[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/tr/ - kamala tirad yok
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 304
Thread images: 47
File: 207942_0.jpg (111 KB, 598x348) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
207942_0.jpg
111 KB, 598x348
gelin
>>
>>54988784
nihalin kardeşi otistik mi ?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=0tPK_k8J5po
>>
kamalist piçlerin başta olduğu yıllar
İslam yendi kamalci piçler öldü
>>
>>54988784
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/magazine/3128202.stm

Football, fascism and England's Nazi salute
>>
kamalın tiradını reporte edin
>>
>>54988942
her biji <3 <3
>>
>>54988983
ya xocam saat 1;35 yapacaksan roleplay yarin yap yav ;-D
>>
>>54989058
yok öyle bir sey
ne kadar ibnesin
>>
>>54988910
esra ceyda gibi amk aptalmış gibi davranıyor
>>
>>54989073
rolepaly değil amk ben cidden Türk-İslamcıyım
>>
>>54988784
bu memleket insanı ne kadar çirkin amk? iyice araplara benziyorlar eugenicten falan anlayan yok mu siktiğimin yerinde? hele kürtler bildiğin maymun gibi insan bile değil. bir babayiğit başa geçsin kuzen evliliklerinide yasaklasın. amk islam sadece musibet getirdi buraya
>>
ankaralı bir anon olarak belirtmek istiyorum ki, koray avcı kadar götümü yakan başka biri daha yok. yüksel'de çalgıcılara salça olan, vodka ve bira sinyali atan, umarsızca böğüren adam yaptığı boktan coverlar ile nasıl bu kadar ünlü oldu aklım almıyor. hele ünlü olduktan sonra rock yıldızı, stil ikonu gibi davranması göt yangınımı ikiye katlıyor. bu gereksizi meşhur eden başta ankaralılar olmak üzere, herkesin ta amına çakayım. söyleyeceklerim bu kadar.

koray avci orospu cocugunu bi anon gebertse ne guzel olur be
>>
>>54989184
ananin ami bok kokuyor
>>
File: yanık.gif (16 KB, 300x100) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
yanık.gif
16 KB, 300x100
>>54989221
>>
alm*ncilardan nefret ediyorum
>>
>>54989221
>koray avcı
literally who ?
>>54989184
kuzen evliliklerini yasaklayan parti bir daha iktidar olamaz o yüzden kimse yanaşmıyor.
>>54989164
amk sabah ezanında kalkmıycan mı gerizekalı niye ayaktasın türk islamcıysan
>>
>>54989317
sadece cumalara gidiyorum
>>
aa kanye yeni albumu cikmis
>>
File: reis.jpg (55 KB, 960x535) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
reis.jpg
55 KB, 960x535
şerefsizlerrrrr
>>
>>54989279
yaniyom amina koyum cayir cayir yaniyom bu gavat nasil bu kadar populer aklim almiyo YETHEEEEEeeeeeeeeeER

>>54989335
5 vakit namaz kilmayan kafirdir

t. selefi hoca
>>
File: 1455229303241.jpg (46 KB, 690x380) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1455229303241.jpg
46 KB, 690x380
>>54989495
>>
hadi iyi geceler

https://www.youtube.com/watch?v=N7zBmbVXhe4
>>
File: goy.png (185 KB, 658x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
goy.png
185 KB, 658x768
>>54989470
>zenci müziği dinlemek
>>
>Nekadar zamandir 4chan desin
>Nekadar zaman /int/'de
>Baska nerelere takiliyosrun/ takiliyordun
>>
>>54989774
>2010
>2014
>/v/ /tv/ /mlp(shitpost)/ /mu/ /x(shitpost)/ /fit(shitpost)/ /lit/ /pol(lurk)/ /b(lurk)/ /s4s(shitpost)/ /r9k(shitpost)/ /gif(lurk)/
>>
>>54989774
5
2
trchan toru dh
>>
>>54989774
>>Nekadar zamandir 4chan desin
2015 yaz
>>Nekadar zaman /int/'de
aynı zaman
>>Baska nerelere takiliyosrun/ takiliyordun
/v/ /r9k/ /vg/ /g/
>>
>>54989774
>2016
>2016
>/r/turkey, /r/worldnews, /r/europe, /r/gonewild, /pol/
>>
>>54989774
>6
>2
>/v/ /his/ /wsg/ /vg/ /tg/
>>
>>54989970
>no /r/kürdistan
hewal nabıyorsun .D?
>>
>>54990029
vay unutmussum ;-D zaten orda modluk yapiyom ;-D
>>
>>54989774
2009
2015
/g/, /hr/, /v/, /mu/, /pol/, /soc/, /tv/
>>
File: 1388884774887.png (91 KB, 500x422) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1388884774887.png
91 KB, 500x422
>>54989950
>2015 yaz

