[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/rzeczpospolita polska/
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 311
Thread images: 74
File: 1438625690858.jpg (509 KB, 2099x1399) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438625690858.jpg
509 KB, 2099x1399
Edycja Pandy Czerwonej

poprzedni: >>53857945
>>
pierwszy za turczyna wielkiego pisarza

http://pastebin.com/NJ7Jmk2R
>>
File: 1453245779726.jpg (827 KB, 1500x1001) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453245779726.jpg
827 KB, 1500x1001
>>53873166
pierwszy za kpop
>>
File: autisticgook.webm (167 KB, 600x338) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
autisticgook.webm
167 KB, 600x338
>>53873222
o ty chuju jeszcze tripy mi zabrales
>>
Kogo wybrać?
>>
>>53873224
>>53873264
tańcz kurwo
>>
>>53873276
to zależy, czy lubisz jebać dziwki w vegas czy niewolnice w forcie.
>>
>>53873166
>310 post
>duble
>najpewniej założony przez k*raba
ech ta dychotomia...
>>
>>53873276
>>
File: 1447643249277.png (84 KB, 436x425) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447643249277.png
84 KB, 436x425
http://money.cnn.com/data/premarket/

to się wydarza
światowy krach na naszych oczach
już nigdy nic nie będzie takie samo
>>
>>53873276
umiarkowany kek
>>
File: Yes_Man.jpg (240 KB, 830x596) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Yes_Man.jpg
240 KB, 830x596
>>53873414
lol
>>
>>53873393
http://www.tradingeconomics.com/stocks
>>
>>53873471
>dosłownie h3h3 anarchia chaos ;dd

zajeb się karaluchu
>>
File: 1396922189279.jpg (6 KB, 224x224) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1396922189279.jpg
6 KB, 224x224
>>53873475
>>53873393
>mfw wszędzie comfy czerwony
>>
>>53873505
>muh państwo opiekuńcze niedojeba
>>
>>53873622
>państwo opiekuńcze

ale że za house'a byś miał oligarchiczną merytokrację oświeconego władcy to ty kurwo jebana wiedz

dokładnie to o co piździ korwinek
>>
File: 1.jpg (20 KB, 852x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.jpg
20 KB, 852x480
>>53873393
W Grecji byliśmy tego pewni. Europa i reszta świata zajmowała się kryzysem ekonomicznym państw Europy południowej, natomiast nie rozumieli, ze my w sumie przystosowywaliśmy się spokojne i w małych krokach do nowego status quo ekonomicznego. Dla silniejszych i bogatszych państw, jak Niemcy, Ameryka itd, upadek w dol zapowiadał się ostry, mocny i nagły. Dla nich byłby to coś strasznego, bo straciliby w przeciągu jednej doby wszystkie luksusy sposobu życia którego uznawali za standardowy. Niestety nie słyszeli naszych apelów, teraz jest za późno. Jedyne co pozostało, to obserwacja upadających klocków domino.
>>
>>53873790
co ty pierdolisz turczyn
>>
>>53873822
Niedługo zobaczysz na własne oczy.
>>
File: 1453064617608.jpg (143 KB, 960x641) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453064617608.jpg
143 KB, 960x641
hello, where is juicy fertie polish girl?
>>
>hehe! uwielbiam każdy rodzaj (you), nawet tańcz kurwo!
>>
>>53874139
Nie feeduj skurwysyna, jakby mógł to by ci odgryzł tę uwagę poswięconą jego spierdolonemu jestestwu.
>>
Zróbcie mi Fallouta w Polsce.
>>
>>53874259
>radom
>sosnowiec
>śl*nsk
>>
>>
>>53874288
fallout 4 serio wygląda jakby był umieszczony w okolicach Sosnowca, albo jakiegoś Wałbrzycha.
>>
>>53874288
A frakcje to co?
>>
>>53873790
no i co chcesz nam przez to powiedziec kurwa?
>>
>>53874394
Coś w tym jest. Przyciąłem obrazek, bo jakieś zielone drzewo się wychylało z prawej. Nie wiem jak w "nielegalnych" Falloutach, ale to zdjęcie potraktowane jakimś filtrem spokojnie uszłoby jako art do jedynki czy dwójki.
>>
kto /jabłkociota/ tutaj?
>>
>tfw zbanowany na /pol/
>>
>>53873276
Legion wybierają tylko dzieci na krawędzi i skończeni idioci.

NCR/RNK niby zwykli ludzie, ale w sumie też chujnia.

Żeby była jako tako ogarnięta przyszłość z Panem Takiem to się trzeba dużo napierdolić.

