[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/ex-yu/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 317
Thread images: 66
File: 1450466195901.jpg (397 KB, 1024x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450466195901.jpg
397 KB, 1024x1024
buđenje pička vam materina
>>
https://www.youtube.com/watch?v=LEP87kCQ4wg
Zašto je ovo tako popularno sada?
>>
File: discarded.jpg (146 KB, 971x817) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
discarded.jpg
146 KB, 971x817
>>53810207
>Pirsing na jeziku
into thrash it goes
>>
>>53810207
Ne bodi vulgaren
>>
FICKI FICKI
>>
>>53811173
ovo dbi
>>
>>53811167
https://www.youtube.com/watch?v=H1srEv7OZh4
keknuo sam na ovo dbi
>>
>>53810207
lol
>>
kako da zavedem lika koji radi od doma?
ženskast je mrvicu ali nisam siguran bi li bio zainteresiran da stavi periku i našminka se i obrije noge

da, toliko sam očajan za jebačinom
>>
>>53811304
idi na neki dejting websajt, siguran sam da ćeš naći neku dovoljno očajnu kao ti
>>
>>53811532
ja ciljam ne-debele ljude
i bed mi je da me netko skuži
>>
File: 1453193578306.jpg (90 KB, 800x648) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453193578306.jpg
90 KB, 800x648
>>
File: badoo1.jpg (172 KB, 1213x733) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
badoo1.jpg
172 KB, 1213x733
>>53811579
ovo mi je konkurencija
>>
>>53812196
roool
>>
>>53811173
t. Derpe.
>>53811214
t. Homosecks
>>
https://www.youtube.com/watch?v=dwEm-rU5sAE

BOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLO HAHA BOLOLO HAHAHAHAHA
>>
>>53812619
>Jachaj Goldheimer
>>
>>53813093
>bin laden MC
lol
>>
>>53810207
I would enrich this demon with my tatar semen.
If you know what I mean
>>
>>53813128
don't be vulgar
>>
>>53812196
rolling
>>
>>53810207
'brojutro
>>
https://www.youtube.com/watch?v=0htqyo-lzNA

>nikad neces imati rasno izmesanu brazilsku gf
>>
aj hoce neko sah?

http://lichess.org/dGHHFNjO
>>
File: 1416581220098.jpg (86 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416581220098.jpg
86 KB, 720x960
Jebem ti sve po spisku, ala je hladno napolju.
>>
>>53813211
Šta mi postavljaš ovu nemaštinu rano ujutru?
>>
File: casa vode.jpg (24 KB, 510x498) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
casa vode.jpg
24 KB, 510x498
>>
File: 1450391522342.webm (3 MB, 480x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450391522342.webm
3 MB, 480x640
>>53813250

Nemaštinu?
>>
>čžšć
>>
>>53813307
kome ovo moze da se svidja
>>
volim sise ali samo one koje vise
>>
ovaj thread je u vlasništvu HILO LATINO
>>
File: 1450194075677.webm (3 MB, 960x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450194075677.webm
3 MB, 960x540
>>53813383

Šta, ne voliš sise?
>>
>>53813437

>SKIDAM SE GOLA NA NETU DA BI PLATILA SKOLOVANJE

jebem ti ko ce sve nama vladati, i koliko je skola i diploma devalvirana
>>
>>53813435
OVO
V
O
>>
File: 1452109740784.webm (3 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452109740784.webm
3 MB, 1280x720
>>53813496

>on misli da one koriste pare za školovanje

To samo ovako kažu, većina njih to koristi na gluposti.
>>
>>53813437
>>53813555
are there any nudes of this fatty?
>>
>daily reminder da mrzite debele ljude

https://www.youtube.com/watch?v=9Bsj5ZLn8r4
>>
>>53813555
Who is this spunk punk?
>>
http://www.index.hr/vijesti/clanak/anketa-treba-li-cirilicu-vratiti-u-skole/869129.aspx

Дoклeн?
>>
>>53813698
dok se ne vratite korenima
>>
>>53813698
Da li je ovo hrvatski clickbait? Kao ono masa se popali i krenu da pizde kao leptiri u komentarima.
>>
http://lichess.org/W9q8Zysp
>>
File: 1449422740997.webm (3 MB, 714x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449422740997.webm
3 MB, 714x1080
>>53813620
>>53813694

Otkud ovi strance kod nas?

