[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/tr/-Köksal Baba Edisyonu
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 148
Thread images: 24
File: CYc6MgKWYAAJJDy.jpg (64 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CYc6MgKWYAAJJDy.jpg
64 KB, 600x600
>>
>>53986869
>this is literally what the average Turkish man looks like
>>
How to drop TR nationality for double nationality EU- Turks?

Or can I visit TR as a tourist if I just show my Belgian ID cart ?
>>
File: .DDDDDD.jpg (94 KB, 960x717) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
.DDDDDD.jpg
94 KB, 960x717
>>53986869

based
>>
>>53987101
>Or can I visit TR as a tourist if I just show my Belgian ID cart ?

yes
>>
>>53986869

>ismin Koksal Bektasoglu olsun
>Bektasoglu
>akp'ye oy ver
top kek
>>
File: CZWjCIiWkAApKJ-.jpg (95 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CZWjCIiWkAApKJ-.jpg
95 KB, 600x800
Herkese Kamalsız tiradlar
>>
>>53986952
Hard to say because we would be certain if the guy has a flat side @ back of the head
>>
>>53986869
what's this guy's name?
>>
File: Rude Brazilian Man.jpg (125 KB, 600x777) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Rude Brazilian Man.jpg
125 KB, 600x777
>>53987135
>Trabzonspor
>>
>>53987165
But wouldn't customs be asking me questions because of my Turkish name? (Parents can not choose the name of the child freely but they need to choose a name from a given list, hence why all the Kurds have Turkish names).

Since I guess they can check this shit in their DB no?
>>
File: CYc4CvLVAAEdt9A.jpg (40 KB, 599x399) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CYc4CvLVAAEdt9A.jpg
40 KB, 599x399
>>53987232
şiki şiki babaaa
>>
>>53987307
>(Parents can not choose the name of the child freely but they need to choose a name from a given list, hence why all the Kurds have Turkish names).
kek
>>
File: CYiqkHxVAAAv9U0.jpg (129 KB, 1024x682) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CYiqkHxVAAAv9U0.jpg
129 KB, 1024x682
hayni hayni yaba
>>
>>53987232
köksal baba
>>
>>53987135

bunların yanına putin lazım :DD
>>
>>53987135
>tfw köksal baba more fashionable than me.
fuck this gay world
>>
File: B-xIRCHUIAASQ1y.jpg (36 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
B-xIRCHUIAASQ1y.jpg
36 KB, 600x600
Köksal baba ve Uzun Adam
>>
>>53986889
evet
>>53986956
onu yazan anon değilim ama BU DERECE götünü yakmam hoşuma gitti koçum ;)
>>
>>53987373
Portugal has is too, don't be ashamed. And wouldn't have been able to fuck turkish sluts without it
>>
Is this radical larry the world has been searching for?
>>
>>53986869
for some reason i keep thinking he looks like a goblin from d&d
>>
>>53987514
BASED RTE
A
S
E
D

R
T
E

Hold me lads
>>
>>53987629
Tmm yeter roleplayin hitit pixi
>>
>>53987618
ben onu banter yapmak için yazmıştım ama yanlış anlaşıldıysa çok problem değil.
>>
Saçın yüzüne değse telini kıskanırım
Birine söz söylesen dilini kıskanırım

Saçın yüzüne değse telini kıskanırım
Birine söz söylesen dilini kıskanırım

Kıskanırım seni ben kıskanırım kalbimden
Bu nasıl aşk All*h ım öleceğim derdimden

Kıskanırım seni ben kıskanırım kalbimden
Bu nasıl aşk All*h ım öleceğim derdimden

Sakın takma göğsüne gülünü kıskanırım
Seni saran kemerden belini kıskanırım
Deli ediyor beni gezinir her yerini
Okşadıkça tenini elini kıskanırım

Kıskanırım seni ben kıskanırım kalbimden
Bu nasıl aşk All*h ım öleceğim derdimden

