[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | | Home]

Poland thread Hot girls from Poland you know double points for nudes

The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.

Thread replies: 264
Thread images: 151

File: polska.jpg (5KB, 318x159px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
polska.jpg
5KB, 318x159px
Poland thread
Hot girls from Poland you know
double points for nudes
>>
>>
File: m4.jpg (133KB, 642x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
m4.jpg
133KB, 642x960px
>>
File: 000_0006_0001.jpg (528KB, 2160x1440px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
000_0006_0001.jpg
528KB, 2160x1440px
>>
File: 175032303.jpg (90KB, 360x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
175032303.jpg
90KB, 360x640px
>>
File: z13.jpg (58KB, 636x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
z13.jpg
58KB, 636x960px
some one in another thread posted this hot polish chick today
she is fuckable
>>
>>
File: 1481283456423.jpg (169KB, 1080x1080px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1481283456423.jpg
169KB, 1080x1080px
>>
File: 1481272462244.jpg (60KB, 640x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1481272462244.jpg
60KB, 640x960px
>>718659563
your girlfriend?
post more
>>
File: 1481280927921 (1).jpg (278KB, 1080x1080px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1481280927921 (1).jpg
278KB, 1080x1080px
>>
>>718659641
>>
>>718659679
fajna
>>
File: 1481281752695.jpg (116KB, 1080x1080px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1481281752695.jpg
116KB, 1080x1080px
>>
File: a1.jpg (369KB, 644x903px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
a1.jpg
369KB, 644x903px
>>
Ewelinka :3
>>
File: mm.jpg (153KB, 960x794px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mm.jpg
153KB, 960x794px
my friend
she posted that on her facebook
she is hot
>>
>>718659800
>800x1440
fajniutka i te stópcie mniam
masz więcej?
>>
>>718659692
>>
File: m1.jpg (102KB, 960x642px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
m1.jpg
102KB, 960x642px
monika
>>
>>718659920
z twarza?
>>
Olka
>>
>>718659800
Moja osobista dziwka, jej fetyszem jest lizanie własnych stopek z mojej spermy :3. Dlatego wrzuca krypto zdjecia ze stopkami na fb
>>
Apolonia. Fajna lacha, lubi pin-upy.
>>
>>718660072
masz wiecej tych stópek?
w sensie jej zdjęc i jej stópek?
podziel się anon ;)
>>
>>718660110
>>
>>
Klaudia. Młoda ale chędoga
>>
>>718660384
>>
>>718660384
jakies nagie?
>>
Emma.
Nie modelka, ale lubi popozować.
>>
>>718660456
wątpie - jest mega ostrożna gdzie co wstawia. Znam ją, mieszkam niedaleko niej nad morzem i cięzko mi nawet dostrzec jej stópki, chyba, że jest upał i gdzies idzie. Ale zajebosta jest, mowie Ci. Niziutka i seksowna.
Na fb czasem cos wstawi a po tygodniu kasuje
>>
>>718660642
mega ostrożna a z dzieckiem?
>>
>>718660685
Win xD
>>
>>718660685
to przecież nie jej dziecko.
Chociaż w sumie skąd masz o tym wiedzieć xD
jest mama chrzestna tego brzdąca
>>
File: 4897360.jpg (119KB, 640x480px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4897360.jpg
119KB, 640x480px
monika z dębicy
>>
>>718660834
>6
nudes?
>>
>>718660024
ho-ho-ho-ski!
>>
>>718660685
>>718660729
>>718660456
>>
>>718660815
chrzęstną?
>>
>>718660889
nope, :(

