[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/tr/ - Selçuklular edition
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 313
Thread images: 46
File: 1433318841752.jpg (219 KB, 960x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433318841752.jpg
219 KB, 960x640
>>
Güzel tirad diplo takdir ettim.
>>
>>53957738
ax cuck ax su searchi ogretemedik sana

>>53955382
>>
>>53957790
Diğer tirad limite gelmeden önce açmışsın onu ve post etmemişsin main tirada.
>>
>>53957824
proofs?
>>
>>53957738
Roman soldiers captured by ... Kipchaks?
>>
>>53957790
white genocide'i cok aciyorsun, bi kere de selcuklulari hatirlayalim. vay ne guzeldiler.

Selcuklular dagilmasaydi aceba nolurdu, sizce osmanlilar'dan daha iyi olabilirler miydi? Herkes'i Turklestirirlermiydi?
>>
>>53957872
Tiradı açtığın zamandaki posta bakınca 290. postta falan açmış görünüyorsun yeni tiradını.
>>
>>53957878
https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Manzikert

They're Oghuz.
>>
>>53957927
kanıt?
>>
>turks
>>
ŞEHİTLER ÖLDÜ VATAN BÖLÜNDÜ BURASI TÜRKİYE ANASIDA SİKİLDİ
ŞEHİTLER ÖLDÜ VATAN BÖLÜNDÜ BURASI TÜRKİYE ANASIDA SİKİLDİ
>>
File: 1449578302512.png (16 KB, 458x345) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449578302512.png
16 KB, 458x345
>>53957960
Bu posta git >>53955395 en alttaki posta doğru say. Daha sonra bulduğun sayıyı sağ üstteki post sayısından çıkar.
>>
>>53957901
Selcuklular persiaboo deyilmiydi
>>
>>53958175
Tum Turkler persiabooydu
>>
ALLAHU EKBER KARDEŞLERİM KAFİRLERLERE ONLARIN VATANINDA CİHAD EDECEZ ELHAMDÜLİLLAH
>>
https://www.youtube.com/watch?v=fvkacsZFJE0
>>
SİMİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ *ebeler*>>53958857
>>
İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ
>>
KESİLDİ KESİLDİ DALUN AMUNA GOYİİİİİMM
>>
bir kaç ay önce başıma gelen olay; buraya kadar zorunlu tanım, ilginç değil. ilginç olan kısmı şu, arabayı ankara büyükşehir belediyesi'nin önündeki bulvara park etmiştim kısa bir süre için, hakikaten on dakika sonra döndüğümde arabayı çekiciye yüklerlerken buldum; bu durum başına gelmiş bir çok kişinin bildiği gibi, boşuna tartışmanın gereği yok, kasaya giren paranın çıkmayacağı gibi, çekicinin üzerine çıkmış bir aracı da indirmeniz mümkün değil. adamın hemen yanına gittim, dur dedim, dedi ki geçmiş olsun, indiremezsin artık, dedim ki derdim o değil, yanındaki koltuk boş mu, evet boş dedi, dedim ki şimdi senin arkandan taksi ile gelsem bir yığın para veririm gereksiz, bari seninle birlikte gidelim otoparka, tamam dedi, ben de atladım yan koltuğa, çeken adam direksiyonda, ben sağında, hemen arkamda arabam birlikte gittik otoparka. yolda da muhabbet ettik bayağı nasıl oluyor bu işler diye, abi dedi şansın yokmuş, sana denk gelmiş, haklısın dedim. otoparka gelince atladım gişeye gittim, bir de öğle arasına denk gelmişiz, bir saat gişenin açılmasını bekledim, bu arada gittim ben de tükürük köfte yedim; sonra da aldım arabayı büroya döndüm.
>>
ama tabiki bu işler boyle gitmeyecek. sen sokak ortasında alimizi berkinimizi öldüreceksin, evine girip 25 yaşındayken genç bir kızı anasının, abisinin gözü önünde öldüreceksin. beni alanlarda 100 100 öldüren itleri ornek alıp kentlerin duvarlarına ergen ergen yazılar yazacaksın, sen elinde beyaz bayrak olan insanlara ates acacaksin...

ama gitmez bu böyle, söyleyeyim.
>>
File: 1418237596070.png (1 MB, 1600x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418237596070.png
1 MB, 1600x1200
>>53960802
>>
polisin kafaya ateş etmesi yasakmış (bkz: berkin elvan)

tamam polisin kafaya doğrudan sıkmadığı durumlar da var.

mesela öldürene kadar dövdüğü örnekler (bkz: ali ismail korkmaz)

gözünü kapatıp, yak hadi yak kardeş dediği örnekler (bkz: sivas katliamı)

.....

60 yıldır bu ülkeyi sağcı faşist iktidarlar yönetiyor ve 60 yıldır besleyip, büyüttüğü polise, halkı öldürmeyi emrediyor.

kime hangi masalı anlatıyosun sen.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=D049l41cFVc
>>
Lan yine mi rus uçağı düşürdük amına koyum
>>
Oh-woah, yea
I'm too juiced for my new pistol..
I'm too juiced for my new pistol..
I'm too juiced for my new pistol..
Coke mucus in my tissue..
Con't fuck with molly crystals..
It hurts so bad that im not with you..

