[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Extra juicy! | Home]

Svenska snapbrudar :) gogo

The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.

Thread replies: 303
Thread images: 145

File: IMG_5054.png (1MB, 640x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_5054.png
1MB, 640x960px
Svenska snapbrudar :) gogo
>>
File: IMG_6617.jpg (87KB, 540x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_6617.jpg
87KB, 540x960px
bump
>>
Svaneh
>>
>>588332448
this
>>
File: 1410328967182.jpg (886KB, 1004x1500px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1410328967182.jpg
886KB, 1004x1500px
Ikke akkurat snap men nærme nok
>>
File: 1410329938263.jpg (403KB, 803x1200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1410329938263.jpg
403KB, 803x1200px
>>
>>588332787
Vem är hon? :O
>>
File: 1410329295235.jpg (304KB, 1004x1500px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1410329295235.jpg
304KB, 1004x1500px
>>
File: 1410329969004.jpg (356KB, 803x1200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1410329969004.jpg
356KB, 803x1200px
>>588332854
Du får ingen doxx
>>
File: 1410329906449.jpg (198KB, 803x1200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1410329906449.jpg
198KB, 803x1200px
>>
>>588333001
>588333001

Langa fram sauce pls
>>
>>588333247
Fråga om mer på snusk under requests så får du mer ;) fins masse
>>
>>588333531
Snuska*
>>
File: jävlafitta.jpg (201KB, 1452x1936px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jävlafitta.jpg
201KB, 1452x1936px
drar mitt strå i stacken!
>>
>>588333531

Vad är snuska? Är det någon skum norsk porrsida?
>>
File: jävlafitta2.jpg (247KB, 1452x1936px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jävlafitta2.jpg
247KB, 1452x1936px
>>
sprida kinder
>>
>>588333631
Vem är denna skönheten? :)
>>
>>588333531

Fattar inte ett skit om vilken sida du snackar om?
Hittade något porrforum men det är så jävla flummigt uppbyggt och det är ju bara massa skit gamla dudes?
>>
File: IMG_5055.png (552KB, 640x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_5055.png
552KB, 640x960px
>>
File: Picture1762.jpg (36KB, 640x480px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Picture1762.jpg
36KB, 640x480px
>>
>>588334863

Det där såg allvarligt ut som mitt ex. Haha, sjukt.
>>
>>588332787
Mia?
>>
Dessa har vet jag :)
>>
>>588334963
vad heter hon?
>>
>>588334983
Om du kan namnet får du fan namedroppa!
>>
>>588335026

Aha, det börjar på E.
>>
>>588335023

Det där är ju helt klart 14 åringar.
>>
fina flickor
>>
>>588335071
Emely?
>>
File: vby.jpg (232KB, 856x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vby.jpg
232KB, 856x960px
>>
File: DSC00159 (1).jpg (17KB, 640x480px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC00159 (1).jpg
17KB, 640x480px
>>588335071
no sir
>>
>>588335138
och?
>>
>>588335035
Så jag är rätt?
>>
>>588332233
them quad doubles
>>
File: 1419366944247.jpg (515KB, 1007x1500px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419366944247.jpg
515KB, 1007x1500px
>>588332833
>>
File: mei.jpg (307KB, 547x410px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mei.jpg
307KB, 547x410px
vikingchan yo
>>
>>588335222
Aha, om det är samma gäri så ser hon inte alls ut som henne!

>>588335341

Fuck vet jag, försök få reda på namnet bara, vill fan ge henne en egen runkmapp
>>
>>588335579
Mer! :O
>>
File: IMG_6626.png (503KB, 960x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_6626.png
503KB, 960x640px
>>
File: 20141122_022042.jpg (699KB, 1920x1080px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20141122_022042.jpg
699KB, 1920x1080px
>>
>>588335969

Börjar hennes namn på J? Haha.
>>
>>588335362
thought I was the only one tripping over that... wtf is this magic
>>
>>588336042
Nej F :)
>>
File: snapchat 25.jpg (77KB, 576x1024px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
snapchat 25.jpg
77KB, 576x1024px
>>
>>588336300
milf
>>
>>588336370

Är väl också en brud? ;)
>>
Emma hjalmarsson
>>
>>588336300
omg känner igen henne, namn? :OOO
>>
evelinandersson
>>
jeanette
>>
hade fan fler än väntat!
>>
File: p1i1.jpg (98KB, 600x800px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
p1i1.jpg
98KB, 600x800px
ska jag fortsätta droppa?
>>
>>
>>588336824
therese?
>>
>>588336824
behöver du ens fråga? ba kör
>>
>>
>>
>>
Sätter första bokstaven i deras namn (horornas)
Z
>>
File: IMG_6625.png (536KB, 960x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_6625.png
536KB, 960x640px
>>
So
>>
Jo
>>
Am
>>
Fe
>>
>>588336979
>>588336300

Helvete va snygg!
>>
File: p2i7.jpg (34KB, 640x480px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
p2i7.jpg
34KB, 640x480px
Be
>>
Em
>>
>>588337704
Är det Beatrice??
>>
>>588337784

Beakim. Världens fulaste namn, japp jag vet.
>>
>>588337855

Esm
>>
>>588336300
Vad heter hennes snap? :)
>>
Sista, sen ska jag ut till systembolaget!