>>718660945
here you go, more
>>
>>718660945
>>
dajcie jakie[spoiler][/spoiler] fajne nagie ,chętnie zwale sobie do jakie[spoiler][/spoiler] polki
>>
>>
tostujcie wincyj
>>
>>718661212
>>
>>718661326
wlasnie, dwie osoby wstawiaja, a reszta wali.
udzielać się!
>>
>>718659537
ktos ma jej wiecej?
you got more?
>>
partnerka mojego ojca
>>
File: mon.jpg (47KB, 540x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mon.jpg
47KB, 540x960px
była cheerleaderka z Anwil-Włocławek
>>
>>718661547
>>
>>718661519
podglądasz partnerke ojca?
walisz do niej?
czy moze tez ja ruchasz?
dajesz wiecej
>>
File: IMG_20160923_093047.jpg (442KB, 1200x1600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_20160923_093047.jpg
442KB, 1200x1600px
>>718661737
podejbałem zdj z laptopa wale do niej czesto
>>
>>718661783
pewnie by Ci dała
>>
File: IMG_20160923_093019.jpg (426KB, 1200x1600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_20160923_093019.jpg
426KB, 1200x1600px
>>718661860
nie wiem
>>
COME ON!
CONTRIBUTE GUYS!
>>
File: onesean.jpg (340KB, 590x898px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
onesean.jpg
340KB, 590x898px
>>718660889
>>
i chuj w dupe, leniwce jebane - udzielac sie by watek nie umarl!
>>
polskie cipki najfajniejsze
dawać wiecej mlodych dziurek
>>
>>718659377
greetings from hungary my polak brother
>>
>>718662642
greetings my hungarian brother!
come to poland and drink with us!
>>
>>
File: DSC2.jpg (291KB, 815x935px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC2.jpg
291KB, 815x935px
>>
>>718662756
moar
>>
>>
>>718662812
i jak?
była niewyspana?
>>
>>718662756
no i własnie o to chodzi, własny kontent najlepsiejszy. Wrzucać swoje pizdeczki. Podesłałbym Wam cos z mojej kolekcji ale w pracy jestem
>>
>>718662843
Jak chuj
>>
>>718662812
>>
File: DSc4511.jpg (475KB, 1280x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSc4511.jpg
475KB, 1280x960px
>>718662773
>>
>>718662878
to dajesz więcej ;)
>>718662876
moze masz cos na telefonie?