Zove se Amanda Love.
>>
>>53813767

kuću bi joj sazido
>>
>>53813793
top cec
>>
File: cat zingano.jpg (76 KB, 736x1104) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cat zingano.jpg
76 KB, 736x1104
Cat Zingano >>> riba na koju se ti pališ
>>
>>53813698
Heћeмo гoвopити ћиpлицoм!!!1
https://www.youtube.com/watch?v=AQ5JEqfHzjY
>>
File: 1444916176203.webm (3 MB, 660x964) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444916176203.webm
3 MB, 660x964
>>53813793

Kakvu kuću?
>>
>>53812196

me
>>
>>53814173

trokatnicu, imala bi i baštu i bunar
>>
File: 1445097978231.webm (1 MB, 500x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445097978231.webm
1 MB, 500x400
>>53814213

>imala bi i baštu i bunar

Uf, osiliće se onda!
>>
>>53814168
A i ovi jazavci cimaju običan plebs i turaju im reči u usta. Većina je imala dosta smislene odgovore.

>progressive as fuck
>>
>>53814061
ja volim misicave ribe kao svako drugi

ali daj ova ima sira ramena nego 90% muske populacije
>>
https://www.youtube.com/watch?v=XFJQTndCNOo
jebena studentarija
>>
>>53814402

bilo bi lepo da se više ne vratu

te studentske udruge treba zabranit, to su samo takve jazbine komunista i pretenciznih aktivista da mi dođe na napravim jedan school shooting
>>
EE SRBIJO MEDJU JASERSTAJNIMA

https://www.youtube.com/watch?v=LP6_4w80Rg4
>>
>>53814303
/lowtest/
>>
>>53814402
>vidimo se Beograde, i dogodine

DOGODINE U KNINU!
>>
>>53814303
t. pilećasto ramenasti jazo
>>
>>53814061
Treba mi ovako jedna kad budem prenosio TA pec
>>
File: 1440535871452.jpg (264 KB, 2048x1152) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440535871452.jpg
264 KB, 2048x1152
>>53814402

>comments are disabled for this video

Šta bi, ne vole Balkanske ratove u komentarima?
>>
>>53814825
to je blictv, čak su i komentari na vebsajtu filtrirani
>>
>>53814825
>>53814922

Blic je govno i treba ga zatvoriti
>>
File: 1439000054804.jpg (114 KB, 768x990) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439000054804.jpg
114 KB, 768x990
>>53814922

Nisam imao pojma, ne koristim takve sajtove.

>>53814943

Koje novine kod nas uopšte valjaju?
>>
>cumskin djevojke
into trash it goes
>>
>>53814963
>Koje novine kod nas uopšte valjaju?

Politika. Ubedljivo najbolje novine. Imaju novinare koji smeju da pljunu i po izraelu kad zasluze, ameriku pljuju skoro svaki drugi dan (argumentovano) a daju prostora i za buthurt NVO shillove da se bune kad ih Politika proziva da dobijaju pare od Amerike
>>
File: 1430580011157.jpg (107 KB, 714x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430580011157.jpg
107 KB, 714x1000
>>53815022

Umri, rugobo.

>>53815034

A Novosti? Ne valjaju?
>>
>>53815086
>Novosti

Nisam ih nikad puno citao, cini mi se da nisu lose ali onaj format texta im je uzasan i necitljiv, zbog toga ih izbegavam
>>
>>53814963
>Koje novine kod nas uopšte valjaju

Ja samo Vice bajo moj.
>>
>>53815166
ovo da budem iskrena
>>
>>53815166

ovo

posted from my iPhone 6s+
>>
>>53815166
>>53815233
dubsi potvrdili
>>
File: 1422789895982.jpg (58 KB, 700x933) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422789895982.jpg
58 KB, 700x933
>>53815233
>>53815166

Vama dvoma baš dosadno, jel?
>>
>>53815166
>vice
>novine
sine, molim te.
>>
>>53815268
>>53815291
ko je pustio seljake u klupko ?
>>
File: 1417310093655.jpg (253 KB, 1380x1297) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417310093655.jpg
253 KB, 1380x1297
>>53815320

Tvoja mama.
>>
>>53815358
>prime-jailbait

momčilo, mojne da stefanovića zovem
>>
File: 1424443675527.jpg (488 KB, 1560x1170) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424443675527.jpg
488 KB, 1560x1170
>>53815422

>jailbait

O čemu ti pričaš? Ovde je od 14 pa na gore sve legalno jebati.
>>
istisko sam prišt
sad sam malo potišt
en
>>
Jazavci, ae sada ozbiljno. Imam jedno pitanje.

