[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/tr/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 321
Thread images: 52
File: asdf.jpg (15 KB, 236x428) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
asdf.jpg
15 KB, 236x428
savior of white race edisyonu
>>
First for anen
>>
File: 20150305_778583.jpg (76 KB, 660x528) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20150305_778583.jpg
76 KB, 660x528
türbanlılar ananızı mı sikti lan? davutoğlunun kızı cok tatlı bence
>>
Yollama şu pezevengin suratını.
>>
toru yerine nere kullanılıyo artık?
>>
>>53934178
>>53934178

aramızda hala kriz isteyen liseliler var maalesef. erdoğan analarını gece gündüz sikti hala akıllanmadı kıyı kürtleri.
>>
>>53934130
pembellikimi? cok sirin valla
>>
https://www.youtube.com/watch?v=3S-Udak3prA
ISLAM 2BH LADS
>>
>>53934001
Based person
>>
>>53934248
as salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh brother
>>
>>53934238
Açılsın konuşuruz. Almazlarsa beni içeri eğer.
>>
>>53934212
Ananın amına giriyo herkes
>>
>>53934130
>>
>>53934130
Offf onun pembe amını ne yalardım
>>
>>53934394
bu tatar demi bide. maş'allah
>>
>>53934394
offfffffffffffff
>>
>>53934130

birisi save yapti ise davutoglu x game of thrones meme'sini atin
>>
>>53934212
toru açıldı
>>
>>53934467
offf çingene canım nası poğaça çekti bi bilsen
>>
File: 1453372262020.jpg (228 KB, 1280x850) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453372262020.jpg
228 KB, 1280x850
>>
File: GALACTIC OVERLORD.gif (2 MB, 576x447) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
GALACTIC OVERLORD.gif
2 MB, 576x447
>>53934001

REECEEP
TAYYİP
ERDUVAAAN
>>
>>53934336
Alaikum salam Brother
>>
>>53934394
Gözüde renkliymiş, yaş kaç bunun.
>>
>>53934509
aynen xocam offffff keske olsa keyfimiz yerine gelsin
>>
>>53934617
16 olması lazım
>>
>>53934583
Hocam kondom yemek helal mi?
>>
>>
>>53934730
Lan gavat o kadar hocasın, okumuş adamsın, böyle nur yüzlü kızın var, insan hiç vatanı sattığını yakıştıramıyo lan.
Keşke bu kadar çok arap siki sevmeseydin.
>>
>>53934728
anana sormak gerekir xd
>>
File: mollq.jpg (49 KB, 500x612) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mollq.jpg
49 KB, 500x612
>>53934679
>>
>>53934824
>le erdogan vatanı sattı memesi
amk ulusalcıları çok salaksınız
>>
>>53934666
Şeytanlın rakamları da geldi be çingene at sıcak sıcak da yiyeyim
>>
turkey es white xD
>>
>>53934824
Davutoğlu Türkiye'deki tek Turancı liderdir
Resim alakalı 2011'de Batı Trakya Türklerini kurtarmaya giderken
>>
>>53934900
yok be kardesim keske olsa hemen atardim
>>
>>53934824

epik :DD

>>53934906

epik :DD

>>53934597

epik :DD

>>53934597

epik :DD
>>
>>53934888
Bilmiyo ayağı yap hemen oğlancı pezevenk.
>>
>>53935063
olum arap siki yalıyor dediğim adamlar arapların memleketlerini başlarına yıkıyor avrupalıya suriyeli pazarlıyor. bir hak falanda vermedi
suriyelileri mülteci kabul etmeyen yegane devlet türkiyedir. burda 20 senede kalsalar vatandaşlık alamazlar. tepesi atarsa kulaklarından tutar siktir eder memleketten
>>
>>53934838
iyi siktin lan bulgar, g*l'd
>>
>>53934955
Hadi hadi yeme bizi korkma rıza baba uyudu bile
>>
>>53935131
Suriyeli diye kim dedi, devlet elinde ne var ne yok diğer araplara sattı orospu çocuğu.
Türktelekom kimde onu bana söyle, milli piyangoyu bile sattılar amk.
>>
File: image.jpg (126 KB, 644x587) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
126 KB, 644x587
>>53934001
LA ILAHA IL ALLAH ALLAHU AKBAR THE MAHDI HAS ARRIVED!!

http://youtu.be/cxzBQJQwFd0

>>53926803
>>53926803
>>53926803
>>53926803
>>
>>53935344
öfffff saçını yeni chp sarısına boyatmış menopozlu teyze kokuttun
>>
>>53935253
all*h carpsin yok hocam ;-(

>>53935231
nbr zaza? grand strategy oyunlarini ne zaman ogretecen bana?
>>
>>53935231

z*za nakşiler hakkında ne düşünüyorsun

>Naqshbandi (Persian: نقشبندی, Arabic: نقشبندي naqshbandī;) also written Naqshibandi, an-Naqshbandiyyah, Nakşibendi, or Naksibendi) is a major Sunni spiritual order of Sufism. It is one of the Sufi way that traces its spiritual lineage to the Islamic prophet Muhammad, through Abu Bakr, the first Caliph and Muhammad's companion. Some Naqshbandi masters trace their lineage through Ali,[1] Muhammad's cousin, son-in-law and the fourth Caliph, in keeping with most other Sufis.[2][3]

https://www.youtube.com/watch?v=Pwnl52lgkw4
>>
>>53935413
>ne zaman ogretecen bana?

kanada'ya gel bak ben sana neler neler ogretiyom bb
>>
>>53935492
hardcore sahri lar, hic sevmem

osmanlida kadilar felan hep naskibend idi, tabii alevileri sevmezler idi, etc, etc, tarih, tarih
>>
>>53935534
az kaldi zaza. steame filan neden girmiyon? redditen seni stalklamaya biktim desu
>>
>>53935582