Jakkolwiek nie gardziłbym autorytaryzmem, to Pan House jest najlepszą opcją.
>>
>>53875098
Cynglowanie /pol/ to dobry sport, żałuj.
>>
>>53875129
>NCR/RNK niby zwykli ludzie

z powrotem na reddit
>>
nie ma to jak lewacy mający obsesję na punkcie "cyklistów i wegetarian" Waszczykowskiego
>>
Zuchy nazwijcie mojego mrówkojada
>>
>>53875593
turczynski
>>
>>53875646
Dostarczam
>>
>>53873166
thank you Broland for based food emperor
https://www.youtube.com/watch?v=7Y97mTed5q4
>>
Gociek relewantny
>>
>>53875721
o, miło. a nawet dubli nie wylosowałem
>>
>>53875467
O chuj ci chodzi, robaku? NCR jest +/- demokracją, ze wszystkimi tego zaletami i wadami. Jest korupcja, jest kapitalizm, ale jest też patriotyzm i tak dalej.
>>
File: 1451492586708.jpg (21 KB, 248x249) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451492586708.jpg
21 KB, 248x249
>>53875844
A jednak
I z drugiej strony mam w dupie czy ktoś dostanie cyferki jak pytam o nazwę, kto pierwszy ten lepszy, szczególnie że rozsyłam też pytanie do 4 czatów grupowych tak jak tu.
>>
File: Przechwytywanie.png (24 KB, 724x481) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Przechwytywanie.png
24 KB, 724x481
>>53875593
Kurwa, jak już grasz w haki to pograj w jakieś dobre jak obrazek relatywny.
>>
>>53876125
Eh, Pokemon Sage dobra rzecz, /vp/ wie co robi, szczególnie że nie hack, a osobna gra.
Może za rok czy 2 będzie gotowa.
>>
File: Shoko27.jpg (34 KB, 260x442) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Shoko27.jpg
34 KB, 260x442
Kurwa nie istnieje gierka w ktora mam ochote zagrac Zuszki.
A te obiecujace sa w fazie omega v0.01
Produktow ''''''AAA'''''' nawet nie mam ochoty tykac.
>>
>>53876192
puknij się w łeb, może pomoże
>>
widzę, że jak nie ma polityki, to nuda
>>
>>53876192
czy to ten słynny patrycjuszowski gust?
>>
>>53876281
Nie.
NUDZE SIE KURWA
>>
>>53876192
graj w stare gierki
>>
>>53876349
przy czym ci ostatnio dygnął?

jak nie konsolowe japońce to wujek pomoże
>>
Wywieszę was kurwa wszystkich, robaki.
>>
>>53876349
oj biedny anonek. książkę weź, poucz się, mieszkanie sprzątnij, zrób coś innego jak nie masz żadnej g*erki do gr*nia
>>
>>53876192
Wszystkie Advance Warsy. Fire Emblemy, szczególnie te na GBA. Wszystkie Pokemony, ale tylko z robieniem drużyny bazowanej na danej generacji. Kingdom Rush z flashowych w internecie. Ragnarok Online jak lubisz 13-letni, koreański grind i przepierdolenie masy godzin.
>>
>>53876183
>granie w niedokończone pokehaki
Gdyby to mod do M&B był to by jeszcze uszło, ale niedokończone gierki na GBA to rak.
>>
>>53876634
Napisałem że gra osobna, nie hack.
Jest różnica.
>>
>>53876684
I tak niedokończona. Do tego chujową nazwę mrówkojadowi wybrali.
>>
File: Oreki16.jpg (244 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Oreki16.jpg
244 KB, 1920x1080
>>53876404
UnReal World ale tam po godzinie gry nie ma co robic.
Warband ale mam w to juz setki godzin
Crusader Kangzz 2 troche
Nie chce mi sie w sumie nic duzego downloadowac bo mam 190kbs.

>>53876547
Nie mam sily sie ruszac zuchu.
>>
jak gierki to tylko japońskie erogierki
>>
>>53876729
szanuje gust

King of Dragon Pass
>>
jak dubsy to polska to gówno
>>
>>53876878
Przeszedlem mniej niz miesiac temu.
Ostatnie 3 godziny zmarnowalem na odswiezanie przegladarki I okazjonalne rundy w Race the Sun.
>>
File: 1452635369490.jpg (58 KB, 343x353) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452635369490.jpg
58 KB, 343x353
>Tysiące Mołdawian szturmuje parlament domagając się wyborów
>Mołdawianie szturmują parlament. Policjanci poddają się jeden po drugim. Warunkiem opuszczenia budynku jest oddanie pałki i tarczy.

https://www.youtube.com/watch?v=f7r2r-BMJ1Y
https://www.youtube.com/watch?v=MukLVUqMl4M

DZIEJE SIĘĘĘĘĘĘĘĘĘĘĘĘ

ŚWIATOWY KRACH NA GIEŁDACH + 3 WOJNA ŚWIATOWA
>>
>>53876970
jak dubsy to będę uczestniczył w stosunku seksualnym z ładną kobietą
>>
>>53874919
Czerwone czy Zielone?
>>
>>53874919
twarde i kwaskowe musztardowy wyścig
>>
>>53877088
o ty
tez chce
roll
>>
>>53877088
jak już nagrasz, a oni pójdą pod prysznic, to rzuć tutaj zuchom
>>
>>53877088
>>53877266
skryptowana samociota
>>
File: 1423419068510.jpg (54 KB, 521x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423419068510.jpg
54 KB, 521x720
>>53877266
>>
>>53877088
>>53877266
noc krótkich siurków potwierdzona
>>
File: 1311704000383.png (128 KB, 435x419) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1311704000383.png
128 KB, 435x419
>>53877068
NAPIERDALAJO SIE NA STREAMIE
>>
>>53876971
o kurweńku, faktycznie klops

