[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
comeon keep up the good vibes
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.

You are currently reading a thread in /b/ - Random

Thread replies: 244
Thread images: 54
File: norwaybeatseveryone.jpg (636 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
norwaybeatseveryone.jpg
636 KB, 1920x1080
comeon keep up the good vibes
>>
Heisann folkens.
>>
Ein av dei bedre trådene jeg har heve vøre på på ein stund.
>>
>>673419669
Har noen her besøkt kristiansund før? hvordan er livet der?
>>
File: 14.jpg (64 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14.jpg
64 KB, 720x960
>>
File: VsCVDQY.jpg (426 KB, 2879x1799) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
VsCVDQY.jpg
426 KB, 2879x1799
>>673419669
Kjør da!
>>
>>673419963
Hvis du i det hele tatt skal poste noen norske chicks, så må det være norge-chan.
>>
>>673419855
derfor eg fortsetta denn
>>
>>673419894
her hørt det er ganske dødt der. skulle opp å jobbe der og ble advart at det bare var sånn en bar der.
>>
>>673420223
God stemning
>>
>>673419963
hvem det?
>>
>>673420245
Samme jeg har hørt. Gruer meg litt egentlig.
>>
File: 19.jpg (43 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
19.jpg
43 KB, 720x960
>>673420155
Hva betyr det?
>>
>>673419894
aldri vært særlig mye lengre sør en harstad..
hamar i fjor (TG HYPE)
>>
File: 9.jpg (52 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
9.jpg
52 KB, 720x960
>>673420436
Therese fra Ålgård
>>
File: GIAxfjM.jpg (874 KB, 2657x1772) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
GIAxfjM.jpg
874 KB, 2657x1772
>>673419894
Dialekten er jævlig i hvertfall.
>>
File: 1448901511148.jpg (1023 KB, 1440x2560) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448901511148.jpg
1023 KB, 1440x2560
>>673420524
Hun her
>>
mange her som drar på The Gathering 16 eller e i hamar i påsken?
lets hang out..
>>
>>673420587
Det er nordlendingen sin. Når en tur 'sørover' ender opp med at du ser på Adolfkanonen da er du fra akkurat passe langt nord :)
>>
>>673420989
ofc
>>
>>673420967
Norway-chan er hottere.
>>
File: 1457737564761.jpg (75 KB, 960x693) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1457737564761.jpg
75 KB, 960x693
Kom tilbake! La rekene begynne!
>>
>>673419894
Har aldri vært der. Hadd sex med en litn skokk med damer derfra.
Så mitt inntrykk er at damene derfra er glade i en svingom på kjeppen, og jeg vil tro det betyr at karene derfra er en fornøyd gjeng.
>>
>>673420715
nice, har du mye?
>>
>>673421194
lekene ... :)
>>
>>673421194
God stemning. Godt å ha deg tebake att.
>>
>>673421046
hahaa!
>>
>>673421241
eller at karene er så dårlige at de må utenbys?
>>
>>
>>673420587
Bedre sør enn i nord ihvertfall. Husker når jeg skulle kjøre til narvik. veiene var så jævlig at jeg slo hull i bunnplata. begynne å lekke olje som faen. Måtte bare fylle på med mer olje og kjøre til nærmeste verksted.
>>
>>673421241
Eller så er de bare en gjeng med cucks
>>
>>673421194
LOL TAR DU OP SITT BILDE? haha fuck off
>>
File: 3.jpg (43 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3.jpg
43 KB, 720x960
>>673421250
Ja
>>
>>673421194
Kan ikke du bare putte noe opp i rumpen din?
>>
>>673420989
ska til kristiansand i påska
>>
>>673421454
keep going
>>
>>673421315
op er jenta fra forige, han faggoten poser
>>
>>673421454
n ugly and try to hurt people
>>
File: Everyday.png (160 KB, 527x362) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Everyday.png
160 KB, 527x362
>>673419669
Dere vet at det er dedikerte tråder til Nordmenn på /int/ hver dag sant?
Hvorfor poster dere på /b/?
>>
>>673421454
like the ugly guys losers that is too ugly to hurt popular people with there looks n smell like shit
>>
>>673421583
because /b/
>>
File: 6.jpg (61 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
6.jpg
61 KB, 720x960
>>673421554
>>
>>673419894
Hatt dame i Kristiansund, dialekta er fæl og det er bare ett utested i sentrum.
Men folka er lætte på tråden iallefall.
Håper du kjenner noen der i fra før.
>>
File: 1322450.png (3 MB, 1498x994) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1322450.png
3 MB, 1498x994
>>
File: 7.jpg (28 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
7.jpg
28 KB, 720x960
>>673421647
?
>>
>>673421473
skal putte hue til han som poser som meg opp i "rumpen" min jeg
>>
>>673421796
Høss gammal æ du?
>>
File: Pedophiles.png (300 KB, 742x857) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Pedophiles.png
300 KB, 742x857
>>673421649
Kan ikke argumentere mot det Anon Anonsen.
>>
File: 8.jpg (74 KB, 960x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
8.jpg
74 KB, 960x720
>>673421580
What do you mean?
>>
Flere nudes gutta?
>>
Noen som har noen pics av damer fra Tromsø?
>>
>>673422092
gammel er hun?
>>
File: 10.jpg (47 KB, 960x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
10.jpg
47 KB, 960x720
>>673422095
Har mye av Therese
>>
>>673422154
senja.
>>
>>673421759
Lmao, hun er 16 på disse bildene, gikk i tirnnet over henne på u-skolemn da disse ble lagt ut først
>>
File: 1.jpg (1 MB, 2448x3264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.jpg
1 MB, 2448x3264
>>673422209
26
>>
File: 13.jpg (36 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13.jpg
36 KB, 720x960
>>673422013
26
>>
>>673422501
Alright ;)
>>
>>673421430
>>673421473

