[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråd
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 335
Thread images: 151
File: 14034598349.png (138 KB, 553x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14034598349.png
138 KB, 553x350
R U N E S C A P E
>>
>>53872415
PIXELS
This is something between minecraft and tibia.
>>
>>53872356
Inget och allt, går inte att svara på. Vi är vana vid att om vi hittar en man med skotthål i huvudet, så förstår vi att han blev skjuten av någon. Men med Big bangs fall så expanderade allting helt plötsligt och skapade tid och rum.
Mannen blev skjuten, men det finns inget vapen. Fast i universums fall så är universum mannen, och big bang vapnet.
Brutalt svårt att förstå sig på
>>
File: milana8.png (668 KB, 598x455) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
milana8.png
668 KB, 598x455
>>53872415
Hur grov autism behövs för Runescape?
>>
File: nordens skald.gif (1002 KB, 493x263) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nordens skald.gif
1002 KB, 493x263
I mellom buskene vi stirret på det
Som minnet om andre tider
>>
När kommer svp ta över en ot?
>>
>>53872197
så att bästa spelet skulle kunna finnas
>>
File: 1433144541323.png (204 KB, 316x367) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433144541323.png
204 KB, 316x367
>dkn Gad Saad och Milo i en och samma video

https://www.youtube.com/watch?v=4m95qG8ILiU
>>
Fan det gick skit att försöka snacka med autistbruden.
>>
>>53872468
Var väl någon från ett annat universum som lyckades ta sig hit och utföra det mål den hade, att upprätta ett nytt universum.
>>
>>53872415
vem (var) /bottare mästarras/ här?

sålde konton för 500kr+ höger och vänster
>>
TIBIA
>>
File: jeanne.gif (328 KB, 549x598) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jeanne.gif
328 KB, 549x598
>>53872229
Tack så mycket!
>>
File: 140324593845.png (271 KB, 393x383) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
140324593845.png
271 KB, 393x383
>>53872481
Han som är rank ett i Runescape i världen är svensk, har aspergers och spelar 17 timmar om dagen. Han gjorde en AMA på reddit där han förklarade allt. Topp jävla kek
>>
t-tack för tipsen, g-grabbar berättar på lördag hur saker och ting gick ;_;
>>
File: ghaerh4.png (186 KB, 327x374) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ghaerh4.png
186 KB, 327x374
>>53872481
Ganska grov om du vill komma upp på höga nivåer för att döda spelare. Dock så kan du göra "pures" vilket går betydligt snabbare. Men du behöver absolut ha en viss mägnd autism för att kunna sitta och klicka på samma fiender i en vecka för att nå höga nivåer.
>>
>>53872468
Eller ja, universum är mannen och vapnet samtidigt, medan big bang endast är vapnet.
Vi kan se skotthålet som bakgrundsstrålningen, men vi kan inte se vapnet

>>53872511
sorgligt nog så är alternativa universum bara en hypotes och inte en vetenskaplig fakta. Hur gärna man vill tro på det så är det fortfarande orimligt att ta det mer än någon fin tanke
>>
File: hemlösa.png (415 KB, 509x522) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hemlösa.png
415 KB, 509x522
>>
>>53872536
nej, han är Finne.
>>
>>53872468
Tycker det är extremt intressant iallafall, sen tror jag att vi inte ska veta så mycket som vi gör nu egentligen, ignorance is bliss.
Tror helt klart på en gud men ingen religion känns rätt, att vi bara kom från en smäll känns orimligt.. Men att gud bara skapade oss sådär låter inte heller rätt. ¯\_(ツ)_/¯
>>
vad är fdåd favä?
>>
>>53872551
dum ankbrevare
>>
File: milana4.png (885 KB, 599x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
milana4.png
885 KB, 599x600
>>53872536
>>53872551
Tack för upplysningen

Det var ett bra val att skita i Runescape som ung
>>
>>53872591
Jag pratar om Rs07 där rank ettan är svensk.
>>
>>53872608
>sen tror jag att vi inte ska veta så mycket som vi gör nu egentligen, ignorance is bliss.
Varför skulle vi inte aspirera att få så mycket kunskap som möjligt?
Tack vare detta som gör så du kan sitta och skriva i sverigetråden just nu
>>
>>53872631
synd om killen favä
>>
>>53872656
När man vet för mycket så är det inte lika kul längre.
>>
>>53872544
Hur blir det då? Vad ska du köpa?
>>
File: 1451713330238.jpg (25 KB, 468x474) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451713330238.jpg
25 KB, 468x474
>När man vet för mycket så är det inte lika kul längre.
>>
>>53872694
Att veta för mycket är konstigt att säga, för det finns bokstavligt talat oändligt med information i universum
>>
File: 1452818372452.jpg (47 KB, 720x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452818372452.jpg
47 KB, 720x576
>>53872481
>>53872629
Vad tror du att du håller på med?
>>
File: Namnlös.png (326 KB, 556x428) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Namnlös.png
326 KB, 556x428
>>53872622
Du är dum
>>
File: bli bra.jpg (62 KB, 519x520) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bli bra.jpg
62 KB, 519x520
>>53872573
Lär dig ta skärmdumpar
>>
>>53872789
får väl dra med mig starköl eller något
>>
File: 1453287959666.png (570 KB, 2000x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453287959666.png
570 KB, 2000x1000
>>
File: milana3.png (532 KB, 453x599) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
milana3.png
532 KB, 453x599
>>53872841
Frälst mashallah
>>
>>53872932
Lycka till, var i Sverige bor du?
>>
File: 1452397465064.jpg (162 KB, 918x1224) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452397465064.jpg
162 KB, 918x1224
>>53872962
KVÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

