[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråd
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 411
Thread images: 151
File: obligatorisk.png (1 MB, 829x1189) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
obligatorisk.png
1 MB, 829x1189
ÄTA?
DRICKA?
SPELA?
LYSSNA PÅ?
TITTA PÅ?
ANNAT KUL SOM SKER?
LÄSA? [email protected] life
>>
INGA RASISTER PÅ VÅRA GATOR FAVÄ HELL SEGER
>>
File: 1439950992469.jpg (195 KB, 960x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439950992469.jpg
195 KB, 960x640
Tredje för ingen fv
>>
File: 1424287959133.jpg (57 KB, 338x598) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424287959133.jpg
57 KB, 338x598
>>
ska ta mitt liv
>>
Haha oj råkade skapa tråden lite för tidigt men det gör inget va?
>>
File: yung smoke.png (251 KB, 352x381) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
yung smoke.png
251 KB, 352x381
>>54025660
>ÄTA?
SEMLOR!!!
>DRICKA?
Saft
>SPELA?
Vet inte än men vi får se :> probs LoL och nå h1z1
>LYSSNA PÅ?
Ingen aning
>TITTA PÅ?
BO EH
>ANNAT KUL SOM SKER?
bild
>LÄSA? [email protected] life
nope
>>
>>54025757
>kvinnokultingar
>>
vill ha fv favä
>>
File: 1444765556600.png (217 KB, 680x680) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444765556600.png
217 KB, 680x680
>dkn man aldrig hinner göra nya sverigetrådar längre för att en nybög alltid ska starta en innan reglerna tillåter det
>>
>>54025774
fakking träsköjd mann1 fanns det nå tråkigare
>>
>STORMSNORRAR
>>
>>54025824
rätt åt dig sidf/misaka
>>
>>54025660
>DRICKA?
Shandy Gaff (porter* + ginger ale) *Ale går också bra

>ÄTA?
>SPELA?
>LYSSNA PÅ?
>TITTA PÅ?
>ANNAT KUL SOM SKER?
>LÄSA? [email protected] life
Näh.

>>54025710
>Det är så uppenbart i efterhand.
Hur menar du?

>>54025757
Ultimata hovarhanden.
>>
>>54025774
Jävlar vilket mellanrum mellan pattarna
>>
>>54025867
tippar min fedora
>>
>>54025824
vem fan bryr sig autsmo
>>
>>54025814
>svenks polisbil
>flaggor från verkligheten
DET BÖRJAR GÅ ALLDELES FÖR LÅNGT NU
>>
Behövs mer tåhå favä
>>
File: 1403458345342.png (906 KB, 811x659) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1403458345342.png
906 KB, 811x659
>>54025856
>STORMSNORRAR
>FUCKING JÄVLA STORMSNORRAR
>>
>>54025800
>dkn ingen dvergfv
Det finns två heta dvergtrådar i /s/ och /hc/... :P
>>
File: Sid12-Ruta3-web.jpg (531 KB, 1880x665) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Sid12-Ruta3-web.jpg
531 KB, 1880x665
>>54025902
>>
>>54025824
>de rumpsmärtade cuckbrevaren
>>
>dkn ingen 2d fv
>>
>>54025850
>träslöjd
>tråkigt
Vi gjorde knivar, svärd, slangbellor och allt möjligt. Uppenbart att du är en utav bögarna som satt på syslöjden istället med flickorna
>>
>>54025938
>ankkvinnan

h-h1
>>
>>54025938
Kalle verkar vara lika upprörd som jag är
>>
File: 1319072147001.jpg (21 KB, 284x436) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1319072147001.jpg
21 KB, 284x436
>>54025850
Tala för dig själv. Jag gjorde en episk ljusstake av JÄRN.

>>54025896
Orkar inte stormsupa alla lördakvällar, manne mannelito.
>>
>>54026005
>>
>>54026036
KVÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
>>
File: ger upp.gif (10 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ger upp.gif
10 KB, 500x375
>>54025938
>dkn inga nya Don Rosa
>>
>>54025938
Samma scenario i bilden. Ankeborg, en stad grundad av ankor för ankor blir övertaget av främmande raselement som grisar, hundar och gåsar. HELL ANKA!
>>
File: Namnlös.png (8 KB, 530x182) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Namnlös.png
8 KB, 530x182
varje gång
>>
File: 14045387458.jpg (55 KB, 1119x703) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14045387458.jpg
55 KB, 1119x703
>>54025850
>läraren 40 IQ och trött och seg som fan
>20 killar i en liten slöjdsal
>ska du ha svarven, vänta 20 min
>ska du ha den här, vänta 20 min
>osv
>alla springer runt och slår varann och stoppar ner verktyg i folks väskor så folk får med sig hammare hem osv
>>
>>54025938
>>
>>54026077
>dkn ingen nyutgåva av Farbror Joakims Liv
>>
Jag äter ingenting.
Jag dricker vatten.
Jag spelar Regnbåg sex: belägring
Jag tittar på ingenting.
Jag läser Sanshiro av Natsume Soseki på engelska.
>>
>>54026077
>serien där Joakim upptäcker att hans släkt var tempelriddare
Topp jävla bra favä
>>
Shia eller sunni? Du måste välja något av dem.
>>
Rannsaka er själva
>>
>>54026187
>>54026200
passar bra
>>
>>54026187
Jag väljer sushi.
>>
>>54025856
>>54025924
>>54026175
Har ni roligt?
>>
>>54026187
>måste
haha aa mehmet
>>
File: 1437243848558.jpg (2 MB, 5312x2988) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437243848558.jpg
2 MB, 5312x2988
vad gör han?
>>
>>54026187
döden
>>
>>54026086
Du har visst inte läst något av Carl Barks, va? Där så förekommer de faktiskt riktiga människor, dvs inga nästan-människor med djurnosar.
>>
>ÄTA?

Pasta med chorizo, paprika, soltorkade tomater och vitlök i grädde. Mandelgifflar senare.

>DRICKA?

Pepsi MAX

>SPELA?

Dotes

>LYSSNA PÅ?

Reckful, Arteezy, Kenny Väst

>TITTA PÅ?

Reckful, Arteezy, Celeste

>ANNAT KUL SOM SKER?>LÄSA? [email protected] life

Sowell
>>
>>54026238
Förändrar ju inte faktum att Ankeborg tillhör ankorna.
>>
>>54026187
Nej, det måste jag inte.
>>
File: Alliance.jpg (101 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Alliance.jpg
101 KB, 600x600
>>54025660
>ÄTA?
Tyska chokladkakor som heter pickup
>DRICKA?
Öl, vaten, rödtjur
>SPELA?
Dota2, sc2, kanske något annat
>LYSSNA PÅ?
Det återstår att se
>TITTA PÅ?
Inget antagligen
>ANNAT KUL SOM SKER?
Jag har börjat singla slant för att ta beslut
>LÄSA? [email protected] life
20th century boys
>>
File: 1453472337578.jpg (304 KB, 1808x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453472337578.jpg
304 KB, 1808x1024
>>54026255
>Sowell
>>
File: 1450957215698.jpg (95 KB, 736x736) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450957215698.jpg
95 KB, 736x736
>>54026228
Han tränar på att buga inför sina muslimska överherrar såklart, din jävla rasist
>>
Om ni är intresserade av Don Rosa så finns här en bra dokumentär. Han berättar bland annat om varför han slutade teckna. Ganska sorglig favä.