I'm too juiced for my new pistol
Coke mucus in my tissue
Don't fuck with molly crystals
But you can get this dick anyway
It hurts so bad that im not with you
I swear to god I miss you
Money is a major issue
We already rich anyway
>>
>>53959450
>>53959585
>>53959831
KEK
>>53959865
>>53960802
yoğurtlu sosu unutmuşsun hewal
>>
yorum yapanlar arasındaki türkler kullandiklari gramerle ay gibi parliyorlar.
>>
File: Capture345643.jpg (40 KB, 513x393) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Capture345643.jpg
40 KB, 513x393
diyete başladım beyler. kilo verince before after yaparım burdan D:Ddd
t. 150
>>
>>53962610
efso :Ddddddddd
>>
tiradı öldürdüm sanırım :DDd
>>
>>53964178
en sevdigim adam burda sen sin 150kg anon ;-D
>>
>>53964289
eyv :DDDd
>>
Gunaydin
>>
>>53964709
sinavi aldin mi oc
>>
>>53964749
Evet :D. Saat 6ya kadar calistim, 7de gittim anani aldigim gibi aldim simdi de yeni uyandim

t. Blogcu

>>53962610
Helal olsun dombili gururlandir bizi
>>
>>53964850
helal sana oc. adres versene gelip kutlasak
>>
rezalet
>>
File: image.jpg (173 KB, 1600x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
173 KB, 1600x900
Uzun bi şey yazmıştım ama siktir et ne gerek var deyip sildim. ;_;
>>
>>53965105
yaz xocam ben okurum zaten tirad olmus
>>
>>53964918
Xocam ananin odasini gel biz orda kutluyoruz zaten :dd

>>53965105
Uzdun be anon
>>
>>53965169
ANAMI KARISTIRMA ORRRRRRRRRROSPU
>>
>>53965230
Xeske birisi beni sevse cingene ;_;
>>
>>53965281
aynen xocam ;_;
>>
File: 26933021.png (310 KB, 484x329) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
26933021.png
310 KB, 484x329
ölmek istemek
>>
>kamal tiradları tek başına bumpluyor
>notorious turkish underage ve dönerci underageler dışında postlayan yok, zaza ile namefag bile yok
>1 yıldan sonra hala sırf "göt yakmak" için açıldığı belli aynı tarz b8 tiradlar
>zaza bile yok
>ohk aylardır tek post atmamış olmayıp da bir şey kaçırmamış olduğunu anladığında
her güzel şey gibi /tr/ de bitmiş de gömeni yok. bence yaraşır bir veda ile uğurlamamız gerek onu son yolculuğuna
>>
>>53965404
+1 hiç sarmıyo muhabbetler artık

yarımız mena'ya yarımız balk'a gitsin kapansın bu olay
>>
>>53965156
tl;dr hocam ileri derece otistim konuşmayı bırak insanların yüzüne bile bakamıyorum, okul 6 seneye uzadı, babam çökmüş kanser yatıyor söylesem geberip gidecek, anam (3.5 yaşından beri yazları beni evde yalnız bırakarak otizmimde payı yokmuş gibi) destek al diyor; artık bir şeyleri düzeltmek istiyorum ama psikiyatrlara güvenmedim hiç, acaba en azından gidip derslere odaklanmamı sağlayacak bir ilaç yazdırsam mı diye soracaktım.
>>
>>53965472
>>53965404
Aq neder de bitti ben nereye gidicem reeeeeeeeeeeeeeeee

>>53965540
Kesinlikle ilac al hocam.
>>
File: 1452755796724.jpg (4 MB, 1240x1930) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452755796724.jpg
4 MB, 1240x1930
tirad ölmüş. tanrı-tier müzik atın da keyfimiz yerine gelsin
https://www.youtube.com/watch?v=nNJ_FtYbTtc
>>
>>53965721
Sen gidiyordun galiba?
Tam olarak ne tehşis koydu ve hangi ilacı yazdı hocam sana?
Bende ileri derecede sosyal anksiyete var ama çözer mi bilemiyorum.
>>
>>53966019
Psikoloğa gitme sakın normal arkadaşlarından alacağın tavsiyeden öte bir şey sunamıyorlar ne yazık ki.
>>
>>53966019
sosyal kaygı 4chanda dolaşan herkeste vardır dimi? bende de var :(
>>
>>53966079
Psikolog değil hocam onların tuzağına düşmem zaten.
Seans başı 300 lira verip de all*hın varlığına inanmalıyız laflarını duymak istemiyorum.
Psikiyatra gidip yeşil reçeteyle en azıdan bi sakinleştirici filan.
Ulan sabah kalkıp finale gitmeye korkar mı bi insan?
>>
>>53957878

i fucked you are moıther and you happenent
>>
>>53966110
Özgüven eksikliği yoğun aynen ve çoğunluk da bunu racist banter'la perdelemeye çalışıyor.
>>
t*rks are brown cockroaches
ewwww
>>
gnossienne no1'i dinlemek dışında yapılmaya değer bi eylem var mı?
>>
>>53966808
Kamal burda biliyoruz proksiyi uğraşma canım
>>
>>53966808
ax be turkom baska proxy kulansan inanabilirdik
>>
>>53966813
var hocam, ananın kıllı amını sikmek
>>
>>53966910
o değilde çok iyi değerlendirdim amk herkes bangaldeşlilerin boklu nehirlerde yüzdüğünü sanıyor :DDD
>>
>>53966813
Partita in D minor dinlemek?
>>
>>53967009
y-yüzmüyorlar mı ?
>>
>>53967009
proksiyi nasıl hallettin kamal kardeş
>>
>>53967009
bangladeşi haritada gösteremem desu
başka proxy bul başka götler yakmaya devam et
>>
>>53967137
yüzmüyorlarmış hocam amarikada yaşyan bangaldeşli dedi
>>53967207
sie mq sömürürsünüz siz hemen
>>
bence hepimiz bangladeş proksisi kullanaq .:D
>>
kamal ile 140 kilo anon aynı kişi mi
>>
>>53967316
sömürelim ulan ibne söyle işte
>>
>>53965721
>hayatı kötü giden birine ssri önermex

