[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/nederdraad/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 309
Thread images: 62
File: stopdezemiem.png (163 KB, 350x345) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
stopdezemiem.png
163 KB, 350x345
filmpjes editie
https://vimeo.com/150353296

welkom:
emilyflikker, stan, rova, bourgondier, rodevans, arab, marginaalst, 77iq serenaflikker, ponyflikker, noord-brabant flikker, gaart, antwerpflikker, amsterdam flikker, braziliaanse kat-paler flikker, allebei de jesse’s, cringegalore gast, dildoflikker/anorexia/168, mensen die ontdozingen houden, die gast uit zuid-afrika, robin vos, andere hamsterpalers, sjinese tekenfilm palers, RANDSTAD paler, die ene gast met velzen met de z als achter naam, anoniempje uit baarn, musicalflikker (letterlijk), anon die niet durft te bellen, vluchtelingen, caraflikker en die homo die altijd draden maakt als ik ze wil maken, awoe paler, sinterklaas, engelse miemstudie student, dronken belg die zijn naam niet wil vertellen, bangalijst anoniempje, draadmaakslet, zoetermeer en katwijk anoniempjes, boze belg die naaktfoto’s maakt met zijn hand in zijn reet, takbir, nachtdienst anon (met de europese vlag), die ene anon die een vrouwenstem na doet en dan masturbeert op zijn eigen stem, bangalijstanon, PK, vriendje/ottertje/vosje van rova, sinterklaas naamflikker, K naamflikker, zal ik een iphone kopen anon, anon uit polen, anoniempjes die er nu 5x in staan, anoniempjes die in polen en togo zijn, nachtfabriek anon, postkaartanon / anon in peru, anoniempje met een schattig lammetje in zijn vlag, boomvlaggen (den bosch)
niet welkom:
moffen, geel tanden, (dikke) amerikanen, krulbroodjes, walen, zuid-amerikanen,, russen, japanners, toeristen, vluchtelingen haters, limburgers, oost-europeanen, scandinavische hoorndragers, emily haters, Ausländers, Friezen, mensen met bomen in hun vlag, ananas vlaggen, kikkerpalers, NSB’ers, friet aanhangers, VVD’ers, hoekmeesters, normaaltjes, vrouwen (behalve als je mijn vd wil zijn), “””meisjes””” met vrouwlijke piemels, roodhetters, mensen met de engelsche ziekte, pokemon, tokkies, mensen die niet van frikandellen houden, toeristen, andere hoorndragers en anoniempjes zonder de nederlandse of belgische vlag
>>
ik wil dildoflikker in zijn strakke kontje neuken
>>
>>53833619
das bestwel gay oetz
>>
File: 1440796748070.jpg (2 MB, 1770x2500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440796748070.jpg
2 MB, 1770x2500
3e voor Neps
>>
Goeie editie, nu hopen dat al die kankerbuitenlanders ook wegblijven
>>
>>53833697
Oke, ga dan.
>>
File: 1429898346103.png (283 KB, 316x618) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429898346103.png
283 KB, 316x618
>>53833688
N E P
E
P
>>
>>53833697
Is het al donderdag?
>>
File: hammycomfy.jpg (61 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hammycomfy.jpg
61 KB, 1280x720
Goedemorgen slaafjes! Hoe was jullie dag?
>>
>>53833655
>gay
RANDSTAD

>>53833790
ik werk niet kanker hamsterpaler
>>
>>53833790
Prima vandaag te horen gekregen dat ik weer 10% loonsverhoging krijg.
>>
File: t1.jpg (884 KB, 950x799) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
t1.jpg
884 KB, 950x799
Zouden jullie hem doen?
>>
>>53833996
Nee, ik zou jou daarentegen wel doen :3
>>
>alleen maarsjinese tekenfilms en homo's in mijn net gemaakte draad

wat iz deze
>>
>>53833856
Heel verstandig.
/wat doe je dan?
>>
>>53833790
Heffen, Sims 4, en nog even buiten geweest. Weinig te doen eigelijk.
>>
>>53833856
oeps typfout in mijn struikel hihihihi

>>53834060
slapen
>>
>>53833996
In romeinse tijden was het mannelijk als je de mannelijke neuker was, dus geen probleem.
>>
File: 1444045590864.jpg (85 KB, 530x504) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444045590864.jpg
85 KB, 530x504
>>53833773
>dvw geen schattige nep om mee te knuffelen.
>>
wie wil mijn lul zuigen
>>
>>53834234
ikke :3
>>
>>53833567
Waarom zijn Limburgers niet welkom?
>>
>>53834234
>>53834273
nee ik
>>
Oke jongens welke van jullie was het?
>>
>>53834234
ben jij een meisje
>>
>>53834234
Is ie schoon?
>>
>>53834452
Die agente ziet er best wel goed uit.
>>
>>53834756
>>53834452
ik zou dr doen oetz
>>
>>53834756
Maar het is dus niet een echte agente.
>>
>>53835423

