[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Extra juicy! | Home]

NEDERDRAAD vroegemorgenversie!! goedemorgen liefjessssss!!

The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.

Thread replies: 329
Thread images: 50

File: goedemorgen.jpg (31KB, 440x332px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
goedemorgen.jpg
31KB, 440x332px
NEDERDRAAD

vroegemorgenversie!!

goedemorgen liefjessssss!! wat zijn jullie aan het doen?

[x] billen
[ ] dubbels
[x] koreaan rapporteert in
>>
Goedemorgen, Koreaantje.
>>
Jij komen hier? Praten over mij? Wahahaaoow! Ik laten jou weten. Ik was die beste van de klas, ben geslaag bij Sittard, en komen bij geheime inval bij de kapper. Jij denken ik heb niet over de 300 bevestigde kapoetmaak? Wahahaaoow! Ik ben getraind in gorilla kapoetmaak, en ben beste klaas van de hele Sittard. Jij weet niet wie ik ben, ik maak jou koent kapoet met, kijk hier naar mij. Jij denken jij weg kan komen met zo praten over mij? Over mij? Jij hebt groet probleem jij, wahahaaoow! Terwijl jij doet praten tegen mij, komen ik naar jou, wat denken jij. Ik komen naar jou zielige jij, wat jij leven noemt ik blaas weg. Wahahaaoow! Jij bent kapoet, jij. Ik kan overal, wanneer ik wil in Sittard zijn, en ik maken jou op meer dan zeven honderd maniern kapoet, en dat alleen voor jou koent. Niet alleen komen jij hier, Jij komen hier praten tegen mij! Ik ben getraind in alle koent kapoetmaak, ik toegang tot gehele Sittard, en ik komen jou zielige koent van deze Sittard afblaas, hmmmm haha. Als jij alleen al denken deed wat voor kapoete koent jij krijgen voor jij zeggen hier tegen mij "kijk kapsel van, Klaas" Wahahaaoow, jij wel misschien ander toontje gepraat tegen mij. Maar je komen hier praten, jij komen hier, praten tegen mij. Tegen mij? Wahahaaoow! Wow, als jij denk jij kan zo praten met mij. Jij hebt groet probleem. Ik maak jou koent kapoet, jij niet weet. Wahahaaoow!
>>
Heb jij ook zo'n genoeg van je smerige opgezwollen varkenslijf?
Kan jij ook niet meer tegen de permanente alles overheersende onkeur van zweet, pis en kots?
Ben jij het ook spuugzat dat er frituurvet door je aderen stroomt?
Dat je hijgt als een gepensioneerde poedel met longkanker nadat je als een verlamd zwijn de trap hebt geklommen?
Gebruik dan Heroïne!
Het nieuwe middel tegen eetlust en ergernissen!
Wanneer u Heroïne gebruikt verdwijnen al uw twijfels en zult u zich niet meer druk maken over het oer van uw bestaan
Heroïne, zwemmen in een eindeloze zee van niks!
Heroïne!
>>
What ze fuck did you just fucking say about me, you verdammter Jude? I'll have you know I graduated top of mein class in ze Hitlerjugend, and I've been involved in numerous secret Gestapo raids in Berlin, and I have over 300 confirmed executions. I am trained in gorilla gassing and I am ze top sniper in ze entire Wehrmacht. You are nothing to me but just another race traitor. I will wipe you ze fuck out with precision ze likes of which has never been seen before on this Reich, mark mein fucking words. You think you can get away with saying zat scheiße to me over ze Internet? Think again, arschloch. As vee speak I am contacting mein secret network of spies across Deutschland and your IP is being traced right now so you better prepare for ze storm, blödel. Ze storm zat wipes out ze pathetic little thing you call your life. You're fucking dead, kid. I can be anywhere, anytime, and I can kill you in over seven hundred ways, and zat's just with mein machinenpistole. Not only am I extensively trained in unarmed kampf, but I have access to ze entire arsenal of ze Wehrmacht forces and I will use it to its full extent to wipe your miserable arsch off ze face of ze Reich, you little shit. If only you could have known what unholy blitzkrieg your little "clever" kommentar was about to bring down upon you, maybe you would have held your fucking tongue. But you couldn't, you didn't, and now you're paying ze price, you verdammter dummkopf. I will shit Zyklon B all over you and you will drown in it. You're fucking dead, kiddo.
>>
>>585708636
goedemorgen liefje!!
>>
File: topkek.gif (2MB, 300x242px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
topkek.gif
2MB, 300x242px
>>
Ik moet schijten.
>>
>>585710114
Uh... in welke scene heeft batman een wit pak aan?
>>
Verdikkeme, de pindakaas is op.
Wat moet ik nu gaan eten voor lunch? :^(
>>
GLOOBY GLEIN BILLDEM VROEGEMEAG GIRUGAMESH KEIVRO MORGENVAN PERSI GLOOBY GLABY KROOJENTEI JEKERTEKEJEIKLEI ROBIN VAN FUKJEISKIL!!!
>>
kanker even op stelletje kankerflikkers
>>
Kankergezellig
>>
its meee
>>
>>585708152
Koreaan?
Ben jij dat wijf?
>>
>>585708152
Hey Koreaantje. Post jij je nudes of zal ik het doen?
>>
File: maxresdefault.jpg (200KB, 1920x1080px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
maxresdefault.jpg
200KB, 1920x1080px
>>585710278
>yfw wanneer je pindakaas op is
>>
vierhonderdtwintig blaas het en bekijk ze homo's
>>
File: doublesguy.jpg (12KB, 248x249px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
doublesguy.jpg
12KB, 248x249px
>>585708152
>>
File: 2f7.jpg (25KB, 400x536px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2f7.jpg
25KB, 400x536px
>>
>>585710443
Bijna was je cool
>>
triples en ik post me dick
>>
>>585710382
op die foto? nee. dacht dat jullie lekkere billen wel op prijs zouden stellen. :p