İntihar etmek istiyorsan en çabuk yol bu :^DDDd
>>
>>53965348

qeq
>>
>>53967498
bilmiyorum ama mete oğuz kağanmış diyolar
>>
GF nerede bulabilirim?
>>
>>53967929
annenin kıllı pörsümüş amından tabiki de
>>
>>53967929
Annen varya koçum ;)
Yada git bi Alman karıya tecavüz et ben mülteciyim diye.
>>
>>53967929
almanyada bile bulamıyomusun heyvan herif :DDD
>>
File: 1453145376055.jpg (197 KB, 337x820) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453145376055.jpg
197 KB, 337x820
>>53957738
YETEEEER ROLEPLAYINIZI SİKEYİM YETEEEEEER
>>
>>53968782
we wuz %10 mongols and shieet
>>
File: cyberpunk üstad.jpg (141 KB, 736x529) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cyberpunk üstad.jpg
141 KB, 736x529
>>53959865
>>53960802
>>53960950
>>
File: space-wallpaper-29.jpg (1 MB, 2880x1800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
space-wallpaper-29.jpg
1 MB, 2880x1800
>2016
>etnisite
>>
>>53959865
>>53960802
>>53960950
bu köşeli ekşici hümanist orospu çocuklarını yolda giderken bi kürt taciz etse bıçak falan çekse ya bıktım bunların kafa sikmelerinden
>>
>>53969033
>0.5-1% mongol
iyihissettiriyoradamım
>>
>>53969268
bu
>>
File: 2inluu.png (88 KB, 606x554) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2inluu.png
88 KB, 606x554
>>53969033
artık avrupalılar bile siklemiyor, bir bizimkiler turancılığı ciddiye alıyor
>>
>>53962436
>>53969115
>>53969237
Oğlum bunun >>53959865 ekşicilikle bi ilgisi yok lan. :D Bugün evin önünden Mercedesi çekti götürdüler 1 dakika sürmedi. Oradan aklıma geldi internette çekilen arabalar nasıl geri alınır diye araştırırken bu entryi gördüm komiğime gitti attım buraya. Nereye bağladınız mk. :D
>>
Çomar götü yanmış yine
amına koduklarım ya :DD
>>
>>53969501
nolmuş
>>
>>53969542
Tiradda diyorum tiradda
kamalın 3 tane maaşlı köpeği her gün yanıyor :DD
>>
yarraq
>>
>>53969457
İyi de bunun nesi komik amına koduğumun otisti
>>
>>53969726
Göstersene bi
>>
>>53969729
>Arabanı bırak
>Çekilsin
>Adamın yanına otur otoparka beraber gidin
>Otoparktan al
>Hayatına aynen devam et
>>
File: 1452080588052.jpg (34 KB, 710x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452080588052.jpg
34 KB, 710x720
>>53969776
a-ayip
>>
>>53969866
ben bunu nerede okumuştum? :D:d
>>
>>53969872

https://www.youtube.com/watch?v=UjlTjprSd7k

efishane :DDd
>>
>>53969872
kes lan orospu çocuğu ananı siqerim amcık kürdü piç kürt bok piçi kendini öldür 1.50lilik manlet kürtü tekkaş bokten
>>
>>53969866
...
>>
>>53969872
Ne ayıbı kocacığım o kara yağız Kürt yarrağını nasıl arzuluyorum bi bilsem mmmmm keşke atsan da duvar kağıdım yapsam
>>
0-4: hardal
5-9: yoğurt
>>
>>53969959
n'olmus lan, adamlar hic degilse egleniyor, sense burda butun gun shitpost yapiyon


>>53970029
>1.50

abovv, duymayali bi 10 cm buyumusum lan
>>
>>53970099
Peki. Canlandırma kabiliyeti olmayan yüzeysel bir insan olduğunu söylerdim ama sanırım olayları aşırı irdeleyen benim. Susuyorum. ;_;
>>
spider man the animated series season 3 episode 11
>>
>>53970172
1-9 ananı götünden sikecem,kan kaybından ölecek
0-sikmeyecem
>>
>>53970205

xallahi öyle olacağıma comfy evimde şitpost yaparım daha iyi tbqh
>>
>>53970330
sie mk kamal amca koltukların arasını sikersin :d
>>
>>53970330
efso xd
>>
>>53970330

efis hane
>>
File: haydaaa.jpg (59 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
haydaaa.jpg
59 KB, 1280x720
>>53970330
>>
>>53970330
;))))
>>
File: Monkeyknifefight.jpg (137 KB, 820x460) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Monkeyknifefight.jpg
137 KB, 820x460
>>53969959
>>
>>53970330
kek