NEWFIGS OUT REEEEEEEEEEEEEEEEE
>>
turks wannabe nazis since ever
>>
File: jihad.jpg (17 KB, 285x457) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jihad.jpg
17 KB, 285x457
bir gün katılacam,şehid olacam
>>54990085
t.2014'den beri burada olup oldfag RP'i yapan anon
>>
>>54989774
1998
2002
reddit, eksi
>>
>>54990110
en azından adam senin gibi isim alıp attention whore'luk yapmıyor.
>>
>>54990110
iside nasil katilabilirim kardesim
>>
>>54990180
kek tamam
>>54990192
bilmiyorum,ayrıca kredi kartlarını buldum,yarın atarım sana
>>
>>54990226
offf xocam senmiydin ;-DDDD eyw
>>
>>54989774
2011
2013
ananin aminda :ddd
>>
>>54989950
>>54989970
Nasil yakaladim sizi altyaslari.
>>
>>54989774
2013 yaz
2013 yaz
/g/, /his/, /pol/, /mu/, /v/, /vg/, /sp/, /tv/
>>
>>54990330
evet yav ;-DD xocam sizin yas kac?
>>
>>54990330
*cringes*
>>
>>54990371
aslında gerçekten öyleyim ama ..:DDD
>>
>>54990370
>>54990371
Tam minions bunnar.
>>
>>54990412
can confirm ;-D
>>
>>54990422
>minions
>lol oynamak
creeps diyeceksin orospu çocuğu
>>
>>54990493
beyinsiz almanci xocam ne anlar o oyundan yav ;-D xd
>>
müslo roleplay yaptım tutar mı

>>>/pol/63938153
>>
File: 1433640095015.png (27 KB, 242x173) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433640095015.png
27 KB, 242x173
>>
>>54990531
xocam pol bizim almanci gibi otist, kesinlikle tutar
>>
>>54990531
/pol/ da baitinin tutması için sadece türk bayrağı olması yeter hoxam hiç merak etme. /pol/ en kolay baitlenen board 4chan da.
>>
>>54990520
hiç sorma kardeşim allah bilir sovyet uzay simülatörleri veya noctis iv gibi patrician oyunlar bile oynamamıştır.
>>
>>54989774

2011
2012
sonsuzchan /tech/, /fringe/(öldü sayılır), /r/futurology, /leftypol/, ylilauta
>>
>>54990586
duymamistir bile xocam.. bu adam butun gun cs/lol oynar.
>>
File: öffff.png (44 KB, 1856x452) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
öffff.png
44 KB, 1856x452
ulan dün neredeyse eksiduyuru hackliyordum amq
>>
>>54990531

çok uzun ama saveledim gündüz atarım
>>
>>54990634
sen duydun sanki hocam ? :D
>>
>>54990724
vallaxi duydum xocam ;-D
>>
>>54990670
hekır mısın sen hoxam
>>
>>54990742
yok hocam skript kiddie
>>
>>54990739
noctis iv'te napıyoruz peki hocam ?
>>
>>54990583

tutmadı yav. daha sonra deniyim olmadı
>>
>>54990769
sie amq oyun zaten senden daha eski ;-DD
space exploration
>>
>>54990808
benimkiler hep tutar :D >>>/pol/63924620
>>
Müzük postlayın beyler.

https://www.youtube.com/watch?v=myHX4TZ3qzo
>>
>>54990894
Aklıma bi tane cayır cayır yanan amerikalı geldi bunu görünce kaydeden varsa postlasın şu "we will destroy" gibi bişey diyen ayrıca bu amerikalılar niye bu kadar mal lan?
>>
>>54990894
https://www.youtube.com/watch?v=SSfFuNqy1q4
>>
>>54990925
Bu bunun içinidi
>>54990878
>>
>>54990811
pffff ben develop ederken irc'den konuşmuştum devoleperıyla
evet çocuğum var iki tane ve saçlarım beyaz :D
>>
>>54990965
efisane zihin ;-D
>>
File: 1454883180660.jpg (27 KB, 320x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454883180660.jpg
27 KB, 320x320
>>
>>
>>54990878
ruslarda iyi yanıyor şu jet olayını arada hatırlatmak lazım :DD
>>
File: 2.jpg (76 KB, 450x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2.jpg
76 KB, 450x250
http://www.voanews.com/content/chinas-ambitious-silk-road-plan-faces-hurdles/2719660.html

