[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/rzeczpospolita polska/
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 319
Thread images: 50
File: Bez tytułu.png (901 KB, 1581x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Bez tytułu.png
901 KB, 1581x750
Debata w PE: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/video?date=19-01-2016
>>
cos ten stream nie działa
>>
bezposredni
http://web.ep.streamovations.be/index.php/event/stream/160119-0900-plenary/embed
>>
>>53824430
>>53824490
tańcz kurwo
>>
o, już działa
widzę jakiegos grubego komucha
>>
działający
http://www.polskatimes.pl/artykul/9305496,debata-o-polsce-w-parlamencie-europejskim-na-zywo-beata-szydlo-w-strasburgu-transmisja-online,id,t.html
>>
>>53824513
tańcz kurwo
>>
pierwszy za polacy robacy
>>
SZYDŁO <3
>>
File: 1427062891746.jpg (47 KB, 548x550) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427062891746.jpg
47 KB, 548x550
animemy
>>
>>53824555
tańcz kurwo
>>
>>53824555
Tańcz kurwo
>>
i chuj, wszędzie timeout. nie obejrzę
>>
po nim szydlo bedzie mowic
>>
>>53824534
>sugerowanie, że jestem k*rabem
kurwa śmieciu ja kazałem mu tańczyć jak ciebie jeszcze na świeciu nie było
>>
File: image.jpg (72 KB, 600x338) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
72 KB, 600x338
>>53824430
Daily reminder the husbands of this thread is Tim Bradley.
>>
będzie ostro
na razie timmersram pierdoli aż głowa boli
>>
File: 1452456566140.jpg (100 KB, 506x511) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452456566140.jpg
100 KB, 506x511
Postowacz smugi memiczne
>>
Frans Timmermans to taki Niesiołowski europarlamentu.
>>
>>53824555
ja ci nie wierzę frajerze ty jakiegoś skrypta masz
srasz tymi tripsami na lewo i prawo
tańcz kurwo

>>53824577
>>53824600
>>53824611
ładne dubsy
>>
File: 421.jpg (28 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
421.jpg
28 KB, 480x360
>>
File: 1403982213628.webm (922 KB, 1400x788) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1403982213628.webm
922 KB, 1400x788
>>53824577
anibej
>>
File: 1449171751464.png (694 KB, 819x530) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449171751464.png
694 KB, 819x530
>>53824567
ehh anonie
>>
>>53824567
szydlo to gowniak i marionetka

jej glos jest taki zjebany ze nie da sie jej sluchac caly czas 1 tonem leci
>>
kiedy już on skończy pierdolić?
w kółko te same słowa powtarza jak katarynka
>>
>>53824606
>>53824609
>>53824646
tańcz kurwo
>>
>>53824631
>ja ci nie wierzę frajerze ty jakiegoś skrypta masz
nie jestem robalem jak ty to tyle
>>
File: 1432182172052.png (2 MB, 3200x2026) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432182172052.png
2 MB, 3200x2026
>>53824640
anikurykej
>>
File: 1407445094043.jpg (174 KB, 1024x945) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1407445094043.jpg
174 KB, 1024x945
>>53824640
anikurwamać
>>
przypominam, że można zgłaszać panu szatni koriaba
>>
>>53824680
tańcz kurwo
>>
Beatka na mikrofonie
>>
File: ca1.png (33 KB, 494x62) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ca1.png
33 KB, 494x62
>>
zaczyna się
>>
File: 1452369833491 (1).png (46 KB, 630x664) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452369833491 (1).png
46 KB, 630x664
>szydlo
>>
BEATA THATCHER MASAKRUJE LEWAKÓW [ZOBACZ MEMY]
>>
>>53824743
tańcz kurwo
>>
File: polska zabka final.png (134 KB, 438x484) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
polska zabka final.png
134 KB, 438x484
>powrot raka
Zasluzyliscie na to.
>>
>>53824704
w takim razie wszyscy jeden post
ktory?
>>
na razie to sobie wszyscy słodzą.
>>
>>53824704
prosze bardzo zglaszaj
>>
>>53824777

