[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/mämmi/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 240
Thread images: 92
File: lighthairandeyes.png (1 MB, 1226x1434) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lighthairandeyes.png
1 MB, 1226x1434
Paskaribalepostaus aka anime editio
>>
File: 1452196976792.webm (2 MB, 608x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452196976792.webm
2 MB, 608x1080
>>
File: tussu_koreaksi.webm (645 KB, 350x591) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tussu_koreaksi.webm
645 KB, 350x591
>>53284499
tää on tussu koreaks
>>
File: image.jpg (80 KB, 685x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
80 KB, 685x499
Parolanyymit ilmottautukaa!
>>
File: cocoster.png (20 KB, 231x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cocoster.png
20 KB, 231x240
lissää kinkkitussuja
ps. indiana jones han solo äijä on aika kova äijjä
>>
File: 1449957433530.jpg (3 MB, 2130x4650) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449957433530.jpg
3 MB, 2130x4650
Haluaisin seksiä Nico-chania.
>>
File: 1433323514540.gif (262 KB, 384x288) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433323514540.gif
262 KB, 384x288
Animea lankaan
>>
File: 1451512534713.webm (2 MB, 540x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451512534713.webm
2 MB, 540x960
>>
File: nig.webm (1 MB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nig.webm
1 MB, 640x640
rikastettu'd
>>
File: LZo3MYa.webm (746 KB, 238x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
LZo3MYa.webm
746 KB, 238x720
>>53284830
et saa :D hasita vitu :D
>>
>>53284907
iha 3d plz
>>
File: 1446049039908.webm (3 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446049039908.webm
3 MB, 1280x720
>>
File: 1451665144329.png (245 KB, 652x636) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451665144329.png
245 KB, 652x636
NIKKO NIKKO NII
>>
>>53285136
laittoit jo ebin hahah
>>
>>53285170
Radio-ohjattavien ykkönen
>>
>>53285170
Lesbo
>>
File: 1438453510528.webm (3 MB, 406x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438453510528.webm
3 MB, 406x720
>>
näköjään taas kova hinku pakottaa kpop huoria
>>
>>53285441
kyl toi animen voittaa
>>
>>53284710
Hyi vittu. Ajatelkaa nyt panevanne tollasta skellingtonia. Luut vaan kilisee ku yrittää lykkiä. Kyllä naisella sen verran pitää kuitenkin lihaa olla että kuuluu kunnon SLAP SLAP SLAP panon aikana.
>>
File: 1451618549325.jpg (198 KB, 1158x818) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451618549325.jpg
198 KB, 1158x818
korea on paskaa
>>
>>53285099
>nekru haastaa paskaa valkoisen jätkän kanssa
>ympärillä kymmenkunta valkoista jätkää
>nekru hakkaa valkosen jätkän eikä kukaan uskalla puuttua tilanteeseen
Ei vittu valkoset miehet on betoja.
Jos joku valkoinen jätkä löis neekeriä joka on neekerlauman ympäröimänä, ne neekerit hakkais sen jätkän hautaan.
>>
File: 1450541370899.jpg (67 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450541370899.jpg
67 KB, 1280x720
>>53285170
Ihana ja suloinen ja söpö ja viaton!
>>
File: 1442706650506.webm (3 MB, 720x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442706650506.webm
3 MB, 720x720
>>53285487
ai oot homo vai

ok
>>
File: 1435169443779.gif (1 MB, 533x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435169443779.gif
1 MB, 533x300
Miks kaikki anime tytöt on niin söpöjä?
>>
>>53285487
Vittu jätkä on chubby chaser :D
Ei siinä mitään, kyllä possutkin sitä munaa tarvii.
Mut tol muijal näkyy 0 luuta, se on ihan tavallinen normaalipainonen nainen.
>>
File: 1432555729386.webm (1 MB, 640x352) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432555729386.webm
1 MB, 640x352
>>53285487
Käviskö tää Korean läskein tödö?
>>
File: kvaak.gif (339 KB, 250x176) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kvaak.gif
339 KB, 250x176
>>53285487
>2016
>ei kolistele luita niinkuin kunnon ei-kristitty
pullat kuuluu uuniin
>>
>>53285800
>>53285879
>Ei tykkää skeletoreista
>Ahaa tykkäät siis virtahevoista
Siinä on se välimaastokin.
>>
File: 1408164986637.jpg (3 MB, 1920x1607) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408164986637.jpg
3 MB, 1920x1607
>>53285099
on kyllä niin luikun näkönen paskanahka jtp
>>
>>53285913
possut?
>>
mikä noissa vino silmissä kiihottaa että joka paikka pitää täyttää rumilla vino silmillä heilumassa rumasti vinot silmät heiluen
>>
>>53285988
se vinous pistää kyl sykkii
>>
File: 1437185588895.webm (3 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437185588895.webm
3 MB, 1280x720
siinä vähän langan testo arskalle