>hij gelooft wat de media hem verteld
>>
>>53835423
wie zegt dat?
de politie?
die moet je niet geloven
>>
>>53835392
jij zou alles wel doen oetz
>>
>>53835471
>>53835483
Wie moet ik dan geloven?
>>
>>53835604

volg je hart
>>
>>53835604
T R U M P
R
U
M
P

nadat hij amerika weer groots heeft gemaakt zal onze economie er ook weer zo bovenop zijn, door export enzo
>>
>>53835604
Waar woon je flikker
>>
>>53835678
In Amsterdam
>>
>>53835403
>>
>>53835700
Dat weet ik, daarom vraag ik het. Ooit bij Sinbad geweest?
>>
>>53835700
>>53835678
>>53835604
onscheidbare zelfdeflikker
>>
>>53835716
ik dacht het wel, voor de zekerheid nog een keer doen
>>
>>53835791
Neen. Wat is daarmee?
>>
>>53835923
een zeeman oetz
>>
>>53835923
Nep Amsterdammer.
>>
>>53835855
goed zo
/brit/ moet even de oren gewassen worden
>>
>>53835526
ik zou geen mannen doen hoor oetz
>>
>>53836153
Letterlijk wat is het? Google zegt dat het een eethuis is. Echt nog nooit van gehoord.
>>
>>53836197
JE MOET U KANKER BEK HOUDEN KANKER MOGOOL
>>
Hi
I live in northern France and I get to choose a third language at university, and Dutch is one of the option
As I do really like belgium and the netherlands I'd like to choose Dutch
So what are the difficulties of the language for a native French speaker who speaks somewhat decent English?
>>
*gooit stokbrood*
>>
>>53836410
patat of friet
>>
*gooit nog een stokbrood*
>>
>>53836435
straks trek je krulbroodjes aan..
>>
File: 1423774755625.jpg (510 KB, 1000x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423774755625.jpg
510 KB, 1000x1000
>>53833697
Bai din tonti bo mama swa
>>
>>53836516
nee dan mag ie erachteraan rennen naar /fr/ ofzo
>>
>>53836342
Kebabzaak. Beste in Amsterdam.
>>
TAKBIR

https://www.youtube.com/watch?v=3Ln6cZ21heo
>>
>>53836570
moet je wel hard gooien
en pas op dat ie niet gaat apporteren, dan komt ie steeds weer terug
>>
>>53836577
Dat maak ik wel uit als ik er is een keer wat gegeten heb.
>>
>>53836553

walgelijk
>>
>>53836410
Ne le fais pas, c'est une langue de merde. tu ne seras jamais capable de prononcer le neerlandais correctement et les gens finiront par te répondre en français par pitié
>>
>>53836706
oei ja hopen dat ie slecht luistert dan
>>
>>53836835
It's either dutch or swedish so I'd rather speak dutch like shit than a cuck language very well
>>
>>53836757
K-kom samen?
>>
>>53836835
>men zal in het Frans antwoorden
Misschien in België. Er zijn bijna geen Nederlanders die fatsoenlijk Frans spreken.
>>
>>53836929
nee daar ben ik te autistisch voor
>>
>>53836979
nou en
>>
>>53836921
speak dutch, else you're not worthy of that toothpaste flag
>>
>>53836955

godzijdank
>>
>>53837044
>god
>niet allah

kafir geef adres, ik zal je volgens de fiqh en usul van sharia'ah bestraffen
>>
>>53837015
autisme maakt het erg lastig
>>
File: 1452073325155.jpg (12 KB, 236x319) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452073325155.jpg
12 KB, 236x319
Zouden jullie hem doen?
>>
>>53836955
Dutch tourists speak alright French desu

>>53837028
Tbh your flag was way better with orange on it, almost as aesthetically pleasing as Estonia's
>>
>>53837093

zelfde schijt, andere taal
>>
>>53836921
on t'offre pas d'autres langues plus pratiques à ton université?
>>53836955
Behalve toeristen, die met hun matig Engels zich verstaanbaar kunnen maken, kunnen er toch niet echt veel fransen in Nederland zijn
>>
>>53836921
Might want to consider that Swedish will also help you understand Norwegian/Danish (they're very similar).
>>
ik word de volgende tiesto

https://clyp.it/hmukquex
>>
zal ik ook meegaan naar Sinbad jongens?
>>
>>53837240
>schijt

estagfirullah, geef je adres nu kufr hond. mijn ahl-u sunnah broeders in nederland zullen jou straffen
>>
>>53837224
I agree, but can't change that now
>>
>>53837272
klinkt goed
>>53837325
willemsstraat 11
>>
>>53837272
klinkt slecht
>>
>>53837133
kun je stoppen met zelfdeflikkeren?
>>
>>53837428
>willem
>>
>>53837522
nee
>>
>>53837535

ja, ik zal op je wachten
>>
>>53837559
echt niet?
ik bel een dokter
>>
Rateer mijn leeskunsten :3

http://vocaroo.com/i/s0YDhABHoBFm
>>
>>53837261
I'm already learning mandarin as a second language