ten >>53824646
>>
File: 1446275156507.jpg (225 KB, 2048x1312) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446275156507.jpg
225 KB, 2048x1312
>>
>>53824777
proponuję ten >>53824646
ale jestem otwarty na propozycję
>>
>>53824777
swoj ryj sobie zglos polski padalcu niedojebany
>>
>>53824710
W głowie się nie mieści
Jechać jednym tonem
Z Europą się nie pieścić
>>
>>53824809
A-ale to prawda.
>>
ratata ratata gruba impra z rysiem trwa
>>
ale Panią Beatkę to szanuję
>>
>>53824777
ten tutej:
>>53824819
>>
>>53824809
done
>>
>>53824840
no niestety, całego pisu się nie da słuchać, bo mówią jak pierdolony syntezator
>>
>>53824862
ja wszystkie już reportuję koriaby
>>
>jestesmy Europejczykami jestesmy z tego dumni
GDZIE WASZ BOG PISIORY

PRAWACKIE GOWNO
>>
>>53824782
>>53824819
tańcz kurwo
>>
>>53824870
duda i szydło mówią jak syntezator

kaczyński nie

od razu słychać kto tu rządzi
>>
>>53824886
tańcz kurwo
>>
>>53824886
>>53824886
I translated this rage.

reported
>>
"zastosowalismy programy, które funkcjonują w krajach unii"
"wzięlismy tylko dobre wzorce"
ostro
>>
pis = gowno
>>
>>53824926
tańcz kurwo
>>
>>53824886
Wie, że jak zacznie fikać to jej eu odetnie kurek z kasą i 500 (a teraz to już tylko 400) na gówniaki pójdzie się jebać.
>>
polska = gowno
>>
jak na razie to Beatka wcale źle nie mówi.
>>
>>53824960
jakie kurwa wzorce

z jebanych wegrzech?
>>53824949
no reportuj ty jebane polskie scierwo
>>
>>53824961
tańcz kurwo
>>
hey sorry went to sleep
>>53808445
my mom is from poland and i thought i should learn her native language to make her happy
MUH HERITAGE
>>
>>53824743
tańcz kurwo
>>
>>53824886
przecież to od początku wiadomo było ze jak tylko unia nóżka tupnie to juz w PiS gacie maja zasrane

tylko niedojebane stuleje z wykopa wierzyły w jakieś V4 i inne memowe związki xD
>>
File: kek.png (13 KB, 663x283) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kek.png
13 KB, 663x283
korab ty smieciuuuuuuuu przestan spamowac
>>
>>53824991
tańcz kurwo
>>
>>53825021
dobry żart. na razie, to ue wycofuje się z nadzoru nad Polską
>>
>>53825038
>ja
>spam
>najlepszy poster w calej nitce
>>
>>53825068
tańcz kurwo
>>
>>53825053
kiedy tak powiedzieli niby? procedura jest w toku
>>
przechodzi do rzeczy
uwaga
>>
File: 1452947565237.webm (3 MB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452947565237.webm
3 MB, 640x360
>Parlament Żydopejski
>>
>>53825068
tańcz kurwo
>>
mtg
>>
File: 1448504981295.png (665 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448504981295.png
665 KB, 800x600
>odpisywanie k*rabowi
Nie zniżajcie się kurwa do jego poziomu, tylko tym zaśmiecacie nitkę i dajecie pretekst do dalszego postowania.
>>
>>53825021
>tylko niedojebane stuleje z wykopa wierzyły w jakieś V4 i inne memowe związki xD
>V4
i po chuj te V4? czemu nie wybrac partnerstwa z Niemcami ktore potrzebuja nas zeby kontrowac wplywy francuskie ? V4 oprocz Polski to sa jakies memokraje, nawet nie znam stolicy Slowacji czy jak to sie to cos nazywa
>>
>>53825116
tańcz kurwo
>>
>>53825088
wczoraj. zaraz ci znajdę linka
>>
>>53825116
tańcz kurwo
>>
kurwa

szydlo sie nie da sluchac dluzej niz 5 minut
>>
>>53824989
Fakt, bardzo ładnie kłamie, co nie dziwne, bo ma wprawę.
>>
>>53825169
tańcz kurwo
>>
>>53825169
tańcz kurwo
>>
>>53825116
Mnie w szkole jeszcze uczyli ze Wyszehrad to miało być takie narzędzie przygotowujące te 4 kraje do członkostwa w UE, takie unijne przedszkole dla postkomuchow

