[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
ex-yu
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 322
Thread images: 72
File: 1449602590928.jpg (111 KB, 604x604) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449602590928.jpg
111 KB, 604x604
Novi ex-yu!!!!!!
Di cete za novu momki?
>>
>>53326050
Koln
>>
Pertamax
>>
File: novigod.jpg (162 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
novigod.jpg
162 KB, 1920x1080
>>53326050
znaci bravo za ovu sliku, ajoj jebemiti kakve su
>>
>>53326154
>znaci
>pocinjati recenicu sa znaci mislivsi da je to vise kul i da dobiva na vaznosti
svi ljudi koji počinju rečenicu sa 'znači' su šljam
>>
File: NDHRVATSKA.jpg (91 KB, 1440x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NDHRVATSKA.jpg
91 KB, 1440x1080
ZA DOM

SPREMNI

ZA KOGA?

ZA POGLAVNIKA!
>>
>>53326196
pa i svi hrvati su sljam pa ti niko nista ne kaze
>>
>pravoslavni hrvati
>servi
zaustavi the mem

postoje pravoslavni hrvati i popravoslavljeni hrvati (servi)
sve su to hrvati, ali ove prve čuvamo kao što je Doktor Poglavnik Ante Pavelić ih čuvao!

evo slavne slike osnutka Hrvatske Pravoslavne Crkve 1942.! >>53325934
ZA DOM!
>>
File: tesla hrvatina.jpg (61 KB, 640x903) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tesla hrvatina.jpg
61 KB, 640x903
http://www.index.hr/sport/clanak/pavic-bocnuo-izbornika-srbije-cestitam-sto-imate-hrvata-teslu-na-majici/867151.aspx

servi #okinuti
>>
>>53326330
slika dokaz..

Nikola Tesla!...

domoljub, znanstvenik i dobročinitelj!

prava HRvatina po svakom mjerenju!

zds braćo
>>
>>53326196
Znaci glupi jazavac si
>>
>tesla
>serve

je je.. točno poslje andrića i šešelja! hahahahaha
>>
File: jnQP61C.jpg (79 KB, 1080x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jnQP61C.jpg
79 KB, 1080x1080
>>53326050
Žao mi je onog tipa koji je na nofapu.
>>
File: 1420834422705.jpg (11 KB, 202x203) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420834422705.jpg
11 KB, 202x203
ghhhhhh servi umiru od guzobola at the moment

aaaaaa!!! jel boli servi? hahahaha

ggghhhhhhhhhhhhhhh ..... uh oh!

bbpffbahaah
>>
Treba mi netko da mi napravi web stranicu za webshop
>>
File: njamanjama---NJAM.gif (169 KB, 490x210) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
njamanjama---NJAM.gif
169 KB, 490x210
samo bonbončići banjončeki moji :--ppp
>>
>>53326544
To sam ja i posto
Meni jedino kriza hvata kada sam navecer na kompu ovako ne
>>
Sve same zamagljene zastavice,sta se ovo desava
>>
>>53326875
>7 dana
>ne hvata ga kriza
niski test bajo
>>
>>53326908

hahaha ovo

izgleda da crvate boli guza, gde li je akademik da mu da injekciju
>>
>>53326544
Nek uživaju u svom povišenom riziku za rak prostate.
>>
>>53326948

Da li sam ja to video Akademika kako ulazi u prostoriju?
>>
aj na chat pederi

http://instasync.com/r/exyu
>>
File: tesla.jpg (192 KB, 500x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tesla.jpg
192 KB, 500x750
>>53326948
>gde li je akademik da mu da injekciju
pa tu je! tj.. tu SI!

čeko da profesor završi predavanje i izobrazbu pa došao kmečat! .. ah ha ha ha..

ali zajeba si se! The Profe$$or je još tu! >:---d
>>
>>53327103

Tesla - najveci SRBIN ikada

>srbin izmisli struju
>hrvat izmisli logore za decu
>>
File: TOP.jpg (30 KB, 720x438) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
TOP.jpg
30 KB, 720x438
>tesla
>serve
ajahahahah.. dosta dosta dosta!!! ahahahh

http://m.24sata.hr/sport/pavic-pecnuo-izbornika-srbije-imate-hrvata-teslu-na-majici-455607

TOP LMAO
>>
>>53326330
>>53326330

OVOVO

a bome i
>>53326452
>>53326452

OVOVO

.... haha
>>
>tesla
>serve

da da da.. odma poslje šešelja i andrića!
hahahahahahahaha
>>
Ovo sjebava crvate

/thread
>>
File: the tito.jpg (143 KB, 830x1138) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
the tito.jpg
143 KB, 830x1138
>http://m.24sata.hr/sport/pavic-pecnuo-izbornika-srbije-imate-hrvata-teslu-na-majici-455607

servi REKT kao i inače..
sad ćemo ih još i u vaterpolu izdominirat, jer svi znamo:

>servi
>sport

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ...hahah
>>
>>53327368

OVO

usrashku "ideologiju" je izmislio guzobolni srbin

CRVATI #REKT
>>
>>53327368
ante starčević! legenda hrvata koji je odlično opisao izmet Hervatah, tkz. >serve!

Živio Starčeviću! Hrvatina kao i Tesla
>>
File: StarcevicA.jpg (44 KB, 245x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
StarcevicA.jpg
44 KB, 245x320
>>53327500
Opisao ih je ko niko!

>
«Slavoserbi su smetje naroda, vrsta ljudi koji se prodavaju svakomu tko i po što ih hoće, i svakomu kupcu davaju Hervatsku u nametak; versta ljudih, koje će svatko, ako se ne da više, kupiti i za zdelu krumpirah; ljudi koje imati svatko bi se stidio osim Austrie i drugih herđavih vladah; ljudih koji najverstnii možda bi dobil od prave vlade čiste lule; ljudih koji su po svojoj sužanjskoj naravi proti svemu što je dobro, slavno, veličanstveno; koji su kao zakleti narod hervatski zbrisati s lica zemlje, te o tomu i rade. To su Slavoserbi.»[39]

ovaj dio najviše:

"«Slavoserbi su smetje naroda, vrsta ljudi koji se prodavaju svakomu tko i po što ih hoće,"

>servi #triggered
>>
Ante Starčević je rođen 1823. u Žitniku pored Gospića od roditelja Srba. Majka Milica, rođena Bogdan iz Široke Kule je neposredno pre udaje za prvog muža prešla u katoličku veru, a otac Jakov je bio iz Pazarišta, sela pokatoličenih Srba, potomak hercegovačkih Starčevića o čemu postoje i pisani tragovi.
>>
File: drina.jpg (160 KB, 567x679) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
drina.jpg
160 KB, 567x679
>>53326330
Nikola Tesla, legenda Hrvata i Hrvatske države.
pametan.. domoljuban, pošten!
vrline svake Hrvatine Ustaše!
živeli!
>>
Obrazovanje je započeo u pučkoj školi u Klancu, a potom ga preuzima i obrazuje stric Šime Starčević. U školi su se sprdali s njim, i sigurno ne bez razloga, nazivali Vlahom. Navodno je bio izuzetno bistar, ali mu to ipak nije bilo dovoljno da upiše istoriju kao što je želeo. Nakon gimnazije u Zagrebu, upisao je teologiju u Pešti koju završava kao doktor filozofije. Iz nekog razloga nije želeo da se posveti svešteničkom pozivu te podnosi molbu za mesto profesora matematike na beogradskom Liceju (gimnaziji). Odbijen je i pored toga što je molbu sastavio na ćirilici i potpisao kao ''doktor mudroslovija''. Pokušao je da dobije i mesto predavača na zagrebačkom univerzitetu, ali ponovo bez uspeha. Oprobao se i kao pesnik i satiričar, ali je i tu prošao poprilično nezapaženo. Nakon toga se zaposlio u kancelariji advokata Šrama. Najzad je pronašao sebe u politici, osnivajući zajedno sa Eugenom Kvaternikom izrazito nacionalističku Stranku Prava na čijem čelu je ostao do svoje smrti. Ne obazirući se na istorijske činjenice, zastupao je radikalnu ideju Velike Hrvatske od Alpa do Timoka, uključujući i severnu Albaniju...
>>
File: 1441570620253.png (330 KB, 330x319) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441570620253.png
330 KB, 330x319
>>53327629
>sam sebe nazvao guzobolnim servom
>>
Ante Starčević Ministarstvu prosvete – prijavljuje se na kurs za profesora matematike.

,,Što se tiče jezika, u kome se imaju znanosti predavati, držim dosta to napomenuti da sam rodom Ličanin."

Izvor :
Mesto čuvanja originala, Arhiva Srbije pod brojem : (Licej - L 1838-1863, P.981, od 30.VIII 1851).
>>
File: wallhaven-150635.jpg (258 KB, 1920x1278) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wallhaven-150635.jpg
258 KB, 1920x1278
>>53326981

Their loss.
>>
File: 1446150164941.jpg (1 MB, 1462x1462) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446150164941.jpg
1 MB, 1462x1462
>>53327629
>doslovno guzobolni srbin

errr... touche! bahahaha
>>
>Molba Anta Starčevića beogradskom Liceju, da bude primljen za profesora matematike. Tada još uvek nije bio Hrvat, čak ni politički, nego se izjašnjavao geografski, kao Ličanin. Nakon odbijanja molbe, postaje težak srbofob i na kraju začetnik ustaške ideje, te se slavi kao "otac Domovine" u Hrvatskoj.

HAHAHAHHAHAHAHAH

>ovako su nastali ČORVATI
>>
>>53327773

DA, ANTE JE BIO BUKVALNO I DOSLOVNO GUZOBOLNI SRBIN

Ante Starčević Ministarstvu prosvete – prijavljuje se na kurs za profesora matematike.
Visoko Knjaževsvo Popečiteljstvo,
Na natečaj, koji je visoko Popečiteljstvo 23. srpnja t.g. za stolicu iz matematičkih znanosti na beogradskom Liceu razpisalo, podpisani, osećajući u sebi snagu, za moći službu s napomenutim mestom skopčanu dostojno obnašati, usuđujem se moju preponiznu molbenicu prikazati, i prositi, da bi mi visoko Popečiteljstvo to mesto podeliti dostojalo.
Razloga, na koje bi u tu svrhu, prošnju oslonio,ne imam izvan toga, da sam još god.1848. iz ovih znanosti stroge izpite podneo,što će visoko Popečiteljstvo uvideti iz proklopljenoga pod 1 ) prepisa doktorske povelje.1
Što se tiče jezika, u kome se imaju znanosti predavati,držim dosta to napomenuti da sam rodom Ličanin i da sam u jugoslovenskom književnom jeziku u god.1849. za učitelja iz mudroslovja na Zagrebačkoj akademiji tako, da sam zboru mojih pismenih i ustmenih odgovora na predložena pitanja, na prvom mestu bečkom Popečiteljstvu predložen, što će visoko Popečiteljstvo iz svedožbe pod 2) uvideti 2. Rešenje ove stolice još ni sad nije došlo.
Znanosti druge, u odsek mudroslovni spadajuće i druge jezike, kojih pet znam,u ovu svrhu, suđinm da nije vredno pominjati.
Ako mi visoko Popečiteljstvo to mesto poveri, nastojati ću rečju i činom, da očekivanju Popečiteljstva odgovorim.
Međutim moju poniznu prošnju svesrdno preporućujuć, s dubokim iskrenim štovanjem ostajem
Visokog Popečiteljstva
ponizni sluga
Antun Starčević
doktor iz mudroslovja
>>
Osjećam mrmež u mojoj UČIONICI!

