[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/rzeczpospolita polska/
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 320
Thread images: 103
File: 1451858116318.png (712 KB, 1368x727) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451858116318.png
712 KB, 1368x727
edycja dnia pańskiego
>>
File: 1453289819536.jpg (168 KB, 720x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453289819536.jpg
168 KB, 720x1080
>niemcy
>>
nie przyjąłem księdza na kolędę
>>
File: 45845188.jpg (509 KB, 899x599) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
45845188.jpg
509 KB, 899x599
hej anone dlaczego jak otworzę sobie w firefoxie google maps przełączając na satelitę nie mam 3D 'earthview' i niemogę pochylić widoku i nie mam modeli budynków w Warszawie czy we Wrocławiu... wcześniej jak używałem opery to miałem
nk sprawdzi u siebie czy ma
>>
Nie rozumiem obsesji na punkcie tak zwanej Polski B. Teoretycznie sam stamtąd pochodzę i moje sumienie jest czyste, bo wiem, że jestem bardziej prawdziwym Poljakiem w porównaniu do sporo mieszkańców A.
>>
>>54058073
Wyjechałeś z Polski B do Europy B to nic dziwnego że kurwa nie rozumiesz jebany debilu.
WYPIERDALAJ KURWO
>>
File: 46834802.jpg (1 MB, 1600x1065) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
46834802.jpg
1 MB, 1600x1065
>>54058073
>prawdziwy Polak
patrioci na emigracji [ZOBACZ MEMY]
>>
>>54058334
ładne zdjęcie
>>
poljska je slaba i beznačajna država
>>
File: 1451748110499.jpg (43 KB, 383x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451748110499.jpg
43 KB, 383x640
>>54058583
>>
>>54058127
>>54058334
Nie zwróciliście uwagi na subtelniejszy punkt tego posta i ominął was przekaz. Mentalna bieda.
>>
>>54058612
greku to najlepszy poster zbsz. zawsze pisze jak jest, a w dupe ruchane wykopki lapia oto bol dupy
>>
File: Untitled.png (1 MB, 1352x556) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Untitled.png
1 MB, 1352x556
jak anuncja myśli, zabili by białego w takim miasteczku?
http://openstreetmap.org/?mlat=-26.002&mlon=29.033
>>
>>54058700
torczyn lepszy poster
>>
>>54058612
>twierdzi że jego bzdury są subtelne
>samogwałci się do własnych sentencji
>lansuje się na anonimowym kigijskim forum obrazkowym o lepieniu glinianych miseczek
>on ciągle tutaj jest pomimo określenia drugim najgorszym rakiem nitki po korabie

grecki... weź się utop, albo pan szatnia znowu wpierdoli ci bana za proxy
>>
>>54058700
>>54058731
>nie korab
>>
>>54058717
Pewnie, położyli nawet duży kamień w łatwo dostępnym punkcie do zorganizowania szybkiego kamieniowania publicznego.
>>
>>54058583

Did the pope raid make your shitskin ass so butthurt you gonna post it in every thread like the Lithuanian in /V4/?
>>
>>54058717
wytnij murzynkę i to zdjęcie mogłoby być z polski
>>
File: 0.jpg (9 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0.jpg
9 KB, 480x360
>>54058755
>znowu
Nadal myślisz, że jestem Polakiem mieszkającym w Polsce i ta grecka flaga to jakaś persona? To co zaczęło się jako chora fantazja stała się twoją rzeczywistością.
>>
>>54058904
mam szczerze wyjebane kim jesteś
wiem tylko że chujowy z ciebie poster
>>
>przechodzenie snajperowi przed lufą
>2016
>>
File: bane.jpg (63 KB, 500x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bane.jpg
63 KB, 500x250
>>54059195
>mam szczerze wyjebane kim jesteś
Nie tak szczerze, z chwili kiedy od paru tygodni zawracasz mi dupę szatniarzem, proxy itd
>wiem tylko że chujowy z ciebie poster
Dla cibia
>>
Ech zuchy ale mam kaca, a tu wykład o prawach człowieka
>>
File: ayy_lmao_prowler.webm (3 MB, 1052x592) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ayy_lmao_prowler.webm
3 MB, 1052x592
>>54059472
też kac tutaj
>>
wzywał ktoś kiedyś pomoc smsem?
działa to?
na wiki pisze że można wysłać sms na 112
>>
A нe мoжeм мы вce пpocтo гoвopить пo-pyccки? Пoльcкий звyчит хyя cтpaннo и глyпoвaтo, мнe кaжeтcя ypoвeнь тpeдoв знaчитeльнo пoвыcитcя ecли мы нaчнeм вoт тaк, тeпepь и тyт, тoлькo пoльзoвaтcя pyccким языкoм.
>>
>>
>>54058782
O korabie można mówić co się chce, ale nie można zaprzeczyć, że to ostatnia linia obrony przed wykopkami zalewającymi nasze fredy.
>>
>>54059529
>potrzebuj pomocy
>wstydź się zadzwonić i zastanawiaj się czy możesz wysłać SMS
>zapytaj o to w /polsce/
>mogłeś już dawno wezwać pomoc
>>
File: 1452530470013.gif (958 KB, 778x433) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452530470013.gif
958 KB, 778x433
>>54059537
Убeй ceбя, пидap.
>>
>>54059529
a co, spierdolenie nie pozwala zadzwonic?
>>
>>54059600
Dosłownie to. Wykopkom nawet udało się wcisnąć tutaj zmianę naszej odwiecznej nazwy /polska/ na jakąś pedalską /rzeczpospolita polska/, a danony to łyknęły jak pelikany. I jeszcze ten pisowy spam - to wszystko przez to że zaprosiliście tutaj wykopków w czasie wyborów prezydenckich zuchy.
>>
>>54059606
>>54059661
szybciej będzie jak zrobię sobie szablon w którym będą współrzędne geo. i od razu przeslę smsem. mam taką pracę że może być potrzeba wzywać służby
>>
>>54059529
>Doskonały pomysł, Janek. Teraz możemy zaczekać jeszcze dłużej z wysłaniem służb, bo nikt nie krzyczy przez telefon.
>>
>>54059688
Co to za mem z wykopkową "rzeczpospolitą"? Byłem w nitce w której się trzepaliśmy nad I RP i tam spontanicznie wyszedł pomysł zmiany nazwy.
>>
>>54059821
to był taki mem chwilowy
nie myslałem nawet, że to się utrzyma

proponuję od tej pory sagować edycje z /rzeczpospolitą/
>>
File: adi-kun.jpg (55 KB, 420x407) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
adi-kun.jpg
55 KB, 420x407
a co z hitlerem
>>
>>54059821
Jeden danon niedawno zalinkował wpis na mikroblogu, gdzie kilku wykopków zmówiło się, że wypromują tu swoje zmiany, bo im się nie podoba na wykopie (moderacja itp.) i między innymi było o tej "rzeczpospolitej". Najwyraźniej trafiłeś do freda gdzie zaczęli wdrażać swój plan w życie.
>>
Vitaj, comrades.
What do you feel when you see slavs beating churkas abroad?
http://www.youtube.com/watch?v=zZiMF1dlUP8&feature=gp-n-y&google_comment_id=z132jx2z0rr5ztahl04cjt1bbkfhgfmifr00k
>>
>>54058731
>greku i turczyn to dwie różne osoby
mam dla ciebie złe wieści, zuchu
>>
>>54060001
мyжик клacc
>>
>>54059998
nie zalinkował, bo "mu się nie chciało szukać"
>>
>>54059821
>spontanicznie

