitä halityynyjä?
>>
dyykkasin just vanhingos :o
>>
File: JUST.jpg (28 KB, 600x496) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
JUST.jpg
28 KB, 600x496
>>53347612
>Nyt naurattaa, mutta yllättäen suomalaisuudellakin saa Englannissa rajusti pimppiindippaamistilaisuuksia.
>>
>>53347692
kaatopaikalta
>>
>>53347612
>eternal Anglo laughed, but he is much suprise when Finnics also get loads of vagoo dipping action in Angloland
translationed by self
t. not Spede
>>
>>53347397
vittu jos tapat ittes nii tapan sut.
>>53347439
häh
>>
>>53347777
Thank you, that's a little better than what Google translate gave me
>>
Daily reminder Pekkas are a bunch of spoiled brats while any Estonian can fire an AK-47 with ease
>>
File: winrarisme.jpg (53 KB, 435x245) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
winrarisme.jpg
53 KB, 435x245
>>53347777
And it's Lucky Sevens, True Forever.
>>
>>53347866
show you are mushroom licence pls
>>
File: ebin.jpg (27 KB, 466x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ebin.jpg
27 KB, 466x375
>>53347861
>google translate
>Now you laugh, but, surprisingly, also gets new Finnish England drastically pimppiin dipping events.
>>
>>53347775
Sossulta tuli just tuet ni on taas rahaa ku massia niin vois kyllä tilata ihan hyvin uutenakin, mutta olen uusi näissä animu waifu asioissa siksi kysynkin neuvoa
>>
>>53348064
kannattaa harjotella tavallisen tyynyn kanssa eka
>>
>>53348064
Voisit ostaa lakanan, silitysraudan ja tulostimeen kangastarra-arkkeja. Siitä sitten omien toivoiden mukaan kasaamaan animea nylkytettäväksi.
>>
File: sztxR.gif (437 KB, 480x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sztxR.gif
437 KB, 480x270
>>53348223
Luin aluksi että tavallisen tytyn

>>53348343
Hyi, enintään sillei sievästi halais vaan joskus.
>>
>>53347866

Estonia:

"On September 24, 1939, the Soviet Union threatened Estonia with war unless provided with military bases in the country—an ultimatum with which the Estonian government complied."

Absolute cucks

Finland:

https://en.wikipedia.org/wiki/Winter_War

Not cucks.

Mee vittuu :D

t. suamalainen tyä ukkeli
>>
>>53348553
Oiskohan pystytty paskomaan kahdella rintamalla Neuvostoliiton niskaan jos Eestimiäskin olisi kaivanut kiväärejä ja saksalaisia museokoneita jostain?
>>
Voi vitun vittu, mitenkä saada tyty kiinni jota ei oo nähny kolmeen vuoteen. Ei omista feisbuukkia ja numero hävinnyt edellisen puhelimen myötä...
>>
File: SAATANA.jpg (18 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SAATANA.jpg
18 KB, 250x250
>>53347866
TURPA KIINNI PIKKUVELI,MYYN SUT VENÄJÄLLE TAKAS HUORAKSI JOS ET OO KUNNOLLA,SAATANAN PIKKU KOMMUNISTI HUORA!
>>
>>53348868
Kello 2:22 ei välttämättä ole se paras aika tavoitella.
>>
>>53348859
Ei varmaan
>>53348868
Oisko vaikka tuo numerotiedustelu?
>>
>>53348868
Jos ei mitään yhteyttä jättänyt etkä edes sukulaisia tiedä tai saa kiinni, niin oiskohan tarkoituksella ottanut etäisyyttä.
>>
>>53348859

Nää, selvittii ihan ok ihan vaan siks ku neukut kelas ettei me mitenkää voitas selvitä mitenkää ja hoiti koko homman ihan vasemmalla kädellä. Neukkujen divisioonan johtajina oli kapteeneja ku Stalin oli vainoissaan tapattanut käytännössä koko kenraalikunnan, Mannerheim-linja tuli yllätyksenä, vaikka Neuvosto-tiedustelu oli raportoinut sen rakentamisesta jo -37 jne... Loppu vaiheessahan Neuvostoliiton joukot alkoi murtamaan läpi rintamasta kun eivät vaan enää vetäneet zerg rushilla, oltas me ehkä joku pari viikkoa- ehkä joku kuukaus pari voitu selvitä sen hetke jälkee ku rauha solmittiin, mutta kyllä se 200 miljoonaa asukkainen massa vaan jyrää alleen 4 milj. massan. Ei paljoa auta vaikka toisella puolella lahtea miljoona veljeskansa jäsentä olis auttanut tappelussa, niillä oli varmaan vielä parempi varusteluki ku meillä (eli ei mitään varusteita)
>>
>>53349101
No juu, eikä Eestissä pääse edes maaston ja hiihtämisen kanssa motittamaan,
>>
Näissä kaikissa tuntuu olevan söpöily kyllä aika kaukana.
>>
File: pepeä surettaa.jpg (162 KB, 1115x1079) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pepeä surettaa.jpg
162 KB, 1115x1079
Huumeet loppu
>>
>>53349578
Kotimainen kohdeyleisöhän ruikkii tyynynsä tahmeiksi, mitäpä asiaa kaunistelemaan.
>>
File: 1452387207510.gif (688 KB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452387207510.gif
688 KB, 500x281
En ymmärrä...
Miten saan tyttöystävän?
>>
>>53346028

