[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/nederdraad/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 316
Thread images: 42
File: aetrs.jpg (91 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
aetrs.jpg
91 KB, 600x800
nu maak ik weer is de draad lekker vroeg editie

welkom:

dat lijstje en andere mensen enzo

niet welkom:

moffen en hullie
>>
File: asd1.jpg (102 KB, 598x611) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
asd1.jpg
102 KB, 598x611
Hallo;)

ik ben jitka meid van 25 jaar wonend in Zuid Limburg, euhmm ben gevalletje appart:Pdus niet standaard vrouwtje
ik heb 3 tattoos (more upcoming) geen piercings meer.
heb 2 gitaren ik hou wel van potje paintballen of iets actiefs, festivals meestal Graspop Metal Meeting.
verder sta ik open voor vriendschap en wie weet bij een awsome klik een serieuze relatie

bye ;)
>>
>>53926082
Tweee voor Fenriz
>>
Wie /nietruk/ hier? Dag 11 voor mij.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=BgK_Er7WZVg
Had de Nederdraad geile leraressen?
Mijn lerares Engels/gym was een ontzettend stuk.
>>
File: 1451913743821.jpg (97 KB, 500x338) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451913743821.jpg
97 KB, 500x338
>>53926231
>niet elke dag meerde malen jossen
>>
>>53926231
Ikke. Zit op uur twee nu
>>
Waarom zijn homo's zo irritant?
>>
>>53926231
Dag 6 voor mij, voelt goed man
>>
er is niks mis met (v)mbo
>>
>>53926241
Mijn Duits leraar had altijd van die doorschijnende topjes zodat je net naar binnen kon kijken. Ze boog ook altijd zo dicht naar je toe en dan werd de jongen achter je geconfronteerd met een net te lang rokje.
>>
>>53926361
Hij wilt je strakke jongenskutje neuken.
>>
>>53926366
Dat ligt volledig aan je opleiding. Met een MBO techniek kan je nog werkvoorbereider of tekenaar worden en heb je een hele werkplaats onder je.
>>
File: 1399241502702.jpg (9 KB, 184x184) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1399241502702.jpg
9 KB, 184x184
>>53926366
>er is niks mis met (v)mbo
>>
>>53926366
Nee klopt, dom werkvolk is ook nodig om de maatschappij draaiend te houden
>>
>>53926231
Waarom zou je?

>dvw je al twee keer hebt gejost vandaag
>>
WERK HET HARDER
>>
>>53926361
>gaat op grindr om aandacht te krijgen
>kan er niet tegen als hij aandacht krijgt

Net een wijf.
>>
>>53926231
Ben gisteren opnieuw begonnen
Dus al één dagje hier
>>
>>53926611
Precies dit.
>>
>>53926600
Omdat ik nou eenmaal een record te verbreken heb.
>>
>>53926445
Ik weet zeker dat sommigen het erom doen. Mijn gym/Engels lerares stond ook wel eens in haar strakke sportkleding voor de klas les te geven, bezweet en wel.
>>
>>53926366

Dat klopt. Er is wel wat mis met een groot deel van de mensen die daar zitten. (v)mbo is de afdeling waar al het tuig en domme mensen terecht komen. Tuurlijk het grootste gedeelte zal prima zijn, 95% van het tuig is daar geconcentreerd. Lijkt me behoorlijk kut als je daar tussen moet zitten.
>>
File: amai.jpg (137 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
amai.jpg
137 KB, 1280x720
wie /patience/ hier?
>>
>>53926860
R A N D S T A D
>>
>>53926860
Wat heb jij voor een vrouwelijke handen
>>
>>53926182
groetjes uit limburg
>>
>>53926753
VMBO = bezigheidstherapie voor apen.
>>
>>53926241
De ene gymlerares was een mooie vrouw die waarschijnlijk maar een paar jaar ouder was dan de leerlingen in de hoogste klassen.

De andere was een man van boven de veertig met een bril.
>>
>>53926860
Freecell meester ras.
>>
>>53926241
Nee letterlijk al mijn leraren en leraressen waren lelijk.
>>
>>53926659
Maar waarom?
>>
>>53926935
grills zijn er dol op
>>
>>53927195
Omdat de waan dat je er superkrachten van krijgt wel geinig is.
>>
>>53927087
Oh, en mijn muzieklerares was een schatje.
>>
>>53926231
Heb het geprobeerd.. tot dat ik wakker werd en een behoorlijke behoefte kreeg om naar bed te gaan met mijn ex waifu.
>>
>>53926935
>hij heeft geen Nosferatu handen
dikzak
>>
jongens het journaal begint
>>
>>53927626
ken ik niet

wat doen ze daar?

papzak
>>
>dvw een meiske twee dagen geleden een vingernagel van mij goud heeft gelakt, en ik het er nog steeds niet afgehaald heb
voelt op zich nog wel vrij goed oetz
>>
>>53927706
HOMO
>>
Welke zou gulle pakken?
Ge moogt er maar 1 kiezen
>>
>>53927706
geyl
>>
>>53927672
nieuws enzo
>>
>de youtube generatie

https://www.youtube.com/watch?v=AEFHEf5l8Ro
>>
Hallo nederdraad mensen

Leren jullie een vreemde taal, ik ben van plan om een te gaan leren.

