[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Mun kotiin murtaudutaan joka yö
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 253
Thread images: 128
File: yöntimo.jpg (12 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
yöntimo.jpg
12 KB, 480x360
Mun kotiin murtaudutaan joka yö
>>
>>31234214
mä oon varma et ne on yläkerran jätkät
>>
Vittu miksi postaata samoin Lanka jokainen paiva
>>
>>31234286
>sama lanka joka päivä
>anime
valitse toinen
>>
>>31234214
Syö mun boston sätkät
>>
File: funy pic.jpg (13 KB, 317x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
funy pic.jpg
13 KB, 317x281
eb/int/
>>
Boston-sätkätkin ne kaapista syö
>>
Ne oli ne vitun boston jätkät
>>
Kaksoispiste
>>
joka päivä ja joka ikinen yö!
nyt kaikki tanssimmaan!
>>
File: 1406659549448.jpg (95 KB, 1440x810) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1406659549448.jpg
95 KB, 1440x810
Puhutaanko pojista?
>>
Boston vitun sätkät!
>>
File: Akari.jpg (58 KB, 848x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Akari.jpg
58 KB, 848x480
>>31242803
muna peppuun ah ah!
>>
>>31242803
No ei! puhutaan tytöista ;_;
>>
jåo nåo e ja jåo YOLO ja nåo
>>
Mä oon varma et ne on noi yläkerran jätkät
>>
Paska laulu
>>
File: 1407579187100.jpg (49 KB, 380x376) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1407579187100.jpg
49 KB, 380x376
>>31246460
Harmittaa kun oon niin ujo. Ei uskalla toista poikaa kysyä ulos koskaan.
>>
ONKO ARTTU _VITUN_ WISKARI UUSI JUICE?

KYLLÄ
Y
L
L
Ä

https://www.youtube.com/watch?v=wBYiTrANTBQ
>>
File: 1408876733539.png (559 KB, 700x779) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408876733539.png
559 KB, 700x779
>>31246587
Tyttöjä uskallat?
>>
File: 1407075079578.jpg (54 KB, 530x527) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1407075079578.jpg
54 KB, 530x527
>>31246651
En tykkää tytöistä...
>>
juupaäääista vaitinini paklojanto, teklänaistä masunonän?
>>
>>31246699
Ime munaa vitun spede
>>
>>31246679
Mikset postaa söpöjä animepoikia ikinä?
>>
>>31246679
HOMO
>>
File: whatsapenis.png (89 KB, 551x253) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
whatsapenis.png
89 KB, 551x253
>>31246587
nyt niiden anglismien kanssa

muttajoo iktf

toisaalta munanhimo hipoo uusia huippuja
toisaalta sosiaalinen itsemurha & mahd. torjuminen
>>
File: 1398962832849.jpg (204 KB, 1100x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1398962832849.jpg
204 KB, 1100x1000
>>31246809
On mulla niitäkin...
>>
KAWAI UGUU ~~
>>
File: checkit.jpg (20 KB, 256x256) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
checkit.jpg
20 KB, 256x256
>>31234214
SUOMI THREAD?

DON'T YOU MEAN, DUBS THREAD?
>>
File: himegoto06.png (90 KB, 331x279) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
himegoto06.png
90 KB, 331x279
>>31246809
>>
>>31246969
No hyvä. Kuvien perusteella ehdin jo tuomita täysheteroksi.
>>
File: checkemfgt.gif (161 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
checkemfgt.gif
161 KB, 400x400
>>31247075
Fuck that, now check this
>>
File: himegoto07.png (102 KB, 332x248) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
himegoto07.png
102 KB, 332x248
>>31247085
>>
File: 1412190232652.png (913 KB, 1129x1646) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412190232652.png
913 KB, 1129x1646
>>
File: 1406100352703.gif (3 MB, 461x288) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1406100352703.gif
3 MB, 461x288
niin paljon homoja...
>>
File: doubles.jpg (49 KB, 461x463) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
doubles.jpg
49 KB, 461x463
>>31247133
DUBS
U
B
S
>>
File: sultrynegress.gif (1000 KB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sultrynegress.gif
1000 KB, 500x281
>>31246969
v-voi jehna
>>
Ei suomessa ole homoja
Kusetatte vaan
>>
>>31247301
on suomessa suomenruotsalaisia
>>
>>31247085
>>31247151
Liian söpöä, pitää olla edes jotenkin poikamainen figuuri.

