[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/tr/
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 330
Thread images: 57
File: bülük.jpg (165 KB, 758x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bülük.jpg
165 KB, 758x1000
kamalsız tirad gelin
>>
güzel tirad
>>
Turks girls are hot, turk """""men""""" are roachies
>>
>>53865650
your mom loves my roachy cock ;)
>>
>>53865650
Yes and they also want Islamic State to dominate the world
>>
https://www.youtube.com/watch?v=oUxyh1HTssU
>>
File: roach-450-8-5-2013.jpg (166 KB, 450x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
roach-450-8-5-2013.jpg
166 KB, 450x300
>>53865719
no, you wouldn't even be able to set your roachie foot in my house
>>
>>53865650
>>53865932
STOP BULLYING OUR TURKISH FRIENDS
YOU SUBHUMAN PIECE OF SHIT
>>
>>53865932
XD ebin meme friend let me just post it at /r worldnews I'm sure they will like it too :^)
>>
>>53865932
why bother when your mother visits instead? not only i get to pound her brown hairy cunt but she also pays me for that. haha life sure is good .
>>
>>53865350
sikmissin k*mali helal olsun xocam
>>
>>53865979
t. Mehemetto al-Portinari


>>53865986
>reddit tier answer
>>
Nasheed'ci anon burada mı?
Liste yapıyorum bi el atsana buradaysan.
>>
>>53867014
sham'in zengin topraklarinda nusayri kafirlerle catisirken sehit dustu o mucahidimiz.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=UQ2hqCVxeds

>ohk qt ataturkcu zaza gf yok

YETHEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEER
>>
>>53868189
>zaza
hemen adres ver kafani kesecem soysuz pic
>>
>>53868434
kes ulan t*rkistan kukuraci
>>
>>53868529
yooo ben avrupaliim asil sen kes turkistanli kukurac
>>
>>53868568
xeske beni seven biri olsa cingene
>>
>>53868189
>>53868434
>>53868529
>>53868568
>>53868755
adres verin
>>
>>53868791
yoo asil sen adres ver
>>
>>53868755
aynen kardesim butun gun burda seninle bok konusuyoruz offfff yeterrrrrrrrrrrrrrrr
>>
>>53868870
dort gundur haplarimi almiyom cinler gormeye basladim kafayi yiyom herhalde :Ddd lel
>>
ŞERİAT GELECEK ULAN
>>
File: apachi.jpg (51 KB, 600x451) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
apachi.jpg
51 KB, 600x451
>>53865650
Please explain this shit!!!
>>
>>53868924
icme zaten gavur haplarini xocam
>>
https://www.youtube.com/watch?v=RRCINu762FY
>>
>>53868980
https://www.youtube.com/watch?v=PZRqtjXDsbU
>>
File: image.jpg (30 KB, 225x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
30 KB, 225x300
>>53869389
KES LAN KES
ALLAH (C.C) HAK DİN İSLAM'I HAKİM KILACAK.
KAFİRLERİN KESİK BAŞLARI TEKMELENECEK.
HAİNLER KURŞUNA DİZİLECEK.
AZGINLIK YAPANLAR ŞİDDETLİ BİR ÖLÜMÜ HAK EDECEK.
>>
>>53869574
>>53869389
>>
https://www.youtube.com/watch?v=O_s7xLnUejc&feature=youtu.be
>>
>>53871280
gerilla oldu
rojava bolundu
burasi kurdistan
anasi da sikildi
:ddd
>>
>>53871458
yav bu tirad neden akmiyor xocam? bu turkistanli kukuruclar nerede?
>>
>>53871528
orospu cocuklari gf'leriyle sinemaya gitti herhalde amina kodumun normieleri
>>
>>53871598
gene biz bize kaldik offfffffffffff siqerim boyle hatati offfffffffff
>>
>>53871621
insh*llah reis+pkk+isid siker patlatir bu orospu cocuklarini
>>
>>53871700
efso
>>
k*rtcucklığının olmadığı tek yer karadenizdir

t.pro

>inb4 beyaz x*rt hacım
>inb4 çomar hacım
>inb4 hacım hacım

ananızı kızınızı x*rtlere peşkeş çekmeye devam
>>
>>53873293
Namaza kadınlar ve çocuklar da gelebiliyor muydu xdddd

Ayrıca karadeniz=deniz görmüş k*rtler
>>
>>53873293
Şahsen kürtleri çomarlara tercih ederim
>>
>>53873293
haklısın hocam biraz salaklar falanda iyi adamlar karadenizliler
>>
>>53873293
Oha
Tüm şehir çorap kokmuş XDDD
ax be alexios ne diye siktir edemedin şu orospu çocuklarını
>>
>>53873688
bizans önüne gelenden tokat yemiş güçsüz bir memleketti. adamlar topraklarının 2/3ünü araplara kaybetti amk
>>
>>53873496
t. rojdar hewalno berxewan
>>
>>53873865
müslüman orospu çocuklarının düşmanı benim dostumdur.
>>
Hey so what's the difference between Turks and Kurds? Here in Finland I know quite a few people coming from Turkey but how do I tell if they have Kurdish ancestry? :-DDDD
>>
>>53873827
602-628 sasani-bizans savaşı yüzünden
eğer persler "romalı öldürecem kafasına kafasına vuracam ahamenişi tekrar kuracam xddd" kafasında olmasaydı isl*m yayılamazdı bile
>>
>>53874023
https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Yarmouk

ananızı çok pis siktiler soyliim. ki sikende avrupalı, moğol, türk değil. bildiğin arap amk. sorsan dünyadaki en medeni memleket medeniyetin m'sini bilmeyen davar araplardan dayak yiyor.
>>
File: götlerin helakı.png (864 KB, 1900x1364) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
götlerin helakı.png
864 KB, 1900x1364
>>53874171

bu!
>>
>>53874171
Yarmuk savaşının nasıl bir savaş olduğunu bilmiyorum lakin sasani savaşından sonra bizans asker olarak conscript kullandılar diye biliyorum
ayrıca araplar da türkler gibi çöl zencisi oldukları için ilk yıllarda savaşlarda güçlüydü, özellikle binicilikte falan
>>53874307
hah geldi yine soyunu siktiğimin underagei
şunu senden başka atan varsa götümü tüm Herakleion siksin
>>
>>53874018
ax be turkom proxiyi gene unutmusun ;-D
>>
>>53874018
kurds fuck up when they try to proxy :DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
>>
>>53874018
eee xocam puroksi olmamış :DDD
>>
>>53874307
halid bin velid büyük bir askeri komutandı ama çitos kokuttun adamı orospu evladı çorap kokuttun adamı ne zaman adamı görsem sen aklıma geliyorsun
>>
File: pelinsönmez.jpg (35 KB, 593x520) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pelinsönmez.jpg
35 KB, 593x520
anasını sikeyim
>>
>>53874307
bunun haçlı-zengi/selçuk versyonu vardı var mı sende
>>
File: pelinsönmez2.jpg (57 KB, 500x440) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pelinsönmez2.jpg
57 KB, 500x440
>>53874538
tipini siktiğim piçi
>>
>>53874416
>>53874398
Hehehe yapma yaw tüh xdxd
>>
>>53874395
>>53874491