Eerst wilde ik Japans gaan leren, maar toen besefte ik dat ik een vuile weeb was en dat Mandarijn beter voor me was.

Nadat ik mn econometrie studievrienden Spaans heb zien leren op een app, wil ik het ook gaan doen. Ik wil namelijk naar Amerika verhuizen en daar zal het handig zijn, het klinkt cool en mijn neven en nichten in Amerika spreken het een beetje (waarschijnlijk iets het niveau waarmee ik Frans spreek)

Maar Russisch lijkt me ook wel cool om te spreken. Dan voel ik me gangster.

Welke taal zou ik leren?
>>
>>53927728
2 vingernagels zou homo zijn geweest, 1 vingernagel (nb linker ringvinger) ligt volkomen in het heteroseksuele spectrum

>>53927751
amai wat een geiten allemaal, wat de neuk
alsook
>klaasje
kankerouders
>>
>>53927706
Das wel heel Joost van je

>>53927751
blond
>>
>>53926231
geniet van uw prostaatkanker
>>
>>53927804
een beetje als /pol/?

>>53927751
die bruine

Maar hebben die allemaal anorexia of zo? Word ik niet vrolijk van, zo uitgemergeld.

>>53927853
ABN.
>>
>>53927853
Zweeds is leuk
>>
>>53927751
Zeker puur toeval dat ze dezelfde haarkleur hebben als hun voorgangers?
Ik heb ook een beetje het idee dat ze richting Japanse idol groups gaan, verwisselbare meisjes met een carriere van een paar jaar als ze op ome Gert's schoot willen zitten.
>>
>>53927853
fins
>>
File: image.jpg (43 KB, 600x579) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
43 KB, 600x579
>niet welkom: moffen
>>
>>53927853
latijn
a
t
i
j
n
>>
>>53927869
>blond
letterlijk en zonder twijfel onomkeerbaar de absoluut slechtste keuze die ge gemaakt zou kunnen hebben
wat in de kanker, man

>>53927918
>ABN
AN, wat zijn 'ollanders toch 'n barbaren
>>
>>53927861
>klaasje
Hollanders doen dat wel vaker. Het is inderdaad best wel achterlijk.
>>
>>53927853
Aan Engels heb je daadwerkelijk iets.
En voor je wilt zeggen dat je goed Engels kan, bedenk dan dat van Gaal dat ook denkt over zichzelf.
>>
>>53927751
Ik zou d'r geen een pakken.
Die wijven zijn toch veels te oud voor dit?
>>
>>53927853
Ik raad u aan eerst een cursus interpunctie te volgen, ook is de zinsbouw van uw vraag niet optimaal.
>>
>dgw 50 euro verlies op aandelen

verneuk mijn ontlasting omhoog
>>
>>53927918
ja een beetje maar het is nu al bijna voorbij dus je bent te laat
>>
>>53928021
ik ga geen dode taal leren, gymnasium was kut genoeg

>>53928010
>>53927962
Finland is cuckland, Zweeds lijkt me beter in dat opzicht. Waar hebben Nederlandse buitenlanders betere baankansen?

>>53928067
ik heb de Cambridge Advanced English gehaald met 82% mijn Engels is beter dan mijn Nederlands zie >>53928101
>>
>>53927974
Getje is een held om eerlijk te zijn.
>>
>>53927853
Russisch, Ik kan het alfabet nu al en een paar simpele woorden en zinnen.
>>
>>53928123

>50 euro

Hoe kankerarm ben je?
>>
>>53928021
>dvw ik mijn latijnstudie ietwat mis

Daedalus interea, Creten longumque perosus
exsilium tactusque loci natalis amore
clausus erat pelago. Terras licet inquit et undas
obstruat, at caelum certe patet, ibimus illac.
Omnia possideat, non possidet aera Minos.

