[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden - Jimmie-upplagan
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 387
Thread images: 151
File: 1408219872988.jpg (185 KB, 640x924) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408219872988.jpg
185 KB, 640x924
>>
File: Super Kebab Pizza.jpg (469 KB, 1730x969) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Super Kebab Pizza.jpg
469 KB, 1730x969
>>
File: 1437319503435.jpg (56 KB, 365x573) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437319503435.jpg
56 KB, 365x573
>>
>28
>.8
>%
baserat
>>
File: 1447787170634.jpg (158 KB, 1080x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447787170634.jpg
158 KB, 1080x1080
https://www.youtube.com/watch?v=085N0Ckjv58
>>
File: 936.jpg (34 KB, 526x473) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
936.jpg
34 KB, 526x473
>falla för dansbandsgycklet
>>
File: pizza.png (792 KB, 705x725) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pizza.png
792 KB, 705x725
>>54039258
>dkn käkade salamipizza förut
>>
>>54039302
umaru en söt
>>
>>54038707
>Icke-blonda stormbögar


Hur går det här ihop? Ni hade ju blivit steriliserade av stormbögsdiktatorn (tänker inte nämna hans namn ifall säpo läser tråden favä)
>>
happ nådde nyss 500 matchningar på fnöske

vad nu?
>>
påminner inte det här om när du var på båten?
>>
>>54039351
själv har jag fått 0
>>
File: m478983.png (2 MB, 1300x731) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
m478983.png
2 MB, 1300x731
>>54039302
>>54039258
>Inte vesuvio

Är ni ens svenskar?
>>
File: 1453477783841.gif (1 MB, 480x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453477783841.gif
1 MB, 480x270
>>54039188
>dkn typ 18% under 50 är sossar
>>
File: 1449564792814.gif (2 MB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449564792814.gif
2 MB, 500x281
>>54039334

Henns pyttesmå ben och armar i hamsterform är skitsöta favä
>>
>>54039258
>"haha ju mer skit jag slänger på pizzan desto godare blir det xd"
>>
>>54039351
Hitta den enda matchningen som spelade någon roll
>>
>>54039351
avlägsna dig
>>
Vad lyssnar ni på?

https://www.youtube.com/watch?v=I2bBZvSPpOo
>>
File: 1430191692686.jpg (15 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430191692686.jpg
15 KB, 400x400
>>54039390
>"pizza" utan jalapeño
>>
>>54039412
Du hittade din promiskuösa hora och fvade henne?
Topp skratt
>>
>dkn stormträffar varje vecka i Linköping
>dkn flyttar dit i höst

Hj-hjälp
>>
>>54039436
https://www.youtube.com/watch?v=mgHxmAsINDk
>>
>Kollar aftonhoran
>De har skrivit artikel om en frågegrej där SD har 16-18% eller något sånt
Komiskt att de alltid tar dem där de har så lite som möjligt
>>
>>54039436
https://www.youtube.com/watch?v=zjqdDMgpbDU
favhu
>>
>>54039436

https://www.youtube.com/watch?v=HdIGFOGzjJ8
>>
File: laughter.jpg (125 KB, 1010x964) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
laughter.jpg
125 KB, 1010x964
>>54039436
>Lyssna på obildade negrer som berättar om deras "hårda" liv
>>
>missar ny tråd
Tino Sanandaji
43 min · Stockholm ·

SVT "Stor ökning av sexualbrott på Aquanova i Borlänge. Att bli tafsad på i vattenruschbanan, få bikinin avdragen och utsättas för övergrepp på en toalett. Antalet fall av ofredanden och sexualbrott har drastiskt ökat vid äventyrsbadet Aquanova i Borlänge...Tidigare år förekom något enstaka, berättar VD Ulla-Karin Solum. Vad beror det på att det har ökat?

– Ja, det är ju en del krockar rent kulturellt vill jag påstå. Man är inte van vid att vara tillsammmans pojkar och flickor i den här typen av miljöer, säger hon och menar att flera av de som varit inblandade i händelserna under 2015 varit unga nya svenskar”

Uppsala Nya Tidning "Under 2015 polisanmäldes sju fall av sexuella ofredanden mot barn på Fyrishov [bad]...Polisen bekräftar att man har ett antal polisanmälda fall där ensamkommande flyktingungdomar är misstänkta för sexuellt ofredande”

Eskilstunakuriren ”Nu har mötesplatsen och biblioteket Fröet i Fröslunda endast öppet dagtid. Under en längre tid har Fröet haft problem med stök och trakasserier. I mellandagarna kulminerade bråken med att en raket kastades in i lokalerna...Birgitta Edvardsson är biträdande bibliotekschef i Eskilstuna med särskilt ansvar för mötesplatserna. Hon betonar att Eskilstuna inte är unikt: – Precis som på många andra ställen märker vi av ett förändrat samhällsklimat”

Visst är det hemskt när samhällsklimatet ändras sådär helt utan anledning? Samhällsklimatet verkar av nån outgrundlig anledning ändrats dramatiskt efter nyår nu när det plötsligen strömmar in rapporter från alla håll och kanter.
>>
>>54039436
Bohren - kleiner finger
>>
>>54039412
>hitta fv på fnöske

känns sådär favä
>>
>>54039490
>Kollar aftonhoran
vgh
>>
File: 20140311_195916.jpg (102 KB, 404x330) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20140311_195916.jpg
102 KB, 404x330
>>54039390
>>54039444
lugna ner er, jag köpte en vesuvio med salami för att jag skulle dela en pizza med morsan och kika lite tv med henne och hon gillar det

förövrigt så är simpla pizzor nästan det bästa, osten är huvudingrediensen på en pizza
>>
>>54039534
>Drake
>neger

M E N D U
E
N

D
U
>>
File: image.jpg (460 KB, 1200x1767) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
460 KB, 1200x1767
får folk faktiskt fv på tinder, trodde det bara var en knullapp
>>
>>54039436
Trihex Nintendo världsmästerskap äventyr. Snubben har fan 10 i karisma

https://www.youtube.com/watch?v=r0kbfC51oFA
>>
>>54039436
ingenting
kan knappt lyssna på musik längre
>>
>>54039436
https://www.youtube.com/watch?v=G32Q7fADyN8
>>
>>54039469

vi rekryterar
>>
File: 1453302767215.jpg (66 KB, 517x906) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453302767215.jpg
66 KB, 517x906
>>54039562
>dkn pizzerian nära mig har en pizza med nästan bara 4 olika ostar
>>
>>54039469
Välkommen
>>
>>54039583
knepet är att matcha med sötpajer och inte pubhoror
>>
>>54039627
>dkn pizzeriorna i mitt närområde enbart serverar plast"ost"
>>
File: 1453552375280.png (547 KB, 960x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453552375280.png
547 KB, 960x540
hahahahhaha hur kan någon ta the revenant seriöst?

varför har inte leo dött 5 gånger redan?
>>
>>54039669
>han tror verkligen på detta
>>54039694
>inte gå till pizzerior där det faktiskt kostar lite
>>
File: cg.jpg (11 KB, 250x247) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cg.jpg
11 KB, 250x247
>>54039458
>möh hoerer
>>
File: Bosses.jpg (2 MB, 1936x2592) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Bosses.jpg
2 MB, 1936x2592
>>54039469
Du kan gå på Bosses varje dag.