>BEIJING
>China is trying to connect more than 20 countries along the ancient Silk Road under a grandiose program christened “One Belt, One Road.” But the more than $140 billion program is facing challenges in many places over wars, territorial disputes and domestic unrest.
>>
>>54991156

balkanlar ruslardan daha rus milliyetçisi
>>
elhamdulillah bugun yine bol bol steak yedim :ddd
>>
apo niye bu kadar /based/
>>
>>54991232

şunu bi bumpla ya o kadar yazdım uzun diye tutmadı sanırım :( >>54990531
>>
>>54990207
>>
>>54991291
buraya atma, burdakiler tiradin icine sicar
>>
>>54991368
bir sey olmaz kek
>>
File: 1455285250147.jpg (127 KB, 719x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1455285250147.jpg
127 KB, 719x480
>>54991260
allah gibi bunun yüzüne el basarak yemin ediyorlar bir de
>>
>>54991291
ananı bacını kitabını sikeyim senin yüzünden alman bayrağından tiksindim adamlara sövüp duruyorum tiradlarında senin gelmişini geçmişini sikeyim
>>
>>54991441
kendin bilirsin, ama hemen basmis hayatsiz otist orospu cocuklari tiradi
>>
>>54991515
sende iclerindeydin
>>
>>54991291
ulan siktir amcık evladı,burada sikik tiradını paylaşırsan seninlen böyle dalga geçerler,bi daha seni burada görmeyeceğim anladınmı?
>>
>>54991551
hahahahahaha
>>
*kakası var*
*tutamıyor*
*bırakıyor*
*zort*
>>
>>54991551
ben degilim, hala iki belcikali oldugunu cakmadin mi amk? oburu obez hayatsiz pic gunde 18 saat burda geciriyo
>>
>>54991575
lan tirada bir git
benim ile kim dalga gecdi? tirada bak kek


önce ne güzel baslamisti, güzel fikir diyenler var, tarisma basliyor, birden literal 'shit'storm

benim ile kimse dalga gecmedi
>>
hainligi sevenler bulunur
haini kimse sevmez
>>
>>54991799
yeter artık siktir git buradan
kimse seni istemiyor
isteyen varsada kendiside siktrisin gitsin burada yetheeeeeeeeer
>>
>>54991850
Bana niye satasiyorsunuz?
Topralayin kendizi. Bak nasil bok kendi yüzlerinize sicradi.
>>
>>54991879
siktir git ulan anasını siktiğimin otisti git buradan istenmiyorsun
>>
>>54991879
ya git ya trip al
>>
>>54991900
Bir tanecik link atdim.
Nasil okadar kafayi yersin ki ona?
>>
>>54991961
Kes LaN!
>>
>>54991942
Niye tiradima geldin ki?
Sen söyle. Bir tane link atdim.
Sen, gelmeseydin tiradima.
>>
>>54991961
>Bir tanecik link atdim.
Ulan 24 saatir buranın anasını sikiyorsun be oha ya yuh ya yanıyorum amk
bir de "s-sadece bir tane link attım ;_;" demiyormu ŞFŞŞDŞGŞŞGFDGFŞŞDFGŞFDGŞDFG ALLAHIM YARRABİM
>>
>>54991996
trip alana kadar sana tirad yok
>>
>>54992017
Bak, bir tanecik link atdim ve siz sisirdiniz.
Sisirmiyacaksiniz.

Sonra ''beninle'' dalga gecdiklerinizi söyliyorsunuz, ama, tirada git bak.
Asil orda ciplak bir birinze bok sürüp dans etdiniz.

>>54992036
En beteri sendin.
>>
alm*n cok iki yuzlu, hep agliyodu asalawarrior gelerken "hurrr ilgi vermeyin durr"

cok kiskanc bir karekter
>>
>>54991850

ben istiyorum kendi adına konuş OROSPU
>>
>>54992144
o zaman siktir git BURADAN ANASI SİKİK
>>
>>54992117
oha, asalayi nasil siktim sonra acikladi hepimizden nefret etdigini ve salak buldugunu cünkü ismi bile asala oldugu belli ediyormus

yani, siz onunla her bilgiyi paylasiyordunuz ve o tek kelime cevap veriyordu hic bir sey paylasmiyordu