Well there's Portuguese, but I already speak Spanish pretty well so I can still get understood by moors

Then there's russian which I might consider desu

Polish, Poland is pretty based

Then Swedish, which could be useful to learn Danish or Norwegian

Dutch attracts me a little more because I live very close to flanders and I have flemish ancestry (muh heritage)
>>
>>53837734
homo
>>
>>53837692
doe maar snel
>>
JODEN EN SECULIERE ARABIEREN>GERMAANSE HOORNDRAGERS
>>
>>53837734
Te veel sperma in de keel/10
>>
>>53837734

minderjarige aub
>>
GASTEN IK BEN HOOG ALS NEUK
>>
>>53837734
flikker
>>
>>53837735
Give back Rijsel. Rightful Flemish clay
>>
>>53837795
dat deed ik terwijl ik het paalde,
zijn ze er nog niet?
>>
>>53837898

Er is niets mis met Nederlanders en Britten.

Scandinaviërs en moffen daarentegen
>>
IK BEN SUPERIEUR: (Zéérrrrrrrrrrrrrr) WISKUNDIG AANGELEGD, VERBAAL BEGAAFD EN MEDITERAANS SEXIE

IK KIJK NEER OP JULLIE GERMAANSE UNTERMENSCHEN
>>
>>53838156
net wel maar ik heb ze weggejaagd want ze wouden dat ik stopte met schijtpalen
>>
File: 1452692129826.jpg (15 KB, 320x425) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452692129826.jpg
15 KB, 320x425
is er hier iemand die melee speelt
>>
>>53838184
>niks met britten
>lel

Nederlanders vallen mee.
Vlamingen zijn koel: honorary med.
>>
>>53838241

Britten zijn meesterras oetz
>>
>>53838294
Een Arabier die dat zegt.
Verbaast me NIETS.
>>
>>53838231
Nee, ik ben geen homo.
>>
vriendelijke herinnering dat je zelfmoord moet plegen als je geen WO doet,deed of gaat doen
>>
>>53838204
ik bel de politie nu
>>
File: martin shekel.jpg (50 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
martin shekel.jpg
50 KB, 600x800
>>53838410
Als je groter bent dan 5'11, ben je homo.
>>
>>53838387

leg uit
>>
>>53838410
wat als je de ambitie hebt om WO te doen?
>>
>>53837428
welke stad?
>>
>>53838456

Die gast heeft een jijbuis profiel een stroomt letterlijk elke dagen levend, meerdere uren per dag.

Meestal legt hij scheikunde uit op middelbare schoolniveau dus ik kijk er niet vaak naar, maar ik ben wel geabboneerd
>>
>>53838458
Ik haat Angelsaksen oetz. Ik heb Franse wortels (cultueel).
>>
>>53838454
nee ik wil blijven schijtpalen
>>
>>53838294
>Britten zijn meesterras oetz

totdat je hier woont
>>
>>53838456
Ik ben kleiner dan 5'11 en ik ben ook gewoon homo
>>
>>53838548
Zo wat? Je kan nog steeds homo zijn als je kleiner bent dan 5'11, maar als je groter bent dan 5'11 ben je automatisch homo.
Venndiagram en logica, gast
>>
>>53838231
Waarom houden al die autisten zo vast aan Melee?
Waarom niet gewoon de nieuwste versie spelen? MK en SF spelers stappen ook gewoon over als er een nieuwe uitkomt
>>
File: Britten.png (411 KB, 2753x1400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Britten.png
411 KB, 2753x1400
>>53838513
Laat me raden, je vindt Napoleon ook supertof.
>>53838521
Waarom niet?
>>
>>53838465
dat hebben alle vmbo'ertjes ook
>>
>>53838737
Napoleon was aardig tegenover etnische Joden.
>>
Welke boorden zitten jullie vaak op?

