[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 397
Thread images: 151
File: 1446723107096.jpg (97 KB, 577x583) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446723107096.jpg
97 KB, 577x583
>>
den här tar vi
>>
MEMES
>>
Skit ner dig nasseäckel.

Ny tråd :)
>>54077992
>>54077992
>>54077992
>>54077992
>>54077992
>>54077992
>>
File: image.png (24 KB, 781x708) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
24 KB, 781x708
Polisen har gång på gång avslöjats med grova lögner, bland annat då man mörklade sexuella massövergrepp i Stockholm förra sommaren för att man såg som sin främsta uppgift av bekämpa politiska motståndare och invandringskritiker. Att media väljer att tro på denna maffia av kriminella mytomaner, när sanningen dessutom är så uppenbar, är skrämmande.

Ett oberoende vittne berättar att han ”hörde polisen ropa ‘provokation’ och sedan själva rusa och slå. Demonstranterna var då tysta, och lugna.”

Alla media, inklusive Fria Tider, påstår att det var Motståndsrörelsen som attackerade polisen. Men påståendet är så absurt att inte ens Anna-Lena Lodenius tror på det.

http://nationell.nu
/2016/01/24/organiserad-valdtaktsmaffia-angrep-motstandsrorelsen/

https://twitter.com/Martinreintz/status/690916492611817472
>>
>>54077740
Jag ser rätt nbögig ut b-bara så du vet
>>
File: m.jpg (70 KB, 782x581) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
m.jpg
70 KB, 782x581
>>54077959
Gör som du vill favä
>>
Denna
>>
Vi tar denna
>>
File: ayyy.jpg (56 KB, 411x364) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ayyy.jpg
56 KB, 411x364
PISKORRRRRRRRR
>>
>>54078053
>”Kamerorna stals trots att journalisterna som fotade och filmade inte greps eller begick något brott.”
Detta är ett brott mot grundlagen. Polisen har begått grovt tjänstefel om det stämmer då HD slog fast så sent som förra året att det står i strid med den grundlagsskyddade anskaffarfriheten att beslagta kameror/minneskort som innehöll material avsett för publicering. I det fallet var det tryckfrihetsförordningen eftersom det gällde en DN-fotograf som fotograferat skyddsobjekt.
>>
File: 145324444273.jpg (288 KB, 1080x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
145324444273.jpg
288 KB, 1080x1920
>>54077983
Sen i verkligheten så ser stormbögarna ut såhär...
>>
är det sant att stormarna brände en svensk flagga på träff?

asg
>>
File: 1452456145219.jpg (312 KB, 1223x1570) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452456145219.jpg
312 KB, 1223x1570
>Jag är helt okej med att försörja en tjej som horat runt och tagit kilometervis med kuk nu när hon börjar bli gammal och vill gräva guld för att strula på sidan istället
>>
File: åkeson1.jpg (1 MB, 1707x775) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
åkeson1.jpg
1 MB, 1707x775
Denne tråd eller den anden?
>>
File: 608.jpg (67 KB, 709x765) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
608.jpg
67 KB, 709x765
>Börjat läsa kurs på högskola
>Känner inte en själ
>Första som händer är att vi blir uppdelade i grupper och ska göra ett grupparbete
>En tjej tar på sig lite "ledarroll"
>Går idag in på ansiktsboken och tar en titt på hennes profil
>Gillar "Refugees Welcome"
>Har tidigare arbetat men nån flyktinghjälpgrej
>"Snälla ta bort mig som vän ifall du röstade på SD"
>>
>>54078108
Ja
Är på mobil så kan inte breva webm
>>
File: feministmemeslut.jpg (48 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
feministmemeslut.jpg
48 KB, 640x480
>>
File: 1453321276855.jpg (14 KB, 251x242) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453321276855.jpg
14 KB, 251x242
>>54078053
När invandrare käbblar och gör upplopp var och varannan dag är det typ knäpptyst i media. Nu var det visst några stormbögar som har demonstrerat och då får alla i hela landet panik
>>
>>54077826
Du klarade av att skriva det där brevet.

Värm ugnjäveln till 175 grader.
Smält 100g smör. SMÖR och inget jävla fejkfett.
Rör ner 3dl havregryn i smöret.
Vispa ett ägg med 1,5dl socker, går du på gym eller hänger på /fit/ kommer det att göra skitont eftersom du blivit en hanrej.
Blanda en matsked vetemjöl och en tesked bakpulver.
Rör ihop allt snyggt och jämt, klicka sedan ut på en bakplåt.

In i ugnen 6-8 minuter.
>>
>>54078054
Varför spyr hon?
>>
File: 1407991328876.jpg (436 KB, 695x1100) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1407991328876.jpg
436 KB, 695x1100
>dkn mörkeralverna lämnade högalverna för att deras kultur blev för dekadent
baserat favä
>>
>>54078193
låter svårt
>>
>>54078161
Med tanke på vad polisen låter bli att säga för att inte "mörka krafter" ska vinna på det, så kan man ju undra vad de är beredda att säga för att skada "mörka krafter". Polisen har fan lägre trovärdighet än nazisterna.
>>
File: 1448622083835.jpg (96 KB, 960x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448622083835.jpg
96 KB, 960x1280
Lyssna noga, När du får bollar, du får lite punghår och upptäcer att du inte en flaming faggot (som du förmodligen är) ... du börjar du gå på jakt efter en kvinna som du kanske vill para sig med.

Om du har ett helt okej utseende och har en måttlig mängd kvickhet och charm ... så kommer du att få ligga mer regelbundet.

Efter ett tag lär du dig något.

Alla dessa 8-10 / 10 slynor... Is just a fucking mess.

De kan inte göra ett skit, för att de behöver inte.

betapojkar kommer köa runt kvarteret för att göra saker för dem så att de ska få deras kuk våt.

De kan inte laga mat, fungerar inte helt i skallan, har fan ingen personlighet ... i grund och botten de allra flesta av dem är inte värda någonting annat än att vara en
>cumdumpster

och eran typiska "aryan stud" har skaffat en svart flickvän och wifea upp henne ... något som du din autistiska undermänniska neet själv aldrig kommer att behöva oroa sig utanför för att försöka avkoda mysterier normalt liv på en alt-rätt politik forum ursprungligen för anime diskussion och allmän deviancy. "
>>
>>54078122
Den här bror
>>
File: husby.jpg (56 KB, 485x322) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
husby.jpg
56 KB, 485x322
>>54078164
>knäpptyst i media

mm aa haha hehe hihi lyly
>>
Uttrycket "olaglig demonstration" är ganska konstigt egentligen. Blir det stökigt kanske man kan kalla det olagligt men en demonstration utan tillstånd är helt laglig att hålla enligt grundlagen. Så att säga att demonstrationer från början är "olagliga" innan ordningsstörningar uppstått för att legitimera polistrakasserier är väldigt fult gjort
>>
>>54078203
Det är nippongodis
>>
>>54078164
>Folk som oironiskt tror att stormbögar är relevanta eller ens det minsta farliga

Låt dem rollspela och demonstrera, fokusera på de verkliga hoten istället
>>
File: 1445205746865.gif (396 KB, 300x162) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445205746865.gif
396 KB, 300x162
>>54078250
>denna extreme autism
>>
>>54078276
Det är inte olagligt att ha en demonstration utan demonstrationstillstånd. Däremot är det mot grundlagen att stoppa en demonstration, använda övervåld och beslagta kamerautrustning från journalister som arbetar för en tidning med utgivningsbevis. Polisen har alltså begått allvarliga brott och inte respekterat grundlagen.

>>54078325
Jag vill ha en så liten stat som möjligt men med en stark grundlag som följs. Vill inte du det?
>>
>>54078250
Det är bara några rader text, kan du inte bara översätta korrekt istället?
>>
>>54078159
låter förjävligt
>>
File: image.png (66 KB, 767x288) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
66 KB, 767x288
Polisen har blivit en kriminell organisation som inte längre bryr sig om att upprätthålla lagen.

>Wikipedia definierar en maffia som ”en organisation eller globalt nätverk av kriminella organisationer … ofta blandad med lagliga affärsområden”, där ”infiltration av samhällsapparaten och särskilt rättsväsendet” är åtgärder som syftar till att skydda brottslighet.

>Polisen: Vi döljer signalement – när gärningsmannen är invandrare
http://www.svd.se/internt-polisbrev-stoppar-signalement

>Kriminell polismaffia mörklade sexuella massövergrepp i Stockholm
http://www.friatider.se/myndigheterna-k-nde-till-sexbrotten-valde-samtidigt-att-locka-ovetande-svenska-tjejer-till-we-are
http://nyheteridag.se/sa-morkade-dagens-nyheter-omfattande-sexovergrepp-i-centrala-stockholm/

>Polisen fick order låta extremvänstern attackera nationalister
https://www.youtube.com/watch?time_continue=303&v=P-uaSkteX48

>Polisen hemligstämplar asylsökarnas brott
http://www.vf.se/nyheter/allman/brott-som-beror-flyktingar-hemligstamplas

>Kod 291
http://www.dn.se/nyheter/sverige/polisen-hemlighaller-fakta-om-sitt-flyktingarbete/
>>
File: 1444802639801.png (189 KB, 788x784) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444802639801.png
189 KB, 788x784
>>54078329
>extreme
>>
>>54078054
>>54078058
Spelar ingen roll
"Gör som du vill favä", vill ju inte göra något än fika prata studier och vardagliga saker. Det är du som tycks ha någon fetish över att folk skall våldta.
>>
File: image.jpg (56 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
56 KB, 640x960
>jag hoppas verkligen Hanrejanon som vitknektar har rätt om att den som skrev 50 bara är en 12årig gycklare för detta kånns fan inte bra.

