[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | | Home]

Hallo medelanders, Nederdraad ftw. Join ook onze Telegram

The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.

Thread replies: 303
Thread images: 103

Hallo medelanders,

Nederdraad ftw.

Join ook onze Telegram groep:

https://t.me/joinchat/AAAAAArucYnkpyxnXAtaMQ
>>
Kanker negers
>>
FVD
>>
>>736415067
Holland hat die geilsten Weiber. I Love NL.
>>
Wat een weertje weer. We treffen het wel. nou, nou.
>>
Friesland represent
>>
Wie heeft meer van deze milf,is van gisteren
>>
>>736415186
En dan zijn er ook mensen die zichzelf vuurheer noemen
>>
>>736416003
Kanker, nee toch?!
>>
File: 1497908993283-b.jpg (2MB, 3000x4500px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1497908993283-b.jpg
2MB, 3000x4500px
>>736415965
Sorry, bedoel deze
>>
Tis kanker warm in Brabant
>>
Ik wil LSD doen, maar ben te skeer om te delen
>>
Waar blijven die sletten foto's
>>
>>736416829
Be the change you want to see in the world
>>
>>736416385
Tis overal warm
>>
>>736417328
Nee
Temperatuur: 17.0 °C
Max vandaag: 20.2 °C - 15:48
>>
>>736417328
Juh oma dr uitgerekte scheur is warm
>>
>>736415939
Op
Kank
Eruh
>>
>>736415939
058 yo
>>
>>736417825
0528 jo
>>
File: file.png (14KB, 526x129px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
file.png
14KB, 526x129px
soo
ff een OPO5 gekocht
>>
Deventer
Male
>>
File: file.png (22KB, 614x174px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
file.png
22KB, 614x174px
En de vive deluxe audio strap
Leuk om rijk te zijn.
>>
>>736415067
te fok is telegram?
>>
Ik wil Nederlandse hoertjes zien!
>>
>>736417676
Fuck is er mis met een lekkere gilf?
Heerlijk als ze van die opgerekte lipjes heeft, wanneer die aan je staaf kleven voelt het net alsof ze een blowjob met d'r punani geeft.
>>
>>736418619
Ben je niet goed ofzo?
>>
File: RIPTURK.jpg (331KB, 1705x687px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
RIPTURK.jpg
331KB, 1705x687px
remove kebab

http://pixelcanvas.io/@4068,719
>>
>>736418757
Fuck jij ben zo duidelijk maagd
Cringe
>>
Waarom zijn Nederlandse toppics zo gay, bijna niemand plaatst foto's van Nederlandse hoertjes
>>
>>736418853
Ben JIJ nie goed ofzo! KANKER IDIOOT
>>
nedersletten?
>>
>>736419008
Doe 1 plaatsen van die kankhoer van een moeder van je. Sekreet
>>
>>736419055
Wat een KANKERSLET
>>
>>736418853
Fking millenials
>>
>>736419055
Bump
>>
File: Kathy Griffin.jpg (119KB, 1280x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kathy Griffin.jpg
119KB, 1280x720px
>>736416727
LSD Ik doe mee
>>
>>736418971
Als jij geen goeie outtie kan waarderen heb jij nog niks gezien jongetje.
>>
>>736418853
Fucking melenial
>>
>>736418476
hoe rijk ben je?
>>
>>736419150
WEES NIET SO DUIDELIJK MAAGD GORE MAAGD
>>
>>736418946
Kababımızı çıxartabilməzsiz!!! REMOVE NETHERLANDS!!!
>>
>>736417825
Netjes, welke wijk
>>
File: 1453661701672.png (2MB, 1080x1920px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453661701672.png
2MB, 1080x1920px
>>
>>736419183
heb 8k nog op men rekening.
>>
>>736419258
MTV
>>
Heeft iemand van jullie imbecielen wel eens incest gedaan?????????
>>
>>736419277
Lekker wijf
>>
>>736419204
Als je door blijft gaan met die autismo gil zal ik wat in je strot moeten proppen.
Maar ik houd er wel van om traps te groomen dus zeg het maar.
>>
>>736419230
Je gore zandkaffer moeder sterft de kanker vuile zandrat. Die gore teef sterft als ze leefde, als een gore moslimslet
>>
>>736419277
>>
>>736419277
Alleen de haartjes lager dan je naveltje, lieve schat
>>
>>736419304
lekker! Ik moet nog wachten tot de 23ste op mijn uitkering
>>
>>736419322
Ik heb sex met me zelf. Dus dat.
>>
>>
>>736419304
Tuurlijk skattie
>>
>>736419401
Droog! Ik heb mijn neef ze pik is een keer gezogen toen hij lag te slapen.
Was kankergay!