Czemu tego dziadostwa nie rozwiązano do tej pory - nikt nie wie
>>
>>53825214
Bo jeszcze nie skończyło przygotowywać, jak widać.
>>
KORAB NAJLEPSZYM POSTEREM NA ŚWIECIE.
>>
>>53824430
smack muh lips
>>
>>53825256
tańcz kurwo
>>
>>53825214
gimbusy sobie wymyslily ze to jest jakas geopolityczna strefa wplywow Polski i ze dzieki temu mozemy zostac potega : ^ )
>>
>>53825256
załóż tripa z powrotem
>>
L E G U T K O
>>
>koło 18:12 ma mówić korwin
>>
>>53825281
tańcz kurwo
>>
>>53825115
To. Każdy wie, że najlepszy sposób na pozbycie się natrętnego skurwiela to ignorowanie.
>>
>>53825256
to popieram
>>
>>53825256
tańcz kurwo
>>
>>53825256
tańcz kurwo
>>
TYLKO KORAB WIE CO DOBRE DLA POLSKI.
Y
L
K
O

K
O
R
A
B
>>
>>53825324
>>53825332
tańcz kurwo
>>
>>53825320
sam se odpisuje xd
>>
File: 1452350879742.png (83 KB, 219x245) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452350879742.png
83 KB, 219x245
>>
>>53825088
http://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/510808,monitoring-praworzadnosci-polska-bruksela-opinia-ekspertyza-dokument-pdf.html,komentarze-najnowsze,1
>>
THIS IS HOW IS REICH IS BORN
>>
dobrze jej to idzie desu lads
>>
Prezes to jest jednak kurwa gracz. Beata i Andrzejek muszą jeździć do Targowicy i do oszalałych lewaków, a prezes ogląda to sobie wszystko w domku w ciepłych bamboszach.
>>
>>53825332
to

zakladam partie glosujcie na mnie
>>
>>53825256
A tak swoją drogą, to Korab mógłby wreszcie zachorować psychicznie i wyjechać do oddziału zamkniętego. Urojenia wielkościowe, to się leczy, próbuje przynajmniej.
>>
>>53825320
No widać że jednak nie każdy.

>>53825362
Może i tak ale ewidentnie siedzi w tym więcej debili którzy podłapali "epicką akcję" odpisawanie tripchujowi.
>>
>>53825387
>ten lakier od paznokci
2/10
>>
>>53825417
tańcz kurwo
>>
>>53825417
tańcz kurwo
>>
>>53825417
tańcz kurwo
>>
>>53824430
>Debata w PE
Co tam?
>>
>>53825387
a ta pani ma siurka?
>>
>>53825435
>>
>>53825454
byloby fajnie
>>
dobra, niech jej teraz ktoś pociśnie
>>
>>53825397
Prezes wiedział, kto się nadaje
>>
>>53825367
ale tu nic nie pisze ze procedura zostala zatrzymana
>>
>>53825397
jak andrzejek pojechał do donalda to się donek obsrał
beatka na razie zamiata w parlamencie eu.
do tego kontrola eu jest ponoć bezprawna, ale to już pomijam
zobaczymy jak to będzie pod koniec obrad, ale do tej pory wcale źle to nie wygląda
>>
:*
>>
>>53825487
tańcz kurwo
>>
>>53825487
tańcz kurwo
>>
File: qQj16QN.jpg (310 KB, 954x759) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
qQj16QN.jpg
310 KB, 954x759
CO TAM KORWIN DZISIAJ ODJEBIE XDDD
>>
>>53825487
trudno, że by była, jak jest bezprawna
to znaczy, że nie ma procedury
>>
WRESZCIE SIE ZAMKNELA
>>
>>53825487
tańcz kurwo
>>
>>53825528
tańcz kurwo
>>
>ta ewidentnie feministyczna kurwa na stanowisku 33
>>
File: 1390328386429.png (52 KB, 203x209) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1390328386429.png
52 KB, 203x209
>>53825462
>>
>>53825448

