[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 414
Thread images: 151
File: 1372437054576.jpg (86 KB, 500x686) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1372437054576.jpg
86 KB, 500x686
Inga cuckar tillåtna
>>
tåhå
>>
Den här tar vi
>>
Jag är bög.
>>
denna tar vi
>>
File: 1451124741020.png (669 KB, 569x802) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451124741020.png
669 KB, 569x802
>snubblare
>>
File: vifif.jpg (199 KB, 797x1079) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vifif.jpg
199 KB, 797x1079
>>54020252
snsd varför tar du aldrig striden mot amerikansk imperialism längre?
>>
>>54020297
Tror ni Gustav II Adolf skulle skratta ihjäl sig om han fick se stormsnorrar?
>>
>>54020339
BÖG
Ö
G
>>
File: 430894023.png (572 KB, 600x580) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
430894023.png
572 KB, 600x580
>Flickvän skulle kanske vara den bästa termen. Ja, nu blir det förstås ingen flickvän i dess ordinarie bemärkelse, det förstår ju till och med jag, säger han.
>>
File: 21508990.jpg (593 KB, 1324x1556) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
21508990.jpg
593 KB, 1324x1556
Bre muskeltöser
>>
File: 1453330009662.gif (784 KB, 320x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453330009662.gif
784 KB, 320x240
>>
File: 1424026340743.png (548 KB, 598x897) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424026340743.png
548 KB, 598x897
>>54020389

Ja.
>>
>>54020402
radera detta
>>
>>54020361
Very funny word my friend, I rate it funny/10
>>
>>54020297
Ingen mobbning, tack.
>>
>>54020454
No one ordered any spaghetti here Lugi
>>
>>54020499
>italy flag
>spaghetti
oh my fkn sidies xdddd
>>
>>
vad ska jag laga för mat
>>
File: sudacas.jpg (54 KB, 500x408) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sudacas.jpg
54 KB, 500x408
>>54020497

Kommer din fv ikväll?
>>
>>54020568
Ja, men inte tillsammans med mig. :^)
>>
File: isis-terror.jpg (121 KB, 720x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
isis-terror.jpg
121 KB, 720x480
Why are there so many fucking dune jockeys in this thread
>>
>>54020530
Snygg kropp fult ansikte är min fetish.
>>
>>54020585
Inte en chans att detta är riktiga Narcikek
>>
File: NTR.jpg (512 KB, 1200x1807) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NTR.jpg
512 KB, 1200x1807
>>54020497
>>54020568
Under tiden, hemma hos Narcissus...
>>
File: 14l1xkw.jpg (21 KB, 472x302) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14l1xkw.jpg
21 KB, 472x302
>>54020142
Försök inte ens, ge bara upp.
>>
>>54020600
Snubblarna bjöd in dem favä
>>
File: medis-jpg.jpg (57 KB, 650x366) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
medis-jpg.jpg
57 KB, 650x366
>Polisen eskorterade de cirka 40 demonstranterna från Östermalm till Medborgarplatsen. Allt gick lugnt till. Väl på plats skulle nazisterna hålla ett kortare möte och blev anvisade en plats på torget. Då hände något. Helt plöstligt sprang de rakt mot poliserna med sköldar som de bar på. I tumultet som uppstod med polisen blev en av demonstranterna skadad och fick föras bort med ambulans.

>Alla gripna för våldsamt upplopp
>Poliserna, som var ungefär lika många till antal, lyckades omringa demonstranterna och samla ihop dem innan de fördes vidare till polisstationen.
>>
>>54020625
Utomordentlig slutledningsförmåga, sannerligen en sann detektiv.
>>
>>54020389
Han skulle favä ge dem en unifom och säga åt dem att slakta mörkhyade papister. Den svenske landsknekten betedde sig betydligt värre än honungsfällan NMR borde man veta ifall man läst en historiebok eller två.
>>
>>54020568
Vad gör Narcissus? Snälla svara, saknar honom lite
>>
Centerpartiet har profilerat sig som det oppositionsparti som tydligast förespråkar öppna gränser.

Men i Ekots lördagsintervju drämde Kristdemokraternas Ebba Busch-Thor till med en migrationskänga mot Centern:

– Vi är de mest flyktingvänliga.
>>
File: artjatjkqarkak.png (241 KB, 1085x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
artjatjkqarkak.png
241 KB, 1085x400
>KD
http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/article22137676.ab
>>
>>54020682
Jag försöker ;)
>>
File: kek.jpg (25 KB, 400x386) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kek.jpg
25 KB, 400x386
>>54020681
>nazister

Var det verkligen stormisar som var igång och inte bara tidningarnas gyckel?
>>
File: IMG_2230.jpg (1009 KB, 3648x2048) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_2230.jpg
1009 KB, 3648x2048
>Ett 40-tal nazister från Svenska motståndsrörelsen frihetsberövades vid Medborgarplatsen i centrala Stockholm. Polisen rubricerar händelsen som våldsamt upplopp och brott mot ordningslagen.

>– Samtliga är gripna och kommer att transporteras bort i mindre grupper från platsen, säger Eva Nilsson, presstalesperson vid Stockholmspolisen till TT.
>>
hur känns det att vara det mest cuckade landet i världen?
>>
File: 1442120602841.jpg (31 KB, 468x423) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442120602841.jpg
31 KB, 468x423
>>54020768

MISAKA PÅ SJÄLVMORDSVAKT
>>
>>54020814
Ser ut som att dom minst "cuckade" länderna är skithålor
>>
File: 423423.gif (966 KB, 381x216) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
423423.gif
966 KB, 381x216
>>54020723
>efter alla antiinvandringsutspel från KD så ligger de fortfarande under 3% i alla opinionsmätningar
>MP som historiskt sett är överskattade i alla opinionsundersökningar ligger precis på 4%-spärren
>tmn MP och KD ryker i nästa val för att förevigt förpassas till historien och Sverige kommer inleda en gyllene ålder med M+SD i regeringen
>>
>fundera på politiska och korrupta rättegångar i Sverige
>Oftast emot nötter som begår våld i någon politisk ideologis namn
>använder medlemskapet i organisationer för att ge dem hårdare straff
>fäller dem oftast för skitsaker en svensson hade sluppit utan vidare pga nämndemännen
>ju mer skitsaker de har på pappret emot sig desto hårdare straff kan man utdöma när de faktiskt begår ett riktigt brott
>politiska idioter påstår att deras organisation inte är en honungsfälla

Jag är inte stormbög men de som är med i NMR är rätt korkade. De var irrelevanta innan raskriget, kommer vara irrelevanta under det och även efter det.
>>
File: 1453495845218.jpg (58 KB, 474x548) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453495845218.jpg
58 KB, 474x548
>dkn helt plötsligt trött på all min musik