Länken är privat så det går inte att söka efter den direkt på Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=MMtcvbmPkv8
>>
>>54026187
>inte Ibadi
Så mittfåra man kan vara då.
>>
File: arg kenny väst.jpg (62 KB, 625x352) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
arg kenny väst.jpg
62 KB, 625x352
>>54026358

Lite Schiff också favä

https://twitter.com/kanyewest/status/690493771213967360
>>
Kajsa Anka porr när?
>>
What do you Swedes think of these videos/this channel?
https://youtu.be/rOF89felo0E
https://youtu.be/nA9yjrqtWG0
I think he makes some valid points and comes to a good conclusion on a solution that everyone in Sweden should be able to agree upon.
Hopefully this time I can post in this thread about something political without causing a shitstorm.
>>
>>54026378
Tack anon, har kollat dutubdokumentärer hela dagen. Lägger till den i kön.
>>
File: DSC_0904.jpg (2 MB, 3872x2592) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_0904.jpg
2 MB, 3872x2592
NY DEMO JUST NU
FÖR ATT DEMONSTRERA MOT MASSGRIPANDET I STOCKHOLM
POLISEN PÅ AVSKEDSVAKT
>>
>>54026358
Sowell är så sööt! Jag vill ta hem honom till mamma! :3

>>54026367
Som Mulla Carolus Landsknekt, Mulla Jonte Bredengren och Mulla Kristedræper Jotunbergen? >>54026175
>>
>>54026447
HELL SEGER!
>>
>>54026358
Med tanke på hur jävla konservativ sowell är tycker jag det är ganska anmärkningsvärt att han gick med på att skriva saker i en sådan uppenbar etablissemangsattack på Trump. Såpass nyfiken att jag faktiskt vill se ifall den artikel han skrivit går att ladda ned.
>>
>>54026427
http://img.rule34.xxx//images/309/50d2517fbac7dd7f18f23aef9e03c934f041d8a2.jpg
>>
File: judelaw.jpg (36 KB, 306x438) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
judelaw.jpg
36 KB, 306x438
Kan man på allvar göra något åt håravfall om det är på framsidan. Har typ som Jude Law nu.
>>
>>54025860
JHAHAHAHAHAHAHAHAHAH DET ÄR SIDF XDDDDDDDDD SKYLL PÅ SIDF JAGJAGET XXDDDD BÄSTA JAGJAGET XDDDD
>>
>>54026532
vad tror du
>>
File: VYUNKP5_1_.jpg (46 KB, 1000x538) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
VYUNKP5_1_.jpg
46 KB, 1000x538
>>54026528
>>
>>54026428
Han är ganska okunnig/ny till politk men kul att många lyssnar på honom antar jag.
>>
>>54026532
Stackars Jude, han var så snygg när han hade fint hår :(
>>
>folk som inte vill flytta till nårrland
>>
>>54026536
Det var du som spammade negerporr senast ju för att du inte fick göra tråden, jävla dampunge
>>
>>54026447
Bra att de vaktar den överblivna julgranen och det där trädet.
>>
>>54026518
Ptja, om du är så nyfiken så kan du ju alltid - du vet - googla.
>>
>>54026528
>fjädrarna
>>
>>54026518
Undrar vad han tycker om Beck? Sowell är en hederlig intellektuell. Beck är obehandlad ADHD.
>>
>>54026618
Knulla av, vi är fulla

behövs it mer bögar här
>>
>>54026553
Jag vet inte varför jag frågar. Läser en massa skit om mediciner men det verkar mest vara för uppe på skallen och dessutom massa äckliga bi-effekter.

>>54026581
Han är ju fortfarande snygg pga det ansiktet och den käken. Jag ser typ ut som JW fast inte tjock.
>>
File: smugjak.png (18 KB, 640x712) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
smugjak.png
18 KB, 640x712
>>54026638
>kvinnliga poliser
>>
File: 1408829800452.png (350 KB, 541x623) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408829800452.png
350 KB, 541x623
>>54025623
>dkn ingen järnpillrad fv
>>
>>54026428
I fairly enjoy his content of videos on certain topics.
>>
File: 1444656181695.jpg (59 KB, 616x596) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444656181695.jpg
59 KB, 616x596
>>54026187
>ställer en seriös fråga
>ingen ger ett seriöst svar
>>
>>54026636
JAPP XDDDD DET VAR JAG XXDDDD DE E SIDF XDDDD
>>
File: 1440927123435.jpg (6 KB, 151x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440927123435.jpg
6 KB, 151x200
>>54026758
>en seriös fråga
>>
File: 1449253264965.png (58 KB, 1500x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449253264965.png
58 KB, 1500x1000
>klistermärkesuppsättningar, banderoller, sprayningar och affischeringar
Ni klagar.
>förstör för degenererade konstutställningar
Ni klagar.
>medborgargarden för att slå ner invandrarupplopp
Ni klagar.
>kampsportsträningar, föreläsningar, och studiecirklar
Ni klagar.
>partibildning och parlamentariskt arbete
Ni klagar.
>demonstrationer
Ni klagar.

Fega avskum. Gör något bättre själva eller håll käften. De måste vara en jävligt bekväm ursäkt att använda kritik som en ursäkt till att inte göra något själv. Hur fan tror ni det skulle gå om organisationen började attackera dömda våldtäktsmän och liknande för att sedan skriva om det på Nordfront som ni föreslår? Hela organisationen hade förbjudits och alla inblandade hade fängslats. Tänk efter innan ni kommer med er ogenomtänkta värdelösa "kritik".
>>
File: 1453155365786.png (346 KB, 885x1075) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453155365786.png
346 KB, 885x1075
>köpte blodpudding
>glömde lingonsylten
>>
>>54026428
Insufferable Yugo faggot, only 15 year olds like him
>>
File: image.png (195 KB, 800x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
195 KB, 800x400
>>54026528
>det finns folk som runkar till detta
>>
>>54026731
>bokstavligen fullt av kommunister
>gnälla
>>
File: tip.jpg (76 KB, 624x587) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tip.jpg
76 KB, 624x587
>Fega avskum. Gör något bättre själva eller håll käften. De måste vara en jävligt bekväm ursäkt att använda kritik som en ursäkt till att inte göra något själv. Hur fan tror ni det skulle gå om organisationen började attackera dömda våldtäktsmän och liknande för att sedan skriva om det på Nordfront som ni föreslår? Hela organisationen hade förbjudits och alla inblandade hade fängslats. Tänk efter innan ni kommer med er ogenomtänkta värdelösa "kritik".
>>
>>54026737
Undrar vilka tankar som for genom de förvirrade stormsnorrarnas adrenalinstungna skallar då?

