[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråd
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 421
Thread images: 151
File: 1403458345345.jpg (66 KB, 246x735) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1403458345345.jpg
66 KB, 246x735
>>
>>53916472
Man vet att det är en gammal bild när ingen migrant sitter utanför
>>
>>53916558
Korrekt. Kvinnor tänder på att bli sexuellt antastade och våldtagna, det är därför de kämpar så febrilt för att få hit fler semiter och negrer.
>>
File: 1451040060032.webm (1 MB, 800x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451040060032.webm
1 MB, 800x450
>Man måste som aktivist förstå att det blir svårt att kombinera ett normalt ”borgerligt” liv med kampen. Det ena exkluderar i själva verket det andra. Man kan helt enkelt inte vara framgångsrik inom ett system som man bekämpar och tvärtom. Det bör tydliggöras: Man kan inte leva ett liv som en integrerad del av detta samhälle och samtidigt verka effektivt som nationalsocialistisk kämpe. Karriär utanför kampen är därför otänkbart och om individen hänger fast vid vanföreställningen om att det ändå är möjligt är det bara ett bevis för en splittrad personlighet som inte kan bestämma sig för vilket ben han skall stå på.
>>
>>53916472
VAD FAN BETYDER DET? VAD FAN BETYDER DET?
>>
File: 1452911576763.jpg (301 KB, 853x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452911576763.jpg
301 KB, 853x1280
Hade du en?
>>
Enligt aftonbladet har sd bara 22%
var läser ni?
>>
>>53916725
Vad finns för karriärmöjligheter inom kampen?
>>
>>53916792
sälja klistermärken för 1 kr styck
>>
File: hqdefault.jpg (9 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hqdefault.jpg
9 KB, 480x360
Nej, Nej! I need my Swedish MARKEN NÅT MER
>>
Vågar man säga att man röstar på SD som invandrare eller blir man stämplad som husblatte?
>>
>>53916784
rasisttidningen metro
>>
File: 1453388488523.png (127 KB, 823x801) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453388488523.png
127 KB, 823x801
påminnelse
>>
>>53916859
Enda någorlunda okej typen av blatte är husblatten
>>
>>53916871
Ägs Metro av judar?
>>
File: comfy frog.jpg (42 KB, 409x409) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
comfy frog.jpg
42 KB, 409x409
Lite kul hur unga vita svenska tjejer är de största feministerna och invandringsvänliga och nu är det dom det blir ett helvete för

:>
>>
>>53916784
>aftoncucken
>>53916871
>cucktro
>>
>>53916894
Klart den gör
>>
>>53916889
hehe okej
>>
https://www.rt.com/op-edge/329241-europes-tragedy-merkel-immigration/

>Since the 1960s, modern mothers have raised their sons to be women, soaking them in feminine values like accepting responsibility for household chores, being caring, understanding and attentive, and bend to every wish of the woman. This has produced a generation of soft, insecure men, who are out of touch with their masculine nature, identity and strength.
>The massive feminization of culture has had a major impact on politics. The prevailing ideology of Western liberal democracy is secular humanism, which is particularly feminine in character. Policy, especially as applied to immigrants, is a motherly embrace of goodness and overbearing indulgence. One could also interpret it as naivety, weakness and accommodation. As the refugee crisis erupted and overwhelmed Europe, its political leaders - spearheaded by German Chancellor Angela Merkel - acted like timid mother hens, not as strong men responsible for guarding their country from an invasion.
>The feminine approach threatens to throw society into chaos and outright collapse because the rule of law and its enforcement are made subject to the priorities of care, understanding and inclusion. The shortage of masculine virtues affects society and the political system. The shortage of masculine virtues is the underlying cause of the immigration problems.
>The present clash with Islam, driven as it is by a dominant male culture, reveals the lamentable shortcomings of post-modern feminist culture, which does not possess the strength to defend itself against a male-dominated culture. The gross violations against women on New Year’s Eve in Cologne provide a chilling reminder of the contrast; male aggression has gained a foothold and feminine values are helpless and unable to resist.

Varför är RT så rödpillrad? De må vara rysk propagandamedia men här sätter de fan huvudet på spiken.

t. inte ens stormbög
>>
ping dala
>>
>>53916911
Nej tjejerna kommer komma undan. Det är vi män som kommer få lida i slutändan.

http://www.friatider.se/tjejzoner-p-bussen-ska-stoppa-flyktingarnas-sex-vergrepp
>>
>>53916911
antyder du att de inte vill bli våldtagna?
>>
>>53916654
Skaffa jaktlicens och arrendera ut marken emot kött och pengar.
>>
>>53916985
>friatider
hoho oo
>>
File: 1453388637868.jpg (59 KB, 460x307) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453388637868.jpg
59 KB, 460x307
>>53917043
HELL SEGER
>>
>>53916859
Gör det bara. Det är en åsikt, inget mer.
>>
File: 1440550859079.png (557 KB, 1013x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440550859079.png
557 KB, 1013x676
Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda de bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för de dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
Jag har en vän som fan är ärketypen av en modern svensk man

>pluggar samhällskunskap
>klassiskt liberal kalla han säg
>vän med flera tjejer och tar all skit från dem
>hans bästa vän är en tjej med en blatte-pv som behandlar henne som en slyna och hon kommer till honom för att prata ut
>0 maskulinitet i kroppen, småfet, rädd och försiktig
>brukar följa med tjejkompisar och festa men får aldrig ligga
>>
>>53917043
Men din dumma jävla kaosblatte. Vad är ditt problem med fria tider? Deras jävla nyhetsrapportering är för fan mestadels massmedia i andra länder, typ SVD, DN, GP och utdrag från brottsregister på babbar och när babbar begår brott i Sverige och de har lämnat ett pappersspår.

Bara korsorda dig själv ditt jävla babbiska negerarsle.
>>
File: 1453161986785.png (77 KB, 211x214) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453161986785.png
77 KB, 211x214
Kolla in det här,mammaknullare. Jag körde upp till ett rödljus häromdagen och någon jävla 40 årig tant, någon fotbollsmorsa, sticker ut huvudet och säger, ‘Jag hoppas du åker på stryk .’ Vi är i skärholmen, slyna. Jag ba är du seriös?…Jag lever i en liten jävla förort full med folk som hatar mig här.
>>
>>53916859
Vet att en massa juggar röstar på SD, tror en hel del Iranier gör det också.
>>
>>53917150
>vara vän med en hanrej
https://www.youtube.com/watch?v=RMeANgMFH90
>>
>>53917150
Den moderna svenska mannen är inte klassiskt liberal. De är folkpartister eller annan kulturmarxistisk smörja. Skriver du detta för att jävlas med SNSD däremot så slutar jag klaga.
>>
>>53917150
>>hans bästa vän är en tjej med en blatte-pv som behandlar henne som en slyna och hon kommer till honom för att prata ut
f1 h1
>>
File: 1448390292419.webm (1 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448390292419.webm
1 MB, 1280x720
V 7,5 (+0,2)
S 21,6 (-0,7)
MP 4,2 (-0,3)
SD 28,8 (+1,9)
C 6,8 (±0,0)
L 4,0 (-0,9)
KD 3,1 (+0,3)
M 21,4 (+0,4)
F! 2,0 (-0,4)
Övriga 0,6 (-0,7)

>4,2
>,
>2
BREVA DITT ANSIKTE NÄR SD ÄR STÖRRE ÄN REGERINGEN
>>
>>53917178
90% av killarna är ju så i Lund.

De värsta är ju de som springer runt i tights, gulliga runda glasögon, långt hår och tar öppet kuk i varje hål.
>>
>>53917166
Snygg kopieringspasta. Var snodde du den ifrån?

t. orkar inte googla på babbar som gnäller
>>
>>53917226
sås
>>
>>53917240
>De värsta är ju de som springer runt i tights, gulliga runda glasögon, långt hår och tar öppet kuk i varje hål.
najs, var hittar jag såna?
>>
File: 1453389075745.gif (2 MB, 480x481) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453389075745.gif
2 MB, 480x481
Varför kommer ni normalbögar till vår tråd och knular upp saker? Vi har bokstavligen inte gjort er någonting. Allt vi begär är att få ha är vår egen lilla hörna av internet där vi kan samlas och ha diskussioner om våra gemensamma intressen och problem, men det var uppenbarligen för mycket att hoppas på. Ni kan inte stanna på Reddit, Facebook eller vad fan det nu är som ni normalbögar använder för att kommunicera med varandra, nej ni måste komma HIT av alla ställen. Seriöst ni äcklar mig.
>>
File: fridolin-jpg.jpg (32 KB, 650x366) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fridolin-jpg.jpg
32 KB, 650x366
>>53916859
>bry sig om vad vänstercuckar tycker
>>
>>53917208
Klassiska liberaler är ju samma skit

>låt inte patriarkatet trycka ner dig Sara, du har all rätt att supa och knulla bort din ungdom då du är en individ med individuella rättigheter!
>tinder är ju en succé på marknaden så det måste vara något bra!
>fri invandring, bort med gränserna

Den genomsnittliga killen är inte vänsterhanrej enligt statistik utan röstar typ M och är liberal. Fast det håller väl på att ändras med SD som tar över HELL SEGER
>>
>>53917293
Sverigetråden har varit jävligt nbögig sen starten dock men ja den har blivit värre
>>
File: 1453389375617.jpg (23 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453389375617.jpg
23 KB, 300x300
Är ni verkligen så blinda, så förtrollade, så indoktrinerade att ni inte inser att landet Sverige kommer att, förr snarare än senare, kollapsa & att det kommer att uppstå en situation likt Libanon, Ukraina eller Syrien, där rättssäkerheten är långt borta & där etniska, religiösa & ideologiska konflikter är vardag?