U redu.. izgleda da moram strogo!

počnimo sa HRVATINOM Nikolom Teslom:

>tesla
>serve

hahaha.. dobar!

naime:

"Drago mi je što me i Hrvati smatraju svojim jer su moji preci hrvatski koljenovići Draganići iz Zadra.

Kao hrvatski plemići u 16. stoljeću došli su u Liku i tu ostali. U Liku su moji prapreci došli preko Novog Vinodolskog.

Preci moje majke, Kalinići,također su hrvatski plemići iz Novog Vinodolskog. Moj pradjed, stjecajem okolnosti, morao je otići u Bosansku Krajinu (Turska Hrvatska).

Tamo je oženio pravoslavku i prešao na pravoslavlje. On je imao isturene prednje zube pa ga je narod prozvao "Tesla" prema alatki kojom se obrađuje drvo i otud dolazi i moje sadašnje prezime Tesla, što je zapravo nadimak. Moj djed je bio časnik u ličkoj regimenti, a moj otac pravoslavni prota!" Ove su rečenice iz neobjavljenog dnevnika Nikole Tesle.

hrvatska legenda!
>>
Rođen od roditelja Srba (Majka Milica, udovica Čorak, rođena Bogdan, iz Široke Kule, primila je katoličanstvo pre udaje za prvog muža[3]. Otac Jakov, iz Pazarišta, sela pokatoličenih Srba [4], potomak hercegovačkih Starčevića)[5], 1823. u Žitniku pored Gospića.

Obrazovan je prvo u pučkoj školi u Klancu.[6] Potom ga obrazuje stric, Šime Starčević "Tada Šime uze Antu k sebi u Bag. Bilo mu je 13 godina. Tu ga pripravi za prva dva razreda gimnazije" [7] Godine 1839. polazi na treći razred gimnazije: "drugovi i profesori divili su se bistrini i brzom shvaćanju mladog Likote, kojeg su za šalu 'Vlahom' nazivali"[7].
U jesen 1845. godine završio je gimnaziju u Zagrebu i odlazi u sjemenište u Senj, a odatle u Peštu na studijeteologije[1]. Godine 1846. dobija titulu počasnog doktora filozofije [8] u Pešti i tada odlučuje da se ne posvetiti svešteničkom pozivu[1].
>>
>>53327886
>legendarni znanstvenik sa iq'om od 250
>dio naroda robova i sluga
haha,, yeah right!

dakle, ustanovili smo da je Tesla Hrvatskoga roda! Što smo svi i znali, no, uđimo malo dublje (haha).. -->

Citirani dio navodno je jedan od razloga zašto taj dnevnik slavnog znanstvenika nikad nije objavljen, već se u strogoj tajnosti skriva od javnosti u Beogradu, zajedno s mnogim tajnama koje su u njemu zapisane.

Ove Tesline riječi, iz njegovog neobjavljenog dnevnika, prvi put u javnosti isplivale su 1977. u središnjoj informativnoj emisiji nekadašnje TV Zagreb. Te tvrdnje tada nisu izazvale nikakve reakcije, ni potvrdne ni oprečne.

Na veliku tajnu iz tajnog dnevnika Nikole Tesle ponovno je podsjetio dr. Petar Vučić, autor brojnih stručnih i znanstvenih članaka iz područja politologije i gospodarstva te ustavnoga, financijskoga i autorskoga prava. U svojoj knjizi "Govor Hrvatima o ispravnom putu" uz mnoge zanimljivosti podsjetio nas je i na priču o dnevniku Nikole Tesle koji spletom okolnosti nikad nije ugledao svjetlo dana.

"Senzacionalno je kako hrvatska javnost ne zna za podatke iz Teslinog dnevnika premda se profesorica Ljubica Štefan, autorica brojnih knjiga, pobrinula da mnogi zanimljivi podaci dospiju u Hrvatsku. Ona je, ipak, dok je živjela u Beogradu, imala priliku vidjeti Teslin dnevnik i još neke tajne podatke. Mislili su da je ona Srpkinja i tako su joj pokazali neke strogo čuvane tajne" rekao je dr. Petar Vučić, poznati hrvatski inetelektualac čija je specijalnost geopolitika. Zapis iz tajnog dnevnika Nikole Tesle, koji se krije u državnom arhivu u Beogradu, objavljen je na 55. stranici knjige dr. Vučića.

Njegova obitelj nije iz Smiljana niti postoji u tom selu prezime Tesla

>tesla
>serve
lmaobajo
>>
File: HLde7j3.jpg (842 KB, 460x5212) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
HLde7j3.jpg
842 KB, 460x5212
>>53327768
>>53326981
>da da rak prostate cete dobiti dobri goyimi samo tako drkajte igrajte igrice i gledajte tv ahahha sve ce biti uredu hahah good goy
>>
>>53327979

I NARAVNO SVE SA IZVORIMA PROVERLJIVIM

1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 www.moljac.hr
2. Mala enciklopedija Prosveta, izdanje iz 1959. godine.
3. Dubravko Jelčić, Politika i sudbine: eseji, varijacije i glose o hrvatskim političarima, Školska knjiga, Zagreb. 1995. ISBN 978-953-0-60551-0. pp. 11
4. Aus der Beilage Specificatio locourum et incolarum 1712. bei der Instr. f.d. Grafen Attems, Nr. 183/VII, J.Ö Krigsmiscellen, Fasc. 95 im Archiv des Reichs-Krigs-Ministeriums.
5. Banac, Ivo. Nacionalno pitanje u Jugoslaviji. (Durieux: Zagreb, 1995.), pp. 66
6. "Ante Starčević, Politički spisi, Znanje, Zagreb, 1971. (izbor i predgovorTomislav Ladan), stranica 10.
7. :7,0 7,1 M. D. Došen, Ante Starčević 1823 - 1923, "Ovaj broj Ličkog Hrvata posvećen je 100-godišnjici rođenja Starčevića". ”Lički Hrvat”, br. 17, 17. svibnja 1923, godina II.
8. Hrvatska misao: smotra za narodno gospodarstvo, književnost i politiku, 1902, Godina 1, Odgovorni urednik Dr. Lav Mazzura, Tiskara i litografija Mile Maravića - Milan Šarić: Život i rad dra Ante Starčevića - stranica 133 - Tadanji biskup senjski, Mirko Ožegović, pošalje ga u sjemenište u Budimpeštu, gdje je Ante uz bogoslovne nauke slušao filozofiju i slobodne znanosti. Pošto je položio stroge ispite u filozofiji i slobodnim znanostima bio je već 1846. promoviran na čast doktora filozofije.
>>
Tesla se naime, čak i u Americi družio isključivo sa svojim sunarodnjacima - HRVATINAMA!

O genijalnom pronalazaču i znanstveniku iz Like napisane su brojne biografske knjige i u većini njih navodi se kako je priča o podrijetlu obitelji Nikole Tesla dosta mutna i neistražena.

Primjerice, u knjizi "Nikola Tesla istraživač, izumitelj, genij" potpisanoj od grupe autora: Rudež, Muljević, Petković, Paar, Androić (Školska Knjiga, 2006) u predgovoru Vladimira Muljevića stoji:"Kada se o Nikoli Tesli govori i piše, uvijek se počinje sa selom Smiljanom. Njegova obitelj međutim nije iz Smiljana, nego iz drugog dijela Like pa i dalje. U podacima o svim obiteljima koje su prije više od stotinu godina živjele u svim dijelovima Like nigdje nije pronađeno prezime Tesla.

Bio je to nadimak jednog od Teslinih predaka, koji se zapravo prezivao Draganić, a bio je doseljenik vjerojatno iz Ledenica. Priženio se u obitelj prote Mandića, pa je tako nastala lička obitelj Tesla."Prof.dr. Vladimir Njegovan, jedan od Teslinih hrvatskih biografa starije generacije, također se posvetio proučavanju povijesti Tesline obitelji, te u knjizi "Nikola Tesla: 1856-1956" (Zagreb, 1956) također navodi prezime Draganić.

Prema predaji, u obitelji Tesla jedan od predaka te obitelji imao je istaknute prednje zube slične tesli, alatu za obradu drveta po čemu je ta grana Draganića dobila nadimak, a poslije i prezime Tesla. Draganići su u Liku na područje Divosela došli vjerojatno u 17. stoljeću iz sela Ledenica pokraj Novog Vinodolskog, kamo su se naselili iz Dalmacije.

.

.

tesla, čista Hrvatina iz Hrvatske mu Like!
>>
Are Croatia and Serbia good friends?
>>
>>53328138
Are Costa Rica and Niggeragua good friends?

Croatia is like Niggeragua by the way, you should hate them.
>>
Evo i očitih dokaza da su Teslini bliži preci ništa drugo nego Hrvati koji su, zbog okolnosti, prešli na pravoslavlje, ali odrekli se svoga HRVATSTVA nisu!

Iz rodoslovlja obitelji vidi se da je 1485. sedam muškaraca nosilo ime Nikola.
Djed Nikole Tesle, otac njegovog oca Milutina, također se zvao Nikola i služio je kao narednik u Napoleonovoj vojsci - tvrdi prof.dr. Vladimir Njegovan.
Priča o tome da bi veliki znanstvenik mogao biti genetski i etnički Hrvat mogla se nazrijeti u nekolicini njegovih biografija, ali uglavnom onih pisanih od hrvatskih autora.

