[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/rzeczpospolita polska/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 308
Thread images: 76
File: JAJCARSKA PIOSENKA.png (753 KB, 991x526) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
JAJCARSKA PIOSENKA.png
753 KB, 991x526
murica land of free
EDYCJA JAJCARSKICH PIOSENEK

https://www.youtube.com/watch?v=gscM2vpUXIc

https://www.youtube.com/watch?v=56duVYLsd4Q
>>
Pierwszy za komunistyczną muzykę
>>
File: 1453422423937.jpg (3 MB, 1547x2400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453422423937.jpg
3 MB, 1547x2400
pierwszy za kpop
>>
Drugi za deportować koraba
>>
>>53983131
tańcz kurwo
>>
File: duda.png (902 KB, 1024x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
duda.png
902 KB, 1024x576
zrobiłem chujową templatkę ale nie wiem pod co ją podłożyć więc postuje do wykorzystania
>>
>>53982783
wszystko cherrypicked
>>
>>53983046

Jajcarskie piosenki z ostatniego threada:

https://www.youtube.com/watch?v=fWs8HwDtddQ [Embed]

https://www.youtube.com/watch?v=80DtQD5BQ_A [Embed]

https://www.youtube.com/watch?v=-QRZpligDOs [Embed]

https://www.youtube.com/watch?v=rRjOBr6tmM8 [Embed]

https://www.youtube.com/watch?v=w-0TEJMJOhk [Embed]

https://www.youtube.com/watch?v=v2NFl86LX3Q [Embed]

https://www.youtube.com/watch?v=N9qYF9DZPdw [Embed]

https://www.youtube.com/watch?v=lOfZLb33uCg [Embed]

https://www.youtube.com/watch?v=35K6vQRt67g [Embed]

https://www.youtube.com/watch?v=1pkVLqSaahk [Embed]

https://www.youtube.com/watch?v=d59boCs31uM [Embed]

Znacie inne ?
to dawac wiecej
>>
uwielbiam srac na polaczkow na tym forum
>>
>>53983102
>>53983131
Korea Północna > Korea Południowa
potwierdzone
https://www.youtube.com/watch?v=zq54msMu3Sc
>>
>>
>>53983461
hahah memy :D
>>
>>53983524

Thank you poland for bringing this to the front page.

Do you got any fun source?
>>
>>53983604
government.nl
>>
>>53983604
Nyet
>>
>>53983604

It's some JAV for sure
>>
>>53983537
Nie memy. Przegrałeś. Jesteś zwyczajnie spierdolonym, powolnym nieudacznikiem. Norki dostali nawet większą ostatnią cyfrę o jeden. Jesteś nikim. Żryj gówno śmieciu.
>>
Anony miałem podwójne dubsy i nalezy się odpowiedz
>>
>>53983868
Cześć anon
>>
Macie no wersje tylko tego gejowskiego relax w całosci?
Turczyn się pytał

https://www.youtube.com/watch?v=v2NFl86LX3Q
>>
jesli duble to korab ma wypierdalac z nitki a poludniowa korea to gowno
>>
>>53983981
Masz tu dla turczyna całą gejowską playlistę.

https://www.youtube.com/watch?v=TazHNpt6OTo&list=PLRac-WSaoGOnjurmKenHn6FepxDv1ow62
>>
>>53983984
jesli duble to korab ma wypierdalac z kraju a poludniowa korea to gowno
>>
>>53984122
dzięki za to Zuchu.Korab to gównix
>>
File: giphy.gif (2 MB, 331x197) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
giphy.gif
2 MB, 331x197
>tug współlokatorka bawi się w modeling
>70A

nic z tego nie będzie
>>
>>53983377
https://www.youtube.com/watch?v=gJLIiF15wjQ

https://www.youtube.com/watch?v=DsQVH2ceXNU

https://www.youtube.com/watch?v=r_GH6M7cUq4
>>
Czy jutro będzie KOD znowu?
>>
Zuchu, który mi dałeś linka do M&T, na jaką wersję EUIV to jest?
>>
>>53984602
tygodnica rodziny radia tok.fm
>>
>>53984657
najnowszą oczywiscie
>>
>>53984692
mam nadzieję że jutro będzie zimno i wymarzną im dupy

z pana Kaczki się śmiali jak robił zlot co miesiąc, a sami latają co tydzień
>>
>>53984553
Kokainę też zażywa?
>>
File: 1424106364441.jpg (180 KB, 1280x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424106364441.jpg
180 KB, 1280x960
>>53984744
>wyłącza się w trakcie ładowania
Eh. A jak wyłączyłem kozaków to zadziałało, ale w losowych prowincjach były losowe narody, np. jakiś buddyjski w polsce, aztekowie w mołdawii itp.
>>
>>53984553
70A ?
a co to?
Wyruchają ją przy kastingu, a później odpadnie, tak to bywa z modelkami.
>>
>>53984913
bo jesteś debilem i nie umiesz instalować modów
instalujesz je w moje dokumenty/paradox/eu4/mod a nie w folderze z grą
>>
File: 1448109581759.jpg (42 KB, 565x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448109581759.jpg
42 KB, 565x640
a co wszyscy tak nakurwiają w eu4