ik /lgbt/ /y/ en /int/ oetz.
>>
>>53838737

britten zijn ofwel arrogante klootzakken die wel graag banter geven maar niet ontvangen, ofwel achterlijke hooligans met 3 tanden
>>
>>53838231
Kom je ook naar de toernooi in Eindhoven zondag?
>>
>>53838231
Ik soms maar ik ben niet zo goed oetz.
>>53838677
Ik kan het wel begrijpen, de nieuwste zijn wel leuk om te spelen maar alles na Melee voelt zo sloom aan, met Melee is er volgens mij veel meer mogelijk als het om techniek gaat.
>>
>>53838856
>/lgbt/
Daar zitten echt alleen maar zeikende flikkers zonder vriendje die over van alles en nog wat gefrustreerd zijn en ik word alleen maar boos als ik daar kom oetz.
>>
>>53838865
>de toernooi
VMBO
M
B
O
>>
File: >EEN LAMMETJE.png (51 KB, 320x367) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
>EEN LAMMETJE.png
51 KB, 320x367
>EEN LAMMETJE
DIT VERZIN JE NIET
>>
>>53839018
Er zitten heus wel een hoop gezellige mensen in /lgbt/ hoor.
>>
File: 1452987830510.webm (2 MB, 960x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452987830510.webm
2 MB, 960x720
>>53838856
/a/ /c/ /d/ /h/
>>
>>53838856
vanalles /pol/, nederdraad en /improve/
/b/, /r9k/, /his/, andere chans wanneer ik me verveel
>>
>>53838856
/his/, /tv/, /biz/
>>
https://instasync.com/r/cringegalore1

een mooitjen
>>
File: lidwoord.png (26 KB, 856x307) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lidwoord.png
26 KB, 856x307
Gaat helemaal goed komen jongens. :3

https://www.welklidwoord.nl/1/oefenen
>>
File: iris_heart.png (873 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
iris_heart.png
873 KB, 1280x720
>>53838856
/a/ /v/ /vg/ /g/ /int/ /tg/

Kom op me af!
>>
>>53838856
alleen /tv/ en /int/ oetz
af en toe ga ik eens naar /wg/ voor wat nieuwe plaatjes voor mijn collectie
>>
>>53838856
/v/ /g/ /his/ /out/ /vg/ en /ck/ oetz
>>
>>53838737
Ze hadden gewoon een sterke marine en scheepsvaarthandel nodig anders waren ze sowieso de klos.
Als ze even de schepen niet nodig hadden gingen ze land innemen van beschavingen die 2 eeuwen of zoiets achterliepen. Ik vind dat de waarde van hun prestatie een beetje wordt overdreven ze hebben veel gewonnen maar ook heel veel verloren dus ik snap niet heel erg goed hoe iemand kan beweren dat ze een "meesterras" zijn.
>>
/int/, /lit/, /sci/, /mu/, /pol/ en vroeger soms /r9k.
>>
>>53838856

/hist/, /lit/, /pol/. ik zit enkel nog op de nederdraad op /int/
>>
>>53839272
Gaat al beter.
>>
>>53839272
nerd
>>
>>53839073
Niet toen ik er was. Ik weet het niet zeker maar iedereen leek me zo negatief over alles daar en dan niet op een 4kin manier maar op een manier dat het me leek dat veel van hun of depressief waren of aan andere persoonlijkheidsstoornissen leden en daar hou ik niet van oetz.
>>
File: 1452550116880.png (153 KB, 333x254) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452550116880.png
153 KB, 333x254
>>53838856
/a/ /d/ /vg/ /u/ [s4s]

Soms wel is /v/ als ik me verveel
>>
>>53838856
/vr/, /furry/ op 8kan maar daar is het niet veel aan de laatste tijd en soms /g/ maar de laatste tijd hang ik vooral rond op /int/.
>>
>>>/his/575520 oetz
>>
>>53839304
Diplomatisch waren ze ook briljant oetz, ze verloren hier en daar een slag maar aan het eind wonnen ze altijd.
>>53839354
>/sci/

/sci/ een schijt
>>
>>53839396
De "Gay" en "Fem" draden moet je vermijden oetz.
>>
>>53839496
bestaat 8kan nog dan?
>>
>>53839509
>Diplomatisch waren ze ook briljant oetz, ze verloren hier en daar een slag maar aan het eind wonnen ze altijd.
Ja, behalve die keren dat ze verloren hadden.
>>
>>53839272
had etui fout oetz

wat is dat nou ook voor woord
>>
https://www.youtube.com/watch?v=YtatzqHNgb0


een mooitjen
>>
>>53839570
Aan het eind wonnen ze altijd

>invoordat Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog
Nu hebben ze een staat gecreëerd die altijd over hen waakt waardoor ze niets meer hoeven te doen
>invoordat Engels-Nederlandse oorlogen
Die wonnen ze uiteindelijk

Kan me niet veel andere dingen bedenken
>>
>>53839688
zeg dan in welke stad je woont
>>
>>53839757

Randstad
>>
File: tornado0.jpg (136 KB, 1118x785) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tornado0.jpg
136 KB, 1118x785
Links of rechts?
>>
>>53839688
Volgens die logica hebben wij ook uiteindelijk gewonnen en de rest van west Europa ook.
Al hun koloniën zijn gewoon weg als je het niet gemerkt had en als je gewoon de wiki leest over het Britse rijk kan je ook gewoon lezen dat ze heel veel doelen gewoon niet bereikt hadden.
>>
>>53839833

>de rest van West-Europa ook

Klopt, mee eens.

