[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Jag vill döda blattar negrer och muslimer,...
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.
You are currently reading a thread in /b/ - Random

Thread replies: 166
Thread images: 36
File: images.jpg (6 KB, 283x178) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
images.jpg
6 KB, 283x178
Jag vill döda blattar negrer och muslimer, Bara hugga ihjäl dom med en kniv. Jag gottar mig med tanken på tillfredsställelse det skulle ge mig. Hur blir jag av med dessa tvångstankar?
>>
Flytta till ett ställe med minst 95 % svenskar
>>
du kan ju börja med att hugga ner dem sen se hur det känns
>>
>>664086135
http://www.expressen.se/kvallsposten/arminas-15-skrev-sjalv-om-konflikten/
>>
>>664086135
Sök hjälp för i helvete.
>>
>>664086316
Bor redan på ett sånt ställe.
>>
File: image.jpg (28 KB, 400x278) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
28 KB, 400x278
var en hjälte
>>
>>664086647
så du är blatte...
>>
>>664086710
this
>>
File: 1451952294070.jpg (29 KB, 480x553) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451952294070.jpg
29 KB, 480x553
>>664086135
Jag känner detsamma ibland
>>
>>664086135
Hoppas man ser dig i tidningen imorgon
>>
>>664086135
Roll trips and OP will kill himself
>>
File: sort of want.jpg (63 KB, 237x344) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sort of want.jpg
63 KB, 237x344
>>664086135
Gör det.
>>
>>664086940
chansen finn ju alltid.
>>
>>664086135
udlev dem ven :)
>>
File: 1451860373886.png (267 KB, 507x749) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451860373886.png
267 KB, 507x749
Just do it
>>
ja så kan de ju va ibland, ja vill hitta schyssta traps hur blir ja av med den tvångstanken?
>>
Bara släck lampan så försvinner problemen.
>>
>>664087254
Åk till thailand och lev ut dina drömmar
>>
File: 1453052820201.jpg (103 KB, 650x611) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453052820201.jpg
103 KB, 650x611
förhoppningsvis så lär det inte står något om dig utan flera gånger att folk försvinner
>>
>>664087479
gillar inte värme
>>
>>664086840
Nej. Tro det eller ej, men jag stödjer Motståndsrörelsen.
>>
File: 1453053813102.jpg (224 KB, 875x779) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453053813102.jpg
224 KB, 875x779
Lycka till OP
>>
>>664086135
Snart min bror vi behöver bara vara uthålliga
>>
Självmedicinera med psykadelia, svamp, lsd, etc..
>>
Åk ner och slakta IS på kurdernas sida
Man ska tydligen kunna joina deras lag. Kör knifes only och gå till historien
>>
File: 1453052716362.jpg (99 KB, 650x610) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453052716362.jpg
99 KB, 650x610
Gå all out på we are sthlm
>>
File: traitor123456.jpg (213 KB, 670x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
traitor123456.jpg
213 KB, 670x500
>>664087642
>>
File: haschiVästerås.jpg (88 KB, 620x421) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
haschiVästerås.jpg
88 KB, 620x421
Någon som har röka i Västerås?
>>
Sök vård, kompis.

Eller testa att faktiskt dejta en sötpaj från något MENA-land. Världens mest underbara flickvänner <3
>>
>>664088484
klassiker
>>
>>664088765
Och världens mest underbara farsor, brorsor och kusiner?
>>
File: kn34f43h.jpg (230 KB, 1062x642) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kn34f43h.jpg
230 KB, 1062x642
>>664086135
>>
>>664089437
Nja, har hört från henne att brorsorna är rediga rövhål, men päronen var typ mer svenska än jag.
>>
>>664089742
>>
File: 1430764304251.png (1 MB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430764304251.png
1 MB, 640x1136
>>664086135
Mer naket i denna tråd tack, svenska genuina naken bilder på individer av det kvinnliga könet. inga jävla negrer eller apor tack.
>>
>>664088765
Kompisen är gift med en sötpaj från syrien. Han tycker det är lagom kul när svärföräldrarna knackar dörr klockan 23 och han ska börja jobba 6 på morgonen.
>>
>>664086135
An hero
>>
>>664091337
Skulle behövas en edit funktion va?
>>
>>664091916
nigger
>>
>>664091337
Inte haft det problemet, fast så har vi bara dejtat ett kort tag.