Några stålhättade skins är värt det.
>>
Då var det dags att sitta på akuten hela natten bland alla skadade gängmedlemmar och zigenare.
>>
File: 1450409549995.png (217 KB, 307x473) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450409549995.png
217 KB, 307x473
>>54039469
HELL SEGER
>>
File: Umaru är sugen.jpg (182 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Umaru är sugen.jpg
182 KB, 1920x1080
>>54039627
>Quatro Stagioni

topp jävla gott favä
>>
File: 1453134374709.jpg (100 KB, 574x573) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453134374709.jpg
100 KB, 574x573
>>54039731
Mmm klart flickor använder en knullapp för att leta efter sin pv att gifta sig med och förlora sin mödom till på bröllopsnatten
>>
>>54039787
Kom hit så ska jag heema dig
>>
File: 1445589196442.jpg (7 KB, 153x179) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445589196442.jpg
7 KB, 153x179
>>54039436
https://www.youtube.com/watch?v=83vhhEQIRy0
>>
>>54039787
Skaffa en pruttkudde.
>>
File: gråtande hamster.gif (214 KB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gråtande hamster.gif
214 KB, 500x281
>>54039694
>den enda pizzerian i mitt närområde som serverar riktig ost tar 90-100kr:- pizzan
>>
blev bara 3 tollar ikväll men skönt ändå
>>
>>54039589
vrf
>>
>>54039806

Jag hoppas att du inser att ingen läser 2d-ares brev på allvar
>>
File: 1453400598629.png (186 KB, 569x501) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453400598629.png
186 KB, 569x501
>>54039804
>dkn brukar beställa med lite torkat kött pålagt efter pizzan är klar
SÅ GOTT
>>54039872
Det jag betalar favhö
>>
File: beyond saving.png (61 KB, 666x666) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
beyond saving.png
61 KB, 666x666
>Vill äta pizza varje helg

>Vill inte bli fetto

VIF drömmen om ett bra liv
>>
Hej, sår-på-förhuden-anon här. Såret har läkt ganska väl och jag har köpt lite norsk hudkräm att onanera med.
>>
File: TarkinB8.png (349 KB, 448x436) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
TarkinB8.png
349 KB, 448x436
>>54039896
Jag gör
>>
>>54039538
>Samhällsklimatet verkar av nån outgrundlig anledning ändrats dramatiskt efter nyår nu när det plötsligen strömmar in rapporter från alla håll och kanter.

VI MÅSTE TILLBAKA
>>
död åt umaru
>>
https://www.youtube.com/watch?v=Zi8vJ_lMxQI

JONTE, CHECKA DROPPEN I DEN HÄR LÅTEN ASSÅ
>>
File: 1444564128149.jpg (89 KB, 644x781) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444564128149.jpg
89 KB, 644x781
jag är hungrig
>>
>>54039879
amen vad FAN är det här ett stående inslag i tråden nu eller
>>
>>54039993
ät?
>>
>>54039927
En pizza är väl typ 1500 kalorier, kan du inte träna bort det på ett pass?
>>
File: popcorn.webm (2 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
popcorn.webm
2 MB, 1920x1080
>>54039993
Ät popcorn
>>
Vad hände med SMR idag? Ännu en förlust?
>>
>>54039979
https://www.youtube.com/watch?v=p9OBf8f55tU
>>
>>54040070
Varje motgång stärker vårt motstånd.
>>
File: 1452521030320.jpg (23 KB, 446x362) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452521030320.jpg
23 KB, 446x362
>>54040025
>>54040043
har inget att äta
>>
>>54039927
Amishdieten.

1. Ät vad du vill.
2. Gå till alla platser du ska.
>>
File: leendehund.gif (2 MB, 294x210) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
leendehund.gif
2 MB, 294x210
>>54039993
Jag med favä

>dkn kom ihåg att jag köpte IKEAs micropizzor senaste gången jag var där
>>
>>54039436
https://www.youtube.com/watch?v=iQiW9qvLE-s
>>
File: 1442779028965s.jpg (8 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442779028965s.jpg
8 KB, 250x250
>>54040100
Sade Hitler också, *suck*
>>
>>54040070
ETT NÖDVÄNDIGT OFFER FÖR SVERIGE
HELL SEGER
>>
>>54040121
>dkn man måste börja gå nu för att ta sig till Jämtland innan träffen börjar
Svettigt värre.
>>
File: 1447334500780.jpg (104 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447334500780.jpg
104 KB, 1280x720
>>54040106
det finns alltid nåt att äta favä, vad har du hemma?

t. /ck/
>>
>>54039896
Jag gör det favä. Fast det beror på bilden. Men det är samma sak med 3Dbilder i ochför sig.
>>
>>54040124
IKEAs pizzaslajsar som dom säljer där är f1 h1 goda
>>
>>54040089
https://www.youtube.com/watch?v=L0bcRCCg01I

>dkn inget rymdimperium
>>
https://www.youtube.com/watch?v=6vYnas6q3Sg
>>
File: Aspect-Emperor.jpg (518 KB, 1440x792) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Aspect-Emperor.jpg
518 KB, 1440x792
>>54030992
Ja, och? En kortare utvärderingscykel är bättre än en längre. Konsten är att inte låta den ta för mycket resurser. (Och risken i att ha en för lång cykel torde väl vara uppenbar? ;D)

Med rätt längd på cykeln så blir du en riktigt fuktig migmigmästare. Resultaten kan variera.

>>54031286
Snygg! :D

>>54031736
>Eller har jag missat något?
Nej, du har sammanfattat det väl.

>>54039484
Sedan 80-talet har man dragit ned på badhuspersonalen med 40%. Vad kan det ha för konsekvenser, tror du? (Proffstips: Det farligaste med badhus är och förblir drunkningsrisken.) Har Sanandaji sagt något om det, eller är han bara möh kultur och möh prozentsatser?
>>
>dkn man vart tvungen att fråga morsan om en femtilapp för att man inte hade råd att köpa mat
Känns fel.
>>
>>54040205
>dkn slitna pizzaslajsar på khaosan i bangkok typ är dom godaste pizzaslajserna jag ätit

ostpizza är oironiskt bland det bästa som finns
>>
>>54040070
DE FÖRVÄNTAR SIG NÅGRA AV OSS I VRAKET BRODER
>>
hästcucken här. ställ era frågor...om ni nu har några
>>
>>54040250
Fbanon, snälla.
>>
File: Y4mtkFj.jpg (325 KB, 1280x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Y4mtkFj.jpg
325 KB, 1280x1920
>>54039436
https://www.youtube.com/watch?v=bxtRxraEBUc
>>
>>54040309
Hur känns en ST HÅ i pf???
>>
>>54040309
Varför har du behov av bekräftelse?
>>
File: trott pa din skit.png (192 KB, 362x507) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
trott pa din skit.png
192 KB, 362x507
>>54040309
>>
>dkn fick en tvåhundralapp idag
Den ser så jävla falsk ut, detta är fel
>>
>>54040245
https://www.youtube.com/watch?v=5poSw7tFLB4

>dkn inget enat slaviskt imperium
varför var väst tvungna att förstöra allt?
>>
File: 1453589129834.webm (2 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453589129834.webm
2 MB, 1280x720
BARA
>>
>>54040070
En seger för idealismen.

>>54040169
Snälla breva bilder när de ligger ned i det förtjusande underlaget medans polispajer till häst är bredvid.

