[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/ex-yu/
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 236
Thread images: 28
File: Deviza.png (46 KB, 892x695) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Deviza.png
46 KB, 892x695
Poslovna edicija
>>
Podari mi devize, Fredi Frize!
>>
Gde je srb konac u picku materinu. Sta se desilo otkad sam otisao?
>>
>>53953516
Separatisten, raus!
>>
>>53952615
Podari mi devize, Fredi Frize!
>>
http://www.kurir.rs/stars/zorica-markovic-zico-lazovcino-spremaj-svoju-sahranu-clanak-2104721

hahahaha zico jebeni
>>
https://www.youtube.com/watch?v=aQoQoRu-yFE

hnnnnnnnnnnnnnnng
>>
Штa би ca /cpб/?
>>
>>53954248

Pa napravi ga sta kmecis
>>
>>53954274
Mpзи мe :з
>>
jebeni rasta kara anu nikolic...
>>
>>53954204
jebem ti krv kakva je
>>
>>53954504

guzio bi je usta
>>
>>53954204
zakaj taj nos ne sredi
>>
>>53954248

>>53954906
Eвo ти гa
>>
File: GoTlol_zps6b4c9371.gif (492 KB, 314x144) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
GoTlol_zps6b4c9371.gif
492 KB, 314x144
>odem na slavu kod kuma
>da mi premium bf4 account jer ne igra vise
>ook radi neocekivano dobro na ovoj kofi pomija od kompa
>>
Jebeni sincic hahaha
>>
File: gentle milk.png (5 KB, 585x87) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gentle milk.png
5 KB, 585x87
>>53952615
Podari mi devize, Fredi Frize!
>>
>>53957195
Da li je neko doxovao ovog klinca ili je sam ispao pametan i podelio svoje detalje?
>>
File: 1430744857035.jpg (9 KB, 240x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430744857035.jpg
9 KB, 240x240
>>53957260
sam je podjelio svoje detalje.
neki lik je rekao da drka s šamponom pa da mu se kurac pocne ljustit pa se ovaj nadovezao
>>
>>
>>53957309
I odakle je pajser? On je jedan od onih koji se prepičkavaju oko kvartova u Zg? Koliko iskrivljen moraš biti da ostaviš svoje podatke na 4chanu gde se raspravlja o drkanju kurca sa šamponima i slično. Jebote, to te tako intenzivno može doći glave. Posebno u ovim klupcima gde dolaze samo ljudi koji žive "blizu".
A ko je onaj profesor koji se pominje tu i tamo? To je jedan od onih klinaca koji spamuju od 7 kada se završi školica?

>>53957454
Top cec, Hirošimoot - Srbin!
>>
>>53957542
>>
>>53957454
>nijedna poruka
>potrošeni MB
>android
>>
>>53957542
taj jazavac je svaki dan ovdje, samo kad postane guzobolan krene spamat o srbijancima
znam da je slagao mapu kvartova u zagrebu, lik je izgubio na tome valjda 10 sati

mogu samo mislit koliko je umirao kad je onaj srbin prije njega spamao crvati
>>
>>53957964
Vidi se u načinu pisanja kada krene spamovanje da je u suštini jedan lik sa dva porta da piše (mobilni i komp). Mada ne bi se čudio da ima male drugare sa kojima to radi. Zastrašujuća je pomisao imati toliko malo života, a toliko slobodnog vremena da provedeš taj broj sati za jednu singapursku slikadasku.
>>
Gde igrate WoW vanilu?
>>
>>53958535
u podrumu
>>
>>53958685
jel toplo bar
>>
>>53958790
pitaj starog
>>
@53958812
"starog"
sta je to?
>>
>>53958871
ljudski
>>
pls, write the lyrics

http://www.youtube.com/watch?v=v-P87mkgk9k
>>
upravo sam se sad probudio
>>
jutro pičke