Men de typ "pushade" in mig i badkaret med dottern deras när de såg att jag frös.
>>
>>664086135
Självmord är lösningen
>>
>>664092892
blatte detected
>>
>>664093037
Antirasist, men det får man väl inte vara i det här jävla landet.
>>
>>664093229
Antirasism är bra, däremot kan "antirasism" brinna.
>>
File: 1483345366827.jpg (72 KB, 610x406) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1483345366827.jpg
72 KB, 610x406
>>664086135
Nu ska man ju inte uppmana till våld men..jag kan inte påstå att jag hade blivit särskilt ledsen om du hade gjort det, så länge inga Svenskar kommer till skada vill säga.
>>
>>664093229
Så du gillar att det strömmar in 10 000 skäggbarn per månad in i landet? Och våldtäkterna är ju naturligtvis engångsföretelser.
>>
Jag har anmält den här tråden till SÄPO
>>
>>664093572
>Och våldtäkterna är ju naturligtvis engångsföretelser.
Per person alltså.
>>
>>664093855
>Per person alltså.
Är du säker på det?
>>
>>664093572
Du gillar alltså inte att det kommer in 10 000 personer/veckan till Sverige?

Så du gillar alltså att slå din egen mor och dricka hundpiss?

Fan vad jag önskar att idioter som du skeppades iväg till typ Alcatraz, skulle man inte behöva skämmas över att associeras ihop med folk som dig bara för att man röstar på SD.
>>
>>664086135
Nææh, en svensker der ikke er cucked. Brug dine kræfter politisk i stedet, min ven. I får alligevel borgerkrig snart.
>>
>>664093766
Bra jobbat negerhelvete.
"The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact."
>>
File: sd.jpg (68 KB, 800x594) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sd.jpg
68 KB, 800x594
>>
>>664094138
baited.
>>
>>664090561
Mer?
>>
>>664086135
Gå med i en nationell organisation och aktivera dig för något gott. Har hört mycket gott om SMR/NMR.
>>
>>664093229
Antirasist, vilket jävla skämt.. hej jag är Antirasist. Glömde nämna att jag är antibedrägeriare antivåldtäkt antibiotika och antioxidanter också. Jag gillar kuk
>>
>>664093766
Jag jobbar på Säpo.
Vi får inte anmälningar om internetsidor. Även om vi fick det har vi inte resurser att kolla på dem.
>>
>>664094009
Nej, jag gillar inte att det kommer in 10 000 SKÄGGBARN hit varje månad. Västerländska kristna är helt ok men inte niggerskiten.
Varifrån kommer min mor och hundpisset in i bilden? Lite arg förmodar jag. Det blir bättre när/om du växer upp.
>>
>>664087254
www.qruiser.com
>>
>>664088765
Ta ditt liv äckel.
>>
>>664094620
det var det enda du kom på..
>>
>>664086135
Gör det då bögjävel
>>
File: 1432374036195.jpg (12 KB, 225x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432374036195.jpg
12 KB, 225x225
>>664088765
>oironiskt förstöra genpoolen
>>
>>664086647
Varför? hur har han fel?
>>
>>664094918
KEK
>>
Fan snart vår killar, spänn av :)
>>
Haha, vilken pinsam snubbe..
Absolut inget fel på folk som immigrerar hit.
Däremot blåsta, inskränkta bönder som inte får ligga med annat än grisar har jag svårt för, sådana som er SD:are.
>>
>>664095396
>immigrerar
>>
File: 1488740841321.jpg (244 KB, 1846x1212) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1488740841321.jpg
244 KB, 1846x1212
>>664095396
>Absolut inget fel på folk som immigrerar hit.
>>
Får en flyktingförläggning till granne i Floda, västra götaland.
Kommer bli fett.... Not
>>
>>664087500
Kek fittan i höger hörn ser ju fan ut som en fisk!
lite som denna
nice dubbs
>>
Vänta ni bara tills sommaren och lättklädda tjejer går överallt, inget knull kommer vara frivilligt den här sommaren
>>
>>664095396
Nä inget fel att dom våldtar, misshandlar, mördar och kostar miljarder i skattepengar. Inga problem alls.
>>
>>664095396
>immigrerar
> blåsta, inskränkta bönder
>>
File: 1429553815628.jpg (114 KB, 640x853) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429553815628.jpg
114 KB, 640x853
Det er lidt sjovt at om 100 år så er hvide kvinder decideret eksotiske i jeres lorteland.
>>
>>664094949
Du fattar väl att jag drev med dig angående din morsa och hundpisset du älskar så mycket? Du vet, för att du direkt gör kopplingen: antirasist = måste älska att det kommer horder av invandrare hit.