>on nie widział tego wpisu na wykopie
>>
http://o2.pl/hot/kaczynski-uderza-w-media-i-owsiaka-najlepsze-cytaty-5953838136980609g/4
>>
>>54059688
Pisowy spam zalewa teraz intersieć i trzeba niestety przeczekać do momentu upadku pisiorków.
Daję im półtora roku.

Tylko teraz kurna pytanko. Co będzie po nich?
kolejne wykolejnone i moralne zera polityki jak było to do teraz?
>>
File: 1453513381100.png (74 KB, 237x258) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453513381100.png
74 KB, 237x258
>>54060001
>vitaj
>v
Get this German letter outta here
>>
>>54060035
Chyba o innym mówisz. Ja piszę o tym co pisał tu jakoś w połowie tygodnia (w środę czy czwartek) - tamten dał linka i wrzucił fotkę.
>>
>>54060083
ja tu jestem codziennie i nie widziałem, daj linka do archiwum
>>
>>54057604
>>54057604
będzie jakis anon na tyle łaskaw wejsc na maps.google.com ??
>>
>>54060069
MY SIĘ NIE BOIMY TEGO
>>
>>54060069
Media rozumiem, ale nie rozumiem ich obsesji Owsiakiem.
>>
>>54060172
JARUZELSKIEGO
>>
>>54060172
ehh kurde
>wygrać fuksem wybory
>lansować swój klub i płacić za fejm
>wprowadzać ustawy napisane gorzej niż by to kuc napisał
>siedzieć cicho i patrzeć jak reszta fanklubu powoli destabilizuje kraj

on chyba pójdzie drogą seppuku jak dokończą kadencje
>>
>>54059998
nic takiego nie było.
byłem w nitce, w której wyszedł pomysł zmiany nazwy.
myślałem, że padnie po kilku edycjach.
>>
>>54060131
w googlowym botnecie mi nie działa
>>
>>54060131
wszystko działa
>>
>>54060006
Dążysz do prawdy, brakuje ci jednak troszeczkę kontekstu. Miłośnicy etnologii dobrze wiedzą, że chociaż historia sprawiła że państwa Grecji i Turcji konfliktowały się, ich narody mają dużo wspólnych cech i podobną mentalność. Można nawet powiedzieć, że to dwie strony tej samej monety, tak jak Polacy i Rosjanie. To jak poezja, rymuje się. Co do mnie i Tuńczyka, najlepiej podejść do tego w sensie równoległych wszechświatów.
>>
>>54060613
tańcz kurwo
>>
>>54060674
Stop, Czas Młotka
https://www.youtube.com/watch?v=otCpCn0l4Wo
>>
>>54059954
Zdechł
>>
>>54060613
Nie mówiłeś nigdy, że masz rozdwojenie jaźni/bipolarną osobowość, Turczynku.
>>
>>54060232
Główną strategią PiSu jest znana od wieków metoda "dziel i rządź", a WOŚP to jest totalne zaprzeczenie tej metody - bo jak to możliwe, że w świecie PiSu, gdzie jesteśmy my (patrioci) i wszyscy inni (komuchy) nagle wszyscy razem zbierają pieniądze i to jeszcze na szczytny cel - nie takie rzeczy nie są możliwe.

Więc propaganda PiSu zaczyna głosić jakieś tam tezy ledwo trzymające się kupy, równie prawdopodobne jak "uran dla czeczenów", a dzieciaki w internecie zaczynają to powtarzać jak papugi, bo ktoś im wmówił, że to jest cool.
>>
Anony, czy PiS naprawdę chce wprowadzić obowiązkową służbę wojskową?
>>
>>54060789
Nieprawda. On dalej żyje - w naszych sercach.
>>
>>54060868
CHODŹCIE SIĘ NAĆPIEMY, DZIECIAKI
>>
Sram do dzioba Owsikowi.
>>
>>54060884
oby nie
>>
>>54060884
Zesrają się a nie wprowadzą. Służba powszechna jest dużo mniej efektywna od zawodowej, a przy tym pożera dużo więcej pieniędzy. Polski nie stać na takie głupoty.
>>
File: Piłsudski.jpg (3 MB, 2156x3048) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Piłsudski.jpg
3 MB, 2156x3048
>>54060919
w moim sercu jest tylko moja waifu
>>
>>54060868
Żałuję, że w Polsce prawica sięgnęła takiego dna. Lewica już nie istnieje. Centrum to dowcip populistyczny.
Czas najwyższy na jakąs nową nomenklaturę i kategorie.
Wszyscy teraz w polityce polskiej jak jeden mąż trzymają się durnych archaizmów i pojęć już dawno nie odnoszących się do realiów w kraju.
>>
File: 1446066823998.jpg (53 KB, 403x403) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446066823998.jpg
53 KB, 403x403
>>54061034
ale nową narrację nadają teoretycy polityczni lub pisarze

w Polsce i jednych i drugich reprezentują życiowe porażki pokroju Ziemkiewicza
>>
>>54060884
Oby. Wojsko to dobra przygoda i szkoła niepoddawania się mimo smrodu, krwi, potu i łez.
>>
>>54061072
Ziemniakiewicz w sumie gada podobnie do >>54061034
>>
>>54061034
Czas zdefiniować nową przestrzeń - wartości poglądów zepolonych. Kto tutaj 2*sqrt(-prawica) + 3*lewica ?
>>
>>54061079
>