>alevileri sevmezler idi
alinin soyundan geldiğini iddia eden bol ama?
>>
>>53935403
o değilim ama sen de burayı çorap kokuttun, camii mi ulan burası çorap kokutuyorsun etrafı sikik?
>>53935131
>suriyelileri mülteci kabul etmeyen yegane devlet türkiyedir. burda 20 senede kalsalar vatandaşlık alamazlar. tepesi atarsa kulaklarından tutar siktir eder memleketten
vay amk
demek ki benim gördüğüm suriyeliler (etrafta) aslında halüsinasyon
>>
>>53935492

tasavvuf muhabbeti kabala ve tengriciliğin karışımını müslü kılıfında satmaktır. ör: sema
>>
>>53934938
>Batı Trakya Türklerini kurtarmaya giderken
neyden kurtaracak amk? mis gibi yaşıyorlar :DDD
>>
>>53935344
Sosyalist misin lan? TT şimdi devletin elinde olsaydı bırak 16mbiti 4mbit bile olamazdı hızın. Ha TT çok mu iyi, kesinlikle değil ama bu TT'nin suçu değil devletin denetim yetersizliği. Keşke TT ve diğer saçma devlet mekanizmaları gibi şu kamu kuruluşları da özelleştirilse amk. Nereye gitsen orospu çocuğu memurlar yaymış götü 100 yılda bir iş yapıyorlar. Özelleştirme iyidir anon verimi arttırır, kötü olan monopolydir.
>>
Hi turk friends

How is life in Turkey at the moment ?
I have turkish neighbour he says Erdogan is a dog.
He owns an apartment in Turkey there live 3 older kurdish people, now he is forced to put them on the street because government has issues with kurds ?
He now has to pay a fee now because he gave them room to live.
>>
>>53934130
yok abi gerçekten sevmiyorum böyle genç kızların zorla kapatılmasını
kendi isteğiyle kapananların çoğunun da beyni yıkanmış çomçom aileleri tarafından
>>
>>53935888
things that never happened
>>
>>53935888
>How is life in Turkey at the moment ?
Islam is slowly poisoning this shithole and making it even shittier
>I have turkish neighbour he says Erdogan is a dog.
based, my father also dislikes Erdogan and votes for MHP :DDD
>>
File: 1452101544873.png (209 KB, 719x713) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452101544873.png
209 KB, 719x713
>>53935634
>redditen seni stalklamaya biktim desu
>>
>>53935888

>How is life in Turkey at the moment ?
pretty ok
>I have turkish neighbour he says Erdogan is a dog.
entire opposition is equally shit too. if anyone denies it he is a retard.
>He owns an apartment in Turkey there live 3 older kurdish people, now he is forced to put them on the street because government has issues with kurds ?
no, government has issues with pkk. not k*rts
>He now has to pay a fee now because he gave them room to live.
wut
>>
>>53935826
Ebenin amı şamanizm le hermeticismi ne karıştırıyon piç.
İkisininde ne dediği hakkında bi sikim fikrin yok burada götünden atıp tutuyon pezevenk.
>>
>>53935642
bi evvelki post'da Shari demeye calistim, shri yazdim


butun sufi ler ali'den gildiklerini soyler


seyyid/sheyk'ler ali'nin soyundan gelir evet
>>
>>53935798
>demek ki benim gördüğüm suriyeliler (etrafta) aslında halüsinasyon

oğlum sen salak mısın yoksa kıyı şeridi komple mi salak yoksa okuma mı bilmiyorsun? mültecilik bir hukuki statüdür. mülteciye geniş haklar verir devlete de yük ağır yük bindirir.
türkiye bu adamlara mülteci kabul etmez, misafir gibi abuk bir statü verir. türkiyede hiçbir hakları yoktur. yarın birgün polisler bunları toplayıp memleketten siktir etse kimse ağlayamaz napıyon bunlara diye.
ama bu adam yunanistana ayak bastığı an mülteci olur. 5-6 sene bekler isterse vatandaşlık alır. çalışma hakkına, oturma iznine falan doğrudan sahip olur. devletler bunları parazit gibi beslemekle yükümlüdür. ama türkiyede bir hakları yoktur. zaten bunun için kaçıyorlar.
>>
>>53934001
>>
https://www.morsecode.io/

alın yeni bişey öğrenin, vakit öldürmek için güzel
>>
>>53935888
>I have turkish neighbour he says Erdogan is a dog.
Can you tell me the adress of your neighbor please?
>>
>>53935990

>hermetizm'le kabalayı karıştırmak

şu plebe bak
>>
>>53936062
>kıyı şeridi
heh, çomar çomarlığını belli etti
niğdeliyim amına koduğumun yerinde deniz yok
demek ki ben halüsinasyon görüyormuşum, beni aydınlattığın için sağol mr. ampül
>>
>>53936242
güzel argüman kardeş
>>
>>53935888
>Stable I guess?
>Correct.
>If you have citizenship in Turkey, you're free to what to do. They probably going to be kicked out because they're not paying rent. What he has to pay is likely the maintenance fee of the apartment. He probably mixed this all with the politics because the economy's shit nowadays.
>>
>>53936064
kanka; Obama, Nato falan unutulmuş
>>
>>53936342
ok ampül
>>
>>53936242
>n*ğde

Ax ulan unironically çomar
>>
>>53936416
>İstanbul elitizmi yapmaya çalışmax
Osmanlı zamanında mıyız amk
>>
>>53936197

I cant I would reveal my adress too, he is my neighbour. City in Schwabach.
>>53935987
>>53935962

Thanks for answers, apparently the are some issues existing that force lanlords to act towards the turkish gov.
Thats what I heard and he told me.
>>
>>53936416
>niğde
>çomar
sie gavad izmirli
>>
>>53936355
Onlar Mw3'e kalmıştır
>>
File: lel.jpg (79 KB, 720x479) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lel.jpg
79 KB, 720x479
OSMAN=MASON=SHAYTAN

DEWLET ISLAMYA=MIT
>>
File: 1424777957778.jpg (39 KB, 599x586) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424777957778.jpg
39 KB, 599x586
>>53936471
I understand. I urge you to report your neighbor to the Turkish consulate. He cannot go unpunished.
>>
MASON
>>
File: -rightful- clay.jpg (67 KB, 561x325) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
-rightful- clay.jpg
67 KB, 561x325
>>53936532

HELAL OLSUN
>>
Şuraya baksanıza. Öksüz kaldı aq.