darkest dungeon i chaos reborn planuję badać w najbliższym czasie, ale to żadna rekomendacja
>>
>>53877068
DZISIAJ STOICIE TAM GDZIE STAŁO ZOMO
>>
>postanów zrobić porządek z porozpierdalanymi wszędzie folderami emulatorów z pokemonami i innymi gierkami
>przypomnij sobie że masz jeden save z shiny Raticatem w Fire Redach i jeden save z shiny robakiem z 3 generacji i Raltsa z pokerusem w Emeraldach
>zacznij sprawdzać kilkadziesiąt zapisów gry jeden po drugim
ehh anony
>>
Ej robaki gracie w Mobster Hunter?
>>
poljska je slaba i beznačajna država
>>
o chuj chodzi w tej mołdawii?
kto się bije z kim?
>>
>>53877068
mołdawia w rosji wkrótce
>>
>>53877527
A chuj nas to, przecież to tylko Mołdawia.
>>
kurwa zabierzcie mnie stąd
>>
>>53877566
czy to ty, emma?
>>
>>53877566
skąd?
>>
>>53875583
albo prawacy na punkcie uchodźców
>>
>>53877566
z kaplicy boga cyferek?
czy to ten słynny anon-student medycyny?
>>
[CLANGING INTENSIFIES]
>>
>>53876235
Jebać Kaczora
>>
>>53877068
CZOŁGI ZA 30 MINUT POTWIERDZONE INFO
>>
>>53877735
o ty zboczku
>>
>>53877068
ok, ale to nasi czy ruscy?
>>
>>53877829
wydaje mi się, że prorosyjscy demonstranci atakują proeuropejski rząd
ale mogę się mylić
>>
>>53877611
z tego kurwidołka

>>53877643
jest i on
>>
>>53877829
ruskie

>Protesters have entered Moldova's parliament building, shortly after lawmakers voted in a new pro-EU government.
>Live footage showed demonstrators, some waving Moldovan flags just inside the building's entrance as darkness fell. They were blocked from gaining further access by riot police.
>Before and during the vote, hundreds of protesters calling for early elections had faced off with riot police outside the building.
>>
>>53877917
Ale w sensie, że z Brytanii czy w ogóle z łez padołu?
>>
>>53877520
>Kurvatska

meh, your turco-gypsy shithole is not much better than Pooland
>>
>>53877068
>drzwi zamknięte
>policja musi stać i cierpieć
>ludzie nie chcą się rozejść
obalanie władzy do łatwych nie należy
>>
>>53877914
>>53877990
eh kurwa, na wiosnę znowu się zacznie
>>
>>53873166
>>53873313
>>53874259
>>53875844
>>53876819
>>53877503
>>53878370
Jest rok 2015. Cała Europa została podbita przez Merkelowskich socjoekonomistów. Cała? Nie! Jeden, jedyny kraj, zamieszkały przez nieugiętych Lachów, wciąż stawia opór germańskim oprawcom i stawia opór legionom unijnym osiadłym w obozach DlaUchodźcorum, ŚwieckiePaństworum, Lewicorum i Eurorum. Poznajcie Kaczorixa, małego wojownika o wielkim sercu, który wraz ze swym najlepszym przyjacielem Dudixem i pupilem Aliksem, mężnie broni swojej ojczyzny.
>>
>>53878370
byle nie w Polsce. my musimy być twardzi

>>53878512
skisłem
>>
File: 1441925926180.png (125 KB, 448x548) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441925926180.png
125 KB, 448x548
>>53878370
kolejna fala uchodźców + kolejne maidany + kolejny światowy krach
>>
>>53878512
>>
jak rzeczywiscie prorosyjscy demonstranci to jak dla mnie rząd może do nich nawet strzelać z czołgów
>>
>>53877520
>the russians that think they're italians

go eat some disgusting blitva faggot.

(croatia is fucking awesome, but you, you sir are a faggot)
>>
>>53878695
>mandatory interfering german.
you don't have to post here. the democracy is fine.
>>
File: 1451512765991.gif (23 KB, 310x760) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451512765991.gif
23 KB, 310x760
>>53877068
>>53878577
https://www.youtube.com/watch?v=kxopViU98Xo
>>
>>53878757
Nie - 100% Polska cebularna diaspora
>>
>>53879032
ale piszesz jakos dziwnie
>>
>>53878512
Wojna, wojna nigdy się nie zmienia.
>>
>>53879079
Bo jestem niedorozwinięty umysłowo. Gdybym nie był to 10 lat temu zostałbym w Polsce.
>>
>>53879081
Wojna, zmienia wszystko
>>
http://www.dailymotion.com/video/x2h2h01
>>
>>53879169
Skutki wojen się nie zmieniają. (wyniszczenie)
Sposób ich prowadzenia już tak. (od łuków, balist i mieczy po karabiny, samoloty, rakiety i nuki)
>>
>>53878512
alix nie żyje idioto
>>
>>53879749
Alix żyje w naszych sercach, ty pierdolony lewaku.
>>
ej kurwa... jak coś ściągnąć z DailyMotion?
>>
>>53880002
prawym i zapisz
>>
>>53880033
nie da się.
na szczęście bo bym się wkurwił, że na to nie wpadłem
>>
File: Capture434.png (233 KB, 318x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Capture434.png
233 KB, 318x270
przypomnienie ze niemieckie kurwy kazali nam nie klaskac
>>
>>53880182
a i tak klaskalismy
>>
>>53880212
ale nie tak energicznie
>>
>>53880244
detal. liczy się fakt
>>
widzieliscie nowe porno z lexi belle? T H I C K
>>
>>53880710
>porno w 3D
>>
>>53880002
jak najszybciej
>>
File: 1447978334494.png (13 KB, 409x476) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447978334494.png
13 KB, 409x476
>>53873393
>>53873475
>>53877068
czyli dolar od jutra znowu tani?