vai vieläkö on skellington?
>>
>>53285786
Ei kaikki oo, semmoset isotissiset on kauheita.
>>
>>53285988
Eksotiikka nääs. Sama syy miks naiset tykkää vähän tummemmista
>>
File: nico67.jpg (131 KB, 1013x950) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nico67.jpg
131 KB, 1013x950
>>53285729
huh huh nico hiukset alhaalla
>>
>>53286095
onks tääl tytyi? tykkäättekö oikeesti mokkasista kikkeleistä jne torakka tikuista? :D
>>
File: ai2.webm (3 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ai2.webm
3 MB, 1920x1080
>>53286058
Ai Shinozaki onkin luomu japsi idoli, toisin kuin nuo leikellyt kpop huorat.
>>
>>53285988
Pedomorfia
>>
File: 58551.jpg (16 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
58551.jpg
16 KB, 400x400
>>53286196
Parempi et on mokkanen kikkeli ku kikimihi tarvii suurennuslasi :D:D:DDD
>>
>>53286233
ottaaks toi perseeseen jossai videol?
ois aika dänkki :D
>>
File: pikkukiku.jpg (48 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pikkukiku.jpg
48 KB, 640x480
>>53286250
ei vittu meil samat :D
>>
>>53286237
kaikki pedot pitää tappaa niin ku luonnosta tapettiin kaikki pedot nyky aikona
>>
>>53286313
666 brother
eiku vittu... sieg christ vai mite se meni
>>
File: 1451838141179.jpg (121 KB, 884x704) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451838141179.jpg
121 KB, 884x704
>>53286233
onneks saa hidetty näit paskaposteiD:
>>
>>53286313
Muista että pedofilia ei ole laitonta.
>>
>>53286350
heiluta saatana helvetti
>>
>>53286313
se että tykkää pedomorfisista/neotenistista/feminiineistä naisista ei ole pedofiliaa, se on vain luonnollista. kuka nyt maskuliinista naisista tykkää, ellei ole joku fetissi?
>>
File: 1429878571934.webm (3 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429878571934.webm
3 MB, 1280x720
>>
File: 1424626981704.jpg (472 KB, 890x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424626981704.jpg
472 KB, 890x1200
Oisinpa 2D tyttö
>>
>>53286470
kyllä pedot on aika sairaita ja niillä on myös isot hampaat ja netykkää lapista
>>
File: tytyy.webm (450 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tytyy.webm
450 KB, 600x600
ketäs tää huoruli olikaan
>>
File: valdemar.jpg (20 KB, 360x312) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
valdemar.jpg
20 KB, 360x312
Juon valdemaria
>>
File: 1451033864947.png (2 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451033864947.png
2 MB, 1920x1080
minä tarttuisin sinuun kysymättä
>>
File: 1416114719573.jpg (246 KB, 1024x682) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416114719573.jpg
246 KB, 1024x682
>>53286941
Zen cafe on kyllä ihan jees
>>
File: 1412909492805.webm (183 KB, 520x410) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412909492805.webm
183 KB, 520x410
>>53286662
Tää näyttää kyl vähä jaboneesialaiselta :D