>>585710401
sterf
>>
>>585710401
post dan kanker
>>
>>585710401
Doe jij maar
>>
>>585710549
Nee dat wijf van de vorige threads.
KANKERDRAAD en Nederdraad van eergister
>>
>>585710401
Post ze dan kanker faggot.
>>
Quads en koreaan gaat an hero
>>
>>585710691
ja maar die foto's zijn al een maand oud ofzo.
>>
>>585710403
Did you just call OP a faggot in Dutch?
>>
>>585710744
Wat de fuck lul jij.
Ik bedoel dat jij af en toe wel eens een coffeeshop in liep.
>>
>>585710778
He didn't even reply to OP
>>
>>585710778
Achterlijke Amerikaan
>>
>>585710842
sorry dacht dat je het ergens anders over had. ja dakota nijmegen?
>>
Trips en koreaan post nudes lel
>>
>>585710778
aarsneuker
>>
>>585710997
kanker close
>>
>>585710932
Ja die ja.
Ik woon paar minuten reizen van nijmegen af.
>>
>>585710997
Je moet toch maar eens je scriptje bij stellen.
>>
>>585710997
Rerolling for this
>>
>>585710997
Reroll
>>
>>585711036
waar ergens dan? ik ben nu in nijmegen
>>
>>585711116
>mfw quads+6
>>
>>585711162
Op het moment ben ik in Deventer
>>
>>585711167
>mfw het is quads +5
>mfw deze draden vol zitten met laagopgeleiden.
>>
>>585711292
nee, quads+6. zelfs deze kankerkoreaan snapt dat. ben jij laagopgeleid?
>>
>>585711292
Ik doe nog kader jij? >>> check dem dubs
>>
File: 1418390105879.jpg (21KB, 282x278px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418390105879.jpg
21KB, 282x278px
Gaat deze kanker bende nu al weer 404?
>>
>>585711446
>kader
>vmbo
B&
>>
>>585711515
Bovendien heb ik mijn kanker zwemdiploma.

Staat mooi op mijn cv.
>>
>>585711610
ik heb een zweefvliegvergunning (passagierslicentie)
>>
>>585711721
Kanker strak. Vlieg je zo naar me huis toe?
>>
File: image.jpg (484KB, 1940x2046px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
484KB, 1940x2046px
Brum brum
>>
>>585711850
Is dat die koreaan?
>>
>>585711850
Oh shit, is dat die Koreaan?
>>
>>585711904
>>585711937
Have fun lieffies!
>>
>>585711205
Kanker saai hier tho in deventer.
>>
>>585711850
ik geloof niet dat dit de koreaan is
>>
Iemand nog nudies?
>>
>>585711904
>>585711937
>>585712057
>>585712284
dat ben ik niet. geloof niet alles wat je ziet.
>>
>>585712395
Trips voor je nudes.
Kanker casino dit.
>>
File: koreaan.png (825KB, 716x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
koreaan.png
825KB, 716x960px
>>585712284
>>
>>585712472
Is geen nudes
>>
>>585712472
>koreaan.png
wat vleiend...
>>
>>585712604
Had ze ook niet gepost
>>
>>585712742
er zijn geen nudes van mij.
>>
Waarom geilen jullie allemaal zo op die koreaan? Laten we het gewoon weer hebben over drugs en studeren enzo
>>
Show dan face met stamp
>>
Iemand nog nudes opgeslagen van die grote dutchnudes/nedernaakt draad van gister?!
>>
>>585713411
Jep de hele set
>>
>>585713411
Waren er echt veel nieuwe shit ook ouwe
>>
Voor het eerst naar coffeeshop, welke? Niet amsterdam ofzo is te ver weg
>>
>>585713411
Heb er nog niet naar gekeken overigens
>>
File: ].jpg (229KB, 1280x709px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
].jpg
229KB, 1280x709px
>>585713411
>>
File: 1418641549406 (1).jpg (219KB, 1130x797px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418641549406 (1).jpg
219KB, 1130x797px
>>585713529
>>
>>585713027

Studeren? Ach, breek me de bek niet open.