https://www.youtube.com/watch?v=17oEXqecau0

>>53874566

o yok resim benim değil
>>
KAFALAR KESİLECEK
A
F
A
L
A
R
>>
>>53874629
Seni bulsam ayakkabı çekeceğiyle dövecem artık o raddeye geldim
Çitos kokuttun lan adamı orospu çocuğu underage. Halid bin velid mezarında ters dönüyor bir götü boklu için
>>
>>53874395

Ar*plar savaşlarda iyi değildi, çölü biliyorlardı ve Bizanslılar Araplardan bile kötüydü. Atın çölde deveden daha avantajlı olduğunu bile zar zor akıl ettiler.
>>
>>53874629
Toruya siktir git derdim eskiden
ama orası da kapandı :D
babanı arayam internetini kessin
>>53874710
Kahvehane değil burası arkadaşım. Adam akıllı kaynak belirt, "*" işaretini koyma öyle gel.
>>
>>53874692
>>53874766

>yanıyoooooooooom
>>
>>53874787
Her neyse. Umarım karşıma çıkarsın
>>
>okul/is saati bitti
>t*rkolar dolmaya basladi

hmmmmm
>>
>>53874856
Niye, ananı mı siktireceksin bana.

Hiç yorulma koçum, zaten ananın sikilmekten folloşlaşmış amcığını her gün creampie yapıyorum merak etme sen ;))))
>>
>>53874938
>Niye, ananı mı siktireceksin bana.
160lık boyunla fazla konuşma istersen basement şüşgosu
>>
Ummati fastabsyiri qad *şıng* asyraqat syamsush shumuuuuud
Walaqad sirna jumu'an li rubal majdit taliiiiiiid
Ummati fastabsyiri qad *dıkşın dıkşın* asyraqat syamsush shumuuuuuud
Walaqad sirna jumu'an li rubal majdit taliiiiiiiid
>>
>>53874766

Araplar savaşmayı çölde at kullanıp şamşir yapmayı öğrenince anlamaya başladı. Şimdi Arapların tüm savaşlarını atayım mı ne yapayım nasıl bir kaynak istiyorsun? "Develere güvenilmez" deyişi Araplarda seferlerde develerin hiçbir belirti göstermeden lap diye düşüp ölmeleri sonucu oluştu. Kullandıkları kılıçlar dandik ve paslı sik sok düz-long sword diye tabir edilen- kılıçlardı ve deve üzerinde de kullanması daha zordu çünkü deve at gibi sakin değildir. Daha sonra seferde at kullanmaya başladılar, atın sağlığını daha iyi anlıyorlardı ve manevra kabiliyetleri daha iyiydi. En sonra da şamşirleri öğrendiler Türkolardan, atın üzerinde en rahat kullanılan kılıçlardan biridir bu zaten. Bu da 1000li yıllardan sonraya denk geliyor zaten.

Kaynak okuduğum kitaplardan birindeydi fakat şimdi açıp bulamam 500-600 kitap içinden.
>>
File: 627.jpg (78 KB, 500x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
627.jpg
78 KB, 500x300
>Rage and sorrow are seated in my heart...so firmly that I scarce dare to stay alive. It seems that God wishes to support the Turks to our loss...ah, lord God...alas, the realm of the East has lost so much that it will never be able to rise up again. They will make a Mosque of Holy Mary's convent, and since the theft pleases her Son, who should weep at this, we are forced to comply as well...Anyone who wishes to fight the Turks is mad, for Jesus Christ does not fight them any more. They have conquered, they will conquer. For every day they drive us down, knowing that God, who was awake, sleeps now, and Muhammad waxes powerful[41]

>t. 7. haçlı severinden bir haçlı

>deus vult hacım :/
>>
>>53875167
>7. haçlı seferi
3ten sonrası hepsi çöp
ve 15.000 fransız askerinin katıldığı dandik bi seferden örnek vermex
ax
>>
>>53875167
>kaynak allahu teala
:DDDDDDD
>>
>>53875250

>tanrının türklerin kazanmasını istediğini kabullenememek

crusaderlar bile farkında be oglan :/

>>53875320

pardon yakıyorum ama

>https://books.google.com.tr/books?id=CLjoD0xgQF4C&pg=PT41&lpg=PT41&dq=Rage+and+sorrow+are+seated+in+my+heart...so+firmly+that+I+scarce+dare+to+stay+alive.+It+seems+that+God+wishes+to+support+the+Turks+to+our+loss...ah,+lord+God...alas,+the+realm+of+the+East+has+lost+so+much+that+it+will+never+be+able+to+rise+up+again.+They+will+make+a+Mosque+of+Holy+Mary%27s+convent,+and+since+the+theft+pleases+her+Son,+who+should+weep+at+this,+we+are+forced+to+comply+as+well...Anyone+who+wishes+to+fight+the+Turks+is+mad,+for+Jesus+Christ+does+not+fight+them+any+more.+They+have+conquered,+they+will+conquer.+For+every+day+they+drive+us+down,+knowing+that+God,+who+was+awake,+sleeps+now,+and+Muhammad+waxes+powerful&source=bl&ots=hCrBet7Fpu&sig=pU5OWiNQe2oKX2-RPmZxnMYZ7As&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwi_q-CV9bjKAhWGiCwKHTViASAQ6AEIJTAC#v=onepage&q=Rage%20and%20sorrow%20are%20seated%20in%20my%20heart...so%20firmly%20that%20I%20scarce%20dare%20to%20stay%20alive.%20It%20seems%20that%20God%20wishes%20to%20support%20the%20Turks%20to%20our%20loss...ah%2C%20lord%20God...alas%2C%20the%20realm%20of%20the%20East%20has%20lost%20so%20much%20that%20it%20will%20never%20be%20able%20to%20rise%20up%20again.%20They%20will%20make%20a%20Mosque%20of%20Holy%20Mary%27s%20convent%2C%20and%20since%20the%20theft%20pleases%20her%20Son%2C%20who%20should%20weep%20at%20this%2C%20we%20are%20forced%20to%20comply%20as%20well...Anyone%20who%20wishes%20to%20fight%20the%20Turks%20is%20mad%2C%20for%20Jesus%20Christ%20does%20not%20fight%20them%20any%20more.%20They%20have%20conquered%2C%20they%20will%20conquer.%20For%20every%20day%20they%20drive%20us%20down%2C%20knowing%20that%20God%2C%20who%20was%20awake%2C%20sleeps%20now%2C%20and%20Muhammad%20waxes%20powerful&f=false
>>
>>53875167
maaşallah
>>
>>53875347
Güzel kaynak orospu çocuğu :DDD
>>
>>53875167
Takbir, amina koyim.
>>
>>53875347
viyanada siki yiyip sakarya nehrinin gerisine kadar çekilenler ingiliz miydi?
>>
>>53875420
Kanka bi tane tapınakçı şovalyesi söyledi bana ordan biliyorum

