[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | | Home]

Dziewczyny z Polski. Wpisujemy miasto i najlepiej imię.

The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.

Thread replies: 257
Thread images: 84

File: teen-kasia-05-1.jpg (91KB, 1010x650px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
teen-kasia-05-1.jpg
91KB, 1010x650px
Dziewczyny z Polski. Wpisujemy miasto i najlepiej imię.
>>
>>657779332
i moze jeszcze nazwisko i profil na fb?
>>
>>657779472
byłoby spoko
>>
>>657779472

Dobry pomysł kurwiu
>>
File: image.jpg (586KB, 1600x1071px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
586KB, 1600x1071px
I don't know what language you all are speaking. but I like this chick
>>
>>657779332
szmata z fotki OP dała mi tyle zajebistych orgazmów, uwielbiam to jak jęczy

a tak poza tym to nie znam nic ciekawego wartego wrzucenia
>>
>>657779812
może zacznijmy w końcu tego treda
>>
>>657779332
Kurwa!
>>
>>657779754
I think its Polish
>>
>>657780028
Yes it is
>>
>>657779754
It's polish,and the chich is great....I noticed the feet...I liked it.
>>
Kurwa, the only polack word I know
>>
Witajcie pobratyńcy
>>
File: image.jpg (43KB, 400x300px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
43KB, 400x300px
>>
File: banana4.jpg (7KB, 236x244px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
banana4.jpg
7KB, 236x244px
>>657780225
*the best polish word you know
>>
>>657780225
You can define everything with that word in Poland
>Nakurwiać tego temata, dzisiaj tak o 13 to nawet spoko ekipa była.
>>
File: 1445892355783.jpg (80KB, 1024x768px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445892355783.jpg
80KB, 1024x768px
czyjas żonka postowana na /b/
>>
File: image.jpg (127KB, 600x868px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
127KB, 600x868px
so what's the gist of this thread? am I doing it right?
>>
I chuj, skończy się na Kasi
>>
>>657779332
Taaa, dziewczyny z Polski i plakaty po angielsku...
>>
>>657780341
to jest teraz thread o kasi
>>
File: 1441749118531.jpg (183KB, 2000x1525px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441749118531.jpg
183KB, 2000x1525px
Dominika, nei wiem skad
>>
>>657780557
Sosnowiec albo Radom
>>
>>657780479
Why is that massive faggot in the background planking like a retard?
>>
>>657780479
we were supposed to post pics of girls from poland with their names and city they live in

now it's a kasia thread tho
>>
File: image.jpg (331KB, 600x878px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
331KB, 600x878px
>>
>>657780493
bo zdjęcia nie są robione w Polsce baranku.
>>
>>657780439
no właśnie ze względu na tę ekipę chce coś rozkręcić
>>
Agnieszka, Warszawa
>>
>>657780716
2nd
>>
>>657780677
I'd eat that ass out
>>
>>657780716
wygląda trochę... psycho
>>
>>657779332
Kasia is the hottest girl on the planet, shame she didn't do any hardcore:(
>>
>>657780716
>>657780774
3rd
>>
File: 1445037717735.jpg (379KB, 1944x2592px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445037717735.jpg
379KB, 1944x2592px
inna polka postowana na /b/
>>
>>657780821
>visit poland
>look around
>80% asses look like this one

welcome to slavland
>>
File: 1445036946015.jpg (85KB, 473x787px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445036946015.jpg
85KB, 473x787px
>>657780906
>>
Natalia Tarnów
>>
File: image.gif (4MB, 400x400px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.gif
4MB, 400x400px
>>657780716
holy cannoli
>>
>>
File: 1443658634940.jpg (339KB, 1944x2592px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443658634940.jpg
339KB, 1944x2592px
>>657780906
>>657780938
>>
>>657780906
wierzcie lub nie - znam tą sukę

nina, inowrocław, 23 lata

była w chuj grubsza parę lat temu ale pierdoli się jak profesjonalistka
>>
>>657780967
masz tego wiecej?
>>
>>657780835
bo jest... lubiła przebieranki, robienie loda w kinie itp. Ale pojebana.
>>
>>657780967
masz więcej? :D
>>
File: 1445038385951.jpg (23KB, 239x788px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445038385951.jpg
23KB, 239x788px
>>657780994
>>657781028
dobre info
>>
>>657780980
someone x-ray this!
>>
>>657780994
>>657781028

