[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/norge tråden/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 362
Thread images: 82
Nattskiftet-takler-ikke-presset-utgaven
>>
Feil tråd
>>
>>53858999
Er det flere tråder på G?
>>
Nattskiftet har driti seg ut! våkna opp og ingen /norgetråd/?
>>
File: 1453277219482.jpg (671 KB, 1313x879) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453277219482.jpg
671 KB, 1313x879
>>53858951
>>
La nå ikke ditt hjerte fylles med hat
Det ender bare med tap

Aksepter mennesker slik de er
I all slags vær
Med alle typer bær
Da er du en kær

Jeg vil kjenne din kropp inntil min
Jeg vil smake på ditt slim

Hold meg i natten
Jeg er så lei av katten

Jeg vil så gjerne bare kose
Men jeg har desverre fimose

Lahlum er min mester
Men desverre ikke i mine omgangskretser

Guds ord må man ta til hjertet
Uten hans visdom finnes bare smerte

Slipp nå alle flyktninger inn i kongeriket
Vår kultur de vil berike
Uten at det påvirker de rike
Samle alle på Gronland
Så skal du få se hva de kan
Moskeer de skal bygge
Våre norske jenter skal fole seg trygge
I det de blir revet inn i en busk
Av en Afghansk kusk

Voldtatt i natten

Lysbakken er ansvarlig
Flyktninger er ikke farlig


t. Aanonsen, poet, kunstner og fritenker
>>
>>53859410
Kringler av nödrimene dine
De er ikke særlig fine
>>
Hvor har det ble det av norgetråden denne uka? Har vært helt fra meg uten mitt dagelig inntak av norske megmeger og folk med rullestol fetisj.
>>
i feel so left out of threads like these

surely there must be some funny banter going on, and I can't understand it

a lonely type of feel
>>
>>53859928
You're more than welcome to join us as long as you behave. Though you're not really missing out on much, unless wheelchairs and childish remarks tickle your fancy.
>>
>>53859888
Den har vært her så og si uavbrutt hele uka, men vi hadde en treg tråd på mandag og store deler av tirsdag som det ikke var mulig å finne i katalogen ved vanlig sök.
>>
>>53859928
Usually the norway thread is full of banter and sarcasm, but right now you're not missing out. The long post is just a long poem with forced rhymes that don't really fit with some norwegian memes in it.
>>
>>53860000
>>
>>53860006
Soker bare etter nor i katalogen så pleier den å være der, men fant den ikke mandag eller tirsdag så ble litt stressa. Hva soker du for å finne den?
>>
skal vi ta et opprop for å se hvem som er her?

karbonanon her
>>
>>53858951
Hey norgs. I asked this question elsewhere but didn't get an accurate answer. Why are you guys browner than Swedes? I don't mean the whole orange tanned thing, but the higher presence of brunettes. Aren't you guys literally the same people?
>>
>>53860059
Gjör det samme, men trådstarteren glemte å nevne Norge i tittelen den dagen. Fant den gjennom den gamle tråden i arkivet ettersom den var lenket der.

>>53750036
>>
>>53860073
Er ikke noen kjent anon, men jeg doxxa meg selv her en gang :))
>>
>>53860192

Because of portugeese sailors who traded along our coast in the 1500's
>>
>>53860073

Kollegaanon 1 rapporterer inn
>>
>>53859296
Stolte for mye på dulteevnene til prumpemannen.
Skal man ha noe gjort må man tydeligvis gjöre det selv.
>>
>>53860192
I'm not sure. Our skin isn't any tanner than other Scandinavians as far as I know, but it wouldn't surprise me if we have generally darker hair than the rest of Scandinavia. I'm almost pure Norwegian with some Swedish blood, but I have dark blonde hair/ light brown. No idea why I, should be completely übermensch.
>>
>>53860192
RASS I DASS
>>
>>53860238
Mikael?

Kom mormonerbeibsa på besok?
>>
>>53860192
Source? They probably include Samis.
>>
>>53858951

>norge tråden
>>
>>53860073
Kjevleanon rapporterer inn
>>
>>53860192
BOMMELOMME I TOALETTROMMET
>>
>>53860391
Sorry er ikke mikael.
>>
>>53860073
Papaya-anon her
>>
>>53860493
Papaya-anon! Hvordan går det med oppussingsprosjektet ditt?

t. glassanon
>>
>>53860459
>>53860364
Which one is correct? I'm compiling a list of poo in loo translations.
>>
>>53860560
The second one
>>
>>53860560
>>53860613
As in >>53860459
>>
File: 1434155987601.jpg (193 KB, 978x652) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434155987601.jpg
193 KB, 978x652
>>53860073
Bådåddjoanon her
>>
File: 1419991608104.jpg (93 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419991608104.jpg
93 KB, 1280x720
God morgen tråden.

Er det noen andre her som skulle onske de hadde en sot 2D kj?
>>
>>53860535
Oida, er det selveste glassanon? Lenge siden sist! Ferdig med mastergraden nå eller? Og joda, garasjen ble helt hundre den, satser på utleie til en sötpai nå i sommer.
>>
File: bodø.jpg (343 KB, 1620x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bodø.jpg
343 KB, 1620x1080
>>53860681
<

>>53860690
Nei
>>
bowlinganon her
har noen sett fleksnesanon i år
>>
>>53860690

Jeg gråter meg i sovn hver natt ved tanken på at det aldri vil komme til å skje.
>>
>>53860693
Det nærmer seg, det nærmer seg! Er helt på opplopssiden nå.

Bra jobba! Krysser fingrene for at du finner en sötnos av rang
>>
File: tipp.jpg (317 KB, 1024x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tipp.jpg
317 KB, 1024x512
>>53860778
>>
>>53860778
Fleksnesanon = carvinganon, så ja, han har vært innom

t. Printeranon
>>
>>53859410

Du er den beste megmeg-anonsen, selv med kleine nodrim.
>>
>>53860930
>t. nodrimanon
>>
Jeg er bare anon jeg.
>>
>>53860960
anonanon - min favoritt

t. gravemaskinoperatoranon
>>
File: smudi.jpg (58 KB, 821x594) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
smudi.jpg
58 KB, 821x594
>>53860828
Flotte greier. Tror jeg stikker og mikser meg en smoothie nå, ble plutselig så innmari sugen på papaya. Lykke til videre!
>>
>>53860960
Nei, bare anon, du er en trollman.
>>
>>53861023
Takk i like måte.
>>
KoMpLeTt gÆeN
>>
>>53861094
1337anon?
>>
>>53858951
Bæsjebreving-utgaven*
>>
>>53861153
nEi, uNiKt sNǿFnUgG aNoN hEr
>>
>>53860638
Tack
>>
Stikker på butikken nå gutta. Noen som skal ha noe?
>>
>>53861290
Avakado, vaselin og ballonger.
>>
>>53861290
Vaselin

Mvh
Homoanon
>>
>>53861314
>Avakado
Advokato, din imbesilske amome
>>
>>53861290
kondomer og ballonger
>>
>>53861352
Dyskleksianon belager
>>
>>53861290
En brun tupe.

