[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/rzeczpospolita polska/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 314
Thread images: 87
File: cenzo4.jpg (78 KB, 651x255) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cenzo4.jpg
78 KB, 651x255
Edycja Cenzodudy
>>
pierwszy za prawilną nitkę
>>
>>53969669
>wykopowe memy

Prawilny fred tutaj:
>>53969558
>>53969558
>>53969558
>>
>>53969768
>narzeka na wykopkowe memy
>sam kurwa postuje
>>
wasza opinia na temat memów?
>>
prawilna deska, postować tutaj
>>
za ostatni spadek jakości nitek obwiniam ferie zimowe
>>
ehh kurwa anony...
>>
Sram petru do ryja. Jebany zydowski smiec.
>>
>>53969647
loool
>>
File: aj waj.jpg (76 KB, 611x249) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
aj waj.jpg
76 KB, 611x249
Marian Kowalski przechodzi do mainstreamu polityki polskiej.
problem?
>>
>>53970039
CO SIĘ STAŁO ZUCHU
>>
>>53970141
>>
>>53970144
znowu dwie nitki
polska podzielona nie tylko na szą
i muszę się dowiedzieć jak najszybciej i jak najwięcej o samsung r&d polska
>>
>>53970141
Niech Bóg go błogosławi.

https://www.youtube.com/watch?v=uMPAYNLT6XQ
>>
File: 1453344456933.png (50 KB, 231x277) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453344456933.png
50 KB, 231x277
GOBURIN
>>
>>53970270
ale anime tutaj nie postujemy
>>
co sądzicie o pomyśle otworzenia
polityki polskiej na /pol/?
>>
File: 1453380429753.png (25 KB, 567x624) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453380429753.png
25 KB, 567x624
>>53970298
Lepiej?
>>
MY EYES HAVE SEEN THE GLORY

OF TRAMPLING AT THE ZOO

WE WASHED OURSELVES IN COMMIES BLOOD

AND ALL THE LEFTISTS TOO

WE'RE TAKING DOWN THE EU MACHINE

BY JEW

BY JEW

BY JEW
>>
>>53970318
dobre, wykopki przesadzają z polityczką
>>
>>53970298

>>53970318
spierdalaj
>>
>>53970318
modeł wyjebie
>>
>>53970397
anime jest dosłownie zabronione na /int/
>>
>>53970120
Sram Dudzie i Kaczyńskiemu do ryjów. Jebane rosyjskie marionetki.
>>
File: 1451703369779.gif (916 KB, 1200x745) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451703369779.gif
916 KB, 1200x745
>>53970397
BIĆ CYCE

TYLKO PŁASKIE KLATECZKI
>>
Chyba się kiedys zgłoszę na modka i będę wpierdalał bany z polityczkę.
>>
>>53970397
ale tripcioty won do drugiej nitki
>>53970377
znaczy ja tam mogę o polityczce dyskutować, ale przynajmniej możnabyłoby to skanalizować w innym miejscu.
>>53970400
myślisz?
>>
File: 1452947565237.webm (3 MB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452947565237.webm
3 MB, 640x360
>>53970496
Dzięki za bumpa, frajerze.
>>
>>53970533
zrobisz gałę co najwyżej.
wypierdolą cię na najbardziej oblegane deski, albo na takie co cię w ogóle nie interesują i skończy się twoje cieciowanie
>>
>>53970120
Nie rozumiem czemu mozliwosc ruchania z czarnuchem w gierce jest taka gorszaca. Przeciez mozna odmowic i zachowac swa cnote, no nie? Czyz mozliwosc wyboru nie dodaje wagi moralnosci gracza?
>>
File: 1442451772207.jpg (74 KB, 790x620) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442451772207.jpg
74 KB, 790x620
>>53970527
>>53970397
>>53970270
hiroszima dosłownie banuje za chińskie bajki
>>
>>53970610
Zaolzie nasze i wypierdalaj
>>
>>53970541
ale ta wasza dyskusja sprowadza się do zasrania całej nitki gównianą polityczką
>>
>>53970610
Nie taki był cel możliwosci tego wyboru, drogi pepiczku.

Sama mozliwosc zdradzenia swojego chłopaka jest gorsząca.
>>
>>53970527
Masz ty rozum i godność człowieka?

Oslo
>wszystkie te zjeby wjeżdżające na anime
tip top kek
>>
File: 1386455140696.png (324 KB, 1054x748) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1386455140696.png
324 KB, 1054x748
>>53970614
>>
jebać rzeczpospolitą polska nigdy nie powinna zostać republiką

z dem*kracji same problemy

demokracją to sobie kraj może być jak się jest kurwa jakimś cudownym dzieckiem wśród państw jak Stany - relatywnie bogate i rozwinięte kolonie(bo nastawione na samodzielny rozwój a nie tylko na eksploatację surowców), praktycznie nieograniczona przestrzeń, świetna ziemia, surowce, ludzie bogaci i szczęśliwi
>>
Ż
Y
Z
N
E
>>
>>53970693
>moot
a kogo ten kekold obchodzi, teraz hiroszima rozdaje karty
>>
kek
https://www.youtube.com/watch?v=9mMisV6YUdk
>>
File: 1452812930219.jpg (63 KB, 768x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452812930219.jpg
63 KB, 768x768
>>53970693
>>53970614
>oni myslą, że ktokolwiek będzie z nimi wchodził w dyskusje
Ekspansja anime czy wam się podoba czy nie.
>>
>>53970614
>>53970693
napływ pierdolonych nie związanych z a&m i Japonią nowociot to najgorszy rak i największa tragedia w historii 4chana