deze scansie ken ik nog vanbuiten, zelfs in de juiste cadans/het juiste rimte, en kan niet al te moeilijke zinnen/teksten wel vertalen, of op zijn minst verstaan, maar meer ook niet
>>
>>53928123
50 euro is pinda's, anon.
Gewoon goed spreiden over sterke merken en dan kom je er wel. Tenzij je een Shortsell kneus bent, dan hoop ik dat je goed kunt dobbelen.
>>
>>53928123
als je zo weinig geld hebt zou ik niet eens aandelen kopen
>>
>>53928100
homo
>>
>>53928025
De B staat voor beschaafd, dus ik hoop dat u de ironie van uw post inziet.
>>
>>53928186
volgens mij haal je zweden en finland door elkaar.
>>
>>53928231
>>53928021
latijn is kk saai, alleen kk nerdjes en kahbas leren die skirre kk taal
>>
>>53926361
Zo doen alle mannen in chat.
>>
>>53928186
Kom naar Gambia met mij. Lekker met negerinnetjes spelen.
>>
>>53927853
Allez, 'k ga Vlaoms lere zenne!
>>
>>53928193
Dat is hij zeker, die gast heeft zijn eigen pretpark omdat hij ooit een show met een handpop van een hond deed en er af en toe een gekke kapper langs kwam.
Maar we weten allemaal dat hij de koopwaar af en toe proeft.
>>
>>53928206
Valt wel mee, maar wel zonde om de 12% winst die ik had behaald zo langzaamaan te zien verdwijnen
>>
>>53928331
Jaloerse atheneumplebejer aub
>>
File: db_ynternet.jpg (17 KB, 556x277) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
db_ynternet.jpg
17 KB, 556x277
http://www.dumpert.nl/mediabase/6714111/e2bf9986/fryske_titty_flash_thursday.html

wie /jossen/ hier?
>>
>>53927751
blond>zwart>een kadaver>rood
>>
>>53928361
Nee aub, ik ga al naar de uni in Maastricht. Het is al erg genoeg daar

>>53928330
Welk is het betere land dan, zowel op cuckgebied als op baangebied?
>>
>>53928387

Het feit dat Latijn als vak wordt gegeven is lachwekkend
>>
Hallo iedereen,

I'm like 1/4th dutch and my last name is dutch too.
I don't speak your funny language tho.
Am I welcome here?
>>
>>53928381
Hoe moet je beleggen? Is daar een makkelijk computerprogramma voor? Ik wil gewoon eentje met makkelijke "koop" en "verkopen" knoppen.
>>
>>53928387
ff vraagje voor mijnheer die kk autist: heb je iets gehad aan je verschutte latijn studie?
>>
>>53928231
Ik haatte latijn oetz kankersaai en kankernutteloos.
>>53928372
Hij heeft ook zo goed als een monopolie op nederlandstalig kinderentertainment
>>
>>53928514
>I don't speak your funny language tho.
Neen, pak uw tassen en vertrek.
>>
>>53928514
Nee, sterf.
>>
>>53928529
DeGiro

Als je legit wil beleggen raad ik Lynx aan
>>
>>53928547
ja
>>
>>53926611
Ik heb daar niet echt een probleem mee maar als ik zie dat mensen die 20-30 jaar ouder zijn en hun perversiteit laten zien dat slaat toch wel in.
>>
>>53928514
WAHR IST MEIN FIETS
>>
>>53928514
WO IST MEIN FAHRRAD HANS?
>>
>>53928514

Krijg kanker, kankermof
>>
>>53928624
wat dan, praat eh zemmer
>>
>>53928529
Er is een top 20 van bedrijven die altijd winst maken. Investeer hier in als je veel geld hebt, deze aandelen zijn niet goedkoop. Bedenk ook dat beleggen een lange termijn onderneming is, je zult niet altijd plussen maar in de loop van de jaren groeit je geld meer dan op een spaarrekening.
Als je de tijd of het geld niet hebt, ga naar het casino en zet in op zwart, dat is hetzelfde als een leek die zomaar belegt.
>>
>>53928514
DU HAST MEINEN FAHRRAD GESTOLEN
>>
enkels en ik installeer grindr
>>
>>53928286
Ik ben me ervan bewust dat die B voor 'beschaafd' staat, dus des te ironischer is uw paal (niet post, mongool).
De reden dat die B in Vlaanderen is weggelaten, is omdat 'beschaafd' zou impliceren dat iedereen die niet A(B)N (of standaardtaal) spreekt, onbeschaafd of 'barbaars' is.

alsook
>proberen mij uit de hoogte, of 'beleefd' aan te spreken door het gebruik van 'u'
koek, 'ollanderkes toch