>mfw hater å være blond
>>
>>53861290
Ostepop, ridderost og ballonger
>>
godt dag vennene mine

hvordan har du det?
>>
>>53861413
Vi har det godt, min venn. Hvilke planer har du for dagen?
>>
>>53861413
Jo, nei bare bra er litt trott, men tenker jeg stikker innom Drammen etterpå å chiller. Du a?
>>
>>53858951
>Norway
>white
>>
>>53861290
Pakke med orea
>>
>>53861413
Helt forjævlig etter at jeg så flagget ditt
>>
>>53861455
Dersom du tenker på "chill" i Drammensk betydning, så kan jeg fortelle deg at det er svært vanskelig å oppdrive om dagen.
>>
>>53861464
Vet ikke helt om du skal snakke de eneste latvierne jeg kjenner er hvite negere som bare selger hasj og sloss med folk.
>>
>>53861510
>t. Norgetråden for nordmenn, utlendinger ut" anon
>>
>>53861455
>å chiller
>>
>>53861464
>liteuen
>revlevevant
haha god vitts
>>
>>53861513
Er ikke helt sikker på hva du mener her, anon. Jeg skal nok bare henge med noen folk som jeg egentlig ikke liker og ta bussen tidlig hjem.
>>
>>53861616
>henge med noen folk som jeg egentlig ikke liker
Hvorfor?
>>
File: bjornland980.jpg (54 KB, 972x547) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bjornland980.jpg
54 KB, 972x547
>>53860073
>>
Er ikke så veldig glad i folk generelt, men de er mer akseptable en resten av folka fra Drammen. Inb4 kantherre steder med mye folk gjor meg ukomfortabelt i hvert fall når det eneste de snakker om er uintelligent dritt.
>>
>>53861751
Ikke vær snublehomse er du snill :)))
>>
>>53861819
Keen på en öl med en drammenser fra tråden?
>>
File: 215181990281.jpg (50 KB, 557x711) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
215181990281.jpg
50 KB, 557x711
>>53861819
>>
>>53861608
It's Australia, dum-bass
>>
>>53861890
Det er hyggelig av deg, anon. Har nettopp hatt kyssesyken så kan ikke drikke, men tar en i sommer.
>>
>>53861751
Har du noen nye ofre i siktet?
>>
Hva syntes gutta om guy fawkes masker?
>>
>>53862019
Vedder på at >>53861819 eier en slik.
>>
>>53861912
Har du vært i Drammen for? Har hort skit som "wallah brur hvordan fungerer magneter, mann?" Mer en en gang.
>>
>>53862038
Har en katana også, men forelopig mangler jeg fedora.
>>
>>53862080
Selv ville jeg stille det samme sporsmålet.
t idiot
>>
Har vært borte fra dere i over fire uker. Er det noen som kan gi meg en topp 5 liste over ting som har skjedd i tråden?
>>
>>53862217
Google er kompisen din :)
>>
>>53862261
>2016
>ikke bruke bing
>>
>>53862231
*prump*
*prump*
*prump*
*prump*
*prump*
>>
http://www.nrk.no/norge/baerums-rektor-avlyser-skoleball_-_-presset-har-gatt-over-styr-1.12757271

kekolini
>>
File: anony1.png (399 KB, 556x716) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
anony1.png
399 KB, 556x716
>>53862019
Veldig kule, jeg tar på meg min for å skremme folk når jeg gjor ugang
>>
>>53862080
Sandnegejuggaloer?
>>
>dfn uironisk spist lunsj med Jan Hanvold
Koselig type, helt til han begynner å preke religion
>>
File: 1375623570516.jpg (21 KB, 432x288) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1375623570516.jpg
21 KB, 432x288
>>53862323
Bare vent. En eller annen rik faen kommer vel til å få den rektoren erstatta.
>>
>>53862702
Fungerer ikke slik i Norge, heldigvis.
>>
>>53862718
Hahahah faen du er naiv du.
>>
>>53862758
Oi oi ikke vær så aggressiv nå da.
>>
>>53862758
Forklar hvordan en eventuell rikmann skulle ha fått det til, da?
>>
File: tcmn.jpg (56 KB, 720x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tcmn.jpg
56 KB, 720x499
Hvem er din favoritt kjendis anon?
>>
>>53861436
ingenting for nå
>>
>>53862811
Trump
>>
>>53862811
fine BROD
>>
File: 2213372747.jpg (284 KB, 1226x815) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2213372747.jpg
284 KB, 1226x815
>>53862811
>>
>>53862802
Nepotisme for eksempel.

En riking kan tilby seg å donere masse penger for å lage ny lekeplass hvis de bare fjerner en viss person, er et annet eksempel.

Mange måter å gjöre ting på som ikke innebærer direkte brudd på lovverket.
>>
>>53862944
Og uansett, Blærumsinnbyggerne kan fortsatt ordne ball, bare ikke på skolens eiendom.

Så det er jo et ikke-problem, fordi jeg vedder på at foreldrene i den delen av landet ikke har no problemer med å bla opp spenn for at barna sine skal være "prinsesser for en dag".
>>
>>53862811
Æææææ vet ikke.
>>
File: mfw10.jpg (22 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mfw10.jpg
22 KB, 300x300
>>53862944
>donere masse penger for å lage ny lekeplass hvis de bare fjerner en viss person
>ikke innebærer direkte brudd på lovverket

>kaller meg naiv
>presterer det der
mfn
>>
File: 1446201108813.jpg (116 KB, 531x471) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446201108813.jpg
116 KB, 531x471
>>53862811
>uironisk bry seg om kjendiser
>>
>>53863080
Hvordan er det brudd på lovverket?

Og hvordan er det naivt å tro at sånt foregår? Fordi det gjör det garantert.
>>
File: ribba.jpg (104 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ribba.jpg
104 KB, 640x480
>>53862811
>>
>>53863163
Det er korrupsjon/smoring, anonsen. Har du ikke hort om det?

Sier ikke at det ikke foregår, men det foregår slettes ikke på den skala du ser for deg.
>>
>>53863222
Ja og det foregår. Herregud det er jo ikke lenge siden det kom fram i media at Jonas Gahr Störe hadde gjort noe lignende, og det samme med Audun Lysbakken.

Så det er ikke forbi meg at det foregår i Blærumsregionen også.
>>
>>53863288
>det er jo ikke lenge siden det kom fram i media at Jonas Gahr Störe hadde gjort noe lignende, og det samme med Audun Lysbakken
Få se, det her har jeg ikke fått med meg.
>>
>>53863180

t. Magne Winnem
>>
>>53863288
>Jonas Gahr Störe
>Audun Lysbakken

Da heter det kameraderi eller vennetjenester, ikke korrupsjon.
>>
File: ribsy-chan.jpg (175 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ribsy-chan.jpg
175 KB, 640x480
>>53863180

Hvorfor får ikke Ribba noe oppmerksomhet i norske medier, lurer jeg.