mee fudislätkämikävaanlaji treeneihin, just tollasia stubb kopio risto reippaita on suomi täynnä
>>
Perkele terveisin Sven
>>
File: 1376115867250.jpg (83 KB, 336x448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1376115867250.jpg
83 KB, 336x448
Katsoin peiliin oikein kunnolla pitkästä aikaa, enkä oikeastaan enää muistanut miltä näytin. Naamani on semikuvottava kun sitä oikein kunnolla pällistelin. Tulipahan nyt taas huomioitua tällainenkin asia, vaikka ulkoisella kuorellani ei olekkaan mitään merkitystä kenellekkään.
>>
File: 1383303177070.jpg (46 KB, 633x607) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1383303177070.jpg
46 KB, 633x607
>>53351668
Voin olla sun töttö tänä yönä, nyymi.
>>
>>53347866
sinä olet huora, baltbro
>>
File: mX8nV.gif (438 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mX8nV.gif
438 KB, 300x300
Saako ulkomailta helposti pimppiä?
>>
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2013/11/21/burger-king-carrols-ja-clock-syottivat-amerikkalaista-ideologiaa
Ottaisin yhden seeseburgerin
>>
>>53352545
ei
>>
File: 1451887054888.gif (801 KB, 499x267) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451887054888.gif
801 KB, 499x267
>>53352024
Ei se oo sama asia... Koitin olla homo tosi kauan mutta ei miehet vaan kiinnosta samalla tavalla kuin ihanat tytöt.
>>
File: 1452195775192.webm (3 MB, 1080x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452195775192.webm
3 MB, 1080x1920
>>
File: 1452196976792.webm (2 MB, 608x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452196976792.webm
2 MB, 608x1080
>>
File: 1451512534713.webm (2 MB, 540x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451512534713.webm
2 MB, 540x960
>>
Ei vittu, postasin joskus johonkin /int/ "postatkaa ulkonäkönne" lankaan läpällä screencapin dodgerin videosta, ja nyt tyyliin vuosi sen jälkeen joku pistää pystyyn /mämmi/n tolla samalla kuvalla.

Siis joku teistä oikeasti tallensi ton kuvan ja nyt postasi sen /mämmi/ alotuspostauksessa
>>
>>53354035
Eiks oo jännää?
>>
>>53354035
myönnetään
>>
File: nig.webm (1 MB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nig.webm
1 MB, 640x640
jtp
>>
Lisää kinkkejä kiitos
>>
Folk från brasilien har invaderat /Sverigetråden/ är jag välkommen här? Är halvfinsk
>>
>>53355046
Neij! Gå bäck och defend din tråde, du jävla hurri
>>
File: 1386213785981.jpg (47 KB, 298x279) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1386213785981.jpg
47 KB, 298x279
>>53355046
hmmmm...
>>
>>53355151
hyvää päivää! Går inte att försvara. Mämmi är mitt hem nu.
>>
File: 1450831474512.jpg (40 KB, 574x574) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450831474512.jpg
40 KB, 574x574
SUOMI MAINITTU TORILLA TAVATAAN
:DDDDDDD:DDDDDDDD:DDDDDDDD
SUOMI MAINITTU
U
O
MÄMMI
ITSEMURHA

M
A
I
N
I
T
T
U

SUOMI MAINITTU 6-1 TORILLA TAVATAAN PERKELE 1995 JA 2011 TALVISOTA MANNERHEIM MIETO KEKKONEN HÄKKINEN KOIVU GRANLUND MENTULA SISU JA SAUNA!!! PERKELE POJAT TORILLE!
>>
File: 1438453510528.webm (3 MB, 406x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438453510528.webm
3 MB, 406x720
>>53355020
>>
File: 134590271957.png (93 KB, 331x429) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
134590271957.png
93 KB, 331x429
>>53355173
pepper your angus you little twink
>>
Voinko jäädä tänne?
>>
How hot should my sauna be before it is considered honorable to you guys?
>>
>>53355352
Only if you submit and kiss my glans tenderly
>>
>>53355449
Hot enough to kill a full grown Russian.
>>
>>53355449
I consider 60 celsius to be minimum for it to be considered a sauna. run with that.
>>
File: 02085591.png (195 KB, 700x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
02085591.png
195 KB, 700x700
>>53355479
Ja tack. Ska vi dricka koskenkorva nu?
>>
>>53355530
Naaahhhh, jag går sova ny

Have a good one min svensk bror
>>
menkää narukädet salille että pärjäätte kesällä kun mamut alkaa riehumaan

säälittävän näköstä porukkaa liikenteessä
>>
File: keho.jpg (38 KB, 452x719) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
keho.jpg
38 KB, 452x719
>>53355794
onko tarpeeks muskelia häh
>>
>>53355527
>minimum 60
I asked for honorable not sissy temperatures, minimum 90-100 for it to even feel good
>>
>>53355734
Godnatt broder.