krzyżowi króle bis się znudziło?
>>
>>53984964
damaged goods najlepsze goods żbsz
>>
>>53985285
Mam do sprzedania 20-letniego forda z przeżartymi progami. Rozumiem że kupisz?
>>
>>53985361
ale nie mówimy o gównie
>>
File: 1420625406562.jpg (399 KB, 1200x798) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420625406562.jpg
399 KB, 1200x798
>>53985022
>tug wszedłem tam nawet, bo w ck2 tam się instalowało, ale nie znalazłem folderu mod, więc pomyślałem, że chyba jednak nie
No jestem debilem. Działa zatem jednak już. Wspomogłeś mnie po dwakroć, anonku, jakże mogę ci się odwdzięczyć?
>>
>>53985658
pieniądze przyjmę w każdej ilości
>>
File: 1418678581949.webm (1 MB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418678581949.webm
1 MB, 640x480
>>53985814
Podaj adres to zobaczę co da się zrobić :^)
>>
File: sia la la la la.jpg (207 KB, 1512x869) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sia la la la la.jpg
207 KB, 1512x869
>>53983261
A chuj
>>
>>53986071
subtelne, podoba mi się, 5/10
>>
>>53983377
>https://www.youtube.com/watch?v=35K6vQRt67g
mój przyjacielu
>>
File: Memy.jpg (257 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Memy.jpg
257 KB, 800x600
>>53983261
pochwalam wysiłek
>>
co tak zdechło - 3 posty na godzinę?

ach tak normiki na imprezkach bo piąteczek

gardzę wami kurwy
>>
>>53987904
sobą gardzisz
>>
>>53987904
Ogarniam coś żeby pomóc jutro pewnej pannie. Nie mam czasu gównopostować na mongolskich forach rysunkowych.
>>
>>53987904
mam jutro kolosa z fizyki, nie mam kurwa czasu
>>
>>53987904
ja mam sprawdzian z przyry
>>
>>53987904
/polska/ to w obecnym stanie straszne gówno, więc mi się nawet nie chce zaglądać już
Tak tylko obok przechodziłem
>>
>>53987904
Słucham Yung Bae i myślę jaki by tu obrazek stworzyć.
Zdycham, dzisiaj przesrane, jutro przesrane, a jeszcze byłem odwiedzić dziadka i polał starogardzką, dosłownie mam się porzygać.

Nie wybrzydzam bo wóda jest wóda tylko dosłownie mnie dźwiga.
>>
>>53988384
to wszystko przez koraba
jesli duble korab ma zdechnac
>>
cisza
narzekanie na ciszę
klasyczny piątek w /polsce/, przynajmniej o polityce nie pierdolą
>>
File: 1343813020340.jpg (275 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1343813020340.jpg
275 KB, 1920x1080
to macie przynajmniej muzczykę nocną zuchy
https://www.youtube.com/watch?v=0vfO2PW4wmY
>>
>>53988692
Ja tam cały dzień ze znajomymi w tabletop simulatora napierdalałem, więc nie mogłem postować.
>>53988680
Ja tam czekam aż kiedyś jakoś zjebie i trip wycieknie.
>>
>>53988854
a cos z pierdolnięciem?
bo to troche zamuła.
z pierdolnięciem - czyli przynajmniej tempo firestarer.
>>
>>53989068
>tug znajomi nie chcą grać w to
>>
>>53989218
Przykra sprawa stary.
Mnie w sumie namówili, że choć w ryzyko czy coś, a spędziliśmy cały dzień napierdalając w Pandemica i Pokemony. Fajnie było.
>>
File: 1415966217069.jpg (208 KB, 576x855) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1415966217069.jpg
208 KB, 576x855
Propsuje dobre gierki i dobrą muzyczkę
https://soundcloud.com/polyme/i-cant-wait-anymore
>>
Anime
>>
>>53989860
anibe
>>
File: comf.jpg (366 KB, 2048x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
comf.jpg
366 KB, 2048x1536
https://www.youtube.com/watch?v=gQN380CC3c0
>>
File: 1447979148950.jpg (788 KB, 1534x1084) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447979148950.jpg
788 KB, 1534x1084
>>53990094
anikukuryku
>>
File: 7c670672eb.gif (2 MB, 540x303) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
7c670672eb.gif
2 MB, 540x303
>>
>>53987904
>co tak zdechło - 3 posty na godzinę?
bo polacy zamiast budowac krajowy dobrobyt tylko mysla jak krasc i unikac podatkow
>>
>>53989068
>Ja tam czekam aż kiedyś jakoś zjebie i trip wycieknie.
mam kilka zapasowych
>>
File: amy's_sexy_pose.png (175 KB, 1420x715) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
amy's_sexy_pose.png
175 KB, 1420x715
>>53989860
>>53990094
>>53990301
AmiŁong
>>
>>53991512
szanuję
>>
>>53991512
co robisz w grecji anonie?
>>
>>53991858
grecja bogaty kraj
>>
>>53991858
Haslin
>>
>>53992236
>haslin
bo mi to cos mowi
>>
>>53992365
Hustling iz makin' money out of everything no matter what it iz something that mostly happenz in ghetto'z where people don't have much so they need to hustle

>1st person: Yo what's crackin bro
>2nd person: nuthin much, but i've got a sweet deal fo you
>1st person: Fo sure?
>2nd person: Hell yeah look at this watch