Hoppas tråden finns kvar när jag är tillbaks! Då kanske jag fortsätter!

Ta det lugnt /b/röder
>>
>>588338278

Pandactivity !
>>
>>588338392
rulla lugnt bror
>>
Bumpar innan jag drar, vill ha fler gäri i min folder!
>>
startar en ny om ett par timmar?
>>
File: mikass.jpg (152KB, 640x1136px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mikass.jpg
152KB, 640x1136px
Har ett gäng bilder på gamla sexpartners.
>>
>>588341703
ba droppa!
>>
>>
>>
fortsätt grabbar denna tråden skall leva vidare!
>>
File: p4i2.png (679KB, 598x800px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
p4i2.png
679KB, 598x800px
Den här horan gillar jag inte.

Hon heter Natalie, bor i Fruängen tro jag
>>
Det är jag som har laddat upp dom andra bilderna som fortsätter...

Blev 12 stycken åbro 7,6 /alkisvarning
>>
File: p1i6.jpg (107KB, 600x800px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
p1i6.jpg
107KB, 600x800px
>>
BUMPAN
>>
>>588342786
Vem är detta? :O
>>
File: image.jpg (87KB, 915x690px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
87KB, 915x690px
Någon som vet mer om denna brud?
Vet bara att hon heter carro
>>
>>588343962

fackk, kommer inte ihåg så återkommer!
>>
>>588344477

Fett nice, finns inte alls många carro i Sverige. Inga alls nästan. Eller?

Men jo, hon är med på Scandal.
>>
>>588343369
mer på henne?
>>
File: p2i15.jpg (89KB, 800x600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
p2i15.jpg
89KB, 800x600px
>>588345383

Jag har en del! Men hatar att ladda upp bilder på 4chan, tar så jävla lång tid.

Reg
>>
Liljen
>>
Liljend
>>
Några från göteborg?
>>
>>588345992
Mer på henne? :D
>>
Liljenda
>>
>>588345992
>>588346061
>>588346157
>>588346177

Har mycket fler på henne också, eller ja halvnudes.
>>
Hennes röv är ju något att dö för...

Lilje också.
>>
>>588346249
ladda upp på imgur för allas trevnad :D
>>
>>588346249
Helbild? :)
>>
>>588346249

ladda upp allihopa /b/roder
>>
>>588346344
Asså fattar inte riktigt, vad heter hon? xD
>>
nu jävlar ska det runkas
>>
>>588346249
lägg upp på speedyshare?
>>
>>588346501

Haha, det får du lista ut själv!

Håller på att ladda upp bilderna på imgur nu!

klartttt
http://imgur.com/inblg5I,b1i3G5Z,1jWl7i8,SLNBkHb,bxPsoOP,QTJcfsj,ng0vSzD,Xl671zv,lRYrH7l,DsnrKso,kwlwNUm,pdeVYYY,odAOAaq,46XTHNE,cVJ5cwk,1nDiLsw

En annan gäri fick ni också!
>>
EM
>>
>>588346912
big up!!!!!!!!!
>>
>>588347221

Det e luuunch min /b/roder!

Nu får ni också börja dela med er, det är ju jag som gör tråden ;)
>>
>>588347496
skulle om jag hade nåt :((
>>
>>588345864
imgur på henne? ;)
>>
>>588347599

Fett enkelt att skaffa ju, bara smooth talka lite! >>588347656
Ska kolla om jag kan göra något!
>>
Ska röka en feting, kommer säkert tillbaka och delar mer!
>>
File: 137566193650.jpg (75KB, 640x480px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
137566193650.jpg
75KB, 640x480px
1
>>
File: 13756620016.jpg (70KB, 480x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13756620016.jpg
70KB, 480x640px
2
>>
File: 137566201826.jpg (76KB, 480x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
137566201826.jpg
76KB, 480x640px
3
>>
File: 13756620459.jpg (101KB, 480x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13756620459.jpg
101KB, 480x640px
4
>>
Är det bara jag som gillar enhandsbröst bättre än dom lite större? Dom känns så jävla vattniga..

Emma
>>
>>588346177
Lol, Linnea Liljendahl! :O såå jävla het
>>
File: IMG_0499.jpg (73KB, 540x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_0499.jpg
73KB, 540x960px
God fortsättning gubbz!
>>
File: IMG_0149.jpg (94KB, 640x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_0149.jpg
94KB, 640x960px
Dumpar en till åt er! Gamla exet kan lika gärna ligga här!
>>
>>588350206
Ljungberg?
>>
>>588350206

Min med, fuck den där horan!
>>
>>588350572

ahh, för man kan känna igen en brud igenom att se henne i trosor under hennes ikea täcke..
>>
File: IMG_2553.jpg (372KB, 1280x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_2553.jpg
372KB, 1280x960px
>>588350672

Lider med dig broder, här har du en till!
>>
File: 1414674255909.jpg (9KB, 512x288px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414674255909.jpg
9KB, 512x288px
bump
>>
>>588350888

Lider med dig också.. Här har du också en till.