>inte alls mycket
>>
>>54078342
Vi har ingen författnings-domstol så grundlagen är bara ett stycke "fint papper". Duger knappt ens att dumpa satsen i efter man runkat till degenererat jävla min-blonda-ariska-styvsyster-porr.
>>
Sverige är ett obehagligt land att leva i. Sovjet-media ljuger och sopar under mattan Polisen tystar det lilla motstånd som finns.
>>
File: 139417143173.gif (194 KB, 177x177) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
139417143173.gif
194 KB, 177x177
>tråden
vad händer mann1
>>
>>54078402
Hvornår får Sverige det der som Finnerne har gjort med patruljer af mænd der går rundt? Sons of Odin eller noget i den stil tror jeg de kaldte sig?
>>
>>54078402
>påminnelse om att de endast inriktar sin rekrytering mot sökande med icke-svensk bakgrund
>>
File: image.jpg (165 KB, 1584x1584) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
165 KB, 1584x1584
Korstågen var rättfärdigade.
>>
>>54078329
Han har en poäng, dock.
Snygga tjejer får allt serverat på silerfat och är därför bortskämda, själviska och har en ytlig personlighet
>>
File: 1450726424104.png (622 KB, 1024x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450726424104.png
622 KB, 1024x1024
>>54078443
>svara på en anon som gycklar med dig
Vgh
>>
>>54078452
Min gissning (och jag är nog typ gammelfarfar här i tråden) är att de som överdriver är troligast 15åriga grabbar som vill provocera och äckla folk för att roa sig. Det gjorde 15åriga grabbar när jag var ung och tror inte så himla mycket hänt sen dess.
>>
>>54078342
>Jag vill ha en så liten stat som möjligt men med en stark grundlag som följs

Öhh... Det vet jag inte, kanske det? Låter som lite utav ett fantasisamhälle där alla är fullkomligt moraliska och sköter sig utan statens åderpåle placerad tätt intill ens anus. Vad vet jag, kanske hade varit möjligt utan sekularisering och massimport av negrer/muslimer
>>
File: 1452860714507.gif (1 MB, 300x167) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452860714507.gif
1 MB, 300x167
Har stormbögeriet gått för långt?
>>
>>54078557
Ibland vet man inte vem är vem när folk brevar 2d...
>>
File: lj.png (884 KB, 1184x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lj.png
884 KB, 1184x1080
>>54078443
Aj aj han fick reda på min "andra människor blir våldtagna när jag inte ser det fetish" vad ska jag göra nu?
>>
>dkn var 20 och oskuld
>blev medlem i sexklubb med avgift
>förlorade den och knulade sju stycken kvinnor samma natt
>>
File: image.jpg (19 KB, 295x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
19 KB, 295x350
>>54078583
Europa är inte Europa om det är fullt med muslimer.
>>
>>54078636
>detta hände
>>
>>54078589
>"blöö alla som inte tycker som mig är stormbögar"

Kanske så är du helt enkelt hanrej, Mdongo?
>>
>dkn man kommer på att man kan stänga ner tråden och komma tillbaka när den är bättre istället för att låta autismen ta över och tvinga sig igenom den
ni kanske borde testa
>>
>>54078589
t. Mdongo Svenson
>>
>Är på fest
>Två bevandrade slampor kollar in mig och min kompis

> Den lösaktigaste av dem två ger kompisen en väl tilltagen avsugning, gg :3

> Enligt betraktarna ska jag ha fått till nåt strul med den andra
> För påstruken för att minnas favä

> Lärde mig halsblossa
> Kvällen får 10/10
>>
File: 1452818372142.jpg (47 KB, 720x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452818372142.jpg
47 KB, 720x576
>>54078651
Nej, det är det inte
>>
>>54078572
Jag hoppas vekligen det
>>
File: 45345.jpg (37 KB, 482x357) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
45345.jpg
37 KB, 482x357
Sämsta brevarna i tråden

Bögar
Animebögar
Stormbögar
>>
File: 1453161986785.png (77 KB, 211x214) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453161986785.png
77 KB, 211x214
>>54078589
>exakt samma filnamn
Äntligen har du lärt dig bror
>>
>>54078572
Gammelfarfar hvor gammel?
>>
Bögar som slåss före och efter sex är inte samma personer som ligger i sängen och stönar för glatta livet.

Jag brukar dra en lina koks, snacka med bögarna man har bredvid sig i sängen, sexet sätter igång, börjar stöna. Sedan står man där hela gruppen knular, stönar och säden pumpar.

Är underbart att knula pf, jag har aldrig slagit någon eller hotat någon annan bög efter akten.

Jag knular gärna er pf så ni kan få känna på detta.
>>
Det finns en undermedveten strävan att ursäkta beteenden som inte mesh med den verkliga världen, eller fästa den på något som är oönskat men tillfällig, och det händer här mycket. Den "ilska fas" som de kallar det.

Vissa människor är irriterad över att det finns arga människor här, medan andra anser sig vara "över" ilska, efter att ha kommit till rätta med verklighetens natur i ett slags-of zen sätt. Hursomhelst, är ilska ful och lätt fingrade som bevis för det onda som lurar i skuggorna av reddit.

Ilska är inte en fas.

Jag vill att alla upprepa att för sig själva.

Ilska är inte en fas. Det är en naturlig reaktion på orättvisor. Det är en naturlig reaktion när någon passerar dig. Det är en naturlig reaktion när du ta reda på världen är inte hur du fick höra, och du var ljög för.

Vi accepterar ilska, eftersom detta är en av de få platser som accepterar ilska (och hela spektrumet av manliga känslor) som legitima. Det är inte bara en fas, det är en reaktion.

Om du har hittat ett sätt att sluta fred med världen omkring dig, sedan bra. Grattis till er för att ha gjort det. Men var försiktig, det finns en skillnad mellan att acceptera verkligheten för vad den är, och att vara helt passiv.

Till exempel, skulle du få tokig på en kvinna för otrogen mot dig? Några som skulle hävda att de har nått några ultimata zen skulle säga att fusk är precis det naturliga sättet för kvinnor. Varför bli arg på en kvinna för att göra vad kvinnor gör?

Jävla rätt jag skulle bli förbannad. Ilska är en katalysator för förändring. Acceptera omständigheter eftersom de inte är rättfärdig, det är bara passiv. Och att passivitet kan vara en nackdel om det inte hålls på en kort koppel.

Jag är inte knackar de äldre killarna här som har mer eller mindre förlorat de viscerala reaktioner att höra om verkligheten. Jag tycker inte att jag själv alla som riled upp dessa saker också. Kanske är det hyposensibilisering, eller kanske är det att mina förväntningar närmare matchar verkligheten.
>>
File: 1426505980723.gif (871 KB, 200x224) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426505980723.gif
871 KB, 200x224
>hål i botten på mjölkförpackningen
>häller över i tom fläderblandsaft flaska
>tar en klunk dagen efter
>man
>>
>>54078737
Åh där kom den. Första "sötpajs"-bilden i tråden. På vilket sätt är det här relevant till något annat i tråden? Vill du att vi ska berömma dig för att du tog tid att breva bilden, som om du har åstadkommit något? Vill du att vi ska börja onanera? För isåfall kunde du gjort bättre. Vill du att vi ska titta på bilden och känna "omg den EPISKa känslan när ingen fv ;_; XD"
Allvarligt, varför brevar ni ens söta tjejer? På vilket sätt berikar du tråden? Är det en reaktionsbild, så kan du väl åtminstone breva en reaktion till brevet du nyss skrev. Men det verkar du inte ha gjort. Om du inte kan sköta dig, så lämna tråden är du snäll
>>
File: 1427160617672.jpg (8 KB, 249x202) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427160617672.jpg
8 KB, 249x202
>det är ett fbanon är tillbaka men skitbrevar hejvildt anonymt-avsnitt
>>
>>54078657
>dkn man är värdelös på att beta

Borde bara ta livet av mig.
>>
>>54078902
Är det nu du går och blir miljonär anon?
>>
File: NATO.jpg (142 KB, 807x626) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NATO.jpg
142 KB, 807x626
Ryssland är den främsta fienden. Till att börja med är ryssar av underlägsen ras. Detta bevisas av deras stora befolkning och enorma land, med enormt mycket naturtillgångar, och trots det är deras BNP att jämföras med någon amerikansk delstat. Hade de inte haft så mycket olja och gas hade deras ekonomi varit på samma nivå som deras ukrainska bröder.

Våra allierade är alla som tillhör vårt folk, dvs. västeuropeer, amerikaner(majoriteten av de vita), och alla andra germanska folk. NATO är försvarsalliansen för de germanska folken så vi ska kunna skydda oss mot Ryssland och Kina och för att vi skall ha stor makt i världen.

Judar finns det lika mycket av i öst som väst, skillnaden är att judarna i öst använder rysk propaganda, som går ut på att splittra väst så att Ryssland kan bli det nya USA. Ryssland har inte samma massinvandring, men ryssar är lika lågt avskum som MENA-folken (alkoholiserat fattigt smuts, springer runt hundar på gatorna där), vilket gör att det inte spelar någon roll att det inte kommer in fler undermänniskor likt dom själva.

Av denna anledning vill jag inte ha något som helst att göra med det lilla som finns kvar av den nationella rörelsen i Sverige eftersom den är prorysk. Som sagt är den praktiskt taget utdöd ändå, så ville bara skriva det till de som fortfarande brinner för svenskar.

Hur kan vi motverka Ryssland på bästa sätt?
>>
>>54078902
Tack för idén anon. Äntligen ska jag slippa neet-livet
>>
File: NTR.jpg (512 KB, 1200x1807) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NTR.jpg
512 KB, 1200x1807
Under tiden, hemma hos Narcissus...
>>
Tråden är under attack
>>
>>54078902
>dela detta med tråden
Tack!
t. Invfar fon Röfvenberg
>>
>>54078989
Så du tror alltså att ryska armén ska gå in i Sverige med målet att etniskt rensa Sverige på svenskar? Är det inte lite mer sannolikt att Ryssland vid en konflikt med ett NATO som inkluderar Sverige går in i Sverige och rensar ut NATO-vänliga politiker och tillsätter mer ryssvänliga eller neutrala politiker? Någon permanent ockupation vore mer eller mindre otänkbar då det inte finns några ryska minoriteter här eller seriösa ryska anspråk på svenskt territorium. Verkligheten fungerar nämligen inte som något jävla datorspel där man kan ta över hela världen bara för att man tycker att det är kul.

