[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Next trap thread
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.
You are currently reading a thread in /b/ - Random

Thread replies: 262
Thread images: 151
Next trap thread
>>
File: 2030336703.jpg (47 KB, 434x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2030336703.jpg
47 KB, 434x600
>>
File: 72.jpg (205 KB, 1792x1071) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
72.jpg
205 KB, 1792x1071
>>
File: 48.jpg (74 KB, 500x747) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
48.jpg
74 KB, 500x747
>>
File: 64.jpg (85 KB, 568x565) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
64.jpg
85 KB, 568x565
>>
File: 156_1000.jpg (305 KB, 1000x1333) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
156_1000.jpg
305 KB, 1000x1333
>>
>>
>>
>>
File: 1431869711749.jpg (54 KB, 772x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431869711749.jpg
54 KB, 772x1280
>>
>>
File: CH4.jpg (77 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CH4.jpg
77 KB, 640x480
>>
File: 1431152992170.jpg (791 KB, 720x959) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431152992170.jpg
791 KB, 720x959
>>
File: Bxq8y.jpg (105 KB, 848x751) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Bxq8y.jpg
105 KB, 848x751
>>
>>
File: 1419874058606.jpg (915 KB, 2592x3456) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419874058606.jpg
915 KB, 2592x3456
>>
File: 1419316089186.jpg (29 KB, 390x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419316089186.jpg
29 KB, 390x480
>>
File: 1415205402966.jpg (371 KB, 1000x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1415205402966.jpg
371 KB, 1000x1500
>>
File: CH12.jpg (79 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CH12.jpg
79 KB, 640x480
>>663819627
>>
>>
>>663819718
Whoooo?
>>
>>
File: 1451753917298.jpg (130 KB, 720x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451753917298.jpg
130 KB, 720x1280
>>663819481
hawt moar
>>
File: adorablefgt.jpg (7 KB, 206x267) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
adorablefgt.jpg
7 KB, 206x267
If you got a big girly booty and smooth legs you earned a night with this stud
>>
how do I become a trap?
>>
File: PSX_20160117_005149.jpg (292 KB, 1395x1195) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
PSX_20160117_005149.jpg
292 KB, 1395x1195
Wud ye fuk me
>>
>>663819884
chastity is best
>>
File: 1441489063703.gif (2 MB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441489063703.gif
2 MB, 250x250
>>663819966
looking good
>>
>>
>>
File: 1432480650714.jpg (410 KB, 1000x694) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432480650714.jpg
410 KB, 1000x694
>>
>>
File: 1448635639399.webm (3 MB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448635639399.webm
3 MB, 640x360
>>
File: 1452448694058.jpg (14 KB, 306x282) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452448694058.jpg
14 KB, 306x282
>>663819966
Ya
>>
File: 911_1000.jpg (124 KB, 480x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
911_1000.jpg
124 KB, 480x640
>>
File: PSX_20151228_132250.jpg (354 KB, 1008x1322) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
PSX_20151228_132250.jpg
354 KB, 1008x1322
>>
File: d54w6yd.jpg (501 KB, 2592x1728) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
d54w6yd.jpg
501 KB, 2592x1728
>>
File: Ch9.jpg (895 KB, 1600x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ch9.jpg
895 KB, 1600x1200
>>663819840
>>
>>
File: 00001.jpg (32 KB, 394x590) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
00001.jpg
32 KB, 394x590
>>
>>
>>
File: 1438278448054.jpg (32 KB, 400x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438278448054.jpg
32 KB, 400x300
>>
File: traps.png (186 KB, 960x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
traps.png
186 KB, 960x960
traps are fucking gay
>>
File: 0e.jpg (11 KB, 300x180) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0e.jpg
11 KB, 300x180
>>
File: 027_1000.jpg (106 KB, 854x1552) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
027_1000.jpg
106 KB, 854x1552
>>
>>663819966
Show face
>>
>>663820817
always the same bullshit with these cancerous faggots
>>
File: 082_1000.jpg (136 KB, 509x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
082_1000.jpg
136 KB, 509x768
>>
>>663820695
hnng
>>
proque toro terrae non semper gramen habenti
incubat infelix limosaque flumina potat.
635
illa etiam supplex Argo cum bracchia vellet
tendere, non habuit, quae bracchia tenderet Argo,
conatoque queri mugitus edidit ore
pertimuitque sonos propriaque exterrita voce est.
venit et ad ripas, ubi ludere saepe solebat,
640
Inachidas: rictus novaque ut conspexit in unda
cornua, pertimuit seque exsternata refugit.
naides ignorant, ignorat et Inachus ipse,
quae sit; at illa patrem sequitur sequiturque sorores
et patitur tangi seque admirantibus offert.
645
decerptas senior porrexerat Inachus herbas:
illa manus lambit patriisque dat oscula palmis
nec retinet lacrimas et, si modo verba sequantur,
oret opem nomenque suum casusque loquatur;
littera pro verbis, quam pes in pulvere duxit,
650
corporis indicium mutati triste peregit.
'me miserum!' exclamat pater Inachus inque gementis
cornibus et nivea pendens cervice iuvencae
'me miserum!' ingeminat; 'tune es quaesita per omnes
nata mihi terras? tu non inventa reperta
655
luctus eras levior! retices nec mutua nostris
dicta refers, alto tantum suspiria ducis
pectore, quodque unum potes, ad mea verba remugis!
at tibi ego ignarus thalamos taedasque parabam,
spesque fuit generi mihi prima, secunda nepotum.
>>
File: 1451729659764.jpg (554 KB, 1600x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451729659764.jpg
554 KB, 1600x1200
>>
tu ducibus Latiis aderis, cum laeta Triumphum
vox canet et visent longas Capitolia pompas;
postibus Augustis eadem fidissima custos
ante fores stabis mediamque tuebere quercum,
utque meum intonsis caput est iuvenale capillis,
565