I stedet er det bare disse 'horene', som postes i avisene, hver eneste dag.

Ribba har skrevet en nod/rettighetsblogg i nesten ti år nå, men avisene bare ignorerer.

Og nordmenn leser bloggen, som fanden leser bibelen, og sitter bare på rævva, i stedet for, å hjelpe, en landsmann i nod.

Dette er verdensrekord i landssvik, vil jeg si.

Så sånn er det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.
>>
>>53863320
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/Dette-er-Lysbakken-saken-6777208.html
>>
>>53863375
Det heter kameraderi eller vennetjenester når DU gjör det ja.

Det er korrupsjon for alle andre.
>>
>>53863180
>>53863383


«Jeg lå oppå hu Christell og klinte med hu i senga hennes. Og da sikla jeg en stråle sikkel i kjeften hennes, til og med, på slutten, for hu så varm, så jeg tror hu er Neanderthal. Så jeg mener at jeg har litt hevd på hu Humblen-frokna, (Christell Humblen).»

Erik Ribsskog
>>
>>53863415
Ikke i folge media når det gjelder de to nevnte godguttene.
>>
>>53863503
Nei, men media er kjöpt og betalt for i det landet her uansett.
>>
>>53863465

Og jeg hadde heller ikke hatt hverken min forste sædutlosning, eller orgasme, da dette skjedde.

(Og jeg fikk heller ingen av disse tingene, da jeg provde å få tissen min inn i fitta til sostera mi, (som del av noe slags seksualundervisning/doktor-lek må man vel kalle det vel), som 10-åring, i 1981.

Jeg bare ga opp, å prove å pule henne, for fitta hennes var så trang.

Så det var umulig å få tissen min inn i fitta hennes, vil jeg si.
>>
>>53863532
>ALLE ER KJOPT OG BETALT
>ALT ER KORRUPT
>DET FINNES IKKE ET ENESTE MORALSK MENNESKE UTENOM MEG
>>
>>53863565

En annen gang, så spurte jeg Pia, om hun kunne suge tissen min.

(For det hadde jeg lest om, i bladene til faren min, at var så godt da).

Det ville ikke Pia, sa hun.

Jeg provde å tilby henne, at jeg kunne sleike på tissen hennes.

(For da tenkte jeg det, at da ville hun gi seg).

Så jeg sleika litt da, må jeg innromme, med tungespissen, på tissen til Pia, oppafor trappa, i 2. etasje, i Jegersborggate, en gang.

Det smakte litt, nettopp piss vel.

Så det var ikke så artig.

Men men.

Men Pia ville fortsatt ikke sleike meg på tissen, husker jeg.

Men men.
>>
>>53863584
Ganske heftig reduksjon til det absurde der din forbanna tater, og jeg har ikke sagt noe i nærheten av det.

Men det er åpenbart at du ikke fölger med i det hele tatt på hvordan media i Norge fungerer.
>>
>>53863465
>>53863565
Hva er dette???? Og hvorfor skriver han som folk her i fra snakker.
>>
>>53863624
>tater
Taper*

Kan du ikke norsk?
>>
>>53863631

Erik Ribsskog, Norges beste blogger og forfatter. Sok på johncons + "mer fra Norge" og bare les alt. Det er fantastisk.

http://johncons-mirror.blogspot.no/2016/01/mer-fra-norge_19.html
>>
>>53863693
Du kan tydeligvis ikke norsk nei.

https://no.wikipedia.org/wiki/Skandinaviske_romanifolk

Drep deg selv.
>>
File: 1453272802374.jpg (199 KB, 1024x1520) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453272802374.jpg
199 KB, 1024x1520
>>53862811
Gjett hvem!
>>
File: Sexy Ribba.jpg (182 KB, 1600x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Sexy Ribba.jpg
182 KB, 1600x1200
Jeg så også min fars stedatter Christell og venninna hennes, Nina Monsen, som bada nakne, i et sånt plaskebasseng, i hagen til Haldis, på begynnelsen av 80-tallet, (for de kom i puberteten).

Og de lop til og fra bassenget.

Og de hadde vel heller ikke noen sånne kjonnslepper, som hang og slang, tror jeg.

Så de var vel også jomfruer, tror jeg, (hvis det er sånn man kan se det).

Og sostera mi Pia, på 70-tallet, da hu var ungjente.

Hu gikk alltid med trusa oppi fitta.

Sånn at man kunne se en sånn 'camel-toe' da.

Og hu hadde en veldig tynn sånn sprekk, vil jeg si.

Og det betyr vel at hu var jomfru da, tror jeg.

Og det kan jeg ikke si at hu Isa har, en like tynn sprekk i 'camel-toe'-en liksom.

Så jeg lurer på om hu har blitt tulla med.

Av hesten eller onkel Martin, eller noe.

(Eller broren Risto, eller naboen Thor).

Hvem vet.

(Bare tuller).

Men vi får se hva som skjer.

Vi får se.

Mvh.

Erik Ribsskog
>>
>>53863747
Jeg trykker ikke på den linken fåvæ

Vil ikke ha virus
>>
>>53863863
Gjör som du vil.
>>
File: 1386384680530.png (38 KB, 240x233) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1386384680530.png
38 KB, 240x233
>>53863863
>vil ikke ha virus
>brever i norgetråden
>>
>>53863858
>onkel Martin
Er dette samme onkel som lurte ribba til noe?
>>
>>53863949

Ja, det var vel han som lurte Ribba til å gå til psykolog i 2005.
>>
>>53864000
Faen ta onkel Martin.
>>
File: besteserieever.jpg (92 KB, 960x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
besteserieever.jpg
92 KB, 960x400
>>53863135
Er det noe galt i å like kjendiser også nå kanskje??
>>
>>53864038

Nei, men det du har postet der er ikke kjendiser.
>>
>>53864038
Faen tremenningen min var sammen med ho Triana, og vi möttes på hyttetur en gang med familien.

Faen for et blåst kvinnfolk.
>>
>>53864123
Å? Hva er "greia" hennes?
>>
>>53864214
Ho bare virker ekstremt uintelligent og overfladisk, og det var merkelig at tremenningen min så noe positivt der i det hele tatt, med tanke på at han er en oppegående kar.
>>
File: er lov å drømme.png (1 MB, 1556x1923) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
er lov å drømme.png
1 MB, 1556x1923
Joda.
>>
>>53864112
definer kjendis.
>>53864123
Tviler ikke. Men gule satan hu er digg!
>>
>>53864405
>definer kjendis.

Folk som er kjent for folk flest og som ikke blir glemt en uke etter at realityserien de var med i er over.
>>
>>53864405
>definer kjendis.
Folk som blir karikert av media som forbilder
>>
Norwegians can you pls explain this video
https://www.youtube.com/watch?v=dEtFNUZQekc
>>
>>53864561
ABB, Vidkun og Hitler?
>>
File: 1453176601363.jpg (46 KB, 324x289) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453176601363.jpg
46 KB, 324x289
>>53863858
>>
>>53864634
Godt poeng

Trekker tilbake mitt lite gjennomtenkte bidrag
>>
>>53864584

Yes. It's called cancer.
>>
>>53864499
>>53864561
Vel.. Du har A, B og C kjendiser da. PH deltakere er vel B/C kjendiser. Triana er helt klart en A kjendis.

