[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Extra juicy! | Home]

Våkne?

The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.

Thread replies: 266
Thread images: 56

File: norway-flag.gif (4KB, 475x288px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
norway-flag.gif
4KB, 475x288px
Våkne?
>>
JA!!!!
>>
Hi, I think Norway is a nice land. I want to visit sometime.
Take care.

PS: What does vakne mean?
>>
awake
>>
Detta är nu en skandinavisk brödratråd.
>>
>>582073048
God kveld!

>>582073064
Please don't, you will be severely disappointed.

>>582073327
Den kan jeg støtte!
>>
>>582073327
This is now a scandinavian brotherthread?
>>
>den følelsen når landet mitt går til helvete og staten slipper inn mer og mer ekle niggere og muslimer

er så dritt lei av å se undermennesker hvor enn jeg går

takker gud hver dag for at jeg hadde vett til å flytte fra møkkete Oslo
>>
>>582072890
sup fuckers
>>
noen som skal på Hultsfred festivalen i sverige, 2015?
>>
>>582073563
Pls ikke dra tråden i den retningen

>>582073713
Spiser kjeks og ser på Get Him To The Greek. Hadde drept for litt øl.
>>
>>582073563
Du er et degenerert undermenneske, faggot
>>
>>582074017
mennesker som deg som er med på å ødelegge landet familien min har vært med å bygge opp.

problemet med dagens nordmenn er at de ikke eier respekt for seg selv eller landet sitt. alle er bare noen jævla morrapulere som synset det er greit at vi har 20 moskeer og annen dritt rundt om kring i en NORSK by.

jeg spyr.
>>
#tg15?
>>
>>582074590
Få gang på noge fitta
>>
Jag är norsk i blodet med norska föräldrar, men jag har bott i Sverige hela mitt liv och föräldrarna var hårda med att vi bara ska prata svenska i hemmet.

Jag vill nu åka till Oslo och möta några släktingar. GÅR DET att bo billigt i Oslo eller måste man betala 329573253725057325325 kronor för en natt även på det billigaste vandrarhemmet?
>>
>>582073823
Nope, men blir kanske sweden rock i norje.
>>
god kveld, fra trøndelag
>>
>>582074338
Du er mest sannsynlig en nav-snylter, muslim eller noe annet pakk.

Du kaller meg undermenneske? Jeg ler. Jævla soper.

Hadde fler i dette gudsforlatte landet eid litt skam, så hadde vi sluppet og hatt tapere som deg her til lands.

Men sånn er det dessverre ikke :-) Håper så klart at noen åpner øynene sine og skjønner hva all denne "kulturelle berikelsen" gjør med landet vårt.

Jævla idiot.
>>
>>582073516
nice, and yes
>>
>>582074567
Mennesker som deg skaper bare kvalme med din trangsynte og ignorante holdning mot verden. Jeg er sikker på at du er såpass feig i tillegg at du ikke ytrer deg utenfor internett.
>>
>>582074918
kek
>>
>>582074743
couchsurfing.com
>>
>>582075073
I don't speak a single norwegian language, but I tried figuring it out with Gernan and English. I love scandinavians, wish I lived up north
>>
Nettopp sett kompisen min blitt sugd av den 10/10 kjæresten hans. Føler meg så jævlig smålig akkurat nå her jeg sitter å runker til noe hentai alene...:/
>>
>>582074918
>kek

>22
>hvit
>studerer arkitektur
>ikke-troende

>bruker tiden sin på å hate alle andre
>trangsynt ignorant 'menneske' verden faktisk hadde vært bedre uten.

Revurder livet ditt.
>>
tenker de fleste her ikke er serlig glad i at folk skriver med dialekt?
>>
Lillestrøm innkommende!
>>
>>582075198
Er ikke redd for å si hva jeg mener utenfor internett, dessverre. Tyderlig at du er det da, med tanke på at det er alt du klarer å komme med for å fornerme meg.

Som sagt; du er en feig liten rotte. Du eier ingen stolhet. Du er bare en jævla soper.

Dagens ungdom (deg blant annet) er bare en gjeng med idioter. Du skjønner ingenting.

Tror du samfunnet klarer seg hvis vi skal ta inn tusenvis av trygdesnyltere i året? Nei, kompis. Bruk hodet.

Gå og sug pikken til jamal, kompis. Høres ut som det er det du liker.

:-)
>>
>>582075413
It's surprisingly simple to learn if you already speak English and German fluently.
I had an exchange student from switzerland stay at my house and study for a year a while ago, took him two months to speak Norwegian like a pro.
>>
>>582075948
Jeg ler. Du er så snever at det er komisk. Du troller, ikke sant?
>>
>>582076040
If you find me a job there I will come live with you.
>>
>>582075948
Du skriver som en dyslektiker. Jamal fikk hvertfall bedre enn 3 i norsk.

Nåde din lyriske pisk. Nåde, intet mer!
>Dagens ungdom de skjønner ingenting

Som hva da? Helt seriøst, jeg er genuint nyskjerring på hva du mener her og vil gjerne at du utdyper.