>>54040160
>>54040100
Som sagt var...
>>
File: 1442563855295.jpg (49 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442563855295.jpg
49 KB, 500x500
snart ligger detta i min mage
t. 20 sekunder kvar
>>
>>54040309
Rider du? Har du någonsin funderat över hur en p(ponny)f känns runt din kuk?
>>
File: 1451601224451.jpg (156 KB, 663x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451601224451.jpg
156 KB, 663x960
>>54039436
https://www.youtube.com/watch?v=KGMZzRV3-Rk
>>
File: 1421630956717.png (1 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421630956717.png
1 MB, 1280x720
>>54040250
>>
>>54040353
passande att sverige trycker bokstavliga monopolpengar medan landet störtar ned i dass
>>
>>54040357
BARA KNULLA UPP VÅR KONTINENT FAMILJ

seriöst, det här kommer ju bara snabba på processen som leder fram till Fjärde Riket så egentligen borde vi inte klaga
>>
File: 1452371809817.jpg (93 KB, 589x547) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452371809817.jpg
93 KB, 589x547
>>54040353
varför ens byta sedlar?
De här nya ser ut som monopolpengar
>>
>>54040415
Europa kommer resa sig och få förintelsen att se ut som rena barnleken. Vad är det, 40 miljoner muslimer i Europa just nu? Fan grabbar, börja räkna ammunition.
>>
>>54040418
>dkn ingen jonathan pv
>>
>>54040412
Fbanon gjorde inget fel.
>>
>>54040336
man1, det han skrev + videon var för jävligt roligt favä.
Mer sådant måste hända
>>
>>54040364
fyfan vad gri vi
>>
>>54040415
Det är kul att du är optimistisk men jag tror inte på den där sovande jätten-teorin längre.
>>
>>54040364
Varför så lat? Tar bokstavligen mindre än en halvtimme att producera samma rätt från grunden.
>>
>>54040449
>antyder att vi behöver kulor

någon har visst glömt det inneboende BARBARIET
>>
vem /nuddar himlen/ här
>>
>>54040418
För att genom avsmak leda in folk i det kontantlösa samhället.
>>
Her favorite cousin Demetrius' reputable
Family history of gang banging did make me skeptical
But not enough to stop me from getting a nut
I wanna come over, what's up?
That's what I told her soon as this episode
>>
>>54040481
Vad har jag missat de senaste dagarna favä?
>>
>>54040457
MENADE INTE CITERA >>54040418 MED BÖGERIER
F'LÅT MANN1 ERE LUGNT LR??
>>
>>54040523
>a

>fucking

>moon
>>
>>54040357
Var är det där?
>>
>>54040490
det är gott
sluta

>>54040498
kanske borde sätta igång att lära mig
>>
busscucken här... tar emot och svara på frågor inom den närmaste halvtimmen
>>
File: CYv_DQNUsAAjytu.jpg (270 KB, 1024x1820) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CYv_DQNUsAAjytu.jpg
270 KB, 1024x1820
>>54040515
Är vi inte där redan? Minns inte senaste gången jag betalade med kontanter favä
>>
>>54040515
rödpillra mig om kontantlöshet

ett steg närmre total kontroll?
>>
>>54040552
nej
>>
>dkn om några år kommer torget vara en krigszon
>skott hörs över hela staden
>det brinner i fjärran
>el och vatten har slutat fungera sen länge sen
>konserverna börjar ta slut
>det fanns för många babbar och för få barbarer
VIF
>>
File: 34hfkzl.gif (2 MB, 247x182) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
34hfkzl.gif
2 MB, 247x182
>>54040552
Breva mer
>>
File: RAD.jpg (36 KB, 600x338) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
RAD.jpg
36 KB, 600x338
>>54040329
God smag. Og billede.
Hvad synes du om REAL FRIENDS? Glæder mig til 11 feb.
>>
>>54040580
https://www.youtube.com/watch?v=RCxkrKpdhNY
>>
anon här... tar emot och svara på frågor inom den närmaste halvtimmen
>>
Glassbilscucken. Här. Ni kanske kommer ihåg mig, ställ frågorna när ni har chansen.
>>
>>54040656
>t. mads cucksen
>>
AMA
>>
File: CZIG2joUAAA6q_B.jpg (66 KB, 600x751) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CZIG2joUAAA6q_B.jpg
66 KB, 600x751
>>54040656
>REAL FRIENDS

Schysst, Madlib en Gud
>>
>>54040449
kan jag gör mitt luftgevär till ett dödligt vapen, hjälper "trimma"?
>>
Anoncucken här
Jag vill bara säga att jag kommer INTE besvara några frågor
>>
lägenhetscucken här... morsan vägrar lämna lägenheten
>>
File: image_26.jpg (76 KB, 850x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image_26.jpg
76 KB, 850x400
Höftcucken här, hatar er alla. Dra åt helvete
>>
>>54040250
Som jag har saknat dig, Lennart
>>
>>54040765
Prova skjut dig själv först och se.
>>
>>54040613
bankerna kommer i princip äga dig
>>
>>54040613
Du äger fysiska valutor i ditt behåll. Du äger inte virtuella siffror ihos banken.
>>
Cuckcucken här, lite deppig över att jag inte hittat någon ny bra amatör biras video ikväll
>>
File: klas.jpg (215 KB, 616x596) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
klas.jpg
215 KB, 616x596
>>54040714
Ingen spurgte dig, Mahmoud Al-Kaffir Azeem.

>>54040763
Tror du albummet bliver ligeså godt som hans sidste? Yeezus var jo nærmest eksperimentelt i forhold til MBDTF, aner ikke hvad han har tænkt med Swish.
>>
Cuckcuckcucken här, jag ska köpa hamburgare nu
>>
Spendrupsanon här, ställ era frågor nu när ni har chansen.
>>
>>54040331
>>54040336
>>54040344
>>54040404
har lagt av med allt som med hästar och djur att göra
kollar nu på muslimer hellre favä
en sak till, ni som sa att häst var nästa steg till blacked. com hade rätt. Tankarna var nära med det blev aldrig av som tur.
>>
Arjeplogscucken här. Norrbotten är fortfarande vitt och invandringsfritt.
>>
>>54040821
>Antyder att bankerna inte kontrollerar dina kontanters värde

Byteshandel är det enda pålitliga
>>
File: tumblrbildpåg.jpg (53 KB, 900x597) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tumblrbildpåg.jpg
53 KB, 900x597
>>54040899
Skulle du göka med Mads dotter?
>>
>>54040790
hur ska jag göra det med ett långt bössa? blir bara konstigt , tror nog att jag avstår
>>
>>54040613
Det är ett steg närmre kommunism

resten av stegen kan an inte gå men personerna som vill ta stegen är blinda så de bryr sig inte
>>
>>54040610
Man skulle kunna tro det, men vi är fortfarande några tappra kämpar som hårdnackat biter oss fast i ett intuitivt system som har fungerat i många tusen år.
>>
>>54040775
>dkn man är lägenhetscucken
>dkn nån annan är lägenhetscucken nu
>>
>>54041004
Så kan det gå.
>>
File: 1450065865627.jpg (84 KB, 570x909) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450065865627.jpg
84 KB, 570x909
>>54040899
"Facts" var skräp (förhoppningsvis inte med på albumet) och "No more parties in LA" var medioker, om majoriteten av låtarna håller den nivån så lär det inte vara något vidare
>>
>>54041004
gröntexta din dag
>>
Söpoanoncuckcucken här. Ställ era frågor om min pf och söta mjuka rosa bröstvårtor.
>>
>>54041067
Vill du knulla mig eller ska du dra åt helvete?
>>
>>54041067
rannsaka dig själv?
>>
File: 1907779268.gif (2 MB, 235x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1907779268.gif
2 MB, 235x240
>>54040954
Helt bestemt.