Kıskanırım seni ben kıskanırım kalbimden
Bu nasıl aşk All*h ım öleceğim derdimden
>>
>>53987743
Şizo kendi kendine cycle posting yaparken hiç eğleniyor musun?>>53987790
>>
>>53987743
post boi puccy
>>
>>53987743
Sen askerligini yaptinmi lan? Or did you pussied out and paid 5K? Also how do u visit tr? With what passport? Also are you still a student?
>>
>>53987828
yeter sizo yeter
>>
>>53987828
cevap verin adam pasaport diye kıvranıyo amk :DDD
>>
>>53987859
Ne dion amk?
>>
>>53987828
Kendini elden verdin hitit,bu halk yemez bu oyunlari git fm oyna hadi
>>
>>53987790
>ortaokul arkadaşlarınla buluşma olsun
>whatsapp grubu kurulsun
>arkadaş grubunun yarısı türbana kapanmış olsun
>whatsapp'ten konuşurken inşAllah maşAllah yazılsın(bebek resimlerine)
lan ben amsterdamdayken orospunun götünden kokain çekmiş adamım nereden düştüm bu çorap kokulu çomarların arasına ak.
>>
>>53987886
Aynen aq this shit is important. Need to go to Izmir in summer and i'm not a student no more.

Hepsi burda 15 yasinda aq zaten nerden bilsinler 31ciler
>>
dönerci posting'in comeback yapması gerektiğini düşünenler +1
>>
>>53987944
>lan ben amsterdamdayken orospunun götünden kokain çekmiş adamım
kanıt?
>>
>>53987944
MaşaAllah kardeş güzel zihin
>>
>>53987896
Hahaha wtf just cevap ver amk
>>
>>53987944
>arkadaşları olduğunu ima ediyor
>>
>>53988043
yeter kamal yeter
>>
>>53987995
dönerci posting yüzünden azdı bu dağ ayıları.
hiç cevap bile vermiyceksin, amerika çin tarzı ülkeler dışında kudursun amına kodumun dönercileri
>>
>>53988043
Spreek nederlands dan zal ik antwoorden
>>
>>53988008
foto var ama mavi board'a atamam
>>53988019
...
>>53988070
herkes senin gibi
>>>/r9k/
ye mensup değil kardeşim :)
>>
File: 1451507746937.jpg (46 KB, 320x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451507746937.jpg
46 KB, 320x500
>>53987944
>>
File: 1440128181312.gif (650 KB, 540x254) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440128181312.gif
650 KB, 540x254
<3
>>
File: Capture.jpg (73 KB, 1226x523) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Capture.jpg
73 KB, 1226x523
hmm
>>
>>53988075
çingene hariç ama onun bana poğaça sözü var
>>
>>53988127
yaw at amk nolcak :DDDDD
>>
>>53988127
yeter kamal yeter
>>
>>53988148
>kurankursu.avi
>>
>>53988043
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/10/turkey-elections-political-parties-pledges-strain-budget.html#

1000 euro is het geworden.

Bel naar de Antwerpse consulaat.
>>
>>53988126
Dus ik ben geen student niet meer (25j en afgestudeerd) en moet in de zomer in Izmir zijn.

Ik wou vragen of ik enkel met mijn Belgische ID kan gaan aangezien ik misschien toch nagecheckt kan worden door de douane daar? Daarom dat ik wou nazien hoe ik van mijn Turkse nationaliteit kan afgeraken. Ik ben er letterlijk niets mee.
>>
>>53988269
Domatesi fazla olsun ustam
>>
>>53988179
sie go lan yüzüm var kabak gibi.
internete yayılırsa babam(ak parti mütheati) ebemi siker ve ak parti desteğini keser ben de tek fetişim götten koko çekmeyi yapamam.
>>53988172
ya o zaman
fransa, almanya, belçika, hollanda arasında sıkıştıralım.
>>53988224
kamal kim ? arşivci gibi yeni bir meem mi ?
>>
>>53988255
Het is nog altijd 5K (+ paar honderd euro voor tolkvertalingen en dergelijke meer). Dit komt van een bron die de betaling vorige week heeft afgerond.
>>
>>53988269
>izmir

