[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/tr/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 303
Thread images: 51
File: revenge.jpg (107 KB, 523x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
revenge.jpg
107 KB, 523x600
upcoming white genocide edisyonu
>>
güzel tirad
>>
haha
>>
File: kekwhitu.jpg (52 KB, 366x488) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kekwhitu.jpg
52 KB, 366x488
Hepsinin amına koyalım.
>>
>>53827301
Except Turks aren't white
>>
>>53829302
it's the point, fatso
>>
File: hnngg.jpg (420 KB, 1024x786) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hnngg.jpg
420 KB, 1024x786
>>53829302
Fuck off Mike.
>>
>>53827301
is that haiti?
>>
>>53829499
it's from future
>>
File: 1445135791875.jpg (882 KB, 1475x830) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445135791875.jpg
882 KB, 1475x830
>>53829899
I like it.
>>
düştü vakta ki rahm-ı mâderden osman âşikâr
saçtı rahmet millet-i osmaniyâne girdigâr
ileri, ileri haydi ileri
alalım küffardan eski yerleri

şehzade sultan süleyman hem vezir, hem şahımız
geçtiler rumeli'ye sal ile, arttı şanımız
ileri, ileri haydi ileri
alalım küffardan eski yerleri

dört yüz arslandan bu vatan kaldı bize yadigar
terk edersek lanet etmez mi bize perverdigar
ileri, ileri haydi ileri
alalım küffardan eski yerleri
>>
>>53830211
mashallah brother
>>
https://www.youtube.com/watch?v=Ht855V_DGnE
>>
*kakasını yapıyor*
>>
>>53830741
>raprock
krinj oldum hocam eyw
>>
>>53831735
bise degil zampito
>>
>>53831777
güzel trips zamqi
>>
atat*rk bir selanik piçidir
>>
http://imgur.com/a/fpfty
>>
File: lhYWOIP.jpg (49 KB, 768x373) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lhYWOIP.jpg
49 KB, 768x373
barbar t*rko kültürü
https://www.youtube.com/watch?v=g_JmqGukaBQ
>>
File: ATAM.jpg (246 KB, 1200x1697) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ATAM.jpg
246 KB, 1200x1697
>>53831817
eyv pankito

>>53832262
ATAMA LAF ATMA YOBAZ PICI
>>
>>53832341
tldr
>>
PARAYI SEVİYORUM (YEEEEĞ)
PARAYI SEVİYORUM (YE-YEEEĞ)
PARAYI SEVİYORUM (A-YEEĞ)
PARA BEN İSTİYORUM
VERİN BANA PARA PARA
HADİ VERİN BANA PARAAAAAĞĞĞĞĞ
>>
>>53832584
Eğlenceli ama
>>
>>53832756
amk keşke ben de öyle partilere gidebilsem
>>
File: kurt_694114_m.jpg (89 KB, 507x307) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kurt_694114_m.jpg
89 KB, 507x307
quality bread
>>
File: BusghZxIcAAhC-g.jpg (45 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BusghZxIcAAhC-g.jpg
45 KB, 600x600
böyle anneniz olsa külotlarını+çoraplarını koklarmıydınız?
>>
>>53832358
Aferin lan ne güzel konuşuyorsun dilimizi maymun.
>>
>>53833002
*cringes*
türkleri sikem türkiyeyi sokam atatürkü domaltam şehitlerin mezarına sıçam
>>
>>53832964
yettin k*mal


[spoiler]evet koklardim :Dd[/spoiler]
>>
>>53833031
2EDGY4ME
>>
Why Turkey is a popular tourist destination?
Explained by a short vid xD
https://archive.org/details/Marmariste_turist_anne_ve_kzna_trk_yara
>>
>>53833164
nerden buluyon boyle şeyleri amk D:D
>>
0-4 pizza söylicem
5-9 hamburger
>>
>>53833948
>em
>5-9 hamburger
150kg anon?
>>
>>53833991
200 kilo olmadi mi o
>>
>>53833948
Hamburgeri inşallah kendi yapıyorsun anon - hem çok kolay ve çok leziz.
>>
Her geçen gün Sultan Erdoğan'ı sevmeye başlamak. Size de oluyor mu son zamanlarda?
>>
Şarapçı İdris Usta :DDDd
>>
File: 1453121149350.webm (2 MB, 470x622) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453121149350.webm
2 MB, 470x622
10/10 üstyarış qtleri elde etmek için bugün ne yaptın /tr/?
>>
>>53834092
olmuyor
>>
>>53834092
evet
>>
>>53834092
evet