t. sandnigger-i bin keçi sikici
>>
>>53875420

>götüm yandı kaynağı beğenmedim diyim
:///

>lpg=PT57&dq=Rage+and+sorrow+are+seated+in+my+heart...so+firmly+that+I+scarce+dare+to+stay+alive.&source=bl&ots=3OtwVFVASR&sig=bZsh08nI4tEABKVALqixlRXLei4&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwimhfeF9rjKAhXKVywKHc07D9kQ6AEIJjAC#v=onepage&q=Rage and sorrow are seated in my heart...so firmly that I scarce dare to stay alive.&f=false
>>
>>53875420
>>53875509

https://books.google.com.tr/books?id=7g-pCgAAQBAJ&pg=PT57&lpg=PT57&dq=Rage+and+sorrow+are+seated+in+my+heart...so+firmly+that+I+scarce+dare+to+stay+alive.&source=bl&ots=3OtwVFVASR&sig=bZsh08nI4tEABKVALqixlRXLei4&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwimhfeF9rjKAhXKVywKHc07D9kQ6AEIJjAC#v=onepage&q=Rage%20and%20sorrow%20are%20seated%20in%20my%20heart...so%20firmly%20that%20I%20scarce%20dare%20to%20stay%20alive.&f=false

bugün de iyi göt yaktık ://
>>
>>53875521
Ulan kaynakta "bir arkadaştan duydum" yazıyor resmen amına koyduğumun kanseri :DD somut kanıt yok bir bok yok neyine inanayım bunun :D
smileyini siktiğimin çomarı attığı kaynağı okumuyor
>>
>>53875580
Bak hala kitap atıyor siktiğimin müslüsü
Bana somut kanıt göster orospu çocuğu. Kitaplarda bildiğin alıntı yapılmış. Herif tanrı kanunu gibi koyuyor önümüze
kazığa oturtmak lazım bu bok kokan müslüleri
>>
File: 1452863656041.jpg (477 KB, 904x1940) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452863656041.jpg
477 KB, 904x1940
>>53875631
>>53875719

>farklı akademik kaynaklardan örnek ver
>inanmıyom çünkü tablete kazınmamış ://

güzel yandın bugün güzel. neyse bugünlük bu kadar yakacağım seni yarın tekrar götünü yakmak üzere :// gerçi buraya pek uğramıyorum ama biri götünü yakarsa bil ki o benim /

öpüldün :DD
>>
>>53875776
efso ;-DDDDDDDDDD
>>
>>53875776
>Akademik kaynak
somut kanıt diyorum amına koyduğumun salağı :DD tarhana çekmekten beyne kan gitmiyor orospu çocuğunun :DD
toruyu kapatanın da amına koyayım bu orospu evlatları doluştu buraya
bir de buraya uğramıyorum fazla diyor hayatsız obez orospu çocuğu, 7/24 buradasın ulan amına koyduğumun kum zencisi
>>
>>53865350
>op's image
>fall of constantinople, loukas notaras:
>The kindness that Mehmed had shown to the Emperor's surviving ministers was of short duration.... Five days after the fall of the city [3 June] he gave a banquet. In the course of it, when he was well flushed with wine, someone whispered to him that Notaras's fourteen-year-old son was a boy of exceptional beauty. The Sultan at once sent a eunuch to the house of the [Megas Doux] to demand that the boy be sent to him for his pleasure. Notaras, whose elder sons had been killed fighting, refused to sacrifice the boy to such a fate. Police were then sent to bring Notaras with his son and his young son-in-law, the son of the Grand Domestic Andronikos Palaiologos Kantakouzenos, into the Sultan's presence. When Notaras still defied the Sultan, orders were given for him and the two boys to be decapitated on the spot. Notaras merely asked that they should be slain before him, lest the sight of his death should make them waver. When they had both perished he bared his neck to the executioner. The following day nine other Greek notables were arrested and sent to the scaffold.[7]

Child rapists, all of you. If England didnt save you in 1853, Constantinople would have been free.
>>
File: 1424811695890.jpg (209 KB, 682x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424811695890.jpg
209 KB, 682x600
>>53875776

>o resim
>>
File: 1437677595085.jpg (93 KB, 620x429) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437677595085.jpg
93 KB, 620x429
>>53875901
>>
>>53875776
>that pic
Yine mi turancı orospu çocukları doldu lan buraya
hala mı mongol roleplay yapıyorsunuz amına koyduklarım?
Hayır genetik olarak da kanıtlandı, Türklerin dnasının önemli bir kısmı Antik Anadolu'dan geliyor, kalanı yunan, ermeni, balkan ve az bir şey t*rk
>>
gunaydin
>>
>>53875942
>genetik olarak da kanıtlandı

konuştuğun değilim ama geyik bu. büyük çaplı bir araştırma yapılmadı. yapılsa da bu geyikten kurtulsak.
>>
>>53875942

Anon, DNA maplari ortalama DNAları alır. Bireyin kendi DNAsı o parçanın içindendir. Örneğin benim YDNA'm E1B1B, fakat ben de ortalamanın içindeyim. Büyük çoğunluğun Anadolu geni taşıdığı ortada, fakat farklı bölgelerde kişisel bazda farklı örnekler görebilirsin.