Återgå till att breva din blandade risbastard istället
>>
File: 1453275209819.jpg (978 KB, 2000x1250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453275209819.jpg
978 KB, 2000x1250
>>53871390
må du nu avslöjandet
>>
File: 1452601819913.jpg (96 KB, 449x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452601819913.jpg
96 KB, 449x600
>dkn vet inte vad jag skall äta
>dkn vet inte vad jag skall göra
Vad skall ni äta?
Vad skall ni göra?
>>
>>53872789
Tror det är en annan anon, men jag kommer leta efter ölsorterna ni tipsade om och köpa några av de jag hittar favä.
>>
Reminder to join osg cc!
>>
>>53873076

Jag var och köpte ingredienser till en ost- och skinkpaj, far kom hem och hade med sig ingredienser till pasta bolognese så det blir bolognese istället, vifi.
>>
>>53873076
>Vad skall ni äta?
spagetti och köttfärssås

>Vad skall ni göra?
lyssna musik, kanske se någon serie, breva på 4kanalen
>>
>>53873076
Äter stuvade makaroner och köttbullar just ni desu
>>
>>53872889
Det är ingen skillnad.
>>
File: 1397442372150.gif (228 KB, 200x112) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1397442372150.gif
228 KB, 200x112
>>53873075
huvva
nu skulle vara nå

vad är mer rätt att ta bort brevet och skriva ett nytt eller skriva ett nytt brev och rätta sig själv
nu har jag gjort valet
men jag vet inte om det var rätt
>>
File: 1440550859079.png (557 KB, 1013x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440550859079.png
557 KB, 1013x676
Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda de bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för de dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
File: szLpbxN.jpg (357 KB, 1693x2950) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
szLpbxN.jpg
357 KB, 1693x2950
http://oddshot.tv/shot/stpeach-20160120350633

>dkn ingen sötpaj fv som suger pengar från betahanrejer bara genom att spela dattaspel och vara allmänt söt

Hade betalat hyran åtminstone
>>
File: milana.jpg (44 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
milana.jpg
44 KB, 640x480
>>53873041
>man kan inte ha flera frufus
Hennes utseende är 7/10 men hennes personlighet 10/10

Det var en shilltråd för Milana på /int/ som jag kika in i som gjorde mig nyfiken så jag kollade på den här https://www.youtube.com/watch?v=pEbEHiPcO-8

Krok, linje och sänke
>>
>>53873114
En öl som är extremt lättdrucken och har ett bra pris är sierra nevada pale ale. Den blir aldrig dålig.
>>
>>53873076
ska bussa in till stan på ett ärende och då blir det nog en angus
>>
File: 1447238279103.jpg (83 KB, 750x536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447238279103.jpg
83 KB, 750x536
>>53873130
Kommer nog också behöva lämna lägenheten för att införskaffa lite olika matvaror...
>>
Är det lönt att skaffa lätt motorcykelkort?
>>
>>53873216
>''''söt''''
snarare f1het spermademon
>>
File: funny motorcycle.jpg (175 KB, 700x533) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
funny motorcycle.jpg
175 KB, 700x533
>>53873262
haha aa fan jonne :P kan du ba dra på bakkan från snutjävlarna ;D ska fan ta moton te sthlm o brasa runt där i trafiken hahah ^^


ba UUUUUUUURN UUUUUUUUUUUUUUUUURN hahahhah
>>
>>53873237
>24 kr för 33 cl
>bra pris
efterfrågade lager dessutom favä, men kanske prövar den ändå för att knula det
>>
>>53873114
newcastle är också gott
>>
>>53873262
Gör det! påbörjade att ta det i höstas, ska fortsätta så fort de öppnar nu i vår.
>>
>>53873311
haha vad fiffigt av zebran, nu kommer ju puman aldrig hinna ikapp han
>>
>>53873315
Den kostade 3-4 kronor mindre för bara en månad sedan. Måste vara gött att ha ett alkoholmonopol.
>>
>>53872527
Gjorde en version med stängd mun också men jag vet inte riktigt vilken som passar bäst

>captchan knular upp
BARA
>>
>>53873406
>>captchan knular upp
>inte ha textcaptcha där man löser 3-5 siffror
>>
>>53873406
Mycket bättre knatte favä
>>
>>53873437
Jag har det men det gick ändå inte att breva. Efter typ 15 försök laddade jag om sidan och då funkade det
>>
File: 1445897720827.jpg (172 KB, 683x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445897720827.jpg
172 KB, 683x1024
>>53872415
>anno domini 2016
>svenskerbög spiller Runescape
suk en kuk
>>
File: kongor roshan.gif (504 KB, 584x459) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kongor roshan.gif
504 KB, 584x459
>>53873406
arigato!
>>
>>53873406
fin knatte
>>
Någon som vet vad som är grejen med gps krönikör hagström som skiter på vartenda tv program?
>>
File: 1439585168350.png (13 KB, 191x234) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439585168350.png
13 KB, 191x234
>>53873486
>>53873551
>>53873583
N-Ni med
>>
Någon dumpa original-knatte, vill måla
>>
>>53873538
Åh dansken vad jag saknat dig. Du är en sådan färgklick och berikning för vår tråd.
>>
File: 1450106153355.png (62 KB, 412x351) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450106153355.png
62 KB, 412x351
>dkn något går snett i huvudet och man råkar dra höger på fnöske
>dkn det blir en matchning
>>
>dkn ingen nordisk stat
>dkn klättrar inte i berg JU NU
>>
File: 1447843797573.png (761 KB, 885x1075) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447843797573.png
761 KB, 885x1075
>>53873643
>>
File: 1453153463726.jpg (10 KB, 177x215) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453153463726.jpg
10 KB, 177x215
>>53873643
här f4m
>>
File: 1453063450534.png (77 KB, 200x231) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453063450534.png
77 KB, 200x231
>>53873644
Er lidt sent på den, var til eksamen i dag så kunne ikke hygge mig herinde fra morgenstunden.
Obligatorisk:
>Du är en sådan färgklick och berikning för vår tråd.
>färgklick och berikning
>>
>>53873685
Nämen hallå rostbiff!
>>
File: 1395770226397.jpg (139 KB, 499x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1395770226397.jpg
139 KB, 499x499
har någon gjort en smug knatte
>>
>>53873711
>>53873718
tack grabbar
>>
File: 1452398532125.jpg (660 KB, 2048x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452398532125.jpg
660 KB, 2048x1536
>>53873228
>hennes personlighet 10/10