>>53936021
>>
>>53936657
bu bildiğin sasani+iskit
>inb4 iskitler t*rktü
>>
>>53936657
İstanbul'da da 40 milyon k*rt var zaten, orayı da ekle.
>>
>>53936717
var zaten amk
>>
File: 1434489304765.png (967 KB, 777x3018) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434489304765.png
967 KB, 777x3018
>>53936700

göbeklitepeyi x*rtler yapmıştır. anadoludan defolun
>>
https://www.youtube.com/watch?v=paTlPVW991A

m*zik postlayin keyfimiz yerine gelsin
>>
>>53936807
Hocam tam ben de yollayacaktım bir tane.
https://www.youtube.com/watch?v=HITHygbE_BA
>>
>>53936807
https://www.youtube.com/watch?v=vL3raxfj1oo
>>
>>53936807
https://www.youtube.com/watch?v=GjsnYmi4z0U
>>
>>53936807

3 gündür sabah akşam bunu dinliyorum

https://www.youtube.com/watch?v=MFK2LXxcW4E
>>
>>53936807
al lan stalker;


https://www.youtube.com/watch?v=fQxrarE6dZ0
>>
>>53936807
sırf anadolu rock/türkü dinliyorum 2 aydır
atsam şimdi çomar diye linç edilirim :DD
>>
File: 1445546834094.jpg (483 KB, 839x653) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445546834094.jpg
483 KB, 839x653
>>
>>53937287

curious as to what this says after seeing medieval 2 total war in there. Translate pls
>>
>>53936997
elimde tam senlik bir .webm dosyası var ama nasıl gönderebileceğimi bilmiyorum. mutlaka dinlemen lazım. bir yöntem söylersen atarım.
>>
>>53937395
>Translate pls
>>
File: 1446838699655.jpg (82 KB, 960x642) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446838699655.jpg
82 KB, 960x642
CHP 2BH LADS
>>
>>53937395
>translate a long ass post for some smelly britshit

fuck off
>>
File: 1424288158931.jpg (95 KB, 483x682) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424288158931.jpg
95 KB, 483x682
>>53937287
What in Ragnar’s name did you just fucking say about me, you little Swadian? I’ll have you know I graduated top of my class in the Sargoth Axe Throwing Academy. I’ve been involved in numerous secret raids on Swadian land and I have over 300 confirmed rapes. I am trained in pillaging and I am the top axe thrower in the king’s shieldwall. You are nothing to me but just another peasant. I will murder you with savagery the likes of which has never been seen before on Calradia, mark my fucking runes. You think you can get away with saying shit like that to me over the internet? Think again, Swadian. As we speak I am contacting my secret network of Huscarls across Calradia and your fiefs are being scouted right now so you’d better prepare for the storm, peasant. The storm that wipes out your pathetic little thing your call your kingdom. You’re fucking dead, horse-user. I can be anywhere, anytime, and I can kill you in over 700 hundred ways and that’s just with my beard. Not only am I extensively trained in facial combat, but I have access to the entire Nord armory and I will use it to it’s full extent to wipe your miserable arse off of Calradia, you little shit. If only you could have known what unholy retribution your little “clever” comment was about to bring down upon you. Maybe you would have held your fucking tongue, but you couldn’t, you didn’t, and now you’re paying the price, you goddamn idiot! I will shit throwing weapons all over you and you will drown in them. You are fucking dead, kiddo. I will drink from your skull!

>>53937395
It's a story about mount and blade. Sorry very long will not bother to translate.
>>
>>53937489
CHP SEÇİLİRSE İNSANLAR SOKAKLARDA SİKİŞİCEK BAKİR İNSAN KALMIYCAK TÜM TÜRKİYE İZMİR GİBİ OLUCAK OY VERİN ARTIK YETER
>>
>>53937541
>It's a story about mount and blade. Sorry very long will not bother to translate.

ah ok, if its not about Total War
>>
>>53937561
Tüm Türkiye'nin İzmir'e dönüşmesi baya güzel olur
ama yapması 2000000000 yıl sürer çünkü Yılbaşı'na hala Hristiyan bayramı diyen müslüler çoğunlukta
>>
>>53936997
>>>/wsg/913891

tamam lan hallettim. silinmeden dinleyin. bunun adını bulmam lazım.
>>
File: 1452386478054 (1).jpg (146 KB, 862x582) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452386478054 (1).jpg
146 KB, 862x582
>>53937541
post moar wojak
>>53937561
aynen kanka inş 2019'da batılı olucaz :DD
>>53937619
Özgür Batı Anadolu+Trakya ne zaman?
>>
>>53937681
Tüm Anadolu Müslümanlardan geri alınacaktır. Ama özgür Batı Anadolu ve Trakya fikrini desteklerim.
>>
>>53937658

bakcam anon 10 dkya
>>
>>53937541
release bannerlord already you lazy fucks
>>
>>53937681
>>53937765
>Özgür Batı Anadolu+Trakya

offf leş gibi üniversite hazırlık öğrencisi ekşici yağlı saçı koktu
>>
File: 1431902540432.png (113 KB, 695x820) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431902540432.png
113 KB, 695x820
>>53937681
>>
>>53937794
ok. sen belki biliyorsundur adını. dünden beri defalarca dinledim amk çok güzel.
>>
File: 1452497839129.png (397 KB, 445x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452497839129.png
397 KB, 445x500
>>53937811
kek
insan hayal kurarak yaşar kardeşim
>>53937819
noice
>>
>>53937811
Şu çomçomların üniversiteliler hakkında götünün yanması çok hoş, zekaları yetmiyor giremiyorlar :DD
>>
File: 1448372838060.png (1 MB, 1062x764) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448372838060.png
1 MB, 1062x764
>>53937932
Hocam şu >>53937287 imajdaki wojakı arıyorum elinde olan paylaşsın lütfen +rep vericem
>>
>>53937971
endüstri mühendisliği mezunuyum paşam, üniversiteler çomar ve senin gibi kendini çomarlardan üstün gören ailesini reddeden çomarlarla dolu
>>
File: 1437616652912.jpg (162 KB, 633x758) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437616652912.jpg
162 KB, 633x758
>>53937515
>some smelly britshit
>britshit
>brit

