[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/tr/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 150
Thread images: 30
File: almancı anon.jpg (102 KB, 288x296) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
almancı anon.jpg
102 KB, 288x296
OLDURAMADIM EDİŞIN

TİRAD MÜZİĞİ: https://www.youtube.com/watch?v=lJXhxvJBeX0
>>
File: mashallah.png (886 KB, 1314x815) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mashallah.png
886 KB, 1314x815
first for Islam
>>
>>54847262
ALLAHU EKBER
>>
götyanıklı mod
>>
https://www.cia.gov/news-information/blog/2016
>>
/tr/'i terk etme zamani geldi sanirim


artik eski kadro'da kalmadi zaten, hep yeni ibne doldu
>>
>>54847412
siktir git köpek
>>
File: images.jpg (5 KB, 152x180) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
images.jpg
5 KB, 152x180
/tr/ ne marka sigara içiyor?
>>
>>54847370
amarikan tiradlarımı silmiş amk götyanıklısı
>>
>>54847412

eskiden de kanserdin şimdi de kansersin sg

t. eski ibne
>>
File: enam92.png (10 KB, 698x56) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
enam92.png
10 KB, 698x56
>>54847262
>>54847312
Kitap size inmemiş ki, niye inanıyorsunuz?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=ORal5j5obZA
>>
if i was to say marry and fuck a 9 year old/ would that be wrong?
>>
>>54847526
>inanıyorsunuz
*alınıyorsunuz
>>
>https://en.wikipedia.org/wiki/Tarsus,_Mersin
oha lan
türkiyenin en dandik bir kıyı şehrinin bile böyle bir tarihi var
>>
>>54847475
chesterfield
>>
File: 1439038668626.jpg (67 KB, 1003x1003) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439038668626.jpg
67 KB, 1003x1003
>whites killed in south africa
>nobody gives a fuck
>mfw
>>
you know? a sexy 9 year old! would you guys fuck her like the prophet? wreck her lil cunt?
>>
>>54847601
>>54847609
>>
did the profet lick her bleeding pussy? you know cause she was like 10. did he blow bubbles in that bloody mess?
>>
File: Escher_Waterfall.jpg (69 KB, 466x595) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Escher_Waterfall.jpg
69 KB, 466x595
>>54847546
>this sentence is wrong
did you make that unintentionally?
>>
File: hucurat17.png (71 KB, 719x226) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hucurat17.png
71 KB, 719x226
>>
>>54847768
mohammed would like that girl in pink. she seems like she is 10.

maybe in heaven mohammed is raping that child right now!
>>
>>54847806
>>54847526
>ateist gotum yaniyor

bekle bu daha bise degil, cehennemde asil yangini gor sen ;))
>>
şunu siklemeyin siklemeyince götleri daha çok yanıyor
>>
>>54847943
aynen++
>>
so no one will say fucking a 10 year old is wrong?
>>
>>54847576

st.paul (aka bildiğim kadarıyla incili yazan adam) bile burada doğmuş. ayrıca kendisi tüccardır ondan bazıları incili """"yanlış"""" yazmış falan der.
>>
you know. like mohammed. putting an adult male penis into a child.
ripping her vagina. that is not wrong?
>>
şarkı atın bakalım seks böcekleri
>>
>>54847981
Like with everything you have to weigh out the benefits against the disadvantages.
In Turkey the age of consent is 18 afaik which is rather high compared to other countries.
>>
>>54848143
https://www.youtube.com/watch?v=iX81eg3IS10
>>
cevap vermeyin gider
>>
>>54848157
LAN ŞUNA CEVAP VERME AMK ALAMANCISI REEEEEEEEEEEEEEEEEE
>>
File: ahzab50.png (17 KB, 548x145) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ahzab50.png
17 KB, 548x145
>>54847902
İnandığın kitaptan ayetler paylaşıyorum sadece kardeş, götün yandıysa benim suçum değil.

resim ilintili
>müslo
>cuck değil
>>
File: l.gif (4 KB, 452x523) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
l.gif
4 KB, 452x523
>hititlerin para birimi şekel