tu quoque perpetuos semper gere frondis honores!'
finierat Paean: factis modo laurea ramis
adnuit utque caput visa est agitasse cacumen.
11. Io (568-746)

Est nemus Haemoniae, praerupta quod undique claudit
silva: vocant Tempe; per quae Peneos ab imo
570
effusus Pindo spumosis volvitur undis
deiectuque gravi tenues agitantia fumos
nubila conducit summisque adspergine silvis
inpluit et sonitu plus quam vicina fatigat:
haec domus, haec sedes, haec sunt penetralia magni
575
amnis, in his residens facto de cautibus antro,
undis iura dabat nymphisque colentibus undas.
conveniunt illuc popularia flumina primum,
nescia, gratentur consolenturne parentem,
populifer Sperchios et inrequietus Enipeus
580
Apidanosque senex lenisque Amphrysos et Aeas,
moxque amnes alii, qui, qua tulit inpetus illos,
in mare deducunt fessas erroribus undas.
Inachus unus abest imoque reconditus antro
fletibus auget aquas natamque miserrimus Io
585
luget ut amissam: nescit, vitane fruatur
an sit apud manes; sed quam non invenit usquam,
esse putat nusquam atque animo peiora veretur.
Viderat a patrio redeuntem Iuppiter illam
flumine et 'o virgo Iove digna tuoque beatum
590
nescio quem factura toro, pete' dixerat 'umbras
altorum nemorum' (et nemorum monstraverat umbras)
'dum calet, et medio sol est altissimus orbe!
quodsi sola times latebras intrare ferarum,
praeside tuta deo nemorum secreta subibis,
>>
>>663820947
you calling me a cancerous fag?
>>
File: barnbro1.jpg (38 KB, 480x277) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
barnbro1.jpg
38 KB, 480x277
>>
>>663821062
>dat feel when penis is not feminine enough
>>
nec de plebe deo, sed qui caelestia magna
sceptra manu teneo, sed qui vaga fulmina mitto.
ne fuge me!' fugiebat enim. iam pascua Lernae
consitaque arboribus Lyrcea reliquerat arva,
cum deus inducta latas caligine terras
600
occuluit tenuitque fugam rapuitque pudorem.
Interea medios Iuno despexit in Argos
et noctis faciem nebulas fecisse volucres
sub nitido mirata die, non fluminis illas
esse, nec umenti sensit tellure remitti;
605
atque suus coniunx ubi sit circumspicit, ut quae
deprensi totiens iam nosset furta mariti.
quem postquam caelo non repperit, 'aut ego fallor
aut ego laedor' ait delapsaque ab aethere summo
constitit in terris nebulasque recedere iussit.
610
coniugis adventum praesenserat inque nitentem
Inachidos vultus mutaverat ille iuvencam;
bos quoque formosa est. speciem Saturnia vaccae,
quamquam invita, probat nec non, et cuius et unde
quove sit armento, veri quasi nescia quaerit.
615
Iuppiter e terra genitam mentitur, ut auctor
desinat inquiri: petit hanc Saturnia munus.
quid faciat? crudele suos addicere amores,
non dare suspectum est: Pudor est, qui suadeat illinc,
hinc dissuadet Amor. victus Pudor esset Amore,
620
sed leve si munus sociae generisque torique
vacca negaretur, poterat non vacca videri!
Paelice donata non protinus exuit omnem
diva metum timuitque Iovem et fuit anxia furti,
donec Arestoridae servandam tradidit Argo.
12. Argus (625-688)
625
centum luminibus cinctum caput Argus habebat
inde suis vicibus capiebant bina quietem,
cetera servabant atque in statione manebant.
constiterat quocumque modo, spectabat ad Io,
ante oculos Io, quamvis aversus, habebat.
630
luce sinit pasci; cum sol tellure sub alta est,
claudit et indigno circumdat vincula collo.
>>
>>663821103
You are the bigger fag than everyone of us...
>>
frondibus arboreis et amara pascitur herba.
proque toro terrae non semper gramen habenti
incubat infelix limosaque flumina potat.
635
illa etiam supplex Argo cum bracchia vellet
tendere, non habuit, quae bracchia tenderet Argo,
conatoque queri mugitus edidit ore
pertimuitque sonos propriaque exterrita voce est.
venit et ad ripas, ubi ludere saepe solebat,
640
Inachidas: rictus novaque ut conspexit in unda
cornua, pertimuit seque exsternata refugit.
naides ignorant, ignorat et Inachus ipse,
quae sit; at illa patrem sequitur sequiturque sorores
et patitur tangi seque admirantibus offert.
645
decerptas senior porrexerat Inachus herbas:
illa manus lambit patriisque dat oscula palmis
nec retinet lacrimas et, si modo verba sequantur,
oret opem nomenque suum casusque loquatur;
littera pro verbis, quam pes in pulvere duxit,
650
corporis indicium mutati triste peregit.
'me miserum!' exclamat pater Inachus inque gementis
cornibus et nivea pendens cervice iuvencae
'me miserum!' ingeminat; 'tune es quaesita per omnes
nata mihi terras? tu non inventa reperta
655
luctus eras levior! retices nec mutua nostris
dicta refers, alto tantum suspiria ducis
pectore, quodque unum potes, ad mea verba remugis!
at tibi ego ignarus thalamos taedasque parabam,
spesque fuit generi mihi prima, secunda nepotum.
660
de grege nunc tibi vir, nunc de grege natus habendus.
nec finire licet tantos mihi morte dolores;
sed nocet esse deum, praeclusaque ianua leti
aeternum nostros luctus extendit in aevum.'
talia maerenti stellatus submovet Argus
665
ereptamque patri diversa in pascua natam
abstrahit. ipse procul montis sublime cacumen
occupat, unde sedens partes speculatur in omnes.
Nec superum rector mala tanta Phoronidos ultra
ferre potest natumque vocat, quem lucida partu
670
Pleias enixa est letoque det imperat Argum.
parva mora est alas pedibus virgamque potenti
somniferam sumpsisse manu tegumenque
675
et posuit pennas, tantummodo virga retenta est:
>>
>>663821244
this
>>
detinuit sermone diem iunctisque canendo
vincere harundinibus servantia lumina temptat.
685


