[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/NEDERDRAAD/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 329
Thread images: 49
File: 1453848794261.png (510 KB, 471x593) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453848794261.png
510 KB, 471x593
/NEDERDRAAD/

/cgl/-editie

Welkom: Meisjes met een stevige en gezonde lichaamsbouw
Niet welkom: Jij hoogstwaarschijnlijk niet
>>
2de voor een vrij en onafhankelijk Koerdistan.
>>
>>55049726
Dat is een man, toch?
>>
Wie /alleen/ hier
https://www.youtube.com/watch?v=8LAAi_BanJo
>>
File: 1392481749166.jpg (185 KB, 500x484) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1392481749166.jpg
185 KB, 500x484
>WEER NIET OVERLEDEN IN MIJN SLAAP
>>
>weekend bijna voorbij

kanker
>>
>>55050779
t. loonslaaf
>>
File: ok.png (187 KB, 600x339) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ok.png
187 KB, 600x339
>>55050065

https://www.youtube.com/watch?v=-SHwn6O25CY
>>
RIEEEEEEEEEEEEE

alles is kanker
>>
>>55051175
Als alles kanker is, ben jij mogelijk de kanker
>>
>>55051220
Kanker.
>>
Gaan jullie nog wat doen vandaag?
>>
>>55051420
Beetje schoonmaken, boodschappen doen, eten bij ouders van huisgenoot
>>
>>55051420
Huilen.
>>
File: checkem.gif (1 MB, 266x349) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
checkem.gif
1 MB, 266x349
>>55051420
dubbels krijgen
>>
>>55051626
KANKER
A
N
K
E
R
>>
>>55051420
Dubbels jatten.
>>
wat een kutdraad weer
>>
>>55051668
>>55051660
Jullie zijn echt kanker in het vergaren van dubbels. Tsjek deze uut.
>>
>dvw geen Pesky om me in mijn kontje te neuken
>>
File: 1383802986873.png (246 KB, 512x292) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1383802986873.png
246 KB, 512x292
>>55051420

Wiet kopen
>>
>>55051464
Neuk jij je huisgenoot?

>>55051529
Omdat je >dvw vd hebt?

>>55051821
Nice, wat voor soort ga je halen?
>>
>>55051905
>Neuk jij je huisgenoot?
Nee, gadverdamme
>>
>>55051420
zorgen dat mijn beeldscherm er niet negatief uitziet
>>
>>55051905

Ligt er echt aan, aangezien ik redelijk vaak gebruik, tikt de prijs aan, maar troep wiet maakt mij niet meer echt stoned.
Ik blijf er tussen in momenteel, dus ik houd het bij silverhaze/whitewidow.
Maar bij 't grasje in utrecht heb je een breed assortiment.
>>
>>55051420
Ik ga naar de kerk.
>>
>>55051992
>dvw al boven de 20 en nog nooit wiet gerookt
Volgens mij heb ik ergens een verkeerde afslag genomen in mijn tienerjaren.
>>
Goedemorgen jongens
>>
>>55052078
middag flikker
>>
>>55052078
>morgen
>>
>>55052066
dat is juist de goede
>>
>>55051969
Wat, kan toch? Ik probeer zelf de nicht van mijn huisgenoot te neuken die nu bij ons logeert voor een tijdje. En ik heb het gevoel dat zij ook mijn piemel wilt oetz.

>>55051973
Interessant activiteit wel weer

>>55051992
White Widow vind ik wel kanker hard, maar ik rook niet zo vaak dus alles raakt mij wel kanker hard. Woon je in Utrecht?

>>55052042
Amen, broeder. En daarna?

>>55052066
Het is nooit te laat om te beginnen, kerel.
>>
>>55051905
Het is juist >dvw GEEN vd
>>
>>55049770
>hij wil het midden oosten nog verder destabilizeren

goed plan maat
>>
>>55052066

Ik ben er rond de 16e mee geintroduceerd tijdens een lan, en later vanaf mijn 18e had ik een blowgroep, totdat het een beetje teveel voor mij werdt en daarom diezelfde connecties doormidden heb geknipt.

Er zitten positieve en negatieve eigenschappen aan vast, maar het is lang niet zo giftig als tabak en alcohol.
Ik rook geen sigaretten en drink weinig.
Als je zonder kan, laat het daarbij.
>>
https://youtu.be/E_pMx3Cbb34?t=52
>>
>>55052191
@0:52
>>
>>55052155
Dat is de nicht van, als mijn huisgenoot een geile nicht had zou ik het ook proberen.
Maar mijn huisgenoot is een gast en ik ben geen homo.
>>
>>55052155


Ik vond WW ook hard, maar ik blow vaak en ik gebruik een bong, dat bevalt mij veel beter.
Trotsu accentlozu utrechter ja.
>>
>>55052191
>ik ben arianda grande, niet echt een character
domme slet
>>
Oh nee.

Wat zal ik doen, lieve jongens?
Ik wil niet ontvoerd worden.

Nu ben ik best wel bang :(
>>
>>55052296
Smerige kankerhomo.
>>
>>55050566
ikdv elke dag


>dvw gisteren op een "feestje"
>iedereen is aan het tinderen
>ipv nu mensen te ontmoeten op een feestje ga je samen tinderen

IK WIL NIET MEER OP DEZE KANKER PLANEET LEVEN. God haal me hier weg!
>>
File: wot.jpg (51 KB, 537x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wot.jpg
51 KB, 537x720
>>55052296
>>
>>55052296
>please
Zeg hem dat hij moet opkankeren met z'n Engelse termen.
>>
jongens ik ga douchen, wie gaat er mee?
>>
>>55052296
Stuur "Fijne Valentijn, enge flikker"
>>
>dvw oogcontactloze maagd
>>
>>55052362
HOE?
>>
>>55052170
Ben nog niet helemaal wakker, ik bedoelde juist >dvw GEEN vd

Maak je niet druk, jij bent niet de enige. [spoiler];_;[/spoiler]

>>55052191
Nog meer Nederlandse cringe videos? Ik ben de laatste tijd echt verslaafd aan cringe videos!