nereye?
>>
>>54992017
klavyeyi götünemi soktun hayırdır
>>
>>54992193
tabi tabi hocam, hadi simdi siktir git kimse bi bok vermiyor, gercekten asaladan daha kotu, insh*llah tengri gotunu siker
>>
>>54992117
>Yaniyoooom
>>
*kaka*
*bok*
*çiş*
*osuurk*
>>
>>54992193
cok merak ediyorum trip neden almiyorsun? trip alinca seni guzelce filtre edip o sikik tiradlarina yazmayiz artik
>>
>>54992333
>>54992300
cringe anon vuruyor, anonlar helak oluyor :dd
>>
>>54992316
evet cok yandim hayatimda bu kadar ahlaksiz herif gormedim, asalayi bile tercih ederim
>>
hepinizden nefret ediyorum amk otistleri
>>
>>54992392
ax be şizo
>>
>>54992333
Problem ben'de degil.
Bir ufak tefek, 1 bit büyüklügünde, bir link'e okadar öyle hariket etmen, benim degil, senin problemin.
>>
>>54992460
>>54992017
>>
*zort*
>>
ülkeye gelen çıldırıyor NASIL BİR ÜLKE BURASI ALL*HM İMDAT

https://www.youtube.com/watch?v=nt3vEn3sLtM&app=desktop
>>
>>54992538
Problem ben de degil.
Laf atmayin sürekli. Karsi cikmaya gerek kalmas. Yamuk hariket etmeyin, düzenlemeye gerek kalmas.

Kücücük bir link'di.
Gine yapmayin.

Tmm. Konu bitdi.
>>
>>54992763
kek lütfen yap
>>
>>54992737
Pol hakli putin ulkeye atom bombasi atmasi lazim
>>
çok yakışıklıyım ama şişmanım
>>
File: 1422788307453.gif (2 MB, 320x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422788307453.gif
2 MB, 320x240
>>54992763
>>
>>54992737

https://www.youtube.com/watch?v=TA-7JOYeQe8

:DDDDDDDDDD ?
>>
File: anglomedia.png (270 KB, 413x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
anglomedia.png
270 KB, 413x480
>>
anonlar deep webten uyuşturucu sipariş versem yakalnırmıyım
>>
>>54993202

ŞU DEEPWEB MEMESİNİ BAŞLATAN RUHİ ÇENET GİBİ KANSERLERİN ANASINI SİKEYİM.

SEN DE SİKTİR GİT OROSPU EVLADI ALTYAŞ
>>
>>54993257
>>
>>54993202
Yakalanmazsın. Ben her ay en az 10 ton oroyin sipariş ediyorum.
>>
kakam var yapacak götüm yok
>>
kulağımdaki pislik aktı lel
>>
nebuch allah mı
>>
>>54994162
Foto at kamal
>>
>>54994162
Amına koduğumun varoşu.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=0tPK_k8J5po&feature=youtu.be
>>
File: image.jpg (20 KB, 408x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
20 KB, 408x360
gene bir geceyi devirdik
>>
>>54994931
bacını sikerim oglim
>>
>>54995010
KeS LaN
>>
File: Adsız.png (14 KB, 320x349) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Adsız.png
14 KB, 320x349
reminder
>>
/tr/ üstün zekalı otislerin takıldığı bir yermi yoksa sadece sıradan otislermi
>>
>>54995195
kek almanci geleli ben cok daha az turanci oldum
>>
>>54995439
ben her zaman yakan tarafın yanındayım
turancılar cayır cayır yanıyor :DDD
>>
>>54995538
hic bir zaman hic birseye yanmadim, bir tek ataturk seylere yaniyordum ama ona da yumusadim ama yine de yuce ataturk'um'e laf YOK
>>
eskiden "abi ne var alisin bunlara" porno, gore meraki falan uzeri ortulerek cozulmez" falan diyordum. herkesin birbirine fag demesi, ne bileyim turklere hakaret falan cok da sikimde degildi.

yalniz bence kullanici profili degisti. ınternete ulasim artti. bilgi hizli yayiliyor. ılgi cekmek icin kullanilan bir yer oldu vesaire.

tum ruh hastalarinin google kullanmasi bir sorun degil cunku herkes google kullaniyor. ama tum ruh hastalarinin 4chande takilmasi sorun ve bu ortamin zararli olabilecegini, dusunce ve ifade ozgurlugunun otesinde suca tesvik edebilecegini gosteriyor.

