[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/mämmi/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 86
Thread images: 23
File: 1455026575909.jpg (332 KB, 460x1014) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1455026575909.jpg
332 KB, 460x1014
ᴸᵉᵗ'ˢ ᵈᶦˢᵖᵉᶫ ᵗʰᶦˢ ᶠᶦᶜᵗᶦᵒᶰ ᵒᶰᶜᵉ ᵃᶰᵈ ᶠᵒʳ ᵃᶫᶫ ᵗʰᵃᵗ ᴮᵃʳᵃᶜᵏ ᴼᵇᵃᵐᵃ ᵈᵒᵉˢᶰ'ᵗ ᵏᶰᵒʷ ʷʰᵃᵗ ʰᵉ'ˢ ᵈᵒᶦᶰᵍ⋅ ᴴᵉ ᵏᶰᵒʷˢ ᵉˣᵃᶜᵗᶫʸ ʷʰᵃᵗ ʰᵉ'ˢ ᵈᵒᶦᶰᵍ; ʰᵉ'ˢ ᵘᶰᵈᵉʳᵍᵒᶦᶰᵍ ᵃ ˢʸˢᵗᵉᵐᵃᵗᶦᶜ ᵉᶠᶠᵒʳᵗ ᵗᵒ ᶜʰᵃᶰᵍᵉ ᵗʰᶦˢ ᶜᵒᵘᶰᵗʳʸ ᵃᶰᵈ ᵐᵃᵏᵉ ᴬᵐᵉʳᶦᶜᵃ ᵐᵒʳᵉ ᶫᶦᵏᵉ ᵗʰᵉ ʳᵉˢᵗ ᵒᶠ ᵗʰᵉ ʷᵒʳᶫᵈ⋅ ᴵᶠ ᴵ'ᵐ ᵉᶫᵉᶜᵗᵉᵈ ʷᵉ'ᶫᶫ ᵉᵐᵇʳᵃᶜᵉ ʷʰᵃᵗ ᵐᵃᵏᵉˢ ᴬᵐᵉʳᶦᶜᵃ ᵗʰᵉ ᵍʳᵉᵃᵗᵉˢᵗ ᶜᵒᵘᶰᵗʳʸ ᶦᶰ ᵗʰᵉ ʷᵒʳᶫᵈ editio
>>
Eka ystävänpäiväkorteille.
>>
first for myself (OP)
>>
toka anime on paskaa:lle
>>
File: b01.gif (198 KB, 600x734) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
b01.gif
198 KB, 600x734
>>54846233
Too late, sorry.
>>
>>54846066
se on painos
ei editio
>>
>>54846218
gay
>>
ᵒᵒᶰ ᵍᵃʸ
>>
File: 1393173564.jpg (35 KB, 604x340) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1393173564.jpg
35 KB, 604x340
x:äs kebabin poistamiselle.
>>
File: coco-takakeno.jpg (31 KB, 275x336) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
coco-takakeno.jpg
31 KB, 275x336
>>54846066
mc donalds on paska, haen sielt ehk joskus bajoissa parit euron juustot jos sattuu kiikarii
voisin ottaa tollase mitä toi läski vetää
https://www.youtube.com/watch?v=khSkKf4tjdM [Embed]
>>
File: 1431496197258.png (6 KB, 419x249) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431496197258.png
6 KB, 419x249
>>54846233
>dubla
>>54846066
>dubladdu dubla
>>
File: 1454803474630.png (149 KB, 797x740) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454803474630.png
149 KB, 797x740
>>
>>54845726
Mansikkapirtelö. Oikeilla mansikoilla, ei mitään pelleilyä.
>>
>>54846280
Yeah, you too Mr. Macho.
>>
>>54846340
Et voi stumpata Trumpia
>>
>>54846340
Kuules jäbä hei, kyl se tulee maistuu iha banskulta.
>>
File: 1454369398183.png (610 KB, 800x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454369398183.png
610 KB, 800x800
>>54846348
Is that a nice picture?
>>
kakkendaali :DD
>>
File: 1454977126855.jpg (261 KB, 600x1265) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454977126855.jpg
261 KB, 600x1265
>>54846408
>>
>>54846004
>Pikaisella pohdinnalle jouduin valitettavasti toteamaan, että jos yhdellekään tutuista tekisin ystävänpäivänkortin kuin 54844152 konsanaan, niin huolestuisivat vakavasti ja olettaisivat sudokusuunnitelmia.
Itel varmaa jengi kysys että joko vihdoin sekosit totaalisesti? + linkkais jotai vitun synkkää doomia
>>
File: lälläslää.png (172 KB, 819x460) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lälläslää.png
172 KB, 819x460
>>54846408
eli anime :D
>>
File: 1453467899807.jpg (875 KB, 2541x3000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453467899807.jpg
875 KB, 2541x3000
>>54846461
>>
>>54846468
Onneks ei tarvitse tällaisia asioita miettiä kun ei ole kavereita ollenkaan.