>>53970100
milletin icinde olmaz
>>
File: illidan stormrage.jpg (221 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
illidan stormrage.jpg
221 KB, 800x600
>>53970330
haha
>>
>>53970573
ulan bu k*rtler aryan üstünyarışına mensup olduğu halde nasıl bu kadar k*rt olabiliyorlar anlamıyorum
>>
https://www.rt.com/news/329793-alleged-kurd-civilian-shooting/

xd
>>
>>53969959
>>53970573
>>53970692
türkiyenin doğusu incest fantezisi olanlar için tam cennet. bunlar kadar inbred olan bi millet yok
>>
>>53970848
alevilik işte hocam naparsın :D
>>
>>53970692
çünkü k*rt olmanın gereği budur
>>
>>53970883
yav bu mumsöndünün aslı yok diyorlarda var bence. bu kadar adam yalan söylüyor olamaz
>>
ulan o değilinde o iki belçikalı ibne olmadığı zaman tiradların kalitesindeki yükselmeyi fark ettinizmi?
>>
>>53970942
hocam zaza anlatt ya zaten, görmedin mi sen onu?
>>
kamaldan baska kamal yoktur
>>
>>53971029
kürdün alevisi en tehlikelisi hocam ben inanmıyorum ona
>>
>>53971029
ne dedim lo? s*nni propagandasi iste

>>53971064
iti an comagi hazirla

>>53970883
>>53970942
weak bait lan, dogru duzgun bait yapin da eglenelim
>>
>>53971170
güzel takiyye
>>53971082
haklısın hocam baksana kıvırdı hemen :D
>>
>>53971064
HAY ANASINI SİKTİĞİMİN EVLADI NE GÜZEL KALİTELİ TİRADIMIZ VARDI ŞİMDİ BOK VE ÇORAP KOKACAK HADİ BEN /pol/E YEMLEMEYE GİDİYOM AEO
>>
File: image.jpg (101 KB, 438x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
101 KB, 438x720
hehe
>>
>>53971269
link at sonra alevleri baslatak ;-D
>>
File: 1444429901713.png (128 KB, 1000x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444429901713.png
128 KB, 1000x1000
>>53971269
>>
>>53971319
karikateist-tier
>>
>>53971319
why do muzzies use Christian art in their meemees? delet this
>>
Kürde fırsat verme ya rab dehre sultan olmasın,
Ayağını çarık sıksın gönlü huzur bulmasın.

Vur sopayı, al haracı karnı bile doymasın,
Ol çeşmeden gavur içsin kürde nasip olmasın.

Vasiyetim oldur kim,
Kürd bin kere yalvarsın, inanma kanma,
Yakana bit, kapına kürd dadandırma.
>>
>>53973797
bunu pislik selim yazmis diyorlar ama azaca ne kadar dogru? kendisi bizzat k*rtleri bugunku tyrkiye topraklarina yerlestirdi, t*rkmenleri oralardan surdu, ayrica; idris-i bitlis
>>
>>53974021
Selimin değil
>>
What does yorumsuz mean lads
>>
>>53975206
>yorum
comment
>-suz
-less
so commentless/without comment
>>
>>53975206
no comment
there is nothing to say
>>
>>53975374
>>53975379
Cheers m8
>>
>>53975206
It means your mother's big hairy pussy
>>
>>53975206
it means your mothers brown stinky pussy
>>
>>53975374
>>53975379
ekşiye dönün sizi gibi beta sözlükler
>>
>>53975634
su var istersen
>>
>>53975732
Ne zaman bir ekşici görsem yanıyorum şizo napmam lazım
>>
>>53975634
Ya sen kimsin ki amına koduğum nesin yani sen nasıl bir yaratıksın at siki?
>>
>>53975843
bende yaniyom hocam o yuzden sordum su hep yanim da hazir
>>
>>53975945
da ayrı değil lan dönerci
>>
>>53975861
>>53976045
adresini ver lan basıcam evini pompalıyla
>>
>>53976045
offf ne zaman ayri ne zaman degil kafam karisiyo aq
>>
Support /tr/ in /int/ Battle of Generals

Vote here: https://poal.me/x2dp3p
Thread here: >>53976114
>>
>>53976164
>>
File: adres.jpg (11 KB, 213x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
adres.jpg
11 KB, 213x250
>>53976164
Gel de götünü parmaklayayım hele gel
>>
>>53976212
aq kime oy versem deyin dilemma geciriyodum ama neder zaten sikmis ananizi t*rkolar :dd
>>
>>53976263
>>53976344
adres ver oğlum aklını alıcam
>>
>>53976166
dahi anlamına gelen de'ler ayrı yazılır
örnek
ben de=ben dahi
bende=bana ait
>>
>>53957738
ben bin ber achmed mehmet
allah akbar jihad boom boom
>>
>>53976522
*gives 1 euro*
>>
@53976522
Ebin meme my friend
>>
>>53976414
istanbulda yer söyle pazar günü gelip o klavyedeki parmaklarını kolunla beraber götüne sokucam hadi
>>
>>53976522
jihad bom bom cim bom bom

nasıl oldu ama ;D
>>
>>53976454
hmm peku, bi ara turkce kurs alsam fena olmaz dog
>>
File: 1437054896823.jpg (61 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437054896823.jpg
61 KB, 600x600
YETEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE...EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEER
>>
>>53976652
Altıntepe Kızılay önüne gel hastane önünde bıçaklıcam seni
>>
>>53976714
yalan söylüyo mq ilk kez duydum böyle saçma şeyi bende nasıl bana ait anlamı veriyor