Hon är progressiv sjw feminist och har gjort volontärarbete för att rädda båtflyktingar på medelhavet, jag vill fixa henne ;___;
>>
Kan någon göra en tapplåda eller något med alla knattar, förlorade alla när min hårddisk kraschade för en vecka sen ;_____;
>>
File: stormkalle5.png (160 KB, 272x359) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
stormkalle5.png
160 KB, 272x359
>>53873406
Hej, NS2D :3
>>
File: 1452537119127.gif (3 MB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452537119127.gif
3 MB, 640x360
mitäs hurrit
>>
File: tegaki.png (13 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tegaki.png
13 KB, 400x400
>>53873753
Jag kanske försökshårdar en sen om jag har tillräckligt tråkigt
>>
>>53873753
Jag kan göra ett försök

>>53873866
Grod kväll anon
>>
>>53873744
Jag försöker säga till dig att sluta vara en sådan fitta och bara ignorera skit du tycker är nördigt, töntigt eller så där. Jag tycker också runescapespelarna har autism, men har noll behov av att säga det hela tiden.
>>
File: knule.png (22 KB, 600x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
knule.png
22 KB, 600x500
>>
>Baserade Tino lägger också upp avslöjandet om "We are Sthlm"

http://www.tino.us/2016/01/nya-avlsojanden-i-wolodarskiaffaren/

Hur kan hanrejerna helt allvarligt deflektera detta?
>>
File: 1453155791506.png (215 KB, 885x1075) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453155791506.png
215 KB, 885x1075
>>53874039
tråden behöver fler knattar av valfri kvalitet
>>
File: Srsih7h.png (421 KB, 640x359) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Srsih7h.png
421 KB, 640x359
>>53873999
Nice trips.
Det er autism fordi det er >nuværende år, det var engang sjovt men det er for helvede >nuværende år, stop med at spille Runescape. Det er DODT.
>>
File: Gustav_bara.jpg (170 KB, 582x776) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Gustav_bara.jpg
170 KB, 582x776
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vastmanland/mp-i-arboga-kraver-att-sprakrorens-byts-ut

>HUR VILL DU HA DITT PARTI FAMILJ
>>
Går det att lita på David Duke?
>>
>>53874057
tino = rasiststämplad så allt han säger och de källor han använder är inte trovärdiga
>>
File: 1453061835269.gif (2 MB, 333x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453061835269.gif
2 MB, 333x512
grabbar hur får man en guzz med fet bunda?
>>
>dkn ingen tuttfv
>>
File: 1419694898012.gif (2 MB, 320x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419694898012.gif
2 MB, 320x320
>>53874089
>åsa romson är vice stadsminister
>>
>>53874091

Var väldigt lustigt hur Anders Lindberg gjorde en fuling genom att lägga up Tino och Gustav Krasselstrand på samma bild för att få folk att koppla ihop dem.

Hur mycket de än rasiststämplar honom så drar han ju nästan enbart siffror, hur fan går det att ignorera det?
>>
File: 3drumpa.jpg (89 KB, 1024x683) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3drumpa.jpg
89 KB, 1024x683
>>53874110
rumpafv är mkt bättre familj
>>
>>53874102
Vet inte favä
>>
File: 109902653.jpg (158 KB, 600x709) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
109902653.jpg
158 KB, 600x709
>>53874089
>Det var Åsa Romsons och Gustav Fridolins stöd till regeringens beslut att införa gränskontroller som fick bägaren att rinna över
>>
>>53874102
>guzz
?
>>
>>53874160
du menar att han selektiv drar siffror för att stödja hans rasistiska agenda?
>>
Tips på bra laid-back spel som man inte behöver vara jätteaktiv på (typ hearthstone)
>>
File: Maya.jpg (60 KB, 622x679) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Maya.jpg
60 KB, 622x679
>>53874155
>stadsminister

Vilken stad är hon vice minister för?
>>
>>53874165
Ser ut som hon har blöja lmfao
>>
>>53874198

hehe mm
Källa på den kompis.
>>
>>53874197
abo du vet inte din jävla shonne asså en fet guzz som du får bazza liksom svär på koranens bok
>>
>>53874197
hej farfar lmao
>>
>>53874199
anno 1404
>>
>>53874165
Är inte ordet yeezy något slangord bland rapplyssnare? Det tyder på att kvinnan på bilden endast har sex med svarta män.
>>
File: 1453155365786.png (346 KB, 885x1075) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453155365786.png
346 KB, 885x1075
>dkn ingen söt fv som värmer upp min säng just nu
>>
File: 10768925.gif (2 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
10768925.gif
2 MB, 1280x720
>>53874102
KBH
B
H
>>
>dkn mina flyktingtjänare ska förflyttas till ett riktigt flyktingboende snart
>>
>>53874198
Tino är inte rasist hur mycket du än önskar att han är det.
>>
>>53874258
kanyewest.com
>>
Vem har störst knattemapp här? har bara 57 knattar favä
>>
File: inizio-jan-16.png (32 KB, 552x323) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
inizio-jan-16.png
32 KB, 552x323
V 8,0 (+1,7)
S 23,2 (+0,1)
MP 4,6 (-1,1)
SD 22,2 (±0,0)
C 8,8 (±0,0)
L 5,1 (+0,2)
KD 4,4 (+0,7)
M 21,3 (-1,4)