Idioter som dig gör att man skäms så in i helvete när man röstar på SD. Ska bli skönt när de har kapat bort svansen av white trash-anhängare.

>>664095306
Då skulle jag ju faktiskt skaffa barn med en svenska, och det vore ju förjävligt med tanke på vilka genushäxor och islamvurmare de blivit.

>>664095396
SDare här. Dejtar sötpaj från MENA. Har även en 4-årig examen från universitetet, så knappast obildad. Och vad har du emot bönder? Snacka om folkförakt.

Låt mig gissa: vänsterpartist?
>>
>>664095396
Så varför är du på /b/ då ditt jävla äckel?
>>
>>664093766
bra för dig neger
>>
File: 1425503620546.jpg (65 KB, 799x489) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425503620546.jpg
65 KB, 799x489
>>664095801
Mon der går så længe?
>>
>>664095306
Finns det folk som ironiskt förstör den?
>>
>>664095837
Jävla folkförrädare! Ta ditt liv din jävla rasblandande parasit!
>>
>>664095801
Ta ut potatisen ur halsen och stick och bada med dina bögvänner i oljan
>>
>>664095837
>jag drev med dig angående din morsa och hundpisse
>Har även en 4-årig examen från universitetet

Skulle inte tro det
>>
File: TheTopkektopus.jpg (178 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
TheTopkektopus.jpg
178 KB, 500x500
>>664094918
>>
File: unnamed.jpg (179 KB, 1200x675) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
unnamed.jpg
179 KB, 1200x675
>>664096015
Vi bliver det nye Isreal, fanget imellem feminiserede cucks og muhammedanere både i Tyskland og Sverige.
>>
>>664088368
lel
>>
>>664090561
Haha Mikaela Andersson
>>
File: 35gggggg.jpg (26 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
35gggggg.jpg
26 KB, 480x360
>>664095662
>>
>>664096037
RFSU?

>>664096135
Kan inte förråda någon jag aldrig varit lojal mot.

>>664096177
huehue
>>
>>664095396
Du behövde inte skriva din livshistoria vet du.
>Däremot blåsta, inskränkta bönder som inte får ligga med annat än grisar har jag svårt för, sådana som er SD:are.
>>
>>664096368
Skaffa dig lite lojalitet mot ditt folk då! Hjälp till i kampen att ta tillbaka det landet som stulits från oss! Det eller ta ditt liv då du är bara ett waste of space som det är nu.
>>
>>664086135
Gör det OP, ta första steget.
>>
Grabbar min farsa är född i england och flyttade till sverige på 80 talet o jag föddes i sverige är jag en blatte då??
>>
File: checka checka.jpg (69 KB, 472x472) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
checka checka.jpg
69 KB, 472x472
check'em bögar
>>
>>664095396
kek gå tillbaka till existenz och fråga om du får suga av Roger
>>
>>664096368
Du är knappast Svensk eller Nordisk heller för den delen om du älskar niggerfan och blattar. Jag har kompisar från Yugo, Tjeckien, Italien,Spanien och Grekland och alla hatar niggers och sandnegers.
>>
>>664086135
Tänk på konsekvenserna, om du drar slakten kommer median starta ett enormt hysteri över hur det är "vita män" & "högerns" fel.