jednak nie, to nie ona, na pierwszej fotce identyk ale dalej już nie
>>
>>657781028
jaki ten świat maly
>>
>>657781098
O jak kekłem XD
>>
File: image.png (1MB, 812x1078px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
1MB, 812x1078px
Pennsyltucky
>>
>>657781251
>>657781090
Takie no, no przeciętne, anony
>>
generalnie mam cały folder nudsów mojej byłej ale lurkuje forczana i by się kapła a chodzi do jednej szkoły ze mną XD
>>
>>657781422
hahahahaha
>>
>>657781458
dawaj jakieś niewinne,nikomu nie powiemy
>>
>>657779332
oh man that vx2100 in the back. yes.
>>
>>657781422
swojego czasu miałem trochę fotek w negliżu pewnej porządnej dupy ale byłem głupi i sprzedałem na nosniku zamiast zostawić sobie kilka kopii

teraz nawet już nie znam żadnej chętnej i dobrej dupy
>>
>>657781422
no co ty, każda kobieta jest pikna
>>
>>657781573
co nie? a wiesz byli[spoiler][/spoiler]my ponad rok ze sobą.. także ona jakie[spoiler][/spoiler] moje też ma.... XDDD nie chciałbym rewanżu
>>
>>657781680
szczególnie z Polanda
>>
>>657781573
>>657781458
>mieć nagie fotki ex
>nie dzielić się nimi
>bać się że będzie opierdol od byłej

kurwa serio
>>
File: image.jpg (1MB, 2448x3264px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
1MB, 2448x3264px
>>
>>657781694
u mnei nie bylo by rewanżu ale jakby cos wyszło to bym chyba musial pozbyc sie wszystkich znajomych, wyjebac za granice najlepiej.
pro tip - es z kreskom nie dziala tutaj kek
>>
>>657781773
opierdol operdolem ona ma jak się zrewanżować a że znam użytkowników 4chana wolę nie ryzykować
>>
>>657781816
ten blacharski gepardzik z tylu, propsy. ale i tak bym jebau
>>
>>657781893
jak rodzina
>>
>>657781854
nie próbowałem jeszcze po cebulowemu tutaj ale już wiem
>>
File: image.jpg (1MB, 2448x3264px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
1MB, 2448x3264px
>>
>>657781997
no to dupsko jest, ze tak powiem, cacy.
>>
>>657780225
kurwa pivo
>>
>>657781958
jak na uczucio raz wstawisz i git a raz Jama czy inny Karuchen wy[spoiler][/spoiler]le do wszystkich twoich znajomych screeny
>>
>>657781893
no dobra uwierzę Ci na słowo
trochę chujowo że w tak małym i zjebanym kraju jak nasza kochana polska wszystko prawie od razu wychodzi na jaw i z nikim przed nikim się nie ukryjesz

nie to co USA gdzie zaszyjesz się w pizdu w lesie i nie masz sąsiada w promieniu 50 kilometrów i możesz gwałcić, ćpać itp
>>
kripszoty z mokotowa
>>
>>657782122
>>
>>657782070
forgot about that word. pivo is beer, right?
>>
>>657782168
>>
>>657782122
zacne dupsko, dawaj co masz
>>
>>657782204
>>
>>657781930
what's jebau?
>>
>>657782176
it's piwo but it's pronounced like pivo and yes it's beer
>>
Teen kasia
>>
>>657782121
no.. EJ KURWA WŁASNIE SOBIE USWIADOMIŁEM ŻE MAM OD CHUJA FOLDERÓW OD IDIOTEK ZE SNAPA CZEKAJCIE ZW XDDD
>>
>>657782204
>>657782245
mam niestety tylko dupsko, nie znam suczki
>>
>>657782176
tak
>>
>>
>>657782299
peerdholeeu
>>
>>657782333
TEN WĄTEK BĘDZIE DZISIAJ DOJEBANY
otwieram folder, podsyłaj
>>
Han Solo umiera
>>
>>657782333
Szlifuje juz berlo.
>>
>>657782374
>>657782245
to chyba najlepszy tylek jaki widzialem na żywo
>>
>>657782333
dobra to i OP coś rzuci
>>
>>657782476
wiemy, zjebie, jestesmy na /b/
>>
>>657782489
zdecydowanie najlepszy jaki ja kiedykolwiek widziałem, a widziałem instruktorkę fitnessu odjebaną w legginsy i szpilki dwa dni temu
>>
>>657782544
kek
>>
>>657782415
huh?
>>
uwaga tostuję moją ulubienicę
>>
>>657782733
>>
>>657782809
>>
>>657782489
>>657782643
normalnie raczej nie łażę za laskami i nie robie im fotek z ukrycia ale ten mnie tak rozpierdolił, ze musialem to udokumentować
>>
>>657782733
skąd suczki jest?
>>
>>657782733
porządnie, ile to ma lat?
ja może w przeciągu kilku następnych dni przelecę laskę znajomego; leci na mnie jak pojebana i każdy to widzi prócz tego idioty, jak mi się uda to porobię fotki za wszelką cenę bo suka warta uwagi i zrobię nowy wątek