??
>>
>>54848219
En güzel cevabi verdim. Bundan sonra yabancilarin önünde bagirma. kek
>>
>>54848220
yalan bu.
>>
>>54848273
hititlerin para birimi yoktu
iyi deneme
ama hititlerin ardılı olan Lidyalıların vardı :DD
>>
>>54848394

http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=1841
>>
https://www.youtube.com/watch?v=UYWBZfJ3J_c
>>
File: Screenshot_1.png (252 KB, 1365x724) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Screenshot_1.png
252 KB, 1365x724
>>54848342
Diyanet sana katılmıyor canım kardeşim
>>
>>54848440
Hititlerin paralarına bir isim verdiğini düşünmüyorum. Zaten kanıt da yok.
Gümüş taneleri kullanıyorlardı atalarımız.
>>
>>54848555
siktir git
>>
>>54848557

gugılladım da shekel muhabbeti var yabancı kaynaklarda da. ama ağırlık birimi esaslı kullanıyorlarmış. atıyorum x ağırlıkta gümüş x şekel gümüş. ilginç.

tüccarın şekelinin kökü de ağırlıkmış, aynı yani.

https://en.wikipedia.org/wiki/Shekel

tüccarla nasıl bir ilgisi var hititlerin acaba. neyse antik mısır okuyorum o bitince onlara da bakarım merak ettim.
>>
>>54848557
>Gümüş taneleri kullanıyorlardı atalarımız.

BEN HİTİT DEĞİLİM OROSPU EVLADI PAFLAGONYA ÜSTÜN YARIŞIYIM

REEEEEEEEEEEEEEEE
>>
>>54848342
opposed
>>54848599
ridiculed
>>
File: 0527 - VDUssRP.jpg (28 KB, 396x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0527 - VDUssRP.jpg
28 KB, 396x385
>>54848555
İSYAN EDİCEM ARTIK BUNE YA NE MERHAMETLİ BİR DİNMİŞ ARKADAŞ LANET OLSUN YA
>>
Turkiye ne meme bir ulke yav

https://www.youtube.com/watch?v=5lEmKNLCxxc
>>
File: turan-dursun.jpg (55 KB, 960x523) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
turan-dursun.jpg
55 KB, 960x523
>>54848599
Şunu da bırakıp gidiyorum.

İlerleyen günlerde daha da çok müslümanı aydınlatmak dileği ile, görüşmek üzere
>>
müslüler ve atayizler eşit derecede kanserdir.

t. pro
>>
>>54848651
aga o yazıların kaynağı senin attığın linkteki eleman işte.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=5Gp-WHj7gcU
>>
>>54848739
bu.

t. agnostik üstün yarışı
>>
>>54848748

gugıla hittite shekel diye arat orada farklı kaynaklar çıkıyor(anasının amı kadar google book linki ondan atmadım), derinden incelemedim de çeşitli kaynaklarda var. neyse bakarım bi ara.
>>
>>54848810
herhangi bir hitit kaynağında "şekel" kelimesi geçmediği sürece inanmam desu
belki mısırlılar hitit parasına "şekel" diyordu? yahudilerin mısır kültürünü çalıp çırptığını biliyoruz
>>
>>54848863

>herhangi bir hitit kaynağında "şekel" kelimesi geçmediği sürece inanmam desu
aynen ben de öyle düşünüyorum, ondan merak ettim ben de var mı bir gerçekliği diye.

>belki mısırlılar hitit parasına "şekel" diyordu? yahudilerin mısır kültürünü çalıp çırptığını biliyoruz

orası da doğru zaten. neyse bakacağım bir ara, zamanın olur da araştırabilirsen veya birşey bulursan paylaş buraya merak ettim. olmadı kitabım bitince ben de bakarım. neyse az afkyım
>>
occupied guzel dizi tavsiye ederim

t. dizi pro
>>
File: 1454072702146.jpg (169 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454072702146.jpg
169 KB, 1024x768
>>
>>54849124
boyle saygisiz postlar ATILMAYACAK BURAYA HERKES HERKESE SAYGI DUYACAK
>>
File: 1454081513839.jpg (226 KB, 1280x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454081513839.jpg
226 KB, 1280x960
>>54849190
kesinlikle dostum.
>>
Bugün bütün bu türkiye karşıtı tiradların sebebi nedir, süriyede falan pol un götünü yakıcak birşeyler mi oldu?
>>
az önce büyük bir fail buldum her amerikan parti tarzı filmlerde çok içilir daha sonra yukarı kata çıkıp sevişilir ama en az partide her zaman 40 50 kişi oluyor ev sahibininde 40 50 tane odası olamıyacagına göre bummmmm ehehehe yalan hepsi virgin rahat uyuyabilirim
>>
ahhaha sutzuk lukum imam baildi kiofte kardash xDDD
>>
File: 866.jpg (308 KB, 960x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
866.jpg
308 KB, 960x960
amına koduğum alamancı t*rkolar götüm yanmadı ama bunları haketicek bir şey yapmadım inancımın en büyük kaybı budur
>>
File: 5212.jpg (22 KB, 540x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5212.jpg
22 KB, 540x960
ben hitit pixi değilim yewqterrrrr
>>
>>54849455
sen ne diyon mq
>>
File: 944.jpg (32 KB, 300x422) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
944.jpg
32 KB, 300x422
>>54849455
aga bu nedir?
>>
>>54849455