Vil du slåss bror?!?
>>
>>53864584
Sorry, couldn't make it past the fifteen second mark.
>>
File: warriorlifestyle.gif (1 MB, 300x223) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
warriorlifestyle.gif
1 MB, 300x223
>>53864859
Jeg utfordrer deg herved til en sverdduell om Trianas ære
>>
>>53864859

Sorry famleif, men Triana er maks B. PH-deltakerne er kanskje C mens programmet foregår, men et år senere er de ikke kjendiser i det hele tatt lenger.
>>
>>53864405
>Men gule satan hu er digg!

Ja ingen tvil der.
>>
>>53864584
What's there to explain my Slavish friend?

It's cancer subsumed into a video/music format.
>>
>>53864584
The pride of Tonsberg
>>
File: lesword.gif (1017 KB, 500x367) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lesword.gif
1017 KB, 500x367
>>53864959
En garde anon!

>>53865206
B og C er fortsatt kjendiser!
>>
File: tjiana.jpg (25 KB, 275x364) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tjiana.jpg
25 KB, 275x364
>>53865258
mhmmmm
>>
>>53865622

>generisk pornofjesfjes

Nei takk.
>>
File: ZsrixJ6.jpg (44 KB, 556x371) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ZsrixJ6.jpg
44 KB, 556x371
>>53865504
HA HA! Jeg lurte deg!
>dfn vinner Trianas gunst
>dfn får ploye uplo.. ployd mark
>>
>>53865622
Maurere ut fåvæ
>>
>>53865838
>Maurer

lol, ikke alle spanjolere har negergener vettu
>>
>>53859395
>>
>>53865975
Mener å huske at Norgetråden har en "brev germanske jenter eller dra til helvete ut" policy.

t. Megmegekspert
>>
File: 1421730239891.jpg (304 KB, 1280x1705) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421730239891.jpg
304 KB, 1280x1705
>>53866088
Dette stemmer.

Med andre ord, la oss begynne.
>>
File: samenduharideg.jpg (152 KB, 1200x675) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
samenduharideg.jpg
152 KB, 1200x675
>>53866126
>dfn ingen same jv
>>
>inn för jödejenta Miriam
>>
File: sieg_heil.jpg (106 KB, 950x633) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sieg_heil.jpg
106 KB, 950x633
>>53866088
>88
Hyll seier
>>
>>53866186
>brev germanske jenter
>samer

Anonsen...
>>
File: p;ower man.png (9 KB, 293x77) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
p;ower man.png
9 KB, 293x77
>>53866186

That's me located furthest from the right talking to the short haired blond.
>>
File: snufs.jpg (10 KB, 400x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
snufs.jpg
10 KB, 400x300
>>53865709
Unodvendig fåvæ...
>>
File: 1448500672320.gif (2 MB, 400x315) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448500672320.gif
2 MB, 400x315
>>53866088
>>53866126
Enig! Germansk selfieanon rapporterer inn!
>>
File: 729-renee-620x349.jpg (66 KB, 620x349) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
729-renee-620x349.jpg
66 KB, 620x349
>>53866186
>vær samisk
>rekonstruer trynet ditt for å slippe å se ut som en same
föler med samene
>>
File: wittmann023.jpg (30 KB, 303x417) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wittmann023.jpg
30 KB, 303x417
>>53866206
Henne skulle bearbeide den lua litt.
Er en grunn til at de heter chrusher caps på engelsk.
>>
VM i hårsårhet fortsetter.

http://www.dagbladet.no/2016/01/20/sport/handball/em/42815782/

Du kan bokstavelig talt ikke dikte opp dette.
>>
>>53866552
Selv på håndball EM så kan ikke folk la være homo-agendaen liksom...
>>
>>53866552
Cheerleadere er ren kreft, så hadde gitt blanke faen om de fjernet dem fåvæ. Politisk motiverte stunt har forövrig heller ingenting der å gjöre.
>>
>>53866552
Så klart kommer forslaget om å gjore en progressiv politisk markering på et idrettsarrangement fra en svenske. Så klart for svensken vondt i sjela når han ikke får lov.
>>
>>53866186
Vil helst ha det germansk, men må innromme at jeg er litt svak for blondina her!
>>
>>53866778
Ja, det begynner nesten å bli en universiell ting det nå, at man kan vite på forhånd hvilken politikk en svenske har bare ved det faktum at personen er svensk.
>>
>>53865977
I sjette klasse fikk jeg en klassekamerat til å begynne å grine fordi han stjal all safari kjeksen min. Vet ikke hvem som var knust fåvæ.
>>
>>53866552
Den svenske mann; hva er det?
>>
>>53866974
Han fikk som fortjent fåvæ. Safarikjekstyveri burde vært forbudt ved lov.
>>
Faen gutta, har komt til punktet hvor jeg faktisk må konsentrere meg for å ikke bruke Norgetrådens megmegutrykk i hverdagen. Når jeg hörer noe morsomt så sitter jeg bokstavelig talt og strever med å ikke si "kjeks", og har allerede tatt meg selv i å bruke fåvæ flere ganger.

Tror jeg må ta en pause fra Norgetråden for å pröve å lege eller nedtone autismen fåvæ. Snakkes.
>>
>>53867242
Sees senere i kveld
>>
>>53867242
Sees i morgen, Anonsen.
>>
File: 978x.jpg (67 KB, 978x550) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
978x.jpg
67 KB, 978x550
>dfn ingen serievoldtektsmann-gv
>>
File: 1431976576826.png (151 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431976576826.png
151 KB, 500x375
>>53867242
>>
File: dovre.png (165 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dovre.png
165 KB, 500x375
>>53867857
>>
File: 1385642249116.gif (1 MB, 360x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1385642249116.gif
1 MB, 360x200
>>53867907
>>
I'd just like to interject for a moment. What you're referring to as Finland, is in fact, Sweden/Finland, or as I've recently taken to calling it, Sweden plus Finland. Finland is not a country unto itself, but rather another free component of a fully functioning Swedish system made useful by the Swedish religion, system of government and Fenno-Swede elite comprising a full country as defined by the UN.

Many /int/ posters interact with a modified version of the Swedish nation every day, without realizing it. Through a peculiar turn of events, the version of Sweden which occupies Lapland and Österland is often called "Finland", and many of its citizens are not aware that it is basically the Swedish nation, developed by the Swedish Kings.