WYPIERDALAĆ NA REDDITA SMIECIE PIERDOLONE
>>
File: 1451698954856.jpg (15 KB, 480x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451698954856.jpg
15 KB, 480x270
>tug nigdy nie wyruchasz wściekłego tornado pepe

ech zuchy
>>
File: 1396765255527s.jpg (3 KB, 125x110) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1396765255527s.jpg
3 KB, 125x110
>>53970811
>zgadzanie sie z koriabem

ciezkie czasy
>>
>>53970739
TŁUSTE
>>
>>53970683
tripcioty won
>>53970713
wyborca nowoczesnej panie i panowie
>>
>>53970873
mmmm takie jakie lubie, kiciu
>>
>>
File: 1452800818693.gif (983 KB, 500x364) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452800818693.gif
983 KB, 500x364
>>53970811
>Koriab dobrze gada
Kurwa i to nawet nie ja pod tym drugim tripem, wtf
>>
File: 1439746419200.png (653 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439746419200.png
653 KB, 1280x720
>>53970693
>14 nitek dla nas
>34 nitki, których nie łączy nic poza tym, że nie są weebowe i które są pełne ludzi, którzy na codzień się nienawidzą i zjednoczyli się tylko po to, żeby walczyć z naszą potęgą
Zdeptać to robactwo.
>>
>>53970661
>>
>>53970811
tańcz kurwo
anime najgorszy rak wszechczasów
>>
co tam siurki
>>
File: 1441651720247.gif (547 KB, 416x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441651720247.gif
547 KB, 416x240
>>53970982
To.
Dodajmy, że na połowie nikt nie pisze.
Tylko Wielki 4chan Animowy.
>>
>>53970829
>ruchanie dzieci
>>
>>53971091
jebać anime
>>
>>53970944
>dwa najbardziej forsowane memy w jednym obrazku
Brakuje tylko Dudy.
>>
>>53971114
spoko, dołączam się
anime to rak
>>
File: 1434387001414.jpg (71 KB, 464x523) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434387001414.jpg
71 KB, 464x523
>>53971091
Spoko, a tam?
>>
>>
>>53970994
to wypierdalaj na wykopek jebany polski smieciu
>>
File: 1431534346072.jpg (93 KB, 400x622) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431534346072.jpg
93 KB, 400x622
>>53971153
>>53971160
witam kolegów
>>
>>53971160
szkoda gadac antoni
nk stresci sytuacje w polszy od nowego roku, bo nie na biezaco jestem
>>
>>53971250
na wykopie też zaczęło się roić od anime.
>koleżke w pracy przeglądał.
może ci się tam spodobać więc spierdalaj tanecznym krokiem
>>
File: 1434387516929.jpg (34 KB, 466x387) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434387516929.jpg
34 KB, 466x387
>>53971273
Rzeczpospolita wstaje z kolan
>>
>>53971359
biją się po mordach?
>>
>>53971273
smrut i kamieni kupa

jak zawsze
>>
File: 1441946085996.jpg (56 KB, 567x416) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441946085996.jpg
56 KB, 567x416
>>53971349
Więc to dlatego przyszliscie tutaj?
>>
File: 1434387136601.jpg (31 KB, 293x394) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434387136601.jpg
31 KB, 293x394
>>53971349
Ja, prezydent Rzeczpospolitej Polskie, Andrzej Duda, szanuję anime i zezwalam na jego postowania w tej i każdej kolejnej nitce. Natomiast dla takich prowokatorów i wrogów /polskiej/ racji stanu mamy już przygotowane doły z wapnem.
>>
>>53970676
Bzdura. Gorszaca bylaby zdrada, ktora ma miejsce bez wzgledu na decyzje gracza. Skoro zdrada podlega decyzji, to tylko slabosc samego gracza moze byc powodem zgorszenia.

Wolna wola nie jest gorszaca.
>>
File: 1434387658841.jpg (40 KB, 640x427) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434387658841.jpg
40 KB, 640x427
>>53971407
Wzbudziliśmy ogień
>>
File: 1452777884111.jpg (358 KB, 3035x2149) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452777884111.jpg
358 KB, 3035x2149
>>53971456
dzięki panie prezydencie
>>
>>53971456
zajeb sie
>>
>>53971456
ciągnij się flecie
>>53971512
polsza od tego nie pierdyknie?
>>
>>53971407
Była debata w europarlamencie na temat Polski, większość była za PiS-em i Polską, posłowie PO spierdolili z parlamentu przed debatą, został tylko jeden i tak mamrotał, że nikt nic nie zrozumiał. PiS wszystkich rozpierdolił tak bardzo, że nawet Kuczyński napisał że PO to tchórze. Jakiś Czech, Francuz i Niemiec w geście solidarności powiedzieli, że są Polakami. Tu masz filmik. Żeżuncja trochę ta oprawa.

https://www.youtube.com/watch?v=qKLROBRt304
>>
File: 1438638797537.jpg (1 MB, 1373x1831) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438638797537.jpg
1 MB, 1373x1831
>>53971548
Ojejku, czyżbyś nie miał większości konstytucyjnej, żeby zmienić konstytucję i zakazać postowania anime? No to bardzo mi przykro. Dół z wapnem czeka.