>>53834297
>normiecilik yapmak
>>
>>53834092
sırf ekşici götü yaktığı için oy verdim vallax
>>
>>53832358
hocam bu sizin kanalınız mı?
öyleyse eğer, ne zamandan beri buralardasın :^)
>>
>>53834136
amına koduğum iyiki videoyu buraya attık telif hakları bende ben hariç idris bok temizleyicisi hakkında bir pot atamassın.
>>
Kim /isyanqar26/ burda?

http://youtu.be/qLG-aYiVC3k
>>
https://www.youtube.com/watch?v=JWlw-_-S1ZQ

İDRİS USTA BOK TEMİZLEYİCİSİ

>>karadeniz'de yaşa iş bulama ve gemiyle amerikaya gel
>>amerika'da düzenini kur
>>zengin mahallesinde muhtar gibi takıl
>>zenginlerin evlerini bin dolara süsle , zenginlerin köpek boklarını 2 dolara topla
>>türkiye hükümetine söv ve insanlarına iş kurdun mu , iş başlattın mı , karı buldun mu hazır yiyiciler diye söv
>>her akşam 2 şarap iç sabahında 2 tane mokka iç
>>Evde kalmış zengin kadınlara türkiye'den erkek ara.
>>
>>53834044
naber, memleket nere?
>>
>>53836276
gay alamanci anon?
>>
>>53836399
gay almancimi var?
>>
>>53836446
baban var ya oglim xd
>>
>>53836446
evet

>>53835786
https://www.youtube.com/watch?v=107tGk3yx_4
>>
>>53834092
islamist olmasa based, keske gitse
>>
https://www.youtube.com/watch?v=u31_8pTOKbA
>>
>>53836496
Efso sikis xocam
:DDDDDD
>>
>>53837063
eyw kardesim xd
>>
>>53836984
>iste ataturk'un istedigi genclik
>>
>>53837137
atat*rk*
>>
>>53837174
t. rojdar hewal andropopoulos yorgos astrakhan mahmud ibn al-wahab
>>
>>53837418
sikmissin soysuz pici hocam ;-) yasasin mustafa kemal pasa
>>
File: urpxjMt.jpg (154 KB, 640x781) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
urpxjMt.jpg
154 KB, 640x781
>>53837525
aynen ermeni k*rt dolu arab hayrani picler gelmis
atama laf atiyolar
>>
>>53837614
dogru soyluyorsun kardesim, yakinda kemalist rejim yeniden basa gelecek ve bunlarin camilerini yikip ahir yapacaz
>>
File: 1451081025046.png (183 KB, 2238x1238) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451081025046.png
183 KB, 2238x1238
>>53837715
yasasin kemalizm
>>
>>53835506
Kes lan biliyodum zaten :DDd
>>
>>53838110
pekü :DDd
>>
ded
>>
>>53838595
anan ;-Z
>>
>>53838705

efs
>>
youtubeda türkçe yorum görünce götüm yanıyo hemen ansına avradına küfretmek istiyom ÖFF ÖFF YETER REEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE REEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
>>
uyumayin
>>
>>53838994
>youtube da comment yazmak

ultimate çomar tier
>>
File: 3313117-44.jpg (56 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3313117-44.jpg
56 KB, 1280x720
IM COMING TO GET YOU
>>
>>53838994
https://www.youtube.com/watch?v=XaSVkb_XLt4
:)
>>
https://www.youtube.com/watch?v=oVzj_g4lyjs
>>
https://www.youtube.com/watch?v=_a7ZQeKCm_U

me on the left

>>53839614
rezil
>>
>>53839818
https://www.youtube.com/watch?v=jo3YvG5pBrM
bu daha guzel evet
>>
>>53829302
Fuck off. Turks are white.
I can only hope I can protect my little sevgili from the white genocide with a clinging embrace.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=IDJhuQnQ1J4
>dönerci
ahahahaha
>>
>>53839934
Fuck off
Turks aren't white
We are pure brown
>>
>>53840092
babama laf mi atiyon lan
>>
>>53840227
you verme ibneye, almanci yigit delikanli bacisini sikmis gelip burda gotu yangini sergiliyo
>>
>>53840348
sen elit almancısın amk almanya almancıları bok kokuyor
>>
>>53840092
Bişeyden de şikayet etmeseler dişimi kiricam amk.
>>
>>53840449
dogru soyluyon elitim dimi ben uniye gidiyom doom folk metal dinliyom allaxa attiriyom :DD
>>
>>53840590
>doom folk
offfff ;-DD
>>
>>53840822
ne oldu xocam oyle ofladiniz cok merak ettim simdi anlatsaniza :Dd
>>
>>53840822
>pure black hajum cazır cuzur hajum
xdxdxxxxdx
>>
>>53840855
sey xocam... ;-DD