...? Can u read? Faggots!?
>>
>>673422276
>>673421759
Navn?
>>
>>673422783
nope
>>
er tilbake folks
>>
>>673422276
var hun løs eller ble det overraska når du så bildene?
>>
>>673423068
STEEEEEEMNING!
>>
>>673419669
Op here, I raped her to death and came in my mothers face
UUUNGH YES
RAPE CUM
UUUNGH YES OH YEAH
CUM IN MY ASS 4CHAN ANONYMOUS
AAAAH
AAAAAAAH
CUM CUM, AIDS IN MY ASSHOLE
CUM IN MY AIDS INFESTED ASSHOLE
RAPE MY ASS, AIDSCUM
UUUUUUH FUCK, LET ME SUCK YOU DICK
RAPE CUM UUUUNGH
RAPE RAPE CUM 4CHAN.ORG/B/ RAPE CUM RAPE CUM, RUM CAPECAPE RUM RAPE CUM RAPE RAPE CUM CUMCUM UUUUNGH SPERM
SMEGMA IN MY ASSHOLE
CUM CUM SMEGMA ASSHOLE here, I raped her todeathandcameinmymothersfaceUUUNGHYESRAPECUMUUUNGHOHYEAHCUMINMYASS4CHANANONYMOUSAAAAHAAAAAAAHCUM CUM, AIDS IN MY ASSHOLE
CUM IN MY AIDS INFESTED ASSHOLE
RAPE MY ASS, AIDSCUM
UUUUUUH FUCK, LET ME SUCK YOU DICK
RAPE CUM UUUUNGH
RAPE RAPE CUM UUUUNGH
4CHAN.ORG/B/ RAPE CUM RAPE CUM, RUM CAPE
CAPE RUM RAPE CUM RAPE RAPE CUM CUM CUM UUUUNGH SPERM
SMEGMA IN MY ASSHOLE
CUM CUM SMEGMA ASSHOLE CREAMPIEOp here, I raped her to death and came in my mothers face
UUUNGH YES
RAPE CUM
UUUNGH YES OH YEAH
CUM IN MY ASS 4CHAN ANONYMOUSAAAAHAAAAAAAH
CUM CUM, AIDS IN MY ASSHOLE
CUM IN MY AIDS INFESTED ASSHOLE
RAPE MY ASS, AIDSCUM
UUUUUUH FUCK, LET ME SUCK YOU DICK
RAPE CUM UUUUNGH
RAPE RAPE CUM UUUUNGH
4CHAN.ORG/B/ RAPE CUM RAPE CUM, RUM CAPE
CAPE RUM RAPE CUM RAPE RAPE CUM CUM CUM UUUUNGH SPERM
SMEGMA IN MY ASSHOLE
CUM CUM SMEGMA ASSHOLE CREAMPIEOp here, I raped her to death and came in my mothers faceUUUNGH YES
RAPE CUMUUUNGH YES OH YEAHCUM IN MY ASS 4CHAN ANONYMOUS
AAAAHAAAAAAAH
CUM CUM, AIDS IN MY ASSHOLECUM IN MY AIDS INFESTED ASSHOLE
RAPE MY ASS, AIDSCUMUUUUUUH FUCK, LET ME SUCK YOU DICKRAPE CUM UUUUNGH
RAPE RAPE CUM UUUUNGH4CHAN.ORG/B/ RAPE CUM RAPE CUM, RUMCAPECAPE RUM RAPE CUM RAPE RAPE CUM CUMCUM UUUUNGH SPERM
SMEGMA IN MY ASSHOLE
CUM CUM SMEGMA ASSHOLE CREAMPIE
>>
>>673423068

Heja! Takk for sist!
>>
I added some norwegian on snapchat. It was "Mekanikerjenta" She's like 16 and shows nudes all the time, Good times.
>>
>>
>>673423372
>>673423225
yooooo!