>>55052225
Het is niet homo als jij de gever bent in plaats van de ontvanger.

>>55052239
Mede-030 hier! Zullen we daten?

>>55052296
ABORTABORTABORTABORTABORT

>Ik ben geen rare gast
Dan ben je JUIST RAAAAARRRRRRRRRRRR
>>
File: randstad.jpg (74 KB, 620x378) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
randstad.jpg
74 KB, 620x378
>>55052296
stuur deze foto
>>
File: 1455449662661.png (65 KB, 285x276) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1455449662661.png
65 KB, 285x276
>dvw valentijnsdag
>>
>>55052417
>Het is niet homo als jij de gever bent in plaats van de ontvanger.
Het blijft homo, flikker. Jullie definitie wat homo is en wat niet is gewoon verdraait door al die jaren naar "vrouwelijke" piemels te kijken.
>>
>>55052434
wie /kusloozemaagd/ hier?
>>
File: ce3.jpg (15 KB, 200x276) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ce3.jpg
15 KB, 200x276
>>55052525
>>
>>55052525
>>55052434
>>55052609
Boe hoe stelletje flikkers, wees een vent en zeik toch niet zo.
>>
>>55052464
>vrouwelijke piemels
>homo

Dacht het even niet, anoniem
>>
File: 1401132377829.png (51 KB, 1000x1590) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1401132377829.png
51 KB, 1000x1590
>>55052417

We kunnen lekker gezellie stoom-daten als je wil?

http://steamcommunity.com/profiles/76561197993412289
>>
>>55052666
>duivel driedubbel

dat is wel iets wat de duivel zou zeggen
>>
>>55052356
Ik schat hem ongeveer 40-50 jaar oud, kijkend naar zijn profielfoto.

Waarom hebben homo's geen zelfspot?
Hij is 20-30 jaar ouder dan mij.

Dan moet er echt een lampje bij je gaan branden oetz.
>>
>>55052719
Klinkt dope. Alleen gebruik ik op dit moment geen Steam meer omdat ik niet meer op PC game.

Mag ik anders je msn?
>>
File: 1336389734478.jpg (47 KB, 590x518) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1336389734478.jpg
47 KB, 590x518
>>55052525

>dvw wel kus/voel ontmaging maar nog geen piem op spleet actie

En het is eigenlijk mijn eigen schuld omdat gewoontes.
>>
File: image065.gif (21 KB, 482x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image065.gif
21 KB, 482x240
>>55052296
>please
>>
>>55052719
>1.1 hours past 2 weeks
Kankernormaaltje
>>
File: 1333445748625.jpg (32 KB, 463x421) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1333445748625.jpg
32 KB, 463x421
>>55052801

>niet meer op PC game

Afschuwelijk
>>
>>55052807
>ooit een meisje hebben gevoeld of gekust

Vuil vies kankernormaaltje
>>
>>55052862
Je bent gewoon een homo maar je weet het nog niet.
>>
>>55052348
Ik zou het doen.

Maar ik ben geen vrouw.
>>
>>55052852
Ik heb ook geen goede pc meer om op te gamen! Doe niet zo gemeen :(
>>
File: 5tpykD7.gif (341 KB, 300x217) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5tpykD7.gif
341 KB, 300x217
>>55052849

M-Maar je zal nooit mijn bodemloze put aan piraat uren zien.
E-En ik heb ongeveer 1000+ uur in monster hunter gestoken.
>>
Ondertussen in multicultureel Brussel
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/brussel/1.2572271
>>
>>55052964
Ik zal m'n pik eens 1000 uur in jou steken.
>>
>>55052960
dat moet je een nieuwe bouwen
>>
>>55052975
wij hebben er twee
http://nos.nl/artikel/2085631-twee-dode-baby-s-gevonden-in-een-woning-in-heerhugowaard.html
>>
>>55052525
Wie is er nu in 2016 kuslozemaagd? Jullie moeten wel echt walgelijk zijn.
>>
File: 1450129840519.png (269 KB, 567x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450129840519.png
269 KB, 567x960
S N E E U W
N
E
E
U
W
Eindelijk, verdomme.
>>
>>55052988
Zou ik best wel leuk vinden.
>>
>>55053256
Het blijft toch niet liggen.
>>
>>55053014
Ik heb er op dit moment het geld er niet voor ivm mijn normaaltje leven en feestjes. Heb je anders skype of iets?
>>
>>55053210
>dvw walgelijk
Ben niet kusloos maar dat doet er niet zo toe.
>>
>>55052674
Een lul is nooit vrouwelijk.
En als man naar lullen kijken is homo.

Dus jij bent een homo
>>
>>55053256
>dvw Noord-Holland
>dvw in geen jaren sneeuw gehad
oncomfortabel oetz
>>
>>55053210
>dgw meisjes mij wel leuk vinden maar ik op kinderen val
>>
>>55053256
Het is leuk als het blijft liggen, nu is het gewoon trage regen
>>
>>55053210
Ik.
>>
File: 1434562199710.png (137 KB, 293x282) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434562199710.png
137 KB, 293x282
>>55053419
>.
>En
S T O P
>>
>>55053419
dat is niet echt progressief denken
>>
>>55053210
Je hoeft niet walgelijk te zijn, het komt meestal door extreme sociale angst.
>>
>>55053256
WINTERKAN GAAT ALLE SIERIËRS NAAR HUIS STUREN.

terug2sierië
>>
>>55053473
Nee, geen hamertijd.