eğer de yi sildiğin zaman mantıksız oluyorsa birleşik yazıcaksın bu kadar basit

ev de ananı siktiler misal yanlış neden çünkü ev ananı siktiler yazdığın zaman mantıksız oluyor demek ki evde ananı siktiler yazıcaksın.
>>
File: 15995.jpg (60 KB, 960x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
15995.jpg
60 KB, 960x960
ne yapardiniz bu ustyaris belcikali kiz(l)a zamqiler
>>
>>53976992
terli koltuk altını yalardım
>>
>>53976992
Hiç bişi yapmam ibneyim ben.
>>
>>53976992
çalışmasını taktir etmek amacıyla kaşlarını yalardım çünkü çok güzel şekil vermiş
>>
File: 1453195519688.gif (2 MB, 270x214) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453195519688.gif
2 MB, 270x214
>>53976992
>lens
>0/10 would not bang
t. şüşgo
>>
>>53976903
>bende
öfff :-d
>>
>>53976992
ilk önce damardan cocain alır daha sonra bir güzel sikerken kendimden geçip boğazlayıp öldürürüm daha sonra 18 lik magnum ile kafama sıkarım
>>
File: images.jpg (7 KB, 300x168) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
images.jpg
7 KB, 300x168
>>53976992
burnunu isirirdim
>>
>>53977050
ironik olmadan bu fetişi olan tek kişi ben miyim?
>>
>>53977556
benim fetisjim beren saat agzima tukurmesi veya agzinda cignemis yemegi agzima tukurmesi.
>>
>>53976992
orospu anandan baskasini sikmem
>>
kamal icin quints
>>
File: witness.gif (2 MB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
witness.gif
2 MB, 500x281
>>53977777
WITNESSSEEEEDDDD
>>
File: 1423501155760.gif (2 MB, 219x186) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423501155760.gif
2 MB, 219x186
>>53977777
VAY KOCUM
>>
>>53977777
ŞAHİT OLDUM
>>
File: ATAM.jpg (246 KB, 1200x1697) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ATAM.jpg
246 KB, 1200x1697
>>53977777
Atam icin bu quintsleri aldim ya artik nur icinde yatsin
>>
File: 13080623029.jpg (49 KB, 430x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13080623029.jpg
49 KB, 430x320
>>53977777
LANET OLSUN ZENCİ
>>
File: 521.jpg (153 KB, 960x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
521.jpg
153 KB, 960x960
o hayatı sorgulayan alamancı k*rtü buldum amına koduğum dönercisi
>>
>>53977777
>>53977868
>>53977943
>>53977951
>>53977978
>>53978068
/tr/ yeni /r9k/mu ?
>>
dubs ise koray avcinin konserini bombalicam
>>
>>53978198
[s4s] demek istedin galiba?
>>
>>53978192
qeq
>>
ben az bişi /b/ ye bakcam poğaça vardır belki
>>
http://www.evrimagaci.org/fotograf/54/6950
>>
>>53978192
kek, bu ne lan ?
daha var mı ?
>>
File: 1431990293522.jpg (137 KB, 808x808) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431990293522.jpg
137 KB, 808x808
>>53977777
>>53977777
>>
>>53977777

kamal >>>> *ll*h!!!!!!!
>>
>>53978625
qt zaza postlasana
>>
File: kamer.jpg (28 KB, 720x405) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kamer.jpg
28 KB, 720x405
rip in piece
>>
https://www.reddit.com/r/exmuslim/comments/4258pu/my_story_of_how_i_left_islam/

uffff :dd
>>
>>53978919
o artık cennetin çiçeklerini sulayacak.
Huzur içinde yatsın
>>
a.Q ekstra bayrak uygualamsını herkes kullanıyor diye ekledim bir tane istanbullu hariç kimsede yokmuş :D
>>
1) HZ.MUHAMMET
2) ALLAH
3)RECEP TAYYİP ERDOGAN
4)KURAN-I KERİM
sıralamada 2 ile 3 karıştırmış olabilirim kusura bakmayın
>>
File: 44584917343948.jpg (68 KB, 960x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
44584917343948.jpg
68 KB, 960x720
beynimi yıkatıyorum ve bundan zevk alıyorum
>>
>>53978919
RIP lan :'( adam tek basina muhalifet oluyordu
>>
>>53979722
lan oğlum bu komünistler ne mal insanlar amına koyayım ya, hele bir de k*rt olunca hiç çekilmiyor şerefsizler.
>>
File: Capture2.png (537 KB, 493x592) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Capture2.png
537 KB, 493x592
>>53978883

oglum dedim ya dosya sizlere omur
>>
:DDDD
>>
hiihiihiihihihihi :DDDDDDDDDDDD
>>
>>53979841
bu ne amq? boyle qtye bakmam bile
>>
File: xex.jpg (282 KB, 960x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
xex.jpg
282 KB, 960x640
>gugıla izmir people diye arat
>ilk görsel bu

efis hane :DDD
>>
File: Capture3.png (568 KB, 401x541) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Capture3.png
568 KB, 401x541
>>53979979

