[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/rzeczpospolita polska/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 317
Thread images: 58
File: Bez tytułu.png (715 KB, 1009x566) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Bez tytułu.png
715 KB, 1009x566
Debata w PE ciąg dalszy: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/video?date=19-01-2016
poprzedni: >>53824430
>>
PIERWSZY ZA DAEHAN MINGUK
>>
File: 1453220724203.png (665 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453220724203.png
665 KB, 800x600
>odpisywanie k*rabowi
Nie zniżajcie się kurwa do jego poziomu, tylko tym zaśmiecacie nitkę i dajecie pretekst do dalszego postowania.
>>
NA LEWACTWO NAJLEPSZY LEK

TO CIEPŁA KULKA W ŁEB
>>
File: 1409492883651.jpg (78 KB, 884x574) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409492883651.jpg
78 KB, 884x574
animemy
>>
>korwin
>>
>>53826966
to
nie odpisywac robakowi korabowi
>>
Zastosowanie nowego mechanizmu przez UE byłoby bardziej uzasadnione w innych krajach - przekonywał Milan Zver.
>>
KORWIN PAJAC
>>
>>53826966
TO NIE ODPISYWAC KORIABOWI
>>
Koran Mekka już masakrował? Musiałem na chwilę wyłaczyć i się nie ładuje.
>>
>>53826999
>triple potwierdzają
>>
>>53826983
ani bemy
>>
File: 1439844991178.jpg (310 KB, 625x501) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439844991178.jpg
310 KB, 625x501
lewackie kurwy
kłaniać się przed krulem europy
>>
socjalkurwy do piachu
>>
Tutaj zacznę moją przygodę
Co robicie, żeby było comfy w pracy?
>>
nie mieliśmy takiego tempa od wyborów
>>
File: 140283117684.png (167 KB, 250x170) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
140283117684.png
167 KB, 250x170
KOREAŃCZYCY JEDZO GUWNO
>>
>>53826966
Narazie dam sobie spokój w sumie.
Jutro 2 kolokwia, w tym jedno z teoretycznej matmy więc jebajto, czas nauki.
Tylko 30 stron definicji pochodnych i całek, więc chuj, ja nie dam rady zuchy?
>>
Korwin będzie mówil jeszcze raz
>>
LEGUTKO

Przygotujcie się na masakrację
>>
cały czas ostro. tak jak lubię
>>
>>53827042
ani kurkuma
>>
>>53827062
co to za tempo zuchu, smrut a nie tempo

>>53827073
Ja w czwartek z całek i szeregów.
>>
>>53827030
bedzie jeszcze raz
>>
File: 1413920833814.png (360 KB, 900x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1413920833814.png
360 KB, 900x720
Więcej Akari
>>
No i można ładnie cisnąć bez chamstwa i na temat
>>
>>53827073
obys nie zdal kurwiu jebany
>>
>>53827053
Ja kiedys grałem w gierki i ogladałem filmy pijąc przy tym kawkę, ale sklep się zamknął i musiałem zostać bezrobotnym, żeby utrzymać wysoki stan wygody.
>>
>>53827046
HEHEHE KORWIN KRUUUUL
>>
File: 1442361885716.jpg (36 KB, 232x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442361885716.jpg
36 KB, 232x240
>TA ABSOLUTNA MASAKRACJA

chyba nie na taką debatę liczyła PO, bo póki co to tylko PiS na tym zyskał
>>
Nie oglądałem - co korwinowcy powiedzieli? Bronili lewaków z PiSu czy nie?
>>
o jezu ale zamiatnął

"skąd bierzecie informacje? z mediów? i na podstawie tego podejmujecie decyzje" itd.
>>
DAWAJ PAN LEGUTKO
CIŚNIJ Z KURWAMI
>>
>>53827116
Powodzenia zuchu
>tug do kolokwium z obliczania granic szeregów podchodziłeś 3 razy
Ale chuj, zostało do poprawienia dosłownie 1 kolokwium, 3 do napisania, i jestem na czysto.