>>53928514
Nur wenn du kein Englisch redest und versuchst ein paar Wörter Niederländisch zu gebrauchen, Deutsch wird auch toleriert.
>>
>>53928659
>FAHRRAD
>vaarwiel
HAHAHA waarom is Duits zo debiel?
>>
>>53928747
>>53928659
Is dit een soort van epic meme?
>>
>>53928812
episch miem*
>>
Zou ge via die grindr ook afspraken kunnen regelen waar die gedegenereerden u betalen?
>>
>>53928778
Even een serieuze vraag, is het gebruik van "u" niet een stuk minder formeel in België? Ik hoor het daar veel vaker.
>>
>>53928706
handig voor medische termen en andere soorten van schijtpalerij oetz
>>
>>53928841
>episch
epische
kankerpool
>>
>>53928841
Pass üp jung, bevor isch disch wieder invasieren werd
>>
>>53928778
Oeh, hautain en tegelijkertijd achterbaks. Typisch Belgisch inderdaad. Niettemin dank voor uw post.
>>
Niet reageren op kankermoffen aub
>>
>>53928778
In Nederland is het tegenwoordig ook gewoon "AN".
>>
>>53928812
>epic meme
RIJNLAND-WESTFALEN
>>
>>53928907
studeer je geneeskunde dan?
>>
>>53926753
>>53926659
What a funny language. Do you take yourself serious?
>>
>>53927853
Arabisch. Het kalifaat gaat komen dus dan kan je beter voorbereid zijn.
>>
>>53928868
Er zullen vast betere manieren zijn om u te verhoeren, maar het moet lukken.
Hou in uw achterhoofd dat ge als ge een valse naam gebruikt enzo, ge ook gewoon kleine fragiele homo's naar een afgelegen plek kunt lokken om te beroven
>>
>>53928997
ficki ficki?
>>
>>53928997
German Invasion when Bruder?
>>
>>53928977
biomedische wetenschappen oetz
>>
>>53929052
Ich bin ein strumpfhose mit ein kügelschreiber.
>>
File: 1428505014169.jpg (148 KB, 1111x597) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428505014169.jpg
148 KB, 1111x597
>>53928997
>FAHRRAD
>VAARWIEL
>SAILWHEEL
>>
File: image.jpg (14 KB, 225x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
14 KB, 225x225
>>53929061

Oftewel studie voor mensen die uitgeloot zijn voor geneeskunde
>>
>>53928907
>handig voor medische termen
Niet bepaald eigenlijk, Dat zijn misschien honderd woorden ofzo die ge na uw eerste semester zo ook wel kent.
>caput is hoofd
>vagina is schede
>blij dat ik dit al wist hoor, anders zou ik het nooit gesnapt hebben
>>
>>53929061
oke man cool, dan kan latijn nog van pas komen maar als je geen medische studie doet is er geen reden om gymnasium te doen
>>
>>53928886
Even een serieuze vraag, is het waar dat Nederlanders beduidend veel achterlijker zijn dan de gemiddelde Europeaan? Want die vragen die jullie stellen zijn zo dom.

>>53928937
>post
>impliceren dat gij niet probeert om verdoken 'hautein en achterbaks' te zijn

>>53928943
ah voila

>>53929019
>Er zullen vast betere manieren zijn om u te verhoeren
hmm, maar hoe dan, zonder een openlijke manhoer te zijn?
>Hou in uw achterhoofd dat ge als ge een valse naam gebruikt enzo, ge ook gewoon kleine fragiele homo's naar een afgelegen plek kunt lokken om te beroven
Klinkt als iets wat ik bijna zou overwegen moest ik daadwerkelijk een slimofoon hebben.
>>
>>53929121
ik ben blij dat ze die lotingen af aan het schaffen zijn. is toch stom dat mensen worden geselectreed d.m.v. een loterij en niet d.m.v. motivatiebrieven/punten
>>
File: 20140328-03.jpg (136 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20140328-03.jpg
136 KB, 480x360
nog maar even een biertje pakken
>>
>>53929276
Awww poesjes <3
Mag ik ook een biertje, ik zal lief zijn.
>>
>>53929214
>moest ik daadwerkelijk een slimofoon hebben.
Nu is het een investering geworden
>>
>>53929214
Jezus man, ik dacht dat die Belgen zo beleefd waren. Heeft een Nederlander je frieten gestolen dat je zo boos bent?
>>
>>53929271

Had je maar cum laude moeten slagen oetz
>>
>>53928529
Robeco One oetz

Nu een redelijk mooi moment om in te stappen nu de koersen laag staan
>>
>>53929214
>>>53928937 (You)
>>post
>>impliceren dat gij niet probeert om verdoken 'hautein en achterbaks' te zijn

ironie
>>
>>53929336
ik doe niet eens een lootstudie oetz
>>
>>53929370
>als ik blijf palen dat het ironisch is dan ben ik zeker van mijn mentale overwinning