Inb4 täysbara ja Tom of Finland.
>>
File: 13104286540010.png (133 KB, 1162x850) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13104286540010.png
133 KB, 1162x850
>se tunne kun ei ansa tyty-ydeä
>>
File: 1410790528925.png (66 KB, 500x599) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1410790528925.png
66 KB, 500x599
>se tunne kun ei töttö öttöä
>>
>>31247193
pitää nyt näköjään joka ketjuun tuota viljellä kun sen postasin

löysitkö koko sarjakuvan? pitäis surupandassa olla
>>
File: 1406927470730.jpg (42 KB, 290x290) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1406927470730.jpg
42 KB, 290x290
>>31247387
Hinteiksikö meitä väität?
>>
>>31247574
kyllä
>>
postaan eeppiseen
>>
>>31247433
no vittu just meinasin

eipä mulla hirveästi moista olet, nimenomaan barailuksi ja Tompaksi menee

vielä vähemmän on matskua jota mä tänne kehtaan laittaa
>>
nyt vittu jätkät joku roti tohon homosteluun
>>
Hei jätkät

tiedättekö sen tunteen

kun ei ole poikaystävää
>>
File: 1325989014518.jpg (45 KB, 900x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1325989014518.jpg
45 KB, 900x600
>>31248153
joo

voi vittu että panettaa
>>
File: qnaepfxy.png (125 KB, 400x299) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
qnaepfxy.png
125 KB, 400x299
>pitää herätä huomenna kuudelta
>en tuskin mene nukkumaan ennen kahta
vituttaa tämmöne
>>
>>31248196
Ei sitä miestä ole pelkkään panemiseen tarkotettu...
>>
Homostelu on míesten hommaa.
>>
File: 1375263443934.jpg (66 KB, 307x468) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1375263443934.jpg
66 KB, 307x468
>>31248244
Töitäkö? Suosittelen painumaan maate jos näin on. Oma rääkki Itellan ihanan varaston aamutoimissa onneksi päättyi ja saan viettää viikonloppuakin.
>>
File: 1383594996468.png (126 KB, 600x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1383594996468.png
126 KB, 600x306
>>31247387
>>
>>31248196
Vituttaa ku housut tippuu ain kesken remontoinnin ja joku on heti kamera kourassa.
>>
File: 1384272996584.gif (3 MB, 480x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1384272996584.gif
3 MB, 480x320
>>
>>31248196
en edes tahtoisi panna, vain paijata ja pitää hyvänä ;__;
>>
File: 65a.png (72 KB, 382x397) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
65a.png
72 KB, 382x397
>>31248262
Voi sitä imasta ja pussailla ja rakastaakin

>>31248304
o

>>31248376
nauroin ääneen
>>
Akat on vaan tiellä, kun tosi miehet nussii.
>>
>>31248244

>tee 90% iltavuoroa
>herääminen satunnaisiin aamuvuoroihin
>>
Ihme pallien lutkuttajia tänään liikkeellä.
>>
File: 1395895643598.jpg (132 KB, 650x488) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1395895643598.jpg
132 KB, 650x488
>>31248653
Naiset on lapsentekoa, pojat hauskanpitoa ja miehet rakastamista varten.
>>
>>31248783

:^(
>>
File: hyh.jpg (404 KB, 1050x732) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hyh.jpg
404 KB, 1050x732
>>31248783

Ai ihmepallien lutkuttajia vai? :DD
>>
File: 12.jpg (21 KB, 300x323) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
12.jpg
21 KB, 300x323
>>31248783
jep.
>>
File: cover.jpg (769 KB, 1273x1800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cover.jpg
769 KB, 1273x1800
>>31248027
No en minä pahalla ja se oli ehkä enemmänkin ansoihin liittyvä kommentti. Hepenet eivät sovi karskeille kavereille.
>>
File: 1407025833323.jpg (106 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1407025833323.jpg
106 KB, 1280x720
>>31249088
Lopeta tommosen postaaminen heti.
>>
>>31249152
No pakkohan mun oli joku esimerkki etsiä.
>>
File: 015.jpg (486 KB, 1200x1708) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
015.jpg
486 KB, 1200x1708
>>
>>31234214
Vihaan tätä biisiä.
Se pistää aina tipan linssiin.
Vaari paralla on joku saatanan kuolettava muisti sairaus ;_;
Välillä tuntuu ettei se edes tunnista mua.
>>
File: seisokki.png (161 KB, 315x759) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
seisokki.png
161 KB, 315x759
>>31249227
olet sinä urhea

mie en uskalla

banaania tulee vielä
>>
>>31249387
Ei, se on joku harvinaisempi.
Saa sen näkemään painajaisia, ja harhoja.
>>
File: miehenmikkeli.png (273 KB, 542x703) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
miehenmikkeli.png
273 KB, 542x703
voi kun olis joku uros jota halailla ja pussailla ja rakastaa

vittu joku nörttiläskikin kävis
>>
>>31249416

Banaania tulee aina ja joka tapauksessa.