hipopotam
>>
TO

DOBRZE MOWI

SKONCZYC Z AUTORYTARYZMEM PISU
>>
>>53825603
tańcz kurwo
>>
nk ryj koraba
>>
na razie pierdoli o niczym
"żeby historia się nie powtórzyła"

nie odpisywać do smiecia, bo zaraz będzie nowy fred trzeba zakładać
>>
File: a45e61d4[2].png (339 KB, 400x543) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
a45e61d4[2].png
339 KB, 400x543
rate
>>
Schulz - rozstrzelac szydlo
>>
>>53825645
>"żeby historia się nie powtórzyła"
bo on chyba myśli, że naziści to z polski byli
>>
"nie chcemy nic narzucać, jestesmy tylko ciekawi"

>>53825673
no raczej
>>
>>53825491
szanuję mocno panią premier
>>
>>53825667
tańcz kurwo
>>
>>53825660
hearthstone to gra dla ścierwa
>>
szydlo juz sie posrala
>>
>>53824981
>a teraz to już tylko 400
to tylko plotka była
>>
gadka o niczym
>>
Kamil Turecki @Kamil_Turecki

Ciekawa zagrywka. Oddany głos, żeby nie wypowiadał się przedstawiciel niemiecki. #debata w Parlamencie Europejskim.
>>
File: tancz.jpg (10 KB, 238x42) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tancz.jpg
10 KB, 238x42
>>
File: 1449846765529.jpg (75 KB, 556x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449846765529.jpg
75 KB, 556x720
>>53825673
>implikowanie ze nie
>implikowanie ze polacy nie palili zydow i nie zapoczatkowali komunizmu
>>
>>53825697
git gut
>>
>>53825709
>400
tylko dla tego, że 100zł miesięcznie ma iść na fundusz na studia po 18 roku życia

weźcie wy kurwa czytajcie informacje
>>
>Nie chcemy nic narzucać, jestesmy tylko ciekawi.
>>
dajcie link do streama żaden nie działa
>>
>>53825705
>>53825743
tańcz kurwo
>>
przejebany usmiech szydło
widzę w tym rękę prezesa
>>
Czy to wciąż jest jakis wstęp czy to już ten dialog o którym wołają?
>>
>wszystko jest dobrze
>nie, wszystko jest źle
niezły """""""""dialog"""""""""
>>
POSZANOWANIE DLA EUROPEJSKICH WARTOSCI
>>
>>53825757
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/video?date=19-01-2016
>>
File: korab.png (191 KB, 700x241) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
korab.png
191 KB, 700x241
>>
>>53825779
tańcz kurwo
>>
>>53825757
http://web.ep.streamovations.be/index.php/event/stream/160119-0900-plenary/embed?defaultLanguage=pl

działa, tylko dopiero za którymś odświeżeniem
>>
na razie to smiesznie
żadnych konkretnych zarzutów, tylko slogany