lan yok, dosyam bombos t.bh

zor bulmasi lan
>>
LE HELAY KURDİSTANEY VALEY LEY LEY LEEEEEEEEEEEEY
>>
File: Lurtz.jpg (38 KB, 615x319) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Lurtz.jpg
38 KB, 615x319
>>53979722

sol arkadaki dilek öcalan cosplayi yapıyor :DD
>>
>>53980070
xocam bunlar baya rezalet t bh xd
>>
>>53980201


t. bulgar cezaevlerinde g*tveren
>>
File: 1434832977438.jpg (163 KB, 759x584) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434832977438.jpg
163 KB, 759x584
TÜRKESTAN GET REKT
>>
>>53980287
hapiste bunlardan guzeli vardi yeminle
>>
File: Capture4.png (408 KB, 371x443) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Capture4.png
408 KB, 371x443
>>53980355
itiraf ediyorsun yani?
>>
>>53980440
evet
>>
>>53980440

süleyman demirel burnu resmen
>>
>>53980155
kek
>>
>>53979722
bunlar niye duvari koyulup vurulmuyo niYE REEEEEEEEEEEEEE
>>
>>53980507
hoxam komünizm denen şeyde herkes eşitmiş falan ehehehe nasıl herkes eşit olur yahuu
>>
>>53980493

>sikmezdim


bayaa qt t.bh
>>
>>53980699
https://www.youtube.com/watch?v=UQ2hqCVxeds

AAAAAAAAAAAAAAAAA
>>
>>53980769

**cringes**
>>
>>53980769
https://www.youtube.com/watch?v=6rMPjxkaUxo
>>
>>53980769
krinj oldum lan, bu zaza mi?


ama sende sanirim kisa sacli (pixie sytyle) kizlardan hoslaniyorsun, 10/10 taste hajum
>>
>>53980886
toruyu sikem fellexa attiram

>>53980951
evet zaza kiz, ama oyle kizlardan cekiniyom cok dominatrix bir his veriyolar ;_;
>>
zıpla zıpla çekirge
>>
3 gündür yoğurt yiyerek yaşıyorum bakalım nereye kadar gidicek
>>
>>53980769
>when the cringe is too strong.gif
>>
Keşke Atatürk farklı bir milletin lideri olsaydı.
O zaman gerçek değerini anlar özgür olmanın kıymetini bilirdiniz.
>>
>>53981997
>>53980846
waifuma laf atmayin gotunuzden kan alirim adam olun
>>
>>53982204
baban ki olurdu bilemezdim şerrrefsiz :DDD
>>
>>53982336
ya sen kimsin amına koduğum evladı delirtme adamı
>>
https://www.youtube.com/watch?v=8XHrUAQEzNg


epik
>>
lan boyle videolar neden feed'imde amk


sinir'den gebercem lan


https://www.youtube.com/watch?v=iARHCxAMAO0
>>
kirmizi hap zamani

Soru:

" Bunca yapılan sınır ötesi operasyonlara rağmen neden örgüt liderleri yakalanamadı veya etkisiz hale getirilemedi? "

Cevap:

1- Geçmişteki olayları ve tartışmaları bir kenara bırakıp bundan sonrasına bakıyorum. PKK yöneticileri genelde Kandil’de dir.

2- Kandil denilen yer 3.000km2 yüz ölçüme sahip ve sınırlarımızdan 100 km.den daha uzak. Burada bir sürü hava savunma sistemi mevcut.

4- PKK'nın üst düzey yöneticileri 40–50 korumayla dolaşıyor ve sürekli yer değiştiriyor. Girdikleri sığınaklar uçak bombasından etkilenmez

4- Farz edelim ki Karayılan'ı imha için bir operasyon düzenleyeceğiz. İstihbarat kimden gelecek? MİT'ten. Verir mi? Verdi diyelim.

5- Sürekli yer değiştiren biri için kaç alternatifli bir plan yapacaksın? Diyelim ki 3–4.

Oraya nasıl gideceksin?

Helikopterle.

6- Helikopterle Kandil'e gelene kadar PKK telsizlerinin Kandil'i uyarma ihtimali yüksek. İran hava sahasını kullanabilir misin? Belki.

7- Kandil'e geldiğinde helikopterlerin omuzdan atılan SA–7/9 vs. sistemlerle

Vurulma ihtimali kaç? : %20–30.

Çatışma ihtimali; %90.

8- En az 1 helikopterinin düşme ihtimali %80. En az 10 şehit verme ihtimalin %70.

Karayılan'ı bulamama ihtimalin %30.

9- Şehit ve yaralılardan en az 7–8 tanesini tahliye edip memlekete getirememe ihtimalin %30. Siyaseten başarısız bir algı ihtimali:%50

10- Yerine nasıl olsa başka biri geçecek Karayılan için, halk tarafından başarısız bulunma ihtimali %50 olan bir operasyon onaylanır mı?
>>
>>53982724
BUNLAR DENİZ ANASI GİBİ DENİZ ANASI
>>
3 gündür yarrak yiyerek yaşıyorum bakalım nereye kadar gidicek
>>
>>53982943
eee şeye kadar xocam
>>
Turkey ne ya OFFF. kim ciddiye alır böyle birşeyi yETHEEEER. Mis gibi Republic of Anatolia demek varken Turkey ne ya. kendimi clintonın yanındaki ecevit gibi hissediyorum
>>
>>53983890
as kendini ekşici
>>
File: 1453451960402.jpg (63 KB, 640x430) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453451960402.jpg
63 KB, 640x430
ben bi dubs aliyim gurban oldugum
>>
dubs
lutfen
tesekkur ederim
>>
>>53984133
hassiktir lan
>>
>>53984133
>>53984133
vay alevi pixi vay
>>
>>53984160
:^)
>>
>>53984182
o ben degilim lan :^)