Man kan ju också fråga sig vad för värde svenska statens territorium och Sveriges gränser har i dagsläget? Dagligen passerar hundratals icke-vita invandrare våra gränser och det befinner sig redan runt 1,5-2 miljoner icke-vita kolonisatörer på svensk mark. Vad fan är då ett jävla ryskt flygplan att lipa över? Det är ju inte så att våra gränser och vår stat används till något vettigt just nu ändå så det är inte något Ryssland kan förstöra.

Sverige är redan "ockuperat" och nationellas uppgift är inte att försvara ockupanterna från andra tänkbara ockupanter utan att på ett eller annat sätt jaga ut ockupanterna och förrädarna som redan är här.
>>
>>54078957
>>54078999 vittnade
>>54079021
För HELVETE! Inte fint att stjäla intellektuell egendom!
>>
tråden har sett likadan ut hela dagen
vad är poängen att breva all denna pasta
ahaha jag öddade tråden?
eller vad
>>
Varför dog tråden?
>>
>>54078814
Det är någon extrem autist som har gått loss. Spammar tråden med samma brev hela tiden.
>>
Feminism är bara ytterligare en av de 1000 rörelser idag (BLM etc.) som butthurt att vita män har uppnått ett enormt oproportionerligt mycket jämfört med alla andra demografi. Detta beror på att i tider av fred, börjar liberalism att bli mer populärt, vilket leder till att människor upphöjande svaghet och undergivenhet och maligning styrka och dominans.

Om man tittar på den feministiska rörelsen, utanför enstaka fall av Bill Cosby (bara för att han är rik, ett annat exempel på liberal hat mot framgång) är 99% av det hat projiceras mot vita män. Feminister få butthurt över vita män sprida sina ben på bussen för mycket, men på något sätt är okej med det öppna sexism frodas i asiatiska länder där flickfoster aborteras en masse. De får butthurt när någon gammal kristen vit snubbe från Buttfuck Kentucky är pro-life, men på något sätt är okej med islam trots att det är en religion som bokstavligen ger män tillhör sina kvinnor och män i de länder som har drastiskt lägre levnadsstandard än män. De är okej med anti-kvinnliga kultur hip-hop, men på något sätt en flicka som kallas en tik med cirka 12-årig vit pojke medan du spelar Call of Duty är ett koncentrat av sexism och förtjänar en artikel om Kotaku. Den anti-vit hane circlejerk på SRS, tumblr, twitter etc. är mycket uppenbar och tydlig. Varje problem som feminismen har identifierat är riktad mot vita män ensamma.

Jag tror att, vid ett tillfälle dessa frågor skulle ha behandlats av feminism och helt enkelt inte eftersom vi inte var så medvetna om emissioner av icke-vita män före globalism. Men moderna feminister är för fega för att deras rörelse har blivit alltför vanliga, och de skulle offra mediebevakning och värdefulla allierade i BLM och andra minoritetsrörelser om de började kritisera de åtgärder och övertygelser av icke-vita män. MSNBC och andra kanaler av liberala indoktrinering beror på anti-vit hane sentiment för att överleva.
>>
>>54079122
>bli bjuden på silverfat
>stjäla
>>
File: EFG.gif (9 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
EFG.gif
9 KB, 400x400
>>54079128
mm strax

>>54079175
ja me :PPppPpPPppP
>>
Vita män är ett säkert mål eftersom de har uppnått så mycket genom historien att majoriteten av människor som inte är dem är avundsjuka på deras framgång, så att de kanalisera att avundsjuka till hat för att rationalisera de är överlägsna på något sätt. Om feminism någonsin klev ut ur linjen, började critizicizing Spansk, Asiatisk, svart, arabiska etc. män då skulle de riskera att förlora den drivkraft som tillät dem att bli så populär i första hand.

Så med det sagt, om du är en vit man, och du är en feminist ... du är en turbo cuck på en nivå som inte i tillräcklig utsträckning kan mätas med modern vetenskap.


Jag är inte knackar de äldre killarna här som har mer eller mindre förlorat de viscerala reaktioner att höra om verkligheten. Jag tycker inte att jag själv alla som riled upp dessa saker också. Kanske är det hyposensibilisering, eller kanske är det att mina förväntningar närmare matchar verkligheten.

Men inte avskeda eller nedsättande ilska som om det är några tidiga bloomer stadium som skulle tas om hand av en dos av mognad. Om en man förlorar en älskad, bör han inte sörja? Och på samma sätt, om han blir förrådd, skulle han inte försöka försvara sin heder?

Vi vill inte bara tillåter ilska, vi omfamnar det.

Jag skulle ta hjärtat i det faktum att personlig orättvisa mot dig fortfarande väcker en viss nivå av känslor, är det tecken på en man som inte har förlorat sin egen vilja. För dem som utger sig för att känna någonting, finns det inget mer tillväxt att göra.
>>
>>54079122
du som frivilligt delade med dig.
>>
File: 1453654643275.png (3 MB, 1137x831) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453654643275.png
3 MB, 1137x831
Vad menade de med detta?
>>
>>54079297
VI
>>
>>54079311
NI
>>
File: 1447199243462.jpg (81 KB, 400x388) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447199243462.jpg
81 KB, 400x388
Jag tror vi alla kan komma överens om att Europa nu officiellt är helt förstört och vi bevittnar just nu hur de vita folkens sista blad i världshistorien blir skrivet, den västerländska civilisationens sista dagar.

Det kommer inte bli någon "repets dag" eller något "raskrig". Folket är apatiska, de är rädda och obeväpnade och ska vi vara helt ärliga så är de lata, dumma och hjärntvättade.

Du har i absolut bästa fall kanske 5 år kvar där du kan njuta av livet, vara någorlunda säker och leva under en viss stabilitet. Vi är den sista generationen.

Det är över. Det är så här vite mannen dör.
>>
File: file.png (241 KB, 493x466) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
file.png
241 KB, 493x466
varför är det tillåtet att grina ut om sådant här i tidningar?
>>
File: 175844725.jpg (43 KB, 970x646) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
175844725.jpg
43 KB, 970x646
>stormsnorrar
>>
File: image.png (35 KB, 600x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
35 KB, 600x700
>>54079364
HELL SEGER
>>
>>54079416
fina tänder :3
>>
Jag tror att sexualitet i Amerika, mer än något annat, är en handelsvara. Det är föremål för samma dialektiska materialismen som någon annan form av kapital. Jag skulle till och med gå så långt som att hävda att det enda skälet till Red Pill / Blå Pill debatt existerar beror på att vi är på kollisionskurs om hur produktionsmedlen kön bör fördelas.
Om du är villig att investera själv (och även dina pengar) i vissa områden i den amerikanska kulturen som lovar en ökning av sannolikheten att förvärva kön, naturligtvis det kommer att vara realistiskt att uppnå. När du börjar att skaffa köns kapital, får du att lufta av förtroende Red Pillers sträva efter och du fortsätter att använda den för att skaffa sig mer och mer och mer. Du är nu den industriella borgerliga kapitalistiska av sexualitet.
Det är inte konstigt att Blue pelare oftast marxister, eftersom de befinner sig för att skjutas in en utsugen klass av undersexed människor, oavsett om de har giftiga former av kön, impotenta former av kön, eller helt enkelt inget sex alls. De lever under intrycket att detta är realistiskt att uppnå, men när överklassen av människor att förvärva köns kapital (det vill säga, när de blir alphas), det helt enkelt inte kan sippra ner till alla andra. Tron på sin överlägsenhet är alltför stelbent för att ha någon vinst gå bortom themelves. Således, för att en blå Piller, är det Hollywood fantasi.
Genom att använda denna marxistiska modell, bör det vara ganska klart att jag inte håller med Red Pillers och hur de manipulerar marknaden sexualitet för att få sex utöver vad som är rimligt. Men Blue Pillers irritera mig nästan lika mycket som Red Pillers eftersom de fortfarande fungerar enligt principen att denna råvara är inte bara något som alla bör ha kapacitet att förvärva och vidaredistribuera, är denna råvara något som förtjänade.
>>
>>54079186
Helvete vad han har spammat mann1
>>
Hell seger tbvh.
>>
File: 109b8m773.jpg (67 KB, 540x534) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
109b8m773.jpg
67 KB, 540x534
>>54079381
>sæt barn ud på balkon
>???
>barnet falder og dor
>"Balkoner er ikke sikre for born!!!!!!!"
>>
File: 1442277026472.jpg (16 KB, 221x246) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442277026472.jpg
16 KB, 221x246
>politisk identitet
>>
File: 1453655465474.jpg (85 KB, 450x466) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453655465474.jpg
85 KB, 450x466
Visste ni om detta grabbar?
>>
>>54079532
delete this
>>
File: peyton.jpg (186 KB, 700x669) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
peyton.jpg
186 KB, 700x669
FOTBOLL IDAG GRABBAR!!! ÄR NI TAGGADE???
>>
File: 1451946364751.jpg (49 KB, 469x463) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451946364751.jpg
49 KB, 469x463
>Helvete vad han har spammat mann1
>>
>>54079476
heh jag är en asexuell kvinna (föddes som man, enligt sexistiska doktorn...). jag har färgat mitt hår och mina fälgar på bilen rosa för att visa min riktiga identitet!! jag röstar på miljöpartiet och hatar rasister!!!
>>
>>54079532
De e fucking judar ja svär asså! dom e fucking överallt!
>>
>>54079586
AA VI SKA BOKSTAVLIGEN MÖRDA ALLA SOM HEJAR PÅ MOTSTÅNDARLAGET, FÖR DET ÄR DET VI FOTBOLLSUPPORTRAR SYSSLAR MED
>>
>>54079532
> Kristna kultister försöker desperat hitta en syndabock.
> J-jag vet, vi skyller på judarna!!
>>
where can i learn english?

I'm neet and i'm alone all the day, only i can talk with other people in english because here all the spaniards are normies, but my english is a shit because in the high school the english is a shit, what can i do?
>>
>>54079641
>>
Fyfan vad tråden har varit skit ikväll. Sluta spamma för fan
>>
File: image.jpg (2 MB, 2000x1355) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
2 MB, 2000x1355
>>54079687
Deus Vult!
>>
>>54079690
bar vær digselv
>>
File: 1453655574831.jpg (55 KB, 599x454) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453655574831.jpg
55 KB, 599x454
>>54079532
Shit asså
>>
>>54079690
humla dig själv
>>
>>54079690
I WANT YOU TO FILL MY BELLY WITH YOUR PISS, I WANT YOU TO FORCE ME TO EAT MY OWN CUM AND I WANT YOU TO FORCE ME TO LICK YOUR ARMPITS. I WANT YOU TO FART AT ME, I WANT YOU TO MIX YOUR MILK AND CUM WITH YOUR POOP AND MY SEMEN AND THEN FORCE ME TO EAT IT. I WANT YOU TO BEND ME OVER AND FUCK MY TIGHT ASSHOLE WITH A HUGE SHIT-COVERED DILDO.