ille tamen pugnat molles evincere somnos
et, quamvis sopor est oculorum parte receptus,
parte tamen vigilat. quaerit quoque (namque reperta
fistula nuper erat), qua sit ratione reperta.
13. Syrinx (689-747)
Tum deus 'Arcadiae gelidis sub montibus' inquit
690
'inter hamadryadas celeberrima Nonacrinas
naias una fuit: nymphae Syringa vocabant.
non semel et satyros eluserat illa sequentes
et quoscumque deos umbrosaque silva feraxque
rus habet. Ortygiam studiis ipsaque colebat
695
virginitate deam; ritu quoque cincta Dianae
falleret et posset credi Latonia, si non
corneus huic arcus, si non foret aureus illi;
sic quoque fallebat. Redeuntem colle Lycaeo
Pan videt hanc pinuque caput praecinctus acuta
700
talia verba refert' - restabat verba referre
et precibus spretis fugisse per avia nympham,
donec harenosi placidum Ladonis ad amnem
venerit; hic illam cursum inpedientibus undis
ut se mutarent liquidas orasse sorores,
705
Panaque cum prensam sibi iam Syringa putaret,
corpore pro nymphae calamos tenuisse palustres,
dumque ibi suspirat, motos in harundine ventos
effecisse sonum tenuem similemque querenti.
arte nova vocisque deum dulcedine captum
710
'hoc mihi colloquium tecum' dixisse 'manebit,'
atque ita disparibus calamis conpagine cerae
inter se iunctis nomen tenuisse puellae.
talia dicturus vidit Cyllenius omnes
subcubuisse oculos adopertaque lumina somno;
715
supprimit extemplo vocem firmatque soporem
>>
exarsit nec tempora distulit irae
725
horriferamque oculis animoque obiecit Erinyn
paelicis Argolicae stimulosque in pectore caecos
condidit et profugam per totum exercuit orbem.
ultimus inmenso restabas, Nile, labori;
quem simulac tetigit, positisque in margine ripae
730
procubuit genibus resupinoque ardua collo,
quos potuit solos, tollens ad sidera vultus
et gemitu et lacrimis et luctisono mugitu
cum Iove visa queri finemque orare malorum.
coniugis ille suae conplexus colla lacertis,
735
finiat ut poenas tandem, rogat 'in' que 'futurum
pone metus' inquit: 'numquam tibi causa doloris
haec erit,' et Stygias iubet hoc audire paludes.
Ut lenita dea est, vultus capit illa priores
fitque, quod ante fuit: fugiunt e corpore saetae,
740
cornua decrescunt, fit luminis artior orbis,
contrahitur rictus, redeunt umerique manusque,
ungulaque in quinos dilapsa absumitur ungues:
de bove nil superest formae nisi candor in illa.
officioque pedum nymphe contenta duorum
745

erigitur metuitque loqui, ne more iuvencae
mugiat, et timide verba intermissa retemptat.
14. Phaeton (1,747-2,400)