Tror ni verkligen att Sverige alltid har varit & alltid kommer att förbli något konfliktlöst paradis där alla kommer överens, där alla lever i harmoni med varandra? Hur jävla verklighetsfrånvända är ni egentligen?

När ska ni inse? Är det först när ni inte kan åka till ICA & köpa Findus färdigrätter utan istället möts ni av slagsmål & kaos i matbutikerna över en påse mjöl?

Är det först när Let's Dance inte sänds på TV för att SVT måste bryta med alarmerande nyheter om etnisk rensning av svenskar i villaförorten?

Är det först när era egna barn blir rånade, misshandlade, våldtagna & mördade som ni kommer att inse att ni befinner er i ett krig, ett krig som ni själva har varit med och orsakat, ett krig som kanske inte ni men garanterat era barn får utkämpa.

Det är ni som är galna. Inte jag.
Det är er det är synd om. Stackars satar.
>>
>>53917282
Gå till någon av de mer vänsterorienterade nationerna alternativt utbildningarna så ska de nog finnas där. Annars tassar de runt lite överallt i stan och man kan direkt se att de är bögar med deras små tändstickskroppar, veganväskor och skinntighta kläder.
>>
>>53917371
>ÖPPNA ERA ÖGON FÅR
haha aa
>>
>>53917371
haha aa
>>
>>53917150
Hur känner du Juden?
>>
>>53917371
>wake up sheeplez!!
>>
>>53917328
En tjej har den rätten ja, men andra har också rättigheten att säga att hon är en slampa och inte vilja umgås med henne.
>>
>>53917371
>dkn man bara åker till USA eller schweiz eller något och flyttar in i en gatad kommunitet
>>
File: 1453070777429.jpg (178 KB, 750x864) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453070777429.jpg
178 KB, 750x864
>>53917150
>svennar
>>
File: 1449260090373.png (771 KB, 1276x714) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449260090373.png
771 KB, 1276x714
>>53917328
>wääh varför gillar inga tjejer mig måste vara JUDARNAS DEGENERATION FY FAAAN alla tjejer är horor som bara knullar runt dumma samhälle
>>
File: 1448573229872.png (1007 KB, 885x1075) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448573229872.png
1007 KB, 885x1075
>>53917424
de ända rätterna som finns är de som serveras i tallrikar
>>
>>53917328
Det finns klassiska liberaler som är nationalister och värnar gränserna över någon kaosbabbes "rättighet" att vistas här. Sedan kan man ha en politisk åsikt om ekonomi och ha en åsikt som går kanske inte stick i stäv kring socialpolitik men som inte ärr hela åsiktspaketet som hos dina vänner till betahanrejer.

Jag kan dock hålla med om att Sara får göra vadfan hon vill så länge hon inte begår lagbrott, men hon kommer ju skörda frukterna när hon bor i hässelby gård och röker gula blend under fläkten samtidigt som hon försöker sjasa bort Liam hennes son.
>>
>>53917454
Är du denna hanrejen som anon skrev om?
>>53917150
>>
>>53917454
>det är inget fel på degenerationen i vårt samhälle!!
>alla tjejer är inte horor!!!
>>
>>53916962
Du måste inse att precis som dina landsmän har blivit hjärntvättade att bli positivt inställda till förstörelesen av sitt eget folk så har de också blivit hjärntvättade till att besitta någon form av Ryssfobi.
Du måste gör dig av med denna fobi och inse att Ryssland alltid har varit de goda killarna.
>>
>>53917565
Skulle inte förvåna mig ett skit favä. Hanrejer är äckliga oavsett politisk åsikt. Det roliga är att det finns nationalsocialister som vore en katastrof i rikets försvar och är världens största harkrankar till hanrejer när det gäller. Medans du har /leftypol/s som är män bland män som likt gammelsossarna krossar degenerationen med sina marxismleninism och konservativa kampanda.
>>
>>53917565
nej, men jag förstår att du var den hanrejen får något år sedan, och nu har du listat ut allt 100% rödpillrad
>>
File: 1447439208003.jpg (39 KB, 479x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447439208003.jpg
39 KB, 479x720
>>53917668
>Medans du har /leftypol/s som är män bland män som likt gammelsossarna krossar degenerationen med sina marxismleninism och konservativa kampanda.
Är det så du ser dig själv anon?
>>
>>53917640
Alla som shillar för ryssland är per definition landsförrädare och då är jag inte ens en stormbög din jävla rysscuck.
>>
File: sdökningjanuari.png (206 KB, 654x464) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sdökningjanuari.png
206 KB, 654x464
>>
Varför bråkar ni alltid om vad tjejer är, tycker och sånt? Ni har inte ens pratat med en och ändå så vill ni demonisera oss...
>>
File: 1453389654128.jpg (171 KB, 800x533) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453389654128.jpg
171 KB, 800x533
>>53917719
Så du tror alltså att ryska armén ska gå in i Sverige med målet att etniskt rensa Sverige på svenskar? Är det inte lite mer sannolikt att Ryssland vid en konflikt med ett NATO som inkluderar Sverige går in i Sverige och rensar ut NATO-vänliga politiker och tillsätter mer ryssvänliga eller neutrala politiker? Någon permanent ockupation vore mer eller mindre otänkbar då det inte finns några ryska minoriteter här eller seriösa ryska anspråk på svenskt territorium. Verkligheten fungerar nämligen inte som något jävla datorspel där man kan ta över hela världen bara för att man tycker att det är kul.

Man kan ju också fråga sig vad för värde svenska statens territorium och Sveriges gränser har i dagsläget? Dagligen passerar hundratals icke-vita invandrare våra gränser och det befinner sig redan runt 1,5-2 miljoner icke-vita kolonisatörer på svensk mark. Vad fan är då ett jävla ryskt flygplan att lipa över? Det är ju inte så att våra gränser och vår stat används till något vettigt just nu ändå så det är inte något Ryssland kan förstöra.

Sverige är redan "ockuperat" och nationellas uppgift är inte att försvara ockupanterna från andra tänkbara ockupanter utan att på ett eller annat sätt jaga ut ockupanterna och förrädarna som redan är här.
>>
>>53917706
nej jag hatar kommunister och tycker de är asäckliga. Det finns ändå män ibland dem som inte är degenererade jävla cuckar.

Vill du ha tips på nazister som är efterblivna hanrejer kan du ju alltid kolla på rasblandaren mikael skillt som inte kan slåss för ukraina mer än på internet.
>>
File: 1347960450452.jpg (81 KB, 447x453) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1347960450452.jpg
81 KB, 447x453
>>53917343
>man jag kanske får ta och uthärda några år till i livet, om bara för att få ett sista gott skratt av den mängd rumpont vid nästa val
>>
File: 1444859037584.jpg (47 KB, 518x322) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444859037584.jpg
47 KB, 518x322
>>53917751
Hoppas en neger klipper rostbiffen av dig jävla hora.
>>
>>53917424
Nej så är det inte. Det är vidrigt och ska bort, åt helvete med hennes "frihet". Den enda friheten er liberalism ger är friheten till dekadens och förfall. Er moraliska kod är fullkomlig avsaknad av en moralisk kod, en återvändo till stenåldern.

>>53917454
Jag har dock flickvän och ja, jag tycker horor är äckliga och ja jag tycker feminismen har förstört samhället.

>>53917542
Ja såklart det finns men de är i minoritet. Kolla bara på hur MUF, LUF och klassiska liberala partiet eller vad fan de heter beter sig. För att inte tala om alla ankor man träffar som är de mest patetiska "män" jag sett.