Kek

Gezien je een k*rd bent, ga ik niet antwoorden.
>>
kim burda /gérard depardieu/ ?
>>
File: ax49.png (435 KB, 540x965) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ax49.png
435 KB, 540x965
UYAN ARTIK OROSPU ÇOCUĞU
YETTİ BE
>>
File: 1416172954663.jpg (336 KB, 1065x902) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416172954663.jpg
336 KB, 1065x902
>>53988355
Hij is is goed gekloot geweest dan.
>>
>>53988325
ya siktir git muz anon tavuk anon artık her ne siksen al şu sınırsız kişiliklerini toruya dön
>>
>>53988392
Bu ne kadar çirkin bir şey lan böyle
>>
>>53988356
Moet jij weten. Hoop tevens dat je niet van omstreken Tongeren, Temse of Beringen bent aangezien ik flink wat van je vrouwelijke soortgenoten gepoept hebt.
>>
>>53988424
toru açık mı ?
Bir de ben sizin tavuk anon diye konuştuğunuzu gördüm ama hiç tavuk anon postuna rastlamadım.
>>
>>53988378
hic gitmedim xocam ama k*rdo/comar dolmus dediler
>>
>>53988468

memeler öldü
anon bölündü
burası toruçan
anası da sikildi
>>
>>53988468
açık hadi siktir git bu tiplemelerle yeniibne eğlendirirsin ancak
>>
>>53988466
Gelukkig kunt ge dat doen zonder dat dat meisje vermoordt wordt, eh.
>>
>>53988481
yok ben en son gittiğimde kekolar yoktu.
beşiktaş ve modanın bozulmasına daha yıllar var.
hala gidip gezebilirsin.
>>53988527
link ?
>>
SİKTİRİN GİDİN LAN BURDAN ALMANCA KONUŞMAYIN GEGEN MEGEN KUNT DER FEGAN VERMODENRT SENGEN YARRAMI YİYEN
>>
>>53988409
Zou niet weten hoe of waarom? Dit is toch rechtstreeks bij de ambassade zelf zonder derden?

Ik zal wel ergens anders verder voor info vragen. Was namelijk bang of ik MIT achter me aan kreeg als ik een schorsing vroeg van mij. TR-identiteit.

Bye bbye'lar millet. Cok siktirtmeyin buralari. Zaten avrupa trnin gercek yuzun ii biliyo simdieaa
>>
File: 1431580582789.jpg (93 KB, 960x529) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431580582789.jpg
93 KB, 960x529
>>53988466
Tzal wel zijn, verlaat deze draad nu maar pkk-steunende aap.
>>
>>53988571
maalesef istanbulda kimsem yok galiba. bursa/izmir/ankaraya ins*llh gidecem bu yaz
>>
Beyler toru toru diye konuşuyonuz da iki yıl önce kapanmadı mıydı ora?
>>
>>53988614
SİEEEEEEEEEEEEE KURDEN RAUS
>>
>>53988615
Iets vertelt me om bewijzen te tonen in de vorm van foto's. Toch kan ik het de meisjes niet aandoen. Eermoorden komen niet enkel bij Koerden voor... Bye
>>
>>53988654
SENİ SİKERİM MUZ ANON YENİİBRE ROLU KESİP BİZİ KANDIRACAĞINI MI SANIYORSUN
>>
>>53988481
kadıköyün geri kalanında var, ama kürdolar sudan korktuğu için modada çok dolaşmıyolar :D
beşiktaşı ben de çok bilmiyom ama her gittiğimde beğeniyorum, daha bi tersini görmedim, güzel yani
sen türkiyeye hiç bi gelmedin çengen?
>>
>>53988645
ya bro bakma buradaki herkes ya mühendis ya neckbeard neet.
gel sen sana koç yurdunda yer buluruz. sonra gece modaya iner sabaha kadar gece klübünde takılırız.
sabaha karşın bi işkembe içer yurda geçeriz.
>>
>>53988766
eyw kardo, yaz gelsin gelecem ins*llah
>>
>>53988743
O muzu götüne sok yavşak, başka sitelere girmiyosak nasıl newfag oluyoz?
>>
aranıza ciddi ciddi toruchana takılanlar mı var yoksa?
>>
File: DRvtPHq.jpg (58 KB, 960x702) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DRvtPHq.jpg
58 KB, 960x702
>>53988614