>4,6%
MP bekräftat mord
>>
>>53874163
>antyder att man inte kan ha både en rumpa fv och en tuttfv om man är alfa nog
>>
File: dkn3.png (127 KB, 634x465) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dkn3.png
127 KB, 634x465
>>53874065
>dkn
>>
File: boy.jpg (16 KB, 480x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
boy.jpg
16 KB, 480x480
>>53874258
>>
>>53874208
Det är min fetisch favä
>>
>>53874204
blattköping
>>
>>53874365
HUR FAN KAN SD INTE VÄXA KVÄÄÄ
>>
>>53874199
Bloodborne
>>
>>53873783
>feminist
Fast det är ju inte sant
>>
File: 1444945230778.jpg (23 KB, 249x299) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444945230778.jpg
23 KB, 249x299
>>53874406
>Det är min fetisch favä
>>
>>53874365
>±0,0
drömmen är över
>>
File: 1928421.jpg (16 KB, 418x398) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1928421.jpg
16 KB, 418x398
>det är folk i tråden som ger snubbelfjollor uppmärksamhet
>>
File: 1454324314.jpg (75 KB, 241x351) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454324314.jpg
75 KB, 241x351
http://www.svd.se/enkat-visar-tydligt-fortryck-i-stockholms-fororter

RADERA DET HÄR!
>>
File: sällsynt.png (55 KB, 511x552) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sällsynt.png
55 KB, 511x552
>>53874356
Inte så många
>>
File: DFWknatte.jpg (222 KB, 885x1075) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DFWknatte.jpg
222 KB, 885x1075
vill ni gärna kritisera mig
törstar efter lite (du)n

>>>/lit/1208196
>>
File: 1452799589215.jpg (45 KB, 480x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452799589215.jpg
45 KB, 480x480
>>53874434
>Hej! Her for et par uger siden kobte jeg min kones son en ny PS4 med spillet Bloodborne som skulle være pisse fedt! Problemet er bare jeg ikke rigtig kan finde andre spil, så er der nogen der kan foreslå noget jeg kan kobe til den lille gut? På forhånd tak.
>>
free armour trimming
>>
>>53874535
fel brev hähä
>>>/lit/7605177
>>
File: 1370080637577.jpg (9 KB, 200x155) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1370080637577.jpg
9 KB, 200x155
>>53874535
>dead
>>
>>53874422
>>53874493
senaste flyktingskandalerna är för nära inpå, vänta till nästa månads mätningar
>>
>>53874090
Ja, han är rätt baserad favä.
>>
>>53874572
du låter som dala favä, tyckte inte den var något vidare
>>
>>53874536
radera detta
>>
>>53874199
Resident Evil
>>
File: Hanrej Knatte.png (662 KB, 885x1075) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hanrej Knatte.png
662 KB, 885x1075
>>
Support Sverigetråden in /int/ Battle of Generals

Vote here: https://poal.me/a3xrw3
Thread here: >>53874661
>>
>>53874748
easy win
>>
>>53874634
siktade på dalaområden favä
att temat kommunicerades är det viktigaste :^)
>>
>>53874775
wouldn't be so sure yesterday /brit/ had an "easy win" too
>>
File: 1453135037674.gif (993 KB, 924x507) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453135037674.gif
993 KB, 924x507
>åka till bortrest kompis lägenhet och äta upp hans mat
J/N
>>
Kan någon betygsätta min dikt med tack?

>>>/lit/7605831
>>
Kan vi inte få en Jimmie-knatte?
>>
>>53874748
Don't make this thread more autist than it already is please.
>>
Sådär
>>
>>53874843
Varför ska du äta upp hans mat?
>>
>>53874853
>engelska i en dikt om SvT
haha aa/10
>>
>>53874836
>"easy win"
Norgetråden is vastly superior to the cancer of /brit/
>>
Angus är väl den bästa burgaren hos BK

Bra då säger vi så
>>
>>53874853
inte rolig, pinsamt ämne, blandade språk
2/10 du försökte men ingen urskiljbar talang
>>
>>53874888
För jag är hungrig och har ingen mat hemma plus en jävla kokvrå.
>>
>>53874937
>dkn aldrig ätit på bk
>>
File: dAuepGU.gif (2 MB, 160x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dAuepGU.gif
2 MB, 160x300
>>
File: 1423144511223.jpg (25 KB, 400x386) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423144511223.jpg
25 KB, 400x386
>>53874937
>äta snabbmat från >kedjor
>>
File: PAJJ1.png (756 KB, 899x774) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
PAJJ1.png
756 KB, 899x774
Visst är hon snygg?
>>
File: Naseem.png (561 KB, 654x669) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Naseem.png
561 KB, 654x669
>donken alla aktuella /svt/ jagjag är gjorda utav en själv

jag är väl i stort sett er kung
>>
>>53874964
Vad hindrar dig från att gå och köpa mat?
>>
Langa knattemallen.
>>
>>53874949
hahah var ju inte seriös precis :p aja kul att få nån (You iaf
>>
>>53874937
>äta på bk
gri vi
>>
File: 1453153463726.png (71 KB, 177x215) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453153463726.png
71 KB, 177x215
>>53874862
>>
>>53874887
topp fin

sparad
>>
>>53875008
mm strax
>>
>>53875008
vill du ha ett (you)
för det är så du får ett (you)!

