[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
hi i am from sweden
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.
You are currently reading a thread in /b/ - Random

Thread replies: 85
Thread images: 32
File: imgres.png (521 B, 284x177) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
imgres.png
521 B, 284x177
hi i am from sweden
>>
>>665860634
Någon med brunt i västerås?
>>
>>665860798
det skall det vell nog finnas
>>
>>665860634
hey
>>
so am i
>>
File: 1447771694044.png (43 KB, 546x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447771694044.png
43 KB, 546x320
>>665860634
Dags att fly landet
>>
What area/city
>>
File: 1448228769183.png (1 MB, 945x917) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448228769183.png
1 MB, 945x917
>>665860634

https://m.youtube.com/watch?v=vmLWlM9Vq64
>>
File: image.png (550 KB, 875x557) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
550 KB, 875x557
>>665861708
Du kan speinga men du kommer alltid bli sedd som en cuck.
>>
>>665860634
tro inte att du är speciell bara för det!
>>
HUBUDU FUCK YOU FINLAND BETTER FUCKING CUCKS REEE IM NOT JEALOUS THAT YOU'RE BETTER THAN ME IM NOT MONGOLIAN I AM WHITE, UNLIKE YOU SWEDES AAAA. WE WON OVER YOU IN HOCKEY ONCE WHILST YOU WON LIKE EVERY OTHER MATCH FUCK YOUUUUU
>>
File: image.jpg (97 KB, 916x773) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
97 KB, 916x773
>>665862216
>>
>>665861869
För i helvete. Dags att tatuera ett hakkors i pannan och "vit makt neger slakt"
Kanske blir mindre cuck av det
>>
>>665861516
väl*
lär dig svenska, invandrare
>>
>>665860634
Kill yourself OP
>>
File: image.jpg (93 KB, 752x501) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
93 KB, 752x501
>>665862420
Cuckoldblodet kommer föralltid flöda i våra ådror.
>>
NORRA BOHUSLÄN REPRESENTERAS
>>
File: NCEbbo5.jpg (43 KB, 696x658) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NCEbbo5.jpg
43 KB, 696x658
>>665860798
jag är i västerås familj, vart vill du mötas upp broder
>>
File: image.jpg (41 KB, 780x520) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
41 KB, 780x520
>>665862698
Knulla din röv. Är inte din broder.
>>
I don't know many positive things about Sweden but their flag is a huge plus.
>>
>>665862829
vi är la alla bröder här min vän. jag vill bara käka subway med en annan robot va
>>
>>665862831

that only goes for switzerland kill yourself faggot
>>
>>665862831
FUCK YOU CUNT, YOU AREN'T WELCOME
>>
File: image.jpg (24 KB, 206x239) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
24 KB, 206x239
>>665862918
Smaka på min kuk det är vad du kan göra, min vän.
>>
>>665862831
This joke is for Switzerland, which has a plus. Sweden have a cross.
>>
>>665860798
jävla svenne som försöker låta tuff. brunt är för pundare. jävla svensson som har föräldrar som är halvfinnar och super ihjäl sig varannan dag
>>
>>665863087

jag är på, jag är inte rädd för lite snoppsug
>>
>>665862831
fail.

that's switzerland. go kill yourself.
>>
File: image.jpg (28 KB, 612x344) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
28 KB, 612x344
>>665863221
>>
>>665863300

det är 2016 och du tycker inte homosexualitet? neger snälla
>>
>>665863096
Vad fan snackar du om? Brunt är inte för pundare. Mongo
>>
>>665863398

västerås säger du? vart i västerås mann1?
>>
>>665860634
kul för dig. Samma här
>>
File: image.jpg (73 KB, 858x536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
73 KB, 858x536
>>665863396
Har inget emot bögar. Blev bara förvånad över att du mottog erbjudandet.
>>
>>665860634
ARE YOU A FAGGOT ?

SWEDES ARE EITHER FAGGOTS OR NIGGERS !
HOW FAR SWEDES TAKE THE BOGGER COUNTRY HAS ME ALWAYS BEREDEN BAFFLES.
>>
Hur dödar man en jude?
Kasta ned en 1-krona från ett stup

Hur dödar man en zigenare?
Säg till honom att juden hade en guldklocka på sig
>>
File: art.png (346 KB, 791x593) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
art.png
346 KB, 791x593
>>665862831
WRONG COUNTRY YOU FUCKING FAGGOT
>>
>>665863536

jag är imponerad av dina bilder, moar plz.