Någon annan?
>>
File: Therese Johaug.jpg (971 KB, 3140x1984) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Therese Johaug.jpg
971 KB, 3140x1984
Lader de svenske jentene opp til neste langrennslop?
>>
>>54020853
HAHA NÄÄÄ LOL DU BLIR JU VÅLDTAGEN AV SOMALIER HAHAH SWEDEN YESSS
>>
>>54020681
>stormbögarna försökta tjurrusa polisen
Det här har varit en fantastisk dag
>>
>>54020915
HELL SEGER NORRBAGGE! GOTT MIT UNS!
>>
>>54020768
>Misaka
>>
0-4: Matte
5-9: Historia
Fina siffror: Kladda
>>
>>54020902
nej
https://www.youtube.com/watch?v=JFtzluuPoDo
>>
>>54020814
Jag hatar det här landet så jävla mycket måste bort snarast.
>>
File: Fundersam.jpg (37 KB, 686x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Fundersam.jpg
37 KB, 686x576
>>54020814
Hur är det cuckigt att låta kvinnor jobba? Det känns rätt jävla självklart att kvinnor ska ha lika rätt att jobba som män
>>
>>54020814
>Lika rätt till arbete

Och vad menas med det?
>>
File: 31.jpg (46 KB, 906x510) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
31.jpg
46 KB, 906x510
Hur fet kan man vara innan man blir fffef?
>>
>>54021013
>>54020853
cuckande mäts ju upp och ner på den grafen
>>
File: idiot.png (2 MB, 1073x1518) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
idiot.png
2 MB, 1073x1518
>Ett vittne skriver på Facebook att du sa rasistiska kommentarer till vakterna. Stämmer det?
>– Jag kallade dem för idioter. Det var vad jag kallade dem för.
http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/article22138113.ab

>svensk vänster
>>
File: borje.png (727 KB, 736x1050) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
borje.png
727 KB, 736x1050
LOL
>>
>>54021034
ä-är det där älgfix
>>
>>54021034
Vem är denna sädesdemon?
>>
>>54020915
Tjena Norge-anon! Sett några bra filmer på sistone? :3
>>
>>54021041
Okej Mehmet, du kan dra hem till Egypten om du inte respekterar dina medmänniskor favä. Din mamma och dina systrar är kvinnor.

>införe fedora
>>
>>54021120
Otoni
>>
>>54021097
Nej, det är ett fetto
>>
File: 1436268209227.jpg (16 KB, 228x243) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436268209227.jpg
16 KB, 228x243
>>54021156
>han försvarar kvinnor på internet
>>
File: kåka.png (1 MB, 1458x1458) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kåka.png
1 MB, 1458x1458
>>54021170
Gudars skymning, bokstavligen perfekt.
>>
>>54020768
Och där försvann min stödröst från KD

Heja Jimmie!
>>
File: s.jpg (197 KB, 557x797) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
s.jpg
197 KB, 557x797
BITTE NICHT IN DIE DUSCHEN KACKEN
>>
>>54021182
tack gud, trodde nästan att moosefix hade förvandlats till en fet arya stark
>>
https://youtu.be/zZiMF1dlUP8
>>
>>54021207
Nej, jag försvarar inte kvinnor. Dom ska inte uppställas på nån jävla pedistal för att dom är kvinnor men dom ska ha samma chans att kunna försörja sig som alla andra
>>
File: 1453321343826.jpg (235 KB, 1203x1447) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453321343826.jpg
235 KB, 1203x1447
>dkn hos mormor
>>
>>54021344
HELL SEGER
>>
File: fukkin_invincible.jpg (225 KB, 500x364) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fukkin_invincible.jpg
225 KB, 500x364
>>54021156
>kvinnor
>medmänniskor
>>
File: 1448582540926.jpg (43 KB, 557x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448582540926.jpg
43 KB, 557x385
Black mass värd att kolla på?
>>
Så när ska ni flytta till Japan?

http://www.globalpost.com/article/6723725/2016/01/22/japan-accepts-27-refugees-last-year-rejects-99
>>
>>54021428
>>>/r9k/
>>
>>54021357
Dessutom, vad tror du kvinnor hittar på när de är arbetslösa, hemma och uttråkade. Det är som upplagt för hanrejeri
>>
>>54021428
Du hör inte hemma här, Muhammed.
>>
>>54021344
varför är han så arg
>>
File: 1447238128422.png (481 KB, 561x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447238128422.png
481 KB, 561x500
>>54021344
>BLYETT
Ryssar konfirmerade för Europas beskyddare
>>
File: 4234234.gif (1 MB, 500x290) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4234234.gif
1 MB, 500x290
>>54021344
Slava Russkaja!
>>
File: image.jpg (52 KB, 584x687) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
52 KB, 584x687
>>54021474
>>54021509
>de hanrejer
>>
File: 1452288630212.png (157 KB, 633x758) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452288630212.png
157 KB, 633x758
>Välte precis min 20k kr dator genom att åka in i sidan med min datorstol
>>
File: 1315221114452.jpg (30 KB, 331x319) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1315221114452.jpg
30 KB, 331x319
>>54021588
>>
Inga stormbögar på våra gator favä
>>
>>54021588
Lugnt. En sån dyr dator måste ju ändå vara försäkrad
>>
File: 1450008468766.png (10 KB, 619x620) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450008468766.png
10 KB, 619x620
>>54020297
inga kukar alltsa?
hur uttlar man cuckar? vocaro pls
>>
File: 1453389990723.jpg (34 KB, 540x304) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453389990723.jpg
34 KB, 540x304
>>54021588
>>
>>54021477
>antyder att kvinnor inte träffar Chads på jobbet
>>
File: 1367591368133.jpg (12 KB, 222x209) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1367591368133.jpg
12 KB, 222x209
>>54021588
>20k kr dator
>>
>>54021563
https://u.pomf.is/cdkwfu.webm
>>
>pappa ringer
>"varför har du tagit bort mig från facebook"?
>säger att jag inte vill läsa hans landsförrädarskit hela tiden (han brevar anti-SD och pro-flykting saker)
>blir arg och säger åt mig att skärpa mig
>säger att jag inte har något att säga till honom tills han blivit vettig och ber honom dra åt helvete

Gjorde jag rätt?
>>
>>54021588
Ställ den upp igen? Inget borde ju vara skadat om du inte har nån sliten gammal hårddisk
>>
>>54021588
svenska"män"
>>
File: 1452799784526.jpg (82 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452799784526.jpg
82 KB, 640x640
>Jag kommer vara en törn i din sida
>>
File: knugen.jpg (17 KB, 368x372) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
knugen.jpg
17 KB, 368x372
>>54021588
Så går det när du har gejmingbögerier på golvet.
>>
File: smugjak.png (18 KB, 640x712) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
smugjak.png
18 KB, 640x712
>>54021588
>de PC mästarras
>>
File: 1446483243014.png (1 MB, 1169x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446483243014.png
1 MB, 1169x800
>>54021684
>stormbögarna klarar inte ens av att följa de tio budorden
>>
File: emperor pepe.png (214 KB, 499x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
emperor pepe.png
214 KB, 499x499
>>54021660
>>54021643
>>54021609
sug kuk