>>54079738
Men spam hade aldrig hänt i ett libertarianskt samhälle där staten inte blir större än den måste vara för att upprätthålla samhällets grundläggande funktioner. :PPppPpPppP
>>
>>54079674
Vad snackar du om mann1?
>>
Helt ärligt grabbar bryr sig inte de flesta tjejer om din kukstorlek, längd, utseende eller annat om du inte är skitful, skitliten eller skitkort. Du projicerar bara ditt eget betsatthet med utseende (vilket är normalt som snubbe) till dem. De flesta (över 20årsåldern) tjejer bryr sig mer om saker såsom personlighet, social ställning, pengar, etc.

Sluta nojja över era dassar nurå
>>
Har tråden någonsin varit bättre?
>>
>>54079808
> Dkn vi kanske hade fina civilisationer minst lika avancerade som nuvarande, men mänskliga naturen gjorde att vi fuckade upp och sabbade allt så vi fick starta om.
>>
>>54079897
Jag drev bara med en anon i förra tråden som påstod att fotbollssupportrar kommer till matcher enbart för att slåss
>>
>>54079979
du måste fatta asså de e juuuuden som e elak å förtrycker folk å skit
>>
kallt ute
>>
File: 1450736150077.png (7 KB, 645x773) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450736150077.png
7 KB, 645x773
>färdig med dagens sysslor
>börjar inte förrän 12 imorgon
>tänker ägna kvällen åt att äta gott och spela häxarn 3
>ringer och beställer en pizza stor som hela soffbordet _utan lök_
>"10 minuter kompis"
>beger mig till närlivs under tiden för att bunkra upp med snacks
>skyndar in i affären utan korg
>väl där plockar jag på mig ett 24-burkars fridgepack, kinapuffar och ett par starbars
>tar sista påsen ostbågar
>precis när jag vänt mig om kommer det en sötpaj och jag hör bakom mig hur hon utbrister "neeej, ostbågarna är slut!"
>samvetskval.jpg
>vänder mig om
>"h-här, t-ta den här"
>hon skiner upp och tackar mig
>jag står kvar bland chipsen och väger och glor innan jag kommer på att det gått en kvart
>river åt mig grillchips och stressar mot kassan
>hamnar bakom tjejen och hennes pojkvän
>evighetslång plågsam tystnad
>betalar och i all hets stöter jag till paret lite lätt på väg ut ur affären
>kommer till pizzerian
>betalar
>på väg ut springer jag in i gissa vilka
>känner mig som världens fetaste gris när jag rumlar ut med en jättelik familjepizza balanserandes i famnen, ett enormt fridgepack och en stor pappkasse godsaker
>ler ansträngt men det ser antagligen mer ut som om jag lider alla helvetets kval, vad är ens skillnaden vid den här tidpunkten
>precis innan dörren går igen hör jag tjejen säga "det var nog tur att jag tog hans ostbågar"
>läsken åker i golvet när jag kommer in genom lägenhetsdörren
>halva pizzan har fastnat i locket
>lök överallt
>>
>>54080025
Grafen kan ju också vara att vi har utvecklade industrialiserade samhällen med jämna mellanrum vilket höjer temperaturen men att de fuckar upp och blir apokalyps så vi måste börja om igen.
>>
File: CZgaBB0WwAApers.jpg (33 KB, 422x422) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CZgaBB0WwAApers.jpg
33 KB, 422x422
Hellas?

Mer som Cuckas Verona...
>>
>>54080123
mm det är judarna som gör det
vi var atlantis och skit
>>
Jävla bögar asså.
>>
File: 145245434443.webm (945 KB, 628x344) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
145245434443.webm
945 KB, 628x344
>>54079586
>man Pats knullar upp det så Cam får en enkel resa till sin första ring mot Bronclels
>>
>dkn gymnasiearbetet ska vara inlämnat om en vecka
>dkn inte börjat än
>>
File: image.gif (1 MB, 260x187) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.gif
1 MB, 260x187
>>54080123
>dkn mass effect hade rätt
>>
>>54080246
vad ska det handla om anon?
>>
>>54080246
>gymnasiearbetet
avlägsna dig från tråden, tonåring.
>>
Flyttat till lund. Hur hittar man vänner här? Obs. är inte särskilt festintresserad.
>>
File: ISS_crew_ISS_2009.jpg (2 MB, 4217x2469) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ISS_crew_ISS_2009.jpg
2 MB, 4217x2469
inte jordcuck men vad är den här grejen ens bra för? vilka experiment är inte redan gjorda?

känns som när man läser om det är det alltid något tråkit biologiexperiment ingen bryr sig om.
>>
Jag kommer på mig själv med att hata utlänningar, oavsett om de gjort något eller inte, är jag med kvinnliga bekanta på krogen så ställer jag mig emellan de och valfri utlänning för de kan eventuellt tafsa på henne alternativt droga henne. Ser jag utlänningskillar så är jag beredd på att bli påhoppad och jag har börjat gå med nycklarna emellan fingrarna om jag måste gå förbi någon, utifall jag måste slå ner dom.

Jag vet att detta är fördomar och det händer inte hela tiden, men efter allt jag får höra så antar jag konstant att utlänningar = kriminella och jag tänkte inte såhär tidigare. Jag känner mig äcklad när jag läser att de begår vilket brott som helst, och kan bara säga att det är 13 (när de fan inte ens är i närheten) och går fria, oavsett bevis.

Jag känner mig inte längre hemma i Sverige, och detta är politkernas fel. Jag blir glad när jag hör om utlänningar som inte får komma till Sverige, jag blir glad när nazisterna misshandlar folk som förespråkar invandring, jag blir glad när jag ser skit hända mot utlänningar oavsett vem det än är. Jag blir glad när "packet" blir utvisat,

Jag hör hur hemskt det är det jag säger, men samtidigt är det så jag känner. Bara för att jag har en vit hudfärg och är svensk så nedprioriteras jag och min framtid, varför i helvete ska jag på något som helst sett bidra till samhället som verkar avsky mig? Jag vill bara bränna ner skiten och alla som förespråkar galenskapen.

Skulle någon bomba regeringshuset och politker dog skulle jag hurra och skratta, för de bidrar inte med något alls som är positivt för Sveriges framtid och befolkningen.
>>
>>54080268
vet ej, det är det som är problemet

>>54080285
ne
>>
>>54080250
Mas-effekt är väl vad vi fick när Gustav Vasa fick hjälp av dalmasarna mot danskjäv.. öh krishan tyrann.
>>
>>54080246
Räcker att säga att det var ett skämt. Eller bara säga det inför folk som inte är blattar. Det värsta som händer är att någon jävla PK-fitta får urkukning.

t. Sagt brutalt rasistiska saker IRL MÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅNGA gånger utan att åka fast en enda jävla gång.
>>
Varför är det så sjukt mycket kopierad pasta i tråden?
>>
>>54080316
Hela stationen är ett stort experiment i sig själv favä.

Jag har inget emot att det slösas enorma summor pengar för att bolla runt ISS i omloppsbana.
>>
File: 1453310180891.gif (993 KB, 924x507) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453310180891.gif
993 KB, 924x507
>>54080049
>dkn dejlig sne i går men i dag er det grimt gråt slud
>>
>>54080291
Är ju en studentstad så det borde krylla av unga människor som du kan råka springa på och säga hej till.
>>
File: 1439554810691.jpg (4 KB, 125x103) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439554810691.jpg
4 KB, 125x103
först vill jag bara tacka dig för att du lyssnar läser detta lyssnar läser DETTA men det du verkligen bör göra är att bara ta all skit du har och kasta ut det på gatan och låta det brinna för du måste förstå att inget är verkligt förutom DU jag finns inte och inte de andra som svarar på detta finns bara du i total våg med sjuka fuktiga fuktigt sjuka jagjagjagajag som återupprepas återupprepas återupprepas återupprepas återupprepas och även fast du vill bli din illusion så stannar vi här och bara SKITER NER tråden och kastar bort den korta tiden du har bara dödar den med SKIT haha dödade tråden skratta haha aa gör det till din väg haha aa till allt bara skratta haha aa total självgodhet I misslyckande och oändlig arkadisk sarkasm den totala självförnekelsen utplåningens idiosynkrasi sprunget ur ett döende LOGOS i det gränslösa utrymmet i kubens och sfärens rationella rymd sprunget av DET kommer tidernas banor och ödets trådar visa den rättfärdige fredens härskare mysteriet börjar aldrig här och slutar aldrig fraktalens kraft ger allt form enligt den ursprungliga syntax error den aktuelle som skapar ur inget det urpotentiella som vi i tidens barm kom ifrån tiden kan böjas och sträckas men se till att böja din aktuella tid till din idiosynkrasi njut av din egna resa det är konsten av zen var du var mig var allt

fred
>>
>>54080396
Fedorabrevaren hittade något annat att breva.
>>
File: 7eI8Tnz.png (104 KB, 596x697) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
7eI8Tnz.png
104 KB, 596x697
>dkn Kvitterdrama
>>
https://www.youtube.com/watch?v=NYI5VRdi1sI
Men vem ska betala välfärden när svenskarna har utrotats?
>>
>>54080396
För att vi är fattiga studenter och arbetslösa och därför inte har råd med original-pasta.
>>
>>54080291
Varför kommer ni normalbögar till vår tråd och knular upp saker? Vi har bokstavligen inte gjort er någonting. Allt vi begär är att få ha är vår egen lilla hörna av internet där vi kan samlas och ha diskussioner om våra gemensamma intressen och problem, men det var uppenbarligen för mycket att hoppas på. Ni kan inte stanna på Reddit, Facebook eller vad fan det nu är som ni normalbögar använder för att kommunicera med varandra, nej ni måste komma HIT av alla ställen. Seriöst ni äcklar mig.
>>
File: nordfront.png (21 KB, 529x202) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nordfront.png
21 KB, 529x202
Vilka kan ligga bakom detta
>>
>>54080180
Söt favä.
>>
File: 1443525827912.gif (980 KB, 305x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443525827912.gif
980 KB, 305x320
>Du kommer aldrig vara en tjej
>Du kommer aldrig veta hur det är att bli slängd i sängen
>Du kommer aldrig veta hur det känns när någon tar tag i din rumpa för att sprida dina skinkor
>Du kommer aldrig uppleva hur det känns när en kuk vidrör din fitta
>Du kommer aldrig få känna en kuk penetrera dig och sprida din lilla fittas insidor
>Du kommer aldrig få stöna av att kuken i dig börjar vibrera
>Du kommer aldrig veta hur det känns när en mans säd rinner ut ur dig
>Du kommer aldrig få veta hur det känns när en man håller om dig och din kropp
>>
>>54080442
Knektor är verkligen en sorglig typ
>>
>>54080396
Såg Zeunerts julmust för första gången idag på ica efter att anon skällde ut mig för att inte känna till denna jagjagmust förra året

Köpte nygårda
>>
>>54080534
h-hvem prover du at hentyde til..
>>
>>54080435
Hej anon. Hur mår du egentligen?