>>53960721
gsss wagecuck uočen
>>
>>53954959
kaj da mi napravimo /hrv/ ?
>>
>>53962764
od čega živiš?
>>
>>53962826
>/hrv/

valjda /ust/

sve do drine

ZDS
>>
>>53962836
zakasnio sam na maturu, pa "pauziram godinu i razmišljam koji ću faks upisat" i riješavam po kvartu
dignem 200 do 500 kn dnevno, a stara brije da radim noćne smjene
>>
>>53962945
>riješavam po kvartu

kaj?
>>
>>53962876
sve do bleiburga :D
>>
>>53962945
trava?
>>
>>53963105
čistim snijeg i berem cvijeće
>>
Obicno pre nego sto odem na ispit majka baci vodu za mnom za dobru srecu, ali danas je na poslu kad budem krenuo ali sam spreman i na to:
Ustekao sam svetu vodu od bogojavljenja, to ce biti kao da sam dobio bless sa expert water magic.
>>
>>53963357
top kek

>>53963466
moja baba me isto stalno poškropi svetom vodom

nažalost, nema nekog efekta
>>
>>53963466
nije ti ovo HOMM 3 jebem ti mater
>>
>>53963619
>kopile triggirano
>>
je li zlatko hasanbegović najveći ustaša 21. stoljeća ?
>>
File: 1411991912974.jpg (138 KB, 392x483) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411991912974.jpg
138 KB, 392x483
>>53963687
>hasanbegović
>>
File: zlatko pavelić.jpg (53 KB, 625x352) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zlatko pavelić.jpg
53 KB, 625x352
>>53963749
?
>>
dal da naručim jumbo pizzu za 50 i neš kuna ili da prođem u menzu udaljenu 15 minuta i pojedem potpuni obrok za 20 kuna?
>>
>>53963921
kolko se puta ta stranka prava već fragmentirala do sada, kek
>>
>>53963927
ovisi koja menza
>>
>>53954204
>gadna
>gadno pjeva
Koji je kurac Srbima?
>>
>>53963927
>jumbo pizzu
Svinjo.

I tko potroši 20 kuna u menzi? To su tri ručka.
>>
OVO JE SADA /HRV/ THREAD !!!!
>>
>>53964128
>tri ručka

jedan, ali dobar
>>
daj ajd ak je neko iz rijeke nek mi preporuči neku pizzeriju sa dostavom
>>
>>53963585
>>53963619
Neko mi je popio svetu vodu.... ionako nisam hteo da polozim ovaj predmet.
>>
>>53964329
dobra je ona Sishi Racku
>>
>>53964350
ne bre, to je kinesko
>>
>>53964350
haha dobra tebrex nasmijah se veomaXD
>>
menze su stvorene za upoznavanje trebi
>>
>>53964402
auuu koji guzobol
>>
>>53964448
aha, cure vole dečke koji jedu u javnoj kuhinji
>>
>>53954959
kakav je ono indijac u klupku koji kurac
>>
>>53964563
new delhi je stara crpska prijestolnica
>>
kaj vas muči u životu

budite iskreni pošto smo svi anonimni
>>
>>53964748
mene muči što imamo muslimane u vladi
>>
>>53964748
volio bi da me nema
>>
>>53964748
mene muči što imamo muslimane u vladi
>>
>>53964563
Srbija do Delhija
>>
>>53964784
barem to možeš jednostavno riješit
>>
Nema posla
>>
>>53965093
nemrem zbog matere
>>
>>53965276
Ivane ovo je tvoja majka
Dajem ti zeleno svjetlo
>>
File: IMG_4201.png (556 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_4201.png
556 KB, 640x1136
Posto je poslovna edicija vas drugar taxipaprika sabija sa poslovima!!
Sta ima picke sta radite>
Pogledajte kako me ljudi traze....hahhahahahahhahhaahahahah JA SAM KRALJ!!!
K
R
A
LJ
!
!
!
!
!
!
>>
>>53965276
od kud si?
>>
>raspravljaju o vladi
>sabor poluprazan