>>53929329
Ik word gewoon nogal snel getrekkerd door 'ollanders.
>>
>>53929404
wat studeer jij dan he homo

invoordat sociale wetenschappen o.i.d.
>>
>>53929474
Je weet dat je op een Nederdraad zit? Misschien zijn Fransdraden iets meer voor jou?
>>
>>53929480
bedrijfseconomie. en beter voor jou noem je mij geen homo
>>
>>53929525
ja man, wat is er nieuw
>>
>>53929549
homo
>>
>>53929549
HAHAHAHAha
homo
>>
>>53929549
>geen betastudie
In de vuilnis er mee
>>
The Dutch language sounds awful
>>
>>53929152
Het traint je geheugen en je gevoel voor taal oetz. Bovendien zijn atheneumers gewoon luie donders.
>>
>>53929765
Je moeder ook.
>>
>>53929765

Kanker cigany, optieften
>>
>>53929783
Bibbidy babbidy boo to you too comrade
>>
>>53929765
Only when spoken by people north of the Rhine
>>
Mensen, ik word morgen meegesleept naar een gala en moet daarvoor uit eten gaan. Wat voor plek raden jullie aan om niet als een stomme debiel onder de sausvlekken aan te komen?
>>
>>53929782
wij werden ten minste niet gepest net als jullie gaynasium autisten
>>
>>53929994
mcdonalds
>>
>>53929994
Normale mensen eten zonder te knoeien.
>>
File: 1453374934211.jpg (71 KB, 600x656) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453374934211.jpg
71 KB, 600x656
Ik zie het leven niet meer zitten.
>>
>>53930018
Bij ons was er geen gymnasiast die bleef zitten of zijn eindexamen faalde. Luie atheneumers deden dat wel.
>>
>>53930083
Daar heb je zeker gelijk in, maar ik verminder de risico's het liefst zoveel mogelijk.
>>
>>
Paap foto's van jezelf oetz
>>
File: image.jpg (20 KB, 204x265) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
20 KB, 204x265
>>53930210
>>
Ik wil een miem worden.
>>
>>53930123
bij ons bleef bijna niemand zitten. wij hadden rustig een slagingspercentage van 98% op het vwo
>>
>>53930158
Gewoon je servet op je benen leggen en niet te dicht tegen de tafel aan zitten zodat als je knoeit het eten niet op je shirt komt.
Denk ook aan het soort eten dat je bestelt. Sommige etenswaren zijn nu eenmaal makkelijker binnen te krijgen zonder te knoeien.
>>
>>53930158
Leer godverdomme gewoon als een beschaafd persoon met mes en vork te eten, lamlul.
>>
File: 1 (4).png (199 KB, 400x332) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1 (4).png
199 KB, 400x332
>>53930210
Oke oke
>>
>>53930210
zijn tekeningen ook goed?
>>
>>53930210
duidelijk dat ik moet stoppen hier te palen
salut, tot de volgende
>>
>>53929672
ja omdat ik geen beta ben. haha uitgedist!
>>
>>53930389

Kanker op, je zeikt alleen maar, letterlijk niemand gaat je missen kankerbelg, paal je kont maar lekker ergens anders kankeraandachtshoer
>>
>>53930210
Leuk haarstijl
>>
>>53930428
Gebruiken we afgebokt niet meer?
>>
File: 1432875222467.jpg (9 KB, 251x242) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432875222467.jpg
9 KB, 251x242
>>53930210
>>
File: 1417259635163.gif (277 KB, 610x862) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417259635163.gif
277 KB, 610x862
>>
>>53930463
Foto's van uwzelf palen is best wel heaumeau
>>
Hoe word ik een miem?
>>
File: image.jpg (91 KB, 536x595) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
91 KB, 536x595
Paal je droomslet
>>
>>53930649
Paal foto
>>
>>53930535
Ik heb het altijd als "uitgebokt" gekend.
>>
File: 1447800902161.gif (89 KB, 360x230) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447800902161.gif
89 KB, 360x230
>>53930210
>>
File: 1452450978001.png (762 KB, 1000x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452450978001.png
762 KB, 1000x1000
>>53930696
>>
File: 1626698795624.jpg (31 KB, 680x383) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1626698795624.jpg
31 KB, 680x383
>>53930696
>>
>>53930851

Sorry, maar dit is een tekening, ik bedoel een echte vrouw
>>
>>53930649
Paal anime, bij voorkeur hetzelfde karakter. Als je het echt goed wilt doen, is het een meisje.
>>
File: ana-de-armas-2.jpg (205 KB, 580x870) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ana-de-armas-2.jpg
205 KB, 580x870
>>53930696
>>
>>53930731
>hij is vroeger nooit hard afgebokt voor tien miljoen
>>
File: 1451662214001.jpg (143 KB, 600x842) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451662214001.jpg
143 KB, 600x842
>>53930884
Anime meisjes zijn ook echte vrouwen.
>>
File: 1378963634315.gif (390 KB, 250x188) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1378963634315.gif
390 KB, 250x188
>>53930696
>dvw gele koorts
>>
>>53930893
Dat is toch gewoon avatarflikkeren? Ik wil zelf een miem zijn.
>>
File: fmsu.jpg (19 KB, 217x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fmsu.jpg
19 KB, 217x320
>>53930210
>>
>>53930996
je wilt een anonieme miem zijn?
>>
>>53930949