cidden yasaklanmali. ve ben devlet olsam giren herkesi track ederdim, neler yapiyor diye.
>>
>>54995564
hadi koçum hadi benim bu laflara karnım tok
>>
suriyelileri vatandaşlığa alcaklar heralde diyarbakıra falan yerleştircekler
>>
birisi çomar annesi babasına ancestry soran adamın fotosunu atabilirmi
>>
File: 1454872921011.jpg (477 KB, 904x1940) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454872921011.jpg
477 KB, 904x1940
>>54995641
buldum :D
>>
>>54995720
bunu kim yaptıysa cok iyi yapmıs amk
>>
>>54995739
aynen amk yüzlere baktıkça gülüyorum resmen ya tam çomar ailesi efso :D
>>
>>54995641
>>54995720
>>54995739
hafif yangın seziyorum
>>
küçücük pipim var sikecek bir kız yok
>>
forçin olsun genelde olsun internette herkes siber tacizi normalleştiriyo aq. birini kendine zarar verirken kahkahalarla izleyip sonra vayy noldu biliyonmu qanqa ehehihih şeklinde övünç kaynağı olarak görüp hava atıyor
yapay zeka çabuk gelişsin noğlur. ne gereksiz bi türsünüz diye insanlığı yok etsin
>>
up lan kamala tirad yok
>>
File: 1455298096208.jpg (408 KB, 1128x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1455298096208.jpg
408 KB, 1128x1000
>>54997253
herif hep tirad bitmeden yeni aciyor ki herkes ona gelsin :DDD
>>
>>54997815
sevmek suçmu düblo ;_;
>>
>>54997815
buna niye karşı cıkıyordu solcular balıklar ölcek falan diye mi
>>
>>54997982
yoo degil fakat taktiklerini fark ediyorum :D

>>54998529
ya neden Montreux'u iptal edemiyoruz ki zaten offff
>>
>>54998582
boğazlar çokta önemli değil. rusya ekonomik olarak çok güçsüz donanması da berbat. karadenize kıyısı olan tek önemli devlette bu möntrö olsa nolur olmasa nolur
>>
>>54997815
bu işlerle uğraşıcaklarına adam gibi metro sistemi yapsınlar
pazartesi beylikdüzünden karşıya gidecem amıma koyulacak heval, yeter bu trafik diyorum
>>
>>54998627
siktir oçe. laikçilere kalsa bu şehre çivi çaktırmazlar
>>
>>54998611
en azindan para yapsak yani, cok uzucu 1 kurus bile yapamamamiz.
>>
http://www.veddma.com/veddma/Veldt.htm

okudunuz mu?
>>
neoliberal democrat nedir?
>>
>>54999760
>neoliberal democrat nedir?

bkz: SJW
>>
>>54999969
zannetmiyorum
>>
>>54999973

SJW Demisken burada universiteleri bile isgal etti gereksizler, Avustralyada da oylemi
>>
>>54999999
Bad
>>
File: Kayahan.jpg (24 KB, 450x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kayahan.jpg
24 KB, 450x320
>>54999999
OBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA SAYILARA BAAAAAAAAAAK
>>
File: Le_finger_guy.jpg (28 KB, 502x504) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Le_finger_guy.jpg
28 KB, 502x504
>>54999999

off gete bak be
>>
>>54999999
wasted
>>
File: 1399295449657.jpg (32 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1399295449657.jpg
32 KB, 250x250
>>54999999
yok ben burada hic bir zaman sjw falan seyleri gormedim, sagcilar solcular bazen ayni anda protesto ediyorlar diye haberlerde goruyorum bir tek ama gercekten birsey gormedim.
>>
>>54999999
observed
>>55000000
>>
File: 1432768936962.jpg (256 KB, 499x618) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432768936962.jpg
256 KB, 499x618
>>54999999
Haydaaaa
>>
>>55000034
ben icimden de demistim bu post'u attiginda >>54999969 neredeyse get aldin diye :D Aferin lan.
>>
>>55000053

Hayat nasil orda bay shitposter? Tasinasim var, burasi cok baydi
>>
>>55000085
eh iyi fakat herseyden uzak ve ona sinir oluyorum. internet berbat ve yavas, turkiye'deki internetim daha hizliydi kek, ve simdi yaniyorum, cok sicak ve humid (rutubetli?)

pek birsey yok burada... sizin oralar nasil?
>>
>>55000122
>sizin oralar nasil

Nerden baslasak

Bikere Montreal, Toronto, Vancouver, bu kentlerin hepsi yalan, hicbiri hakiki kanada deil, hepsi immigrant merkezi inanilmaz bayik liberal "kozmopolit" kentler
Universite guzel, ama feministler ve liberaller tarafindan isgal altinda, resmen sansurculuk

Buz gibi tahmin edecein gibi
Yasanilir ulke, ama buyuk sehirlerden uzak durmak lazim
Ya atlantik kiyisina (maritime bolgesi) yada Saskatchewan gibi ufak yerlere gidiceksin, yoksa sadece kotu bir Amerika kopyasi...
>>
File: money.jpg (17 KB, 192x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
money.jpg
17 KB, 192x240
>>54999999
Get gud
>>
>>55000342