There really are Finns, and these people do live there, but they’re just a part of the country. Finns are the proletariat: the worker bees of the country that gather the resources and work in the businesses that Swedes run. The Finns are an essential part of the country, but useless by themselves; they can only function in the context of the Swedish system. Finns are normally used to do manual labor under Swedish supervision: the whole country is basically Sweden with Finns added, or Sweden/Finland. All the so-called "Finnish" accomplishments are really accomplishments of Sweden/Finland.
>>
>>53867955
O K
K
>>
File: white-pasta.jpg (2 MB, 2000x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
white-pasta.jpg
2 MB, 2000x1500
>>53867955
Pent
>>
File: 1431439451562.jpg (11 KB, 219x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431439451562.jpg
11 KB, 219x250
>>53867955
Hwat i fiandans nampn saghþe þu um mik, þin litla skokia? Iak wil sægia þik, at iak ær starkasti ok lærþasti maþrin i minom siohær, ok haver iak hæriaþ i flere lonlikom bardaghom a mot al-Qaido, ok haver iak þri hundraþom sinnom dræpit. Iak ær lærþer og kunnogher i gorillo bardagha list, ok ær iak bæzti bugha maþrin i alz landsens hæri. Firi mik æst þu blot et skotmark. Iak skal læggia þik til oþe mz enne slikre visso ær ængin up a þæssom iorþ fyr set haver, hor min orþ! Tror þu at þu mz slikom orþom um mik ivir nætino mæla kunne? Þænk tysvar, þin ormber! Iak skrivar nu minom hopi af lonlikom mannom ivir allo lande, ok þer sokia firi þin IP i þessom stund, sva reþ þik firi stormenom, maþker. Stormin ær oþelægger þæt syrghelika þing sum þu kallar lif. Þu skalt doia, diævulsungi! Iak kan væra alla stæþis allan tima, ok kan iak þik a siu hundraþa leþ mz minom barom handom dræpa. Iak ær mykit kunnogher i bardaghom for utan vapn, ok haver iak tilgang at alz riksens siohæra vapna husi, ok skal iak nytia þat til fulz til at oþa þit syrghelika andlite fra iorþinna endanom, þit svin. Viste þu hwilikin ræfst þin ”sniæld” orþ þik giva skulde, hafþe þu þina tungo haldit? Þu matte ække, ække hiolt þu hana, ok nu gæller þu i gen firi orþ þin, þu vitlose hunder. Iak skal skita vreþe ivir allan þik ok skalt þu i hænne drunkna. Þu æst doþer, diævulsungi.
>>
Prumpemannen her. Beklager at jeg ikke fikk prumpebumpet tråden så mye som onskelig i natt. Hadde et fryktelig tilfelle av oppblåst og urolig mage i natt, så jeg måtte bare benytte sjansen til å prumpe litt.
Prump prump. Prump prump prump.

Prump.

*prump*
>>
File: fart-cannon-14.jpg (90 KB, 600x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fart-cannon-14.jpg
90 KB, 600x400
>>53868204
>>
>>53867907
denne versjonen funker mye bedre, siden det er mer norsk kultur
>>
File: sapmi.jpg (208 KB, 1956x818) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sapmi.jpg
208 KB, 1956x818
>>53866800
>dfn hun skal være med i MGP i år
>>
Posterne i Norgetråden oppsummert med en setning.

https://youtu.be/FiS6a1XE91M
>>
File: klar.jpg (24 KB, 293x307) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
klar.jpg
24 KB, 293x307
>>53868555
>mfn jeg skal onanere til mgp i år
>>
>>53868727
Har inntrykk av at animebreverne er i mindretall fåvæ
>>
File: 6rz74.jpg (222 KB, 1386x1973) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
6rz74.jpg
222 KB, 1386x1973
Ny julaften, gutta.
>>
>>53870261
h-hæ?
>>
>>53870426
Mottok nettopp varsel fra Posten at to pakker hadde ankommet, så nå venter jeg bare på Proshop, Komplett og en til pakke fra CDON för jeg gidder å hente dem. Rekker det nok för den 24.

God jul folkens.
>>
>>53870540
Hmh.. hva er det i pakkene? Elektronikk?
>>
>>53870672
Jepp. Litt for mange ting til at jeg gidder å liste opp alt, men alt fra mobil, hodetelefoner, custom kabler, tastatur, skjermer og lys.
>>
>>53870744
Steike.. og alt dette har du fått til jul, eller er det noe du kjoper på egenhånd? Hvilke hodetelefoner er det, og hvilke specs har du på maskina?
>>
File: 1444213496853.jpg (151 KB, 645x875) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444213496853.jpg
151 KB, 645x875
Savner sol og sommer gutta!
>>
>>53870907

>altfor varmt
>lyst hele dognet
>mygg, fluer, veps, moll, stankelbein osv.
>brennesle og andre stikkeplanter

Nei takk.
>>
>>53870818
Man kan vel kalle det forsinkede julegaver til meg selv.

>Hvilke hodetelefoner er det
Sony MDR-1ABT. Satt lenge og tenkte på Sennheiser Momentum, men fikk disse på salg for 2100kr hos Dustin Home, så da ble valget enkelt.

https://www.dustinhome.no/product/5010871193/mdr-1abt---black

>hvilke specs har du på maskina
Samme fyren som bygde nybygg för jul. Kjöpte tilbake 980 Ti Lightningen min ettersom det var for lang for kabinettet til fyren jeg solgte det til, så nå kjörer jeg to i SLI. Har ikke fått overklokket noe enda, så 6700k-en kjörer på 4.0GHz, og skjermkortene på 1203MHz. Skal gjöres så snart jeg har fått byttet ut kablene.
>>
>>53871225
Åja, trådlose hodetelefoner. Tror ikke jeg ville betalt så mye for et slikt par, men hver sin smak. Gode specs på maskina da.
>>
>>53871326
Smak og behag greie det der, men trådlösteknologien har kommet utrolig mye lengre enn for få år siden når det gjelder lyd, så har lite tro på at jeg blir skuffet. Specsa ble litt mer overkill en forventet, men trenger nok såpass for å dra "alt" i [email protected]
>>
>>53871446
Jo, men er jo også hele greia med at de må lades og slikt. Har nok ting som er batteridrevet, vil egentlig ikke ha noen flere. Om jeg har valget mellom å kjope en trådlos gjenstand eller en lik som må kobles til strom, tar jeg heller den som må kobles til.
Ja, om du skal spille i 4k, trenger du ganske heftig maskinvare. Ser egentlig ikke for meg at jeg oppgraderer til 4k for til neste år. Synes det kan komme litt flere alternativer på markedet for jeg bestemmer meg. Helst skulle jeg hatt en 16:10 4k skjerm, men det kommer sikkert ikke. Venter også på OLED. Det blir digg.
>>
Gir faen i hva dere snakker om.

Hva skal vi gjore med all den voldtekten gjort av muslinger?
>>
>>53871568
Ålreit, skjönner den. Synes personlig det går helt greit når man har 30 timer med batterikapasitet, lader bare tredje hver natt om så.