Kzit nu al 3 maanden in Engeland en nog geen tyvus gedaan aan de universiteit en heb nu tot 10 januari vakantie.
>>
>>585713507
Wil je wat posten ben wat te laat geweest
>>
>>585713558
Als je me verteld waar ik een zip of iets kan uploaden, heb 90 pics ofzo
>>
>>585713529
1/?
>>
>>585713483
nieuwe wil ik graag zien
>>
File: 1418641634044.jpg (342KB, 1280x771px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418641634044.jpg
342KB, 1280x771px
>>585713646
forgot img
>>
>>585713623
https://mega.co.nz/
>>
>>585713623
Nederlandse wijven?
>>
Aan koreaan.
Van Jongen uit deventer.
Kom een keer jemig in almelo.
>>
>>585713678

whats with the hovering shit looks like shes possesed
>>
File: 1418641800537.jpg (146KB, 748x559px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418641800537.jpg
146KB, 748x559px
>>585713678
Ik heb er een paar
>>
File: 1418642460882.jpg (1MB, 1920x1407px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418642460882.jpg
1MB, 1920x1407px
>>585713935
Niet echt nieuwe ofzo.
>>
>>585713784
ja lekker verkracht worden! heb ik nu al zin in.

>>585713867
it's a posture that helps show how perky you are. and flattens the stomach too. win win.
>>
https://mega.co.nz/#!PAEQjaoQ!1a8D9LE84YsLfXHkP3QWYTv5tcOgPSUVMehjIm0lN5g

Kan je zeggen wanneer je gedownload heb, kan ik hem daarna weer deleten
>>
>>585713678
>Eileen van Dongen
>van Dongen
>Dongen
>>
File: 1418647100898.jpg (348KB, 1298x827px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418647100898.jpg
348KB, 1298x827px
>>585713935
>dit posten
>opschool pc
>>
>>585714017
Verkracht worden door een 18 jarige stoner?
Lel like that's going to happen.
>>
>>585714026
>alleen thumbnails
kankerdom
>>
>>585713623
We transfer mail je de link naar je zelf en post je de link hier
>>
>>585714026
>https://mega.co.nz/#!PAEQjaoQ!1a8D9LE84YsLfXHkP3QWYTv5tcOgPSUVMehjIm0lN5g
> Heb em
>>
Kanker. In eerste instantie had ik alle normale pics.....

maar overschreven met thumbnail aangezien ik weg moest LEL
>>
>>585710403
>yfw wanneer
>yfw
>wanneer
>>
?Ben pleiten ff roken jooo
>>
>>585714185
>>585714131
>>585714187

Ik heb de webpage nog in cache waar ik alle pics op normale grootte heb nog openen.

Alleen ben momenteel een beetje lazy....
>>
>>585714440
Misschien zit die in de zip file erbij, valt te proberen
>>
>>585714350
Jonko's zeker, kankerthomas
>>
>>585714109
oh oke nou waar moet ik naartoe?
>>
>>585714459
mooiste billen die ik ooit gezien heb. damn. jaloers. +_+
>>
>>585714026
>https://mega.co.nz/#!PAEQjaoQ!1a8D9LE84YsLfXHkP3QWYTv5tcOgPSUVMehjIm0lN5g
heb hem hoor dankjewel!
>>
Yo post ff die fotos met kanker-grappen, chili con kanker enzo
>>
lekker die thumbnails. Ik heb 3 kwart in groot formaat, overige kwart nog niet gezien. Heeft niemand ze allemaal opgeslagen?
>>
als iemand een vola room maakt, wil mijn collectie erin gooien
>>
Btw, iemand zelf ook wat gepost dan? Of durfen jullie geen nudes te posten?
Ik ben dat draadje begonnen btw
>>
File: image.jpg (53KB, 490x275px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
53KB, 490x275px
>>585714859
>>
>>585715467
ja en spijt van. :p
>>
>>585715467
Dus heb alle foto's, ook die van die gast die sophie poste. Btw sacha kieboom die ik poste heb ik nog even gesnapchat ok meer te weten te komen over haar foto's..
>>
>>585715595
Komt uit capelle en was destijds 16 op de foto's dus niet echt geschikt.
>>
File: image.jpg (48KB, 636x358px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
48KB, 636x358px
>>585715467
>2014
>geilen op nudes
>>
>>585714552
Noman geen jonko
>>
>>585715595
post dan
>>
>>585715552
Nee maar dacht dat ik misschien wel de eerste stap kon zetten op het posten van nudes zodat de rest zou volgen. Maar blijkbaar zijn meer dan de helft van jullie maagd en betafaggots en hebben jullie gene nudes om te posten of hebben het lef niet. Dat is het enige wat ik jammer vind.
>>
Nog meer mensen uit almelo hier?
>>
>>585715829
Zelf ook wat in te brengen dan?
>>
>>585715851
Hahahah wat een kankerleven heb je als je je hierom druk maakt
>>
>>585709793
Fris fris fris fris fris
>>
File: image.jpg (69KB, 640x646px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
69KB, 640x646px
>>585715851
Oc van meid uit mn stad
>>
belgische Shletjes !!
ze is indisch. iemand die meer wilt?
>>
>>585716025
>>
>>585716025
Kankergoor, doe maar niet
>>
>>585716025
Ja ook nudes of alleen shit die je dagelijks op facebook ziet?
>>
>>585715923
Oh nee hoor, mijn leven is best wel goed. Met zoveel nudes heb ik blijkbaar wel plezier in het leven haha
>>
>>585714562
Almelo bij jemig
>>
>>585716097
kk lekker toch
>>
>>585715914
ja als iemand vola room maakt
>>
File: Spiderman_meme_LOL.jpg (39KB, 600x400px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Spiderman_meme_LOL.jpg
39KB, 600x400px
>>585715467
>Denkt dat ie de tread heeft gestart
>Is nu een kanker harde faal haas
>Weet niet hoe /b/ werkt
>ITT Kanker spidey
>>
>>585716136
Leuk voor je, vooral lekker doorgaan dan
>>
Kankernegers
>>
Wanneer komt de nedermannensletten thread
>>
Tief nou toch eens een keer op kanker koreaan, dit is niet jou prive forum om elke dag te gaan lopen aandachts hoeren
>>
Post hier uw nl nudes r/PVDKDs
>>
>>585716535
ik stuur alleen billen en zeg goedemorgen, wat is daar mis mee? sorry hoor...
>>
>>585710145
Ga dan
>>
>>585710543
Wat dacht je van nee.
>>
>>585716178
nee bedankt
>>
>>585716782
Reroll
>>
>>585716558
wtf, ik wou uploaden en nu voor 49 weken gebanned"?
>>
File: 1418407277654.jpg (24KB, 300x216px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418407277654.jpg
24KB, 300x216px
>>585708152
Opgekankert het is nu een spidey tread


