[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Extra juicy! | Home]

Goedemorgen Nederdraad! Behoorlijk koud maar godzijdank (nog)

The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.

Thread replies: 298
Thread images: 39

Goedemorgen Nederdraad!

Behoorlijk koud maar godzijdank (nog) geen sneeuw in het midden des lands. Plannen voor vandaag?
>>
File: 13824793567183.png (78KB, 421x248px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13824793567183.png
78KB, 421x248px
>>582772165
Opkankeren, het is kwart voor kanker 10
>>
goedemorgen liefjesssssssss! het was veel te koud om te fietsen maar ik ben nu op school. ik haat de koude tijden :(
>>
Destiny spelen godverdomme, waar blijven de sletjes foto dan kanker
>>
File: image_9.jpg (134KB, 688x1810px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image_9.jpg
134KB, 688x1810px
Zit te wachten op Smash verdomme.

Cansur webshop.
>>
Goedekankermorgen
010 present
>>
>>582772674
goedemorgen 010! 024/078 present. hoe is het daar?
>>
>>582772763
Tis godverdomme koud
Hoest daar?
>>
>>582772165
Kankermuil houden.
>>
>>582772302
Slechts geslapen vannacht, begin snotverkouden te worden. Hopelijk word ik niet zo'n zielig hoestertje die zijn ebola door de hele trein/bus blaft.
>>
File: IMG-20141123-WA0012.jpg (126KB, 640x1136px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG-20141123-WA0012.jpg
126KB, 640x1136px
>>582773004
Houd je muil sukkel
>>
>>582772940
zie
>>582772367

ik voel je pijn
>>
>>582773068
>>
Ik zal wel komisch genot plaatsen.
>>
File: jesus.jpg (158KB, 595x842px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jesus.jpg
158KB, 595x842px
>>
>>
Plannen voor vandaag: toets verkankeren en turks eten
>>
Sjonge wat is het verdomd stil in dit draadje.
>>
File: Brabanconne.jpg (103KB, 960x642px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Brabanconne.jpg
103KB, 960x642px
ff verneuke
>>
>>582772367
jij bent ook altijd in de nederdraden te vinden
>>
File: Efficiency.jpg (142KB, 1131x1600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Efficiency.jpg
142KB, 1131x1600px
Hier is de laatste, stelletje clownsgedrochten.
>>
>>582774023
jij dus ook anders wist je dat niet
>>
>>582772763
026 represent, kanker koud hier,
ben er vrij zeker van dat t vriest.
gelukkig hoef ik vandaag nergens te zijn
>>
>>582772368
>waar blijven de sletjes foto dan kanker
>sletjes foto
>kanker
>>
>>582774405
0316 hier!
>>
>>582774405
ik ben nu in 078 ik kom strakjes weer naar 024 <3 oh en 026 is kut en 024 is beter doei
>>
>>582774253
klopt, laatste draad gisteren was een beetje verneukt though
>>
File: .jpg (29KB, 400x400px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
.jpg
29KB, 400x400px
Spaart hier iemand ook zijn fapdrab???
>>
0529/038 represent
>>
050 hier
>>
>>582774706
Nee, non da's walgelijk.
Wat doe je d'r uberhaupt mee het stinkt je ken het niet je tank gooien, het is gewoon troep.
>>
>>582774678
hoe laat was de laatste? ik was er maar tot twaalf uur ofzo. ik zei nog welterusten maar niemand zei wat terug ;(
>>
>>582774670
024 kom ik vandaan, is inderdaad beter,
een stuk minder van die geitenneukers
>>
>>582774903
Ja das waar gvd
>>
>>582774706
Ben benieuwd hoeveel Jizzus dit jaar in zn flessen heeft gespraard.
>>
Op uni wachten op college met nederdraad. Kanker de kanker
>>
>>582775162
waar in 024? <3
>>
>>582775518
wijchen jongen, kutdorpje naast nimwegen
>>
>>582775597
Ik zit lekker in Nijmegen nu. Wat een kankeraccent heeft dat volk hier
>>
>>582772165
De kou is kanker lekker man
>0 graden
>Negers en mocro's die al handschoenen dragen
>Alsjeblieft
>>
>>582775597
wijchen is kut