Var frustrerende å velge skjerm ja, for det kommer til å skje sinnssykt mye på den fronten fremover, så kommer til å sitte på noe utdaterte greier om bare få måneder. Hadde egentlig lyst til å holde meg til 1440p med höyere Hz, men når 100Hz koster 12-14K gikk jeg for plan B. OLED blir vilt ja, men blir nok veldig mange år til de senkes til overkommelige priser. Neste kjöp blir nok en 21:9 4K/5K skjerm med minst 100hz.
>>
>>53871845
>folk har en koselig samtale for en gangs skyld
>"JEG BRYR MEG IKKE GUTTA MUSLIMER LMAO"
Tid og sted, Anonsen.
>>
>>53871920
>100Hz koster 12-14K
100hz 3440x1440 vel å merke...

>>53871845
Har hört svært lite om voldtekter i Norge i det siste egentlig, noe nytt?
>>
>>53871845
Fuck off. Det blir jo hele tida diskutert her i tråden. Gud forby at noen snakker om noe annet enn jævla utlendinger og politikk.

>>53871920
Ja, nei.. Fikk ei smartklokke til jul, noe som betyr at det er enda en ting å lade. Har sikkert ti ting som må lades en gang i uka nå. Jævla slitsomt. Ja, det er mye spennende som skjer på skjermfronten. Kommer nok til å skaffe meg en skjerm med hoy oppfriskningsrate denne gangen. Kommer nok ikke til å bli billig, men. Ny TV skulle jeg også hatt, men OLED-skjermene koster jo over 35k. Litt mye, men det kan skje mye på ett og et halvt år.
>>
File: x7RazeK.jpg (36 KB, 400x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
x7RazeK.jpg
36 KB, 400x600
Hvem /sortmetall/ her?
https://www.youtube.com/watch?v=L5Tztcg49Wo
>>
>>53872035

uff likr ikke sånn fæl bråke musikk
>>
Forresten.. fuck snåsamannen. Jævla svindler og sjarlatan.
>>
File: snåsapedoen.jpg (112 KB, 990x686) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
snåsapedoen.jpg
112 KB, 990x686
>>53872276
Kan noen lage trådstarter av dette?
>>
File: 729x.jpg (38 KB, 729x410) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
729x.jpg
38 KB, 729x410
>>53872276

Det hele er bare et dekke for å få tafse på småjenter.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=7K-PR39YNTg

Hva syntes tråden om Yoguttene?
>>
>>53872009
Tja. Synes det går opp i opp med tanke på hvor praktiske trådlöse hodetelefoner er sammenliknet med kablede. Men er jo som sagt en smaksgreie.

Er ikke veldig optimistisk angående prisene på OLED PC-skjermer når jeg ser hvordan skjermprodusenter som Asus og Acer melker markedet for tiden, men det er jo lov å håpe.

>>53872276
Kringlet når jeg leste VGs kommentarfelt under artikkelen om dokumentaren om han. Han har tydeligvis flere tilhengere enn jeg trodde var mulig. Rare greier det med nordmenn og tro på det overnaturlige. Klarsynte, healere og liknende blir jo nærmest rikskjendiser, mens religion blir sett ned på av mange.
>>
>forbilde for unge jenter
http://www.vg.no/rampelys/blogg/statens-legemiddelverk-refser-sophie-elise/a/23599509/
>>
File: kategif.gif (3 MB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kategif.gif
3 MB, 640x360
Post flere babes gutta!
>>
>>53872564

Nekter å trykke.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=_s33fFmO4og
>>
Er rullestolanon död, gutta?
>>
File: snåsamannen.jpg (161 KB, 990x686) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
snåsamannen.jpg
161 KB, 990x686
>>53872323
>>
File: norgetråden.png (322 KB, 729x410) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
norgetråden.png
322 KB, 729x410
>>53872323
>>
>>53872616

To generasjoner med perfeksjon.
>>
>>53872668
12/10
>>
>>53872565
Ja, jeg leste filmanmeldelsen på NRK. Veldig mange der også, som drev og forsvarte gubben. Heldigvis var det flere som kom med mange gode argumenter, men er fortsatt irriterende at det er så mange godtroende idioter der ute.
>>
>>53872564
Kunne vært bra, men dialekten odelegger alt fåvæ
>>
>>53872668

Bra, men hun heter Mira.

>>53872665

Det er lov å håpe.
>>
>>53872754
Eh.. Lise hores mer norsk ut, og dette er Norgetråden vi snakker om, så..
>>
>>53872609
Jeg sier det en gang jeg ass, det er ikke ho som er problemet, det er alle folk som leser bloggen hennes som er problemet.
>>
>>53872668
For glorete

>>53872674
Rettmessig
>>
File: mira.jpg (110 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mira.jpg
110 KB, 1024x768
Sa noen Mira?
>>
File: 1424789933178.jpg (15 KB, 200x178) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424789933178.jpg
15 KB, 200x178
>>53872609
>Harstad
>>
>>53872787

Lise hortes kanskje mer norsk ut i 1950.
>>
>>53872828

Ja, ble kanskje litt for mye.. Jaja. Synes faktisk den andre der var bedre. Hun jenta minner litt om Chloe Foster, eller hva hun nå heter i tillegg.
>>
>>53872934
Mente Sammie Daniels.
>>
>>53872564
Herregud så bedritent

Er det sånt dere troster tilværelsen med i nord?
>>
>>53872986
>Bergen
>i nord
Utlendinger ut!
>>
File: b.jpg (41 KB, 351x451) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
b.jpg
41 KB, 351x451
Faen, at dem ikke selger dette lenger.
Skal besoke en kompis i England og hadde vært moro å ta med som gave.
>>
>>53873038
Hvorfor selges de ikke lenger?
>>
File: 1411149359849.jpg (112 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411149359849.jpg
112 KB, 400x400
>>53872986
>Bergen
>Nord
>>
>>53872929
>SSB navnesök
>Mira: 719
>Lise: 8735

Ålreit
>>
>>53873030
>>53873065
Horer jo knapt nok hva de "synger"
>>
>>53873059
Kunne ikke finne dem på Google, bare artikler om selve produktet og dode linker til nedlagte nettbutikker.
>>
>>53873106
http://www.kirkebrann.com/
?
To sekunder i google
>>
>>53873106
Kjipt.
>>
>>53872564
synes de har morsomme sanger (jeg håper for deres skyld de gjor dette ironisk) men er veldig megmegmusikk som man går lei av fort
>>
>>53873132
Vel faen. Fikk ikke det som treff da jeg sokte.
TAKK!
>>
File: 40kjeks.jpg (26 KB, 480x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
40kjeks.jpg
26 KB, 480x270
>>53873132
>http://www.kirkebrann.com/
>>
File: 1407802816417.jpg (56 KB, 800x585) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1407802816417.jpg
56 KB, 800x585
>>53873132
>>
Pakken min ble stoppa i sånn "importbehandling" i Oslo tidligere i dag
Betyr det at jeg må betale toll på dritt'n?
>>
>>53873327
Kommer an på hva slags vare det er, og den samlede verdien på varen og frakten
>>
>>53873327
Mest sannsynlig ja, samme skjedde med noen kabler jeg bestilte fra Nederland for en uke siden.
>>
>>53873132
*tipper ringbrynjen og oksen til de ærefulle kunder
>>
>>53873415
Jeg har et par kabler i toalettet som du kan få kjöpe
>>
>>53873412
>>53873415
Det er ett headsett, men hva faan. Hvilken kategori går det under?
Elektronske produkter?
Er ingen kategori for "lyd"
>>
>>53873445
Hva slags type kabler snakker vi? Og hvor store er de?
>>
>>53873445
Hvilken farge? Må matche skjermkortene som er gule.
>>
Da skal jeg begynne å brygge litt ol.
Alt jeg trenger er bare litt malte. Har fanget villgjær (1 egg og litt hvetemel blandet sammens og latt stå ved vinduet i 12 timer) så da starter prosessen. Blir deilig middelaldersk ol i morgen kveld!
>>
>>53873512
Går under elektronikk, ja. Er ingen egen tollsats for elektronikk, men antar at varen er verdt mer enn 350 kr, og da må du betale moms og fortolling.
>>
File: 608337.jpg (772 KB, 1280x1707) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
608337.jpg
772 KB, 1280x1707
Gutta?