That hurts lad
>>
File: Cringe.webm (558 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Cringe.webm
558 KB, 1280x720
>>53938057
>paşam
>üniversiteler çomar ve senin gibi kendini çomarlardan üstün gören ailesini reddeden çomarlarla dolu
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
>>
>>53938076
Why don't you have your own flag on /int/ but Jersey does?
>>
File: 1436887816032.jpg (154 KB, 633x758) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436887816032.jpg
154 KB, 633x758
>>53938076
>>
>>53938117
güzel reddit maymaysi paşam :^)
>>
>>53938178
özr dile bndn
>>
>>53938057
>endüstri mühendisliği
XDDDD
>>
>>53934394
çok tatlı acaba başarı bursunu babası başbakan diyemi verdiler yok canım ondan değildir heralde
>>
>>53937658

"Ma hum bi ummati Ahmadin" olması lazım orjinali, emin değilim ama. Hah buldum

https://www.youtube.com/watch?v=JDl72-uz0l4

Remixini bilmiyorum ama
>>
>>53938140

Jersey is crown dependency (read: tax haven). Northern Ireland is a full part of Englands shitty Union.
>>
>>53938228
çok sikten bi bölüm evet :DDD 24 yaşında 5500 lira maaş alıyorum ama sayesinde :^)

>>53938225
ö-özür dilerim
>>
File: 1437074480812.png (998 KB, 1000x650) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437074480812.png
998 KB, 1000x650
>>53938319
>>
Does turkish have complex grammar?
>>
>>53938321
>maaş alıyorum
ax be çomar
>>
>>53938306
sağol kardeş. remix'i daha güzel :D
>>
>>53938429
yan paşam yan :^)
>>
File: kaz.jpg (703 KB, 1200x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kaz.jpg
703 KB, 1200x1200
Kisama kara wa... Subete wo tori modosu!
>>
>>53938405

yes, even these retards can't speak properly
>>
>>53938404

>England has made so many enemies everyone glorifies the IRA

feels good man
>>
>>53938536
you are basically the k*rds of britland aren't you? be honest
>>
>>53938306
https://youtu.be/Z9PPsD-XPTE

youtube linkini buldum şarkının.
>>
>>53938600

Aynen tam buldum ben de.
>>
>>53938685
4chan dışında konuşalım ister misin yoksa anon mu kalalım?
>>
>>53938575
Birleşik Krallıkta İrlandalılar Kürt
İrlanda adasında İngilizler Kürt
>>
burada neredeyse herkes birbirine çomar diyor turancılıkla taşak geçiyor partilere saldırıyor kürtlerle dalga geçiyor kendi insanına hamam böçeği diyor yani ne gerek var buraya yazınca ne değişiyor hep bir sitem amına koyim
>>
>>53938575

Eh, I'd say our situation is actually better compared to the Cyprus thing.
>>
>>53938853
hepsi banter kardeş
>>53938866
This
>>
>>53938853
Kardeş sileriz sıkıntı yapma
>>
>>53938800

İyi böyle, pek uğramıyorum zaten buraya artık. Ayrıca çiftelerin dikkatimi çekiyor 2 posttur.
>>
>>53938906
Shut the fuck up Çomar
>>
>>53938906

başta bulgar bayrağı vardı. nasıl türk bayrağına döndün?
>>
>>53939104
Eeee.... Şey.... :DDDD
>>
>>53939104

O ben değilim. Dediğim gibi nadiren geliyorum artık.
>>
>>53939134

kişileri karıştırmış olabilirim gerçi.

>diyalog
>4chan
>>
bu arada bu ayın en güzel thread'ini atayım:

>>>/wsg/910901
>>
>>53939301
herkes webm bakmayami kacti?
>>
hadi yanıyorummmmm haddiiiii
>>
offf amina koyum 8 saat icinde sinav var daha en az 5 saat calismam lazim offf offf offffffffffffffffff
>>
>>53939959
Burası senin blogun mu amına koyduğum dönercisi seni? Üni kim sen kim, git kebab dükkanında işe başla.
>>
>>53939959
git calis ne yapiyorsun burda oc
>>
>>53939995
ya bi kes gerizekali t*rko gelmis konusuyo comaristan da okumak kolay tabi ac bak flamanyanin edebiyat kalitesine sonra konus kendini rezil ediyo amina kodumun kopegi.
>>
File: red-pills-15714871.jpg (155 KB, 1300x957) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
red-pills-15714871.jpg
155 KB, 1300x957
>>53940024

oluk oluk kırımızı hap

https://www.youtube.com/watch?v=JiD41q6Ta8M
>>
Anadolu Çomarları 20 yıla eğitilecek diyen orospu çocuğu nerede?
>>
>yahudiler türk değildir
>>
>>53940288
burdayım my teacher
>>
>>53940163

bu anona kulak verin.