Nietes
>>
>>53927853
>ik wil naar Amerika verhuizen
>>
>>53931069
een... anomiem?
>>
>>53931069
Ja.
>>
>>53927853
>dvw ken iemand die Japans is gaan studeren en nu werkloos thuis zit
KOEK
>>
>>53931099
ja!
>>53931125
dat is uiterst lastig
>>
>>53930210
>>53930696
>>
File: 1425662581952.jpg (50 KB, 735x459) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425662581952.jpg
50 KB, 735x459
>>53930696
Deze, als het om 3D gaat teminste.
>>
>>53930086
Ik voel je pijn broeder
>>
>>53931234
Weet je zeker dat dat geen pop is?
>>
>>53930696
Ik dacht dat je van geiten hield, Arab.
>>
>>53931320

Raar dat je dat denkt, dat heb ik nooit gepaald hier
>>
File: t1.jpg (884 KB, 950x799) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
t1.jpg
884 KB, 950x799
>>53930696
>>
>>53931421
Ga eens weg met dat rotjong.
>>
>>53931395
Ik dacht dat alle Arabieren van geiten hielden. Ben jij soms een mensenneuker?
>>
>>53931594

>Ik dacht dat alle Arabieren van geiten hielden.

Zijt ge soms een racist?
>>
>>53931654
Ik ben een Nederlander, natuurlijk.
>>
>>53931654
Ja.
Maar neuk je nou geiten of niet?
En als je die geit neukt, moet je die geitenouders dan geld geven?
>>
>>53931812

Je ontwijkt mijn vraag, ouwe pikkentrekker
>>
>>53931872

Hoe denk je dat jouw ouders het eten om tafel brengen?
>>
>>53926231
Heb het een tijdje gedaan, is beter om niet naar porno te kijken en 1-2 maal per week te rukken om stress weg te werken.
Momenteel ruk ik om de 2 dagen en ben bezig het af te bouwen tot om te 3 dagen.
>>
>>53931925
>om
>niet op
doodt uzelf
>>
>>53932097

Onbewust foutje, dat weet ik natuurlijk.

>doodt uzelf
>doodt

Jij bent echt kankerdom hè?
>>
>>53931872
https://www.youtube.com/watch?v=_VKWLC87Uzw

>>53931882
>Je ontwijkt mijn vraag
>>53931812
>natuurlijk
44 IQ!
>>
>>53932202
nee jij, gebiedende wijs meervoud mag gepaard gaan met een t; dat Onze Taal recent anders is gaan zeuren maakt dat niet anders.
>>
>>53931421
Waarom heeft hij de ingevallen wangetjes van een crackjunk?
>>
>>53931083
>hier blijven om te sterven in de grote vaderlandse burgeroorlog
>>
>dvw ik nooit zou weten hoe een geitenkutje voelt
Misschien moet ik het aan de mensen van /brit/ vragen
>>
>>53932359

Hé, gast, je bent gewoon kankerdom.
>>
>ben frans aan het leren
>la blessure=de wond
>le médicin=de arts
la radio=de röntgenfoto
>>
>>53932427
Haha nee, want zelfs als het geen gebiedende wijs zou zijn dan nog zou het een t mogen hebben omdat het dient als beleefdheidsvorm.
>>
>>53932483

Ga lekker verder met je MBO, je bent gewoon echt oerdom.
>>
>>53932471
Koek
>>
>>53932483
Negeer deze paal, verkeerd gekeken. Maar het is irrelevant; meervoudsvorm gebiedende wijs mocht altijd gepaard gaan met een t en het afwijken daarvan is een recent verschijnsel dat een ABN-spreker niet hoeft te erkennen. Elitaire onderdrukking.

>>53932574
Ontken je het bestaan van de gebiedende wijs meervoud omdat je onderleeftijdb& bent of omdat je dom bent?
>>
>>53932471
Frans is niet nuttig, zelfs de Belgen houden er niet van en die zijn zelf half Frans.
De enige reden waarom je het zou willen leren is omdat die kut Fransen het vertikken Engels of een andere taal te leren en verontwaardigd zijn omdat je ze niet verstaat.
>>
>>53932646

>mocht altijd gepaard gaan met een t en het afwijken daarvan is een recent verschijnsel dat een ABN-spreker niet hoeft te erkennen. Elitaire onderdrukking.