Ik word helemaal kanker gek van die kanker koreanen met hun kanker goedemorgen
en maar denken dat ze leuk zijn
komt er weer zon gele kut kanker debiel op je af
en dan zegt ie
goedenmorgen.jpeg

Daar word je toch kanker gek van, ik zeg elke gele muts die je tegen komt laten verkrachten door een inktvis

godverdomme ben er kanker klaar mee dat gekanker elke keer kanker de kanker godverdomme kankerzooi
>>
File: LoveMeganxSex (10).jpg (46KB, 540x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
LoveMeganxSex (10).jpg
46KB, 540x960px
>>
>>585716558
Ben weer de enige zeker !
>>
File: LoveMeganxSex (5).jpg (46KB, 540x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
LoveMeganxSex (5).jpg
46KB, 540x960px
>>
Indien triples, post ik de rest van die kankerkoreaan. Indien quads, post ik haar FB.
>>
>>585708152
te kenker vroeg voor dit
>>
>>585716956
Reroll
>>
>>585711111
>>
File: LoveMeganxSex (1).jpg (99KB, 960x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
LoveMeganxSex (1).jpg
99KB, 960x960px
>>585716926
ik maakte 'm aan en wilde uploaden, maar ineens voor bijna een jaar gebanned..
>>
>>585716956
wie ben jij? stuur me ff een berichtje ofzo?
>>
File: hoogland.jpg (43KB, 800x686px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hoogland.jpg
43KB, 800x686px
>>
File: image.jpg (130KB, 640x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
130KB, 640x960px
>>585716857
Kek
>>
>>585717201
Hoe dan ?
>>
>>585717235
Wat hoe dan
>>
File: 1413116513493.png (9KB, 200x200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1413116513493.png
9KB, 200x200px
>>585716934
>mgw je nooit zo'n snapchat zal krijgen
>>
>>585717314
waarom werd jij ook gebanned?
>>
>>585716692
trek het je niet aan koreaan
lol dat rijmt ze snappen niet dat je gewoon een gezellige draad maakt vol kanker zonder zelf nudes te posten. je mag doen wat je wil in dit land.

gr rogier
>>
Posten dan r/PVDKDs
>>
>>585717351
Zie je toch in die foto
>>
>>585717355
ROGIER.

/b/roderick niet hier.
>>
>>585717434
oh, bij mij stond er niks
>>
>>585717482
Moet je in chat iets poste dan staat er reason en anders zijn t nazi mods
>>
File: 2356663233.jpg (83KB, 600x800px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2356663233.jpg
83KB, 600x800px
>>
>>585717355
Beste Rogier,

Je bent een kanker beta die nooit een vriendin zal krijgen hoe aardig je ook voor ze bent. Sterf een pijnlijke dood vieze whiteknight.