Jag har lite kaffe och porr om du vill ha en slatt?
>>
File: BLÅSTA.jpg (28 KB, 487x412) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BLÅSTA.jpg
28 KB, 487x412
>>54080534
>>
>>54080569
Jag föddes inte i en akademisk familj, hade föräldrar med låg inkomst och vi bodde 4 pers på 70 kvadrat i en förort. Fick till skillnad från majoriteten av mina vänner inte något sommarjobb "hos farsan", åkte aldrig på några långa semesterresor och hade inte några pengar som föräldrarna satt av. Det hindrade mig dock inte från att ha långt mer än dessa 10.000 spänn som många av dagen ungdomar saknar....och detta redan på högstadiet. Så tog jag också alla tillfälliga skitjobb jag hittade på kvällar och helger och tänkte både en och två gånger innan jag satte spätt på pengar. Under gymnasietiden sa jag aldrig nej till något pga tom plånbok och vid det laget hade jag långt över 100.000 pix på sparkontot. Det går om man vill och dessutom är beredd att kavla upp ärmarna(vägrar tro något annat pga egen erfarenhet!)....men man måste ibland prioritera. Dagens ungdomar vill gärna ha det roliga som kommer med pengar på fickan men verkar skrämmande omedvetna om att det kräver en insats från deras sida....
>>
Jag tror fan lägenhetscucken får skärpa sig.
>>
>>54080658
Kantigt
>>
File: 1393431123610.jpg (1020 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1393431123610.jpg
1020 KB, 1920x1080
>>54080069
>>
>dkn ingen storasyster att sova tryggt hos
>dkn ingen storasyster att mysa med
>dkn ingen storasyster som lär dig saker
>dkn ingen storasyster som låter dig utforska hennes kropp
>dkn ingen storasyster att förlora oskulden med
>dkn ingen storasyster som tar hand om dig och skyddar dig
>dkn ingen storasyster som tar med dig ut på roliga äventyr
>dkn ingen storasyster som knackar försiktigt på din sovrumsdörr
>dkn ingen storasyster som ömt stryker mig på håret och torkar mina tårar
>dkn ingen storasyster som viskar att jag inte är så hemsk som alla säger
>dkn ingen bamsekram där jag kan andas in hennes doft medan hon nynnar en lugnande låt
>dkn ingen handtralla med hennes benveck


>du kommer aldrig kyssa insidan av din storasysters lår
>du kommer aldrig känna hennes upphetsande kvinnliga doft
>du kommer aldrig föra in handen under hennes söta trosor
>du kommer aldrig känna hennes mjuka hud när du smeker hennes kön
>du kommer aldrig se hur hon blir helt våt när dina tunga andetag når hennes känsliga delar
>du kommer aldrig höra henne gny av njutning när du vidrör hennes klitoris
>du kommer aldrig höra henne viska till dig hur mycket hon älskar dig
>du kommer aldrig somna vid hennes sida
>du kommer aldrig vara lycklig

>ingen storasyster att spela tvspel med
>ingen storasyster som tröstar dig när du har blivit mobbad
>ingen storasyster som står upp för dig och slår sönder mobbarna
>ingen storasyster att mysa med framför en film
>ingen storasyster som älskar dig över allt annat
>>
File: hot-problems-3.jpg (47 KB, 500x667) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hot-problems-3.jpg
47 KB, 500x667
>>
>>54080642
> kaffe och porr om du vill ha en slatt?
> en slatt
> slatt
> slut

HAHAHAA, fan du är ju för go anon. Eller så är det jag som har alltför grabbig, primitiv och svinig humor.
>>
>>54080534
Bokstavligen jag för jag blev så trött på ert spammande, sug kuk :^)
>>
Tänk dig att ha en muskelpaj som fv. Hon kommer hem efter gymmet, pumpad som fan och övertaggad. Hon slänger dig över axeln och bär in dig till sovrummet för en rundtur. Slänger dig på sängen och håller fast dig samtidigt som hon rider dig aggressivt och stönar som en björn. Hon tar dig sedan och kramar dig tills det gör ont och du försöker komma ut men har ingen chans mot hennes styrka. Du kvider och snart gråter du och ber om nåd men hon slutar inte förrän du hänger som en trasdocka och hon har kommit flera gånger om. Då tar hon dig i sin famn och vaggar dig sakta medan du snyftar.
>>
>>54080752
Storasystrar är överskattade favä
>>
File: image.jpg (66 KB, 368x425) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
66 KB, 368x425
>>54080658
>ja kan använda loic vilken 1337 h4xx0r ja e
>>
>Gå till en engelsk hemsida
>Hmm vad ska jag göra på denna?
>JAG VET! Jag letar upp andra svenskar


Jävla idioter. Ni är avskum. Ni skämmer ut oss inför hela jävla 4chan med att ha den här tråden uppe 24/7. Snälla STICK till Flashback eller något annat svenskt skit.
>>
File: 1451583487688.png (562 KB, 764x652) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451583487688.png
562 KB, 764x652
>dkn TPK

Fina siffror bestämmer ras och klass till min nästa D&D-karaktär
>>
File: D4A7690.jpg (4 MB, 2010x2010) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
D4A7690.jpg
4 MB, 2010x2010
>>54080658
>nerkastade på marken
>tango down
>screw you Hitler fan-boys
>*ddosar*
AHAHAHAHHAHAHAAHHAAAA

ETT JÄVLA DAGIS ÄR DET
>>
File: Epic Trollface.jpg (39 KB, 363x298) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Epic Trollface.jpg
39 KB, 363x298
http://desustorage.org/int/thread/51675456/#51678749

haha minns ni detta? :PPppPPpPpp
bara gammelbögar fattar lol
>>
>>54080825
>jag kan inte möta era argument så jag brukar våld och förtryck istället

FDÅD
>>
>>54080846
Vi skriver bara detdär för att driva lite med dig och andra som har syrror. Det är typ ingen som tar det på allvar. Hoppas jag.
>>
>>54080899
>stinky butts

Tell them to turn around so I can see if they are truly women and not traps.
>>
Nä kommer tillbaka imorgon. Orkar inte med autist spammandet.
>>
>>54080846
visst är det så
>>
Hitler gjorde inget fel favä, men jag kan förstå tjusningen i att känna gemenskap i kampen mot "nazisterna"
>>
>>54080825
haha jag såg den. gissade att det var nån sverigepolarna
Var det du som skrev det där om Persiska kvinnor också?
>>
>>54079297
ah men det där är ju hur mycket fågel och fisk arbetarna får äta per dag, det ser man ju

t. herodotos
>>
>>54080940
hmm det här låter bekant :^)
>40-tal nazistiska demonstranter gripna på Medborgarplatsen i Stockholm, gjorde utfall mot polisen
>>
File: ozelot3.jpg (219 KB, 750x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ozelot3.jpg
219 KB, 750x1000
>>54080972
mm vi ses
>>
>>54080881
Eller så släpper du din larviga känsla för stolthet (framförallt kollektiv stolthet) innan någon lyckas driva dig till vansinne.
>>
File: feels.jpg (3 KB, 119x125) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
feels.jpg
3 KB, 119x125
>>54081028
>dkn inget kattdjur som husdjur alt. fv
>dkn sparade en jävla tumnagel

>>54081024
Kanske är han delvis afroamerikan?
>>
File: 48324892384.png (188 KB, 739x553) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
48324892384.png
188 KB, 739x553
>>54080658
>Abu Hassan
>Joussef Elias
>>
>>54081028
SÖT! Kan man köpa en sån?
>>
File: 1432045368586.jpg (50 KB, 500x361) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432045368586.jpg
50 KB, 500x361
storm

[spoiler]snorre[/spoiler]
>>
PING ANON SOM SPARADE NARCISSUS RUMPA
>>
File: image.jpg (31 KB, 306x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
31 KB, 306x306
>>54081024
>tu quoque argument

Dessutom är jag inte natsoc, bara principfast, till skillnad från dig
>>
>>54081032
Give up your foolish pride. All who walk the earth have died!

https://www.youtube.com/watch?v=mInRRjQJ7Jg
>>
File: 1452606869380.jpg (14 KB, 307x454) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452606869380.jpg
14 KB, 307x454
Är tråden bättre så här? Har vi räddat den nu?
>>
>dkn kycklingvingarna ligger i ugnen nu
>>
File: mfw11.jpg (188 KB, 1462x1462) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mfw11.jpg
188 KB, 1462x1462
>>54080658
>de har "Refugees Welcome" på deras banner
>>
anonymoose leejun xDxDxD
>>
>>54081142
Jag gjorde det. Vad vill du familj?
>>
File: 1452734794525.jpg (66 KB, 540x472) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452734794525.jpg
66 KB, 540x472
>>54080658
haha aa
>>
File: image.jpg (237 KB, 980x693) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
237 KB, 980x693
>KORONA PLIIIIISSSSSS
>KORONA PLIIIIISSSS
>>
>>54080881
mm strax
>>
>>54081106
kan inte hitta på detta
>>
>>54081189
Nää fel låt sorry. Child of Innocence äre ju.