Serieus, je bent echt kankerdom.
>>
>>53932362
komt door de aids
>>
File: cabio.jpg (82 KB, 1080x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cabio.jpg
82 KB, 1080x1080
>>53930696
:3
>>
>>53932097
>>53932202
>>53932359
>>53932427
>>53932483
>>53932574
>>53932704

Als je "u" als persoonlijk voornaamwoord gebruikt, moet er altijd een -t achter de stam van het werkwoord.
Omdat er echter in de zin van de eerste autist "u" niet als persoonlijk, maar als wederkerend voornaamwoord wordt gebruikt, is de correcte spelling hier:

>Dood uzelf

Als je "u" wel als persoonlijk voornaamwoord gebruikt, krijg je:

>Doodt u zichzelf

Dus jullie zijn allebei autisten.
>>
hoe heet die band ook alweer met die mannen in ruimtepakken die bekende nummers naspelen?
>>
>>53933018
Ben jij autistisch of zo?
>>
File: 1452621954625.jpg (74 KB, 750x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452621954625.jpg
74 KB, 750x750
>>53932999
>emily
>slet
>>
>>53933018

Hoezo ik? Hij is juist de kankerauti die "doodt uzelf" zei.
>>
Jullie vielen allemaal voor mijn voorzichtig geconstrueerde aas.
>>53933018 heeft desondanks wel gewoon gelijk.
>>
>>53933033
International Space Station
>>
>>53933089

Waar is deze slet populair van geworden?
>>
File: wp.jpg (695 KB, 2560x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wp.jpg
695 KB, 2560x1600
>>53933089
i-ik wil dat ze mijn slet word oetz
>>
>>53933018
Ach, als putje bij paaltje komt maakt het niet uit, en dat is de andere kant van de keerzijde.
>>
>>53933149
>i-ik deed maar alsof!
>>
>>53933227
Puntje bij paaltje ben jij gewoon een enorme homo.
>>
>>53933187
Ze is een letterlijke-wie sletmiem die geforceerd is door deze autistische Üntermenschen
>>
>>53933018
Ik let geeneens op taal, jij bent de enigste die er op let.
>>
>>53933346
Oké we weten het nu wel, je bent een homo stop nou maar met palen.
>>
>>53933278
Maar ik deed daadwerkelijk alsof. Ik kan er toch ook niks aan doen dat jullie gehospitaliseerd zijn met een urgent gevalletje kontpijnitis?

Ben wel benieuwd wie de krijg heeft
>>53933333
>>
File: 1452185529309.gif (782 KB, 500x538) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452185529309.gif
782 KB, 500x538
>>
>>53933346

Haar nek is echt kankerlang
>>
>>53933383
>enigste
>>
>>53933346
kkflikkertje
>>
>>53933421
>dgw geen meisjesvriend
doet kanker zeer
>>
>>53933421
heb je ook porno van die twee of wat?
>>
>>53933397
Als jij nou eens haar aantrekkelijkheid kan verklaren.
>>53933441
Inderdaad
>>
>>53933527
>meisjes
>>
https://www.youtube.com/watch?v=bXitly96cNU

Wat een kankersaai wijf, als haar ogen niet blauw waren geweest zou niemand van haar afweten
>>
>>53933522
Ik ben een grote kkflikker.
>>
>>53933489
>niet enigste zeggen ipv enige

Vieze Hollander
>>
>>53933346
maar wat is ze nou? een model, een actrice of gewoon een willekeurig meisje
>>
zijn er hier mensen omgeving rotterdam die weet waar blue dream/ bubba kush te koop is?
>>
>>53933747
Een aandachtsloerie
>>53933594
>al die reacties
Het centrum van witte ridders.
>>
>>53933871
ah sabbie je moet gwn mo bellen vriend
>>
>>53933876
is ze wel nederlands?!?
>>
j-jullie zijn mijn vrienden jongens
>>
>>53933991
Nee, waar ik wel vanuit ging. Ze komt uit Minnesota.

Ik haal dit uit de reacties; net een wikipedia pagina.
>>
File: 1321651632165.jpg (21 KB, 335x373) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1321651632165.jpg
21 KB, 335x373
>>53934054
ik kan niet wachten tot jij ook weg bent, net zoals Arab
>>
>>53934054
Je hebt een stel slechte vrienden oetz.
>>
>>53934113
waarom is het toegestaan om een amerikaanse aandachthoer te aanbidden in de nederdraad?
>>
>>53934151

>net zoals Arab

Dat was ik gewoon
>>
Hij heeft mij vaak bezocht
's nachts in mijn droom
En zong dan zacht mijn naam
Mijn trouw fantoom
>>
>>53934205
dan nog
er was een periode waar ik niet naar je struikel hoefde te kijken
>>
>>53934204
Daarom vind ik dat zo raar. Ik vraag soms af of er wel daadwerkelijk Nedelanders rondlopen hier.
>>
>>53934222
ik vind deze toch mooier:

School,
Vind ik echt een hel
Je ziet mij pas lachen
Na de bel
>>
>>53933871
Ik zou weleens willen weten wat de allerallerbeste koffiewinkel in Rotterdam is oetz.
>>
>>53934304

Filter me dan gewoon, en zeg voortaan niet "doodt uzelf", dat was gewoon kankerdom.
>>
>>53934356
dat heb ik nooit gezegd
>>
>>53933555
>Als jij nou eens haar aantrekkelijkheid kan verklaren
Sorry ik weet niet zo goed hoe ik iemand die lijdt aan homofilie kan laten begrijpen waarom vrouwen aantrekkelijk zijn.
>>
>>53934222
>>53934343
Ik word altijd een beetje emotioneel als ik deze hoor,

Pappa geef me geld
Ik wil shoppen in de stad
Want wij zijn shoppen
Nooit zat
>>
>>53934402

Vast niet, kankerplebejer, filter nu. Ik hoef jouw (Jij)'s niet.
>>
wat kijken we vanavond? Recht uit Compton hier
>>
File: BIER.jpg (20 KB, 468x311) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BIER.jpg
20 KB, 468x311
heb alweer een biertje gepakt oetz
>>
>>53934505
Paal stroom.
>>
>>53934505
niks want ik moet morgen vroeg op
>>
>>53934530
Toch wel een fatsoenlijke, hè?
>>
wie hier /zeldzame vlaggenverzameling/ ?
>>
>>53934574
Sorry ik ben enkel licht autistisch.
>>
>>53934561
een palmke
>>
>>53934344
geen idee, mon kamarade is mijn favoriet. zit op de west-kruiskade, jammer dat er wel van die ventjes om te hoek staan om je coke/pep te verkopen
>>
>>53934537

ik kijk hem hier

http://putlocker.ms/watch-straight-outta-compton-online-free-2015-putlocker-v22.html
>>
>>53934428
Ik val op vrouwen, maar ik val niet op langnekkige, afschuwelijke , gebruikte goederen.
>>
>>53934621
Goede keus oetz.
>>
>>53934441
haha kanker waar is dat ook alweer van
>>
>>53929276
nog maar even een baapje vouwen
>>
>>53934441
de paden op
de lanen in
vooruit
met flinke pas
>>
>>53935082
een baapje?
>>
>>53934222
En komt nu uit dat hij
Het niet gelooft?
Het spookt hier in de opera, het spookt,
Ook door jouw hoofd.
>>
Iphone is de beste, dat weten we allemaal
Maar sinds iedereen pingt, doe ik ze lekker na
>>
>>53935160
iets met origami denk ik
>>
Mijn internet viel halverwege de vorige draad uit tot nu omdat ik teveel heb gepiraat.

Hoef ik nu verontrust te zijn?
>>
>>53935160
Een snaak
>>
>>53934441

Daar wordt aan de deur geklopt,
hard geklopt, zacht geklopt.
Daar wordt aan de deur geklopt.
Wie zou dat zijn?
>>
>>53935272
3kb

nooit spaghetti
>>
>>53935321
een vlucht'ling zeker
die verdwaald is zeker
>>
>Popo blijft maar naar antwoorden gissen
>Maar het heeft geen zin net als in een zwembad vissen

opperste koek oetz
>>
>>53935272
Ik vind overigens wel dat je altijd veel ruimte opeist in de draad.
>>
>>53935283
iets teveel origami gedaan bartje?
>>
ik heb een scheet gelaten en het ruikt lekker
>>
>vriendin belooft aan mn penis te zuigen vandaag
>zegt dat haar lip pijn doet van een pizza van gisteren
>zuigt niet aan mn penis

Waarom leven
>>
>>53935431
Wil je dat de draad nog doder wordt?
>>
File: FvbUkY5.png (651 KB, 664x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
FvbUkY5.png
651 KB, 664x1000
>>53935568
>vriendin
'Nee'
>>
File: 1452952681329.jpg (45 KB, 451x387) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452952681329.jpg
45 KB, 451x387
>>53935568
>vriendin
kankernormaaltje
>>
>>53935568
Het zal echt niet beter worden.
>>
>>53935568
Oprotten Hansio Mussolini
>>
>>53935568
normaaltje geef adres
>>
>>53935731
homo
>>
Bedankt voor de jij's, voelt beter nu
>>
File: mijnleven..png (8 KB, 237x216) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mijnleven..png
8 KB, 237x216
>>53935431
>>
adidas
dat is pas chill
met m'n nikey's aan
en doen wat ik wil
>>
nieuw :^)

>>53935835
>>53935835
>>53935835
>>
>>53935784
nee jij bent homo
>>
>>53935568
>dvw mijn vriendje letterlijk niet van mijn piemel af te houden is
Thread replies: 316
Thread images: 42
Thread DB ID: 452277[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.