O Nikoli Tesli do sada je napisano dvjestotinjak knjiga i postoje američki, ruski, njemački i naravno hrvatski i srpski biografi.
Hrvatski biografi su najprecizniji kada je u pitanju podrijetlo obitelji Tesla, i svi do jednoga se slažu da obitelj Tesla bez obzira na nesumnjivu pravoslavnu vjeroispovijest Teslinog oca i djeda potječe iz Hrvatske, i svi do jednoga negiraju tvrdnje nekih Teslinih srpskih biografa koji pišu da su preci Tesline majke rođene Mandić došli u Liku iz Šumadije. Koliko su se hrvatski biografi trudili podrijetlo Tesline obitelji što više vezati uz granice današnje Hrvatske, toliko su se srpski biografi trudili priču što više posrbiti.

vidimo dakle, naravno, da je i sama Tesla i njegovo prezime besprijekorno HRVATSKO!
>>
>>53328180
>a fucking leaf
>>
>>53328199

>djeda potječe iz Hrvatske

A HRVATSKA NIJE POSTOJALA AHAHAHAHHAHAHA

>ČORVATI
>ČORBATI
>ČKRBATI

AHAHAHAH ČKRBATI
>>
>>53328213
>a fucking chessboard
1.e4
>>
File: tesla-age40.jpg (218 KB, 724x947) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tesla-age40.jpg
218 KB, 724x947
Na koju državu je Tesla mislio kada je govorio
o prebacivanju ostavštvine?
pa na njegovu domovinu naravno.. NA HRVATSKU DOMOVINU!

nekim pitanjima Teslini biografi, domaći i strani, su gotovo jedinstveni. Nakon smrti velikog izumitelja u New Yorku 1943. u njegov su apartman upali agenti FBI-a i dugo kopali po negovim papirima. Pretpostavka je da su se najviše zanimali za Tesline pokuse s oružjem sa smrtonosnim razarajućim zrakama, odnosno tragali su za izumima primjenjivim u vojne svrhe. U knjizi "Tesla - čovjek izvan vremena" jednoj od najpoznatijih Teslinih biografija objavljenoj u SAD-u, Margaret Cheney je pisala da je veliki dio Teslinih rukopisa i prijavljenih i neprijavljenih patenata pod velom državne tajne smješten u Washingtonu. Drugi dio Tesline rukopisne ostavštine, koji nije bio toliko zanimljiv agentima FBI-a, a odnosi se na njegove zabilješke vezane za njegov život i podrijetlo, prebacio je u Beograd Teslin nječak i kraljevski diplomat Sava Kosanović. Poslužio se Teslinom željom da njegova rukopisna ostavština završi u zemlji u kojoj je rođen i Amerikanci su, pošto su dobro pročešljali po Teslinim patentima, udovoljili želji velikoga znanstvenika da ostatak njegovih rukopisa završi u starom kraju. Međutim, Teslin stari kraj nije Srbija, on je rođen u nekadašnjoj Austro-Ugarskoj Monarhiji, točnije u Hrvatskoj, i umjesto u Beogradu njegovi su rukopisi trebali završiti u Zagrebu.
Nigdje nije precizirano što je veliki pronalazač točno mislio kada je želio da njegovi rukopisi završe u zemlji gdje je rođen, ali iz današnje perspektive gledano to bi trebala biti Hrvatska.

>tesla
>servija
poveznica te dvije riječi je kolodvor u beogradu, gdje je čekao da se vrati u rodno mu Hrvatsku!

>tesla
>serve
bahahaha
>>
>>53328270
Shows that we're intelligent enough for chess, unlike you, you fucking cucks.
>>
>>53328049
Ajde da ne drkaš jer jebeš, al ovako, kek.
>>
File: 8907956_orig.jpg (297 KB, 460x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
8907956_orig.jpg
297 KB, 460x720
„ Znamo da je Dubrovnik u domaćem životu imao isti jezik kao i susjedi mu naokolo , a da se u prvo doba književnosti bio ugodio čakavštini u Dalmaciji , čiji su književnici prvi počeli pisati slovinski po Miklošiću , što potvrđuje i Šafarik (,, Gesch ‘chte der slavischen Sprachen “ Prag 1869) , govoreći o Dalmatincima da su u opće od plemena „ SERBSKOGA “ . Poznati povjesničar Engel kori Zlatarića , što jezik u Dalmaciji zove hrvatskijem , te kaže , da je to posve krivo , pošto je taj jezik čisto „ SERBSKI “ ; a da se ime hrvatsko spominje samo radi toga , što je Dalmacija bila neko vrijeme u političkim svezama s Hrvatskom radi Ugarske (Geschichte des Ungarischen Reishes und seiner Nebenlünder , Halle 1801 , sv.3 str. 135 (( prim.aut. nakon provere navedenog dela , koje inače postoji u carskoj biblioteci u Beču , u originalnom delu stoji da je u pitanju navedena stranica , dok se u svim kasnijim izdanjima istog dela , navedeni pasus nalazi na strani 155 )) .Gebhardi (Allgemeine Weltgescichte , c. 56. Str.693 ) piše , da je jezik naš „ mehr raschisch als croatisch [ više raški ] nego hrvatski ]. Zaglavimo s Gajem , preporoditeljom književnosti hrvatske , koji kaže čisto i bistro „ Sav sviet znade , da smo književnost ilirsku podigli i uveli ; nu nama još niti iz daleka nije na um palo tvrditi , da je SERBSKI već ilirski jezik ; pače ponosimo se i hvalimo Bogu Velikome , što mi Hervati s bratjom SERBLjIMA sada jedan književni jezik imamo “ ( ,, Danica Horvatska , Slavonska i Dalmatinska “ 1846. g., br. 31 , str. 124 ).“
>>
>>53328294
>poveznica te dvije riječi je kolodvor u beogradu, gdje je čekao da se vrati u rodno mu Hrvatsku!
hahah, dorbo kažeš!

Tesla je Hrvatina i to svi znaju, a sada naši vaterpolisti toj ČINJENICI i podučavaju guzobolne serve..

>Nikola Tesla
>Serve

Pitate li se, koliko je onda, ako je serve (pffbahah yea r8!) puta bio u "serviji"?

Načulite uši djeco!!

Nikola Tesla u Beogradu je boravio samo jednom, bio je srdačno dočekan i premda je poznato da se nije rukovao s ljudima, poljubio je ruku svog omiljenog pjesnika Jovana Jovanovića - Zmaja, koji je u čast Teslinog dolaska napisao i prigodnu poemu.
Međutim po svjedočenju Ivana Meštrovića, u knjizi "Prisjećanja na ljude i događaje" za vrijeme boravka u Beogradu Tesla je doživio još nešto, zbog čega se više nikad nije vratio u Beograd.
Kasnije u Americi je rekao velikom hrvatskom kiparu kako ne bi želio da Meštrovićevo kiparsko portretiranje Nikole Tesle završi u Beogradu.
Stoga je originalni odljevak slavnoga Meštrovićeva portreta velikoga znanstvenika izložen u Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu, a kopija se nalazi u Muzeju Nikole Tesle u Beogradu.

...
..
.

hahaha, bio jednom u beogradu i to čekao da se vrati u Hrvatsku

>tesla
>serve
hjoooooooojahahahah
>>
https://www.youtube.com/watch?v=IaC94ZP4OQc
1:40 it is finally settled once and for all
>>
>>53328365
Nisam ni ocekivao od dijaspore koja bi majku prodala za kiflu
Samo nastavi sa konzumeristickim hedonistickim zivotom roki
Gospodin Goldstein ce biti zadovoljan
>>
File: 8732449_orig.jpg (79 KB, 429x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
8732449_orig.jpg
79 KB, 429x720
edan od najvećih svetskih lingvista (indogermanista), Fridrih Karl Brukman, profesor u Lajpcigu (1849-1919) pisao je u jednoj od svojih mnogobrojnih knjiga uporedne nauke o jeziku krajem prošlog veka ,tekst u fokusu str. 19 :

(srb.)

"Slovenski jezici rastavljaju se na jednu istočno-južnu grupu i jednu zapadnu grupu... Prva grupa se sastoji iz rusko-bugarskog i srpsko-slovenačkog (ili ilirskog)."

(ger.)

„ Die slavischen Sprachen zerfallen in eine östlich – südliche und eine westliche Gruppe , deren charakterischer Unterschied die verschiedene Behandlung der idg. Lautgruppen (ti ,di) (§316 Anm. 2) ist. Die erstere Gruppe besteht aus dem Russischen , dem Bulgarischen und dem Serbisch – Slowenischen ( oder Illyrischen) , die westliche aus dem Čechischen , dem Sorbischen (oder Lausitzischen oder Wendischen) und dem Lechischen. „

GDE JE ČORVATSKI JEZIK?

NEEEEEEEEEEEMA HAHAHAHAHHA
>>
>tesla
>ponosan "servskim rodom"
KEK.. a bome i "LEL"!...

Hrvat Tesla, čovjek s IQ od 250 da bi izjavio da je, ne samo "serve" (kek), nego da je ponosan na to!

hahahah, samo servske guzobolne laži da prisvoje Hrvatskoga Intelektualaca

ista priča ko i s Andrićem! Naime:

---------------------------------------


Tesla nije autor izjave "Ponosim se

srpskim rodom i hrvatskom domovinom"

Svi se danas pozivaju na ovu Teslinu izjavu. Međutim malo se zna kako ta rečenica ne pripada svjetskom poznatom izumitelju. Izreka sa statusom parole, za Hrvate idealnoga stava za Srbe iz Hrvatske, parafraza je čestitke koju je povodom Teslinog 80. rođendana velikom pronalazaču 1936. uputio dr. Vlatko Maček, tadašnji predsjednik HSS-a. U čestitki je dr. Vlatko Maček napisao:

"Obraćam vam se kao sinu srpskoga roda i hrvatske domovine" na što je Tesla ljubazno uzvratio da se ponosi i jednim i drugim, i to se kasnije pogrešno uzelo kao glavni dokaz osobnoga nacionalnoga izjašnjavanja najpoznatijeg znanstvenika s ovih područja. Sam Tesla Hrvate i Srbe podjednako je volio, često je recitirao narodne pjesme. Listajući brojne Tesline biografije, može se zaključiti da je bio rojalistički Jugoslaven naklonjen kralju Petru II. Karađorđeviću, s kojim se sastao 1942. u hotelu "New Yorker".