>>53840892
sie xd
>>
>>53841169
xd
Şaka maka yıllar olmuş la dinlemeyeli, Nattens Madrigal koydum dinliyorum şimdi qeq \m/
>>
https://www.youtube.com/watch?v=uDZxVbho744
02:23
>>
>>53841392
ulver iyi evet ;-D bende ildjarn filan dinliyom
>>
>türküm diyen herkes türktür
>laboratuvar ırkçılığına inanmıyorum
>benim büyük büyükannem avşarmış
>>
File: image.jpg (31 KB, 300x216) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
31 KB, 300x216
>>53827301
>>53841553
Resim alakalı
>>
>>53841553
>laboratuvar da türklük test ediliyor
iyice sapitdin
>>
>>53841553
Baba tarafım Pontus Trapezuslu çoğu sarışın renkli gözlü ana tarafım Ahıskalı hepsi Gürcü+Ermeni fenotipli bana sorsalar ki nerde doğmak isterdin büyük İsrail derdim t*rklerin anasını avradını sikeyim
>>
>>53841980
guldurdun pix xdd
>>
toruyu özlemek.....
>>
>>53842428
vallaxi ozledik
>>
>>53842758
anani da ozledik :Dd
>>
File: 1437150550477s.jpg (5 KB, 250x248) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437150550477s.jpg
5 KB, 250x248
>>53842887
reeeeeeeeee xdd
>>
File: TANRI.jpg (249 KB, 1240x775) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
TANRI.jpg
249 KB, 1240x775
Ifadelere bak:
Gök = Uzay = Tanri
Türk milletler dünyanin tüm milletlerin ortasinda
Ve
>>53842129

Rom'un Romolus Remulus hikkayesi gök böri ile uyuyor ve kurt sembolu kizilderileler icin de önemli.
>>
>>53843347
Senin anani sikerim dönerci
>>
>>53843347
o kizin daha fazla resmi var mi xocam sey icin lazim :Dd
>>
File: image.jpg (38 KB, 512x288) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
38 KB, 512x288
>>53843347
Hocam yalnız hikayelerin benzeşmesi kültürlerin ortak olduğunu değil insanların aynı saçmalıklara inanmaya meyilli olduklarını gösterir.
>>
File: tengri biz menen.jpg (139 KB, 540x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tengri biz menen.jpg
139 KB, 540x540
>>53843875
Uzayi bir yaklasim olarak kabul ediyormusun?
Uzay neyi adlandiriyor?
Uzay kelimesinin, adlandirdigi seye inaniyomusun?

Her seyi birlik olarak görebiliyormusun?
O birlige, tanri denemesmi?
>>
>film izlemek için tvyi aç (dijewtürkün sinema kanalı)
>i'ye bas
>Oyuncular: Sasha Grey
ulan utanmasalar porno verecekler, ne zaman gelecek şeriat??
>>
File: image.jpg (49 KB, 332x443) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
49 KB, 332x443
>>53844283
Uzayı algılayabildiğim kadarıyla sadece uzay olarak görüyorum. İlla bir şeye tapınmama, doğanın arkaplanında metafiziksel etkenler arayıp zaman kaybetmeme ve kendimi kandırmama gerek yok.
>>
>>53844544
Neden utaniyorlar :(
>>
>>53843875
O birligi kabul edebiliyorsan.
Her sey icin ayni prensipler tutdugunu kabul ediyormusun?

Öyleyse, her sey bir'se, ve sen bilincliysen, ve herse'de ayni prensipler tutarsa, uzay niye bilincli olmasin? Tanri niye bilnicli olmasin?

Kara caglarda yasiyoruz.
Sunu görmedigimiz icin, dogaga ve uzayin icindeki herseye karsi saygimiz sifirlanmada.

Gecmis, daha aydinlik bir zamanin kalintililarindan yasiyorus.
>>
File: 78833.jpg (49 KB, 450x293) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
78833.jpg
49 KB, 450x293
BISMI-LLAHI-R-RAHMANI-R-RAHIM
AL-HAMDU LI-LLAHI RABBI-L-'ALAMIN
AR-RAHMANI-R-RAHIM
MALIKI YAUMI-D-DIN
IY-YAKA NA'BUDU WA IY-YAKA NASTA'IN
IHDINA-S-SIRAT AL-MUSTAQIM
SIRATA-LLADHINA AN'AMTA 'ALAIHIM
GHAYRI-L-MAGHDUBI 'ALAIHIM
WA-LA-D-DALIN.