https://www.youtube.com/watch?v=i_FcHC0GZzw

>I wait behind your door, it makes no difference if you're rich or poor!
>>
File: 1435909956096.jpg (558 KB, 2000x1330) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435909956096.jpg
558 KB, 2000x1330
>>54081157
bild relaterad, din bakgrundsbild.
gå tillbaka till >>>/pol/
>>
>>54081260
varför är de alla så feta
>>
>>54080658
>>54081106
>Gaynonymous
>>
File: Knabel.png (622 KB, 854x1091) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Knabel.png
622 KB, 854x1091
>Spendera en hel timme med att skita ner en tråd
>>
File: terrified dragon.gif (130 KB, 425x417) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
terrified dragon.gif
130 KB, 425x417
>uppsats till tisdag
>200 ord om min favoritfilm

bara
>>
File: 1443563480516.jpg (42 KB, 700x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443563480516.jpg
42 KB, 700x700
>dkn fikakompis
Tror h-han kommer banga men ändå
>>
>>54081321
JONTEEEEEE
>>
>>54081294
Allt de gör är ju att sitta på röven och få pengar. Man kan förstå att en sådan livsstil gör tjockisar av folk.
>>
File: 1423144511223.jpg (25 KB, 400x386) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423144511223.jpg
25 KB, 400x386
>>54080658
>>54081106
Så detta är vad som har hänt med anonymous
>>
>>54081379
SLUTA ANNARS GÖR JAG DET.
>>
File: image.png (1 MB, 912x905) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
1 MB, 912x905
>>54081286
>argumenterar mot vad jag är istället för vad jag säger

KAN INTE HITTA PÅ DETTA

Ni har fallit så jävla lågt att det knappt ens är komiskt
>>
>>54080658
Visste inte ens att "anonymous" sverige fanns. Har dom gjort något?
>>
File: 1446291219890.jpg (69 KB, 325x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446291219890.jpg
69 KB, 325x375
>dkn feber och mölar bild relaterad
helt okej ändå
>>
>>54081411
hej, bög
>>
>tmn livs levande fedoror sitter och nätaktivistar
http://www.anonsweden.se/
>>
>>
File: fettot.jpg (34 KB, 476x357) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fettot.jpg
34 KB, 476x357
JAG ÄR FÖR FET FÖR ETT FUCK

KAN INTE SE NER TILL MARKEN NÅTT MER
>>
>>54081414
>>54081431
Har ni inte förstått konceptet med Anonymous eller? Vem som helst kan starta en ABsida och kalla sig anonymous. Alla är anonymous, ingen kan inte bli anonymous.
>>
>>54081431
Kommit från reddit
>>
>>54081423
H-hur många ska komma på fikat? Trodde det var en ;__;
>>
File: 1427184843674.jpg (85 KB, 330x357) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427184843674.jpg
85 KB, 330x357
>dkn raskriget kommer snart
>dkn du kommer få traska runt med dina kamrater i paramilitära dödspatruller och rensa landet
>>
>>54081425
Enda problemen du har är att

1) majoriteten av befolkningen är duktigt inlärda enda sen barnsben att person och stolthet är viktigt och är dessutom ganska kassa på logik och rationellt tänkande.

2) majoriteten bestämmer i en demokrati.
>>
>>54081472
>MR ROBOT LYCKAS SKILDRA VÅR TIDS HACKTIVISM BÄTTRE ÄN NÅGON ANNAN.

>I rätt händer krävs bara ett mail, ett sms, något flyttat kommatecken hit och dit i bankkontot.

>Sommarens serie lyckas med uppgiften att visa hur enkelt det faktiskt är att fullständigt krossa någons liv. Mr. Robot har beskrivits som en ovanligt trovärdig– och faktiskt, underhållande – skildring av hacking som dessutom inte glömmer hur problematisk varje liten aktion som utförs i godhetens namn kan vara.

>I centrum står den Anonymous-stöpta karaktären Elliot Alterson som liksom sina motsvarigheter i verkligheten balanserar mellan att räknas som en social justice warrior och extremt kriminell. Vår anti-hjälte som lever med grava ångestattacker och återkommande depression inleder berättelsen med att rasera livet för en kaffekedjeägare som inte gjort ett tillräckligt bra jobb med att dölja sitt intresse för barnpornografi.
>>
>>54081545
Andra gången jag säger, jag är datateknik snubben, jag kommer sluta böla om det...kl1300.
>>
File: 1453391008484.png (366 KB, 500x594) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453391008484.png
366 KB, 500x594
>>54081501
Blir du desperat nu, rostbiff? Inser du att ingen svensk man kommer vilja ha dig? Inte ens patetiska betapojkar kommer vilja försörja din sönderknullade sladderfitta när du blir för gammal för att knulla runt.
>>
>>54081545
jag kommer vara närvarande och speja (blå mössa)
>>
vad f a n håller ni på med
>>
File: 1437785521993.jpg (114 KB, 400x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437785521993.jpg
114 KB, 400x385
>>54081501
>han vet inte
>>
>>54081478
>låtsashackare

Vet inte varför just denna grupp människor är så pinsamma favä.
>>
File: 1453232538464.jpg (99 KB, 673x885) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453232538464.jpg
99 KB, 673x885
>>54079364
Det finns fortfarande hopp anon
>>
>>54081545
jag kommer också, svart jacka, svarta byxor och svart mössa.
>>
File: 1443825438124.png (296 KB, 521x493) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443825438124.png
296 KB, 521x493
>>54081545
>>
>>54081545
jag kommer också, grå mössa och svart jacka
>>
>>54081501
>>54081520
Trodde det var en hemlig organisation av superhackare. Förlåt som fan då.
>>
>>54081570
Autokrati kan lätt missbrukas
>>
>>54081605
>>54081616
svarade ni fel brev eller?
>>
File: 1452900491388.jpg (112 KB, 675x949) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452900491388.jpg
112 KB, 675x949
>>54081582
Var då? D-huset antar jag eller?
>>
File: 1431187452146.jpg (76 KB, 689x568) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431187452146.jpg
76 KB, 689x568
>>54081414
>>54081431
>2016
>Folk som fortfarande inte förstår "Anonymous"

Herregud, bara stick härifrån
>>
>>54081545
Jag kommer också (gul mössa och rosa jacka)
>>
>>54081675
organisation betacucks
>>
File: 1447294585599.jpg (8 KB, 250x238) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447294585599.jpg
8 KB, 250x238
>dkn ska vara igång 19-20 timmar till
>>
>>54081712
Vart annars...
>>
>>54081681
Att slå på en film, inte kolla på den, och knula. Kräv på du, jag har inget behov av att tillfredställa dig. Nu vet du iallafall, så när du hamnar i denna situation så gör du inte samma misstag som jag.

>>54081721
Någon som har resten av bildserien?

>>54081744
Dags att stadga dig, verkar det som din kropp försöker säga till dig
>>
>>54081752
vad menade han med detta
>>
>>54081545
Jag kommer och heemar dig din avatarbög, har på mig en peacot med blå jeans, stickad mössa och oxfordskor
>>
>>54081501
>>54081721
svarade ni fel brev eller?
>>
>>54081752
är du en ugn
>>
>>54081721
>Han har inte medlemskap i anonymous
>>
File: dpt2.webm (2 MB, 600x338) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dpt2.webm
2 MB, 600x338
>>54081760
>>
>>54081837
Nej?
>>
>>54080246
var i samma sits som du, fick godkänt ändå. du kommer antagligen få extra tid.
>>
>>54081681
Jag har knappast sagt något annat. Men jag förstår att autokrati är vad man automatiskt antar förespråkas när demokrati ifrågasätts och här kryllar av stormbögar var och varannan dag.
>>
File: 1453556733478.webm (812 KB, 490x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453556733478.webm
812 KB, 490x720
>>54081796
mm strax
>>
>>54081864
Okej, skitsamma. Har sagt två gånger och vet inte varför du gycklar runt men skit i det.
>>
>>54081864
Men ES och Teho har ju inte samma unika smak
>>
>>54081883
Vilka andra alternativ finns det som faktiskt är hållbara?
>>
>>54081864
>dkn man inte är flicka
>dkn man aldrig kommer köpa underkläder med sina vänninor
>>
File: zara.png (196 KB, 812x591) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zara.png
196 KB, 812x591
>>54078452
>>54077844
>>54077401
>>54077243
>>54077137
>>54077046
>>54076774
Vad förväntar ni er när media har sett till att den här kvinnan är 90% av all tonårsflickors idol?
>>
>>54081953
Får jag en kram?
>>
>>54081993
Vilka faktakällor använder du dig av när du gör dina antaganden kring hållbarhet?
>>
File: 49823482384.jpg (60 KB, 640x569) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
49823482384.jpg
60 KB, 640x569
>>54082016
>>
>>54082070
Vilka andra alternativ finns det som faktiskt är hållbara?
>>
File: image.jpg (124 KB, 800x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
124 KB, 800x499
>>54082003
>faktiskt vilja ha mens
>faktiskt vilja vara känslomässigt instabil
>faktiskt föredra tjejdrama före brödraskap
>>
File: 1438340577325.png (610 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438340577325.png
610 KB, 900x900
>>54082016
>dkn ens 15 åriga lillasyster avskyr Zara Larsson och feminism
>>
>>54082110
Som sagt det är omöjligt att svara på före du svarar på vilka källor du godtar för den analysen.
>>
>>54082170
Hur har du fått henne att bli en sådan unik snöflinga? Eller är hon bara socialt utstött?
>>
>>54082198
Autokrati kan lätt missbrukas
>>
>>54082110
nästan alla andra historiska alternativ förutom fascism höll minst lika länge som västerländsk demokrati
>>
>>54082145
>faktiskt vilja ha mens
bättre än att vara konstant kåt
>faktiskt vilja vara känslomässigt instabil
Det är jag redan
>faktiskt föredra tjejdrama före brödraskap
>antyder att jag har vänner
>>
Hur ska de här flickorna hitta en man som vill ha dem när de väl hoppar av kukkarusellen i 25-års åldern?
>>
>dkn fikakompis
H-hoppas verkligen att han inte bangar :3c
>>
File: 1452645034279.png (158 KB, 274x389) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452645034279.png
158 KB, 274x389
>>54082016
>dkn västerländska samhället förlorade sina moraliska stödpelare i och med sekulariseringen

Bara kaosartad liberalism nu
>>
File: 1448742986463.png (237 KB, 1634x1058) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448742986463.png
237 KB, 1634x1058
>>54082237
Tänk på att sperman från alla män som har knullat henne finns kvar i hennes kropp för alltid.