merhaba bergay keyifler nasıl
>>
>>54849521
lan sus orospu çocugu canımı sıkma benim normieliğe devam et belçikaya gelip kafanı kestirme bana hayatsız orospu çocugu götün yiyosa adres veriyorum çomaristana gelirsen gel istanbul / sarıyer hisarüstü / cami sk. / sivas kırathanesi üstünde oturuyorum hayatsız piç
>>
>>54849455
>kızın o gözleri arasındaki boşluk
AYY LMAO
>>
>>54849659
kek
>>
>2016
>hazir dini kabul etmek
>dini bilime baglamamak
sanirim hala galaktik caga varamadiniz
>>
>>54849653
got yangina gelin zamqiler :DDD

eee suruneceksiniz çomaristanda kukuraclar, sizin kaderiniz bu, kabul edin bunu artik
>>
File: baba.jpg (127 KB, 960x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
baba.jpg
127 KB, 960x540
lel :Ddddd
>>
>>54848686
güzel video
>>
>>54850029
köksal baba denen cüce neden bu kadar popüler? biri bana açıklasın *ll*h aşkına
>>
>>54850123
ibneleri askere almıyorlar
>>
>>54850241
Iyi birsey. Her askere 31 cekerdim yoksa amq
>>
müzik atin
>>
>>54850029
bunlar kim lan

turke benzemiyor :DD
>>
>>54850326
askerde erlere tecavüz ediyolarmış halbuki :DDDD
>>
>>54849455
indernedden sürekli görmesen unutur giderdin. takip etme karşim salla. tarih bissürü alamancı yaz aşkını gömmüşdür
>>
https://toruchan.org/b/res/489259.html
hanginiz lan bu :DDDDDDDDDD
>>
>>54850365
https://www.youtube.com/watch?v=IbsQJBxICN0
>>
>>54850365
https://www.youtube.com/watch?v=NrUXWvYiJUE
>>
File: 1454536038445.jpg (96 KB, 960x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454536038445.jpg
96 KB, 960x960
>>54849455
bazen güzel kızları ayılar siker anon.
hayat böyledir
bu kıza 8/10 veririm
ve burdaki 20 ip'nin 17'sine 5/10 kızlar bile bakmaz
hayata iyi yanından bakmaya çalış ve get over it
>>
>>54850369
soldakini benim azeri arkadasima benzettim

>>54850365
https://www.youtube.com/watch?v=vL3raxfj1oo

>>54850373
hrrrrn :3
>>
biji biji serok apo desu ne ^.^
>>
File: nihal14.jpg (42 KB, 414x534) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nihal14.jpg
42 KB, 414x534
>>54850743
ben bakmam asıl bunun yüzüne bu ne amk sıçam
>>
>>54848008
kim yazdı bunu
böyle göt yakmayı nerden öğrenebilirim :D:D
>>
yakışıklıyım ve kız arkadaşım var(arkadaşım yok ama). burada arkadaşım varmış gibi hissetmek için şişko bakir roleplayi yapıyorum
>>
>>54850853
böyle göt yakan bir hititanon var bir de kamal
>>
File: 1455061743317.jpg (194 KB, 960x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1455061743317.jpg
194 KB, 960x960
>>54850743
>>
>>54851000
*cringes*
>>
File: 1439422800899.jpg (41 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439422800899.jpg
41 KB, 500x375
>>54851000
>BJ dudaklarına nigger lips demek
pic related
wasted trips
>>
>>54850853
3 (You) almak ne ara göt yakma oldu la
>>
https://www.youtube.com/watch?v=rFvqzbsxYGw
>>
>>54851130
seni seviyorum otistik anon
>>
>>54850365
https://www.youtube.com/watch?v=2dP1soraUFY

:d
>>
>>54845909
>>54850653
>>54851109
gelin :DD
>>
>>54851183
>tarihimizi savunuyoruz!!!!111!!!!