Du stemmer vel FRP óg.
>>
>>582076410
Jobs aren't that hard to get as long as you at least finished high school, and at least speak English. German is a big plus as well.
>>
>>582075198
Han er en idiot, men hør her: Norge er et oljet. nydelig maskineri som bare fungerer. Mesteparten av oss er atheister, tar høyere utdanning og kort sagt gjør det vi må for at vi alle skal ha det bra.Islam er en steinalder-religion og krigsideologi som truer vårt nært utopi.

Jeg driter i om vi alle er brune i huden, kirker er borte, og kongen avsatt om femti år. Jeg vil bare ikke at alt det gode vi har skal utslettes.
>>
>>582076479

+1 Based anon.
>>
>>582076479
Ånei, jeg skriver ikke perfekt norsk på en amerikansk nettside lagd for å diskutere guling-tegneserier :(

Hvorfor skal jeg forklare når du allerede er en tapt sak? Skjenner igjen folk som deg, kompis. Gå tilbake til pappa og boblevannet ditt.
>>
>>582076669
What is a well paying job you could get there without speaking Norwegian?
>>
>>582072890
Våken som bare det!

Hvorfor er dere homser på /b/ ikveld?
>>
>>582076846
Jeg sa meg aldri uenig i at vi har et innvandringsproblem, jeg sa meg kun uenig i hvordan han selger det. Det er på grunn av idioter som han at alle vi innvandringskritiske blir stemplet som rasister. Det handler ikke om rase, det handler om kultur og hva som skjer når veldig ulike kulturer blir tvunget sammen. Det blir aldri pent.
>>
>>582075948

Hva er galt med å være "soper" og suge pikk?

Hadde faen meg knust trynet ditt med den samme hånda jeg runker andre karer med, lille gutt.

Du burde også vurdere å gå på kveldsskole. Du har åpenbart ikke så veldig godt grep på det norske språk.
>>
>>582077241
Av samme grunn som deg. Har ikke noe bedre å gjøre.
>>
>>582077416
slutt å vær så trangsynt :(((( tenk på mohammed og de åtte ungene hans :(((

la han nave i fred og bygge så mange moskeer han vil :(((((((
>>
>>582077656
Takk for at du bekrefter det jeg anklager deg for.
>>
>>582077136
skjenner...
kek
>>
>>582077514

det er haram, lille homsegutt :)

jeg skriver ikke perfekt norsk på internett :((( å gud jeg gråter

ånei du truer med bank over internett ååneiii du må være så kul og barsk

skal du ha addressen min din lile rotte, jeg hadde pult mora og faren din samtidig som jeg banka livsskiten ut av deg jævla soper

du er ikke verdt en jævla dritt din lille rotte
>>
>>582078042
>skal du ha addressen min
Ja takk.
>>
>>582078042
>jeg hadde pult mora og faren din samtidig som jeg banka livsskiten ut av deg jævla soper
>og faren din
>jævla soper
kek
>>
Hvor i hellvette er puppene??
>>
>>582077136
>>582077656
Takk a kompis, det skal jeg! ;-) Han hjalp meg med matteleksene mine, lagde kveldsmat til meg og fulgte meg til skolen. Han har alltid støttet det jeg brenner for og drømmene mine.

Det ble til slutt et menneske ut av meg. Som har høyere utdanning, samboer og leilighet innenfor Ring 2.

Deg derimot; herrejesus. DU er en tapt sak. Du sitter på 4chan og prøver å spre ditt budskap om hvordan innvandrere ødelegger Norge. (ABB er drikul, right?) Men når vi vil at du utdyper, og kanskje begrunner påstandene dine så har du ingenting å si. Utenom grammatisk inkorrekte skjellsord. Du klarer faktisk ikke å begrunne det lille du av en eller annen grunn står får.

Du er ingenting. Tenk over hvordan verden og Norge hadde klart seg bedre om du ikke våknet opp i morgen.
>>
>>582078042
Du glemte punktum, så jeg ble ikke redd.

Jeg truet deg ikke, jeg fortalte bare hva som hadde skjedd med deg om du hadde sagt noe så nydelig og jeg hørte det.

Norsk. Du burde lære det. en trussel er: "Jeg skal slå deg". Jeg skrev jeg hadde gjort det. lrn2norsk.

Oh... Kom her, store sterke kar. Penetrer ræva mi. Du hadde elsket det!
>>
>>582077598
Jeg kunne vært med noen venner og drukket litt, men jeg hater han ene så jeg ble bare hjemme og nå røyker jeg meg bare fjern. Godt med sånne lørdager må jeg si!
>>
>>582078042
Vil legge til hvordan du argumenterer og konverserer som et ungdomsskolebarn.
>>
>>582072890
hvorfor må alle norske tråder bli en diskusjon om innvandrere, Norge er fucked uansett. AP vinner neste valg og sender inn tusenvis an nye negere. så slutt og bry deg. Norge blir ødelagt lenge etter din død uansett.
>>
>>582078874
"Vi har oss i en somp av svada og vi prøver å bane vei"
>>
Var det en fredagstråd i går?
>>
>>582078138
Veverbakken 12, Moss

Vær en mann og skriv din og da, lille fitte. Skal komme og putte en koran oppi ræva på deg.