Nunc dea linigera colitur celeberrima turba.
huic Epaphus magni genitus de semine tandem
creditur esse Iovis perque urbes iuncta parenti
750
templa tenet. fuit huic animis aequalis et annis
Sole satus Phaethon, quem quondam magna loquentem
nec sibi cedentem Phoeboque parente superbum
non tulit Inachides 'matri' que ait 'omnia demens
credis et es tumidus genitoris imagine falsi.'
755
erubuit Phaethon iramque pudore repressit
et tulit ad Clymenen Epaphi convicia matrem
'quo' que 'magis doleas, genetrix' ait, 'ille ego liber,
ille ferox tacui! pudet haec opprobria nobis
et dici potuisse et non potuisse refelli.
>>
>>
File: 015_1000.jpg (173 KB, 771x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
015_1000.jpg
173 KB, 771x1024
>>
>>663821338
very cute
>>
File: 1437387967848.jpg (72 KB, 640x628) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437387967848.jpg
72 KB, 640x628
>>663821426
>>
at tu, si modo sum caelesti stirpe creatus,
ede notam tanti generis meque adsere caelo!'
dixit et inplicuit materno bracchia collo
perque suum Meropisque caput taedasque sororum
traderet oravit veri sibi signa parentis.
765
ambiguum Clymene precibus Phaethontis an ira
mota magis dicti sibi criminis utraque caelo
bracchia porrexit spectansque ad lumina solis
'per iubar hoc' inquit 'radiis insigne coruscis,
nate, tibi iuro, quod nos auditque videtque,
770
hoc te, quem spectas, hoc te, qui temperat orbem,
Sole satum; si ficta loquor, neget ipse videndum
se mihi, sitque oculis lux ista novissima nostris!
nec longus labor est patrios tibi nosse penates.
unde oritur, domus est terrae contermina nostrae:
775
si modo fert animus, gradere et scitabere ab ipso!'
emicat extemplo laetus post talia matris
dicta suae Phaethon et concipit aethera mente
Aethiopasque suos positosque sub ignibus Indos
sidereis transit patriosque adit inpiger ortus.
>>
File: 1447590109791.jpg (198 KB, 809x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447590109791.jpg
198 KB, 809x1200
>>
n quorum subiere locum fraudesque dolusque
insidiaeque et vis et amor sceleratus habendi.
vela dabant ventis nec adhuc bene noverat illos
navita, quaeque prius steterant in montibus altis,
fluctibus ignotis insultavere carinae,
135
communemque prius ceu lumina solis et auras
cautus humum longo signavit limite mensor.
nec tantum segetes alimentaque debita dives
poscebatur humus, sed itum est in viscera terrae,
quasque recondiderat Stygiisque admoverat umbris,
140
effodiuntur opes, inritamenta malorum.
iamque nocens ferrum ferroque nocentius aurum
prodierat, prodit bellum, quod pugnat utroque,
sanguineaque manu crepitantia concutit arma.
vivitur ex rapto: non hospes ab hospite tutus,
145
non socer a genero, fratrum quoque gratia rara est;
inminet exitio vir coniugis, illa mariti,
lurida terribiles miscent aconita novercae,
filius ante diem patrios inquirit in annos:
victa iacet pietas, et virgo caede madentis
150
ultima caelestum terras Astraea reliquit.
4. Die Giganten (151-162)
Neve foret terris securior arduus aether,
adfectasse ferunt regnum caeleste gigantas
altaque congestos struxisse ad sidera montis.
tum pater omnipotens misso perfregit Olympum
155
fulmine et excussit subiecto Pelion Ossae.
obruta mole sua cum corpora dira iacerent,
perfusam multo natorum sanguine Terram
immaduisse ferunt calidumque animasse cruorem
et, ne nulla suae stirpis monimenta manerent,
160