postujcie, ja idę na fajkę
>>
>>657782733
>>657782809
>>657782845
wygląda zacnie ale drażnia mnei takie pociete fotki....
>>
>>657779332
Can't understand polish, but Kasia is fucking hot, i love poland just because of her, kurwa
>>
File: image.jpg (1MB, 2448x3264px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
1MB, 2448x3264px
>>
Can someone tell me, what the fuck is wrong the polish politicans... replacing jurisdiction like fucking nazi orban in hungary....
>>
>>657782945
polish girls can be goddamn amazing
>>
>>657782875
jak bym zobaczył taki tyłek w drodze to pracy to spóźniłbym się minimum dwie godziny
>>
>>657782913
nie moge powiedzieć bo skasują treda XD
>>
>>657782998
true dat, eastern girls are the best
>>
>>657782845
no i taki pieniążek na koniec
>>
>>657782954
>>657781997
>>657781816
imie?
>>
>>657783006
napisz słownie i chuje nie zrozumieja
>>
File: h2.jpg (25KB, 300x719px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
h2.jpg
25KB, 300x719px
>>
File: image.gif (2MB, 330x294px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.gif
2MB, 330x294px
>>
ALE PIERDZIAWA
>>
>>657782918
są pocięte bo >>657783006
czyli wyrosnięta jak mało która trzydziestka, porządnie w chuj
>>
>>657783091
na zdjęciach nie wiem czy skończone s z e s n a s c i e XDDDD bo teraz ma s z e s n a s c i e
>>
>>657781893
No tak, bo to na pewno będzie wyglądało tak:

>Anon opublikował jej nagie foty na /b/
>zemsta.jpg
>Hej,obczajcie zdjęcia jakiegos randomowego kutasa
>wszystkie laski które zna smieja sie z Anona
>wszystkie gejki które zna - chcą zgwałcić Anona
>wszyscy goscie których zna - nie przynają się,że widzieli,ale Anon wie,że wewnętrznie smieją się z niego
>Anon zostaje An Hero

Bo przecież nie będzie wyglądało tak:
>Anon zamiescil jej nagie fotki na necie
>zemsta.jph
>Anon!Ty kurwiu! Pozwę cię! etc.etc.
>Spermozbiornik nie zdaje sobie sprawy,że nic nie może zrobić Anonowi,bo nie może udowodnić,że to on opublikował zdjęcia
>Spermozbiornik siedzi cicho i ma nadzieję,że linki do całych setów fotek nie zostaną puszczone do jej znajomych na FB.

tl;dr
>Anony to cipki które boją się byłej dziewczyny jak własnej mamy i nie są w stanie zrozumieć,że Anon nie jest odpowiedzialny za głupie decyzje swoich byłych.
>>
File: image.jpg (1MB, 2448x3264px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
1MB, 2448x3264px
>>657783077
what's that mean?
>>
>>657781251
Agata, to Ty?
>>
>>657783210
najlepszy wiek, kurwa, raz że przeważnie dziewica i sam ją sobie szkolisz to jeszcze wyrobione jak jasny skurwysyn

przegrałem, muszę sobie zwalić
>>
>>657781893
to wstaw bez mordy
>>
>>657783210
o kurwiu,ruchales?
>>
>>657781458
>XD
>szkoła