t. nakşi pro
>>
File: image.jpg (40 KB, 417x353) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
40 KB, 417x353
Amına koyim Vocabulary.com oynuyorum, herif benim aylar boyunca kazandığım puanı 1 saatte yapmış, çoğunun ismi de Achmed, Prakesh, Rajesh vs. Ne anası sikik psikopatlar var dünyada.
>>
>>53940325
Kanka, aslında herkes Türk ama biz Türk değiliz.
vallahi değiliz billahi değiliz yeter artık, atalarımızın bir dönem yaptığı roleplay bu kadar mı etkiler bir nesli
>>
>>53940452
he bu arada tüm anadoluyu çorap kokutan orospu çocuğu türklerin de ta anasını sikeyim amına koyduğumun at sikicileri
>>
40 banyosu yapan herkes t*rkodur. gerçekten kaçamazsınız bozkır barlarları sizi
>>
>>53940555
sen de siktir git artık altyaş
>>
>"Türkler"
>Mezopotamya'dan Horta Asya'ya kaçan hem Anadolulu hem de Sümerliler değil.

https://www.youtube.com/watch?v=1GkPLptdOm4
>>
>>53940588

hadi t*rko hadi
>>
>>53940600
>>53940555
bu arkadaş kanser oğlu kanser
beynine 2. Şuppiluliuma'nın heykeliyle vurasım geliyor
>>
>>53940637
siktir git ulan artık toruchana orospu evladı bok kokutamazsın burayı. turancı shilli seni
>>
>>53936486
Bizim eski evin orda bir mahallede Niğdeliler yaşardı. Böyle çingene kürt karışımı tipler. Anam hemşireydi sağlık ocağında kayıtta beklerdi, küçükken beni de yanında götürürdü. Gelen Niğdeliler -oradakilere mi özel bilmiyorum ama- ciddi söylüyorum bok kokarlardı.
>>
>>53940647

Birgün size "Türk" adı verilen Anadolu halkının Orta Asya'ya göç eden Sümerliler olduğunu anlatacağım da üşeniyorum. Şu bokpostası fırtınası bitsin de.

http://www.hurriyetdailynews.com/interesting-finds-to-be-displayed-at-the-turkish-history-congress.aspx?pageID=438&n=interesting-finds-to-be-displayed-at-the-turkish-history-congress-2002-09-07
>>
File: 1452750856349.jpg (47 KB, 521x347) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452750856349.jpg
47 KB, 521x347
>>53940676

>t*rk olduğumu ildiri
>torucu olduğumu ildiri
>>
>>53940733
Kanka aslında herkes orta asya'dan geldi, kürtler hariç.
Beynine sıçtığım, Hititler buraya geldiğinde yaşayan halkın kendine "Hatti" dediğini kaydetmiş, yaşadığı yere "land of hatti" demiş bir millet, ne t*rkü amına koyayım
>>
>>53940769
>t. 1/16 boşnak anon
>>
me= ingilizce "ben" demek
men= eski türkçe'de "ben" demek
ingilizler türktür arkadaşlar
>>
>>53940779

T*rk olduklarını söylemiyorum zaten. Hititler Sümerlilerin devamı, buradaki halkın aldığı Türklük Orta Asya zamanına dayanıyor, kültürel bir olay. Sümerliler(bugünkü Anadolu halkı) 2 kola ayrılıyor, biri Orta Asya'ya gidiyor eşekçilik oynamaya, biri Anadolu'da kalıyor, Orta Asya'ya gidenler ta anasının amına kadar Moğolistan'a gidiyor, orada çekikleşiyor. Çekik gözlü T*rkolar burada oluşuyor, aslında hepsi Moğol kırması, onlar da şimdiki Kazakistan, Yakutia gibi devletlerde yaşıyor. Anadolu'ya göçen diğer Sümer halkı(daha az nüfuslu olan) uygarlıklar kuruyor, bugünkü Anadolu genini taşıyan """Türk"""ler onların devamı. Attığım Muazzez İlmiye Çığ'ın videolarıyla başlayabilirsin. Atatürk'ün Güneş dili teorisinin doğruluk payı büyük.

Biraz kazarak başlayabilirsin. Açıklayacağım burada uygun olduğum bir gün. Sümer mitolojisi okuyorum şu an, benzer çok ipucu buldum. Herşeyi açığa kavuşturacağım.
>>
>>53940932
buna cidden inanıyorsan siktir git buradan
/tr/'nin IQ ortalamasını Erzurum'un en soğuk gününün derecesine kadar düşürüyorsun
>>
>>53934001
turks are playing a double-faced game with nato and Europe. Letting in muslim extremist filth in an attempt to strong-arm the western world.

Fuck the lot of you. Human filth.
>>
File: 2inluu.png (88 KB, 606x554) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2inluu.png
88 KB, 606x554
>>53940932
Yakutlar 100% Türk olan tek Türki kavimdir, moğol etkisi 1% 2% arası değişiyor
iyi deneme t*rancı
>>
>>53940854

Tanrı'nın aynı olması farklı, bir iki kelimenin benzer olması farklı. Ayrıyeten me ve men'in okunuşları farklı. Yapamadığın ironin bile çift haneli IQun olduğunu gösteriyor.

>>53940996

Argümanların kaliteliymiş. Muazzez hanıma da söyleyeyim vazgeçsin bu 80 yıllık davasından.

Neyse şimdi film izleyeceğim. Araştırmak isteyen araştırabilir. Bağlantılar ortada.
>>
>>53941003
Did you know they also support ISIS?
>>
>>53941046
siktir git. amına koyduğumun delüzyonel köylüsü
>>
>>53941036

Turan gibi meme bir olayla ilgilim yok, genetik olarak da zaten bir ilgimiz yok bu muhabbetle. 100% Türk diye bir muhabbet yok, onlar sabah akşam moğol ve asyatik halklarla karıştı çağlar boyunca. Genetik şemasının o halde olması doğal.