>>54021622
jo det är den, men tror inte den är så skadad favä, hörde en lätt dunk men ska se om den fungerar

>>54021694
Varför så bråttom? Man måste ta det lugnt här i livet så att man inte blir stressad. Sen tror jag ingenting är skadat favä
>>
>>54021584
>>54021657
Seriöst varför är det enda ni tänker på hanrejeri? Ni är fan värre än /tv/ och /pol/ tillsammans. Ta en paus från r9k en stund
>>
>>54021684
vad tror du själv
>>
>>54021539
Arg om invandrare i Storbritannien
>>
>>54021684
Ja, bra gjort.
>>
>>54021684
Ja favä, nu behöver du bara göra en blodörn utav honom och våldta hans fru
>>
>>54021812
>våldta hans fru
>pappa
om han inte är frånskild och omgift vill säga, då är det bara att köra på favä
>>
File: Golovkin.jpg (62 KB, 450x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Golovkin.jpg
62 KB, 450x270
>>54021684
>förlorar kontakten med personen som gett dig liv och matat dig i minst 18 år
>gjorde jag rätt
>>
>>54021800
>Storbritannien
Det där är i USA, man1.
>>
Nu tycker jag att vi brevar riktigt söta flickor
>>
>>54021762
>>54021812
Jag bokstavligen hatar min pappa.

Är inte ens någon kantig snorunge som gör revolt. Jag är 22 år och har inte bott hemma på flera år. Hela min familj är vänsterextremister och jag skakar av ilska om jag måste lyssna på deras efterblivna jävla åsikter mer än 5 minuter. De är alla misslyckade jävla förlorare medan jag är högutbildad också.
>>
>>54021921
Börja du.
>>
>>54021953
Solmjölk!
>>
>>54021471
Varför uppmärksammas aldrig Japans dödsnazism i gammelmedia? Det ironiska är ju att Japan också var en del av axelmakterna och medan Tyskland måste importera blattar i masstal bara för att bli av med nassestämpeln så ignorerar man Japan som är lika nazistiska idag som de var 1940.
>>
>>54021877
>Russian beats an immigrant in UK.
Den som la upp den kanske var felinformerad då.
>>
>>54021684
Väx upp och ring din pappa och säg att du älskar honom

t. Sa upp kontakten med min knarkarfarsa när jag var 16 och han dog 4 år senare, det sista jag sa till honom var att han skulle dra åt helvete
>>
>>54021939
Du låter som ett redigt jävla mobboffer. Tror din familj klarar sig bättre utan dig
>>
>>54021939
>De är alla misslyckade jävla förlorare medan jag är högutbildad också.
Åh... Du är en såndär stem-cuck också. Du hatar dina föräldrar och du tror att du är bättre än andra för att du läst genusmatematik på chalmers. Toppen!
>>
File: 1388603302213.gif (2 MB, 312x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1388603302213.gif
2 MB, 312x250
>>54021939
Snälla gyckla
>>
>>54021876
Hade han varit en bra pappa så hade han inte velat se sin dotter våldtagen av massa blattar.

>>54022007
Nej jag är bättre än dem för att jag inte är en hanrej. Stödjer man flyktingmottagandet till Sverige så är man hanrej som förtjänar ett skott i pannan, det gäller även min familj.
>>
File: 1450115889716.jpg (61 KB, 442x390) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450115889716.jpg
61 KB, 442x390
>familjecuckarna
>>
>>54021921
Trots vad ryktena säger så är Wriggle en söt flicka.
>>
File: 1453513344038.jpg (23 KB, 629x370) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453513344038.jpg
23 KB, 629x370
>>54022063
>stormbögar
det är ju bara sorgligt
>>
>>54022077
>flicka
>>
File: 1343751806508.png (322 KB, 495x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1343751806508.png
322 KB, 495x700
>>54022085
Så är det.
>>
tewi
>>
>>54020768
GASA SANDNEGRERNA
RASKRIG NU
KVÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

SD väpnad gren när favä?
>>
File: 1478298.gif (128 KB, 728x426) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1478298.gif
128 KB, 728x426
>>54022063
>>
var hitler tysk eller österrikare?
>>
>>54022007
Jag vet att det kan kännas jobbigt att vara så mycket sämre än andra, men ta inte ut din frustration över din egen otillräcklighet på dem som utbildat sig till något vettigt. Försök att inte vara så bitter.
>>
File: wangyuanji.jpg (387 KB, 800x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wangyuanji.jpg
387 KB, 800x1000
WYJ en söt faktiskt
>>
File: 1453478946277.png (516 KB, 1500x381) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453478946277.png
516 KB, 1500x381
>>54022196
>>
File: martina176.jpg (207 KB, 945x1260) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
martina176.jpg
207 KB, 945x1260
Martina tråden? Martina tråden.
>>
File: SockerConny.jpg (34 KB, 314x374) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SockerConny.jpg
34 KB, 314x374
>>54022226
Sätt ihop en bara.
>>
>>54022301
>>
File: nazism.png (36 KB, 457x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nazism.png
36 KB, 457x400
det INGÅR
>>
File: Cirno_Achi.png (555 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Cirno_Achi.png
555 KB, 900x900
>>54022329
Nej.
>>
>>54021979
>medan Tyskland måste importera blattar i masstal bara för att bli av med nassestämpeln
Dödade Japan massa judar?
>>
>>54021026

Att det inte bokstavligen är förbjudet för kvinnor att ta vissa jobb, eller något jobb alls. Vi hade ju tex i Sverige uttryckligen inskrivet i riktlinjerna för vissa yrkesroller (soldat tex, fram till nyligen, och polis fram till 50-60 talet) att det skulle vara en karl. Jag är inte för exempelvis lägre antagningskrav för kvinnor till polishögskolan, men jag tycker heller inte att ett fruntimmer som uppfyller kraven ska stängas ute enbart pga att hon har en vagina.