Och med tanke på vilket väder det är så hipp hurra för stormsnorrarnas förmåga att inte ha kunnat valt en dag med vidrigare underlag att ligga på. Ett par stormsnorrar ligger ju ute i gatan där snöslasket alltid är halvflytande och rejält avgasmättat.
>>
File: 1453493272593.jpg (219 KB, 616x596) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453493272593.jpg
219 KB, 616x596
>>54026831
Detta.
>>
File: 1445899630707.gif (2 MB, 312x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445899630707.gif
2 MB, 312x250
>>54026914
>>
>>54026736
folk har inte håravfall för skojs skull
>>
>>54026831
>>partibildning och parlamentariskt arbete
Inte ens stormisarna tar det seriöst, varför ska någon annan?
>>
>>54026943
Så du menar att allt är bluff? Hårtransplantationer är väl bekräftade att fungera dock?
>>
>>54026831
håller med 100% och jag är inte ens stormbög
klaga inte på folk som är emot invandringen om ni inte gör nåt själva
>>
>dkn ett halvt kilo kött och mjöd till middag
Är jag barbar än?
>>
File: 1416716706039.jpg (208 KB, 754x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416716706039.jpg
208 KB, 754x1024
>dkn inga lår att klämma på just nu
>>
>>54026831
De enda som klagar är ju de som ogillar er förstår du väl. De är vänsterdrägg.
>>
File: 1452087764390.jpg (1 MB, 2048x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452087764390.jpg
1 MB, 2048x1536
>>54026831
>>
>>54026899
jag själv är vänsterpartist så men inte av samma anledning som ni bögar från söder är det
>>
>>54026638
>simhall

Typiskt stormbögar. :^3
>>
>>54026831
>Ni klagar.
Det var en kommunist som skrev 100 brev. Sluta vara så känslig.
>>
>>54026950
Att inte räkna med seger via demokratin betyder inte att man inte tar det seriöst. Partiet utgör ytterligare en plattform att nå ut till folk från.

>>54027042
Jag är inte ens medlem men jag sympatiserar starkt med NMR och har stor respekt för dem.
>>
>>54026844
Fan gör du här då? Spring ut och köp, omedelbums!
>>
File: Aldo tip.webm (173 KB, 330x440) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Aldo tip.webm
173 KB, 330x440
>Fega avskum. Gör något bättre själva eller håll käften. De måste vara en jävligt bekväm ursäkt att använda kritik som en ursäkt till att inte göra något själv. Hur fan tror ni det skulle gå om organisationen började attackera dömda våldtäktsmän och liknande för att sedan skriva om det på Nordfront som ni föreslår? Hela organisationen hade förbjudits och alla inblandade hade fängslats. Tänk efter innan ni kommer med er ogenomtänkta värdelösa "kritik".
>>
>>54026532
>Kan man på allvar göra något åt håravfall om det är på framsidan
Man kanske skulle kunna genomgå hårtransplantation för att bevara den där lilla ön längst fram. Den gör rätt stor skillnad favä. Men jag vet inte hur det kan komma att se ut när man har tappat resten av håret.
>>
>>54027079
Bra spanat, kamrat. :3
>>
>>54026995
>Hårtransplantationer är väl bekräftade att fungera dock
haha aa
>>
File: Trött.jpg (117 KB, 810x608) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Trött.jpg
117 KB, 810x608
https://www.youtube.com/watch?v=uqcTVVUFnKQ
>>
>>54027127
Ja? Hårtransplantation fungerar, är du dum i huvudet eller?
>>
>>54027178
Fick du/han någonsin hem sin negresstuttfv från staterna?
>>
>>54027108
>>54027127
>mentalsjuka kan byta kön
>folk som lider av detta kan inte få tillbaka sitt hår

BARA
>>
>>54027204
>filnamnet
Sök hjälp för din autism Herr Lindholm.
>>
Nordfront är ju nere så hur får ni nyheter om att dom är ute i Sthlm just nu?
>>
>>54026831
> t. Claes Lundh, Sveriges största hanrej
>>
>>54027127
Nu är jag ingen expert men hårtransplantation innebär väl att man bokstavligen sätter dit nya hårsäckar på skallen? Sedan att det ser mer skit ut än att vara flintis är en annan sak, men fungerar gör det väl.
>>
File: 1453228637195.gif (452 KB, 200x153) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453228637195.gif
452 KB, 200x153
>Fbanon är tillbaka
PRISA JESUS
>>
Polistöntarna är rädda för att ingripa mot invandrare, töntarna kan då bli kallade rasister.
Så töntarna tar istället ut sin ilska på SMR, väldigt modigt.
>>
>>54027249
>nordfront är det enda sättet atorminformation förmedlas på
>>
>>54026899
Bevisa att du är riktiga narcissus
>>
>dkn slängde en snöboll i skallen på en polis idag

Jävla svin
>>
>>54027183
Det fungerar rätt dåligt dock. Dels på grund av det kan leda till iögonfallande tunnt hår på andra delar av huvudet och dels på grund av det inte går att placera transplanterat hår lika tätt som naturligt växande. Det kan som mest göra en lite mindre tunnhårig.
>>
File: diversity.jpg (60 KB, 850x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
diversity.jpg
60 KB, 850x400
>>54026358
Sowell er basert.
>>
>>54027315
Ja, att ens ge blöjnasisterna en tanke är ju onödigt.
>>
File: 1450835044528.png (233 KB, 397x402) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450835044528.png
233 KB, 397x402
>>54027178
>Anon med hoodrat fv från Baltimore

lel, jag hade glömt. Undrar om det är han som spammar om WM/BF
>>
>>54027328
Bild på Falkanon, tagen för 25 sekunder sedan.
>>
>>54027365
Bra jobbat Anon
>>
>>54027222
>byta kön
>>
>>54025660
Vad händer här då?
>>
>>54027410
>röka inomhus
Är linköping dekadensens grund noll?
>>
>>54027441
*släpper ut ett slynigt stön och biter mig i underläppen*
ja vad vill du göra sötnos?
>>
>>54027463
>ens bry sig
Etablissemangets slav lmao
>>
>>54027096
Orkar inte, kan det inte funka utan?
>>
>>54027487
Kondensera?
>>
File: 1448568603348.jpg (23 KB, 696x462) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448568603348.jpg
23 KB, 696x462
>>54027410
>dkn du aldrig kommer att få vara med och gängsmälla Narcissus fv

>>54027463
Ja
>>
>>54027463
>röka öht
Ja, ja! Duktiga Goyims! Ge oss pengar och dö på köpet!
>>
>>54027410
>däcka klockan åtta på kvällen

Vad menade han med detta?
>>
>Fgea auksvm Gör nogåt btträe själva eller hlål kftäen De måste vara en jiälgvt beäkvm uksärt att aädnnva kiitrk som en uksärt tlil att inte göra något säjlv Hur fan torr ni det skulle gå om oingtioraesann brdajöe artteakca dmdöa vlkttdmäsåän och laidnkne för att seadn sivkra om det på Ndroronft som ni flåeösrr Hlea oosniieagtnran hdae fjöbtrudis och alla innlbaddae hdae fagätsnls Tänk eeftr innan ni kmeomr med er ontägonemkta vdsölärea ktirik
>>
>>54027441
Sen när är ni unbannade?
>>
>>
>>54027280
>Sedan att det ser mer skit ut
>fungerar
på vilket sätt fungerar det då
>>
File: 006n_0.jpg (575 KB, 777x1195) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
006n_0.jpg
575 KB, 777x1195
>dkn ingen kirinofv
>>
>>54027498
Varför har du varit borta från tråden i typ 2 veckor?
>>
>>54027410
>somna med ciggen i handen
VIFIF
>>
>>54027390
Å andra sidan är borgarna lite väl fixerade vid ekonomi och statsvetenskap för sitt eget bästa.