>>673423273
dude, jeg er eneste OP her
ro ned
>>
SATAN, JEG GLEMTE Å TA MEDISINEN MIN IDAG, UUUNGH JEG ELSKER BÆSJ AHAHHAHA BÆSJ I SÆDEN MIN LOL JEG RUNKER TIL MY LITTLE PONY RUNK RUNK SÆD SÆD
STOR DIGER HÆSTKUK I MIN ROSA, BLODIGE ANUS ANUS ANUS SÆD SÆD SÆD
HESTEKUK SMEGMA
HJELP HJELP
JEG SNIFFER PAKKISSÆD GJENNOM NÆSA OG TYGGER PÅ SNUSEN MIN, IKKE FUCK MED MEG JÆVLA HOREUNGER AHA AHAHAHAHA
SNUSER SÆD, FORHUD KUK KUK SÆD
RUNK MEG
HJELP
HJEEELP
SÆD SÆD
AHAHHAHA
SÆD RUNK RUNKESÆD JEG ELSKER PIKK
KUK
ER

DEILIG
E
I
L
I
G
>>
File: 1425212568277.jpg (24 KB, 450x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425212568277.jpg
24 KB, 450x800
>>
>>673423814
Tobb...er det deg?
>>
>>673423516
post fag
>>
>>673423877
Å SÅ SEXY SEXY DAME AHAHHA
JEG VIL HA

BÆSJ
Æ
S
J

I ANSIKTET MITT, KAN HUN GNI LITT

BÆSJ
Æ
S
J

I TRYNET MITT TROR DU?

TORSKEROGN
AHAHAHAHHAHA
PUTIN ER MIN ENESTE SANNE KJÆRLIGHET
SÆD
UNDER
PUTA
PUTIN
INNI
ROMPA
AHAHAHAHHA
>>
>>673419669
hva drikker folk ikveld?
sitter her å koser meg med lit Heineken Jeg nå
>>
>>673423273
>>673423814
>>673424059
Deg igjen ja. Heisann.
>>
File: image.jpg (97 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
97 KB, 640x1136
>>673419669
Hvem av dere er dette da?
>>
>>673424141
op her
drikker ikke D: im clean
>>
>>673424141
Famous Grouse på flaske. Halvveis nede i den.
>>
>>673423516
This one?
>>
File: Ferdig KH.jpg (2 MB, 2448x3264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ferdig KH.jpg
2 MB, 2448x3264
>>673424141
>>
>>673424141
Selv sitter jeg å drikker litt

S Æ D
Æ
D

HAHAHAHHA, AIDS INFISERT HESTKUK

Men helt særr, Heineken, og all lys øl for den sak er for små pingler, ekte menn drikker portere og stouts som om de var vann.
horeunger, sniff litt vodka og gro ett par

S Æ D
Æ
D
>>
>>673424224
Jeg har vært opptatt med studier, sorry
>>
>>673424460
Studier ja, det var litt overraskende.
>>
masse ulika norsker her ser jeg..
>>
S M Å P I K E R
M
Å

P
I
K
E
R

Jeg jakter på dem, med en stor AIDS INFISERT AIDSKUKK
JEG BOR ATME EN BARNEHAGE, DE ER AKTERUT
KUK I ROMPA HAHAHAHHA
HUSKER ER IKKE LAGD FÅR Å FLYGE, DERE FLYKTER ALDRI FRA MEG
MAMMAAAAAAA!!!
>>
>>673424356
jaja, stemmer nok det, men jeg koser med fortsatt med heineken
>>
File: 20160310_121927.jpg (2 MB, 3264x1836) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20160310_121927.jpg
2 MB, 3264x1836
ka dåkk syns om bardufoss
bilde fra igår
>>
>>673424757
Artic club fremdeles oppe og går eller?
>>
>>673424682
da kan du like gjerne drikker