>Then he tells a lil story bout the watch and eventually sells the watch he found for 5$ at a lil market somewhere outta town for 50$ This iz some real hustling
>>
>>53992504
a czemu po angielsku ?
>>
>>53992671
Bo to można robić na całym świecie. Przecież dobrze rozumiesz angielski, nie?
>>
>>53992794
po chuj my w ogole rozmawiamy po polsku? trzeba porzucic ten jezyk bez przyszlosci i uczyc nasze dzieci tylko angielskiego
>>
>>53993202
Dlatego jesteś plebejuszem, moje dzieci będą się uczyć przynajmniej 4 języków od samego początku.
>>
>>53993376
Ty nie będziesz miał żadnych dzieci, grubasie.
>>
>>53993482
Będę, wczoraj nawet śniłem, że miałem dziecko ale zapomniałem nakarmić bo pisałem jakąś prace na komputerze. Zamknij mordę.
>>
>>53993595
No to długo tego dziecka nie będziesz mieć. Prorocze sny.
>>
>>53993376
>4 języków
czemu nie tylko angielskiego?
>>
>>53993829
Bo istnieją jeszcze takie wspaniałe języki jak polski, japoński i rosyjski.
>>
>>53993732
Jebana Żydówko, ten sen jaśnie oznaczał, że chcę mieć rodzinę ale nie jestem jeszcze gotów, bo mam w głowie karierę. Czy ty nawet możesz interpretować sny, czy tylko karty Taro?

>>53993829
Bo nie ma sensu uczenia go tylko jednego języka, szczególniej takiego łatwego jak angielski. Generalnie mówiąc, uczenie się 2+ języków od bardzo małego wieku wychodzi zawsze na plus.
>>
>>53993908
jak sie uczysz rosyjskiego w celu innym niż szpiegowanie tych podludzi to nie jestes polakiem i powinienes zostac rozstrzelany w trybie natychmiastowym
>>
>>53993595
Możesz sobie tylko pośnić.
>>
>>53994218
nie ma nic zlego w poznawaniu jezyka wroga
>>
>>53993908
Polski ma autystyczną gramatykę ale co poradzić, los tak chciał.

Rosyjski i Japoński to jakieś nieporozumienie, nie będę uczył dzieci takiego gówna.
>>
>>53994245
no o tym mowie

ale jebane rusofile powinni zostac kurwa rozstrzelani

ja jestem lewakiem ale wciaz kurwa ta minimalna czastka polskosci we mnie jest A CO PONIEKTORZY TO KURWA TYLKO BY KLEKNELI I SSALI GAŁĘ PUTINOWI BO HEHE PRAWDZIWY MĘŻCZYZNA PRAWDZIWY LIDER I PATRIOTA
>>
>>53994218
>>53994328
Obciągnijcie sobie nawzajem, pedały.
>>
modowi na r9k odpierdala wbijac
boards DOT 4chan.org/r9k/thread/25950300#p25950653
>>
>>53994576
>nie uczenie swego dziecka Rosyjskiego równa się pedalstwem
Oto twarz /polski/, panie i panowie.
>>
>>53994593
>ten link
Czy to ten słynny anon debil?
>>
>>53994593
zalinkować normalnie się nie da???

>>>/r9k/25950300
>>
>>53994685
>implikando że pisząc to miałem na myśli naukę rosyjskiego
>>
>>53994722
>>53994703
no kurwa nie dojebane pedryle , turczyn wracaj
>>
>>53994780
turczyn to ten z tripem #turczyn ??
>>
>>53994770
To zły quoting zrobiłeś, wieśniaku.
>>
File: 1428770844464.jpg (58 KB, 624x411) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428770844464.jpg
58 KB, 624x411
>>53994371
o znalazlem pedala
>>
>>53995235
NO I PIERDOLONA SERBIA OCZYWISCIE KTO INNY

ja pierdole jak spotkam jakiegos s*rba to go chyba zapierdole jak mozna byc takim gownem to juz przechodzi wszelkie pojecie nawet polacy to nie ten poziom
>>
http://exhentai.org/g/860820/c6ba42ee65/
>>
>>53995419
Słowianie południowi to najgorszy syf, nawet nie chce się o tym mówić.
>>
>>53995419
we wuz opressed by nato and shiet
>>
>>53994371
Zajeb się.
>>
Ej robaki macie jakies opinie na temat CK2 Conclave?
>>
wlasciwie to jak to mozliwe ze w Rosji jest tyle osob z hivem, przeciez to jest juz kurwa poziom Afryki.
>>
>>53995636
>My bylimy mocarstwem i gówno
>>
>>53995488
to sie kurwa zgadzam zaczalem szczekac na rosjan ALE SOBIE PRZYPOMNIALEM ZE TE DOSLOWNE MALPY ISTNIEJA KURWA
>>
>>53995714
Ale Słowenia wydaje sie byc OK panstewkiem, glownie dlatego ze ominela ich balkanska gownoburza.
>>
>>53995787
Słowenia jest normalna i może jeszcze Chorwacja ale reszta to jest jakaś kurwa nie wiem Afryka w Europie
>>
>>53995141
Dobry, zjebonie.
>>
File: robactwo.jpg (13 KB, 259x194) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
robactwo.jpg
13 KB, 259x194
>lewactwo
>>
>>53997377
Nie postujemy przynęt.
>>
>>53995606
od CK2 designated shitting subcontinents moj komputer nie nadaza z liczeniem wiec nie mam zdania chyba ze zoptymalizuja silnik w koncu
>>
File: 1451275848560.jpg (664 KB, 1141x1158) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451275848560.jpg
664 KB, 1141x1158
bump
>>
>>54000000
>>
>>54000000
Kurwa, miałem nadzieję, że jakąś muzykkę zapostował, a to tylko Trump.