pa dobro koji je kurac tim debilima
>>
>>53965506
I KO IM KAJ MORE
AJDE, ODGOVORI
>>
>>53965484
što te boli kurac
>>
>>53965623
možda želi zajedno da se roknete #jazavciunite
>>
>>53965648
>le jazavci haha

a tebe isto nabijem na kurac, doslovno si cijelo vrijeme u tredu svaki dan
>>
>>53965814
kad je frajer istinski jazavac par excellence
>>
>>53965814
>>53965881
čekaj da uzmem bosanski proksi pa da vam jebem mater jazavu
>>
koja pušiona ovaj ex-yu
>>
>>53964329
maslina, samo šta spori upm
>>
>>53965964
odjebi onda kretenu glupi
>>
File: 1443396509106.jpg (30 KB, 592x464) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443396509106.jpg
30 KB, 592x464
Kako da nađem gf?
>>
>>53966154
samo budi svoj
>>
File: beYourself.png (121 KB, 1548x1468) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
beYourself.png
121 KB, 1548x1468
>>53966184
Ovo.

>>53966154
Ja sam inače smuvao devojku pre pet dana, nakon što sam je lagao dve nedelje preko fb i stvorio joj sliku u glavi kao da sam skroz deset puta bolja verzija sebe nego u stvarnosti.
>>
>>53966154
samo budi pčela
>>
>>53966154
100 sklekova 100 trbušnjaka 10km trčanja svaki dan
>>
haters gonna hate
>>
>>53966316

opa baki
i kakva je? mala velika, guzata sisata?
>>
File: routine.jpg (208 KB, 700x1006) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
routine.jpg
208 KB, 700x1006
>>53966365
OVOVOVOVOOVOVOVOVOVIIVIVI I I I I O OOVOVOVOVOOVOVOVVOOVOU
>>
>>53967018
>>>/9gag/
>>
File: 93b.jpg (64 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
93b.jpg
64 KB, 600x800
>>53967221
L E L
>>
seljoberu ubi se lolgssloll
>>
>>53965987
a i skupi

kolko je ta njihova "velika" pizza zapravo velika?
>>
Lelujem na vase zivote trenutacno
>>
>>53966759
Visoka sa dobrim dupetom, malo jača u butinama, ali sad kad sam je dohvatio ima da omrša od jebavanja.

Do proleća ima da bude perfekt.
>>
>>53967560

samo mi jos reci da je crnka i jebacu ti sve ubo si do sad moj tip
>>
>>53968512
Nije, plave oči i smeđu kosu ima.
>>
http://www.insecam.su/en/view/167618/
gledam neke srbe
>>
>>53952615
Šta je ovo? Već vidim /Srb/ threadove pri vrhu cataloga
Je li napokon došao raspad int /ex-yu/
Ako da, hvala Bogu
>>
File: škola.webm (1 MB, 853x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
škola.webm
1 MB, 853x480
>>53969027
jebeš srbe, nađi još ovakvih
>>53969070
>Šta je ovo? Već vidim /Srb/ threadove pri vrhu cataloga
to se desi svako malo
>>
>>53969070
Neće umreti ex-yu zato što je /CPБ/ napravljen isto kao što nije umro kad je /balk/ napravljen.

U inat nekima.
>>
>>53969290
Pa to sam primjetio ima nekoliko dana ali toga prije nije bilo
Pa me zanima što se dogodilo da su se Srbi odvojili?
>>
SRBIJA SRBIMA ŠIPTARIMA SEKIRA
>>
>>53969290
http://www.insecam.su/en/view/258633/
poljaci peru ves
>>
evo zumiram vam nekoj ruskinji u sise i dupe
http://www.insecam.su/en/view/271748/
>>
>>53969377
A jebiga
Ponada sam se da se vas Srba dovoljno skupilo pa da možete otić u svoj thread
Ovako sam priseljen dijelit thread sa vama gorštacima
>>
>>53970292
napravi croatia / hrvatska i idemo pičko
>>
File: 1865161.png (677 KB, 629x501) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1865161.png
677 KB, 629x501
>ook nemas qt ruskinju
>>
>ne mogu držat ni tredove ujedinjene a kamoli državu