Kan vi inte bara skita i allt jävla SJWande och stormbögande och bara vara folk? Ska det vara så jävla svårt?
>>
>>54022329
>Martina tråden
Martinatråd, din autistiska jävla mongolfitta
>>
File: 1446993458061.jpg (379 KB, 1111x597) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446993458061.jpg
379 KB, 1111x597
>>54022367
>kjell seger
Åh gud... Jag klarar inte mer idag
>>
File: OGNTT8O.jpg (107 KB, 730x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
OGNTT8O.jpg
107 KB, 730x960
http://www.forbes.com/sites/laurenorsini/2016/01/21/why-getting-off-to-anime-porn-is-shorthand-for-supporting-donald-trump/#37e98d085001

T R U M P
R
U
M
P
>>
File: 1451235200983.jpg (19 KB, 396x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451235200983.jpg
19 KB, 396x385
>>54022303
Söt flicka du har där. Får man klappa henne?
>>
>>54020856
>M
>bokstavligen det mest invandringskuckade partiet, tamigfan värre än V då de inte ens förespråkar arbetsprotektionism
>i regering med SD

Haha "aa"
>>
>>54022416
>Hi again. Looks like you’re still using an ad blocker. Please turn it off in order to continue into Forbes’ ad-light experience.

Skitsajt.
>>
>>54022391
>Jag är inte för exempelvis lägre antagningskrav för kvinnor till polishögskolan, men jag tycker heller inte att ett fruntimmer som uppfyller kraven ska stängas ute enbart pga att hon har en vagina

Det låter ju vettigt
>>
File: WangYuanjiT.png (999 KB, 900x941) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
WangYuanjiT.png
999 KB, 900x941
>>54022425
ta det försiktigt bara
>>
>>54022386
De dödade kineser, främst soldater som klätt ut sig till civilbefolkning.

Sen blev kineserna kommunister, så jänkarna brydde sig inte längre.
>>
>>54022416
>redditskit
>>
>>54022375
B A K A
A
K
A
>>
File: 1453279954524.png (433 KB, 725x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453279954524.png
433 KB, 725x1000
>>54022464
Kom inte upp för mig, installera ublock istället för adblock+
>>
>>54022543
Nej, jag tänker inte göra mig något besvär för att läsa din länk.
>>
http://www.svtplay.se/video/6035883/dreamhack-open-counterstrike/dreamhack-open-counterstrike-23-01-17-45
>>
File: 1453569357843.jpg (44 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453569357843.jpg
44 KB, 640x480
Breva er favorit-Pokémon
>>
File: nazism.png (49 KB, 473x567) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nazism.png
49 KB, 473x567
>>54022367
och så börjas det läsas in mer och mer som inte stod i kommentaren, som poesi
>>
>>54022391
>Jag är inte för exempelvis lägre antagningskrav för kvinnor till polishögskolan, men jag tycker heller inte att ett fruntimmer som uppfyller kraven ska stängas ute enbart pga att hon har en vagina.
Jag tycker att det beror på arbetsuppgifterna, t ex ska en kvinna aldrig få vara en soldat i frontlinjen oavsett hur duktig hon är. De flesta yrken ska såklart vara öppna för båda könen, men man måste komma ihåg att det alltid finns undantag.
>>
>Följer Dagens Nyheter på Facebook
>"Sverige är rankat världens femte bästa landet"
Röstar bara flyktingarna i valet?
>>
>>54021013
Helt rätt.

Vem vill inte ha sin egna lilla professionalla babe som drar in 30-40k netto i månaden, så att man har råd att tillsammans dra på semestrar hela tiden, kanske köpa ett semesterhus utomlands och skit.

Ni som säger att mannen ska försörja kvinnan är säkert som den där lilla, skalliga, svenska fjollan i Lyxfällan igår, med sin feta brud, några barn och sen arbetslös.
>>
File: 1453569357843.jpg (49 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453569357843.jpg
49 KB, 640x480
>>54022602
>>
File: Cirno_achi-arc.jpg (307 KB, 680x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Cirno_achi-arc.jpg
307 KB, 680x800
>>54022533
Vill du in i min ugn, är det det du säger?
>>
File: Parasect_Dream.png (92 KB, 900x794) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Parasect_Dream.png
92 KB, 900x794
>>54022602
Parasitinsekt
>>
>>54022466

Mm, det är sånt vi som varken har liberal, marxistisk eller stormbögshjärnröta tycker. TZM det enda rätta favä, teknokrati nu.
>>
>>54022499
Kan vara därför de inte blivit hanrejade :3
>>
>>54022662
>vita européer
>sjuk genpool

welp
>>
Redo för koloniseringen av Afrika 2: kinesisk rajtantajtan?

https://www.youtube.com/watch?v=A0C4_88ub_M
>>
File: 1453280101434.jpg (268 KB, 600x826) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453280101434.jpg
268 KB, 600x826
>>54022587
Men ditt jävla nöt, adblock+ såldes och används numer för att samla in statistik om ditt webbanvändande och tar betalt av webbdomäner för att inte blockera på deras sidor. Generellt tips, inte bara för att kunna komma in på Forbes
>>
File: image.png (401 KB, 624x495) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
401 KB, 624x495
>>54022693
Varför brinner flickan? Har Fbanon antastat henne?
>>
http://www.svd.se/vi-saljer-ut-svenskan-med-svengelskan/om/svengelska-spraket

hell seger!
>>
>>54021471
lmao hur kommer afrikaner till japan undrar jag
>>
>>54022663

Mm, det du tar upp är ju ett av få exempel (mest för att det är en moraletisk mardröm om hon faller/blir tillfångatagen i strid, samt att hennes kollegor instiktivt kommer att försöka skydda henne uppdraget till trots). Ett omvänt exempel där män är olämpliga är ju till exempel arbete med kvinnliga brotsoffer där förövaren varit en man (något som redan tillämpas idag, givetvis).
>>
>>54022775
>måste betala för att läsa en artikel med annonser
Man märker att SvD är en cuckholmstidning.
>ge oss pengar!!!
>>
Hade ni en halvspöke flicka?
>>
>>54022775
>betalvägg
tappad
>>
Hade ni försvarat detta?
>>
>>54022744
Kineserna är överlägsna oss vita människor så det ser jag fram emot, mer kineser är endast bra för världen.
>>
>>54022866
Är det här en bild på stormbögarna när de blev ivägkörda av polisen tidigare idag
>>
File: 1443554572532.png (198 KB, 550x535) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443554572532.png
198 KB, 550x535
https://www.youtube.com/watch?v=ZWekZ0dEqmA

>den här jävla autismen
klarar inte ens att se videon
>>
>>54022866

Nej, det är tragiskt när man av omständigheterna tvingas hålla människor insprärrade och de dör på grudn av matbrist i kombination med sjukdomar för att fienden bombar infrastrukturen. ;^)
>>
>>54022920
Åh, herre
>dkn lever i en socialistisk regim
>>
>>54022874
Hübinette, snälla.
>>
File: 1422397007509.jpg (67 KB, 396x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422397007509.jpg
67 KB, 396x385
>>54022775
>Denna artikel är en del av vår premiumjournalistik som endast går att läsa som prenumerant.
>>
>>54022843
Nä. Hon lär vara kall att ta på.
>>
>>54022866
Gjorde inte tyskarna det under en stor del av kriget?
>>
>>54022800
>Mm, det du tar upp är ju ett av få exempel (mest för att det är en moraletisk mardröm om hon faller/blir tillfångatagen i strid, samt att hennes kollegor instiktivt kommer att försöka skydda henne uppdraget till trots).
Sedan tror jag att den stora majoriteten kvinnor saknar den fysiska and psykiska förmågan som krävs för just det yrket.