Frihet är bra men det krävs sociala normer som håller oss från förfall.
>>
>>53917751
Jag brukar hålla mig utanför /r9k/-diskussionerna då jag både pratar med kvinnor och får ligga.

t. Erik Stormkuk med 20 cm styv
>>
>>53917690
>denna projicering
Tillbaka till reddit för dig
>>
>>53917767
Mikael "fingerklipparen" Skillt är ju numera antinazist och har blivit judeälskare.
>>
File: 1446698403993.png (615 KB, 632x1756) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446698403993.png
615 KB, 632x1756
>den här """"disskussionen""""
orkar ni inte läsa något annat än nyhetssidor och /pol/ eller vad är problemet
>>
File: latest.jpg (84 KB, 620x389) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
latest.jpg
84 KB, 620x389
>>53917751
Gå och rösta Fi eller MP och bli våldtagen av en eritrian tack hora
>>
>Gå till en engelsk hemsida
>Hmm vad ska jag göra på denna?
>JAG VET! Jag letar upp andra svenskar

Jävla idioter. Ni är avskum. Ni skämmer ut oss inför hela jävla 4chan med att ha den här tråden uppe 24/7. Snälla stick till Flashback eller något annat svenskt skit.
>>
File: 1452629783942.webm (3 MB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452629783942.webm
3 MB, 640x360
>>53917751
>>53917813
Försvinn
>>
>>53917751
Sverigetråden är egentligen en front för en klubb hederskulturfantaster.
>>
>>53917920
Håll käften nbög, stick du själv till flashback eller reddit eller nåt, eller instagram ditt fucking aidsbarn.
>>
>>53917797
sålänge det finns vänstercuckar att prassla och fuktiga jagjag kommer det alltid finnas mening i livet
>>
>>53917751
tråden är tyvärr full med "sour grapes"-mongon från r9k nuförtiden
>>
>>53917719
Alla som shillar för USA är per definition landsförrädare och då är jag inte ens en stormbög din jävla NATOcuck.
>>
File: 1452439611491.png (62 KB, 379x439) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452439611491.png
62 KB, 379x439
>det är ett klibb och chill avsnitt
>>
>>53917802
>>53917813
>>53917914
>>53917942
>>53917945
>>53917975

Men ärligt talat. Ni sitter här diskuterar om hur svenska kvinnor är, att de är slynor, förrädare, etc. Sen gnäller ni på kvinnors intresse för olika och har mage att böla om ni inte får den sorts kvinna. Varför?
>>
File: efg.gif (9 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
efg.gif
9 KB, 400x400
haha minns ni denna? :PPppPpPPppP
>>
>>53917751
>>53917813
>>53917975
>>>r/cuckold
>>
>>53917982
>dkn USA inkräktar vårt luftrum oftare än Ryssarna men inget skrivs om det

Bara att ge upp, vi är redan deras knähundar.
>>
>>53918094
>man är en cuck om man får ligga och kan prata med tjejer
????
>>
File: slags.jpg (192 KB, 707x748) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
slags.jpg
192 KB, 707x748
>>53918079
Hehe mm här har du ett (Du) hora
>>
File: 1453395305683.jpg (110 KB, 520x588) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453395305683.jpg
110 KB, 520x588
>>53918079
Ta ditt värdelösa jävla skitliv din äckliga skräpvarelse.
>>
What does the average swede think about immigration to sweden?
>>
>>53917975
>"lösa slynor är vidriga och inte lämpade som fv material"
>Sura vindruvor, SURA VINDRUVOR!1!!1

Vad du än säger.
>>
File: giraffe.webm (3 MB, 700x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
giraffe.webm
3 MB, 700x500
>>53918079
>alla i tråden är samma person
Frän mém pysen
>>
File: Naseem.png (561 KB, 654x669) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Naseem.png
561 KB, 654x669
>>53918155
>>53918154
Vilka jävla tomtar asså
>>
>>53918157
They like it, they see it as future investment.
>>
File: 1453390465753.jpg (109 KB, 460x272) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453390465753.jpg
109 KB, 460x272
>>53918157
90% of the people in this thread are members of The Nordic Resistance Movement and are preparing for the final battle.

This thread represents the average population of Sweden.
>>
>>53918079
Tråden är ju inte en person.

Sedan kan man vara äcklad av horor och ändå inte få ligga. Jag kan få ligga, har gjort det flera gånger en svenska tjejer intresserar mig inte längre. Önskar vi kunde fixa dem men ingen aning hur.
>>
>>53918079
Du är en man som betar hårt med tanke på att du gav mig ett you då jag klart och tydligt sade åt dig att jag håller mig utanför /r9k/-cirkelrunket. Plockepinna dig själv ditt dumma jävla luder.
>>
File: just4.jpg (78 KB, 640x334) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
just4.jpg
78 KB, 640x334
>>53918157
We're a nation ruled by women, what the fuck do you think?
>>
File: 1444649443573.jpg (22 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444649443573.jpg
22 KB, 400x400
>>53918230
>90% of the people in this thread are members of The Nordic Resistance Movement
>>
File: 1453390487426.jpg (62 KB, 750x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453390487426.jpg
62 KB, 750x750
Kvinnor är hjärndöda flockvarelser som inte klarar av att tänka självständigt.
>>
>>53918161
>påpekar att de flesta kvinnor inte alls ligger runt så mycket
>NÄÄÄ ALLA KVINNOR ÄR JÄVLA ÄCKLIGA HOROR FY FAN DE ÄR ALLA DEGENERERADE
>inte sura druver
>>
>>53917982
Att hålla sig borta från USA och Ryssland samtidigt är bara sunt din jävla rysscuck.
>>
>>53918079
Ärligt talat så deltar jag inte i de "diskussionerna", jag ville bara dra ett skämt :^)
>>
>>53918189
>>53918234
Men jag har inte sagt det, jag försöker nå ut till de som bölar om kvinnor. De vill ha och ha, men när en tjej vill ha så är hon allt fel i världen.
>>53918255
Öh okej?
>>
>>53918157
We still have that bloodlust, don't don't wanna get zog rushed for break international law by invading other countries, so we make them come to us under the pretense of wealth and stability, when in reality all they'll get is racewar.
>>
>>53918316
>>påpekar att de flesta kvinnor inte alls ligger runt så mycket
Källa?
>>
>>53918322
Haha ok Jonte.
Gå och läs expressen och aftonbladet nu.
>>
>>53918368
testa att prata med kvinnor någon gång
>>
>påminnelse om att ryska rubeln ännu en gång gick ner med 20% under december

Nästan gratis att importera din ryska postorderfv.
>>
File: 1446030422775.jpg (67 KB, 400x684) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446030422775.jpg
67 KB, 400x684
>ALLA BRUDAR ÄR HOROR
>DKN INGEN FV
>>
>>53918401
Det är nog du som behöver göra det
Jag är nbög och kan bekräfta att de flesta tjejer är extremt lösaktiga av sig
>>
>>53917806
MUF, LUF och klassiskt liberala partiet är ultracuckar. Så långt håller vi med varandra. Ankor och ancaps är steget värre i cuckeriet då de rökt för mycket jazztobak så de inte lever i verkligheten med sina politiska idéer längre.

>Frihet är bra men det krävs sociala normer som håller oss från förfall.

De enda klassiska liberalerna som är värda sitt jävla salt har fattat just det jag gröntextat ovan. Ett frimarknadskina eller frimarknadsUSA är betydligt äckligare än vad ett frimarknadsschweiz eller frimarknadstyskland eller för delen holland skulle se ut.

Fria marknader fungerar allra bäst i vita germanska samhällen. De fungerar som sämst i kulturer där man inte värderar människoliv eller rätten till privatliv i kulturen per automatik.
>>
File: 1425534616536.gif (848 KB, 665x662) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425534616536.gif
848 KB, 665x662
>>53918413
MEN DET ÄR JUDARNAS FEL
DE HAR GJORT KVINNOR TILL HOROR MED SIN NEGERMUSIK
DU FATTAR INTE NBÖG RÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ
>>
File: 31.png (567 KB, 1947x838) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
31.png
567 KB, 1947x838
>>53918234
Bara att knulla dem och aldrig gå in i ett förhållande med dem så är problemet fixat på 1-2 generationer. När rostbiffen blir gammal så kommer hormonerna skerika efter riktig man och barn, så får dagens unga se alla desperata kvinnor som ränner runt så borde de lära sig
>>53918316
>kvinnor knullar inte runt
Bra mêm
>>
File: 1445927325833.jpg (339 KB, 1462x1462) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445927325833.jpg
339 KB, 1462x1462
>>53918401
>han tror att kvinnor berättar sanningen om hur många män de har knullat
>>
File: 1453390865916.jpg (272 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453390865916.jpg
272 KB, 900x900
>>53918413
haha aa fin halmgubbe du har där mdongo :PPpPpPPppP
>>
>>53918157
We have 30 active NMR (nordic resistance movement) members and 15 supportive members in this thread so any responses you get here will not tell you what normal Swedes think about the situation.
>>
>>53918434
Nu ljuger du, finns jätte många utav oss som hatar sånt och brukar smutskasta varandra samt se ner på det. Så vet inte varför du ljuger.