"poland is a great country, we will not abandon it"
no i kurwa się od nich już nie odpierdolimy
>>
>>53825751
czytam, ale to mi umknęło. jedynie widziałem sprostowanie, że dalej to program 500 zł na dziecko
>>
>>53825772
Wypowiedź Beatki to był wstęp bo padły tam same piękne ogólniki i zapewnienia.
>>
co to za brudas
>>
>>53825757
odśwież
>>
ale koleś zamiata
>>
File: 1378238569892.gif (996 KB, 245x183) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1378238569892.gif
996 KB, 245x183
foreach(thread_53824430/post) {
if (name != "Anonymous" || tripcode == TRUE) {
filter();
}
else if (comment -> Contains("tańcz kurwo")) {
quote("Wracać na karachuja\n", 0,);
}
}
>>
>>53825824
tańcz kurwo
>>
ja dupce. ciapaty angol broni Polskiego rządu
>>
stream nie dziala wy glupie robaki korab nas wychujal
>>
mfw EU parliement is redpilled by Arab
>>
>>53825796
*jestem polakiem, robakiem
>>
szanuję tego brązowego eurotowarzysza
>>
>>53825796
powinna tam być twarz tego zmieniającego zdanie co dwa dni debila koriaba, a nie Dmowskiego
>>
>>53825823
Sayed Kamall hindus
jak się okazuje z frakcji konserwatywnej
>>
>>53825850
JA PIERDOLE JAK MNIE WKURWIAJĄ TAKIE CIOTY, NO KURWA. O JAKI JA JESTEM WIELCE HARDKOROWY PROGRAMISTA NAJPOTĘŻNIEJSZE NA SWIECIE OO JAKI DOBRY EDYTOWALNY, PODKREŚLAM EDYTOWALNY EDYTOR TEKSTU. ALBO "OO ŚCIĄGNĘ SOBIE EDYTORA, ALE NIE JAKIEGOŚ IDE, MUSI BYĆ EDYTOWALNY, JESTEM LEPSZY BO USTAWIAM EDYTOR WY CO NADAL VISUAL STUDIO CZY CODE:BLOCKS? JA UŻYWAM EMACSA, DZIAŁA JAK RELIKT HITLEROWSKI ALE UŻYWAM, NIEBO W KODZIE, GDYBY BYŁ CIUT BARDZIEJ EDYTOWALNY TO WYJEBAŁBYM STAREGO WE WSZYSTKIE DZIURY TAKI BYŁBYM PODNIECONY, ZROBIŁBYM JESZCZE TEMAT ŻE EDYTOWALNY I DARMOWY I POTĘŻNY. ROZUMIEM NADAĆ KOLORKI, ALE ZABIJAĆ CAŁY SMAK KODU DLA WĄTPLIWEJ PRZYJEMNOŚCI WŁASNYCH USTAWIEŃ? MĘCZYSZ SIE, POCISZ I LECI CI Z NOSA. MOŻNA O PORÓWNAĆ Z ROZKOSZĄ PODCZAS DŁAWIENIA SIĘ CHUJEM. PRAWDZIWE JEBANE SZOŁ ZACZYNA SIĘ KIEDY TAKI TWARDZIEL MOŻE SIĘ WYKAZAĆ, JAKIŚ CODECON CZY U SIEBIE W PIWNICY. CO TAM MATI SKOMPILUJEMY PROGRAM, DLA MNIE MEGAWŁASNOUSTAWIONY EMACS Z DODATKOWYMI PLUGINAMI, HEHE COŚ NIE KOMPILUJE, JA TO NIE WIEM JAK WY MOŻECIE KOMPILOWAĆ W SWOIM IDE xD CO TAM CHCESZ SPRÓBOWAĆ SEBA? TYLKO MASZ KOMPILUJ CC BO SIĘ GCC NIE KOMPILUJE XD A TERAZ ZW NA MOMENCIK BO MUSZE SIE WYSRAĆ MOIM MEGA ZAJEBISTYM KODEM, AHH NIE MA TO JAK BRUTALNE SYNTAX ERRORY I WALENIE KONIA DO EMACSA
>>
>>53825872
i okazuje się że araby są okej, tylko żydy sieją propagandę przeciwko nim i wynajmują jakis brudasów by robiła im łatę
>>
>>53825862
nie moja wina ze ep nie potrafi postawic streama
>>
File: 134582447368.png (6 KB, 560x564) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
134582447368.png
6 KB, 560x564
SZWECJA
TAK

http://www.sport.pl/reczna/1,64983,19495677,me-w-pilce-recznej-2016-szwedom-nie-podobaja-sie-wystepy-polskich.html

>"Który mamy rok?!"
Tego nie wymyślesz
>>
>>53825462
t. Baracko Obamossa
>>
>>53825877
>>53825920
tańcz kurwo
>>
>>53825872
https://pl.wikipedia.org/wiki/Syed_Kamall
to hindus
>>
>>53825906
nie dali mi twarzy to nie miałem jak przerobić
>>
>porównywanie rządu polskiego do Putina jest nie na miejscu
brudas nas broni