>>55053511
Inderdaad, dat is rationeel denken. Progressief denken is als een mongool dingen uitspuiten. Jij hebt zeker ook feminisme nodig omdat je wordt onderdrukt?
>>
>>55053419
>Een lul is nooit vrouwelijk.
Deze miem moet stoppen.
>>
>>55053557
De miem dat een lul vrouwelijk kan zijn moet stoppen, vuile flikker.
>>
>>55053523
misschien ben je wel gewoon walgelijk, maar heb je het nog niet door. Bij dezen.
>>
>>55053553
>Jij hebt zeker ook feminisme nodig omdat je wordt onderdrukt?
feministen haten me
>>
File: 1455201662278.jpg (64 KB, 600x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1455201662278.jpg
64 KB, 600x500
>>55053287
Homo.

Draag je wel eens kniesokken? :3
>>
>>55053553
Jij bent problematisch, schijtheer.
>>
>>55053581
Hoe? Jij bent niet eens een echte man en nog een flikker ook.
>>
>>55053616
feministen haten pedofielen
>>
>>55053631
Iedereen haat die
>>
>>55053649
En terecht.
>>
>>55053649
ja, en ik houd ook van meisjes met een piemel
>>
>>55051773
>dvw otter vossenjongen halsband yiffen
>>
File: image.png (65 KB, 506x608) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
65 KB, 506x608
Laten we het even ergens anders over hebben zoals
>dvw geen vd met valentijn
>>
>>55053870
Nee homo geef jouw excuus nou maar, laten we dit tot op de bodem uitpraten.
>>
>>55053870
Wie wil er nu een vd?"

Ze zijn echt kanker irritant en je mag niks meer.

Geen drugs
Geen 4kan
Geen Compjoeterspelletjes

Je moet alleen werken en je geld afdragen, terwijl dat je naar haar gejank moet luisteren over haar dieptrieste sociale leven van mensen die je geen ENE KANKER interesseren.

>Vandaag zei Chantal zo tegen Peter dat hij om zijn relatie met Melina moest lachen, die ene keer bij lowlands weet je wel?
>>
>>55053888
Excuus voor wat?
>>
File: 1451634182975.png (10 KB, 660x297) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451634182975.png
10 KB, 660x297
>dvw die kjoetie in de bus niet je lange term vd is
>>
>>55053964
Dat je geen vd hebt.

>>55053978
>>55053951
homo
>>
You are winning!
>>55053853
>>
File: 1393091233012.jpg (242 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1393091233012.jpg
242 KB, 800x600
Wat is het ergste, /neder/, dat jij haar niet hebt of dat zij wel anderen heeft?
>>
>>55054010
homo
>>
File: 1388107857332.jpg (79 KB, 645x773) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1388107857332.jpg
79 KB, 645x773
>>55053951
>dvw dit mijn fetisj is
>>
Hallo Dutch people. How are you?
>>
>>55053870
>dvw geen vd met valentijn
>>
File: 1436255111662.jpg (67 KB, 633x758) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436255111662.jpg
67 KB, 633x758
>>55054069
Shit.


The >tfw no gf feel strikes hard.
>>
>>55054069
ワレ、目ん玉ほじぐりかえすど!このやろう!!
>>
>>55053951
Mannen die hun eigen weg bewandelen is kanker. Uiteindelijk ga je met een vrouw trouwen odmat je of zielig en alleen gaat sterven of als beta uiteindelijk kinderen zult willen hebben.
>>
File: 1403913860692.jpg (154 KB, 996x832) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1403913860692.jpg
154 KB, 996x832
>>55054069
toppie
>>
File: 1426685764436.png (261 KB, 607x608) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426685764436.png
261 KB, 607x608
>>55053870
>>
>>55054069

Vrij ok, en jij sjinees?
>>
>>55054126
I have forgotten it was Valentine's day. Chin up, my friend. You'll meet someone wonderful someday.

>>55054167
かんにんしてや。目ん玉ほじくりかえされたらかなわんわ。
>>
>>55054221
Have you received any chocolate today, my Nipponese friend?
>>
File: 1331513015750.jpg (17 KB, 500x356) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1331513015750.jpg
17 KB, 500x356
Tostis

De vrucht van het land
>>
>>55054221
Thank you Japan.
>>
>>55054221
クソガキがいちびりやがって!しまいにはイてまうぞ!
>>
>>55053951
Of je zoekt een wijf met dezelfde interesses als jou, in plaats van een normaaltje waarmee je niets gemeen hebt.
>>
>>55054270
ik vind kaas kanker vies
>>
enjoying kanye's new album my friends?
>>
>>55054316

Die zijn extreem autistisch of vleesbergen

>>55054333

Het land uit mohamed
>>
>>55054395
>mohamed
ik ben arisch als neuk
>>
>>55054389
letterlijk, wat?
>>
>>55054419
>lust geen kaas
>arisch

Abdullah aub
>>
>>55054419
Straks ga je nog zeggen dat melk vies is
>>
>>55054441
Genieting jullie van Kanjee's nieuwe albums, mijn vrienden?
>>
>>55054472
Wie?
>>
>>55054472
Ooh, nee.
>>
>>55054468
Melk is voor kalfjes.
>>
>>55054188
Haha. This meme pic is funny.

>>55054212
S, sorry i don't understand Dutch language.