allah uzun ömür versin
>>
File: 1453159969425.jpg (76 KB, 500x667) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453159969425.jpg
76 KB, 500x667
t*rkey is a literal cancer to the world
how come you guys don't kill yourselves out of despair? i would at least consider the idea if i had the misfortune of having been born a t*rkroach
>>
>>53844603
Gercek senin icin önemsizmi?
>>
>>53844603
>Uzayı algılayabildiğim kadarıyla sadece uzay olarak görüyorum. İlla bir şeye tapınmama, doğanın arkaplanında metafiziksel etkenler arayıp zaman kaybetmeme ve kendimi kandırmama gerek yok.
bu bu bu
>>
>>53844687
CRınGEEEEE
>>53844669
CRINGOOOOO
>>
göbeğim çatlıcak
>>
>>53844785
Sen hukuk ögrenmiyormusun?
Hukuk icin gerekiyor. Transendenzsiz hukuk kurulamaz.
Bilinc'de iyi veya kötü yok. Sirf ''valid ''invalid'' var. Robotmuyuz?

Bunu gör:
>Gecmis, daha aydinlik bir zamanin kalintililarindan yasiyorus.

Kant ney yapti?
>>
>>53844899
kant şey yaptı :D ıı :D
hocam söyliycem ama kızma :D
KANT ANANIN AMINI MANLET SİKİYLE PARÇALADI
>>
>>53844669
1 pizza margarita extra cheese
>>
>>53844899
dedigin hic biseyi anlamadim xocam, ingilizce yaz belkit kendini daha iyi acikliyabilirsin
>>
>>53844969
>>53844991
kek, sizi artik minions olarak görüyorum
>>
File: A FUCKING TURD.jpg (159 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
A FUCKING TURD.jpg
159 KB, 800x600
>>53844991
well, of course you would resort to our food
i would be begging to eat a pizza too if the alternative was literally eating turds
>>
File: 1415127161576.gif (813 KB, 150x150) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1415127161576.gif
813 KB, 150x150
>>53844899
kant ananin amini sikti
>>
>>53845130
neden küfrettinki şimdi?
>>
>>53845126
pizza is Turkish, it just got famous in Italy
>>
>>53845126
hamur ince olsun
>>
>>53845167
*cringes*

mario abimize saygili konus
>>
File: 1313684588753.jpg (15 KB, 374x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1313684588753.jpg
15 KB, 374x250
>>53845167
>mfw that's what t*rds say to delude themselves into thinking they ever achieved anything good in history
>>
File: 1443828363817.jpg (34 KB, 600x425) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443828363817.jpg
34 KB, 600x425
>>53845223
pasta is also Turkish

pic related
>>
>>53845070
Don't you study law?
In order to formulate law you need a transcendental thought as a basis.
Science doesn't make moral judgements, it can't tell you wether an action is fgood or not, but only makes statements regarding if something is valid or invalid.

No transcendental thought, which is God, no justice.
>>
>>53844637
>birlik
Çoğunu anlamadım ama...
Hangi birliği? Birlik diye bir şeyi kabul ettiğimi söylemedim ki?

Kabul etseydim bile en fazla post-Kantian bir duruşla ding an sich """"bilinci olmayan, sadece isteyen"""" bir istemeden ibarettir derdim. Kendi bilinci olan bir kavram oturtturmazdım varoluşun temeline.

>dogaga ve uzayin icindeki herseye karsi saygimiz sifirlanmada.
Qeq, doğaya hangi kesimin daha çok saygı duyduğu ortada şimdi. Ben de bu "Youtube'da pagan videoları izleyip, panenteizm hojum yea" dönemlerinden geçtim. Dünyanın sadece onun için yaratıldığını ve geçici bir konaklama mekanı olduğunu düşünenlerden mi saygı bekliyorsun?

>>53844687
Tam tersi, asıl gerçek benim için önemli.

>>53844785
ciddi değilim mk zaman öldürüyorum :d

>>53844669
Yes and they also support ISIS
>>
>>53845253
amk her postun senin cringe xdddddd
>>
>>53845247
>a picture of a subhuman cockroach who somehow got to be president eating spaghetti with hands like a true savage
wew lad, i'm so impressed
>>
>>53845314
:D
>>
>>53845323
dude why are you so mean im crying right now
>>
>>53845253
>transcendental thought as a basis.