REFUGEES WELCOME
>>
>>53825925
Było zapostowane w poprzedniej nitce.
>>
File: kHruzBM.png (174 KB, 416x396) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kHruzBM.png
174 KB, 416x396
>2016
>niefiltrowanie koriaba
>>
>>53825966
tańcz kurwo
>>
>>53825859
kek
>>
a teraz pedał liberał, który się kręci jakby miał touretta
>>
>>53825951
Pewnie nie chce Arabów bo go wszyscy z nimi mylą jak popierdala w tej swojej smiesznej czapce.
>>
>>53825966
hindusy nie lubia gownoskorych
>>
>>53825958
kurwa, było dać morde jakiegoś macka z klanu albo innego srającego żarem debila
>>
>>53826007
pewnie jest naćpany jak wszystkie liberały
>>
brudas pisze smsa
>>
tylko 5 chujów do Korwina
>>
Anony szanują?
>>
Kurwa, ale pierdolą. Włażenie sobie nawzajem w dupę, rzucanie "wielkimi tekstami", konkrety owijają w bawełnę tak że niemal nic nie widać. Politycy powinni trafić do gazu.
>>
>>53826044
tańcz kurwo
>>
>>53826041
widać. macha ręką do szydło

>>53826066
tak
>>
>>53826083
na tym polega polityka na poziomie polaczku
>>
>wyczuwam w pani głosie
kek, niemożliwe
>>
>>53826066
szanuję brązowego
szanuję twoje dubsy
>>
MÓJ BRUDAS
>>
>>53826066
bardzo
https://twitter.com/syedkamall
>>
File: 1452363184994.jpg (10 KB, 239x211) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452363184994.jpg
10 KB, 239x211
>muh chronologia
u wot m8
>>
Szydło notuje.
Szykuje się lista do odstrzału
>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>jedność europejska
>>
>>53826116
nie na tym polega polityka na poziomie. To się nazywa populizm.

TAŃCZ KURWO
>>
File: Verhofstadt[1].jpg (56 KB, 974x440) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Verhofstadt[1].jpg
56 KB, 974x440
Szanujecie?
>>
>muh jedność
>tymczasem nord stream ma sie dobrze
>>
Solidarnosk. Fridom!!!!
>>
File: screencap.png (433 KB, 590x521) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
screencap.png
433 KB, 590x521
>>53826140
SZANUJĘ
>>
gniję z tych polskich polityków
wyglądają jak wieśniak pierwszy raz w galerii handlowej
>>
File: CZFFWYxUkAAweR7.jpg (44 KB, 599x404) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CZFFWYxUkAAweR7.jpg
44 KB, 599x404
>>53826066
>>
>>53826116
>>53826182
tańcz kurwo
>>
>>53826168
>powiedzial polaczek w ktorego kraju kukiz sie dostal do parlamentu
>powiedzial polaczek na emigracji w stanach gdzie trump w ogole istnieje
>>
File: 1444312539055.jpg (43 KB, 330x319) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444312539055.jpg
43 KB, 330x319
>ten gość co klaskał jedną ręką o stół
>>
>>53826182
Korab, my ciebie nie szanujemy, a mamy szanować twoich przydupasów?