>>53827154
Pies cię jebał
>>
File: 1355950182943.png (2 MB, 967x1011) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1355950182943.png
2 MB, 967x1011
>>53827042
ANIKUKURYKEMY
>>
File: 1453030905038.jpg (13 KB, 298x296) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453030905038.jpg
13 KB, 298x296
>>53826918
Are you guys getting rekt?
>>
>>53827087
zaskakująco ładnie i z sensem mówi
>>
tak się kurwa masakruje, a nie jakieś plucie dziadka korwina
>>
Legutko wchodzi w eurokołchoz jak w masło
>>
te spojrzenia niemieckich kurwow po spotkaniu sie z rzeczywistoscia bezcenne
>>
File: Akarin.png (20 KB, 466x349) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Akarin.png
20 KB, 466x349
>>53827145
>>
>>53827198
aż Szydło przytakuje
>>
>>53827182
żeby korwin nie skonkludował po swojemu to byłoby to całkiem niezłe wystąpienie
>>
podoba mi się to animemy anibemy anikurkuma anoni ciekawe odświeżenie stałej formuły jeżeli to spontaniczne to propsy

ps. jebać polityczkę postujcie żyzne
>>
>>53827169
to nie jest dla nikogo na reke zeby jakies sankcje dla nas nakladali ani dla PiS ani dla PO
>>
>te brawa od premier Szydło

Ryszard-kun się ucieszy :3
>>
>Szydlo
clap clap clap
>>
>>53827232
Stop hating on PiS my polish friend
>>
>>53827170
Korwin powiedział że PiS wygrał i niech robi co chce a unii chuj do tego.
>>
>>53827256
nasz murzyn też propsuje
>>
>>53827180
nope, EU is getting rekt. First reality check for these fuckers in years
>>
No i to są kurwa konkrety, a nie pierdolenie jaki naród Polski jest silny i zajebisty bo kiedyś Solidarność powstała. Brawo Legutko. Z jakiej on partii jest?
>>
>>53827278
he is neither polish, nor a friend. don't respond to him
>>
>>53827278
I dont hate PiS but I'm not a fucking nationalist
>>
anony szanujo Ryśka?
>>
od kiedy jest sesja plenarna, dopiero włączyłem
>>
File: 1437585695756.webm (3 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437585695756.webm
3 MB, 1920x1080
tylko ja szukam mom son porn?
>>
>>53827278
We're reking them. Professor Legutko is speaking now and he's a master at that. Here's a sample.

https://www.youtube.com/watch?v=Fs9yDN9K7J0
>>
Ja pierdole idź na instagrama
Te same zdjęcia codziennie, hehe ŻYZNE
>>
>>53827321
European Conservatives and Reformists Group Poland

>>53827336
tak

widać, kto jest z nami, a kto przeciw nam
>>
>>53827336
JAK SKURWYSYN
>>
>>53827314
morda prawackie scierwo
>>
>>53827321
Z NAJLEPSZEJ
>>
>>53827336
Nie znam nikogo kto by nie szanował. Poza tym murzynem korabem, ale to nie człowiek tylko robal.
>>
żeby się tylko nie zaczęli napierdalać jak na Ukrainie
>>
>lewaki gadają z sensem
>prawaki pierdolą i srają z emocji
>>
>>53827180
No lads, it's a very interesting debate. It's beautiful, I see Verhofstad appealing to democracy and values, communists expressing deep concern, brits standing up in defense of Poland, Janusz memeing away... it's beautiful.
>>
>>53827343
nie
>>
>>53827336
Kto to jest?
>>
>>53827336
szanuje
>>
>>53827343
może
>>
>>53827372
>>53827386
Był też sekretarzem stanu w kancelarii prezydenta Kaczyńskiego. Szanuję mocno.
>>
File: file.png (150 KB, 462x432) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
file.png
150 KB, 462x432
cicho dante mówi
>>
Pani Spinelli mądrze mowi
>>
>>53827414
prawacy to nie sa ludzie oni nie potrafia spokojnie i z sensem rozmawiac
>>
Brawo Basia...
Z ziemi Włoskiej itd
>>
jak mówiłem że legutko jest bazowany rok temu to ze mnie szydziliscie skurwysyny
>>
>>53827379
jak tam lewacka kurwo, jak wpadniesz do seulu to daj znać, chętnie ci połamie kolana.

A...nie wpadniesz, nieudaczniku XDDDDD
>>
>>53827326
What is he then?

>>53827334
Just move to USA if you are going to be self hating. Tips från mig.