Kul fakta. Öppna kanalen i Sthlm har två partier som sänder program där. Det ena är knäppisarna i EAP. Det andra är Miljöpartiet. Klart som fan att det finns massa miljöpartister i TV-huset - för de vet hur man gör teve.
>>
>>54027576
Har 4chan guldpass, bög
>>
File: camelblå.jpg (124 KB, 449x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
camelblå.jpg
124 KB, 449x600
>>54027546
lmao nörd
>>
File: 1417643217654.jpg (130 KB, 968x1452) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417643217654.jpg
130 KB, 968x1452
Hvordan er ökonomien deres nå om dagen Svearriket?
>>
>>54027652
>, bög
oj
>>
>>54027647
>Kul fakta.
FBANON
B
A
N
O
N
>>
>>54027662
>nörd
>NÖRD
J O N T E
>>
File: 1437954823452.jpg (84 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437954823452.jpg
84 KB, 1280x720
>dkn lyssnar på "Vocal Trance Hits 2015" och spelar Diablo 3

Hur plebbiga är ni ikväll?
>>
>>54027594
ÄLGFIX
>>
File: F B A N O N.jpg (62 KB, 436x402) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
F B A N O N.jpg
62 KB, 436x402
>>54027647
>>
File: 1447176785931.png (333 KB, 518x704) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447176785931.png
333 KB, 518x704
>>54027662
>camel
Visste att du var bög men inte feminin bög
>>
File: syrian lannister.jpg (106 KB, 535x949) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
syrian lannister.jpg
106 KB, 535x949
>>54027677
Gud vilde
>>
File: yChlOs6.jpg (98 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
yChlOs6.jpg
98 KB, 640x640
>>54027365
Hell seger favä
>>
>>54027666
Ladorna är tomma min vän.
>>
>>54027537
>dkn kommer aldrig ha gruppsex med anon
Antar helt enkelt att du är snygg :^)

>>54027553
Han yrade om någon spansk motsvarighet till Efukt och zonade ur när vi började snacka om Lacuna Coil.
>>
>>54027729
Fan är det för fel på camel nudå?
>>
Jag har vart genom öknen på en häst utan namn
Kändes bra att slippa regnet
>>
File: 1453575834975.jpg (213 KB, 440x532) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453575834975.jpg
213 KB, 440x532
>>54027647
>dkn fbanon är tillbaka
>>
>>54027734
Ser jag fel eller är den där cigarren inte tänd?
>>
>>54027610
Har varit upptagen med plugg, flytt och pseudonbögande.
>>
File: 1429529008801.jpg (81 KB, 940x940) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429529008801.jpg
81 KB, 940x940
Gå och köpa chips innan affären stänger j/n?
>>
>>54027244
>>
File: 1452987219490.png (300 KB, 382x442) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452987219490.png
300 KB, 382x442
>>54027647
vill bli som fbanon när jag är stor favä
>>
>>54027812
>flytt
lämnat korridoren?
>>
>>54027519
Äppelmos kan jag tänka mig, men det är ett långskott.

Allt annat enbart på fyllan, om ens det.

Lika bra att du svälter.
>>
>>54027808
Tänker alltid på gta san andreas när jag hör den.
>>
>>54027814
n, impulse köp inget
>>
File: 1427746355299.jpg (417 KB, 1418x934) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427746355299.jpg
417 KB, 1418x934
>>54027794
Det är för feminina bögar, lucky strike eller silver är till för män
>>
>>54027794
bokstavligt talat ingenting

>>54027729
>säger han och brevar 2d

>>54027703
k nörd
>>
File: sosadandbanal.jpg (42 KB, 290x289) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sosadandbanal.jpg
42 KB, 290x289
>>54027825
>>
File: 1453575950773.jpg (199 KB, 450x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453575950773.jpg
199 KB, 450x600
>>54027817
Din smak när det kommer till jagjag är nästan lika torr som kassörskan på ICA blir när du vaggar fram och ska skämta med henne om Sydafrikas postkoloniala litteratur (och hur det påverkar Moderaternas jordbrukspolitik)
>>
Aha hur fyllebrevar man då hhaa?
>>
File: anything.jpg (205 KB, 500x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
anything.jpg
205 KB, 500x512
>>54027576
Varför blev "vi" bannade förresten?
Var afk i några månader, när jag återvände var ISP:n blockad...
>>
>oironiskt röka cigg när man kan blasera
>>
>>54027814
jämna: j
ojämna: n
>>
>>54027814
nej ditt jävla fetto
>>
Visste ni att som kille med håravfall kan du omöjligt få fv i Asien eller Sydamerika då unga män inte tappar hår där och du kommer bara skrämma dem med ditt ungdomliga ansikte men 90-åriga hårfäste. I väst är du ju körd på fv ändå annars hade du nog inte brevat här.

Bara 21 år gammal och redan dömd till ett liv i ensamhet.
>>
>>54027814
Köp inte chips. Det är xenoöstrogen i svenska chips. Inte undra på att alla blir cuckolds och feminstiska slavar.
>>
>>54027918
Påminn mig igen varför Zola snubblar
>>
>>54027967
>Visste ni att som kille med håravfall kan du omöjligt få fv

Ja.
>>
KAN FINLAND SNÄLLA ERÖVRA OSS MED SIN STORA STARKA ARMÉ, JAG VILL BLI SLAV TILL FINLAND, SNÄLLA FINLAND KOM OCH RÄDDA MIG!! JAG VILL INTE VARA SVENSK LÄNGRE!
>>
File: 14039583456.jpg (59 KB, 331x319) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14039583456.jpg
59 KB, 331x319
>>54028007
>de stormsnorrar
>>
>>54027315
>Polistöntarna är rädda för att ingripa mot invandrare, töntarna kan då bli kallade rasister.
>Så töntarna tar istället ut sin ilska på SMR, väldigt modigt.
Nej, snuten har stoppat för mycket vinägerchips i sina cargobyxor. Så de får ont i fötterna om de fotpatrullerar.

Men när stormsnorrarna dels har en oanmäld demonstration och dels går till anfall mot polisen...vad tycker du att polisen skulle ha gjort då? Gömt sig på dass eller öppnat verkanseld?
>>
File: 1451141890075.png (144 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451141890075.png
144 KB, 600x600
>>54028000
För att märka ur kvalitétsbrev
>>
>dkn inte arab så man kan få en statlig saktionerad loli i sverige

http://www.sydsvenskan.se/sverige/59-flickor-tillats-att-bo-med-man/
>>
>>54028000
Uppmärksamhetshorande kommunistjävel som borde skjutas.
>>
>>54028000
Så att folk kan se mitt namn och veta att det är ett kvalitetsbrev som väntar. :3
>>
File: tpu.png (726 KB, 655x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tpu.png
726 KB, 655x800
>>54027745
>Han yrade om någon spansk motsvarighet till Efukt

Se till att fixa länken till detta

frågar åt en kollega
>>
File: smug sabel.jpg (355 KB, 774x880) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
smug sabel.jpg
355 KB, 774x880
>inte röka camel blå
>inte vara som Rost
>>
File: 1453576374215.png (56 KB, 405x699) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453576374215.png
56 KB, 405x699
>>54028042
Stormsnorrar och anfall, ja det kan man ju lugnt säga. Vill du förresten veta vad jag menar med den referensen innan du somnar? Jo, såhär är det, SA hade successivt skaffat sig mer väpnad makt och därmed inflytande i den tyska staten efter Hitlers utnämning till rikskansler den 30 januari 1933. Det är svårt att skilja på födoinsamling och jordbruk. De äldsta kvarlämningarna av förädlade grödor kommer från 9000-talet f.Kr. Vete, råg och flera andra viktiga grödor härstammar från Mellanöstern, och odlades i stor skala i Bördiga halvmånen och Nildalen. Mitt i all denna filmprocess blev Bergman 25 år gammal utsedd till rekordung chef för Helsingborgs stadsteater den 6 april 1944. Till Malmö knöt han större delen av sin blivande stamtrupp av skådespelare och här regisserade han en uppmärksammad blandning uppsättningar, som Hjalmar Bergmans Sagan, Goethes Faust, August Strindbergs Kronbruden, Spöksonaten och Erik XIV, Molières Misantropen, Henrik Ibsens Peer Gynt, folklustspelet Värmlänningarna och Franz Lehárs operett Glada änkan med Gaby Stenberg.
>>
>>54027814
Köp skiten, skit i vad andra tycker.
>>
>>54027967
Kan du inte få skägg heller?
>>
File: 1452786424689.png (161 KB, 318x292) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452786424689.png
161 KB, 318x292
>>54027882
har en hel mapp med davve forström wendin nu
i hela min 4kanalkarriär har jag aldrig varit så dedikerad
det är ganska kul ändå
>>
>>54028045
Jvdk
>>
>>54027856
Bor med en gammal kompis och min fv nu. Blir mindre tid för 4kanalen och liknande, men på det hela taget är det nog bra ändå. Billigare hyra och så.
>>
>>54028003
Det är så hemskt. Jag var sen i puberteten också så utvecklade ingen sexualitet förrän jag var typ 16. Sedan var jag liten och tanig fram tills jag var 19 och då började håravfallet.