Proveo je zadnjih 10 godina svog života u tom hotelu.Kad je 1930. otvoren "New Yorker" bio je najveći hotel na svijetu, raspolagao je s 2500 soba na 40 katova. Kad je stanoviti Joseph Kinney u izlogu hotela napravio "Hall of the Fame" (kuća slavnih), jedna pored druge našle su se fotografije Nikole Tesle, snimljene 1942. upravo u vrijeme posjeta tadašnjega jugoslavenskog kralja Petra Karađorđevića. S velikim znanstvenikom i kraljem na fotografiji je i Teslin nječak Sava Kosanović, tada još kraljevski diplomat.
>>
zasto nemam privatnost, jebem li vam majku u picku koji kurac skojim debilima ja zivim

ODO U ŠUMU!!!!!!!!!
>>
File: 6323549_orig.jpg (113 KB, 514x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
6323549_orig.jpg
113 KB, 514x720
U jednom informativnom prikazu slovenskih jezika nemački filolog Rudolf Rost ( Friedrich Wilhelm Ehrenfried Rost ) pisao je 1867 u časopisu Globus , tekst u fokusu str. 82:

"...

3) Serbski jezik.

Predeo ovog jezika prostire se preko turskih i austriskih pokrajina Srbije, Bosne, Hercegovine, Crne Gore i Dalmacije, preko Slavonije i istočnog dela Hrvatske."

Zatim govori sa najvećim pohvalama o lepoti serbskog jezika, što sam preneo u jednoj drugoj knjizi. Potom Rost klasificira:

"Serbski jezik se deli na tri dijalekta:

a) Hercegovački dijalekat ,

koji govore Srbi nastanjeni u Hercegovini, Bosni, Crnoj Godi, Dalmaciji i Hrvatskoj, i još u Srbiji od Mačve do Valjeva i Karanovca (Kraljeva);

b) Resavski dijalekat ,

koji je svojstven Srbima u ostalim delovima Srbije, naročito u Braničevu, Resavi, Levču, na Gornjoj Moravi, u Paraćinskom kraju i u Crnom Potoku do Negotina;

c) Sremski dijalekat ,

koji je kod kuće u Sremu i Slavoniji, u Bačkoj, Banatu i Srednjoj Ugarskoj, u Srbiji između Save, Dunava i Morave."
>>
File: 1452248153387.png (1 MB, 841x755) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452248153387.png
1 MB, 841x755
>>53328510
Izdrkaj, gluposti pricas kad si izfrustriran.
>>
>>53328542
>servske guzobolne mitomanije ZGAŽENE

nastavak predavanja; još malo pa ćemo preći na nove, povezane teme!

U svojim dnevnicima objavljenim pod nazivom "Kraljevo naslijeđe" pod datumom 8. Srpnja 1942 mladi Petar II. je napisao: "Posjetio sam dr. Nikolu Teslu slavnoga američko-jugoslavenskog znanstvenika. Kad sam ga pozdravio, stari znanstvenik mi je rekao: "Izuzetno sam počašćen. Drago mi je što ste još tako mladi i radujem se što ćete jednom postati veliki vladar. Vjerujem da ću poživjeti do Vašeg povratka u oslobođenu Jugoslaviju.
Od svoga oca ste naslijedili njegove posljednje riječi "Čuvajte mi Jugoslaviju". Ponosan sam što sam Srbin i Jugoslaven. Naš narod ne može izumrijeti. Čuvajte zato jedinstvo svih Jugoslavena - Srba, Hrvata i Slovenaca".

Posljednji monarh iz srpske dinastije Karađorđevića uz to je opisao koliko su ga ganule starčeve riječi i da su nakon toga obojica zaplakali.Nije suvišno spomenuti da su Amerikanci i Englezi te 1942.
Kralja Petra još smatrali saveznikom, i on je u SAD došao tražiti od Franklina D. Roosevelta zrakoplove za četnike. Dakle, premda su se kralj i veliki znanstvenik pozivali na jugoslavenstvo i pozdravljali ga, pri tom nisu mislili na isto. Dok je Tesla bio iskren Jugoslaven zaista začuđen kako se to Hrvati i Srbi ne mogu dogovoriti, kralj je bio šovinist kojem je jugoslavenstvo bilo samo najbolji način za provedbu velikosrpskih pretenzija.

U nastavku predavanja -- s kime se Nikola Tesla družio izvan svoje Hrvatske domovine, u Americi??

tako je.. haha

pa s Hrvatima naravno!

cont.
>>
4) Hrvatski jezik.

Ovaj vlada u županijama zagrebačkoj, križevačkoj i varaždinskoj sa okolnim predelima, i približuje se više slovenačkom nego serbskom..."
Izvor i naziv dela :
Naslov :
Globus: Illustrierte Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde, Tom 12
Izdavač : Vieweg, 1867
Original iz : Bavarska državna biblioteka

#REKT
#ŠAHMAT
>>
File: sdrdD2g.jpg (577 KB, 1920x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sdrdD2g.jpg
577 KB, 1920x1200
>>53328636
Samo se ti tjesi slabicu
>>
>Tesla, čovjek s IQ'om od 250
>u Americi bio samo među svojem Hrvatskome društvu

naravno, ko će kako će nego svoj sa svojima! hah.., prava Hrvatina taj Tesla.

Profesor Bogdan Radiša, tadašnji voditelj informativne službe, u kraljevskom veleposlanstvu u Washingtonu često se susretao s genijem iz Like i svjedočio da su Tesla i njegov nječak Sava Kosanović predvodili bitku za razvijanje bratstva među Srbima i Hrvatima u Americi. Bogdan Radiša tvrdi da, premda je bio veliki znanstvenik, jedan od najvećih umova s ovih područja, zapravo nije uopće bio svjestan velikoga sukoba između Srba i Hrvata.

U vrijeme najveće klaonice čak se u New Yorku uglavnom družio s Hrvatima kao što su Zlatko Baloković, violinist svjetskog glasa; pa braća Živčić; tada vrlo popularni boksači; te već spomenuti Ivan Meštrović.Kada je zbog jasnih antisrpskih stavova Teslin nječak Sava Kosanović 1943.

dobio otkaz iz kraljevske diplomatske službe, slavni pronalazač tome se nije mogao načuditi i po riječima njegovog nječaka Kosanovića, to je dosta doprinijelo skoroj Teslinoj smrti.
>>
File: popis.jpg (267 KB, 830x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
popis.jpg
267 KB, 830x480
Prezimenjaci Nikole Tesle ubijeni su u periodu od 1941. do 1944. godine. Ove podatke moguće je pogledati na sajtu "Jusp-jasenovac.hr", posvećenom ubijenim ljudima u tom koncentracionom logoru
>>
>>53328756
Tesla je bio musliman

http://pescanik.net/kako-je-tesla-primio-islam/
>>
these threads used to have less pasta and autism
>>
Hrvati i Tesla, kao surodnjaci i braća, su to i javno iskazivali! A tesla, po pitanju svoga Hrvatskva, je bio sve samo NE sramežljiv! ..

>Hrvati i Tesla voljeli su se javno

U knjizi "Tesla - čovjek izvan vremena" Margaret Cheney, poznata američka Teslina biografkinja, citira profesora Bogdana Radišu na još nekoliko mjesta. Tako navodi i slijedeći zaključak: "Nema sumnje da je cjelokupna krvava tragedija Jugoslavije od 1941. do 1943. morala utjecati na Teslu i da je zbog toga bio utučen. On bi me često znao upitati mogu li mu objasniti što se događa među nama i zbog čega se ne možemo složiti..."Zapisala je da je Teslu 8. Siječnja 1942. zanemarujući poruku na vratima "Ne smetaj" pronašla spremačica Alice Monaghan. Mrtvozornik je kao vrijeme smrti upisao 7. Siječnja u 22:30, a kao uzrok smrti je naveo srčanu trombozu. Louis Adamic (Alojz Adamič) napisao je ganutljivi posmrtni govor koji je 10. Siječnja na radijskoj postaji pročitao tadašnji gradonačelnik New Yorka Fiorello H. La Guardia. Velikoga znanstvenika na posljednjem ispraćaju uoči kremiranja ispratilo je samo 12 osoba, od kojih je bilo nekoliko novinara.
Zbog velikih napetosti između Hrvata i Srba, Amerikanci su ga procijenili da je tako najbolje. Ipak, kad se 12. Siječnja u katedrali svetog Ivana održalo pravoslavno opjelo, u nju je nagrnulo oko 2000 ljudi, podjednako Hrvata i Srba. Smjestili su se na suprotne strane katedrale, a biskup William T. Manning prije službe tražio je obećanje da ne će biti političkih govorancija i međusobnih provokacija. Biskup je počeo misu na engleskom, a na srpskom ju je okončao prota Dušan Šukletović.
Od balkanskih političara uz Teslinog nječaka Savu Kosanovića bili su nazočni veleposlanik Konstantin Fotić, hrvatski ban Ivan Šubašić, bivši premijer Kraljevine Jugoslavije, te ministar poljoprivrede i obnove.
Spomenute biografske činjenice pokazuju koliko su se Hrvati i Tesla voljeli javno.

>HRVAT DO HRVATA, TESLA DO BRATA
>>
>>53328787

#ŠAH-MAT

ČKRBATI PROSTO NEMAJU ARGUMENATA VEĆ SAMO KONSTANTNE IZMIŠLJOTINE DOK #AKADEMIK SAMO ČINJENICE IZNOSI

HVALA AKADEMIKU
>>
>>53328853

Voleli su se toliko da su hrvati zatirali celu porodicu Tesla. >>53328787

HRVATI SU GENOCIDAN NAROD!
>>
>>53328601
greentext ajde
>>
>>53328899
>narod
>>
>>53328853
DAKLE! Zaključujemo;

Teslini životni postupci pokazuju kako bi rečenice iz navodnog Teslinog tajnog dnevnika mogle doista biti napisane rukom velikog znanstvenika

.Nesumnjivo da je Teslin otac Milutin Tesla bio pravoslavni svećenik, djed Nikola također je bio (hrvat) pravoslavac, ali što je bilo prije toga? I od kada su pravoslavci u Hrvatskoj srbi?

Začuđuje kako nitko od brojnih hrvatskih biografa i brojnih drugih hrvatskih znanstvenih i kulturnih radnika nije službeno upitao za postojanje Teslinog dnevnika.

Bio Hrvat ili Srbin, Teslin znanstveni rad nije ništa manje impresivan, ali nije li sramotno od javnosti kriti nečiji dnevnik zato što tamo piše da su preci najvećeg "srpskoga" uma bili Hrvati?

.. kada smo riješili "neupitno pitanje" Tesline HRVAtske mu rodnosti,
na meniju je sljedeće;
porijeklo Bosanskih "serva"?

i da.. pogodili ste; sve opet zapravo HRVATI, ali i Vlasi..