in faciem vertisse hominum; sed et illa propago
contemptrix superum saevaeque avidissima caedis
et violenta fuit: scires e sanguine natos.
5. Lycaon (163-252)
Einberufung der Götterversammlung (163-167)
vwfewefwef
Quae pater ut summa vidit Saturnius arce,
ingemit et facto nondum vulgata recenti
>>
File: beanface_1.jpg (51 KB, 531x326) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
beanface_1.jpg
51 KB, 531x326
>>
File: 561_1000.jpg (95 KB, 576x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
561_1000.jpg
95 KB, 576x1024
>>
File: 260_1000.jpg (66 KB, 531x794) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
260_1000.jpg
66 KB, 531x794
>>
File: IMAG0233.jpg (1 MB, 1440x2560) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMAG0233.jpg
1 MB, 1440x2560
>>
File: 1452860406122.jpg (286 KB, 480x578) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452860406122.jpg
286 KB, 480x578
>>
>>663821976
cute
>>
>>663821426
So what? Does it just suck dick? Tails in the ass already.
>>
>>
>>
>>
>>663822274
? maybe
>>
File: IMAG0232.jpg (1 MB, 1440x2560) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMAG0232.jpg
1 MB, 1440x2560
>>663822360
>>663822640
Very cute :o

is that you?
>>
>>
>>
File: 20160108_231214~2.jpg (833 KB, 3238x2340) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20160108_231214~2.jpg
833 KB, 3238x2340
>>
>>
File: 1366496014.jpg (100 KB, 410x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1366496014.jpg
100 KB, 410x800
>>
These are my thighs :3
>>
>>663821976
>>663822783
Wow, is this you?
If so, you are very cute :3
>>
>>663822815
you should take new pics
>>
How do you expect to make me cum if you don't post more feet?

Also

>tfw no trap in nyc to fuck
>>
>>663823270
Yep!

Thank you :3
>>
Guys, I was wondering, are there any trap/shemale porn kik groups?
>>
>>663823459
Do you have a Kik?
I'd like to talk to you :3

mine is ToshinouKyoko
>>
>>663822783
No not me
Very cute urself, <3
>>
You, "totally straight", are walking down the street, then you see a sign:

8=================D
Martian Cock Emporium
8=================D

The guy out front comes up to you and says:

"Hey dude, we're having a sale, why don't you come on in and check things out?"

You: "No thanks, I'm not into cocks; I'm straight."

Guy: "Sure you're straight, but you like Mars right?"

You: "Well, yeah I guess."

Guy: "You like those cool rovers we sent up there, that awesome red color, the sexy ice caps at the poles. You know, I'll bet you even hope that you get to visit there in your lifetime."

You: "Well, yeah, sure, but I don't see what all that has to do with cocks."

Guy: "It's not about the cocks. It's about Mars. You do like Mars...don't you?"

You: "Uh, sure, I guess."

Guy: "Of course you do! So why not come inside, jerk off a couple Martian cocks and maybe suck on a few? It's really not about the cocks, just Mars."

You: "Ummm...OK..."

Yeah, right; "totally straight".
>>
>>
>>663818854
The following is my opinion:

I think she's cute, but I hate tattoos. I associate them with hep C since a friend who is covered in them has hep C.

/opinion
>>
>>663819966
Would breed that boypussy yes
>>
File: 007.jpg (150 KB, 818x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
007.jpg
150 KB, 818x1024
>>663823459
wow, you are cute...but u look rather young o_O
How old are u?
>>
>>663824318
23!
>>
File: 2014_02_27_39288.jpg (47 KB, 480x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2014_02_27_39288.jpg
47 KB, 480x600
>>
>>663823915
You are way cuter though <3
>>
File: 2014-0712286.jpg (65 KB, 624x468) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2014-0712286.jpg
65 KB, 624x468
>>
You're thighs, got kik?
>>
>>663819966
You got a hole dont you?
>>
>>663824706
analwarts69
>>
File: XTJTaB1a.png (321 KB, 512x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
XTJTaB1a.png
321 KB, 512x512
No lewds but plenty of crazy.
>>
File: 1453017547387.jpg (380 KB, 1828x3250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453017547387.jpg
380 KB, 1828x3250
>>663824783
>>
File: 1446552189126.jpg (207 KB, 1339x1042) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446552189126.jpg
207 KB, 1339x1042
>>663824302
The following is my opinion:
[loud fart noise]
That's what happens when you don't go to a licensed, inspected artist.
It's probably not how they got it anyway.
>>
>>663824948
All the blur in the world ain't gonna hide that jawline.
>>
>>663824948
Think I know you ~.~
>>
>>
>>663824974
Nice one. Would not hessitate to use everyone of them
>>
>>
File: 4776973.jpg (23 KB, 111x111) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4776973.jpg
23 KB, 111x111
Still no lewds.
>>
>>663825640
Thank god.
>>
File: IMG951031.jpg (53 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG951031.jpg
53 KB, 720x960
Oc
>>
>>663823459
Moar qt 3.14
>>
File: 004.jpg (52 KB, 274x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
004.jpg
52 KB, 274x800
>>663824408
really? well, damn! :D
where are u from? :)
>>
File: bottomtooth.jpg (8 KB, 259x194) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bottomtooth.jpg
8 KB, 259x194
>>663825640
>>
>>663825640
take some ^-^
>>
>>663825985
tumblr you faggot
>>
>>663825897
are those hard?
>>
>>663824318