Fick aldrig något liv. Till och med gatubarn i Indien har ett bättre liv än mig.
>>
>>54027890
>2014 års sega copypasta
Trump, rädda oss.
>>
Anon: Lel <<nordfrontlänk>>

Fbanon: Se där ja, stormbögar är ute och springer igen. Men det är klart, det är ett tag sedan skoljoggen nu, så de måste väl ut förstås.

Anon: SMR är nästan alltid ute på aktiviteter, mann1. >fbanon

Fbanon: Vad dumt. Vet de inte om att Preussen var en relativt lukrativ stat?

Anon: Vad har Preussen med något att göra?

Fbanon: Preussen hade inga radikala stormbögar, de drack mest té och ägnade sig åt politik.

Anon: Alltså, lilla du. Det där har ingenting med min länk att göra.

Fbanon: Vilket korkat missförstånd. Putin tjänar på politisk instabilitet, för det håller oljepriserna uppe. Skulle det kaosa till sig i Sverige så vore det snarast tjänstefel av honom att inte lägga sig i.

Anon: Men vad i helvete har Putin med detta att göra?

Fbanon: Oj, där var det visst en till kunskapslucka som måste fyllas i. Jo, du förstår. Sverige under efterkrigstiden var ganska bra, trots att sossarna skulle tvinga fram det där berömda Framsteget.

Anon: MEN VAD SÄGER DU ENS?

Fbanon: Är du så korkad att du inte kan förstå relevansen av Sydafrikas postkoloniala litteratur och hur det påverkar Moderaternas jordbrukspolitik?

Anon: ... Jag drar nu.

Fbanon: Gör du det, men glöm inte släcka dina byxor. De började visst brinna.
>>
File: 15_1.jpg (79 KB, 600x920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
15_1.jpg
79 KB, 600x920
Hade ni en äldre dam?
>>
>>54028140
>Bor med en gammal kompis och min fv nu
KVÄÄÄÄÄ LÄMNA TRÅDEN
>>
>>54028086
Hur fan ska jag lyckas med det? Han ligger ju och sover.
>>
>>54026736
>Jag ser typ ut som JW fast inte tjock.
Antyder du att JW är tjock?
>>
File: drugsman.jpg (19 KB, 460x345) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
drugsman.jpg
19 KB, 460x345
>>54028123
>davve forström wendin
>>
File: Naseem.png (561 KB, 654x669) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Naseem.png
561 KB, 654x669
>>54028173
Stormbög BTFO
>>
>>54028114
Kan få ett fjunigt nackskägg.
>>
>>54028179
>dkn ingen milf kk
>>
>>54028152
>Till och med gatubarn i Indien har ett bättre liv än mig.
Undernärda och offer för massa saker?
>>
>>54028179
Har redan fem, varav tre stycken jag inte skäms för att berätta om.
>>
File: Prussia.png (98 KB, 800x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Prussia.png
98 KB, 800x480
>>54028173
>Preussen hade inga radikala stormbögar, de drack mest té och ägnade sig åt politik.
Varför var Preussen så baserat?
>>
>>54028179
Hade dig bror
>>
>>54028179
Hårt och länge
>>
File: lts2.png (188 KB, 243x407) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lts2.png
188 KB, 243x407
>>54028199
Jo men han är la knappast död. Väck honom eller fråga när han vaknar av sig själv lmao
>>
File: devon-jade-04.jpg (221 KB, 1600x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
devon-jade-04.jpg
221 KB, 1600x1200
>>54027666
Önskar det här var min flickvän
>>
>>54028140
varför brevade du rumpa?
>>
File: 1452702713423.jpg (73 KB, 500x746) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452702713423.jpg
73 KB, 500x746
>>54028369
jvdf
>>
Smacka' ni? Smacka' ni?
>>
File: 1409483065807.jpg (222 KB, 752x1062) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409483065807.jpg
222 KB, 752x1062
Önskar det här var min flickvän
>>
File: Spiessrutenlauf.gif (53 KB, 589x444) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Spiessrutenlauf.gif
53 KB, 589x444
>>54028173
>postkoloniala-whatever
Inte speciellt trovärdigt gyckel.

Preussen var annars ett ganska trevligt land. Undrar vad de hade gjort med fridsstörande stormsnorrar?
>>
>>54028369
fy helvete min kuk
>>
https://www.youtube.com/watch?v=tLUTe9ZQpYk&feature=youtu.be
>Du kommer aldrig vara såhär autistisk
>>
>>54028270
Ja de flesta av dem får ju iaf fv det mest grundläggande behovet.

Jag kommer aldrig ha fv. Jag kommer nog ta livet av mig innan 30.
>>
>>54027739
Nä de är fylda med invandrare favä
>>
>>54028424
>Hudfärgad bh
GRI
VI
>>
File: 1416356028633.jpg (79 KB, 940x969) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416356028633.jpg
79 KB, 940x969
Önskar det här var min flickvän
>>
File: bara3.jpg (418 KB, 768x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bara3.jpg
418 KB, 768x768
Hur vill ni ha erat samhälle?

>“Regeringen återkallar miljonanslag. Landets högskolor och universitet går i år miste om 303 miljoner kronor som utlovats av regeringen. Pengarna dras in för att möta ökade kostnader för mottagandet av asylsökande.
>>
File: 1421628326699.jpg (170 KB, 895x532) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421628326699.jpg
170 KB, 895x532
haha
>>
File: stormbögar.png (16 KB, 73x107) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
stormbögar.png
16 KB, 73x107
>>54028453
>man stormbögar
>>
>>54028515
haha aa men STORMBÖGAR xD
>>
>>54028299
>Varför var Preussen så baserat?
Hyfsat frihetligt men saknade naturliga gränser och hade störiga grannar. - Så de var tvugna att ta fram hårdhandskarna, antar jag.
>>
File: ¨du vad.jpg (91 KB, 700x377) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
¨du vad.jpg
91 KB, 700x377
>>54028453
>man stormbögarna kommer aldrig fatta att det dom gör gynnar enbart gynnar vänstern
>>
File: 1452136357128.png (514 KB, 584x602) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452136357128.png
514 KB, 584x602
>>54028299
>dkn inget preussen
>>
>>54028312
Äh, han sover inte ens. Han minns inte.

>>54028383
Jag är en slampa.
>>
skulle ni en 27-34~ åring?
>>
>>54028453
Faen jeg visste ikke at dere svenner kunne være så baserte.