H E S T E S Æ D
E
S
T
E
S
Æ
D

AYYLMAO, GRØNNLAND REPRESENT
BAOSJ KILLAZ WW@

Jeg begår voldtekt på Tryvann russetreff hvert bidige år
send hjelp

S Æ D
Æ
D
>>
Finnmark repårting inn. nån andre herifra som IKKE er en jævla same?
>>
>>673424980
kos deg med full russefitte :)
>>
>>673424998
Vestlending her.
Men jeg kjenner en fra Hammærfæst.
>>
>>673424960
høres ut som d ja. aldri vært der skjøl då
>>
>>673425203
kos deg med masse
S Æ D
Æ
D
Op here, I raped her to death and came in my mothers face
UUUNGH YES
RAPE CUM
UUUNGH YES OH YEAH
CUM IN MY ASS 4CHAN ANONYMOUS
AAAAH
AAAAAAAH
CUM CUM, AIDS IN MY ASSHOLE
CUM IN MY AIDS INFESTED ASSHOLE
RAPE MY ASS, AIDSCUM
UUUUUUH FUCK, LET ME SUCK YOU DICK
RAPE CUM UUUUNGH
RAPE RAPE CUM 4CHAN.ORG/B/ RAPE CUM RAPE CUM, RUM CAPECAPE RUM RAPE CUM RAPE RAPE CUM CUMCUM UUUUNGH SPERM
SMEGMA IN MY ASSHOLE
CUM CUM SMEGMA ASSHOLE here, I raped her todeathandcameinmymothersfaceUUUNGHYESRAPECUMUUUNGHOHYEAHCUMINMYASS4CHANANONYMOUSAAAAHAAAAAAAHCUM CUM, AIDS IN MY ASSHOLE
CUM IN MY AIDS INFESTED ASSHOLE
RAPE MY ASS, AIDSCUM
UUUUUUH FUCK, LET ME SUCK YOU DICK
RAPE CUM UUUUNGH
RAPE RAPE CUM UUUUNGH
4CHAN.ORG/B/ RAPE CUM RAPE CUM, RUM CAPE
CAPE RUM RAPE CUM RAPE RAPE CUM CUM CUM UUUUNGH SPERM
SMEGMA IN MY ASSHOLE
CUM CUM SMEGMA ASSHOLE CREAMPIEOp here, I raped her to death and came in my mothers face
UUUNGH YES
RAPE CUM
UUUNGH YES OH YEAH
CUM IN MY ASS 4CHAN ANONYMOUSAAAAHAAAAAAAH
CUM CUM, AIDS IN MY ASSHOLE
CUM IN MY AIDS INFESTED ASSHOLE
RAPE MY ASS, AIDSCUM
UUUUUUH FUCK, LET ME SUCK YOU DICK
RAPE CUM UUUUNGH
RAPE RAPE CUM UUUUNGH
4CHAN.ORG/B/ RAPE CUM RAPE CUM, RUM CAPE
CAPE RUM RAPE CUM RAPE RAPE CUM CUM CUM UUUUNGH SPERM
SMEGMA IN MY ASSHOLE
CUM CUM SMEGMA ASSHOLE CREAMPIEOp here, I raped her to death and came in my mothers faceUUUNGH YES
RAPE CUMUUUNGH YES OH YEAHCUM IN MY ASS 4CHAN ANONYMOUS
AAAAHAAAAAAAH
CUM CUM, AIDS IN MY ASSHOLECUM IN MY AIDS INFESTED ASSHOLE
RAPE MY ASS, AIDSCUMUUUUUUH FUCK, LET ME SUCK YOU DICKRAPE CUM UUUUNGH
RAPE RAPE CUM UUUUNGH4CHAN.ORG/B/ RAPE CUM RAPE CUM, RUMCAPECAPE RUM RAPE CUM RAPE RAPE CUM CUMCUM UUUUNGH SPERM
SMEGMA IN MY ASSHOLE
CUM CUM SMEGMA ASSHOLE CREAMPIE
>>
>>673424998
er du fra finnmark så er du same. Har du pult Agnethe?
>>
Hvis jeg spør igjen om hvem den internasjonale artisten i slutten av 40-årene som er siktet for voldtekt av en kvinne, sammen med sin kjæreste i 20-årene og en venninne i 20-årene, blir tråden slettet igjen da?
>>
File: 20160311_114945.jpg (440 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20160311_114945.jpg
440 KB, 1920x1080
>>673424998
op here
fra senja
e same, svenske, fiske og norske
jævla blandingsrase
pic is me
>>
>>673425379
høhø nei
ingen som vet
eg vil vite åsså
COMEON FOLKS LA OSS FINNE HAN
>>
>>673425547
Skulle si noe ufint om bildet siden vinkel og lys får det til å se ut som haka di forsvinner, men tenkte at man ikke trenger å være ufin når noen gjør det motsatte av å shitposte.
>Lær deg å ta bedre bilder ass.
>>
>>673425954
>lær deg å ta bilder
tok en selfie med sola i øyan for å sende på snapp sånn at vennina så den i 3 sek
gidder ikke stå å ta 140 bilda
>>
>>673425325
Stammer fra bortover mot russland og har ikke pult en Agnethe.
>>
>>673425547
Du er et fantastisk stygt monster, selvmord hadde vært for snilt for deg.
Jeg regner med ikke engang Abdi-Jahlil på Grønnlands basar hadde turt å røre deg med en pinne.