t.tjej
>>
>>53918413
>le samma person jagjag xD
OK Axel
>>
File: 1451233750333.png (366 KB, 500x594) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451233750333.png
366 KB, 500x594
>>53918465
Problemet är alla betaäckel som nöjer sig med sönderknullade gamla rostbiffar. Betan är vår största fiende, inte Stacy och Chad. Det är betan som ser till att det degenererade systemet fungerar.
>>
>>53918465
>brevar bög grejer
försvinn bög
>>
>>53918478
just ja, allt som inte bekräftar din världsbild är lögner
glömde den detaljen, fan
>>
>>53918494
Ärligt talat tror jag inte på att det finns tjejer på kanalen på riktigt, bara ytterst få. Är du verkligen en av dem eller gycklar du?
>>
File: checken.jpg (16 KB, 300x472) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
checken.jpg
16 KB, 300x472
>>53918488
>>
>>53918494
Jag känner till din typ gumman
Du ser ner på och snackar skit om dina vänner som ligger runt men du är precis likadan när du har fått i dig lite alkohol och man lägger in en stöt
>>
File: 1367183504112.png (11 KB, 238x431) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1367183504112.png
11 KB, 238x431
>>53918494
>jätte______många
>antyder att svenska sliddjur inte åker på sexsemester för att bli svartade utan risken att bli slynförklarade
LOL, stick hora
>>
File: 1453312420509.jpg (9 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453312420509.jpg
9 KB, 250x250
>>53918486
Sluta fjanta dig nu knulpojke
>>
>>53918494
De som hatar sånt är oftast muslimer eller enhörningar. I vilket fall bör du nog korsorda dig själv.
>>
>>53918488
>>53918566
WIR GRÜßEN DEN FÜHRER,

SIEG HEIL!
SIEG HEIL!
SIEG HEIL!
>>
File: smugasfuck.jpg (16 KB, 480x378) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
smugasfuck.jpg
16 KB, 480x378
>/r9k/
>>
>>53918599
mm hell seger vi ska va stora starka vikingamän inte knulpojkar xD kampsport åhhhh så manligt o tufft
>>
File: feel.png (23 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
feel.png
23 KB, 400x400
>du kommer aldrig vara en spermahink åt en frustrerad /r9ksvt/are
>>
>>53918599
mdongo ta livet av dig din svarta jävla beta.
>>
File: 1446650535923.jpg (67 KB, 540x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446650535923.jpg
67 KB, 540x960
>>53918641
Ja eller så kan du sitta och grina över hur alla brudar är horor och en timma senare skriva dkn ingen fv

rannsaka dig själv
>>
File: 1447460486235.jpg (7 KB, 236x236) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447460486235.jpg
7 KB, 236x236
>dkn pappsen skickar filmer på hunde när han stapplar runt i snön
>>
>>53918618
>>
>>53918560
Vet inte hur många som finns, men jag är här då och då och läser vad ni skriver.
>>53918585
>>53918596
>>53918615
Hur klarar ni er? Eran världsbild är så skev...
>>
File: BUcp3COCYAAyYBW.jpg (30 KB, 500x290) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BUcp3COCYAAyYBW.jpg
30 KB, 500x290
>>53918618
HELL SEGER HELL SEGER HELL SEGER KAMERADE!!111
>>
>>53918553
Herrejävlar vilken naiv bitterfitta du är, tror du verkligen på att majoriteten av svenska tjejer inte tar olika kukar varje vecka bara för att de säger så?
>>
File: 1453396237700.jpg (2 MB, 3872x2592) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453396237700.jpg
2 MB, 3872x2592
>>53918618
HELL SEGER!
>>
>>53918703
Varför ljuger du? Kvinnor i alla åldrar åker på minst 1 solsemester om året för att ligga runt så mycket som möjligt samt att ni nu med appar som tinder ligger med främlingar så ofta som ni har möjlighet till utan att bli upptäckta.
>>
>>53918703
Är du muslim? Hur många män har du legat med? Har du en tight fitta eller är du en rostbiff?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=z51_NwtAGdw

:D <3 ^^ XD
>>
>>53918703
Hur är min världsbild skev?
Jag berättar vad jag har upplevt i verkligheten
>>
>>53918784
Nej, varför undrar du? Du låter som ett äckel.
>>
>>53918703
>Hur klarar ni er? Eran världsbild är så skev...
det finns ingen poäng att argumentera med de man1
det är samma personer som idoliserar anton lundin pettersson och elliot rodger och sen gråter över hur taskiga alla normalbögar och över hur de inte har några vänner

de är patetiska mansbarn som förtjänar mesta av skiten de får i livet
>>
>>53917343
>man MP går ner ytterligare och åker ut ur riksdagen
>>
File: slags2.jpg (49 KB, 536x811) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
slags2.jpg
49 KB, 536x811
>>53918355
>man vill ha ett fint naturligt förhållande
>tycka det är konstigt att man klagar på att alla tjejer är horor
Degenererad rostbiff luktar det som, lämna inte för många snigelspår ute bland folk tack
>>53918494
Det är bara för ni är för fula för Chad Åsklem som ni suktar efter
>>
File: just-kill-me-now.png (354 KB, 553x416) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
just-kill-me-now.png
354 KB, 553x416
>>53918776
>dkn man måste skaffa tinder ifall man blir ihop med någon brud för att se ifall hon har konto där
>>
File: 1451951506309.gif (1 MB, 176x244) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451951506309.gif
1 MB, 176x244
>de mdongo låtsas vara en tjej i tråden igen
>>
>>53918849
snälla ligg med mig: brevet
>>
>>53918770
Vad gjorde din mamma för att få dig att hata kvinnor så mycket?
>>
>>53918823
Jag undrar därför att ifall du är utomeuropé eller muslim så kan du ta livet av dig.
>>
>>53918823
>4chan
>>
File: fikki_fikki.jpg (120 KB, 580x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fikki_fikki.jpg
120 KB, 580x750
>>53918849
>snubblare
>>
>dkn knäpper andra ölen
Vem /ensam dricker/ här?
>>
>>53918899
Bokstavligen alla brudar har tinder. De i ditt grannskap som inte syns på tinder har bara deaktiverat det tillfälligt för att de ligger med någon.
>>
File: 2.webm (1 MB, 800x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2.webm
1 MB, 800x450
>>53918906
>mdongo boogeyman
Nej men fan vilka /r9k/ bögar vi har här asså
>>
File: image.png (22 KB, 377x314) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
22 KB, 377x314
>>
>>53918939
Bra argument vitknekt
>>
Vi måste avla nästa svenska generation

Inga andra alternativ finns
>>
>>53918997
neee alla kvinnor är horor
skaffa inte vita barn
>>
>>53918995
Svara på frågan, oskuld.
>>
File: aMakWSl.gif (3 MB, 290x189) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
aMakWSl.gif
3 MB, 290x189
>>53918869
>Det är bara för ni är för fula för Chad Åsklem som ni suktar efter
>tmn horor klagar på jodel om hur de blir åsidosatta av chad åsklem
>>
>>53918355
Ja män och kvinnor är inte samma sak. Bokstavligen varje kvinna kan ligga hur mycket hon vill men ytterst få killar kan det. Killar har betydligt högre sexlust och är inte lika kräsna. Herregud...

>>53918456
Då håller vi med varandra i stort även fast jag kanske vill ha lite inskränkningar av fria marknaden. Syftade inte på er.som är vettiga.

>>53918465
Nej de kommer inte förstå, kvinnor fungerar inte så.
>>
>>53918965
radera detta
>>
>>53918997
Ensammödraskap är ju fixat så det ksn de göra utan oss
>>
>>53918918
>hurr durr vitknekt

Ifall jag försvarar män när feminister säger att alla män är onda våldtäktsmän, betyder det också då att jag endast vill att män ska ligga med mig?
>>
http://www.dailystormer.com/these-are-your-women-white-man-yesallwomen/
>Here is a video proving that your worst enemy is not Jews, White Man, but your own females.

>[nuvarande året]
>vara vitknekt
>>
>denna invandring vi har idag fungerar inte
>"OMG DU HATAR INVANDRARE DIN RASIST"

>kvinnor söker endast alfahanar och inser inte själv att de kan få bokstavligen allt från valfri beta
>"OMG VARFÖR HATAR DU KVINNOR DIN SEXIST"
>>
>>53919030
>vara oskuld när horor finns
Varför köpa kossan när man kan få billig mjölk?
>>
File: 1386785422818.jpg (36 KB, 556x565) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1386785422818.jpg
36 KB, 556x565
r9k snälla dra
>>
>>53919047
Du vet väl att det är olagligt för ensamstående kvinnor att insiminera sig?