>>582775719
hey :(
>>
>>582775719
helaas ken ik t, mijn zusje zit op school in nijmegen, dus dat kutaccent heeft ze overgenomen. echt stelletje taalbarbaren in nijmegen.
>>582775837
>wijchen is kut
ja baklap, dat zei ik toch ook al
>2014
>niet kunnen lezen
>>
>>582775981
Ik woon in Utrecht maar studeer hier. Het lijkt wel een ander land.
>>
>>582776213
heb jij nog een kankerkamer over ik word half februari eruit gekankerd
>>
waarom haten jullie op 024 v_v
>>
>>582776650
als "local" heb ik t recht om 024 kanker te noemen. check je privilege, maat
>>
>>582776428
In utca of nimwegen? In allebei namelijk niet. Studentenmakelaar > studentenhuisvesting iig
>>
>>582777076
oke maat

zijn er hier nog leuke mensen nu op avans den bosch?
>>
File: timewarp.jpg (32KB, 350x494px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
timewarp.jpg
32KB, 350x494px
OMW
>>
>>582777672
vette namen, karotte laatst in doornroosje gehoord, sluwe vos op herfstdrift zaterdag. was super.
>>
>>582777672
Vrijdag Armin, maar vorig jaar was timewarp aan. Sowieso beste techno feest van Nederland.
>>
>>582774670
>Jupiler league voetbal @ 024
>KANKER 024

Enough said
>>
>>582778074
jij moet je voetbal elke keer in deze draad... mannen...
>>
>>582777859
>>582778065

nice daje ook zo fan bent van karotte! ben nog nooit geweest eigenlijk wel elk jaar veel over mogen horen, kijk ernaar uit! en geefme toch maar panpot ipv armin ;-)
>>
>>582778525
haha misschien zien we elkaar wel een keer dan rave ik met je ;)
>>
>>582778746
als we het zouden doorhebben is het zowiezo geen goed feestje ;)
>>
>>582778849
haha hmmm ik doe niet meer dan xtc dus ik ben nog wel bij bewustzijn... jij?
>>
>>582778924

Scheef gaan en recht lopen!!
>>
>>582779172
haha oke als je een halfkoreaans meisje met grote pupillen ziet raven tik haar maar even aan
>>
Ik ga zo denk ik maar ff een kk skibroek kopen met dit kk weer.

Zo maar ff naar die aids binnenstad dus (Den Haag)
>>
>>582779365

Moeten we nog een vaag codewoord bij verzinnen misschien he ...
kwestie dat et dan met zekerheid een scheve nacht wordt,... als ik vaag tegen elke aziaat moet gaan brabbele die ik zie:-P
>>
>>582779935
ik ga niet naar timewarp dus dat heeft sowieso geen zin ;) bij een volgend feestje regio nijmegen misschien weer wel... dan appen we wel ofzo
>>
>>582777672
Pan-pot weet ook altijd een lekkere set neer te zetten.
>>
>>582778230
y u heff to be mad
>>
>>582780939
ijshockeymannetjemetpiepstemmetje.webm
>>
Wat een negatief kankergedoe hier! Net lekker ontbijt gehad bij de Mac.
>>
File: 420hezik.png (303KB, 353x500px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
420hezik.png
303KB, 353x500px
033 Report in. Liendert is kanker skir.
>>
>>582778230
D E N H A A G
E
N
H
A
A
G
>>
>>582780510
Heb hem maandje terug nog in Belgie zien draaien& dat smaakte zeer! Eerste keertje timewarp , afgesloten door panpot... dit gesprek maakt me vrolijk!

>>582780487
Al maakt het feit dat jij er niet gaat zijn me al meteen wat triester he! ik vond 'arbitraire kunstvoorstelling' anders perfect codewoord.. Volgende keer beter:p
>>
Vanochtend wel foto's zien verschijnen van sneeuw, en wat mij betreft mag die kou wel opkankeren, Jezus, doe mij de zomer maar
>>
Naar de fucking ikea vriend. Gehaktballetjes kom maar
>>
>>582781314
hahaha oke 'arbitraire kunstvoorstelling' is goed... en dan wat?
>>
>>582781404
erg chique
>>
>>582781404
De gamma heeft fucking oliebollen, chiller met deze kou
>>
>>582781597
De kantine heeft hier een kanker lange rij, dat is nog chiller. Lijkt net of ik in de bajes zit
>>
>>582781597
Moet meubels inslaan vriend.
>>
>>582781269
eensch
>>
>>582781521

Dan kunnen we in de sfeer vh codewoord wat Monet en Degas bespreken?
Of we slaan dat deel over en we huppelen een drankje halen waarna je me kan voorstellen aan je oogverblindende broer?! :-p
>>
>>582782059
ik heb geen broer! sorry! ik kies voor huppelen & drankjes & raven!
>>
>>https://www.youtube.com/watch?v=vS3C0s3wuN4

Iemand nog wat chille muziek?
>>
>>582782315
>Iemand nog wat chille muziek?
>chille muziek
>chille
https://www.youtube.com/watch?v=QZm4zseMok0
>>
0251 represent, stelletje kankernederlanders
>>
>>582781269
Liendert is pure ebola. Kanker marrokaantjes
>>
KANKER UBISOFT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
>>
>>582782592
>beverwijk
pfffhahahahahahahaha
ok nerd
>>
>>582782615
Je code werkt zeker niet.
Word gek van al die kankergamernerds die bitchen over hun niet werkende Ubisoft code.
>>
>>582782681
Castricum, waar de verkankerde gemeente zit
>>
KANKER SCHOOOOL! KANKER KOUD1
>>
Goeie morgen, allemaal!