Kan noen av dere lese inn diktet jeg skrev på Vocaroo?

>>53872975
>>53872975
>>
>>53873572
Hahah fyffaan

Håper på bilder i lopet av morgendagen
>>
>>53873512
Hvorfor bestilte du headsett fra utlandet egentlig? Er jo som regel dyrt som faen med dagens kurs.
>>
>>53873584
Detta er bullshit.
Varen kosta 3000kr.
>>
>>53873572
Hvorfor ikke bare brygge mjöd? Mye mindre jobb.
>>
>>53873654
Regn med ca en tusenlapp ekstra til staten/ekspeditor.
>>
>>53873653
Fordi at jeg får ikke tak i headsettet i Norge såklart.

>>53873687
Hva hvis jeg ikke har råd til det da?
>>
File: 1qaG2aN.jpg (22 KB, 544x547) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1qaG2aN.jpg
22 KB, 544x547
Tfw moving to Oslo.
>>
>>53873702
Hvis du ikke betaler, så blir det sendt til inkasso som alle andre pengekrav.

Har du aldri handlet fra utlandet för?
>>
>>53873633
Å brygge Davon ol er faktisk veldig simplelt (nok til at folk på 1500 uten noen utdanning eller redskap klarte det fint). Og som nevt tar bare ca 24 timer i motsetning til vin som gjerne tar 2 uker.

>>53873675
Har ikke provd meg på mjod ennå faktisk, foretrekker å bruke egne råvarer framfor posegjær og bakteriekulturer. Lang tid for å mekke mjod da?
>>
>>53873702
Hva i all verden er det for slags modell og merke?
>>
>>53873729
Har handlet tonnevis av shit fra utlandet, bǿker, klær, kniver, hǿytalere osv. Men har aldri blitt fortollet fǿr.

>>53873747
V-Moda M100
>>
>>53873702
Foler smerten din. Bestilte en julegave til foreldrene mine fra USA, men satser på at tollerne ikke er inkompetente, og klarer å klassifisere den riktig, slik at jeg slipper toll. Men jeg må sikkert betale moms på den, som blir omtrent 750 kroner. Idiotisk at den norske staten skal tjene penger på noe som er laget i USA. Varen har ikke noe med Norge å gjore, bortsett fra at den blir sendt hit i posten. Og frakten var faen meg 500 kroner i tillegg. Skal ikke være lett.
>>
>>53873763
Disse?

http://www.4sound.no/dj/tilbehoer/hodetelefoner/v-moda-crossfade-m-100-black
>>
>>53873763
Da må du ha handlet billige greier eller utelukkende hatt med ålreite forhandlere som ikke skriver full verdi på lappen eller sender det som gave.
>>
File: mfw15.png (75 KB, 164x187) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mfw15.png
75 KB, 164x187
>>53873808
>mfn anonsen har slöst penger
>>
File: finngolian.jpg (507 KB, 1226x1626) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
finngolian.jpg
507 KB, 1226x1626
>>53873704
Welcome!
>>
>>53873738
Du skal kunne få ålreit mjöd på rundt 5 måneder, men kanskje best å la den stå et år. Jeg tenkte mer på arbeidet i forkant, öl gir selvsagt betydelig raskere resultat.
>>
>>53873801
Osj

>>53873808
>>53873877

Var de der, men den inkluderer ikke mic, XL pads eller lang kabel.
Det må jeg kjǿpe fra hovesiden deres.
(Ville ikke ha den i svarte, ville ha den i en annen farge)

>>53873814
Definer billig
Den kniven jeg handla sist månede kosta 120 USD (900 ish KR)
Hǿytalerne kosta 2500kr
>>
File: 1432396447719.gif (3 MB, 286x258) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432396447719.gif
3 MB, 286x258
>>53873702
>>53873808
>>
>>53873917
Hehe, så mye tålmodighet eller varig lagringsplass har jeg desverre ikke. Får holde meg til dansk mjod fra polet om lysten skulle komme fram.
>>
File: bushguy.gif (2 MB, 238x178) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bushguy.gif
2 MB, 238x178
>>53873952
>Den kniven jeg handla
E-er du en knivautist?
>>
>>53874006
Ikke jeg, men kompisen. Var julegave til han.
>>
>>53873801
Handler ikke om at den norske stat skal tjene penger, men for å beskytte lokal industri mot overbillige produkter. Viss ikke hadde jo alle bare kjopt i utlandet og ikke en dritt i norge, og da hadde det forsvunnet masse jobber.
>>
>>53873997
Den er ikke særlig god, anbefaler Ægir sin nye mjöd heller.
>>
>>53874071
bier i væskeform
>>
File: valhalla-mjod.jpg (142 KB, 505x733) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
valhalla-mjod.jpg
142 KB, 505x733
Har bare vært borti denne mjoden, samt en type som har gått ut på sortimentet som var veldig god, men dyr og lite mengde for penga
>>
>>53874032
Han han en stor samling?
>>
>>53874055
skulle onske Norge hadde like mange egenproduserte ting som Sverige fåvæ men olje er fint det og
>>
>>53874222
Han har 4-5 kniver nå, men han har alltid lyst på flere sa han.
>>
>>53874205
Ment til >>53874071
>>
>>53874299
Amator
>>
>>53874205
Drakk den för, men synes Heidrun er mye bedre. Mulig den er litt dyrere da.
>>
File: kjerringa mi.jpg (122 KB, 1024x1766) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kjerringa mi.jpg
122 KB, 1024x1766
brev jenter dere vil pule i fitta med pikken deres
>>
File: Alt etter planen.jpg (63 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Alt etter planen.jpg
63 KB, 640x480
>>53874399
>>
>>53874399
Hvorfor skriver du som en 12 år gammel gutt? Syns du det er veldig morsomt? Ler du når noen sier bæsj også?
>>
File: Bouncy Bouncy.gif (499 KB, 480x598) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Bouncy Bouncy.gif
499 KB, 480x598
>>53874399
Henne såklart