Sen är det nästan aldrig svenska barn de här ensamstående mödrarna har
>>
File: 1453322511254.jpg (19 KB, 306x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453322511254.jpg
19 KB, 306x306
https://youtu.be/pzx1mBcoUrY
haha vrf gillar du inte detta? e du oskuld elle? xD
>>
File: 1452169211495.jpg (68 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452169211495.jpg
68 KB, 400x400
>>53919052
>det är stormbögarna som skriker alla kvinnor är horor
>>
File: IzfTbAJ.gif (499 KB, 200x150) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IzfTbAJ.gif
499 KB, 200x150
>>53918965
>>
>>53919099
men du
läser du inte nyheterna?
>>
>>53919114
vem är förvånad egentligen favä
>>
>>53919099
Nej det blev lagligt i år, häng med i svängarna farfar
>>
>>53919135
Nej, vad syftar du på?
>>
>kommer inte i tråden nu
>massa brev om invandring och tjejer
är den värd att läsa igenom?
>>
File: 1452906385071.jpg (11 KB, 258x195) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452906385071.jpg
11 KB, 258x195
>>53919108
>https://youtu.be/pzx1mBcoUrY
>mdongo och vitknektarna försvarar detta
>>
>>53919052
>stormbögarna hatar den vita rasen och vill få vita män att inte bilda stabila familjer med vita kvinnor
>gnäller när vita kvinnor skaffar barn med svarta män
klassisk stormbögslogik
>>
>>53919166
>läsa igenom tråden

Gör folk detta? Varför inte bara hoppa in där folk är? Är det autism?
>>
>>53919085
För att det är rätt patetiskt att betala för sex favä.
>>
File: image.png (679 KB, 707x683) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
679 KB, 707x683
>>53919158
Jaha

Stackars barn
>>
File: 77871_Zinogre_.jpg (58 KB, 400x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
77871_Zinogre_.jpg
58 KB, 400x240
>3 timmar senare
whew, då var alla 3ds-spel gratis
>>
>>53919043
>Då håller vi med varandra i stort även fast jag kanske vill ha lite inskränkningar av fria marknaden.
>Jag kanske vill ha lite inskränkningar av fria marknaden.

Klassiska liberaler som inte inser att du inte kan låta vilken jävla neger som helst på din mark, leka med sprängämnen och skjuta en ak vilt omkring sig eller upprätta en giftfabrik vid din vattentäkt är en såpass fullständig idiot att du har min seal of approval att bara heema hanrejen. Det är verkligen det ultimata skittestet på en klassisk liberal "Vilka begränsningar på marknaden tycker du är vettiga?" och säger han då inga, eller nästintill inga, är han en komplett idiot som du kan strunta i helt.
>>
Snubblare är inte mänskliga varelser. Snubblare är vidriga, äckliga, värdelösa parasiter och en plåga i våra storslagna trådar som vi, anons, har byggt. Snubblare är kackerlackor och måste bli utrotade som kackerlackor. Den enda bra snubblaren är en död snubblare. Det finns ingen tvekan inom mig att anons snart inte har ett val utan att resa sig och avlägsna snubbelplågan en gång för alltid. När väckelsen av anon börjar kommer snubblarna att erfara den fulla kraften av anons vrede för alla år av parasitism, spam och generella snubbleri de har utsatt oss för. De djuriska snubblarna - genom sina biologiska drifter - kommer utan tvivel att starta trådkriget själva genom fortsätta att engagera sig i snubblande och spam som vilda australiensare. Men till slut kommer de att gå för långt mot anons. Det finns bara så mycket som dessa motbjudande snubblarsvin utsätter oss för som vi kan tolerera utan att ge igen. Förr eller senare - och jag hoppar på förr - kommer VI att slå tillbaks mot snubblarna med den fulla kraften av vår ädla anonymitet, lett av våra Svenska förfäder i den rättfärdiga vreden mot denna barbadiska hord som nu plågar våra trådar tack vare den subversiva verksamheten femanons. Den härliga dagen som kommer, kommer vi äntligen få se anons rätteliga dominans av tråden. Den dagen kommer snart, anon, är du redo?
>>
File: 1430038809216.gif (401 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430038809216.gif
401 KB, 400x400
>>53919030
>>53919051
>>53919091
>>53919114
>>53919136
>>53919190
>>
File: 1433781523563.jpg (198 KB, 3000x1688) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433781523563.jpg
198 KB, 3000x1688
>>53918974
>>
Your country is fucking shit, i've been here for over 24 hours and i havent seen one single shootout yet.
>>
Är den en rättighet att få skaffa barn?

Aa men bara för kvinnor haha bli ägda vita män xD
>>
>>53919202
Det är ännu mer patetiskt att försvara kvinnor på internet
>>
Hela den här debatten om Livs stridsåtgärder mot små bagerier får mig att undra över en sak. En viktig sak i vårt samhälle är avtalsfrihet, att ingen ska kunna tvinga någon att ingå ett avtal, och den gäller med väldigt få inskränkningar, men fackförbunden har av någon anledning rätt att tvinga till sig avtal från arbetsgivare genom blockader, ekonomisk förstörelse, och andra metoder som snabbt kan tvinga företag in i konkurs.

Om Livs agerande hade varit mot en privatperson så hade det varit olagligt, så varför ska det vara lagligt när fackförbunden gör det mot arbetsgivare? Vänsterpartiet pratar om rätten till kollektivavtal, men det finns ingen sådan rätt i Sverige. Dock finns det en negativ föreningsrätt, det vill säga rätt att hålla sig utanför fackförbunden. Denna rätt inskränks ju faktiskt med Livs krav på kollektivavtal, för det är inte bara kollektivavtal de kräver, utan de kräver också att kollektivavtalet ska gälla alla anställda på företaget oavsett om de är med i Livs eller inte.

Så varför får fackförbunden rätt att driva företag i konkurs om de inte gör som de vill när ett sådant agerande skulle vara olagligt på alla andra områden?
>>
File: image.jpg (96 KB, 360x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
96 KB, 360x270
>>53919190
Klassisk lögn

>man du tror att /r9k/:arna faktiskt är stormare
>>
>Vara Johan
>Kolla Sverigetråden
>Fullt med bögar och imbeciller
>Gör något produktivt istället
>>
Tycker ni om Ivar Arpi?
>>
>>53919201
jag brukar skumläsa tråden, främst gröntexter och brev med många (du)s. men nu var det alldeles för mycket text och verkade inte ens intressant favä
>>
>>53919220
HELL SEGER
>>
>>53919202
Det är ingen skillnad på att köpa en hora och ragga hem ett krogluder, förutom att horan är nog renare
>>
File: 1453388386330.png (246 KB, 550x535) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453388386330.png
246 KB, 550x535
>man folk bråkar om att tjejer är slynor och sedan brevar "dkn ingen fv"
Varför?
>>
>>53919253
Det är mer produktivt att begå självmord än att breva här.
>>
>>53919249
så dailystormer är bara några tjommar som inte är stormare?
>le ingen sann stormsnorre fejs
>>
>>53919238
Right, because a lack of gun violence is the metric which you determine a shitty country
>>
>>53919299
>dkn ingen bra fv

Hade väl passat bättre. Alla här kan få en fv ändå om de beger sig utomlands. Som svensk har du bra status.
>>
>>53919221
>dkn ingen fv som kissar på mitt huvud
>>
>>53919256
Träffsäker och saklig skribent vars åsikter skapligt ofta verkar tangera mina, och även när de inte gör det känns hans texter läsvärda och genomtänkta. Fränt efternamn.
>>
File: communists.jpg (115 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
communists.jpg
115 KB, 800x600
>>53919248
Därför att alla fackförbund är äckliga kommunistsvin i skjuteborg. Du skulle bli nazist på nolltid ifall du fick höra ens hälften som de dumma jävla äcklena håller på med.
>>
>>53919341
Rannsaka dig själv mdongo
>>
>>53919299
se >>53919108
det är helt logiskt
>>
File: 1476148345087.gif (339 KB, 213x199) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1476148345087.gif
339 KB, 213x199
>>53917226
>mfw
>>
>>53919256
Ja, han är baserad som fan
>>
>>53919256
När kommer han ut som sverigedemokrat? Den rasistiska äckliga småborgerliga skitstöveln till cis-vita skitsexist.
>>
File: aesthetic.jpg (284 KB, 654x875) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
aesthetic.jpg
284 KB, 654x875
>man några rövburgare på 4kanal som inte kan prata med en kvinna utan att svettas och pissa på sig kallar en beta
>>
>>53919418
>man någon faktiskt föll för /fit/

Ska du inte käka lite valsperma för din bulk?
>>
>>53919246
Det är mannens uppgift att försvara kvinnor och barn.