Ale ten Korab to poważnie niedojebany jest. Nie dociera do gamonia, że innym narodem da się rządzić tylko po dobroci, bo inaczej zamiast strumienia pieniędzy popłynie polska krew. A jak ropa spadnie poniżej $10, to do końca dekady Rosja zbankrutuje, mark my words, i przyjdzie nam Ruskich karmić naszymi jabłuszkami, coby z głodu nie powymierali. Uczyć się rosyjskiegoo języka, Anoni, i Bułhakowa czytać w oryginale. I pamiętać, nie ma Polski oprócz Wielkiej Polski, a George Friedman jest jej prorokiem.

No, ulżyło.
>>
File: 1446118191454.jpg (75 KB, 604x550) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446118191454.jpg
75 KB, 604x550
>>
>>54005116
pochwalony
>>
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zdzisław_Józef_Czendefu

>Zdzisław Józef Czendefu urodzony jako Chen Defu (chiń.: 陳德福; pinyin: Chén Défú), używał także nazwiska Bazyli Jan Charczeńko (ur. 15 maja 1892 w Dalian w Mandżurii, zm. w połowie lat 50 XX w. w Polsce) − polski powstaniec i żołnierz pochodzenia chińskiego. Szeregowy Wojska Polskiego[1]. Uczestnik wojny rosyjsko-japońskiej, powstania wielkopolskiego i wojny polsko-bolszewickiej. Członek Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=r3TzxjdLM64
>>
>>53983046
http://www.daserste.de/unterhaltung/comedy-satire/extra-3/videosextern/ein-lied-fuer-polen-100.html
niemcy maja niesamowity ból dupy z powodu pis-u
może ktos przetłumaczyć dokładnie tekst?
>>
>>53983046
https://www.youtube.com/watch?v=r3TzxjdLM64
MaxTV
>>
https://www.youtube.com/watch?v=dDwKPGUIVME
>>
File: image.jpg (67 KB, 519x371) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
67 KB, 519x371
codzienne przypomnienie
>>
File: DSC_0010.jpg (1 MB, 2560x1440) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_0010.jpg
1 MB, 2560x1440
Oceńcie mój odcisk stopy zuchy
>>
>>54008482
płaskostopie/10
>>
>>54008525
Jak je naprawić?
>>
>>54006107
>>54007245
co za czasy zuchy żeby ludzie typu Korwin czy Kolonko bronili PiSu
>>
>>54008599
już za późno. trzeba amputować
>>
>>54008686
Ale stulejke Pan doktor operacyjnie wyleczyl, bez amputacji siuska, a stopy nie umie?
>>
>Względy ekonomiczne oraz "miękkie lokowanie gender" - to dwa powody, dla których Ministerstwo Środowiska wycofało z emisji spoty poświęcone segregacji śmieci. Jednym z bohaterów kampanii edukacyjnej był krytyk kulinarny i teatralny, Maciej Nowak, który otwarcie przyznaje się do swojego homoseksualizmu.

TOP JEJ x-{d

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/ministerstwo-srodowiska-wycofalo-spoty-z-maciejem-nowakiem,613014.html
>>
File: 9719_d5ec_874.gif (697 KB, 874x1182) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
9719_d5ec_874.gif
697 KB, 874x1182
Miło, że przetrwał noc
>>
Remember a little while ago when I posted that poll about whether I should rail the russian chick? And you guys were all like, "yeah okay"

Yeah well I did it

for my boys

wew

you my boys

Love from Pete "the horndog" Neet
>>
>>54010015
How was it?
>>
>>54010034
yeah alright thanks
>>
Nie ma możliwości, żeby była lipa
Nie ma możliwości, żeby była chała
Nie ma możliwości, że się zdarzy przypał
Nie ma możliwości, że coś nie zadziała
>>
>>54005411
całkiem nieźle się spolonizował bo wygląda prawie jak typowy janusz
>>
>>54010186
Nowy mes najgorszy dres
>>
File: sad-panda.jpg (24 KB, 378x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sad-panda.jpg
24 KB, 378x250
>>54005411
>Żonaty z Weroniką Pilachowską (ur. 1895), która jako pielęgniarka również wzięła udział w powstaniu wielkopolskim[8]. Małżeństwo było bezdzietne
>>
File: 1384111839901.jpg (535 KB, 1200x848) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1384111839901.jpg
535 KB, 1200x848
ANIFASZYZM
>>
>>54011372
I dobrze. Nie byli zdrajcami rasy i nie stworzyli polskiego niezrównanego dżentelmena.
>>
>>54011388
CHCE MIEC DZIECI Z SATSUKI
>>
File: 1384590440957.jpg (118 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1384590440957.jpg
118 KB, 1280x720
>>54011554
a czy masz odpowiednio dużą DETERMINACJĘ?
>>
>>54011338

Nie zrozumiem kontekst. ¯\_(dツb)_/¯
>>
>>54011667
Moja determinacja jest wystarczająco duża, jeśli wieś co mam na myśli
>>
File: 1388276799335.jpg (88 KB, 644x1076) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1388276799335.jpg
88 KB, 644x1076
>>54011767
POKAŻ
>>
>>54011810
S-sprosne
>>
>filmy 360

kto slowpoke tutaj?

https://www.youtube.com/watch?v=0x16ngo8xfY
>>
File: 1452245722013.jpg (97 KB, 792x558) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452245722013.jpg
97 KB, 792x558
>Poles know about my favorite white trash song
>>
>>54011873