*krinc*
>>
>>54851183
yanmissin kardes
>>
https://www.youtube.com/watch?v=S6XbeynjZhU

üff be
>>
>>54851462

leş perşembe akşamı taksimde 20 kişiye çalan bar grubu amk
>>
>>54851183

ocmi çaldı ve kanserleştirdi dönerci orospu cocugu seni BİTTİN SEN BİTTİN
>>
>>54851571
Kes lan. Babani sikerim
>>
>>54851582
egitilmez bu donerciler hocam
>>
File: off.webm (1 MB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
off.webm
1 MB, 640x360
>>54851257
>>54851418
>>54851582
>>
>>54851607
beline kuvvet hocum
>>
>>54851607
>>54851620
>>54851626
>>54851738
Yeter amk sizolari
>>
>>54851903
kendi kendine (You) vermene gerek yok moruk, iste veririz
>>
>>54851903
Belcikali. Ben seni bulacagim. Bekle sen.
>>
>>54851990
morukmu?
>>
>>54852036
bal gibi
>>
Iyi geceler, arkadaslarim. :3
>>
>>54852028
>>54851990
>>54852036
>>54852099
Ax u ax sizo
>>
https://www.youtube.com/watch?v=dNifm5hdpXc

insan ormandan fırlayıp zorla kulübesine sürüklemeyi istemez mi şunları beah
ax be ax
>>
>>54852316
zenci zekerleri anüsüne inzal eylesin ibine kardesim
>>
File: yakut.jpg (594 KB, 1840x679) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
yakut.jpg
594 KB, 1840x679
>>54852372
>>
>>54852316
>>54852372
>>54852379
UC ALMANCI MI VAR BU NE MQ HARBIDEN HER YERDESINIZ MQ KUKURACLARI PEGIDA WAS RIGHT
>>
>>54852334 (You)
>>
>>54852476
bir tane (you) görebiliyorum, yani en azindan ikidir
>>
>>54852476
anan bos durmamis moruk
>>
File: 1454775460530.png (91 KB, 564x542) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454775460530.png
91 KB, 564x542
>>54852375
>çerkes kızlar
annemden çerkezce öğrenmem lazım bir ara heval
>>
https://www.youtube.com/watch?v=mXA1PN0Kgao
>>
>>54852606
gircistanli sandim, cerkezler genelde müslüman olmuyorlarmi? bunnar hrsitian galiba
>>
>>54852606
Gürcistanlı bunlar. çerkez mi dimi bilmem
>>
>>54852865
gürcü sanırım bunlar ama tipleri benzer oluyo genelde
şapka ve giysileri bildiğim kadarıyla çerkes stili ama
>>
>>54853140
müslüman değillerse çöpe gider
>>
>>54853187

k*rtcu=hititci proof
>>
>>54853468
ne yandın be t*rancı
hititçi anon uyansında biraz sopalasın sizi
>>
File: RB8qY5A.jpg (37 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
RB8qY5A.jpg
37 KB, 640x640
>>54853354
>>
https://www.youtube.com/watch?v=iTbJoJd2sgc
>>
File: image.png (659 KB, 2238x1238) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
659 KB, 2238x1238
>>54854015
>>54854015
>>
Cok belli ol,uyormu herkese?

Turan dedigim anda cocuklarin götü yaniyor ve her tür karsi cikmaya mücadele ediyorlar.
>>
>>54854528
Herkes senin gibi issiz gucsuz degil, tum gun odasinda oturmuyo.

t. 6 saat icinde uyanmasi lazim olan anon
>>
>>54855021
>Turan dedigim anda cocuklarin götü yaniyor ve her tür karsi cikmaya mücadele ediyorlar.
BÜTÜN GÜN BURDASIN

Ne alaka?
>>
>>54855146
Iki belcikali var o yuzden oyle gozukuyo ben okula gidiyom mq. Sen ne okula gidiyon ne ise ne yapiyon o zaman disari cik hava al iyi gelir
>>
>>54855196
t. sizo
>>
>>54855424
Ax kandiramadim :dd
>>
https://www.youtube.com/watch?v=eFdW2_zWhJY
>>
>>54856979
eski meme
>>
File: ASD.jpg (121 KB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ASD.jpg
121 KB, 640x360
>>54856979

böyle daha iyi
>>
anlan olur, halkilsin
>>
Turkolar hala ayakta görüyorum. The nomads are restless, bring out the baklava :D
>>
>>54857211
Bu ne?
>>
>>54857436
kek
>>
>>54857436
sabah 1de uyandım heval
>>
>>54857801
Ohhh Biji Biji allah Akbar aaaaaaa

https://youtu.be/jKUCRQfCQL8

Uyuyamadın mı? Kaçta yattın?
Thread replies: 150
Thread images: 30
Thread DB ID: 517194[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.