super w końcu będzie mnie stać na kompa
>>
>>53881177
czechłem. a ludzie się martwili złotówką
>>
Anony, jak sie nazywal ten profesorek od teori ze polska to zaginione plemienie izraela?
>>
>>53881177
Chuj kupisz, jak rynek pierdolnie to ceny poszybują jak odwrócony Tupolew.
>>
>>53881518
paweł szydłowski
>>
>>53881518
Brzmi jak Dr Inż. Jan Pająk
>>
>>53881518
>potomkowie Iwana

żydostwo bym ścierpiał
>>
Anony, polećcie mi jakis zajebisty film na wieczór.
>>
>>53880710
link? nazwa? cokolwiek?
>>
>>53881708
Chungking Express
>>
>>53881708
I Saw The Devil
>>
>>53881754
>>53881799
koriab ale tripa to ty zaloz
>>
>>53881708
Zootopia
>>
>>53881533
branża gierek przetrwa każdy kryzys podobnie jak firmy sprzedające wodę, gaz i żarcie

to ubezpieczyciele i banki muszą się martwić
>>
A ja napierdalam maraton Robot Chickena.
i absolutnie nic nie możecie z tym zrobić
>>
>>53881708
https://www.youtube.com/watch?v=hoFzfyWElGE
>>
>>53881708
Gorące Wargi 4
>>
Udało się zuchy, 4 dzień nie fappię, jest dobrze, czuje się dobrze, i wiecie co, jutro się zmasturbuje, ale bez porno. Tak. To będzie to.
>>
>>53880710
Nie mogę już patrzeć na te hamerykańskie aktorki porno. Większość z nich jest po prostu tłusta a nie thick, są po operacjach plastycznych, ze sztucznym entuzjazmem lub zupełnym jego brakiem, pierdolenie w odbyt przez 3 murzynów na raz to dla nich żaden ewenement i przyjmują to bez jakiejkolwiek żywszej reakcji. Ohydne babska.
Urzekła mnie za to Anny Aurora ostatnio. Niestety niewiele filmów z nią byłem w stanie znaleźć.
>>
>>53882203
>jutro zmasturbuje
będziesz żałował
>bez porno
będziesz żałował podwójnie
>>
>>53882203
>wierzenie, że porno tak wpływa na ludzi

no dosłownie debil+Placebo
>>
>>53882203
kurwa, lepiej se przygotuj mopa wczesniej
>>
>>53882282
Otóż to. Polać temu panu.

>>53882203
mi się zawsze chce trzepać na kacu. nie wiem czemu
>>
>>53879749
>>53879970
Chodziło o antoniego...
>>
>>53875467
kurcze, ale zobacz, NCR to prawie że jak polska
masz patoslkich sebków-rednecków
masz rozgarniętych patriotów tak jak ten szef rangerów w camp golf, który wie że czasem cel uswięca srodki
masz ludzi wyruchanych przez system i społeczenstwo, vide Boone. Masz też zwykłych Janków Kowalskich w postaci cywilów jakos próbujących wiązać koniec z końcem. NCR=prawdziwe życie
>>
>>53876125
Późno, ale konia dam za nazwę tego hacka.
Potrzebuję do celów naukowych.
>>
File: 1451728039699.jpg (50 KB, 547x471) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451728039699.jpg
50 KB, 547x471
>>53882203
>4 dzień nie fappię

śmieszny człowiek z ciebie
>>
>>53882380
Potwierdzam kac-napalenie. Może to przez wyższe ciśnienie krwi czy coś
>>
File: 1373537137679.jpg (521 KB, 2500x1663) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1373537137679.jpg
521 KB, 2500x1663
>>53881723
https://thepiratebay.se/search/Wet%20Panties%20Scissoring/0/99/0
>>
>>53882380
wydaje mi się, że organizm "pamięta", że fap daje duże dawki dopaminy, czy tam serotoniny która działa przeciwbólowo m.in.
>>
>>53882488
dubsy potwierdzają. to musi być cisnienie krwi
>>
ja tu wale raz dziennie codziennie, czasem 2-3 razy dziennie
do wszystkiego od cipleych placków do beast
>>
>>53882301
ale od porno+fap bardziej się uzależniasz niż od samego fapu
>>
>>53882558
a ja walę twoją matkę w dupę jak ty walisz
>>
>>53882558
ja zazwyczaj ze 2 razy dziennie
jak caly dzien nigdzie nie wychodze to czasem zdarza sie 5 albo wiecej, po prostu z nudów
>>
polacy robacy
>>
>>53882443
Moemon Forever v3
Wiem że są jeszcze jakieś Moemony, ale chujowe sprity mają z tego co pamiętam. Te są najlepsze. Jak ostatnio szukałem to trudno było znaleźć więc w razie czego mogę gdzieś do internetu wrzucić.
>>
>>53882614
to zabawne, bo ja walę twojego ojca jak ty walisz w dupę matkę tego anona, który wtedy fapuje