Fan jag hoppas hon dör.
>>
>>588350572

Nix! :)
>>
File: Vår vår vår 060.jpg (112KB, 855x1024px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Vår vår vår 060.jpg
112KB, 855x1024px
>>
Har fan en del porrfilmer med mitt ex, men såååååå dålig människa är jag inte....
>>
File: IMG_2548.jpg (810KB, 1536x2048px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_2548.jpg
810KB, 1536x2048px
>>588351036

Då är vi två! Gott nytt på dig!
>>
>>588351278
Visa dem din jävla tönt!
>>
>>588351333
damn sexiga trips
>>
>>588351333
Mer :))
>>
File: mikkass.jpg (134KB, 640x1136px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mikkass.jpg
134KB, 640x1136px
Tjej från gbg
>>
Vimmerby
>>
>>588351818
ålder?
>>
>>588352078

Haha, linkan alltså?
>>
File: cum.jpg (92KB, 359x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cum.jpg
92KB, 359x640px
Nån som vet vem detta är? :P
>>
File: sun.jpg (116KB, 720x1280px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sun.jpg
116KB, 720x1280px
Gammalt ragg, brukar fortfarande få lite fina bilder då & då.
>>
>>588351333

Dumpar denna också, hon hade fan dom perfektaste brösten någonsin!
>>
>>588352510
haha va?
>>
>>588352757

Haha! Krigsmålningen såg ut som en klass på Ölhävningen i Linköping, hade typ likadant.
>>
>>588352225
18 i bilden. Det var ett tag sedan hon skickade den.
>>
>>588351424

Contributa till tråden istället!

Brud som var tjock förut och blev smal, yolo
>>
>>588352639
Hon är lik min kompis Emma. Men tvivlar på att det är hon.
>>
File: IMG_1328.png (643KB, 640x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_1328.png
643KB, 640x960px
>>588352752

Då äre jobbigt! :/ Vet inte om alla här gillar ben/fötter men dumpar denna!
>>
>>588353180
Vart bor du?
>>
>>588353250

fan vad kvinnliga ben du har!

Schysst rumpa + enhandsbröst = drömbruden.
>>
File: 1414674254779.jpg (15KB, 512x288px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414674254779.jpg
15KB, 512x288px
>>588353087
Jag har för fan gjort det
>>588351028
samma brud
>>
>>588353287
Gurkstaden.
Den Emma jag pratar om bodde här förut, men hon flyttade till Örebro tror jag.
>>
>>588353566
Vilka trakter bor hon i?
>>
>>588353566

Men med porrfilmzz dude, man vill ju inte vara den som är den första liksom.
>>
File: 1414674254121.jpg (15KB, 512x288px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414674254121.jpg
15KB, 512x288px
>>588353670
bra fråga träffade henne på badoo,
fagersta eller avesta tror jag
>>
File: 123.jpg (384KB, 640x890px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
123.jpg
384KB, 640x890px
>>588353402

Kan inget annat än att hålla med!
Dump på exet igen.
>>
Har ganska många nakenbilder + videos av tjejer jag förut hållit på med, men kan tyvärr inte lägga ut alla pga vissa hade inte fyllt 18 när bilderna togs. Kan contributa med dem som är 18+!
>>
File: UzKR5fB.jpg (82KB, 597x800px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
UzKR5fB.jpg
82KB, 597x800px
>>588354226

Kör på /b/roder!
>>
File: 1414674256347.jpg (14KB, 512x288px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414674256347.jpg
14KB, 512x288px
>>588354226 vet hur det känns
>>
File: IMG_0285.jpg (50KB, 640x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_0285.jpg
50KB, 640x960px
>>
>>588354741
Nina? känner igen sängen.
>>
>>588354216

Här får du en till dump på exet!

Bitches aint nothin but tricks and hoes
>>
File: 060.jpg (202KB, 480x546px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
060.jpg
202KB, 480x546px
Is it weird that I let my sister give me a blowjob and let her film it? i was a littledrunk anyway
do u want the vid? Pic related, it's my little whore-sister

come here if u want to watch the vid anyway

>>p-a-s-te-bi-n.com/a6HL1fXi
>>
File: IMG_0161.jpg (225KB, 640x1136px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_0161.jpg
225KB, 640x1136px
Nån randombrud jag hade på snap, kåt som en jävla hingst dock!
>>
File: Aanggie.jpg (129KB, 720x1280px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Aanggie.jpg
129KB, 720x1280px
>>
>>588355139
HAH!