>>53971599
Nie. Ale za to pierdykną mafie, służby i loże
>>
File: 1_500.png (213 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1_500.png
213 KB, 500x375
>>53971548
>mowa nienawiści
na to jest paragraf
>>
File: I8QlqUVh.jpg (114 KB, 1252x1252) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
I8QlqUVh.jpg
114 KB, 1252x1252
>>53971442
anime po roku przestało mnie cynglować... ale lube wam dopierdalać łiby
>>53971456
>mtg prezydent popiera anime
>>
File: Anime Pro.png (162 KB, 457x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Anime Pro.png
162 KB, 457x450
>tak wyglądają fani anime
>>
>>53971653
xD czyli cos się działo
biore sie do oglądania
>>
>>53971802
odkąd pis objął władze nie ma dnia spokoju 2bh
>>
File: 1449936873334.png (73 KB, 407x355) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449936873334.png
73 KB, 407x355
>tak wygląda mężny adonis postujący o polityczce
>>
>>53971970
cała prawda żbsz
>>
>>53971771
taki by cie zniszczyl i twoja laske na oczach ci wyruchal
>>
File: 1435507730836.jpg (305 KB, 639x678) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435507730836.jpg
305 KB, 639x678
>>53971970
Potwierdzam
>>
File: 1453470732037.jpg (298 KB, 740x1108) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453470732037.jpg
298 KB, 740x1108
kpop
>>
polityka > * > anime
>>
>ludzie nieironicznie słuchają gówna tego kalibru
https://www.youtube.com/watch?v=Med2XipHJJM
>>
>>53972120
polityka to też rak żbsz
razem ze mną na czele
>>
>>53970713
tylko monarchia
koronacja potomka poniatowskiego kiedy?
>>
Przyszedł czas na poważne decyzje.

http://strawpoll.me/6609324
http://strawpoll.me/6609324
http://strawpoll.me/6609324
>>
>>53972157
>korab to gówno
>kpop to gówno
pasują do siebie
>>
>>53972204
tylko system jednopartyjny

jeszcze EWENTUALNIE dwupartyjny
>>
>>53972207
ciężka decyzja
>>
>>53972048
>>
>>53971273
>>53971359
>>53971407
>>53971512
>>53971599
>>53971684
Co ta tripciota czyni?
>>
File: 1451079069093.jpg (21 KB, 487x579) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451079069093.jpg
21 KB, 487x579
>>53972222
bóg kładów potwierdza
>>
>>53972207
Zagłosowałem na tripcioty
>tug ironicznie tripciotujesz
2meta4u :^)
>>
>>53972262
w takim razie nie widze jaki masz problem z systemem polskim
tu jedynie PO i PiS. A nowoczesna i kukiz to podnozki takie
>>
>>53972157
co za gówno

TYLKO TWICE
https://www.youtube.com/watch?v=0rtV5esQT6I
>>
>>53972207
>tyle głosów na polityczke
Co za plebs tutaj siedzi, Jezus Maria. Polityczka to dosłownie rdzeń istnienia /polski/. Co najmniej połowa wilgotnych memów wzięła się z polityczki.
>>
>>53972364
o kurwa ale chujnia
to jest jak highschool musical czy jak sie zwalo to spierdolone show z disneya
kurwa jak mozna tego sluchac
zabij sie ty nedzna kurwo
>>
TYLKO TWICE

https://www.youtube.com/watch?v=t57URqSp5Ew

T Z U Y U
Z
U
Y
U
>>
File: 7MRLhVK.jpg (38 KB, 349x642) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
7MRLhVK.jpg
38 KB, 349x642
>>53972340
>>
>>53972328
stoje na granicy polsko angielskiej i postuje co minute z innego wifi
>>
>>53972473
4meta8u
>>
>ten ból dupencji o polityczkę
>>
>>53972511
>tug zajęło mi kilka sekund, żeby to zrozumieć
Idę się przespać, zuchy
>>
>>53972517
Ale z ciebie #chuj
>>
czy istnieje atrakcyjna koreanka, która nie ma za sobą ani jednej plastycznej operacji?
>>
Ehh mam tego dość. Opuszczam ten fred na zawsze. Jebany kpop, pedały i polityka.
>>
>>53972605
;)
>>
>>53972632
uwierz... nikt nie będzie tęsknił
>>
>>53972618
tak, jesli ma pochodzenie japonskie
>>
>>53972618
tak
>>
>>53972632
prawda, ide na r9k
>>
napływ z wykopu nie może zrozumieć, że pis i polityczka zawsze były tylko memikami, a każdy mem robi po się po jakimś czasie nużący, nudny i zraczały

wypierdalać
>>
>>53972618
Zacznijmy od tego, że nie istnieje cos takiego jak atrakcyjna prawdziwa kobieta.
>>
>>53972696
>>53972712
>>53972702
>>53972696
>>53972605
>tug #turczyn
>>
>>53972470
co on czyta, przyznanie do winy ?
>>
>>53972753
przechylam menore
>>
File: 1453316953816.jpg (87 KB, 750x562) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453316953816.jpg
87 KB, 750x562
>>53972742
>mem
>implikacja
teraz to sztuka
>>
>>53972696
sklej pizde kurwiu
>>53972632
elo turczyn byles jedyna cytdaela tych nici
>>
File: wKEOCDN0_400x400.png (225 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wKEOCDN0_400x400.png
225 KB, 400x400
>>53972742
'nie'
>>
>>53972696
wracaj... na... wykop...
>>
>>53972782
>sklej pizde kurwiu
ślizgaj mikołaja
>>
>>53972753
to, najgorzej. Niby takie pęknę a weźmiesz szpachle zdejmiesz a tu gówno a nie cera.
>>
>>53972742
to wymysl nowy swiezy mem, poczekam
>>
>>53972802
>lizanie rowa tripciocie
o jak kurwa gniję
>>
>>53972849
nowy mem: brak polityki
>>
>>53972742
gestapowiec wykryty
>>
>>53972755
ta