Groetjes,

Je moeder
>>
>>585716692
Ik zie geen billen..
>>
>>585717355
Beste rogier, ik ben het niet eens met de post hierboven
>>
File: 1418642201078.jpg (43KB, 476x344px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418642201078.jpg
43KB, 476x344px
>hopend dat koreaan een goeie 6/10 is
>haar nooit zullen zien
>sadbtard.jpg

ook bekijk ze
>>
>>585717741
zie
>>585708152
(ik zei niet dat het mijn billen waren)
>>
>>585717635
Wie is dat?
>>
>>585717774
zijn al genoeg foto's van mij gepost... >_>
>>
>>585717882
Vertel mij dan even welke.
>>
Vertel me welke muziek hebben jullie op het moment opstaan.
>>
>>585718050
https://www.youtube.com/watch?v=7tn64z2cCdk
>>
>>585718050
Frank sinatra
>>
>>585718025
ik heb in nederdraden wat gepost (10-20 ofzo?), vroeger (~jaar geleden) soms requestdraadjes gemaakt. zit op /soc/.
>>
>>585718050
Frank Sinatra,, edit; en jij?
>>
>>585718172
Frank sinatra geweldige muziek.
Ik heb Iggy pop - passenger.
>>
>>585718050
https://www.youtube.com/watch?v=jxIoYNj3B5I&index=5
>>
>>585718212
Afgelopen paar dagen veel klassiek ook naast Frank. Werkt lekker. haha
>>
>>585717882
Gooi er is 1 van je gezicht online, als ik je in den bosch of nijmegen tegenkom moet ik je wel kunnen herkennen
>>
>>585718050

https://www.youtube.com/watch?v=Cx01fOYsc6E

Kanker edgy
>>
>>585718283
doe ik niet aan
>>
>>585718268
Geef me een beetje goeie muziek.
Ik ben verliefd geworden op dit nummer.https://www.youtube.com/watch?v=3CqsSuWMGQ8
>>
>>585718359
mietje
>>
>>585718381
Wil je klassiek of jaren 80?
>>
Fkru hojjollem bris da hulba kdbsusjd fuck you guys
>>
>>585717442
hallo roderick
alles goed? ik heb net ontbeten met noedels. en nu hoor ik je denken maar dat is toch avondeten? nee ik heb er eieren bij gedaan en nog effe in de magnetron zodat het ei stolt en je een hartig ontbijt hebt slim he? Er was geen lekker brood meer dus ik moest wel. het brood in voor mn lieve kipjes

gr rogier
>>
>>585718050
https://www.youtube.com/watch?v=nIicpwPJCyo
>>
>>585718423
Beetje 70'80'90'
>>
>>585718423
Deze blijft ook geweldig.
https://www.youtube.com/watch?v=wvUQcnfwUUM
>>
>>585718464
Schat ik ben roderick niet<3

>>585718423
Jij mag m verder helpen haha
>>
>>585718359
Spijtig
>>
>>585718484
Perfect, ik heb zo'n lijst.
>>
>>585718576
Geweldig
>>
>>585718576
Deel 'm ook met mij:O
>>
>>585710217
opkankeren
>>
>>585717200
Is deze chick Nederlands?
>>
De eerste tien.

https://www.youtube.com/watch?v=lDK9QqIzhwk
https://www.youtube.com/watch?v=n4RjJKxsamQ
https://www.youtube.com/watch?v=ST86JM1RPl0
https://www.youtube.com/watch?v=OMOGaugKpzs
https://www.youtube.com/watch?v=MbXWrmQW-OE
https://www.youtube.com/watch?v=1w7OgIMMRc4&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=djV11Xbc914&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=vtPk5IUbdH0&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=IGAVwQAmAHs
>>
Ik wil eens een meisje uit Alphen aan den Rijn zien..
>>
https://www.youtube.com/watch?v=kyE4CLM0QIA
https://www.youtube.com/watch?v=Xuz94ZIPfJk
https://www.youtube.com/watch?v=AR8D2yqgQ1U
https://www.youtube.com/watch?v=EPOIS5taqA8
https://www.youtube.com/watch?v=m0AKJMGxwpE
https://www.youtube.com/watch?v=JmcA9LIIXWw
https://www.youtube.com/watch?v=IeqtAB1WgEw
https://www.youtube.com/watch?v=oawfn73Va6M
https://www.youtube.com/watch?v=0jlHz0wF0Ig
https://www.youtube.com/watch?v=M0pWejAnLUQ
>>
>>585718738
Kan je ze niet in afspeellijst delen<3?
>>
>>585718142
POST DAN GODVERDOMME KANKERWIJF IK WIL JE KONT VOLBLAFFEN
>>
File: 1304965193730.jpg (57KB, 512x512px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1304965193730.jpg
57KB, 512x512px
Homo's. Leiden rapporteert in met kanker
>>
>>585718878
haha kanker mooi deze
>>
https://www.youtube.com/watch?v=-vMBp6iUJzk
https://www.youtube.com/watch?v=y6QBaZHltJw
https://www.youtube.com/watch?v=wFWDGTVYqE8
https://www.youtube.com/watch?v=uQGOUXRRCvA
https://www.youtube.com/watch?v=rY0WxgSXdEE
https://www.youtube.com/watch?v=uPudE8nDog0
https://www.youtube.com/watch?v=5x1K5UH2nek
https://www.youtube.com/watch?v=unfzfe8f9NI
https://www.youtube.com/watch?v=I_izvAbhExY
https://www.youtube.com/watch?v=T7YJoGXs2i8
>>
>>585718850
De lijst staat op privé, sorry.