https://www.youtube.com/watch?v=I4iyTI5xJdQ

atamiziin soyledigini dinle.
>>
>>53845253
Ayrıca etik çalışman gerekiyor, çok yüzeysel genellemeler yapıyorsun.
>>
>>53845414
ne guzel konusmus atam be ax
>>
>>53844991
Beef doner with extra garlic sauce plz
>>
>>53845253
Autism/10
>>
>>53845402
mad? no no, you overstimate yourself as always
imagine a human trying to squash a cockroach
do you think a sentient human being can actually get mad about it? he would be annoyed by that vexatious little being at best
but i'm not even that, i'm just laughing at you guys :^)
>>
tercümanlık okuyan bi anon vardı burada, kaldın mı?
>>
>>53845577
Bırak proksiyi amq liselisi :Dd İtalyanlar kendi tiradlarında bile cevap vermiyorlar bi de buraya mı gelecekler?
>>
>>53845649
sorry, i don't speak arabic :^)
>>
>>53845601
ben hazırlıkdayım amq gitmiyom
>>
>>53845649
yok gercek italyan o, ara sira geliyo boyle bok postaliyo
>>
>>53845714
sen değilsin demek ki :D
ayrıca tercümanlığı niye okuyosun dil bilmeden?
>>
>>53845276
>Hangi birliği? Birlik diye bir şeyi kabul ettiğimi söylemedim ki?
Uzay birlik demek. Unus versus. Tek kat, bire katlanmis anlamnia geliyor. Her seyi bir olarak görmek.

>Qeq, doğaya hangi kesimin daha çok saygı duyduğu ortada şimdi.
Ben bizi kiyaslamadim. Bunu kisisel yapma, ve fanatazilere de girme lütfe, kafami karistiriyor.
Belki birligin ney oldugunu anlamis olabilirsin artik ve yeniden cevap yazabilirsin.


>>53845414
Bilhasta yapmiyorsun galiba, ama hic bir alakasi yok.
>>
>>53845675
Io scopata tua mamma e ti è capitato
>>
File: 1310408064982.jpg (10 KB, 441x408) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1310408064982.jpg
10 KB, 441x408
>turds are so butthurt they are spouting insults in arabic so that i can't read them, like the eternal t*rk cuck
>>
File: 1416143962356.jpg (13 KB, 265x265) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416143962356.jpg
13 KB, 265x265
>>53845888
>>
>>53845783
almanca lo. 3 yanlış yaparak girdim ing olarak
>>
>>53845799
demek istedigim, hukukumuzu, yasam prensiplerimizi gercek ve somut dunyamizdan direkt alabiliriz. transcendal thought filan lazim degil bunlara.

ha yasamina anlam vermek icin oyle bolgeye girebilirsin, ama hukuk ve adalet icin boyle bise lazim degil.

insan kendini belirliyebilir, birakin artik tanriyi panteizmi monoteizmi.
>>
>>53845884
sorry, but my mother, like any italian woman with self respect wouldn't even dare to touch a subhuman t*rk
that is of course unless you resort to rape as your animal instinct tells you, after all isn't it the only good thing you arabs are good at?
>>
>>53845799
>>53845956
Aynen.
Zaten iyi-kötü yargılarının evrimsel olarak geliştiği ve doğuştan geldiği kanıtlandı.
>>
>>53845956
Law of the jungle.
>>
>>53846037
Might is right.
>>
>>53845977
>
>is basically moorish
>>
>>53846130
>y-you have a dark skin too...
lmao cry more
>>
pizzaya you vermeyin gider
>>
>>53846216
Rom'lu olmadigi icin götü yandi.
>>
>>53846187
What do you think about haplogroup J2?
>>
File: 1445190165821.jpg (9 KB, 259x195) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445190165821.jpg
9 KB, 259x195
>>53845977
t. super mario
>>
>>53846280
nothing, what should i think of it, it's common in the whole area of the mediterranean
at least i can say i wasn't born by the wrong side of the mediterranean :^)
>>
>>53846340
t. filthy cockroach
>>
off """avrupalı" """banterı""" çok cringy mq
kürdo/ülkücü roleplayi yapanlar bile daha yaratıcı
>>
>>53846405
dude

why are you being so rude?
>>
>>53846457
i'm just stating facts :^)
>>
ulan you vermeyin diyom amq vallahi billahi egitilemezsiniz off ben gidip kocgiri maratonu yapcam hadi iyi geceler
>>
>>53846547
iyi geceler sizo. az sonra gelecem ananin yanina istedigin bisey varsa soyle getireyim
>>
File: yaniyoooooom.jpg (2 MB, 2856x2142) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
yaniyoooooom.jpg
2 MB, 2856x2142
Bir kac kelime yazayim icine Rom da yazim kici yansin biz Byzanz, West siki yedi yazayim tam kafayi yesin.
>>
ITT: t*rks trying to banter Italians
>>
>>53846649
vay serefsiz vay :Dd
>>
BOK KOKUYORUM BOK BOK
>>
>>53846669
wallah akhi maşşallah :D
>>
>>53846885
hadi kocum az sonra gorusuruz ;-D sen git yat anime filan izlersin bodrumda, ben sana pizza+mountain dew getirecem
>>
Kebab pls
>>
bunch of morons; turkshit.