Maar wel geil.
>>
>>736419313
kanker droog een liwwarder hier
>>
>>736419387
ga aan het werk bloedzuiger
>>
>>736419370
Goede bush heeft wel wat man.
>>
>>736419322
Toen ik een jaar of 13 was ging ik met mijn nichten van ongeveer 10 zwemmen. We gingen zogenaamd stoeien, maar ik probeerde elke keer de kutjes aan te raken. Goeie oude tijden :)
>>
>>736419355
Vieze gore homo ben je
Vieze poepstamper
Gore poepelikker
>>
>>736418476

>heeft 8k
>rijk

Teef, alsjeblieft
>>
>>736419474
Fuck nee! Ga jij maar lekker werken en belasting betalen zodat mohammed een gratis huis krijgt met inboedel en maandelijks 1500 euro. En terwijl jij aan het werk bent lopen de mohammed lekker buiten en verkrachten je dochter en vrouw.

Wel aan de regeltjes houden en hard werken blanke meneer.
>>
>>736419570
Ik durf te wedden dat jij spontaan zou komen als je m'n zaad in je voelt.
>>
>>736419456
je gelooft me of niet. Mijn rekeningnummer veranderd er niet door.

>>736419470
Stenden en NHL sletjes fietsen altijd zo geil langs

>>736419487
Een goede wel ja.

>>736419571
In vergelijking met de NEET lijers hier wel ja :p
>>
>>736419304
Hahahahahahahahahahahah
Kanker pauper denkt dat paar k rijk is
>>
>>736419498
Oh ouwe snoeperd! Beetje aan die kale kutjes proberen te zitten dat mag niet van Onze lieve heer!
>>
>>736419628
>zodat mohammed een gratis huis krijgt met inboedel en maandelijks 1500 euro
Heet jij mohammed? Want we hadden het letterlijk net over hoe JIJ dit allemaal doet.
>>
>>736419703
Tja was zelf nog een kind, lekker onschuldig zullen we maar noemen
>>
>>736419665
Ik durf te wedden dat je teringmoer sterft met dr bek vol zaad van je opa.
>>
>>736419665
Lmao
>>
>>736419724
Nee kanker mongool dat heet sarcasme.
Ikke niet wereke want Ikke niette betalen voor mohammedsz
>>
>>736419695
Precies, kom langs dan homo
>>
>>736419628
Omdat turkmeneer Nederland aan gort helpt doe jij dat ook maar? Heb wat eer en onderhoud jezelf. en als je gewoon op je gat wil zitten en rijk worden dan moet je gewoon Crypto kopen en een paar jaartjes houden. Heb je nooit meer een uitkering nodig
>>
File: bierslet.jpg (234KB, 1597x1136px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bierslet.jpg
234KB, 1597x1136px
Dit is mijn favo slet.
>>
>>736419055
Wie is het?!
>>
>>736419823
Ik zie geen mohammed hier. Ik zie maar 1 parasiet. En tegelijkertijd ben jij ook de enige die begint te kankeren hierover. Lekker hypocriet.
>>
>>736419791
Zielige 40plusser
>>
>>736419837
Begin maar vast je anus uit de spoelen en mijn bier klaar te zetten.
>>
Waar zijn de nedersletjess
>>
>>736419942
bier lukt wel, uitspoelen ook. jij zult me echter moeten scheren
>>
>>736419893
Je kanker moeder mag dood die kanker slet
>>
>>736419909
ik ben 24, maar goed.
>>
>>736419866
wou zelf dak da wist
>>
>>736420025
En nu al over komen als een 40plusser
Kankertriest
Pleeg zelfmoord
>>
>>736419791
Ik kan me herineren in groep twee basisschool dan was ik een jaar of 5 ofzo Toen hadden we 1 negerin in de klas en die zoog aan mijn pielemoos.
En daarna liet ze der kut zien aan aan jongetjes.
Waar de fuck onze juffrouw was is mij een raadsel.
>>
>>
>>736419807
Ben je getriggert lieverd? Beetje gefrustreerd misschien?
Voel je je schuldig over die boner die je krijgt wanneer ik je laat denken over m'n dikke staaf in jouw kontje?
>>
>>
>>736420085
Zielige pedo
Je bent kankerzielig
>>
>>736419849
Heb ik ook al fuckface.
Nog leuke coins op het oog?
>>
http://pixelcanvas.io/@4082,702
>>
>>736420013
Wat ben je bang dat er minder gratis geld voor je overblijft sjonnie?
>>
>>736420105
Tering maagd EN een laag iq
>>
>>736420143
Heb jij je examen niet gehaald, Sterre?
Ben je daarom een beetje opgefokt?
>>
>>736420155
Oké dan ben je niet zo dom als je klinkt. Iconomi, Zencash en Dash kunnen niet ontbreken in je portfolio
>>
>>736420163
Je kanker moeder
Sterft binnenkort
En die hoer verdient niks beter dan de dood
>>
>>736420052
Jammer man.
>>
>>736419893
Waarom zou ik bijdragen aan een systeem dat het nederlandse volk uitroeit?