>>53827347
Good
>>
>>53827343
>szukam mom son porn

Wejdź sobie zuchu na bing video i wyszukaj 'jodie west son'
>>
>>53827497
ja mówiłem jeszcze przed debatą
>>
Spinelli dodaje, że "Polska nie powinna ponosić wyższej ceny niż inne kraje".
>>
Dobrze mówi NORDSTREAM WYJEBAĆ
>>
File: 96gns2.jpg (60 KB, 700x525) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
96gns2.jpg
60 KB, 700x525
>>53827517
he's this
>>
>>53827517
>What is he then?
a worm, like in that game
>>
>>53827507
>seulu
haha dobre proxy smieciu
>>53827517
>not being nationalist
>self hating
#prawacka logika
>>
drevokocur
>>
>>53827517
he is a pain in the arse, like haemorrhoid
>>
KORWIN-KUN W TLE <33
>>
Jakim cudem nas inni popierają
Myślałem że to będzie bout PiS vs reszta świata
>>
Czesi teraz zamiatają. Zaraz się spuszczę.
Nie spodziewałem się takiej masakracji unii
>>
>>53827517
He is shit, a human waste, food for flies.

Don't interact with him, the smell will follow you.
>>
a Czech ma na sobie plakietkę Jestem Polakiem.

Lol... Je Suis Polakiem? x-{D
>>
O kurwa. Ten pseudolibertarianski rusofil uwaza sie za polaka.

Przepraszam zuchy. Wstyd mi.
>>
>JESTEM POLAKIEM
szanuję pepika
>>
JESTEM POLAKIEM
>>
>>53827336
najlepsza przemowa ever
>>
File: petr-mach1.jpg (290 KB, 900x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
petr-mach1.jpg
290 KB, 900x600
JESTEM POLAKIEM
>>
>>53827589
>proxy
nie każdy jest kurwa plebsem bez przyszłości i pomysłu. Jak już zazdrościsz to rób to umiejętnie hehehehe
>>
Czech "tak jak Roosevelt powiedział "ich bin ein berliner", ja mówię "jestem Polakiem".
>>
>>53827570
>>53827572
I see. I only know him from this video: https://www.youtube.com/watch?v=X2PD21U94xE

>>53827589
"prawacka" what is this?
>>
File: x D.jpg (21 KB, 480x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
x D.jpg
21 KB, 480x320
>>
#JESUISPOLONAIS
>>
dosłownie koleś gif, ma zapętloną animację
>>
>>53827622
no ja tu kisnę, chyba nie na to liczyła PO&spółka
>>
>>53827675
to zapostuj w ogole jakis dowod ze jestes w Korei
>>
ale wszyscy napierdalają w Schulza
>>
ja dupie, co się dzieje? Polska miała być upokorzona, a tu peany o nas?
>>
>>53827685
>implikowanie że lech nie siedzi w złotej kuwecie pod pałacem prezydenckim, czekając na właściwy moment
>>
>>53827677
serio? jak roosevelt?
>>
>Atak na Polskę to atak na system europejski
>Nie dla Niemieckiej rzeszy Europejskiej
Jean-Luc SCHAFFHAUSER
Europe of Nations and Freedom
France
>>
>>53827735
tak mongole
>>
File: 1452947565237.webm (3 MB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452947565237.webm
3 MB, 640x360
LEWACTWO ROZPIERDOLONE NA KAWAŁECZKI
>>
>>53827735
serio
>>
>>53827622
Nie każdy jest kompletnym debilem. Widzą że ich ludy robią się coraz bardziej nacjonalistyczne, że Niemcy, Francja, Szwecja i inne chujowe kraje mają problemy i nawet dla ratowania własnej dupy popieranie w tym wypadku Polski jest logicznym posunięciem. Do tego niemieckie narzucanie innym krajom chujowych praw nie udupia tylko i wyłącznie nas.
>>
Nie będziecie bili brawa chuje
>Martin Schultz
>>
>>53827781
to się kurwa chyba pomylił ciutke lol
>>
>PROSZĘ ZAPRZESTAĆ KLASKAĆ NIE ŻYCZĘ TEGO
>>
szydlo jak sie cieszy
>>
nie ma śmieszkowania XDDD
>>
>>53827735
Daruj obie, 2 odpowiedzi max, dialog z korabem jest jak rozmowa z baranem.
>>
Dobrzy są ci lektorzy. Na żywo tłumaczą, a zdania są bardzo składne i naturanie brzmiące.
>>
>To nie Polska, to unia ma problem
Aymeric CHAUPRADE
Non-attached Members
France
>>
od dzisiaj będzie to się nazywać Parlament Prawacki

poleje się to wszystko wodą święconą i wygoni resztki lewaków
>>
File: 1425163716414 (1).jpg (123 KB, 853x566) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425163716414 (1).jpg
123 KB, 853x566
schulz co za gówniak ............
>>
>>53827626
Make a general without him then.
>>
>>53827622

PiS ma poparcie pomiedzy Tories ktorzy dziela z nimi frakcje (ECR) w parlamencie. Popieraja wieksza suwerennosc w ramach EU.