:p
>>
File: 1099007268.gif (954 KB, 250x180) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1099007268.gif
954 KB, 250x180
>>53874635
>c*ckbög = Hamada
>danska = Matsumoto
mig irl favä
>>
File: 1453100511864.jpg (471 KB, 1648x1050) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453100511864.jpg
471 KB, 1648x1050
>>53875008
KAN

INTE

HITTADETTA
>>
File: 1429718178592.jpg (39 KB, 300x413) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429718178592.jpg
39 KB, 300x413
>>53874887
10/10
>>
>>53874998
Vill se hennes blåa ögon titta upp när hon suger på en stor afrikansk kuk
>>
>>53875008
du har nog missat poängen med knatte totalt favä
>>
>>53875070
säg inte så är du snäll
>>
File: 1431128453849.gif (386 KB, 774x690) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431128453849.gif
386 KB, 774x690
>>53874994
>raka som aldrig kommer låta deras flickvänner rimma rumpan för att de hyser agg mot bögar
om ni visste vad ni går miste om
>>
>>53875014
För att jag har endast en kokvrå utan köksfläkt.
>>
>>53874994
>>
File: Order 66.png (333 KB, 436x614) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Order 66.png
333 KB, 436x614
>>53875067
>när man vaknar upp och en autist har gjort ett kollage utav ens bajsbrev
>>
File: ꞉3fejs katt.png (7 KB, 428x468) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
꞉3fejs katt.png
7 KB, 428x468
>>53875039
>>53875069
Tack grabbar
>>
Fishing lvls?
>>
File: 14533241049.webm (3 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14533241049.webm
3 MB, 1280x720
>>53875117
>jag låtsades vara efterbliven

Du förtjänade det favä, och tack. Jag skrattade högt när jag såg bilden.
>>
>>53875142
99
u
>>
File: 4.gif (2 MB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4.gif
2 MB, 400x400
>>53875116
>>
File: heem urself my man.jpg (108 KB, 640x427) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
heem urself my man.jpg
108 KB, 640x427
>>53875163
Cruz en skit, jag står för allt jag sa
>>
File: Cruzsmh.webm (649 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Cruzsmh.webm
649 KB, 1280x720
>>53875210
>inte hoppa på mewvment-mémet
>>
>>53875163
>placeringen av burkarna med jontedricka
lite för uppenbart favä
>>
>>53875239
Det är inte precis som det ska vara hemligt att de är sponsrade av Monster.
>>
>>53875239
>eyy jonte göm drickan annars kanske dom fattar att vi är sponsrade utav monster
>>
File: Mike alcoholic.gif (2 MB, 360x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Mike alcoholic.gif
2 MB, 360x270
>>53874994
>>53875116
>>53875195
>>53875341
>gennemsnitlig sverigetråd
bögser
>>
>>53875115
Har du autism?
>>
Kommer jagjagmagi göra att det blir SD2016?
>>
>>53875408
Jag ser inte hur det skulle vara kopplat till eventuell autism, upplys mig gärna.
>>
>>53875405
Ifall du slutar breva så kan jag börja spamma bögporr också? Du är bara irriterande som person.
>>
NÅGON BREVA KNATTE-MALLEN
>>
>>53875186
Nice
>>
File: hej.jpg (68 KB, 1291x1291) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hej.jpg
68 KB, 1291x1291
obs sno ej
>>
>>53875466
inte nog med mana
>>
File: 1453304832141.jpg (15 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453304832141.jpg
15 KB, 480x360
>>53875522
böla mer rövslynneger
>>
>>53875475
Du kan laga mat. Bara gör det. Sno inget av din vän ditt jävla zigenaräckel.
>>
>>53875535
>försöka sno mitt original
>>
File: 1438941338746.gif (1 MB, 200x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438941338746.gif
1 MB, 200x200
>>53875522
Hvor gammel er du lige at du tuder så meget her? fucking lmao din bög favä
>>
File: 1453308379144.png (783 KB, 885x1075) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453308379144.png
783 KB, 885x1075
Jonte för helvete varför är du inte inne på skype än????
>>
>>53875569
Han är ju bara irriterande. Jag tycker illa om bögar precis som han. Tycker ändå att danskjäveln är en tvättäkta preben med gröt i käften. Han är inte direkt någon sann hjälte ur DF.
>>
File: pt+(6).gif (1 MB, 320x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pt+(6).gif
1 MB, 320x240
>>53875444
>>
>>53875633
>skajp
okej farfar
>>
>>53875652
mm hett med manboobs lol
>>
>>53875621
Hur gammal är du preben? Kan du sluta bete dig som en femtonårig jonte är du snäll. Du är bara irriterande.
>>
File: freemelee.png (167 KB, 499x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
freemelee.png
167 KB, 499x300
>>53872415
>swede
>uses BDSM gear

As expected, meet me in wildy, n00b
>>
>>53874661
>>
>>53875652
>>
>>53875690
haha aa
>>
File: 1452823768697.jpg (49 KB, 372x577) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452823768697.jpg
49 KB, 372x577
>>53875645
dig irl favä