>>582782681
Inderdaad. Ik was erg teleurgesteld over WATCH_DOGS
>>
>>582782793
goedemorgen! hoe is het?
>>
>>582782592
Hahaha, mijn geboorte regio! Kankergezwel
>>
>>582782793
Daarom moet je die shit altijd downloaden, fuck ubisoft.. kanker bedrijf
>>
>>582782930
noem je mij een kankergezwel of deze kankerregio
>>
>>582783002
ik noem je mama een kankergezwel
>>
>>582782315
>>582782568

Verre van dezelfde stijl maar alswe toch youtuben

https://www.youtube.com/watch?v=FIGAZnk5Iwo&index=4&list=PLT2rFVB_add59KMZm_CVQ6CkX_RPDiQv8
>>
>>582782873
Goed, bedankt! En met jou? Wat doe je vandaag?

>>582782965
Haha ja. Ik heb pas geleerd dat TrackMania ook van Ubisoft is; dat heeft veel van mijn "why the fuck?" vragen beantwoordt... Maar dat spel is nogal plezant
>>
>>582783059
vet volwassen enzo
>>
>>582783187
ik zit op school maar ik wil lekker thuis in pyjama in bedje liggen +_+ jij?
>>
>>582772165
Even naar de hoeren. That's it.
>>
>>582782713
Wat lul je? Klinkt het alsof ik Ubisoft games koop?
Ik doelde op de PC performance van Unity dus. Ik voel het gekanker met Rainbow Six Siege en AC Victory alweer aankomen.
>>
>>582774670
NIJMEGUHH
>>
>>582783492
:D
>>
Hallo kankerleiers
>>
>>582775597
Ah, daar kom ik ook vandaan, dat verklaart je racisme.
>>
>>582783361
School is belangrijk ^^ Hoe veel jaren moet je nog op school zitten?
Ik werk vandaag aan m'n Bachelor these, dus ik ben bijna afgestudeerd. Het is een mooi gevoel!
>>
Je zou zo maar een voorlichting hebben voor je profielkeuze in je kanker pauze.

KANKER SCHOOL
>>
>>582783616
deze afmaken dan nog 2
>>
>>582783679
>profielkeuze
Minderjarige spotted
>>
Vrije dag. Een keer geen lesgeven in 024
>>
File: kaas.jpg (67KB, 800x600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kaas.jpg
67KB, 800x600px
>>582783561
Hey naab
>>
Hebben jullie over de nieuwe top-level domains gehoord? Deze december werden .eus en .gal beschikbaar maar zo'n domain kost €100... wtf

>>582783731
Nog een tijdje dus
Succes
>>
>>582783979
thanks :D waar zit jij op school?
>>
>>582783790
Is HBO kanker kneus
>>
>>582784141
Universiteit van Zurich – ik ben Zwitser ;)
>>
>>582784297
oh oke
>>
>>582784167
>profielkeuze
>HBO

Wat is dat voor kankerbullshit
>>
>>582772165
Laatste puntjaalkopjes van het seizoen plukken
>>
>>582784297
Dein Niederländisch ist aber ziemlich gut :)
>>
>>582784635
Kanker op kanker mof
>>
>>582784671
Muil houwe
>>
Wat is de logica in regionummers? 023 is Haarlem en de andere kant van het land 024 is Nijmegen?
>>
>>582784635
Oh, danke :) Ich habe es vor ein paar Jahren "intensiv" selbst gelernt und jetzt höre ich oft Radio und schaue Serien ^^ Ich würde sagen mein Wortschatz ist gut, aber mit der Grammatik habe ich noch zu kämpfen, zumal aus deutscher Sicht viele Konstrukte im Niederländischen ein "er", "heen" oder "af" o.ä. haben, das wir nicht benötigen.
>>
>>582784810
Gewoon terecht, gaat ie duits spreken wat een kanker debiel
>>
>>582784991
gewoon dom kankerland
>>
>>582784991
wat maakt het uit?
>>
>>582782592
ben jij die hond uit castricum weer die van bonhoeffer is weggejaagd?