Jævla taper.
>>
>>582078653
du hadde aldri turt å gjøre en skit lel

>>582078821
og? jeg ytret mine meninger og dere begynte å sippe som en gjeng med neger-elskere

>>582078647
>utdanning
>samboer

wow du lever drømmen as mann! heftig jelly atm
>>
>>582079278
Nei, jeg poster ikke adressen min på 4chan. I motsetning til deg så har jeg vett og sunn fornuft.

Lykke til med voldtektsbonanzaen din!
>>
File: suside bombing.jpg (33KB, 640x398px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
suside bombing.jpg
33KB, 640x398px
>>582079735
så feiger du ut.
>>
>>582079735
Må være flaut å være en så liten rotte som deg, kompis.

Hadde du ikke en ordentlig farsfigur? Var det problemet? Derfor du er ei lita jente den dag i dag, eller?

Gærne med tastaturet sitt, men når man blander inn virkeligheten blir man til ei lita rotte.

:-)
>>
>>582079278
>>>/pol/
>>
File: 1414880364292.jpg (73KB, 650x1000px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414880364292.jpg
73KB, 650x1000px
>>582079278
bestilte nettop 6 pizzaer til deg
håper du liker scampi
>>
>>582079278

Moss masterrace representin'.

Hva synes du om den planlagte brobygginga?
>>
>>582079718
>utdanning
>samboer
>wow du lever drømmen as mann! heftig jelly atm

Men vær så snill da, fortell mer om deg selv! og hvor nice Veverbakken 12 er.

>inb4 fullførte niende klasse
>lever selv på nav
>>
>>582079939
Feiger ut fra hva? Han tilbød seg å poste adressen sin, jeg takket ja.

>>582080018
Er rotte, fitte og soper de eneste skjellsorda du kan?
>>
>>582078653
>>582078647
>>582078042
Can't we all just get aloooong?
>>
>>582080098
Takk, habibi. Setter pris på all gratis mat jeg kan få.

>>582080168
Masterrace er vel å dra den litt langt men...

Blir jo deilig å slippe all fergekøen, men ellers har jeg ikke så behov for den broa eller tunnelen, vi får sjå hva de ender opp med å gjøre.
>>
>>582080647
Du må nok betale selv Kjell
>>
>>582080426
Nei, men det er de ordene som beskriver ynkelige tapere som deg best.

Du tørr faen ikke å legge ut addressa di på en tråd som varer i max 1 time til. Hvor pinglete går det ann å være..

Men er vel sånn som skjer når mor og far skiller seg og du blir oppdratt av mamma. Da blir man fort ei lita mammadalt.
>>
>>582080647
>gratis

Har du noen gang bestilt mat før
>>
File: 1416083612366.jpg (124KB, 720x478px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416083612366.jpg
124KB, 720x478px
JEG HATER SAND-NIGGERE
>>
>>582079718
Du er så søt <3

Kom her, så kan vi ha sex. Allah kommer til å tilgi deg!
>>
>>582080876
Håper du ikke bestilte fra Campino, potetskrell?
>>
>>582081094
>mfw anon bestillver fra Campino
>>
>>582081229
hahahah lættis

du er konge bro kom her så spiser vi pizza sammen
>>
>>582081381
Tror ikke det nei.
>>
>>582081381
meg a?
blir med jeg så kan vi banke opp pakkis kids som står rundt kebabhjørnet.
>>
Hvem i helvete tør kalle seg nordmenn og henge på denne bedritne sia. Faen altså.
>>
>>582081504
Nei, for jeg hadde pult deg i fillebiter din lille morapuler.
>>
>>582081569
Joiner den, krekar.

Kanskje vi kan fyre opp en sånn somaler-sigg i samme slengen?

Neida, setter pris på at negerne smugler inn dop i landet vårt.
>>
>>582080952
Niks. Jeg er prinsippfast.
>>
>>582081647
Sannelig en lyrisk pisk. Du har et ordforråd på 6 ord. En stakkarslig unnskyldning av et menneske.
>>
>>582081964
Du virker til å være en skikkelig tastatur-kriger. Tror ikke jeg tørr å sloss over nettet mer med deg.

Du har sikkert utdanning og hele pakka, du. Shit as, bro.

Overmenneske, er du.
>>
Herregud hold kjeft på dere, fy faen så kleint å sitte å se på dere leke alpha over internet.
>>
>>582082650
Det første steget er å innrømme det ovenfor seg selv.

Godspeed, dude.
>>
>>582082730
You tell them sister.
>>
>>582082892
Ennå så er jeg den eneste som har turt å poste addressen min her.

Men kanskje du gror et par en dag du og :-) Slutte å amme puppen til mamma først, kanskje?
>>
>>582083238
Absolutt null bevis på at det er din adresse.
>>
>>582082730
>antyder at jeg ikke er alpha
>>
>>582077176
Prostitute
>>
>>582083492
du kan jo ta deg en tur, mammadalt :)

kanskje du kan kulturelt berike meg i samma slengen

men fra spøk til alvor barna mine, går det noe bra på tv??
>>
>>582083524
Plis fortsett den tankerekka
>>
>>582083791
Migrapolis
>>
>>582072890

Droppet 2 fester i dag for å bli dritings med en kompis over skype.