>my windy spinner surface skimmer is right choka with squiggly wiggly slippery fish m8

Sen git gud :DDD
>>
nasıl mutlu bi insan olabilirim 89 tane dosyayla
>>
>>55000402

90'a tamamlayarak senpai
>>
>>55000421
>421
DUDE so close
>>
>>55000194
Kulagima guzel geldi valla, ben buyuk sehirlerde oturmayi seven biriyim ayrica, toronto guzel duruyor...
>>
>>55000493

Bence hayal kirikligina urarsin senpai, ama bir dene
>>
rate

sizinkileri de atin
>>
>>55000506
ben nerede yasamak istedigimi hic bilmiyorum... dunyayi yuruyerek gezmek istiyorum desu...
>>
>>54991499
ben bundan daha tipsiz bi millet bilmiyorum :DDD
>>
>>55000526

Link atmadinki desu
>>
>>55000588
t*rkler var
>>
>>55000593
ya bi siktir git mk hangi türk k*rt kadar çomar duruyor ki hormonal bi hastalığı olmadığı sürece (bkz. köksal baba). adamlar resmen ensest ürünü
>>
>>55000592
http://politicaltest.net/en
>>
>>55000635
KeS LaN t*rkistan KoQROACHI
>>
File: political_test.jpg (80 KB, 817x448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
political_test.jpg
80 KB, 817x448
>>55000526
doğru çıktı penpi, chpyi sevmiyorum ama
bir işe yaradıkları yok 1950lerden beri
>>
>>55000812
Sen baya militarist çıktın. Benimki nasıl?
>>
>>54999999
WHAT
>>
Neo-Conservative çıktım.inş akpli gibi bişidir bu :D
>>
File: kek.jpg (70 KB, 768x408) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kek.jpg
70 KB, 768x408
>>
>>55000719
>buttmad tek kaş
>>
otist hewal ne yakmış herkesi gece gece, klavyene sağlık otist
>>
test
>>
>>55003498
A+
>>
aktı
>>
>>>/b/668699999
>>>/b/668699999

dumplayın
>>
>>54989774
>2008
>2014
>/g/ /vg/ /v/ /tv/ /pol/
>>
>>55004271
bok gibi tirad, sayıları boşa kullanmışsın
>>
>>54999999
ZAZAAAAAAAAAAA
>>
File: brando.jpg (198 KB, 955x788) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
brando.jpg
198 KB, 955x788
Keşke Tahitili olsaymışşım,bu k*rt ve çomarlarla dolu bokçukurundan nefret ediyorun
>>
File: 1447465987676.jpg (46 KB, 599x495) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447465987676.jpg
46 KB, 599x495
oha

Diyarbakirlilar neden boyle?
>>
File: 11.jpg (541 KB, 1600x1052) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
11.jpg
541 KB, 1600x1052
>>55005549
bende amk adamlar ne güzel comfy hayat yaşıyor.
uydurulmuş arap ay tanrısı bilir işid ne bilmiyorlardır kesin
>>
>>55005573
KEK HAHAHAAHAHHA
>>
>>55005573
iyice sin city'e döndü memleket :D
>>
>>55005848
>>55005848
eva'nin memintolari nasildi ama? :D
>>
>>54989774
>2012
>2013
>/out/ /lit/ /his/
>>
File: 87.jpg (82 KB, 400x388) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
87.jpg
82 KB, 400x388
etnik köken tartışması yapan açık ve net orospu çocuğudur ben bir yunan göçmeniyim ama bu bana ne bir faydası var ne bir zararı var aynı şekilde sizin ne olduğunuzun size ne faydası var ne zararı tabi bir k*rt değilseniz ehehehe amına koduğum k*rdoları
>>
LETS HAVE A WAR
LETS HAVE A WAR
LETS HAVE A WAR
WE NEED THE SPACE
ULAN!
>>
>>54989774
>2008/9
>2015
>/sp/ /fit/ /biz/, /r9k/ (rile up the manchildren)
>>
suriyelilere vatandaslık veriliyor ho
>>
Bizim devletin basinda niye gürcü göcmeni var arkadaslar?
>>
>>55006364
çünkü ananın amı
>>
>>55006234
Vollaxi de?
>>
Ben fark etmeden cuck olmusum
>>
amerika'da bir zenci olarak doğsaydım 80 90 lı yıllarda paranın amına koymuştum ama ne yazık ki çomaristan'da doğdum hayata random gelmek değişsin artık
>>
File: 1431278987302.png (42 KB, 642x432) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431278987302.png
42 KB, 642x432
>>55006993
rezalet
>>
>>55007164
t.çomar
>>
File: social patriot.png (98 KB, 928x454) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
social patriot.png
98 KB, 928x454
>>55006993
>>55007164
>>55007433
öfff D:D:DD
bence en iyisi bu
>>
>>55007687
yuh hayvan