Ja maar maar maar het is niet netjes HURR DURR

Zie je niet hoe je geconditioneerd bent om maar alles te nemen
>>
>>736420309
De ironie is dat terug in het reich we mensen met jouw kreupelende mankementen al lang om zee hadden geholpen.
>>
>>736420385
Je bent gewoon een parasiet die preventief in de aanval schiet tegen iedereen om je heen.
Ongetwijfeld zijn deze geestelijke/psychosociale problemen ook dezelfde reden dat je onder de voogdij van het systeem staat.
>>
>>736419498
Zo zie je maar weer: Er lopen meer tbs-ers vrij rond dan er vastzitten. Waarschijnlijk nog maar 15 jaar, maar nu al helemaal verpest. Nederland, een land om trots op te zijn!
>>
>>736420252
>>736420252
Je moeder was opgefokt toen ze over detzfel lag met dr bloedbek en mn dikke spuitlul in dr reet voelde gaan. Kanker dat big schreeuwde gek
>>
>>736420265
Ik zoek een leuke coin die nog onder 1 cent zit die gegarandeerd x100 gaat. Maarja dat wil iedereen :D
>>
>>736420394
Jammer he. Toen ook al een loser.
>>
>>736420385
In de Nederlandse cultuur zit geworteld dat je werkt voor je geld. Zandmensen hebben een hele andere cultuur en werken niet maar zuigen het systeem uit, klopt. grens moet dicht want anders gaat iedereen zo denken als jij
>>
>>736420210
Helpt het nu echt om jezelf dat te vertellen? Voel je je nu minder onzeker?
>>
File: 1492785409722.gif (2MB, 332x215px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1492785409722.gif
2MB, 332x215px
>>736420533
Autismo Maximo
>>
File: IMG_6858.jpg (82KB, 585x455px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_6858.jpg
82KB, 585x455px
>>736419866
>>
File: 1473665608909.jpg (23KB, 365x648px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1473665608909.jpg
23KB, 365x648px
>>
>>736420654
In de Amsterdamse cultuur zit geworteld dat je de rest van Nederland hard laat werken. Zelf zo min mogelijk doen en socialisme promoten zodat je jezelf kan verrijken door geld van de werkende af te pakken.

020 centrum Representeerdtdtd
>>
>>736420849
Lekker hoor!
>>
File: IMG_6040.jpg (80KB, 736x636px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_6040.jpg
80KB, 736x636px
>>736420098
Jezus...Die heeft echt de kop van een trekhaak..
>>
>>736420542
dan moet je kijken naar marktkapitaal niet naar prijs. ZENcash zit wel lekker laag nog. het is een verbeterde versie van Zcash zonder pre-mine
>>
>>736420959
hey!

Lief zijn voor trekhaken.
>>
>>736420493
Alle kinderen doen dat soort dingen dat heet ontdekken. Het feit dat jij dat niet weet betekent dat jij waarschijnlijk thuis onderwijs heb genoten als enigst kind.