Jævla gris, nøff nøff
>>
Noen fra Sør-Helgeland? Brønnøysund her
>>
>>673426164
>en agnethe
eg blei nettop tatt på senga
faen
hah
>>
>>673426343
gla i dæ å anon <3 <3<3
>>
>>673426146
>gidder ikke stå å ta 140 bilda
>at du ikke allerede har tatt selfies langt over det nummeret
>Sprer løgner på internett, skamme seg.
>>
>>673426554
Hold kjeft din jævla hore, eller... er du i det hele tatt kvinne?
>>
>>673426729
ikke 140 bilda på en runde
dude calm your manboobs
>>
>>673426857
<3<3<3<3 kor langt ned ble du droppa som unge? og forlot dem dg der? eg kan gi deg litt kyss å klem
>>
File: 5rWTMB3.jpg (245 KB, 800x533) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5rWTMB3.jpg
245 KB, 800x533
>It's all about the King Haralds.
>>
>>673426919
Gla i dæ å Anonsen.
Gå å vask koppan.
>>
>>673419894
har vært der men det er lenge siden så kan ikke helt si ossen det var det..
>>
>>
>>673427256
are you implying that i belong in the kitchen? ill wash your ass with the cup
>>
File: Ebil Doge xD.jpg (78 KB, 960x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ebil Doge xD.jpg
78 KB, 960x960
>>673427086
At du i det hele tatt bryr deg om postene mine tyder på at du faktisk tar dette innover deg, hvor patetisk er ikke det?
Bra comeback med "le dropped on the head maymay" din dumme lille gris.
Kanskje jeg skal skrive på et språk du forstår?
Nøff nøff, oink oink nøff skvæææææl nøff nøff

STYGGE
JÆVLA
SIDECUTTA
BLÅHÅRA
HORE

HAHAHAHAHAHA!

Hvorfor er du så presset til å være så "unik", lei deg fordi du aldri var en av de populære jentene? Ga ikke gutta deg oppmerksomhet?
Trist HAHAHAHA
>>
File: 1425170919140-1.png (534 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425170919140-1.png
534 KB, 640x960
>>673424998
bra greie fra finnmark
>>
>>673427749
Go away evil dogger.
>>
>>673427749
haha what
1. har ikke sidecut, wtf
2. må ha vært et jævla langt dropp
3. eg va en av di "populære" og eg ga faen
oppsøk en lege førr butthurten din
>>
File: 1457739904702.jpg (72 KB, 700x573) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1457739904702.jpg
72 KB, 700x573
>>673427696
Hvorfor snakker vi plutselig upatriotisk?
>>
File: 372541_b.jpg (107 KB, 700x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
372541_b.jpg
107 KB, 700x700
>>673424356
>>
>>673428223
fordi eg e egentli meir svensk enn norsk og kan snakke ka enn eg vil ;3
>>
>>673428180
>eg va en av di "populære"

Hahahaha, sikkert, lille gris.
Leder for drillpikene er ikke populært din lille fitte, gå å dø i en søppelcontainer så uteliggerne kan ha LITT moro hvertfall, det er tross alt ditt kall her i livet, ubrukelige taper.
>>
>>673428382
Greut nok.
Men meiningan dine ekke særli daijobu.
>>
ingen danskerfags?
>>
>>673428429
sug meg anon, langt å lenge
>>
Litt sånn dårlige vibes i denne tråden sånn plutselig?
>>
File: ebin.jpg (82 KB, 485x492) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ebin.jpg
82 KB, 485x492
>>673428717
VET DU FAEN MEG HVA? HØR GODT ETTER NÅ!
Du er en jævla taper, en løs hore som angrer litt inne hvær gang, men først og fremst en jævla fuckings taper! At du poster et bilde av deg selv på /b/ sier så JÆVLA MYE om hvor mye du søker oppmerksomhet.
Du sitter sikkert å inbiller deg selv at du ikke skal tenke over dette, og at det "ikke" går innover deg, men det gjør det, vet du hvorfor?
FORDI DET ER SANT
HORE
STYGGE
FUCKINGS
HORE
Send meg postnummeret ditt så kan jeg sende tau, og en VELDIG sterk takbjelke.
>>
>>673428999
Du er en dårlig vibe.
>dfn ingen rullestol jv fave
>>
>>673429192
Satan anon....
>>
>>673429192
helt greit, har alltids ville hatt en helt egen huske :) du kan fremdeles suge meg :)
>>
>>673429899
>>673429192
Spoiler alert: Dere er begge to antisosiale edgelords
>>
>>673430050
yeah hvorfor ellers skal jeg sitte på /b/
>>
>>673429899
Bare hold opp skjoldene dine du, lille taper.
Smileys og oppfordringer til oralsex
Så jævla tragisk, hvorfor blir du så berørt av shitposting på et anime dedikert bildedelings forum hore?
Du har tydeligvis store problemer med selvtilliten, og tru meg, den sveisen gjør IKKE opp for det HAHAHAHAHAH
JÆVLA MISFOSTER AHAHAHHAHAHHAHAHA!!!!
>>
>>673430437
elsker at du prøver så hardt
>>
>>673430050
Ok Roy Kåre Pedersen, gå tilbake til garasjen.
>>
File: 1402523500504.jpg (45 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1402523500504.jpg
45 KB, 600x800
Julia Westermann fra Sandnessjøen, over 18 på bildet
>>
>>673430560
Elsker tanken på at du, som godt voksen "kvinne" sitter inne å prøver å forsvare deg mot en som bare slenger dritt mot deg for moro skyld mens han studerer matte.

