[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/polska/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 119
Thread images: 35
File: 1444938371740.jpg (171 KB, 700x466) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444938371740.jpg
171 KB, 700x466
edycja kotów czujących numerki
poprzedni >>54031928
>>
File: 1445638768479.jpg (56 KB, 408x604) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445638768479.jpg
56 KB, 408x604
wkociłsa
>>
File: Dubs Crusaders.jpg (97 KB, 390x380) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Dubs Crusaders.jpg
97 KB, 390x380
>>
no nie wiem, nie wiem, czy jest to prawilna nitka.
w międzyczasie, karaczan i inne chuje muje dzikie węże się wkurwiajom
>>
>>54042775
ty kurwo bezbrzeżna nikt nigdy mnie na piwo nie zaprosił

myję się regularnie nie jestem spierdolony nie jestem zdeformowany nie pluję na ludzi i nie mam pojebanych hobby, zwyczajnie jestem ignorowany przez wszystkich

myślałem czy się do wywiadu nie zapisać taki ze mnie mistrz kurwa kamuflażu
>>
File: 1444155503444.jpg (120 KB, 600x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444155503444.jpg
120 KB, 600x400
nitka musi zostać zatwierdzona przez prezesa i duble
>>
File: brałn.png (232 KB, 378x428) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
brałn.png
232 KB, 378x428
>>54042911
I przez Brauna
>>
>>54042775
kiedy kurwa zimno, a inni ludzie mnie wkurwiają
>>
File: z7159176X.jpg (34 KB, 436x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
z7159176X.jpg
34 KB, 436x640
>>54042911
szanuję
>>
>>54042900
dubsy mówią mi, że to się zmieni. bądź otwarty.
zamiast mówić ludziom to co powiedziałes mi, powiedz im "dobra, chodźmy na piwo"

ludzie będą cie kochać. wiem, abstrakcja, ale sam tego doswiadczyłem. jednego dnia byłem spierdoliną, drugiego, wszyscy mnie lubiom i szanujom. Nie szczędzę żartu, bo tylko tyle mogę, żartować, nic więcej mi nie zostaje.
>>
>>54042911
To kim jest oficjalnie Kaczynski teraz
>>
if dubs Russia will become a Polish tributary
>>
>>54042911
>tug prezes jak gra to wygrywa
>>
>>54042751
Celofan, Pan Celofan
Takie imię mam
Pan Celofan
Bo możesz przejrzeć przeze mnie
Przejść obok mnie
I nawet mnie nie zauważysz
>>
>>54042911
Napiję się piwa przez ciebie.
Mam zimnego lecha w lodówce

>>54042970
weź mnie nie rozsmieszaj
>>
>>54043082
jakim kurwa ludziom nie zdarza mi się mieć kontaktów międzyludzkich poza służbowymi
>>
File: 1447248382067.jpg (70 KB, 620x388) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447248382067.jpg
70 KB, 620x388
>>54043099
>>
>>54043099
what have you done, you american fucktard
>>
>>54043135
dubsy i piję ulubioną kadarkę prezesa za jego zdrowie
>>
>>54043135
>weź mnie nie rozsmieszaj
czym?
>>54043188
JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
>>
>>54043099
comfirmed. also fuck off yank
>>
>>54043146
O! I dotykamy sedna problemu. Zamiast inwigilować ludzi, zacznij się z nimi przyjaźnić. Nie bądź menda, bądź człowiekiem. Kurwa

>>54043188
Ostatnio kupiłem kadarkę, bo podobno prezes też to pije. Zawsze lubiłem kadarkę, ale myslałem, że to tani trunek. Pozdrawiam dubsy.
>>
File: 1445899635623.jpg (149 KB, 430x577) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445899635623.jpg
149 KB, 430x577
>>54043188
błogosławione ci będzie zuchu
>>
File: comf.jpg (366 KB, 2048x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
comf.jpg
366 KB, 2048x1536
https://www.youtube.com/watch?v=OhoQuH4v-4c
>>
>>54043236
>czym?
swoim spierdoleniem. słońce się do ciebie usmiecha. ludzie radują się z tobą. a ty nie.
jestes na nie. usmiechnij się i życie się usmiechnie do ciebie
>>
File: 1437379849114.png (315 KB, 680x680) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437379849114.png
315 KB, 680x680
>>54043256
z jakimi kurwa ludźmi mam się przyjaźnić