Da li je legalno posedovati ljudske kosti (lobanje) u Srbiji?

Ja sam nasledio tri od dede i sve su preko 200 godina stare, jedna je bila medicinsko učilo.
>>
File: ko ajkula.jpg (11 KB, 142x230) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ko ajkula.jpg
11 KB, 142x230
>>53815358
uh brate sto ova moze da zine
>>
>>53815541

>srbin radi čorbu od didovih kostiju
>>
File: 1430903588335.jpg (370 KB, 2048x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430903588335.jpg
370 KB, 2048x1536
>>53815561

Da ga lakše proguta.
>>
>>53815541
Mislim da sam negde davno procitao da nije ali nisam siguran

I da jeste i da nije koji ce ti kurac?
>>
>>53815541
>srbijanac gradi cele kulu 2.0
>>
File: 1447899446928.png (211 KB, 327x316) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447899446928.png
211 KB, 327x316
>>53815622
>dani turske arihtekture
>>
>>53815607
nijedna od tih sto si posto nije nesto
>>
>>53815608
Neam pojma, deda ih skupljao. Imao jedno 7 (valjda) komada, pa kada je umro podelio je po 2 braći i 3 meni. Ovo dvoje su svoje odneli (u US i Maltu) a moje su tu kući.

Znam da je kupovina u npr UK dozvoljena i smeš posedovati ako je stara određen broj godina. Ne znam koje je pravilo kod nas. Znam da je zabranjeno "držanje ljudskih ostataka", ali to se podrazumeva da iskuliraš ako ti neko rikne u kući i ti ga pustiš da se kiseliš dok dižeš njihovu penziju.

Sranje mi da ih bacim jer znam da su mu bile drage, a ujedno i ovi čije su lobanje bile nisu baš zaslužili da ih bacim u smeće ili zakopam u baštu pa da im kerovi seru po grobu maltene.
>>
>>53815681
u tome je i poanta
>tfw no A V E R A G E gf
>>
File: 1431284188110.jpg (447 KB, 1328x1859) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431284188110.jpg
447 KB, 1328x1859
>>53815749

>deda ih skupljao

Išao lično u nabavku?
>>
Nema posla
>>
>>53815749
Da li ti je deda objasnio kako ih je pronašao? Ako je išao i otkopavao grobnice onda si poznavao ludaka.
>>
>>53815749
Otkud tvome dedi tolike lobanje?
>>
>>53815681
>on želi našminkane glumice koje izgledju gore nego ove kada su svi bez šminke
>on želi PSirane
>on generično i uvijek isti kurac
>>
>>53815928
sve sto sam htio rec je da nisu kawaii
>>
>>53815906
bugar je
>>
>>53815807
Pojma nemam. Možda je i on nasledio neke. Znam da mi je pričao da je skupio dve/tri tako što je kao šef gradilišta nailazio na divlja groblja i onda bi im pokupili kosti i zakopali u šumi da se ne bi cimali sa vlastima, pa bi on zadržao lobanje.

>>53815860
>>53815906

Jedna je medicinsko učilo i to je kupio, 2 ili 3 su sa divljih groblja koje je našao dok su gradili. Par je dobio od nekog matorog pecaroša koji živi blizu Dunava, a navodno Dunav izbacuje lobanje dosta često itd.
>>
>>53815961
evo ti pa drkaj spodobo
>>
Di je onaj bosnjoo koji je imao skriptu neku i mijenjao imena stalno
>>
File: 1409002264269.jpg (444 KB, 1470x1842) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409002264269.jpg
444 KB, 1470x1842
>>53815998

>Možda je i on nasledio neke.

Čime ti se to porodica bavi bre?

:pa bi on zadržao lobanje

Kog kurca je to radio?
>>
>>53816010
odustao od skripte
trebalo mu je samo 2 tjedna da shvati da to nema smisla
>>
>>53816046
>taj hallux valgus
0/10
>>
>>53816046
Većina građevinci. Možda mu je neko započeo tradiciju pa je on nastavio, ne znam jer je umro kada sam imao 11 godina pa se ne sećam mnogo priča oko tih lobanja.