Zapierdol się, najlepiej jeszcze dzisiaj
>>
lecieć po sztukę czy zmulać?
>>
File: image.jpg (189KB, 960x1280px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
189KB, 960x1280px
>>
>>657783282
we want the name and the place where she lives according to the thread's rules

but yeah she ain't polish so nvm
>>
cyka blyat
>>
>>657783476
MARUSIA !??!!?
>>
Kurwa nie dokumentowanie swojej byłej, bo nie miałem jaj. Teraz żałuję, tęsknię za tym ciasnym dupskiem.
>>
>>657783429
zależy czego
>trawa = marnowanie czasu
>amfetamina = god tier
>>
>>657783417
zapierdolę się na 18 to już niedługo XDDD
>>
>>657783389
ano
>>
>>657783628
gimb anon
>>
by the way, are polacks into shemales or futa?
>>
File: image.gif (2MB, 250x187px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.gif
2MB, 250x187px
oh. I don't speak pole. I'm just shitposting
>>
File: pooteen.jpg (6KB, 259x194px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pooteen.jpg
6KB, 259x194px
>>657783527
mah' Russia.
>>
>>657783702
już dawno nie gimbo ale nor ozumiem że musisz się wyżyć bo 17latek poruchał a ty nie XD hurr jestem taki dorosły durr lurkuje 4chana bo nie mom zycia
>>
Wow, dlaczego ten thread jest po polsku? Angielski za trudny, czy chcecie poszpanować że Polakami jesteście?
I jak już chcecie błyszczeć indywidualizmem to moglibyście się szarpać na coś więcej niż porn thread o jedynej międzynarodowej gwieździe porno z Polski
>>
>>657783707
thank heavens no.
>>
>>657783623
Jak amfa to dla Ciebie God tier to zasłużyłes żeby wciągać to z kutasa
>>
File: 1435421015567.jpg (63KB, 843x474px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435421015567.jpg
63KB, 843x474px
>>657783707
degenerate shit

>>657783623
Stymulanty to chuj i picz poza tym sie lipnie z mdma to miesza
>>
File: image.jpg (31KB, 350x200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
31KB, 350x200px
>>
>>657783860
Thread jest po polsku żebyś mógł zabłysnąć indywidualizmem.
>>
>>657783848
anon nie denerwuj się tak bo przyrki nie zaliczysz
>>
>>657783860
wypierdalaj
>>
Teen Kasia is best Kasia.
>>
>>657783490
Kurwa, bardzo podobna. Ale zdzwiilbym się, jakby to była ona
>>
>>657784020
XDD
HiSu co najwyżej przyrkę mają dałnohumany
>>
File: image.jpg (274KB, 800x600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
274KB, 800x600px
>>
Mam 20 lat, studiuję od dwóch lat [spoiler]filologię angielską[/spoiler], nigdy nie ruchałem ani się nie lizałem. Jakies protipy?
>>
>>657784195
jak można studiować i nie ruchac?
>>
>>657783860
Nie lubisz swojego jezyka tak bardzo, ze cie wkurwia jak ktos go uzywa, kurwiu?
>>
>>657784195
bądź przystojny to protip
>>
>>657784195
Zmień kierunek
>>
File: 1435585903918.jpg (28KB, 600x445px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435585903918.jpg
28KB, 600x445px
>>657784195
zacznij mieć wyjebane + zacznij być /fit/
>>
>>657783628
>>657784317
Daj spoko, laski na filologii są łatwe jak Cholera
>>
File: image.png (2MB, 1502x1127px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
2MB, 1502x1127px
you guys know any good polish jokes?
>>
>>657783735
heyokay.com
>>
>>657782994
I'm not sure what you are talking about, but I think neither do you
>>
>>657784195
Nie studiuj kierunkow humanistycznych chyba, że masz bardzo precyzyjny plan na swoja kariere ktory ich wymaga. Inaczej marnujesz 3-5 lat.
>>
File: 1450209741237.jpg (114KB, 1080x1350px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450209741237.jpg
114KB, 1080x1350px
>>657784497
Once I polished my pole
>>
>>657784195
Zacznij udzielać korepetycji gimnazjalistkom
>>
>>657784672
on mówi o ruchaniu, a Ty mu o sensie studiowania kierunków humanistycznych
>>
File: image.gif (2MB, 480x360px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.gif
2MB, 480x360px
>>657784706
>>
>>657784497
>inb4shitstorm

https://www.youtube.com/watch?v=2-Md5DjBIps
>>
>>657784800
ano
>>
File: 1440957472380.gif (2MB, 500x438px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440957472380.gif
2MB, 500x438px
>>657783860
>>
File: 1435275198140.jpg (696KB, 2835x2234px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435275198140.jpg
696KB, 2835x2234px
Anonki czy na polskich czanach coś sie dzieje? czy też lipa jak na 4szambie
>>
>>657784800
seks jest przereklamowny
>>
Mam olbrzymie parcie zeby postowac moja byla ale kiedys wrzucilem jej nagie foty z twarza i teraz troche ryzyko w chuj.
>>
>>657785089
wytnij twarz albo zaklej pudzianem i postuj
>>
>>657784962
I pewnie dla tego całe życie będziesz walił do takich reklam :D
>>
File: PC060074 (2).jpg (421KB, 1354x2304px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
PC060074 (2).jpg
421KB, 1354x2304px
>>657783342
sekunduję kurwa