>>53988738
>Eermoorden komen niet enkel bij Koerden voor... Bye
Inderdaad, ge kunt Koerden in het lijstje met arabieren zetten zeker? Volledig mee akkoord.
>>
>>53988961
herkese saldıran bir sorunlu var, o hâla giriyor galiba.
>>
>>53988993
Kek sikmissin k*rt orospu cocugunu helal olsunu hititli
>>
>>53988993
ölürken bile mutlu görüyor musunuz
çünkü sizin gibi içi ırkçılıkla faşistlikle düşmanlıkla fesatlıkla dolu değil
RIP sweet princess
>>
>>53988148

moar lan ibne seni
>>
>>53989202
eyv*llah xocam, durust oldugunu sanmistim da, cok yanlistim
>>
>>53988360
:D:D:D:D:D hoxam buna bitiyorum arada kamallarda kaynamış vallah fena bişey olmuş
>>
niye bütün zazalar delüzyonel olup kendilerini başka bi milletin/topluluğun fikrine kaptırıyor veya da apayrı bi sapkınlığa düşüyor?
>ziya gökalp
modernist İslamcı Türkçü (kendisini beyaz zannediyor bu arada, ve de tabii Türk)
>selahattin demirtaş
kürt hareketinin parçası, o kadar ki zaza olduğunu çoğu kişi bilmiyor bile, kürt milletinin ülküsünü o kadar benimsemiş
>z*z*
malumunuz
>>
>>53989390
Orospu cocugu artistlik yapiyo bide zaten pkk avrupanin her yerde kayniyo destek aliyo. Pkk'nin iki numarasi bruksel de acik acik geziyo mit bunlari niye infaz etmiyo yetheeeeeeeer
>>
>>53989625
çünkü zazalar gavattır
>>
>>53987204
He looks like lionel messi in that pic
>>
>>53989740
kek
>>
File: 1453434616700.webm (489 KB, 202x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453434616700.webm
489 KB, 202x360
>>
File: 1453434772787.webm (2 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453434772787.webm
2 MB, 1280x720
>>
>>53989804
>>53989891
kek
fuck t*rks
>>
>>53989948
Turks support ISIS
>>
>>53990010
this
turks think pkk is terrorists because pkk fights isis :)
>>
>>53989627
avrupa c*ck dolu iste

atama laf etmek istemem ama bu k*rtleri... gerisini bilersin
>>
>>53990010

turkey is antichrist satanic hitler country
>>
>>53990087

https://www.youtube.com/watch?v=0XR2mepZgYU

yorumlar efis hane
>>
>>53986869
who is this guy and why is he always attacking people?
>>
>>53990847
gotum yandi vallax
>>
>>53990847
Söylediğinin yarısı türkçeydi amk, hayvanca konuşmamaya başlayınca k*rtçeden bisikim kalmıyo.
>>
only pkk can save turkey from erdogan and his isis brothers ....bijittt pkk
>>
File: 1424460739840.jpg (230 KB, 960x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424460739840.jpg
230 KB, 960x600
>>53990847
[TRIGGERED]
>>
>>53990950
he is your mothers tokmakçı
>>
>>53991502
thanks, that really clears it up
>>
>>53991502
Kopek t*rko ingiliz abine saygili konus ulan sen kimsin ki ustun yaris bir cagdas ve aydinli batilinin yaninda? Ulan senin gibi bi boktenli fakir comar ney ya ney? O ingiliz beyefendinin breakfast yediktzn sonra sictigi bok bile senden degerli ulan sen o avrupali gentlemana cevap verebildigine sukur et amina kodumun bok parcasi. Hadi simdi git fakir t*rk arkadaslarinla coplukte tiner cek ve sarisin qtleri tecavuz etme hayali kur, rezil herif. Hayvanlar bile senden daha cagdas gerici pic
>>
File: 1453320194994.jpg (116 KB, 850x703) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453320194994.jpg
116 KB, 850x703
>>53991849
>>
>>53991849
kes ulan balkan rapebaby o beyaz anani siqerim
>>
>https://twitter.com/Conflicts/status/690231750925090817

ses gelmiyor mu benim hoparlörden mi? paranoyak oldum ak47ler duyulmasın diye ses kısıyorlar zannediyorum
>>
File: Capture.png (163 KB, 302x276) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Capture.png
163 KB, 302x276
>>53991949
Yalan amk yalan mermi altında ağzında sıgarayla mı kaçarsın? Provakasyon bu başka bişey değil.
Eleman zaten kesin Türk amk.
>>
>>53991849
Ulan ağzını yüzünü siktiğimin şizo piçi. Bre amına soktuğumun Walon piçi gidi seni. Sen kimsin ki TÜRKler hakkında böyle yorumlar atıyorsun? Şimdi tövbe edip TÜRK benliğine dönüp bu postunu sileceksin yoksa adresini istemek zorunda kalacağım. Your life your choice.
>>
File: ebüg.png (1 MB, 1440x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ebüg.png
1 MB, 1440x900
>>
>>53992193
H1hahahahahahahah bu nasil resim lan nasil cektin oyle ahaha oluyom lan sunlara bak
>>
>>53992248
şizo altta ne yazıyo lan sen bilirsin belçikaca :DDDD
>>
>>53992248
>>53992193
Efso :ds