begendim ama, tam /pol/lukmussun
>>
File: turan.jpg (171 KB, 979x529) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
turan.jpg
171 KB, 979x529
>>
>>55005980
>etnik köken tartışması yapan açık ve net orospu çocuğudur
En badan cok biligisizdir sünkü insanlar durduklari topraklardan cikmadilar.
Atalar biri bir yerden, baskasi bir yerden oraya yerlesmisler.
>>
hocam witcheri skyrim gibi oynayamıyor muyuz? hikaye bitti tüm karakterler gitti napıyım şimdi
>>
Tanriciliksiz tirad akmiyor.
Dün 3 4 tane yapilmisken, bugünküsü hala dünden kalma.
>>
Son 12 000 yil icin, (yaklasik olarak, sonucda cok degisik sayilar düsünülür) 6 milliar atalarin sayilirmis.
Her teki bir zaman dünyanin bir yerindeydi ve sirf cok kücük bir kisim icin, ve cogunlukla sansina nerde ne zaman nerde olduklari ''biliniyor''.
Tam kim olduklari, ve nerden nereye ve kim kiminle, en büyük kismi karanlikta, ve tahminime göre inanilmas cok bir zaman icin öyle, kalacak.

Bu gercekler en cok agir bütün kültür faktürleri icin, cünkün bir kemikden hangi dil konusmus oldugu bilinemes.
O 6 milliar atalarinin icinde bir kac tanesinin kemikleri bulunmussa, daha kücük bir kisminin yaninda kültür kanitlari bulunmusdur.

Hikkaye icin kültür ve genetik iki ayri seyler.
>>
>>54999999
Tebrikler
>>
>>54999999
>>55009999
>>55010299

öff
>>
>>55010339
Zenofob musun :(
>>
File: 1436520525737.png (76 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436520525737.png
76 KB, 400x400
>>54999999
>>55010299
>>55009999
>>
>>55009397
Tuccar seni iyi sikmis hocum
>>
ev toplanacak müzik paylasin
>>
https://www.youtube.com/watch?v=Jj44LakjeNE
>>
File: image.jpg (70 KB, 411x673) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
70 KB, 411x673
>>55005573
Adres ver heval
>>
https://www.youtube.com/watch?v=N7zBmbVXhe4
gunaydin
>>
File: image.jpg (88 KB, 788x442) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
88 KB, 788x442
*cringes*
>>
lan Kanye'nin albümüne link var mı a.Q ?

>inb4 nigger müziği

Kanye farklı
>>
yav beyler ne olacak simdi ;-D invasion filan olcak mi? ;-DD
>>
>>55014283
sadece ananın amında invasion olacak :DD
>>
File: kukurac.png (18 KB, 1442x97) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kukurac.png
18 KB, 1442x97
>>55014319
sie amq turqistanli pici ins*llah putin ananizi sikecek
>>
anti türk'ler /tr/'den baska bir tirada gitsinler
hemen acayim
>>
LODOSTAN NEFRET EDİYORUM
>>
>>55014486
https://www.youtube.com/watch?v=RwseliAiBs0
>>
>>55013882
Drake daha iyi xocam.

https://www.youtube.com/watch?v=uxpDa-c-4Mc
>>
>>55014665
kes lan turk
>>
>>55014665
açtığın tiradları buraya atki seninlen bi güzel dalga geçebileyim
>>
>>55014784
sen kimsin orospu cocugu
hepinizi 1000 kere kolay kolay siktim

anan ne kadar salak bir organizim yaratmis, yazik
yerini bil
>>55014628
>>55014628
>>55014628
>>55014628
>>55014628
>>55014628
>>
>>55014814
KES LAN
ne isin var burada kani bozuk
hadi
>>55014628
>>55014628
>>55014628
>>55014628
>>55014628
>>55014628
>>
File: 1453657633892.jpg (77 KB, 460x628) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453657633892.jpg
77 KB, 460x628
YETEEEEEEEEEEEEEEEEEEER
>>
>>55014825
>kara turko gotum yaniyor
sie amq donercisi anani hamile braqam
>>
>>55014825

kes ulan it horozu.
>>
tücülmeyi çok seviyorum keşke tüccar her zaman tücse beni
>>
>>55014910
>>55014955
Böyle tiradmi olur? Sirf zehir konusulursa akiyor?