codziennie, o tej samej godzinie
>>
File: 1378209878162.jpg (45 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1378209878162.jpg
45 KB, 640x480
>>53882558
>gówniaki w czy de
>>
File: 139889610821.jpg (81 KB, 800x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
139889610821.jpg
81 KB, 800x480
>>53882495
>scissoring
>piratebay
Niezła próba, CIA
>>
>>53882579
Nie mam nic do fapania, trzeba oczyszczać rury, ale porno jest nienaturalne
>>
File: L0R5523_cut.jpg (427 KB, 1728x1593) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
L0R5523_cut.jpg
427 KB, 1728x1593
>>53882282
>Anny Aurora
Mój brat i towarzysz w fapie
>>
File: a01.png (1 MB, 988x741) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
a01.png
1 MB, 988x741
>>53882693
do wszystkiego
>>
>>53882203

>>53882699
To
nofap to złe podejście, trzeba po prostu odstawić pornole
>>
polecam Kendre Sinclair żbsz
>>
>fapowanie do porno 2d i 3d
kto /e/ tutaj
>>
>>53882698
inny anon. jestem trochę w tyle, co to jest kurwa "scissoring"? dużo widzę tego okreslenia, ale jakos nie chciało mi się tego sprawdzać
>>
File: 1449411956242.jpg (376 KB, 1000x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449411956242.jpg
376 KB, 1000x1000
Czy jak sfapiesz to 2D anime bajeczek to grzech?
>>
>>53882907
Dziewczyny pocieraja się piczkami
>>
>>53882907
nożywczkowanie się
stykanie psioch przez 2 laski, tak jakbys stykał 2 pary nożyczek ostrzami
>>
>>53882907
Obcinanie jąder nożyczkami.
>>
>>53882948
>>53882962
tylko tyle? tóż to stare jak swiat.

>>53882974
to by było chociaż zabawne
>>
File: bonita.jpg (41 KB, 440x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bonita.jpg
41 KB, 440x300
>>53882910
Tak, jak najbardziej, jeszcze jak!
>>
>>53882835
czym się /e/ w zasadzie różni od 2d porno, bo w sumie większość mojego fapu to okolice /e/?
>>
>>53882910
Tak bo liczy się fakt rozlania nasienia.
>>
>>53882907
wsadzanie jednego ostrza nożyczek do tej dziury w kutasie
>>
>>53882910
Ale anon, już było napisane, fapanie is good, porno to degeneracja
>>
>>53882907
wsadzanie nozyczek do dupy
>>
>>53882910
Tak, ale chuj to kogo obchodzi?
>>
>>53883023
Tuturuuu~
>>
>>53883031
polecam. próbowałem. orgazm nie z tej ziemi
>>
>>53883023
Brak penetracji i pisiorów.
>>
File: 1451242542750.jpg (1 MB, 1250x1976) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451242542750.jpg
1 MB, 1250x1976
Czy dziewczyny też muszą się masturbować żeby nie myśleć 24h o seksie?
>>
>>53882645
Dzięki ci wielkie zuchu, miłego wieczoru życzę.
>>
>>53883083
to wiem bo bywalcem /e/ jestem, ale co w tym piękniejszego, bądź bardziej cnotliwego niż 2d porno?
>>
>>53883085
Nie, wystarczy że spojrzą na ciebie i im się odechciewa.
>>
>>53883085
Dziewczyny nie lubią seksu, brzydza się nim, chcą tylko się przytulać i żebyś im kupował rzeczy
>>
>>53883175
ewentualnie lubią murzyńską pałę
>>
>>53883211
Albo swoją koleżankę, tylko najlepsza psia-psiula może ja dotykać
>>
>>53883085
niektóre tak, niektóre nie
>>
top kek https://www.youtube.com/watch?v=sE-sCEvJ4eQ
>>
>>53883175
>>53883211
>>53883262
t. teoretyk czanowy
>>
>>53883262
są jeszcze takie zboczone, co szukają w chłopaku swego ojca, oraz takie, które lubią przemoc fizyczną. ja bym jednak trzymał się z dala od takich, bo to alkoholiczki są.
>>
>>53883169
Czemu ma być cos
>piękniejszego, bądź bardziej cnotliwego
?
To jest w ogóle sztuczny podział spotykany chyba tylko na zachodzie z naciskiem na 4chan. Lekka erotyka, powiedzmy. W Japonii Ecchi to ogólnie porno, a hentai działa jako przymiotnik.
>>
>>53883285
nie oglądam. nie słucham. nie szanuję. nie klikam.
>>
>>53883085
ja muszę :^)
>>
>>53883175
>>53883211
>>53883262
>>53883329