>i listen to female bands you've never heard of
>and radiohead
>>
>>53983046
>>
>tug brat debil
>tug tablet za 1000zl nie mozna na nim adblocka prawidlowo zainstalowac
>tug mysli ze ma wirusa bo mu co chwie wyskakuje
>tug tlumacze mu kurwa ze to nic
chuj rozjebal tablet, psychicznie chory
>>
>>54012202

well, i feel like an idiot. time to go kill myself.
>>
>>54012235
dalej ci brat wbija do kibla jak srasz?
>>
>>54012285
juz nie ma takiej okazji, sie z 5 x u matce upomnialem to kiwa głowa
>>
>>54009713
general jest podludzki jak nie jest up 24/7
>>
File: 1453508738579.jpg (160 KB, 1500x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453508738579.jpg
160 KB, 1500x1000
kpop
>>
korab kurwo skończ postować, bo odstraszasz ludzi
>>
>prawica
>>
>>54013300
>korabica
>>
>>54013223
nie

i tak nikt nie pisze
>>
Mam nadzieje, ze Krul dozyje do nastepnej elekcji.
>>
File: 13483478373 (24).gif (1 MB, 828x828) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13483478373 (24).gif
1 MB, 828x828
>tug w amatorskim teen pornolu dzewczyna szepta do kolesia co ja napierdala w dupe "kocham cie"
>>
>>54013640
chciałbym, żeby dożył parlamentarnych, przed którymi będzie miał wysokie wyniki w sondażach
i umarł zaraz przed samymi wyborami

wyobrażacie sobie to?
>>
>>54013670
sos?
>>
File: Akari22.png (147 KB, 294x335) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Akari22.png
147 KB, 294x335
>>54013811
Stop.
>>
File: 1444256200531.jpg (72 KB, 709x765) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444256200531.jpg
72 KB, 709x765
>tug w polsce nie ma dobrej partii socjalistycznej
>>
>>54013811
>wysokie wyniki
czyli w przypaku Korwina przydałoby się conajmniej 5-6%

powiedzmy sobie prawdę

żeby prawica tego typu mogła kiedykolwiek dojść do władzy to Korwin musi zdechnąć
>tug nie lubisz lekkiej pedofilii i odrobiny gwałcenia
>>
File: 1447967643209.png (246 KB, 649x429) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447967643209.png
246 KB, 649x429
>>54013923
>dobra
>socjalistyczna
jawna przynęta ale masz tu (You)
>>
>>54013937
znajdzie się drugi korwin, nie martw się
to będzie taki wipler, tylko więcej charyzmy
>>
co ma anon spierdon wpisać w rubryce ''doświadczenie zawodowe''
mam ściemniać czy wpisać jakieś pierdoły?
>>
>>54014033
robiłes cos kiedys?
>>
>>54014072
nie
>>
>>54014016
>więcej charyzmy
wystarczyłoby żeby ubierał krawat, golił wąsy i skupił się na krytyce władzy bez ciągłego wypowiadania się o hitlerze, unii, homoseksualistach i pedofilii

nawet Kaczyński uczy się z wyborów na wybory - do tego stopnia że nawet je wygrał

tylko Korwin stoi w miejscu gdzieś od końca XIX wieku
>>
>>54014102
no to nic nie pisz
>>
>>54014190
ale takie partie muszą być kontrowersyjne, bo inaczej znikną z mediów
nikt by nie głosował na korwina, gdyby nie był populistą
>>
>>54014190
Łynston Czerczil powiedział kiedyś - Hitler nie zrobił nic złego.
>>
>>54013990
>prawacki dogmatyzm
>>
>>54014332
>korwin zaruchał a ty nadal nie
>>
>>54014033
sciemniaj w chuj, bedziesz sie pierdolil
nie wiem jakie wymaganie doswiadczeniowe oni chca na kasjera w biidronce...
>>
>>54013923
a jaka bys chcial i dlaczego? Podaj szczegoly.
>>
File: 1451703369780.gif (2 MB, 491x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451703369780.gif
2 MB, 491x750
normiki i pedałki są na marszu kodu więc można postować loli i cycuszki
>>
>>54014885
>dlaczego
czy to nie oczywiste? socjalizm to jedyna droga do prawdziwego dobrobytu
>>
File: 1396156506604.gif (2 MB, 480x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1396156506604.gif
2 MB, 480x270
>>54014916
słodkie dziewuszki
>>
>>54014937
no wlasnie niezbyt oczywiste
w korei tez jest socjalizm?
>>
>>54014937
I stagnacji.
>>
>>53983377
Saved
>>
>>53983377
pakistanskie disko
https://www.youtube.com/watch?v=xVdn9GhwJgk
>>
>>53983377
https://www.youtube.com/watch?v=X0DeIqJm4vM
>>
File: 1.jpg (38 KB, 474x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.jpg
38 KB, 474x375
Kurwa, no nie mogę z tej Polski B.