Minuta stanke za pišanac a onda da ste svi na svojim mjestima! hahah.
>>
>>53328264
Postojala je čitavo vrijeme
Kraljevina Hrvatska, čiju je krunu taj tren nosio Habsburgovac + imala je svoj Sabor (jedina uz Austrijance i Mađare u carstvu)

>>53328294
Kog boli kurac od kuda je
Sam je govorio da ga boli kurac za sve odavde
Otišao je i nije želio imati posla s nikime odavde
Kititi se tuđim perjem je krajnje usrano i jadno. Sindrom malih naroda.

>>53328381
Dubrovnik je imao polusavezni odnos jedno vrijeme sa Srbima, sa Mlečanima, sa Hrvatima, sa Osmanlijama
Prestani se kurčit kao da ste samo vi imali neki dogovor sa Dubrovčanima
Oni su bili iznad nacionalnosti, oni su vrtili pare s kime god, plaćali su zaštitu i da drugi trče po poljima i dobivaju po tamburi umjesto njih kao i svi ostali trgovački gradovi bilo u Italiji bilo u Hansa Ligi

>>53328517
Koga boli kurac što je tamo neki lik nasro u knjizi. Mogao je on nazvati Hrvatski jezik svemirskim koga boli kurac. Postoji hrpa koji tvrde suprotno u svojim knjigama. Razlike jezika postoje posvuda, sličnosti naravno.
Ali na kraju krajeva jezik nije čitava kultura nego samo njen dio.
Neznam zašto patite i zašto toliko želite biti naša obitelj kada smo toliko različiti od kad smo došli svi ovdje.
Nit smo vam prijatelji, nit smo bliski, nit smo toliko slični, nit želimo imati išta s vama.
Nađite si druge prijatelje jer ih ovdje nećte naći.

>>53328542
Zapravo je izjavio da "od tamo od kuda sam ja, to vam nije toliko važno" jer je bio iz AU carstva.
Novinar je nasro tu spiku o ponosu.
>>
File: 1440371776728.jpg (18 KB, 499x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440371776728.jpg
18 KB, 499x499
servi izREKTIRANI ko nikad

Profesor legendo živa!

NASTAVI PREDAVANJE AJMOOOO
>>
>>53328601
Daj mi kontakt svoj hoću da mi napraviš stranicu za webshop
>>
Ovak akedemik rekta hrvate ne znaju gde se nalaze.

>>53328981

tl;dr cemu toliko upiranje kad se zna da ste nebitni pokatoliceni srbi koliko god izvrtali cinjenice
>>
>>53329031
jel sexshop možda? jer za to template već imam, bit će ti jeftinije ako jest.
>>
>>53328930
>sestri se prvo pokvari telefon
>posle toga joj se pokvari kompjuter
>ja imam i kompjuter i telefon
>plz daj mi telefon samo da se ulogujem na fb
>provjerava fb po par puta dnevno
>meni na telefonu tona privatnih poruka i chatova na viberu i ostailm sranjima
>ook vjerovatno cita sve poruke i chatove
jebacu joj majku
sad cu izvadit karticu recu da je telefon pokvaren nek se jebe
>>
File: šubičeva hrvatska.jpg (443 KB, 1500x1237) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
šubičeva hrvatska.jpg
443 KB, 1500x1237
Bosanski "servi".. tko su, što su?
jesul porijeklom servi?

Pogodili ste! Naravno da nisu, jer servi kao nacija ne postoje, to su sve poservljena raja koje su Gospodari im Turci poservljavali..

DAKLE!!

osanski i Hrvatski Srbi,
istorijski su Vlasi
"da bi Laških sinov ne bilo, puste bi Kraine bile ..."

"da bi Laških sinov ne bilo, puste bi Kraine bile ..."
Iz knjige koju su potpisala 3 srpska doktora istorijskih nauka: Radovan Samardžić, Rajko Veselinović i Toma Popović, poštena knjiga, ali naravno, strogo zabranjena za širu srpsku javnost. Srbima kao naciji ne daje se na uvid istorija, već im se daju svetosavske bajke.

Knjiga: Istorija srpskog naroda, izdata u Beogradu 1994.
U knjizi, srpski istoričari kažu da su 1636. godine postojali u hrvatskoj Krajini privilegovani i neprivilegovani "Srbi", oni pošteno navode što je u originalnom dokumentu, u kom vidimo da se radi samo o fantomskim "Srbima", riječ je naravno o potpuno drugom narodu. Naravno, te 1636. godine nikakvi Srbi u Hrvatskoj nijesu postojali.
Dakle, radilo se, NE o privilegovanim i neprivilegovanim Srbima, već o privilegovanim i neprivilegovanim Vlasima, to jest u IZVORU se nazivaju Privilegiati Valachi i Priuati Valachi.

Dakle, Vlaški Vojvoda Đurđe godine 1642. odgovara zagrebačkom biskupu na jedan njegov zahtjev. Srpski istoričari kažu za njega i za krajiške pravoslavce da su Srbi, međutim sam Vojvoda Đurđe ne misli tako već odgovara zagrebačkom biskupu:
"da bi Laških sinov ne bilo, puste bi Kraine bile, nego se s nimi Kraine brane i podpiraju i oni su kakti jedan čit. I to dobro znate vaše gospodstvo, da smo jedna bratia, da oni ne mogu prez nas živi biti, kako ti ni mi prez nih.
Tako nemoite nas bantuvati ni burkati Kraine med sobom"
Dalje Vojvoda kaže:
"ja ne možem kraine deržati ar se ona hoće zadovoljiti i fantiti"

>servi
>u bosni
top keklmao,

mitomanije odbačene u jednom postu koje su čak i Servski Povijesničari potpisali!

hahah

cont.
>>
>>53328981
>Kog boli kurac od kuda je
Sam je govorio da ga boli kurac za sve odavde
Otišao je i nije želio imati posla s nikime odavde
Kititi se tuđim perjem je krajnje usrano i jadno. Sindrom malih naroda.
pa svi na balkanu su mali narodi, skupina tragicnih degena
Tesla nije dzabe bio pametan kad je odjebo sve ovo ovde i postao amerikanac.
>>
>>53329159
Dakle, čak i servski povijesničari priznaju da se ovdje radi o servskim lažima da izglume "naciju"

ali zato postoje ljudi koji podučavaju narod, kao ja!

gdje smo stali? ...ahhh

>servi u bosni
>postojeći
HEH.. A bome i HAH!

naime:


To su dakle ti srpski preci zapadno od Drine, koj nijesu bili Srbi, već Vlasi!

I u ovom IZVORU vidimo da tada nema, naravno, nikakvih Srba u Ugarskoj, u Krajini, nikakvi Srbi nijesu bili izbjegli u državu Ugarsku, u hrvatske krajeve i bosanske, radi se o pravoslavnim Vlasima koje je Vuk Karadžić u 19. vijeku proglasio, ćiribućiriba, za Srbe, jednim potezom pera u njegovom čuvenom tekstu SRBI, SVI I SVUDA!

================================

Objavio/la valach u 20:32, 0 komentar(a), print, #
28.06.2007.
Bajagi to bješe "SRPSKA" ZAJEDNICA , a u IZVORU stoji COMMUNITAS VALACHORUM! Srbi su samo fantazija, te 1630. godine u Ugarskoj!

Bajagi to bješe "SRPSKA" ZAJEDNICA , a u IZVORU stoji COMMUNITAS VALACHORUM!

Srbi su samo fantazija, te 1630. godine u Ugarskoj!
Iz knjige koju su potpisala 3 srpska doktora istorijskih nauka: Radovan Samardžić, Rajko Veselinović i Toma Popović, poštena knjiga, ali naravno, strogo zabranjena za širu srpsku javnost, Srbima kao naciji ne daje se na uvid istorija, već im se daju svetosavske bajke.

Knjiga: Istorija srpskog naroda, izdata u Beogradu 1994.
Poglavlje je zanimljivo nosi naziv SRPSKI STATUTI, naravno radi se o imaginarnim fantomskim Srbima, koji tada naravno nijesu, postojali u Ugarskoj, na teritoriji današnje Hrvatske i Bosne. U svim originalnim izvorima vidi se da je riječ o Vlasima.
Vidimo da srpski istoričari duhovito zovu Vlase Srbima, a u ugovoru (koji ipak pošteno prikazuju), je stojalo da se radi o Vlaškoj zajednici, ili opštini to jest o COMMUNITAS VALACHORUM

cont.
---->
>>
>>53329031
moze, pola para ide unaprijed, saljes paypal-om, sve je regularno, dobices kvalitetan sajt, odrzavanje, podrsku

sta ti treba konkretno, kakav je to webshop?
>>
>>53329140
samo par puta dnevno? pa to je nista,kakva si ti stipsa jebena
kakva ti je sestra? jesi mastao nekad o njoj
>>
>>53329140
Trebao si joj dat da se na kompu ulogira u tvojoj prisutnosti dok ti gledaš kaj radi.

I u kojem su joj se to razmaku pokvarili komp i telefon da u međuvremenu nije bar jedno mogla sredit.
>>
Im Croatian in decent.
I want to go to Croatia, what are some nice areas.
>>
File: drina2.jpg (36 KB, 459x342) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
drina2.jpg
36 KB, 459x342
>>53329241
>servi u bosni
>

prazno hahah, zašto? jer su NEPOSTOJEĆI! dakle, kao što smo već ustanovili, to su sve popravoslavljeni HRVATI i poservljeni VLASI!

hahah.. da se i mi malo našalimo!

ok, dakle!:--> kako pošteno citiraju IZVOR ovi srpski istoričari jer ipak ne žele da se skroz ukake u svoje titule i naučni rad.

I u ovom IZVORU vidimo da tada nema, naravno, nikakvih Srba u Ugarskoj, u Krajini, nikakvi Srbi nijesu bili izbjegli u državu Ugarsku, u hrvatske krajeve, radi se o pravoslavnim Vlasima koje je Vuk Karadžić u 19. vijeku proglasio, ćiribućiriba, za Srbe, jednim potezom pera u njegovom čuvenom tekstu SRBI, SVI I SVUDA!
========================================

Objavio/la valach u 00:02, 1 komentar(a), print, #
26.06.2007.
"... Vlaški sinove k orsagu dobrovoljno pridadu."

Iz knjige koju su potpisala 3 srpska doktora istorijskih nauka, poštena knjiga, ali naravno, strogo zabranjena za širu srpsku javnost, Srbima kao naciji ne daje se na uvid istorija, već im se daju svetosavske bajke.