>ook gewoon lezen dat ze heel veel doelen gewoon niet bereikt hadden.

Er is letterlijk maar een land op aarde dat al zijn doelen wel bereikt op jaarlijkse basis, dus dat kan je de Britten niet kwalijk nemen.
>>
>>53839828
middelste
>>
>>53839828
meisjes zijn vies >;c
>>
>>53839828
rechts
>>
>>53839828

links met grotere tieten, rechts met kleinere tieten
>>
>>53839828
welke heeft een piemel?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=K9qIamwtXdo
>>
>>53839828
Plat is beter
>>
File: 1447500603963.jpg (3 MB, 2272x1641) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447500603963.jpg
3 MB, 2272x1641
>moet voor mijn werk naar Baar Dau
>nog 74 keer Almalexia neuken
>moet ook nog eens de nieuwste Sermon proeflezen
ik haat mijn baan zo erg
>>
>>53840088
pedo
>>
IK BEN DE NIEUWE MARTIN GARRIX
https://clyp.it/hmukquex
https://clyp.it/hmukquex

>>53840070
ben ik toch blij dat ik hier lekker in Maastricht zit
>>
>dvw geen mentaal gestoorde gardevoir vd
>>
>>53840070
>al die fietsen

godverdomme Nederland, plaats eens wat meer fietsenrekken. In Groningen moest ik altijd mijn fietsen een paar honderd meter verder plaatsen dan waar ik moest zijn, gewoon omdat er geen plaats was
>>
>>53840192
Ik zou liever hebben dat je de nieuwe Aphex Twin word oetz.
>>
>>53840184
Nee, ik heb het over volwassenen kanker op.
>>
>>53840267
Dan hoef je nog niet met ziektes te schelden.
>>
>>53839905
Ik neem ze niets kwalijk, maar het zijn gewoon mensen met fouten net zoals ons.
Maar goed je mag vertellen wat er nou heel erg briljant is aan de Britten wat wij nou zouden moeten nadoen, dat is tenslotte wat jij beweert ze doen iets heel bijzonders.
>>
>"""""""""""""""mannen"""""""""""""" die hun wenkbrauwen epileren
>>
>>53840338
Jij begon met ziektes te schelden oetz.
>>
>Dvw geen aardgas in Belgische bodem
Waarom zelfs levens
>>
>>53840375
Jij bent een ziekte om oetz te zijn.
>>
>"mannen" die meerdere wenkbrauwen hebben
>>
>>53840200
er is altijd een deel wat nooit wordt opgehaald of gestolen is ofzo

meer rekken helpt niet, alleen fietsen weg halen die niet opgehaald worden
>>
Even serieus, zouden de plebs hierop kunnen dansen?
https://clyp.it/hmukquex
>>53840192
>>53840248
>>
File: download.jpg (5 KB, 324x155) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
download.jpg
5 KB, 324x155
>>53840363

oetz, ik moet elke maand mijn wenkbrauw scheren, of ik heb 1 wenkbrauw ipv 2
>>
>>53840526
homo
>>
>>53840464
Precies hetzelfde zoals zoveel liedjes, het is plagiaat materiaal dat is zeker.
Persoonlijk zou ik er kotsmisselijk van worden.
>>
>>53840464
Het is generiek en saai genoeg om een succes te worden
>>
>>53840346
Nu niet meer, hun glorie ligt in het verleden.
>>53840526
>dvw mijn wenkbrauwen te allen tijde 2 vingers uitelkaar liggen

voelt goed
>>
File: zwarte-pietjes.jpg (90 KB, 600x398) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zwarte-pietjes.jpg
90 KB, 600x398
>>
>>53840586
Ik maak ook geen plagiaat materiaal

https://clyp.it/c0zezclh

>>53840611
nice
>>
File: hammersgrin.jpg (15 KB, 391x308) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hammersgrin.jpg
15 KB, 391x308
Slaaf-kun, wil je een spelletje met me spelen? Jij mag het spelletje uitkiezen.
>>
>>53840665
>>>53840611
>nice
Kheb dat gezegd zonder te luisteren oets
>>
>>53840586
>plagiaatmateriaal*
Stop eens met deze miem.
>>
>>53840665
begint ergens op te lijken anon, goed bezig
>>
File: a8jOAjZ_460s.jpg (41 KB, 460x382) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
a8jOAjZ_460s.jpg
41 KB, 460x382
>>53840629
>>
Waar luisteren jullie nu naar?