wojsko to wstawanie rano na nudną zbiórkę i jeszcze nudniejsze ćwiczenia w towarzystwie patusów bez przyszłości
>>
>>54060079
Swetru będzie kontynuował niszczenie Polski, chyba, że PIS będzie miał poparcie, to Polska będzie naprawiana
>>
>>54061072
Społeczeństwo samodzielnie jest w stanie wprowadzać nowy standard polityczny.
Tylko w Polsce ma to jakikolwiek sens działając i realizując nowe modele w samorządach bo polityka krajowa leży i kwiczy.
W samorządach jest jeszcze jakas nadzieja.
>>
>>54060335
seppuku to raczej unia sobie zrobi jak je muzułmani przyszpilą
>>
>>54061130
>a-a-ale moja ojczyzna
>KTO CHCE BYĆ MIĘSEM ARMATNIM?
>>
>>54061079
I skąd na to pieniądze zuchu, żeby jakieś sebki miały swoją gejowską przygodę życia z kolegami pod prysznicem?
>>
>>54060868
> "dziel i rządź",
to chyba o KOD, PO i nowoczesnej.de mówimy
bo to oni najbardziej kłócą ludzi. reszta ma wyjebane
>>
>>54061146
no to najpierw musisz z Polaków zrobić społeczeństwo demokratyczne/obywatelskie, powodzenia
>>
DO WOJSKA FRAJERZY I UMIERAĆ ZA PREZESA
>>
>>54061122
Ziemkiewicz gada w kategoriach baby na targu przekomarzającej się z drugą babą, trzyma się swojej śnieżynkowej spierdolonej moralności jako jakiegoś ostatecznego wzorca postępowania społecznego i zwyczajnie nie nadąża z rozwojem intelektualnym świata, zatrzymał się gdzieś w pozytywizmie i pierdoli jakoby to było kluczowe, bo "99% Polaków pochodzi ze wsi" jakby to miało jakiekolwiek znaczenie
>>
>>54061034
>>54061128
kek. zaczynam widzieć ten wpływ wykopków.
>>
>>54061209
>KOD, który dosłownie wszystkie polskie ugrupowania poza PiSem
>dziel

Wybierz jedno zuchu. KODowcy nie nazywają nikogo z wyborców PiSu komuchami czy gorszym sortem.
>>
>>54061136
PiS nie ma żadnych rozwiązań ani planu. Nie ma co kłamać, czytałes ich ustawy?
Profesjonalne teksty to to nie są, a i w tłumaczeniu znaczenia ichniejszych frazesów też są ciency.
Nie daje Tobie to nic do myslenia? Mnie się cos wydaje, że pisiorki chcą kraju w którym rządzą tylko prawnicy.
Nie ufam prawnikom.
>>
>>54061079
Chyba tylko dla tępych, niedojrzałych koneserów anime którzy nie mają najmniejszego pojęcia o prawdziwym życiu, i nie są w stanie podstawowo funkcjonować, bo nie umieją nawet pościelić własnego łózka, czy dupy wytrzeć.
>>
>>54061292
nie rozsmieszaj mnie bo dostanę zajadów.
no chyba, że naprawdę w to wierzysz, to wtedy nawet większy polew
>>
>>54061292
*który zrzesza
>>
>>54061300
>PiS nie ma żadnych rozwiązań ani planu.
Petru, spierdalaj na swoim rubikoniu
Ja nie ufam bankierom.
>>
>>54061188
Skoro pis wybiera pieniążki od rzecznika praw obywatelskich to sądzę, że znajdą sobie u kogos w portfelu.
>>
>>54061292
ty tak serio z tym gorszym sortem, czy haczykujesz?
>>
>>54061332
To podaj mi 1 (jeden) przykład dzielenia Polaków (i nie chodzi tu o pisowych aparatczyków) przez KOD.
>>
>>54061404
ferie się zaczęły
>>
File: 1447468706168.gif (109 KB, 200x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447468706168.gif
109 KB, 200x200
>>54061292
+30gr
>>
>pis
>kod
jedni warci drugich
beka z ludzi, którzy tego nie widzą
>>
>>54061422
proszę bardzo
ponieważ chcesz tylko JEDEN, oto on
dzielenie na Polaków pro-europejskich (KOD) i anty-europejskich (ciemny lud wg KODu)
>>
File: 1452617519543.jpg (12 KB, 240x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452617519543.jpg
12 KB, 240x240
oficjalny ranking atencjuszy w itt temacie:
turczyn > grek = reszta > gówno > korab
>>
>bądź poważnym pubplicystą słuchanym przez setki tysięcy ludzi
>postuj na Twitterze gacie swojej żony
>>
>>54061453
>jakikolwiek konflikt społeczny
>"hurr jedni warci drugich"

jak nienawidzę
>>
>>54061453
ja tam bekam ze wszystkiego. taki jestem beczny
>>
>>54061422
Dzielenie Polaków i wojna polsko-polska to mem stworzony przez komuchów i cwaniaczków w łóżku z nimi żeby utrzymać się przy korycie. Tak naprawdę to wojna z układem postkomunistycznym. Prezes mówi nawet o tym w swoim wykładzie.
>>
>>54061471
kek to żeś wymyślił danonku
>>
>>54061332
Głupoty pleciesz, byłem nawet na ich spotkaniu.
Kółko wzajemnej adoracji i masturbacji ale złego słowa o kontrmanifach mowić nie pozwalali.
Gorzej z niektórymi tam na manifestacjach ale ogólnie starają się nie srać ogniem.
>>
>>54061511
mnie zastanawia jak to się stało, że aż tak przejebali te wybory.

>>54061534
sam chciałes, ale wątpię, żebys zrozumiał o co chodzi
>>
>>54061495
ale taka jest prawda
>>
>>54061491
Żeby gacie to mała bieda. On się praktycznie wyautował jako kolejny prawacki pojeb, jaki to on nie prawilny, a za zamkniętymi drzwiami chce żeby go żonka lała.
>>
Kiedy /polska/ stała się takim PiSowym grajdołkiem, broniącym każdej decyzji tego socjalistycznego rządu? Wy tak ZA DARMO to robicie, czy wam ktoś płaci? Np. ty >>54061404 zuchu - każdy czytał/słyszał co powiedział jaro, a ty jak widzę próbujesz zaczynać z argumentacją Kurskiego, o tym, "że prezes został źle zrozumiany" - czy coś za to dostajesz czy tak za frajer postujesz te głupoty?
>>
>>54061549
>Głupoty pleciesz, byłem nawet na ich spotkaniu.
urzekła mnie twoja historia. a ja widziałem się z Trumpem i powiedział mi, że jestes cwelem. I komu mam teraz wierzyć?
>>
>>54061534
w sumie to prawda ciemny lud który wybrał pis nie daje pisowi legitymizacji dlatego pis jest "niedemokratyczny".
>>
>>54061583
jak piłsudski szedł na belweder to też byś kurwo stał i memlał pod nosem jedni warci drugich
>>
>>54061594
daj se już siana, bo to nudne jest. jestes rakiem, to dostajesz po łapach. i nie samociotuj tyle>>54061609
>>
>>54061471
I gdzie to znalazłeś. Jakieś źródło wypowiedzi osoby związanej z KODem poproszę, z której można wysnuć taki śmiały wniosek.
>>
>>54061559
Ja nic nie chciałem, dopiero wszedłem do nitki i keknąłem sobie
Niektórzy mają problemy z dostrzeganiem skutków i powodów
>>
>>54061474
>w itt temacie
Albo napisz "itt", albo "w temacie", bo tu masz pleonazm.