>>53984188
viyyy al ahan sana benden bi trips
>>
>>53984241
zaza adini sizoya cikaricam bu sozumu not al senpai tbqh
>>
>>53984160
>>53984133
>>53984188
>>53984241
kes ulan sizo
>>
>>53984241
>>53984188

ax be sizo ax
>>
beyler 1 haftadır 7/24 futbol maçı izliyorum kendime geldim yakında bırakırım burayı sonunda
>>
>>53984294
zaza kim :^)

>>53984317
>>53984323
ben degilim lan 72 proxi kullanip turkiyeden postlamiyorum
>>
er atasıyla anılır felan oğlu filan diye
anan yoktur atan yoktur sen benzersin piçe tanrı

seni her yerde görürüm için dışın bilirim
sırrın halka faş edersem halin nice olur tanrı
>>
>>53984347
seni istemiyoruz zaten siktir git hain
>>
File: reis.jpg (188 KB, 803x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
reis.jpg
188 KB, 803x1280
maaşALLAH

https://www.youtube.com/watch?v=irTHepskoek
>>
File: 1234.png (110 KB, 228x279) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1234.png
110 KB, 228x279
eksiden /b/ olsun /gif/ olsun iyi vakit geçirirdim zaman öldürürdüm özlüyorum o günleri
>>
>>53984482
>be alevi
>allaha peygambere söv
>It's just a poem bro
>get burned
>>
>>53985282
aynen yeni /b/ acayip kanser normie ve k*rt tier iq'li salaklarla dolu
>>
>>53985282
Eski /b/astardları kaçırdılar çünkü hojum. Çoğu peynirli pizza yiyemedikleri için kaçtı, çocuksikendiler belki ama eski /b/nin tadını veren de o aynı heriflerdi. Bir kısmı göç etti öbür boardlara, bir kısmı büyüdü bıraktı çanı.
>>
>>53985293
yok hocam bunu yaqmamışlar :D
ulan eskiden insanların -en azından "aydın"ların- aklı daha başındaymış. şimdiki aleviler anca ATATÜRK ALİNİN ReeNKARNASYONU :-D diyip sünnilerden nefret etmek etrafnda kuruyor görüşlerini
>>
>>53985293
allahi sikem
muhammede sokam


>>53985558
this

alevi devrim when :^)
>>
>>53985637
xeske birisi beni sevse zaza
>>
https://www.youtube.com/watch?v=eYgIw9XA4I0
>>
>>53985637
amq kürdosu alevilere soqam diyorum sen diyon alevi devrim
ayrıca komünist devrim ihtimali bile alevi devrim ihtimalinden büyüktür :D
>>
>>53985780
>ayrıca komünist devrim ihtimali bile alevi devrim ihtimalinden büyüktür :D

:'(


>ohk ic savas cikmasin diye alevi politikal partisi kurulmuyor


>>53985692
ben seni seviyorum diycem ama piskopat cikmandan korkuyorum t.bh
>>
Any euro turks in here with double nationality?

What's the procedure of dropping the turkish nationality? I dont want to pay for army service, have no affinity with the country and also no mortgage from parents. And most important: i dont speak the language (Kurd)

A friend told me just to bring my EU identitycard while traveling there?saol milet
>>
>>53985840
e biraz kafa bozuk ama haplarimi aliyom vallahi billahi sinege bile el kaldirdam
>>
>>53985971
la hitit pici bizde inanicak dimi sie :D
>>
la feta illa ali la seyfe illa zülfiQar :D
>>
Hoxam ben etnik kökenimi kabul etmeyip amerikalı olmak istiyorum sizce ne derece mümkün acayip sağlam amerikan kültürüm var.
>>IMDB TOP 250 BÜTÜN FİLMLER İZLENDİ
>>
>>53986098

ali evvel, ali ahir,
ali bâtın ali zâhir
ali tayyib, ali tâhir,
ali göründü gözüme


>

ali candır, ali canan
ali dindir ali iman
alir rahim ali rahman
ali göründü gözüme
>>
>>53986018
Procerdure söylesene? I checked embassy website but no information. Do u travel to tr with belgian idcart or turkish?
>>
>>53985357
>>53985541
fappening'ten ve redditte olan beyinsiz bir olay(ceolarıyla alakalı) sonrasında tüm redditorlar /b/ye hücum ettiği için öyle.
Bu da tüm trap threadlerini, trap seviciliği ve tüm o muz threadlerinden anlaşılıyor.
t. Internet Historian
>>
File: 1427470786006.jpg (19 KB, 611x417) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427470786006.jpg
19 KB, 611x417
>>53977777
sahit olmak
>>
>>53985971
I think the price dropped to 1000 euro to pay it off.