Hvorfor er du ikke ut med venninene dine? Eller har de flyttet seg lenger nordover for å fore seg på krill?

Stygge
Unike-snøflak
Hore
>>
>>673419669
https://togethertube.com/rooms/5f00223e-a8d4-42fd-b748-4139b844efe3
>>
>>673430968
>sitter inne
>ikke er med veninner
klokka er halv to på natta, jeg bor på et internat. ikke mye å gjøre bro
>>
>>673431339
Hvilket internat tillater husdyr lille nøff nøff?
>>
>>673426404
Sandnessjøen her
>>
Op here, I raped her to death and came in my mothers face
UUUNGH YES
RAPE CUM
UUUNGH YES OH YEAH
CUM IN MY ASS 4CHAN ANONYMOUS
AAAAH
AAAAAAAH
CUM CUM, AIDS IN MY ASSHOLE
CUM IN MY AIDS INFESTED ASSHOLE
RAPE MY ASS, AIDSCUM
UUUUUUH FUCK, LET ME SUCK YOU DICK
RAPE CUM UUUUNGH
RAPE RAPE CUM 4CHAN.ORG/B/ RAPE CUM RAPE CUM, RUM CAPECAPE RUM RAPE CUM RAPE RAPE CUM CUMCUM UUUUNGH SPERM
SMEGMA IN MY ASSHOLE
CUM CUM SMEGMA ASSHOLE here, I raped her todeathandcameinmymothersfaceUUUNGHYESRAPECUMUUUNGHOHYEAHCUMINMYASS4CHANANONYMOUSAAAAHAAAAAAAHCUM CUM, AIDS IN MY ASSHOLE
CUM IN MY AIDS INFESTED ASSHOLE
RAPE MY ASS, AIDSCUM
UUUUUUH FUCK, LET ME SUCK YOU DICK
RAPE CUM UUUUNGH
RAPE RAPE CUM UUUUNGH
4CHAN.ORG/B/ RAPE CUM RAPE CUM, RUM CAPE
CAPE RUM RAPE CUM RAPE RAPE CUM CUM CUM UUUUNGH SPERM
SMEGMA IN MY ASSHOLE
CUM CUM SMEGMA ASSHOLE CREAMPIEOp here, I raped her to death and came in my mothers face
UUUNGH YES
RAPE CUM
UUUNGH YES OH YEAH
CUM IN MY ASS 4CHAN ANONYMOUSAAAAHAAAAAAAH
CUM CUM, AIDS IN MY ASSHOLE
CUM IN MY AIDS INFESTED ASSHOLE
RAPE MY ASS, AIDSCUM
UUUUUUH FUCK, LET ME SUCK YOU DICK
RAPE CUM UUUUNGH
RAPE RAPE CUM UUUUNGH
4CHAN.ORG/B/ RAPE CUM RAPE CUM, RUM CAPE
CAPE RUM RAPE CUM RAPE RAPE CUM CUM CUM UUUUNGH SPERM
SMEGMA IN MY ASSHOLE
CUM CUM SMEGMA ASSHOLE CREAMPIEOp here, I raped her to death and came in my mothers faceUUUNGH YES
RAPE CUMUUUNGH YES OH YEAHCUM IN MY ASS 4CHAN ANONYMOUS
AAAAHAAAAAAAH
CUM CUM, AIDS IN MY ASSHOLECUM IN MY AIDS INFESTED ASSHOLE
RAPE MY ASS, AIDSCUMUUUUUUH FUCK, LET ME SUCK YOU DICKRAPE CUM UUUUNGH
RAPE RAPE CUM UUUUNGH4CHAN.ORG/B/ RAPE CUM RAPE CUM, RUMCAPECAPE RUM RAPE CUM RAPE RAPE CUM CUMCUM UUUUNGH SPERM
SMEGMA IN MY ASSHOLE
CUM CUM SMEGMA ASSHOLE CREAMPIE
>>
Noen som har Rebekka Witsø Klausen?
>>
File: 1456192877042.jpg (151 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1456192877042.jpg
151 KB, 640x1136
>>
>>673431824
Sku tro du va i molde.
>>
>>673432126
var bare noe jeg fant her http://int.anon-ib.ru/nor/res/5791.html
>>
File: 1402523545117.jpg (134 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1402523545117.jpg
134 KB, 640x640
Helgelandsbrua
>>
File: 1408497565249.jpg (45 KB, 268x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408497565249.jpg
45 KB, 268x300
Iselin Aune
>>
>>673433034
For noen stygge horer
>>
>>673432126
i e fra Molde, men i bor i Tyskland
>>
Senjafag her.
>>
>>673433137
skulle likt å vite hvem de er
>>
>>673433254
Hold kjeft du da, din jævla fag
>>
>>673433192
yo op her
yttersia eller? tranøy her
>>
Where would I go in Kristiansand to buy some weed/hash? Do i really have to talk to one of your african niggers?
>>
>>673433478
Litt mer mot Siland
>>
>>673433478
JÆVLA STYGGE HORE, GÅ Å DØ VÆR SÅ SNILL