Den videon her ga meg en god latter.
>>
>>54028554
Det fick mig att sympatisera mer med stormbögarna så där har du fel. Rätt åt borgarpacket som gömmer sig undan problemen som de själva skapar
>>
Önskar detta var du och jag
>>
>>54027410

JAG DÄCKADE I TYP FEM SEKUNDER
>>
>>54028590
>norrmannen är stormsnorre
>>
>>54028616
Ja, för i resten av Sverige så kör det runt muslimer i skåpbilar och skriker i högtalare
>>
>>54028453
Den andra polisen som inte ser ut som Seth Rydell, är han etniskt svensk? Kan inte sätta fingret på det.

Iaf ser de sjukta manliga ut.
>>
>>54028554
Mann1... De moderna stormbögarna ÄR vänstern

>>54028633
>2016
>inte vara storm på någon nivå
>>
>>54028633
Absolutt ikke.

Men det er fortsatt viktig for rike overklasse mennesker å se hva som skjer med landet deres når de har de meningene de har.
>>
>>54028616
Aa jävlar asså, några bajsnödiga svenskar spelade muslim musik. Din korkade jävel
>>
>>54028515
>antyder att högskolorna har fått för lite pengar

>>54028580
Jag vet den känslan. Preussen avskaffades faktiskt så sent som 1947.

>dkn inget Preussen som bröt sig fritt från Stormsnorrien 1934 och blivit ett land med stormfri militarism och dekadenta nattklubbar
>>
>>54028632
Ayy
>>
>>54028673
Nej men snart. Hoppas du njuter av böneropen och shariazonerna anon medans de rika lever i sina helsvenska områden
>>
>>54028685
>Mann1... De moderna stormbögarna ÄR vänstern
Ja, samma sekterism. Samma allting utom musiken, för stormsnorremusik låter verkligen som om någon stoppat snorren i kassettbandspelaren medans det stormar.
>>
>>54028515
Rätt åt dom, säkert 95% av alla som läser just nu på landets högskolor röstar för mångkultur.
>>
>>54028755
>Hoppas du njuter av böneropen och shariazonerna

Vilken dag som helst nu

t.bajsnödig stormsnorre
>>
>>54028717
>helt missa poängen och det symboliska värdet
>>
File: 1453528631457.jpg (130 KB, 1024x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453528631457.jpg
130 KB, 1024x1024
Önskar det här var min fv
>>
File: 1451230769994.jpg (32 KB, 360x224) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451230769994.jpg
32 KB, 360x224
>>54028632
Det var ju nästan en timme lmao
>>
File: awooo.jpg (60 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
awooo.jpg
60 KB, 500x500
>>
>>54028755
>shariazonerna
Hur skiljer de sig från stormsnorrezonerna där de också ser judar bakom varenda buske?
>>
File: Jens_Hultén.jpg (273 KB, 1271x1790) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Jens_Hultén.jpg
273 KB, 1271x1790
>>54028680
>dkn man googlar på en kändis och ser att deras skägg är fjunigare än en femtonårings

en av få glädjeämnen favä
>>
>>54028825
>Wowh, kolla. Janne från ICA kör runt i en skåpbil och kör arabmusik på hög nivå, det här får en verkligen att tänka till om hur det är invandrare som är problemet.
>>
File: endamuslimskavalet.jpg (149 KB, 500x374) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
endamuslimskavalet.jpg
149 KB, 500x374
>>54026187
Jag väljer den enda saken som spelar roll i fredens religion.
>>
>>54028853
Wan wan!
>>
>>54028590
Du och jag Norge :3
>>
>>54028880
Seth Rydell i Johan Falk är ju dock topp-alfa

>dkn du aldrig kommer vara med i hans gäng och döda Somalier med stormbögarna
>>
>>54028823
Varför skriver du 1 brev i minuten. Vad är det för fel på dig? Du har skrivit typ 30% av alla brev i tråden.
>>
>>54028701
>se vad som händer med landet
Nazister som springer runt och stör folks sömn med nasheeds?
>>
>>54028453
Älskar verkligen dessa poliser. Är helt iskalla medan ett gäng mongon tjattrar omkring dem och filmar allt.
>>
>>54026536
Allt är ju ditt fel. Ditt blockmongo.
>>
>>54028928
>dkn knatte var en nattsocka hela tiden
>>
https://toklandet.wordpress.com/2016/01/19/sexualundervisning-pa-lattare-svenska/
>>
>>54028937
>johan falk

inte sett favä

blattig version av beck med "tuffe" gunvald (seth rydell) verkar det vara
>>
>>54028898
Nu tar du det JÄVLIGT försiktigt med 2hubrevningen din lilla pilsnerpippare.
>>
>>54025660
what do you think of forsen?
>>
>>54028891
Ja, visst är det gulligt att stormsnorrarna har lärt sig att ha lika hjärndöd gatuteater som kommunisterna?

>>54028896
>fredens religion
Myntades av George W. Bushs talskrivare...
>>
>>54028940
Har totalt skrivit 5 brev i den här tråden. Du lever i din egna lilla värld där du tror att det är 1-2 personer som tycker ni stormbögar är patetiska små mansbarn.
>>
>>54028944
>inte uppskatta fuktiga nasheeds
Jävla rasistborgare.
>>
breva fler bilder på sovande falki
>>
>>54028944
Stormsnorrarna kanske borde klä ut sig till muslimer?

>>54028967
>toklandet
Nej.
>>
>>54028973
Det är bokstavligen en jagjags-filmserie, det är bara jagjag.

Joel Kinnaman är dock en gud.
>>
>>54029044
Falki sover aldrig favä
han är alltid redo
>>
File: forsen2.jpg (522 KB, 768x1152) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
forsen2.jpg
522 KB, 768x1152
>>54028997
I think Forsen is a pretty cool guy, eh kills aliens and doesn't afraid of anything
>>
>>54029039
Finns väl ingen människa som inte älskar nasheeds, men på morgonen..?
>>
>>54029044
Han är vaken ditt jävla hjon.
>>
>>54029020
>Har totalt skrivit 5 brev i den här tråden.
Haha mm
>ni stormbögar
Nej
>>
>>54026831
>klistermärkesuppsättningar, banderoller, sprayningar och affischeringar
Legitimt att klaga då det är trams om det inte görs i direkt syfte att avtrycka någon kommunistfitta.
>förstör för degenererade konstutställningar
Låt dem vara
>medborgargarden för att slå ner invandrarupplopp
Har och kommer aldrig klaga på. Gör detta.
>kampsportsträningar, föreläsningar, och studiecirklar
Gör detta också
>partibildning och parlamentariskt arbete
Får ni absolut göra och tycker är rätt vettigt, fokusera på kommuner
>demonstrationer
Blir bara massa bråk med AFA och snuten hatar er, strategiskt misstag

Är du fortfarande lika grinig för att jag tycker ni borde rannsaka er efter idag?
>>
>>54028803
men jag gjorde inte grrr
>>
File: 1422197738033.jpg (219 KB, 1111x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422197738033.jpg
219 KB, 1111x1000
Önskar det här var min flickvän
>>
File: 1453577297602.png (2 MB, 1280x4062) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453577297602.png
2 MB, 1280x4062
>>54029008
Förklara dig själv
>>
>>54029086
varför så otrevlig mannen
>>
tråden är så jävla snabb att ingen kommer se att jag är bög
>>
>>54029086
se till att han blir heem sleepy då
>>
>>54029150
Ja, ja. Jag ser dig.
>>
>dkn feminina penisar-jagjaget har blivit verklighet
>>
>>54029143
Falki som brevade.
>>
>>54026831
>Hur fan tror ni det skulle gå om organisationen började attackera dömda våldtäktsmän och liknande för att sedan skriva om det på Nordfront som ni föreslår?