Tańcz kurwo.
>>
>>53826182
szanuję
>>
>>53826066
>>53826221
kocham ciapatych anony nawróciłem się
>>
>>53826190
podpisany za PISu
>>53826219
to, Europa to inny poziom
>>
>>53826234
tymczasem ty masz autyzm i stad nie wyjedziesz wiec jedyne co ci pozostaje to srac na wlasne gniazdo
>>
po następnej babce Waszkiewicz, a potem jeden koleś i Korwin
>>
>>53826267
teraz rozumiem murzynów. ciapaty broni, a białasy chcą nas uciskać
>>
>>53826234
>>53826283
tańcz kurwo
>>
CODZIENNY PRZYPOMINACZ NORDSTREAM PODPISANY ZA PISU
>>
>>53824430
lewaczka dobrze mówi z tym neoliberalizmem desu
>>
>>53826234
co to ma do rzeczy gamoniu? Masz problem z logicznym mysleniem
>>
>>53826324
tańcz kurwo
>>
>>53826330
bo o chuj ci chodzi kretynie? polityka zawsze sie laczy z populizmem
>>
>>53826234
>powiedziała tańcząca kurwa z kraju kononowicza i paru innych przychlastów
>>>/s/alataneczna
>>
>Weźcie migrantów!!!
Gabriele ZIMMER
Confederal Group of the European United Left - Nordic Green Left
Germany
>>
>>53826302
delet this dima
>>
>>
ahahaha MUH RAPEFUGEES
>>
konstytucja srucja MIGRANCI KURWA
>>
>>53826367
żydowski spisek ngl
>>
Następna niemra
>>
>>53824430
ZIELONI
I
E
L
O
N
I
>>
>>53826368
sorry Gzhegozh(((
>>
>>53826359
>>53826393
tańcz kurwo
>>
>>53825850
chuj ci w morde mateusz
>>
>>53826359
ok, jesteś głupszy niż się spodziewałem, bez odbioru. TAŃCZ KURWO RAKOWA I ZNIKAJ NA ZAWSZE
>>
daleko do k*rwina? nie wiem czy zdążę z prysznicem
>>
to uczucie, gdy polaczki nie potrafią zrozumieć, że ue to nie jest jakiś spisek żeby im zajebać ziemniaki, tylko faktyczne starania w kierunku integracji

jebane tępaki
>>
jezus, co ona pierdoli?
>>
File: 1406860503338.jpg (63 KB, 884x574) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1406860503338.jpg
63 KB, 884x574
>>53826431
>TAŃCZ KURWO RAKOWA I ZNIKAJ NA ZAWSZE
reakcja polaka robaka na intelektualna wyzszosc
>>
>Czy było dobrym pomysłem przyjmowanie narodów Europy Wschodniej do Unii Europejskiej?
Rebecca HARMS
Group of the Greens/European Free Alliance
Germany

Znowu kurwa niemcy.
No i nie mówcie że oni nie mają interesu w osłabianiu polskiego rządu...
>>
File: 1428615694372.jpg (65 KB, 510x412) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428615694372.jpg
65 KB, 510x412
>>53825906
>>
>>53826439
to uczucie, że wszyscy dookoła rozumieją, że integracja niszczy wszystko wokół, ale są debile, którzy uznali, że tak trzeba robić

jebane tępaki
>>
>>53826439
>>53826499
tańcz kurwo
>>
>>53826439
morda lewaku niemcy i zydzi zajmuja nasz kraj CZY TY TEGO NIE WIDZISZ?
>>
>>53826437
blisko
>>
>>53826514
powiedział usańczyk, gdzie integracja była i jest podstawą jego kraju
weź wypierdalaj pajacu
>>
>>53826439
>integrowanie się z krajami które przejdą ogromny kryzys z powodu zalewu przez islamskie zwierzęta
nie, dzięki
>>
>>53826544
>>53826560
tańcz kurwo
>>
>>53826437
nie zdążysz
>>
>>53826508
>nawet nie wie, że Polska i Czechy to Europa Środkowa

typowa zachodnia ignorancja i arogancja
>>
naprawdę nikt tutaj nie ma zdjęcia koraba?
>>
>>53826567
HURR KRYZYS ISLAMSKIE ZWIERZĘTA DURR
już miliony imigrantów w tych krajach i wszystko co się stało do tej pory to parę zamachów, a zjebane prawaczki czekaja na jakiś MUSLIMSKI PRZEWRÓT czy inne gówno
>>
>>53826596
tańcz kurwo
>>
>>53826545
>>53826605
dzięki, czekam
>>
File: 1442259504532.jpg (31 KB, 433x419) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442259504532.jpg
31 KB, 433x419
>>53826514
HAHAHAHA POWIEDZIAL SMIEC W "STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI"

