[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/rzeczpospolita polska/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 156
Thread images: 46
Edycja nocna

stary thread
http://boards.4chan.org/int/thread/53841365#top
>>
pierwszy za Szydło
>>
>>53847411
cyferki dla boge cyferek
>>
w sumie. poprzedni fred to rak
>>
File: 1452795454824.jpg (471 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452795454824.jpg
471 KB, 1920x1080
Pierwszy za Koreę Południową(tą lepszą)
>>
>>53847411
Drugi za masakre w Unii.
>>
File: U89Cp9DL.jpg (339 KB, 953x901) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
U89Cp9DL.jpg
339 KB, 953x901
>>53847519
>>
Ogólnie to Jerzy Sebastian Lubomirski był więcej niż w porządku.
>>
>>53847546
https://www.youtube.com/watch?v=pXb1qL-Ym18&feature=youtu.be
i za starkrafta
>>
File: Akarin-!.jpg (4 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Akarin-!.jpg
4 KB, 250x250
A NI MO
>>
File: 1407663388996.jpg (109 KB, 600x851) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1407663388996.jpg
109 KB, 600x851
Za polskę naszych marzeń
>>
http://wpolityce.pl/polityka/278761-timmermans-zadowolony-z-tego-co-uslyszal-od-premier-beaty-szydlo

Timmersmans zadowolony z Szydło i z Ziobry?
Czyżby cos się stało?
>>
>>53847546
fotoszopa tyle, że mi się zaczął instalować
>>
>>53847561
>Jerzy Sebastian Lubomirski
poeta, żołnierz, wielki dobroczynca
>>
>>53847604
q.q
>>
>>53847546
druga od lewej i druga od prawej
>>
>>53847576
ANI KYO WAY A FINDS
>>
>>53847604
>>
>>53847629
nie tyle co photoshop co chirurgia plastyczna
>>
>>53847695
jedno drugiego nie wyklucza
>>
>>53847695
plus co najmniej prześwietlenie i airbrush
>>
>>53847567
>ozajasz goldberg
kisne
>>
File: muslimCWdjw.jpg (135 KB, 531x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
muslimCWdjw.jpg
135 KB, 531x800
anony postujcie no jakies polskie cycki.
>>
File: shinkansen.jpg (75 KB, 1167x740) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
shinkansen.jpg
75 KB, 1167x740
PENDOLINO
>>
>>53847604
>te haslo na samym dole

k-k-k-k-kkurwa ;_;

>oni jeszcze nie wiedzieli
>>
modzi śpią, postujcie cycki
>>
>>53847803
>>
>>53847546
Tyle chirurgii plastycznej tam, a wciaz wygladaja jak obrazek relatywny

>>53847547
>Europarlament
>Branie go na serio
Dosłownie "Torilla Tavataan" tier
>>
File: 1441221474543.jpg (75 KB, 720x266) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441221474543.jpg
75 KB, 720x266
>>53847411
podobno pomysł zwołania tej debaty to platformie podpowiedział sam Andrzej Duda
>>
>>53847829
raczej na odwrót. pracujący spią, niedojrzała dzieciarnia grasuje
>>
>>53847829
Mami > pozostałe magiczne dziewczyny
>>
>>53847832
>>
>>53847841
snsd = rak
>>
>>53847874
Cieszę się zatem, że jesteś tu z nami
>>
>>53847546
80% koreanczykow z korei poludniowej chce imigrowac do innego kraju
no bajka poprostu
>>
File: 6.jpg (225 KB, 728x1084) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
6.jpg
225 KB, 728x1084
>>
>>53847902
>>
>>53847910
Wolisz 2NE1?
>>
File: 1442144389988.gif (988 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442144389988.gif
988 KB, 500x500
>>53847604
A teraz jest tylko pogarda.
>>
Rzeczpospolita Polska Lewdowa oficjalnie otwarta
>>
>>53847615
Być może powstrzymało to agencje ratingowe. I tak trzeba będzie czekać kilka lat na ich poprawę.
>>
File: Jellyfish.jpg (758 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Jellyfish.jpg
758 KB, 1024x768
>>53847955
>nigdy nie zanurzysz twarzy w piersi tadli
>>
>>53847811
>>oni jeszcze nie wiedzieli