>>53874340
Alle må starte smått fåvæ
>>
File: maxresdefault (2).jpg (191 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
maxresdefault (2).jpg
191 KB, 1920x1080
>anime dreper tråden nok en gang
>>
>>53874970
Pass deg nu gut
>>
>>53874399
Fy faen du er ekkel, Espen
>>
File: image.png (443 KB, 750x1334) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
443 KB, 750x1334
>>
>>53875048
>Skal dra en pall på 150kg
>k-k-kan noen h-hjelpe meg
>>
>>53875048
>det frie marked
>>
>>53875044
>dfn det var ikke jeg som posta Asuka
Overraskende men sant. Posta Yuno jeg.
>>
File: 1439837435300.jpg (250 KB, 704x904) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439837435300.jpg
250 KB, 704x904
>>53874399
>>53874466
>>53875000
>>
File: 026.jpg (56 KB, 500x354) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
026.jpg
56 KB, 500x354
>>53875000
Jesus döde ikke på korset for anime, anon
Vis litt respekt og takknemlighet
>>
File: maxresdefault.jpg (100 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
maxresdefault.jpg
100 KB, 1280x720
det er for mannebarn

er dere mannebarn, animebrevere?
>>
>>53872035

Jeg horer endel på sortmetall. Ikke noe nytt da. Horer bare på platene fra 90 tallet. Gidder ikke å folge med på hva som er nytt..
>>
File: 1413426356626.jpg (106 KB, 331x506) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1413426356626.jpg
106 KB, 331x506
>>53875108


>>53875112
Antyder du at jeg bryr meg fem flate ǿre om religion?
>>
>>53875048
Det er rart hvordan aviser må skaffe en quasimodo for å poengtere det faktum at mange folk er arbeidsledig.

Det er tydeligvis ikke synd på folk som ikke har födselsdefekter som vil ha jobb som ikke finner det.
>>
>>53875048
>Litt kortere
Hvor kort da? Faen ta VG og deres clickbait strategi. Kan ikke alle bare boykotte faenskapet til de sparker den kuken som fant ut at VG skal bli tabloide.
>>
>>53875222
140

Mindre en småjentene i kjelleren min
>>
>>53875208
>Kortvokst
>födselsdefekter
HAHAHAHAHA
Typisk norsk arroganse!
>>
>>53875172
>Gidder ikke å folge med på hva som er nytt..

Stor feiltakelse.

https://www.youtube.com/watch?v=IM9PUegDRz8
>>
>>53875185
Det er aldri for sent å vende djevelen ryggen
Sök lyset, og lyset skal finne deg
>>
>>53875267
Så kantete at jeg mangler ord
>>
>>53875258
Det er jo det?

Akkurat som om å være 2.15 höy og det. Like mye defekt.
>>
>>53875303
Mora di er kantete.
>>
>>53875316
>Alle som ikke er som meg må det være noe feil med!
Dog du har noe rett i det. Brune oyne/mork hår er oftest et tegn på genetisk svakhet, og verre jo morkere trekkene er. Men ellers drar du den litt for langt i din generalisering
>>
File: 1450882377336.gif (101 KB, 500x364) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450882377336.gif
101 KB, 500x364
>>53875282
Har vendt ryggen til djevelen for mange år siden jeg anon, aka religion.
Min eneste "gud" i livet er Anime
>>
>>53875112
>>53875282
Vassemannen?
>>
>>53875375
>Alle som ikke er som meg må det være noe feil med!

Når sa jeg det?
>>
>>53875375
>han kjoper eugenikk-megmeget
Verden er forbi det, anonsen.
>>
>>53875388
Argumenterer som et barn, den som sier andre er dumme de er dumme de.
>>
>>53875400
Du kom med ganske sterke implikasjoner.
>>53875414
Venstre UT
>>
>>53875416
Har ikke påstått at noen er dumme jeg anon.
>>
>>53875416
>den som sier andre er dumme de er dumme de
/Norgetråden/-slogan
>>
>>53875375
Blå öyne som er en mutasjon, ikke brune.
>>
>>53875457
>muh venstre
>muh hoyre
Må være lett å leve i en verden hvor alt er sort-hvitt
>>
>>53875375
Det er greit å være kortvokst, men å antyde at det ikke er feil er helt på trynet. Mennesker skal ikke se sånn ut.
>>
>>53875457
>Du kom med ganske sterke implikasjoner.

Ja men jeg antyder ikke at alle som ikke er som meg er det no feil med.

Poenget er at det er besynderlig at media kun er interessert i en sak som går utover mange tusen nordmenn, bare fordi personen det handler om i denne saken liksom blir diskriminert i mot.

Det er det som er latterlig her.
>>
>>53875528
Spesielt med tanke på at verden er sort-hvitt, min psuedointellektuelle mann. Man kan ikke bare male gråfarve over hard fakta og kalle det gråsone.

>>53875520
Evolusjon kalles det, ikke mutasjon.
>>
>>53875601
>Evolusjon
>en svakhet

Tror ikke det, nissefar.
>>
>>53875563
Fair enough. Men tenker at det er lettere å vekke reaksjoner med triste diskriminerings relaterte saker med et fjes og en historie, enn Ola Nordmann på gata som bare er uheldig med tiden. Folk blir sympatiske for mennesker som får ekstra utfordringer.
>>
Ny tråd snart gutta? Husk å bruke Snåsa-bildet.
>>
>>53875267

Meh... de prover for hardt. Holder meg til Mayhem, Burzum og Ulver
>>
>>53875684
Hvor sa jeg at blå oyne er en svakhet? Det gjor oss til verdens mest attraktive menn, på lik linje med veltrente atleter i kvinners oyne.
>>
>>53875601
>hard fakta
Finnes ikke andre steder enn i ekstremsithoder.
>>
>>53858951
>norge tråden
Tror du at du er morsom, din lille dritt?!?!?!
>>
>>53875732
Syns de er det eneste bandet som har putta noe nytt i den sjanger'n i det hele tatt jeg de siste 20 åra. 90% av black metal i dag er jo bare oppgulp fra anno 92.
>>
>>53875855
>>53875855
>>
>>53874399
i soppelet går det
>>
>>53875795
Neivel. Det er vel ikke hard fakta at norske folk har hoyere utdanning og moraletnisk forståelse sammenlignet med Ali Baba rett fra Afghanistan på NAV's ikke-voldta ikke-drepe ikke-stjele kurs da? Eller at asiatiske folk scorer gjennomsnittlig bedre på matematikk og logikk enn andre raser?
>>
>>53875937
>moraletnisk
Kult ord. Hva betyr det?
>>
>>53875974
Forståelse for hva som er lovmessig og moralsk rett og galt. Enten som individ, eller samfunn og kultur (i dette tilfellet kultur). Sparker du valper på gaten? Ikke? Da har du naturlig nok bedre moraletnisk forståelse enn samtlige arabere og asiatere som gjor det, fordi du er norsk og det ligger i ditt blod og kunne forstå hvorfor dette er galt.
>>
>>53875800
ehe h e heh
Thread replies: 362
Thread images: 82
Thread DB ID: 454532[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.