Jag kan inte uttala mig om din mamma eller din syster. Såvitt jag vet så kan de mycket väl vara de horor du påstår att de är, men jag känner gott om kvinnor som inte är som du beskriver. Kvinnor som är intelligenta, lojala och inte styrs av sina lustar. Jag beklagar att din mamma är en hora och att du växte upp till att bli en hanrej.
>>
>>53919418
Kom hit så ska jag banka dig din äckliga fjolla
>>
Över 200 brev på 10 min. Är det bättre än vanligt här?
>>
>>53919418
Du har en ganska jobbig personlighet i skrift dock. Bara baserat på det tror jag inte du är beta. Men du är nog jobbig som fan att vara kring.

t. Brukar sällan svara eller bry mig om dina brev
>>
>>53919418
se >>53919108
>>
>>53919370
Det uppdagas ju ganska rejält vad Kommunal håller på med. Ändrar ju dock inte att fackförbunden har en speciell ställning i Sverige med rättigheter som inte är acceptabelt för någon annan än fackförbund. Det gick till och med så långt i Britannia fallet att EU var tvungen att sätta ner foten och klargöra att det fackförbunden i Sverige håller på med inte är okej.
>>
File: 142365923113.png (186 KB, 956x721) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
142365923113.png
186 KB, 956x721
>>53919418
>klagar på att alla tjejer är horor som bara vill ligga med alfa chads
>kallar folk som får ligga för betor
>>
File: 1453391247038.jpg (10 KB, 222x227) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453391247038.jpg
10 KB, 222x227
>>53919472
När mansbarnen får tala, då spammas det mycket.
>>
>>53919472
>Över 200 brev på 10 min
runt 200 brev på 1h lilla du. är väl där någonstans vi brukar maxa på eftermiddagarna
>>
File: 1442749523510.png (680 KB, 680x647) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442749523510.png
680 KB, 680x647
>>53919461
Värt att notera är att man med "mannen" avser kvinnans manliga partner, inte främlingar på internet.
>>
>>53919472
Tråden är inte skit längre
>>
>>53919542
Oj såg fel. Ja dåså är väl detta normal takt.
>>53919528
Märkligt att mansbarnen brevar så här efter att jobb/skola tar slut. Trodde det var NEETs som var kvinnohatare.
>>
File: 6jdGV.jpg (70 KB, 604x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
6jdGV.jpg
70 KB, 604x400
>>53919461
>>Det är mannens uppgift att försvara kvinnor och barn
>påstå att mäns lott i livet är att vara en slav för sliddjur
>har mage att kalla någon annan hanrej
Herre Jesus, begå självmord när som helst ditt jävla mongo
>>
>>53919589
tråden är mer skit än vanligt just nu
>>
>>53919518
proffstips, fackförbunden i Sverige förlorar varenda jävla gång de får upp skit i EU-rätten för att de har lagen på sin sida i Sverige på ett sätt som inte är förenat med en rättsstat.

Det som visas i media är bara toppen på ett isberg.
>>
File: 1453391592814.jpg (74 KB, 563x542) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453391592814.jpg
74 KB, 563x542
>>53919599
NEETs är mansbarn din dummer.
>>
Hur får man en svettig 180cm+ björnlägefv?
>>
>>53919599
många av kvinnohatarna är nog unistudenter som är arga för att de trott att de ska få ligga asmycket på universitetet men sen vill ingen ha dem för de har grov autism
>>
>>53919294
Att ragga hem ett krogluder är som att under jakt nedlägga ett byte. Att köpa en hora är som att betala för att få döda ett djur i en bur.
>>
>>53919613
Du är ny. När tråden bara springer fram och folk argumenterar som fan och är arga är den som allra bäst. bara sitt ned i båten och titta på bilkraschen som är runt hörnet.
>>
File: fb2b0d978c.png (53 KB, 1026x278) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fb2b0d978c.png
53 KB, 1026x278
>Svenska nyheter
>>
>>53919461
>män har bara skyldigheter och kvinnor har bara rättigheter-jagjaget
Dö jävla vitknekt
>>
>>53919680
ny för jag tycker tråden är skit just nu? men visst, vi säger så.
>>
>>53919653
>dkn hade nog betalat för att döda ett djur i en bur
>>
>>53919686
>jag var ungliberal för bögsexets skull
>>
>>53919653
Du måste fortfarande fixa pengarna så det kan ju också ses som en jakt
>>
>>53919714
Jag ville bara förolämpa dig för att du gnäller.
>>
File: 1448280815919.jpg (6 KB, 250x241) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448280815919.jpg
6 KB, 250x241
>>53919755
>så det kan ju också ses som en jakt
>>
>>53919759
ja gick väl inte så bra. Bättre lycka nästa gång
>>
>dkn Sabaton gjort en låt där de hedrar en SS-soldat

Är de rasister? Var all PK-musik bara ett spel för galleriet?
>>
File: 4L_6AT4gaHh.gif (788 KB, 340x266) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4L_6AT4gaHh.gif
788 KB, 340x266
>de vitknektarna mot /r9k/ upplagan
>>
>>53919636
Att säga att de förlorar varenda gång i EU-domstolen är väl att ta i lite, men det är definitivt märkbart att de har problem med både EU-rätten och EKMR.

Det som känns så extremt här är varför politikerna fortsätter låta dem ha den här makten. Särskilt när det går emot de internationella åtaganden som Sverige har gjort till lag. Det börjar bli på tiden att ta bort fackförbundens rätt till stridsåtgärder i alla tillfällen där fredsplikt inte råder och istället endast ge dem stridsrätt när arbetsgivarna bryter mot de kollektivavtal som de tecknat.
>>
File: 1453315850077.gif (4 MB, 320x176) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453315850077.gif
4 MB, 320x176
>HÖRNI GRABBAR DONKEN INGEN FV
>JÄVLA HOROR ALLIHOPP TILL OCH MED MAMMA
>>
File: 400x400_LOL_Smiley.gif (675 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
400x400_LOL_Smiley.gif
675 KB, 400x400
>>53919722
>>
>>53919562
>>53919606
>>53919708

Att bittra stjärtgossar som ni inte skulle försvara era mödrar, sina systrar, andra kvinnliga släktingar och eventuella kvinnliga vänner, eller för den delen främmande kvinnor i nöd visste vi nog redan, men så är ni inte män heller.
>>
>>53919715
Vad fan är det för hederlös """""""jakt""""""?

Den enda ärorika jakten är att slåss mot ett flertal vilda grizzlybjörnar på toppen av ett berg med dina bara händer
>>
>dkn inte bannad längre
>dkn inga (Du)s på tre dagar
>>
Om man bortser från blattar, cuckholmare och gamlingar på norrländska landsbygden, röstar då över 50% av männen på SD?
>>
>>
>>53919902
nej, göteborg kvarstår
>>
>>53919878
Vad får jag ut av att försvara dem, vi lever i ett jämställt samhälle så jag behandlar dem som män, precis vad de vill jävla vitknekt
>>
>>53919879
>dkn hade betalat för att döda de mest irriterand anons i en bur
>>
>>53919812
Länka
>>
>>53919902
Om du bortser från akademiker, överklassen och bögar också har du nog rätt.
>>
File: smug.png (136 KB, 355x297) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
smug.png
136 KB, 355x297
>hanrej/cuckold!!!!
>vitknekt!!!
>kolla på denna infografen
>>
>>53919878
>t. smalfet liberalcuck som aldrig har knullat en tjej eller gjort någonting manligt i hela sitt patetiska liv
>>
>>53919973
ska vi ta en öl i helgen?
>>
>>53919883
Vad blev du bannad för?
>>
File: 1453228637195.gif (452 KB, 200x153) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453228637195.gif
452 KB, 200x153
>>53919973
Tror inte /r9k/ bögarna fattar hur roliga dom är
>>
>>53919966
https://www.youtube.com/watch?v=DCUuOm7yzs4

https://en.wikipedia.org/wiki/Lauri_Törni
>>
>>53919948
Är jag en av dem?

Dessutom är det inte olagligt att vara irriterande
>>
>>53919946
>Vad får jag ut av att försvara dem
En god gärning är sin egen belöning.
>>
>>53919849
>om jag fortsätter upprepa det så kanske det blir sant
Ta ditt liv din korkade neger
>>
>>53919883
>t. bögporrsanon
>>
>>53919973
>>53920010
se >>53919108
>>
>>53919967
Nä SD är ju rätt stora hos akademiker och överklassen nu. Bögar har du väl en poäng i men de är så få så vem bryr sig.

De har 38% totalt. 20% är blattar men vissa blattar röstar ju SD. En annan 20% är Cuckholm men finns ju några sverigedemokrater där också.
>>
>>53920008
För en oanständig webm
>>
>>53920020
>altruisthanrejen
>>
File: mamconfusedface.jpg (41 KB, 611x545) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mamconfusedface.jpg
41 KB, 611x545
>>53920020
Inget alltså
>>
File: ONNIT.webm (891 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ONNIT.webm
891 KB, 480x360
>>53920048
Kom och ta mig stora pojken
>>
>>53919837
Ja det var att ta i. Dock hamnar det bara i nyhetena när de förlorar favä.

Sossarna är det mest korrupta maktpartiet av dem alla. De skiter totalt i principer utan bryr sig bara om att skyffla pengar på grupper de inte gillar eller kan få röster från till grupper de kan skänka gratis skit. LO-arbetaren brukade vara en sådan grupp men som blev svikna av feministfittorna och blattarna i partiet.