dalej ludzie - nie opierdalac sie. :D
>>
>>718662876
A jak, trzeba podzielić się seksownymi koleżankami :) z tą którą wrzuciłem >>718662756
miałem do czynienia ;p
>>
>>718662936
a masz cos jej stópek?
>>
File: dasda.jpg (427KB, 1176x955px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dasda.jpg
427KB, 1176x955px
>>718663074
Niestety nie mam
>>
>>718663202
oho, takiej pielegniarce bym sie oddal pod opieke.
dajesz dalej brachu
>>
seksowna kelnereczka
>>
>>718663239
A zapewniam, że opiekuje się wybornie :)
>>
Koleżanka z gimnazjum, nieźle jej cyce urosły przez lata ;p
>>
File: P8200734_CUT_A.jpg (89KB, 375x722px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
P8200734_CUT_A.jpg
89KB, 375x722px
Moja stara, wiele lat temu.
Have fun :P
>>
polish girls are good whores, i fly to poland mostly because of this fact, being black only helps in hooking up ;)
>>
File: m3.jpg (103KB, 960x642px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
m3.jpg
103KB, 960x642px
>>718663420
ożesz w pysk!
masz jej wiecej cos ?
ale .... obijacze :D
>>
>>718663528
kys nig nog
>>
File: C1vyHPBW8AEkFZs.jpg (103KB, 981x735px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
C1vyHPBW8AEkFZs.jpg
103KB, 981x735px
hitler can come by and take u in 2 days. yes?
>>
>>718663553
Jest i cos wiecej :)
>>
>>718663612
Still better than beeing screwed in the ass by Japanese in one day.
>>
taka suka
>>
>>718663612
No, you heard it wrong.
hitler took your mom for 2 days, not poland.
gtfo and learn some history faggot
>>
File: ad.jpg (89KB, 960x540px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ad.jpg
89KB, 960x540px
>>718663700
ohohoho i stópki przesliczne.
Slij więcej jak masz :D
>>
>>718663737
ano jebliwa.
masz więcej?
>>
>>718663737
>>
No siema
>>
>>718663806
jasne anonku
>>
>>718663813
nagie jakies?
albo nogi chociaz?
>>
>>
>>718663806
>>718663849
nagich nie mam, ale szmata lubi dupsko wypinać do zdjęć na fejsie
>>
>>718663837
wylizalbym jej te piersi i nózki i stopy
dzieki anonku - dobra sucz
slij wiecej
>>
>>718663791
>>
>>718663528
Nice bait, polish girls are more red pilled than you can imagine :)
>>
>>718663864
poka jej fb
i jej stopy gdzies widac lepiej?
dobra sucz
>>
>>718663580
cuck
do you want me to fuck your wifey?
>>
File: 4897364.jpg (246KB, 640x853px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4897364.jpg
246KB, 640x853px
>>
File: 4897362.jpg (108KB, 640x480px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4897362.jpg
108KB, 640x480px
>>
>>718663849
>>718663870
>>718663806
>>
Suka mnie zdradzila z kolega jej
>>
kolejna suka
>>
>>718663949
masz więcej tej suczki ?
>>
>>718664015
>>
>>718663959
jej instagram to niczkapiczkaa
udanego fapania
>>
>>
>>718663890
>>
>>
>>718663818
No siema, więcej masz?
>>
Ta to sie lubi ruchać
>>
>>718663420
>>718663881
Kojarzę tą pannę xD
>>
>>718664384
Więcej zdjęć? Jakies namiary?
>>
>>718664384
nooo wyruchałbym ją. masz jej wiecej zdjec?
>>
File: monika15.jpg (77KB, 414x635px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
monika15.jpg
77KB, 414x635px
a z tą po prawej to miałem seks życia
teraz to moja ex - zeby jej obecny fagas wiedzal co ja z nia wyrabialem, gdzie i ile konczylem...
>>
>>718664430
>>718664425
Karolinka z Łodzi
>>
>>718664589
Zajebista dupa. Dawaj więcej, jak masz. Jakies nagie? łatwo namówić na jebanie?
>>718664520
Ou, ładna! Pokaż więcej!
>>
>>718664589
daj wiecej tej karolinki, anonku i dzieki juz za to co dales ;)
jakies fot gdzie sa jej stópki?
>>
>>
>>718664700
>>718664714
Nagich na kompie nie mam, ale wiem, że bawiła się na datezone, nie wiem czy dalej tam jest.
>>
>>718664790
>>
>>718664700
na górze masz jej sporo już ;)