https://www.youtube.com/watch?v=XZGYYDvZnpg
https://www.youtube.com/watch?v=xhrBDcQq2DM
https://www.youtube.com/watch?v=otCpCn0l4Wo&index=33
https://www.youtube.com/watch?v=qA2_-eQ26tY
https://www.youtube.com/watch?v=qfPTC7-wCL8
https://www.youtube.com/watch?v=7YvAYIJSSZY
https://www.youtube.com/watch?v=YR5ApYxkU-U
>>
wie of wat is koreaan vertel mij
>>
>>585718738
>>585718844
>>585718965
>>585719075
De liedjes zijn dus vooral jaren 80, maar ook late 70 en vroege 90.
>>
>>585718700
joa
>>
>>585719191
Een of andere aandachtshoer die hier doet alsof het haar persoonlijke blog is. En dan zijn er nog tientallen moraalridders die op haar geilen.
>>
>>585719348
Naam?
>>
>>585719412
hoezo ben ik een aandachtshoer dan? wat doe ik? serieus jullie overdrijven echt erg.
>>
File: 5_b_2800966.jpg (14KB, 320x240px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5_b_2800966.jpg
14KB, 320x240px
Joh ga lekker jezelf zuigen met je wijffie samen.
>>
>>585719496
KANKER OP JOH
>>
>>585719412
Wat lul je nou kankerjood
>>
>>585719496
POST DIE ANDERE KANKERFOTO'S DAN KANKERWIJF KANKERRRRR

Je bent wel kankerlekker trouwens
>>
File: 1327945465192.jpg (54KB, 168x251px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1327945465192.jpg
54KB, 168x251px
>>585719496
>beledigd zijn op een anoniem plaatjesbord
>>
>>585719222
Ik vond ze geweldig heb er zeker wel een paar opgeslagen zeer bedankt!
>>
Thread gaat dood jongens!
gaan we verder?
>>
>>585719496
Zie jij iemand anders op dit board etaleren wie hij is?
Jij bent de enige die niet anoniem is. Ergo een aandachtshoer
>>
>>585719727
ben niet beledigd, is gewoon een vraag.

>>585719537
>>585719620
ik moet blozen van jullie, zo lief +_+
>>
>>585719748
Graag gedaan /b/roeder
>>
We gaan verder

>>585719843
>>
File: drommels.webm (2MB, 720x512px)
drommels.webm
2MB, 720x512px
>>
>>585719799
hoer
>>
sup everybody
>>
>>585719799
En je krijgt geen antwoord dikke vette pech pleuris hoer
>>
>>585719799
Ja ik houd van meisjes die aandacht trekken met naakte foto's van hunzelf. Kom anders eens langs in Alphen voor viel SpaB.
>>
>>585708152
how do you say: i wish you were just as beautiful as nederland girls ?
>>
>>585719496

Moet ik hier serieus op reageren? Het is geen fucking facebook hier, tief lekker op terug naar /soc/

Je post hier elke dag, op een anonymous board, onder dezelfde naam, je zorgt er in ieder geval voor dat iedereen weet wie je bent. Zonder ook maar ooit iets boeiends te posten.

Ga lekker ergens anders je prive chatroom beginnen kankerhoer
>>
>>585719891
sup neger. hoe hangt je penis erbij?
kazig?
>>
>>585719951
Ik wou dat je net zo knap was als Nederlandse meisjes.
>>
File: swekkerin.jpg (34KB, 420x632px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
swekkerin.jpg
34KB, 420x632px
>>585718802
kijk deze is uit alphen
>>
>>585719889
ja, wat is er? lekker ding

>>585719940
zie
>>585719795

>>585719948
lurk moar

>>585719951
"Ik wilde dat jij net zo mooi was als Nederlandse meiden."

>>585719973
>onder dezelfde naam
>geen namen op /b/
>>
>>585720005
thank you
>>
>>585720012
JAJAJAJA bumper is aanwezig. ik hoorde dat deze meer online had staan maar ik vind het niet...
>>
>>585720012
is dat een vijfhoofd?
>>
>>585719948
Ben jij die guy van die mocro uit gouda?
>>
>>585720083
No problem
>>
>>585720125
Nee... Ik ben die boy uit Alphen aan den rijn
>>
>>585720196
K hottie
>>
File: 138238776618.gif (484KB, 400x400px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
138238776618.gif
484KB, 400x400px
Ik heb een Nederlands plaatjesbord zonder regels waar niet op gepost wordt. Komen jullie eens langs of nah?
>>
>>585720074
meer foto's aub
>>
>>585720110
gezichtsboek PUNT COM SCHUINSTREEP photo.php?fbid=1585364175031242&set=o.377670565714211&type=3&theater
haha ik kreeg hem ook al doorgestuurd
>>
>>585720012
Is toch best te neuken voor een keertje?
>>
>>585720243
nah, 4chan is mijn thuis