t. erihomo
>>
>>31248714
Hyvä leffa.
>>
File: saved.jpg (16 KB, 330x371) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
saved.jpg
16 KB, 330x371
ebin
t. Pikku Myy
>>
File: saved2.jpg (7 KB, 201x294) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
saved2.jpg
7 KB, 201x294
>>31249711
>>
File: 1267028899804.jpg (177 KB, 724x628) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1267028899804.jpg
177 KB, 724x628
>>31249711

Nyt saat kyrpää!

t. muumi
>>
File: tuntuu.png (241 KB, 558x548) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tuntuu.png
241 KB, 558x548
>>31249566
nörteillä on läskin piilottama penis ja haiseva pylly
>>
>>31249985

Pyllyt nyt haisevat aina paskalta
>>
File: 1387755553565.jpg (110 KB, 1040x717) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1387755553565.jpg
110 KB, 1040x717
Mitäs helvettiä täällä tapahtuu?
>>
File: finnish pornstar.png (4 KB, 425x370) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
finnish pornstar.png
4 KB, 425x370
>>31250094
Tulin vain kylpemään tähän etusivulle
>>
File: 1412100837758.gif (283 KB, 600x338) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412100837758.gif
283 KB, 600x338
>>31249985
Kyllä se penis sieltä esiin tulee kun tarpeeksi räveltää ja pyllyn voi pestä
>>
>>31250150
no hyi vittu silti jotain läskiä
>>
>>31250094
Hinaajia.
Selkeästi anime aiheuttaa homoutta.
>>
>>31248828
Silloin kun miehet alkavat panemaan, naiset ovat vain tiellä
>>
File: antibully.jpg (134 KB, 833x696) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
antibully.jpg
134 KB, 833x696
>>31250205
Makunsa kullakin. Ei saa kiusata.

>>31250221
Jep.
>>
File: 1412105068204.jpg (90 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412105068204.jpg
90 KB, 1280x720
mistä saa nörttipersettä

ei ne käy baareissa
>>
>>31250698

Täältä
>>
>>31250698
Mee ens Assemblyyn
>>
File: 1406659433467.jpg (67 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1406659433467.jpg
67 KB, 1280x720
>>31250698
Tuu tänne...
>>
File: 1411096431219.gif (152 KB, 500x516) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411096431219.gif
152 KB, 500x516
>>31250810
no vittu

irtooko?

kännejä en tarjoa mut mulla on täys mehukatti

saat viiä kotiin
>>
File: jumalauta.jpg (54 KB, 401x391) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jumalauta.jpg
54 KB, 401x391
Jumaliste näitä homppeleita.
Ei perkele.
>>
>>31250937

postaa munas eka
>>
>>31250698
ei saa peittää
>>
>>31251059
Mitä ei saa? Näytä sedälle se paikka.
>>
File: 1411731823035.gif (115 KB, 263x296) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411731823035.gif
115 KB, 263x296
>>31250999
ei oo kameraa mut öö

sellanen keskikokonen, vähän alespäin käyrä ja vitun iso tonttulakki-esinahka
>>
File: 04874087.jpg (32 KB, 410x194) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
04874087.jpg
32 KB, 410x194
>>31251225

ei jatkoon
>>
File: 1353515692204.gif (450 KB, 480x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1353515692204.gif
450 KB, 480x270
>>31251249
no vittu ny sentäs

taas vaan /hm/än kameralutkia yhellä kädellä mairittelemaan
>>
File: nikke tietää.jpg (14 KB, 480x358) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nikke tietää.jpg
14 KB, 480x358
>>31251225

>vähän alespäin käyrä

tää on kyl salee jännä
t.puolikaaressa kattoon
>>
File: stare.gif (970 KB, 500x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
stare.gif
970 KB, 500x300
>>31251495
on sekin puuhaa

hirveästi pitäs jotain kolkon näköstä mehikaanoa tai jenkkipullukkaa maanitella että vähän reikää vilauttas

ihme primadonnia
>>
>>31250698
Kävin baarissa pari viikkoa sitten. Viime kerta tais olla jotain vuos sitte.
Heräsin ostoskärryistä keskellä kaupunkia, mutta kumma kyllä lompakko ja kännykkä oli tallella. Rahaakaan ei menny kuin 50€
>>
>>31250859
best biyori
>>
>>31251610
Mikä on johtopäätös?
>>
>>31251714
Saitko munaa?