Jedino eto znam da je jedna navodno "vlaška", ali je to možda bila sprdnja koju ja tada nisam izvalio. Znam samo da je znao koja je muška a koja ženska, mada to mogu i sam da izvalim.
>>
>>53816046
>te noge
>ti prstići
>to neiskvareno lice
>te nježne linije lica
>te usne
>ti obrašćići
>>
File: 1408329150355.jpg (322 KB, 1200x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408329150355.jpg
322 KB, 1200x1600
>>53816119

>vlaška

Gotov si. Kletva je sad na tebi.
>>
>>53816092
drži nogu nahero debilu
nagnula ju je
ne vidi se da je to peta jer nema tvde peta kao neka stara sasušena baba od 26 godina
gubi seeeeeeee!!!
>>
File: 1420196859372.jpg (271 KB, 2045x1365) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420196859372.jpg
271 KB, 2045x1365
E M M A
M
M
A
>>
Sjetim već pola sata na wc-u i govno neće van
>>
>>53816178
poljubi da prodje
>>
>>53816178
daj ne seri!

(stisni jako pa će ćeš dobiti hemeroide)
>>
di su crnkinje? :DDD
>>
>>53816209
Valjda jer sam u zahodu od firme

Najgore je kaj imamo sastanak za sat vremena nedo bog da mi se tad prisere jer nisam srao zadnja tri dana
>>
>>53816162
To je fora koju mislim da nisam skapirao kao klinac. Mada možda je i bio ozbiljan, pojma nemam.
>>
Otkriji talenteeee i u dane teeeeee
>>
>>53816267
odi na deponij smeća imaš tamo cigana
>>
File: 1405950843891.jpg (185 KB, 1167x778) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1405950843891.jpg
185 KB, 1167x778
>>53816267

U Africi.

Odjebi tamo kad ih toliko voliš.
>>
http://youtu.be/1uQ9KW83bKw

FUAAAAAA
>>
>>53816274
Ajde brze shlomo goldstein je ce biti ljut ako zakasnis
>>
>>53816332
OVOVOVO

!!!!!!
>>
>>53814825
MUH DIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIICK
MUH DIIIIIIIIIIIIIIIICK MOTHAFUCKA

KO JE TA DESNO?!
>>
File: 1405702524029.jpg (319 KB, 1206x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1405702524029.jpg
319 KB, 1206x1600
>>53816424

Mađarka, po imenu Enji Night. Radi dosta cosplay.
>>
>>53816472
>that bit of cumstain on her shirt
hnng
>>
File: egzju.jpg (132 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
egzju.jpg
132 KB, 720x960
Hvala u svakom slučaju. Evo vam za buduće memovanje.
>>
>>53816528

Ti si lud.
>>
>>53816556
/normcore/ raus
>>
>>53816556
nigerska genetika

pujpujpuj
>>
File: patric.png (271 KB, 512x384) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
patric.png
271 KB, 512x384
>>53816472
Fala ti brate

>>53816556
auuuuuuuuuu
>>
>>53816528
Cec sta planiras napraviti sa njima?
>>
File: 1453033538126.jpg (381 KB, 769x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453033538126.jpg
381 KB, 769x1024
>>53816899

>niko sem crnaca nema široke kukove i uzak struk

Jel si glup ili se samo praviš da si glup?
>>
holy

id creampie that bitch so hard my nigga

holy shit give me croatian pussi

fuck this shit i want pussiiiiii

brown pussi

her mouth need my dick

t. albo illyrian cousin to croatian pussi pls
>>
>>53816962
to su njihove odlike
>>
File: 1453035976480.jpg (244 KB, 1280x853) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453035976480.jpg
244 KB, 1280x853
>>53816998