Mitä nyymit muuten tekee? Itellä viski alkaa loppuun ja kohta tekeminen loppuu. Pitää tässä soittaa kaverit baariin ennen ku tulee tylsää. Saadaan varmaan pari tappelua aikaseksi ku Suomi rökitti jääkiekossa ruotsalaisia sen verran pahasti että ei voi olla laukomatta turpaa jos tulee jäkis puheeksi.
>>
>>53287284
Kysele silleen vaivihkaan että miten jääkiekossa menny ku et oo ite seurannu
>>
File: 1451555431860.jpg (18 KB, 181x280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451555431860.jpg
18 KB, 181x280
didn't know Brendan can sing in finnish

https://www.youtube.com/watch?v=4om1rQKPijI
>>
>>53287363
Joo, se on aika hyvä kikka et sanoo esim. olevansa britti, vaikkei aksentti siltä kuulosta, ja kysyy mitä et mitä jääkiekos on tapahtunu ku näki uutisia ja sit ku ne sanoo Suomen voittaneen jotain niin pitää kysyä hölmönä et "Mitä uutta siinä on? Eikö ne aina voita jääkiekos?"
>>
>>53284710
>>53285166
Miks noi korealaiset tanssijat menee noin full huorausmodeen? Ihan naurettavia poseja, etenkin nämä.