https://youtu.be/yGQgdE50QA4?t=54s

oetz.
>>
>>53840853
https://www.youtube.com/watch?v=4oSp77zlLzI
>>
>>53840853
https://www.youtube.com/watch?v=8TscAo8bTbo
>>
>>53840853
https://www.youtube.com/watch?v=LHOEUrFOX4Y
>>
>>53840853
https://www.youtube.com/watch?v=mnHC7odSJxE
>>
>>53840883
>0:41
Ik kwam!
>>
>>53840853
https://www.youtube.com/watch?v=Ga5ZbMMZ6Hk
Net naar deze
>>
>>53838856
meestal lurken op /k/
/int/, soms /pol/, soms /wg/, soms /wsg/, en /gif/ als dat telt

>>53840464
>>53840665
ik ben meer van techno etc, maar voor house klinkt dit pwetty good imho

>>53840853
https://www.youtube.com/watch?v=abkIjdT0uTk voor chill
>>
File: theedoek3.png (264 KB, 550x505) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
theedoek3.png
264 KB, 550x505
>>53839032
EEN FUCKING THEEDOEK WHAHAHWA
>>
>>53840622
Nou ik vind het allemaal niet zo bijzonder hoor ik zie al die koloniën maar als een opgeblazen lucht rijk die alleen maar in stand blijft omdat de bezette gebieden zwak en achterstanding zijn en de controlerende macht het geluk heeft om in niet teveel conflicten te zitten.
Maar goed ieder zijn mening, als jij het glorieus vindt dat ze inboorlingen onder controle kregen met moderne wapens dan is dat zo.
>>
>>53840464
vind het een beetje saaitjes en herhalend oetz maar klinkt verder wel goed
>>
>>53840853
https://www.youtube.com/watch?v=KCXDhsdJ0Us
>>
Als je provincie geen leeuw als vlag heeft, dan woon je in een kutprovincie
>>
>>53841401
niks tegen NB zahbi
>>
File: 1437691066744.png (33 KB, 500x333) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437691066744.png
33 KB, 500x333
>>53841492
Brabantse vlag zou eigenlijk dit moeten zijn zonder het wapen van Leuven.
>>
>>53841541

jouw leeuw ziet er depressief uit oetz
>>
File: 1453233788502.jpg (175 KB, 1280x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453233788502.jpg
175 KB, 1280x960
wat doen?
>>
Zijn de automatische vertalers een stuk beter geworden of zitten jullie dit nou echt allemaal handmatig te vertalen?
>>
>>53841541
En de oorsprong van het hertogdom ontkennen?
>>
>>53841630
ik ga je moeder vanavond handmatig vertalen
>>
>>53841622
rummikup
>>
>>53841683
Sukses daar mee. Ik hoop dat je goet Arabis kan.
>>
File: 1323222240001.jpg (30 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1323222240001.jpg
30 KB, 600x600
>>53841622

lekker samen onder de dekens kruipen en slapen
>>
>>53841622
Hem laten zien hoe een echt mooi lichaam eruit zit.
Nadat ik dat heb gedaan noem ik hem een flikker en zeg ik dat hij moet heffen.
>>
>>53841584
Hoe kom je daarbij?
Ik zie het niet.

>>53841640
Neen, maar 'k vind het beter zonder.
>>
>>53840853
10/10 muziekkeuze trouwens, ik heb exact dat youtubeding gister nog geluisterd
https://www.youtube.com/watch?v=SulQBUBtDdo&index=98&list=PLsyRqikUzOvlrzMHHCasNq2p6w-2L6X4k
hier, soort van gerelateerd. /k/ radio is altijd goed
>>
File: vlag.png (34 KB, 500x333) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vlag.png
34 KB, 500x333
>>53841805

en nu?
>>
File: pcnvSzI.png (71 KB, 136x249) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pcnvSzI.png
71 KB, 136x249
>>53841622
marginaal oetz
>>
>>53840192
maar het was een nepdreiging van iemand van de nederdraad.
>>
>>53841920
Da's gewoon raar ket
>>
File: shit son.jpg (7 KB, 250x253) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
shit son.jpg
7 KB, 250x253
>>53841942

top koek
>>
>>53841920
Hij huilt omdat Brabant opgesplitst is en Brussel nu verfranst is.
>>
>>53841622
ik ben een flikker maar dit doet me helemaal niks oetz.
>>
>>53842012
HETERO
>>
>>53842012
kankerhetero
>>
>>53842012