Knjiga: Istorija srpskog naroda, izdata u Beogradu 1994.
Bila je neka odluka kraljevskog ugarskog suda, poslije te odluke krajiškim pravoslavnim Vlasima ponuđena je pogodba u sedam tačaka u vezi njihovog statusa.
Vidimo da srpski istoričari duhovito zovu Vlase Srbima, a u ugovoru koji ipak pošteno prikazuju je stojalo:

"... Vlaški sinove k orsagu dobrovoljno pridadu."

(Orsag na mađarskom znači DRŽAVA)


I u ovoj pogodbi, IZVORU vidimo da tada nema, naravno, nikakvih Srba u Ugarskoj, u Krajini ... Nikakvi Srbi nijesu bili izbjegli u državu Ugarsku, u hrvatske krajeve, radi se o pravoslavnim Vlasima koje je Vuk Karadžić u 19. vijeku proglasio, ćiribućiriba, za Srbe, jednim potezom pera u njegovom čuvenom tekstu SRBI, SVI I SVUDA!

==========================================

Objavio/la valach u 14:07, 0 komentar(a), print, #
24.062007
Commissio Valachorum, commissio!

>servska ""nacija""
>postojeća
lelček
>>
>>53329280
>samo par puta dnevno?
nemoj me jebat i ti sad

na drugo pitanje ne mogu dati odgovor

>>53329330
telefon mi je slobodan non stop ne koristim ga, jednostavno nemam izgovor da joj ne dadnem
>>
File: hrvez.jpg (28 KB, 370x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hrvez.jpg
28 KB, 370x600
>servska povijest
>ne slugovanje i robovanje 1500 godina

hahah,,,LOL

>#dominacijaneprestaje
>>
File: 1441745300744.jpg (49 KB, 330x319) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441745300744.jpg
49 KB, 330x319
servi, narod sluga i opančara, od običaja i kulture, i zastave, kopirali su čak i jezik!

>servski jezik
>ne kopija hrvatskoga

hrvatski rod i jezik i književnost su cvatale u ranom srednjem vijeku, dok ste vi svoj izmišljali nakon milenijskog turskog silovanja

>servski ""jezik""
>postojeći
TOP
ČEČ
>>
>>53329375
http://www.dalmatia.hr/en/naslovna
>>
>servski jezik
zapravo hrvatski

>servska glazba
zapravo turska

>servski narod
zapravo popravoslavljeni hrvati sluge

JEL TI SERVI IMAJU IŠTA AUTENTIČNO? LOL
>servi REKT
>>
>>53329258
sta je potrebno da se izvadi paypal? jel mora preko banke ?
>>
>>53326330
>tesla
>serve

lel
>>
>>53329724
da, samo ti treba debitna kartica nista vise i onda je veze sa paypalom. Kod mene je debitna od rajfajzen banke, radi odlicno
>>
File: ist.jpg (84 KB, 900x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ist.jpg
84 KB, 900x600
>>53329375
Anything coastal or islands during summer, spring , autumn
and I mean anything
go to google maps
pick an island, one of 1200, and go there seriously, they are that gorgeous
anything mountainous during winter


on the image to the left you can see island of Ist
I just found about it right now
googgle maps picked random island and bam!
I have never heard of this island and I live in Croatia for 25+ years, there are so many

enjoy
>>
File: 1441601715863.webm (1 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441601715863.webm
1 MB, 1280x720
>lik spama već 2 sata bez prestanka
koji jadnik bog te jebo

>>53329375
FUCK OFF WE'RE FULL

>>53329724
da

inače, ovaj bosanac misli sjebat hrvatsku dijasporu za pare, komedija
>>
Hvala Profesore na ovom predavanju! ...

čekamo te u 7 u sjedećem položaju! :33
>>
>>53329781
jel treba da ti oni u banci neso povezuju tu ili se to odradi preko paypal-ovog sajta bez ikakvog konsultovanja sa bankom?
Zanima me ustvari jel banka zna odakle ti pare stizu na racun i to (logicno da znaju) ali ovako kao zvanicno?
I koja je razlika izmedju perosnal i biznis acc-a na paypal-u?Sad im videh to na sajtu.
>>
>>53329839
šta sereš po turistima jebem ti djecu nerođenu sakatu?
jebem te nekulturnog, fino čovjek pita a ti sereš
dabog da ti djeca gurala kurčiće u tvoje dijabetične inficirane rane i pišaju unutra smrade romski
>>
File: CYI9ZOMW8AA_VCT.jpg (54 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CYI9ZOMW8AA_VCT.jpg
54 KB, 600x600
kaj exyu misli o novom trendu?
>>
>>53329963
wew
>>
File: 1446307743868.jpg (180 KB, 780x1170) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446307743868.jpg
180 KB, 780x1170
>>53329839
>ja psujem Boga
>>
>>53329998
hahaha u jebote jel me zajebavas,ovo je surovo hahha
>>
>zove me da joj pokazem matematiku
sta mislite gdje bi to moglo vodit?
>>
>>53329998
opako opako

pec pec hihi
>>
>>53330055
u najdublje tamnice eliptickih integrala i hiperbolickih funkcija
>>
>>53330055
>matematiku
nemaš ti šanse
>>
>>53329963
>tovar okinut

nađi si pravi posao narkomanu
>>
>>53329921
to paypal odradi, nemaju oni u banci sa tim nista. Kad dobijes karticu kucas je na paypalu, oni ti povuku jedno $1 sa racuna, ti dobijes kod transakcije u mjesecnom izvodu i taj kod kucas u paypalu da verifikuju karticu, to je to
>>
>>53330175
Ok,a kolika je minimalna svota koju mozes da podignes kada ti neko posalje kintu preko paypal-a? E da i kolika im je provizija ovako na neku otrpilike sumu lupi nesto
>>
>>53329963
qeq pusti ga to je onaj maloljetnik
>>
>>53330164
heh nekakva je isprepadana i uzasno nesigurna curka
planiram igrat na tu kartu i mozda joj osim matematike kasnije pokazat jos stogod
>>
File: ndh.png (84 KB, 730x599) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ndh.png
84 KB, 730x599
>ovo okida serve
>>
>>53330175
Sad ću ti reć o čem se radi, jel imaš server kojim slučajem?
>>
>>53330168
Zagrepčanin sam, zašto si seronja sjebana?
Zašto jebeš čovjeka?

a ti odi lizat truplo svoje mame u koja se utopila u septičkoj jami dok je lovila ručak
>>
>>53329998
Vidio sam danas neku vijest da je neki lik ubio žensku radi toga.
>>
>>53330255
paypal svakog mjeseca automacki povuce sav kes koji imas na paypalu na karticu i to bez ikakve provizije. Tako da minimalni iznos je onaj koji mozes da povuces sa bankomata, kod nas je novacnica od 10KM. Ako povuces recimo 20KM mozes ih odma povuc sa kartice na bankomatu

za provizije paypal-a vidi ovo https://www.paypal.com/webapps/mpp/paypal-fees
>>
>>53330365
da, najbolje ti je ovaj server http://digitalocean.com

prva 2 mjeseca besplatno za sajt od 512 RAM-a, to mozes odma dic nije problem
>>
>>53330372
dudlaj američkoj neetari hahahahahah
>>
>>53330333
daj nemoj se zajebavat završit ćeš u buksi zbog silovanja
>>
Je li istina da u Srbiji i Bosni skoro svi koriste dvoslojni WC papir jer je troslojni preskup?
>>
>>53330459
Okej, moj mejl je stivenhaski@gmail.com pa mi pošalji mejl pa ćemo se dog tamo dalje
>>
File: 1452307800731.jpg (35 KB, 702x673) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452307800731.jpg
35 KB, 702x673
>servski jezik
>postojeći
kek a bome i lel
>>
>>53330781
E idem i ja...idem i ja...IDEM I JAA
>>
>>53330688
mi bosnjaci muslimani ne koristimo wc papir vec peremo guzicu nakon kenjanja
>>
Ljudi resio sam da napravim fejs acc posle godinu dana ajde dajte predloge za ime neko.
>>
>>53330934
Serve
>>
>>53330934
..pa svoje ime debilu
ili to ili briši, koji si ti autist
>>
>>53330934
roki frize
>>
>>53330688
jest, istina je
>>
File: 1449177165597.jpg (97 KB, 433x419) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449177165597.jpg
97 KB, 433x419
>slugovati cijelu povijest
>dobiti ime od slugovanja

#justservethings ahahaha
>>
opa trojkice uskoro padaju
>>
File: ehh.jpg (21 KB, 232x197) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ehh.jpg
21 KB, 232x197
>servi
>ratovanje

>servi
>sport

pfffffbjahahah
>>
>>53330934

Srbenda Hrvokolj.
>>
File: ROFL.gif (1 MB, 250x188) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ROFL.gif
1 MB, 250x188
>>53331295
>izgubili svaki okršaj sa dominantnim im Hrvatima

>servi
>ratovanje
mtk (moje tijelo kada)
>>
>>53331148
meme su spremne
>>
>>53331694
kako ti se da jebote
>>
>>53331766
činjenica da servi sve pomno, umirajući od guzoba, čitaju i od straha još veće dominacije šute ko zaliveni na moje činjenične postove mi je slađe od meda!