Neyse filme başlıyorum.
>>
>>53941046
>Ayrıyeten me ve men'in okunuşları farklı. Yapamadığın ironin bile çift haneli IQun olduğunu gösteriyor.
Dingir ile Tengri'nin okunuşu çok mu benzer orospu çocuğu?
>>
>>53941098

tengir = tengri

https://tr.wiktionary.org/wiki/Tengir

t. başka anon
>>
>>53941092
Sümerlilerin Anadolulu olması çok epik bir olay
Neyseki Hattilerden önceki Anadoluluların sadece "organize olamamış" hattililer olduğunu biliyoruz. yoksa s*merli kolçaklı olduğumuza inanacağız senin gibi
>>
>>53941046
>Tanrı'nın aynı olması farklı, bir iki kelimenin benzer olması farklı. Ayrıyeten me ve men'in okunuşları farklı. Yapamadığın ironin bile çift haneli IQun olduğunu gösteriyor.
Bait mi bilmiyorum ama adam saf taşak geçtiği halde ciddiye almışsın. Nereden türediniz amk eskiden böyle değildi burası.
>>
>>53941144
>Nereden türediniz amk eskiden böyle değildi burası.
Delüzyonel turancı, çomçom tayfası toruchandan geldi
>>
>>53941092
Yüzde yüz Türk işte yakutlar amına koyayım
Türklerin aslında Moğolistan steplerinden gelmediğini, esasen tayga halkı olduğunu bilmediğini söyleme
>>
tartistiginiz konuyu sikiyim, avrupalilara biraz ornek alin cagdas olun.

not: ironik sitpost degil, ciddiyim
>>
>>53941283
adam turan propagandası yapıyor amk
>>
>>53941283
sen ne anlarsin avrupadan anadolu pici
>>
File: really_nigga_roman.png (294 KB, 392x714) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
really_nigga_roman.png
294 KB, 392x714
bu hititli yinemi geldi


lan evladim siktir git isin gucunmu yok hayvanin torunu

HANGI TIRADA GIRSEM ORDASIN AMINA KOYDUMUN YETEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEER
>>
>>53941464
bana diyorsan bunu, ben balkan piciyim. /tr/'den baska tiradlari hic girmem.
>>
File: image.jpg (204 KB, 1600x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
204 KB, 1600x900
Ben hayatımla tam olarak ne yapıyorum, anonlar?
>>
>>53941811
sos?
vallaxi çekmeyecem söz
>>
>>53941912
Olmaz vermem.
>>
https://wikiislam.net/wiki/Scientific_Errors_in_the_Quran
>>
0-4 31
5-9 yat
>>
>>53942010
>wikiislam

allaxci degilim ama rezalet siqem soqam
>>
>>53942053
iyi döner kes o zaman
>>
>>53942064
gel seni kesiyim orospu cocugu
>>
>>53942081
ne beni kesecen amk döner kesecen diyorum sana
>>
>>53942044
salla
>>
>>53941003
i am convincing every syrian i met to leave turkey to europe. lmao eat shit filthy moor.
>>
karnım acıktı :D
>>
>>53942422

yarrak var yen mi xd
>>
File: sweating pepe.jpg (38 KB, 600x568) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sweating pepe.jpg
38 KB, 600x568
beyler iç savaş yaklaşıyor
şüşgoluktan kurtulup fit olmam lazım
wat do?
>>
>>53942501
öğrenirsen banada söyle amq 20 yaşına girmeden gf sahibi olmalıyım
>>
>>53942501
>>53942575

bir insan nasıl şişko olabiliyor? bir anda olan birşey de değil bu neden önleminizi almıyorsunuz orospu çocukları sizi? boy aynanız mı yok?
>>
>>53942597
depression desu
>>
>>53942575
anon bi ara hayvan gibi şınav çekiyodum onun faydası olmuştu ama yemeden duramıyom amk :DDD
>>53942597
timestamp ile karnını postala veya siktir git
>>
File: 1442600331323.jpg (23 KB, 394x458) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442600331323.jpg
23 KB, 394x458
>>53942501
ben hala el tutuşmasız öpüşmesiz bakirim savaş ortamında şansım olur mu nası olsa ölücez diyip birine yumulabilirmiyim ya da en kötü ortalık karışıkken birine tecavüz ederim belki.
>>
>>53943016
ölüyü ne yapacaksın anon? militan kardeşlerinle köylere girip çatır çatır sikersin kızları
>>
https://www.youtube.com/watch?v=g5RIl6Iev1c

aq k*rtleri tiplere bak hele bide nasil propaganda yapiyo maymunlar :dd
>>
>>53943058
>ohk hiç bir zaman özgür kürdistan olmayacak
feelsgoodman.jpg
>>
ulan oruspu çocukları vurulan kameraman askerler vurdu bizi diyor. siz hala neyi tartışıyorsunuz. adam kendini vuranı mı gizliyor.
hepiniz çukurun dibisiniz. yazıklar olsun insanlığınıza. yazıklar olsun kalbinize...
>>
ulan şerefsizler! ak itler! ellerinde beyaz bayrak var amk!

günlerce, haftalarca yerde bıraktığınız cenazelerden birini almaya gidiyor olabilirler mi? beyaz bayrağın içinden keleş mi çıkacak, abra kadabra mı yapacak? kameraman vurulunca akan kanlar da domates suyu he mi?

biri de demiş ki, vuran adam ambulans gönderir mi?

ulan hayvan, aihm kararıyla alındı o vurulanlar, cahil köpek, azıcık kafanı kaldır da etrafına bak, gazete filan okumuyorsan internette gör, başkaları ne diyor, dinle, aihm kararını bir günde aldı bu sefer, neden? çünkü dört günde karar çıkaramayınca çocuğun birini öldürdünüz yerde kan kaybından da ondan! ulumaktan başka bir şey yapmıyorsunuz!

nefes almaktan utanır olduk; insanlar, çocuklar, yaşlılar sivilleri öldürüyorlar!

susun lan artık!