t. Giritli Genetikçi anon.
>>
File: Zzy8wea.png (394 KB, 600x335) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Zzy8wea.png
394 KB, 600x335
>>53876037
>Geyik bu
>>
File: 1453145376055.jpg (197 KB, 337x820) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453145376055.jpg
197 KB, 337x820
>>53876113
Biz zaten ortalamayı konuşuyoruz
Y- Dna çok önemli değil ayrıca. önemli olan admixture
>>
Merhaba beyler
>>
>>53876115
kanıt göstermek yerine caps posladın ve seviyeni belli ettin çomçom. ki tartışılan türklerin türk olup olmaması değil, türklerin hitit olup olmaması. hitit neyse amk
>>
>>53876037
Öfffff :d
>>
File: lDlaAAz.png (457 KB, 610x406) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lDlaAAz.png
457 KB, 610x406
>>53876208
>caps
siktir siktir siktir siktir siktir
>>
turkolar gelin cs oynayak ;-D
>>
File: genetics.gif (20 KB, 406x338) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
genetics.gif
20 KB, 406x338
>>53876175

Admixture da benzer şekilde, Nijer gibi büyük istisnalar dışarıda tutularak oluşturuluyor zaten, birinin Turan otistiği birinin Helen otistiği olması gayet doğal ve genetik açıdan tutarlı olma olasılığı mümkün bir olay. Hepsi o büyük paydanın içinde, azınlıktan bir parça da olunabildiği gibi ortalama Türkiye gen haritasının kopyası da olabilirsin.

Ayrıca resmindeki "araştırmada" olimpiyatlara katılan milli sporcular baz alınarak yapılmış. Yanlış demiyorum fakat alınan örnekler 11-12 kişiden. Çekik gözlü eleman da tanıdık, kıvırcık saçlı yuvarlak gözlü de. Çok değişken bir coğrafya burası.

Ayrıca "Türk" DNAsı ortalaması en yakın İran'a gidiyor.
>>
>>53876346
Hocam o oyun rus dolu degil mi ?
>>
>>53876346
Babam lise 2'de bilgisayarı sattı ondan sonra hiç bilgisayarım olmadı :D
>>
>>53876388

çekik gözlü eleman da tanıdım*
>>
>>53868189
bunun zaza oldugu nerden belli?
>>
>>53876388
Bu tür grafikleri atmak bir şeyi kanıtlamıyor.
hele bir grafik vardı allah göstermeye, orta asyalılar ve türkler ve ingilizler akraba :DDD
>>
dünyanin ekonomisini takip eden varmi?

>>53876175
o da önemli degil, önemli olan tanri bizimle
>>
>>53876010
yuhh yeni mi uyandin lan
>>
>>53876420
dolu xocam
>>
>>53876502
Hep cyka blyat falan bagirirlar iste :D
>>
>>53876446
BI YER DE OKUDUM AMA IRANIDE BENZIYO LAN Z*ZA BANA ZAZA GF BULSANA IBNE KANADA DA SANKI BI BOK YAPIYON BI ISE YARA QT ZAZA GF ISTIYOM YETHEEEEEEEEEEEEEEER
>>
>>53876469
rum ermeni yerine arap iranlıya yakın olduğun anlaşınca nasıl da kıvırdın orospu çocuğu? "biz medeniyetiz be avrupayız biz de sizdeniz" deyu ağlayan gavat sen miydin lan :DD
>>
>>53876502
lan jewape sen misin
>>
>>53876469

Cavalli Sforza güvenilebilir bir araştırmacı, en taşaklı genetisyenlerden biri.
>>
>>53876482
Hocam senin Almanya'da doğup büyüdüğüne ve Alman eğitimi aldığına bir türlü kendimi inandıramıyorum.
>>
File: genmap1.jpg (45 KB, 500x390) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
genmap1.jpg
45 KB, 500x390
>>53876577
Bak orospu çocuğu torucu, hiç canımı sıkma :D ezerim kafanı beyninin pekmezi akar
>>
File: 1417018453660.jpg (130 KB, 914x644) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417018453660.jpg
130 KB, 914x644
>>53876500
evt
>>
>>53876591
evt
>>
>>53876622
TÜRKCE ÖGRETMIYORLARDI!!!!!
>>
File: max.jpg (63 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
max.jpg
63 KB, 1280x720
>>53876688
>hocam vallahi rumuz sevin bizi vallahi arap değiliz biz medeniyetiz

ah çom ah
>>
File: MDS1600.png (60 KB, 1600x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
MDS1600.png
60 KB, 1600x1600
>>53876688
>>
>>53876595
Yine de, grafik atmak bir şey kanıtlamıyor fazla.
>>53876826
Bak orospu çocuğu torucu, burada ne yazmışım oku>>53875942
"Türklerin dnasının önemli bir kısmı Antik Anadolu'dan geliyor, kalanı yunan, ermeni, balkan ve az bir şey t*rk"
Hadi ikile şimdi.
Yarım beyninle burada genetik hakkında konuşma
>>
>>53876688
>>53876826
Anlamadiginiz bir seyler postluyorsunuz.
Özelikle bu >>53876826 ney? Sanki Game Boy'lan yapilmis bir grafik.

Avrupali DNA ney? Okadar sacma bir seye tap sonra kendini akilli san.
>>
>>53876869
Türklerle Ermeniler içiçe
>>
>>53876887

Kitap önerebilirim istersen. 2'sinden birini oku;

http://press.princeton.edu/titles/5313.html
http://www.goodreads.com/book/show/196546.The_Great_Human_Diasporas
>>
>>53876887
DNA'nin etnigi yok.
>>
Rezalet tirad mk
Halihazırda kültürel olarak altinsan tanımına giren boktenliler kimin daha t*rkic olduğunu tartışıyor
>>
>>53876928
niye hiçbirinde araplar yok olm :DDd
korkuyor musun arab genlerinden? wannabe moğolluk yapmak kötü de wannabe rumluk yapmak iyi mi benim biricik mulattom :DD
>>
>>53877069
torucu siktir git artık
>>
>>53877069
Turkic kelimesi bir Türk dillinde yoktur bile.
>>
>>53876558
fuck eski usb ile zaza qt avrat resimleri kaybettim
ama bazilari 11/10 oluyor hajum
>>
>>53877096
>arab genleri
DNA'NIN ETNIGI YOK

ANLA

DNA =/= ETNIK =/= MILLIYET
>>
>>53877108
Ne alaqa la?
Hayatımda toruda hiç postlamadım
2-3 kere girmişimdir en fazla
>>
>>53877179
Ben de diyorum ki kültürün bok kokuyor ırk olmasa etnik olmasa ne yazar
>>
>>53877096
orada koskoca bedevi yazıyor, heriflerden oldukça uzağız.
he ama sen çöl zencisi bi orospu çocuğu olmaya çoktan karar vermişsin.
>wannabe rum
ne var ki bu insanlar ancak kötekten anlıyor
adama açıklıyorum hala uslanmıyor
>mulatto
kelimenin anlamını bile bilmiyorsun, biraz daha ingilizce kas abisi
>>
>>53877153
senin amq zaza nasil kaybedersen REEEEEEEEEEEEEEEE

dersime gidip solcu taklidi yapip ne kadar qt zaza sikebilirim?
>>
>>53877292
>Dersimli Zaza Alevisi
>alamanci s*nni ile sikiscek