>>54041055
Enig i Facts og No more parties in LA. Håber det ender godt.
>>
>>54040899
Jag såg dom på kebnekaise
>>
File: 1449182736902.jpg (84 KB, 607x608) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449182736902.jpg
84 KB, 607x608
>>54040993
>vi är fortfarande några tappra kämpar

haha aa
>>
På tal om stormisarna, jag tror att jag hittat en förklaring till varför de slogs polisen:

>Enligt Eva Nilsson fanns det inga motdemonstranter på platsen.

De är så präglade på att det skall finnas någon att slåss med att de slåss med första bästa.

>>54039538
>Kulturo Procentoji
Säger visst inte ett pip om att badhuspersonalen sedan 80-talet har skurits ned med 40%. Tydligen så har han inte fattat att i ett badhus är drunkningssolyckor den största faran.


>>54040777
>detta fuktiga /lit/-meme

>>54040924
Irrelevant. Ni är redan koloniserade. Läs om din Sara Lidman och du skall se.
>>
>>54041085
Du kan knula mig helst.

>>54041100
ja
>>
>>54041151
Knulla det här förbannade landet alltså. När var det senaste gången du var stolt över att vara svensk?
>>
File: 1453054514248.png (1 MB, 1098x1645) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453054514248.png
1 MB, 1098x1645
>dkn gjorde omelett med salami samt lite paprika
>>
>>54041182
När jag var typ 12 eller något
>>
>>54041179
Okej, bra, var ska vi ses? Kan hämta dig vid huddinge tågstation klockan ett imorron, bäst att du kommer.
>>
>>54041058
Nej jag gav mitt ord att inte bajsa upp tråden mer
FL;LI-fixat dock: fortf apatisk, ångest, föräldrarna skämmer bort mig
>>
File: 1440203619521.jpg (1 MB, 2048x1365) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440203619521.jpg
1 MB, 2048x1365
Hej. Är det här mystråden?
>>
>>54039879
Breva detta varje kväll!
>>
>dkn man kommer mysa med Valhall Stigande och Wilbur ville döda sig själv hela natten
F i l m k v ä l l
m e d
M a d s
>>
Nu har Finsk media också börjat rapportera om det växande stödet för SD. Elden stiger.
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2010053111765609_uu.shtml
>>
>>54041203
jag hoppas verkligen VERKLIGEN att du inte hade mjölk eller grädde i
>>
>>54039469
Heil Hitler, välkommen till helvetet.
>>
>>54040589
sålänge du inte är efterbliven så kan du följa ett recept utan att behöva kunna någonting i förväg.
>>
File: seger.png (77 KB, 600x249) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
seger.png
77 KB, 600x249
>>
File: 1453053982136.png (989 KB, 1026x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453053982136.png
989 KB, 1026x1536
>>54041326
Kom mot mig, hade också salt och peppar innan det var färdigstekt
#gangsta
>>
>>54041399
Din absoluta galning
>>
File: 1438258855137.gif (2 MB, 283x199) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438258855137.gif
2 MB, 283x199
>>54041367
>kommer aldrig någonsin att hända
>>
File: 1413753733662.jpg (103 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1413753733662.jpg
103 KB, 640x640
>Huddingebögen
Vilken skola
>>
>>54041267
gbg favä

>dkn anon inte kommer greppa mina höfter och stöta hårt upprepat
>>
>dkn man kommer göra älgstek imorgon
Nu har jag bestämt mig, ska ställa klockan på 6 och börja tina rackaren. Ska fullkomligt älska denna stek.
>>
>>54041323
>antyder att finnar förstår sig på saker
Nej, det gör de inte. Det är inte valår. Frågorna är felställda.

>möh regressionsanalys

Vad sägs om att matematikerna tar och regredierar till någonstans där vi slipper se dem?

>>54041367
Ja, segern ligger vid horisonten. Varje steg framåt och den går ett steg längre bort. :P
>>
>>54041494
>dkn läste älgskog
tänkte först kalla dig jävla nbög
>>
File: wejustdontknow.gif (1002 KB, 250x251) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wejustdontknow.gif
1002 KB, 250x251
>>54041443
>antyder att du faktiskt vet något om vad som försiggår

Men sitt och var dryg du, jag skulle föredra det
>>
>>54041323
Men du... det där handlar inte om SD din lilla gycklare
>>
File: 1452987219490.png (300 KB, 382x442) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452987219490.png
300 KB, 382x442
>>54039436
https://www.youtube.com/watch?v=0nPaljFIbmc
>>
Jag är epistemologiskt despondent
>>
File: 1444241702233.png (201 KB, 432x391) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444241702233.png
201 KB, 432x391
>man det inte finns några länder som börjar på T

förklara detta
>>
https://www.youtube.com/watch?v=fA6XcyXsxXU

Ser likadant ut i delar av malmö, göteborg och stockholm, blir inte kul för oss svenskar när ISIS rullar in.
>>
File: 1423476300271.jpg (79 KB, 500x625) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423476300271.jpg
79 KB, 500x625
>Jag är epistemologiskt despondent
>>
Min generation är knullad, vi börjar flumma strax efter vi slutat sport
Annorlunda och kanske dumma men aldrig skulle vi skjuta koks
Vissa dumma ungar dom tror vi pundar och bryr oss om vad dom tycker
Men du kan fråga oss om du undrar nåt och sen studsa runt på två krycker
>>
>dkn man inte har någon bra musik att lyssna på
Önskar jag hade en musiksmak favä.
>>
>>54041811
Tanzania.
>>
>>54040364
>>
>>54041740
ja me favä
>>
>>54041854
hej
>>
>>54041811
Transnistrien och kolla ditt landprivilegium
>>
>>54041818
hahahahha asså näää fyfan vad unfair du är, han var ju så oskyldig
>>
>>54041811
Tunisien?
t. kan bokstavligen inget om geografi
>>
>>54041176
>Kulturo Procentoji
>Säger visst inte ett pip om att badhuspersonalen sedan 80-talet har skurits ned med 40%. Tydligen så har han inte fattat att i ett badhus är drunkningssolyckor den största faran.
vad försöker du ens säga?
>>
>>54041953
>hahahahha asså näää fyfan vad unfair du är
Är du bög eller vad håller du på med
>>
>>54041811
Tchad
Turkiet
Turkmenistan
Tonga
Tuvalu

>>54041896
>Transnistrien
Inget land.
>>
>>54041811
Tajland.
>>
Breva svensk kultur.
Jag börjar: https://www.youtube.com/watch?v=waIHbCDlIig
>>
>>54041990
HAHAHAHA

läste i norrländsk dialekt *asg*
>>
File: 1423297392641.jpg (177 KB, 500x598) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423297392641.jpg
177 KB, 500x598
Hur blir man smal?
>>
File: 2kanal.png (201 KB, 1239x712) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2kanal.png
201 KB, 1239x712
>>54042021
KOLLA DITT JÄVLA LAND PRIVILEGIUM KVÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
>>
>>54042080
https://www.youtube.com/watch?v=l5O0c5KLvT8
>>
>>54042123
Ät mindre energi än vad du gör av med favä.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=rvwQHdW4evA
>>
>>54042123
Sluta äta så mycket min vän.
>>
Tadjikizstan
>>
>>54041985
https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/peterkadhammar/article22080499.ab

>Åke Roxberger, pensionerad veteran från Stockholms idrottsförvaltning, säger till mig att det är cirka 40 procent färre anställda på badhusen i dag jämfört med 1980-talet. Med nästan halverad personal samtidigt som staden växer blir naturligtvis möjligheten att övervaka och ingripa betydligt sämre.