Dokładnie. Nie ma normalnych dziewczyn w Polsce
>>
>>53882203
Raz na 5 dni to udowodniona naukowo najlepsza częstotliwość ejakulacji. Coś z testosteronem.
>>
>>53883375
obejrzyj 0:20-0:24
zaraz go polubisz :^)
>>
>>53883348
uznałem, że >>53882835
jest wyrazem niechęci do porno w 2d i 3d, a pochwałą /e/
>>
>>53883422
nie ma, nie było i nie będzie
>>
>>53883492
ja mam tylko jedno pytanie, czy to z jego oficjalnego kanału?
>>
>>53883285
O kurwa, nawet nie zlepiane, cytaty dosłownie 100% wyglądają na prawdziwe.
Co to za magia jest, czy też może wreszcie Lisienkowi kompletnie odbiło?
>>
postuję najlepszego dziennikarza w Polsce i ratuję ten bred od robactwa
>>
>>53883285
Z TYMI ZYDAMI MNIE ROZWALIŁ :D
>>
>>53883085
>>53883175
>>53883211
>>53883262
>>53883268
Generalnie wiedząc, jak chujowymi istotami są ludzie, czy [Ty] chciałbyś być z kimkolwiek w tak intymnej sytuacji? Każdy jest w mniejszym lub większym stopniu odrzucający, a mój autyzm nie pozwala mi zgodzić się na cokolwiek gorszego od ideału, wiedząc w tym samym czasie, że ja sam nie byłbym w stanie samego siebie pokochać.
Kiedyś w końcu muszę się zabić.
>>
File: 1453315274291.png (2 MB, 1200x1685) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453315274291.png
2 MB, 1200x1685
>>53883497
To wiadomo, ze prawdziwe 2Dporno lepsze.
>>
ech te dziewczyny sie tylko interesują dupkami i maczo

przecież fajny dojrzały chłopak taki jak ja to skarb dla dziewczyny

ale niee znowu ta przyjacielostrefa

*daje napiwek fedorze*
>>
>>53883670
Zagęszczenie autyzmu wzrosło, ale poniekąd racja.
>>
>>53883375
>>53883586
>>53883668
>>53883285
ma ktoś oryginał?
>inb4 "to jest oryginał"
>>
File: pp,550x550.u5.jpg (51 KB, 550x532) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pp,550x550.u5.jpg
51 KB, 550x532
>>53883670
>Generalnie wiedząc, jak chujowymi istotami są ludzie, czy [Ty] chciałbyś być z kimkolwiek w tak intymnej sytuacji? Każdy jest w mniejszym lub większym stopniu odrzucający, a mój autyzm nie pozwala mi zgodzić się na cokolwiek gorszego od ideału, wiedząc w tym samym czasie, że ja sam nie byłbym w stanie samego siebie pokochać.

Błagam, przestań.
>>
>>53873224
>seungyeon
no kurwa w koncu cos w zyciu dobrze wybrales
>>
>>53877917
co Ty pierdolisz, pewnie masz tam fajnie w Szkocji :^)
>>
>>53883285
>A polaczki-cebulaczki kupią każdą "oświeconą prawdę" w internecie - materiał zmanipulowany i wyjęty z kontekstu co widać po nieudolnych cięciach i edycji. Głosujcie dalej matołki na PiSobolszewików bo wam Stalin za słabo śrubę przykręcił.
>>
>>53883699
Ja kurwa nie rozumiem bet.
Jak widzą że kobiety lecą za dupkami i maczo, to czemu sami się nie staną dupkami i maczo.
>>
TYLKO SZKOCJA, WY KURWY JEBANE POLACZKI ROBACZKI
>>
>>53883743
https://www.youtube.com/watch?v=NlmP57BLldc
>>
File: $.jpg (268 KB, 1038x881) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
$.jpg
268 KB, 1038x881
>>53883699
skarb to bardzo trafne określenie.
>>
>>53883699
Potwierdzam, z jednej strony trochę smutno ze >tfw no gf ale kiedy tak pomyslisz o ich toku myślenia, odechciewa się wchodzić w jakikolwiek związek,

Nie wiem czy jeszcze jakaś pokocham, rozumiem że każdy ma wady, ale póki co spotykałem tylko same z dużymi defektami, no może poza jedną, ale po czasie i tak się okazało jaka jest naprawdę,

t.zgorzknialy anon
>>
File: Januszbaatar.jpg (7 KB, 193x194) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Januszbaatar.jpg
7 KB, 193x194
>>53883285

no w sumie ma rację biorąc pod uwagę, że owymi widzami i internautami są Polacy
Lis chyba ma niemieckie korzenie
Polak nie byłby tak inteligentny i normalnie wyglądający

pic rel, Polak
>>
>>53883843
bo tak jak z piłką nożną, nie umieją grać
>>
File: okkk.png (8 KB, 100x100) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
okkk.png
8 KB, 100x100
>>53883285
>0:20
nareszcie jakaś sensowna wypowiedź
>>
File: pp,550x550.u5.jpg (44 KB, 461x550) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pp,550x550.u5.jpg
44 KB, 461x550
>>53883843
bo wolą być pszczołami
>>
>>53883858
dobre żbsz
>>
>>53883843
może dlatego, że z ich urodą nigdy nie staną się dupkami i maczo, co najwyżej gburami i oblechami.
>>
>>53883285
Po tym filmie Tomasz Lis został moim jedynym idolem.
>>
File: 1445800464680.jpg (95 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445800464680.jpg
95 KB, 1280x720
>>53883285
>80 tysięcy wyświetleń