Alla som vill stoppa våldtäcksimporteringen kommer lysas upp i dåligt ljus och leda till att ännu fler kräk kan ta sig in

Om du verkligen vill göra något och är ute efter blod följ då >>664088009
>>
>>664096689
Är din farsa från pakistan ursprungligen?
>>
>>664096646
>Hjälp till i kampen att ta tillbaka det landet som stulits från oss!

Det gör jag redan. Ni som däremot är rasister eller propagerar för att minska invandringen med urbota korkade "argument" gör det motsatta.

Och någonstans känns det jävligt skevt att som finsk behöva hjälpa Sverige för att ni är så fega och patetiska. Finns hur många vettiga personer som helst i det här landet som faktiskt kan argumentera på ett hederligt sätt, tyvärr så sitter de flesta på högavlönade jobb och är för fega för att våga riskera det.
>>
>>664096364
Har hopp om att vissa av dom som flyttar hit faktist är snälla, men dom kommer flytta waaaaaaay för nära mitt hus.
Hoppas inte heller någon bränner ner huset då det är ett fantastiskt vackert antikt hus som va folkskola för 100 år sen.. Hade varit osvenskt att bränna ner det huset.
Nääs folkskola mellan Floda och Tollered
>>
vart fan e alla snap nudes på svenska brudar?
jag ville ju runka!!!!!!!!!
>>
>>664097423
Dom är rasfrämlingar och har ingen rätt att vara i vårat land. Dom är inte välkomna, inte en enda jävel är välkommen som inte är vit. Jag är inte "rasist" jag hatar inte negrer eller andra blattar, jag anser bara att dom inte har här att göra. Europa är vårt hem, här ska det bara bo Européer.
>>
>>664097719
Ellerhur?
>>
>>664086135

Jag vill inte det, jag vill bara knulla utan att få sjukdomar eller barn. Men det får man väl inte i det här jävla landet.
>>
>>664097722
Bra sagt!
>>
>>664097722
>Dom är rasfrämlingar
>Jag är inte "rasist"

Nej, nu orkar jag inge mer. Dags att coola ner, ta en Gorby's, runka till några heta MENA-brudar och sen fortsätta browsa /b/ som den loser jag är.
>>
>>664097722

Jag är 1/16 same har jag rätt att vara här eller är jag befläckad av barbarblod?
>>
>>664086710
/thread
>>
>>664086710
Var ETT hjälte, är det väl?
>>
>>664098116
Tackar.
>>664098332
Ta ditt liv istället bättre för Sverige, Europa och den vita rasen.
>>664098372
Jag hoppas du skojar. Men ja klart som fan du har rätt att vara här, finns nog ingen svensk nationalist som vill göra sig av med samer, på det jag har också same blod i kroppen.
>>
File: FacicstEurope.jpg (624 KB, 1984x1736) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
FacicstEurope.jpg
624 KB, 1984x1736
>>664097722

Najs
>>
>>664098701
Varför är Bosnien, Bulgarien och Makedonien gråa? Har dom inga bra partier eller?
>>
>>664098607
>Ta ditt liv istället bättre för Sverige, Europa och den vita rasen.
>jag har också same blod i kroppen.