PA NEMREŠ OVO IZMISLIT
>>
>>53970359
Lol ne, ne više
Vi debili se uvijek vraćate ex-yu
Fuck you
>>
File: ulovljen.png (329 KB, 763x428) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ulovljen.png
329 KB, 763x428
>>53970458
predebela
i pazi da te ne skuže ko ovog prije
>>
>>53970564
Dafuq? Šta je ovo? Je li ovo stvarno netko postavio skrivenu kamuru u razredu ili?
>>
>>53970564
samo ugase kameru ak te skuze
http://www.insecam.su/en/view/254173/
nasli su nesto pokvareno u nekom restoranu
>>
>>53952615
oink oink?? oink!gic gic gic!!!!!hahahahaha
>>
neću više
mjesec dana nisam bio ovdje, imao sam osjećaj kao da mi se duša izvagala za deset kilograma manje, i sad se vratim na 10 minuta i već me pritisne u prsima.....a kad se sjetim da sam ovdje proveo sate, dane, mjesece, godine

ne trebate mi više, neću vas, nek vam je lijepo u životu ali mi više ne trebate, moram ići dalje, imam poriv za to
evo sad čekam da mi se audioknjiga skine i neću ni sekundu ovdje biti, već me umorilo, skučenost i tjeskoba je nastupila momentalno, već znam nakon 2 minute provedene ovdje kakvi će s razgovori voditi, kakvi će se zaključci pojaviti...sve već iskušano, propušteno, personificirano mlaćenje prazne slame

vi praktički ne postojite, gledate tuđe živote na kamere, buljite u ekrane po cijeli dan

jebeno čekate
>>
@53970773
vidimo se sutra roki
>>
>>53970773
to ti je zivot anone
>>
@53970773
roki vidimo se sutra
>>
@53970773
javi nam sutra kakva je bila audioknjiga, roki
>>
>>53970629
ne, to je s ovoga http://www.insecam.su
neko s r9ka je prčkao po kameri pa su ju ugasili
>>
bok dečki, predomosio sam se i odlučio sam ostat
>>
>provesti godine ovdje

zašto? kaj vas tjera da se vraćate
>>
>>53971095
ljubav prema anonima
>>
>>53970773
KOJI KRALJ
>>
>>53971095
ovo je najbliže što neki imaju ljudskom kontaktu

al svi staropederi su već odavno odjebali
>>
neću više
mjesec dana nisam bio ovdje, imao sam osjećaj kao da mi se duša izvagala za deset kilograma manje, i sad se vratim na 10 minuta i već me pritisne u prsima.....a kad se sjetim da sam ovdje proveo sate, dane, mjesece, godine

ne trebate mi više, neću vas, nek vam je lijepo u životu ali mi više ne trebate, moram ići dalje, imam poriv za to
evo sad čekam da mi se audioknjiga skine i neću ni sekundu ovdje biti, već me umorilo, skučenost i tjeskoba je nastupila momentalno, već znam nakon 2 minute provedene ovdje kakvi će s razgovori voditi, kakvi će se zaključci pojaviti...sve već iskušano, propušteno, personificirano mlaćenje prazne slame

vi praktički ne postojite, gledate tuđe živote na kamere, buljite u ekrane po cijeli dan

jebeno čekate
>>
>>53971095
ne postoji ni jedno drugo mjesto gdje bukvalno mozes pricat sta hoces i govoris kako se osjecas. Pored toga ima dobrih odvala i raznih memara. Svi su dobri kao ekipa osim par shitpostera

a i ne providis bog zna kolko vremena dnevno, bolje provest sat vremena ovde nego igrat igricu (ako ti ovo daje vise zabave)
>>
kad ti srbska krv tece ti mora da igras uz ovo...ali pazi sto vrcakju jebote