co to jest kurwa przyjaźń nie rozumiem jak to niby działa

na jakie piwo mam iść skoro nigdy nie byłem w barze nie wiem gdzie się chodzi i co się tam robi
>>
Do anona co pytał o komisję wojskową 2-3 nitki temu: nie ma czego się bać. Dostałem D.
>>
>>54043334
I dlatego ominąłes 4 trójki.

przestań udawać, rozmawiałem z twoimi sąsiadami. Nikt, dosłownie nikt nie jest w stanie zrozumieć dlaczego jestes takim burkiem. Ktos ci mówi "dzień dobry" a ty "chuj ci w dupę normalniaku". To nie jest normalne. Uspokój się, zacznij być miły
>>
>>54043251
okay :<
>>
File: 1353879610055.png (388 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1353879610055.png
388 KB, 640x480
>>54043420
>>
>>54043420
Miałes rozczep? Czy inne spierdolenie?
Nie ma się z czego cieszyć. Będziemy mięsem armatnim.
>>
>>54043310
ja się uśmiecham, tylko że jest tak ja ci napisałem, wkurwiają mnie inni ludzie
świat cenię ponad miarę, względnie często zachwycam się rzeczami na które inni nie zwracają uwagi, ale problem zaczyna się kiedy myślę o osobach dookoła mnie nie jako części tego świata, tylko o jednostkach
nie wiem jak to mam dokładniej wyrazić, po prostu mam jakoś nienaturalnie spierdolony umysł
>>
File: lis.png (226 KB, 720x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lis.png
226 KB, 720x540
Co poszło nie tak?
>>
File: 1421257410261.jpg (443 KB, 900x873) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421257410261.jpg
443 KB, 900x873
>>54043440
CO TY PIERDOLISZ PSYCHOLOGU DYSKONTOWY Z KAŻDYM SIĘ WITAM ZAWSZE MAM CZAS NA MIŁE SŁOWO I DROBNĄ POGAWĘDKĘ NA DOWOLNY TEMAT TYLE ŻE NA TYM SIĘ KURWA KOŃCZY

NIKOMU NIE ZALEŻY NA RELACJI ZE MNĄ A JAK SIĘ NARZUCAM TO CHUJ Z TEGO WYCHODZI RRRREEEE
>>
>>54043497
kontynuuj to co robisz, nie zrażaj się. ludzie cię lubią, po prostu niech wiedzą, że ty też ich lubisz.
ot i cały problem z głowy.

nie jestes wyjątkowy, ja mam bardziej spierdolony umysł. nie jestes specjalny
>>
>>54043420
>Dostałem
Skończ się. A rasa panów.
>>
>>54043521
Po pierwsze, wyłącz caps locka
po drugie, nie krzycz na ludzi, wiele się o to skarży
Ludzie chcą cię wziąc na piwo, ale ty podnosisz głos, to cię omijają.
Uspokój się, weź oddech. Jest dobrze, po prostu pozwól sobie pomóc
>>
>>54043515
Władza się zmieniła i dyszała mu na plecach perspektywą faktycznej lustracji.
>>
>>54043568
>ty też ich lubisz
nie żeby coś zuszku mój najukochańszy, ale czy ty przeczytałeś mój post?
chociaż jeśli od samego początku to była taka zorganizowana akcja to pogratulować
>>
File: 1421267552357.png (907 KB, 900x896) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421267552357.png
907 KB, 900x896
>>54043633
TY KURWA HEHESZKU NA NIKOGO GŁOSU NIE PODNOSZĘ ZAWSZE JESTEM GOTÓW WYSŁUCHAĆ DRUGIEJ OSOBY NIKT MNIE NIGDY NIE CHCIAŁ WZIĄĆ NA NIC
>>
>>54043633
no i kurwa niechcący powiedzałem prawdę