Nie wiedza, że nie będą musieli rozbudowywać w chuj biednych połaci Ukrainy, Litwy i Białorusi, dostaną gotowe Niemieckie miasta i centra przemysłowe, a wujek Stalin załatwi im po raz pierwszy od wieków zbawienną w długoterminowych skutkach pełną homogeniczność etniczną i kulturową?
>>
>>53847919
no przecież, kurwa
>>
>>53848000
czy to zaneta
>>
File: 1348989732683.jpg (586 KB, 810x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1348989732683.jpg
586 KB, 810x1080
>>
>>53847992
agencje to pół biedy, bardziej ciekawi mnie jak banki będą kombinować
>>
File: 14424829654.jpg (19 KB, 350x438) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14424829654.jpg
19 KB, 350x438
>>53847955
>>
Najlepsza dagashi
>>
>>53847980
https://www.youtube.com/watch?v=nkjCFuvtH2s
>>
>>53848056
patrz
>>53848047
>>
>>53848079
DA-WAJ MA-MI SKUR-WY-SY-NU!
>>
>>53847973
tak

2ne1 ma cl ktora nie kaleczy angielskiego
>>
File: 1310799755831.jpg (193 KB, 800x1100) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1310799755831.jpg
193 KB, 800x1100
>>53848130
nie
>>
>>53847923
>80% koreanczykow z korei poludniowej chce imigrowac do innego kraju
i 200% polakow z polski chce emigrowac

źródło?
>>
>>53848130
>>
>>53848166
MA-MI!
MA-MI!
MA-MI!
MA-MI!
>>
>>53848189
http://news.nate.com/view/20160118n04186?mid=n1006
>>
>>
>>53848212
O tak, to jest post który zasługuje na medal. Dziękuję zuchu. Mam nadzieję że masz więcej. W najbliższym czasie się odwdzięczę jeśli cię rozpoznam.
>>
>>53847980
co to za cebulowy rycerz?
>>
File: 1313504752100.jpg (239 KB, 850x1213) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1313504752100.jpg
239 KB, 850x1213
>>53848214
masz bo mi się gdzieś w folderze zaplątała
>>
>>53848267
Cyckoposter tutaj, prawdopodobnie mam więcej, ale idę spać właśnie, więc innym razem postne.
Dobranoc
Z Bogiem
>>
File: baba.jpg (32 KB, 335x335) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
baba.jpg
32 KB, 335x335
>połowa 2016, maks. koniec roku
>gospodarka globalnie idzie się jebać na minimum pięć lat
>do Polski też dociera kryzys bo nie da się inaczej
>polaky obwiniają PiS i wybierają Nowoczesną

to widzę
>>
File: 1313777021197.jpg (1015 KB, 1241x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1313777021197.jpg
1015 KB, 1241x1200
>>
>>53848322
Baba Wagina ma zawsze racje.
>>
>>53848251
>>53848278
>>53848314
Kocham was. To dam Ci znać cyckoposterze w odpowiednim czasie.
>>
File: 32113619_p0.jpg (418 KB, 893x1062) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
32113619_p0.jpg
418 KB, 893x1062
>>53848366
Polecam się
Przyjmuję requesty, przynajmniej sobie trochę może wtedy uporządkuje folder
>>
File: 1322512029583.jpg (45 KB, 630x775) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1322512029583.jpg
45 KB, 630x775
>>
>>53848429
Link do wsystkich sweet mami na mega
>>
>>53847604
Bo chcemy i musimy

> that feel
Aktualnie jesteśmy 50 lat za Niemcami i 10 lat za Czechami, nawet za Czechami ;_; jeśli chodzi o dobrobyt
>>
File: 1293841716202.png (499 KB, 1240x605) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1293841716202.png
499 KB, 1240x605
gdzie ostateczna granica zuchy?
>>
File: Desert.jpg (826 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Desert.jpg
826 KB, 1024x768
>>53848079
TY KURWO ROBAKU