>>31251744
Painu vittuun apina.
>>
>>31251777
En tietääkseni
Kännykässä olleet kuvat oli kyllä jänniä
>>
>>31251777

PYYDÄ SILTÄ ANTEEKS! :^(
>>
File: jep.jpg (118 KB, 600x531) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jep.jpg
118 KB, 600x531
>>31251774

Penis on asennettu väärinpäin
>>
File: 1406446280627.jpg (87 KB, 687x677) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1406446280627.jpg
87 KB, 687x677
>>31251873
Ai saatana
>>
File: kissajäbä.gif (2 MB, 400x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kissajäbä.gif
2 MB, 400x300
OISPA POIKAYSTÄVÄ
>>
File: 1412102993207.gif (437 KB, 420x420) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412102993207.gif
437 KB, 420x420
>>31251610
on joo vähä

kaikki ottaa heti nokkiinsa kun "mulla ei seiso" vaikka on vittu täydessä jöpötissä

se nyt vaan tykkää tuijotella mun varpaita

yks kerran kehui että se raapii kivasti eturauhasta kun takaapäin pöhisee

lieneekö totta puhunut, ei ole kukaan muu maininnut
>>
Pippeli pystyssä luen tätä ketjua.
>>
>>31252140
Onko pippeli kookaskin?
>>
>>31252140
Itselläkin on pystyssä. Kerrankin hyvä lanka :3
>>
File: 1343248318477.png (152 KB, 480x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1343248318477.png
152 KB, 480x270
ei saatana

munanhimo sekoittuu yksinäisyyteen ja vitutus nousee

en kestä, lähen ulos rauhoittumaan

morjes, hyvä ketju
>>
File: 811095.jpg (26 KB, 640x553) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
811095.jpg
26 KB, 640x553
Onpas nyt aika homo lanka
>>
>>31252140
>>31252396
>>31252445
Päivä jolloin /suomi/ muuttui rinkirunkuksi.
>>
File: 1343251693949.gif (123 KB, 480x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1343251693949.gif
123 KB, 480x270
niinjoo ja haista sinä >>31251249 vittu

se ois ollu päärynämehukatti vielä
>>
>>31252537

kirjaimellisesti
>>
>>31252537
Tuu mukaan.
>>
Kukaan 'Poris?
>>
File: 1406890519497.jpg (233 KB, 560x560) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1406890519497.jpg
233 KB, 560x560
>>31252498

Mutta sullahan on pibbels?
Mikset vain nauti siitä?
>>
>>31252637
FORSSA
O
R
S
S
A
>>
>>31252637

en ;^)
>>
>>31252637
Vantaa antaa
>>
File: manala14.jpg (100 KB, 800x261) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
manala14.jpg
100 KB, 800x261
>>31252679
>>
>>31252679
>>31252697
>>31252728
No haistakaa paska sit
>>
File: whiskari.jpg (259 KB, 940x529) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
whiskari.jpg
259 KB, 940x529
Pysytään pojat alkuperäisessä aiheessa.

>aika kuuma kaveri
>yläkerran boston jätkät
>>
File: 1379903239249.jpg (50 KB, 504x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1379903239249.jpg
50 KB, 504x360
>>31252745

Juu ei vitussa homo! xDD
>>
File: 66454566554.jpg (66 KB, 960x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
66454566554.jpg
66 KB, 960x720
Teemu anna mun ajaa pyörätie, lupaan että sulta neitsyyden vien.
>>
File: XD.png (292 KB, 617x399) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
XD.png
292 KB, 617x399
susan touched
>>
File: teemu-kun.png (278 KB, 1072x783) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
teemu-kun.png
278 KB, 1072x783
>>31252841
>>
>>31252841
Millanen pyörä teemul on?
>>
File: heikin haave.jpg (99 KB, 385x484) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
heikin haave.jpg
99 KB, 385x484
>>31252990