>vita kvinnor
>någonsin
>>
>>54082237
Finns inte så mycket att välja på, speciellt nu när vi har ett mansöverskott.
>>
>>54082237
finns alltid nån. Jag kommer aldrig vara en av dem!
>>
File: image.jpg (436 KB, 1095x1095) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
436 KB, 1095x1095
>>54082304
>>54082304
DEUS VULT
>>
>>54082247
hur långt är det från centralen till KTH?
>>
>>54082070
Jag tänkte säga en historiebok men sen kom jag på att demokrati är ett relativt nytt begrepp.

Det jag är mest oroad för är att demokrati är det enda sättet för att vårt folk att ha en röst öht politiskt
>>
File: 1453303013808.png (128 KB, 352x335) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453303013808.png
128 KB, 352x335
>>54082432
>demokrati
>nytt begrepp
>>
>>54082237
De flesta svenska män är hanrejer som inte ser något problem med att älska en kvinna som haft sextiofem olika kukar i sig

>dkn nästan alla invandrare är män och kvinnorna är deras fruar från hemlandet
>>
>>54082044
>>54082247
Nej, vill inte ha kram, nej bangar inte, om du slutar böla om det.
kl 1300, röd mössa, d-huset.
>>
>>54082415
Är väl typ 15-20 min med t-bana har jag för mig.
>>
>>54082516
Nej, vill inte ha kram, nej bangar inte, om du slutar böla om det.
kl 1300, röd mössa, d-huset.
>>
>>54082503
Jag vet inte, men det känns så. Särskilt på en fullsatt restaurang.
>>
>>54082549
Var bara 2-3 km att gå. vilket tid var det? :3
>>
>>54082221
>Hur har du fått henne att bli en sådan unik snöflinga? Eller är hon bara socialt utstött?
Nä. Hon har vänner, bra utseende men inte den smartaste personen. Min familj är lägre medelklassen och har bott nära invandrar områden så länge hon kan minnas vilket kan ha rödpillrat henne.
>>
>>54082516
Nej. Kan finnas flera olika anledningar varför.

>>54082557
Öh om du trycker in saker som är förstor och utan träning samt glidmedel, mm.
>>
>>54082503
Din och min existens är bara en knäpp med fingrarna i det stora tidsperspektivet
>>
>>54082646
Nä. Hon har vänner, bra utseende men inte den smartaste personen. Min familj är lägre medelklassen och har bott nära invandrar områden så länge hon kan minnas vilket kan ha rödpillrat henne.
>>
>>54082620
13 :3c
>>
File: mardrömsbågar.png (134 KB, 722x349) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mardrömsbågar.png
134 KB, 722x349
>Inte varit i sverigetråden på 3 månader
>Den består fortfarande endast av rasister och överkåta homosexuella anime-brevare
>>
>>54082709
>dkn överväger att åka tåg enbart för att fika med anon
värt det? :3
>>
>>54082776
Nä. Hon har vänner, bra utseende men inte den smartaste personen. Min familj är lägre medelklassen och har bott nära invandrar områden så länge hon kan minnas vilket kan ha rödpillrat henne.
>>
File: 1436691469978.png (316 KB, 527x548) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436691469978.png
316 KB, 527x548
>>54082503
>sno mina bilder
>>
>>54082764
Vilka andra skulle du vilka ha här då?
>>
>>54082764
Nä. Hon har vänner, bra utseende men inte den smartaste personen. Min familj är lägre medelklassen och har bott nära invandrar områden så länge hon kan minnas vilket kan ha rödpillrat henne.
>>
File: 145543676882.png (612 KB, 612x574) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
145543676882.png
612 KB, 612x574
>det finns folk som fortfarande tittar på "Fångarna på fortet"
>>
>>54082237
det är då betahanarna duger, precis lagom till när de avslutad sin utbildning och skaffat ett jobb med fet lön
>>
>>54082826
Nä. Hon har vänner, bra utseende men inte den smartaste personen. Min familj är lägre medelklassen och har bott nära invandrar områden så länge hon kan minnas vilket kan ha rödpillrat henne.
>>
File: 1451537959080.jpg (171 KB, 1280x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451537959080.jpg
171 KB, 1280x1024
Har Knektor fått spel?
>>
File: 144097662.jpg (9 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144097662.jpg
9 KB, 250x250
>>54082864
>Big Brother
>>
>>54082776
Ja. Breva träffbild.
>>
>>54082432
Tanken med min fråga var att leda in dig på källkritik och sen ifrågasätta om vi verkligen har tillgång till den informationen som behövs för att bedöma det. Det stabila vore att i alla etablerade källor så framställs det nuvarande systemet som det bästa systemet. Då skulle minst antal personer ifrågasätta det och störst chans att det klarar sig längre.

Kontrollen över information och vad som anses vara en tillförlitlig källa har varit central i hela mänsklighetens historia vad gäller geopolitiska och sociala maktkamper.

Och nu kommer jag troligtvis få en såndär hattjävel satt på mig, av ironiskt nog exakt samma argument som innehållet av mitt brev påpekar. Att misskreditera källan!
>>
>>54082879
verkar som det. Någon retade väl honom för att han sa att han varit i tråden i 1.5-2 år. Vilket är en lögn.
>>
Vad som händer just nu i tråden är att någon försöker tysta ned oss
>>
Vad är det för fel på tråden, känns som flera brev jag såg igår dyker upp.
>>
File: 1453560713221.jpg (7 KB, 153x179) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453560713221.jpg
7 KB, 153x179
>dkn det sitter en psykiskt sjuk människa någonstans som har bestämt sig för att döda tråden
>>
File: aus.jpg (118 KB, 960x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
aus.jpg
118 KB, 960x720
Hur ska du fira förintelsens minnesdag den 27 januari?
>>
Vad är det för fel på tråden, känns som flera brev jag såg igår dyker upp.
>>
>>54082934
DET ÄR JUDARNA HELL SEGER DOM DDOSAR NORDFRONT OCH DÖDAR TRÅDEN!
>>
File: 1422611392778.jpg (37 KB, 788x685) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422611392778.jpg
37 KB, 788x685
>>54082965
Min mamma fyller år den 27 januari så det blir väl tårta och bullar antar jag.
>>
File: 1452136357128.png (514 KB, 584x602) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452136357128.png
514 KB, 584x602
>mamma ringer för att "snabbt kolla hur jag har det"
>det blir en 40 min lång konversation om hur mycket hon saknar mig
Var inte beredd för dessa känslor
>>
Verkar som att knektor verkligen har autism.
>>
File: 1453576371510.jpg (19 KB, 460x345) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453576371510.jpg
19 KB, 460x345
>>54082810
är du jag jag du och du jag du är jag?
>>
>>54082954
Eller så kanske det är den enda friska personen och vi är sjuka? :)
>>
De försöker överväldiga tråden med irrelevans och käbbel
>>
File: 1404201211813.jpg (47 KB, 720x620) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1404201211813.jpg
47 KB, 720x620
Är det bara jag eller när man blir hög så inser an hur löjliga alla är. Kan knappt ha kul när man plötsligt inser hur falska personer är, i tråden med.

Allt är ett enda stort rollspel.
>>
>>54082989
>känns som flera brev jag såg igår dyker upp.
det är just det som händer. Troligtvis knektor som tror han är rolig.
>>
>>54082920
Wow fortfarande ingen hattjävel. Jag är imponerad. Kanske att jag slipper hatt trots allt. :)
>>
Glöm inte att rapportera dublettbrev och kopiapasta spam
>>
File: 1450867152241.jpg (90 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450867152241.jpg
90 KB, 720x960
>>54083077
>han siger ikke bare "mmhm, ja, ok, ja, mmhm" mens han shitposter

Græd hun?
>>
File: 1453665293946.jpg (20 KB, 333x333) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453665293946.jpg
20 KB, 333x333
>De försöker överväldiga tråden med irrelevans och käbbel
>>
File: jag.jpg (23 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jag.jpg
23 KB, 640x640
TJA älskade människor, jag heter Malek, är Palestinier och är 19 år gammal. Jag läser för nuvarande min andra termin på apotekarprogrammet @ sahlgrenska akademin, göteborgs universitet och stortrivs. Tyvärr har den här veckan oplanerat hamnat mitt under en tentavecka men jag ska göra mitt bästa för att posta och vara tillgänglig.
Jag ser verkligen fram emot att dela med mig av mina tankar och förhoppningsvis kan läsaren relatera och finna styrka i att hen inte är ensam Jag vill gärna under min vecka ta upp Palestinakonflikten, upplevd rasism (både subtil och ickesubtil) och mellanförskap.
>>
>>54083144
Ja. Livet är ett enda stort rollspel. Som en teater. Ingen är verkligen sig själv 100% av tiden utan man måste ändra på sig litegranna i varje situation. Antingen för sin egen skull, eller för andras skull eller både och. Ibland blir man så illamående av det att man bara vill spy.
>>
>>54083144
Ibland så kan man få den känslan. Men det är ganska sällan konstruktivt att säga såna saker.

Ofta irriterar det bara folk eller eventuellt får en själv att framstå som paranoid.
>>
>>54083212
ok
>>
Så för att sätta igång tråden, varför är _ALLA_ kvinnor/tjejer slyniga horor?
>>
File: 1450799836951.png (115 KB, 231x234) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450799836951.png
115 KB, 231x234
>tråden nådde bumpgräns på mindre än 2 timmar
>bara skit hela sidan
>>
>>54083144
https://www.youtube.com/watch?v=6aqGYYBwKbQ
>>
File: 1448727781401.jpg (61 KB, 391x340) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448727781401.jpg
61 KB, 391x340
>>54082872
F-får hon dejta sverigevänner från tråden??