Zosia z chujwiekąd, anony z tora wyłowiły
>>
>>657785237
to je dobre kontenty
>>
>>657785237
dobra Zocha! ile lat?
>>
>>657785089
jak już wrzuciłes to pewnie i tak krążą. Nie bądź cipa i nie sraj się przed kobietą która za całą sprawę może cię co najwyżej opierdolić.
>>
>>657785214
nie no, dygam. juz ja jakis pajac wrzucil na imagefap i musialem pisac jakies petycje zeby zdjeli. Chujowo jest sie najebac i postowac.
Tak sobie pierdole tylko, sorry za shitpost
>>
>>657785428
wrzucaj kurwiu a niw lamisz
>>
File: PC060078.jpg (2MB, 3072x2304px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
PC060078.jpg
2MB, 3072x2304px
>>657785237
>>657785294

jak dobre to dorzucam
>>
>>657784283
Szczerze mówiąc to tak, zwłaszcza jak jest kaleczony w nieudolnych próbach spolszczenia żargonu 4chana (kurwiu... wymyślenie tego musiało wymagać geniuszu), w miejscu w którym przez zwykłą uprzejmość powinno się używać języka międzynarodowego
>>
File: image.png (474KB, 526x567px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
474KB, 526x567px
>>
>>657785569
lubie takie piczki jak ona posiada
>>657785428
to wyjdź z tredu
>>
>>657782809
Where is she from? When i was in Poland I boned a girl that looked very similar.
>>
File: IMG_0115.jpg (2MB, 2592x1944px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_0115.jpg
2MB, 2592x1944px
>>657785569
>>657785375

z dwie dychy z hakiem na oko będzie

ubrane, ale po etykietach widać że to pikna rodzima cebulka a nie jakies zachodnie scierwo
>>
>>657785237
>>657785569
moja byla też Zocha, mam sentyment do imienia
>>
File: image.jpg (298KB, 1000x1500px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
298KB, 1000x1500px
am I polish yet?
>>
File: PC060076.jpg (2MB, 3072x2304px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
PC060076.jpg
2MB, 3072x2304px
>>657785796
ps. gołębiewski, jej bolec widać hajsu nie żałował

>>657785739
łap
>>
>>657785796
Zajebiste te hotele gołebiowskiego są
>>
File: PC060077 (2).jpg (675KB, 3072x1620px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
PC060077 (2).jpg
675KB, 3072x1620px
>>657786002
>>657785739
łap x2
>>
>>657779332
>nigger thread
FTFY
>>
>>657779754
Fuck man, that's teen Kasia, I blew so many loads to her
>>
>>657785678
dobra to wypierdalaj z treda kosmopolito
>>
File: 1445039133256.jpg (140KB, 728x1220px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445039133256.jpg
140KB, 728x1220px
>>
>>657785678
wypierdalaj na reddita pierdolcu i wróć na 4chana jak przynajmniej z 18 lat nabijesz,żebys mógł głupotą swiecić z racji niedorobienia a nie młodego wieku
>>
File: image.jpg (775KB, 1350x1800px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
775KB, 1350x1800px
>>
>>657785973
i think you need to land a job in black economy
>>
>>657785569
dobra sucz
>>
File: zosia.jpg (747KB, 986x826px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zosia.jpg
747KB, 986x826px
>>657786087
>>657786036

mam nadzieję, że jest jak piszesz, tak się składa, że wyfarciłem ostatnio bon na dwa tysiaki z hakiem do Wisły, szykuje się pieniężny weekend z loszką
>>
>>657786002
dzięki za picze
>>657786087