Weźmy kurwa takie podlasie.
Najmniej zaludnione miejsce w polsce, 50 os/km^2, wyobrażacie sobie to kurwa? na ślunsku jest 400os/km^2.
Jakieś kurwa zaciąganie, mówią po rusku, przysięgam przyjedzie taki do Poznania, to nie rozumiem co on do mnie mówi, wchodzi gdzieś i zaczyna:
Privjet, ja tu szto mialem zaglądnąć bo pan psor mi kazał i jedzie dalej coś po rusku.
Zarobki kurwa jak na jakiejś białorusi, przecież tam kebab to luksusowe żarcie,a nie jakiś fastfood dla biedaków.
Wszędzie las, albo jakieś łąki, jak Ci się gdzieś tam samochód rozjebie, to wieśniaki Cię prędzej poćwiartują niż pomogą.
Kurwa a jak leci samolot, to dorośli ludzie się zatrzymują i krzyczą panie pilocie dziura w samolocie albo machają jak kurwa 100 lat temu.
W chuj zimno, raz tam jechałem u siebie +10 stopni, dojeżdżam do biedastoku a tam kurwa -6, myślałem że ich zajebie.
Jak się spytasz kogoś na ulicy o coś to się popatrzy, coś poburczy po rusku i ucieka.
Na koniec kurwa najlepsze, w centrum miasta stoją drewniane chałupy i kury chodzą po podwórku tych domków, a plot to wygląda jak w samych swoich.

Serio, nie mam siły na tą krainę.
>>
File: Ratusz_Białystok.jpg (976 KB, 2494x1907) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ratusz_Białystok.jpg
976 KB, 2494x1907
>>54015575
rynek biedastoku nie wygląda źle
>>
File: nie mój zuch.png (26 KB, 567x334) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nie mój zuch.png
26 KB, 567x334
>>54015575
>pasty z wypoku
>>
>>54015705
chuj, i tak siedzą tu same wykopki sądząc po ciągłym pisowym spamie
>>
File: 1352016420000.jpg (545 KB, 1928x2151) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1352016420000.jpg
545 KB, 1928x2151
>>
>>54015575
A czy Polska A ma bazowane żubry?
No wlasnie.
>>
>>54015967
ma, na woliniu
>>
>>54016073
To chuj, jebać biedaków z Polski B w takim razie.
>>
File: loli-granny.jpg (224 KB, 600x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
loli-granny.jpg
224 KB, 600x450
>>
Polska '''''''''''''''''''''''A''''''''''''''''''''''''''' to kraina dla zdradzieckich volksdeutschów, komuchów, szmaciarzy i rogaczy łażących na demonstracje KOD-u. Trzeba to gówno zrównać z ziemią, zaorać i posypać solą żeby już nic więcej tam nie wyrosło. A robaków z Polski zachodniej do obozów koncentracyjnych zaprowadzić, piecyki włączyć.

t. Mazowsze, prawdziwa Polska A
>>
>>54016337
no i całą /polskę/ pociąłeś swoją krawędzią
brawo
>>
a my w krakówku to która polska jestesmy?
>>
>>54016417
Polska "K"

Będę miły i powiem "Królewska".
>>
>>54016337
Jakby nie było Polski A, to od kogo rząd pisu by brał kasę na socjal, żeby utrzymać biedaków cebulaków z Polski B? Szach mat.
>>
File: 4.jpg (44 KB, 611x407) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4.jpg
44 KB, 611x407
>>54016417
Polska CK
>>
File: 1.jpg (235 KB, 960x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.jpg
235 KB, 960x720
D O B R A Z M I A N A
>>
>>53983377
https://www.youtube.com/watch?v=GI6CfKcMhjY
>>
>>54006578
>niesamowity ból dupy
Tak, mogę potwierdzić, że media Niemiec oraz wszystkich innych krajów zajmują się PiSem 24 na dobę.
>>
Kurwa. Chuj w dupę.
>>
>>54017090
Komu?
>>
>>54017180
tobie
>>
>>54017210
tylko jeśli masz więcej niż 17cm
>>
>>54017210
ja też bym chciała
>>
>>54015575
>Na koniec kurwa najlepsze, w centrum miasta stoją drewniane chałupy i kury chodzą po podwórku tych domków, a plot to wygląda jak w samych swoich.
to jest prawda akurat
>>
>>54017210
Chętnie. U ciebie czy u mnie?
>>
a do jakich animu masturbujecie sie?
>>
o chuj dopiero wstalem
>>
>>54017357
do 3d animacji
>>
>>54017357
boku no pico
>>
File: 1360334565960.jpg (143 KB, 889x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1360334565960.jpg
143 KB, 889x499
>>54017357
za dużo by wymieniać zuchu
>>
>>54017402
umemaro?
>>
>>54017180
>>54017210
>>54017243
>>54017248
>>54017255