>Desto viktigare då att skapa metoder för de problem som uppstår. Men i dag arbetar både myndigheter och företag inom betydligt snävare ekonomiska ramar. Polisens överkapacitet är sedan länge borta. Samtidigt har poliserna fått så mycket utrustning att de inte orkar patrullera till fots. Det låter som ett skämt men är precis vad polismästaren i Malmö sa till mig i höstas.

Detta kommer dock Svetto Bluffodinji inte att ta upp i sin "forskning". För då kommer man inte att bjuda in honom på frukostseminarier där han kan trycka ansiktet fullt med laxsnittar.
>>
>>54040954
jag skulle göka med mads
>>
File: 1383494743969.png (60 KB, 500x407) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1383494743969.png
60 KB, 500x407
>>54042196
>>54042169

Men då blir jag ju hungrig
>>
>>54042338
Hungern påminner dig om att du gör rätt. Ät några morötter om du känner dig hungrig.
>>
>>54042338
Om du har problem att somna hungrig och gärna ta en nattmacka så ät middag så sent som möjligt. Lättare att sitta vid dattan och vara hungrig än ligga och försöka sova
>>
>>54042338
Man vänjer sig -- till slut. Käka något med lite kalorier för att fylla ut, typ morötter och drick massor med vatten.
>>
>>54042338
Lite hunger har aldrig skadat någon.
>>
>>54042254
Måste ge dig ett (du) för den här impersonationen favä. Väldigt likt.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=bLnUJQut-kc

Dessa gentlemän glider in i din lägenhet och säger håll käften svennejävel och lyssna för att sedan börja spela musik.

Vad gör du?
>>
>>54042123
Kroppen behöver energi (kalorier) för att fungera.
Du stoppar i dig energi med mat.
Kroppen lagrar energiöverskott som fettvalkar.
Kroppen plockar energi från fettvalkarna när du har energiunderskott.

Resten kan du klura ut själv.
>>
File: 368759_Nimr-Nimr .jpg (18 KB, 650x365) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
368759_Nimr-Nimr .jpg
18 KB, 650x365
>>54042133
>någon försöker sprida Frihet i japanernas 2nd life, typ
>får det svaret
Underbart!

>>54042123
Bebisteg. Börja inte i "rätt" ända. Börja i "fel".

1) Rör på dig lite mer. Promenader är aldrig fel.

2) Bokför noga allt du köper för att stoppa i munnen. Skilj mellan mat och tilltugg. Låt det gå ett tag och spana siffrorna.

3) Köp en gammeldags badrumsvåg med visare.
>>
>dkn man tappade sin nivå 5-grupp i mörkaste hålan
Skulle inte gått in utan att ha uppgraderat allt innan .
Fan.
>>
>>54042123
Ät mindre och rör dig mer.
>>
>>54042254
vem fan drunnari Svenska badhus?

å vem härmar du?

>>54042429
vad håller han på med?
>>
File: åkeson1.jpg (1 MB, 1707x775) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
åkeson1.jpg
1 MB, 1707x775
Gutter hvornår får Jimmie sin drom for Sverige opfyldt?
>>
>>54042542
Haha aldrig min gode man.
>>
File: image.jpg (114 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
114 KB, 640x960
Hur vill du ha din vänsterpaj senpai?
>>
File: 1404794008544.gif (986 KB, 636x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1404794008544.gif
986 KB, 636x360
Vad lyssnar ni på?
https://youtu.be/7p5tWONPBp0
>>
>>54042542
Partierna kompromissar redan för att inte SD ska få mer makt favä
>>
hur vill ni ha ert europa familj
>>
>>54042539
Det är ju en Fbanonefterliknare.
>>
>>54042539
Försöker du räkna siffror med mig? Går inte. Tar du bort personal från ett ställe så kan du räkna med att det sker fler olyckor.

>>54042542
Vad intresserad av Sverige du är. Saknar du Kalmarunionen?
>>
>dkn ingen holk
HOLK
>>
>>54042542
SMÅ
VITA
>>
>>54042338
ät saker med lite energi som dämpar hungern

tex drick mycket vatten mellan måltider, varma måltider mättar mer än kalla, en skål gröt mättar mer än den skräpmat du stoppar i dig just nu

ett annat exempel är att en måltid på donken innehåller oerhört mycket kalorier men mättar inte ett skit
>>
>>54042434
påpekar att de inte behöver svära, kastar upp armarna och låter funkens stora svarta omfamna mig likt en anakonda
>>
>>54042673
skyller på den evige moren favä
>>
File: 1441927635.jpg (217 KB, 1280x670) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441927635.jpg
217 KB, 1280x670
>>54042593
>dkn demokrati er dodt pga. liberalisme og >nuværende år

>>54042667
Har bare ondt af jer, at skulle blive holdt gidsel i sit eget land.
>>
>>54042699
sjukt bögigt mannen
>>
>>54042586
https://www.youtube.com/watch?v=ZHwozD15n1s
>>
File: 112.jpg (49 KB, 600x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
112.jpg
49 KB, 600x1200
>dkn vodkan är slut
vilken vodka tycker ni är godast?
>>
>>54042621
Inte som det är idag men vilken nytta gör det att drömma
>>
File: 1444706864133.jpg (117 KB, 1024x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444706864133.jpg
117 KB, 1024x1024
bö ti
>>
>>54042714
liberalism > demokrati

B-)
>>
>>54042710
Han är alltid där.
>>
>>54042823
fick bånge favä
>>
>>54042801
Vodka smakar skit och det finns inget gott
>>
>>54042801
stolichnaya
>>
File: 1449571711766.jpg (22 KB, 605x454) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449571711766.jpg
22 KB, 605x454
>>54042827
>der er svenskere der faktisk har det sådan
Fy
>>
>>54042801
Tycker nog Absolut är godast. Har dock inte köpt den de senaste åren, vem fan har råd med det liksom?
>>
File: 1443504195539.gif (913 KB, 245x245) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443504195539.gif
913 KB, 245x245
>>54042854
bög
>>
Can I have some 1g's in the chat?
>>
>>54042827
>liberalism > demokrati
Hur tänker du nu?
>>
File: Stalin.jpg (33 KB, 300x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Stalin.jpg
33 KB, 300x360
>>54042586
https://youtu.be/mGHreYqeKXc[/embed]
>>
>>54042933
Säger du med oanständiga gifar på hårddisken
>>
>>54042694
>ett annat exempel är att en måltid på donken innehåller oerhört mycket kalorier men mättar inte ett skit