Antysystemowcy jak Korwin czy Mach popieraja kazdego, kto ich zdaniem podpierdoli brukseli.
>>
>>53827831
wyjebane mam te kurwe, dziwie się ze jakiś koles w parlamencie porównał siebie do roosevelta, który nigdy takich słów nie powiedział w Berlinie
>>
Francóz
"Je suis Polak"
>>
>JESTEM POLAKIEM
Aymeric CHAUPRADE
>>
po angielsku tłumaczy arhn? xD
>>
No to widzę odbudowę Commonwealth
>>
>>53827839
zupełnie jakby dostawali pensję
>>
TARGOWICA
>>
Poseł PO skończy przemowę słowami JESTEM EUROPEJCZYKIEM. Screencap this.
>>
>>53827959
po co zeby znowu dostac wpierdol ?
>>
widać wyraźny podział Lewica/Prawica
>>
socjalista
>>
POLSKA NAJWAŻNIEJSZYM KRAJEM EU CONFIRMED
>>
>eu dopierdala po
>koreański diaspora dopierdala koriaba
Dobry dzien
>>
>>53827839
>lektorzy
tłumacze. masa doświadczenia, gęste sito selekcji do PE i dobre wyszkolenie
>>
File: l.png (49 KB, 378x112) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
l.png
49 KB, 378x112
OY VEY, GOY
>>
SZANOWAĆ MNIEJSZOSCI POLAKI ROBAKI

>>53828047
*proxy
>>
>>53827897
daj jakiś proof że jesteś w korei szanowny anonie
>>
Niemiec oburzony inkwizycją, jaka odbywa się na Polsce. Ja pierdolę
>>
POLSKA CENTRUM ŚWIATA
>>
juz koniec? Dopiero wrocilem do domu
>>
>>53828098
ta kurwa w korei

w dupie
>>
>>53828047
wesół dzień :3

>>53828052
co ciekawe NATO zatrudnia szczawików i pozwala im się uczyć w trakcie pracy
czasem popełniają błędy ale tak to i tak niespecjalnie ważne
>>
>Uważam że komisja zamiast zajmować się Polską powinna zająć naruszaniem prawa przez organy Unii Europejskiej
Hans-Olaf HENKEL
European Conservatives and Reformists Group
Germany

trzeźwy niemiec... Ja pierdolę
>>
CZY WZNIECILISMY OGIEŃ???
>>
>>53828119
>ta zazdrość
>ten ból dupy
>>
>>53828111
tripsy potwierdzaja
>>
>>53828098
jeb się korab, niespełnony gamoniu XD
>>
>>53828161
OGIEŃ ROŚNIE
>>
>>53828172
niech zapostuje jakiekolwiek jego zdjecie z korei to wypluje to
>>
>>53828188
nie jestem korab, po prostu ciekaw
>>
File: 1452906271575.jpg (11 KB, 250x247) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452906271575.jpg
11 KB, 250x247
NIEMCY OBROŃCAMI PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI
>>
File: 1423182543.jpg (52 KB, 620x448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423182543.jpg
52 KB, 620x448
>>53828161
płonął od kiedy świat się kręci
>>
God i hate Wikström
>>
File: 1450420343999.png (11 KB, 470x454) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450420343999.png
11 KB, 470x454
czyli moge sie juz w grach przyznawac ze jestem z polski?
>>
ja sie zgodza z ta niemka ze polska niedorosla jeszcze do demokracji i wstapienia do eu... dluga przed nami droga zeby polska byla demokratycznym panstwem z zdrowa ekonomia......
>>
haha she is criticizing you guys for stuff we do in Sweden kek
>>
>wkurzający VA dla głupiej kurwy
Brawo, ktokolwiek zarządza tym.
>>
>muh prawa podstawowe
bo po chuj podać konkret
>>
>>53828296
>t. schulzposter
>>
>>53828289
Nie.
Zawsze udawaj irlandczyka, darmowe itemy jak wspomnisz że ziemniaki ci nie rosną i głodujesz.
>>
>>53828161
nasi perscy przodkowie by wyjebali nam lepę że się w warszawie nie pali gigantyczny płomień zasilany trupami
>>
File: 1449136710521.png (10 KB, 211x246) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449136710521.png
10 KB, 211x246
czarownica siedząca za tym gościem wpierdala kozy z nosa

WTF
>>
>>53828327
yup. it's funny.