*
video burada, alın tekrar tekrar izleyin öldürdüğünüz sivilleri.
keşke orada olup selfie filan da çekebilseydiniz, değil mi?

kalpsizsiniz, vicdansızsınız, yani insan değilsiniz...
>>
>>53943264
>>53943244
POSTLAMA SU EKSI GOT YANGINI GORMEK ISTERSEK KENDIMIZ GIDERIK ORAYA UFF
>>
>>53943325
https://hayattv.net/saldiri-ani-ve-sonrasi-refik-tekinin-objektifine-boyle-yansidi/
>>
File: ebüg.png (1 MB, 1440x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ebüg.png
1 MB, 1440x900
>>53943058
>>
Ilk once t*rkiyenin muzik sector'unu ele gecircez, s*nni muziklerini fringe edecez, milleti Alevi mindwashing yapacaz
Sonra gizlice "sampling" olarak Amerika'ya sizacaz
Yahudiler ile is birligi yapip Islam'i icerden bogacaz
Siz hala yatin
>>
bütün türklerin anasını avradını sikiyim hepiniz orospu çocuğusunuz
>>
>>53943416

yeterli mumumuz var mı
>>
File: 1447189148244.jpg (31 KB, 491x418) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447189148244.jpg
31 KB, 491x418
>>53943354
>https://www.youtube.com/watch?v=_LRkwcMhkZ0

belki 2.bölümü sonradan çektiler ne belli ayrıca cenaze olduğu ne malum nereye taşıyonuz amk gömün evin bahçesine bi yere ben olsam bende kıllanırım.
>>
>>53943437
sag olsun bakkalci mufti emmi veresiye verdi
>>
>>53943450
>>53943354

polis ak47 mi kullanıyor mq
>>
içinde sürüsüne bereket faşist dolu olan; saygı, sevgi, huzur, refah, adalet, hukuk, demokrasi adına zerre bir şeyin kalmadığı ülke. pardon ülke bile değil, kara parçası.
>>
>>53943533
efsane posta yoldaş
>>
>>53943533
>>53943264
>>53943244

devam
>>
hayatın amacı ne anonlar
>>
>>53944102

çok düşünme kafayı yersin
>>
yetheeeeeeeer
>>
izlerken cringe olmayaacağım birşey önerin lo
>>
File: DSC03543.jpg (124 KB, 866x865) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC03543.jpg
124 KB, 866x865
>>53944102
https://www.youtube.com/watch?v=ocEceCO2P2Q
>>
>>53945034
teşekkürler üstad maske
>>
File: reis.jpg (188 KB, 803x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
reis.jpg
188 KB, 803x1280
>>53944999
https://www.youtube.com/watch?v=ejfGB9r5rqE
>>
>>53945351
hazirandan beri bu adam çok hoşuma gitmeye başladı. baya ayaklı yangın temas ettiği yanıyor amk. keşke islamcı olmasa
>>
>>53945426
aynen müsl* olmasa oy atabilirdim
>>
>>53945426
aynen
>>
>>53945481

xallahi ahmet davidson 49.5 aldıysa bu adam başkanlıkta 55i görür minimum
>>
putin de poaçacı çıktı mq :DD

http://www.independent.co.uk/news/uk/crime/alexander-litvinenko-murdered-because-he-accused-putin-of-being-a-paedophile-a6824806.html
>>
Yetheeeeeeer
>>
>>53948526
niye bumbluyosun amk NİYE NİYE REEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
>>
File: 1440260029803.jpg (12 KB, 200x190) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440260029803.jpg
12 KB, 200x190
>literally supporting ISIS
>>
çişimi yapıyom
>>
ax
>>
>>53934130
amcığını iyi sikerşm
>>
*kakasını yapıyor*
>>
*pantolununu düzeltip kalkıyor*
>>
*eve doğru gidiyor*
>>
Bunu siz istediniz
>>
>>53951129
burdaki şaka kakasını dışarıya yapmasımı
>>
>>53951545
evet zamqi :DD
>>
bismillahi rahmanikamall
>>
>>53951728
o saLLouniq piçinin adı bu tiradta anılmayacak demedimmi ???
>>
File: 1448117969165.jpg (85 KB, 583x690) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448117969165.jpg
85 KB, 583x690
>>53951808
KAMAL KAMAL KAMAL KAMAL KAMAL KAMAL KAMAL
>>
>>53951840
GÖZLERİNE BAKMAYIN !!!
>>
LEBBEYK ALLAHÜMME LEBBEİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİK
LEBBEYKELE ŞERİKE LEKE LEBBEİİİİİİİİİİİİİİİİİİKKKKKKK İNNEL HAMDE VE NEE MEMETE KEEVAL MULK
>>
canım sıqıldı kekeler
>>
Köksal baba baya meme oldu lan burada.
>>
>>53953487
ben forsladım :DD teşekküleri alam
>>
ahahahahahahhaha
>>
TÜRKO PİÇİ
>>
Turkish Youth, Your first duty is to preserve and to defend Turkish
Independence and the Turkish Republic forever.This is the very
foundation of your existence and your future. This foundation is your most
precious treasure. In the future, too, there may be malevolent people at
home and abroad, who will wish to deprive you of this treasure. If some
day you are compe lled to defend your independence and your Republic, you
must not hesitate to weigh the possibilities and circumstances of the
situation before doing your duty.These possibilities and circumstances
may turn out to be extremely unfavourable.The enemies c onspiring against
your independence and your Republic may have behind them a victory
unprecedented in the annals of the world. It may be that, by violence and
trickery, all the fortresses of your beloved fatherland may be captured,
all its shipyards occupied, all its armies dispersed and every corner of
the country invaded. And sadder and graver than all these circumstances,
thos e who hold power within the country may be in error, misguided and
may even be traitors. Furthermore, they may identify personal interests
with the political designs of the invaders. The country may be
impoverished, ruined and exhausted. Youth of Turkey’s future, even in
such circumstances it is your duty to save Turkish Independence and the
Republic! You will find the strength you need in your noble blood
>>
>>53954307
*cringes*
>>
>>53954339
atapiçde tam fedoraymış hee :D
>>
>>53954339
N'oldu? Triggerlandın mı çomçom?
>>
>>53954372
De ayrı orospu çocuğu.
>>
>>53954422
O küfür nedir şimdi, ayıp olmuyormu?
>>
>>53954399
>yanıyom
>>
>>53954452
Mu da ayrı orospu çocuğu
>>
>>53954465
Rol kasmaya devam et, olmayan hayatını bitirmeye devam
>>
>>53954494
>roleplay yapıyon hacum
ax ax
>>
File: esh111_7.jpg (54 KB, 712x428) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
esh111_7.jpg
54 KB, 712x428
>>53954399
anıtkabir umumi hela olana kadar durmak yok yola devam ;)
>>
>>53954494
şehitlerin mezarına bok+çiş yapam bide üstüne tükürem
>>
>>53954535
Götünden şahsen ben kan alırım koçum. Rol yahut gerçek, akıllı ol.
>>
>>53954573
>yahut
>koçum
>akıllı ol
*cringes*
>>
>>53954573
laik analarınızı haremlerimize alacağız laik kız bacılarınızı gece gündüz sikeceğiz. o sarışın deccalın dönemi bitmiştir.
>>
>>53954573
Nasıl alacan? dur ben söyleyim YOBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAZ diye bağırıp sızlayacaksın demi menapoz karıları alıp :D
>>
>>53954604
Şırıngayla. Zaten evde bütün gün oturan bodrum sıçanının tekisin, zor olmaz.
>>
>>53954639
kes lan selanik piçi
>>
>>53954573
500 seçim kaybettiniz bitin artık salak orospu çocukları
>>
>>53954768
yav bu t*rkolar valllaxi eğitilmez yav. valla eğitilmez yav
>>
150 KİLOYUM LAN REEEEEEEEEEEEEE REEEEEEEEEEEEEEEEEEE REEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
>>
okullar tatil olmuş amk liseli piçleri dayak yedinizmi babanızdan D:DDdd
>>
noldu lan niye yazmıyonuz yoksa nişanlınızla taksimemi çıktınız haa???
>>
>>53954940
keps at maşallah yarasın 200 olursun umarım
>>
>>53955365
amin
>>
File: 1441733442279.jpg (43 KB, 700x538) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441733442279.jpg
43 KB, 700x538
>>53954940
amk türkiye gibi fakir ülkede nasil sisdin aklim almiyo lan.