Of je bent een politie agent die reactie probeert uit te lokken van gasten hier zodat ze shit toegeven wat ze hebben gedaan en jij ze kan oppakken en je weer een extra streep op je schouder krijgt
>>
>>736420654
Het is geen 1995 meer. Uitkering ligt niet zomaar voor het oprapen. De enige manier waarop iemand er nu een lange tijd aan zit, zoals deze anon, is door ernstige psychische problemen o.i.d. die voorkomen dat hij maar enigszins kan functioneren. Ze hebben de riem erg aangetrokken,geven niet zonder meer dekking meer, en als hij deels kon draaien zat hij in de WAO.
Je hebt het tegen iemand met ernstige geestelijke problemen. Verwacht je nu echt iets zinnigs uit hem? Het wordt een en al omgangsmechanismes en hysterisch gedrag. De hele reden dat hij hier staat te blazen over anderen is omdat hij bang is dat de aandacht anders op hem focust. In het bijzonder z'n eigen aandacht. Zal wel weer zo'n situatie zijn met zo'n doeber die dan emo wordt, z'n polsen doorhaalt en 112 belt wanneer het te stil wordt in z'n hoofd ofzo.
>>
>>736420849
haar tepels kijken scheel
>>
>>736420098
>>736420959
oh
>>
>>736420309
Wauw..Goed weerwoord man!(of jochie in jouw geval) Jij bent echt een internetheld met je gevloek. Echt zo'n pisventje dat wanneer ik je in het weekend tegenkom alles terug wil draaien,sorry zegt met traantjes in de ogen maar alsnog de smaak uit zijn puberale rotbek geslagen krijgt..
>>
>>
>>736421042
Ik heb een paar mooie gains gehad de laatste tijd met DGB en stratis.

Stratis had ik voor 0,30 per stuk is nu 8 dollar. Was wel lekker.

En DGB had ik 50 euro in gestopt paar maanden terug had ik verkocht voor 2000 euro dus was ook een leuke groei op korte termijn.

Jij nog leuke gainss?
>>
>>736421169
Jammer man, Hij heeft echt van je gewonnen in dit internet argument.
>>
>>736421169
Hahaha
Boos omdat je kankermoer dood gaat? Die slet heb niks met dr leven gedaan. Een keertje jouw met je grafbek uit dr sloot geperst
>>
>>736421044
Sorry, trekhaak!
>>
>>736421336
Oh, reken maar! Ik wou dat ik half zijn vocabulair had!
>>
>>736421107
Misschien in dat kut dorp waar jij zit.
In 020 is het kanker makkelijk om uitkering te krijgen.
Je zegt gewoon dat je pijn aan je voet heb en ze bellen je na 6 maanden pas weer op om te vragen hoe het met je voet gaat.
Zeg dat het nog steeds pijn doet en er gaan weer 6 maanden verder.