Skoro mój poziom atencjowania równa się z poziomem reszty, powinno być prawnie
>turczyn > grek + reszta > gowno > korab
>>
>>54061594
a ty kurwa co? na stażu w newsweeku?
>>
>>54061594
powiedział, że ludzie którzy domagają się "bratniej pomocy" od okolicznych państw, kojarzą mu się z targowiczanami.
>>
>>54061641
możesz się odpierdolić ze swoją polityczką? nikogo swetru nie obchodzi. mamy wyjebane na wszystkich, ale jesli cię aż tak dupa boli, to powiem że Kaczyński najlepszym politykiem swiata.
>>
dziala wam kickass?
>>
>>54061652
w in tym threacie xd
>>
File: 002817.jpg (67 KB, 1024x756) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
002817.jpg
67 KB, 1024x756
>>54061594
t. zbóldupiony gestapowiec
>>
>>54061644
a dostrzegasz sutki?
>>
>>54061688
ta
>>
File: 1391745399414.png (498 KB, 542x1046) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1391745399414.png
498 KB, 542x1046
ANIME
>>
>>54061605
Tobie się wydaje, że oni nie organizują spotkań?
Każdy może sobie tam pójsć i zobaczyć o co im chodzi, ostrzegam jednak, że nie idzie się dowiedzieć nic chyba, że głosno drzesz japę.
Nawet kilku "szpiegów" dla takich szmatławców jak niezależna pylu było.
>>
gdzie się podziała /polska/, która lała na każde ugrupowanie polityczne?
popierdoliło z tym partyjniactwem?
>>
>>54061679
i miał rację. nie wiem o co tyle szumu.
>>
>>54061753
lepiej ci już?

>>54061758
nie wiem. odjebało hołocie
>>
>>54061730
ANIBE
>>
Wiecie co wam powiem, jak cieszyłem się z bólu dupy wywołanego przegraną PO i komora, tak samo będę się cieszył z bólu dupy wykopków (tych prawdziwych i tych tutaj) jak PiS przejebie następne wybory. Chuj mnie obchodzi kto wygra - nawet niech komuchy zoidberga wygrają razem z ruskimi agentami kurwina, będę cieszył się jak dziecko jak partia tych jebanych shilli spamujących każdy fred na /int/ przejebie.

Tyle mam do powiedzenia o waszym politycznym spamie wykopki. Teraz wypierdalajcie do siebie na wykop czy inny kwejk.
>>
File: 1452972764609.jpg (295 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452972764609.jpg
295 KB, 1920x1080
>>54061848
ANIKUKURYKU
>>
>>54061885
mocne
>>
>>54061758
Prawda kurna no. Olać tych gnojków na wiejskiej i opierdalać wszystkich jak leci. Toć wiadomo, że te cholery z pisu, po, neuczesnej czy ciatków to normalnych polaków mają w dupie.
Tylko swoich adoratorów głaszczą po jajkach.
Reszta polaków powinna "włatcóf" bo jajach młotkiem smyrać, wziąć taki swing, że pizd słyszeliby w Syrii i pochowali się w ziemi jak robili do niedawna.
>>
Zauważyliście ile razy w każdym fredzie poruszany jest temt wykopu i innych gówien?
Ktoś tutaj shilluje strasznie.
>>
najbardziej przejebany start w ck2?
>>
File: a703007.jpg (40 KB, 605x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
a703007.jpg
40 KB, 605x400
>>54061885
Dobrze wiesz, że wygramy. Rządy PiS-u nigdy się nie skończą. Jeszcze będziesz całował prezesa po stopach.
>>
File: 1431209260961.jpg (23 KB, 325x390) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431209260961.jpg
23 KB, 325x390
http://ageofshitlords.com/list-of-all-tumblr-genders-so-far/
>>
>>54061885
TO, WYPIERDALAĆ WYKOPKI. A PRAWDZIWE ZUCHY POSTOWAĆ WAIFU.
>>
>>54061962
the ride never ends
>>
>>54061885
lee hehe czysty chaos meme XDDD xdd
>>
>>54061962
Intronizacja Jarosława I "Zajebistego" kiedy?
>>
>>54061962
I tu panowie mamy przykład polaka który lubi jak się go szufladkuje bo niby wtedy wydaje się "normalny"
>>
File: pisposter.png (888 KB, 1942x890) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pisposter.png
888 KB, 1942x890
>>
>>54061715
>>54061962
Wypierdalaj jebany wykopowy samefagu i nie spamuj tym starym pedałem.
>>
File: e5f7fffd.gif (495 KB, 500x283) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
e5f7fffd.gif
495 KB, 500x283
>>54061988
>>
>>54061988
Jak już postujesz waifu to porządne chociaż
>>
File: 1450363202504.jpg (38 KB, 480x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450363202504.jpg
38 KB, 480x720
OTO poświęcona nić mowie polskiej i w mowie polskiej upraszam ażebyście rozprawiali, nie zaśmiecali jej to wtrętami zza rubieży, dbali jak o formę, tak i o treść swoich wiadomości.
>>
to w końcu kto tu jest wykopkiem, bo się pogubiłem
>>
A miało w weekendy nie być polityczki
>>
>>54062055
Dubsy prawdy
>>
File: 20160124_125750.jpg (1 MB, 3264x2448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20160124_125750.jpg
1 MB, 3264x2448
Kupiłem sobie piernika za 2 cebulaki, zimno w chuj
>>
>>54062095
Każdy spamujący polityką - pisowe shille (chociaż wydaje mi się, że to jeden samefag) i ich oponenci
>>
>>54062102
no nie da się. masz wykopka takiego jak tu
>>54062055
I będzie kurwa ustawiał ludzi do kąta
>>
File: Smile 1024.jpg (342 KB, 1120x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Smile 1024.jpg
342 KB, 1120x1600
>>54062149
czyli wszyscy?
>>
File: mfw.jpg (23 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mfw.jpg
23 KB, 640x480
>>54062145
>Toruń
>>
JAROSŁAW KACZYŃSKI TO ZWYKŁA PAŁA DO SZCZANIA
>>
>>54061758
Fanatyzm polityczny to główna cecha ludzi młodszych, a szczególniej niepełnoletnich, którzy czują zarówno potrzebę utożsamiania się przez daną partię i grupy jej zwolenników, jak i możliwość uznania ich osób jako ludzi dojrzałych, myślących i aktywnych w kwestiach państwowych i światowych, z chwili kiedy polityka kojarzy się z tymi cechami w sumieniu przeciętnego człowieka. Moją tezą, wiec, stanowi okoliczność wjazdu do terenu /polski/, i stałego osiedlenia na nim, licznej grupy dzieci.
>>
File: 1441725145411.png (133 KB, 594x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441725145411.png
133 KB, 594x500
http://nyanpass.com/
>>
PETRU ROBIŁ LASKĘ BALCEROWICZOWI
>>
File: intense-headache2.jpg (370 KB, 2808x1872) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
intense-headache2.jpg
370 KB, 2808x1872
>>54062208
>Polska
>>
>>54062152
>chciej przegonić wykopków spamujących fredy pisowym gównem
>zuch nazywa cię wykopkiem
czy ci się już wszystko pojebało zuchu?