Servi!.. ajmo na KOLJENA PRED HRVATINE!

hahah

serve...
>>
>>53332131
sta si to u zivotu postigo?
>>
>>53330907
pa dobro, i ja si operem guzicu poslje sranja u bideu, al valjda prije toga ju obrišeš sa toaletnim jebo ga ja?
>>
>>53332504
Šta si ti u životu postigao?
>>
>>53332526
nznm lel ja nisam musliman
ono je bio diss
>>
>>53332504
sekso sam se
>>
File: captainHrvatina.jpg (18 KB, 180x296) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
captainHrvatina.jpg
18 KB, 180x296
Kurvica Servkinja Sandra Afrika nam dolazi u regijsku METROPOLU! U h2o!
Izgleda da servkinje ne mogu dočekati ljeto da prime HrvatskoUstaški kurac od tri metara! Pa navaljuju već sada! hahah


>servi na aparatima
ali zato!..
>servkinje na hrvatima
bahahah
>>
>>53333048
Spremam sliku dbi
>>
LJUD
IN
SKOG
>>
>>53333333 e moji majmuni
>>
>ook je 4chan jedina stranica koju posjecujem kad sam na kompu

brijem da nemam nikakve obveze (faks, cura, frendovi) da bi bio ovdje non stop
fakat nemam pojma kaj bi gledao na internetu, sve mi je nekak dosadno
>>
>>53334119
lako je to kad si underage
>>
>>53334208
mama ti je bila underage kad sam te napravio
>>
zasto ne prijavljujete?
>>
ko zeli da zaradi 5 evra po satu radeci na internetu unosni posao (posao unosenja)?
>>
Jeste li spremni za ovogodisnje silovanje Hrvata braco?
http://www.b92.net/sport/vaterpolo/vesti.php?yyyy=2016&mm=01&dd=08&nav_id=1083184
>>
>>53334346
>5 evra po satu
smanji malo da djeluje stvarno
>>
>>53334346
ajde hocu ja jbg
>>
>>53334346
jesi ti onaj što ukucava captche?
>>
>>53334346
Sta unosim?
>>
>>53334457
>>53334479
>>53334489

zelim i ja isto, jel ima neko neki sajt da preporuci, ne mora 5 evra po satu, moze i 5 evra dnevno ko ga jebe
>>
File: 1380697092809.jpg (42 KB, 479x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1380697092809.jpg
42 KB, 479x720
>>53334435
>on prati sport
>>
DA SE NE ZABORAVI!!!
VOJVODINA, KOSOVO, CENTRALNA SRBIJA, CRNA GORA, MAKEDONIJA, HERCEG BOSNA, KORDUN, BANIJA, SLAVONIJA, LIKA, DALMACIJA
SVE JE TO SRBIJA!!!
>>
>>53334609
nastavi da igras WoW basement dwelleru
>>
File: 1416574710932.jpg (177 KB, 612x850) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416574710932.jpg
177 KB, 612x850
sretni vam ovi snježni dani braćo servi
>>
File: _30_9363463594931.jpg (12 KB, 552x232) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
_30_9363463594931.jpg
12 KB, 552x232
>>53334609
Natrag kod mame u podrum jazavac
>>
>>53334660
>>53334771
djeeeeeeeeeeeeevciiiiiiiiiiiiii
>>
>>53334743
wow je bio top tier do kataklizme dbi roki posle toga je kao i sve postao hipstersko gej sranje
>>
>>53334660
>ikad ikome pomoci
>>
File: Census_2011.png (214 KB, 2409x2361) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Census_2011.png
214 KB, 2409x2361
>>53334660
ne znam koliko si u pravu demografski...
>>
pišaj po seljacima
>>
https://www.youtube.com/watch?v=KO0rEwwyB0g

samo jedna rijec. Bosna.
>>
>ook nikada neces spasiti slatku njemicu koju imigranti hoce silovati
>>
>>53334743
>>53334801
djevci trigerani
>>
File: Virgin.jpg (229 KB, 2694x2398) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Virgin.jpg
229 KB, 2694x2398
>>53334803
>>53335547
gle ko kaze kek
>>
Kako je biti gay?
>>
>>53335547
>>53335616
>ook djevci umiru od nejebice
>>
File: 1452057193638.jpg (253 KB, 1080x1283) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452057193638.jpg
253 KB, 1080x1283
>>53335547
Top cec
>jazavac bukvalno igra igrice po cijele dane sitposta o "normijima" na r9k i gleda e-""""""""sport""""""""""""a naziva druge djevcima
P L A K E M M O M K I
>>
>>53335643
Smatraš muške privlačnim i htio bi da ih jebeš/da oni tebe jebu u guzicu
>>
Kako je biti djevac?
>>
>>53335643
Neznam reci nam
>>
>>53335717
>biti ovoliko analno devastirani djevac

lel, pa dečko eto subota navečer je samo prođi u neki lokal, sigurno ćeš naći neku pijanu debeljucu koja će i tebe htjeti :^)
>>
jebi seljobera
>>
na sta bi licio ex-yu kada bi ovde dolazile samo zenske
>>
>>53335899
da si u našoj kik grupi znao bi da dvije cure dolaze
>>
>>53335822
Anone ocemo na raid?
Cuo sam izaso je novi dungeon i novi heroj
Bas cemo zeznuti te orke
Jaoooooooo ti normalci neznaju sta je dobro hahahaha dok mi tu rejdamo oni su vani ili gledaji neki glupi sport
Ahahahha koja smo mi master rasa ahah
Pc master rejs nvidija hahahahah bas smo guba ahahahah
>>
File: ook.png (724 KB, 861x614) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ook.png
724 KB, 861x614
>ovo me dodalo za prijatelja
>>
>>53335962
de odjebi štreberu sa tim pizdarijama, nisam doslovno ništa razumio što si napisao sada

nije ni čudo da nemreš niš jebat
>>
>>53335959
Koje li su to jadnice
>>
>>53335959

koja sad kik grupa? ja sam u snapchat grupi i tamo su samo ona dva profesora i jos par ljudi sto kace one mendeljejev meme
>>
>>53336114
>>53336129
odjebite od našeg tajnog kluba
>>
>>53336107
>hahah ma nisam ja jazavac n-nisam nista razumio t-ti si streber
Ahhahhahahahhahahahahahhahahahgahahahaggagagaggagagagaggagaagagafachahahahahahahahahahahahhahahahhagahaggagaggagagaahahhahahhahahahahhahhahahhahaha
>>
>>53336009
uletesmo unutra, kontam finoću prelijeći
ni vrata nije zatvorila a piški stojeći
mahinalno pomislim vidi ovog šupka
a on: "možda je koš zatezala pa koka joj do pupka"
zgrabim je za kosu i vrisnem: "šta je ovo kučko"
a ona: "osjećam se kao žena, ustvari sam muško"
maznem je za koku u ruci Dugouško Duško
>>
Kako da se obogatim?
>>
>>53336206
gle, kad tad ćeš i ti jebat kad ćeš bit stariji, nemaš frke, većina izgubi djevičanstvo sa 16 godina ionako

nadam se da nisi stariji , to bi stvarno bilo jadno i poprilično tužno, kek
>>
vrijeme je za

g enijalan
e pski
n arodan
o sebujan
c arski
i skren
d omovinski
>>
File: kroatisch.gif (72 KB, 536x445) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kroatisch.gif
72 KB, 536x445
>servski jezik
VRH VRH VRH

ahahahaha
>>
>>53326544
>OOK je nofap sranje kojim se ljudi muce bzvz
>OOK drkam dvaput dnevno
ako mozes mjesec dana ne jebat/drkat si low test beta muskarcic
>>
>>53336520
jebote zamisli kako je to kad mjesec dana ne drkas. Nikad u zivotu nisam bio bez drkanja duze od 7 dana
>>
>>53336520
zašto ljudi rade no fap. nije stvar u tome da bi se ti trebao spriječit od drkanja jer ti se drka, nego se približiti bogu kroz molitvu dovoljno da ti se uopće ne drka
>>
File: w529.h352.jpg (57 KB, 529x352) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
w529.h352.jpg
57 KB, 529x352
>>53336425
Pa ja U M I R E M ahhahahahahahaha
>t-ti si maloljetnik
Ahhahahahhahahahaha D.O.S.L.O.V.N.O na aparatima ahahhahaha
>s-sport je za djevice j-ja i moji priajtelji iz klana jebemo stalno
AhhahahahahhahHahahahahahaha
jazavac UMIRE od bolova
>>
>>53336509
švabe objasnile

>servski jezik
>ne kopija hrvatskog

a le kek, a le lel
>>
Probudim se jutros nešto sam sa sobom prisan
Navršilo se sedam dana kako ništa nisam
>>
jebanje je nauka
>>
>>53336642
>>53336206
>>53335717
>>53334801
baja dominira junfere sa svih strana! hahah,
DERP
>>
>>53336520
Pazo ovog kako se tjesi
>a-ako imas samokontrolu i ne podlijezes nagonima onda si low test
Hight test si onda alo sjedis i drkas kurac pcijele dane i hranis se fast food govnima
Heh samo nastavi tako anon
Tvoj sprovod
>>53328685
>>53328685
>>53328685
>>
>>53336642
>biti toliko autističan da misli da cijelo vrijeme razgovara sa istom osobm

pa dečko, dokle više, stvarno bi se trebao počet lječit, ti si jedini što priča o kojekakvim klanovima, igricama i pičkematerinama
>>
Sutra u ime Hrvata Tesle idemo po pobijedu!

ZA DOM.... SPREMNI!!!! hahah
>>
File: 02.jpg (11 KB, 620x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
02.jpg
11 KB, 620x400
>>53336785
AAAAAAAAAAAAHAHAHA
KAKAVA KONTROLA STETE AAAHAHAHHAHAHAHHHHAAAAAAAAAAAAAAAAAA
UMIRESSSSSS AAAAAAAA
>>
>>53336782
to nema nekog smisla

ti mozes izgradjivat sebe, drkat, jest fast food, sve istovremeno zar ne?
>>
>>53336639
Ljudi su popusili ideju da nofapom raste testosteron
>>53336782
Da nisi pickica kupio bi kuru a ne izvodio ove broscience mike chang pizdarije
>>
>>53336865
>imati ovoliko varijacija jedne te iste slike spremljeno na hard disku

pa dečko, dokle više...
>>
jel zna netko kako izgleda naselje sopnica jelkovec kod sesveta?
koliko su cigana i sirotinje naselili tamo?
>>
>>53336811
>>53336865
>taj vremenski razmak
hahah maske su paleee hahah ????
>>
>>53336941
Otkud ta mema da sa spermom izlazi testosteron iz tijela?
>>
P L E K E M O M K I
>>
>>53336941
>otpustanje dopamina je broscience
Cec
>>53336899
Mozes ako odaberes ali ovdje se prica o svim askpektima
>>
>>53337003
Jelkovec ti je ciganija najveća

Imam prijatelja tamo, otišao je iz svog stana jednu večer, cigani su mu se prikrali u stan i pokidali mu parket

Nemoj ako Boga znaš
>>
>>53337003
nema nikog osim jedne babe na ulazu
>>
>>53337018
Reko nixa