jij bent kankerrecht
>>
>>53841622
dat lichaam is wel leuk maar die kop staat me niet aan oetz
>>
>>53842012
ik ben hetero en zou best door hem genomen willen worden, zolang z'n gezicht maar afgeschermd is. Gezicht is gay desu.
>>
hallo le ik le ben le ook le epische vlagflikker om oetz te zijn
>>
File: 1428421359713.webm (1 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428421359713.webm
1 MB, 1280x720
>>53842306
>ik ben hetero
>zou best door hem genomen willen worden
>>
>>53842369
Je hoort nu bij de geheime club :3
>>
>>53842386
ik had liever een jongedame met een tampeloeres gehad natuurlijk
>>
>>53842453
wanneer kom je uit de kast
>>
>>53842369
>>53842433
homo's
>>
>>53842369
oh jij, bent niet de andere eindhovenaar of poyflikker?
>>
>>53842536
Wat je zegt ben je zelf.
>>
>>53842149
>>53842104
>>53842073
h-het gaat mij gewoon meer om het emotionele gevoel en voor een vreemd persoon op een bed voel ik niks. Als het nou mijn vriendje was had ik er waarschijnlijk al op gejost :3
Komt vast ook deels doordat ik misschien teveel gejost heb de laatste tijd maar emotionele gevoelens maken mij een stuk geiler dan plaatjes van iemand's lichaam. Dat en voeten, voeten zijn mijn zwakke plek.
>>
>>53842533
Als m'n vriendin een piemel heeft aangegroeid oetz inb4 normaaltje
>>
wie van jullie heeft 'hippe en obscure internetcultuur blablabla' gemaakt op normieboek? en dan nog eens de meest cringy memes plaatsen op kankerboek zodat normaaltjes ook nog eens naar hier flokken. ik hoop dat de beheerder van die pagina door een groep hongerige somalische vluchtelingen cultureel verrijkt wordt;
>>
>>53842636
Doe eens even rustig en normaal homo.
>>
ben ik welkom?
>>
>>53842590
flikker
>>
>>53842636
Normaatljes komen nooit direct hier.
Daar zorgt de /b/-filter wel voor, want iedereen komt 4kan binnen via /b/
>>
>>53842369
vis virtum vicit
test

>>53842636
more like
wat doe jij op facebook? cringy memes heb je altijd overal
>>
File: puke.webm (959 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
puke.webm
959 KB, 1280x720
>>53842590
>voeten
>>
File: cute[1].jpg (100 KB, 500x333) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cute[1].jpg
100 KB, 500x333
>>53842763
wil jij mijn senpaiinnen zijn?
>>
File: 1422291840104.png (280 KB, 600x847) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422291840104.png
280 KB, 600x847
>>53842763
alleen als je schattige 2d meisjes paalt!
>>
File: w.gif (794 KB, 500x405) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
w.gif
794 KB, 500x405
>>53843005

je kunt geen lainen toevoegen aan het woord senpai

>>53843091

telt levens-achtige textuur ook?
>>
Ik haat weinig dingen meer dan dikke vrouwen
>>
File: 1453198423603.jpg (208 KB, 1440x810) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453198423603.jpg
208 KB, 1440x810
>>53843091
anime
>>
>2D
>>
File: 18d.png (220 KB, 499x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
18d.png
220 KB, 499x499
>>53843348
waarom haat je arabische vrouwen?
>>
File: Beste_meisje.gif (822 KB, 500x455) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Beste_meisje.gif
822 KB, 500x455
>>53843091
>>
File: ay3lVvW.jpg (204 KB, 1080x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ay3lVvW.jpg
204 KB, 1080x1080
>>53843551
>>
>>53842865
mijn vriendje heeft lekkere voeten :3
>>
>>53843664

Als je hiermee impliceert dat ze allemaal dik zijn, dan weet je dus waarom oetz
>>
>tfw geen pools PiS-stemmend vriendinnetje
waarom zijn alle nederlandse meisjes van die koks
>>
File: meesterras.jpg (561 KB, 1600x1375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
meesterras.jpg
561 KB, 1600x1375
>dvw dr. oetker pizza
voelt godverdomme goed man
>>
File: 1452439903276.webm (3 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452439903276.webm
3 MB, 1280x720
>>53843551
Homo.
>>
>>53843854
wat is dat voor een kanker vlag
>>
File: dog.gif (1 MB, 240x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dog.gif
1 MB, 240x320
een zwaard met een paar sterretjes, zweden
>>
File: 1.jpg (107 KB, 1600x899) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.jpg
107 KB, 1600x899
>>53844184
Hoe voelt het om niet in de officieus meest blanke stad van nederland te wonen? Velsen mag er ook zijn
>>
als dubbels wordt 2016 het jaar waarin ik eindelijk mijn maagdelijkheid verlies
als trippels krijg ik een vriendin
>>
>>53844639
negeer dat, ik had plaatje geontselecteerd
>>
>>53844639
Den Bosch is ook vrij wit.
>>
>>53844654
in 2017 dan maar nog een keer proberen
>>
>>53844654
als enkels kan ik net zo goed sudoku plegen
>>
>>53844639
hoe voelt het om davidsterren op je vlag te hebben?
>>
File: 1450106046187.jpg (9 KB, 184x184) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450106046187.jpg
9 KB, 184x184
http://www.cbs.nl/nl-nl/menu/themas/dossiers/allochtonen/cijfers/extra/aandeel-allochtonen.htm