Kehoaan voi esitellä ilman tälläistä vammailuakin.
>>
>>53287284
Ottakaa vaikka porukalla jamalin kyrpää perseeseen. Siinä tekemistä teille.
>>
File: kanako_boing.gif (408 KB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kanako_boing.gif
408 KB, 500x281
>>53286085
Miten isot tissit on isot tissit?
>>
>>53287540
joo kpoppi on kyl semi yliseksualisoitua meininkiä.
en diggaa tosta idoli menosta mut parit biisut iskee.
>>
>>53287284
Onko sun kaverit suomalaisia vai ruotsalaisia?
>>
>>53287554
Ei oo lähistöllä muuta ku aasialaisia :D Niillä o liian bieni benis :D
>>
>>53287653
Norjalaisia, tanskalaisia, islantilaisia ja suomalaisia. Voidaan vapaasti vittuilla vaan hurreille baarissa ku niitä on vähemmän ku meitä mamui.
>>
File: 12968393997.jpg (151 KB, 807x1211) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
12968393997.jpg
151 KB, 807x1211
Itellä viski alkaa loppuun ja kohta tekeminen loppuu. Pitää tässä soittaa kaverit baariin ennen ku tulee tylsää.
>>
File: 1449368664727.gif (2 MB, 245x260) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449368664727.gif
2 MB, 245x260
>>53286124
On melko ihana kieltämättä.
>>
anime on = paskaa
>>
Joskus vaan sanon joillekki et "back to reddit" vaik ne ei ois tehny mitää reddittiä.
>>
>>53284821
ens vuonna vast :^)
>>
Pitäskö laittaa sauna?
>>
File: 1451349180604.png (215 KB, 419x419) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451349180604.png
215 KB, 419x419
>>53288169
Törkeetä jtp
>>
File: 1450460266573.png (328 KB, 384x431) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450460266573.png
328 KB, 384x431
Ilmeeni kun tätini ja isäni luulevat minun olevan homo, koska viimeisestä seurustelusuhteesta aikaa 3 vuotta. Isäni ollut aivan sysipaska vanhempi ja alkoholisti. Täti aivan helvetin ärsyttävä ja alkoholisti myös. Kumpikaan ei pidä muuten yhteyttä, paitsi satunnaiset soitot humalassa. Voisivat painua vittuun.
>>
>>53288359
>viimeisestä seurustelusuhteesta
nyt normot saatana vittuun täältä
>>
>>53288359
Ite vaan joskus sanoin porukoile että vittu ei kinosta sekottaa päätä huorie takia. Sen jälkee loppu se lässytys.
>>
File: 128130353535.jpg (1 MB, 1795x2396) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
128130353535.jpg
1 MB, 1795x2396
Mitä nyymit muuten tekee? Itellä viski alkaa loppuun ja kohta tekeminen loppuu.
>>
>>53288474
Juon olutta
>>
File: 1343331329090.png (69 KB, 205x266) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1343331329090.png
69 KB, 205x266
>>53288474
Istun yksin omassa komerossa, juuri muuttaneen vieraaseen kaupunkiin.Ilmeeni kun maanantaina täytyisi aloittaa taas koulu ja sosiaalisoituminen
>>
File: 1448392551966.jpg (188 KB, 600x550) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448392551966.jpg
188 KB, 600x550
>>53288587
tsemppii jäbälle.
>>
File: 1452249291504.png (57 KB, 310x326) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452249291504.png
57 KB, 310x326
Mitä nyymit muuten tekee? Itellä viski alkaa loppuun ja kohta tekeminen loppuu.
>>
Mitä nyymit muuten tekee? Ite pieren täällä tuolissa.
>>
>>53288706
katon indiana jones ja selaan pokee samal.
>>
File: 1442864057394.jpg (12 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442864057394.jpg
12 KB, 250x250
>>53288651
>>
Mitä nyymit muuten tekee? Mitä nyymit muuten tekee?
>>
Miltä naisen iho tuntuu?
>>
>>53289111
Maidolta ja suolaisilta kolikoilta.
>>
>>53289111
Lämmintä ja pehmeää silkkiä.
>>
>>53289111
poika pimpin väli lihalta
>>
>>53289111
Patterilta ja suolalta
>>
File: 1270385084237.jpg (1 MB, 1600x1066) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1270385084237.jpg
1 MB, 1600x1066
Mitä nyymit muuten tekee? Itellä alkaa jutut loppuun kesken
>>
>>53289586
Selaan /pol/ia.
>>
>>53289586
https://www.youtube.com/watch?v=-OVEUYVEpBw
Ja viinaa
>>
>>53289680
Ootko natsi?
>>
>>53289586
kiina laiset näyttää kaikki samalta
>>
>>53289451
Jestas...3d umaru
>>
File: skla2.jpg (45 KB, 800x533) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
skla2.jpg
45 KB, 800x533
Ihan vitun jees katsoa selvinpäin perjantaina vanhoja spoony-videoita.
>>
>>53289706
Tietysti.
Kaikki mutakuonot, ählämit, ja muut Suomeen sopeutumattomat ali ihmiset pitäis passittaa takaisin niihin paskamaihin joista ne on kotoisin.
>>
File: 99420.png (663 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
99420.png
663 KB, 640x640
>>53289804
Mitenkä vanhoja?
>>
>>53289586
Paskapostaan demiin esiintyen 12v likkana.
>>
>>53289917
Todista väitteesi.
>>
>>53289917
esitä tota>>53289451
sano et oot mamu japanista XD
>>
>>53289853
tää iha vitusti
vittuako ne tänne tulee paskoo meijä maita.
>>
File: 1451831536842.png (57 KB, 172x160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451831536842.png
57 KB, 172x160
Kumpi on parempaa, söpöt 2D pojut vai tötöt?
>>
>>53289866
SWAT 4 läpipeluuta katson tällä hetkellä, eli olisiko keskiarvona semmoset viisi vuotta vanhoja videoita. Aikaisemmin päivällä katsoin Lusikkaisen Ultima-retrospektiivin.
>>
>>53290120
Ihme että niitä vielä löytyy netistä kun Blip meni nurin
>>
File: 127893738086.jpg (16 KB, 300x411) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
127893738086.jpg
16 KB, 300x411
>>53290050
>Kumpi on parempaa, söpöt 2D pojut vai tötöt?
>kysyy tätä vuonna 2016
>>
>>53290050
Söpöt 3d tötöt.
>>
>>53290623
>söpö
>3D
Valitse yksi.
>>
File: 1451076297743.jpg (225 KB, 1525x1012) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451076297743.jpg
225 KB, 1525x1012
>>53290623
>>
File: ohmagosh.png (5 KB, 349x328) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ohmagosh.png
5 KB, 349x328
>>53290770
Pienet 3d tötöt on super söpöjä.
>>
File: 1449827520736.png (307 KB, 750x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449827520736.png
307 KB, 750x750
>>53290050
Söpöt 2D tytöt on aika parasta. Plussaa jos eivät ole enää ihan pieniekään.
>>
File: 1445346730693.png (1 MB, 1024x1416) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445346730693.png
1 MB, 1024x1416
paras 3d waifu
>>
File: 20160105_222903.jpg (2 MB, 3264x2448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20160105_222903.jpg
2 MB, 3264x2448
>>53284499
Well, I've returned from Jyväskylä and this mämmi sucks desu.
>>
File: 1449881304142.png (1 MB, 1500x1863) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449881304142.png
1 MB, 1500x1863
>>53290050
Söpöillä 2D-pojilla on kaikki mitä söpöillä 2D-tytöillä on, plus käteen mukavasti sopiva feminiininen pippeli. 2D-pojat ovat siis objektiivisesti parhaita.
>>
File: 20160106_162151.jpg (2 MB, 3264x2448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20160106_162151.jpg
2 MB, 3264x2448
>>53291389
I'm also glad you are fixing your shop industry. Operating hours of your shops was the worst thing in Finland desu.
>>
File: 1349314169768.png (42 KB, 428x318) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1349314169768.png
42 KB, 428x318
>>53291389
>>53291496
russian mafia pls
>>
>>53291748
How is your -28° going?
>>
>>53291389
>Eating mämmi outside easter
You have only yourself to blame.
>>
>>53291389
You're supposed to eat it with milk.
>>
>>53291809
Don't know what you're talking about
>>
>>53291876
I did. I took a photo before i ate it.
>>53291817
Sadly i can't visit Finland when i want.
>>53291944
:/ I couldn't walk outside in Jyväskylä because it was -30 and i couldn't walk longer than 5 minutes.
>>
File: 20160105_150929.jpg (2 MB, 3264x2448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20160105_150929.jpg
2 MB, 3264x2448
I hope i will move to your country once.
>>
>>53292183