CRVATI NA APARATIMA SLEDECIH PAR DANA

https://video-lhr3-1.xx.fbcdn.net/hvideo-xfp1/v/t43.1792-2/12451119_1665187133742835_150844597_n.mp4?efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InN2ZV9oZCJ9&oh=1231eefdb08d85fadb69aaa3ae46c278&oe=56A2A35E
>>
>>53963466
Moja keva isto to radila dok sam studirao.
>Mi smo bezbožne komunjare koje će goreti u paklu i ne verujemo u tradiciju

Uvek sam položio, doduše.
>>
>>53971215
>al svi staropederi su već odavno odjebali
le ne
>>
>>53971215
sumnjam dbi nismo mi kao mutavi amerikanci
>>
>>53971080
Zašto bi itko gleda ovo?
Bolest.
>>
>>53971432
baš
>>
>>53971432
nezz
>>
>>53971215
oprosti mi ali ja sam ovdje od 2009.
>>
>>53970564
>ćirilica
Srpski razred?
>>
>>53971405
>sumnjam dbi nismo mi kao mutavi amerikanci

ja doslovno nisam razgovarao sa ikim ko nije iz moje obitelji već dve godine
>>
sumnjam dbi nismo mi kao mutavi amerikanci
>>
evo vam čkola anoni
http://www.insecam.su/en/view/241395/
>>
>>53971680
kako jebote? kaj radiš, od čega živiš, kaj ti je bilo sa školom / fakultetom
>>
>>53971740
>ta čamuga u kapi na desnoj strani
>>
>>53971740
>2-3 crnca u razredu
>kamera u Novom Orleansu
KEK
>>
gss reporto onog sa šta je posto crnkinju kojoj se vidjela bradavičica i đeni ju je skinuo xD
>>
>>53971780
>kako

Nikada nisam izlazio tako da mi je krug prijatelja bio potpuno ograničen na ljude sa kojima sam išao u razred u srednjoj, a ti svi il su prošli na faks diljem hrvatske ili su počeli radit.

Faks sam zajebo zato što nemam volje za ničim. Uskoro će mi starci vjerovatno pronać posao pa ću radit za neku siću.
>>
>>53972132
bok fredi
>>
>>53972217
>imblying

nisam on, ne dolazim ovdje tako često zato što je ex-yu kurac
>>
>>53972096
već nekoliko puta su mi brisali slike, al nikad nisam dobio ban

>>53972132
a jebiga sam si si kriv
>>
>>53972132
sam si izabro takav zivot dbi

da imas i malo zelje za uspijehom i samounapredjivanjem nebi tako razmisljo

>će mi starci vjerovatno pronać posao
sve si reko cim ti starci pronalaze posao
>>
>>53972431
u redu je fredi
>>
>>53972464

što mrzim kad ljudi dođu na 4chan ovako popovat
>>
>>53972132
a ovi je onai neki "fredi" lik ae? xaxaxa
>>
>>53972431
>ne dolazim ovdje tako često

od čeg ti se sastoji dan? pretpostavljam da igraš gro igrica
>>
>>53972634
drkam kurac na trapove
>>
>>53972464
čisto me zaboli me kurac, ne tražim žaljenje niti savjete, da budem iskren

>sve si reko cim ti starci pronalaze posao

stari ima veze, ja ih nemam

>>53972634
Među ostalim.
>>
nemojte nju jebite mene
>>
Sinčić poručio Šukeru: Vi i vaša Vlada ste obilježili našu adolescenciju i vi ste za nas simbol uništenja Hrvatske
>>
>>53972965
>hrvatska politika

dobro koga boli kurac
>>
>>53973010
maloljetni uhljebu serem ti se u usta djedova
>>
>>53973063
>on je kmet
>njemu se stari ne bavi politikom