>ammattilais kallistus: on, mutta huamenna tyä_päevä
>>
>>31253036
Nishiki Hybrid Ultra SLD

t. tietäjä
>>
>>31253036
ktm exc 450cc
>>
>>31253098

>t. teme :DDD
>>
>>31253098
Iha jees
mut mul on parempi
>>
onko kukaan muu tyä miäs ollut perjantai_oluella?
>>
File: haudi_hou.jpg (139 KB, 960x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
haudi_hou.jpg
139 KB, 960x960
https://www.youtube.com/watch?v=rhqDWCecOYU
>>
File: 1412191069933.jpg (182 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412191069933.jpg
182 KB, 1280x720
>Et tule koskaan maistamaan suihkun raikasta kyrpää
;_;
>>
File: tttttttettt.jpg (7 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tttttttettt.jpg
7 KB, 480x360
>>31253090

>lauantai
>työpäivä

2014 armon vuosi
>>
File: 1401908239528.png (170 KB, 613x574) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1401908239528.png
170 KB, 613x574
>>31253242
Panettaa kans ihan törkeesti...
>>
File: 64tick.gif (957 KB, 500x365) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
64tick.gif
957 KB, 500x365
Kuka olisikaan koskaan arvannut etta suomalaiset ovat homoa kansaa?
>>
>>31253248

Kyllä jonkun täytyy mennä lauantaisinkin töihin että te saatanat saatte leipää ja läskiä pöytiinne, perkele!
>>
>>31253308
T-tää on vaan tätä meiän saunakulttuuria. Ei tässä mitään homoa ole.
>>
>>31252845
>et tule koskaan raiskaamaan häntä puoluetovereitesi tuella

Miksi olla osana puolue- ja järjestöpolitiikkaa, jos moraalisesti kyseenalaistettavia toimia ei voida harjoittaa politiikan jatkeena?
>>
>>31253308
Kaikki suomalaiset on kaappihomoja
KAIKKI
miks mun chaptat on ollu viimesen 7 postauksen aikana 122
>>
>>31253242
Entä hikistä smegmakullia mitä ei ole pesty ainakaan viikkoon?

T-tai siis kiinalaisten sarjakuvien perusteella se on se kovin juttu.
>>
>>31252637
P O R I
O
R
I
>>
File: 1412188975293.png (26 KB, 231x149) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412188975293.png
26 KB, 231x149
>>31253308
M-mut entä jos pukeudun mekkoon oonks silti homo?
>>
>>31253308

Suomalaiset kun eivät juuri asioistaan puhu niin mistäs tietäisi
>>
File: bostonjätkät.jpg (29 KB, 350x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bostonjätkät.jpg
29 KB, 350x250
>>31253339

>:^)
>>
>>31253439

POSTAA KUVIA SUSTA SIINÄ MEKOSSA
>>
>>31253432
Ookko misä? Lähetäänkö yhelle
>>
File: 1411918973064.png (210 KB, 416x536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411918973064.png
210 KB, 416x536
>>31253439
Mä pukeudun kotona usein pikkuhousuihin, lyhyeen hameeseen ja sellasiin polvisukkiin. Mut en uskalla muitten nähden tehä.
>>
File: blyaaaaaaaaa.jpg (72 KB, 604x451) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
blyaaaaaaaaa.jpg
72 KB, 604x451
>>31253439
Homoa sekin mutta ei haittaa.
>>
File: 1407331490412.jpg (193 KB, 605x852) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1407331490412.jpg
193 KB, 605x852
>>31253539
Viimeksi kun postasin sain banaania mootilta.
>>
>>31253658

postaa nopeesti ja sit poistat sen ;)
>>
>>31253658
Vitut täällä /int/issä siivojia ole.
>>
File: showmeyourdick.png (157 KB, 734x354) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
showmeyourdick.png
157 KB, 734x354
>>31253439
ei se oo homoa jos meil on kummalki tyttöjen vaatteet päällä

>>31253242
tulenpas ja olen, vastahan viimeksi tossa
ei jumalauta
vittu yli puoltoista vuotta jjjjjjumalauta

>>31253280
välil melkein tuntuu että me voitas täällä keskenämme ratkoa näitä ongelmia
>>
>>31253658
postaa puu.sh tai jonkun sellaisen kautta kautta
>>
File: 1412186132910.png (62 KB, 213x260) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412186132910.png
62 KB, 213x260
>>31253703
No juuri täällä ne banaanit sain.
>>
>>31253581
Riihikedolla, itse? Ja taidan tällä kertaa jättää välistä kun aika kipeänä tällä hetkellä olen.