>>54043662
zuchu, wszystko jest w twojej głowie i tam pozostanie. jesli cię to nie nudzi, jeb to co piszę. ja się uwolniłem.
>>
>>54043697
tyle gniewu. po chuj. nie warto nic więcej pisać
>>
>>54043483
Powiedziałem że kolana mnie bardzo szybko zaczynają boleć po odrobinie biegu lub dźwiganiu i że nie wiadomo jeszcze co to bo do lekarza kolejka 2 miesiące (wszystko prawda). Jako powód wypisali mi "słaba budowa ciała i trądzik młodzieńczy". Babka która spisywała dane i zadawała pytania przed samym badaniem zrobiła wielkie oczy jak jej powiedziałem że moje hobby to strzelectwo sportowe. Pewnie większość ludzi mówiła o jakichś niezwiązanych z militariami pierdołach by się wymigać.
>>
>>54043334
>>54043521
Moja diagnoza: syndrom Aspergera.

Radze zacząć socjalizować się małymi krokami. Najlepiej znaleźć człowieka, lub grupę ludzi która z tobą wyjdzie i ułagodzi te pierwsze etapy, przystosowując cie do pełnoletniego życia. I co z tego, że nie byleś w knajpie? Lepiej być szczerym, ale pokazać chęć.
>>
File: 1425081619133.jpg (268 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425081619133.jpg
268 KB, 900x900
>>54043758
JAK NIE MAM BYĆ GNIEWNY STOSUJESZ KURWA PSYCHOLOGIĘ Z DZIEŃ DOBRY TVN OT TYPOWE PIERDOLENIE DLA PIERDOLENIA CZŁOWIEKOWI KTÓRY MA FAKTYCZNY PROBLEM

TO JAK PYTAĆ JEBANEGO GŁUCHEGO CZY MU SIĘ SYMFONIE BEETHOVENA PODOBAJĄ
>>
>>54043803
będzie z ciebie lider.
>>
File: 1423719536308.png (245 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423719536308.png
245 KB, 900x900
>>54043820
>znaleźć
>>
>>54043833
chodź. nie lękaj się. wyjdź ze swojego cienia.
>>
File: illias4.png (379 KB, 908x829) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
illias4.png
379 KB, 908x829
jestem w zdecydowanie lepszym humorze niż powinienem być zuchy
muzyczka na noc, o
https://www.youtube.com/watch?v=PnqK-1CPxLk
>>
File: 1425148698317.jpg (184 KB, 665x662) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425148698317.jpg
184 KB, 665x662
>>54043915
AAAAAAAAAAAAAA
>>
File: Poland.jpg (2 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Poland.jpg
2 MB, 1920x1080
Any Poles willing to help me rename some provinces for a mod I am making in the game Victoria 2? I thought this would be the best place to ask.
>>
>>54043833
>>54043899
dobra, masz dubsy i co dalej? jak chcesz dalej żyć? uwolnij się od swojego spierdolenia.
>>
>>54043952
which ones?
>>
File: 1424203038423.jpg (49 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424203038423.jpg
49 KB, 900x900
>>54043957
>uwolnij się
>>
>>54043932
Chodź, ty ponuraku, wszystko będzie dobrze.
>>
>>54043981
the German ones. Poland retained their medieval borders so the Germans never crossed the Oder-Neisse. It doesn't make sense for there to be German named provinces.
>>
File: 1424815180224.png (448 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424815180224.png
448 KB, 900x900
>>54044003
JESTEM ZAWSZE WESOŁY PEŁEN DOWCIPÓW I BON-MOTÓW NA KAŻDĄ OKAZJĘ