(al ozbiljno)
>>
Znaci dodjem na ex-yu nakon sto nisam bio ovdje tjedan dana i vidim da se kancer cvijeta. Znaci ferovac B U K W A L N O umire od bolova, a aseksualnim nerdovima se i dalje ne dize kurac AHHAHAHHAHAHHAAH. TOP CEC PLEKEM MOMKI na mobu sam jer sam blokirao 4chan i obrisao zabe na kompu a sad mi je samo zao sto to nisam napravio prije. Cec jazavci
>>
>>53337003
Otjerali su cigane
Ima jedna dvije obitelji trenutacno
>>
gdje je onaj sto nedrka
>>
nisam bio ovdje četiri dana
>>
>>53337125
brijem da ih je više gsss
>>
>>53337085
pa blokiraj ga i na telefonu oca ti jebem
>>
vratio sam se na ex - ju nakon tri godina
>>
File: namigujem hehe.jpg (24 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
namigujem hehe.jpg
24 KB, 400x400
Pazi sad ovo, hehe
>>
File: 1443068386576.jpg (153 KB, 579x498) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443068386576.jpg
153 KB, 579x498
>>53337085
Dok tebe nema ja ih sve u redu drzim hahahahaha
Ko skolarci maleni postroje se a ja jednog po jednog rektam
>>
doslovno sam ponovno počeo igrat world of tanks
>>
File: ian-mccarthy.jpg (32 KB, 342x432) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ian-mccarthy.jpg
32 KB, 342x432
>>53337050
Ovo si ti
>>
File: gustav1.jpg (24 KB, 300x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gustav1.jpg
24 KB, 300x450
IRC
>>
prdi mi se ne smijem :,)
>>
>>53337065
>cigani su mu se prikrali u stan i pokidali mu parket
isuse
kriste

>>53337068
čuo sam da je poluprazno ali cijene su još uvijek na 1200€ za kupovinu, najam je nekih 180€ za 60m2 stana

znači ciganija i duhovi?
i još je daleko od zagreba (ali blizu autoceste)
>>
File: 1450894348115.jpg (101 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450894348115.jpg
101 KB, 600x600
>>53337253
Kaj god ti kazes roki
>>
>>53337065
Isusa ti.
Ko da imaju nadzorne kamere i prate ga.
>>
>>53337104
kada? neki link?
nisam to čuo, di su sada ti cigići završili?
>>
>>53337003
Bilo je ko američki social housing samo umjesto crnaca cigani. Sad nemam pojma kak je, navodno su cigane otjerali.
>>
je li istina da je puno teze necujno prnut ako imas obrijan supak?
>>
mislim da sam gej ali kada ga izdrkam onda me prođe

što da radim?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=TSTgxMK6_9E

hehe
>>
File: 1452191664706.jpg (1 MB, 2323x3263) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452191664706.jpg
1 MB, 2323x3263
>>53337212
Hehe samo pishaj po jazavcima roki

@53337182
Kak da ga blokiram glupi b*sanac?
>>
>>53337416
posiši kurac pa vidi kako ti je onda
>>
>>53337323
>isuse
>kriste
jesi li ti slatka mala djevojka?
>>
>>53337416
to ti je uvjetovano pederstvo
tijelo se ponaša kao u ćuzi, postao si tup na svakave podražaje vizualne
vjerovatno si drkao prije i na svakakve zajebanije fetiše, a ovo je novi stadij
trebaš curu, neće proći samo
>>
>>53337416
pusti nivo samo napred, nužda zakon mijenja
>>
>>53337379
Neam pojma bandic ih poslao negdje
Navodno su jedanput bili izvadili parket i vatru nalozili u zgradi
>>
>>53337416

nadji curu koja je raspolozena za pegging
>>
>>53337500
bi, ali poslije drkanja mi se to gadi

>>53337513
nemam druge fetiše dbi
>>
>>53337512
ne
ovo je 4chan
>>
>>53337416
Javi se >>53335893 pa si ga medjusobno popusite
>>
File: 1449110506090.jpg (34 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449110506090.jpg
34 KB, 400x400
https://www.youtube.com/watch?v=q8FJIJIgqks

SAMO CRNKINJE
>>
>>53337620
vidi
>>53337303
>>
>>53337573
>da mi neka glupača gura komad plastike u guzicu

pa nisam poremećen
>>
>>53337741

ionako si peder, koga boli kurac sta ti gura unutra, dovoljno si zaglibio
>>
>>53337615
dakle to je baš ovo da si napaljen
nemoj biti u prostoriji sa privlačnim dečkima na duže periode
pogotovo ako imaju neke ženske crte lica jer postoji mogućnost fantaziranja o njima uz masturbaciju
možeš se onako muški zaljubit (jebačina)

"samo" nađi žensku
suzdrži se pušenja kurčine još
>>
>>53337410
dobit ces cistu tako
>>
>>53337790
nisam bio sa muškarcem tako da tehnički nisam peder
>>
File: mikrofon.png (178 KB, 408x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mikrofon.png
178 KB, 408x450
>servi
>ne pravoslavni hrvati
>>
>neko moze biti peder neironicno
ajte u pizdu maternu, zar moze muskarac da voli kurac drugog muskarca ili da ima zelju da bude karan od strane istog?
>>
>>53337823
primljeno na znanje

sjebali su me trapovi moram se primirit
>>
>>53337930
ubosni očito nije 2016.
>>
Cao
>>
>>53337853
Nemoraš bit s muškarcem da bi bio peder. A i ako si bio s muškarcem (nezz, nek te silovao il si bio radoznao), ne znači da si peder.
Peder si ak te napaljuju muški.
>>
>>53338043
ako je pederluk napredak onda putuj Evropo nemoj cekati na nas
>>
sve hrvatska bajo moj
>>
>>53337930
>ja ne razumijem nesto pa cu biti ljut i glup na internetu
sta tebe boli kurac sta drugi rade u spavacim sobama, jel pitas kevu prima jel ti stari ikad sjeo na bananu, suti i drkaj ne pametuj
>>
>>53338067

ja sam silovao jednog srbina iz mržnje

jel sam ja peder?
>>
>>53338118
ubij se cetnike
>>
>>53338118
>>53338157
dogovorite se koji će ih postat
>>
Jel znate instagram nekih nasih riba preferabilno koje rade yogu i ta tako sranje?
>>
>>53338195
ja sam hrvat pravoslavne vjere
>>
>>53338134
Možda. Ovisi. Ak je čisto iz mržnje / poniženja, onda bih rekao ne.
>>
>>53338212
Dao bi ti instagram svojih frendica, al onda bi bio izlozen doksanju
>>
>>53338134

Hrvati su po automatizmu pederi tako da jesi.
>>
smrdim


po vađajnama hehehe
>>
>>53338134
nije ako si ga pod punim mjesecom
>>
>>53338118
ja nigdje nisam reko da sam ljut zbog pedera mamlaze, boli me kurac. Samo kazem da je cudno, ako si peder onda si cudan takoreci malo nenormalan
>>
File: image.png (370 KB, 800x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
370 KB, 800x800
BOSANCI SU PRAVE ILLIRE UBIJAJ SHQIPTAR GOVNO
>>
>>53338368
Prvi put da se slazem sa dijasporom
>>
>>53338378
bolice tebe kurac kad ti ga popusim ozada a ti samo zajebavaj dalje
>>
>>53338252
Znam da je jedan lihvar koristio silovanje kao tehniku. On bi prijetio svojim dužnicima da će ih silovat, jer to slama muškarce. Kad ih prebiješ to se lako preboli, ali silovanje te uništi unutra, ubije ti svaku ljudskost.
>>
File: 1450746436439.gif (45 KB, 499x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450746436439.gif
45 KB, 499x499
izašo mi napokon šampon iz kurca
napokon mogu drkat i pišat bez peckanja
>>
>>53338399
we are Celts, not Slavs. We as Celts must go back to our original English language
>>
>>53338482
šta lažeš bosančino
>>
>>53338321
ko bi bio izlozen? ti? ja?
ma daj, samo hocu ga izdrkam ljudski, kakvo doksovanje koje picke materine
Daj molim te.
>>
>>53338399
> slovenci 5% židovi
Pojašnjena njihova škrtost
>>53338569
true story bro
>>53338611
ok ahmett
>>
>>53338611
uvoz muslimana i crnaca
silovanje
socijalistične žene
>>
>>53338399
lijepo je vidjeti pravu bosansku zastavu i nezvisnu vojvodinu
>>
File: strašni kosturko.jpg (124 KB, 1576x1051) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
strašni kosturko.jpg
124 KB, 1576x1051
(Probudi me)
Probudi me unutra
(Ne mogu se probuditi)
Probudi me unutra
(SPASI ME)
Zazovi moje ime i spasi me od mraka.
(Probudi me)
Reci mojoj krvi da teče
(Ne mogu se probuditi)
Prije no što nisam više
(SPASI ME)
Spasi me od ništavila koje sam postao
>>
>>53338857
žiga žugule
(ŽIGA ŽUGULE)
>>
>>53338857
Sad to na vocaroo.
>>
>>53338912
ana bigule
(ANA BIGULE)
>>
>>53338399
>bosanski intelektualci
>>
>>53338919
roki pa tu si cijeli dan

to si mogao i u hrv radit
>>
AJELELELEELELE
https://www.youtube.com/watch?v=2iUGfURqyhs
>>
>>53339013
ljubomoran si na nasu pamet, ljepotu, viziju i inteligenciju
>>
da li biste radije silovali curu ili da vas cura siluje?
>>
>>53339216
>>
>>53339216
>prisiljen da posta pod bosanskom zastavom
>>
>>53339438
koliko ih ima u sloveniji?
>>
>>53339438
jel istina da maltretirate bosance u školi?
>>
gola sam
>>
>>53339542
>Around 12.4% of the inhabitants of Slovenia were born abroad.[16] According to data from 2008, there were around 100,000 non-EU citizens living in Slovenia, or around 5% of the overall population of the country.[17] The highest number came from Bosnia-Hercegovina, followed by immigrants from Serbia, Macedonia, Croatia and Kosovo.

>>53339558
odvisno od regije
>>
>>53339826
zadrzite te budale u Sloveniji molim vas, da se ne vracaju u ovu blagorodnu zemlju
>>
>>53339926
mogao bi ti uskoro napustiti tu blagorodnu zemlju na traktoru
>>
Dajte mi Nobela
>>
>>53340027
moze al da i tvoja keva krene samnom na traktor. Ona naprijed a ja pozadi
>>
meni ne trebaju teritorije,meni treba ljubav
>>
>>53340137
Pa što nedostaje teritoriju: >>53340070
Možeš otići u srpsko Sarajevo i naći ljubav svog života?
>>
>>53339926
mog drugar (hibrid bosanac + hrvat) ide marca u bosnu da otvori firmu za servisiranje računalnika, hteo biti tipo programer a bio previše glup a sad misli da će uspijet u bosni. A otac će mu izbegljit nazad u hrvatsku i majka nazad u bosnu, sve ćete jih dobit nazad i to neoprane
>>
>>53340070
izdajniče. Hrvatska do Drine, ZDS
>>
>>53340291
>>53340291
>>53340291
>>53340291
>>
>>53340110
javi se kad vratite krajnu i kosovo
>>
>>53340070
molim te uzmite cijelu
>>
>>53339025
Radio sam danas.
Thread replies: 322
Thread images: 72
Thread DB ID: 406094[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.