>se tunne kun täällä on muitakin porinyymejä
heatenings.jpg
>>
>>31253786
pormestarinluodossa
pieni maailma vissiin
>>
>>31253778
Ota huomioon että olet suomilangassa joten modit yms ei jaksa katella jotain mongoolien pärinöitä.
>>
File: Statist gaze.jpg (1 MB, 1448x2016) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Statist gaze.jpg
1 MB, 1448x2016
>lanka vaikuttaa olevan täynnä seksuaalisuudeltaan epäilyttäviä henkilöitä
>neloskannun /int/in käyttäjät paljastuivatkin erittäin kyseenalaisettavaksi ryhmäksi
>>
File: smellsgreat.png (130 KB, 550x248) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
smellsgreat.png
130 KB, 550x248
>>31253877
tämäpä

pistä ny, mäki haluun nähä
>>
>>31253362

>puolue- ja järjestöpolitiikkaa
>moraalisesti kyseenalaistettavia toimia

Ensin pitäisi olla moraalia jotta voitaisiin toimia sitä vastoin
>>
>>31253778
Ei siitä bännejä tule jos kukaan ei ilmianna, ei ne modet täällä suomilangassa kuitenkaan roiku~
>>
>>31253963
Älä vittu esitä!
>>
>>31253658
...ootko sä se singaporelainen homo mut oot vaan maagisesti oppinu suomea?
>>
>>31254014
Riittääkö että toimii yleisten moraalinormejen puitteissa julkisuudessa?
>>
File: 1411917082649.png (31 KB, 176x175) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411917082649.png
31 KB, 176x175
Sopiiko että homoillaan huomisessa ketjussa kans?
>>
File: himegoto01.png (108 KB, 340x248) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
himegoto01.png
108 KB, 340x248
Jos ihan tosissaan pelottaa niin >>31253774 on ihan pätevä neuvo. Ei sua voi jostain linkistä bustata
>>
File: hyi.jpg (59 KB, 568x426) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hyi.jpg
59 KB, 568x426
>>31254127

>se singaporelainen homo
>>
File: 1386107436222.jpg (253 KB, 700x790) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1386107436222.jpg
253 KB, 700x790
>>31254127
En lähinnä /balt/issa pyöriskelen ja muutamat bännit tullu kun oon postannu kyrvän/perseen, varmaan löydät kuvia arkistoista.
>>
>>31254128

Ei siitä tuomita mistä ei saada kiinni, julkisuudessa aina naama näkkärillä ja yleisen mielipiteen mukaan.
>>
>>31254250
Oisko jotain puush/imgur linkkejä?
>>
File: himegoto05.png (109 KB, 341x248) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
himegoto05.png
109 KB, 341x248
>>31254250
olet nyt kiltti ja laitat niitä

imgurikansio vaikka
>>
>>31254250

ei vittu äijäl on perse :DD
>>
File: 32123456461.jpg (89 KB, 630x445) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
32123456461.jpg
89 KB, 630x445
Joka vitun kerta
>>
>>31254443
>tämä on todellisuus

Kriittinen kysymys;
Kannattaako rintakarvat ajaa vai pitää?
>>
File: 1360589971140.jpg (368 KB, 1000x741) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1360589971140.jpg
368 KB, 1000x741
>>31254443
elä kiusaa

totuus sattuu
>>
>>31254405
No laitetaa sit.
>>
File: 1288407245733.jpg (81 KB, 978x534) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1288407245733.jpg
81 KB, 978x534
>>31254443
Väitätkö muka ettet pitäisi siitä?
>>
File: 1339824888052.jpg (8 KB, 251x251) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1339824888052.jpg
8 KB, 251x251
>>31254557
>>
>>31254557
voi jehnan pimpulat
>>
>>31254557

postaa ees pylly
>>
File: 1398650659392.jpg (54 KB, 478x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1398650659392.jpg
54 KB, 478x640
>>31254593
e-en oo missään vaiheessa väittänyt tuollaista
>>
File: 1612931.jpg (207 KB, 1024x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1612931.jpg
207 KB, 1024x576
>>31254725
Tui tui!
>>
File: 14564561564.jpg (24 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14564561564.jpg
24 KB, 250x250
>>31254782
>>
File: 1373921367122.jpg (50 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1373921367122.jpg
50 KB, 640x480
Taidan häipyä hiljaa tästä ketjusta. Yli kymmenen vuotta tätä saittia, mutta en tunne koskaan tulleeni näin trollatuksi.