Amanda?
>>
>>588354356
Haha, Miwa
>>
File: Angeling cont.jpg (61KB, 640x626px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Angeling cont.jpg
61KB, 640x626px
>>588355161
Samma tjej. Riktigt fina bröst hade hon
>>
File: äckelex.jpg (340KB, 640x917px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
äckelex.jpg
340KB, 640x917px
>>588355021

Fyfan, hon ser ju riktigt jävla fräsch ut!
Här får du en till!
>>
>>588354888
Nej tyvärr.
>>
rumprumprump

langa rumps brääh
>>
>>588355206

Hahahah ajjemen! Tror fan det!
>>
>>588332787
>>588332833
>>588332879
>>588332952
>>588333001
hun er norsk
>>
>>
File: Angirumpa.jpg (71KB, 820x461px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Angirumpa.jpg
71KB, 820x461px
>>588355323
>>
>>588355314

Tack :( Synd bara att hon lämnade mig för att jag blev deprimerad när min lillebror och morsa fick cancer besked :/
>>
>>588355350

Haha! Hon kommer ju ifrån samma hemstad som mig om det är rätt!

Sverige är så jävla litet.
>>
File: IMG_2559.jpg (404KB, 960x1280px)
IMG_2559.jpg
404KB, 960x1280px
>>588355492

Usch, fyfan! Riktigt vidrig brud som drar för något sådant, kan inte riktigt fatta någon som drar för sånt. #fuckcancer. Hoppas allt blir bra med din bror och mor!
>>
>>588355492
Nämen fö helvete.
>>
File: bild 4-2.jpg (170KB, 640x1136px)
bild 4-2.jpg
170KB, 640x1136px
Tjej som sög av mig i sin storebrors rum varpå jag kom på hans soffa.
>>
>>588355710

Haha dra åt helvete! Du har så rätt, Sverige är förbannat litet!
>>
>>588355819
>>588355823

Yää fan, men det är godartad, men det visste Vi inte precis när vi fick beskedet, så blev lite knas.

Dumpar mer på henne.
>>
>>588356004

Haha, kommer du också ifrån the valley?
>>
>>588355492
Fyfan!
>>
File: IMG_0505.jpg (108KB, 640x1136px)
IMG_0505.jpg
108KB, 640x1136px
>>588356056

Gött å höra det i alla fall!
Här är en dump från en annan gammalt ragg, har tyvärr inga mer bilder på exet! :/
>>
>>588356098

Nix, är från Stockholm! Har inte en jävla aning om hur hon fick min snap, förmodligen från badoo/Hot Or Not eller någon skit dejting app.. :3
>>
File: p10i6.png (610KB, 640x640px)
p10i6.png
610KB, 640x640px
>>588356351

Aha, ja fan! Vad är livet utan motgångar? ;)

Kukhäxan igen!

>>588356463

Aha soft! Fan jag tror att hon flyttade dit, men är inte helt säker!

Har hört att hon ska vara sjukt kinky i sängen dock!
>>
File: IMG_0012.jpg (105KB, 960x958px)
IMG_0012.jpg
105KB, 960x958px
>>588356753

Åhfan! Dags å knega upp kontakten med henne alltså.. ;) Skämt å sido!

Hittade en till på äckelexet!
>>
File: p5i1.png (953KB, 598x800px)
p5i1.png
953KB, 598x800px
>>588357213

fack vad jobbigt det är att hålla reda på alla när dom ändrat tagsen?

Kan ju säga att jag har en del bilder på den här horan, jag tvingade henne att ta såna bilder och skicka till mig, typ helatiden.
>>
>>588357575
posta då? :D
>>
>>588357575
Haha. Skit ska skit ha!
>>
>>588357730
>>588357749
Sant, men man vill ju inte vara den som är den liksom.
>>
>>588332233
OMG quad dubs
>>
>>588357730
>>588357749

Jag menar, det finns ju risken att få betala skadestånd till horan.

Man vet ju aldrig hur dom reagerar liksom.
>>
File: IMG_0500.jpg (131KB, 640x1136px)
IMG_0500.jpg
131KB, 640x1136px
>>588357575

Skit jobbigt!

Haha, vem har inte kränkt nudes på sina brudar! ;) Det är fanimej ett måste i ett förhållande. Dock så var bruden otrogen med en äcklig jävla snubbe jag har hatat i åratal, han fick smaka dock på en och annan höger.

Pic är inte related, har inga fler på exet nu.. :/
>>
File: mikk.jpg (181KB, 640x1136px)
mikk.jpg
181KB, 640x1136px
>>
>>588358057

Haha! Det här min första gång </3
Aha, min brud var inte otrogen dock. Min första gäri var dock otrogen med en av mina bättre polare, så fick slå ner han för att markera (bodde i en jääävligt liten stad)

En annan rumpa jag hade på datorn!
>>
>>588358057
Hon verkar ha fina bröst.
>>
Skulle självklart dumpat om de jag hade var över 18.
Jag är 14 så får av tjejer min ålder. Hur gammla är ni, /b/röder?
>>
>>588358349