a tu prezentuje Ewelinke, którą znam osobiscie i raz spuscilem sie w bielizne ;)
i buty.
prowadzi sklep z butami - a jej nogi i stopy to kurwa ideał
>>
>>718664858
>>
>>
>>718661910
jaki paszczur, ja pierdole
>>
File: 1484211514919.png (2MB, 1200x1200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1484211514919.png
2MB, 1200x1200px
Ale gówniany ten 4chan . Coraz więcej newfagow. Thready to same cycki ylyl z zebranym bananem i trap-y. Ja się pytam gdzie te dawne dobre thready o opowieściach , rape na YT lub twitchu . Zajebiste rekty i pizza
Dawać mi jakiś fajne linki do pizzy serem bo smutno trochę
>>
Ewa z Radomia
>>
>>718665130
Wyjdź
>>
>>718665130
mnie to raczej tym rape na YT zaintrygowałes :P
>>
Pamela - jest po prostu przezajebistą dupcią
A jak ssie... mmm
>>
>>
>>718665422
Ooo zarąbista, ile ma lat?
>>
>>
>>718665422
Skąd Pamela jest? ;)
>>
>>718665459
20, ale miała 18 jak się ruchalismy.
Leniwa, bez pasji - moze fotografia troche.
Ale piszczala i spijala z mojego chuja mega ochoczo i sprawnie
>>
>>718665622
Ludkowice ;) taka wies, jechalem do niej co tydzien ponad 2h w jedna strone.
Ale było warto,
>>
Strasznie długo dochodzila, ale cipka była ciasna i tak cudownie sie kurczyla podczas orgazmow.
Nie przepadala za spuszczaniem sie na twarz, ale łykała mega chetnie.
No i lubiła anal.
Chociaz bez przesady.
>>
Młoda i baardzo ruchliwa :D
>>
>>718665702
Kurwa, zajebista jest! Wrzuć wszystko, co masz!
>>
>>
>>718665839
Nie dawala sobie zrobic nagich fotek ani nic - wiec mam tylko to co zapisywalem z sociali.
Ale mówię Wam, raz celowo nie wyszedłem mimo iż mi kazała.
Nie było z tego dzieciaka - ale wspominam, bo tak mnie "miesniami" cipki wtedy scisnela z podniecenia, ze chociazbym chcial to bym nie wyszedł.
Ach, takiej drugiej fajnej nie ruchalem jeszcze
>>
>>718665633
Zajebista, dawaj więcej anon
>>
słyszałem, że lubicie gracjanka
czy to prawda?
>>
Najlepsza dupa w Łodzi
>>
to zdjecie ja jej zrobiłem, tak wygladała w okresie jak sie ruchalismy ;)
>>
>>
>>718666106
ja jebe
to bonanzo jest z łodzi?
>>
File: DSC_0363 (2).jpg (288KB, 465x700px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_0363 (2).jpg
288KB, 465x700px
>>
File: DSC_1064.jpg (356KB, 800x610px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_1064.jpg
356KB, 800x610px
>>
koleżanka z liceum.
ruchalbym az po kres dni
>>
>>718666166
No chyba tam mieszka ale czy pochodzi z łodzi to nie wiem
>>
>>718666347
oj weź nie marnuj limitu zdjec w watku na to xD
posmialismy sie, bylo fajnie
a teraz czas na fajne dupcie ;P
>>
>>
>>
>>718666552
Panienka w dżinsach elegancka! Więcej?
>>718666453
Nie przestawaj :P
>>
File: PB061037_CROP_CC_A.jpg (46KB, 329x791px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
PB061037_CROP_CC_A.jpg
46KB, 329x791px
To może taka dupcia?
>>
>>718666608
DON'T YOU DARE TO TROLL ME!
I know what you did there! :P
agr idź, idź. :P
no chyba, że to Cię kręci
>>
File: DSC_1285k.jpg (653KB, 800x714px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_1285k.jpg
653KB, 800x714px
>>718666604
>>
ok ktos moze poza tym panem od tigera bonzo sie poudziela i podzieli z kolegami jakimis zacnymi paniami?
>>
>>718666648
Doceniam twój tok rozumowania, ale nie, z drugiej strony nie ma fiuta ;P
Mogę udowodnić :P
>>
>>718666767
proszę.. nic już nie udawadniaj xD
>>
>>718662756
Ale bym ją ruchał
>>
>>
File: PB061032_CROP.jpg (88KB, 419x759px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
PB061032_CROP.jpg
88KB, 419x759px
>>718666814
No i masz, namówiłes mnie :)
>>
File: pobrane.jpg (7KB, 275x183px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pobrane.jpg
7KB, 275x183px
>>718666925
>>
A tu taki milf
>>
>>
>>718666719
Masz coś jeszcze bo jest zajebista
>>
File: 27947076.jpg (81KB, 311x311px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
27947076.jpg
81KB, 311x311px
>>718667042
>>
>>718667074
Och, zajebisty! Więcej?
>>
>>718667194
>>
>>718667074
Milf może być, ale mogłaby pokazać co pod sukienką ma...
>>
>>718667265
No bomba! Cos bardziej rozbieranego posiadasz?
>>
File: top36.jpg (38KB, 242x242px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
top36.jpg
38KB, 242x242px
>>
>>718663202
fajny tyłek
>>
>>718667319
>>718667332
Też chciałbym to zobaczyć ;p pracuję nad nią :)
>>
File: DS212.jpg (1MB, 1728x3072px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DS212.jpg
1MB, 1728x3072px
>>718667355
Nagich nie mam, ale jakies tam jeszcze mogę wrzucić
>>
A jak jakąś znaleźć/poderwać jak jest się małomównym?
>>
>>718667446
Nie krepuj sie Albercik
>>
>>718667548
Przeczytaj książkę "Gra" Neila Straussa.
>>
>>718667663
gówno
>>
>>718667548
a jestes bogaty?
>>
>>718667746
No ale jak chłopak nie wierzy w siebie to warto przeczytać.
>>
>>
>>718667813
chyba nie
>>
>>718667921
To udawaj mega pewnego siebie, ryzykuj, udawaj ze masz i umiesz wiecej niz umiesz.
Wyrwac wyrwiesz, moze i przelecisz.
Czy utrzymasz?
Zalezy czy sam uwierzyc we wlasne klamstwa.
Związki to umiejętne okłamywanie siebie samego i partnera oraz jeszcze bardziej umiejętne udawanie, że wierzy się we własne i partnera kłamstwa.
Do dzieła Rasputinie!
>>
File: 41.jpg (444KB, 700x933px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
41.jpg
444KB, 700x933px
>>
File: u.jpg (67KB, 540x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
u.jpg
67KB, 540x960px
best blowjob i've ever had
>>
>>718668677
More?
>>
>>718668677
show more of her
>>
File: uu.jpg (69KB, 540x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
uu.jpg
69KB, 540x960px
>>718668705
>>718668710