>>53828336
zauważ, że lewica ogólnikowo i sloganami, a konserwatysci podają przykład za przykładem
>>
>>53828332
akurat na dyżurze był facet w tej parze językowej
>>
File: 1447369753377.png (49 KB, 323x493) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447369753377.png
49 KB, 323x493
ŚLĄSK MENTIONED
>>
ŚLĄZACY WYPIERDALAĆ KURWA ŚMIECI
>>
wunglojad bóldupi xD
>>
Hiszpan wypowiada się o slązakach. Zaraz pierdolnę.
>>
no kurwa jakiś hiszpan pewnie wie jak sie czują ślunzacy w polsce
>>
o kurwa ślunńsk chcą nam zabrać
>>
co oni kurwa z tymi śl*zakami?
>>
bazowana Francja masakrabuje lewactwo
>>
>ból dupy eurolewactwa
>ból dupy Schulza
>prawilna Europa z nami
NIKOGO NIE OBCHODZIŁO KIM JESTESMY DOPOKI NIE WYBRALISMY PISU
>>
halo przez chwilę nie uważałem o co chodzi z tymi ślunzokami?
>>
File: 1452726967804.jpg (23 KB, 611x633) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452726967804.jpg
23 KB, 611x633
>v4 relewantne

o gurwa
>>
>>53828448
pretekst i słaby bait
>>
>>53828435
>>53828432
>>53828426
>>53828425
>>53828421
co powiedział?
w kiblu byłem
>>
>>53828380
Our government elect those who elect the people that run our state media, so it's rather leftist. And we don't even have a constitutional court.
>>
>Polska inspiracją dla świata, niech żyją wolne narody
>>
N O R G E
O
R
G
E

https://poal.me/cudijb
https://poal.me/cudijb
https://poal.me/cudijb
>>
>Niech żyje Polska.
>Niech żyją Węgry.
>Niech żyją dumne narody naszego kontynentu
Nicolas BAY
Europe of Nations and Freedom
France

Francuzi za rządem polskim
>>
>>53828486
Podobno jest inicjatywa, żeby ich wszystkich rozstrzelać.
>>
o co chodzi, czemu nas wszyscy bronią
>>
Ale ja się kurwa nie chcę odłączać, chcą tylko ludzie z po i n.pl którzy nawet godać nie umieją
>>
>>53828503
że chcemy ich podstawić pod mur i roztrzelać
>>
>polska nie wywołuje kryzysów

a kryzys lewactwa w europie
>>
File: maxresdefault.jpg (295 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
maxresdefault.jpg
295 KB, 1920x1080
>>53828421
>>53828425
>>53828426
>>53828432
>>53828435
>>53828441
>>53828448
WIELKI NARÓD ŚLĄSKI W CENTRUM ŚWIATOWEJ UWAGI

POLSCY OKUPAŃCI NA ZEGARKU SAMOBÓJCZYM

LE SUIS SZTIGAR BONKO
>>
>>53828543
każdy chce pierdolnąć w Niemcy
>>
>>53828540
Jestem za
>>
>Najwyraźniej nie ma problemu
>Bo Państwo nie macie o co pytać
Beata "konkrety kurwo" Szydło
>>
"oczekiwałam na konkretne pytania dotyczące meritum tej debaty, ale takich pytań nie było"
>>
KURWAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

SZYYYYYYYYYYYYDŁOOOOOOOOOOO

ZAMKNIJ MOOOOOOOORDEEEEEEEE
>>
>>53828635
Bolek bo się znowu czerwony zrobisz
>>
ale głos to ma paskudny

brauna to by się przyjemnie słuchało nawet koło dołu z wapnem
>>
>>53828515
Nie Francuzi tylko politycy, ktorzy uwazani sa we Francji za kompromitujących. Obdudz czache, ze FRANCUZI w tejze chwili maja rzad polski w dupie
>>
>>53828617
bo to prawda takie pierdolenie o niczym troche
>>
>>53828635
korab tripa zapomniales
>>
ależ ona pierdoli bez składu i ładu
>>
Beatka bantzuje Schulza, szanuję jak pojebany
>>
>polskie sprawy załatwiamy w domu
ale ze smoleńskiem to do amerykanów lecą
>>
>>53828675
co prawda to prawda
obłąkany idealista, ale do radia to by się nadawał
>>
>>53828680
A chuj nas te lewackie robactwo.
>>
WOLNOŚĆ JEST DOBRA BO MOŻEMY BYĆ WOLNI
>>
>>53828680
ważne jest to, co powiedzieli dzisiaj na debacie, to raz.