Steeds dezelfde flikkers in deze draden
>>
>>582785115
Het heeft weinig invloed op me leven, ik begrijp de logica er achter gewoon niet. 023 is Haarlem, 0251 is Beverwijk, 0255 is Ijmuiden.. ik bedoel Beverwijk en Ijmuiden liggen dicht bij elkaar, dus dat klopt qua nummers.
>>
>>582785156
wat de kanker lul jij met je weggejaagd?
>>
>>582785020
Bei mir ist es umgedreht, studiere seit drei Jahren Deutsch als Fremdsprache auf Lehramt in den Niederlanden. Habe auch ein halbes jahr in deutschland gewohnt, seitdem bin ich auf Deutsch viel besser geworden(meiner meinung nach). Die deutsche Grammatik finde ich persönlich schwieriger als die niederländische, aber das ist ja Muttersprache. Ich kann mich aber vorstellen dass es für ausländer schwierig ist die grammatik zu lernen
>>582785025
jaloers ?
>>
>>582773393
>>582773449
>>582773591
>>582773591
>>582774184
stop alsjeblieft, het is niet grappig.
>>
File: image.jpg (173KB, 800x600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
173KB, 800x600px
Vanochtend 10 minuten buiten geweest om de hond uit te laten, besloten niet meer naar buiten te gaan vandaag

Wat een kankerkou
>>
>>582785312
oke "weggegaan" dan
>>
>>582785451
Je Duits is echt goed! Ik denk het grootste verschil in de duitse grammatica is dat er naamvallen zijn (der, den, dem, des ezv.). Da's moeilijk om te leren.
Ik zou denken het Duits is qua uitsprak makkelijker. Maar qua grammatica (voor iemand die geen germaanse taal praat) is het Nederlands volgens mij minder moeilijk.
>>
>>582785749
ja, kut, ik moet straks weer terug naar 024 met de trein en fiets. tenzij er een leuke jongen toevallig van 078 naar 024 rijdt en mij wilt meenemen :D :D
>>
>>582785819
en ja, probleem mee?
>>
>>582785749
Haal die kanker kakkerlak even HEUL GAUW WEG
>>
>>582785874
Waarom zo sletterig?
>>
File: 23423423443.jpg (13KB, 468x264px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
23423423443.jpg
13KB, 468x264px
>>582785889
Nee hoor maar dat betekent wel dat jij weinig zal bereiken in je leven. Als je dat al niet kan afmaken, wat zal je wel afmaken?
>>
>>582785842
uitspraak*

Trouwens, ik vind het grappig als er buitenlanders op de vlaamse radio spreken; je hoort dat ze moeite met de taal hebben, maar je hoort ook heel distinct dat ze een Vlaams accent hebben.
Dit is ook het geval in Zwitserland – wij praten een erg verschillende Duits en buitelanders mixen dan gewoon Zwitserduits met standaard Duits.
>>
>>582772165
Laten we het over iets nuttigs hebben. Wie van jullie heeft een blond, lekker, single zusje tussen de 18 en 22 jaar?
>>
>>582786005
omdat het koud is
>>
>>582786005
>implicerende dat er ook niet-sletterige vrouwen op /b/ zitten
>>
>>582786158
Juist.
>>
>>582786158
Wat zullen je ouders trots zijn op hun kleine meid.
>>
>>582786023
daar heb je een punt, ik ben 2 keer blijven zitten in vwo3 en nu lekker mbo4
>>
>>582785842
>>582786072
Dankje! De naamvallen zijn wel een van de redenen dat Duits moeilijk wordt gevonden, maar als je de logica ziet is het best makkelijk. En wat makkelijker is zou ik niet weten, ligt ook aan de persoon denk ik :)
Dat van zwitserduits merk ik ook, iemand die ik ken heeft in Wien gewoond en die nam het accent/dialect over :P
>>
>>582772614
waar heb je em besteld dan? Had em op bol besteld en de ochtend van de release in huis
>>
>>582785663
Huilie huilie negertje. Humor is subjectief.
>>
>>582786158
Ik mag deze dame wel tbh. Als ik mijn reis naar wat dan ook met een leuk meisje kan doorbrengen of zonder, dan kies ik voor mét.
>>
Wat een saaie kut bende hier.
>>
>>582786346
>>582786302
>>582786005
hoezo? ik snap jullie niet, wat is er sletterig aan? kan toch gewoon gezellig zijn... verdraaide blik op de wereld jullie...
>>
>>582786356
Aii daar ga je al..

Oorzaak?

En hoe oud ben je?
>>
>>582786475
Dus je laat je oppikken in een auto door vreemde mannen en vind dat wij een verdraaide blik op de wereld hebben?
>>
>>582786601
ja
>>
>>582786601
Jong doe niet zo kk butthurt. Jij zou jezelf toch ook op laten pakken door een leuke chick als je de kans kreeg? Het probleem is dat je als man die kansen haast nooit krijgt en zij als vrouw wel en dus ben je jelly. Wat een kankerkind ben jij
>>
>>582786601
En niet zomaar iedereen.. Alleen "leuke" mannen.
Wat aangeeft dat het gaat om meer dan alleen functioneel van A naar B gaan.
>>
>>582786831
sorry dat jij niet leuk bent
>>
File: 1417474152430.gif (2MB, 260x461px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417474152430.gif
2MB, 260x461px
038 hier.
Noobynoobster snapchat.
>>
>>582786397
Als je de logica in ziet heb je geluk :) Hoewel ik van heel klein (4) af begonnen heb Duits te spreken, moest ik toch lang met de naamvallen vechten voordat ik een helemaal intuïtieve gevoel voor kreeg.
Het feit dat in het Zwitserduits de meeste woordeinden anders zijn helpt ook niet. Nu ik geen standaard Duits meer op school moet spreken kan ik bijna sneller in Nederlands antwoorden dan in standaard Duits ;-;
>>
>>582786749
Ik hoop niet dat er meer kinderen zijn zoals jij anders is ons land inderdaad compleet naar de knoppen.