Hva med dere?
>>
File: harrison-fordkek.jpg (7KB, 130x179px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
harrison-fordkek.jpg
7KB, 130x179px
>>582083791
>2014
>bra på tv
>>
>>582083937
:/

hvorfor hele tatt lage et program om sånne jævla svin

bare rompiskompiser og pappapulere som bryr seg (deg, dere, familien deres etc.)
>>
>>582083791
>insinuerer at han har TV
>>
Go kveld guttær. Å da står tell?
>>
>>582084140
eg har faen meg viasat full pakke og det er ennå ingenting å se på

jezzzzz
>>
>>582084532
Du lever drømmen, du.
>>
>>582083524
Du er ikke i nærheten av alpha sånn som du skriver.

Akkurat som jeg vet at du ikke er en dag over 16 år.
>>
Åja! Send snaps ;)
olaeh
>>
>>582084775
>Akkurat som jeg vet at du ikke er en dag over 16 år.
Det er det som er så jævelig synd med denne personen, jeg mistenker at han faktisk er godt voksen. Håper for Guds og samfunnets skyld at han ikke har/får barn.
>>
>>582078042
Breivik, plz go
seriöst, stackars arga lilla nasse, kommer farliga mörka människor och skrämmer dig?
>>
>>582084483
stort sett bare en gedigen pissekonkurranse ser det ut som. hur går det med dæ da?
>>
>>582085074
Stemmer, gutten min.

Har ikke barn ennå. Den tid kommer, da skal jeg oppdra han/hun til å slå tapere og muslimer.

Så de stygge små kontorungene dine burde passe seg da.

Lel.

En lita jente som deg håper jeg aldri får barn. Du kommer til å oppdra noen små pinglete raseblandere. Akkuratt som deg selv.

Blir trøtt av å diskutere med deg. Hufff..
Du minner meg om sånne jeg pleide å mobbe på videregående ;-)
>>
>>582075912
Ey, re rolling Lillestrøm. Fetsund melder seg
>>
Norðmaður/Íslensdingur hér
>>
>>582077074
This
>>
>>582085649
Du er en trist og miserabel type. Hvor gikk det feil i livet ditt?
>>
>>582085649
Nå troller han. La han være i fred. Gutten er 15 ellernoe.
>>
>>582077136
Hvorfor har innavl som deg nok penger til å ha internetttilgang? Det er åpenbart noe galt med staten vår når det finnes folk som deg og ressurser nok til å forsyne den usle tingen du kaller livet ditt
>>
>>582085332
og der spratt det inn en liten muslim fra sverige gitt

du har flaks at jeg hele tatt gidder å svare deg hahaha jævla taper

jeg har vokst opp med bare utlendinger. har ingenting i mot de som faktisk er født og oppvokst.

problemet ligger i den mye eldre generasjon som har vokst opp i somalia, pakistan etc. deres tankegang og kultur passer ikke inn i vårt norske samfunn

derimot de som er født og oppvokst har klart å finne en mellomting med vår og deres egen kultur
>>
can any norwegian anons give me tips for moving to Norway to study?
>>
>>582080098
Kek
>>
>>582086839
>move to norway
>apply for college
>study in norway
>>
>>582086436
den var grov as, kompis

nei jeg jobber jo da. prøver å opprettholde det samfunnet som dere fucker opp

dua? nav eller mor og far som betaler? ikke var flau, kompis
>>
>>582086839
Please dont, the people here are cancer.
>>
>>582086839
The application due date is December 1st, better hurry
>>
>>582086839
dont be a nigger
>>
>>582086839
1) Have straight A's
2) Be white
3) Be top percentile IQ
4) Honestly, don't be black
5) Really, honestly, truthfully, don't be black
6) Don't apply for courses which are full
7) Have a first name like "Lars" or "Anders" helps
8) Say you're interested in Norwegian culture
9) Just don't be black and you have a 200% higher chance
>>
>>582081623
Enten er du grådig underage eller så har ikke 13 år med gratis skolegang fungert for deg. Lrn3nårwegian
>>
>>582087325
Also; Make sure you're not black
>>
File: 1416958176902.jpg (161KB, 2000x1452px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416958176902.jpg
161KB, 2000x1452px
Reporting in
>>
Nårskjävlar, svennebög här.
Undrar vilket jobb som man bör söka ifall man skulle invandra och jobba i ert land för att kunna tjäna lite cash, söker lite arbete mycket cash, eller enkelt arbete och mycket cash.
>>
File: clip_image001201.jpg (81KB, 375x434px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
clip_image001201.jpg
81KB, 375x434px
>>582087752
Dyrk cannabis
>>
>>582087325
Please dont be a nigger
>>
>>582087102
Romforsker beileve it or not. I motsetning til deg så har jeg fortsatt et ørlite patetisk håp om en bedre fremtid
>>
>>582087325
>>582087027
>>582087281
I'm from Canada. What are some jobs in Norway which you only need speak english?
>>
File: BIG pizza.jpg (124KB, 598x398px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BIG pizza.jpg
124KB, 598x398px
Sulten noen?
>>
>>582087752
Du har jo alltid butikk-jobber, som er populært blant svensker.