>>53877134
mod hizli davrandi?
>>
>The contribution of the Central Asian genetics to the modern Turkish poulation has been debated and become the subject of several studies. As a result, several studies have concluded that the indigenous peoples of Anatolia are the primary source of the present-day Turkish population,[1][2][3][4][5][6][7] in addition to contributions from neighboring peoples,[1] from the Caucasus, Balkans, and the Near East,[8] with a small contribution from Central Asia and East Asia.[1]
tartışma bitmiştir
aynı burada dediğim gibi>>53875942
hititçiliğe, bizansçılığa devam. Turancı orospu çocuklarına aldırış etmeyin.
>>
>>53877248
>anadolulu
>2000 yıllık rapebaby değil
ah çomçom mulattom ah
a-ama bizler rumuz :(( onlar medeniyeti yarattı ve kahverengi tenliler. arap değiliz iranlı değiliz çünkü onlar avrupa kökenli değil bizler medeniyetiz bizzlerrrrrrrr :(((
>>
>>53876346
nick ver lan
>>
>>53877238
Benim kültürüm bana ayit özel bir sey degilmi dangalak?

Yogurdumu yaparsam ben kültürlü bir hareket yapiyorum.
https://en.wikipedia.org/wiki/Culture#Etymology

Bilgin yetmiyor diye kisisel meselesi yapiyorsun.
>>
>>53877369
he rapebaby çomçom he :DD
artık senle tartışmaya girmeyeceğim. girersen de ağzına vura vura göt ederim seni.
>>
>>53877356
ax allaxci degilim ki ben zaten power levelimi gosteririm allaxa soverim filan, olmaz mi :DD
>>
>>53877417
Y*ğurtlayıp sikerim ananı
>>
File: hat41.jpg (384 KB, 1288x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hat41.jpg
384 KB, 1288x900
>Tirada gir
>Turancıların yine ezildiğini gör
3 gündür yüzümde güller açıyor
artık /tr/ yeniden yaşanılabilir bir yer
>>
>>53877458
>Among all sampled groups, the Adygei population from the Caucasus was closest to the Turkish samples

>vallahi rumuz. bizler zeusuz basiliz, 300 spartalıyız :(((
>>
>>53877557
>Among all sampled groups
grupları söyle
>the Adygei population from the Caucasus was closest to the Turkish samples
kek. benim attığımın 8 tane kaynağı varken seninkinin kaynağı bile meçhul :DDD
Sen orospu çocuğusun torucu, uslanmaz köpek!
>>
>>53877469
olabilir o zaman


yanliz bizim kizlar biraz yandere olabilir dikkat
>>
>>53877546
Bi tane göt yangınlı torucu kaldı onu da sen hallet
hadi eyv
>>
>genotip tiradı

hepimiz öldüğümüzde aynı toprağa gireceğiz sonuçta, şu ırk,gen tartışmaları da ne kadar salakça bir şey.
>>
>>53877490
Irk ve etnigin bir birine bagli degiller.
Cok daha fazla, kan akrabaglik ceografik ulasim'la alakali bir seydir.
Bir kültür gezerse, dna yapimi degisebilir, cok gezen kültür cok karisik olabilir.
Türk DNA'si bütün Türk milletlerin DNA yapimidir.
>>
>>53874538
hoxam hüzünlendim ama adam galiba biraz taşaklı
>>
>>53876928

yunanlılar da allahın yanında ama
>>
>>53877776
Müslüm tier
>>
>>53877909
allax yok anan var ;Ddd

>>53877776
>77776

ax ax ax ax
>>
reel atın hadi xabukkkk
>>
>>53878075
yakisiklisin, armani mankeni gibi
>>
>>53877916
>Müslüm tier

Güzel argüman. Bana doğumla ve tamamen şans eseri edinilen bir şeyin neden övünülmeye değer olduğunu mantıklı bir şekilde açıklarsan seni belki ciddiye alabilirim.
>>
File: image.jpg (475 KB, 1960x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
475 KB, 1960x1536
>>53878075
selam /tr/ :D:d
>>
>>53876928

gürcülerle de iç içe. yunanlılar uzakta. ermeniler de çağlar boyu doğu anadolu ve kendi bok çukurlarında yaşan bir halk. yani hititlerle bir alakamız yok bay otis
>>
>>53878075
sikerdim t.bh f.am
>>
>>53878155
sağol ehhehehe
>>
>>53877546
bu adam antik anadolucu mu? mevzusu nedir? saçlarını kessen türkücü materyali çünkü

t. anadolu geçmişi ve kültürü cahili
>>
>>53878227

bu. maksimum urartu kasarsınız buradan başka da malzeme çıkmaz kendini yunan veya hitit sanan mallara
>>
File: 21.jpg (84 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
21.jpg
84 KB, 1280x720
80 ve 90 larda compton da zenci olmak için herşeyimi verirdim
cripZ killa maafakırs
>>
>>53878230
Hititlerin saçı uzundu
İlaveten, adam hitit belgeselinde bi kralın rolünü oynadıydı
>>
>>53878227
>yani hititlerle bir alakamız yok bay otis
HOP
orada duracaksın amına kodumun barbarı>>53877366
>>
toruya noldu mq :DDD
>>
File: 1488.jpg (981 KB, 1532x1847) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1488.jpg
981 KB, 1532x1847
Amına kodumun bok tenli hititlileri ve rum dölleri yine doluşmuş kek
>>
>>53878545

balkansan zaten balkan olduğunu bilirsin. geriye ermeni ve gürcülerle olan yakınlığın çıkıyor. onların da hititle alakası yok. şimdi urartu cucklığına başlayabilirsin. balonun patladı.
>>
>>53878565
sey oldu xocam nasil soylesem bunu hmmmm belkit baska bir anon daha iyi acikliyabilir :Dd
>>
File: 14532253532245.jpg (17 KB, 256x196) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14532253532245.jpg
17 KB, 256x196
>>53873293
karadenizde k*rtcucklari gidince ayagina sikiyolar silahi cunku heval, adamlar saglam
>>
>>53878396
>12 yaşındayım