>>582786754
Waarom zou ik me laten oppikken door een vreemd iemand? Als ik een vrouw leuk vind stap er ik er zelf wel op af, als een echte man.

>>582786831
Inderdaad, oftewel gewoon een slet.
>>
File: nutella.png (15KB, 306x236px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nutella.png
15KB, 306x236px
Goedemiddag mensen.
>>
>>582787065
Oh for fucks sake. Ga jij eens even terug naar de middelbare school jongeman. Zielig kutkindje
>>
>>582787140
hoi, ben jij leuk? want deze draad is tot nu toe kut
>>
File: dutchpp2.jpg (1MB, 2496x3328px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dutchpp2.jpg
1MB, 2496x3328px
>>
>>582787186
>jongeman
Ja, want 'jongemannen' van tegenwoordig gedragen zich zoals ik.
>>
File: 1415631891452.jpg (122KB, 450x675px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1415631891452.jpg
122KB, 450x675px
>>582787065
Aandachtshoeren zullen aandachtshoeren

Veel kankernekbaardjes hier begrijpen dit niet blijkbaar
>>
>>582787306
Nee, zielige kutkinderen gedragen zich zoals jij en andersom. Of ben je gewoon autistisch?
>>
>>582787335
Deze nigger heeft wel gelijk, >>582787204
is gewoon tering hard aan 't attentionwhoren

Captcha; years gaggedso
>>
>>582787335
Inderdaad, als dit de toekomst is voor Nederland dan houd ik me hart vast.

>>582787360
>autistisch
Dus als iemand geen onderdanig gedrag vertoont betekent het automatisch dat iemand autisme heeft?
>>
Kanker koud godver de kanker zijn er nog Nederlandse snollen om me op te warmen? Foto's neem ik ook genoegen mee. Kanker.
>>
>>582787563
Nee, je kankerdomme edgy uitspraken betekenen dat je autisme hebt.

Maargoed, ik ben klaar hier. Later negers en negerinnen
>>
jezus...
>>
>>582772368
>Destiny
>>
>>582787660
>edgy
Ik wist niet dat feminisme al zoveel invloed had op onze jeugd in het middelbaar onderwijs. Het gaat echt de verkeerde kant op in Nederland.
>>
File: 1308060747550.jpg (3KB, 126x126px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1308060747550.jpg
3KB, 126x126px
>>
jullie komen allemaal met gezeik over sletterig zijn maar ik bedoelde zoiets helemaal niet joh... sorry hoor
>>
>>582786501
ben 18, ik ben veels te lui, ik heb eerste 2 jaar vwo met alleen maar 8en en 9's gehaald maar toen ontdekte ik gamen
>>
File: SpongeBob (9).jpg (53KB, 600x532px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SpongeBob (9).jpg
53KB, 600x532px
>>582787335

Bitches be Bitches
>>
>>582788067
Iedereen houdt van een beetje sletterig, ik neem het je niet kwalijk
>>
>>582788428

maar daarom zijn we er niet minder bewust van he!
>>
>>582788565
>bijbaan
>haven
>avond dienst
>?????
>koude ballen
>>
kunnen we weer vriendjes zijn?
>>
Jumbo op je meul
>>
>>582788902

Wow, It really is a hardknocklife for you??
Gelukkig heb ik tieten!
>>
>>582789185
Toe maar hooor. Wat voor cup als ik vragen mag?
>>
>>582789094
Hoeveel vraag je normaal gesproken voor een pijpbeurt wanneer je meerijd met vreemde mannen?
>>
>>582789235
doe normaal wtf
>>
File: X__USE.THIS (24).jpg (19KB, 668x462px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
X__USE.THIS (24).jpg
19KB, 668x462px
>>582789094

handle it
>>
>>582789341
Huilie huilie. Je bent op /b/ in een kankerdraad. Ga maar naar Tumblr voor een knuffel.
>>
>>582789932
Ondergewaardeerde post.
>>
>>582789235

Echte sletten doen het gratis, je weet toch?
>>
>>582790260
Vandaar dat ze zo gechoqueerd reageerde, ik had het moeten weten.
>>
HOI ALLEMAAL
>>
>>582790354