Vart är bilden tagen? Tycker jag känner igen kroppen + köket.
>>
File: 1413035939685.jpg (39KB, 576x1024px)
1413035939685.jpg
39KB, 576x1024px
>>588358395

Du lyckas ju jävligt bra ser vi ju! ;)
Hoppas han fick smaka rejält, helvete vad skönt det måste vara att slå ner en polare som gått bakom ryggen.
>>
File: IMG_0330.jpg (80KB, 640x960px)
IMG_0330.jpg
80KB, 640x960px
>>588358395
Rumpbilder är fint!
>>
File: IMG_0010.jpg (105KB, 753x960px)
IMG_0010.jpg
105KB, 753x960px
>>588358498

19!
>>
File: p1i6.png (457KB, 480x640px)
p1i6.png
457KB, 480x640px
>>588358635

Yää! Min morsa var väääärsta knarkaren när jag var liten, så mitt förtroende för tjejer var redan fukkt ifrån början, så hände det där, kan ju säga att jag slooog sönder han. Nu väntar jag bara på att mitt ex också ska vara så dum, även fast vi är slut så kommer jag ändå markera för mina polare.
>>
>>588358598
Någonstans nära Göteborg om jag minns rätt.
>>
>>588358635
Herregud
>>
File: IMG_0503.jpg (121KB, 640x1136px)
IMG_0503.jpg
121KB, 640x1136px
>>588358452

Kropp som en gud men ansikte som skit, tyvärr.
>>
>>588359091
Så jäkla synd med butterfaces.
>>
File: IMG_0501.jpg (140KB, 640x1136px)
IMG_0501.jpg
140KB, 640x1136px
>>588358918

Bara in å veva! ;)
>>
File: IMG_0283.jpg (77KB, 640x960px)
IMG_0283.jpg
77KB, 640x960px
>>
File: IMG_0498.jpg (68KB, 640x960px)
IMG_0498.jpg
68KB, 640x960px
>>588359245

Sorry broder! Skit trist.. :/
>>
File: angeeee.jpg (105KB, 720x1280px)
angeeee.jpg
105KB, 720x1280px
>>
>>588359364
Haha, gått boxning i typ 2 år nu, så tror att dom flesta håller sig undan ;)))

Fett kinky med spegeln sådär, jag älskar fan att knulla brudar framför speglar, se en pumpa på dom är det bästa!

Vad gör ni /b/röder? Jag sitter och dricker grogg tills lammkötten kommer (är 20, väntar på 18 åringar ;)) )
>>
>>588358995

Aha, fackk! Tyckte verkligen jag kände igen leverfläcken på brödet!
>>
File: IMG_1940.png (910KB, 640x960px)
IMG_1940.png
910KB, 640x960px
>>588359751

Då håller man fanimej sig undan! ;D

Väntar på att morsan ska bli klar med käket, hänkar en bärz just nu. Ut med polarna ikväll, Colosseum Tele2. PolarN fyller år så blir att supa ner honom totalt, hoppas på en och annan hemsläp eller bortamatch! :)
>>
>>588359751
Sitter och dricker norrlands hemma. Ska snart till en polare och fortsätta supa där. Jag är själv 18 år.
>>
>>588359751
- Gamla ID:t >>588360065

Glömde förövrigt att jag är 19. :3
>>
>>588333686
>är
WHO IS THIS?!?!?!?!
>>
>>588360065

Fan det låter ju jävligt soft! Ja fan, sup ner han rejält!

Annars blir det ju att haffa tjockisar på badoo, har börjat tycka att det är grymt jävla jobbigt att socialisera helatiden!

>>588360138

Aha! Soft! Det funkar ju, iaf något!

Ni får väl uppdatera tråden med lite nakna snaps ;) ;)
>>
>>588360389

Random bitch, vet inte ens vad hon heter.
>>
Om ni vill kan ni adda mig på Skype, heter shitfacex

Blir alltid cp under vintern, så det är bara att adda om ni vill vara sociala.... :)))) Ska dock dra om 2-3 timmar.
>>
File: IMG_0221.jpg (127KB, 640x1136px)
IMG_0221.jpg
127KB, 640x1136px
>>588360461
Har några bilder till jag som jag kan contributa med.
Här är göteborgsludret igen
>>
Fattar fan inte hur ni kan få brudar så jävla lätt asså.. jag är liksom 20 och har haft 1 flickvän.. tips N' tricks?
>>
>>588360461

Skit drygt att gå ut tycker jag, dyrt som ett helvete och allt man förtär är bara alkohol. Sitter ärligt talat hemma och super med ett par brudar och polare.

Kommer sticka iväg nu så ni får har det jävla gott och dyker det upp någon sådan här tråd igen så räkna med att jag dyker upp!

Gott nytt på er grabbar, ta hand om er!
>>
>>588360816
Aha, vafan håller hon i hasch? Isf höjer hon sin sexighetsnivå!
>>
>>588360849

Jadu, det skiljer ju från person till person! Dejtingappar är ju ett jävligt bra sett att hitta någon brud!
>>
>>588360881

Sant, beror väl på egentligen! Om man har jobb eller inte :)

Men jag kan tycka det är kul, men det roligaste är hemma fester! Blir alltid kaos då, sköt min polare i ansiktet med ett luftgevär för typ 2-3 veckor sen.