I dated a trans person about a year ago, and they didn't make nearly the kind of effort you do. Good job.
>>
>>663823459
Wow you are such a cutie!! Would love to cuddle with you after I got done plowing your butt.
>>
File: 47879.jpg (52 KB, 480x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
47879.jpg
52 KB, 480x640
>>
>>663826153
Kind of
>>
>>663818854
GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT
>>
Lets how this mentally ill people will find piece in the near future.
>>
>>663826276
more pics of them? any tips for getting implants? how long are you on hrt?
>>
File: IMAG0088.jpg (2 MB, 3264x1824) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMAG0088.jpg
2 MB, 3264x1824
>>663825982

>>663825985

UK =3 You?
>>
>>663826153
Like in one place they are. Still some sweet tits.
>>
>>
File: 010.jpg (65 KB, 266x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
010.jpg
65 KB, 266x1024
>>663826198
hah. Probably cos i'm a CD and i love looking slutty.
>>
File: 130625.jpg (67 KB, 480x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
130625.jpg
67 KB, 480x600
>>
>>663826358
Not me faggot
>>
File: 169950.jpg (41 KB, 480x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
169950.jpg
41 KB, 480x600
>>
File: 000178653.jpg (37 KB, 480x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
000178653.jpg
37 KB, 480x600
>>
>>663826487
why is it oc then?
>>
>>663826432
Foddamn where is this slut located?
>>
>>663826564
Cause I took the pic.
>>
File: 316382.jpg (28 KB, 480x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
316382.jpg
28 KB, 480x640
>>
File: 009.jpg (82 KB, 332x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
009.jpg
82 KB, 332x1024
>>663826368
>>663826577
UK here too.
Stevenage to be precise :)
>>
File: Sissy (2).jpg (97 KB, 681x719) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Sissy (2).jpg
97 KB, 681x719
CD here.

How do you bring up this fetish when you start dating a girl?
>>
File: 337254.jpg (78 KB, 480x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
337254.jpg
78 KB, 480x600
>>
>>663826668
post more pics then you useless fuck
>>
File: 704053.jpg (10 KB, 400x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
704053.jpg
10 KB, 400x480
>>
>>663826702
Fuck. Come to America
>>
>>663826723
Valium and a prayer
>>
>>663826723
You don't.
>>
File: 926451.jpg (19 KB, 480x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
926451.jpg
19 KB, 480x600
>>
>>663826702
Pff Dirty southerner ;)
>>
File: 931256.jpg (43 KB, 480x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
931256.jpg
43 KB, 480x600
>>
>>663826723
Most people dont if they are just CD's. If you're trans then i guess u have to at some point.

You cannot tell what reaction u will get from a girl. There's no way to tell really. It's always a shock... it's what happens after that fact that is unforeseeable. Some girls just leave u, some tell the whole world about u, some are fine with it and stay with u.

Unless u see urself with this girl for the rest of ur life, there's no real reason to tell her imo.
>>
File: IMG955267.jpg (63 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG955267.jpg
63 KB, 720x960
>>66382675
Shove cockroaches in your ass. I'm doing other stuff too you entitled cunt drip.
>>
File: 961620.jpg (33 KB, 480x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
961620.jpg
33 KB, 480x600
>>
File: 1056249.jpg (82 KB, 800x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1056249.jpg
82 KB, 800x1000
>>
>>663826723
Good luck with that. I never had any luck finding a girl into it.
>>
>>663826702
ever come to london?
>>
File: 1313358.jpg (53 KB, 480x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1313358.jpg
53 KB, 480x640
>>
>>663827260
Only get as far as North Cocktuckshire.
>>
File: 011.jpg (74 KB, 385x1006) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
011.jpg
74 KB, 385x1006
>>663826835
fly me to america and it's a maybe!

>>663827033
hahaha, u northern monkey :p
where abouts?
>>
File: 1328548.jpg (55 KB, 384x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1328548.jpg
55 KB, 384x480
>>
>>663827358
The fuck is wrong with you?
>>
>>663827358
Up near Geordieland =)
>>
File: Sissy (1).jpg (88 KB, 679x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Sissy (1).jpg
88 KB, 679x720
>>663826848
Sounds bad.

>>663826880
Why not?

>>663827056
Yeah, I'm thinking about stopping this whole CD thing anyway, so it wouldn't exactly be a big loss. Fortunately though, we don't have any shared friends so even if she'd be that mean, it wouldn't really bother me.