Külo vermek istiyorsan low-carb dene - belki yarar
>>
>>53955508
göbek kepsini at bakıyım almancı
>>
>>53955508
bana shopping list hazırlarmısın pls kilo vercem yeter amk artık.
>>
>>53955540
5 kilo verilir 10 kilo verilir 50 kilo nasıl vericen amk cocuug?
>>
>>53955596
geçen mayısta 100 kiloydum. 8 ayda 50 kilo almışım amq. bir senede bütün kiloyu veririm helalde
>>
>>53955645
yarasın tosunuma bence 200 yap başlamışken 2 senede verirsin
>>
>>53955686
neden buli
>>
>>53955729
herkes 150 yaparda herkes 200 yapamaz bence
>>
>>53955774
bu yazın sonuna kadar 200 yaparım istesem ama şuan bile pipim ufacık ve zor yıkanıyorum. 200 olunca hareket edemem :DDd
>>
>>53955810
arada dışarı çık ama hep evde kalma bunalırsın
>>
>>53955842
otis otis geziyimmi amq tek başıma :D
>>
>>53955901
çık arada iyi olur tekte olsa hava alırsın. anan baban kızmıyormu hep evde durmana
>>
>>53956164
babam yok anamında işine geliyo :D
>>
>>53956224
benim dediklerimi siktir et sen direk diyete başla. okulun yok mu boşa zaman kaybetme
>>
>>53956280
1 ay sonra üni başlıyo ama gitmicem çünkü çok şişmanım
>>
>>53956331
1 ayda 10 kilo versen gidebilirsin bence. direk diyete başla diger seneni yakma o zaman su salak siteyede girme artık
>>
>>53956368
tek arkadaşım sizlersiniz ;_;
>>
Merhaba beyler anavatan'da kar yağıyor mu ?
>>
>>53956728
onu bilmem ama orospu ananı siktim az önce
>>
File: 1439224475852.jpg (32 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439224475852.jpg
32 KB, 300x300
Lan şişgolar beni dinleyin. Kilo almak istiyorum nasıl kilo alacağım? Günde 8-10 saat pcdeyim hiç hareket etmiyorum 3 öğün falan yiyorum 60 kiloyum amına koyum. HOW DO I GAIN WEIGHT?
>>
>>53956802
allahı ye
>>
File: fft31_mf6801695.jpg (133 KB, 960x594) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fft31_mf6801695.jpg
133 KB, 960x594
>>53934130
>>53934394
ULAN İBNELER HACER BENİM BÜKEM SİEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
>>
There is nothing worse in this wold then a turk. Smell like shit look like shit and act like sand Niggers with some twisted sence of self worth. Turks are destroying the European and they need to be removed from the world like the vermin they are.
>>
>>53956916
Turks support ISIS
>>
>>53956916
Turks support ISIS
>>
Diplomat amına koyayım yine anzu tiradı yapmışsın REEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
>>
>>53957107
They are isis
>>
>>53957146
ben acmadim ki. hide et o tiradlari, anzu spamliyorum oraya, doyuyorlar, buraya gelmiyorlar anzulariyla
>>
Biri düzgün tirad açsın lütfen.

>>53957553
Besleme bu adamları artık bırak takılsınlar işte kendi açtıkları tiradlarda.
>>
>>53957631
yeterince atmayinca buraya da gelmeye basliyorlar. le anzu bu le anzu su. sanki ugrastiriyorlar. 4chan pass'im oldugu icin hepsini select edip buraya koydum kendi kendine upload etti, o sirada evden cikip alis verisimi yaptim, islandim, dus aldim etc kek
>>
>>53957631
actim

>>53957738
>>53957738
>>53957738
gelin dostlar
>>
hitit ne hoxam
Thread replies: 321
Thread images: 52
Thread DB ID: 468932[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.