>>55054247
On last Friday, two girls from my work place gave me chocolates. They are supposed to be Ghiri-chocolate (chocolates which aren't serious but given as greetings).

>>55054285
It's my pleasure.

>>55054307
いてまうんか~。ほんまに怖いわ~。
>>
>>55054419
straks ga je nog zeggen dat je republikein ben
>>
>>55054503
>friendzoned via chocolate
sad
>>
>>55054468
nee melk is kanker lekker

>>55054419
>>55054395
smeer- en strooikaas is wel oké

>>55054515
ben ik ook
>>
>>55054491
Yeezy
>>
>>55054550
Wat ben je aan het doen met je leven?
>>
>Maak kankermooie stad in Anno 1701
>Computer valt uit
>Niks opgeslagen

ROEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
>>
File: 1376436849548.gif (2 MB, 331x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1376436849548.gif
2 MB, 331x240
>rotterdam

http://rotterdam.feiten.info/
>>
血い見ちいみるどわれぇ!!!!
>>
File: 1285282604476.jpg (8 KB, 300x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1285282604476.jpg
8 KB, 300x250
>>55054708
>maak stad die compleet zelfvoorzienend is met 20000 inwoners (6000+ ervan aristocraten) in Anno 1503
>speel 4 jaar later mijn bestand
>mgw het nog steeds werkt

En waarom 1701? Dat is de slechste
>>
>>55054066
ben je een financiële slaaf?

Echt? Rip, het is wel best geil en een makkelijke fetisj, want het sluit vrijwel aan bij de realiteit van een huwelijk of relatie.

>>55054316
>Een wijf met dezelfde interesse als jou

Ik had er ooit een ;_;. Ik vind moeilijk aansluiting te vinden bij vrouwen. Vooral omdat ik merk dat ze toch iets minder intelligent zijn (niet altijd). Bv. dat ze me onironisch dingen van 9gag gaan linken. Ik weet nooit hoe ik daar dan op moet reageren. Of bv dat ze iets in de supermarkt kopen en ik denk: "JEZUS CHRISTUS WIE KOOP ER NU GODVERDOMME MUESLI MET SUIKER IN 2016, HOE KANKER DOM KUN JE ZIJN. KOOP COMPLEXE KOOLHYDRATEN KANKER HOER", maar daar vervolgens ook niks van durf te zeggen. Oh, wie is de mol?... etc. Van dat soort kanker normiedingen.

Het probleem met abnormaaltjes meisjes is dat ze verlegen zijn en ik ook.
>>
>>55054790
>niet 1404 spelen
Letterlijk de beste
>>
>>55054790
>En waarom 1701? Dat is de slechste

Ik wou VOC voels krijgen
>>
>>55054820
>>55054828
>>55054708
>niet de superieure isometrische Anno's spelen
plebejer aub
>>
>>55054818
>kwaad worden over muesli
Anon ik heb slecht nieuws maar ge hebt autisme
Als ge over dat soort dingen al moeilijk gaat doen kunt ge niet verwachten dat ze al uw abnormaligheid gaat aanvaarden.
>>
>>55054818
>dvw qt spesjaaltje vd om videospellen mee te spelen en rare /his/ graptjes mee te delen
>>
>>55054708
>plezier vinden in een simulatie van een lang vergane tijdperk
>niet zelf pionierswerk verrichten in de echte wereld

Tenzij je minder dan 3 uur per week aan spelletjes besteed, ben je goed. Anders moet je echt nieuwe hobby gaan zoeken. Diversificatie zou in je vrije tijd kan je alleen maar goed doen.
>>
>>55054820

ziet er goed uit oetz, ga kijken of ik het op stoom kan krijgen

>>55054828
en sorry, 2070 was de slechtste, vooral omdat het 50 euro kostte
>>
>>55054910
met je lelijke vlag
>>
>>55054777
にいちゃん、ちょい待ちいや。そんな怖いこと言うたらあかんで。仲ようしようや。
>>
>>55054890
wat de neuk bedoel je
>>
>>55054874
Vertel ons je geheimen magiër
>>
>>55054871
Ik weet niet of ik echt autistisch ben, maar ik irriteer me gewoon aan irrationeel vrouwen gedrag. Alles aan vrouwen is anti-rationele emotionele kanker troep gebaseerd op niets anders dan het argument: "Ja maar ik voel dat zo".

Vrouwen hebben letterlijk een miem bedacht waarbij zij altijd gelijk hebben. Het heet de "emotie"-miem. Je verzint dus gewoon een hele realiteit steunend op vage concepten van gevoelens die op geen enkele manier rationeel te onderbouwen zijn .
>>
>>55054874
>>55054818
Ik ga gewoon door tot ik zo'n meisje vind, normaatljes wijven interesseren met niet.

Veel geluk broeders.
>>
File: fedora_fail_14.jpg (22 KB, 480x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fedora_fail_14.jpg
22 KB, 480x600
>>55054890
>pionierswerk verrichten in de echte wereld
>Diversificatie zou in je vrije tijd kan je alleen maar goed doen.
>>
>>55054981
hou je ashbek dicht
>>
>>55054790
>>55054708
>>55054820
Goed idee, ik ga anno spelen, maar welke versie nu?
>>
>>55054970
Dat je beter met andere dingen bezig houd.
>>
>>55054910
Ja het is op stoom, daar heb ik hem ook op.

>>55055017
1404 is de beste.
>>
>>55055001
Ik kom van reddit, wat betekent deze meme?
>>
http://pcpartpicker.com/parts/partlist/

zoiets gaat het worden jongens
veranderingen/tips?
>>
>>55055017

1404, 1503 of 1604. De rest is kanker. Persoonlijk vind ik 1503 de beste

Of speel totale oorlog Rome/Middeleeuwen
>>
>>55054952
バカにされる。。。
>>
>>55055021
Zoals?