Hahahaha finns ju för bövelen ingen skillnad alls mellan dig och kamelknullarna du hatar så oändligt, din jävla renknullare. Inte undra på att du är så misslyckad hahaha
>>
>>664086135
"A running man can cut a thousand throats in one night"
>>
File: Bataclan.jpg (118 KB, 600x831) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Bataclan.jpg
118 KB, 600x831
>>664099019
Bosnien=muslimer
>>
>>664094944
FRA loggar dock allt och får nu lov att samarbeta med SÄPO. Hur vanligt är detta och håller ni inte reda på "motståndet" (dvs. de som inte går med på elitens agenda, vilket ni skall försvara)?
>>
>>664099182
Lol ja för att jag har same blod långt bak gör mig ju lik en arab, verkligen. Du kan ju inte vara på riktigt.
>>664099244
En del ja, men den mest islam-kritiska personen jag känner är bosnier så alla är ju inte det. Borde ju finnas några vettiga bosnier kvar i landet tycker man.
>>
>>664098597
är du dum i huvudet?
>>
Någon här från Trollhättan som kan langa lite snap nudes?
>>
Någon från Trollhättan som kan langa lite snap nudes?
>>
>>664099699
nice dubbs.
Ge kik/ snapnudes då
>>
>>664099182
>Likställer Samer med blattar
Idioten förstår inte att Samerna har renare blod han själv
vet hut snorunge
>>
>>664100016
>renare
>ren
heh.
>>
>>664097719
>>664098116
Här har vi två tolvåringar.
>>
>>664099497
Hursa? Samerna är ju typ lätt efterblivna, och gud vet vad de får för sig med renarna där borta när ingen kollar.

;^)

>>664100016
>Idioten förstår inte att Samerna har renare blod han själv
>renare blod
>renare
>ren

De får väl sluta suga av alla renar, för sjutton.
>>
>>664099616
newfag
>>
>>664100365
Lol avis på samerna eller? Bitter över att du inte kan hålla på med rennäring? Eller stal en same en brud från dig eller något?
>>
>>664086710
Faggot spotted !
>>
>>664100365
>>ren
>>ren
>>ren
Inte same själv men tycker illa om en blattekramare som samtidigt är rasistisk mot vår egen ursprungsbefolkning.
Säger verkligen allt om dessa antirasister och deras tankevärld
>>
>>664100967
>avis på samerna eller?

Haha aa, som fan!

>>664101194
Haha asså ni grabbar är ju bara för mycket!
>>
>>664095396
/tråd
>>
>>664101378
Du är ju fan blatte. Kan inte få ihop en sådan tankeverksamhet annars.
Du älskar negerkuk men hatar samer? Har du druckit bensin eller?
>>
>>664101609
samefag
>>
>>664095396
Du kan lämna in dig själv på Sysav ifall du inte visste
>>
>>664101194
Det kallas urbefolkning. Inte ursprungsbefolkning. De etniska svenskarna va här först. Urbefolkning innebär att dom lever efter gamla traditioner.
>>664101378
Uppenbarligen, det eller så är du så jävla självhatande att du tar ut det på samerna.
>>
File: jan stenmark.jpg (303 KB, 650x513) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jan stenmark.jpg
303 KB, 650x513
>>664101797
Du är verkligen lika efterbliven som människorna du säger dig hata.

Har absolut ingenting emot samer, tycker bara det är kul att driva med idioter som er.

Har heller inte per automatik emot någon som inte är vit, enbart på grund utav deras hudfärg. Det är jävligt efterblivet det också. Däremot går det ju inte att komma runt det faktum att en majoritet av människorna i MENA är efterblivna, som du, fast i deras fall på grund av kultur och inavel. I ditt fall gissar jag på att du drack terpentin som barn, alternativt att mamma tappade dig på golvet en gång för mycket.
>>
>>664102187
>etniska svenskarna va här först
Läs om, du har fel. Tror jag diskuterat detta med dig tidigare eller hur?
>>
>>664102775
Ni idioter har båda delvis rätt.

Samerna har befolkat norra delen av Sverige innan svenskar drog dit. Däremot har svennebanan befunnit sig i de varmare breddgraderna i landet längre än samerna.