Frågar du mig borde vi ge dem fullständig stridsrätt alltid. Sedan kan vi lockouta alla äckliga kommunister tills de får gå på soc för att deras stridskassa blev uppfestad av partikamraterna i LO-borgen som vanligt.
>>
File: 1443753317390.jpg (150 KB, 1252x1252) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443753317390.jpg
150 KB, 1252x1252
>>53920020
En god gärning vs risk mot permanent kroppslig skada/död
Nä jag ringer bara polisen och låter kvinnan bli påpucklad, ho förtjäna nog det
>>
>>53920006
Jag hade tagit en öl med sidf för att glasa han i hövvet med sådana däringa krogglas som inte går sönder.
>>
File: smug2.jpg (12 KB, 200x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
smug2.jpg
12 KB, 200x320
>"varför ska jag försvara någon?? jämställt samhälle så alla får klara sig själva"


>"vafan vrf tycker ingen om mig donken ingen fv"
>>
>>53920006
ok var

>>53920054
tycker lite synd om dig eftersom att du har bett om (You) i typ 5 brev nu så här får du ett
>>
>>53920020
Jag skulle bara försvara en vit kvinna. En blattekvinna skulle jag bara låta dö när blattarna våldtar sönder henne.

t. Röstar på SD och är inte ens nazist
>>
File: 1443289392887.jpg (492 KB, 1600x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443289392887.jpg
492 KB, 1600x1200
>dkn skulle kunna heema alla i tråden atm
>>
>>53920018
Hur ska jag veta ifall du är en utav dem?
>>
File: 1440853444695.png (51 KB, 370x370) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440853444695.png
51 KB, 370x370
>>53920020
Åh anon, vilken hjälte du är
>>
File: 1425194351821.png (25 KB, 396x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425194351821.png
25 KB, 396x400
>man kvinnor tror att jag håller upp dörren till dem och skyndar sig
>man jag stänger dörren i ansiktet på dem
>>
>>53920183
tack sidf jag visste att jag kunde räkna med dig
>>
Hur uttalar man mdongo egentligen? har alltid uttalat det som "mödonggo"
>>
>>53920183
>ok var
i din mors källare
>>
File: Aldo tip.webm (173 KB, 330x440) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Aldo tip.webm
173 KB, 330x440
>>53920214
>antyder
>>
>>53920214
Mdongo din cuckade negerbabian, gå ut och filma nästa gång du heemar någon. Något säger mig att du skulle aldrig kunna heema någon ens i tråden.
>>
>>53920002
>t. smalfet liberalcuck som aldrig har knullat en tjej eller gjort någonting manligt i hela sitt patetiska liv
Bra försök, men nu råkar det vara så att jag är en ganska vältränad sergeant och SD-väljare som definitivt inte är oskuld.
>>
File: 1450115889716.jpg (61 KB, 442x390) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450115889716.jpg
61 KB, 442x390
>>53920020
Har aldrig varit mer lägligt
*tippar*
>>
File: 1453389995644.jpg (331 KB, 770x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453389995644.jpg
331 KB, 770x1000
KVINNOR SKALL AVGUDA MÄN! ALLA MÄN ÄR PERFEKTA! EN MAN HAR RÄTT TILL ATT GILLA OLIKA SORTERS KVINNOR, MEN EN KVINNA FÅR INTE, JAG UPPRERAR INTE GILLAR OLIKA UTAN SKALL GILLA ALLA LIKA!

HELL SEGER!
>>
>>53920248
jag uttalar det nog "madongo"
>>
>>53920232
För fan, ta det lungt. Spillde nästan ut mitt te över tangentbordet favä
>>
>>53920248
Jag tänker Emdongo
>>
File: Hamed.jpg (194 KB, 634x1391) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hamed.jpg
194 KB, 634x1391
>>53920255
Inte ens jag

>heema folk
tror du jag är någon slags kaossvenne eller
>>
https://www.youtube.com/watch?v=tpH5L8zCtSk

>dkn ingen Reagan president
>>
>Alla blattar ligger i gropar med glödande kol
>NMR dansar kring glödgroparna med höftskynken
>NMR tar spetsiga stenåldersspjut och tvingar ned babbarna i groparna
>det ursvenska barbariet
>>
>>53920351
HELL SEGER KAMRAT!!!
HELL SEGER!!!
>>
>>53920258
Haha aa, jag är mångmiljardär som snortar pur heroin från asdyra horors rövhål på min lyxyacht
>>
>>53920295
Kan du skaffa en fedora och tippa den med din klo? Jag hade älskat det. Förresten så du inte tror jag skrattar åt dig, hur är det med dig gubben? Allt bra?
>>
>>53920232
BUSE
U
S
E
>>
File: Yougov_ny.jpg (57 KB, 858x429) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Yougov_ny.jpg
57 KB, 858x429
2 8 , 8 %
>>
>>53920407
>hur är det med dig gubben? Allt bra?
>t. böganon
>>
File: 1453393669325.png (16 KB, 396x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453393669325.png
16 KB, 396x400
>man tanter tror att jag hjälper dem över gatan
>man jag lämnar dem mitt ute i trafiken
>>
Jag hjälpte en gammal tant av bussen idag, är det fedora eller normalt? Hon hade problem med att få av sin rullator och tackade mig efteråt.

t. rövburgare
>>
>>53920309
80 och 90-talisterna kommer rösta in TRUMP i vita huset. Efter det så kan vi få konservativa gammelmoderater i riksdagen igen med grov majoritet.

HELL SEGER
>>
>>53920426
d kmr deporteras lemao
>>
>>53920295
du, du, du, du, du, du? mann1, hallå, du, du,du?
>>
>>53920426

2 8 , 8 %

8

,

8

%
>>
File: 1412844308381.jpg (36 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412844308381.jpg
36 KB, 640x480
>>53920452
Alla kvinnor är horor hjälp dom aldrig igen

>dkn ingen japan fv
>>
>>53920450
Ja för det är ju bögigt att fråga och bry sig om folk som är sköna. till skillnad från dig anon som jag hade betalat för att plåga och döda i en bur.
>>
File: 1448217603152.jpg (169 KB, 479x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448217603152.jpg
169 KB, 479x450
>när mdongo brevar
>>
>>53920426
undra om misaka har begått korsord än
>>
File: yukino.jpg (143 KB, 889x899) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
yukino.jpg
143 KB, 889x899
>dkn ingen fv
>>
>>53920506
>dom
visste att det låg någonting bakom ditt kvinnohat, achmed :^)
>>
>>53920523
Varför ser neger och gorillamunnar ut som vidöppna fladderfittor?
>>
>>53920514
>de vitknektscucken
>>
>>53920426
>"De brukade skratta åt detta, dessa PK-bögar, de trodde det var ett skämt. De skrattar inte längre" - Kent Ekeroth
>>
>>53920452
lmao jävla vitknekt xD vrf hjälpte du henne hon kmr bara cucka dig med någon neger istället
>>
>>53920565
Jag är inte han. Jag är döda anons som irriterar mig i en bur-anon.
>>
>>53920534
alla tjejer är horor har vi ju sagt sluta med detta
>>
File: 1445201048598.png (5 KB, 378x328) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445201048598.png
5 KB, 378x328
>dkn man filtrerar snubbelohyran
>>
>>53920568
Kek snubblare.. Bra skämt... Men din dag kommer..
>>
File: 1437838830450.jpg (37 KB, 400x386) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437838830450.jpg
37 KB, 400x386
>>53920426
v-vad var felmarginalerna?
>>
>>53920514
>jag hade betalat för att plåga och döda i en bur
frågar du bunkeranon kanske han ställer upp
>>
File: 654078-fire-flames.jpg (241 KB, 1024x549) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
654078-fire-flames.jpg
241 KB, 1024x549
>>53920407
Betalar du fedoran och min avgift på 500kr så gör jag det.

>>53920450
>t. bitteranon

>>53920487
tjenix1 mann1 (ett)

>>53920426
referera till bild.
>>
>>53920632
*drar katana*
Heh...........bra försök....unge.....
>>
>>53920659
Bunkeranon är inte läkare bara så du vet.
>>
>>53920719
och? syftade att han har plats att låsa in folk
>>
>>53920663
Kan fedoran ingå i de 500 så kanske?
>>
>>53920755
då får det vara en jävligt billig fedora.
>>
>>53920749
Han verkar för hyvens för att nackskotta anons som är störiga.
>>
File: 1443401160667.jpg (44 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443401160667.jpg
44 KB, 640x480
Varför är vita kvinnor så besatta av svarta män jämfört med vita pojkar?
>>
>>53920663
Går du på Chalmers?
>>
>>53920810
>dkn cuckanon egentligen är en vit tjej som sitter och brevar
>>
>dkn folk gifter sig med horor och hororna bär oironiskt vitt till ceremonin
>>
>>53920470
kek du vad, kidsen backar ju the bern famalam

bäst att trump håller i tupén för snart blir det åka av
>>
File: man det händer.jpg (21 KB, 224x267) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
man det händer.jpg
21 KB, 224x267
>>53920426
>>
File: Lord Vader.jpg (8 KB, 180x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Lord Vader.jpg
8 KB, 180x320
>>53920859
Cuckanon är samma hora som snott mina bilder och som folk kallar för negeranon
>>
File: 1448013401073.jpg (231 KB, 1276x1789) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448013401073.jpg
231 KB, 1276x1789
>dkn man inte var född en söt tjej
>>
File: 1453292324588.jpg (132 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453292324588.jpg
132 KB, 640x640
>>
>>53920881
Bernie är helt ovalbar. Det är delat mellan Bernie eller Trump bland kidsen för övrigt.
>>
>>53920923
Den här tjejen är enligt mig helt perfekt.
>>
>>53920923
>Äcklig cider
>rutten brygga
>ful keps
>bröst som skelar
>rövhaka
>fula naglar