Hur svårt är det att göra något sånt här men hålla käften om det då det är olagligt men ni gör samhället en tjänst? Allt man gör måste inte vara en jävla nyhetsartikel ditt dumma fan.
>>
>>54028453
jävlar vad stormbögarna låter tonåriga och nervösa
>>
File: smaskigt.png (212 KB, 408x435) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
smaskigt.png
212 KB, 408x435
>>54029084
>borgare
Jävla gyckelpartier ändå favä :^)
>>
>>54029112
Det gör Jamal och Madingo också.
>>
File: 1445603491671.png (121 KB, 480x318) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445603491671.png
121 KB, 480x318
>>54028515
>snart blir den som har utbildningsrelaterade ambitioner tvungen att tjänstgöra minst två år i statliga arbetsläger ("frivilligkåren") för att hjälpa människor på flykt innan hen får tillträde till institutioner högre än sekundärskolan

h-hjälp
>>
>>54029198
ok, blev lite ledsen ;_;
>>
>>54029199
Då är det ju helt meningslöst för dem eftersom ingen vet att det var dem. Tänk om de gör det JUST NU men ingen vet om det?
>>
>>54029224
Nja. Jamal och Mandingo ÖNSKAR det inte. Men det händer ändå :^)
>>
File: 19183828373838.jpg (59 KB, 485x303) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
19183828373838.jpg
59 KB, 485x303
Önskar det här var min fv favä
>>
>>54027042
Jag klagar för att deras strategi är honungsfälla-tier. Jag har faktiskt inget emot organisationen mer än att de som är pådrivande är antingen inflytelseagenter eller dummare än stenen som sjunker i floden.
>>
>>54027076
Du förtjänar att gasas
>>
File: 1452927913971.jpg (126 KB, 2048x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452927913971.jpg
126 KB, 2048x1536
>>54029231
>inte redan plugga
lemao barn
>>
>>54029242
Jag är ledsen att du var tvungen att uppleva det anon.
>>
File: klaslund200.jpg (5 KB, 145x216) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
klaslund200.jpg
5 KB, 145x216
Skakar han galler?
>>
File: drakeknight.jpg (167 KB, 690x460) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
drakeknight.jpg
167 KB, 690x460
>>54029224
>>54029281
>de hanrejer
>>
>>54029293
>t. anon som anklagar alla för att vara honungsällor för att han inte vågar engagera sig själv
>>
>däckade i fem sekunder
>>
>>54029100
>Låt dem vara

Ah, men vet att:

stormsnorre - inte låta dem vara = 0

>>54029117
Varför det?
>>
>dkn hemma från mormor
>>
>>54029398
>t. säpo-Stefan
>>
>>54029379
Klas Lund har inte varit ledare på typ ett år. Häng med i svängarna anon
>>
>>54028944
Nei, 100k + nye landsmenn i året.

Si hva du vil om innvandring, men den eneste innvandreren en rik svenne ser, er jo Abdul som jobber på den lokale pizzabutikken.

Er du rik svenske så bor du ikke i Rinkeby.
>>
>>54029454
Hon kommer dö snart
>>
>>54029437
Sitter ni i mörkret och dricker?
>>
>>54029454
>dkn heema din mormor
>>
>>54029437
>ha pyjamas på sig klockan åtta
>ha långbent pyjamas

vad gör han
>>
>>54029437
>somna med cigg igen
ni kommer dö inatt
>>
>>54029379
>Skakar han galler?
Näh, då skulle vi ha fått veta det för länge sedan. Även om massmedia hade struntat i det så skulle det blivit femtielva artiklar på Snorrfront om den store martyren Klas Lund där man jämfört honom med Joseph Goebbels, William Luther Pierce och Savitri Devi.

Även om han hade fått sex veckor för fortkörning.
>>
>>54029454
haha ok Mizakibot
>>
File: 1434168708020.gif (48 KB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434168708020.gif
48 KB, 500x281
ÄTA?
Lättsaltade chips och vitlöksdip

DRICKA?
vatten och champis

SPELA?
Ingen stationär dator hos föräldrarna så kanske lite FTL på laptopen

LYSSNA PÅ?
Kanye West och lite annan negerrap

TITTA PÅ?
Ping Pong the animation samt Arteezy

ANNAT KUL SOM SKER?
Packar väskan för utlandsresa

LÄSA?
Tråden
>>
>>54029486
Han kanske sitter inne ändå. Den där mannen är ju en känd brottsling. Han har ju suttit inne för rån och misshandel förr.

Ah, dessa laglydiga och respektabla medlemmar av den vita rasen :^)
>>
>>54029496
Och du menar att knappt myndiga nazistiska stjärtgossar som för oväsen får dem att tänka på något annat än hur stormbögar borde avrättas?
>>
File: 1447712807766.jpg (71 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447712807766.jpg
71 KB, 720x960
>>54029496
>H-hade du bott i orten hade du också varit rasse
Hehe mm
>>
>>54028108
Anon. Jag älskar dig.
>>
>>54029510
>>54029546
>>54029551
>inte vara träffkärna
>>
>>54029496
>dkn norrmannen har helt rätt
>>
>>54029620
>dkn bodde i orten i ett år och kände mig säkrare där än när jag bodde i vännäs, västerbotten
>>
>>54029454
>ha mormor
Jävla lyx.
>>
>>54029611
Nei, men altså, hvis du forandrer på landet ditt så drastisk, så burde du forstå hva du gjör, ikke bare sitte på luftslottet ditt og ikke ha noen aning om hva som foregår i resten av landet.
>>
File: Kant.jpg (69 KB, 684x342) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kant.jpg
69 KB, 684x342
>>54029620
Detta stämmer ju dock. De världsfrånvända Täbyborgarna är inte integrerade i det nya spännande Sverige.
>>
>>54028179
Ser ut som mitt ex

t. gammal
>>
File: artour6.webm (908 KB, 500x645) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
artour6.webm
908 KB, 500x645
>>54029593
>>
>>54029706
så varför tycker du att stormbögarna är "baseret"
>>
>>54029620
Jag bodde i orten. Aldrig mer. Svartingjävlarna försökte döda min katt.
>>
File: tjatte.png (124 KB, 504x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tjatte.png
124 KB, 504x600
>>54029655
bor ett trettiotal meter ifrån er och har gjort så i 5 år favä