Bunlar hâlâ çatışıyo mu lan?
>>
>>53878594
>ingilizce bilmiyorum götümü sikin
"As a result, several studies have concluded that the indigenous peoples of Anatolia are the primary source of the present-day Turkish population"
>>
>>53878700

ama nedense gürcü ve ermenilerle aynıyız, yunanlılara da çok uzağız.
>>
>>53878782
Yunanlar =/= Hitit

Yunanlar kıyı kesimlerinde yaşadılar, içlere çok fazla girmediler
>>
>>53878847

o zaman neden 7/24 yunan gavatlığı görüyorum burada
>>
>>53873293
Karadeniz Türkiye'nin Alfa erkek kaynağıdır.
>>
>>53878782
hititlerin halkı hattiler yunan değil
>yunanlılara da çok uzağız.
kek, çok uzak değil, ama çok yakın da değil. bana kalırsa türkiye'nin batısına gidildikçe genetik olarak mesafe daralır yunanlılarla
>>
>>53878906
Kimse yunan gavatlığı yapmıyor
Bizanstan bahsediyor adam, Bizans diyince aklına Yunan gelen çomçomlar misleading yapıyor.
Gerçi yunanlarla kültürel olarak pek de uzak değiliz, genetik olarak da. Ama yine de yunan değiliz
>>
>>53869574
çomar roleplay intensifies
>>
>>53878906
guldurdun
>>
>>53878944
>>53878997

çok uzak o grafikte. neredeyse yunanla belaruslu arasındaki fark kadar mesafe var. neyse yunan gavatlığı yaptığınız an cringeim intensifiye ediyor. gerisi sikimde değil.
>>
>>53878615
evet hangimiz daha siyahız diye çatışıyorlar çok ilginç :D
>>
>>53879095
>o grafikte
grafikten grafiğe göre değişiyor
>>
>>53879048
Ne roleplay'i mk 4-5 saat kulaklığı takıp nasheed dinledim bugün beynim sulandı :d
>>
>>53879124

daha yakın veya iç içe olan grafik görmedim açıkçası. varsa atın
>>
kilicdaroglu 'allaxtan korkmuyoruz' demis, off niye bu kadar gerizekali muhalefet var comaristan da. sonra niye akp'ye gidiyo oylar.
>>
>>53879183

https://www.youtube.com/watch?v=MFK2LXxcW4E
>>
ALLAHA KURANA VATANA BAYRAGA VE SILAHA YEMIN OLSUN :DDD

https://www.youtube.com/watch?v=3cLCgyfJ9AE
>>
>>53879319
her durg asger dogar :DD

olurum durgiyem :DDD
>>
File: 555.jpg (55 KB, 475x330) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
555.jpg
55 KB, 475x330
>>53879217
eheheheheh
>>
>>53879252
Enstrüman var beğenmedim pek.
IŞİD neşitlerindeki ulvî atmosferi vermiyor.
>>
Avrupaya göç etmiş eğitimsiz maymunlara 'You' yok.
>>
>>53879448

kafamda rpglerle dizelenmiş sakallı alfa erkekler canlanıyor bunu dinlediğimde
>>
File: ata.jpg (50 KB, 464x418) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ata.jpg
50 KB, 464x418
https://www.youtube.com/watch?v=v2f8kd1d278
>>
yarraq
>>
>tirada gir
>ergen kafesi olan tüm tirad yine kimlik bunalımında
>nebekliyordumki.jpg

ALL*HIM YETHEEEEER bok kokulu ananızın kartını çalıp şunu yapın da bitsin bu çile AAAAAA

https://www.familytreedna.com/
>>
>>53879459
burasi bise koktu ama ne aceba :DD
>>
>>53879679
Toruya gidebili...
o wait, ora kapandı XD
>>
>>53879691
gan goxdo :DD
>>
>>53873293
>>53873405
Merhaba! Konuşmanıza müdahil olamadan edemeyeceğim, zira çok acı bir hata içindesiniz! Evet, hatanız da şu: Karadenizi Lazistan'dan ibaret saymak.
Sizi temin ederim ki Batı Karadeniz ile Doğu Karadeniz en az Marmarayla Kürdistan kadar farklıdır, ve emin olun ki Batı Karadeniz, Türkiye'nin en güzel insanlarının yaşadığı, en güzel topraklarına sahip bölgelerden biridir.
>>
>Anam Alman
>Babam Ortadoğu'nun bok kokulu lağımlarının birinden fırlayıp gelmiş her yeri çorap kokutmuş
>Ben şamanım
>>
>>53879873
nasil böyle uyduruyorsun?
>>
>>53879873
>annesi alman bi orospu
>babası çomar
>kendisi edgy
>>
*kakasini yapiyor*
>>
>1000 lira kira ver
>üşü

anasını sikeyim böyle rezalet LEŞ ülkenin
>>
File: image.jpg (26 KB, 484x304) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
26 KB, 484x304
>Devlet 60 gündür Sur'a giremiyor
>>
>>53880105
Hocam yarattığın bu fantastik dünya bildiğin kimlik bunalımından kaynaklanan bir coping strategy.
Bunun milli kimlik versiyonu özellikle bu sitedekiler olmak üzere çoğu insanda vardır. Ben de geçtim aynı yollardan.
>>
>>53880370
moar
>>53880672
kanıt?
>>
File: Ecce_Homo_1908.jpg (288 KB, 500x307) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ecce_Homo_1908.jpg
288 KB, 500x307
>>53880765
Hala kisisel konusunu yapiyorsun.
Cok insanca bir sey.

Bunu anla on dan sonra tartismayi devam edersin.
https://en.wikipedia.org/wiki/Perspectivism
>>
neden anime izleyen çoğu kişi şişman ve asosyal ?
>>
allahı sikem
muhammede sokam
aliye sıçam
kuran yırtam
bayrağa attıram
k*malı domaltam
>>
herşeyi ciddiye alıp burada akıl oyunu yaptığını sanıp sikik sokuk konuşan alamancı hamamböceği burada mı?
>>
kendi fps oyunumu yapmak istiyorum ama oyun nasıl yapılır hiçbir fikrim yok.
>>
>>53881290
anani ciddi alip siktim :DDD
>>
lel fellax sikmis toruyu :dd
>>
toruchan.org kapandığına göre çomarlar ensonhaber.com'a gidiyor :DDD
>>
>>53881496
aynin anan gibi olmus toru xd
>>
File: 0,,512346_4,00.jpg (15 KB, 244x330) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0,,512346_4,00.jpg
15 KB, 244x330
>>53881457
kes dönerci git dükkanını kapat yoksa skinhead ler gelip yağmalıyacak
>>
>>53881722
xoydaaaa :ddd
>>
Junji Ito'nun nasıl bir dünyası var mk efso keşke ben de kafamdakileri kağıda onun kadar etkili ve yaratıcı bi şekilde aktarabilseydim
>>
File: 1452715019905.gif (65 KB, 501x504) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452715019905.gif
65 KB, 501x504
bu adam kim
>inb4 anamın tokmakçısı
>>
>>53880672

>isa'dan sonra 2016
>x*rt roleplayi
>>
>>53876688
Konu dışından bi anon burda.