>>53875694
Hur bög är du jamal?
>>
>>53875698
not only are you a noobshit that i could scam for your bank, you also act like the poorfag slavshit you are

whats the matter, membership money going to support your crack addicted family? fucking 3rd world subhuman
>>
>>53875675
>farfar
skajp är väl något nytt påhitt? Vi satt alltid i ventrilo när vi lirade cs 1.6
>>
File: image.jpg (71 KB, 600x451) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
71 KB, 600x451
efterbliven
>>
vem /var för feg för wildy/ här
>>
File: 1452935516471.jpg (365 KB, 750x725) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452935516471.jpg
365 KB, 750x725
>>53875571
>vara såhär rumpsmärtad över någon annans avslappnade relation
>>
>>53875741
Preben gå och var en kantig 13-åring någon annanstans. Korsorda dig själv.
>>
>>53874843
Hade skitit i din diskmaskin om du var min "kompis".
>>
File: 14997702.png (332 KB, 598x371) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14997702.png
332 KB, 598x371
>>53875831
Ellers tak, har en date med din kæreste efter Abdullah er færdig med hende min ven.
>>
>>53875799
jaja, så länge du inte stjäl utan betalar tillbaka kör hårt.
>>
>>53875765
skajp har övertagits av mumble/teamspeak då både ljudkvalitet och fördröjning är bättre i VoIP klienter
>>
>>53875847
Stjäla någons mat är rätt lågt. Bor man ihop och typ "lånar" av varandra så whatever.
>>
File: 1446967550336.jpg (66 KB, 251x257) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446967550336.jpg
66 KB, 251x257
>bögar
>>
File: 1433861923969.jpg (135 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433861923969.jpg
135 KB, 400x400
>Kommer inn i /SvT/
>Folk brever bög gifs

Farg meg overrasket.
>>
File: 1398454209716.jpg (75 KB, 601x601) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1398454209716.jpg
75 KB, 601x601
NEEEEEJ RADERA DENNA TRÅD!!!
>>
>>53876011
Vi har rätt många homosexuella brevare.
>>
File: 1450867152241.jpg (90 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450867152241.jpg
90 KB, 720x960
>>53876011
Hey, du skal være respektfuld over for deres kultur. Ingen bögcisme her.
>>
File: 1446148803298.gif (372 KB, 499x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446148803298.gif
372 KB, 499x281
DOW ligger på -500 killar
>>
File: 1447294585599.jpg (8 KB, 250x238) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447294585599.jpg
8 KB, 250x238
https://www.youtube.com/watch?v=tFWUIKYK-3U

>vita tjejer

Herr Hitler hade kunnat förhindra allt detta. Allt.
>>
File: jonas-inde.jpg (35 KB, 327x459) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jonas-inde.jpg
35 KB, 327x459
Kan ni sluta upp med era jävla bögfasoner
>>
>>53876137
DOW ligger på 15000+
>>
>>53876189
Jag tror det är för att jävlas med dansken helt ärligt.
>>
>>53876144
Hvad er det jeg ser på?
>>
>bögbilddumparanon som håller på utan anledning tidigt på kvällen
antagligen sidf/sallad/qringlan
t. bötibrevare
>>
>>53876197
icke-händeningbögar kan dra tack
>>
File: 1446567685679.png (98 KB, 348x440) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446567685679.png
98 KB, 348x440
>denna tråd
>>
File: 1450905570552.jpg (73 KB, 612x612) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450905570552.jpg
73 KB, 612x612
>snubben dampar på dansken och börjar breva sin bögporr
där fick du han allt
>>
Varför gör du detta?
Vad vinner du på det här?
>>
File: aa.png (511 KB, 790x560) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
aa.png
511 KB, 790x560
>>53876144
Hon är inte vit
>>
File: 1444925927664.png (189 KB, 483x481) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444925927664.png
189 KB, 483x481
>>53876144
https://www.youtube.com/watch?v=hBd4eZX4paI
>>
>>53876223
En tjej som antastar en annan
>>
File: 1438122920926.jpg (6 KB, 188x188) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438122920926.jpg
6 KB, 188x188
>>53876257
>händening
>>
>>53876245
Ifall det inte stör mig och jag inte är bög. Vad är jag då?
>>
>>53876137
kan nån förklara vad det här betyder
>>
>>53876321
bi
>>
>>53876321
i förnekelse
>>
File: milana2.jpg (61 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
milana2.jpg
61 KB, 640x640
>>53876245
Men jag är inte bög
>>
>>53874887
Tjatte.
>>
File: stock-market-crash.jpg (267 KB, 837x564) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
stock-market-crash.jpg
267 KB, 837x564
>dkn man förlorat drygt 40000kr hittills i år på börsen trots att man mestadels har placerat i stora fina "säkra" bolag
>>
>>53876365
Sluta dumpa bilderna då.
>>
>>53876329
bokstavligen ingenting
>>
File: 144097662.jpg (9 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144097662.jpg
9 KB, 250x250
>>53876276
>snubben dampar på dansken och börjar breva sin bögporr
>där fick du han allt
I think I understand this, but not really Matsumoto-san.