why
>>
>>53292073
>I couldn't walk outside in Jyväskylä because it was -30
You just didn't have proper clothing. You're russian so you shgould know how to dress when it gets really cold
>>
>>53292214
It's perfect.
>>53292336
The problem was my feet. They got freezed through boots and 2 layers of wool socks
>>
>>53292073
>:/ I couldn't walk outside in Jyväskylä because it was -30 and i couldn't walk longer than 5 minutes.

When did Russkies become southener wimps?
>>
>>53292429
>boots and 2 layers of wool socks
Either your boots or socks were shit
>>
>>53292492
We hadn't -20 in Moscow for 5-7 years as I remember.
>>
>>53292505
>>53292492
And come on. -30 is objectively not nice winter weather. Finns around were literally running to their places inside.
>>
>>53292336
I don't know how to dress for the cold.
>>
>>53292687
I'm not saying it's nice weather, I'm jusdt saying that your clothes weren't suitable for the weather
>>
>>53292697
General rule = More layers is better
>>
>>53292750
I can't imagine a cloth except astronaut's suit that will provide stable confortable temperature inside when it's -30 outside for more than 30-40 minutes.
>>
>>53292863
Maybe your clothes just had bad materials, I have survived -30 degrees many times in the past.
>>
>>53292778
So say,
Underwear layer
Warm layer (wool/fleece)
Waterproof player, coat ect
Two pair of socks?
>>
>>53292964
For what time? An hour? 2? Half of the day?
>>
>>53292975
Add scarf to cover your face and neck and gloves.
>>
>>53292863
Man these guys are hard on you. But as a ryssä i suppose you deserve it.
Mind writing a short review on mämmi? You didnt clearly like it that much, but it is our national food. Would like to hear what exactly was the problem.
>>
>>53293001
Like 4 hours.
>>53292975
That's pretty good, I usually have 2 warm layers. Also 2 gloves, but that depends on the gloves really
>>
>>53293131
Well i have two layers when i sit in the house because it;s cold and sitting still.
>>
File: harashogif.gif (114 KB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
harashogif.gif
114 KB, 500x281
Хopoшo
>>
>>53293068
I was eating it with milk and sugar. When you bite and swallow it, it's just like some sweet prodge with a little taste of rye bread but after that it left some really bad taste that i couldn't handle without drinking a tea.
>>53293131
Well, i would survive 4 hours in my clothes but after first hour it would be really uncomfy.
>>
http://yle.fi/uutiset/kotimajoitukseen_paassyt_irakilaisnainen_on_hammastynyt_vapaudesta__video/8577025

>Liki sata suomalaisperhettä on avannut kotinsa ventovieraille turvapaikanhakijoille. Kotimajoituksessa nämä saavat luontevan kosketuksen suomalaiseen kulttuuriin.

Nyt rikastetaan oikein kunnolla :D
>>
File: 1452171138146.jpg (456 KB, 1000x1104) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452171138146.jpg
456 KB, 1000x1104
Hyvää yötä /mämmi/
>>
File: 1450414065075.png (1 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450414065075.png
1 MB, 1280x720
>>53293325
pylly.
>>
>>53294064
Hyvää yötä

ps. anime on ribul
>>
File: 1451112243915.gif (754 KB, 317x423) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451112243915.gif
754 KB, 317x423
levottomat illat sekä unettomat yöt
>>
File: 1451249468496.png (421 KB, 669x1088) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451249468496.png
421 KB, 669x1088
>>53294256
Paitsi söpöt jutut. Esimerkiksi Pana syöttämässä pientä kisuansa.
>>
Do you guys really have so much light hair and eyes ?