ci politycy byli wybrani przez społeczeństwo, które głosowało do wyborów parlamentarnych unii

>>53828738
bo ameryka, to też nasz dom
>>
>>53828738
>smoleńsk
>rosja
>polska sprawa
>>
File: 1431639453933.png (274 KB, 1131x1171) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431639453933.png
274 KB, 1131x1171
stream mi się zatrzymał na kilka minut a ona dalej nawija
>>
>pomaganie ukr*ińcom

RYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
>>
>>53828777
tripsy potwierdzają

Pol-Ameryka
>>
KORWIN REAKTYWACJA
>>
>>53828819
* banderowcom i chochołom
>>
>>53828819
jak już tu są to można wykorzystać, szanuję
>>
gość obok beatki też już nie daje rady jej słuchać
>>
>>53828617
i mogła na tym skończysz zamiast pierdolić godzine "wolność wolność bla bla wolność wolność"
>>
gdyby beatka zrzuciła z 20kg zrobiła sobie /fit/ brzuszek nauczyła w makijaż i fryzurę i zaczęła ubierać jak człowiek

to bym dalej nie jebał bo brzmi jak żaba
>>
dzisiejszy dzień gdy najjaśniejsza premier Szydło podbiła całą ojropę przejdzie do historii

nasze wnuczęta będą nas pytać o ten dzień z wielkim zaciekawieniem i wzruszeniem
>>
jezu beata to nie jest kurwa orędzie tylko debata
>>
>>53828819
to zabieg politycznych. oni pierdolą, że nie chcemy imigrantów? to my im, że bierzemy ukrainców
>>
File: 1451919275498.png (309 KB, 500x604) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451919275498.png
309 KB, 500x604
NIE LENKAJCIE SIE
>>
File: file.png (183 KB, 536x401) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
file.png
183 KB, 536x401
a jarek ma takieeeeeeeeego
>>
>>53828488
v4 W KOŃCU RELEWANTNE
MITTLEEUROPA: POWRÓT KRÓLA 2; ELEKTRYCZNE BOOGALOO
>>
File: dudakopacy.png (601 KB, 1054x589) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dudakopacy.png
601 KB, 1054x589
>>53828925
i tak ciut lepiej niż Kopacz
>>
ja jebe długo jeszcze?
Jest kaczyński i papaj xD
>>
File: andrzej-duda.jpg (17 KB, 590x345) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
andrzej-duda.jpg
17 KB, 590x345
Przyznajcie się, stęskniliście się za moją intonacją.
>>
te jebane nimece popieluszke nam zabily a tera o nim w brukseli wspominaja no kurwa co jest gdzie kara
>>
WIELKI POLAK
>>
>>53828892
widocznie są lagi na linii warszawa-bruksela i jaro nie wcisnął kill switcha na czas
>>
File: 1431352184359.jpg (36 KB, 300x414) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431352184359.jpg
36 KB, 300x414
JAN PAWEŁ 2 MENTIONED
>>
>>53828941
t. urojenia
>>
>>53829011
nudny ten twój damage control
>>
File: Szythatdło 2.png (2 MB, 1435x869) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Szythatdło 2.png
2 MB, 1435x869
Based Beata delivers.
>>
>>53828957
PAPIEŻ WAS OBRONI, BO ROBIŁ KLATĘ I NOGI
>>
File: Sarmatian Warrior.jpg (417 KB, 816x773) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Sarmatian Warrior.jpg
417 KB, 816x773
>>53828992
>>
kto góra

napierdalać ten lubie przycisk
>>
może Petru i Palikot gościnnie wystąpią
>>
>>53829049
tak, jakieś gówno warte przemówienie w parlamencie europejskim przejdzie do historii
na pewno
sto procent
>>
File: popenicus.jpg (44 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
popenicus.jpg
44 KB, 800x600
>>
JEST I ON
>>
KURWA ZNOWU PAJACUJE ŚMIEĆ
>>
File: 1434148172678.gif (677 KB, 136x182) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434148172678.gif
677 KB, 136x182
CICHO TERA
KRUL MÓWI
>>
>>53829138
a to widzę, że kolega bierze tu wszystko na 100% poważnie. a to ja nie przeszkadzam, widoć kto tu ma urojenia
>>
się uparł jebany na ctat z Kato
>>
File: 1441994119910.jpg (57 KB, 346x347) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441994119910.jpg
57 KB, 346x347
Nawet Szydło toczy beke z Korwina.
>>
kiedy ten jebany śmieć korwin zdechnie
>>
ANI
>>
"Jesteśmy w Polsce pod okupacją UE, prawo zrobiło się niezrozumiałe. UE musi być zniszczona"
>>
>tug nawet Szydło smiechła
>>
File: 1446139993720.jpg (245 KB, 734x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446139993720.jpg
245 KB, 734x500
K.O.