explode pls
>>
File: image.jpg (31 KB, 466x315) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
31 KB, 466x315
>>53847133
Nice dubs.
G'nite~
>>
>>53847013
eyv abi :DD
>>
yine de şahlanıyor aman
>>
>>53847120
>>53847133
please be butthurt elsewhere.
>>
This is now italian land. You roachies should really crawl back to whatever asian shithole you came from.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=tgySbH4YAz8

xadi iyi geceler turkolar
>>
iyi geceler
>>
belçik yine ikimiz kaldık :DDDDddd
>>
>>53847415
bende varım ama anana gidiyorum şimdi:DDDDDDDdddd
>>
File: 1450104420552.jpg (34 KB, 300x456) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450104420552.jpg
34 KB, 300x456
>>
>>53847415
>>53847442
ben de varım :D
>>
ebesinin kıllıa amcığının ortalarından sağ ve sola açı yapmış dillerini siktiğimin evladının ta annesini böyle tavana asiim şut saatiyle maç saati arasındaki fark boyunca anneni çatur çutur kız arkadaşınla beraber götürrüken kim engelleyebilir ki ebenin amının dikine sikerim gözlüğünün sapını amına kodumun açtırma ağzını skerim yüzünü piç götünün amcıkbaşlı anzorotun antilop taşşaa yalamış versiyonu seni seni taburenin üzerine çıkartıp berber çırağıyla beraber halaay çekerken hepinizin tek tek amına koymak üzere yola çıkan konvoyun ta 4 tekerini skim desen de ananı bir sikerim baban ayakta alkışlar diye tahmin etsende yarraa oturmak zorundasın
>>
>>53834297
>üstyarış
Bu kadarı da olmaz
>>
>>53847415
yooo anan da var ya :dd
>>
>>53847289
Hello, brother. Thank you for Ravioli.
Insallah we will be friends.
*kazoots*
*cringes*
>>
uyumayın lan normiler
>>
keşke neet olmasam amk. sikeyim neet hayatı. okula gitmek istiyorum sosyalleşmek istiyorum kız arkadaş istiyorum
>>
>>53849130
eee şey xocam :DDDD
>>
>>53849156
ney
>>
hiç bu kadar salağı bir arada görmemiştim, torunun en rezil dönemi bile buradan iyidi, yazık lan.
>>
>>53849130
Benim gibi yap okula git ama gerisi sicanlik :D
>>
>>53849500
hiç kimse tanımıyorken tek başıma yarrak gibi gidip geleceksem ne anlamı var. bütün sınıf hergün seks yapıyor ben tek bakir olarakmı durucam
>>
>>53849551
Okula seks icin mi gidiliyo yarrak kafa
>>
>>53849758
iitemedik
>>
>>53849758
öyle tabi amk. üniye gelen erkeklerin amaçı kız sikmek kızlarında amaçı yarrak yemek
>>
>>53849873
>>53849941
Simdi turkiye niye bu kadar kotu sonuclar aliyo oecd'nin egitim istatistiklerinde anladim
>>
File: 1435272455453.jpg (32 KB, 400x462) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435272455453.jpg
32 KB, 400x462
>tiradı aç
>tarhana ve bok kokusundan burun kılların yansın
>tiradı kapat

ax bu t*rkolar eğitilmez ax
>>
File: fedora_dank.jpg (51 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fedora_dank.jpg
51 KB, 720x960
>I believe Tuncay Güney didn't just make it all up
>>
>>53854243
>I believe Tuncay Güney is a real person and not just an invention of the Deep State to make the public both aware but confused about it
>>
ulan matrixi izledim ne saçma salak filmmiş lan. iyiki 10 yıldır izlememişim.
>>
File: emirate.png (174 KB, 2000x1133) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
emirate.png
174 KB, 2000x1133
Allahu Ekber
>>
I hope Vladimir Putin conquers Constantinople and returns Christianity to Asia Minor. Fuck off back to Uzbekistan, you filthy Muslim monkeys.
>>
File: isis2k.jpg (1 MB, 2000x1334) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
isis2k.jpg
1 MB, 2000x1334
based
>>
>>53856095
lol white smell. i will make your mother my 4th wife
>>
>>53858794
piç :D
>>
>>53858891
qeS!
>>
Günaydın beyler yine pis gavurlar buraya 'babter' yapmak için gelmişler.
>>
>>53859096
kes lan newfag,biraz daha lurkla eğer bir daha buradfa post attığını görürsem seni polise ihbar ederim,IP'in görebiliyorum
>>
>>53859121
Lan mı??
>>
>>53859163
pardon hocam özür dilerim
özrümü kabul edin lütfen
>>
>>53829899