Or just wait untill Kurdistan gets declared, my brother.
>>
>>53986137
>imdb top 250 izlesen sana çok şey katar hacum
>imdb top 250 filmleri süber hojam xd.
>eğer imdb'den 8.0 altından almışsa izlemiyorum hajım.
çorap kokuttunuz tiradı aq.
>>
>>53986516
t. recep ivedik facebook fan club başkanı
>>
>>53986137

amerikayı yaşayabildiğin filmler bunlar

http://www.imdb.com/title/tt0106912/
http://www.imdb.com/title/tt0117998/

t. 1000 film reylemiş pro anon
>>
>>53986488
No its 5000€ i checked last week.
>wait untill Kurdistan gets declared

hehe no thanks, i'm sure Antep won't be incleded anyways.

Do you visit with belgian idcart or tr passport?
>>
>>53986488
He yav he bizde inandik tmm :dd
>>
>>53986724
you're fucked :DDDD
>>
File: ıtır.jpg (8 KB, 320x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ıtır.jpg
8 KB, 320x240
bi daha izlemem gerekti, bi daha soruyorum

1975 aşk-ı memnusundaki Nihalin kaşlarını yalar mıydınız?
>>
>>53986869
>>53986869
>>53986869
>>53986869
>>
>>53986894
20 post var daha mq kürdü
>>
>>53986700
>imdb'deki top 250'yi izlemiş
>bana recep ivedik üzerinden laf atıyor.
Büyük olasılıkla ilk recep ivedik'i sinemada yarıla yarıla izlemiş sonra kızlara yarısında çıktım muhabbeti yapmışsındır.
Hadi şimdi çorap kokan topluluk beğeni platformu imdb'ye koş küçük orospu.
>>
>>53986894
Yav sizi eğitemedik amına koyayım. Gavat mısın kardeşim niye tirad limite gelmeden yeni açıyorsun?
>>
>>53986943
kamal açmadan açtım bitince o tarafa geçersiniz
>>
>>53986962
sie kamal planların suya düştü demi
>>
anonlar kahve dışında uyku kaçıran ne var?
[spoiler]kahvenin tadı berbat mq kahve içenler zevksizdir[/spoiler]
>>
>>53987038
Guldurdun pic
>>
File: 1453486854944.jpg (28 KB, 358x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453486854944.jpg
28 KB, 358x350
>>53987067
yarrak var
>>
>>53987038
kamal değilim ben amk siktir git
>>
>>53987067
orospu ananin bok kokan amcigi xddd

git energy drink filan al
>>
>>53987067
elma
>>
>>53987103
t.kamal
>>
>>53986724
>No its 5000€ i checked last week.
Are you sure sure? It recently, like very recently got changed.

>Do you visit with belgian idcart or tr passport?
I did not visit Turkey since 1.5 years, im pretty much a fugitive now, im too lazy.

You can also go to the embasy and prolong your army service to your 37th age, i think.

You hear stories about people who didnt do their army, entering with belgian id cards with no problem, but you also hear kids getting a visit from soldiers on vacation.
>>
>>53987132
>evden çıkmak
ayrıca bu amınakodumun şehrinde tekeller bile 11de kapanıyor ak :D
>>53987138
eyw ama elma da yok ki :D
>>
>>53987152
bana kamal deme lan :@@@@@@@@@@@@@@@ KAMAL DEĞİLİM DİYORUM NORMAL BİR ANONUM KAMALIN AMINA KOYAYIM
>>
>>53987067
t. imdb top 250 izleyen çomar.
git çay demle amına kodumun zevksizi.
sonra 3 küp şeker at çaya lale seni
>>
>>53987190
anan evde yok mu? ;-D

nerelisin bu arada? ;-D
>>
>>53987190
yarrak var veremmi?
>>
>>53987211
ne alaka ak
ayrıca çaya şeker atmak müslümlüktür
>>53987241
yok be çigan :D
kastamonuluyum ama ank*radayım
>>
>>53987067
kalk bi su iç biraz da hareket et obez piç

ya da jumpscare birşeyler izle
>>
>>53987350
dayimlar angarali ;-D her yaz davet ediyor ama ben hayata gitmem turkistana t b h ;-D
>>
>>53987362
75 kiloyum amq.
jumpscare ne?
>>53987431
ankara konusunda haklısın ama geri kalanı o kadar kötü değil, çingeneliyle kıyaslayınca hem de :D istanbuldan çağıran varsa git ;)
>>
>>53987431
istanbula gelsene bende kalırsın ;)
>>
>>53987521
maalesef istanbul yok galiba ;-D zaten kurdstanbulun anasi sikilmis orayada gitmem ;-D bursa var artik oraya giderim ;-DD
>>
>>53987521
>jumpscare ne?

böyle korku filmlerinde bir anda sesle beraber çat diye korkuturlar ya adamı, o işte. korkunca kaçar uykun birşeyciğin kalmaz merak etme.
>>
>>53987597
gelirim xocam ;-D ibne falan degilsin demi?
>>
>>53986956
>YANIYOM
Hadi seni şöyle ekşiye alalım zorluk çıkarma
>>
>>53973784
Werent you genocided?
>>
>>53987668
e hocam vaktim olsa zaten niye uyumamaya çalışayım :D
neyse sağol yine de
>>53987601
meh, beşiktaş, moda falan güzel hala
>>

▲▲
>>
>>53986956
orospu çocugu o ben değilim ben burada kimseye laf atmam sayko şeyler yazar siktir olup bimden aldığım patates kızartmasını yapar yerim her şeye atlama
>>
>>53987618

al bak hatta adamda yazmış annesiz piç
Thread replies: 313
Thread images: 46
Thread DB ID: 459056[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.