blev förvånad hur illa det är senaste gången jag käkade där, tryckte i mig en mcfeast med plusmeny och jag har fan blivit mättare av en skål mjölk och flingor.
>>
>>54042964
För att vissa saker går det inte att rösta om. Sossarna har länge haft schticken att "nu utvecklar vi demokratin med högre skatter".
>>
>>54041896
Jävlar vad jag vill åka till transnistrien
>>
File: 1448582724897.jpg (97 KB, 800x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448582724897.jpg
97 KB, 800x800
>>54043021
jvdk
mättnad != kaloriintag, vilket är r1 bra att veta om man vill gå ner i vikt
>>
File: knattedrake.png (363 KB, 822x1206) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
knattedrake.png
363 KB, 822x1206
>ska precis börja kolla på filmen
>datorn knullar upp sig så jag sitter istället i 50 jävla minuter med att fixa det och nu känns det lite för sent för att starta filmen
>>
File: 1440888272161.jpg (103 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440888272161.jpg
103 KB, 640x640
>dkn råkade somna
>>
File: 1441336954578.png (38 KB, 165x115) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441336954578.png
38 KB, 165x115
>40-tal nazistiska demonstranter gripna på Medborgarplatsen i Stockholm, gjorde utfall mot polisen
>>
Jämna: Runka
Udda: Ickerunka och sova
>>
>>54043262
>ickerunk
baserade siffror räddar anon från gyckel
>>
>dkn inga färdigheter för att bo inniskogen
>>
>>54043107
>jvdk

t. började kolla på conan men skulle surfa i 5 min
>>
>dkn lyssnar på Initial D-låtar
Blir så jävla hajpad, jag vill ut och göra saker fan
>>
>>54042879
den är faktiskt riktigt bra.
>>
>>54043034
Men anon, liberalism är inte ett styrelseskick öht.
>>
File: 1453543655531.png (52 KB, 994x1044) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453543655531.png
52 KB, 994x1044
>>54043250
>AUUWLLGLG DÖDA ALLA BLATTAR OCH JUDAR!!!
>>
File: Kaffe.jpg (169 KB, 624x987) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kaffe.jpg
169 KB, 624x987
>>54042586
https://www.youtube.com/watch?v=g42-EiOJfg8
>>
File: 1453150001223.png (760 KB, 678x643) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453150001223.png
760 KB, 678x643
>>54042980
https://www.youtube.com/watch?v=ExY1OA3RfT8
finns så sjukt mycket fuktig svensk kommunistmusik favä
>>
>>54043287
>antyder att det är svårt att skaffa

Skaffa bara en bok från scouterna

Problemet är främst att det är sjukt tråkigt att vara mitt ute i ingenstans mer än några dagar
>>
>>54043313
NIGHT
ON
FIRE
>>
File: g i ett nötskal.png (44 KB, 661x716) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
g i ett nötskal.png
44 KB, 661x716
>>54043107
Hoppas du använder MPV
>>
File: 140345908343.jpg (14 KB, 472x645) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
140345908343.jpg
14 KB, 472x645
Vad har ni för ögonfärg lads?

http://strawpoll.me/6622742
http://strawpoll.me/6622742
http://strawpoll.me/6622742
http://strawpoll.me/6622742
>>
File: smuggest.jpg (13 KB, 198x214) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
smuggest.jpg
13 KB, 198x214
>Pär Öberg som är talesman för Svenska motståndsrörelsen vill inte kommentera upploppet vid Medborgarplatsen eller svara på varför man gick till attack mot polisen.
>Varför inte?
>– Det är för att ni inte kallar vår ism för vad den är. Ni kallar oss för nazister och inte nationalsocialister, konstant.
>De gripna nazisterna förhörs under kvällen, därefter ska åklagare i varje enskilt fall ta ställning till om de ska anhållas för brott eller inte.
http://www.friatider.se/38-nazister-greps-efter-att-attack-mot-polisen
>>
File: 1453283449952.jpg (160 KB, 633x742) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453283449952.jpg
160 KB, 633x742
Ska man dygna eller försöka vakna i tid?
>>
>>54043510
Grön mästarras
>>
>>54043510
grå/gråblå favä
>>
>>54043250
Trodde väl att de var AFA i förklädnad.

Eller så tänkte de att om de går hem snällt så har de inget att tala om. Men tänk nu! Nu så har de lätt material till arga debattartiklar på Snömoddsfront i en 18 månaderl

>>54043363
>dkn ingen kaffepaj
Släng mig framför spårvagnen i Göteborg, Jesus.
>>
>>54043413
sant favä
https://www.youtube.com/watch?v=A47AOWt6RJ0 är nog min favorit
>>
File: absolutelysavage.png (190 KB, 396x337) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
absolutelysavage.png
190 KB, 396x337
>>54043524
tipp topp lmao
>>
File: 1452424516876.png (2 MB, 1280x1337) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452424516876.png
2 MB, 1280x1337
>>54043544
Bästa kaffepaj
>>
File: CY8BJDuWMAEbO91.jpg (68 KB, 1024x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CY8BJDuWMAEbO91.jpg
68 KB, 1024x576
>>54043544
Fbanon?
>>
>>54043524
Vem talar om för Öberg att "nazist" är en *tysk* sammandragning av nationalsocialist?
>>
File: 1454800883936.jpg (166 KB, 1600x1067) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454800883936.jpg
166 KB, 1600x1067
>>54043476
>inte mpdn
>inte mpc-hc med madvr
>>
>>54043510
Grön med en viss blå nyans f a v ä
>>
>någon skrattar åt stormbögarna
>stormbögen blir arg och brevar sin cuckporr
krukmakeri
>>
>>54043598
Jo, 2D är alltid bäst. Men >>54043363 är så söt att hon nästan är 2D. 2½D?

>>54043602
Om du vill så.
>>
>>54043524
Gissar att ett antal SMRare kommer bli radikaliserade av händelsen. Blir stora problem för polisen när invandrare, flyktingar och EU-migranters OCH svenskar går 100% kaosläge.
>>
File: 1452026784413.jpg (24 KB, 296x283) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452026784413.jpg
24 KB, 296x283
>de kanadensare
>>
>>54043698
ETT
JÄVLA
LÖV
>>
>>54043413
ladda upp dina dfws senpai :3
>>
>>54043591
Epic and original meme m8
>>
File: 1452427086078.jpg (353 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452427086078.jpg
353 KB, 1280x720
>>54043676
Jo, hon är ju inte en slyna som västerländska "kvinno"
>>
>>54043698
>han försöker få reaktioner från svenskar när han brevar videos från sitt hemland
till vilket syfte?
>>
File: 1439748500711.jpg (70 KB, 618x564) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439748500711.jpg
70 KB, 618x564
abloo bloo kvinnor är hemska min 2d är bättre
>>
File: upprörd general.png (442 KB, 842x469) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
upprörd general.png
442 KB, 842x469
>>54043721
>oironiskt sno bilder från en av trådens bästa brevare
>>
>>54043591
jag i mitten
>>
>>54043780
>de vitknektor, rostbiffarnas förkämpe
>>
File: Kängan.png (109 KB, 254x435) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kängan.png
109 KB, 254x435
>>54041176
>Fbanon är tillbaka, starkare än någonsin