>>53992228
Kes ulan t*rkistan kukuraci
>>53992312
'Daha ne diyebilirim biz de insaniz'
>>
>>53992374
>Kes ulan t*rkistan kukuraci
Bunu sen istedin adresini almak zorundayım.
>>
>>53992228
Sakin ol koçum, ben senden bile daha Türkümdür.
>>
File: 1423249987211.gif (1 MB, 234x234) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423249987211.gif
1 MB, 234x234
>>53991849
>>
>>53992727
aa yahudi mis, yanlis attim :ddD
>>
>>53992415
Adres mi istiyon t*rkistan pici? Peki veriyim, veriyim cunku ne yapicaksin ki? Senin gibi bir bok parcasini, bir comar dokuntuyu avrupaya mi sokcaklar? Adami guldurme yahu. Ulan isleri gucleri tecavuzluk hirsizlik toilete sicamiyan pis arablari buraya giris izini verirler ama senil gibi bir kukuraca kansere cozum bulsan bile izin vermezler. Sen asaglik bir yaratiksin, kedimin bana avlayip getirdigi farenin bile senden daha fazla degeri var, onun varligi bile senden daha kiymetli ve guzel. Ulan hayvan herif, affedersin agzimi bozdum hayvanlara laf attim, senin neyine ben adresim ulan neyine?
>>
>>53993233
şizo sapıttı
>>
*zort*
>>
>>53993233
Daha önce schengen aldım tekrar alamayacağımı mı sanıyorsun ulan şizo pixi. Köylü anan baban gibi işsiz, welfare paralarıyla geçiniyorum mu sandın beni? İşverenim lan ben!!!!!!!!!
>>
>>53993412
ananı sikiyim ekşiye geri dön orrrrospu çocuğu
>>
>>53993453
Ekş*'de beni sevmez solcular sermaye düşmanları kıskanç fakirler.
>>
>>53993412
Guzel zihin tinerci kardesim, sen sarisin avrupali kizlari da sikmissindir. Hadi internet kafe kapanacak simdi gecekonduna don, yarin erken kalkman lazim insanlari soymak icin. Tinerini alamazsin sonra kukurac.
>>
>>53993497
Hadi yeter bu kadar trollük, siktir git yat uyu.
>>
>>53993520
lel sikmişsin zihinci piçi
>>
rezil rüsva tirad amq
>>
alkol verin bana -.-
dıd dı dıd dı
viskiy kokakola -.-
dıd dı dıd dı
>>
>>53993520
Yok lan sadece Yunanistan'a gittim Selanik'e. Onlar da zaten bizlere benziyor insan olarak sarışın falan pek yoktu kız falan da sikemedim ayrıca xd
>>
https://www.youtube.com/watch?v=--pQC5XH2-E
Müzik yollayın beyler tadımız gelsin.
>>
>windows 9 yok
>windows 10 var

>metin 1 yok
>metin 2 var

açıklayın
>>
>>53994000
https://youtu.be/WIKqgE4BwAY

Guzel tadin var kardesim
>>
>>53994049
something something krinj oldum hajum
>>
File: 1390749773666.jpg (38 KB, 472x472) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1390749773666.jpg
38 KB, 472x472
>>53994115
https://www.youtube.com/watch?v=d9994nv8BcU
>>
>>53994000
https://www.youtube.com/watch?v=-GKJjKW1oEA
>>
yattınızmı
>>
YAAA VADALLAH
YAAA NASRALLAH
>>
>>53994795
Zihinci seni zaten siktim daha burda ne geziyon? Burda bidaha gormeyim seni fena ederim sikilmekten bikmiyonuz mu igrenc yaratiklar.
>>
>>53986869
What the height of this guy ?
>>
>>53995111
5'11
>>
>>53995111

around 120
>>
ded
Thread replies: 148
Thread images: 24
Thread DB ID: 459247[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.