>>585720264
jij eerst
>>
wahaahaauw kijk tjapsel van kilaas
>>
>>585720243
nah broer, nah
>>
>>585720318
wat wil je zien dan
>>
>>585719979
yeah
>>
Wat zijn we weer interresant
>>
>>585720383
Cock
met C O C K
>>
File: 1417199972827.jpg (48KB, 480x800px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417199972827.jpg
48KB, 480x800px
meer nudes posten, minder onzin
>>
>>585720383
wat heb je te bieden?
>>
>>585720299
grootste slet uit heel alphen, dus doe maar niet
>>
>>585720404
leer schrijven idioot
>>
>>585720431
kenker dikke tetten
>>
>>585720283
je kunt gewoon de link posten incapabele kanker slet
>>
>>585720507
Verloren
>>
hoi iedereen,

waren jullie alweer een Nederdraad begonnen zonder mij? ik heb snel de bovenstaande posts doorgenomen om deel te kunnen nemen aan het gesprek. wat mij opviel is de agressieve sfeer die er hangt vandaag. kunnen we niet wat aardiger met elkaar omgaan?

gr rogier
>>
>>585720230
Kom je nou nog langs voor wat plezier frau?
>>
>>585720498
>>585720422
En wat krijg ik dan?
>>
>>585720507
Post meer van dit soort shit.
Ik ga daar helemaal lost op.
>>
>>585720608
kanker
>>
>>585720283
Ja, maar Alphen zit vol met sletjes die nudes sturen naar her en der maar die zijn blijkbaar nergens meer verkrijgbaar...
>>
>>585720516
probeerde ik al maar kon niet posten
>kanker slet
>>
ITT

Mensen die bitchen op de koreaan.
Mensen die beggen om nudes.
Kanker
>>
File: Goed draadje4.png (1MB, 703x803px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Goed draadje4.png
1MB, 703x803px
>>585720431
goeie slet man
>>
>>585720498
GODVERDOMME KankerHoer ik word zo kankerziek van jou post je kankernudes of donder op uit /b/ TIETEN OF OPDONDEREN
>>
File: EEN NEGER.jpg (152KB, 1491x839px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
EEN NEGER.jpg
152KB, 1491x839px
>>585720625
Haha
>>
>>585720813
haha kanker mooi deze
>>
Sauce trouwens hub view_video.php?viewkey=1121106052
>>
>>585720813
Ga door dit is geweldig.
>>
>>585720738
haha kanker mooi deze
>>
Kijk die kankerhoer dan teasen voor aandacht, en al die vieze kelderbewoners er maar in trappen
>>
>>585720813
waarom is het bier van die linker voor de helft schuim?
>>
>>585718050
https://www.youtube.com/watch?v=gxEPV4kolz0
>>
>>585720507
Ok dan
>>
Help!!!

Wat is dit?
>>
>>585720907
waar zie je mij teasen? ik doe serieus niks. circlejerk hier van mensen die mijn foto's hebben en mensen die ze willen. ik doe niks.
>>
>>585720926
>autisme
>>
>>585720974
Wat dit is?

DIT
IS
SPARTAAAAAAAAAAAAAAAAAA
>>
>>585720926
Zo te zien bier uit kroatie.
Ze hebben daar echt kanker bier,
binnen 10 minuten opdrinken anders is het dood of kanker warm.
>>
>>585721008
Maar hoe komen wij toch aan de foto's? OMDAT JE KANKER HOER BENT.
>>
>>585720012
Ahahahahaha die galmt altijd door heel het centrum heen
>>
>>585721064
dat spreek ik toch ook niet tegen? bedankt
>>
>>585721079
Ja precies, heb jij geen Alphense nudes?
>>
>>585721114
Nou stuur ons dan gewoon meer...
>>
>>585721022
>>585721043
ahahaaha kanker
>>
jongens maar 65 kanker in deze draad, volgende draad ff meer de kanker erin beuken
>>
>>585721183
ik wil gewoon met mijn /b/roeders hangen. ik wou dat al deze onzin over mijn foto's nou eens ophield.
>>
File: klik klak.jpg (12KB, 275x200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
klik klak.jpg
12KB, 275x200px
klik klak
>>
Wss is die koreaan kanker lekker en lopen jullie nu te bitchen en straks als foto's komen is het ineens was iemand anders want ik ben toch anonymous aan het posten.

>tl;dr

Kanker homo's die beggen voor nudes.
>>
>>585721008
>https://www.youtube.com/watch?v=CnNU-EwYjaQ
>>
>>585721262
haha more man
>>
>>585721255
Je weet de regel toch ondertussen? Tits or gfto.
>>
>>585721008

Je loopt hier constant te praten over nudes dit nudes dat, post dan wat boeiends kut. Als je zo bekend bent met 4chan ken je de regels ook

Tieten of opkankeren
>>
MIAUW MIAUW MIAUW!!!!
IK GA VOOR POESJE SPELEN!!!!