Tack Jesus. Jag har saknat dig.
>>
File: 1452825324529.png (931 KB, 636x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452825324529.png
931 KB, 636x960
>>54043524
>Ni kallar oss för nazister och inte nationalsocialister, konstant
>De gripna nazisterna

lel

Han har väl rätt i att "nazist" friskt används för att negativt stämpla nationalistiska grupper och därmed smala av åsiktskorridoren till ett prydligt gott mot ont. Eftersom folk vet att nazister var onda, så måste SMR också onda ifall media hänvisar till dem som "nazister", även om rollspelande skinnskallar är relativt harmlösa och inte har mycket gemensamt med f.d NSDAP
>>
>>54043721
min själ får du inte satan

>>54043790
t-tack bror
>>
>dkn du kommer kunna klappa katter i VR inom några år
najs
>>
File: 1453495898428.jpg (58 KB, 474x548) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453495898428.jpg
58 KB, 474x548
>>54044111
>Allergicucken
>>
File: overall gay.jpg (428 KB, 750x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
overall gay.jpg
428 KB, 750x750
>>54043741
Men det skulle vara tråkigt om alla kvinnor var som >>54043363

Problemet är är den trista västerländska medelklasskvinnan. (Ni vet hon som går i taket när gammgossar åker till Thailand för att skaffa sig en 43-årig fru.) Här är de kvinnotyper vi kan fasa ut henne med.

1) Slöjfröknar
2) Andra ökenfröknar utan slöja men med svartare smink och stora tuttar
3) Gothlolitor
4) Andra gothdamer
5) Horor, strippor & porrskådisar
6) Butchiga flator
7) Indienpajer i sari
8) Ryttarinnor som inte tycker det är något att de råkade klämma tummen när de satte fast hästsläpet
>>
>anonymous stängde ner nordfront
lmao
>>
>>54044195
Nä, kan inte ha djur i min lägenhet bara :/
>>
File: 1446026345284.png (325 KB, 522x593) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446026345284.png
325 KB, 522x593
>>54044201
F B A N O N
B
A
N
O
N
>>
File: 1364208858008.jpg (11 KB, 384x288) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1364208858008.jpg
11 KB, 384x288
>>54044201
Det här var allt en ordentlig portion autism, är det fbanon eller smögen?
>>
File: 1453508579268.jpg (103 KB, 578x572) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453508579268.jpg
103 KB, 578x572
>>54044111
>404
>44
>111
>>
File: 1434816331264.gif (2 MB, 239x318) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434816331264.gif
2 MB, 239x318
>>54044195
>dkn allergisk mot katte men inte hunde
katte en skit
>>
>>54044105
Jo, men nu är det faktiskt så att de uttryckligen kallar sig för nationalsocialister. Inte socialkonservativa eller annat fjolleri. Alltså är de nazister.
>>
File: BLÅSTA.jpg (28 KB, 487x412) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BLÅSTA.jpg
28 KB, 487x412
>>54044206
>>
File: actual normies.png (581 KB, 504x902) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
actual normies.png
581 KB, 504x902
>>54043780
>>
File: 1448259242132.png (733 KB, 885x1075) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448259242132.png
733 KB, 885x1075
>>54044279
>Screw you, Hitler fan-boys
>>
Ge plats torrbollar, fuktigt material på ingång!
>>
>>54044257
>fbanon eller smögen

Fakking skojar du med mig mann1?
>>
>>54044206
Äh, de bara låtsas vara sänkta. Sedan kommer det några jättearga debattartiklar innan söndagkvällen som kan sammanfattas med "Ja, men...".

>>54044257
Men du kan väl tänka dig flera olika sorters kvinnor, ja? :P Titta på de vackra kvinnorna >>54044201
>>54043363
Ser de ut som några som läser Aftonbladet Kvinna och sedan får för sig att de är oolyyyyckligaaaaah?
>>
File: 1433107210402.jpg (31 KB, 302x440) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433107210402.jpg
31 KB, 302x440
Är det Fbanon eller någon autist som försöker efterlikna honom kl 01:26 en söndagnatt?
>>
>>54044448
Vet inte riktigt

>dkn han har svarat på ett av mina brev 3 gånger
>>
>>54043677
>en försvinnande liten minoritet tycker att läggas i snön är ett bra sätt att spendera sin Lördag på
>svenskar

Äh, jag har kommit på varför de gjorde som de gjorde. Samtidigt var det en antivåldsdemonstration på Sergels Torg. Så då gäller det att skapa större rubriker.

>>54044365
Någon som kan imitera honom?
>>
>>54044448
vad är skillnaden?
>>
File: 1370461255809.jpg (190 KB, 436x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1370461255809.jpg
190 KB, 436x600
>>54044448
Det är han, jag älskar det.
>>
>>54044267
Folkpartiet kallar sig för liberaler, Kongo en demokratisk republik, Özz Nûjen för komiker och Kommunals ledning för arbetarklassens förkämpar.
>>
>>54044537
Att >>54044448 är sur för att han missade >>54044444 ?
>>
>dkn det bara finns 7.6 miljoner svenskar
>>
>>54044578
Schysst brev Knivanon favä
>>
>>54044591
Men sverige har en mycket större befolkning än så :)
>>
>>54044581
Smögen är lite småsur nu när folk kommer tro att det är han som brevar när det är du
>>
>>54044578
Nej, nej och nej.

https://en.wikipedia.org/wiki/Nazism#Etymology

>The full name of Adolf Hitler's party was Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (National Socialist German Workers' Party; NSDAP). The shorthand Nazi was formed from the first two syllables of the German pronunciation of the word "national" (IPA: [na-tsi̯-o-ˈnaːl]).[2]

>The term was in use before the rise of the NSDAP as a colloquial and derogatory word for a backwards peasant, characterizing an awkward and clumsy person. It derived from Ignaz, being a shortened version of Ignatius,[3][4] a common name in Bavaria, the area from which the Nazis emerged. Opponents seized on this and shortened the first word of the party's name, Nationalsozialistische, to the dismissive "Nazi".[4][5][6][7]

>The NSDAP briefly adopted the Nazi designation, attempting to reappropriate the term, but soon gave up this effort and generally avoided it while in power.[5][6] The use of "Nazi Germany", "Nazi regime", and so on was popularized by German exiles abroad. From them, the term spread into other languages and was eventually brought back to Germany after World War II.[5]
>>
>>54044201
Bra brev, men jag hoppas verkligen inte att ordningen på listan har något att göra med hur prioriterat det är att införa den sortens kvinna. #8 är nämligen den solklart bästa och de vi behöver fler av pronto.
>>
File: 1449115356496.png (3 MB, 1860x1036) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449115356496.png
3 MB, 1860x1036
>dkn sitter och läser på bra sätt att primtalsfaktorisera stora tal
Tror inte de vill att man går full auts på första övningsuppgiften men det finns inga bromsar på detta tåg
>>
File: SontagNov1974Cr.jpg (24 KB, 274x247) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SontagNov1974Cr.jpg
24 KB, 274x247
>>54044741
Ingen speciell ordning. Alla av dem behövs. Sedan så finns det massa andra, t.ex. salta intellektuella som kan skriva något läsvärt när vi alla har försmäktat under modern svenska utan dragningskraft.

Men visst låter min plan bra?
>>
>>54044741
>#8
>inte #3/#4
dra åt fan med din kassa smak
>>
>>54044768
Okej Divinator
>>
File: 1451954896236.jpg (49 KB, 632x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451954896236.jpg
49 KB, 632x800
>>54044861
Också, kära Anon. Är det för få, eller bara en sort, så blir det bara tråkigt.