Of ze is een walvis, dan is het meestal wel veilig om met vreemde mannen mee te rijden
>>
>>582790461
nee man is sowieso qt 3.14
>>
>>582790420

Kanker op met je hoofdletters, aarsmade
>>
>>582789232

Kzal nog zo toegeefelijk zijn om te antwoorden dat et mooie volle borsten zijn, handjevol en ben er zelf erg tevreden mee ... cupmaat vind ik vanuit principe maar een idiote vraag precies... volgende keer beter!
>>
>>582790539

>mooie volle borsten

Yep, walvis.
>>
>>582790461
Veilig voor haar misschien, niet zozeer voor de wielophanging.
>>
>>582790538
Wat onaardig, doe is niet zo gigantisch onbeleefd.

Zijn er nog mensen die in Leeuwarden wonen op dit draad, of zijn er alleen maar onbeleefde schoften zoals de meneer, waar ik net op reageer (hihi dat rijmt).
>>
Alleen omdat je op /b/ bent betekent het niet dat je jezelf als een eikel moet gedragen. Je kunt alles rechtvaardigen met "'t is wel /b/ hè dus ik ga maar den helen dag stom doen" maar da's gewoon kinderachtig. Het is makkelijker om maar "kanker kanker" te schreeuwen dan iets aan een discussie bij te dragen

>>582789932
>>582790130
>>
>>582790653
geef het goede voorbeeld en begin een gerechtvaardige /b correcte discussie!

>>582790597
BLUB
>>
oja, dit is /b/: kanker kanker kanker
>>
Gisteren een lekker dagje Amsterdam met LSD op met mn meisje, heb godverdomme 40 minuten op de dam naar het paleis staan staren.
>>
>>582790834

>/b correcte discussie

Dit moet ik zien.
>>
Wat vinden jullie heren van het nieuwe leensysteem voor studenten?

Ik zelf geef er geen reet om omdat ik er geen last van heb
>>
>>582790965
Was die drukte en kou niet vervelend op LSD? Ik vermijd zelf altijd liever de binnenstad als ik ballen aan het trippen ben.
>>
>>582790914

zo?
>>
>>582790653
Mijn enige punt was dat het zeer onvolwassen en naïef (ik noemde het eerder 'sletterig') gedrag is om zomaar in de auto te stappen van een vreemd iemand. Door die opmerking werd ik door een aantal nekbaarden uitgemaakt voor 'kind'; dat is eigenlijk alles wat er gebeurt is. Niet dat daardoor mijn feitelijk juiste constatering werd tegengesproken, maar ik wilde het wel even duidelijk uitleggen.
>>
>>582791120

Goed plan, het is vast een goed idee om studenten alvast met 50k schuld op te zadelen voordat ze uberhaupt fatsoenlijk aan hun leven begonnen zijn.

Die lui krijgen nooit een hypotheek, zijn tot aan hun pensioen bezig om hun studieschuld af te betalen, ja, is echt over nagedacht. In Amerika werkt het ook zo goed.
>>
>>582791149
Stoer meisje, of niet? Eerst op een publiekelijk forum vragen of ze mee kan rijden met vreemde mannen in ruil voor seksuele handelingen en dan vervolgens zulke uitspraken doen.

Ik weet niet wat voor opvoeding zij heeft gehad, maar ik vrees dat het niet een al te goede was.
>>
>>582791140

Absoluut niet, ik bleef voornamelijk op de grachten waar geen wind was, en de mensen massa stoorde me niet omdat ik zoveel kon zien aan ze.
>>
>>582786942
038 represent
>>
>>582791167
ja, ik weet nu hoe het overkwam, maar zo bedoelde ik het echt niet. ik stap niet zomaar bij iedereen in de auto ik was gewoon benieuwd. kunnen we dit gewoon vergeten?

>>582791317
>in ruil voor seksuele handelingen
je leest dingen die er niet staan
>>
File: images (1).jpg (9KB, 276x182px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
images (1).jpg
9KB, 276x182px
>>582791167

Me personaly? I still don't give a fuck :-D
Ik huppel hier thuis wat rond en post af en toe een prentje??
>>
>>582791396
Post tieten en alles is vergeten
>>
>>582791364
Ah dat is wel nice. als je een beetje met grote mensenmassa's kan omgaan op LSD raad ik je zeker aan om een keer trippend koninginnendag te vieren, het voelt net alsof je dan in een pretpark bent.
>>
>>582791454
Ik heb ook geluk dat ik vandaag het huis niet uit hoef. Ik heb gister de kou al getrotseerd en heb 5 kilo kip meegenomen die in de aanbieding was. Dus ik kan wel een tijdje binnen vertoeven.
>>
>>582791579
het meest veelzijdige stukje vlees; kip!
>>
>>582791750
Ik ben geen neger, maar ik eet niet anders dan kip man. Goed voor na het sporten.
>>
>>582791579