>Ett omvänt exempel där män är olämpliga är ju till exempel arbete med kvinnliga brotsoffer där förövaren varit en man (något som redan tillämpas idag, givetvis).
Det var ju förvånansvärt smart gjort av polisen att göra på det sättet. Ibland så lyckas dom också.
>>
>>54022956
såg bara rubriken och länkade favä
>>
>>54022866
stormbögar kommer försvara detta
>>
>>54022945
>Varit rikare än Europa 4700 år utav dess 5000 år långa historia

mm
>>
>>54022874
>mer kineser är endast bra för världen.
:^)
>>
>>54022843
Hade alla spöken favä
>>
Varför kan jag knappt styra mina armar, speciellt när jag är nyvaken? Känns som jag har gymmat stenhårt i flera timmar och är helt skakis och spänd.
>>
>>54023021
Snälla Hübinette.
>>
vilket jobb är det mest nbögiga jobbet som finns på denna jord?
>>
File: 012sAYXFgwtS.jpg (412 KB, 1200x863) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
012sAYXFgwtS.jpg
412 KB, 1200x863
>>54023015
Eller skylla på andra :^)
>>54022941
Kom ihåg! Tyskarna gjorde inget fel!
>>
File: DSC_0032.jpg (45 KB, 500x334) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_0032.jpg
45 KB, 500x334
>blev tipsad av sverigetråden att börja bulka innan jag började lyfta

tror det har spårat ur favä

när exakt ska detta omvandlas till muskler?
>>
>>54023021
haha aa

Sen betyder inte rikedom en skit om 99% av landet ändå är svältande bönder
>>
>>54023005

>Det var ju förvånansvärt smart gjort av polisen att göra på det sättet. Ibland så lyckas dom också.

Mm, jag vet inte om det är standard men man kan utan problem be att få tala med en kvinnlig polis istället om det är så att det inte sker automatiskt (alla distrikt har ju inte kvinnliga konstaplar, tex)
>>
>>54023081
Ekonom.
Är du yngre så kassör.
>>
var är Drake-knatten VAR ÄR DEN
>>
>>54022956
Se det som en chans att bli fri från medie-judens hjärnspöken då.
>>
>>54021939
Håller med dig senpai, jag har en liknande situation förutom att jag bor i farsans stuga och går på komvux.
>>
>>54023081
receptionist, politiker och säljare
>>
File: 1448044940307.jpg (9 KB, 447x456) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448044940307.jpg
9 KB, 447x456
>>54023113
>börja bulka innan jag började lyfta

mann1
>>
>>54022843
>dkn ingen halvspöke FV
hade ju varit så jävla underbart
när som helst när man är lite varm
bara kladda lite på Myon och kyla ner sig
och Youmu blir smått generad och typ "s-sluta"
>>
Om nu stormbögar är oroliga för att judarna styr media, varför läser de inte GP? Garanterad Bonnier-fri!
>>
>>54023129
>Jag är en plebej: brevet
>>
VAD FAN SKA JAG LAGA
>>
>>54023178
håll käften ditt äckliga svin hoppas du och den fula jäveln dakka blir dödade i en bilolycka
>>
>>54023113
Det där är inte bulk, det där är en ayylmao
Dra till akuten medesamma
>>
File: 1443272358614.png (26 KB, 1110x1032) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443272358614.png
26 KB, 1110x1032
>>54023113
>>blev tipsad av sverigetråden att börja bulka innan jag började lyfta
ingen i tråden kan ha varit så här elak mot dig
>>
>>54023055
Troligen sömnparalys, det är inget farligt men händer när man vaknar upp fort. En mekanism för att undvika att man agerar ut sina drömmar. Musklerna paralyseras när man är i REM sömnen ( typ alla förutom ögonens muskler ).
>>
>>54023129
>Sen betyder inte rikedom en skit
korrekt...
>om 99% av landet ändå är svältande bönder
demokrat gå
>>
>>54023186
Skulle hellra ha en varm och gosig rävfv så här i vintertid.
>>
>>54023226
oj
>>
>>54023226
>de "moderat"anon
>>
>>54023226
Kom träff så knivar jag dig din hora

t. CIDF v2
>>
>>54023270
Hoppas du dör :)
>>
File: jdims.jpg (42 KB, 217x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jdims.jpg
42 KB, 217x320
>kör in till stan för att köpa förnödenheter dvs alkohol
>fullt med par som går runt hand i hand
För helsike
>>
>>54023319
>>54023226
Aj, tror jag skar mig på kanten
>>
File: 1446564312718.jpg (68 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446564312718.jpg
68 KB, 900x900
Varför finns det sex miljoner kebabpizzor men ingen med sardeller, trots att sardeller är den mest originella pizzatopping som finns???? Jävla fjortis-jonte-bög-dotaspelande fjortisar och deras jävla kebabpizzor
>>
>>54023325
Varför så arg, vill du prata om det?
>>
File: dmitrijknattov.png (71 KB, 885x1075) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dmitrijknattov.png
71 KB, 885x1075
>>54023226
>>
File: come on now.png (275 KB, 422x422) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
come on now.png
275 KB, 422x422
>>54023356
>Jonte
>Fjortis
>>
>>54023186
>>54023270
>inte en stor och stark yuugi fv att supa och ha roligt med
>>
File: RIVER_OF_POWER.jpg (165 KB, 527x235) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
RIVER_OF_POWER.jpg
165 KB, 527x235
>>54022602
>pokémon
LOL
>>
>>54023330
Då frågar du lite vilset och tafatt om det var idag som det var internationella kramens dag.
>>
>>54023081
Företagsekonom, socionom och tandläkare.
>>
>>54023330
>kör

nbög kväää
>>
>>54023263
Hade problem med sömnparalys och all dess fasor ett tag, men detta är långt efter jag vaknat. Har nästan svårt att skriva då det känns som det rusar i armar och händer och det hoppar lite okontrollerat.
>>
>>54023372
Bara dö ditt äckel :)