Ik speel juist spelletjes zodat ik niet aan de echte wereld hoef te denken oetz
>>
>>55055021
Ben aan het werken.
Kan gerust anno spelen tijdens het werk.
Verdien letterlijk geld door anno te spelen.

Uw mening wordt genegeerd, toch bedankt.
>>
>>55054553
Wie?
>>
File: 1399671523118.png (28 KB, 555x407) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1399671523118.png
28 KB, 555x407
>>55054981
>Ik weet niet of ik echt autistisch ben
>emoties zijn een miem
>>
File: 1454788415505.jpg (3 KB, 125x125) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454788415505.jpg
3 KB, 125x125
>>55055062
>>
>>55055078
Nah, te veel gespeeld, stronghold vond ik ook nog wel goed. Anno is al jaren geleden.
>>
>>55054874
wees gewoon jezelf :)
>>
http://www.ad.nl/ad/nl/1002/Show/article/detail/4244457/2016/02/14/Britse-boyband-komt-om-bij-autocrash-in-Zweden.dhtml

episch?
>>
>>55055083
Zo is ook elk andere hobby. Het probleem met overmatig spelletjes spelen is dat het je amper wat waarde geeft in de echte wereld ten zijn je totale oorlog ofzo speelt.

>>55055093
Waarom werk je niet harder en krijg je bonus/opslag/promotie?
>>
>>55054790
1602 is de beste
>>
>>55055129
Goed zo. Ik moet azen vaardigheid nog wat verbeteren.
>>
File: CbCNPOkWcAEtwYL.jpg (60 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CbCNPOkWcAEtwYL.jpg
60 KB, 600x600
>>55055172

ben ik blij dat we van die kloothommels af zijn
>>
>>55055081
なんやて? わいと仲ようしたら馬鹿にされる言うんか? そんなん放っといたらええがな。せやろ?
>>
File: Naamloos.jpg (15 KB, 236x353) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Naamloos.jpg
15 KB, 236x353
>>55055164
>Dit. Wees gewoon jezelf.
>Dat werkt altijd bij mij.
>>
>>55054890
Ga eens weg kankernormaaltje, dit is 4kanaal niet feesboek, kanker op met je normaaltjes-ideologie
>>
>>55055172
Nu kun je hun plaats innemen. Er is een gat in de markt.
>>
>>55055178
Omdat ik de baas ben
>>
>>55055083
Ge kunt ook bijvoorbeeld judo gaan doen en in een sociaal aanvaardbare context Marokkanen omverduwen. Zo ontsnapt ge ook aan de echte wereld en dan hebt ge ook een antwoord als Diefke Dondertet vraagt wat uw hobby's zijn.
>>
>>55055201

alleen grafisch valt het wat tegen want het is vrij oud
>>
>>55055172
wie?
>>
>>55055104
Maar dat zijn ze ook echt.

Want:

Vrouwelijk emoties: "liefde" "sympathie" "naïviteit" etc.

>gevalideerd als argumenten in relatie

Mannelijke emotie; geweld, agressie, opwinding

>FOUT, GA WEG SMEERLAP

https://www.youtube.com/watch?v=Kp0pTPy8Txo
>>
>>55055237
Dit is geen normaaltjesideologie. Dit is een theorie die zelf ontwikkelt werd door game verslaafden. Sommige mensen zitten meer dan 4 uur voor een scherm. Dit kan nooit goed zijn voor hen.

>>55055241
En hoe gaan de zaken?
>>
>>55055075
best oké, ik zou het doen
>>
Waar zal ik de dag eens mee beginnen? Bier? Cola? Wijn? Saskia? Thee? Antwoord aub
>>
>>55055225
成るほどね。。。
>>
>>55055250
Diefke Dondertet?
>>
File: 1438116099908.jpg (173 KB, 1000x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438116099908.jpg
173 KB, 1000x1000
>>
>>55055321
Thee, het is best wel koud.
>>
>>55055321
Saskia
>>
>>55055323
De Belgische, vrouwelijke versie van Chad
>>
>>55055290
Je hoeft geen onnodig, ongevraagd advies te gaan geven, donderstraal toch lekker op.
>>
>>55055250
>Ge kunt ook bijvoorbeeld judo gaan doen

>Sociale interactie
>Fysieke contact

HAHAHAHAHHA wat denk je wel niet, dat ik een normaaltje ben?
>>
>>55055290
Vorig jaar 3000€/ maand verlies, en dit jaar break even. Dus mag niet klagen.
>>
>>55055321
K O F F I E

als je geen koffie drinkt hoor je niet in deze draad thuis.
>>
>>55055451
Ja dat drink ik wel als ik me slaap niet uit heb
>>
>>55055499
jij gaat koffie drinken omdat je een Nederland bent. Ik wil de gore koffielucht uit je koffiebek hier kunnen ruiken.
>>
File: 20160214_132726.jpg (1 MB, 2448x3264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20160214_132726.jpg
1 MB, 2448x3264
>>55055451
>geen thee drinken

Ik laat speciaal thee uit Duitsland overkomen naar hier omdat Engelse thee naar kont smaakt
>>
>>55055588
ik heb net tanden gepoetst
>>
>>55055603
homo
>>55055624
boeiend, ga nu koffie halen en drinken.
>>
>>55055603
>Britten doen melk in hun thee
>>
>>55055603
>bijgesmaakte thee
bah
>>
>>55055603
waarom niet nederlandse thee
>>
>>55055603
>Ik laat speciaal thee uit Duitsland overkomen naar hier omdat Engelse thee naar kont smaakt