Här är en från #2.
>>
File: 1452451897644.png (844 KB, 1013x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452451897644.png
844 KB, 1013x676
Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda dom bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för dom dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
>>54044768
nämen fyfan tack för att du delade med dig
>>
Är Blade & Soul värt att tanka ner? Var hajp för typ 5 år sedan när det var beta i Korea, men nu ser det bara jävligt utdaterat ut
>>
File: 1446502506053.png (333 KB, 579x568) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446502506053.png
333 KB, 579x568
>>54044201
>dkn finns en #2 i min klass
>dkn man aldrig kommer VITA henne
>>
>>54044370
Vilken rank är du på CS?
>>
File: 1422529193514.jpg (83 KB, 755x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422529193514.jpg
83 KB, 755x768
>>54045032
jvdk
>>
>>54044201
1, 2, 8 och ett par 5 för att använda som kukvärmare, förstår inte vad resten ska vara bra till
>>
>>54044768
Du tänker rätt. Att ge folk för svåra uppgifter är ett gammalt sätt att nolla folk på. Typ "hämta ögonmåttet" eller "mata kölsvinet". Vad de inte räknar med är att förr eller senare så lyckas någon med det.

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/AchievementsInIgnorance

>In 1939, George Dantzig, a mathematics graduate student, arrived late in class and copied what he thought was homework written on the blackboard. After taking longer than usual to solve the problems, he apologized to his professor for his lateness and turned them in. What he didn't know was that what he copied wasn't homework but two unsolved statistics theorems, the proofs of which he published. To this day, colleges and professors will sometimes place previously unsolved problems like these in with other more mundane problems on "entrance exams" or other evaluative tests, just to see if some brilliant young student who hasn't heard about the problem not being solved yet can find a solution nobody else thought to try.
>>
File: 1445395016091.jpg (177 KB, 1000x833) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445395016091.jpg
177 KB, 1000x833
>>54045036
Spelar inte CS, tycker det är ganska tråkigt favä
>>
File: 1449176206654.jpg (2 MB, 2000x1334) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449176206654.jpg
2 MB, 2000x1334
>dkn ingen voe fv som rider på mitt nylle just nu
bdimsr
>>
File: 1450091677095.jpg (327 KB, 1334x2000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450091677095.jpg
327 KB, 1334x2000
>>54045147
jvdk
>>
>dkn faller i rank för att en kompis vägrar använda en AK
:/
>>
File: JDRL8866.jpg (342 KB, 800x1132) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
JDRL8866.jpg
342 KB, 800x1132
>>54045140
tönt
>>
File: 1431080116770.png (223 KB, 550x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431080116770.png
223 KB, 550x700
>>54044982
>antyder att SD inte är fullt med massa otäcka kvinnor som är ännu värre än medelklasskvinnorna

>>54045032
Bild.

>>54045090
Du skall inte förstå. Det är något som skall upplevas.
>>
File: 1446047392494.jpg (2 MB, 3088x4808) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446047392494.jpg
2 MB, 3088x4808
>>54045282
Har ingen bild favhö, om jag hade dig på knäpp så skulle du fått krypskott i höstas
>>
https://www.youtube.com/watch?v=olnFqRdcpwQ&feature=youtu.be
>>
>>54045374
Jag menade att bilden >>54045282 var min reaktionu~.
>>
File: 1443993338412.jpg (167 KB, 489x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443993338412.jpg
167 KB, 489x640
>>54045489
S-skyller på att jag är trött
>>
>>54045579
Grrr, vilken kvinna.
>>
File: yung smoke.png (251 KB, 352x381) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
yung smoke.png
251 KB, 352x381
Guld runt min handled, mobilen i fickan
Guld runt min handled, mobilen i fickan
Guld runt min handled, mobilen i fickan
Guld runt min handled, mobilen i fickan
>>
>>54045140
Mass Effect 3 då?
>>
File: 1439741847390.jpg (112 KB, 960x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439741847390.jpg
112 KB, 960x720
>>
File: 1445425242365.jpg (44 KB, 540x719) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445425242365.jpg
44 KB, 540x719
>>54045637
>dkn kommer aldrig uppleva att ha en beslöjad fv som är en riktig sexdemon
>>
File: uhh.png (298 KB, 600x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
uhh.png
298 KB, 600x512
>>54045678
>>
>>54045681
Ti-hi!: The Image

:3
>>
>smyger upp ur min varma säng för att slå en drill
>passerar förbi köket och får en snilleblixt
>rädar skafferiet och återvänder till sängen med ett stort glas lagom kall mjölk och 3 ballerinakakor

:3333333
>>
File: sowell1.png (500 KB, 1224x737) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sowell1.png
500 KB, 1224x737
>det finns socialister i tråden
>>
File: viper.jpg (36 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
viper.jpg
36 KB, 600x600
>>54045721
>>54045681
>MIDF
>>
File: 1448220828276.jpg (195 KB, 631x494) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448220828276.jpg
195 KB, 631x494
>>54045792
>det finns tripfags i tråden
>>
>>54045792
>det finns kapitalister i tråden
>>
>>54045825
>danmark

Köp en pölse och håll käften desu.

>>54045826

Ja det hoppas jag, frihet är nyckeln till allt.
>>
>>54045792
>dkn inget etniskt homogent socialistiskt paradis där man kan neeta fritt
>>
>>54045789
Har din negerfar heemat dig än, bögjävel?
>>
>>54045721
Men en fv som kan låtsas vara det?

>>54045738
Ja, på multiplay.

>dkn ingen turiansk fv
>>
File: 1423476971725.png (222 KB, 247x359) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423476971725.png
222 KB, 247x359
>frihet är nyckeln till allt
>>
>>54045923
Min far är inte neger utan vallonättling

Inte så stor skillnad men vissa är petiga av sig
>>
>>54045792
Kom med ngt nytt, man1. Storm storm storm storm stormistorm storm. Knas Blund är i modersknullande huset. Om du ha pengar han säga din mamma är jude. Storm storm storm storm storm stormelistorm storm. Knas Blund vill ha ett Noridiskt Rike.
>>
>>54045886
Tag Mehmud's kuk ud af munden, og tag trip af.
>>
File: 1452723352485.jpg (46 KB, 450x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452723352485.jpg
46 KB, 450x720
>>54045808
Det är inte MIDF att vilja ha en sötpaj fv favä

t. inte någon utav dem du svarar
>>
File: 1448476388561.jpg (80 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448476388561.jpg
80 KB, 640x640
>>54045886
>frihet
hehe mm fortsätt följa din matriella ideologi, gäller det samma för socialister desu wa
>>54045943
>dkn kommer aldrig ha en kristen ÖF att kunna rollspela det med
>>
File: 4head.png (481 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4head.png
481 KB, 900x900
>>54046011
>>
ny tråd

>>54046086
>>54046086
>>54046086
>>
>>54046093
Kan någon göra en tråd som inte är Facebook-nivå?
>>
>>54046045
Nåja, det kan nog gå med de flesta fröknar. Jag är glad över att slöjfröknarna äntlingen ser lite piffigare ut än hur de brukade.

Dock så måste jag säga att sari är klart överlägset när det gäller att ha den där balansen mellan att visa lite lagom retsamt.
Thread replies: 387
Thread images: 151
Thread DB ID: 471161[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.