>>54061988
TYLKO HISTORIA
>>
https://www.youtube.com/watch?v=IJlaw_SDnrs

co te szwaby XD
>>
>>54062208
Całkiem przyjemne miejsce do życia zbsz
Tylko plce mogłyby być wyższe
>>
File: 1340631412690.jpg (158 KB, 600x875) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1340631412690.jpg
158 KB, 600x875
>>54062257
>>
>>54062288
cieszę się z ich atencji, choć dziwi mnie ona.
>>
File: nia.jpg (209 KB, 789x963) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nia.jpg
209 KB, 789x963
Nowa propozycja dla prawdziwych zuchów - za każdym razem jak w jakimś fredzie zobaczycie chociaż jeden obrazek/komentarz związany z polityką zacznijcie wrzucać swoje foldery z waifu. Podobno chińskie bajki odstraszają wykopków.
>>
>>54062288
no tak... bo lepiej się zająć obcym państwem niż własnymi obywatelami ruchanymi na ulicy.

ok...
>>
>>54062445
mnie nie odstraszają
>>
Przykro mi, że kod dotarł nawet tutaj.
>>
>>54062445
>>
>>54062445
>>
>>54062445
ja wolę gołe cycki w 3d. wtedy czuję się jak w domu.
>>
>>54062481
co poradzisz, resortowe bachorki się nudzą
>>
File: 1453070845793.png (1 MB, 3669x5000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453070845793.png
1 MB, 3669x5000
>>54062445
Ja codziennie wrzucam profilaktycznie i nie działa. Może trzeba zwiększyć dawkę.
>>
>>54062493
>>
>>54062445
To nie postuj do mnie jak tu >>54062294 bo ja próbuję ocalić /polskę/ od "polityki" i animowanej degeneracji.
>>
>>54062477
to postuj zuchu, nie wstydź się swojej waifu
>>
File: 0CAoE.gif (2 MB, 1377x1782) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0CAoE.gif
2 MB, 1377x1782
to ja wrzucam /infografiki/
>>
>>54062445
trzymaj wykopku

wykop peell/link/2950887/anime-zima-2016-przeglad-nadchodzacych-tytulow/

na normictwo najlepiej działało gore, ale to było dawno...
>>
>>54062529
Zapomniałem, że ferie są. Człowiek pracuje i dzieci nie ma, to zapomina o gówniakach.
>>
>>54062474
A co to ? Wszyscy teraz mają wyłączyć się z innych zajęć i się zająć obywatelami zruchanymi na ulicy? Wyłączcie media, wyłączcie tramwaje i zajmijcie się obywatelami zruchanymi na ulicy. Niech nikt nie mówi o niczym innym, bo tak chce Piotr z Polski.
>>
File: 7BY1J.gif (493 KB, 1377x1782) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
7BY1J.gif
493 KB, 1377x1782
>>
>>54062549
a kto nas ocali przed tobą, spierdolino?
>>
File: 1439057784781.png (29 KB, 153x153) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439057784781.png
29 KB, 153x153
ja też lubię sobie pooglądać polityczkę czasem pogównopostować pośmieszkować bo to zwyczajnie fajne i ciekawe, jak każdy serial

pan Michalkiewicz powiedział, że w obecnej ordynacji wyborczej głosy nie mają znacznego wpływu, więc zgodnie z tą tezą nie przypisuję sobie jakiejkolwiek wagi państwowotwórczej

oglądam sobie to biernie, jak serial
>>
>>54062604
w sytuacji kryzysowej właśnie tak powinno być.
to jest dramat państwa, a państwo to nie jest jakaś niewidzialna siła, tylko jego obywatele.
więc skończ.
>>
File: 7cldy.gif (628 KB, 1377x1782) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
7cldy.gif
628 KB, 1377x1782
>>
File: NIA CI REF.jpg (88 KB, 600x604) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NIA CI REF.jpg
88 KB, 600x604
>>54062481
>>54062529
>prawie dokładnie 1 minuta między postami

No kurwa to musi być samefag postujący ten cały polityczny spam. Pewnie jeszcze sam ze sobą się kłóci zmieniając strony. Skąd tu się wzięli tacy psychiczni ludzie zuchy? To chyba musi być coś więcej niż napływ wykopków.
>>
>>54062668
Wiem, że to zabrzmi chłodno, ale nawet i 5000 zgwałconych kobiet to jeszcze daleka droga do sytuacji kryzysowej.
>>
File: 9H311.gif (518 KB, 1377x1782) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
9H311.gif
518 KB, 1377x1782
>>
>>54062660
>serial interaktywny którego działania mają wpływ na prawdziwe życie i cenę np. Chleba
Dobre show zbsz
>>
>>54062689
Nic z tego kolego. Przynęta dobra, ale tresć słaba.
Mniej pisz, a więcej postuj panienek.
>>
File: screencap.png (58 KB, 1417x170) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
screencap.png
58 KB, 1417x170
>>54062689
>ta obsesja
>>
File: AcztF.png (68 KB, 691x336) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
AcztF.png
68 KB, 691x336
>>
>>54062689
Widzisz, pis wygrał, tusk na wygnaniu, ludziom mało myslącym odpierdala bo muszą mieć komu wrzucać a pis im mówi komu wrzucać.
>>
>>54062704
ale miliony szturmujące granice, niska dzietność, postępujące rozwarstwienie społeczne i radykalizacja zachowań już tak.
>>
File: Bt2MJ.gif (623 KB, 1377x1782) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Bt2MJ.gif
623 KB, 1377x1782
>>
>>54062640
Rozszerzenie twoich horyzontów umysłowych -zaczniesz wtedy lepiej rozumieć pewne fakty i przestaniesz mnie traktować jako zagrożenie
>>
File: Akarin.png (294 KB, 1500x1350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Akarin.png
294 KB, 1500x1350
>>54062445
>>
>>54062689
>>54062764
samociota
>>
File: CGVkX.gif (560 KB, 1377x1782) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CGVkX.gif
560 KB, 1377x1782
>>
>>54062823
ale żes przygadał, łał, el o el.
>>
>>54062721
>>serial interaktywny którego działania mają wpływ na prawdziwe życie i cenę np. Chleba
>Dobre show zbsz
najlepszy biorąc pod uwagę, to że nasza gospodarka w ostatnim 25 leciu jest jedynie odbiciem tendencji na rynkach światowych.
ergo
nie bardzo masz wpływ na cenę chleba
>>
>>54062445