N I E S E K S U A L I Z O W A C M A D O K I
>>
>>53848513
15 żbsz

chyba że rustle historyjke pisze
>>
File: sk_telecom.webm (629 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sk_telecom.webm
629 KB, 1280x720
co /polska/ sadzi na temat tej reklamy
>>
>>53848627
chujowa jak wszystkie reklamy zbsz

mnie interesuja suche specyfikacje a nie jakis mongol calujacy kamere
>>
>>53848627
degeneracja, upadek obyczajow
>>
>>53848627
nie wiem jak można wykorzystywać osoby z zespołem downa do produkcji reklam
trochę wyzysk i jechanie na tym, że niepełnosprawnych się nie krytykuje
>>
File: 1452968916927.webm (833 KB, 1024x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452968916927.webm
833 KB, 1024x576
co /polska/ sadzi na temat world cup qt
>>
>>53848867
nic o niej nie sądzę, ładna dziewczyna ale mi się nie podoba bo nie jestem lezbijką i wolę facetów
>>
>>53848908
L O N D Y N
O
N
D
Y
N
>>
>>53848867
Ładna dziewczyna ale nosi koszulkę Hiszpanii, bandwagoning pizda.
>>
>>53848908
K R * K O W
R
*
K
O
W
>>
>>53848867
A jest gdzies podobna tylko narysowana?
>>
File: 1432645966512.jpg (31 KB, 295x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432645966512.jpg
31 KB, 295x300
https://www.youtube.com/watch?v=P-WjA33lDRs

super angielski bulwo
>>
File: 137593505137.jpg (11 KB, 250x247) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
137593505137.jpg
11 KB, 250x247
>>53849155
>happy and full of entuzjazmu
>>
>>53849007
krakow to gowno

starowka 100 metrow od niej juz sie zaczyna kurwa LAS bo oczywiscie krakow to jebana wies a poza tym cale miasto jest takie same jak kazde inne w polsce - wszedzie bloki a i kurwa brud syf ubostwo SMOG W KR*KOWIE POWIETRZE JEST TAKIE ZE KAZDY NIE MIESZKANIEC KRAKOWA DOSTAJE RAKA PLUC BO TYGODNIU BYTNOSCI TAM OPROCZ TYCH MUTANTOW ZE SLASKA

jak ostatnio rozmawialem z typkiem z Kr*kowa ktory tam sobie podrozowal czy cos to on do mnie ze czemu cala reszta Polski nie ma takiej szarej mgielki ze on myslal od dziecka ze to kurwa normalne

ja pierdole te malpy
>>
>>53849155
>>53849241
Ciekawe jak wy byście mówili przed tyloma ludźmi. Słyszałem o wiele gorszy angielski w moim życiu,
>>
>>53849155
https://www.youtube.com/watch?v=S8ooZ9IZdHk

Donald Tusk pijany lub niespełna rozumu przeklina w Brukseli
>>
>>53849288
>>53849007 tu

zgadzam sie, ale tu pracuje wiec co zrobisz
plus starowka jest ladna zbsz, wole to niz warszawskie centrum po ktorym sie nie da chodzic

slyszalem ze poznan tez jest fajny
>>
>>53849241
on wyraznie powiedzial enthusiasm, slyszysz "entuzjazmu" bo when jest potem
>>
>>53849288
Atomówka na Kr*ków kiedy?
>>
>>53849355
nie jest

t. Poznaniak
>>
>>53849343
prowadzilem warsztaty z programowania dla turkow. na poczatku myslalem ze moj angielski jest tak okropny ale ci debile nie potrafia zrozumiec zdan innych od rownorzednikow