>future
>nignogs and mudslimes still use swords
>>
sik-öldür-evlen
>>
>>53859339
öldür sik sik sik öldür
>>
>>53859396
arkadaş olalımmı ;_;
>>
File: omar.jpg (189 KB, 1920x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
omar.jpg
189 KB, 1920x960
https://www.youtube.com/watch?v=1-PLrGy7bco
>>
>>53859448
https://www.youtube.com/watch?v=VbvXJB7GAbs
>>
>>53859412
twünkmüsün?
>>
>>53859473
yok 150 kiloyum
>>
>>53859493
o-olur bende 120 kiloyum ;_;
>>
>>53859121
Ben newfagmiyim lan amcık :D
>>
kalite tirad desu
>>
KARNIM ACIKTI REEEEEEEEEEEEE REEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
>>
>>53859837
yarrağın ne güne duruyor oglim :)))
>>
>>53859920
vay be güzel sikmişim kendimi gerçektente
>>
>t_rk thread
>bunch of belgians and germs
ehh lmao
>>
>>53860038
Naber zaza
>>53859837
Sus lan 150 kilo
>>
File: 57879662.jpg (134 KB, 500x369) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
57879662.jpg
134 KB, 500x369
Allahını siktiğimin müslümanları neredesiniz?
>>
>>53860806
senin ananı sikiyoz zamqo
>>
>>53860831
Bi bu roleplayci varsa müslüman orospu çocuğu kalmamış demektir
>>
>>53860095
Almanyanin neresinde kaliyorsun Almananon
>>
>>53860870
ne müslü kaldı ne t*rkçü amq tiradlarında
>>
http://www.youtube.com/watch?v=jcMoPeCaSRM
>>
>>53861028
bok gibi
>>
>>53860883
berlin kreuzberg
>>
>>53861067
bok koktu
>>
>>53861097
baban eve girdi?
>>
File: Turk and Çomars.png (442 KB, 715x367) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Turk and Çomars.png
442 KB, 715x367
>>53860985
Güzel.
Bu 2 grubun bir anda ölmesi gerçekten çok iyi
Çok yaşa T*rkiye cumhuriyeti
Kahrolsun çorap kokulu çomçomlar
>>
>>53861142
babam hayatta değil benim
>tfw
>>
>>53859339
öldür sik öldür öldür öldür
>>
Kamaldan baska allax yoktur
>>
>>53859339
öldür öldür öldür sik öldür
>>
>>53861161
>çomçom
:DDD
>>
ALLAHINI SİKTİĞİM GÖTÜNÜ KALDIRMAYA ÜŞENEN OBEZ OROSPU EVLATLARI SİZİ BUGÜN CRINGE DOZUNUZU ALMADINIZ MI LAN HALA
https://www.youtube.com/watch?v=_MAsVwS-jY4
>>
gunaydin
>>
>>53863391
gunaydin hocam
>>
>>53862713
Neresi cringe bunun? Helal olsun weaboo kardesime ne guzel videolar paylasmis
>>
>>53863423
oyun soran anon senmiydin? endless space demistim denedin mi kardesim?
>>
>>53863486
Bendim hocam daha deneyemedim ama bittorent'de bekliyor son zamanlar vidya'yi hic canim cekmedi :(
>>
>>53862713
kedicikler güzelmiş mashallax
>>
https://www.youtube.com/watch?v=B7kuJXpDz9E

helal olsun donerci kardesimize ;-D
>>
>>53863936
ne oluyor amk
>>
File: 1404658334496.png (179 KB, 1308x1332) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1404658334496.png
179 KB, 1308x1332
>>53864022
gurbetci kardesimiz neo nazilerin analarini siqiyor
>>
>>53863936
Heyt beee>>53864022
>>
>>53864142
xocam bu senin baban filan olmasin? ;-D
>>
>>53864083
Su ilk kavga nerden cikti ?
Ses falan yok belki bi sey anlasilirdi.
>>
>>53864206
bilmiyorum xocam redditen buldum t b h.
>>
File: 1453047346444.jpg (27 KB, 508x524) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453047346444.jpg
27 KB, 508x524
>so many belgian and dutch flags in this thread
>>
Armenians did nothing wrong
>>
File: 2abdc3bclhamid-han.jpg (284 KB, 899x937) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2abdc3bclhamid-han.jpg
284 KB, 899x937
>>53864330
they tried to murder our beloved sultan aka shadow of the god.
>>
>>53864330
neither did your mother but i ripped her hairy brown cunt :Dd
>>
It's literally like 2 Turks just spamming in this thread.
>>
>>53864299
Ben je jaloers :D