O JEBOTE UMIREM
>>
>>53973107
meni se stari ne bavi politikom al je zato zločinac iz rata
>>
kada ste shvatili da su trapovi superiorniji
>>
>>53973195
pa dobro, svim srbima je otac zločinac iz rata

što tebe čini tako posebnim?
>>
>>53973195
zasto ti nisi na /cpб/?
>>
>>53973816
jebiga zaboravio, naviko na auto redirect na ex-yu
>>
>>53973816
m-mogu i ja??
>>
>>53973937
И ты мoжeшь :з
>>
>>53973937
naravno
>>
Podari mi devize, Fredi Frize!
>>
zašto su srbi izbjegli?
>>
File: 33434.jpg (82 KB, 960x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
33434.jpg
82 KB, 960x720
qt?
>>
>likusa te smara, smara, smara
>zgotivis je, pocnes da i ti pokazujes neko interesovanje za nju
>ohladi se na jedan
zasto je kod zena tako? bukvalno se loze dok god ih ignorises i tretiras kao stoku.
>>
>>53974736
Zbog nevremena. Cuo sam da je bila oluja.
>>
>>53975747
pitanje od milju eura, ne pamtim više koliko puta sam tako izvisio
>>
zaš je mrtav thread kaj se dogodilo
>>
File: kekk.png (50 KB, 1158x440) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kekk.png
50 KB, 1158x440
>>
ma jebo sam vam mamu

pozz
>>
КOCOBO ЖE CPБИЖA
>>
>>53976565
Napravljen je /CPБ/ i većina Srba je sad tamo i proliv je tamo, pošto ovde sad nema kome da sere...

>>>53965958
>>
>>53976850
kosovo že srbiža?
>>
>>53976911
Шyти бoлaн нeмoј им пpичaт
>>
>>53976930
j = ж or дж
>>
>>53977032
ј e й бpe
>>
>>53977162
>bre
da ne si choban ta vikash bre be huicho
>>
>>53976957
>misli da je cirilica neki tajni kod
>>
>>53977327
He јe cpaмoтa бити чoбaн, cpaмoтa јe yкpacти, лaгaти..
>>
>>53976930
no what you said is кocoвo зe cpбизa
>>
>>53977393
>тpeбa мy гyгл тpaнcлaтe дa јe дeшифpyјe
јapaнe нијe ти тo пoeнтa, пoeнтa јe дa вaм тpoшимo вpeмe
>>
>>53977772
>gugl translate
Ayy naucio sam cirilicu prije hrpetinu godina. Svaki retard to moze u jedno podne
>>
>>53977393
*типc фeдopa
>>
>>53977032
aбe бyгap штo cи глyп бe бpaт?
>>
>>53977772
квo знaчи яpaн или яpaнe
>>
&*/$$^# &#&^^#^ @@!!!!! !()( ) ()))))???? &$&
>>
>>53977456
>cpaмoтa јe yкpacти, лaгaти..

>he actually believes in this shit!
>>
>>53978089
Жapгoн кoји мoжe знaчити "дpyг" и cличнo
>>
>>53977989
Пa тo, caмo штo нeкe мpзи дa ceднy caт или двa дa јe нayчe
>>
₩¥£€¥ % ¥£¥》《》》¿¿¿¿¿||\\\\\\\\ `~~~~ ~~` {} {{]
>>
125412351341tg34513v 4 13451 435
>>
>>53978571
>>53978615
>>53978115
why is latin alphabet so disgusting
>>
>>53978697
ŁłŁ
>>
File: image.png (838 KB, 1136x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
838 KB, 1136x640
KOLKO KAŠIKA ?!
>>
>/ex-yu/ Anonymous 01/22/16(Fri)08:57:40

Ide ovaj /ex-yu/
>>
File: rich piana.gif (148 KB, 499x726) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rich piana.gif
148 KB, 499x726
>>53980283
8 BRE, JEDINI NAČIN DA SE NAPUSTI ČOVEČANSTVO KAM'ON
>>
spavao sam sa vasim mamama
>>
uvjeren sam da nisam jedini koji je primijetio manjak aktivnosti otkad su se prestale postati crnkinje... hmm
>>
kak ste kaj
>>
>>53980444
Идe, идe, aл y зaбopaв...