Przyszedłem tu tylko powiedzieć, że w poniedziałek zgłaszam tą pedalską stronę w ministerstwie cyfryzacji. Mam nadzieję, że nowe władze zablokują dostęp do niej jak najszybciej. Dorośli mężczyźni, a prowadzą jakieś pedalskie rozmowy i masturbują się do chińskich bajeczek. Dorośnijcie i zmężniejcie, a jak nie to władza was do tego zmusi.
>>
File: 1449124188651.jpg (346 KB, 1104x1104) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449124188651.jpg
346 KB, 1104x1104
>>54017506
>>
File: 1453324244707.png (284 KB, 586x634) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453324244707.png
284 KB, 586x634
>>54017420
Powiedziałeś swoją rodzinę że masz waifu? Kiedy zamierzasz to zrobić? Czy boisz się ich reakcji?
I nie zamierzam cię sądzić.
>>
>>54017506
>dorośli
>mężczyźni
>>
>>54017369
Kładź się z powrotem teraz to już nie warto wstawać
>>
>>54017506
Wyborca pisu, panie i panowie.
>>
File: 75c.jpg (202 KB, 768x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
75c.jpg
202 KB, 768x1024
>>54017581
jedynie powiedziałem ojcu, że od chodzenia z dziewczynami wolę piwo, gierki i animu.
>>
File: 1373831385945.jpg (27 KB, 565x396) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1373831385945.jpg
27 KB, 565x396
>>54017414
jest gdzieś nieocenzurowana wersja, bo nie będę fapać do mozaikowych kutasów
>>
>>54017773
a co ty fapujesz do kutasów?
>>
File: 1445223773022.png (308 KB, 460x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445223773022.png
308 KB, 460x600
>>54017668
Czy jesteś jedynakiem?
To ogromna odpowiedzialność. Twoi rodzice będą chcieli wnuki prędzej czy później.
>>
File: IMG_20160123_162555.jpg (877 KB, 2238x2982) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_20160123_162555.jpg
877 KB, 2238x2982
czy jesteście /komfi/
>>
File: 1366446212489.png (459 KB, 677x645) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1366446212489.png
459 KB, 677x645
>>54017859
mam pięcioro rodzeństwa, jakoś sobie poradzą
>>
>>54017907
karton od cherbaty podarles i wrzuciles?
>>
>>54017907
ktoś ci wrzucił syfu do herbaty
>>
>>54017834
ale tylko do dziewczęcych
>>
File: 13483478373 (5).gif (1 MB, 499x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13483478373 (5).gif
1 MB, 499x499
>>54017907
obrusik od babci
>>
>>54017907
Plastikowa filiżanka, znak biedy.
>>
>>54017952
>>54017960
znalazlem to w kuchni u babci i w sumie to nie wiem czy to herbata czy jakieś zasuszone zapachowe kwiatki i inne śmiećki
>>
ktoś tu był na Komisji Wojskowej?
>>
File: giphy.gif (847 KB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
giphy.gif
847 KB, 500x281
czy to co odczuwamy jako chaos i destrukcję może faktycznie być rozwojem?
>>
witajcie polacy
>>
>>54018299
to nie plastik tylko szło mleczne czy jak to tam się nazywa
>>
>>54017859
Ja jestem jedynakiem, powiedziałem że chce zostac księdzem.
>>
>>54018357
tak, ale nie zdałem testów
>>
>>54018357
nie zaglądają w dupę, chyba, że powiesz, że jesteś pedałem
>>
>>54018418
>szło mleczne czy jak to tam się nazywa
Znak braku jakiejkolwiek estetyki.
>>
File: 1447027860197.png (215 KB, 455x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447027860197.png
215 KB, 455x500
>>54017907
Co to ma być?
Kwiaty wewnątrz filiżanki herbaty?
>>
>>54018357
6 lat temu a co chodzi
>>
>>54018441
>>54018546
jak było?
>>
>>54018357
>>54018441
>>54018443
>>54018546
PRZYPOMINAM ZE KAZDEMU DAJA RANGE A, CHYBA ZE JESTES NA COS BARDZO CHORY (watraba , serce etc)
PRZYPOMINAM ZE W CZASIE WOJNY WSZYSCY CO MAJA A (czyli 99%) IDZIE DO WOJSKA JAKO MIESO ARMATNIE
PRZYPOMNIAM ZE DZIECI POLITYKÓW ITP NIE IDA BO MAJA IMUNITET
>>
Dobrze przetlumaczone?

Maybe we should let in few of them?

In the name of solidarity.
>>
>>54018527
jestem u babci, niestety moja babcia nie jest estetą
>>
>>54018608
rozbierasz sie do majtek, sprawdzaja wzrok wage wzrost cisnienie jakies pytanie zadaja czy chorowales
gratuluje masz A, idziesz na mieso armatnie
>>
>>54018441
czemu?
>>
>>54018647
Wojna nam nie grozi, chyba że komuś coś odjebie. Ale nawet wtedy wojna ograniczy się do zrzucenia atomówek na rejon wroga.
>>
>>54018706
bo sie nie nauczyłem
>>
File: 1378213679463.jpg (10 KB, 188x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1378213679463.jpg
10 KB, 188x200
>>54018688
zuchu, co ty odpierdalasz?
>>
>>54018703
a jak mam wadę wzroku?
>>
>>54018688
nie
lepiej brzmi na odwrot
>>
>>54018357
nawet się rozbierać nie musiałem tylko pieczątki dostawałem
jedyne co mi zbadali to krew, siku, wzrok i gardło a miałem nadzieję, że internista podotyka mi pisiorka
>>
>>54018756
To nic
Mam -2 na lewym i -4,5 na prawym
Kategoria A
>>
>>54018756
to chuj itak dostaniesz A, glupi kidzie
tam z 20 chlopaków tez bedzie moze znajomego z gimnazjum spotkasz
>>
>>54018647