GNIJE Z TWOJEJ GLUPOTY ROBACZKU
>>
Iwaszkiewicz
>wypierdalać od nas kurwy
>>
jezu kuc
>>
ale żenada
>we dindu nuthin
>we a gud party
jebać pis
>>
>>53826654
tańcz kurwo
>>
>>53826560
>była
>NIE jest
była podstawą gdy płynęły tam narody anglosaskie, które ciężko zapierdalały żeby NOWY SWIAT był naprawdę wspaniałym miejscem. Porównywanie dzisiejszych Stanów do tych chociażby 1915 roku to jest kurwa szczyt debilizmu.
>>
Szybko i konkretnie
>>
OSTRO OSTRO OSTRO
>>
>>53826654
>>>/s/alataneczna
>>
>>53826606
tylko w polsce i czasami w Niemczech mowia na to Europa Srodkowa

dla wszystich to jest Europa Wschodnia
>>
BAZOWANY ROBERTO ZAORAŁ ZIELONIAKÓW
>>
Następny ostry
>>
>>53826560
integracja w grupie WASP
>>
File: jg9ql2Q.png (427 KB, 851x729) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jg9ql2Q.png
427 KB, 851x729
>>53826723
znalazlem robaka ktory mial jedynke z gegry
>>
kolejny kurwa dyplomata się znalazł
>>
>>53826654
nie znasz kurwo swiata to się nie wypowiadaj
>>
>>53826681
>zapomnial zdjac proxy
co za gowniak
>>
kurwa kto wpuścił tych jebanych kucy na salę
>>
>>53826723
tańcz kurwo
>>
następny korwinista, miałbyć niż demograficzny
>>
File: 1453221724777.jpg (771 KB, 3154x2493) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453221724777.jpg
771 KB, 3154x2493
dobijamy nitkę, kręcić
>>
how can I help Poland's economy?
>>
>potakiwanie francuza z tyłu
oni wiedzą, że rozbijamy tą przejażdżkę
>>
Korwin ZAMIATA
>>
>>53826759
no tak ale potocznie kazdy na Polski, Czechy i inne Rosje mowi kolektywnie Europa Wschodnia

Central Europe sie tak srednio przyjelo
>>
>>53824737
ale jak on darł jape na przemarszu to już ok?
xD, kurwa, jak człowiek z takim stażem i wykształceniem może być taki kurwa głupi
>>
>>53826654
>>
>>53826763
na mordzie masz proxy marzycielu niespełniony hahahha
>>
zaczyna sie
>>
File: 1427074974820.jpg (45 KB, 400x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427074974820.jpg
45 KB, 400x375
>>53826769
>>53826760
LEWACTWO NA ZEGARKU SAMOBÓJCZYM
>>
>>53826799
Send me money.
>>
>>53826799
Make a business in Poland
>>
ale korwin dojebał do pieca, kisnę
>>
O ja pierdolę Korwin, kocham dziadziusia
>>
>demokracji nienawidze
>>
File: 1441320041010.jpg (10 KB, 375x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441320041010.jpg
10 KB, 375x300
AHAAHAHAAHAAHAHAAHAAAA

AAAAAHAHAAHAHAAHAHAHA

REKTREKTREKTREKTREKTREKTREKTREKTREKTREKTREKTREKTREKT
>>
WSZYSCY ZGNILI Z JEBANEGO DZIADZIUSIA XD
>>
żbsz jakby sobie darował zniszczenie unii to by zostawił dobrą impresję
>>
File: 0e9.jpg (59 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0e9.jpg
59 KB, 600x600
>>
dojebał korwin
>>
Za krótko.
>>
DESTROY EU
FUCK YES
>>
kartagina musi zginonc
>>
korwin jak zwykle pajaca z siebie zrobił
>>
NOWA
>>53826918
>>53826918
>>53826918
>>
>>53826723
>>53826763
>>53826817
>>53826867
tańcz kurwo
>>
DOBRZE WIECIE CO ZROBIĆ

LEWAKÓW POBIĆ

WSZYSTKO NA MÓJ KOSZT

TAK TO SIĘ ROBI
>>
dalej ostro. tym razem słowenia
>>
>>53825115
tańcz kurwo
>>
>>53826948
jestem lewakiem AMA
>>
>>53825850
Kup sobie 4chan x familiancie
Thread replies: 319
Thread images: 50
Thread DB ID: 450898[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.