Jobbet i klesbutikk for noen år tilbake selv og da tjente jeg faktisk 150 kroner timen. Er jo ikke allverdens, men med tanke på hvor lite jobb man gjør så er det ganske bra.

Hvordan utdanning har du?

Det er jo også behov for gode håndtverkere, nå som polakkene drar tilbake til hjemlandet for å jobbe med bedre lønn enn før.
>>
Fuck you ass i am black from SC and was married and lived in Lanvanger Norway and my friends there would kick you ass..For that matter the ones in Oslo would kill you..Dont be an asshole no nothing from nowhere redneck USA.. And yes i was in the Army ..Hell my white friend from spartanburg sc would kick your ass..
>>
I love islam!!! Allluhakkabar!!!!
>>
>>582088476
If you're applying for something in the oil industry, you can only speak english. It's hard as tits to get a job without knowing Norwegian, but if you're especially gifted and really, really good at what you do, then oil is a very profitable and lucerative career
>>
>>582088281
Hørtes ut som en utrolig nerdete og pinglete jobb. Du får ha lykke til, kompis.

Blir nok ikke mye mannfolk ut av deg, men verdensrommet blir du nok klok på :)
>>
>>582088751
Kommer bølge med håndtverkere fra Estland som du hadde visst om du ikke var 200% autist.
>>
>>582088476
You would do pretty well basically anywhere if you would give it some effort. Norwegians are generally pretty good at and enjoy speaking english, but we have a lot of specialized terms, rarely with an english counterpart. This varies though. I have a feeling you would be welcome as Canada has a similar climate as norway, and this is a proud thing wich we will bond over or something
>>
File: 1416534603646.gif (1MB, 300x275px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416534603646.gif
1MB, 300x275px
>>582088828
fuck you nigger
>>
>>582088828
Nigger confirmed. Get the hell out before youe ebolaids niggetry spreads
>>
>>582088751
Jag har gymnasie utbildning där jag gick el och energi programmet.
Tror ni norskar att ni är i behov utav elektriker i 3-5 år framöver?
>>
>>582089052
Jeg skammer meg for å bo i samme land som degenererte liksompatrioter uten livsmening som deg. Det er det samme om du troller eller ikke, du er en infeksjon på norsk jord
>>
>>582088828
haha nigger, youre not welcome
>>
>>582089154
og? hva vil du fram til

er det umulig for oss andre å få jobber da eller?

ikke alle som er like begeistret over å ha en gjeng med utlendinger jobbendes på huset sitt, kompis.

bruk hodet litt er du snill? kom igjen. blir bare flau over dine desperate forsøk på å trolle og leke "gæren" på nettet.
>>
>>582078874
Allt er fucked uansett. vi skal alle dø.
>>
>>582089732
But if you are trolling it would be a pretty damn good one
7/10 a bit tasteless
>>
>>582075502
jeg lo høyt, kom deg på byen beta
>>
>>582089732
jeg vedder på at du er en zionist. Altså bortkastet puls. Hvorfor sitter du her og ytrer dine innpåslitne meninger som ikke gir mening?
>>
>>582090093
Jeg tror at du og >>582089869 kunne vært bestevenner.
>>
File: 1416588967580.jpg (11KB, 300x226px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416588967580.jpg
11KB, 300x226px
>>582090314
Det stemmer
>>
File: image.jpg (62KB, 1136x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
62KB, 1136x640px
>>582090093
Det var et ganske shitty argument når jeg kan si nøyaktig det samme tilbake til deg
>>
>>582089654
Har hørt det er vanskelig å få lærling og hele tatt få foten innenfor et elektriker-firma for tiden.

Men har en del kompiser som tjener konge bare svart-jobber som elektrikere. Vet ikke om en sjel som betaler full pris for elektrikere.

>>582089732
Og jeg skammer meg over å dele land med tynne nerder som deg. Smaken er som baken, kompis.
>>
>>582089012
>>582089223
takk :)
>>
File: 1416541176903.gif (2MB, 230x175px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416541176903.gif
2MB, 230x175px
>>582090604
Så du tror virkelig jeg er en zionist jævel? Dårligste argumentet jeg har sett på lenge.
>>
>>582090093
Ayyyy

En som har skjønt det. Godt å se at jeg ikke deler luft med BARE tapere.