Merakımdan soruyorum.Kürtmüsün?
>>
>>53882163
Oswald "The Fascist Lightning" Mosley
>>
>>53881970
https://www.youtube.com/watch?v=B7kuJXpDz9E
>>
>>53882270
Ooooo hocam dh konu dışı mı? :D
>>
0-5: alice's adventures in wonderland
6-9: f*lm
>>
>>53882375
iitilemez t*rko iste, comaristan da aç aç geziyo burda havliyo anca
>>
>>53882520
da bitişik
>>
File: 1450889579183.jpg (172 KB, 400x506) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450889579183.jpg
172 KB, 400x506
>>53882520
şizo pepe paylaş
>>
>>53882424
:DDD

/int/'te neden bu kadar shitposting dönüyor,bu sitede /his/ dışında aklı başında tartışma ortamı görmedim.orda da reddit shilleri pol kanserine karşı koruduğundan herhalde
>>
File: fenerli.png (140 KB, 547x599) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fenerli.png
140 KB, 547x599
>>53882641
>>
File: 1052 - QqwYHFm.jpg (111 KB, 850x703) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1052 - QqwYHFm.jpg
111 KB, 850x703
>>53882641
herseyi bitirsem mi zamqi?
>>
>>53882681
/d/ye girmediğin için böyle düşünüyosun
>>
File: 1452689344522.jpg (335 KB, 800x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452689344522.jpg
335 KB, 800x800
>>53882704
neden fb arması var orda
>>53882725
hyr
>>
>>53882809
cunku sizo fenerli
>>
File: 0903 - YrhmPFw.png (245 KB, 287x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0903 - YrhmPFw.png
245 KB, 287x400
>>53882704
SIL BUNU OC K*RTLER HEP CINCONLU OLUYO REEEEEEEE


>>53882809
emn msn zmqi
>>
>>53882375

kar maskesi falan takmışlar bi de kajsdasfamns düşükyaş ülkücü tier bir videoydu bu
>>
oglan oglan kalk gidelim
granitsanın boyunda koyun güdelim
ne güzel oglan
yalabık çoban
>>
File: 1445610806090.png (441 KB, 599x584) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445610806090.png
441 KB, 599x584
>>53882895
sen hangi takımlısın?
>>53882899
ltfn inthr etme
>>
File: galatasarayli.jpg (22 KB, 371x395) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
galatasarayli.jpg
22 KB, 371x395
>>53882899
xdd
>>
toru da modluk mi alsam ne yapsam kendi boardumu alirim tek kendime acarim tum gun kendi kendime yazarim :DD
>>
>>53883063

Ali >>>>>>> Allah
>>
>>53883063
besiktas
>>
File: 1445801351230.png (67 KB, 1090x789) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445801351230.png
67 KB, 1090x789
>>53883170
LAN AMK K*RDÜ
>>
oglanın sopası ceviz kökünden
yanına sakın gitme köpek sesinden
ne güzel oglan
yalabık çoban
>>
>>53883195
bu yil bizim yilimiz kardesim
>>
>>53883063
bi kac gundur haplarimi almiyom kafam iyice kotuye gitmeye basladi herhalde. tram da cinlerin qtl'leri betonla dovup tecavuz ettigini gormuye basladim beni de yanlarina cagiriyolar. bi gun kontrolu kaybedip bi bok yapicagama korkuyom aq :d
>>
>>53883195
sen adamsın bulgur
>>53883529
şizo <3
>>
nerden fes bulabilirim beyler kamalist götü yakmak istiyom :DDDDD
>>
>>53883680
ensonhabere git
>>
>>53883529
>>53883594
eyw
>>
>>53883729
eyw
>>53883556
git mülteci gibi takıl amk karı kız sikersin :DD
>>
File: 682.jpg (48 KB, 289x370) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
682.jpg
48 KB, 289x370
>>53883773

BASLADI
>>
kendime nerede sexslave bulabilirim? mümkünse müslüm ve penissiz olsun
>>
>>53873293
Ben Ofluyum lan bu ölen adam da uzaktan Akrabam.
Ben de gitmiştim bu cenazeye , dikkatlı bakım bulursunuz siyah t shirtli birini
>>
>>53884185
buldum zamqi
>>
twitch yayıncısı ve benim waufuma bir selam deyin bakem ve selanikli <3 atamın memleketinin insanı böyle güzel olur işte
>>
>>53884421
ben bu kizi siktim

>>53883823
yok sadece kiz sikmek ile ilgili degil zamqito bebek gordugum de filan bebeklerin gozlerini cikariyo ibne cinler :dD

neyse ben yine de haplarimi alayim hapise gitme niyetim yok :d
>>
slm
>>
>>53884421
Bu karı tam bi otist ayrıca Selanik'de bundan daha güzel kızlar var.
>>
>>53884586
>Selanik'de bundan daha güzel kızlar var.
kanıt?
>>
>>53884606
Git gör.
>>
>>53884677
hyr gtmycm
>>
>>53884700
Senin kararın, seni zorlayamam.
>>
>>53884421
bu kari beni sikti
>>
>>53884421
>HelenaxLive
Admiral Bulldog'un cariyesine laf atanı boğazlayarak öldürürüm.
kappa
>>
>>53884542
kaç kilosun lan şizo
>>
lel eziktas yenilmis mq ezikleri :dd
>>
>>53884586
deli para kırıyor ama xocam

belçikalıya you yok

>>53884769
: (
>>
>>53884542
bakirler konuşmasın artık bu tiradlarda xDDDdd
/tr/'nin %95'i giremez ve rahatlarız artık axaxaxaxaxa
>>
>>53884841
kafani kesecem senin oc adres ver
>>
>>53884841
beşiktaş senin ananı sikti oç
>>
>>53884904
dont worry lan

simdi ben seni sikersem second hand milli olursun
>>
>>53884914
kes lan tinerci :dd