Siz buradan gidin.
>>
>>55015347
yeter ulan yeter
bi siktirip gitmedin şurdan
öl git artık yeter
>>
>>55015347
yoo ben buraya daha yeni geldim daha gitmem
>>
>>55015381
Sen o baska T*rk düsman arkadasini al ve sikitr ol beyinsiz orospu evladi.
>>
File: 1444565633964.jpg (2 MB, 4282x5000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444565633964.jpg
2 MB, 4282x5000
>>55015326
hmm aceba kim yazmis olabilir bu postu :DD
>>
>>55015427
belli oluyor, en azindan biraz az yeni ibnelik yap
>>
>>55015441
kes lan anası sikik beyin özürlüsü git bi psikiyatrise amk
>>
>>55015441
>t*rk ;-D

butun turklerin anasini avradını sikem, gebertem. turkler orospu cocugudur. based putin hepinizi gebertecek
>>
>>55015515
Kafayi yemis anani orda mi bulacam yoksa?
>>
>>55015347

kes lan oç piç göt
>>
>>55015607 özürlüüüüüüüüüüüü
>>
>>55015638
>>55015515
>>55015594
>>55015638
>>
>>55015727
turk postlama
>>
>>55015745
Türkmüsün? Cünkü o resimde, anan/ halan, baban ve tezyen.
>>
>>55012694
>Türküye'nin aydınlık yüzü
>>
>>55005573
K*rtler genel olarak böyle.
>>
>>55015784
tam turko bunlar sie amq donercisi bunlar benim anam/halam/babam/teyzem olamaz cunku ben pis t*rk degilim. kurdum aslinda. biji pkk biji apo
>>
Off off bu nasil bir yangin amk cringe alman vuruyor vuruyor acimiyor :ddd
>>
>>55015890
eh niye buraya geliyorsun öyleyse?

>>55016250
o isme kullanma, sirf bir iki türk düsmani tudurmaya calismislar bir kelime

benim ile alakasi yok
niye öyle kabul etdiginin bilimsel aciklamsini burda seger et
>>55016011
>>
>>55016363
kurdistan kuruluncaya kadar burdayim
>>
>>55016412
kek, su an sirf o yamuk bayragin var
>>
>>55016452
irakta kuruldu zaten ;-) putin ustad suriyede kurdurcak. sira turkistana geldi bilmiyorum farkinda misin ;-)
>>
>>55016528
kurulmussa niye irakda degilsin?
>>
>>55016593
turkiyedeki kurdistan kurulunca o zaman giderim. sen neden almanyadasin?
>>
>>55016659
Hic bir yerden bir yere gidecegimi demedim.
Ama sen surda
>kurdistan kuruluncaya kadar burdayim
Ve ondan sonra:
>irakta kuruldu zaten

Niye hala orda degilsin?
>>
>>55016659
Lan yeter çingen adamla taşak geçtiğin bırak uğraşma.
>>
>>55016747
hehe

teker teker iniyorsunuz
>>
>>55016731
>>55016659
>>
hahaha imam baildi hakan sukur durum kiofte kardash xDDDDDD
>>
>>55016795
helal yakmışın kürtleri ve çingenleri kardeş
>>
>>55016795
Hocam sende ne otistik herifsin millet kürtposting yaptıkça yemi kapıyorsun git bi doktora falan gözük.
>>
>>55005573
oha film mi çekiyosunuz bu nasıl bir aile kavgasıdır lan
>>
>>55016797
Ilk basdan düzgün cevap ver.

Niye önce ''Türküm'' diyordun kendine?
Yalancimisin?
>>
>>55016879
>>55016879
>>55016879
>>55016879
>>55016879
>>
>>55016878
aleviyim taqiyya yaptim
>>
>>55016947
>>55016947
>>55016947
>>
>>55016977
güzel foto, raborladım
>>
>>55016846
KES LAN OROSPU COCUGU BIRLIGI BOZMAK SAKA DEGIL
AMINA KODUKLARIM IBNELERI
>>
>>55016879
>>55016879
>>55016879
>>55016879
>>55016879
gelin
>>
File: 1418135399964.jpg (15 KB, 255x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418135399964.jpg
15 KB, 255x240
>>55017069
>>
>>55017152
Yanmiyor, herkes görmüs olsun.
Thread replies: 304
Thread images: 47
Thread DB ID: 518533[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.