>>53883858
>5 tysięcy wyświetleń
>>
>>53884064
Najlepsze jest to, że są ludzie którzy się na to łapią.
>>
>>53884107
Najgorsze jest to, że kogos Lis obchodzi
>>
File: mmmmm.jpg (161 KB, 617x413) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mmmmm.jpg
161 KB, 617x413
>>53883285
>lis robi film jak manipulują jego wypowiedziami
>ludzie przerabiają ten film i robią z niego hejtera żydów i swoich widzów
XDDDDDDDD
>>
>>53883285
TomaszTV - mówię jak jest
>>
File: 635669628946690500.jpg (115 KB, 1200x799) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
635669628946690500.jpg
115 KB, 1200x799
Jezu, ile tu zakompleksionych robaczków. Idę się pośmiać z Tomeczkiem z was.
>>
>>53883843
>nie umiesz/nie lubisz/nie możesz grać w sport(pewnie chujowa piłka nożna) za młodu
>może nawet jakoś się wkręcisz w towarzystwo za pomocą szczątkowego uroku osobistego, ale już grasz drugie skrzypce, zostajesz spychany na drugi plan
>zostajesz członkiem Beta stada
>ludzie się zmieniają, ale twój mem osobowości pozostaje

I tyle
>>
>>53884149
przeciez to lis te filmiki dla atencji nakurwia
>>
>>53884147
W sensie prawaków?
>>
>>53884316
W sensie ludzi. Nie róbmy więcej podziałów niż jest w rzeczywistosci.
>>
>>53884206
tam pierdolenie
nie ma nic bardziej beta niz konformacja do stada
a taki przecioetny seba jest bardziej zakompleksiony niz napleciarze z rzabaczanu
>>
>>53884370
przestań bo zepsujesz mu memy
>>
>>53884366
Tak serio to ja nie znam ani jednej osoby, która nie ma prawicowych poglądów i oglądała Lisa.
>>
hehe paczcie ktura godzina
>>
>>53884444
Akceptuję te cyfry
>>
>>53884444
hehe paczcie kie cyferki
>>
>>53883285
czekałem na przeróbkę

dzięki zuchu
>>
>>53884444
>4444
21/37
>>
ZAPRASZAM I POLECAM
PIOTR FRONCZEWSKI
>>53833271
>>53833271
>>53833271
>>
>>53884430
ja jestem bardziej ku centrum. ale nie o to chodzi. można słuchać krytyki, ale nie ma sensu słuchać pieniactwa i podburzania
>>
File: 1414142001956.jpg (144 KB, 400x575) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414142001956.jpg
144 KB, 400x575
>>53884444
>>
>>53884563
spierdalaj
- Tomek Anon
>>
Nazwijcie jednego dobrego lewackiego dziennikarza.

pro tip: nie możecie
>>
>>53884588
daj więcej wesołego JP2
>>
>>53884608
ale tomek czemu
>>
>>53884662
Na chuj nam ten botnet.
>>
File: 1453310692480.jpg (687 KB, 350x1974) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453310692480.jpg
687 KB, 350x1974
>>
File: 1430577664409.png (108 KB, 400x381) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430577664409.png
108 KB, 400x381
>>53884563
>botnet
>>
File: 1451999624707.jpg (32 KB, 300x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451999624707.jpg
32 KB, 300x400
>>53884192
>światowej klasy dziennikarz
>>
Wielce zagadkową jest sprawą, że jednorożec, choć niebywale płochliwy i ludzi się bojący, jeśli takową pannę napotka, która jeszcze z mężem cieleśnie nie obcowała, wnet przybieży do niej, uklęknie i bez nijakiego lęku głowę jej na podołku pokładzie. Ponoć w minionych a zamierzchłych czasach były takie panny, które istny proceder z tego sobie uczyniły. W bezżeństwie i wstrzemięźliwości trwały lata długie po to, aby łowcom jako wabiki na jednorożce służyć mogły. Wnet się jednak wyjawiło, że jednorożec jeno ku młodzieniutkim dziewicom idzie, starsze za nic sobie mając. Mądrym zwierzęciem będąc, jednorożec rozumie niechybnie, że ponad miarę w dziewictwie trwać podejrzaną i przeciwna naturze jest rzeczą.
>>
>>53884688
naucz się programować i przeczytaj kod źródłowy
to nie jest botnet

>>53884698
ty też zuchu
>>
lody? boże kocham lody
>>
File: 1450125758434.jpg (41 KB, 604x376) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450125758434.jpg
41 KB, 604x376
>>53884715
>>
Węgry mają rating śmieciowy i ich waluta umacnia się do euro, a u nas rating A-,BBB+, największy wzrost PKB w całej Unii, średnie wynagrodzenie w grudniu 2015 4515 zł brutto, wzrost zatrudnienia w gospodarce, a złoty jest drugą najgorszą walutą po rublu i traci praktycznie do wszystkiego.