CHUJ Z TEGO MAM
>>
>>54043990
Spokój, będzie dobrze. Nie wierz ludziom, którzy cię przekreslili. Wszyscy się o ciebie martwią anonie.
>>
>>54044045
Własnie widzę, kieruj swoje dowcipy w kierunku feministek.
>>
File: 1426001315785.jpg (28 KB, 680x583) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426001315785.jpg
28 KB, 680x583
>>54044046
AAAAAAAAAA
>>
>>54043981
>>54044039
Here are the ones I know already.
Koslin- Koszalin
Kolberg- Kołobrzeg
Stettin- Szczecin
Kustrin- Kostrzyń
Deutsche Krone- Wałcz
Danzig- Gdańsk
>>
>>54044115
Wsciekły anon na wolnosci. Memory fajv.
>>
>>54044039
>the German ones
rude
I'm actually busy right now, lurking as a background noise of sorts, but I could take a look some time from now if nobody has helped by then
>>
>>54043952
kolberg kołobrzeg
stettin - szczecin
kustrin - kostrzyń
>>
>>54044137
Breslau - Wroclaw
>>
>>54043899
Tak, rozumiem, że ten "nienaturalnie spierdolony umysł" o którym mówisz to w zasadzie problemy z bezpośrednim kontaktowaniem się z ludźmi, na które cierpią osoby należące miedzy innymi do spektrum, nie stanowi to jednak aż tak wielkiego kalectwa. Poradzenie sobie z tym nie jest na tyle łatwe na ile proponuje drugi anon lekarz, ale musisz w jakiś sposób postarać się konkretnie to zmniejszyć, choćby przez metodę trial and error.
>>
>>54044237
kurwa, będzie kop w jaja.
>>
>>54043952
Liegnitz - Legnica
Oppeln - Opole
Kattowitz - Katowice
Bielsko stays the same
Posen - Poznań
Gniezno stays the same
Allenstein - Olsztyn
Konigsberg - Królewiec
Torun - Toruń
Elbing - Elbląg
>>
File: 1451435987808.png (57 KB, 239x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451435987808.png
57 KB, 239x240
>>54044378
akurat "nienaturalnie spierdolony umysł" to ja byłem, nie ten gupi rzaboposter
>>
>>54044440
o chuj ci chodzi
>>
>>54044440
Thanks a ton. Only two left - Memel/Klaipeda and Gumbinnen.
>>
KURWA SKISLEM XD
https://www.youtube.com/watch?v=cRgi5d7XsgY
>>
>>54044633
Gumbinnen - Gąbin
Memel - Kłajpeda
>>
>>54044633
>Klaipeda
kłajpeda
memel memel
gumbinnen - gubin
what mod are you making btw?
>>
>>54044706
turecki brzmi jak japoński
>>
>>54044791
O KURWA WIESNIAK SIE WYPOWIADA
O JAK KISNE XD
>>
>>54044791
była kiedyś taka teoria o grupie językowej panałtajskiej czy jakoś tak, gdzie były ze sobą spokrewnione
do tego jeden i drugi mocno morfemowe
>>
>>54044706
Ale nie śmiejcie się z turczyna co, to jest poważny człowiek, nawet garnitur założył
>>
>>54044899
O KURWA SWIATOWIEC SIE WYPOWIADA
O JAK KISNE XD
>>
>>54044819
Wypowiadam sie jako osoba nieznajaca tych jezykow i twierdze ze brzmia podobnie dla obcego.
>>
>>54044934
w końcu znany na całą /polskę/ pisarz
>>
File: 1388155868359.jpg (31 KB, 512x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1388155868359.jpg
31 KB, 512x400
>>54044819
>>54044957
>>
File: stannis.gif (990 KB, 450x260) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
stannis.gif
990 KB, 450x260
>>54044447
Chłop czy baba?
>>
>>54044975
O KURWA OBCY SIE WYPOWIADA
O JAK KISNE XDxd
>>
File: renamed.jpg (2 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
renamed.jpg
2 MB, 1920x1080
>>54044192
>>54044237
>>54044440
>>54044740
Thanks a lot guys. This look correct?
>>54044742
It's a mod based off a megacampaign I've been playing since Crusader Kings 2. I'm manually converting everything, so its taking a while.
>>
>>54045048
możesz się domyślić po urojonej statystyce /polski/
>>
>>54045156
Kattowitz = Katowice
>>
>>54045268
Right, forgot that one. Thanks!
>>
nuuuda
>>
>>54045156
Why don't you just google those cities and check their polish wikipedia sites?
But yeah, it's ok, tho you forogot Katowice
>>
>>54045214
Mógłbyś zarówno być mężczyzną identyfikującym się jako trans kobieta, lub kobietą identyfikującą się jako trans mężczyzna. Mamy 2016, trzeba brać wszystkie możliwe przypadki pod uwagę.
>>
File: 1413264468965.png (170 KB, 335x335) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1413264468965.png
170 KB, 335x335
>>54045333
ale jaka trójnumeryczna
>>
>>54045403
to dlatego, że bug się ze mną zgadza
>>
File: 1442267325808.jpg (119 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442267325808.jpg
119 KB, 640x640
>>54045401
>Mógłbyś zarówno być mężczyzną identyfikującym się jako trans kobieta, lub kobietą identyfikującą się jako trans mężczyzna. Mamy 2016, trzeba brać wszystkie możliwe przypadki pod uwagę.
Gratulacje Greku, parsknąłem na głos.
Jaki jest następny krok w twoim wielkim planie?
>>
File: 1435513093136.png (577 KB, 724x894) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435513093136.png
577 KB, 724x894
>>54045156
>vilnius
>not wilno
>>
>>54045156
I'm also going to reshape the states. How does this look? I also slightly reshaped Koszalin and Wroclaw, giving a little bit of the former to the latter so the state border looks better.
>>54045518
In the future I might make a renaming decision or something so it can be changed back and forth, depending on whether Poland or Lithuania controls it.
>>
>>54045511
Obejrzeć film w łóżku. Bez przerwy na sikanie.
>>
>>54045707
Jesteś człowiekiem z dużym pęcherzem.
>>
>>54042832
Czo sie stało
>>
>>54045759
dla ciebie
>>
>>54045401
Identyfikuję się jako arabski szejk, gdzie są moje miliony z ropy? To jest dyskryminacja
>>
>>54044819
>>54045093