Gołębiewski nie jest taki drogi hotel btw, tzn jak na standardy średniej polskiej rodziny gdzie zarabia sie po 2300~ na głowę to lipa trochę ale jak człowiek zarabia uczciwe pieniądze to nie jest tak źle
>>
>>657780557
I have a small dick but must reproduce keks should off
>>
>>657782204
That is legitimately Skrillex
>>
>>657786460
If skrillex had that ass I would still fuck him
>>
>>657786366
będzie gud, dobra pompa jest jak na "stołówce" polacy na all inclusive wpierdalają takie kopy żeby całe wioski afrykańskie papu miały.
>>
>>657786448
I have a huge dick but nobody wants to reproduce with me keks should an hero.
>>
File: image.jpg (21KB, 618x340px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
21KB, 618x340px
>>657786318
speak english!!
>>
>>657779332
there are so many fucking polish kids in my school - i am a teacher here in england - btw ama
>>
>>657786563
hahaha, wyobrażam sobie
>>
File: PC040002 (3).jpg (762KB, 3072x1969px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
PC040002 (3).jpg
762KB, 3072x1969px
>>657786366
>>657786391
niby tak, ale idzie znalezc miejsca gdzie lepiej i taniej. wiadomo, trza podłubać ale czasem w chuj warto
>>
>>657786650
your churchill guy traded away half their country to stalin, so tough shit
>>
File: image.jpg (757KB, 1350x1800px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
757KB, 1350x1800px
>>657786296
>>
>>657786829
they'll be gone soon - uk will pull out the eu. in the meantime i will just look at them in short skirts
>>
>>657786900
co to za cipeczka?
>>
File: PC030074 (3).jpg (392KB, 1198x2260px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
PC030074 (3).jpg
392KB, 1198x2260px
>>657786756
>>657786650
better ours, than some nigger or muslim little shits, don't you think?
>>
>>657786756
piękna picza, aż bym się wczołgał między jej uda

A jak ktoś nie lubi szukać i ma hajsu to ma wyjebane raczej
>>
>>657786284
>>657786197
nie no, nawet się jeszcze nie zacząłem na poważnie kłócić z naszą namolną reprezentacją w internecie, więc dorasatanie musi na chwilę poczekać.
ale dobrze zaczynacie, rozwińcie trochę jak to wszyscy którzy nie używają tej poniżającej parodii polskiego muszą być gówniarzami, to było urocze.
>>
>>657786900
Co zrobić jak się ma kaprawy ryj żeby zaliczać takie sztuki? ech.
>>
>>657787022
good point, i would rather fuck the polish ones that the nigs and pakis
>>
>>657787015
cipeczka?
>>
>>657786592
well, fuck this place anyway
>>
>>657787052
Postujemy ładne panie, osobiscie mam bardzo wyjebane na twoje opinie odnosnie polskiego języka w internecie. Postuj panie albo chociaż na temat albo idź już sobie. Proszę, dziękuję.
>>
File: 365278.jpg (32KB, 517x425px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
365278.jpg
32KB, 517x425px
>>657786756
Ło Panie, ciałko igła, lubie filigranowe kształty, im młodziej wygląda tym lepsza imo no pedo :3
Dojebałbym jakies nudsy ale w chuj znajomków lurkuje 4chana :(
Btw. wyjebisty tred anonki.
>>
File: PC030073 (2).jpg (526KB, 1201x2304px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
PC030073 (2).jpg
526KB, 1201x2304px
>>657787022
>>657786956
good for you. have a nice view

>>657787067
cichodajki z roksy
po uprzednim sprawdzeniu przez garsonierę
dwie stówki i spełniasz marzenia
>>
File: 1aee4918c56bd0c5.jpg (94KB, 671x934px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1aee4918c56bd0c5.jpg
94KB, 671x934px
Hania Zarzycka

Obecnie 23 lata, zdjęcie robione, jak miała 17
>>
File: 1406326213632-Kasia.jpg (214KB, 804x1200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1406326213632-Kasia.jpg
214KB, 804x1200px
>>
>>657787067
/fit/, pewnosc siebie, hajs
Ja to pierwsze zrobiłem to drugie zastępuje alkoholem/ sulbtaminą ale w dużych dawkach.
>>
File: 48068610.jpg (148KB, 640x485px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
48068610.jpg
148KB, 640x485px
>>657787370
>>
>>657787338
a, to też prawda. Kilka razy się bawiłem z dziewczynami polecanymi z garso własnie, w Warszawie nie tak trudno cos miłego złowić.
>>
>>657787370
jakieś nudsy?
>>
>>657779754