only got what her fb shows. Not friends on there anymore.
>>
>>
>>718668799
so share what you got ;)
>>
>>718668799
Upload here anyway. Name? Where she's from?
>>
>>
File: uuuuu.jpg (266KB, 1152x2048px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
uuuuu.jpg
266KB, 1152x2048px
>>718668843
>>718668850
>>718668799

Mysłowice or Wroclaw. Unsure. FB says Mysłowice but my ex was from Wroclaw...and they were friends. Oops.
>>
File: uuuu.jpg (42KB, 542x922px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
uuuu.jpg
42KB, 542x922px
>>718668955
>>
>>718668955
moar
>>
File: IMAG1769_1.jpg (204KB, 1518x1234px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMAG1769_1.jpg
204KB, 1518x1234px
Moja dziewczyna, chcecie więcej?
>>
>>718669011
Głupie pytanie. Jasne! Dajesz!
>>
File: uuu.jpg (218KB, 2048x1318px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
uuu.jpg
218KB, 2048x1318px
>>718668995
>>718669010

Soz, last one
>>
>>718669011
ta, pokaż tyłek
>>
>>718669011
już tu była ona w innym wątku i ktos mowil, ze jest z ameryki i to amerykanka
>>
>>718669110
Barbara Ulczok - znajdźcie sobie ;)
>>
>>718669110
She's beautiful!
>>
File: IMAG1786.jpg (926KB, 2688x1520px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMAG1786.jpg
926KB, 2688x1520px
>>718669128
>>718669091
>>718669144
Postuje ja w wielu wątkach pod innymi imionami, wyszukaj w archive to się przekonasz
I co sądzicie, anony?
>>
>>718669110
>>
>>718669237
Niezła dupa, a jakis hardcore? jak ssie albo cos?
>>
>>718669237
ruchalbym ją.
Opowiedz cos o niej, co lubi, co robi i jak to robi
twarz?
stopy?
>>
>>718669260

you on her frineds list?
>>
>>718669335
yeah.
I kissed her once
>>
>>718669390

I came in her mouth...
>>
>>718669390
>>718669415
terrible kisser though...
>>
>>718669415
I don't think you did, anon. ;)
>>
File: zydzi-do-pieca.jpg (105KB, 1032x391px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zydzi-do-pieca.jpg
105KB, 1032x391px
>>718669110


>>718669390
Does she still have the one in a bikini?
I know she was a bit chubbers there, but still, nice boobs.
>>
>>718669529

Ask her.
Names Leon
>>
>>
>>718669529

Also, it's a shame you know her, otherwise I was going to post my ex. (also a polski).

Been burned before, not taking that risk again!
>>
>>
>>718669730
where are you from, anon?
>>
>>718669739
fajna dupa
>>
>>718669811

Is this relating to asking Basia who I am?

Either way, UK, south.
>>
>>718669823
>>
>>718669915
no.
I respect 4chan honour code.
We do not betray our brothers here.
I will not tell her about you and you will not tell her about me.
Also I moved out from Wrocław year ago.
Share anything you want
>>
gamerka - Brunecia
>>
File: snow.jpg (449KB, 2048x1536px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
snow.jpg
449KB, 2048x1536px
>>718670011

Still in Poland?