zmusili ta 16 latke żeby przeczytała oficjalne przeprosiny z kartki bo przez 3 sekundy machała tajwańską flagą(pochodzi z tajwanu) na transmisji gdzie wszystkie dziewczyny z tej grupy miały wlasnie trzymać flagi państw z których pochodzą
>>
File: 1450025994187.jpg (12 KB, 281x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450025994187.jpg
12 KB, 281x281
>>53972742
gorszy sort, panie i panowie
>>
>>53972807
XD
>>
>>53972618
>>53972699
seolhyun
>>53972048

i gdzie wasz bog jebane smieci
>>
File: proste.jpg (2 MB, 3136x2352) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
proste.jpg
2 MB, 3136x2352
dobry.
>>
>>53972900
genialny, tylko czekać aż zaskoczy
>>
>>53972866
jak kurwa turczyn to jebany chuj jest i mu życzę, żeby go papież w dupe wyjebał, to o tyle wole jego od takiego raka jak ty
>>
POLITYCZKA NIGDY SIĘ NIE SKOŃCZY

TAK SAMO JAK NIGDY NIE SKOŃCZĄ SIĘ RZĄDY PIS-U, WY NIEDOJEBANE KOMUCHY

CHWAŁA PREZESOWI
>>
File: 1453415611939.jpg (38 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453415611939.jpg
38 KB, 600x600
>>53972981
>3DPD
>>
File: 1445796118330.jpg (439 KB, 1596x1177) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445796118330.jpg
439 KB, 1596x1177
>>53972981
Tak żyzne, że aż mi gałąź wyrosła między nogami
>>
>>53973007
>powiedziała jakaś kurwa z tripem
co tam atencyjna kurwo?
masz to swoje (ty) i idź się teraz masturbować do swojej "internetowej persony"
>>
a czemu te pojeby turczyn i endrju wyjawily swoje tripy ?
>>
>>53972742
to
pamietam polske bez polityki i chin, fredy były ciekawe i losowe, teraz to spamowanie obrazkami z wypoku
>>
>>53973177
ja wyjawiłem swojego tripa dla jaj
>>
>>53973191
nie zesraj się
>>
>>53973191
nie no, zawsze trochę polityki było, ale zdarzały się też całe dni bez niej, ciekawe dyskusje, no jakaś kurwa różnorodność

teraz to jest kurwa małe polskojęzyczne /pol/
>>
>>53973129
>sugerowanie, że tworzę sobie jakąkolwiek personę
Ja tu tylko gównoposzczę na tripach, które mi wpadły w ręce żbsz. Tak teraz wpadłem na pomysł, żeby w każdym poście wpisywać jakiś losowy trip, bo poza tym to mam tylko Dude, Stanisława, Turczyna i Koriaba podszywa
Ale (You) nie pogardzę, odłożę na golfa

>(ty)
no wykopek jak nic
>>
>>53973286
>>53973191
no to piszcie coś ciekawego kurwy, ktoś wam broni
>>
>>53973191
>polske bez polityki
była od zawsze oszuście jebany.
tylko mniej bo i mniej się działo
>>
>>53973338
tak już się nie da
>>
>>53973338
Polaczki robaczki umieją tylko narzekać
>>
>>53973338
doskonale wiesz kurwo, że to nie tak działa
>>
>>53973324
>następna tripciota
co to wykop?
jakiś ranking, czy coś?
>>
>>53973385
>>53973415
Ktoś wam przystawił pistolet do łba i kazał być nudnymi jęczącymi pizdami? Aha. To spoko.
>>
>>53973191
>>53973286
chyba kogos tutaj pojebalo

>>53973412
to

robactwo stworzone tylko do tego by zapelniac przestrzen pomiedzy niemcami a rosja
>>
>>53973441
Nienajgorszych trolli mają tam na wykopie nawet. Ale ty to akurat słaby jesteś.
>>
>>53973415
>>53973385
>hurr
>nitka jest zjebana
>durr
>nie da sie postować
>a blu blu blu
>nikt mi nie odpowiada

a powieście się kurwy śmieci.
nic dziwnego że jesteście jebanym odpadem społecznym i poumieracie kurwa samotni i zgorzkniali.

nawet mi was nie żal chuje.
>>
Anonymous = gówno
>>
>>53973554
>Nienajgorszych trolli mają tam na wykopie nawet.
no to jak już co tam słychać, to może wypierdalaj tam w podskokach?
>>
File: Smerf_Maruda.jpg (14 KB, 500x440) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Smerf_Maruda.jpg
14 KB, 500x440
Smerf /polska/

a jaki był wasz drugi ulubiony smerf marudy?
>>
File: zetart_janpawel2.jpg (282 KB, 750x556) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zetart_janpawel2.jpg
282 KB, 750x556
kto /karachan/ tutaj?
>>
ojojoj obrażają moją polityczkę
szybko, kontrola obrażeń
>>
File: fug.png (223 KB, 731x454) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fug.png
223 KB, 731x454
O KURWA
>>
>>53973644
>ulubiony
>smerf
wybierz jedno
>>
>>53973713
>>
>>53973729
ojojoj obrażają moje robactwo i zgorzknialstwo
szybko, projekcja
>>
>piątek po szkole
>część województw ma ferie
>najazd tripciot i wykopków