Als jij denkt dat je moeilijk een uitkering krijgt ben je neukend achterlijk
>>
>>736421075
T is enig kind, niet enigst.
>>
>>736421338
Jij moet rapper worden met jouw taalgebruik, bijstandskind. Je doet het super!
>>
>>736421497
Het niet T
>>
>>736421535
Haha je weet echt niks
Fucking lief
Lekker onwetend blijven liefie
>>
>>736421566
'T*
>>
>>736421338
>aldus de gefaalde abortus
>>
>>736421566
Nee hoor. T is prima.
>>
>>736421491
>borderliner die zich groot houdt
5 jaar geleden had dat misschien gewerkt. Nu ben je gewoon je eigen afkeuring aan't mooipraten.
Feit dat jij dusdanig bent gediagnoseerd met aandoeningen dat niemand meer heil in je ziet en je een volwassen kind op een minimuminkomen van de staatstiet bent is heel briljant hoor! Dat heb je vast allemaal bewust gefaked, geniaal!
>>
>>736421308
Lekker! Jazeker, maar je kan het ook bijna niet verkeerd doen op het moment. Ik was eind 2015 Ethereum aan het minen. 2ETH per dag toen.
>>
>>736421632
Aanhalings-tekens zijn bedacht door joden om onze taal negatief te beïnvloeden en ik doe niet mee aan dit zionistisch complot
>>
>>736421480
Had je goeie baan gehad. Pauper.
>>
>>736421789
Had je toen al verkocht of heb je ze nog?
>>
Pff, kwam hier voor sletjes, tref alleen gevloek aan...
>>
>>736421611
Puur uit een moment van verveling verlaag ik mij nu tot bijstandsniveau. Qua taal, en door een 'gesprek' aan te gaan met iemand die;
1.) te dom is om de standaard Nederlandse grammatica te beheersen
2.) Hoogstwaarschijnlijk zelf als hoerejong is grootgebracht en dus echt niet beter weet.
3.) Vroeger heel veel 'ooms' heeft leren kennen en daar wel heel erg intiem mee is geweest en daarom nu zo (seksueel) gefrustreerd is.
4.) Nooit wat heeft aangetrokken van de psychiatrie die jou hulp bood.
>>
>>736421914
Vroeg daar iemand om traps?
>>
>>736421914
OP
KANKERUH
DAN
>>
>>736422057
>>
>>736421938
Ik heb het gevoel dat jij een paar dingen hebt meegemaakt, jij teleurgesteld bent in jezelf en nu al zijn frustratie anoniem afreageert op vreemden.
>>
>>736421841
Jij hebt een glazen bol bij je in de buurt he? Jij bent echt goed!
>>
>>736422145
Klopt. Klopt als een bus.
>>
>>736422057
Kom we gaan is een keer een shemale neuken op de wallen
>>
>>736422182
Is een keer
>>
>>736422245
?
>>
>>736422107
>>
>>736422288
>>736422288
Fuck je snapt het echt niet. Das pas erg
>>
File: F45D42E.gif (734KB, 500x265px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
F45D42E.gif
734KB, 500x265px
>>736422338
>>
>>736422404
>>
>>736422347
Nee dat jij je kleine ego op moet pompen door iemand taalfauten te berbetere iz alleen maar zielug en geeft alleen maar blijkt van je geestelijke problemen en kleine pielemoos
>>
>>736422404
Kom is een keer mee dan flikker, gangbangen we een shemale
>>
File: 2.jpg (28KB, 668x360px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2.jpg
28KB, 668x360px
>>736422462
>>736422507
Nee bedankt, ik heb wat trap fwb's en ik houd het prive tussen ons.
>>
>>736422464
Nie zo gebeten hond zijn. Jochie toch
>>
>>736422594
>>
>>
>>736422683
Ik heb tenminste een hond. Ik hoef geen huisdieren te vermoorden wanneer ik mijn pielemoos niet stijf krijg. In tegenstelling tot jou relnicht.
>>
>>736422792
>>
>>736419230
hahaha triggered mudslime, kom we vegen die halve maan van de kaart
http://pixelcanvas.io/@4072,694
>>
>>736422902
>>
>>736422594
Meh btje gay van je
>>
>>736422889
Aanamens. Moeder van de fuckups
>>
>>736422944
Sarina Valentina is bae
>>
>>736422944
>>
>>736423048
''Ik heb een minderwaardigheids-complex en moet altijd het laatste woord hebben''

Fucking jood ben je ook. Ga masturberen Sterre
>>
File: preview.jpg (57KB, 890x480px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
preview.jpg
57KB, 890x480px
>>736423099
>>736423178
>>
>>736422861
Nice, meer?
>>
>>736415067
Fuck off frenchfag
>>
>>736423178
Zuig je wel eens piemels? Want Ik heb er nog een in de aanbieding
>>
>>736423253
>>
>>736423379
Nope. Doe in principe de standaard dingen die ik met een vrouw zou doen. Heb dan ook alleen interesse in traps.
>>
>>736415067
>telegram ipv signal
Leuk geprobeerd AIVD
>>
>>736423498
>>
Iemand molenhoek sletten?
>>
>>736422861
Meer?
>>
File: 4PImPGw.jpg (49KB, 720x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4PImPGw.jpg
49KB, 720x960px
>>736423564
>>736423321
>>736423286
>>736423237
>>
>>736423649
Nee, die ander...
>>
>>736423498
Jaja dus je zuigt nooit aan die travestieten hun pielemoos, beetje jammer dat je moet liegen.