Pysyttelenkin suomi ketjuista tästä lähtien poissa.
>>
>>31254879

ketä oli trole?
>>
File: 136734487940028.jpg (13 KB, 240x160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
136734487940028.jpg
13 KB, 240x160
>>31254879
Tältä näyttää häviäjä.
>>
>>31254928

se homo
>>
File: 178.jpg (7 KB, 199x186) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
178.jpg
7 KB, 199x186
>>31254557
mää tykkäsin

onko laittaa jotain puusshi/imgurikansiota?

vai ujostuttaako?
>>
>>31254557
Jumalauta en ehtinyt lataa. Oisko jotain albumia edes?
>>
File: 1346128871164.gif (1024 KB, 300x196) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1346128871164.gif
1024 KB, 300x196
>>31254879
kuitenki vähä tykkäsit
>>
File: 1407024501329.jpg (16 KB, 200x196) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1407024501329.jpg
16 KB, 200x196
Menkää homot pois.
>>
File: 1382536918471.jpg (26 KB, 222x230) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1382536918471.jpg
26 KB, 222x230
>>31255159
Miksi?
>>
Miten saan tyty-yden?
>>
>>31255530
No täällä näköjään saat munaa ja persettä. Kelpaako?
>>
File: 1389384762187.png (75 KB, 170x262) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1389384762187.png
75 KB, 170x262
Mikäköhä vittu siinäkin on kun tulee niin homo olo näiden lankojen jälkeen?
>>
Onko /int/issä yhtäkään suomitydyä?
>>
File: 416415676.png (35 KB, 330x330) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
416415676.png
35 KB, 330x330
>>31255639

ei
>>
>>31255639
Oon tyty. Paijataaks? :3
>>
>>31255626
En tiedä, mutta pakko varmaa laskea bokserit ja tehä jotain...
>>
>>31255530
Ei siihen ole mitään kikkaa, sen kun olet vain oma itsesi.
>>
File: minä.jpg (67 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
minä.jpg
67 KB, 600x800
>>31255681
Älä höpsi höpönassu. Tässähän minä olen! ;)
>>
File: a gay face.png (75 KB, 339x295) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
a gay face.png
75 KB, 339x295
>>31255626
Sattumaa lienee.

>>31255639
voin olla tyty sua varten~

>>31254557
nyt sitä kansiota

tallensin postatun kuvan ja pikkunyymi ei suostu laskeutumaan
>>
Huomenta, mitä urvelot?
>>
>>31255845
>tallensin postatun kuvan
Voitko laittaa vielä uudelleen koska itse hitaana vajukkina en ehtinyt.
>>
File: 1357436762264.gif (485 KB, 500x363) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1357436762264.gif
485 KB, 500x363
>>31255800
no hyi vittu, eukot pihalle

tää on poikaketju
>>
>>31255900
Homoillaan
>>
>>31247133
Painu nyt vittuun serbian scriptikyrpä
>>
>>31255945
hooteeteepee://i piste imgur piste com kautta HywgUSw.jpg

toivottavasti alkuperäinen nyymi ei tästä pahastu
>>
File: 137358303746.png (232 KB, 4000x3000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
137358303746.png
232 KB, 4000x3000
>>31254557
no huhhuh
>>31255900
ryyppäystä ja homoilua. Normaalia tavara
>>
>>31255997
KUOLE VITUN HAISEVA NÖRTTI PASKAKASA! ET OO SAANU KUITENKAA KOSKAA PILUU!!! :ddd :(
>>
>>31255997

http://www.youtube.com/watch?v=LCMHxHG04Tk
>>
File: 1410608969841.jpg (37 KB, 375x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1410608969841.jpg
37 KB, 375x500
>>31256061
>>31256128
No jo on markkinat saatana
>>
File: 1411743720856.png (184 KB, 800x850) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411743720856.png
184 KB, 800x850
Leikkelin muuten just häpykarvat poies. Tuntuu hyvält
>>
>>31256230