>omdat Engelse thee naar kont smaakt


HAAAAAAAAAAAAAAAAAAHAHAHAH wew lad

Engelse thee = beste thee

>dvw mijn typhoo op is
>>
>>55055656

Britten doen veel in hun thee, behalve smaak

>>55055663
>impliceren dat zoete fruitthee niet god-niveau is

>>55055664
Ik woon aan de Belgische grens met Nederland en ben op 15 minuten in Duitsland. Aldi/Lidl Duitsland hebben de beste thee
>>
>>55055741
Woon je aan het drielandenpunt?
>>
>dvw alleen
>>
>>55056074
Dat benne we allemaal, stop nu maar met zeiken
>>
>>55055437
Nee, het is mijn roeping om mensen te zeggen wat er verkeerd gaan in hun leven zodat ik dat niet in mijn eigen leven moet.

>>55055447
Goed zo, doe zo verder en je komt er wel.
>>
>>55056074
>>55056151
打たなければ当たらない!
>>
File: bashar-al-assad.jpg (163 KB, 466x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bashar-al-assad.jpg
163 KB, 466x700
> dvw Nederland aan Wallonië grenst
>>
>>55056299
ik dacht dat vlamingen en de provinciën onder de rivieren allemaal bufferprovinciën waren tegen de walen
>>
>>55056384
Men kan van Kuttingen recht wallonië binnen wandelen.
>>
>>55055810
nee, maar dichtbij maastricht in Belgisch Zuid-Limburg
>>
File: 1419887988610.gif (6 KB, 569x510) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419887988610.gif
6 KB, 569x510
>nam daarnet bus
>enige andere persoon op bus was huilende vrouw
>mgw 15 minuten op die bus gezeten met wenende vrouw terwijl ik deed alsof mijn neus bloedt
Misschien had ik iets moeten zeggen maar ik zou niet weten wat.
>>
>>55056777
"Hoe was je valentijn?"
>>
>>55056777
Goed zo, je moet je niet bemoeien met andermans persoonlijke problemen.
Je denkt toch niet dat ze jou opeens als de prins op het witte paard zou zien als je met haar zou praten?

Dit is de realiteit; geen zoetsappige film of boek.
>>
>>55056777
jezus ben je ook weer zon kankerautist die echt niets kan?
>>
Zal ik die Finse energie drank proberen om te kijken of de memes waar zijn?
>>
Ik heb al heel veel pizza gegeten dus dat vind ik tegenwoordig niet meer lekker

oetz
>>
>>55056917
> dvw 3x pizza per week al meer als 10 jaar, nog altijd niet moe gegeten

Ben zelfs niet dik
>>
>>55056917
>mijn moeder heeft mijn kaartje betaald
>>
>>55056868
Daar had ik niet eens aan gedacht oetz
Ik dacht dat ze misschien een overlijden in de familie had gehad of zoiets, maar ze is waarschijnlijk gewoon keihard gedumpt.
>>
>>55056893
Finse energie drank? Euroshopper is jarenlang in Nederland verkocht dus het smaakt waarschijnlijk precies hetzelfde: Kankersmerig.


>>55056917
Hoop niet dat je moslim bent want Pizzas zijn redelijk haram. (ik kan het weten want ik heb jaren lang pizzas staan bakken voor marokkaanse kutventjes die geen flauw idee hadden dat ze varkensvlees aten)
>>
>>55056893
Wat is de finse energiedrank meme?
>>
>>55056990
zag ze er opgetut uit?
>>
>>55056777
>terwijl ik deed alsof mijn neus bloedt

hoe
>>
http://www.telegraaf.nl/binnenland/25199286/___Telefoonproviders_massaal_in_de_fout___.html

>Ik hoef waarschijnlijk niks te betalen voor mijn telefoon van 800 euro

Neuk ja
>>
>>55056964
Wat is deze miem
>>
>>55056893
Bedoel je ES Energy? Dat werd gewoon in Nederland verkocht tot een jaar of twee geleden.
>>
>>55055603
>Duitse fruitthee
fruitthee is voor de kinders, een echte heer drinkt Earl Grey
>>
>>>/b/668892889

WIE IS OP VOOR ECHTE NEGER UREN
>>
>>55057352
Daar gaan we weer...
>>
>>55055275
gaap
>>
>>55057300
>een echte heer
*kantelt deukhoed*
>>
#Y0L0-$W4G
>>
>>55057481

een echte heer zal alles doen om zijn dame te beschermen
>>
>>55057454
Jouw hoofd is gaap
>>
File: tipstophat.jpg (7 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tipstophat.jpg
7 KB, 480x360
>>55057630
Nee, een echte heer kraakt elke puzzel.
>>
2 dagen volledig nuchter jongens!
>>
Als je een ECHTE man bent en je bent niet ONZEKER, dan laat je jouw dame af en toe een andere man neuken
>>
File: VKZhoyS.webm (547 KB, 240x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
VKZhoyS.webm
547 KB, 240x320
>>
Valentijnsdag!

Heb chocolaatjes voor mijn schatje gekocht en een cadeaubon zodat ze wat onkuis kan zoeken om aan te trekken. En jullie?
>>
>>55057739
Dit is wat arabieren echt denken.
>>
>>55057739
Dit.