Coś tu jest kurwa nie tak, chyba trzeba się stąd czym prędzej ewakuować.
>>
>>53884735
no, mój ulubiony smak to wanilia
>>
>>53884634
gadzinowski ciekawie opowiada o wschodniej azji
chociaz to polityk nie dziennikarz
>>
>>53884715
>że ponad miarę w dziewictwie trwać podejrzaną i przeciwna naturze jest rzeczą.

Szczególnie ten fragment anony.
>>
>>53884864
>chujowa wanilia
>zamiast najlepszej smietany
wanilia antypolski smak lodow
>>
>>53884634
Jerzy Urban.
>>
>>53884735
mozesz mi zrobic hehe :)
>>
File: 1389133689589.png (23 KB, 344x135) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1389133689589.png
23 KB, 344x135
>>53884864
>nie mięta
>>
>>53884922
śmietanę to ci pocieknie po ryju jak z tobą skończę
>>
>>53884854
należy sprzedać euro i dolary póki drogie bo zaraz jebnie

tylko tyle

ps. średnia płaca brutto to mem
>>
File: 1425228978063.jpg (48 KB, 550x535) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425228978063.jpg
48 KB, 550x535
>te wszystkie nowozuchy
>>
>>53885083
nie dosc ze zydowski waniliolub to jeszcze pedal
klasyk

>>53885132
jestesmy gospodarka rozwijajaca sie,k tak dlugo jak nie zastapimy przedsiebiorstw rezydujacych natywnymi slaba waluta pomaga wzrostowi naszej gospodarki
>>
File: 1420434070414.jpg (55 KB, 774x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420434070414.jpg
55 KB, 774x720
>>53885238
>ten starozuch żaboposter
>>
YYYYYYYY KUUUUUUUUUUURWAAAAAAAAA

POOOOOOLAAAAAAAACYYYYYYYY ROOOOOOOOBAAAAAAACYYYYYYY KUUUUUUUURWAAAAAAA
>>
instalować flagi regionalne, zuchy
dla nowego wymiaru gównopostowania
>>
>>
>>53885378
postuj te z warcrafta
>>
>>53885378
>>
>>53873264
Koreanki jedzą gówno
>>
>>53885446
>>
File: 1453234639956.jpg (50 KB, 722x349) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453234639956.jpg
50 KB, 722x349
>>53885378
>>53885421
>comment_
>>
>>53885544
ja tam juz od roku najswiezsze memy ciagne z fejsbuka
>>
kto /HoMM3/ tutaj? Nie grałem w to od podstawówki.
>ten uczuć jak przypominasz sobie dawne lata
>>
>tug wyłączyli serwery dla pokemonów IV i może V generacji i nie uzbierasz już całego pokedexu bo wymienianie się nie działa
>>
>>53885662
lubię modyfikację. WoG, HOTA
nowe zamki
>>
File: 1452725427383.jpg (74 KB, 400x531) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452725427383.jpg
74 KB, 400x531
>>53885724
>>
File: l.png (985 KB, 1197x658) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
l.png
985 KB, 1197x658
>>
File: 1441750631221.jpg (148 KB, 600x399) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441750631221.jpg
148 KB, 600x399
>>
Jezu jaki rak
>>
>>53885662
Myst 3 pamiętasz, zuchu?
>>
File: 137493504156.jpg (94 KB, 499x330) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
137493504156.jpg
94 KB, 499x330
>>53885962
>>
>>53885965
>myst

ale z gównosmakiem proszę się nie pchać na salony
>>
>>
>>53885965
za gówniaka grałem w hirołsy czasem morka i shogo
>tfw piracka wersja shogo była tak zryta że nie działały przyciski myszy i grałem z bratem co-op
ja strzelałem ctrl a on chodził strzałkami i namierzał myszką

te lata nigdy nie wrócą
>>
File: duda.jpg (13 KB, 662x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
duda.jpg
13 KB, 662x240
>>
twarzo ksiazka.com/KontrRewolucjaNarodowa/videos/911712962217399/?fref=nf
w sumie nie spodziewalem sie ze cejrowski to taki psychol, zawsze kojarzyl mi sie z zwiedzaniem prymitywnych kultur w kolorowej koszulce
>>
jedna z najlepszych gier, jakie kiedykolwiek powstały
>>
>>53886244
prawda w oczy kole, volksdeutschu?
>>
Ej, o co chodzi w końcu z tymi Ślązakami? Uznali ich oficjalnie w końcu za mniejszość etniczną czy nie?
>>
>>53886277
o kurwa. dzięki tej grze poznałem wielu ludzi
strasznie trudna
>>
>>53886394
>>53886394
>>53886394
jowy
>>
>>53886244
>Hitlera wybrali w demokratycznych wyborach
to już prawie Korwin tier żbsz
>>
>>53886277
>pewnie nigdy nie grał w gry od bakusia
>>
>>53886440
>>53886440
>>53886440
prawilna tutaj
>>
>>53885132

Goldman Sachs twierdzi, że w trzeciej fali kryzysu ucierpią najwięcej takie kraje jak Polska

http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/kryzys-finansowy---nadchodzi-trzecia-fala,86,0,1929302.html

http://uk.businessinsider.com/goldman-sachs-were-in-the-the-third-wave-of-the-2008-financial-crisis-2015-10
Thread replies: 311
Thread images: 74
Thread DB ID: 454916[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.