>>54023390
Det gäller dig också
>>
skåningar låter som hitler
>>
Jag la upp en sketrolig bild på instagram igår när jag satt och sket men inte en endaste jävla ''like'' kan jag få? Nog för att jag bara har fem följare men vart i helvete är civilkuragen? Jag blir ärligt talad förbannad och lite kränkt.
>>
>>54023468
>han har inte körkort

är du ens autist
>>
>>54023390
skaffa din egna jävla bilder din tattare
>>
https://www.youtube.com/watch?v=gCXDq-F6n5Y
>>
>>54023447
> Tyvärr anon vi har slut på kramar men du kanske vill va med på en rejäler trekant istället :3
>>
>>54023408
>supa med en oni
Jag vill leva.
>>
File: 324119.jpg (58 KB, 1024x358) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
324119.jpg
58 KB, 1024x358
>>54023212
hell seger!
>>
http://www.liveleak.com/view?i=632_1453494379
Varför kan inte svenskar ha stake som ryssar har?
>>
>>54023501
>instagram
>följare
Du skulle såklart ha brevat den i SvT ditt fån.
>>
>>54023472
Ja det kan vara lite läskigt. Speciellt före man själv läst om det och lärt sig att det inte är nå farligt.
>>
File: 1434299154818.png (194 KB, 546x449) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434299154818.png
194 KB, 546x449
>>54023436
>digimon
>pokemon
kom igen farfar och farmor
>>
>>54023534
Hade ju varit ett underbart sätt att dö på. I trevligt sällskap och med sjukliga mängder alkohol
>>
File: Tea time.jpg (12 KB, 224x224) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Tea time.jpg
12 KB, 224x224
Jämna: gå ut och köpa öl
Ojämna: stanna inne
>>
>>54023472
Kanske narkolepsi då. Att kroppen håller på att somna av sig själv rätt vad det är.
>>
>>54023566
Varför är det okej när ryssar slår ner folk helt slumpmässigt men inte när negrer gör det?
>>
>>54023515
Ååååka pendeltååååg

jag har inget körkort

jag är en loser babbbyyyy
>>
>>54023518
>toppjournalisten chang frick

K E K
E
K
>>
>>54023226
Sug av mig din äckliga lilla slyna
Du är finnig och fet
Din mor ångrar att hon satte dig till världen
Din far ser dig som en besvikelse
Du kommer aldrig att få en fv eller att få knulla

Det är enkelt att vara svinig anon
>>
File: 1422397046139.jpg (16 KB, 200x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422397046139.jpg
16 KB, 200x200
>>54023561
>De här Zara-bilderna

Gillar dem skarpt. Ska vi försöka dra igång något och breva massor av liknande bilder med påstådda citat av henne på twitter och se om det skapar en skitstorm?
>>
File: 1449899114788.png (432 KB, 746x702) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449899114788.png
432 KB, 746x702
>>54023499
>dkn skåning
>dkn ingen fattar vad jag säger så jag måste upprepa mig själv hela tiden
>>
>>54023527
Haha tror nog inte det är så troligt mann1, men här får du ett (du) för att du var lite lustig.
>>
>>54023518
Haha aa.
>>
>>54023650
>Sug av mig din äckliga lilla slyna
o-ok~
>>
>>54023561
Seriöst har hon tandställning på den bilden? Fett hett isf.
>>
>>54023589
Finns definitivt värre sätt, men det kan få vänta i ~50 år till.
>>
Wan wan!
>>
>>54023626
>slumpmässigt
Snubben som ligger ner attackerade en annan snubbe i tunnelbanan.
>>
>åker till ICA för att köpa något gott
>hittar inget speciellt
>kommer på dakka och ölkorv
>köper 3-pack ölkorv
>kommer hem
>över 500 kcal/100g
>120g i förpackningen
Jävla gyckel
>>
File: zarahh.webm (1 MB, 480x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zarahh.webm
1 MB, 480x270
>>54023653
bara om man kunde sätta dit nån cuck för det och sopa igen spåren från /svt/
>>
File: 1447790173457.jpg (76 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447790173457.jpg
76 KB, 640x640
Vad menade dom med denna bilden?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=FSDfl1w5TeI

>dkn man inte är en modern viking som dessa män
>>
>>54023705
Är du han dendär tandställningsporr-anon? Trodde han var påhittad favä.
>>
>>54023760
Hon vänder ryggen mot mörkermannen. Hell seger!
>>
>>54023760
Yin och yang
>>
>>54023760
varför är holländare sådana hanrejer?
>>
File: 1453571049283.jpg (234 KB, 475x696) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453571049283.jpg
234 KB, 475x696
>>54023711
>Kyouko KUSOdani
>>
>>54023716
>gnälla på att det är mycket energi i maten
Bra affär vad fan.
>>
>>54023819
han ser svensk ut
>>
>>54023840
Holländska män är väldigt feminina.
>>
>>54023807
när jag ser sånt här förlåter jag nästan sverige för sin feminism-tripp. vilka djävla apor
>>
File: OHIO.png (71 KB, 414x248) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
OHIO.png
71 KB, 414x248
>>54023856
>anon med ansvar att stava rätt
Fö he GOD MORGON
>>
>>54023882
Bara man har vett att äta lagom mycket så man inte blir fet så.
>>
>>54023882
>antyder att ölkorv är billigt
dumma namnbög
>>
>>54023807
HELVEDE SEJR
>>
>>54023918
Grod morgon :) Fint väder i Ohio, Ameri-kun?
>>
File: 1450888346656.png (7 KB, 498x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450888346656.png
7 KB, 498x450
>dkn håller på att bli tjock
>>
File: Hop.webm (1 MB, 450x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hop.webm
1 MB, 450x500
>dkn ingen hoppande zombie fv
>>
>>54023716
Bli bulimiker.
>>
>>54023807
>svenskarna får B Ö G S T R Y K

krukmakeri
>>
File: vad fan säger du.png (52 KB, 240x233) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vad fan säger du.png
52 KB, 240x233
>>54023957
>han är inte villig att offra några fåtal shekels för gudarnas föda
Vad i självaste håller du på med, hönshjärna?
>>
>>54023807
Varför är dom röda så jävla många? Är det inte meningen att det ska vara lika för båda sidorna?
>>
>dkn blir gelé när jag ser hur varg lever idag
>>
>>54024102
Mjo men dom röda är både danskar och skåningar, och tröjlösa är göteborgare enligt kommentarerna
>>
>>54024099
Hon är säker gamla bettan, har inte skjutit en neger på flera dagar nu.
>>
>>54023957
>ens köpa ölkorv
Ursäkta min okunskap.
>>
File: 1433923344010.png (414 KB, 800x950) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433923344010.png
414 KB, 800x950
Hur mycket hade du betalat?
>>
>>54024169
jvdk
>>
>>54024227
För?
>>
>>54024227
Om hon suger av mig, 500kr.
>>
File: nordens skald.gif (1002 KB, 493x263) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nordens skald.gif
1002 KB, 493x263
>>54024169
Jvdk
>>
>>54024169
>dkn ingen autistisk rasistisk kvinnokulting fv
>>
>>54024169
Hur lever han?
>>
>>54024227
noll (0) kronor