ze is toch niet anders als de gemiddelde truttebel? Hoogstens wat naief of niet al te snugger. Maar liever zo dan het lef niet te hebben te doen wat ze wilt.... Weird over boring anyday!
>>
>>582791845
Dus als iemand het lef heeft om iets te doen waardoor ze mogelijk verkracht kan worden (wat een grappige uitkomst zou zijn en goede straf) heb je dat liever dan een braaf meisje die geen impulsieve acties onderneemt?
>>
>>582791827
goed bezig, kip is ook lekker :p
>>
>>582780487
kom je wel eens naar major league in de melkwegf/paard van troje? wat ga je met oudjaarsnacht doen?
>>
>>582792391
ik heb nog niks geregeld voor nieuwjaar, ik ben meestal wel in doornroosje te vinden, jij?
>>
>>582789341
>komt in nederdraad
>is meisje
>vraagt of we aardig en normaal kunnen doen

ik denk dat dit niet is wat je zoekt
>>
stelletje kanker homos
>>
>>582792031

HowHow, ik merkte op dat het voor de gemiddelde vrouw makkelijker is een truttebel te zijn dan zelfrespect te hebben. IK heb mij helemaal niet uitgesproken over mijn persoonlijke mening /instelling toch?!

Dat gezegd zijnde, ik ben een seut hoor, maar wel één met schoon tieten dan! :p
>>
>>582792520
ik ga naar vinyl voodoo all night long in wormerveer, evenement staat op fb
>>
>>582792563
Het grappige er aan is dat ze in eerste instantie de negatieve aandacht over haarzelf opriep.

>>582792632
Ik moest het woord "seut" opzoeken.
>>
>>582792632
>>582792031
>https://www.youtube.com/watch?v=xhrBDcQq2DM
>>
>>582792645
oké ken ik niet!

>>582792563
ik was me expres een beetje aan het aanstellen, niet alles op 4chan te serieus nemen hè...
>>
>>582793054
oh grappig ik ga ook regelmatig naar doornroosje, zullen we een keer samen gaan?
>>
>>582793054

>nog steeds geen tieten gepost
>>
0229 represent
>>
>>582793164
Kan niet iets posten van wat je niet hebt
>>
>>582793237
0228 hier
>>
>>582793120
nee, dan word ik verkracht enzo. heb je deze draad wel gelezen?
>>
File: Brabance.jpg (210KB, 960x642px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Brabance.jpg
210KB, 960x642px
>>582792520
'arbitraire kunstvoorstelling' op awakenings ;-)

>>582792762

en valt de betekenis je tegen of het feit dat ik een belg ben?? :-p

>>582793046
https://www.youtube.com/watch?v=8Bd-kXFsNrI
>>
>>582793406
komt met het territorium
>>
>>582793406
dat is waar maar dat vind je toch juist opwindend
>>
>>582793456
oeh jaaaa dat lijkt me echt vet! maar naar zoiets ga ik niet alleen dat is veel te groot. zal wat vrienden vragen of ze dat vet lijkt.

>>582793474
>>582793493
haha
>>
>>582793456
Ik heb niks tegen Belgen, mijn hond is geboren in België. Betekenis valt me niet per se tegen en promiscuïteit heb ik ook niks tegen, zolang het maar op een veilige en goed doordachte manier gebeurt.
>>
>>582793329
>>582793237
3 op een rij maakt mij kanker blij
0227 in de draad
>>
>>582793583
hai
>>
>>582793673
hoi jij ook hier :p zeg jij het eens, ben ik een slet?
>>
>>582793752
Ja en een grote ook.. al die foto's die je stuurde manmanman
>>
>>582793752

Iedereen weet inmiddels al dat je een slet bent, Anne.
>>
>>582793752
Het feit dat je anderen vraagt om bevestiging zegt dat je in jezelf twijfelt.
>>
>>582793613
ik heb toch wel de pro's & con's moeten afwegen daaromtrent hoor... vond het gewoon zonde om op men 27 nog plots de promiscu partygirl gaan uit te hangen... zou ook maar zonde zijn dat ik al die jaren ervoor het niet deed he!
>>
>>582793849
dit is anne niet, anne stuurt altijd 80 tietenfoto's en gebruikt geen smileys. tevens is anne ook veel minder aardig. wie het wel is zou ik niet weten
>>
>>582793885
Ik ben zelf 26 en heb ook genoeg vrouwelijk vlees versleten, maar ik deed het wel op een veilige manier en zorgde ervoor dat ze zich niet gebruikt voelde.
>>
>>582793829
>>582793849
>>582793752

onwetend zeg ik jullie!
>>
>>582793923
'Tevens ook', daar word ik toch echt niet goed van. Net als 'als zijnde'. LEER TOCH EENS NEDERLANDS! kappen met typen mongool...
>>
Wat een trieste nederdraad zeg, allemaal homofiel gelul over een gast die zich voor doet als wijf. Kanker allemaal op en praat over sletten enzo!!
>>
>>582793829
ssst