H O R E
O
R
E
>>
>>673433355
stikk og runk til sophie elise før du legger deg, jævla 15-åringer som leker tøff
>>
Vi er alle fags i denne tråden.
>>
>>673433996
Jeg drikker farris gjennom nesa og tygger snusen min, din lille fitte, du hadde vært død på sekunder bror!
>>
>>673434162
Enig.
>>
>>673434165
mest homofile som finnes i det norske språk er å si "bror", faen meg så retard at det er mulig..eller hva bror?
>>
>>673434298
Det går fint hvis vedkommende faktisk er din bror.
>>
>>673433790
senja
alle kjenner alle. tør ikke spørre om navn engang :p
>>
>>673434298
B R O R
R
O
R

Hold kjeft din jævla taper, hva tar du i benken?
>inb4 du ikke vet hva en benk er, lille dritt
>>
>>673434637
Some things are better left unsaid.

Alder?
>>
>>673434568
Det skjønner jeg jo, høres uansett retard ut. "Hva gjør du, bror?"...eh, kan ikke alle utlendingene og karpe diem-fansa bare samle seg i sverige så slipper vi denne dritten
>>
>>673435093
17
duda?
>>
>>673434645
jeg tror det er tid for steroidene dine nå, du begynner å bli opphisset..så får du ha natta <3 husk på å bruke penisforlengeren din hver morgen, vil jo ikke at tisseluren skal forsvinne HELT etter alt bruket <3
>>
>>673435421
20
>>
>>673435512
OJ
OJ OJ OJ
EN SVAK LITEN FITTE SOM IKKE VET HVORDAN STEROIDER VIRKER
Hvorfor spurte jeg i det hele tatt hva du tar i benken, du har jo ikke løftet på rævva siden sist mamma støvsugde vekk doritos smulene

du
er
patetisk
>>
>>673435846
shit as, du burde melde deg på skeez tv med de linjene der, creds bror
>>
>>673435846
>>673435512

Suck each others dicks, and make up.
>>
>>673436109
Jeg er her hele natta brur

btw
OP, DREP DEG! DU ER SÅ JÆVLA STYGG! NØFF NØFF HORE
>>
>>673436132
nå burde du legge deg, må ikke ødelegge døgnrytmen til mandag og 9. klasse, fraværet kommer på vitnemålet vet du <3
>>
>>673436323
k gidder ikke mer dritt..ser du skeez tv tho?
>>
>>673436505
S Æ D
Æ
D
>>
>>673436412
Suger læreren min hver dag, så han fører ikke fravær xD xD xD
>>
File: WP_20160311_103.jpg (306 KB, 1080x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
WP_20160311_103.jpg
306 KB, 1080x1920
>>673436323
Lol newfag tror han er tøff
>>
>>673436715
faggot
>>
>>673436323
op har lagt seg hu
>>
>>673436790
Jeg har vært hær siden 2008 din lille fitte, og jeg benker trolig 10 ganger mer enn deg.

SCCCCCCCHTØGGEN!
>>
>>673437046
Tisser på meg.
Btw, femanon Hamar her. Vært her like lenge om ikke lenger :o
>>
>>673437460
Lol, vis fitta di, jævla hore
Ellers setter jeg meg å runker på My little pony figurene til lillesøstra di
>>
>>673437631
hva feiler det deg din forpulte utlending
>>
>>673437876
Hysj Sven, du må hjelpe mor å taue oksen imårra
>>
>>673437460
HORE HORE HORE
AYYLMAO
JÆVLA HORE
>>
>>673438061
hva faen er det du prater om
>>
>>673424141
Markus Molitier ikveld! Ble no' billig hvitvin bare
>>
File: facial hair.png (148 KB, 502x528) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
facial hair.png
148 KB, 502x528
>>
File: movember.png (423 KB, 908x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
movember.png
423 KB, 908x600
>>673438369
>>
>>673430968
elias?
>>
>>673438424
Pretty jealous. If I don't shave on a biweekly basis it just gets really annoying for me and my workplace demands that everyone be cleanly shaven....
>>
>>673427242
Fy faen
>>
>>673438369
What Yukai
>>
>>673440132
>>673438369
>>673438424
https://www.youtube.com/watch?v=9uEohGgS-_w
>>
>>673419894
Stusselig, men ikke dem sin feil grunnet bombingen og gjenoppbyggingen etter andre verdenskrig.