3d
>>
File: 1452973481993.png (58 KB, 626x754) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452973481993.png
58 KB, 626x754
>>54062542
Ja tam mogę im coś innego dawkować.
A wy animeposterzy jesteście spoko.
>>
File: ch5xO.gif (522 KB, 1377x1782) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ch5xO.gif
522 KB, 1377x1782
>>
>>54062844
kurwa to już dubsom nawet ufać nie można
>>
>>54062775
Rozwarstwienie społeczne to ty masz dosłownie u siebie w domu, bo Polska pod tym akurat względem bryluje.
Ty się o Niemców nie martw Piotr.
>>
>>54062704
Ciekawe co powiesz jak Ci zgwałcą twoją matkę, Fedoriuszu.
>>
File: 1415477992576.gif (278 KB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1415477992576.gif
278 KB, 500x281
>>54062895
Dzięki, doktorze
>>
File: EAEYK.gif (713 KB, 1377x1782) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
EAEYK.gif
713 KB, 1377x1782
>>
>>54062932
>argumentum ad twojum rodzinum

w dupę sobie wsadź te tanie chwyty rodem z programów publicystycznych

statystycznie rodzina sporządzającego statystykę to statystyka
>>
>>54062823
kurwa greku nie możesz zacząć względnie normalnie gadać, zamiast nęcić i zostać normalnym diasporakiem jak stanlej?
>>
>>54062915
ty chyba nigdy w niemczech nie byłeś, mati...
no, a teraz spierdalaj
>>
>>54062945
O, tego jeszcze nie miałem.
>>
>>54062974
Zobaczymy jaki będziesz mądry.
>>
File: fVu73.gif (383 KB, 1377x1782) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fVu73.gif
383 KB, 1377x1782
>>
>>54062895
doktorze skończyły mi się leki, co robicz?
>>
>>54062984
wskaźniki nie kłamią

ciemniej = gorzej
>>
File: mricns1.png (2 MB, 1680x1705) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mricns1.png
2 MB, 1680x1705
>>
File: 1412462841573.gif (643 KB, 300x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412462841573.gif
643 KB, 300x281
>>54062990
>>
Jebać was zuchy żbsz, gnijcie w tym wykopowym p*litycznym, ja idę postować do zagranicznych fredów lub na inne boardy. Tam przynajmniej tępią/wyśmiewają takie p*lityczne spierdoliny.
>>
File: NA2Gx.gif (2 MB, 1377x1782) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NA2Gx.gif
2 MB, 1377x1782
>>
File: 1440072279140.png (46 KB, 170x290) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440072279140.png
46 KB, 170x290
>>54063096
i wypierdalaj dzieciaku na zdrowie

nie dorosłeś to się nie pałętaj
>>
Polska A to mem wymyślony przez volksdeutschów bez duszy, zakompleksione Polaczki które chcą być jak w hehe Ełropie. Bo wiedzą, że nie mają niczego, wiedzą że są Polską B, to muszą trzymać się tego śmiesznego mema. To ich jedyny sens. To takie smutne i żałosne.
>>
File: 53529167_p0.jpg (225 KB, 1413x2000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
53529167_p0.jpg
225 KB, 1413x2000
>>54063096
>nie podoba mi się, więc emigruję
typowy polak robak, panie i panowie
>>
File: OVJVT.gif (732 KB, 1377x1782) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
OVJVT.gif
732 KB, 1377x1782
>>
File: 1450469577100.jpg (31 KB, 700x509) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450469577100.jpg
31 KB, 700x509
>>54063011
>>54062932
Jak ci samochód przejedzie matkę to będziesz popierdalał z transparentami o deportowaniu kierowców, albo atakował kijem bejsbolowym pierwszą lepszą szkołę jazdy?
>>
>>54063061
>on wierzy w mem że całe niemcy są jednolite gospodarczo
no pierdolnę na ryj zaraz
>>
>>54063180
>'''''''''''''''''''logika''''''''''''''''''''''' lewaków
>>
File: Q7DW3.gif (1 MB, 1377x1782) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Q7DW3.gif
1 MB, 1377x1782
>>
>>54063132
To, własnie to.
>>
>>54062984
>>54063132
>ten syndrom niższość
Niemcy odbudowali wschodnia cześć państwa, w tym naprawili istnienia milionów zdegenerowanych przez ZSSR obywateli. Poradzili se z turkami latach 60 i 70. Tak samo z uchodźcami z Jugosławii latach w 90. Nie widzę problemu z milionem lub dwóch Syryjczyków.
Będzie was dupa bolała jeszcze bardziej gdy zrobią z tych gównoskorych tania silę robocza na której będzie budowany potężny kapitał, a wy gówno dostaniecie bo jesteście bezużytecznymi i niewdzięcznymi robakami którzy są warci jeszcze mniej niż Ahmed z gównostanu. Wasz jedyny powód istnienia to taki chujowy sąsiad napędzający propagandę sukcesu. Śmieje sie z was wy pierdolone zera, nigdy nie mieliście geniusza fryderyka wielkiego ani Bismarcka, tylko pierdoloną chołotę która wolała pić i żreć za pieniądze zarobione z niszczenia własnego kraju to teraz tarzajcie się w własnym gównie które zrobili wasi pojebani przodkowie jednocześnie śmiejąc się z 10 razy bogatszych sąsiadów ktorzy maja was w dupie.
>>
>>54063180
Nie, bo kierowcy nie są na ogół groźni. W przeciwieństwie do twoich ukochanych brudasków.
>>
File: rAiNL.gif (591 KB, 1377x1782) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rAiNL.gif
591 KB, 1377x1782
>>
>>54062976
Nie, mam podejście reżysera, traktuję swoje posty jako teasery.
>>
>>54063180
ale zjebałes porównanie.
jak samochód przejedzie człowieka, to kierowca idzie do więzienia. jak brudas gwałci kobietę, to wszyscy o tym milczą.
>>
>>54063261
masz cos z radiologii?
>>
>>54063248
>ten syndrom podnóżka
i oto panie i panowie dlaczego Polska nam po tylekroć upadła...
>>
>>54063185
niemcy odpowiadają przed bankami światowymi jako niemcy, nie jako poszczególne regiony

tak samo jak nasze podlasie nie odpowiada samodzielnie przed jakimkolwiek bankiem, bo by się bank brzydził takie gówno wpuścić do sieni
>>
>>54063249
Jestem absolutnie pewien, że kierowcy zabili do tej pory więcej ludzi niż jacykolwiek imigranci.
Zacznijmy od tego, że pewnie spora częsć imigrantów z Syrii i okolic to zakamuflowani kierowcy, którzy udają uchodźców. Co jesli to oni gwałcili? Pomyslałes o tym? Jebany gnoju?
>>
>>54063289
nieprawda