>>663827252
Used to have a couple girls who were into it, but I found them all on LGBT sites.
>>
File: 1417308.jpg (28 KB, 480x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417308.jpg
28 KB, 480x600
>>
the only safe place for a tranny is with other trannies or as slaves to CIS white men with money
>>
File: 1422430.jpg (64 KB, 800x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422430.jpg
64 KB, 800x1000
>>
File: PSX_20151230_001740.jpg (238 KB, 1387x1319) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
PSX_20151230_001740.jpg
238 KB, 1387x1319
>>
>>663827358
Kik?
>>
>>663827676
xxUKfruitbowlxx
>>
>>663823459
U have skype?
>>
File: 6.jpg (55 KB, 279x788) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
6.jpg
55 KB, 279x788
>>
>>663827473
A chick that would be cool with it or turned on by it is a one in a zillion thing. Especially an attractive one.
>>
File: 005.jpg (59 KB, 331x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
005.jpg
59 KB, 331x800
>>663827260
yes. London is only 30 mins away.

>>663827324
u're from the 'shire too?!

>>663827452
wassup anon?

>>663827466
I was in the land-of-the-geordie a few months ago :o

>>663827473
>Yeah, I'm thinking about stopping this whole CD thing anyway, so it wouldn't exactly be a big loss. Fortunately though, we don't have any shared friends so even if she'd be that mean, it wouldn't really bother me.
Do u think u could just stop and totally forget about dressing up? I know i'd find it hard to give up all my high heels >.<

>>663827676
I dont have kik, sorry.
>>663827792
fake dont listen to him ;p
>>
File: 1514015.jpg (14 KB, 400x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1514015.jpg
14 KB, 400x480
>>
File: 1517751.jpg (74 KB, 800x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1517751.jpg
74 KB, 800x1000
>>
File: 1576715.jpg (43 KB, 480x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1576715.jpg
43 KB, 480x600
>>
>>663827909
Lets see ur cock
>>
File: zpsmjihcfp2.jpg (72 KB, 398x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zpsmjihcfp2.jpg
72 KB, 398x600
>>663828145
>>
>>663827844
Face pic?
>>
>>663818854
GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT GET THE FUCK OUT OF /b/ FUCKING FAGGOT
>>
File: T205295.jpg (92 KB, 480x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
T205295.jpg
92 KB, 480x600
>>663828249
>>
File: Trap 011.jpg (214 KB, 667x677) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Trap 011.jpg
214 KB, 667x677
>>663827877
Yeah, they're as rare as unicorns. Still, it's posibly to find them if you hang out in the right places.

>>663827909
>Do u think u could just stop and totally forget about dressing up?

I think I'd be pretty OK with it. I've gotten to live out many fantasies already, and I think it's time to start buffing up so people won't view me as a perpetual child.
>>
File: 6534.jpg (72 KB, 424x1236) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
6534.jpg
72 KB, 424x1236
>>663828249
best i got
>>
File: 09069591.jpg (53 KB, 480x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
09069591.jpg
53 KB, 480x600
>>
File: ASS_(1).jpg (2 MB, 2848x4288) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ASS_(1).jpg
2 MB, 2848x4288
>>663828207
at least post the good image faggot
>>
File: set22_018.jpg (384 KB, 488x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
set22_018.jpg
384 KB, 488x1600
>>663828145
I always liked this pic :D
>>
>>663828551
Ur super cute post more!
>>
File: 1431483474215.jpg (219 KB, 1280x850) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431483474215.jpg
219 KB, 1280x850
>>663819982
I love Vaniity.

Some good-looking traps in this thread, mates.
>>
File: 10013901.jpg (29 KB, 480x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
10013901.jpg
29 KB, 480x600
>>
>>663827909
stick your legs together and take a pic while bending slightly :3
>>
>>663828601
Looks great! R u passable
>>
File: 20140718_173111.jpg (3 MB, 2560x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20140718_173111.jpg
3 MB, 2560x1920
>tfw when youre in the trap mood and alone for the next 2 weeks
>tfw when you can't take advantage of it because you have no chastity cage and also no dom
im crying, pic related, me
>>
File: 10019577.jpg (51 KB, 480x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
10019577.jpg
51 KB, 480x600
>>
Any traps in or around Sweden? I'm 27/m looking for a hookup.
>>
>>663828768
Try the local mosque.
>>
>>663828768
Try qx.se
>>
>>663818854
oh look the p3d0tards are at it again...lol
>>
Ny girls near germany?
>>
File: 12024537.jpg (22 KB, 480x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
12024537.jpg
22 KB, 480x600
>>
File: 12033862.jpg (17 KB, 480x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
12033862.jpg
17 KB, 480x600
>>
File: 9.jpg (43 KB, 247x705) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
9.jpg
43 KB, 247x705
>>663828632
Thanks :) But pretty much all i have are behind shots
>>
>>663828601
Those legs are a mile long, Ash. They were made to be in heels. <3
>>
>>663828748
>alone for the next 2 weeks
Where?
>>
>>663828976
U have skype?
>>
>>663828748
Where ya located?
>>
>>663828953
Usain Bolt looks funny with long hair
>>
File: 11005778.jpg (62 KB, 480x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
11005778.jpg
62 KB, 480x600
>>
File: Pinned.jpg (85 KB, 538x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Pinned.jpg
85 KB, 538x720
>>663818854
>>
>>
>>663829057
West Fagtown
>>
File: set22_017b.jpg (401 KB, 1049x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
set22_017b.jpg
401 KB, 1049x1200
>>663828743
like >>663827358 u mean?