mysle ze z dziadkami w europarlamencie jest tak samo, nie wiem na chuj sie tusk osmieszal z tym przyspieszonym kursem angielskiego
>>
>>53849355
>wole to niz warszawskie centrum po ktorym sie nie da chodzic
a i co to za porownanie starowka do nowoczesnego centrum?
>>
>>53849343
Ja bym mówił po Polsku i korzystał z tłumacza.
>>
what's the difference between hungarian and polish girls?
>>
>>53849400
oj Tusk nie jest juz TAK TRAGICZNY jak na poczatku

ale widac ze calkowicie brak mu pewnosci siebie w poslugiwaniu sie angielskim i nie chce nawet probowac po prostu leci z polskim akcentem
>>
>>53849412
to ze nowoczesne centrum wyglada """"""ladnie""""" na zdjeciu, ale jest kompletnie bez sensu

krakow tez ma wiezowce, ale one sa poza centrum w tak zwanych technoparkach, jak to powinno byc z miastami z historia i kultura.

no i po tym nowoczesnym centrum sie po prostu nie da spacerowac. zgielk i halas sa okropne, zadna to atrakcja ani przyjemnosc
>>
>>53849430
I don't know many hungarian jokes senpai.
>>
>>53849416
ja bym mówił po mandaryńsku i korzystał z tłumacza
>>
>>53849481
wiesz że warszawa też ma historyczne "centrum" ze starówką tak jak ten twój kr*ków?
do centrum biznesowego nie idzie się na spacer
>>
>>53849430
they exist in 2015?
>>
>>53849542
Jak byłem mały to ktos starszy cos tam rzucił o mandaryńkim przy stole i pomyslałem, że to jest język mandarynek i musi sobie robić jaja bo przecież mandarynki nie mówią.
>>
>>53849556
wiem, ale rozmowa porownuje faktyczne centrum krakowa z faktycznym centrum warszawy

prosze nie zakladac niewiedzy u rozmowcy, to niekulturalne

i rowniez prosze nie uwazac mnie za jakiegos fanboya krakowa, jestem prostym chlopem z podlasia, w moim sercu tylko bialystok, ale teraz staram sie obiektywnie podejsc do porownania krakow-warszawa
>>
>>53849513
>How many Hungarians does it take to kidnap a child?
>12. One to kidnap the child and the remaining 11 to write a ransom letter.
>>
>>53849155
co on własciwie powiedział?
>>
>>53849695
A co? Po angielsku nie umiesz?
Wyborca PiSu, panie i panowie.
>>
>>53849715
po prostu powiedz mi, co powiedział, bo ciężko zrozumieć co miał na mysli
>>
>>53849715
kek
>>
>>53849695
nie wiem, trudno zrozumieć co tam sepleni
>>
>>53849641
no i nie wspomne o tym ze podroz po warszawie to jest mordega. nie chodzi nawet o korki ale o kompletny rozpierdol miedzy dzielnicami czy tam osiedlami. koriabu sie smial ze 100m od starowki w krakowie jest las, ale w warszawie co dzielnice masz las przez ktory przejezdzasz ekspresowka

ja rozumiem ze aglomeracja miejska, ale w oczy kole
>>
>>53849742
że Polacy to jebane robaki co jedzo guwno
>>
>>53849355
jest w porządku
jak kiedyś skończą remonty to będzie jeszcze bardziej w porzadku

t. poznaniak
>>
>>53849794
nie kłam, kurwo
>>
File: tusk.jpg (344 KB, 835x459) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tusk.jpg
344 KB, 835x459
>>53849347
Tutaj dobrze powiedział. Z czego się smiejecie? Z siebie się kurwa smiejecie.
>>
>>53849791
a tak na serio? cos tam bredził o konflikcie z instytucjami?
>>
ktos z katowic?