>not being able to identify a laguage by its looks

How fucking inbred are you to be that retarded.
>>
File: 55079205.jpg (39KB, 480x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
55079205.jpg
39KB, 480x640px
>>657787460
>>
>>657787370
Tak troszkę god tier jak na mój skromny gust.
>>
File: 1406326310024-Kasia.jpg (241KB, 1200x804px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1406326310024-Kasia.jpg
241KB, 1200x804px
>>
File: 1406326416067-Kasia.jpg (214KB, 804x1200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1406326416067-Kasia.jpg
214KB, 804x1200px
>>
File: jaam5.jpg (266KB, 712x743px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jaam5.jpg
266KB, 712x743px
>>657787022
>>657787322
sunąłbym ją jak dziki knur w każdy otwór
>>
File: 59573251.jpg (75KB, 496x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
59573251.jpg
75KB, 496x640px
>>657787469
nie ma niestety
pewnie jej chłopak Arek Szleszyński naziol ma

>>657787505
>>
>>657787551
kasia ma jakies porno normalne czy tylko zabawki ?
>>
File: 1406326647232-Kasia.jpg (239KB, 804x1200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1406326647232-Kasia.jpg
239KB, 804x1200px
>>
File: filipina-teacher.jpg (20KB, 257x200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
filipina-teacher.jpg
20KB, 257x200px
I am a teacher here in England - mid 20s white - AMA
>>
File: 70544311.jpg (66KB, 640x528px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
70544311.jpg
66KB, 640x528px
>>657787550
ehh no tak
>>657787613
>>
>>657787550
nie przesadzajmy jest ładniutka, z chęcią zobaczyłbym nudsiki, ale Panowie... W Naszym pięknym kraju są dużo ładniejsze damy!
>>
File: image.jpg (84KB, 500x498px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
84KB, 500x498px
>>657787494
I'm american. I can't tell the difference between
>>
File: 98080020.jpg (39KB, 623x460px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
98080020.jpg
39KB, 623x460px
>>657787728
>>
File: 1449217025244.jpg (194KB, 1080x1620px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449217025244.jpg
194KB, 1080x1620px
>>657786756
These girls are foreign and attractive. What a crime.

Fat shaming should be illegal. Healthy girls are all 300 pounds like me.
>>
File: 1406326765229-Kasia.jpg (226KB, 1200x804px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1406326765229-Kasia.jpg
226KB, 1200x804px
>>657787637
I don't know Polish m8 so unfortunately can't answer your question. I think the answer is no, I don't think she does pr0n.
>>
File: IMG_2519 - Kopia.jpg (446KB, 1380x1243px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_2519 - Kopia.jpg
446KB, 1380x1243px
>>657787780
>>657787839
>ten tyłek
>>
>>657787675
My name is Miss Clit.
>>
>>657787637
nigdy nie widzialem, szczerze wątpie
>>
>>657787853
take that shit to /freakshow
>>
>>657786956
>cast-iron guarantee
>>
>>657787780
dlatego napisałem, że "na mój gust"
>>
>>657787604
>>657787466
Warszafka to easy mode. Diw od zajebania, nic tylko sprawdzić opinię (kierwa zawsze, chyba że lubicie hazard) i jebać jak dziki.
>>657787434
chyba że ma się to co kolega wspomniał, to idzie po klubach ułowić

ja z zajebiscie pieknego, ale zadupiatego południa to trochu ciężej o takie sprawy

łapcie pieniężną dupkę
>>
>>657787262
meh.
ok, to po ki chuj jest ten thread stworzony? myślę że wujek google będzie lepszy w przesyłaniu polskich gołych lasek niż grupka ludzi którzy chowają przez ileś tam lat fotki gołych dzieczyn po to żeby móc pokazać na 4chanie że je mają / pozerów którzy mówią że mają fotki ale się cykają bo ich ex blabla yadda yadda.
>>
poland has best prostitutes, i fucked plenty in london. i hope one is ur wife someday fag
>>
File: 1406326835652-Kasia.jpg (220KB, 804x1200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1406326835652-Kasia.jpg
220KB, 804x1200px
She likes her cherries.
>>
L
>>
File: image.jpg (221KB, 628x434px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
221KB, 628x434px
>>657788134
Thread posts: 257
Thread images: 84[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Top | Home]
Please support this website by donating Bitcoins to 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
If a post contains copyrighted or illegal content, please click on that post's [Report] button and fill out a post removal request
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that 4Archive shows an archive of their content. If you need information for a Poster - contact them.