Niedosłyszący, z niedowagą i okularami -5.
Dostałem klasę A, także jakby mi nogi ujebało to pewnie dostałbym gorszą.
>>
>>54018756
to nosisz okulary, żeby widzieć skąd lecą pociski
>>
>>54018756
od -6 jest D
>>
E tutaj.
>>
>>54018892
widzicie, mowie wam
JAK BEDZIE WOJNA DEZERTEROWAC
NIE MACIE PO CO WALCZYC, KRAJ WAS WYDAŁ NA RZEŹ
NIE BADZCIE JAK LEMINGI ZE KAZDY IDZIE BO SIE BOI A WY ZA NIMI
>>
Co byście powiedzieli, jakby Bagiński wziął Dorocińskiego do zagrania Geralta w nowym filmie i serialu o Wiedźminie? IMO amerykańscy aktorzy nie wczują się tak dobrze w polską postać, a Dorociński pasuje do Geralta i coś tam grał ostatnio w zagranicznych filmach, to chyba dałby sobie radę.
>>
jak będzie taka wojna, że powołają rezerwę to nawet ci co zostaną w domach będą mieli przejebane
>>
W ogóle to koncepcja przymusowego poboru do wojska w dzisiejszych czasach wydaje mi się nieco przestarzała.
No bo co w epoce armii zawodowej, dronów, niewidzialnych czołgów, radarów w hełmie, sterowanych pocisków i tej całej technologicznej magii ma zrobić jakiś rekrut po podstawowym szkoleniu? Co ona tam na froncie osiągnie, jak umie tylko karabin trzymać i mniej więcej wie jak się tym posługiwać. Rozumiem, że to raczej zarezerwowane na najczarniejszą godzinę, wojnę totalną i te sprawy, ale przecież w takim wypadku i tak chyba w ruch pójdą atomówki i ci wszyscy rekruci chuj pomogą
>>
>>54018752
>>54018778

Patrzcie kurwa jakie ładne cyferki dostałem

>>>/pol/61819999
>>
>>54019021
w sumie Dorociński jest idealny do roli, a Sapkowski powinien przestać udawać, że pisze fantasy, tylko zacząć pisać romansidła.

Pewnie pisze już pod pseudonimem
>>
NIE CHCĘ GINĄĆ ZA TEN JEBANY KRAJ
>>
>>54019021
wolałbym, żeby Geralt z twarzy był trochę paskudniejszy jak w książkach, Linda jakby był ze dwie dychy młodszy by się nadał
>>
>>54019078
>ma zrobić jakiś rekrut po podstawowym szkoleniu?
Spowolnić pochód wrogich wojsk w miastach.
>>
>>53983046
OBSESSED
B
S
E
S
S
E
D
>>
>>54019103
POLSZA FIRST TO FAJT KURWA XDD
https://www.youtube.com/watch?v=ivgCD31iKyg
wstyd mi za bycie polakiem zbsz
>>
>>54019003
Mi nie zależy na własnym życiu, więc chętnie bym oddał życie w walce. Od 2012r. jestem bezrobotnym bez prawa do jakiegokolwiek zasiłku, więc wojna byłaby dla mnie wręcz zbawieniem.
>>
w książęce wojskowej nie ma wzrostu, wagi itd. ?
>>
>>54019118
Już Żebrowski bardziej pasuje z twarzy niż Linda.
>>
>>54019021
geralta powinien zagrać jakis nieznany aktor z wyraźnymi rysami twarzy
i na pewno nie ktos młody, 35 przynajmniej
>>
>>54019180
książeczce*
>>
>>54019078
do popierdalania z plecaczkiem z papu i amunicją, za lepszymi od siebie
>>
File: 1449858819335.gif (1023 KB, 500x252) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449858819335.gif
1023 KB, 500x252
https://www.youtube.com/watch?v=IvsMnt8qFCk
>>
>>54019315
https://www.youtube.com/watch?v=Kdad0S3Xryc
>>
JEBAĆ POLSKĘ

TYLKO DEZERCJA
>>
WSTYD
MI
ZA
BYCIE
POLAKEM
#wmzbp
>>
>>54019399
ja bym dolaczyl do wojska w czasie wojny tylko po to aby sabotazowac wszystko co sie da
>>
>>54019399
>1939
Jebac slask, mazowsze i kraków.

t.poznań
>>
>sugerowanie, że w stanie powszechnej wojny służby byłyby w stanie egzekwować pobór
>>
>>54019435
bys solnczk rozkrecal jak by ktos chcal posolc by wszystko wypadlo
DEVLSH
>>
Tylko debile idą na mięso armatnie. Prawdziwi Polacy uciekają za granicę i udają inteligencję udającą że coś robi symbolicznymi gestami.
>>
>>54019495
o czym ty mowisz ty potluczony robaku
rozstrzelac polakow tylko niemcy
>>
>>54019180
>>54019248
o chuj ci chodzi zuchu, wszyscy maja wyjebane w ten swistek
>>
Cos nie tak z Korwinem?
>>
>>54019534
to
Zwrót niemcom ziemi ktore hiena polska rozkradla bezprawnie kiedy?
>>
NOWY

>>54019674
>>54019674
>>54019674
>>
File: 1452955777025.png (1 MB, 1920x583) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452955777025.png
1 MB, 1920x583
>>54019587
Czy z Korwinem było kiedykolwiek coś "tak"?
>>
>>
Nowy
>>54019721
>>54019721
>>54019721
>>
File: kartofelka.jpg (233 KB, 1032x973) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kartofelka.jpg
233 KB, 1032x973
>>54019679
>bez Edycji
>przed limitem
>bez linku do poprzedniego
>prawdopodobnie korab
>>
>>54019679
>297 post

>>54019769
>300 post

Przed limitem grubo.
Dubsy decydują czyj thread będzie wlasciwy
I mamy zwycięzce.
Nowa nitka
>>54019766
>>54019766
>>54019766
>>54019766

>>54019766
>>
>>54019169
niby to, ale nie lubię jak ktoś drze na mnie ryja, co przekreśla wojo z definicji
>>
File: kHruzBM.png (174 KB, 416x396) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kHruzBM.png
174 KB, 416x396
bump :^)
>>
File: 1370150938928.gif (706 KB, 203x328) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1370150938928.gif
706 KB, 203x328
>>
Thread replies: 308
Thread images: 76
Thread DB ID: 470555[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.