jak bylem dwa lata temu to byly kompletnie rozpierdolone
>>
>>53849858
nie wiem czy "who ya tomorrow" jest poprawne
>>
>>53847411
Is that you op?
>>
anany, czy powiedzenie do laski ze hipnotyzuje spojrzeniem to dobry komplement czy poziom dyskoteka bo chyba gdzies na granicy
>>
>>53849890
Who we are tomorrow.
Słychać HUŁIA. Nawet widać po ruchu ust. W received pronunciation R na końcu ma być ledwo słyszalne czy tam znikające..
>>
>>53849481
>krakow tez ma wiezowce
to mi je kurwa pokaz lol

budynek poniżej 150 m to nie jest wieżowiec, no dobrze wiem że >Europa to niech będzie 100 m

>krakow tez ma wiezowce, ale one sa poza centrum w tak zwanych technoparkach, jak to powinno byc z miastami z historia i kultura.
Sa dwie szkoły i nie ma oczywistego rozwiazania

W Ameryce która zaczęła trend nie ma problemu bo miasta po prostu nie mają żadnych poważniejszych historycznych centrów ani zabytków. Więc budują normalnie w centrum. Warszawa to takie typowe wannabe amerykańskie miasto więc też budują normalnie w centrum próbując integrować zabudowę wysokościową z resztą miasta. I też z Warszawą jest ta sprawa że została doszczętnie rozpierdolona tak więc można sobie spokojnie budować gdzie pasuje. Londyn też był częściowo zbombardowany więc sobie budują wieżowce w City(i nie tylko tam). We Frankfurcie podobnie. W nietkniętym Paryżu istnieje bardzo gęsta historyczna zabudowa i dla wieżowców wybudowali sobie miasto na obrzeżach. Ogólnie takie budowanie centrum biznesowego na obrzeżach nie jest zbyt ekonomiczne ale nikt nie będzie niszczył historycznych zabytków żeby postawić wieżowce. Oprócz Rosjan.
>>
>>53850036
trzeba się mocno wysilić, żeby usłyszeć "who we are". bardziej to brzmi jak chujjya
>>
>>53850022
to zależy
dobrze wyglądasz: komplement, dobra gadka, bezpośredni, pewny siebie
kiepsko wyglądasz: zboczeniec, żenujący, desperat
>>
>>53849775
no warszawa to rozpierdol straszny żbsz
>>
>>53850022
doslownie poddaj sie

jezeli na 4sza zadajesz takie pytania to nie nadajesz sie do taniego podrywu
>>
>>53850022
po prostu bądź sobą
>>
ta reklama jest swietna < 3

https://www.youtube.com/watch?v=gOn-J3LI-y8
>>
>>53850057
dobra przyznam szczerze, przesadzailem z wiezowcami, bardziej mialem na mysli zwykle szklane budynki wypelnione niczym innym niz biurami

tym bardziej ze najbardziej znany krakowski wiezowiec chyba od ponad 10 lat stoi nieukonczony, lel

ale ja widac dziwny jestem. po prostu nie sadze ze wiezowce sa czyms niezbednym dla statusu miasta, szczegolnie u nas.

moze jak sie zdecydowanie rozwinie sektor uslug to nadejdzie prawdziwa potrzeba na nie, ale jak jest teraz to nic dziwnego ze jedna wieza w warszawie miesci znaczna czesc korporacji zagranicznych ktore u nas dzialaja.
>>
>>53850144
>>53850126
>>53850090

toscie mnie odpowiedzieli, mistrzowie retoryki
>>
>>53850328
przeiteruje bo widze ze nie dotarlo
>porady podrywowe na 4sza

idz na /r9k/ albo /fit/ tam to dostaniesz 100% pewna odpowiedz
>>
>>53850081
No własnie nie trzeba i dlatego to nawet nie jest smieszne. Wystarczy na poziomie podstawowym ogarniać fonologię angielską. Rozumiem, że jak ktos zawsze wymawia R w Are jak typowy tłuk i nie wie, że ciąg dźwięków powinien być zbijany w kupę to pewnie mu się to wydaje zabawne. Tusk jest kiepski strasznie, ale cos tam próbuje i chyba nawet mu ktos to dobrze tłumaczy. Może po prostu z jakiegos dziwnego powodu nie ma czasu.
>>
>>53850391
nie ma czasu powiedzieć "who WE are"?
>>
>>53850497
czas jest pieniadz jak to sie mowi w ameryka
>>
>>53850571
no, dlatego mówmy jak nigerzy, zamiast "you all", mówmy "y'all"
>>
>>53850297
>ale ja widac dziwny jestem. po prostu nie sadze ze wiezowce sa czyms niezbednym dla statusu miasta
wieżowców raczej się nie buduje "dla statusu"
>szczegolnie u nas.
wieżowce nie są niczym niezbędnym u nas bo my nie mamy miast z prawdziwego zdarzenia, oprócz może Warszawy