/Sverigetråden/ kommer sova här inatt för att undvika brasilien
>>
>>53355831
no älä nyt yllytä noita homoja
>>
File: image.jpg (330 KB, 800x1422) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
330 KB, 800x1422
>>53355530
Oikeat miehet juovat syöpää
>>
>>53355915
>dricka mjölk
nej tack. Riktiga män badar bastu och dricker vodka.
>>
Hej Finnar! :DD
>>
File: image.jpg (138 KB, 918x712) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
138 KB, 918x712
>>53355962
Maailmanmestari

http://youtu.be/nYjvblbC73E
>>
>>53355852
I'm aware, I'm just saying it isn't a sauna unless it's at least 60. I usually go for 105-115,
>>
File: 1405004246151.jpg (334 KB, 734x842) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1405004246151.jpg
334 KB, 734x842
>>53355962
h-hej :3
>>
>>53356037
https://www.youtube.com/watch?v=5bmHf2wO7n4

7-1 7-1 7-1 7-1 7-1 7-1 7-1 7-1 7-1 7-1 7-1 7-1 7-1 7-1 7-1 7-1 7-1 7-1 7-1 7-1 7-1 7-1 7-1 7-1
>>
File: 1429878571934.webm (3 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429878571934.webm
3 MB, 1280x720
>>
File: 1452186652579.jpg (39 KB, 293x285) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452186652579.jpg
39 KB, 293x285
Finland post 2hu!
>>
>>53356076
http://youtu.be/c58Gldid184
>>
>>53353108
Miksei? Ulkomaalaiset yleensä tykkää musta kun puhun englantia virheettömästi.
>>
File: finno-ugricball.jpg (62 KB, 526x307) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
finno-ugricball.jpg
62 KB, 526x307
Not that anyone cares, but I made a Uralic thread for anyone interested.
>>
>>53356152
https://www.youtube.com/watch?v=Cy4r0DEzpRI
>>
>>53356197
Winning championship on overtime in Mälmo


http://youtu.be/v8CpsNDn2s8
>>
File: ilmavoimat.jpg (100 KB, 650x433) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ilmavoimat.jpg
100 KB, 650x433
There seems to be disproportionate amount of non-Finns ITT, so I just came here to announce that foreigners must leave.
>>
>>53356270
https://www.youtube.com/watch?v=o1KYKaSEgNM
we won something!
3-2 3-2 3-2 3-2 3-2 3-2 3-2 3-2
>>
File: bokerface.jpg (9 KB, 184x184) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bokerface.jpg
9 KB, 184x184
>>53356270
>Mälmo
>>
>>53356357
4-1 in finals Stockholm
>>
>>53355889
NI KOMMER ALDRIG ATT BLI SÄKRA HAHAHAHAH
>>
>>53356440
>rätt snubbel
vad gör du man1? Vill inte ta en öl med dig längre
>>
>>53356437
http://youtu.be/bupMGKvayVc
>>
>>53356437
>>53356462
https://www.youtube.com/watch?v=_MsGzNYuh_o
3-0
>>
>>53356461
Jag blev ganska ledsen när ni började säga att allt är mitt fel favä :^(
Men bry dig inte. Jag kommer inte att berätta aporna att ni är i /mämmi/
>>
File: 011.png (4 MB, 1140x1611) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
011.png
4 MB, 1140x1611
>>53356147
http://exhentai.org/g/858989/ee6985f0df/
>>
>>53356503
>Jag blev ganska ledsen när ni började säga att allt är mitt fel favä :^(
det var inte jag senpai. Vi går nog till SvT igen
>>
>>53356525
Lewd
>>
File: 1450997305968.png (242 KB, 1132x735) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450997305968.png
242 KB, 1132x735
>>
>>53356624
Ruotsilaiset olet huorat
>>
File: image.jpg (60 KB, 490x392) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
60 KB, 490x392
>>53356669
Ruotsalaiset ovat huoria
>>
>>53356732
sorry my grammar isn't the best
>>
>>53356624
Are they sexing :DDDD ;)
>>
>>53356805
uncle sweden is molesting finlan :(
Thread replies: 121
Thread images: 48
Thread DB ID: 388807[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.