>>582090604
Du er en patetisk tynn gutt. Gå og studer litt, du gutten. Er ingen her som tar deg seriøst.
>>
>>582091187
>Er ingen her som tar deg seriøst.
OH THE IRONY
>>
File: 1416439230592.gif (1016KB, 227x158px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416439230592.gif
1016KB, 227x158px
>>582091363
pic related

>det er deg
>>
>>582089654
vi har sikkert behov for det, men du må nok ha sertifisering på det dersom du skal jobbe med el/rør/osv i norge. svart arbeid funker om man har privat hus, men ikke dersom man bor i leilighet, papirer på utbedringer, at ting er gjort rett, er viktig dersom man skal selge bolig i norge. vet ikke hvordan ting funker i sverige :)
>>
File: LaughingElfMan.jpg (16KB, 255x352px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
LaughingElfMan.jpg
16KB, 255x352px
>>582091363
>>
File: image.jpg (128KB, 590x775px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
128KB, 590x775px
>>582091187
Well i see no fruits in this debate, jeg runker og går og legger meg. I hope you die in a fire
>>
>>582091495
Heheheeehhehheh

Nå tar jeg kvelden, har fått overdose av idioti i kveld. God natt.
>>
File: tynnromfartsnerd.jpg (9KB, 300x280px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tynnromfartsnerd.jpg
9KB, 300x280px
>>582091876
>>582091995
>mamma plugger ut internett klokka 3
>>
>>582091876
Hvorfor var ikke du på utøya egentlig?
>>
File: 1416085015027.gif (1MB, 320x261px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416085015027.gif
1MB, 320x261px
>>582092267
>>
File: 4221133_460s_v1.jpg (50KB, 460x420px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4221133_460s_v1.jpg
50KB, 460x420px
>>582090717
Jeg skal ikke joine fighten eller prøve å rakke ned på deg, men du er virkelig en av de desverre mange, her i Norge som er så uviten at du ikke selv forstår hvor uviten du selv er.
Jeg syns genuint synd på deg, lykke til i livet!
>>
File: image.jpg (28KB, 400x344px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
28KB, 400x344px
>>582092267
joinet ikke AUF før etter Brevik lel
>>
File: 1416953782722.gif (981KB, 350x261px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416953782722.gif
981KB, 350x261px
>>582092915
De finner deg vetdu.
>>
>>582092805
This, Norge er for snilt med folk, naturlig utvalg fungerer ikke lenger, and thus we end up with imbecils like this
>>
File: lollll.jpg (12KB, 248x203px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lollll.jpg
12KB, 248x203px
>>582092805
Kan du fordype deg litt? Hvorfor er jeg uviten?

Du framstår bare som en idiot med slike påstander mot mennesker du aldri har møtt.

Forventer ikke mye av 12 år gamle kids, men litt ivertfall da..
>>
Jävla fjellapor!!!!!
>>
DAGENS LEKSE: Ikke krangle med duster, de drar deg bare ned til sitt nivå og slår deg med erfaring.
>>
File: image.jpg (57KB, 618x618px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
57KB, 618x618px
>>582093485
The troll is strong in this one
>>
>>582093485
Thorjørn?
>>
>>582073064
Våkne? = Awake?

Don't visit unless it's for hiking imo. Or skiing.
>>
>>582093485
My point exactly, du forstår det ikke og jeg kan virkelig ikke forklare det til deg heller for du vil aldri kunne wrappe den lille hjernen din rundt det.
>>
File: 1416279709087.jpg (33KB, 680x620px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416279709087.jpg
33KB, 680x620px
>>582093485
Autism is strong in this assburgers's mind.
>>
File: image.jpg (14KB, 237x212px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
14KB, 237x212px
>>582094014
>>
>>582094014
Så smart var du, ja..

Nesten litt trist, egentlig. Men fint at Norge passer på slike som deg da. Dere får sosial boliger, støttekontakter og alt det der.

Får deg vel nesten til å føle deg normal? Idiot.
>>
File: image.jpg (16KB, 250x265px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
16KB, 250x265px
>>582094358
>this guy
>>
File: 1416540019214.jpg (18KB, 320x320px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416540019214.jpg
18KB, 320x320px
Så mye bortkastet puls har jeg ikke sett på en stund.
>>
File: 1415757084114.jpg (529KB, 1728x1779px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1415757084114.jpg
529KB, 1728x1779px
>>582094358
pic related

>It's you
>>
>>582094358
Faen meg beste Norske trollet jeg har sett siden RTFM.
>>
>>582094358
Hahahhaa, du får meg ihvertfall til å le da, det skal du ha kompis.

Jeg er mer normal enn du noengang vil bli, jeg kan ramble videre om hvor mye bedre jeg er og sånt, men da havner jeg bare på samme nivå som deg og uansett hvor irriterende du er så går jeg ikke på det. Du vil uansett aldri innse det heller due to my last point.
>>
>>582092234
Hvilke mødre legger seg klokka 3? Vokst opp med narko jævler?
>>
File: 1416732720997.gif (1MB, 264x200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416732720997.gif
1MB, 264x200px
nord-norsk jævla hæstkuk som bor i trondheim hær, håpe dåkker mållkose dåkker i kveld hæstkuka :*:*
>>
File: 47058317.jpg (73KB, 400x284px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
47058317.jpg
73KB, 400x284px
>>582094996

>>582094998
Sjekk hvem som plugga inn nettet igjen, gutta.
>>
File: image.jpg (9KB, 200x200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
9KB, 200x200px
>>582094608
>implying
>look in the mirror
>>
>>582095220
stemme det at du bodd rett atme elgesæter ei vending?
>>
>>582095220
Vær så snill og hvertfall skriv norsk da... greit at du snakker litt annerledes, men skriftspråk burde jo være litt greit?
>>
>>582095461
Jeg er her jeg :^)
>>
>>582095461
69 decides how this faggot should kill himself.
>>
>>582095220
>>582095567
Dere gutta irriterer meg skikkelig, lærer dere å skrive dialekt på skolen eller? The fuck...
>>
Trollet hardt.