Puhun nykyään itselleni erittäin usein, taitaa se järjen valo hiipua.
>>
>>54846403
I have no emotions tied to this picture. It's indifferent to me.
>>
File: 1434326185319.gif (67 KB, 223x199) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434326185319.gif
67 KB, 223x199
>>54846461
Mitä mieltä jengi on muute... Onko mitää mahkui et joku vitun race war muka syttys.
Kuulostaa omaan korvaan jotenki niin vitun ancient aliens tier spekuloinnilta. Ehk jopa iha vitusti wäckimmältä.
>>
File: 1454365473935.png (30 KB, 1920x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454365473935.png
30 KB, 1920x960
>>54846541
>>
>>54846537
Veljellä samat... vaikee olla siihen tosin yhteydes ku sen elämä pyörii wowin ja yliopiston keskellä.
Pitäs lähtä käväsee siel.
>>
File: 1454348789463.jpg (271 KB, 736x1005) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454348789463.jpg
271 KB, 736x1005
>>54846556
>>54846556
>>
>>54846556
Venäjä voi vittuiluna maksaa aseet näillä Irakin sankarivaeltajille, mutta ne ovat niin avuttomia ettei siitä mitään sotaa saa.
>>
>>54846583
Indifferent.
>>54846556
Epäilen vahvasti. Mutta mitä minä mistään mitään tietäisin?
>>
>>54846066
how do i into tiny text?
>>
File: 1453749462220.png (1 MB, 800x1085) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453749462220.png
1 MB, 800x1085
>>
>>54846477
meen nyt vääntää animet pönttöö :D lälläslää
>>
File: 1453580945968.jpg (35 KB, 580x431) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453580945968.jpg
35 KB, 580x431
>>54846673
>>
>>54846658
Venäjä tuskin tukisi islamisteja missään rilanteessa. En tiedä ehdotitko vitsillä vai onko maailmankatsomuksesi/poliittinen tietämyksesi oikeasti noinkin alhaisella tasolla.
>>
>>54846537
Pelottaa kun käy ulkona kävelyllä ja vahingossa alkaa miettimään jotain ääneen huomaamatta.
>>
>>54846694
Oletko se germaaninen brasilialainen joka opiskeli Suomen kieltä neljä vuotta?
>>
File: Nigga.jpg (46 KB, 440x430) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Nigga.jpg
46 KB, 440x430
Kill yourself nigga
>>
File: 1454437015849.jpg (270 KB, 667x862) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454437015849.jpg
270 KB, 667x862
>>54846673
>>54846752
>>
>>54846658
>>54846673
en kyl ite osannu ennustaa että just ku alan saamaan itteeni kuosiin nii uus hallitus ja 666kg lisää paskaa sataa niskaan, sitte viel nää vitun sotalapset kaupanpäälle...
tiiä vaik ne alienit tänne perjantaina paukkis vittu..
>>
>>54846732
I don't have control over history. Things happened, we can't change that, but we can learn from it.
In the end though, there's nothing new under the sun.
Indifference.
>>
>>54846677
ᵗʰᵉ ᶠᶦʳˢᵗ ˢᵗᵉᵖ ᶦˢ ᵗᵒ ᵇᵉ ʷʰᶦᵗᵉ
>>
>>54846752
ei oo, toi vaa spämmii jotai settii
>>
>>54846814
That's deep
>>
>>54846784
Indifference. Do you wish to shock me or what is your purpose?
>>
rtz
>>
>>54846741
Eipä ne yksinomaan islamin nimissä lähde. Ukrainan pyssysankaritkin tuotiin Kaukasukselta pienissä ryhmissä ennen vallankumousta, ja paljon helpompaa näitä on radikalisoida kuin suomenvenäläisiä jos rupeaa idässä joku suuttumaan.
>>
File: 1455036423624.png (339 KB, 672x695) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1455036423624.png
339 KB, 672x695
>>54846864
>>
>>54846868
bzzzzt beeep booop bibibiibibbuuuuuuuuuuub
https://www.youtube.com/watch?v=5VCyKkGgXOk
>>
>>54846868
jag älskar svensk fitta
>>
>>54846868
fransk också, "oh, baise-moi, baise-moi!"
>>
>>54846985
Svenska fittar behöver till stora svarta kukar
>>
>>54846935
Indifference. Why do you wish to share these pictures with a folk that hasn't held even a slightest amount of power during it's whole existence? Our opinions don't matter.
You should stop and find something worthwhile to do.
>>
>>54847070
If I had something better to do, I would. At least I am not a degenerate watching anime and playing videogames.
>>
File: duda w chinach 2.jpg (230 KB, 663x364) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
duda w chinach 2.jpg
230 KB, 663x364
>>54846066
TB Honest America lost a lot of their inflences in the whole world because Obongo don't know how to rule.
He destabilized most of middle east, withdrew murican army, created ISIS, but isis became to powerfull so he send murican vehicles and fighters again to middle east...
No one trust america because he broke a lot of pacts and agreements and he probably don't know how diplomacy work.
One of the worstest president of USA.