LEWACTWO OFICJALNIE SKOŃCZONE
>>
Janusz "pierdolę temat debaty napierdalam na demokrację" Korwin-Mikke
>sądzę, że UE powinna być zniszczona
>>
to się zrzeknij pensji od europejskich złodziei i okupantów panie kurwin
>>
WIĘCEJ OPTYMIZMU
>>
>Unię Europejską należy zniszczyć

kek

>Ceterum censeo Carthaginem delendam esse (łac. A poza tym sądzę, że Kartaginę należy zniszczyć) – łacińskie wezwanie w republice rzymskiej z ostatnich lat wojen punickich.

>Chociaż żadne starożytne źródła nie podają dokładnie słów w taki sposób, jak to czyni się dzisiaj, można je wywnioskować z kilku starożytnych tekstów, w których mówca i polityk rzymski Kato Starszy zawsze kończył swoje mowy tym zdaniem, nawet jeśli nie dotyczyły one Kartaginy[2]. Wypowiedź przekazano w greckiej formie jedynie u Plutarcha – Δοkεῖ δέ μοι kαὶ Καρχηδόνα μὴ εἶναι[3]
>>
POLSKA MASAKRUJE EUROPĘ
>>
>>53829238
widac ze starozytni rzymianie toczacy boj z kartagina sa jego inspiracja
>>
>>53826918
I hope polish government stays strong, dont let the EU get you down.

;_;7
>>
>>53829268
O kurwa Korwin zaplusował u mnie
>>
korwin współczesnym katonem
szanuje w chuj, stare memy to najlepsze memy
>>
kto teraz?
>>
>>53829289
tyle że Kartagina to było morskie imperium oparte na handlu bogactwami afryki a prowadzone przez dalekich kuzynów żydów, spalone do gołej ziemi i posolone żeby nic nie urosło

a EU to chuj w dupie i z chujem w dupie skończy
>>
>>53827336
>anony szanujo Ryśka?

Nie cierpię pisu jak zarazy, a Rysia szanuję. Gada nie tylko mądrze ale bez małpich odjebów jak Korwin, a jeśli kogoś miażdży to robi to kulturalnie i z klasą.
>>
File: socialism.png (26 KB, 927x249) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
socialism.png
26 KB, 927x249
>>
>a u was murzynó biją
>>
wszyscy gadają w miarę z sensem
debata idzie całkiem dobrze
nie korwin musi znowu dojebać jak jebane dziecko
no kurwa mać
jak można być tak zjebanym
on kurwa nie rozumie że nikt nas nie będzie brał na poważnie z takimi mowami
>>
>nic się nie stanie jak UE przejdzie do historii
No nie byłbym taki pewny.
>>
niemcy on kontrolują obrażenia

>>53829321
starożytna
>>
>>53829398
codzienne przypomnienie że korwin to ruski agent
>>
>>53829398
przecież on kandydował tam żeby tak robić
>>
>>53829398
ale korwin nie nalezy do pisu wiec i tak nikt go z "nami" nie kojarzy
>>
File: 1449074077942.png (2 KB, 295x295) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449074077942.png
2 KB, 295x295
>>53829366
LE DDIT
>>
>>53829366
>r*ddit
>>
>>53829419