Dere har nå kastet bort en hel lørdagskveld på å grine over hvor tapere dere er.

Spøken er på dere, jeg har pult mødrene deres i fiseringen samtidig som jeg har postet her.

Keep on hating, mudslimes og raseblandere.

:^)
>>
>>582095970
Hold kjeft a, tynne bleike homo. Gå og sug den sure pikken til bestefaren din hahauh

taper
>>
>>582095970
>Vi er ute blant folk.

Snakke med værandre itjsant. Jævla homsetryne. Kjeftn din før æ drep dæ me en kniv æ fant i firånitti
>>
File: image.jpg (42KB, 605x328px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
42KB, 605x328px
>>582096003
9/10 billig
>det finnes faktisk sånne folk
>>
>>582096347
Kjeften før du dreper meg med en kniv? Sa du nettop det?

Er du ny til internett eller bare samfunnet genrelt?
>>
File: 1416794427363.gif (2MB, 250x220px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416794427363.gif
2MB, 250x220px
>>582096003
>Innså at han faktisk var bortkastet puls.

>Prøver å redde seg selv ved å si han troller å ikke mener det han sier.

>NIGGER
>>
>>582094998
meth - not even once
>>
File: 1416963326528.gif (2MB, 320x192px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416963326528.gif
2MB, 320x192px
>>582096730
>Newfag detected.
>>
>>582096435
Du är en jävla fjällapa.
>>
File: image.jpg (25KB, 360x240px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
25KB, 360x240px
>>582096003
cheap
>>
>>582096435
Og det finnes faktisk tapere med så lite mening i livet at de bruker timer på å svare på dritten jeg skriver mellom pipetrekka mine.

Må være kjipt å være så dum, men men..
Du får prøve å ha et fint liv, tapern. Kanskje du klarer å flytte ut av kjellern til mor før du er 40.

Gå til NAV, kanskje? Niggere og tapere som deg er jo så jævla glad i å snylte på oss arbeidere.

Peace, homo. Snakkes aldri. Ved mindre jeg blir lagt inn på klinikk for tynne tapere da..
>>
>>582097227
>Niggere og tapere som deg er jo så jævla glad i å snylte på oss arbeidere.

Jeg snylter gjerne på en taper av en sau som du er.
>>
>>582096731
Jeg mener det jeg sier, din idiot. Mista narkis moren din deg i bakken når du var liten?

Derfor du har lagra 10000 forskjellige bilder av menn og faenskap på pcen din? TAAAAAAPER

>permavirgin detected
>>
>>582097497
Jeg tviler ikke, Bjørn Terje :^)

Ikke gjør noe med livet ditt, du. Stå på! Keep on snylting. Lagre masse morsomme 4chan-bilder på pcen.

Meningsfult liv....
>>
File: aAY3ZDE_700b.jpg (64KB, 699x601px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
aAY3ZDE_700b.jpg
64KB, 699x601px
>>582096975
Selv om jeg hadde vært en newfag, hva er poenget med å peke det ut? Bare for det jeg forholder meg litt mer sivilisert til disse kreftfolkene så er jeg newfag? lol

>>582097227
Innser du ikke hvor taperlig du ser ut når du skriver sånt, troll or no troll...
>>
File: biglabialips.jpg (17KB, 400x222px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
biglabialips.jpg
17KB, 400x222px
>>582097616
>dritten jeg skriver mellom pipetrekka mine.

>OH THE IRONY
>>
>>582097828
Eh, har du glemt at du faktisk er på 4chan nå selv?
Idiot
>>
>>582097837
>Zionist fag detected
>>
>>582098162
Jeg vet ikke hva Zionist er engang, men en ting vet jeg, spesielt når jeg ser det.
Det er et resultat av incest, og ja, du gjettet riktig kompis, det er deg!
>>
File: 1415649232111.gif (863KB, 500x281px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1415649232111.gif
863KB, 500x281px
>Sitter på /b/

>Vet ikke hva en zionist er

Hvor var du da helten vår Breivik hadde oppdrag på utøya?
>>
File: 1416367794678.jpg (34KB, 960x854px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416367794678.jpg
34KB, 960x854px
>>582098592
Du slipper ikke unna med dette vetdu.

>inb4 not zionist.
>>
File: Ogbvbh.jpg (78KB, 613x650px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ogbvbh.jpg
78KB, 613x650px
>>582098931
Who gives a fuck? Hva er poenget ditt mongo?
>>
sytkuka alle sammen <3
>>
>>582099257
Du sitter der i den zionist bobla di å lever som et saue hode. Ikke rart du fremstår som en tard da kanskje, men du er faktisk så uviten at du ikke vet hva som foregår bak kulissene engang. Er du 12 år?