>>53876295
>En tjej som antastar en annan
KBH
B
H
>>
Vad är det för fel på er bögbrevare? Bajsa inte där ni äter för i helvete.
>>
>>53876383
Fast det där var ju Knatte.
>>
>>53876245
HAHAHAHAHH STÄDAREN PLOCKADE DIG MED HAHAHAHA
>>
>>53876386
Så länge du kan ligga i långbänk är det ju bara beklagligt att du inte köpt när aktien varit låg.
>>
>>53876386
>investera när usas bubbla spricker vilken sekund som helst
k e k
>>
>>53876365
Vem försöker du lura?
>>
>>53876383
>>53876429
Det är Fnatte era turbomongon
>>
File: 1452439611491.png (62 KB, 379x439) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452439611491.png
62 KB, 379x439
>>53876410
Dom bajsar inte frivilligt längre
>>
MEN

BREVA

KNATTE-MALLEN ERA JÄVLA HORUNGAR!!!
>>
>>53876397
haha aaa
vi är bokstavligt talat tillbaka på 2013-nivåer
>>
Hurra för städaren, på bögjävlarna bara!
>>
>>53876437
Vi säger så smögen, det var inte jag som tog bort bilden själv för att den inte skulle stryka med när vaktis hälsade på.
>>
>>53876397
>>53876495
men vad betyder siffrorna jag kan inte sånt här
>>
File: 1446601197483.jpg (74 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446601197483.jpg
74 KB, 1280x720
>raderade
>>
>>53876487
lel
>>
File: 1077792.gif (841 KB, 320x176) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1077792.gif
841 KB, 320x176
>>53876514
>that thumb
HVAD FANDEN SKER DER
>>
>>53876144
>Herr Hitler

kan höra det i huvudet favä
>>
File: milana5.png (885 KB, 598x598) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
milana5.png
885 KB, 598x598
>>53876386
>dkn man sålde mina fonder i somras innan Kinas börs kollapsa och innan det här
Jag är synsk

>>53876468
IRONISKT, ironiskt.
>>
>dkn det inte blev någon bk
vad ska man äta för gott istället då? ponera att jag har en slags matstörning och måste hitta något lika gott som hamburgaren
>>
>>53876514
>dkn vill se henne jobba på en stor svart penis, och hennes blonda hår virat runt en stor svart kuk samtidigt som hon fnittrar och tittar med sina stora blåa ögon
>>
>>53876495
men du

>>53876536
Folk säljer mer än de köper på börsen.
>>
>>53876144
f1 h1
>>
grabbar
https://poal.me/a3xrw3
>>
File: Mike what.gif (3 MB, 220x212) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Mike what.gif
3 MB, 220x212
>>53876610
men, men.. favä jævla c*ck...
>>
>>53874998
Aa vad heter hon?

>>53875070
detta favä
>>
>>53876694
>han säger den engelska ordet

>danskrejen
>>
>>53876613
jagjagade lite men vadå
marknaden påverkar global politik väldigt mycket men kanske inte ditt personliga liv
>>
>>53876386
Det kommer tillbaka Anon, bara håll huvudet kallt och vänta ut det istället för att paniksälja

t. ner 100k
>>
>>53876514
>dkn kommer aldrig få bjuda henne på min jordgubbe
>>
File: 1410804895679.jpg (57 KB, 640x496) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1410804895679.jpg
57 KB, 640x496
>dkn går upp
>>
>>53876761
oooh, gutte sker det!..?
>>
File: Jordbær.webm (2 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Jordbær.webm
2 MB, 1280x720
>>53876571
>Danskcucken

Jordgubbarna har färgat av sig din dubbelneger
>>
>>53876823
Man bara vet
>>
>>53876838
Danskrej
>>
>>53876880
Det er hendes tommelfinger der ser klam ud, Abdul.
>Firefly
god smag selvom din kæreste har en nr 2 i sin nr 2.
>>
File: 1311947803699.jpg (92 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1311947803699.jpg
92 KB, 400x400
>>53876880
>den webm
>>
File: 1450589765229.jpg (93 KB, 960x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450589765229.jpg
93 KB, 960x640
Hon cuckade mig. Inte varit kär en tjej sen jag gick i gymnasiet för 6 år sen och så fort jag blev det cuckade hon mig. Jag vill bara dö. Jag vill inte fortsätta.
>>
File: 1099007255.gif (1001 KB, 400x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1099007255.gif
1001 KB, 400x240
>>53876916
Lad vær med at græde for meget lille fyr.
>>
File: 1452988909726.png (406 KB, 601x601) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452988909726.png
406 KB, 601x601
>>53876880
INGEN ÄTER JORDGUBBAR SÅ DÄR, SLUTA SLUTA SLUTA KVÄÄÄÄÄ
>>
>>53876398
Vad menar du nu?
>>
File: _B.jpg (66 KB, 600x751) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
_B.jpg
66 KB, 600x751
>>53876956
>Det er hendes tommelfinger der ser klam ud, Abdul

Öh... Ja? Har du gröt i hjärnan Sören?
>>
File: 04Futo3.png (773 KB, 810x1054) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
04Futo3.png
773 KB, 810x1054
Breva sällsynta tåhåar
>>
File: 0611.jpg (162 KB, 812x889) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0611.jpg
162 KB, 812x889
Vad tycker din mammas vänner om dig?
>>
File: amy-schumer-768.jpg (188 KB, 768x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
amy-schumer-768.jpg
188 KB, 768x1024
https://vimeo.com/152393981

KOMISKT GENI
ELLER BARA ÄNNU ETT VACKERT ANSIKTE?
>>
>>53877253
>dfn ingen milf å putte penis i

Trist fåvæ.
>>
File: obskyr.png (2 MB, 636x950) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
obskyr.png
2 MB, 636x950
>>53877180
Obskyrare än såhär kan man inte komma
>>
File: black girl twerk.webm (3 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
black girl twerk.webm
3 MB, 1280x720
Jag vill borra mitt ansikte djupt i en rumpa och sniffa
>>
>>53877314
Du måste kämpa för att det ska smaka. Jag tror på dig norgebror. Hitta din milf.
>>
File: 199997255.gif (774 KB, 500x327) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
199997255.gif
774 KB, 500x327
>>53877103
FY FAEN, glem det senpai.