dessutom, jag tar emot erbjudandet såklart jag gör, jag skräms inte av modern sexualitet KappaPride
>>
File: image.jpg (28 KB, 532x355) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
28 KB, 532x355
>>665863451
Är du en svartskalle/getknullare elle? För då avstår jag erbjudandet.
>>
>>665863703

jag är 100% av den renaste vita rasen
>>
>>665863648
Fan vad gott det är med kuk asså.
>>
>>665863879

fett gött lixom asså
>>
>>665863834
Kan jag suga din kuk för en 5:a?
>>
File: stick.jpg (175 KB, 830x617) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
stick.jpg
175 KB, 830x617
>>665863703
>antyder att getknullare inte är svartskallar
Det här är varför jag hatar rasister; bara idioter utan konsekvent tänkande
>>
>>665863979

absolut min vän.
>>
>>665864002
Wat?
>>
>>665860798
>Någon med brunt i västerås?
this. kek!
>>
File: 1344672344451.png (213 KB, 600x847) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1344672344451.png
213 KB, 600x847
barnporr i sverige
>>
haters can go fuck themselves

https://www.youtube.com/watch?v=vfQU6pI51ww
>>
File: 192voqgt4qdovjpg.jpg (38 KB, 555x447) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
192voqgt4qdovjpg.jpg
38 KB, 555x447
>>665862831
>>665862957
>>665862974
>>665863088
>>
>>665864419
Varför slickar inte du mitt feta rövhål? Kör upp din tunga där för fan.
>>
>>665863640
*CAPSLOCK*
unleash the fury!
>>
File: 1344743261006.jpg (218 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1344743261006.jpg
218 KB, 600x800
>>
>>665864600
Jag är en nationalist din fitta, jag snackar till dem som hatar mot Sverige. Mongolidjävel
>>
File: 1344557303559.png (397 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1344557303559.png
397 KB, 800x600
>>
Tjena är rädd att min brud är en hora vad gör jag?
>>
>>665864776
Bränn henne i Allah namn brush
>>
>>665860634
it's a shame pewdiepie ruined your country.
>>
Grönt i Sundsvall?
>>
File: image.jpg (55 KB, 620x387) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
55 KB, 620x387
>>665864725
>På /b/
>Blir så här förbannad
>>
File: lmetmJo.png (171 KB, 350x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lmetmJo.png
171 KB, 350x350
#RäddaSverige
>>
File: 1342721335352.png (445 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1342721335352.png
445 KB, 800x600
>>
Tjena alla svennebögar.

Hur känns det att sverige blir invaderad av invandrare från afrika?
Snart kommer vi knulla alla era vita tjejer och ni själva kommer inte få något.

Sverige är invandrarnas land nu
>>
File: image.jpg (63 KB, 800x804) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
63 KB, 800x804
>>665864725
Ännu en cuckold.
>>
Någon som är från Stockholm/närliggande förorter?
>>
File: ALCG0000.jpg (79 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ALCG0000.jpg
79 KB, 800x600
>>
>>665864419
without the niggers would be perfect, fuck niggers
>>
File: image.jpg (18 KB, 217x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
18 KB, 217x320
>>665865118
Vad du än säger, min getknullande vän.
>>
>>665864823

Jag hade, men jag gillar fan henne, riktigt skön brud. Hon skickar snaps till mig 24/7 varje dag så det vore jävligt svårt för henne att vara otrogen men vettefan är paranoid som fan ändå..
>>
>>665865353
>>665865353
Skiter i dina problem. Kör upp nåt i arslet på dig själv.
>>
>>665865353
ta livet av dig din nojjiga jävel
>>
File: FV-hemsida.png (95 KB, 1050x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
FV-hemsida.png
95 KB, 1050x900
>>665865353
Ta henne bakifrån bah ;)
>>
>>66586511
man kan göra riktigt schyssta skinnstövlar av er. Synd att det luktar skit innan man gått in dem.
>>
Kan vi inte alla vara snälla och hålla med om att alla människor på jorden är bra. Förutom SD förstås.
>>
>>665865281

Gråt mer din äckliga lilla oskuld!!!!
Jag knullar dina vita flickor.
>>
File: 1453465709432.jpg (27 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453465709432.jpg
27 KB, 300x300
>>
File: 1453465766552.gif (2 MB, 300x182) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453465766552.gif
2 MB, 300x182
>>
Fuck off nigger
>>
File: 1453465882035.png (127 KB, 1619x754) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453465882035.png
127 KB, 1619x754
>>
nogån fron malmö?
>>
>>665865118

>negrer kan skriva
>>
File: image.jpg (33 KB, 331x318) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
33 KB, 331x318
>>665865861
Måste vara ett troll. Antar att svenska kvinnor är bättre än getter.
>>
Get aids asshole
>>
>>665866150
>Förutsätter att det inte är ett troll
>>
File: 1453811934584.png (10 KB, 445x638) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453811934584.png
10 KB, 445x638
Thread replies: 85
Thread images: 32
Thread DB ID: 471908[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.