Ik heb 2 keer piemel gezogen

1ste keer was mijn neef die lag te slapen
2de keer was een thaise ladyboy
>>
File: 3290365_4_o.jpg (71KB, 1024x687px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3290365_4_o.jpg
71KB, 1024x687px
>>736423939
>>736423860
>>736422146
>>736415067
>>
>>736424031
>>736417736
>>736417676
>>
>>736423939
Waar kom je vandaan?
>>
>>736424180
Amsterdam
>>
>>736424161>>736424180
>>736424220
>>
>>736424220
Oh ik ook ken jij een Tony hij woont in de buurt van het Frederik Hendrik plantsoen?
>>
>>736419437

more? wie df is dit, lijkt bekent
>>
>>736424283
Misschien wat dan?
>>
File: 2747683.15.orig.jpg (39KB, 852x480px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2747683.15.orig.jpg
39KB, 852x480px
>>736424283
>>
>>736424392
Nou hij zit ook wel eens op /b/ en ik heb zijn pik gezogen
>>
>>736424458
WTFFFFF is hij gay??????????
>>
File: 250.jpg (12KB, 250x305px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
250.jpg
12KB, 250x305px
>>736424458
>>736424531
Pic or it didnt gebeurt
>>
>>736424630
>>
>>736418454
idem
>>
File: 625_1000.jpg (195KB, 540x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
625_1000.jpg
195KB, 540x960px
>>
>>736425545
lekker vette snol
>>
Iemand in de buurt van 020 die aan mijn pik wil zuigen????
>>
>>736425545
>Kruipende shot van achter een strandstoel
Zeg eens eerlijk. Hoeveel van haar fotos hangen er nu op jouw muur?
>>
KANKERRR
>>
Nog steeds kk warm in 023
>>
File: 1488801519413.jpg (79KB, 729x749px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1488801519413.jpg
79KB, 729x749px
>>736415186
Held. Hoe forceren we herverkiezingen?
>>
File: mmmm.jpg (44KB, 500x361px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mmmm.jpg
44KB, 500x361px
Traps!
>>
File: mmmmm.jpg (41KB, 500x354px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mmmmm.jpg
41KB, 500x354px
>>
File: mmmmmm.jpg (40KB, 500x358px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mmmmmm.jpg
40KB, 500x358px
>>
File: mmmmmmm.jpg (33KB, 500x356px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mmmmmmm.jpg
33KB, 500x356px
>>
>>736419628
Belasting betalen is een keuze
>>
Hoi allemaal, heeft iemand foto's of filmpjes van de zelfmoordpoging op Ede-Wageningen van vanmiddag? Ik heb letterlijk die trein gemist en nu baal ik als een stekker, ik hoorde dat de persoon nog in leven is, dus die zal wel ontzettende spijt hebben. Maar goed, iemand kiekjes gemaakt?
>>
sinds wanneer is een kanker draad gelijk aan een trap draad?
>>
File: pic_001.jpg (620KB, 3200x2133px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pic_001.jpg
620KB, 3200x2133px
Tijd voor meer sexy shit. Minder gekanker, meer gefap.
>>
File: pic_002.jpg (592KB, 2133x3200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pic_002.jpg
592KB, 2133x3200px
>>
File: pic_003.jpg (587KB, 3200x2133px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pic_003.jpg
587KB, 3200x2133px
>>
File: pic_004.jpg (663KB, 3200x2133px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pic_004.jpg
663KB, 3200x2133px
>>
File: pic_005.jpg (612KB, 3200x2133px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pic_005.jpg
612KB, 3200x2133px
>>
File: pic_006.jpg (460KB, 2134x3200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pic_006.jpg
460KB, 2134x3200px
>>
File: pic_007.jpg (719KB, 2133x3200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pic_007.jpg
719KB, 2133x3200px
>>
File: pic_008.jpg (408KB, 3200x2134px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pic_008.jpg
408KB, 3200x2134px
>>
File: pic_009.jpg (468KB, 2133x3200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pic_009.jpg
468KB, 2133x3200px
>>
File: 1496752331455.gif (277KB, 240x287px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1496752331455.gif
277KB, 240x287px
>>
File: pic_010.jpg (644KB, 2133x3200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pic_010.jpg
644KB, 2133x3200px
>>
File: pic_011.jpg (476KB, 3200x2134px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pic_011.jpg
476KB, 3200x2134px
>>
File: pic_012.jpg (546KB, 3200x2133px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pic_012.jpg
546KB, 3200x2133px
>>
File: pic_013.jpg (475KB, 2133x3200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pic_013.jpg
475KB, 2133x3200px
>>
File: pic_014.jpg (532KB, 3200x2133px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pic_014.jpg
532KB, 3200x2133px
>>
File: pic_015.jpg (706KB, 2133x3200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pic_015.jpg
706KB, 2133x3200px
>>
File: pic_016.jpg (576KB, 2133x3200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pic_016.jpg
576KB, 2133x3200px
>>
File: pic_017.jpg (512KB, 3200x2133px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pic_017.jpg
512KB, 3200x2133px
>>
File: pic_018.jpg (503KB, 2133x3200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pic_018.jpg
503KB, 2133x3200px
>>
File: pic_019.jpg (701KB, 2133x3200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pic_019.jpg
701KB, 2133x3200px
>>
File: pic_020.jpg (626KB, 2133x3200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pic_020.jpg
626KB, 2133x3200px
>>
File: pic_021.jpg (508KB, 3200x2133px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pic_021.jpg
508KB, 3200x2133px
>>