>>582793849
ben anne niet

>>582793868
klopt

>>582793923
je mag me H noemen

>>582794038
jij bent echt cool :p
>>
>>582793923
Over die tetten gesproken, gisteren zei ze zelf dat ze weer eens gepost moesten worden, dus hup, posten die handel!
>>
>>582794054
ik bepaal mn woordkeuze lekker zelf wel dwaas

>>582794128
die naam bevalt me niet echt, ik wacht wel tot je het een keer op kik wilt vertellen
>>
>>582794245
heb jij mijn kik dan?
>>
>>582794245
Het ergste is nog als de mongolen niet eens zien dat ze niet kunnen schrijven. Echt waar, wat een kutkinderen op internet. Tijd om te rukken.
>>
File: TETTE.jpg (55KB, 960x720px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
TETTE.jpg
55KB, 960x720px
>>582794128
When I'm bad, I'm even better!!

>>582794347
hier dan, tetten
>>
>>582794347
Jongeman, Boudewijn, ik denk dat het woord 'masturberen' beter op zijn plaats is. Ik wens je voor de rest veel succes en geluk met je activiteiten.
>>
>>582794330
nee, als ik mijne geef voeg je me toch niet toe
>>
File: asdadsds.jpg (7KB, 259x194px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
asdadsds.jpg
7KB, 259x194px
>>582794438
dankje based anon
>>
>>582794489
this is why i'm hot!
>>
>>582794475
probeer het uit
>>
>>582794549
Wat is dat voor vlek links onder.. WAT HEB JE MET HAAR GEDAAN
>>
>>582794475
Ze voegt je toe can confirm, wordt heledag bestookt met naaktfotos
>>
>>582794771
eikel... nu denkt hij dat hij me niet meer hoeft te veroveren
>>
>>582794771
heb daar geen eens behoefte aan.. wil gewoon gezellig kletsen en 1 selfie

inb4 flikker gedetecteerd
>>
>>582794824
De enige die jou zouden kunnen veroveren zijn Japanse walvisvaarders.
>>
File: bf8.png (224KB, 358x310px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bf8.png
224KB, 358x310px
>>582794923
>>flikker

>>582794945
>foto
>>
>>582794945
huh?
>>
>>582794650
>>
>>582786414
Da pauper Gamedumper, zit nu nog te wachten op die zwijntjes.
>>
>>582795156
hahahahaha
>>
op der toilette kon je pupen
>>
>>582778065
>timewarp
>beste technofeest
Kneus
>>
File: achternaam.png (266KB, 463x378px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
achternaam.png
266KB, 463x378px
Eindhoven de gekste
>>
>>582795243
don't be a buzzkill dude
>>
>>582795304
Hij heeft wel gelijk.
Al is 't wel een mooi feestje.
>>
>>582794824
reverse psychology
>>
>>582795391
'Mooi'???
But somehow, I want t mooooore!!!
>>
File: fietsopa.png (314KB, 533x400px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fietsopa.png
314KB, 533x400px
WAT? GEEN FACEBOOK HOEREN?


POOST GEILE WIJVEN STELLETJE NEGROIDEN
>>
>>582795156
leuk 9fag timestamp, kanker nerd
>>
>>582793237
>>582793329
0229 hier, kanker.
>>
073
>>
>>582795640
ik haal troost uit et feit dat ik minstens een kinky nerd ben dan!
>>
>>582795156
bedoel watermerk niet timestamp domme kanker ik
>>
>>582777672
timewarp see you there!
>>
Welke flikkers op Radboud nijmegen
>>
>>582795703
<3 you
>>
Zwarte Piet is racicme!
>>
File: 1416353598750.jpg (198KB, 1130x797px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416353598750.jpg
198KB, 1130x797px
>>582795631
hier kanker autist
>>
>>582795648
zit momenteel in hoorn, kanker school
>>
>>582795712
Kinky & slimmer als jou dan ... sla je zelfs met uw stoere 9gag opmerking nog de bal mis! Better luck next time dear!

>>582795768
I'll see you when you get there! Het codewoord is 'arbitraire kunstvoorstelling'
>>
>>582795881
Opgekankert bietje kankeren op een kinderfeestje
>>
>>582795892
Kanker horizon zeker?
Thread posts: 298
Thread images: 39[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Top | Home]
Please support this website by donating Bitcoins to 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
If a post contains copyrighted or illegal content, please click on that post's [Report] button and fill out a post removal request
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that 4Archive shows an archive of their content. If you need information for a Poster - contact them.