Aha! Gott nytt, ta hand om dig /b/roder och vi håller tummarna för dig!
>>
>>588360849
Haha, jag ljuger för att få ligga + fina bilder!
För någon dag sedan började en riktig extremfeminist snapa mig. Så ljög jag så mycket om hur jag skäms att vara kille och bla, bla & bla. Så då fick jag ett dussin nakenbilder och ska hem till henne om två veckor och trycka på na. Det är inte så svårt faktiskt.
>>
>>588360849

Idkade du samlag, eller är det en brud du hade i 2an?

Allt beror egentligen på hur högt du ser dig själv, tjejer faller för självförtroenden och, beroende på vilken range du vill ha 16-19 gillar bad boys, 19-25 gillar hipsters (typ) 25-40, gillar folk som har bra utbildning osv.

MEN det gäller egentligen också 18-40, för alla tjejer vill ha pengar.
>>
>>588360987
Tyvärr inte. Hon var emot allting med alkohol, rökning, droger osv.
>>
Contributa till tråden, jag vill expandera mitt swe girls mapp!

Känns som att det bara är jag som har contributat mest :/
>>
>>588361541

Det där stämmer inte där jag kommer ifrån iaf.
Tjejer gillar killar med självförtroende och att man är sig själv. Har inget med badboys att göra.

Tjejerna jag träffar har aldrig fått alkohol av mig, jag har istället fått av dom + att dom följt med mig hem. Är 23år
>>
>>588361712

En färsking alltså?

Fan det ser ut som hon håller i en hashbit som ser ut som ett hjärta, men man är ju bäng nu själv liksom.
>>
>>
>>588361473
Ser du inte bra ut är du dock fucked
>>
>>588361871

Finns ju brudar som gillar badboys, sen finns det brudar som gillar värsta nördarna?

Jag brukar inte heller köpa alkohol till brudar, eller jo, bara när jag har jääävligt mycket pengar att spendera, men annars får dom 0%

Min grej funkar ju obviously, eftersom det är jag som har mest posts i tråden :)))
>>
>>588361541
Vad räknas som bra utbildningar/yrken då? Vad diggar tjejer?

Svetsare? Takläggare? Grafiska designers?
>>
File: 1234.jpg (1MB, 2048x1536px)
1234.jpg
1MB, 2048x1536px
woop
>>
Hey guys amerifag here, came for the quad dubs, stayed for the legendary content. I must say I am insanely jealous of how fucking hot every single one of these girls are.
>>
>>588362174

Vet inte, när jag brukar träffa helt random tjejer i Storstan så säger jag att jag pluggar till Läkare, men det är bara för att jag pluggade till sjuksköterska men hoppade av, så kan en del om ämnet. Funkar nästan varenda gång.

Annars, kanske civilingenjör, ekonomer och jurister är väl rätt högt uppsatta utbildningar som funkar på dom mesta.

Man måste tro på sig själv, så går att ezz

Mer rumpa.
>>
File: IMG_0453 gg.jpg (375KB, 640x1136px)
IMG_0453 gg.jpg
375KB, 640x1136px
>>588361473
Här är bilden på henne.
>>
File: IMG_1305.png (775KB, 640x960px)
IMG_1305.png
775KB, 640x960px
>>
>>588362492

Hello Amerifag!

Its swedish bitches, swedish bitchez is le best
>>
>>588362170

Jo absolut. Säger ju inte att det inte funkar, vill bara berätta om egna erfarenheter.

Det säger jag itne emot, men jag brukar bara ta med dom hem, sätta på dom, och visa vägen till närmsta bussen. Inga nakenbilder tyvärr :P
>>
>>588361983
Haha, är lite onykter så ser inte allt för bra själv.
>>
>>588362547
Är civilekonom, kanske borde börja skylta med det lite mer.
>>
>>588362639

haha, då lär du ju få dom äckligaste brudarna, som det där förmodligen är!

Nej men skämt åsido, det roliga är ju jakten av att få en tjej, sen om man gör det med massa brudar samtidigt så är det ännu roligare!

Du lär ju börja spela in brudarna, det gör jag.
>>
>>588362148
Tror nog att jag ser bra ut. Många vänner + sexpartners har sagt det iallafall.
Man kan ju testa lägga upp en bild på sig själv på Instagram och kollar hur många gillningar man kan få. Upp till bevis!
>>
>>588362690
Haha, ja är fan fuckad också!

>>588362911

Aha, det är soft! Jag är arbetslös men vet vad jag snackar om och det har fungerat varenda gång jag velat ligga!
>>
>>588362911
Civilingenjör is where it's at.

... nä, nä det är det inte...
>>
>>588363041

Ahh, sen kommer det hela baktända och du får BARA sympatilikes!