runkar till bilden istället och föreställer mig att det är hon, 2dkvinnan, som gör det
>>
>>54024260
>>54024263
Att göra vad ni vill med hennes armhåla såklart
>>
>>54024325
>hennes
Det är en teckning, man1.
>>
>>54024325
Nej tack
>>
File: picture-7021.jpg (451 KB, 864x921) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
picture-7021.jpg
451 KB, 864x921
>>54024301
På en mysig gård på landet i Frankrike med sin blonda fru (bild relaterad) och deras barn. Har egna djur och trädgårdar så de skaffar all mat på det sättet. Låter ju som drömm1. :3
>>
>>54021999
Det är sorgligt anon. Jag önskar att våra knarklagar varit vettigare så att din farsa kunnat fått hjälp istället för att bli skamstämplad och utstött.

Det är i sådana här stunder man skäms så innerligt för att vara svensk.
>>
>>54024371
>>54024383
>de vill inte ta chansen att vara oanständig med en armhålemiko
Kan ni inte era jagjag grabbar?
>>
>>54024227
är bög så hon hade fått röra mig för några tusenlappar
>>
>>54024476
Hyfsat glad att inte känna till detta jagjag, familj.
>>
File: te eller kaffe.png (1 MB, 2116x888) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
te eller kaffe.png
1 MB, 2116x888
Så, Sverigetråden: Te eller kaffe?
>>
>>54024476
Det är ett dåligt migmig i min åsikt.
>>
>dkn ingen ängel fv att äta persikor med
>>
>>54024545
Din förlust
>>
>>54024578
Framförallt kaffe
>>
>>54022602
>pokémon
>inte Fickmon
>>
>>54024578
>dricka smaksatt vatten
Du lurar ingen annan än dig själv.
>>
>>54024594
Te favä. Gillar inte kaffe. Luktar gri vi också.
>>
>>54024578
>välja en
Sluta splittra koffeinbrukarna, schlomo.
>>
>>54024594
En hemsk känsla
>>
>>54024578
Kaffe och en snus
>>
>>54024578
Båda är grisvidriga, negroid.
>>
File: 1449797136635.jpg (45 KB, 640x727) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449797136635.jpg
45 KB, 640x727
>>54024641
Kaffe är ju också smaksatt vatten
>>
>>54024578
Jag gillar båda.
>>
Varför är de fulaste personerna i klassen de mest otrevliga?
>>
>>54023760
Fy fan VAD H1
>>
>>54024708
Men med kaffe blandar man ner kaffet i vattnet
>>
>>54024698
är detta en ankeborg?
>>
>>54024735
>dkn jag är så
>>
File: 1434007781451.jpg (25 KB, 250x201) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434007781451.jpg
25 KB, 250x201
>>54024761
...va?
>>
>>54024761
Dricker du sumpen?
>>
>>54024735
inverterad haloeffekt som blir självuppfyllande
>>
>>54024766
tror den där näbben är en gåsnäbb men jag är inte någon expert.
>>
File: 1444313259437.jpg (2 MB, 3666x2144) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444313259437.jpg
2 MB, 3666x2144
>>54023840
>>54023892
>>
>>54024578
kaffe på morgonen te på kvällen
>>
>>54024735
Fula personer har oftast mindre sociala erfarenheter och är mer utstötta vilket gör att de är otrevliga favä.

Har nästan aldrig träffat en otrevlig attraktiv person
>>
>>54024735
>antyder att jag är otrevlig
Fan vad taskigt
>>
>>54024793
Kaffe är också smaksatt vatten. Är nog vad anon försöker berätta.
>>
File: kalleanka.jpg (137 KB, 858x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kalleanka.jpg
137 KB, 858x540
>>54024766
haha aa
>>
>>54024825
Bara om de är någorlunda normala.
>>
>>54024578
båda två

>te
dricker oironiskt fruktte favä

peach mango, skogsfrukter
>>
File: 1430459040889.jpg (1 MB, 2448x2448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430459040889.jpg
1 MB, 2448x2448
>>54024793
>>54024822
men ni
>>
File: Th06Rumia.png (31 KB, 128x247) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Th06Rumia.png
31 KB, 128x247
Viktig fråga - Är Rumia en låli?
>>
>>54024922
>kaffe
kräkeva.jpg
>>
>>54024855
Kanske beror på att du själv undermedvetet beter dig annorlunda mot dem du uppfattar som attraktiva också.
>>
>>54024766
>>54024874
>>
>>54024936
nej hon är en toho tohos är inte karaktärer på riktigt de är bara fula ritningar
>>
>>54024874
Ska Kalle föreställa Jimmie?
>>
>>54021588
>spendera 20 laxar på dator
>lyckas välta den med
du må överväga dinna prioriteringar i livet
>>
>>54024922
>Nescafé
AVTRYCKT
>>
>>54024978
ZUN är duktig på att rita. Försök göra bättre själv dumma mobbare
>>
File: PMiSS_rumia.jpg (51 KB, 325x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
PMiSS_rumia.jpg
51 KB, 325x600
>>54024936
Ja det tror jag
>>
>>54025006
någon annan som trodde det var hitler i tumnageln
>>
File: skål.png (11 KB, 530x492) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
skål.png
11 KB, 530x492
>>54024922
>gold crema

min neger, bästa näskaffet favä

för gentlemannen på språng, men som inte nödvändigtvis har någonstans att gå
>>
File: tut.jpg (216 KB, 556x777) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tut.jpg
216 KB, 556x777
>>54024936
tut
>>
>>54024922
Räknas fan inte som kaffe.
>>
File: 1397487277697.gif (2 MB, 246x292) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1397487277697.gif
2 MB, 246x292
>dkn full som fan och spanar in kompis fvs bröst när hon dansar
>>
>dkn ser att gamla HON är ihop med någon nu
>dkn det känns inte dåligt
jävlar vad skönt
>>
http://edition.cnn.com/2016/01/22/middleeast/france-israel-jews-immigration/index.html

är det påväg att hända? judarna har uppenbarligen blivit förvarnade
>>
Hey lads, are there any cheap electronics stores here which ship?
>>
>>54025080
>den ryggsäcken
Man märker verkligen hur pervig personen som ritat denna bilden är.
>>
File: 329858123124.png (2 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
329858123124.png
2 MB, 1920x1080
>>54025035
nej?
>>
>>54024735
Förmodligen för att de har blivit mobbade
>>
>>54025147
ja det är en jävligt skön känsla. man liksom bara kan släppa det.
>>
>>54025185
always check prisjakt
>>
>>54025185
Komplett is great
>>
File: 1400908008063.jpg (164 KB, 680x851) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1400908008063.jpg
164 KB, 680x851
http://www.friatider.se/rysk-tysk-ordstrid-om-gruppv-ldtagen-13-ring
R u s s i a
>>
>SMR
>>
>>54025185
>cheap
>sverige