>newfag
>>
>>582079278
>Veverbakken 12, Moss
Mossbro
>>
>>582097616
Ganske sikker på at du er en mulatt, og det er derfor du har så mye sinne siden du vet at du aldri vil være 100% norsk.
>>
>>582087325
lol wut?
Du vet at universiteter har kvoter som gjør at det å være svart faktisk kan hjelpe deg inn. Studerer på NTNU nå, og det er dritmange svarte blandt innvekslingstudentene.
>>
File: 1417277653074.webm (950KB, 600x376px)
1417277653074.webm
950KB, 600x376px
>>582099723
>this
>>
>>582099904
fjällapa
>>
>>582089869
>insinuerer at du kvalifiserer til en jobb
>insinuerer at du noen gang kommer til å bo i et hus
>>
denmark is better, get back in the union faggots
>>
File: umFd1toqmc0o1_500.jpg (114KB, 500x679px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
umFd1toqmc0o1_500.jpg
114KB, 500x679px
>>582100362
>>
>>582099632
Well since you got it all figured out så kan jo du forklare da
>>
>>582075575
NTNU?
>>
>>582101312
AHO
>>
>Forklare noe til en zionist.
>>
so norway how does it feel to be the france of the north, hopeless in every war until someone else liberates you? denmark, sweden and germany all raped you
>>
>>582102020
want some oil?
>>
>>582101759
Det var nøyaktig det svaret jeg forventet meg fra deg.

Nok en gang implying at jeg er en zionist når jeg ikke vet hva det er.. logikk
>>
>>582102364
if i want some ill just invade and take it, and right now opec is cheaper so you can keep that shitty ass oil and eat ur salmon and dress in lusekofte while your economy goes under faggot
>>
>>582072890
Nør at all.
>>
>>582102871
hahaha pls do
>>
Noen fra troms som har løst å finne på noe?
>>
>>582103610
how about all of you norway fags just go have a big circle jerk
>>
File: Sami_flag.png (56KB, 2000x1485px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Sami_flag.png
56KB, 2000x1485px
Hei.
>>
>>582104031
That's what I want
>>
>>582104031
you still need oil?
>>
Bump. På Norsk blr vel det en fartsdumper
>>
>>582098931
Breivik er pro-Israel
>>
Synd at de som hadde best grep på hasj,amfetamin ble tatt i lillehammer :O Men nå er det heldigvis noen som har tatt over :)
>>
Hallo folkens
>>
>>582104469
nah cuz our economy isnt based on just one industry like you faggots
>>
>>582102020
Resisted a lot harder than Denmark did during WWII, that is for sure.
Norway has not really been involved in many wars post the bubonic plague though.
Germany also almost raped everyone on their own, no shame in admitting defeat against that.
>>
everyone in my country want taxes, unfortountly ;(
>>
>>582088476
My high school English teacher didn't speak a single word of Norwegian when she moved here, but progressively learned more as the year went on because she was planning to stay here.
>>
Noen som har bestilt fra de norske fra Agora? Honey pot eller scam?
>>
>>582105318
But your country is poor. :^)
>>
Noen som trenger hjelp, til å finne goodshit i lillehammer? :P
>>
>>582107101

Nei. Trenger hjelp til å finne goodshit på Agora!
>>
sorry, Agora er litt fjernt unna :(
>>
This isn't in American, so I'll translate these goddamn commies.
Nein Nein, Marx. Nein Nein! Heil Hitler!
>>
haha, so right
>>
File: EU witness.png (101KB, 1056x2086px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
EU witness.png
101KB, 1056x2086px
>>582105318
>Implying Norway is not superior to every nation there is in every metric except average temperature.
>>
>>582108085
hahaha, very funny.
>>
>>582108085
we are somehow superior, we in the nrdic ;P
>>
File: The Nordic model.png (387KB, 800x8000px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
The Nordic model.png
387KB, 800x8000px
>>
File: 2312009.jpg (33KB, 652x434px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2312009.jpg
33KB, 652x434px
A wild Lavrov apperears. Dere er nå en del av Russland. Hvor "tovarish" går det med deg?
>>
4:20 og jeg er faen meg tom for weed. Jaja, har alltid luckies, sup /b/?
>>
File: The price of peace.png (401KB, 798x2784px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
The price of peace.png
401KB, 798x2784px
>>582109409
Norge er et Nato land, kritisk for kontroll av nord atlanteren, er ikke bare og kødde med oss, det får konsekvenser.
Ukraina var ikke medlem av noen klubb som kunne kødde med Russland, slik som Sverige.
>>
How do i comment picture?
>>
>>582110292
get the fuck out newfag
>>
got a gd a good boob picture
>>
Dere svensker kan dra til helvette.
Vi vet at dere ikke er å stole på, og det viste dere fint under andre verdenskrig når dere slapp Tyskerene over grensen og inn i landet vårt for å ødlegge byene og nasjonaliteten vår.

/JK
Thread posts: 266
Thread images: 56[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Top | Home]
Please support this website by donating Bitcoins to 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
If a post contains copyrighted or illegal content, please click on that post's [Report] button and fill out a post removal request
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that 4Archive shows an archive of their content. If you need information for a Poster - contact them.