Letterlijk DÉ herenfetisj.
>>
>>55057739
Een echte man zorgt ervoor dat de vrouw andere vrouwen thuisbrengt om te neuken.
>>
>>55057739
Geen probleem, geef gewoon haar adres en ik ben al onderweg.
>>
>echte mannen
>wijven nodig hebben
>>
>>55057772
> hij denkt dat vrouwen het echt leuk vinden om chocolaatjes en rozen te krijgen op valentijnsdag.
>>
>>55049796
feit dat je twijfelt spreekt boekdelen
>>
>>55057968
Die van mij wel die is gek op chocola oetz
>>
Wat is er gebeurd met Serena-autist?
Hij heeft het hele weekeinde al niet gepaald.
>>
>>55057865
vreemd gaan is haram
>>
File: 1420737836849.png (16 KB, 601x695) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420737836849.png
16 KB, 601x695
>In de Brusselse gemeente Schaarbeek is vanmorgen een kinderlijkje gevonden op straat. Het slachtoffer is een jongetje van acht jaar oud. Zijn moeder heeft bekend dat zij haar zoon heeft omgebracht en begraven. De vrouw heeft al jaren psychische problemen. De vader is een geradicaliseerd bekeerling en is een tijd geleden naar Syrië vertrokken.
>>
>>55056790
>>55056790
risk thread, come in
>>
>>55058018
Het is niet "vreemd" gaan als de vrouw de andere vrouw introduceert aan je. Tevens ben ik niet godvrezend. :^)
>>
>>55057968
>hij denkt dat hij ermee wegkomt als hij het niet koopt voor valentijn

mijn vader kocht eens niets voor valentijnsdag, en mijn moeder sprak bijna 2 weken niet tegen hem
>>
>>55058059
Had zij iets voor hem gekocht?
>>
>>55058055
Ik doe het alleen als ik mijn vriendin compenseer door haar 2 andere mannen te laten neuken. Zo blijft het eerlijk.
>>
File: geert.png (1 MB, 1080x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
geert.png
1 MB, 1080x720
>>55058026
>een kinderlijkje gevonden op straat
>De vader is een geradicaliseerd bekeerling en is een tijd geleden naar Syrië vertrokken
>>
File: judginghat.jpg (6 KB, 280x280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
judginghat.jpg
6 KB, 280x280
>>55058055
>tevens ben ik niet godvrezend
*kantelt oordeelhoed*
>>
>>55058111
Wat een flikker, je laat toch geen tweede man je slaapkamer binnen? Vrouwen zijn aangetrokken tot allebei dus is het logisch om een tweede vrouw erbij te halen, maar mannen zijn vaak totaal niet aangetrokken tot andere mannen.
>>
>>55057953
precies, gwoon een kontmaatje die je in 't weekend neemt
>>
>>55058154
Zeg dat maar tegen de oude grieken
>>
>>55058226
>Zeg dat maar tegen een stel dode hoorndragers
Uhhh..
>>
>>55058154
Mijn vriendin zegt dat het anders is, en ik vertrouw haar. Dus zolang ze niet vreemd gaat laat ik haar andere mannen neuken.
>>
>>55057739
>>55057790
Zelfdeflikker
>>
>>55058097

niet eens een kaart want ze hadden afgesproken niks te kopen
>>
>>55058292
Je vriendin is slimmer, die begrijpt dat je alles toe zal laten zolang zij het maar wilt en jij het van tevoren weet. De ultieme vorm van beta want je bent er zelfs oké mee.
>>
>>55058226
Die neukten kleine jongetjes, geen mannen
>>
>>55058301
>twee mensen hebben dezelfde fetisj
>"oh dus het is dezelfde!!!!!1!!"
tuurlijk kereltje.
>>
>>55058361
Ik kan ondertussen ook andere vrouwen neuken, maarja hier is NIETS hoorndragerigs aan.
>>
Zeg nu eens eerlijk: gaat het bergop of bergaf met jullie leven? of ben je aan het stagneren?
>>
>>55058059
> hij geeft niet iets 2 weken vroeger en zegt dat hij al aan haar dacht, of het nu valentijn is of niet. En zegt dan dat het al voor valentijn is.
>>
>>55058450
Hahahahaha
Je bent letterlijk de definitie van hoorndrager
Een hoorndrager is iemand die andere mensen hun partner laat neuken
DAT IS LETTERLIJK WAT JE BENT
HAHAHAHAHA
>>
>>55058453
zie
>>55057713
>>
>>55058453
bergop toen ik besefte dat autisme geen reden is om mezelf als een marokkaan te gedragen
>>
File: shitniggah.png (3 KB, 128x128) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
shitniggah.png
3 KB, 128x128
>>55058450
>>
>>55058453
Vooral stagnerend maar een beetje bergop want ik ben eindelijk beginnen te schrijven aan mijn thesis hetgeen letterlijk het enige is dat mijn luie reet moet doen. Dus het gaat niet veel beter nu maar over een paar maanden wel.
>>
>>55058453
Bergop. Ben niet eenzaam vanwege vod, verdien aardig goed.
>>
>>55058059
Als ze hem al negeert over een cadeau is het niet echt een leuke vrouw denk ik.
>>
>>55058493
Dat heet een open relatie kankerhomo
maarja ik zit andere vrouwen te neuken :^)
>>
>>55052191
grappig hoe die dikke sukkel alleen chicks interviewt in de hoop een QT cosplay slet aan de haak te slaan
>>
>>55058453

>of ben je aan het stagneren

Dagelijkse herinnering dat als je stagneert, je bergafwaarts gaat.
>>
File: 1455395361280.png (415 KB, 654x702) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1455395361280.png
415 KB, 654x702
>>55058689
>ik zit andere vrouwen te neuken
Geloof je het zelf?
>>
http://www.dumpert.nl/mediabase/6724974/bc6d4c22/wat_gaan_jullie_doen_met_valentijsdag_.html
>>
>>55052191

vieze kut belgen
>>
>>55052191
jezus wat een autisten daar zeg.