AХAХAХAAХAХAХAХAХХAХAХAХAХХA

HИКAД BИШE CA TOБOM ДO ЗOPE...
https://www.youtube.com/watch?v=SzgUWxhZw_0
>>
>>53981840
OVO

multikulturalizam će spasiti exyu !
>>
File: serbia54946199.jpg (78 KB, 960x683) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
serbia54946199.jpg
78 KB, 960x683
od kada srbi imaju vlastiti thread?

>>53981862
>>
File: putinPepe.jpg (38 KB, 398x414) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
putinPepe.jpg
38 KB, 398x414
>>53982333
>multikulturalizam

Zapadna verzija forsiranog multikultija je rak najgori...
>>
>>53982468
ne znaš ti što je ljubav nemanja ...
>>
>>53982337
Pa da vas ne ometamo tu dok se raspravljate o kvartovima.
>>
Ovi cuckdpovci guzobole zbog imigranata
Top cec sve na vjesala majkuuu vam jebem
>>
dosadni ste u pičku materinu daj neki kurac pišite
>>
spavam sa vasim majkama trenutacno
>>
>>53983510
kakav je osjecaj?
>>
File: 1452890063799.jpg (112 KB, 634x799) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452890063799.jpg
112 KB, 634x799
SEREM VAM PO DECI BEDNICI MAMU VAM JEBEM
>>
>oni ne gledaju baziranog rokija pijanovića prije izlaska

https://www.youtube.com/watch?v=hq7aY_3Hlgk
>>
Kaj se dela
>>
>>53987288
Иди пoмнo пpoвepи кaтaлoг.
>>
aj odjebi u /srb/ , ovo je ustaški tred sada
>>
>ycтaшки тpeд
>нeмa никoгa
>бyквaлнo мpтвилo
>јeдaн лик и мopa дa кopиcти гyгл тpaнцлaтe
>"a-aј oд-oдјeби!"
>цeц

Умиpaњe.
>>
Poštovani,

Kontaktiram vas u vezi oglasa za xxxxxxxx
objavljen na xxxx.com xx.xx.20xx.

Završio sam četverogodišnju tehničku školu te sam po zvanju tehničar
za računalstvo. U svom školovanju naučio sam vrijedne vještine i radne
navike te postao odličan u snalaženju na računalu. Nisam imao iskustva
sa zaposlenjima ali nadam se da to neće utjecati na moje šanse za
zaposlenje.
Sve dodatne informacije možete naći u životopisu kojeg sam priložio prijavi.

Nadam se da svojim kvalifikacijama i znanjem udovoljavam Vašim
zahtjevima, te da ću se moći osobno predstaviti Vašoj tvrtki.

S poštovanjem

xxxxx xxxxxxxx


jel dobro anoni???
>>
>>53988380
Дa. Cpeћнo.
>>
>>53988380
smokljan iz rudera detektiran
>>
>>53988764
isao bi dalje na faks onda
>>
>>53988820
jos uvijek mozes makar privatni u zaboku
>>
http://www.nspm.rs/hronika/karte-za-finale-ep-u-vaterpolu-nisu-pustene-u-prodaju-vec-razdeljene-drzavnim-preduzecima-pod-konrolom-sns-a.html

I want off mr. Vucic's wild ride
>>
>>53989640
Bilo je nešto malo karata preko Eventima na netu, prodao je moj burazer nekih desetak..
>>
Petak navecer a vi niste vani :/
Thread replies: 236
Thread images: 28
Thread DB ID: 458995[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.