jak Arab rozjedzie człowieka to idzie po więcej socjala, ty jebany rasisto
>>
File: rwJ8b.gif (56 KB, 708x915) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rwJ8b.gif
56 KB, 708x915
>>54063299
ja nie bardzo wiem co ja tu mam żbsz
>>
>>54063353
a chyba że tak.
>>
>>54063349
>Zacznijmy od tego, że pewnie spora częsć imigrantów z Syrii i okolic to zakamuflowani kierowcy, którzy udają uchodźców. Co jesli to oni gwałcili? Pomyslałes o tym? Jebany gnoju?
żbsz się bałbym że są zakamuflowanymi terrorystami, ale o tym sie widać nie rozmawia
>>
>>54063349
wyjątkowo słaby b8
>>
File: Sm8Oh.jpg (497 KB, 1539x2317) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Sm8Oh.jpg
497 KB, 1539x2317
>>
Jako, że edycja dobiego końca to proponują zmianę nazwy z /rzeczpospolita polska/ na /wykopowa polska/. Po co mamy się ukrywać zuchy (lub może lepiej mirki) - przecież jak widzę każdy z nas jest tu z wykopu poza kilkoma pedałami postującymi chińskie bajeczki dla dzieci. Na początek proponuję edycję 4konserwy, bo pewnie większość to uciekinierzy stamtąd po wielkiej akcji banowania przez wykopową moderację, zgadza się?
>>
>>54063317
>odpowiadanie na pastę

>>54063349
A ja jestem 100% pewien że trolujesz i robisz to dosć słabo.
>>
>>54063385
W Polsce się rozmawia bo to normalny kraj zamiast lewackiego pieniactwa.
>>
>>54063396

Dobry pomysł mireczku. Łap symbolicznego plusa.
>>
File: gomen gomen.jpg (49 KB, 436x467) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gomen gomen.jpg
49 KB, 436x467
>>54063401
Dopiero wstałem.
>>
mój główny problem z imigrantami, to że są za mało czarni. jesteśmy ubogim krajem, i nie będziemy w stanie przyjąć ich nie wiadomo ile, a tacy lekko śniadawi to słabo nam rozcieńczą krew żbsz
>>
File: 1438920602929.jpg (17 KB, 250x245) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438920602929.jpg
17 KB, 250x245
>be australian
>housing bubble
>games are good $50 more expensive
>tramp stamp on flag
>everything is venomous, from dogs to sisters
>mommy has a belly pouch
>ping 400+ with data cap to slow down on that supersonic 1.5 Mb/s """"Internet""""
>struggle to load up about:blank
>smear vegemite on your wooden cables to boost the signal as petrol shaman instructed
>have a Gaytime that is hard to have on your own
>celebrate National Sorry Day
>go to Canada as a girl, get drunk and frostbitten during a nap outdoors in February
>go to Bali and get burned
>be tasmanian, be inbred
>get cancer due to the lack of ozone layer
>get glassed
>get fucked by Wei Long
>get shot by Muhammad the Pinoy
>get stomped by emus
>get kicked by cassowaries
>get stung by platypus and live in horrible world of pain for months
>get bitten by spiders in your closet
>get in the water and step on a venomous sea urchin
>get stung by a 4mm jelly fish
>get curb stomped in kings cross
>get privilege checked in lelbourne
>get chlamydia from koala
>get anthrax from wombat
>get fucked by kangaroo
>get rused by NBN Co. site
>get invaded by chinks
>get bit by snake in shower
>get kids stolen by dingos
>get laughed at by two Polacks on /int/
>get nuked by fucking Brits of all people
>get mocked by New Zealanders
>get outside and fall into the pit because the world literally hasn't rendered yet
>lose all wars, even against allegedly lesser beings
>huff petrol, bubble and drink cow piss from a goon sack
>2 0 1 6
>0 * * 1
>1 * * 0
>6 1 0 2
>>
>>54063462
Czy to ty?
>>
>>54063396
>4konserwy, bo pewnie większość to uciekinierzy stamtąd

O kurwa, a myślałem, że jestem tu sam. Zgoda zuchu <lenny face>
>>
File: 1450044708762.jpg (37 KB, 449x546) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450044708762.jpg
37 KB, 449x546
>>54063396
>>
File: sNvBF.gif (496 KB, 1377x1782) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sNvBF.gif
496 KB, 1377x1782
>>
>ITT: ksenofobia, populizm, lewactwo, reakcjonizm, nacjonalizm, anarchizm, anime i infografiki
>>
kto /wykop/ tutaj?

https://www.youtube.com/watch?v=3L0mOauDc6E
>>
>>54063396
>>54063445
>>54063503

Jebana moderacja. Nas zbanowali, a neuropki dalej na wolności. Dobrze, że w /rzeczypospolitej/ nie ma takiej lewackiej moderacji.
>>
Tyle gadacie o tym wykopie, że aż tam zaglądnąłem z ciekawosci
>>
File: sT3Id.gif (701 KB, 1377x1782) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sT3Id.gif
701 KB, 1377x1782
>>
>przenosimy politykę na /pol/
>/polska/ umiera najdalej dwa dni później

co wy na to?
>>
co to jest kurwa ten wykop co to są mirki ja pierdolę

gorsze to niż gdy do pierwotnej /polski/ karaluchy przyniosły swój zjebany slang
>>
każdemu kto chociaż raz napisał wykop w nitce zgłoszonko za spam
>>
>>54063574
Nie zaglądaj tam zuchu. Lewacka moderacja banuje wszystkich patriotów, ale na szczęści widzę, że inne mirki poza mną też tu znalazły nowy dom.
>>
>>54063462
My Polacy generalnie potrafimy dogadać się z prawie każdym, więc nic nam nie grozi, tym bardziej, że u koryta nie ma już złodziei z PO-PSL-SLD.
>>
>>54063396
Chyba ci się ładnie popierdoliło. b8 jest ok wtedy przynajmniej ogarniemy ile tych popierdolonych jest.
>>
>>54063580
jestem za

to by byla pelna wspolczucia eutanazja
>>
>>54063574
dosłowniie /polska/ tyle że każdy namefaguje
>>
>>54063615
FERIE
E
R
I
E
>>
File: SWr9A.gif (527 KB, 1377x1782) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SWr9A.gif
527 KB, 1377x1782
>>
>>54063651
lubię to. poglądy się zgadzają z moimi.
>>
>>54063637
>on myśli, że ma tu jakieś prawo głosu