Fixa upp en här!
>>
>>588345864
>glasögon
>stora tuttar
thatsmyfetish.jpg

mer på henne månne?
>>
>>588363126
Tycker det är intressant som satan, men jag kikade på en tenta i termodynamik en gång och fick ont i huvudet.
>>
>>588363249

Aha, ska kolla om jag hittar henne igen, har typ 30 olika mappar :/ men lovar att hitta henne igen! Adda shitfacex så kan jag skicka dom till dig. Tråden kommer dö snart.
>>
>>588362944

Jag kan helt ärligt med handen på hjärtat säga att jag har dragit hem ett par av de fulaste, men man tar det man får haha

Har även fått riktigt fina brudar, som återkommit

Jadu, ingen dum idé. brukar oftast vara rätt full så jag vill bara sätta på henne och somna.
>>
>>
>>588363255
Kan säg att jag är jävligt glad att jag inte läser termon, vågrörelselära, hållfasthetslära och all den skiten.
>>
>>588363255

Öjj, /b/röder, sluta snacka termodynamik och börja posta nudes på svenska brudar!
>>
>>588363388
adda vart`?
>>
>>588362174
Jag är rörmokare. När man säger att man är det så får man oftast svaret; "Då tjänar du bra."
Och tjejer gillar ju pengar så.
>>
File: IMG_5052.png (274KB, 960x640px)
IMG_5052.png
274KB, 960x640px
vby
>>
File: Sandra 3.jpg (622KB, 1400x1264px)
Sandra 3.jpg
622KB, 1400x1264px
>>588363432
Vad är du för civilingenjör som inte läser sånt?

>>588363479
Håll käften, jag får bånge av termodynamik.

>>588363519
Ja, brudar är fan bra dumma, säg oss något vi inte vet.
>>
>>588363417

Haha! Sant, finns ju kvällar man suttit på badoo klockan 02:30 och raggat tjockisar, så kan inte hata!

Aha, fan jag kan inte ens ligga när jag är full, blir typ att förlora mitt sexappeal, det värsta är när man dragit tjack + druckit massa, så ska man dra fram till en brud och snacka, så får man henne på kroken direkt, så tröttnar man som fan och då blir bruden så jääääävla på, så kommer man hem och ska ligga med bruden, så har man världens minsta balle pga tjackballe, det suger så jääävla hårt!

>>588363428
Det där är ju en vanlig bild på en tjockis?
>>
File: IMG_1321.jpg (130KB, 480x640px)
IMG_1321.jpg
130KB, 480x640px
>>588363232
Hade bara denna på mig själv. Den är något år gammal men har nog inte ändrats så mycket på det året som gått.
>>
>>588363843

Är det en svenskodlad gurka?

Det fick mig att komma ihåg en historia från en tjejnär vi gick i typ 9an, hon snodde en gurka ifrån hemkunskapen, gick ut med den till toaletten och satt där en kvart, sen när hon kom tillbaka med gurkan i handen så började vi kalla henne gurkan.
>>
Nån som har på henne?
>>
>>588364042

Aha, om du går runt med dom där glajjorna helatiden så är du fan skitråkig.
>>
>>588363484
Skype, shitfacex
>>
File: Sandra.jpg (574KB, 1400x1110px)
Sandra.jpg
574KB, 1400x1110px
>>588364120
Ja. Ekologiskt, till och med.
>>
>>588364238
Haha nejdå. Svetsade väl antagligen när bilden togs, svetsarglajjor hörru.
>>
>>588364296

Ohh, jävligt exklusivt! Köpt på ica nära eller?
>>
>>588363843
Lantmäteri, läser en jävla massa ekonomi och juridik, är mest ingenjör till titel och tänk. Jävligt chill utbildning, bra arbetsmarknad och över 50% brudar i klassen.
>>
>>588364407

Fett bra bild att fråga hur man ser ut, när man ser så jävla mycket av ansiktet.
>>
>>588364120
Haha!!
>>
>>588364498
Hade bara den bilden på mig själv.
Brukar väldigt sällan ta kort på mig själv.
>>
File: IMG_5053.png (1MB, 640x960px)
IMG_5053.png
1MB, 640x960px
>>
>>588364739

Hur fan kan vi hjälpa dig då?

Vart finns du ens? högst upp, mitten, eller lägst ner?
>>
>>588363888

Man ska inte klaga heller tycker jag. Så länge man får ligga så har ju inte kvällen varit helt piss iaf!

Därför jag alltid fiskar runt innan jag drar hem. Bara att få en tjej intresserad sen bara gå runt och prata med alla andra tjejer, den första brukar oftast ändå följa med hem. Gäller att ge henne nog mycket uppmärksamhet så att hon förblir intresserad, då slipper man det mesta av hennes tjat.
>>
>>588364441
Vet ej, det var bruden som köpte det. Kanske på Lidl? Du vet, kvinnofolk har ju så ont om pengar..