t. gammelryding
>>
>>54028589
J. varför skulle man inte? bästa åldern för kvinnor är mellan 23-27.
>>
>>54029766
Jeg syns ikke de er "baserte" fordi de er stormböger, men noen ganger er det viktig å vise folk virkeligheten.
>>
>>54029705
Hon är den sista av mina föräldrars föräldrar desu wa
>>
>>54029811
Kom över jefla svenne hurra
>>
File: CVP1k8hUsAENjaL.jpg (29 KB, 391x515) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CVP1k8hUsAENjaL.jpg
29 KB, 391x515
>dkn kommer aldrig bli uppraggad av en kåt puma
>>
>>54029849
Han är betahanrej. Strunta i vad han säger.
>>
>>54028589
Redan gjort.
>>
>>54029600
Visst, men att en av Sveriges mest avskydda människor skulle sitta inne utan att det har blivit något snack om det?
>>
>>54028940
Det är någon tjackad kommunist eller trollig idiot. Det är bara störande favä.
>>
File: 1422473436661.jpg (61 KB, 525x353) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422473436661.jpg
61 KB, 525x353
Putin har rätt. Kommer alltid ha rätt.
Kommer 2000-talet vara Rysslands gyllene ålder?
>>
om vi släpper jagjagen ett ögonblick - hur ser sverige ut om 10-15 år?
>>
>>54029849
Vet inte om muslimer som spelar nasheeds högljutt i en skåpbil på morgonen är verklighet ens i invandrartäta områden
>>
>>54029811
>inte bara avsluta oss
Vad väntar du på?
>>
>>54029948
Nej, Ryssland är USA's slyna.
>>
>>54029966
Nej men från deras lägenheter. Prata inte om skit du inte har någon aning om din jävla medelklassunge.
>>
>>54029901
slår vad om 300 spänn att mina åsikter är femton gånger mer extrema än dina din jävla "folkliga" stjärtgosse
>>
File: 1437092965220.jpg (45 KB, 639x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437092965220.jpg
45 KB, 639x960
>>54029826
>Bästa åldern för kvinnor är mellan 23-27
>>
File: skratt.jpg (60 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
skratt.jpg
60 KB, 1280x720
>>54029948
>det där oundvikligt kukformade fingret
tappade hårt som fan
>>
>>54029811

kom ryds allé 1j
>>
File: 1453578367803.jpg (89 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453578367803.jpg
89 KB, 600x800
>>54030024
>när den misantropiska nihilisten brevar
Ta ditt liv, folkförrädare.
>>
>>54030024
>hurr fri marknad och inga kåmmenister eller blattar

lol
>>
>>54029446
Kan du gå och vara en tjackad somalier någon annanstans tack?
>>
>>54029863
Fler än vad jag har, således lyx.
>>
>>54030019
Har aldrig hört någon spela nasheeds högljutt på morgonen. Och vi vet nog alla att det är du som är en bortskämd medelklassunge som blivit stormbög eftersom du går genom en identitetskris och köpt allt du läst på nätet.
>>
File: 1447368756658.jpg (32 KB, 720x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447368756658.jpg
32 KB, 720x480
>>54029826
>J. varför skulle man inte? bästa åldern för kvinnor är mellan 23-27.
>>
Hotaru eller Saya?
>>
>>54030068
>doxxa sig själv
>>
>>54029948
>Putin har rätt. Kommer alltid ha rätt.
Ja, lika rätt som Tobias Hübinette.

>Kommer 2000-talet vara Rysslands gyllene ålder?
Ja, och Asien kommer att totalt äga 2000-talet enligt samme store, geopolitiske tänkare.

Tobias Hübinette har dock inte uttalat sig om oljepriser. Men när kan visa att fallande oljepriser är rasism, då kommer oljepriserna att stiga och Putin klarar sig i 50 år till.

>dkn Kinas bokföringsfusk brister
>dkn Indien kommer att förklara sig inte vara en del av Asien för att de vill inte förknippas med Kina
>>
File: 1453078998763.jpg (46 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453078998763.jpg
46 KB, 480x360
>"politik"snack
Alltid bara stormbögar och folk som fått nog utav deras jävla dampanfall om repets dag. Ni snackar ju förfan aldrig politik
>>
File: 1452438977763.jpg (138 KB, 1440x810) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452438977763.jpg
138 KB, 1440x810
>>54030174
S A Y A
>>
>>54030205
Asså jag tycker att vi behöver bo i ett samhälle med rasfränder. Om vi gör det så blir allt bra! Alltså behövs ingen politik
>>
File: 2356235235.gif (1 MB, 454x304) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2356235235.gif
1 MB, 454x304
>>54030196
FBanon. Sluta.
Gå och lägg dig.
>>
>>54030121
En stormsnorre som låter folk vara är ingen riktig stormsnorre.
>>
>>54030205
>antyder att ditt brev inte är ett dampanfall
>>
Är det standard för nbögar att alltid få hemsläp eller iaf något form av ragg varje gång de går ut på krogen? Typ ett nummer, hångel eller något minst.

Jag har varit ute fler gånger än jag kan minnas och har totalt fått ett nummer och hånglat en gång. Båda gångerna med redlöst berusade och överviktiga tjejer. Verkar som när man läser Jodel och liknande att alla får ligga.
>>
>>54030174
Nene.
>>
File: VAD HÄNDE JUST.jpg (97 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
VAD HÄNDE JUST.jpg
97 KB, 1280x720
>>54030174
>antyder att man kan välja bort en
>>
File: 1443172204245.jpg (110 KB, 768x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443172204245.jpg
110 KB, 768x1024
Vem är denna spermademonen?
>>
>>54030277
Ja, och när folk i det rasbefriade Nordiska Riket undrar om t.ex. kollektivtrafiken, då får de veta att ingen trafikpolitik behövs. Bara viljestyrka.
>>
File: Halvspöke julig.jpg (212 KB, 1000x708) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Halvspöke julig.jpg
212 KB, 1000x708
halvspöke :)
>>
>>54030367
Jodel är 80% sliddjur dock och de får alltid kuk
>>
>>54030388
Misaka med makeup.
>>
>>54030305
>dkn det är en tidsfråga innan Stormsnorrarna eller Tobias Hübinette tar Putin till sitt hjärta
Undrar vem som blir först?
>>
>>54030460
Ja men de måste ju ligga med någon.
>>
>>54030103
>fri marknad
varför inte?
>inga kåmmenister eller blattar
Får jag skjuta dem själv?
>>
>>54030458
Spökspöke
>>
>>54030527
sjukt extremt och kantigt bra jobbat
>>
Älgfix
>>
File: GRODA.gif (74 KB, 640x356) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
GRODA.gif
74 KB, 640x356
Borde grodbrevning leda till bannlysning J/N?
>>
Fbanon borde rannsaka sig.
>>
File: .jpg (202 KB, 1076x743) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
.jpg
202 KB, 1076x743
kätteri.
>>
>>54030517
Chad
>>
>dkn ingen älgfix fv
>>
>>54030570
Jag är en kantmästare som inte skäms.
>>
File: 1453578943640.jpg (620 KB, 2000x2786) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453578943640.jpg
620 KB, 2000x2786
>>54030629
Kaos gjorde inget fel
>>
Kvällens avsnitt av Sherlock Holmes utspelar sig i 1890-talets London.

Vågar jag titta på sådana här nymodigheter?
>>
>>54030606
VIFIF pepe
>>
File: polish men.jpg (43 KB, 460x417) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
polish men.jpg
43 KB, 460x417
>>54030606
Nej.
>>
>>54030655
Jvdk

Fina siffror.
>>
>>54030629
Hela tråden har varit kätteri i månader. Hur ska vi få xenosäcklena att rannsaka sig?

>hade rusat in på slagfältet med dakka som kommisarie
>>
>>54030736
Tack
>>
File: spanande negress.jpg (16 KB, 244x291) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
spanande negress.jpg
16 KB, 244x291
>>54030721
>>54030721
>>54030721
TITTA HITÅT, EN NY TRÅD
>>
File: 1453578957640.jpg (2 MB, 1920x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453578957640.jpg
2 MB, 1920x1200
>>54030745
>han har fortfarande inte insett att kaos är det enda rätta
Rannsaka dig själv
>>
>>54030610
Du kanske rannsakar dig en gång om året. (Typ när du har varit full och orenat i en papperskorg.)

Jag rannsakar mig själv hela tiden utan att riktigt tänka på det.

Det som är ångest för dig är naturligt för mig. B-)
>>