>>53877161
Har vi ikke alle gröt i hjärnan Kalim?
>>
File: 1397290994612.jpg (227 KB, 960x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1397290994612.jpg
227 KB, 960x540
>>53877037
>gymnasiet för 6 år sen
mmmmm tjena farfar
>>
>>53877037
Cuckade gladkatt dig? l m a o
>>
File: macchan.gif (3 MB, 383x396) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
macchan.gif
3 MB, 383x396
>>53877047
>>
>>53877346
>PRRRRRRT "tack för att du bjöd mig på tacos anon :)"
>>
>>53877180
>>
https://poal.me/a3xrw3

https://poal.me/a3xrw3https://poal.me/a3xrw3

https://poal.me/a3xrw3
https://poal.me/a3xrw3https://poal.me/a3xrw3
https://poal.me/a3xrw3
https://poal.me/a3xrw3
https://poal.me/a3xrw3
https://poal.me/a3xrw3
https://poal.me/a3xrw3
>>
>>53877367
sluta är bara 21

>>53877382
ja hon låg ju med nån jävla snubblarjävel fyfan
>>
>>53877161
Vem är denna vedbodiga sötpaj?
>>
>>53877438
Är du den bittra anon som varit ihop med gladkatt innan och som nu blev cuckad då hon fick penis från kirino? l m a o
>>
File: ko_hatubai.jpg (153 KB, 800x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ko_hatubai.jpg
153 KB, 800x640
>>53877322
>>53877180
>när sekundära plebejer brevar
>>
File: 1099007256.gif (755 KB, 500x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1099007256.gif
755 KB, 500x250
>>53877406
>mfw papa Matchan er blevet buff
Elsker at cheferne for stederne de tager ud til i Batsu games altid kommenterer på det. Og anime tegneserierne der viser hvor han er fucking stor.
>>
>>53877433
vi förlorar hårt till ren cancer
>>
File: 1449801942473.jpg (382 KB, 1920x1560) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449801942473.jpg
382 KB, 1920x1560
>Mdongos danska kusin sitter i tråden och bajsbrevar

Det här är den mörkaste tidslinjen
>>
File: 1451338662571.png (104 KB, 500x596) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451338662571.png
104 KB, 500x596
>>53877489
nej jag var kär i henne men hon visste inte att jag fanns

man kan säga att...jag var bara ännu en anon.
>>
>>53877064
vad fan pratar du om? klart man gör det
>>
File: 1404324323470.jpg (106 KB, 752x302) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1404324323470.jpg
106 KB, 752x302
>>53877261
Hon är bokstavligen känd för hon inte är så vacker.

Magiskt.
>>
File: 1907779265.gif (982 KB, 500x378) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1907779265.gif
982 KB, 500x378
>>53877542
Den mörkaste tidslinjen er den hvor du kommer hjem og din kæreste er i seng med din friendly neighborhood group of youths.
>>
>>53877536
Bry sig om autism poll.
>>
File: vad globen.png (542 KB, 560x558) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vad globen.png
542 KB, 560x558
>>53877513
>"breva sällsynt tvåhu"
>han brevar bokstavligen de 3 mest välkända
V
G
H
?
>>
PING SKJUTEBORGARE

Vad är den bästa basfödan att äta musslor till? Går potatisgratäng bra?
Funderar på en potatisgratäng+kallrökt lax+musslor kombo
>>
File: Nightmares.jpg (33 KB, 722x349) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Nightmares.jpg
33 KB, 722x349
>>53877584
>Antyder att jag har någon kæreste

Varför så cuckbesatt förresten?
>>
File: ayyyy.png (2 MB, 1000x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ayyyy.png
2 MB, 1000x750
>>53877542
Han verkar vara en skön lirare
>>
File: 1366042500566.jpg (278 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1366042500566.jpg
278 KB, 600x600
>>53877513
>>53877413
>>53877322
>>53877180
Ur vägen, obskyraste tåhooarna passerar!
>>
File: 1434400836433.jpg (1 MB, 1200x848) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434400836433.jpg
1 MB, 1200x848
>>53877597
>Rinnosuke
>mest välkänd
'aa'
>>
File: 1399073772965.jpg (112 KB, 388x446) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1399073772965.jpg
112 KB, 388x446
Är det här en gaki no tsukai-tråd?
>dkn del 4 av nya batsun inte är översatt än
>>
>>53877692
>bokstavligen den enda snubbe2hu
>inte välkänd som bara fan
Kom igen nu.
Mer sällsynthet på gång.
>>53877724
Jag SKULLE en Gaki no Tsukai-tråd, favä.
>>
>>53877724
Hur lång tid brukar det ta?

>dkn visade min mormor en video på marshmellowleken och hon skrattade till hon började gråta
>>
File: 1099007264.gif (976 KB, 500x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1099007264.gif
976 KB, 500x200
>>53877649
>Varför så cuckbesatt förresten?
Det er alt vi horer om i resten af verdenen. "Sverige tager ENDNU flere chokolade afrikanere og karamel arabere til sig", "BREAKING NEWS: Svensk politi skjulte indvandrer overgreb på festival koncert for 12 årige piger" osv osv.

>>53877661
Svenskersenpai~

>>53877724
Kom med dine bedste Gaki billeder, senpai.
>>
>>53877692
Inte är han obskyr iallafall
>>
>>53877846
>>53877846
>>53877846
>>53877846
>>53877846

Ny
Ny
Ny
Thread replies: 335
Thread images: 151
Thread DB ID: 454853[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.