Pls borrow
>>
>>53294368
Minä tarttuisin sinuun kysymättä, minä pelkäisi sinussa en olla.

Zen Cafe on ihan kivaa musiikkia humalassa.
>>
>>53294525

Light hair is overrated
>>
>>53294525
Yup. It is called "not being black".
>>
>>53294525
Are you a girl?
>>
>>53294598
Depends on the color. I like dirty blonde and ginger.

>>53294605
I'm 100% moor m8 I have brown eyes and brown hair.

>>53294680
Ei
>>
Hyvää päivää
>>
>>53295234
Nyt on kyllä yö mutta joo
>>
>>53295234

Sinä olet ihminen muistatko? Sinä olet aava ja rannikko. Sinä olet tuulia latvoissa, natiseva silta ja nauloja.
>>
>>53295282
hyvää yötä
>>
>>53295322
Minä olen ihminen!
>>
anime paska paska paska
>>
Why don't Finland have this?
>>
>>53295499
Because ice age
>>
>>53295496
Tarviit verbin vitun molovatti :D

Anime on paskaa.
>>
postatkaa lisää vinosilmiä
>>
File: cropattuganjapeppu.png (510 KB, 613x641) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cropattuganjapeppu.png
510 KB, 613x641
>>53295827
Tos sulle tommonen punasilmä.
>>
>>53295730
EXCELLENT post my non-gypsy friend
https://en.wikipedia.org/wiki/Romani_people_in_Turkey
>>
File: 1438543996322.webm (1 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438543996322.webm
1 MB, 1920x1080
>>53295827
>>
>>53295857
oops wrong thread lmao
>>
File: whadafug.png (10 KB, 211x246) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
whadafug.png
10 KB, 211x246
>>53295857
>>
Mutta sinä olet vinosilmiä
>>
>>53295857
Well thank you.
>>
perkele
>>53295992
>>53295827
>>
File: 1438547470866.webm (2 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438547470866.webm
2 MB, 1280x720
>>53295992
>>
>>53295696
And why don't you have this?
>>
>>53296060
what a fine finnish specimen
>>
>>53296094
>>53295696
>>
File: paavo.jpg (11 KB, 392x243) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
paavo.jpg
11 KB, 392x243
>>53295499
>>53296094
GIBS ME ONE YOU OILNIGGER
>>
>>53296060
Mistä hän on kotoisin?
>>
>>53296221
actually nah, we d-don't need one... mountains are stupid a-anyway hah ha..

like who needs them? they're just high n shit just fucking stupid lmao
>>
File: 09_6855.jpg (246 KB, 900x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
09_6855.jpg
246 KB, 900x600
>>53296126
And why don't you have this?
>>
>>53296362
>>53295696
>>
hei jätkät

nyt tulee spermaa jätkät
>>
>>53296362
Thanks to Bob Ross, I can paint views like this.
>>
File: 1425936646547.png (663 KB, 451x577) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425936646547.png
663 KB, 451x577
Paska lanka.
>>
>>53296416
And why don't you have this?
>>
>>53296715
>>53295696
>>
File: stranda.jpg (1 MB, 1920x1700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
stranda.jpg
1 MB, 1920x1700
>>53296789
And why can't you do this in Finland?
>>
>>53296951
>>5329695>>53295696
I'
m, a bit drunk nowe
>>
File: 7dffed7b-norway.jpg (620 KB, 2048x1706) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
7dffed7b-norway.jpg
620 KB, 2048x1706
>>53297014
And why is the metal better in Norway, and that all Finnish metal can basically eat Norwegian shit?
>>
>>53296951
>implying we don't have ski centers
>>
>>53297073
metal is shit
>>
>>
>>53297073
That's just, like, your opinion man.
>>
>>53297239
I agree. Except stam1na, of course.

https://www.youtube.com/watch?v=CzSNvpi2skc
>>
>>53297335
I don't even know, I don't listen to metal.