VRE SE LIJK

Alleen die sinterklaas is een baas
>>
Paal eens wat muziek

https://www.youtube.com/watch?v=WLT55kPIFCo
>>
>>55052296
>12.11
>12.51
die lul heeft echt geen geduld in zn sodemieter of wel
>>
Hoe gaan jullie om met je depressie?

Ik dacht dat normaaltjesdingen doen zou helpen. Ik dacht dat niet NOOT'en het zou verbeteren. Ik dacht dat een doel zoeken in mijn leven weer iets zou opleveren, maar het brengt juist alle negatieve gevoelens naar boven. Het maakt weer pijnlijk duidelijk dat ik niet met normaaltjes kan omgaan. Dat ik hun cultuur verafschuw. Ik haat hun methodes. Ik wil elke keer normaal worden, maar dan word ik weer geconfronteerd met all mijn autisme. Ik bedoel hoe praat je uberhaupt met collega's? Ik kan het niet. Niemand toont interesse in je en ik zie letterlijk aan hun gezicht hoe verschrikkelijk ze me nu al vinden...noujah dan hebben we tenminste dat niveau al bereikt. Verder moet ik allerlei nutteloze document schrijven vol met nog verschrikkelijk jargon. UREN ben ik hier mee bezig en het levert niemand iets op. Is dit "werken"? Feitelijk niks doen maar het verhullen met interessant jargon zodat je interessant lijkt?

Wat doe je als het moment bereikt is waarop je gewoon echt niks meer kunt bedenken om voor te leven? Vroeger had ik nog videospelletjes, maar dat is ook allemaal saai en verschrikkelijk geworden. De meeste drugs zijn ook al repetitief geworden.

Nu kan ik eigenlijk alleen maar denken over hoe ik anderen op verschrikkelijke manier ga naaien. Over hoe ik iedereen die ik mogelijk tegen kom naar mijn niveau verlaag. Mijn enige levensdoel is het vernietigen en pijnigen van anderen. Soms op uiterst subtiele manier, maar ik wil dat andere zo leiden als ik. Ik wil hun leven aan schreven slaan. Ik wil hun al hun vrienden en familie afnemen; eens kijken hoe zij overleven als je nooit niemand ter ondersteuning hebt.
>>
>>55058907
te lang niet gelezen oetz
>>
>>55058885

https://www.youtube.com/watch?v=5A-4VGfx5lU
>>
File: 1409245627825.png (11 KB, 645x773) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409245627825.png
11 KB, 645x773
>wees normaaltje
>ben gister naar twee feestjes geweest
>sinds oud en nieuw elk weekend een feestje gehad
>kan een normaal gesprek houden met elk willekeurig persoon
>als nog kusloze maagd
Is het echt zo belangrijk?
>>
HET SNEEUWT GODVERDOMME
>>
>>55058885
https://www.youtube.com/watch?v=QLt0lerdgKs
>>
>>55058907
>>55058952
>>
>>55058743
Ja?
>>
Zojuist een hoertje op de wallen geneukt, 25 euro, 2x klaar gekomen.

Valentijn is goed.
>>
>>55058988

waarom is Sabaton zo gebaseerd

https://www.youtube.com/watch?v=Us2ylGAwBnk
>>
>>55058885

https://www.youtube.com/watch?v=Y-QdG4O_8GI
>>
>>55058907
zoek hulp

>>55058994
en jij ook waarom heb je in godsnaam die trip? vermoord uzelf
>>
>>55059072
>>55059072
>>55059072
NIEUW
>>
>>55059061
klaargekomen is één woord.

>>55059077
ga betere metaal luisteren, dan deze kazige (cheesy) rotzooi.
>>
>>55058907
Doe wat je wilt. Ga moslims/eu politiekers afslahten om je vaderland te verdedigen. Plaats een manifesto waarom je hedendaagse cultuur verafschuwt. Je moet gewoon een zin/passie in het leven vinden.
>>
>>55059108
Niemand is welkom.
>>
>>55059077
Ik heb hen leren kennen via EU IV. Nu is dit mijn speellijst tijdens het studeren oetz.

https://www.youtube.com/watch?v=QLt0lerdgKs&list=PLV_NsSii-j71dhkV9gnIxxvaxWbQVP_87
>>
>>55055075
10/10 zou kopen.
>>
>>55058907

Accepteer god
>>
>>55059118

Meestal luister ik Slachter, maar Sabaton is ook goed

https://www.youtube.com/watch?v=K6_zsJ8KPP0

https://www.youtube.com/watch?v=z8ZqFlw6hYg
>>
>>55051992
grasje utrecht :) ik heb connectie in utrecht. TOP_! en softtax ook TOP!
>>
>>55052155
UTRECHT!!! (niet reply OP) GRASJE TOP! SOFTTAX TOP!
>>
Waar kan je DMT kopen?
>>
>>55060187
Is dat niet verboden?
>>
>>55060209

Geen idee, ik hoor er best wel veel mensen over praten. Het lijkt mij wel wat om is te proberen.
>>
>>55059378
Ik moet een beetje huilen van je smaak in metaal.
>>
>Lazy sunday
>Wiet roken
>Muziek luisteren https://youtu.be/WdtATSsw4HQ
>Civilization spelen

Zo lekker, 't zou verboden moeten worden.
>>
>>55061942

Eeyyy dat ben ik ook aan het doen!
>>
File: 1445584595630.gif (1 MB, 255x192) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445584595630.gif
1 MB, 255x192
>>55061980
Mijn broeder.
>>
Vieze kut sneeuw buiten >: (
Thread replies: 329
Thread images: 49
Thread DB ID: 518917[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.