File: pic_022.jpg (632KB, 3200x2133px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pic_022.jpg
632KB, 3200x2133px
>>
File: pic_023.jpg (803KB, 3200x2133px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pic_023.jpg
803KB, 3200x2133px
>>
File: pic_024.jpg (870KB, 3200x2133px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pic_024.jpg
870KB, 3200x2133px
>>
File: pic_025.jpg (610KB, 2133x3200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pic_025.jpg
610KB, 2133x3200px
>>
File: pic_026.jpg (673KB, 2133x3200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pic_026.jpg
673KB, 2133x3200px
>>
File: pic_027.jpg (1MB, 3200x3200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pic_027.jpg
1MB, 3200x3200px
>>
File: pic_028.jpg (1MB, 3200x3200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pic_028.jpg
1MB, 3200x3200px
>>
>>736429459
Wie is dit nog maar?
>>
File: pic_029.jpg (745KB, 3200x2133px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pic_029.jpg
745KB, 3200x2133px
>>
File: pic_030.jpg (674KB, 3200x2133px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pic_030.jpg
674KB, 3200x2133px
>>
File: pic_031.jpg (532KB, 2133x3200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pic_031.jpg
532KB, 2133x3200px
>>
File: pic_032.jpg (493KB, 3200x2133px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pic_032.jpg
493KB, 3200x2133px
>>
File: pic_033.jpg (487KB, 3200x2133px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pic_033.jpg
487KB, 3200x2133px
>>
File: pic_034.jpg (538KB, 3200x2133px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pic_034.jpg
538KB, 3200x2133px
>>
File: pic_035.jpg (538KB, 2133x3200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pic_035.jpg
538KB, 2133x3200px
>>
File: pic_036.jpg (480KB, 2133x3200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pic_036.jpg
480KB, 2133x3200px
>>
File: pic_037.jpg (587KB, 3200x2133px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pic_037.jpg
587KB, 3200x2133px
>>
File: pic_038.jpg (684KB, 3200x2133px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pic_038.jpg
684KB, 3200x2133px
>>
File: pic_039.jpg (475KB, 3200x2133px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pic_039.jpg
475KB, 3200x2133px
>>
File: pic_040.jpg (603KB, 3200x2133px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pic_040.jpg
603KB, 3200x2133px
>>
File: pic_041.jpg (620KB, 3200x2133px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pic_041.jpg
620KB, 3200x2133px
>>
File: pic_042.jpg (595KB, 3200x2133px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pic_042.jpg
595KB, 3200x2133px
>>
File: pic_043.jpg (800KB, 3200x2133px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pic_043.jpg
800KB, 3200x2133px
>>
File: pic_044.jpg (416KB, 2133x3200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pic_044.jpg
416KB, 2133x3200px
>>
File: pic_045.jpg (613KB, 3200x2133px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pic_045.jpg
613KB, 3200x2133px
>>
File: pic_046.jpg (570KB, 3200x2133px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pic_046.jpg
570KB, 3200x2133px
>>
moment of truth. is it a trap or not...
>>
>>736429782
Dat was de picture set
>>
>>736429865
oh. maar gezien de historie van de draad. is het wel of niet een trap. (beter van niet, want ze ziet er wel oke 7/10 uit)
>>
059. Jeweet
>>
>>736428682
In plaats daarvan maar naar Brussel Centraal gegaan?
>>
nog 053 sletten?
>>
>>736429931
Suicide Girls hebben volgens mij geen traps.
Ik ga niet fappen tot ik het zeker weet though
>>
>>736430074
nulvijfnegennogwat btw.
Nederland.
>>
zijn er hier ook sletjes die willen neuken in zeeland?
>>
>>736430365
nee. vrouwen op het internet bestaan niet.
>>
>>736430421
wellus. Ik laatst nog gecyberd met een 14 jarige chick. Ze had ook een vet coole bijbaan
>>
>>736428682
Dude...
>>
>>736430421
Ik heb gisteren nog een krabbelplaatje van je moeder ontvangen hoor.
>>
>>736430529
dat ziet eruit als een ban? report :):)::) vieze vuile kanker pedo
>>
>>736430529
Dude...
>>
>>736430529
Handig he, als ze zelf handboeien meenemen
>>
>>736430653
Hoe weet jij dat? Ze was idd undercover!
Ken je haar?
>>
>>736430701
Had ze een beugel, een lolly en twee staartjes?
In dat geval wel.
>>
>>736430850
ook een snor. die was wat vreemd alleen
>>
>>736430954
Misschien Turks.
>>
>>736431007
dat verklaart wel gelijk de lage stem
>>
File: 0a0a0a4.jpg (1B, 486x500px)
0a0a0a4.jpg
1B, 486x500px
>>736415067
it's true?
Watches at $ 0?
>>
>>736431262
dit is een nederdraad dus praat nederlands. en het interesseert me geen kanker. zijn kanker goedkoop en lelijk.
>>
>>736415067
Waar kan ik als Belg het dichtst over de grens coffeeshops vinden waar ik kan inslaan zonder wietpas?
>>
>>736431262
Wow. dat is echt goedkoop joh.
Misschien moet ik mijn producten ook verkopen voor 0 Euro. Klink als een geweldige verkoopstrategie
>>
File: oldboy_5.jpg (68KB, 1445x826px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
oldboy_5.jpg
68KB, 1445x826px
Ik vind het maar kanker warm.
>>
File: 1418911974394s.jpg (5KB, 187x250px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418911974394s.jpg
5KB, 187x250px
Na een paar jaar mijn HDD naar de kanker, geen geld voor een nieuwe.. kankerzooi.
>>
>>736431342
Ik zal het even vertalen voor je.