dziwny polski
Dmytro, won na Ukrainę
>>
what do you think of polish girls who racemix?
>>
File: 1427074974820.jpg (45 KB, 400x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427074974820.jpg
45 KB, 400x375
>>53829398
KOLEJNY LEWAK ANALNIE SPLĄDROWANY
TAKA JEST WŁAŚNIE MOC KRULA
>>
>społeczeństwo obywatelskie w Polsce
gniję
>>
>>53829467
pojebało mi się ananiaszu
>>
>>53829482
we're a racemix of ancient persians, mongolians, jews and based germanics
>>
>>53829467
daj mu spokój, nihc się asymiluje
lepiej Dymitr niż Mokebe żbsz
>>53829482
race traitors and usually total sluts, definitely not girlfriend/wife material
>>
File: 1437363656216.jpg (82 KB, 290x307) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437363656216.jpg
82 KB, 290x307
>dojdź do partii korwina
>na każdym spotkaniu pierdol "aa marx taki dobry, socjalizm nie jest zły i w sumie imigranci są ok"
>"a poza tym sądzę że partie korwin należy zniszczyć"
>>
>>53829508
>mongolians
no chyba ty
>>
>my znamy problemy europy wschodniej
gówno tam
>>
>nordic left
>>
>>53829541
jakby ci pozwolili. Unia mu na to pozwala, to robi co chce
>>
>>53829546
i owszem mam krew tatarską
>>
proszę nie klaskać bo to mnie triguje
>>
co ci Niemcy mają z zakazami klaskania xD
>>
>>53829618
boją się cynglowania. można najwyżej pstrykać palcami, jak w stanach
>>
CLAPPING FREE ZONE
>>
>>53829618
>>53829611
bo to dobre na koncercie, a nie kurwa w debacie politycznej
>>
>>53829618
NO
FUN
ALLOWED
>>
>>53829618
bo niektorzy lewacy uwazaja ze to jest obrazliwe dla osob co nie maja rak
nie, nie memuje.
>>
>>53829602
praise tengri, bracie
>>
>>53829602
Na drugi raz nie wpierdalaj tego tyle
>>
File: 2001krzesel.jpg (271 KB, 640x473) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2001krzesel.jpg
271 KB, 640x473
>>53829430
>codzienne przypomnienie że korwin to ruski agent

Nie lubię takich teorii spiskowych, ale im dłużej obserwuję co wyprawia tym bardziej wydaje mi się to prawdopodobne.

Najlepszy sposób na wywołanie (flame)war: powiedz coś mądrego ale w taki sposób żeby wyjść na skończonego idiotę.
>>
kurwy nienawidzo wolności

będę walczył z eurozaborem klaszcząc każdego dnia
https://www.youtube.com/watch?v=a9NIZOvfKpc
>>
a drugim wrogiem są... ŻYDZI
>>
>>53829660
po mojemu to takie debaty powinny odbywać się w koloseum i jak ktoś kogoś wkurwi to mają prawo wyzwać się na pojedynek na środku.
wyzwany ma prawo wyboru broni.
deus vult
>>
>>53829729
USUŃ TOOOOOOOOOOOOOOO
>>
>>53829710
to nie jest zaden sekret idioto
jest finansowany przez putina, jak i byl na krymie na wakacjach
>>
>>53829710
jak Korwin w ruskiej telewizji zaczął mówić, że Polacy strzelali na majdanie to przestałem nawet myśleć o wyborze wąsacza
>>
>>53829793
>t. Schultz
>>
File: 1392427239980.jpg (32 KB, 413x395) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1392427239980.jpg
32 KB, 413x395
>>53829696
>>
File: Januszbaatar.jpg (7 KB, 193x194) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Januszbaatar.jpg
7 KB, 193x194
>>53829546

typie w chuj ludzi w polsce wygląda jak mongoły
>>
>Ci co nie poszli do głosowania automatycznie głosują przeciwko rządowi
jakiś chuj skądś w parlamencie europejskim
>>
>proszę mi pozwolić uznać się za Polaka
WYPIERDALAJ SZWABIE
>>
>>53829696
spierdalaj

jeden z moich pradziadków był w pułku tatarskim i bił się o p*lskę

na szczęście był niewierzący hhe
>>
NOWY

>>53829918
>>53829918
>>53829918
>>
kurw kurniku
>>
>>53829868
>typie w chuj ludzi w polsce wygląda jak mongoły

To prawda akurat. Tata wygląda tak że któraś z prababć dziewictwo pewnie stracila z przymusu.
>>
>>53827336
>Legutko

Dlaczego tylu memsterów nad Mikke się onanizuje a takiego bazowanego profesora prawie nie widać?

>Sued in 2010 for violation of personal rights by calling students who demanded removal of Christian symbols from a public school “unruly brats spoiled by their parents”, he asked for a dismissal of the case based on his immunity as a member of European Parliament. In 2011 the court denied that request.[3] Plaintiffs are represented by an attorney on a pro-bono basis under the Precedential Cases Program of the Helsinki Foundation for Human Rights.[4]
>>
oooo kurwa
teraz to wszyscy uznają się za polaków
no kisnę
Thread replies: 317
Thread images: 58
Thread DB ID: 453847[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.