to wszystko składa się w logiczną całość
>>
>>53973713
jak tam wejsc
no kurwa na chuj im takie filtry
>>
>>53973713
wypierdalaj
>>
File: 1452525960414.png (183 KB, 386x282) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452525960414.png
183 KB, 386x282
>>53973713
>>53973809
>>
>>53973820
>le summer i ferie mej mej

z powrotem na wykop
>>
>>53973624
Co sobie kupisz za te wszystkie (You)?
>>
>>53973820
>>53970019
doszedłem do podobnych wniosków anonie
>>
zagazować anonymous co do jednego

najgorszy rak tej nitki
>>
>>53973892
Osobiście uważam, że gdyby każdy pisał pod tripem Dudy to poziom nitki wzrósłby drastycznie
>>
>>53973892
idź spać łuki
>>
>>53973945
nie bo to to samo co ENONYMJUZ X-DDD

każdy powinien mieć unikalnego tripa
>>
>>53973868
twoją starą na własność
>>53973859
z rzeczywistością się nie dyskutuje
>>
>>53973996
Tak jak ten.
>>
File: WXQwn.gif (1 MB, 256x192) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
WXQwn.gif
1 MB, 256x192
haha, ja pierdolę

robactwo ciska się gównem

no normalnie jak w jebanym zoo

jeszcze robaczki, jeszcze
>>
>>53973996
O to chodzi ty jebany retardzie
>>
File: 1421740112471.png (212 KB, 486x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421740112471.png
212 KB, 486x480
>>53973859
prawda w oczy kole, gimbie?
>>
gdzie spierdon pozna młodą, atrakcyjną dziewczynę nie wychodząc z pokoju?
>>
>>53974064
oo taka oświecona jednostka, alfa i omega ponad wszystkim

ubij se
>>
>>53974110
to ty postujesz anime, jebany podwieku
>>
>>53974146
w k*akowie
t. femka z k*akowa
>>
>>53974146
roksa
>>
>>53974146
>portal randkowy
serio.,,
poznałem tak żonę.
>>
File: 1439155671023.jpg (50 KB, 547x471) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439155671023.jpg
50 KB, 547x471
>za 2 dni mija tydzien nofapu
>tug juz wkrotce dojde z sila tysiaca slonc
>>
File: Girls.png (490 KB, 449x401) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Girls.png
490 KB, 449x401
>>53974153
nie zesraj się tam
>>
>>53974101
jakby kazdy pisal pod twoim tripem to nie mialoby sensu debilu

>>53974182
jak tam rak pluc ktore stadium ty ludzki smieciu
>>
File: 1390511879483.png (340 KB, 558x688) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1390511879483.png
340 KB, 558x688
>>53974162

>>53974146
zamawiasz dziwkę przez net.
>>
>>53974208
>2 tygodnie
ja ledwo 1 dzień mogę wytrzymać
>>
>>53974237
to po chuj ci imageboard cwelu, jak chcesz mieć tożsamość? wypierdalaj na wykop
>>
File: 1453311770092.jpg (21 KB, 248x249) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453311770092.jpg
21 KB, 248x249
>>53973846
>>
a ja już mam ferie, chłopaki

w końcu będę mogła więcej wchodzić na wykop
>>
>>53974333
checked
>>
>>53974344
szczerze?
to już lepiej załóż tripa, jak masz udawać cipę...
>>
>>53974442
ale zjebales

ale czego tu sie kurwa spodziewac po tej narodowosci
>>
>>53974442
a potem się dziwisz czemu nie możesz zaruchać
>>
File: 1437084570710.jpg (139 KB, 1199x803) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437084570710.jpg
139 KB, 1199x803
GŁOSOWAĆ NA DOJCZA WY PIERDOLONE PODLUDZIE

https://poal.me/qzvo9i
https://poal.me/qzvo9i
https://poal.me/qzvo9i

https://poal.me/qzvo9i
https://poal.me/qzvo9i
https://poal.me/qzvo9i
>>
File: 1453322433028.jpg (160 KB, 400x575) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453322433028.jpg
160 KB, 400x575
>>
>>53974582
glos na braci slowian oddany
inb4 taki by twoj cel
>>
>>53974569
>jestem żonaty
x-{DD

>>53974525
ale tańcz kurwo
>>
>>53974661
chyba z Renią Grabowską :^)
>>
File: 14163343219131.jpg (37 KB, 453x604) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14163343219131.jpg
37 KB, 453x604
>>53974661
czy to ten anon, ktory byl z chlopakiem swojej zony na nowym star warsie?
>>
>>53974751
>te projekcje
nie każdy tutaj to jebana spierdolina zapomniana przez świat.
>>
Podróżujesz malowniczą ścieżką państwowego rekreacyjnego sektora, znanego jako ludzki umysł. Pytasz przechodnia o wskazówki, kiedy odkrywasz że nie ma twarzy, czy coś takiego. Nagle przed tobą zjawiają się drzwi na ulicy. Skręcasz gwałtownie, ledwie omijając Przerażające Drzwi.
>>
>>53974793
niestety....
nie wiem co z tamtym anonem od jamala...
taki miły człowiek
>>
File: 1424598308104.jpg (297 KB, 1800x2539) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424598308104.jpg
297 KB, 1800x2539
>>53974659
p*lnischer untermensch erkannt