>>588364497
Låter soft. Det var nog över 80% brudar i både FEKen och NEKen, och väldigt många var klädda som överklassungar. Hade permanent bånge under studietiden.
>>
>>588364919

Ähh, man klagar ju alltid om man vill förbättra sig liksom.

Hitta sina egna fel --> förbättra dom ---> unlimited amounts of pussaaayyyy
>>
>>588364296
definitivt mer av detta
>>
>>588364887
Menar du i landet då eller?
inb4 lite trögfattad.
>>
>>588364296
nice. varför gör inte min flickvän sånthär?
>>
>>588365101

Sant iofs, men varför just en gurka?

Brudar är väl inte så fattiga att dom inte orkar köpa dildos?

Jag dejtade en brud som använde en eltandborste som vibrator, var ju lite speciellt.

Men hon tände på bdsm och sånt skit, fett äventyrligt!
>>
>>588365330

Hur gammal är du ens kompis?
>>
>>588365502
Linnea Liljendahl bra kropp hon har :)
>>
>>588365555
18, kompis.
>>
>>588365659

Ahh, jag vet! Betalar fan för scandal beauties.

Fick slut på mina egna </3
>>
>>588363843
högupplöst mmmm
>>
>>588365793

Aha, 96a alltså?
Visa en bild på ditt face. Annars måla upp en bild av dig, sen så kör du på den. Men du får inte måla upp för bra bild av dig själv.

Läs böcker, kolla på youtube, finns ju willy beck eller vad han heter, jääävligt bra pickup artist.
>>
File: Sandra CS.jpg (39KB, 375x546px)
Sandra CS.jpg
39KB, 375x546px
>>588365502
Det är väl en vanlig grej, en gurka?

Och den här bruden kunde vara ganska äventyrlig hon också. Här är en bild från Commando S-fester.
>>
File: bachelorgarv.jpg (15KB, 400x400px)
bachelorgarv.jpg
15KB, 400x400px
>>588365555

två rejäla tummar upp för quads
många heilningar från gbg
>>
>>588366276

Vet inte, känner bara en tjej som har dragit upp en gurka i fittan och hon fick smeknamnet gurkan typ 3 år efter det.

Känns som att det är lite WT att dra upp en gurka i fittan liksom.
>>
File: Sandra 4.jpg (609KB, 808x1078px)
Sandra 4.jpg
609KB, 808x1078px
>>588366421
Vad är det för trams?

Hur fan tror du småglin börjar? Knallar upp till en porrbutik och köper en stor svart dildo, 9 bast?
>>
>>588366421

i den åldern när man är cpkåt hela tiden så åker nog det mesta upp i fittan. vet en tjej som skalade gurkor och knullade sig själv med, en annan vet jag drog en kondom över en korv och körde upp.
>>
>>588366922
Hade förut bilder på en tjej som körde upp en falukorv i tvåan efter lite påtryckningar, men den mobilen stals av en pundare.
>>
File: p8i2.jpg (111KB, 600x800px)
p8i2.jpg
111KB, 600x800px
>>588366717

Är du skön eller? Som jag sa innan. Brudar jag träffat, har använt en elektrisk tandborste (inte på den borstiga änden utan den andra).

>>588366922

Det låter Amazing, jag vill också vara med om det.

Jag låg med en super smal brud, som aldrig hade onanerat (var 17) och hon hade den slappaste fittan någonsin.

Så det jag lärt mig, desto tidigare dom börjat experimentera desto starkare muskel har dom.

Postar väl mer då!
>>
File: Sandra 2.jpg (486KB, 1400x1196px)
Sandra 2.jpg
486KB, 1400x1196px
>>588367184
En jävla tandborste fyller väl knappt upp dem? Töjas är ju fan det dom vill, annars kan de lika gärna fortsätta köra upp fingrar i faderittan.
>>
Mer brön åt folket!
>>
>>588367452

Alltså, dom använder det mer som en vibrator.
Jag har deejtat mycket tjejer och dom har aldrig varit pepp på att köra upp grejer i fittan.

Även när jag köpt dom dildos när jag är borta!

Fan vad jag hatar piss, en riktig hässelbyare eller?
>>
>>588367160

åfan, var det ditt verk eller bild som du hittat?
>>
>>588367887

I ridskolan finns det väl någon brud som kör upp en falukorv i fittan?
>>
>>588367184

tjejer som aldrig lattjat med sig själva är tråkiga i sängen, är min erfarenhet iallafall. dom tycker bara att allt känns främmande och obehagligt, veka kärringar.
>>
>>588367866
Fan vad vanilj du är.

Mer vanilj än Emil i Lönneberga, för fan.

>>588367887
Det var jag som fick henne till det! Inte för att det var något nytt för henne, men det var första gången jag sett något så stort i röven.
Thread posts: 303
Thread images: 145[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Top | Home]
Please support this website by donating Bitcoins to 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
If a post contains copyrighted or illegal content, please click on that post's [Report] button and fill out a post removal request
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that 4Archive shows an archive of their content. If you need information for a Poster - contact them.