2/10 hade inte knullat
>>
>>53920988
det säger hel en del om dig faktiskt anon
>>
File: 1449442479234.jpg (34 KB, 418x475) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449442479234.jpg
34 KB, 418x475
Jag slår vad om att tjejen som du gillade i högstadiet/gymnasiet just nu rider på en enorm svart snopp
>>
File: 1448976712622.png (346 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448976712622.png
346 KB, 640x1136
>>53920913
jvdk
Yurilivet skulle vara så pengar
>>
>dkn drömde att jag gick full stormbög inför mina vänner
v-vad menas
>>
File: checken2.jpg (7 KB, 184x120) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
checken2.jpg
7 KB, 184x120
>>53920988
>>
File: 1451959502557.jpg (76 KB, 512x467) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451959502557.jpg
76 KB, 512x467
>>53921073
Du vet vad måste göras.
>>
>>53921073
>dkn gör detta varenda gång jag dricker sprit
>>
File: 1453114792869.png (893 KB, 1078x649) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453114792869.png
893 KB, 1078x649
>>53921082

Du suger på detta
>>
>>53921073
Följ ditt hjärta

HELL SEGER
>>
File: ST SV.jpg (75 KB, 690x711) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ST SV.jpg
75 KB, 690x711
Klena vita pojkar är helt enkelt värdelösa jämfört med STORA SVARTA MÄN
>>
>>53920450
>dkn ingen böganon att sova med
Jag är desperat vid det här laget. Att ha en bögkompis att krama kanske inte vore så dumt.
>>
>>53921041
nix, men på en mellanstor vit snopp
>>
File: 1452136357128.png (514 KB, 584x602) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452136357128.png
514 KB, 584x602
>>53921048
>dkn ingen söt fv som tar på sig mina skjortor
>>
File: 1412717987732.jpg (50 KB, 612x612) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412717987732.jpg
50 KB, 612x612
>Cuckanon dampar och säger att alla brudar är horor
>Cuckanon dampar återigen och börjar spamma sina cuckprylar
>>
>>53921157
Detta är så dåligt bete att jag gäspar. Du får försöka bättre. Typ gröntexta ihop någon förljugen historia om hur du är brud som hanrejar din man med en mdongo. Det kommer _aldrig_ funka annars.
>>
>>53921205
Jag tror r9k-skiten det senaste är från någon autist som blivit dumpad favä.
>>
File: bl_ckfisk.jpg (46 KB, 550x871) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bl_ckfisk.jpg
46 KB, 550x871
>>53921195
Jvdk
>>
För i den slutgiltiga analysen, och det här har jag sagt många gånger, så kan vi KONSTATERA att det inte går att avancera sverigetråden utan att konfrontera 2D-bögar SOM NI SÅ VÄL GJORDE IDAG KAMRATER
>>
>>53921162
Fast om du fantiserar om bögiga kompisar kan du ju lika gärna fantisera om tjejer såvida du inte är latent bög...
>>
>dkn alla kvinnor är horor
Varf är de inte som i 2D
>>
File: ostlel.png (211 KB, 503x446) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ostlel.png
211 KB, 503x446
>han tror att grisvidriga 3D sliddjur kan mäta sig med 2D
LOL
>>
File: 1412420898808.png (448 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412420898808.png
448 KB, 900x900
>bk har inte Angus längre
Vad i hela HELVETE
>>
>>53921354
Jag skiter totalt i 2D-bögarna. Jag kommer bara hit för att breva stormbögeri och invandrarhat för att jag tycker det är roligt.
>>
De tre senaste dagarna har jag haft en konstig känsla i bröstet. Hjärtat känns som det hoppar över slag, rytmen är oregelbunden, och jag är mycket trött. Nu känns det som att jag ska svimma, som att jag håller på att förlora medvetandet.

Hur allvarligt kan det vara tror ni? Jag är ganska hypokondriskt lagd, så jag vill inte starta upp saker igen.
>>
Men då kan man fråga sig, och det gör jag, hur hade de tänkt befria Sverige?
>>
File: 144136248714.jpg (39 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144136248714.jpg
39 KB, 900x900
>>53921443
>mcdonalds har inte big tasty längre
VAD I HELA HELVETE
>>
>>53921041
gillade bokstavligen ingen tjej i högstadiet eller gymnasiet
>>
File: fa35.png (288 KB, 530x434) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fa35.png
288 KB, 530x434
>>53921443
Amen för helvete.
>>
File: image.jpg (116 KB, 1280x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
116 KB, 1280x640
>>53921182
>mellan
>stor
>>
File: 1385847681526.gif (2 MB, 305x244) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1385847681526.gif
2 MB, 305x244
>>53921473
hjärtflimmer
>>
File: image_2.jpg (150 KB, 506x725) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image_2.jpg
150 KB, 506x725
KAN INTE 2D BLI VERKLIGT
>>
>>53921473
Behöver mer input favä. Pissar du mycket? Kost i allmänhet? Övervikt? Droger? Rökning? Sprit? Salt? Motion? Sömn?
>>
NY TRÅD BÖGJÄVLAR

>>53921537
>>53921537
>>53921537
>>53921537
>>
>>53921584
>135 bilder
>sida 8
Vad sysslar du med?
>>
File: ghaerh4.png (186 KB, 327x374) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ghaerh4.png
186 KB, 327x374
>>53921584
>135 bilder
>sida 8

Haha vad gör han?
>>
>>53921557
Det där kan inte vara på riktigt.
>>
>>53921584
?
>>
File: 1360949786452.jpg (265 KB, 800x678) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1360949786452.jpg
265 KB, 800x678
>>53921584
>de nybög
>>
>>53921584
Gå och dö och vänta tills 150 eller sidan 10.
>>
File: dean.png (2 MB, 1257x810) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dean.png
2 MB, 1257x810
vitknektarna i tråden till höger
>>
>>53921584
Här får du ett till (du).
>>
UUT MED NEEGEERN
>>
>>53921583
Jag pissar normalt tror jag. Jag har inte märkt något på den punkten. Kosten består till stor del av fryspizza. Jag är jättesmal. Jag tar inga droger, röker inte och dricker inte. Det blir 2-3 promenader i veckan, annars sitter jag bara framför dattan. Jag sover 9 timmar varje natt, regelbundet och fint tack vare min nya medicin (melatonin). Kanske biverkning. :(
>>
Trött.
>>
>>53921857
>kanske
Lel vif
>>
>dkn ingen brun fv
>>
>>53921473
>>53921857
Svårt för oss att säga vad det kan vara. Har du några stickningar i vänster arm? Har du högre vilopuls än vanligt?

Bästa är nog att ringa 1177 och höra efter
>>
File: 1448149694919.jpg (163 KB, 566x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448149694919.jpg
163 KB, 566x800
>>53921914
Hon är ju inte ens brun favä.
>>
File: 49832472893.jpg (37 KB, 460x594) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
49832472893.jpg
37 KB, 460x594
>>53921857
>Kosten består till stor del av fryspizza.
>>
>>53921857
Byt ut fryspizza från din kost. Det krävs inte mycket för att skära itu rotfrukter och lägga kött i en gryta och koka det samt slänga i någon sked creme fraiche eller ost när du hällt av vattnet om du är beroende av fett och dålig mat.
>>
>>53921946
Aa, jag får göra det, jag förväntade mig inte så mycket av er. Mest ville jag skriva av mig eftersom jag är rädd och yr.

Jag ringer i morgon.
>>
File: 1435783588537.jpg (625 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435783588537.jpg
625 KB, 900x900
>>53921959
Köttmästaren är brun kväää
>>
>>53921857
Ring vårdguiden (1177), Anon. När det har med bröstet att göra ska man alltid kolla upp det. Det är säkert inget, men det skadar varken dig eller läkaren av att kolla så du vet säkert.
>>
File: 1450623081859.jpg (159 KB, 1500x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450623081859.jpg
159 KB, 1500x1500
>>53922028
Köttmästaren är en jävla gyaruhora som älskar amerikansk kuk jävla cuck
>>
>>53921857
Vad är detta för jävla skitliv. Rannsaka dig själv.
>>
>>53922028
Lätt solbränd ju.
>>
File: NU KÖR VI.png (442 KB, 604x519) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NU KÖR VI.png
442 KB, 604x519
https://www.youtube.com/watch?v=rOF89felo0E
>>
>>53922082
REEEEEE UUUUT
>>
File: 1451159764525.jpg (73 KB, 800x1133) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451159764525.jpg
73 KB, 800x1133
>>53922067
RADERA DETTA BREV
>>