nie ma zapotrzebowania i nie ma pieniędzy więc się ich nie buduje
>ale jak jest teraz to nic dziwnego ze jedna wieza w warszawie miesci znaczna czesc korporacji zagranicznych ktore u nas dzialaja.
nigdy nie słyszałem żeby w Warszawie wieżowce puste stały
>>
>>53850678
ja za to slyszalem ze wlasnie wieksze firmy kupuja pietra dla statusu

np. google mial cale dwa pietra w jednej z warszawskich wiez, chociaz ludzie tak naprawde pracowali na jednym.

z drugiej strony po zamknieciu placowki w krakowie zaczeli wykorzystywac te drugie pietro wiec moze cos w tym jest
>>
ja dupce
>>
>>53850497
Ale powiedział.
Jestes pewnie przyzwyczajony do słuchania angielskiego z filmów dokumentalnych, gdzie mówi się powoli i możliwie najwyraźniej. W prawdziwym życiu nikt tak nie mówi.
Może bronienie Tuska wydaje się karkołomnym zadaniem, ale tutaj akurat nie ma powodu do podsmiechujek i toczenie z tego beki swiadczy dosłownie o ignorancji smiejącego się.
Tusk didyndu nuffin.
>>
>>53850756
google dla statusu kupujące sobie biura w biedackich wieżowcach w Warszawie?
>>
>>53850796
jak chcesz. Polityk też powinien mówić ładnie i składnie, ZWŁASZCZA, że angielski nie jest jego głównym językiem. W przeciwnym wypadku masz takie własnie "łapucapu".
>>
>>53850856
stac ich
>>
>>53850862
Zgadzam się. Po prostu mnie irytuje jak ludzie się smieją i nie wiedza sami z czego.
Teraz tak pomyslałem, że pewnie sam tytuł filmu tak działa, że człowiek słyszy to co przed chwilą przeczytał.
>>
ale Verhofstadt zmasakrował Szydło : ^ )
>>
>>53850921
możliwe, przy czym Tusk ma bardzo silny akcent.
>>
dobra ostatnia szklanka i ide spac zuchy
>>
>>53850955
Co dosłownie słychać wszędzie tylko nie w tej wypowiedzi o której mówimy :^{).
Ale kończę już bo czas na baje.

https://youtu.be/AAkdNkmyG08
>>
ee Polacy Polska awansowała o 2 miejsca to zasługa PiSu
>>
File: 1452926656084.gif (270 KB, 500x407) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452926656084.gif
270 KB, 500x407
Is Zywiec a decent Polish beer?
>>
>>53851167
No, but it's a nice Habsburg town.
>>
>>53851136
osiagniecia technologiczne to rzadko kiedy osiagniecia partyjne zbsz

ale nie powiem, po swoich studiach mialem ochote zapierdolic polowe doktorkow nawet po to zeby ludzie z mojego roku zajeli ich miejsce
>>
>>53851167
try out alter beer and komes craft beers
>>
Chciałbym być slimakiem morskim.
>>
File: 1443146744348.jpg (95 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443146744348.jpg
95 KB, 1280x720
https://youtu.be/TxKzQGHvpv4
>>
File: angry_pepe.jpg (65 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
angry_pepe.jpg
65 KB, 900x900
>>53849288
>>53849355
>>53849412
>>53849556
>Starówka
STARE MIASTO KURWA
Thread replies: 156
Thread images: 46
Thread DB ID: 451236[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.