>leikkelin

Mahtaa olla jälki jäätävää
>>
File: 1399869349268.jpg (61 KB, 588x458) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1399869349268.jpg
61 KB, 588x458
>>31256124
Kiitän ja tässä palkkioksi hieno elukka.
>>
File: 1406397448352.gif (189 KB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1406397448352.gif
189 KB, 640x360
Pakko se on ruveta runkkaamaan.
>>
File: 1395790115679.gif (2 MB, 480x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1395790115679.gif
2 MB, 480x270
>>31256124

4kaanissa voi laittaa ihan linkkinä, ja mitä nyt tuosta pahastuisin kunhan en banaania saa.
http://i.imgur.com/HywgUSw.jpg
>>
>>31256230
kivoja kutinoita t. sisäänpäin takaisin kasvaneet karvat

ei siitä, hyvältähän se joillain näyttää
>>
>>31254428
aliarvostettu posti
>>
>>31256258
No ne oli pääsy sen verta pitkäks et partahöylä ei ois kyenny hommaan. Leikkasin kynsisaksilla ja jätin semmosen 5-7mm sängen
>>
What is this shit
Another good topic ruined by these faggots.
>>
File: 1411103346595.jpg (131 KB, 632x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411103346595.jpg
131 KB, 632x576
>>31256371
no kiva

somat hepenet muuten

et vieläkään suostuis niitä muita kuvia? mainitsit että niitä kuitenkin on

son äkkiä joku ex tempore imgurikansio kyhätty
>>
>>31256428
mauton posti
>>
File: Jaa.jpg (6 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Jaa.jpg
6 KB, 480x360
>>31256473

>leikkasin häpykarvat poies
>jätin semmosen 5-7mm sängen
>>
File: 1412187801574.jpg (80 KB, 620x876) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412187801574.jpg
80 KB, 620x876
>>31256529
Tykkäät kuiteskin.
>>
>>31256529

Wai aar ju spiikin inglish?
>>
>>31256371
pls be in london
>>
>>31256574
No vittu anteeks jos en nyt ollu sanatarkka
>>
File: 1406195548831.png (213 KB, 600x393) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1406195548831.png
213 KB, 600x393
>>31234214

No nyt on kyl aika homo lanka.

Kyllähän nää träpit piirretyssä muodossa toimii, mutta oikeassa elämässä se on sitten ihan eri asia.
>>
>>31256697
Puhu vaan omasta puolestas
>>
File: 1402412166724.png (3 KB, 448x357) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1402412166724.png
3 KB, 448x357
>>31256688

pitäisi olla ettei tulisi näitä väärinkäsityksiä
>>
>>31256697

Onko kokemusta vai?
>>
>>31251777
Hintti.
>>
Kerrankin suomilanka missä on aika paljon viestejä ja sisältö koostuu sitten tästä. Onneksi tästä ei ulkolainen päälle päin näe millainen hinttilanka tämä on
>>
File: piccolo.jpg (140 KB, 644x481) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
piccolo.jpg
140 KB, 644x481
http://i.4cdn.org/f/whatever.swf

laitoin herroille miinuskasia

jos nyt moinen kelppaa
>>
>>31256830
Aika myöhään heräsit viestiini vitun apina.
>>
File: 132640492295.jpg (8 KB, 246x278) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
132640492295.jpg
8 KB, 246x278
>>31256843
>Onneksi tästä ei ulkolainen päälle päin näe millainen hinttilanka tämä on
>>
>>31256843
Ainahan suomilankoihin tulee paljon viestejä, useimmiten tosin Lontoon kielellä
>>
File: 1405617446063.png (205 KB, 626x491) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1405617446063.png
205 KB, 626x491
>>31256843

>Kerrankin suomilanka missä on aika paljon viestejä
>Kerrankin
>>
>>31256843
Kyllä ainakin itse myöhemmin kerron tästä muillekin boardilaisille, joten ei hätää.

Finland
Yes
>>
File: 136097130528.jpg (26 KB, 217x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
136097130528.jpg
26 KB, 217x240
>>31256843

Entä jos arkistoin tämän langan?
>>
File: 1408670011960.jpg (229 KB, 800x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408670011960.jpg
229 KB, 800x800
>>31256810

Ei se ole mikään kaunis näky kun ylipainoinen weaboonyymi mörisee bassoäänellään tiukka mekko yllään.
>>
>>31257092
Tämähän on jo arkistossa
Thread replies: 253
Thread images: 128
Thread DB ID: 15710[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.