https://poal.me/qzvo9i
https://poal.me/qzvo9i
https://poal.me/qzvo9i
>>
>>53974804
no właśnie widzę, że masz problem z nimi

może kiedyś ci się uda, nie trać

zawsze są dziwki dla takich jak ty ;)
>>
File: 1379513833834.jpg (41 KB, 500x371) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1379513833834.jpg
41 KB, 500x371
>>53974793
myslicie ze nie na miejscu by bylo tak jej te majteczki z sunac i zaczac ja wyjadac? jakby np to wasza dziewczyna byla i lezala tak tv ogladała?
>>
Jestem gejem.
>>
File: Россия.jpg (175 KB, 1200x819) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Россия.jpg
175 KB, 1200x819
>>53974893
пидop
>>
File: 1450723546960.jpg (415 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450723546960.jpg
415 KB, 1280x720
>>53974962
>>
>>53974962
dobrze wiedzieć
>>
>>53974893
HEIL HITLER

EIN REICH, EIN VOLK, EIN FUHRER
>>
>>53974962
nie każdy jest idealny
>>53974901
o jakie śmieszne
no ubaw po pachy
jarek by się uśmiał normalnie
>>
File: 1452616187949.jpg (361 KB, 1400x931) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452616187949.jpg
361 KB, 1400x931
>>53975063
ZA NARÓD
>>
>>53969669
kurwa chomikuj nie działa
>>
SRAM WAM DO RYJÓW, ROBAKI
>>
File: 1419752572183.jpg (408 KB, 1500x1002) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419752572183.jpg
408 KB, 1500x1002
>>53975167
ZA KRAJ
>>
File: Tibfwn9.jpg (250 KB, 1200x898) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Tibfwn9.jpg
250 KB, 1200x898
>>53975167
ZA KRAJ

SIEG HEIL
>>
File: 1422557321737.jpg (1 MB, 1792x2431) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422557321737.jpg
1 MB, 1792x2431
>>53975237
TRZY RAZY
>>
File: 1419756635929.jpg (3 MB, 4253x3072) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419756635929.jpg
3 MB, 4253x3072
>>53975293
SIEG HEIL
SIEG HEIL
SIEG HEIL
>>
File: qQj16QN.jpg (310 KB, 954x759) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
qQj16QN.jpg
310 KB, 954x759
>>
>>53975460
czemu stonoga ma czulki?
>>
Chwała Hitlerowi i chwała tysiącletniej Rzeszy.
>>
>>53975615
przynajmniej kurwa 6 lat dla 3 najpotężniejszych państw świata zajęło rozpierdolenie go

a polska co kurwa ? W MIESIĄC NA KOLANACH?
>>
>>53975934
francja tez dala dupy
>>
>>53976059
Francja była przynajmniej przydatna bo miała jeszcze kolonie z których wciąż można było korzystać.

A Polska co kurwa? Tysiące debili uchodźców z bólem dupy bo dali się pobić w miesiąc i których trzeba uzbroić i wyżywić. I same problemy z USSR bo muh Polska ma jakiś ból dupy o to że jest nic nieznaczącym gównem.
>>
>>53976607
już zamknij te pizde
>>
To już jutro zuchy. Jutro wieczorem.
>>
>>53976716
t. robal z czułkami
>>
>>53976750
A-A-Ale co?
>>
>>53976607
przynajmniej tysiace kobiet nie bylo codziennie penetrowanych przez japonskie kutasy, tak jak miala korea :^)
a bol dupy to mial stalin, bo przepierdolil z polska swoja dziewicza wojne i musial sie jakos odegrac na tych polaczkach 20 lat pozniej
>>
>>53976750
Albo nie wiem czy jutro. Może dziś, może jutro, może w niedzielę.
>>
dobra zuchy, ide do kolegi na piwko, elo
>>
>>53976940
>picie z """"""""""kolegami""""""""""
>nie najebywanie sie samemu do gi*rek i anime
>>
>>53976869
>przynajmniej tysiace kobiet nie bylo codziennie penetrowanych przez japonskie kutasy, tak jak miala korea :^)
"haha xD"
>a bol dupy to mial stalin, bo przepierdolil z polska swoja dziewicza wojne i musial sie jakos odegrac na tych polaczkach 20 lat pozniej
nie on nie miał bólu dupy bo on wojnę już wygrywał i on był zwycięzcą tej całej wojny, rozszerzając wpływy ZSRR na pół Europy i nie tylko

Polska by była uzależniona od ZSRR niezależnie od Stalina, szerzenie komunizmu było podstawową doktryną tego państwa

chociaż może byśmy mieli więcej ziem na wschodzie żbsz

Stalin rzeczywiście nas nie lubił :/
>>
>>53977045
To jutro
>>
>>53976607
TAŃCZ KURWOOOOOOO

>dali się pobić w miesiąc
Ale o ruskich atakujących z drugiej strony zapomniałeś, co?
I tak nieźle Polsce poszło, jak na państwo po 123 latach niewoli.
>>
File: 1450281446608.png (239 KB, 708x537) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450281446608.png
239 KB, 708x537
>>53977045
droga prawdziwego patrycjusza.
>>
>>53977680
>Ale o ruskich atakujących z drugiej strony zapomniałeś, co?
debilu w momencie gdy ZSRR wkroczyło polska """"""""""'armia"""""""""" już praktycznie nie istniała
>>
>>53977680
>I tak nieźle Polsce poszło, jak na państwo po 123 latach niewoli.
jakim gównianym """""""'państwem"""""""" trzeba być żeby w ogóle być w niewoli przez 123 lata?