För att älska samer och vara så stolta över dem är ni förbannat okunniga.
>>
>>664102187
Definition av "ursprungsbefolkning"

Vad menas med "ursprungsbefolkning"? När jag skrev allt ovan utgick jag, som en självklarhet, från att man menar de första människorna som bosätter sig någonstans, samt deras ättlingar så länge dessa inte flyttar allt för långt bort. Men så skriver Sametinget följande:

Enligt FN:s definition härstammar en ursprungsbefolkning från en folkgrupp som levde i området när det blev erövrat eller koloniserat. De betraktar sig själva som en ursprungsbefolkning och har helt eller delvis behållit sina sociala, kulturella och politiska institutioner.
Referens:
[ Mats Adolfsson, Invandrarna - våra förfäder
>>
Svensker burde lære av Norge. Vi tar også inn dritt men i mye mindre grad.
>>
>>664103028
Du vet ingenting, det var samerna som följde efter isen som drog norrut i slutet av istiden. Germanska stammarna kom långt senare,
>>
>>664103339
käften norrbagge!
>>
>>664102615
>I ditt fall gissar jag på att du drack terpentin som barn, alternativt att mamma tappade dig på golvet en gång för mycket.

#skottavlossat
#bränd
>>
>>664095172
Fan vilken dum liten fitta du är
>>
>>664104267
Blev du irriterad nu lilla plutte?
>>
>>664104501
>>664104267

Inga underåriga sexorgier här, då kommer insektsstyrkan..
>>
>>664102615
>tycker bara det är kul att driva med idioter som er.
På skämthumör igen?
Jag hade inte heller emot några ickevita en gång i tiden, numera vet jag bättre.
En fråga: Om du nu mot förmodan är vit, skulle du släppa din 16 äriga dotter på fest med 10 niggers/blattar?
>>
>>664099497
>den mest islam-kritiska personen jag känner är bosnier

Kallar han möjligtvis sig själv för schnizel?
>>
File: 1417632421257.jpg (82 KB, 560x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417632421257.jpg
82 KB, 560x800
>>
File: Stenmark.jpg (35 KB, 424x410) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Stenmark.jpg
35 KB, 424x410
>>664105125
>På skämthumör igen?

Nej, jag tycker verkligen om att driva med er.

>En fråga: Om du nu mot förmodan är vit, skulle du släppa din 16 äriga dotter på fest med 10 niggers/blattar?

Enbart 10 svarta på festen? Nej, det skulle jag inte. Jag har som sagt inga problem med att "erkänna" att en majoritet av alla afrikaner/kamelryttare har en skev kvinnosyn. Det har sina kulturella förklaringar (och inavel bland annat, som sagt).

Och jag är finsk. Mer blek kan man knappast bli. Under sommaren blir jag inte ens brun, blir bara gris-rosa.
>>
>>664104501
Nu är det fler personer som sagt åt dig, acceptera bara att du blev baitad och gav rent autistiska svar
>>
>>664096274
hur fan visste du det??
>>
File: Marketing 101.gif (10 KB, 204x193) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Marketing 101.gif
10 KB, 204x193
>>664106036
Är det bara jag som hatar att han alltid ska ha såna töntiga strumpor på sig? Jag fattar ju att de som politiker inte får klä sig i riktigt fina kostymer och så här i Sverige, men man behöver väl knappast förnedra sig själv bara för det?
>>
This thread 10/10
>>
>>664095801
moar
>>
>>664106060
>Mongo skriver att anmält till säpo
>skrattar åt mongot
>mongo:du blev baitad
nigga please
>>
>>664106421
Det är lite min grej, jag ska köra en snöre varje kväll tror jag. Förslag på topic?
>>
>>664106362
Vad menar du riktigt fina kostymer? Dyra märken eller? varför skulle man inte far det, för att man skärmar sig från folket?
>>
>>664107133
Spelar ingen roll, det spårar alltid ur ändå
>>
>>664107386
>för att man skärmar sig från folket?

Jantelagen lever fortfarande.

Tror inte svenska folket skulle uppskatta om politikerna gick runt med Attolinikostymer för 30k+, en Patek för 130k på armen och ett par John Lobb på fötterna för 15k.
>>
>>664106044
No lopeta se vittuilu sitte saatana
>>
>>664107777
Mene nukkuu, Matti.

Sekä chekattu!
>>
File: cucknation.png (143 KB, 549x653) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cucknation.png
143 KB, 549x653
Speak english you swedish cucks
>>
>>664106060
Det var nog snarare du som var muppen i sammanhanget
Thread replies: 166
Thread images: 36
Thread DB ID: 432337[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.