Utelivet er greit nok, men litt harry. Der derr kjellerpuben med live rock musikk er fett når du er drita. Stygge damer der da. De har en klubb. For de som liker liker slikt.
>>
>>673424141
Drakk akkurat opp ølen min med CB Fatøl.
>>
>>673429192
At du orker....
>>
>>673440612
https://www.youtube.com/watch?v=VF-g0N90SmU

hater sånne jævla animeretards som prater engelsk hele forbanna tiden
>>
>>673433552
You dont you fucking useless moron. But yes the negros that are alone on the town are drug dealers.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=IpZ2vQHJbUw

Litt musikk før natten tar oss.
>>
>>673442774
mer musikk?
>>
>>673443733
https://www.youtube.com/watch?v=6vDvG1WC3HM
>>
>>673443733
https://www.youtube.com/watch?v=E4BbJCUeqh8
norsk band
>>
>>673443970
er dette bassisten og ene gitaristen fra kvelertak? var kult
>>
>>673444307
Hakke peil. Hører bare på musikken.
>>673444122
Denne er fet. Visste ikke at de var norske.

https://www.youtube.com/watch?v=9sVZ7MmGMgA
>>
Kvinner fra Halden?
>>
>>673444560
måtte sjekke, det var det.
ja grand island er ganske kult, tror de kommer med ny skive om ikke så lenge.
>>673444560
kul den der, var ganske chill
>>
>>673444560
https://www.youtube.com/watch?v=_x44g77ezY8
>>
>>673445008
Kvelertak folk ja. Flinke de.

https://www.youtube.com/watch?v=Utlb3D4YbuI

Alltid likt Comet Kid selv om de ikke alltid treffer med låtene sine.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=2Z4gcJM5bG8
>>
>>673445586
oi jeg har hatt denne på spotify siden den ble kjent, ante ikke at de var norsk..tøft
>>
>>673445586
https://www.youtube.com/watch?v=DbrtS8E0kpY
jeg elsker kvelertak, men er fullt forståelig for de som ikke liker det. spesielt vokalen haha, men denne videoen fikk meg til å tenke på denne
>>
>>673446100
jeg liker best mjød, kvelelertak og åpenbaring
>>
>>673446331
forståelig, de er dritkule...hva med evig vandrar?
>>
File: Kianna (3).jpg (128 KB, 480x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kianna (3).jpg
128 KB, 480x640
>>673446612
noen som har noen bra wins av kianna?
>>
>>673445965
Merkelig det der. Mange band de siste åra som har liksom falt i den derre p3 fella hvor alle promoterer seg likt.
>>673446100
Var ikke ment som sarkastisk, jeg liker de. Stein trøtt. Morsom video.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=TjkXWc8EweU

Vant bandwagon i år!
>>
>>673447189
>>673447189
ikke sant, ganske kjipt egentlig...men tror jeg skal ta kveld nå, peace out peeps
>>673447501
skal høre på denne mens jeg logger meg ut av div, takk for tips

pic>ser veldig ut som Julie Myrflott fra mosjøen
>>
>>673446992
would marry/10
>>
File: Kianna (2).jpg (125 KB, 480x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kianna (2).jpg
125 KB, 480x640
>>673446992
>>
>>673447697
God natt.
>>
File: Kianna (8).jpg (137 KB, 480x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kianna (8).jpg
137 KB, 480x640
>>673447860
>>
>>673446992
>>673447860
MOAr
>>
>>673446992
>>673447860
>>673447996
noen sa det var et bilde der hun suger med en kattemaske på, finnes det?
>>
>>673443733
https://youtu.be/Je7uJRT1QMo
sweet scarlett
de er fra nordnorge
kjenner dem ;3
>>
hei det er jeg some breivik kempegreijt
>>
ingen fra bergen eller?
>>
>>673449422
Jo.
>>
File: Sxqgfe8.jpg (191 KB, 2896x1944) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Sxqgfe8.jpg
191 KB, 2896x1944
mer kianna please, den rumpa er sick
>>
File: Uut7Kyg.jpg (186 KB, 2896x1944) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Uut7Kyg.jpg
186 KB, 2896x1944
>>673450035
>>
File: jwl4nrx.jpg (185 KB, 2896x1944) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jwl4nrx.jpg
185 KB, 2896x1944
>>673450130
>>
>>673449518
nice, nesten bare fags her
>>
File: dgn1V8P.jpg (188 KB, 2896x1944) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dgn1V8P.jpg
188 KB, 2896x1944
>>673450226
>>
File: 3wsHMCK.jpg (194 KB, 2896x1944) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3wsHMCK.jpg
194 KB, 2896x1944
>>673450415
>>
File: 1eHKnAj.jpg (190 KB, 2896x1944) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1eHKnAj.jpg
190 KB, 2896x1944
>>673450520
>>
>>673450520
Hvem er dette?
>>
>>673450648
kianna
>>
>>673450838
Etternavn?
>>
>>673451122
nei
>>
>>673451222
Rart etternavn.
Thread replies: 244
Thread images: 54
Thread DB ID: 559329[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.