>>53884839
80 kilo niye sordun hajum
>>
File: 1451659395746.jpg (108 KB, 600x555) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451659395746.jpg
108 KB, 600x555
kim /gayrimüslim/ burda

not: m*slümanlar burayı terk etsin çorap kokuttunuz
>>
File: maxresdefault.jpg (189 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
maxresdefault.jpg
189 KB, 1920x1080
alamancı çevir bakem şunu ne demişler bir işe yara
>>
>>53885045
biz burda ortodoksları sevmeyiz kardeş
>>
>>53885056
aa doğruya senin sikik türkçü almancan bunu çevirmeye yetmez amına koduğum dönercisi git döner sat
>>
>>53885056
ben türk raidi görmüştüm dotka oynarken.
bayağı türkler "orospu, kevaşe" diye sövüyordu
Anlam veremedim
>>
Ciddi soru beyler.
Muhammed'e sözde peygamberlik 40 yaşında geldi ve okuma yazma bilmediği iddia edilir. Cahil bir çöl tüccarı Tevrat'ı, İncil'i ve Sümer mitolojisini nasıl öğrendi; bu kadar insanı etkileyebilecek seviyede bir hitabet yeteneğini nasıl kazandı?
>>
>>53885056
'salak orospu kimse seni gormek istemiyo, memelerin sana bi bok getirmiyo elmasta gerizekali orospu. den**s ve arkadaslarina burdan selamlar. ha bide waldmeister cs:go(youtube) dunyanin en buyuk pipisine sahip. rip money'
>>
https://www.youtube.com/watch?v=EwiwGdusEXA

şarapçı idris ustanın kurguya bakın, şizo resmen
>>
>>53885225
ne uydurdun be sizo xd
>>
>>53885056
>>53885225
üzüldüm lan öyle denir mi amına koyayım
>>
>Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
> Doğu veya Orta Karadenizli olmamak
Merhaba boktenliler
>>
>>53885216
çünkü kamal muhammedin babasıydı ve ona tevratı öğretti
>>53885225
lel sügmüş
>>
>>53885045
Ben
t- Bizans anon
>>
>>53885324
şaka senin üstünde ailem b*lgar göçmeni :DDD
>>
>>53885290
amq burda 4 sene almanca ogretiyolar ne diyon dingil. zaten iki dil baya birbirine benziyo
>>
Şehrimde Osmanlı eserinden çok Roma eseri var amına koyayım :DDD
>>53885324
>hayatımda hiç Trabzon'a falan gitmedim
alayı arap amına koyayım. arada 2 sarı çiyan çıkıyor o kadar.
>>
>>53885347
Amk ciddi soru dedim nerede bulabileceğimi biliyosan kaynak filan ver bari :d
>>
>>53885324
>ironik olmadan karadenizliyim
sie trebizond dölü
>>
>>53885393
kosukavak anon? ;-D
>>
File: 552.png (2 MB, 1430x834) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
552.png
2 MB, 1430x834
yurtdışını geziyorum cidden çok güzel yauvvv ehehehe belçikada'yım buluşmak isteyen brüksel'e beklerim
>>
>>53885405
hangi şehir?
>>
>>53885324
işte senin (You)'n
>>
>>53885474
5 fava şizonun evini ifşalarım
>>
>>53885548
şukuladım pampa yakalım ibnenin hayatını :DDD
>>
>>53885455
yok ben o değilim hojam
>>
CABUK (YOU) VERIN LAN ACIL!!!
>>
>>53885474
>belçikaya git.
>her yerde 1 euro'ya wafflecı var
>her yerde belçika patates kızartması satılıyor.
>brugge git
>hayatının en güzel patates kızartmasını ayak üstü atıştır
Belçikalıya bu konuda laf yok, obez olmamak elde değil resmen
>>
kanadalıya you yok
>>
>>53885474
sagdaki benim :dd

>>53885578
yakicak 'hayatim' kalmis sanki aq :dd
>>
>>53885625
bi kere sikerim ama bedava olmaz.
>>
File: Untitled.png (10 KB, 872x99) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Untitled.png
10 KB, 872x99
>>53885625
>>
>>53885493
Niğde :DDDDD
>>
>>53885681
>ohk yok belçikalı ka
>>
>>53885711
kek

>>53885668
obez degilim ama ben sadece sizoyum xoydaaa
>>
Turks out.
>>
>>53885405
>hayatımda hic Trabzona gitmedim memesiyle Of'da yaşayan adamı ruselamaya calışmak
Offf boktenli offf
>>53885393
Merhaba üstün yarış pomak kardeşim :DD
>>53885436
Merhaba boktenli dostum
>>53885527
Teşekkürler :)
>>
>>53885711
>>53885625
ax be zaza k*rtsün işte amk
>>
>>53885762
multecilerle kac gel zamqi sana ayarlariz bise :D
>>
kamal açmadan güzel bi tirad açın allax aşkına
>>
>>53885847
yugoslav göçmeniyim anon ;)
bizans 2.0 ne zaman?
>>
>>53885847
Troll bu orospu çocuğu :DDD
>>
>>53885847
oflular çok saf olurmuş doğru mu
>>53885869
sie sende var sanki amk manyağı :DDDD
>>
>>53885548
al amına koyim cidden bende merak ettim nasıl yapıcan

>>53885681
ya sen ne yaşadın ki hayatım kalmamış diyosun delirtme adamı bir çok insan senin hayatını yaşamak için mülteci botunda ölüyor
>>
>>53885887
Mümkünse hiçbir zaman.
Bazlı Pontus'u tercih ederim desu
>>53885912
Sie amk boktenli orçosu :DD
>>
>>53885737
kime oy verdin lan doğruyu söyle :DDDDD
>>
>>53885932
Güzel fact ama yanlış :D
Sinirli veya huysuzu çok duydum ama saf hiç duymadım. Trabzon'un gerisi gibi jew değiliz ama mal de değiliz kafamız çalışıyor
>>
>>53885932
ayip ediyorsun kanqi senin icin olmaz mi :D

>>53885935
bana ne onlardan aq gebersinler. hem belkit burda dogmus olup sansli olabilirim ama kafa bozuk dogmusum yani sonuc yine kotu.
>>
>>53885883
anağıng gıllı amığnı açakh mı :-DDD
>>
>>53885958
>>53885958
>>53885958
>>53885958
>>53885958
>>
>>53885216
>k*ranı cahil bir arap tüccarının yazdığına inanmak

Ax be...
>>
>>53885324
Orta Karadeniz beyaz değil ki, sarı-pembe mungoluz biz.
>>
File: 075.jpg (9 KB, 262x263) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
075.jpg
9 KB, 262x263
>>53875776
>>
>>53886306
kim yazmış peki hocam
Thread replies: 330
Thread images: 57
Thread DB ID: 454793[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.