>>53864467
Guzel sikmissin gavur picini hocam tebrikler :DD
>>
>>53864614
yeah but not nearly as much as i have spammed my prick inside your mothers hairy sweaty black cunt :dd

>>53864631
eyw
>>
>>53827301

turks are the single biggest troll civilization to ever exist, literally an always present parasitic counterweight to all European progress that continues to ebb away at society to this day

why cant you fucking people stay in your country and quit shitting up everyone else's
>>
>>53864614
How did you know I'm schizofreniac?

>>53864299
>een varkenshuid kafir in mijn draad

Tenzij je al je jizya hebt betaald en je vrouw hebt afgestaan voor nuttiging door mijn vluchtelingenbroeders, verwijder je uit deze draad.
>>
>>53864698
You're just jealous that you can't be master race mongol like us :D
>>
>>53864675
What shithole country are you from?
>>
>>53864698
we can't stay because your mother's coal black cunt hungers for turkish cock
>>
>>53864698
They support ISIS too
>>
>>53864806
Hayir hocam siz ISID'i destekliyorsunuz
>>
>>53864806
Well at least you're honest Turk
>>
>>53864763
uhhh not sure how to break it up for you so i'll just type it below... yeah, yeah thats what i'm gonna do. please have a look
IM FROM YOUR MOTHERS STINKY CUNT
>>
File: 1451747314396.png (538 KB, 720x619) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451747314396.png
538 KB, 720x619
>>53864759
>>53864770

I mean look at this. Two disapora in white countries just shitting up everything. Do you guys even have jobs? Do you just walk around all day pooping on the street and trying to convert people to islam? I swear you guys morph into cockroaches to get into hard to reach places just so you can morph back into a screaming islamist and make everything as worse as possible for good people
>>
File: 1451857291486.jpg (220 KB, 430x684) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451857291486.jpg
220 KB, 430x684
>>53864915
whites were our slaves lad. and they will be our slaves again your mom will be my 4th wife inshallah.
>>
>>53864915
Well that's still better than transforming into a amerifat who can't walk anymore :D
>>
>>53864910
But still what shithole country are you from?
>>
>>53865001
Dude seriously are you retarded or what ?
>>
>>53864701
>hij laat zich koeken door arabieren
>hij prijst gebaseerde tengri niet

>>53864631
Nee hoor de meeste turken die ik ken zijn broeder-tier
>>
>>53865030
Daarom ben je jaloers op onze comfy draad dat bedoelde ik ermee :D
>>
>>53865030
Retarded? No not at all just wondering what shithole country you are from that's all
>>
>>53864915
It's a shame we cant transform into Lizardmen like jews do.
>>
File: 1450892475214.jpg (78 KB, 720x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450892475214.jpg
78 KB, 720x540
>>53864970

your slaves were nothing more than some balkan slavs. your entire existence is one giant troll on western civilization. literally no one has a positive opinion of t*rkey

>>53864992
there is literally nothing stupider and detrimental to human progress than being an adherent of a stone age child raping shit religion like Islam in this day and age
>>
>>53865082
Nigger don't you recognize flags ?
I would say its because of american education but I'm sure normal people in the US learn this shit at school.
>>
File: Untitled.png (327 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Untitled.png
327 KB, 1920x1080
>>53865001
all you had to do was hover over my flag and you'd know.
>>
>>53865151
>says stupider
>calls my religion stone age

Well memed friend :^)
>>
Is this some Isis meeting? Never seen so many terrorists before
>>
>>53865151
yeah sure keep believing that.
seljuk built than rome did in 200 years btw. erdogan will allow slavery again hopefully then i will add your mom to my harem.
>>
>>53865243
Well I guess you never saw a picture of your congress then :D
>>
>>53865157
>>53865170
Still wondering what shithole country you are from I don't got all day
>>
>>53865263
we wuz ruling class an sheit
t. slave descendent
>>
>>53865277
Quality banter m8 I r8 7/8
>>
>>53865364
Fugg I hoped for a 8/8 :D
>>
Rezalet tirad
>>
>>53865350

>>53865350
>>53865350
>>53865350


gelin
Thread replies: 303
Thread images: 51
Thread DB ID: 453866[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.