a srasz?
>>
>>54045816
w dupie. kek
>>
File: gofundme2.jpg (122 KB, 620x764) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gofundme2.jpg
122 KB, 620x764
>>54045816
>>
>>54042751

I don't get it, I just don;t think they cat in the original picture is disgusted, he's just looking up at the pancakes like he wants them.
>>
>>54045967
wew
>>
>>54043135
>Mam zimnego lecha w lodówce
Z Wawela?
>>
>>54046188
nie, z teczki
>>
File: power.jpg (139 KB, 637x530) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
power.jpg
139 KB, 637x530
>>54045781
Myślisz, że posiadanie kibla daje ci kontrolę nade mną?

>>54045816
Użyłeś je na finansowanie streamerek z twitchu.
>>
>>54046228
>ma tekę Lecha od komuchów
JAK?
>>
File: 1432656931486.gif (3 MB, 356x356) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432656931486.gif
3 MB, 356x356
Dałem sobie w tym M&T westernizacje i modernizację administracji i tak się już modernizuje z pół wieku i nic. Też masz ten problem, zuchu?
>>
>>54047203
nie bo nie mam M&T
MEIOU miałem tylko na EU III, a czwórkę leciałem na podstawie, a potem stwierdziłem że jakoś mi nie podchodzi i wróciłem do innych
>>
Chce sobie pogierkowac w ck2 ale nie chce zaczynac gry przed conclave. Co robic?
>>
File: 1377248749197.gif (1022 KB, 324x356) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1377248749197.gif
1022 KB, 324x356
FAŁSZYWE BIAŁE MINUTY
KTO DRZEMIE STOPA W DÓŁ
>>
zet de e cha
>>
bumpuje, ale w sumie nie wiem czemu.
te nitki i tak tylko wkurwiają o tej porze roku
>>
>>54050621
co ty kurwa robisz o 5 nad ranem tutaj, nie ma polskich chanow czy co?
>>
>>54045156
Brest = Brzesć
Warsaw = Warszawa
Kattowitz = Sosnowiec
>>
>>54045651
State poznan = State Wielkopolska
Pommerania = Pomorze (Zachodnie)
Thread replies: 119
Thread images: 35
Thread DB ID: 459663[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.