Went to Wroclaw last Xmas. Snowed the day we left!

The zoo was cool.

You possibly know my ex then.
>>
>>718670188
>>
moja ex z liceum. Teraz jest z kims innym.
Mega piekna, madra i seksowna.
W lozku - lezy i czeka az sie w niej spuszcze, bo ani na twarz, ani do ust. Albo w niej albo na piersi.
No ale dobrze caluje.
>>
>>718670317
Beata
>>
>>718670317
Nie wygląda na wiek licealny anon. :
>>
>>718670350
10/10
>>
>>718670317
>>
File: a.jpg (84KB, 668x1440px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
a.jpg
84KB, 668x1440px
>>
>>718670129
HOOOOOOOLY FUCK awesome!
>>
>>718670363
nie, to jej zdjęcia obecne ;) czyli 25 lat ;)
Nie mam przy sobie zdjęć sprzed paru lat z nią.
W sumie nic ciekawego wtedy nie focilismy.
Glownie sie ruchalismy
>>
>>
Gdzie wy takie brzydkie Polki znajdujecie
>>
>>718670568
ja żadnej nie moge znaleźć :(
>>
File: aa.jpg (185KB, 1152x2048px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
aa.jpg
185KB, 1152x2048px
>>718670415
>>
File: 1466731951829.jpg (53KB, 480x746px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1466731951829.jpg
53KB, 480x746px
>>718670568
>>
File: aaa.jpg (220KB, 1152x2048px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
aaa.jpg
220KB, 1152x2048px
>>718670629
>>
File: aaaa.jpg (233KB, 1152x2048px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
aaaa.jpg
233KB, 1152x2048px
>>718670649
>>
>>718670568
oki, pokaż jaka wg Ciebie jest ŁADNA polka ;)
>>
dlaczego polki mają tak bardzo owłosione cipy?
Czy ktos potrafi mi to wyjasnic?
>>
>>718670700
Testolviron? xD
>>
>>718670682
fajna.
wincyj :D
>>
>>718670727
to chyba nie polak.
>>
>>718670683
przejdź się do najbliższej podstawówki
>>
>>718670759
obrzydliwe
zakop
>>
>>
File: 1453552976774.jpg (17KB, 480x395px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453552976774.jpg
17KB, 480x395px
>>718670759
>>
>>718670746
>>718670727

Yes, she is.
>>
>>
File: z10.jpg (104KB, 640x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
z10.jpg
104KB, 640x960px
>>
>>718671360
Swietna laleczka! Masz więcej?
>>
File: z11.jpg (66KB, 640x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
z11.jpg
66KB, 640x960px
>>718671592
>>
File: z4.jpg (52KB, 640x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
z4.jpg
52KB, 640x960px
>>718671360
>>
>>718671676
>>718671709
Mniam! jakies namiary na nią masz? Wrzuć wszystko, co masz, proszę;)
>>
File: z12.jpg (75KB, 960x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
z12.jpg
75KB, 960x640px
>>
File: z3.jpg (34KB, 720x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
z3.jpg
34KB, 720x960px
>>718671839
jakis inny anon dzisiaj to wrzucał w innym wątku
mówił tylko, że jest z krakowa i ze kiedys z nia spał i sa to zdjecia z fb
ale czy to prawda - wiesz jak to jest z tymi przechwalkami i historyjkami tutaj.
ale fakt, fajna jest.
wiele nie mam juz.
>>
NIECH KTOS ZALOZY NOWY WATEK I DA LINKA TUTAJ DO KONTYNUACJI WĄTKA
LIMIT ZDJEC OSIAGNIETY
>>
>>718672027
>>718672260 jest już nowy
Thread posts: 264
Thread images: 151[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Top | Home]
Please support this website by donating Bitcoins to 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
If a post contains copyrighted or illegal content, please click on that post's [Report] button and fill out a post removal request
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that 4Archive shows an archive of their content. If you need information for a Poster - contact them.