Po akcji banhammera2 jest nas tu pewnie z 20-30 mirków, a po prawilnych postach ganiących komuchów z kod widzę, że już tu przejęliśmy całkowicie kontrolę.
>>
File: VMvZ6.gif (65 KB, 818x1058) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
VMvZ6.gif
65 KB, 818x1058
>>
i skąd te brudy wykopowe niby wiedzą że /polska/ istnieje o chuj tu chodzi
>>
>>54063713
A masz takie plansze ale po polsku?
>>
File: xjEAe.gif (660 KB, 1377x1782) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
xjEAe.gif
660 KB, 1377x1782
>>
>>54063580
Generalnie to narodowe generały na /pol/ są bezsensu. Lepiej dać temu jakis kontekst.
/poleseverywhere/ np. że znaczy się teraz protesty przeciw rządowi i dla poparcia rządu są kutwa w wielu miastach i poza krajem.
Tak jakby polityka polska wyciekała poza rodzimy dom.
>>
File: 1449136070046.jpg (119 KB, 607x428) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449136070046.jpg
119 KB, 607x428
>oni roleplejuja jako witrynowe plemiona
>>
File: ypig4.png (62 KB, 310x473) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ypig4.png
62 KB, 310x473
>>54063754
jeszcze nie
>>
File: zCQBY.gif (1 MB, 1377x1782) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zCQBY.gif
1 MB, 1377x1782
>>
Gdzie są prawdziwi faceci – mężczyźni !!???? Aaa tak ubierają się w rureczki lub chodzą w spódnicach m.in po Berlinie – bo taka jest moda, a ich kobiety są molestowane przez dzicz!!! Brawo chłopaki!!
>>
File: jan-paweł-II.jpg (48 KB, 800x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jan-paweł-II.jpg
48 KB, 800x450
ja tam zawsze lubiłem wykop
>>
File: 1453583478922.png (758 KB, 1344x1375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453583478922.png
758 KB, 1344x1375
>>
Mirki, a informowaliście prawilniaków, którzy zostali jeszcze na wykopie o tym, że się przenieśliśmy tutaj? Jakby całe 400 osób przniosło się tu z #4konserwy to byśmy już przejęli te tematy na zawsze
>>
>>>/pol/61899710
>>
File: 1453504137250.png (568 KB, 785x3593) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453504137250.png
568 KB, 785x3593
>>
>>54063904
A właśnie jak zrobić ten tajny kod przy nicku, żeby nikt podemnie się nie podszywał mirki?
>>
File: smrut.gif (2 MB, 330x312) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
smrut.gif
2 MB, 330x312
>p*lityka
>w*kop
NORMIKI
WYPIERDALAĆ
>>
>>54063879
>jakieś żydostwo w dzień pański

jest tylko jeden grzech od którego nie ma rozgrzeszenia - wyrzeczenie się ducha świętego
>>
>>54063926
Wypierdalaj lewaku
>>
>>54063944
dajesz #haslo ziomek
>>
File: 1453500703956.png (431 KB, 1280x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453500703956.png
431 KB, 1280x800
>>
File: images.jpg (7 KB, 240x160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
images.jpg
7 KB, 240x160
>>54063845
>Gdzie są prawdziwi faceci – mężczyźni
DO WOJSKA BY POSZLI, KUTASA DO DUPY DOSTALI TO BY SIĘ ZROBILI MĘSCY A NIE TACY TO NIGDY PITOLA NIE SSALI I CHODZĄ W JAKICHS RURKACH CIASNYCH. JEBANE PIZDY.
>>
>>54063949
ale że na wykopie polityka jest filtrowana to wiedz
>>
CZY KTOŚ POWIEDZIAŁ WYKOP?
>>
>>54063992
>#hasło

o kurwa jak się zdenerwowałem
>>
>>54063992
Dzięki mirasie
>>
File: 1365529676503.gif (982 KB, 320x287) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1365529676503.gif
982 KB, 320x287
>niedzielne popoludnie
>jakies gnoje sobie ironicznie gownopostuja zamiast w spokoju pogadac o dupie marynie

ehhhhhhhhh
>>
>>54064005
M O R O
O
R
O
>>
postujcie wykopowe memy mirki żeby wkurwić spierdoliny z czana XD
>>
>>54064009

Wypierdalaj z tym zdrającą bolkiem. Nas pobanowali, a ten komuch dalej postuje na mirko
>>
File: 1453500607211.jpg (538 KB, 496x4964) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453500607211.jpg
538 KB, 496x4964
>>
>>54064062
Myslałem, że dzisiaj jest sobota żbsz.
Dzięki.
>>
>>54063845
Zazwyczaj nosze dżinsy, w żadnym przypadku rurki, ani zbyt luźne też, kamasze, swetry, bluzy (z kapturem, lub nie) i koszule, wszystko w prostych kolorach. Żadnych kolczyków i innego pedalstwa.
>>
>blackerror
>"Szczerze jestem przerażony. Ten skurwiel mówił do polskiej premier nie jako do przedstawicielki legalnej polskiej władzy ale jak do swojej podwładnej. Proszę Boga by Unia się rozpadła a ciapaci zgotowali krwawe piekło eurokratom nim tamci zgotują je nam."
>>
XD BEKA
>>
File: 1453500174457.jpg (2 MB, 2301x1834) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453500174457.jpg
2 MB, 2301x1834
>>
>>54064107
Zapomniałes o kulkach analnych w dupie.
>>
>>54064154
>>54064154
>>54064154
>>
>blackerror
>"Beczę bo boje się ze strach przed tym ze bede takim samym skurwielem dla swoich dzieci jak moj ociec dla mnie przeszkodzi mi w założeniu rodziny "
>>
>>54064177
>rzeczpospolita
>>
>>54064120

I co dobrze napisał. Masz coś do tego lewacka kurwo? To wypierdalaj pożalić się swojej #neuropie lub pedałującejcałce. I podaj swój nick, a nie anonimowo tu pierdolisz cwelu.
>>
>>54064151
>żuławski

jak kekłem, /tv/, ty debilu
>>
>>54064167
Zapomniane w dupie twej matki.
>>
>blackerror
>"Adymini, alias Admini wśród wykopków tajemnicza i elitarna kasta stulejarzy-wojowników, prawdopodobnie odłam Neuropejczyków. Wyposażeni w wyobrażeniu wykopowym w moc moderatorską oraz nadludzkie zdolności, stawiać mieli do walki przeciwko prawakom, lewakom i wszelkim ciemnym siłom. W rzeczywistości, nieudacznikami będąc we przestrzeganiu regulaminu byli używani przez Białkowa w aferach wykopowych, przez owego tworzonych. W boju wpadali w trans, wywoływany, jak się mniema, szeklami lub rogalami odurzającymi, banowali ze ślepą energią, będąc całkowicie niewrażliwymi na logikę i poważne nawet argumenty, co umacniało przesądy o ich nadprzyrodzonej głupocie. Teoria, wedle której mieli być produktami mutacji lub inżynierii genetycznej, nie znalazła potwierdzenia. Są bohaterami licznych podań Wykopków"
>>
Kurwa ten kac mnie dobija a wykład się toczy i toczy
Niech ona wreszcie zrobi tę zerówkę, chcę do domu ;_;
Thread replies: 320
Thread images: 103
Thread DB ID: 471363[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.