żryj gówno p*lski robaku
>>
Mongolia > Korea Północna > Japonia >>>>>>> gówno >>>>>>>> Korea Południowa
>>
>>53970873
Ale po tańcu z gwiazdami to nawet zajebiście wyglądała. Kiedyś nawet googlowałem jej cycki ale nic nie znalazło.
>>
>>53969669
Anony chcecie mieć dzieci ?


https://www.youtube.com/watch?v=Mg7Dspl90eo
>>
File: 1441309279305.jpg (13 KB, 334x397) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441309279305.jpg
13 KB, 334x397
ale mam nadzieję, że anoni czytali o stanie polskiej armii tuż przed kampanią wrześniową

nieuzbrojone jednostki szykowane na front wschodni nagle dostają rozkaz mobilizacji na wroga zupełnie innego, dowódcy to banda patałachów wybranych przez koneksje w sanacyjnej bandzie, komunikacja zerwana natychmiastowo itd

Polsce się kurwa kolonie marzyły, już to widzę
>>
https://www.youtube.com/watch?v=182a0LHYgFk
>>
>>53978348
>przez to cała armia poznań zamiast uderzać na niemcy, bądź armie niemieckie od tyłu przez tydzień stała bez ruchu.
ehhh weź mnie nie wkurwiaj...
>>
>>53978348
rozumiem ze tacy generalowie jak korab by odstraszyli niemcow warszawskim skyline
>>
Anony zapodajcie jakies fajne modne teraz piosenki
>>
https://www.youtube.com/watch?v=89tgpzE4qkY
Masz tu piosenkę z ładną panią
>tug waliłem do niniej
>>
>>53979608
https://www.youtube.com/watch?v=0rtV5esQT6I
>>
>>53980210
Fajne, w klimacie końca lat 90- początku XXI wieku

>>53980520
Te chińskie sztuczne lalki mnie nie jarają.
A muzyka słaba, żeby chociaż cyckami nadrabiały w teledysku...
>>
Jeśli dubsy to korab jest człowiekiem gorszego sortu
>>
>>53980815
Jeżeli dubsy to korab jest ultraprawakiem.
>>
co wam mówiłem o dubsowaniu robaki

nie dubsować kurwa
>>
>>53980815
>>53980923
Zapodajcie lepiej jakąs nową fajną muzę dzieciaki :)
Czego sie teraz słucha?
>>
>>53980210
ja pierdole

czemu na /int/ kazdy ma tak zjebany hispterski """"""""""""""""""""'gust""""""""""""""""""""""""

to jest kurwa tak chujowe że nawet nie wiem co powiedzieć
>>53980779
>A muzyka słaba, żeby chociaż cyckami nadrabiały w teledysku...
wokal 1000x lepszy niz w tym "uhn tiss"
>>
>>53975167
ZA NARÓD
TOKI WO TOMARE
>>
>>53981004
taylor swift i biebera i adele
>>
>>53980967
a co ja ci mówiłem o byciu pedałem
>>
>>53981050
Ale tamto przynajmniej zrobione z jajem.
A te chinki sztuczne w chuj.
>>
File: rekord.png (4 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rekord.png
4 MB, 1920x1080
panowie co dalej
>>
>>53981050
Ale ja nawet nie słucham tego uhn tis tis normalnie. Robię sobie właśnie nostalgiczną podróż po internetach i znalazłem teledysk do którego waliłem jako nastolatek.

Tu masz naprawdę dobra muzykę:
https://youtu.be/_L1Eh5iJBS4?t=2546
Albo to
https://www.youtube.com/watch?v=ExlPGDBQsgM
>>
>>53981208
kolonizacja
>>
>>53981208
Połknij ten cały autyzm na zachód od Polski.
>>
>>53981272
w 1371?
>>
>>53981291
to już prędzej
>>
>>53981208
krym nasz
>>
>>53981139
słuchasz muzyki "dla jaj" ?
>A te chinki sztuczne w chuj.
to gowno jest jeszcze bardziej sztuczne z tym chujowym glosem(ktorego nie slychac nawet) i popierdolona archaiczna elektronika z lat 90

rzygam jak kazdy robak z /int/ zapostuje jakas jego zdaniem """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""muzyke""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

jaaa pierdole kurwa juz kpop jest bardziej wartosciowa muzyka i mowie to nieironicznie
>>
>>53981225
Przesłanie niby dobre ale nie wrzuce tego na fejsa.
Bo powiedzą, że stary komuch, a za pisu to co najmniej nie bezpieczne.
>>
>>53981208
dlaczego granice są takie ładne?

dlaczego mapa jest taka ładna

dlaczego godło i interfejs są takie ładne?