>>663828745
not totally sure tbh. I've never worn makeup but i'd suspect i would with makeup :o
>>
>>663829039
Moar pls
>>
File: 1.jpg (61 KB, 299x821) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.jpg
61 KB, 299x821
>>663829053
no I don't sorry, just 4chan lol
>>
File: 20140718_173609.jpg (267 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20140718_173609.jpg
267 KB, 640x480
>>663829039
>>663829057
Germany
My problem is, after I cum I often don't like the sissy stuff anymore, sadly no cage
>>
File: 12044278.jpg (31 KB, 480x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
12044278.jpg
31 KB, 480x600
>>
File: 13000995.jpg (32 KB, 480x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13000995.jpg
32 KB, 480x600
>>
>>663828708
so hot
>>
>>663829240
yeah, but this time legs stuck together otherwise your ass looks flatter, and bend a bit more :3
>>
>>663827909
>Do u think u could just stop and totally forget about dressing up?
Nope, never.
>>
>>663829307
Im in germany u r super hot. U have skype?
>>
>>
File: trapcliff.jpg (223 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
trapcliff.jpg
223 KB, 600x600
>>663829135
MOAR
>>
>>663828748
>>663829307
Do you mean CD?
>>
>>663829470
yep, sissymelli
>>
>>663829485
10/10 very passable
>>
File: 006.jpg (163 KB, 873x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
006.jpg
163 KB, 873x1024
>>663829010
haha, they are normal length legs to me tho!
And yes, i was made to be in heels it seems :D
>>
File: 13001601.jpg (17 KB, 480x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13001601.jpg
17 KB, 480x600
>>
File: 20140718_175237.jpg (306 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20140718_175237.jpg
306 KB, 640x480
>>663829523
yup, for me cd and sissy are the same :)
>>
>>663829307
where from germany are you from?
>>
File: 15000994.jpg (43 KB, 590x738) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
15000994.jpg
43 KB, 590x738
>>
>>663829576
Well you wrote "trap" :P
>>
>>663829458
hnnnnnng muh dik
>>
>>663829576
Face pic
>>
>>663820540
>>663819840
>>663819627

I refuse to believe this semen demon is a trap
>>
>>663829545
Well, I would kiss every inch of those beautiful legs. It would take all day. ;)
>>
Hang on posting new thread.
>>
>>663829625
Stuttgart!

>>663829648
ah well, yeah. meant CD :)

>>663829734
nah, not in this thread

also image limit reached new thread pls
>>
>>663829247
That sux u r sooo cute!
>>
>>663829441
heh, image limit reached :)

>>663829753
hehe, would be fun :)
>>
>>663829576
What are you into, cutie? What makes your little engine purrrr?
>>
>>663829625
Westen Unruh Stadt
>>
Next >>663829888
Get in here bois and grills.
>>
>>663829843
New thread needed!

Yeah, I'd start from the ankles upwards. So the very last thing I'd kiss would be those creamy inner thighs... and then... the super secret surprise in between! <3
>>
>>663818854
>>663818854


WITH EVERY TRAP I'VE EVER SEEN YOU CAN SEE THE MAN-NESS IN THE FACE

SHOW A TRAP WITH A PERFECT FEMIMINE FACE
>>
>>663829843
you owe it to me in the next thread :P
>>
>>663830133
usually if i do that, i get manbutt pics
>>
>>663830186
too bad, this time all you'll get is aggressive hitting on and the killing of my unborn babies :P
>>
>>663830029
:D <3

>>663830319
lol
>>
>>663824614
wow very cute,
is that you ?
>>
>>663822811
nice
>>
>>663830411
waiting for that pic in the next thread babe :*
>>
>>663830774
i'll see if there are any on the cuttingroom floor...
(since i kept all the raw pics)
>>
>>663819815
i love this woman. Does she still make any porn. I haven't seen her in a long time
>>
>>663819687
name?
>>
>>663820518
NICE!
MOAR!
>>
>>663826702
Come by Dundee
>>
>>663833356
i'm in edinburgh on the 6th feb ;)
Thread replies: 262
Thread images: 151
Thread DB ID: 426833[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.