Good night.
>>
File: 145102985e9064.jpg (148 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
145102985e9064.jpg
148 KB, 1920x1080
paska tsägä mut se on teema
>>
>>53296476
spermaa ei saa tuhlata koska sperma on lapsia laita sperma talteen poikaseni
>>
>>53297450
Good night Norgebro

>>53297511
Mutsis on teema
>>
Which are better looking in general? Finnish qts or Estonian qts?
>>
>>53297532
Mutta meneehän niitä miljardeja hukkaan silloinkin kun laukeaa sisälle? Pitääkö sitten vaan kerätä sieltä pillusta ne
>>
>>53297645
Estonia has the most models per capita in the world, Finland doesn't. Estonia is my guess.
>>
>>53297671
koe putkessa voi idättää lapsuja talven varalle
>>
File: 1450482134176.png (137 KB, 302x220) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450482134176.png
137 KB, 302x220
epähuomios palo täysin legit aarrekarttakin
>>
Kylmetysnuha vituttaa.
Räkää pukkaa jatkuvasti vaikkei mitään kuumetta tai särkyjä.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=pB7--y5cnwI
>>
File: asd123.jpg (177 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
asd123.jpg
177 KB, 400x400
Menkää vittu töihi!
>>
File: 1451073149344.jpg (472 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451073149344.jpg
472 KB, 1280x720
Mene töihin!
>>
File: 1451675460065.png (169 KB, 575x446) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451675460065.png
169 KB, 575x446
>>53299296
Enkä. Antakaa edes viikonloppu viettää rauhassa.
>>
File: 1343484982413448.gif (2 MB, 521x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1343484982413448.gif
2 MB, 521x250
>>53285099
>>
>tfw there's a qt finnish student in one of my classes who texts me daily and often wants to hang out with me
>tfw possible chance at a finnish gf
>>
File: sadspurdo.png (43 KB, 564x419) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sadspurdo.png
43 KB, 564x419
>>53299831
Good for you.
>>
>>53300006
Don't worry Joonas, you'll find a nice gf soon.
>>
>>53300403
Doubt that, my friend.
>>
>>53301260
Why's that?
>>
>>53301322
Because even the most brutish transgender ogre would be considered as handsome compared to me.
>>
>>53301430
>t. not me

>>53301322
Autism
>>
File: 10.jpg (79 KB, 368x614) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
10.jpg
79 KB, 368x614
Miten saa töttö öden?
>>
File: 1412868305657.jpg (474 KB, 1065x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412868305657.jpg
474 KB, 1065x1600
>>53302030
menemällä ulos
>>
Kiva kokeilla autoa aamulla ensimmäistä kertaa pakkasten jälkeen.
Bensa-Renu ei edes yrittänyt lähteä -30*C, ties vaikka akku päässyt tarpeeksi tyhjäksi että jäätyi koko paska.
>>
>>53284499
that's a lot of blonde mongolians
>>
ei vittu
en nukkunu taaskaa
>>
>>53303290
>04:44:43
ei vittu
sekunnin liian aikasessa
>>
kuka hereil???
>>
>>53304671
Sää.
>>
File: 1451585824099.jpg (141 KB, 668x717) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451585824099.jpg
141 KB, 668x717
>>53304671
Joo.
>>
>>53304671
Kohta töihin, sunkin pitäs.
>>
>>53305036
Mee töihi!
>>
Is it true that most Finnish homes have a sauna?
>>
>>53306769
There is over 2.5 million saunas in Finland. Population of Finland is around 5 million.

I'd say it is quite likely to find a sauna from average home.
>>
>>53306769
nah
>>
>>53306769
Most apartment buildings have a communal sauna
>>
Hm, pitäskö jopa astuu hikikomeron ulkopuolelle kerrankin
tääl on tosi yksinäistä
>>
ketään hereillä?
>>
>on nuha ja kylmä
>korkki Finlandiaa
>kättely ja ruiks
>tunti ajelua
>onpa lämmin ja terve olo
Nuhan sijaan neste puskee nyt ulos runsaana sylkenä, mikähän ideana.
>>
hyvää yötä /mämmi/
>>
I/16 seikkailee jo pakkasessa.
On se niin mukavaa kun on omat ampumahiihdot ohi jo.
>>
File: meme6.jpg (113 KB, 500x318) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
meme6.jpg
113 KB, 500x318
Aina välillä /mämmi/in aivopierua, jos vaikka ilmestyisi lisää koreaa söpöstelyä webminä.
>>
-22C ulkona ei tuntunu enää missään.
Thread replies: 240
Thread images: 92
Thread DB ID: 393200[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.