hoe blank is uw gemeente
>>
>>53844761
ik stoor me meer aan de rode kleur. Hoe voelt het om een extreem politiek correcte sociaal democratische ultrafeministische vlag te hebben? VNL is liefde, VNL is leven
>>
Jullie beseffen toch dat jullie met die vlaggen praktisch struikelflikkers zijn he?
Met die provincievlaggen van vroeger begon het me na een tijdje al tegen te steken, maar dit, per klein kutgehucht, waar is de anoenimiteit?
>>
>>53844877
8-12%

Best wel goed oetz
>>
>>53845018
welke vlaggen
>>
File: ROBBEN.jpg (1 KB, 89x125) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ROBBEN.jpg
1 KB, 89x125
>>53844877
>>53845056
4-8% :^)
>>
>>53845018
ik wil mijn stad gewoon representeren en misschien een coole anoniempje uit killburg tegenkomen.


013 forever KAHBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASSSSSSSSSSS
>>
https://www.youtube.com/watch?v=CCqMlyi6ats
>>
>>53844877
20% of meer(eigelijk 30% of meer).
>>
https://youtu.be/CCqMlyi6ats
>>
https://www.youtube.com/watch?v=LDwe7Iu7Nms
>>
File: Knipsel.jpg (13 KB, 312x61) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Knipsel.jpg
13 KB, 312x61
amai
>>
File: fuck.jpg (75 KB, 748x621) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fuck.jpg
75 KB, 748x621
>>53845255
Ik had vroeger een slangetje dat je levende muisjes kon voeren. Verder kksaai oetz
>>
File: hi.png (2 KB, 322x48) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hi.png
2 KB, 322x48
>>53845318
hihi
>>
https://www.youtube.com/watch?v=bdX7wcoycuQ
>>
>dvw geen schattige vriendin die je op het rechte pad leidt
>>
>>53845393
>alles boven 2% is zwart
koek

>>53845403
Weet wel waaraan het ligt, is vrij normaal oetz, ben aan 't encoderen
>>
https://www.youtube.com/watch?v=E8rU-bLYM7Y
>>
https://www.youtube.com/watch?v=If23iDpzZmc
>>
letterlijk niemand wil hier wonen
>>
File: tfw netherlands.jpg (36 KB, 665x616) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tfw netherlands.jpg
36 KB, 665x616
decided I'm going to properly learn dutch.

t. brum

>Dvw ik heb allen half de taal geleren
>>
>>53845749
*Dat voel wanneer ik nog maar de helft van de taal geleerd heb
Dat is dat een gratis pijpje
>>
File: 48439884398.jpg (84 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
48439884398.jpg
84 KB, 1280x720
SJINESE TEKENFILMS
>>
File: hammyupset.gif (957 KB, 500x420) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hammyupset.gif
957 KB, 500x420
Waarom overhit mijn computer? Ik heb hem al gestoft en hij deed het eerst nooit.
>>
>>53845978
je moet hem duideijker beter koelen
>>
>>53845978
Je moet ook geen HP computers kopen.
>>
>>53846031
Maar waarom eerst niet dan? Hij deed het jaren goed.

>>53846036
Doe ik ook niet. Het is een buitenaardswezenwaar computer.
>>
Praten jullie weleens tegen jezelf?

Niet echt dat je gesprekken hebt met jezelf of zo maar gewoon praat.

Ik doe het altijd op fiets oetz
>>
>>53846228
ik fluister altijd in mezelf
en dan kijk ik plots in het rond of ik niet te hard aan het fluisteren was
>>
>>53846185
verandering gedrag
>>
>>53846185
Wat de neuk is deze schermschot?
is dit nou jouw fetisj, Robin Vos?
>>
>>53845978
koeling of cpu zijn opgefikt
>>
>>53846228
Als ik alleen ben, leg ik vaak dingen aan mezelf uit.
>>
File: hammyisthatso.jpg (126 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hammyisthatso.jpg
126 KB, 1280x720
>>53846228
Tuurlijk. Ik ben de enige waardige gesprekspartner die ik heb.

>>53846619
Heb ik van /g/.
>>
>>53846868
>>53846868
>>
>>53846864
>gesprekspartner
Dus je hebt wel gesprekken met jezelf?
Thread replies: 309
Thread images: 62
Thread DB ID: 454012[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.