Varrför åkte du inte till Thailand eller Bhutan?
>>
>>54025254
HELL SEGER
>>
>>54025250
INTO THE MOTHERLAND THE GERMAN ARMY MARCH
>>
>>54025261
too far lad

>>54025240
>>54025249
thanks lads
>>
>>54024735
För att du själv omedvetet beter dig sämre mot folk du uppfattar som fulare och att folk har en tendens att spegla trevlighet i bemötande tillbaks.
>>
File: 1442817359665.jpg (3 MB, 2988x5312) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442817359665.jpg
3 MB, 2988x5312
Är min katt söt?
>>
>>54025349
Ja
>>
>>54025314
No problem haha, I work for Komplett so ;>
>>
>>54025349
bättre bild annars jävlar jonte
>>
>>54025349
jättesöt :3
>>
File: 1453252034452.jpg (35 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453252034452.jpg
35 KB, 640x480
>>54024922
>Näs""""kaffe""""

Men du
>>
File: 1453478319788.jpg (58 KB, 1500x404) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453478319788.jpg
58 KB, 1500x404
>du kommer aldrig kunna rita fint som ZUN
>>
File: 1453061146836.jpg (119 KB, 1280x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453061146836.jpg
119 KB, 1280x960
>>54024001
>dkn är tjock
>>
File: 1450376360109.jpg (400 KB, 2048x1366) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450376360109.jpg
400 KB, 2048x1366
>"ojsan, jag sitter visst fast hihi"
>"anon, kan du hjälpa mig?"
>>
File: kot.jpg (96 KB, 800x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kot.jpg
96 KB, 800x800
>>54025349
Ja
>>
File: barchicz2.jpg (84 KB, 720x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
barchicz2.jpg
84 KB, 720x480
>dricka blandkaffe
>dricka kaffe med mjölk
>dricka kaffe med grädde
>dricka kaffe med socker
>inte dricka kaffe

tjena grabbar hur känns det att vara bögar
>>
>>54020389
Nej, han skulle tycka synd om dem och sätta dem på hospitalet.
>>
>>54025349
lite mörkt men den ser fluffig å go ut iaf.
>>
File: 1435229713003.jpg (1 MB, 2988x5312) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435229713003.jpg
1 MB, 2988x5312
>>54025367
>>54025393
>>54025466
Tack :3

>>54025382
okej
>>
>>54025443
mm jag med men jag gjorde nyss 20 situps och ska göra totalt 100 ikväll. det är en början.
>>
>>54025445
*runkar och sprutar på hennes ansikte*

haha äckliga nbögshora
>>
File: 1452398122457.jpg (77 KB, 431x610) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452398122457.jpg
77 KB, 431x610
Vad har ni gjort idag för KAMPEN kamrater?
>>
File: 1444232871333s.jpg (5 KB, 250x175) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444232871333s.jpg
5 KB, 250x175
>dkn all ens toalettpapper har blivit neddränkta i vatten efter att ha legat vid duschen

BARA
>>
>>54025445
nej
*tar foten på metallskålen och trycker ner henne i hålet igen*
>>
>>54025445
>rostbiffar som ber om hjälp efter alla år jag blivit hånad, slagen och psykiskt torterad av dem
Ta ditt liv
>>
>>54025445
Haha farför har hon en kastrull på huvet. Ser jättelarvig ut ju.
>>
>>54025523
fin
t. anon som krävde bättre bild
>>
File: 132123123.jpg (23 KB, 390x390) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
132123123.jpg
23 KB, 390x390
>dkn putinälskande, rasmedveten, ryssälskande rysspajfv

Idag sa hon att Judisk media är ett problem i Sverige. Den här tjejen alltså.. Jag är kär..
>>
>>54025349
>katt
slutade läsa där favä
>>
File: 1447176785931.png (333 KB, 518x704) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447176785931.png
333 KB, 518x704
>>54025586
Brevat 2d
>>
>>54025623
Hell seger!
>>
>>54025467
Haha hahahaha tänkte fråga dig det lol
>>
>>54025523
mm jättesöt skulle kn... öööh klappa på :3
>>
>>54025623
HELL SEGER
>>
>dkn spenderat hela dagen med magont
:/
>>
>>54025586
Brevade dindubrev om "Medborgar"platsen på FB. Hell Seger!

Du då?
>>
File: 1443672467534.png (207 KB, 471x471) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443672467534.png
207 KB, 471x471
Ny tråd

>>54025660
>>54025660
>>54025660
>>54025660
>>
>>54025623
breva bild på'na
>>
>>54025623
Ful favä
>>
>>54025480
>det var stockholmarna som var stormsnorrarna
Det är så uppenbart i efterhand.
>>
>>54025586
Låtit en söt arisk pojke befrukta mig :3
>>
>>54025683
bojkotta denna tråden, han startade den innan bildgränsen
>>
>>54025586
pluggat mekanik
hell seget
>>
>>54025595
Du vart iallafall inte BESTULEN på dina toapapper. Det är en sjukare upplevelse kan jag lova dig. Av allt som en person kan få för sig att göra i en lägenhet. "JAG VET JAG SNOR ALLA TOAPAPPER HAHAHAAAA". Vilken episkt märklig sjuk form av vrickad humor är inte det?
>>
File: 2821872_1200_433.jpg (162 KB, 1200x433) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2821872_1200_433.jpg
162 KB, 1200x433
>>54025683
Bojkott skittråd
>>
>>54025623
Hon är söt. Skulle låta henne klappa min katt.
>>
>>54025683
IGNORERA DENNA
>>
>>54025715
Men du är ingen tjej
>>
>>54025834
Nej, vad då då?
>>
>>54025747
Vad mer kan en så vrickad person ha gjort tror du då...? ;)
>>
>>54025877
Åhnej, min katt är med barn, och det är ett ALIEN BARN.
>>
>>54020297
>Inga cuckar tillåtna
men
hvordan kan dere ha en sverigetråd da??
>>
>>54025989
heii beste norman! neii så tjukk du ha blitt *sjunger*

https://www.youtube.com/watch?v=P01hRhD0NGQ
>>
>>54025623
putinälskande? Du är ju landsförrädare favä. Ha så kul med diskussionen om i vilket land dina barn ska göra militärtjänst.
>>
>>54025349
Är det trappa ner till källaren eller bara entrepla