Just tell me that you will not choose some woman, latino gay or another blacky for president... because "he is different".
America lost a lot of their inflences in the whole world, even poland no longer looking serious on america, China is more stable and reliable country.
>>
Tämä englanninkielinen osuus keskustelusta tuntuu vähän välityspalvelinten välillä pomppimiselta. Mutta olen todennäköisesti väärässä.
Oispa Skrotnisse
https://www.youtube.com/watch?v=Y3jHA0Gcb0s
>>
>/mämmi/
>ei puhuta suomea
Paska lanka, odotan seuraavaa.
>>
>>54846950
tääon parnjmoldfsplögk,zlö
https://www.youtube.com/watch?v=YWZCb_YNw3c
>>
>>54847124
So you think that spreading a form of propaganda is less degenerate than consuming mostly harmless media, possibly with friends?
Your life must be a sad one.
>>
>>54847202
>>54847202
>>54847202
>>54847202
Liikaa muukalaisia, uusi lanka
>>
>>54847059
Ffs pekka
>>
>>54847059
Min svenska hora älskar negren kuk
>>
>>54847223
Kiitos pakkoruotsi
>>
>>54847124
>dude was so poor he didn't grow up playing video games with friends and getting yelled by her parents to go outside sometime or come to eat and "pause" the game
It's like you lived in the stoneage.
>>
bög bög kök kök
>>
>>54847220
>weeaboo damage control
into the trash it goes
>>
File: duda w chinach.jpg (264 KB, 1028x602) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
duda w chinach.jpg
264 KB, 1028x602
>>54847141
Our new president Andrzej Duda in his first presidential visit was in Estonia to guarantee independence of baltics states if russia will attack.

In second visit he was in china. President of China said that Poland is "The biggest and strategic Chinese ally in europe".

https://www.youtube.com/watch?v=Hg_wOPQRhlk
>>
>>54847222
täää, neekerit vittuun
>>
>>54847292
Yes, but videogames nowadays are for obese people and degenerates.
>>
>>54847222
>>54847222
>>54847222
>>54847222
Triplat määrää.
>>54847202
>>54847202
>>54847202
>>54847202
>>
>>54847298
bög i kök
>>
>>54847367
kuken i rumpan
>>
>>54847325
In third visit he was in NATO.

https://www.youtube.com/watch?v=S6-RdI3pVLM
>>
>>54847355
You fit the profile
>>
>>54847301
Think whatever you want of me, I honestly couldn't care any less. Keep spreading your propaganda, keep telling yourself that your life is a purposeful one and prepare for imaginary "race war".
Go on, follow the path you created for yourself.
Life begins from nothing and ends the same. So why would you spend this bleak moment in existence with hate and fury?
>>
>>54847470
That's deep
>>
File: 1439765826875.jpg (11 KB, 228x237) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439765826875.jpg
11 KB, 228x237
>>54847301
honestly, even the finnish weebshits are danker than you my friend.
I'd choose these weeb retards every time over some favelamonkey.
>>
>>54847367
hög bög kök
>>
>>54847572
I will send you our weebs if you let me creampie your sister.
>>
>>54847703
>these
as in finnish
not niggers
>>
>>54847882
You should learn to be more tolerant, don't you want to bw enriched?
>>
>>54846925
Entäs toi

>PÄIVYSTÄJÄ VOIDAANKO MENNÄ SYÖMÄÄN
>>
>>54847686
knull bög
>>
>>54848906
kuk
>>
>>54848960
bög
>>
vittu, jostain syyst tääl kämpäs on ihan vitun kuuma, siis mitä vittua? en pystyny ees nukkumaa
Thread replies: 86
Thread images: 23
Thread DB ID: 517161[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.