F-frågar åt en kompis :3c
>>
>>54083212
Östersund, därefter buss över isvägen till Hallen om jag inte har fel.
Men vi kommer troligen att åka bil upp i stor regi. Gå in i IRCen om du är intresserad!
>>
File: ghaerh4.png (186 KB, 327x374) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ghaerh4.png
186 KB, 327x374
Seg tråd, favä.
>>
>>54083317
;)
>>
>>54083360
Nä. Hon har vänner, bra utseende men inte den smartaste personen. Min familj är lägre medelklassen och har bott nära invandrar områden så länge hon kan minnas vilket kan ha rödpillrat henne.
>>
File: filles_ski.png (318 KB, 923x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
filles_ski.png
318 KB, 923x1024
>öppnar tråden
>läser lite
>suckar och återgår till mina dattaspel
>>
>>54083317
Antyder du nu att flickan på din bild är en slynig hora?
>>
File: 1449797736906.jpg (20 KB, 450x410) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449797736906.jpg
20 KB, 450x410
>>54083360
Öh... Nej?
>>
>dkn knektors autism har vunnit
>>
File: hm.png (13 KB, 266x220) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hm.png
13 KB, 266x220
Se Breaking Bad J/N?
>>
>>54083450
J
>>
>>54083418
Glömde
>>*brevar missnöjesbrev*
>>
File: 1453304832141.jpg (15 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453304832141.jpg
15 KB, 480x360
>dkn kan inte heema någon alls
>>
>>54083450
J
>>
File: hhs6t4.png (171 KB, 619x380) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hhs6t4.png
171 KB, 619x380
>>54083450
J
Blir ganska tråkig ett par säsonger in, dock
>>
>>54079914
>anon sparade mitt brev
>>
>>54083450
ja
>>
File: 1447354912167.jpg (121 KB, 599x880) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447354912167.jpg
121 KB, 599x880
>dkn inget balkaniserat sverige som splittrats upp i 20 små furstendömen
>>
File: 1447516400465.png (85 KB, 294x258) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447516400465.png
85 KB, 294x258
>>54083450
J, håll dig borta från sista säsongen så är det ok!

... :3
>>
>>54083450
J
>>
>>54083450
nää the greatest story never told
hell seger kamrat
>>
>>54083539
>håll dig borta från slutet så blir det bra
Du vad?
>>
>>54083539
förstår inte varför vissa ogillade sista säsongen, tyckte den var riktigt bra. Slutet var magiskt.
>>
>man min syster är en adopterad guling
>man jag alltid mobbat och sexualiserat henne då jag inte ser henne som min äkta syster
>exempelvis när jag dukade åt familjen så gav jag alla bestick utan henne som jag gav två pinnar från gården och sa att i Kina äter man med pinnar
>eller när jag gav henne ett paket kinapuffar innan de tog bort karikatyren i julklapp och hon började gråta

Bästa är att mamma och pappa alltid gillade mig mer då jag var deras äkta barn så fick nästan aldrig riktiga problem oavsett vad jag gjorde mot henne.
>>
>>54083577
hell seger
>>
>>54083535
>dkn ikke en fyrste med en personlig harem fyldt med svenskere, afrikanere og arabere
BARA
>>
File: 1337825502003.png (8 KB, 490x588) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1337825502003.png
8 KB, 490x588
>hon sa att hon kanske skulle komma hem idag så jag frågade om vi skulle se på film och hon sa absolut om hon kommer hem
>nu visar det sig att hon inte gör det så jag ser ut som ett fån

blev jag hanrejad? ljög hon för mig bara för att undvika mig?
>>
>>54083635
Jeg synes synd på henne fåvæ.

Du er et rævhöl.
>>
>>54083635
>>54083686
ingen tycker du är rolig knektor. du kan lägga ner din autism nu.
>>
>>54083684
>svenskere
Svenskar. Ska du hänga här benämner du oss korrekt.
>>
>>54083721
HELL SEGER
>>
>anon som brevar massa gamla brev
wowh.. så det här är autism
>>
>>54083703
>antyder att detta hände på riktigt och anon inte är en rädare som falsk-flaggar
>>
File: 1449781609650.jpg (135 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449781609650.jpg
135 KB, 1280x720
>>54083360
Kör på

t. han som brevade original inlägget
>>
>>54083721
haha vem är knektor?? jag är gabriel xd
>>
File: 1453212888857.gif (811 KB, 160x160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453212888857.gif
811 KB, 160x160
>>54083726
Tys, svenskerlort.
>>
Ärlig man kuk storlek , om du höjd , lite cheesy mycket ful mycket ful som ser till flickan , annars eller ostliknande kort . Utseende hitta en projektion av din egen ( detta är känt som en man ) , besatthet. ( 20 år gamla ) flicka av personlighet och social status , pengar som sådan vem bryr sig, eller mer . nu verkar det att stoppa din kuk
>>
File: file.png (520 KB, 532x941) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
file.png
520 KB, 532x941
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
>>
:)
>>
File: Aldo tip.webm (173 KB, 330x440) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Aldo tip.webm
173 KB, 330x440
>wowh.. så det här är autism
>>
>>54083835
10/10
>>
File: 1450625339726.png (109 KB, 219x256) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450625339726.png
109 KB, 219x256
>>54083865
>>
>>54083802
>haha vem är knektor?? jag är gabriel xd

Kan faan inte sluta garva *GARVBÖL!!!!*

HAhahahahahahlololololoolllo

He hee hehehehe hehehe åååå ååååhh AHAHAhAAHAHAHAHAHAha
>>
File: tut.png (178 KB, 583x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tut.png
178 KB, 583x320
>>54083808
Vill tycka om danskar för de är brödrafolk men vissa är fanemig outhärdliga.
>>
Tror ni Gustav II Adolf skulle skratta ihjäl sig om han fick se stormsnorrar?
>>
>>54083808
F-förlåt
>>
File: 1436751012876.png (147 KB, 745x814) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436751012876.png
147 KB, 745x814
>>54083077
>bokstavligen kopiera någons brev
>>
>>54082317
>man min sperma är den äldsta i x antal kvinnors kroppar
Blir nästan hård favä
>>
>>54083944
>fatta det förs nu
hela tråden är han som kopierar folk
>>
>>54083923
ahahahahaha visst pysen hahahahahaha
>>
File: 1447964423498.png (156 KB, 451x387) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447964423498.png
156 KB, 451x387
>>54083598
>>54083600
Slutet var en bajs!

Hank som var den enda roliga karaktären skiftar till tråkig polis som bara vill fånga skurk

Jesse som var som en son till Walter blir emo och säger "han kan inte längre komma undan med detta!" (BLÄÄÄ)

Och Bryan Cranston är det enda som gör sista säsongen okej

Samt delen att Jesse blir kidnappad av det där gänget är bara trist och BLÄÄÄ
>>
>>54083893
:PPppPpPPpP
>>
File: 1434911685047.png (690 KB, 569x802) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434911685047.png
690 KB, 569x802
>>54083835
Det er nogen store tænder
>>
File: 1422406766648.jpg (331 KB, 770x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422406766648.jpg
331 KB, 770x1000
Polariseringen i samhället kommer öka dramatiskt. I framtidens konfliktdrabbade och dysfunktionella Sverige kommer inte bara svenskar radikaliseras, utan även invandrare. Olika grupper kommer ställas mot varandra och konflikter kommer bryta ut allt oftare.

Även om Sverigedemokraterna i framtiden blir statsbärande parti så kommer de tvingas styra över ett land där klyftorna mellan människor inte längre går att överbrygga. Man skulle därför kunna säga så här: SD:s politiska budskap kan visserligen göra dem mycket stora eftersom de i allt högre grad kommer att tilltala vanliga svenskar, men deras politik kommer aldrig att fungera i framtidens Sverige för att den är helt otillräcklig. Och när de därför kommer sättas på prov så kommer de att misslyckas.

Nordiska motståndsrörelsen är tänkt att utgöra den revolutionära och radikala kraft som Sverigedemokraterna endast röjer vägen för. Den kraft som ska göra allt som står i dess makt för att befria Sverige från det nuvarande vanstyret och därefter skapa ett nytt och bättre samhällssystem.

Om Sverigedemokraterna är ett parti som redan anpassat sig efter den mångkulturella verkligheten där etniska grupplojaliteter spelar större roll än de gamla klasslojaliteterna, så är Nordiska motståndsrörelsen ännu mer anpassad för att möta framtidens verklighet. Vi ser partisystemet som en föråldrad rest från det gamla homogena Sverige, som inte kommer att fungera i framtidens mångkulturella kaos. Där Sverigedemokraterna är anpassade efter att arbeta inom systemet och vara en del av och delta i spelet efter de gamla reglerna, är avsikten med Motståndsrörelsen istället att vara en organisation som kommer ta kampen vidare till helt nya nivåer.

Stormen kommer.
>>
>>54083835
>hemma__________kvällar
>en
Kan inte gå högre än 5/10, tyvärr
>>
File: image.jpg (33 KB, 306x255) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
33 KB, 306x255
>>54083835
>jag gillar att ha många bollar i luften och andra klyschor del II
>>
>>54083972
Jag öppnade bokstavligen tråden nu.
>>
File: 1436268209227.jpg (16 KB, 228x243) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436268209227.jpg
16 KB, 228x243
>hela tråden är han som kopierar folk
>>
>>54083977
>spoila för anon
hoppas du inte är riktiga umaruanon
>>
File: 14566492.gif (2 MB, 289x214) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14566492.gif
2 MB, 289x214
>>54083895
Ikke bliv så triggered, min ven, det er bare hygge.

>>54083934
Selvfolgelig, kammerat.
>>
>>54084022
ja har hållt på i tre trådar nu å brevat om samma brev om å om igen xD
>>
>>54083450
Ja

Säsong 2 är gudomligt bra
>>
>>54083923
Nej, han skulle nog bli mer irriterad på de som leder det här landet ner i avgrunden
>>
>>54084123

>>54084123
>>
>>54083450
>>>/reddit/
>>
>>54083977
dina åsikter är skräp
>>