het is waar?
Horloges van $(dat is een Dollar, een soort Euro) 0?
>>
>>736419304

>8k
>rijk

neger bevestigd
>>
yoooooooo
>>
Kent iemand hier ene Kim uit Weert, Limburg? Meende dat haar beste vriendin Jenny heet
>>
>>736433527
foto?
>>
File: imageproxy (91).jpg (1MB, 3000x2250px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
imageproxy (91).jpg
1MB, 3000x2250px
>>736416058
>>
>>736433723
>Ze heet Kim Linsen vgm
>>
Iemand slenterprise southside?
>>
>>736418389


Dat is je beste aankoop ooit.
Gefeliciteerd
>>
Kom op jongens, waar zijn de NL sletten
>>
iemand nog sletten uit regio Zwolle/Kampen?
>>
>>736415155
Liep ik vorige week in de Albert Heijn, begint daar zo'n ongeduldige neger het personeel uit te kankeren.. Een Kankerneger; je komt ze soms zo maar tegen in het wild.
>>
>>736431369
Roermond sky
>>
Utrecht sletten??
>>
Iemand Maastricht southside?
>>
>>736436082

Ik
Thread posts: 303
Thread images: 103[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Top | Home]
Please support this website by donating Bitcoins to 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
If a post contains copyrighted or illegal content, please click on that post's [Report] button and fill out a post removal request
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that 4Archive shows an archive of their content. If you need information for a Poster - contact them.