SZOK I NIEDOWIERZANIE
>>
>>53981378
myślałem o wasalizacji theodoro i uczynieniu z niego kymskiego wasala korony polskiej
>>
>>53981225
>Ale ja nawet nie słucham tego uhn tis tis normalnie.
no mam nadzieje ...
>>
>>53981454
granice kilku prowincji sam poprawiłem żeby dopasowac do mojego ideału
poza tym dodałem łużyce jako państwo które można uwolnić
poza tym nie zmieniałem nic, to M&T najnowsza wersja
>>
>>53981050
powiedział śmieć słuchający kpopu
>>
>>53981574
kpop jest duzo wiecej warty niz tamten syf
>>
>>53981398
>słuchasz muzyki "dla jaj" ?
No z jajem są fajne.

np.

https://www.youtube.com/watch?v=fWs8HwDtddQ

https://www.youtube.com/watch?v=80DtQD5BQ_A

https://www.youtube.com/watch?v=-QRZpligDOs

https://www.youtube.com/watch?v=rRjOBr6tmM8

https://www.youtube.com/watch?v=w-0TEJMJOhk

https://www.youtube.com/watch?v=v2NFl86LX3Q

https://www.youtube.com/watch?v=N9qYF9DZPdw

https://www.youtube.com/watch?v=lOfZLb33uCg

Szkoda że teraz nie mogę na takie trafić :<
>>
>>53981665
zawrzyj japę, parobasie bo pewnikiem jęzor rychło stracisz
https://www.youtube.com/watch?v=6f7pgA0riU8
>>
File: 1448719081588.jpg (124 KB, 532x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448719081588.jpg
124 KB, 532x800
prawilni słuchają kaczmarka

nieprawilni nie słuchają kaczmarka

mi takie kryterium w zupełności wystarcza do oceny dowolnego człowieka
>>
>>53981717
Zacna muza anonie, zapodaj no kolejną przygrywkę trubadurów jutubowych.


To jeszcze z jajem mi sie przypomnialo
https://www.youtube.com/watch?v=35K6vQRt67g
>>
>>53981819
dobra kurwa muzyka z kwejka smieciu
>>53981717
bo co mi zrobisz bo mi wpierdolisz robaku?
>>
>>53981909
>robaku

spierdalaj turczyn
>>
>>53981401
No komuna na papierze brzmiała zajebiście, muzykę też komuniści tworzyli genialną, tylko w rzeczywistości wszystko się spierdoliło. Ja bym się nie obraził gdyby polskie orkiestry wojskowe tak grały śpiewając o naszych bitwach, historii, bohaterach czy przywódcach. Sowieci mieli chyba jakąś naprawdę potężnie brzmiącą pieśń z tekstem dla każdego rodzaju wojsk, u nas chyba nikt o to specjalnie nie dba, nie propaguje tego więc jak się nie zainteresujesz to wiele nie znajdziesz.

https://www.youtube.com/watch?v=NrJ4smYHpac
>>
>>53981868
To jeszcze fajne
od 1:40 na ekranie można jarosława zobaczyć, ten w czapce.
https://www.youtube.com/watch?v=1pkVLqSaahk
>>
>>53981868
https://www.youtube.com/watch?v=84g5mhpuIlU
>>53981909
Dosyć tego, psubracie ochydny. Wzywam cię na sąd Boży i oby ci noga uschła u samej dupie.
>>
>>53982019
https://www.youtube.com/watch?v=r2PWvh2NvBE
>>
>>53982146
>ochydny
>>
>>53982193
też cię nie lubie
>>
https://www.youtube.com/watch?v=dbFQwQgEVHQ
A to jak pierwszy raz słyszałem to się prawie popłakałem. W rzeczywistości to w dużej mierze propaganda, ale wyobraźcie sobie takie realne oddanie ojczyźnie i np całe szkoły czy place śpiewające podobne pieśni podczas świąt państwowych.
>>
najlepsa muzyka
https://www.youtube.com/watch?v=d59boCs31uM
>>
>>53982462
Bodajbyś szczezł, pociocie jeden.
>>
>>53981556
A nie wiesz może gdzie to ściągnąć poza Steam Workshop, zuszku?
>>
>>53982306
mi sie to zle kojarzy
>>
>>53982561
paradox forum
>>
>>53982599
>on uważa że jego zdanie kogokolwiek obchodzi
o jak kisnę
>>
>>53982599
Tak jak nam twoja twarz
>>
>>53982462
Widziałem nawet smiechłem, to jajcarska chinska przeróbka jakis pustych koreanek :D
>>
>>53982633
A byłbyś tak miłym zuszkiem i podrzucił mi link, bo nie mam tam konta?
>>
Dlaczego japońska muzyka jest tak bardzo lepsza od koreańskiej?
https://www.youtube.com/watch?v=b44jAemxjQ0
>>
>>53982705
haha :D
>>53982695
>implikowanie że widziales moja twarz
>>
>>53982828
kazdy ja widzial
jedynie dziwota ze nie masz nostalgii do np mongoli
>>
>>53982768
>bo tam nie mam konta
Bo jesteś biedakiem
http://www.mediafire.com/download/wlb90wm9h4wy2rg/M%26T+v1.22.7z
>>
>>53982783
jpop to jakis zart

jrock jest chyba dobry ?
>>
File: 1406833923625.webm (2 MB, 624x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1406833923625.webm
2 MB, 624x480
>>53982783
bo japońce mają w chuj dobrego sludge, drone i harsh noise.
nie to gówno co zapostowałeś.
>>
>>53982783
Co to za piosenka w 8:39?
>>
>>53982905
NOWA NITKA

>>53983046
>>53983046
>>53983046
>>53983046
>>
File: 1429488442164.jpg (239 KB, 633x850) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429488442164.jpg
239 KB, 633x850
>>53982905
Nie jestem biedny, albowiem jestem bogaty w zucha, który przybieżał mi z pomocą.
A poza tym nie kupuję nic od paradoxu, bo >karmienie johana "szwedzkiego żyda" anderssona
Masz coś ładnego w podzięce.
Thread replies: 314
Thread images: 87
Thread DB ID: 470257[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.