HIHIHIHIHIIHIHHIHHIHIHIHIHIHIHIHHIHI

IK WIL AIDS VERKOPEN! WIE WILL!! HIHIHIHIHIHIHIH

WAT EEN TROEP!
HIHIHIHIHIHI

HIHIHIHIHIHIHIHHI!
HIHIHIHI!

JYLLEI ZYN ALEMAL KLUTZAKEN! MET JYLEI KAPZONES!
>>
Soms wou ik dat er nederlandse feel thread was.
Ik heb het gevoel dat ik echt een kanker groot probleem heb.
>>
>>585721129
Helaas niet /b/ro
>>
>>585721435
I'm intrested /b/ro
>>
>>585721435
Vertel

Ik ben nieuwschierig nu
>>
File: 1410470111982.jpg (59KB, 400x514px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1410470111982.jpg
59KB, 400x514px
>>
>>585721383
ik praat daar niet over. anderen.
>>
>>585721574
:(
>>
File: 1418671164404.jpg (258KB, 880x434px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418671164404.jpg
258KB, 880x434px
moet kanker CBS onderzoeken uitwerken
dan maar lurken
>>
File: 1358532393869s.jpg (3KB, 125x90px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1358532393869s.jpg
3KB, 125x90px
>>585721435
>>
>>585721470
To bad, ik wou dat ik mijn ex haar picca's nog had.
>>
>>585721255

Je bent kanker hypocriet, je gaat hier lopen zeggen dat je alleen wilt hangen met je /b/roeders. Maar wel lekker iedereen laten weten dat je "dat ene koreaanse wijf" bent. Post dan gewoon lekker anonymous.

Geef maar gewoon toe dat je hier alleen maar bent omdat je kickt op het feit dat mensen gaan lopen beggen voor je nudes

Kuthoer
>>
H-hey...

K-kan ik je helpen? :3
W-wil je soms een beetje alcohol?
Of toch liever een kogel door je hoofd.
>>
>>585721756
H-hoi...
K-klinkt aantrekkelijk.....
>>
>>585720431
Meer?
>>
File: m1azxcfan1k8.jpg (179KB, 1024x682px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
m1azxcfan1k8.jpg
179KB, 1024x682px
>>585721722
kankermooie reactie
>>
>>585721008
You know the rules
>>
>>585721722
sorry maar dat is echt niet waar. ik maak grapjes over "kutkoreaan" en whatever omdat ik zo genoemd word. doe ik echt niet expres. sorry.
>>
Volgende thread moet nederflamethread worden.
iedereen hier is kanker kwaad haha
>>
nawwww.....
*knuffelt met spijkers in de handen die in je huid worden gestoken terwijl ik me pik in je reet forceer*

W-wat ben je toch lief~
>>
File: 1418672340885.jpg (1MB, 2000x1500px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418672340885.jpg
1MB, 2000x1500px
>>585721722

kankermooie reactie
>>
File: 234.jpg (21KB, 309x700px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
234.jpg
21KB, 309x700px
Zie alleen maar dezelfde nudes

Foto:Emmy de B.
>>
>>585721435
Gooi hem er maar op /b/roer.
Ik heb gevoelens

>maar twee vrouwen geneukt dit jaar
>voeltslechtman.jpg
>>
>>585721435
>>585721538

Nou ik denk elke dag aan me eigen begravenis elke dag welke muziek er moet gedraaid worden en welke niet en schrijf dit ook op.
Maar als ik dan mijn eigen kist in kijk zie ik mezelf niet als over 60 jaar dooie opa.
Maar als de 19 jarige die ik nu ben.
Ik twijfel steeds of ik mezelf een held zal maken ja of nee. maar ik ben zo bang dat de mensen die van me houden maar het niet willen laten zien pijn zullen hebben.
Ik krop alles op ik ben kanker boos op mn vriendin.
en ben weer begonnen met drugs om alles weg te stoppen.
Wat moet ik nu en hoe los ik het op.
>>
File: dasdsadfasf1r12424.jpg (82KB, 466x468px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dasdsadfasf1r12424.jpg
82KB, 466x468px
>geen zin in school
>wil vakantie
>gooit muntje
>kop of munt
>kiest kop voor naar huis te gaan
>kop
>mfw
>>
>>585721988
Kik?
>>
>>585722095
Waarom kik?
>>
>>585721988
Ga naar een psychiater
>>
>>585722132
Omdat ik je graag wil helpen lol.
>>
File: 1418692234055.gif (640KB, 250x170px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418692234055.gif
640KB, 250x170px
>>585721917
Oke kanker korean, tits of ga gewoon weg. Je maakt de thread helemaal kut!
>>
>>585721980
niemand heeft nieuwe shit
Thread posts: 329
Thread images: 50[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Top | Home]
Please support this website by donating Bitcoins to 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
If a post contains copyrighted or illegal content, please click on that post's [Report] button and fill out a post removal request
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that 4Archive shows an archive of their content. If you need information for a Poster - contact them.