Znači, glup si.
>>
>>53816936
Pa ništa, šta da radim sa njima. Čuvaću ih i paziti na njih. Nadam se da ću da uspem da vratim one koje su braća odnela pa da kolekcija bude na okupu.
>>
>>53816998
Jesi glup frajeru crnkinje imaju siroke bokove i sirok struk
>>
>>53817051
aj aj ti odjebi s tim nigerskim fetišima
>>
jel puše vani ?
>>
>>53817321
Puse ak im platis
>>
File: 1.png (16 KB, 669x627) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.png
16 KB, 669x627
Kako da nađem gf?
>>
File: wandy1.jpg (122 KB, 1060x890) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wandy1.jpg
122 KB, 1060x890
>>53817606
Radi alfa-mužjak sranja.
>>
>>53817748
>alfa muzijak
>za bernija je
>>
>>53816556
ova desno Enji Night
>>
>>53818038
Zasto ti to znas a autistu?
Jel pratis curu beta orbiteru?
>>
filename
>>
>>53818038
>>53818108
>>53818171
http://www.chokepoint.net/2013/08/facebook-picture-to-id.html
>>
>>53818355
Koji si ti haker
>>
File: htest.webm (836 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
htest.webm
836 KB, 1920x1080
samo haj test
>>
File: 33.jpg (12 KB, 370x323) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
33.jpg
12 KB, 370x323
>>53818645
MUGH DICK
>>
>>53818645
I have this cinéma in full HD. A true masterpiece.
>>
>>53818815
Od tebe, ni orah!
>>
bilo bi krajnje vrijeme da se postavi crnkinja za novi thread
>>
>>53819900
Klupko je brže išlo sinoć u 2 ujutru no sada dbi.
>>
File: 1441707744906.webm (2 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441707744906.webm
2 MB, 1280x720
>>53818645

Što bi se ograničavao?
>>
File: freg.png (18 KB, 509x411) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
freg.png
18 KB, 509x411
>>53820061
>>53818645
Majko božja...
>>
>>53811173
good taste.
>>
>>53814825
Left > Right

>>53818645
>>53818815
It's fucking trash, sadly.
>>
MODS !
>>
>>53820168
ne zovi mama, ne zovi domara

jer nema lijeka protiv tog kancera
>>
>>53820226
skromni lolovoz
>>
http://rs.n1info.com/a127029/Vesti/Sasa-Radulovic-gost-Pressinga.html
Ko je spreman za Raduleta?
https://www.youtube.com/watch?v=1_x6o5Pc9b8
>>
File: 26.jpg (17 KB, 306x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
26.jpg
17 KB, 306x306
>>53821191
Saša Radulović - Bernie Sanders
Voja Šešelj - Donald Trump
Aca Vučić - Hillary Clinton
>>
File: 1449216615548.jpg (72 KB, 500x716) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449216615548.jpg
72 KB, 500x716
>>53821467

Jebali smo čvorka kako god okreneš.
>>
>>53821533
Uvek je bilo, i biće, pitanje manjeg zla.
>>
File: 1442520269057.jpg (108 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442520269057.jpg
108 KB, 640x640
>>53821604

Za koga onda glasati?
>>
nikad neću zaboravit kad san doša u 5 ujutro i vidin 4-5 purgera raspravljaju čiji je ""kvart"" bolji
e ako tad nisan dobia ptsp neću nikad jeba im pas mater nekulturnu
>>
>>53821663
Pa razmišljam, ne znam za* koga da glasam, ali znam protiv* koga da glasam.

Tako da je bitno da Vučko ne dobije moj glas. Ujedno verujem da mnogi dele moje mišljenje.

Ne želim da Šešelj dobije i komad autoriteta ma koliko shits and giggles bi to prouzrokovalo, mada ujedno nekako sumnjam da će dobiti neku veliku podršku.

Kontam da ću glasati za Saleta u suludoj nadi da će da pređe cenzus.
>>
>>53818645
>uradis ovo i zasrmdi na prdez
neka hvala
>>
>>53821785
Molim te mi reci da su to bili srbi i da je neko zagovarao Zemun. Želim da verujem.
>>
File: 1443792069055.jpg (227 KB, 768x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443792069055.jpg
227 KB, 768x1024
>>53821793

S Vučićem, ceo Beograd bi završio kao Beograd na vodi, toliko i ja neznalica znam.

Šešelj je lud, kratko i jednostavno.

Nemam pojma ko je Radulović doduše.
>>
>>53821902
Radulović je bivši ministar koji sada vodi kampanju zasnovanu na "uništavanju parazitskog sistema", na fazon da stane na kraju korupciji, nepotizmu, stranačkom zapošljavanju, slobodni mediji, bla bla itd. Manje više samo još jedan angle, ali je bitno da je protiv koalicije sa Vučićem. To mu je glavna selling point. I to je sve što mi je bitno.

Reddit ga navodno drvi na njega.
>>
>>53821785
>špansko
>>
>>53821978
za koga će hrvati u srbiji glasat?
>>
>>53821806
Sa kakvim zadriglim bizonjarama se ti vucaraš jadniče?
>>
>>53820061
S-source.
>>
File: 1445750588111.jpg (406 KB, 2048x1022) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445750588111.jpg
406 KB, 2048x1022
>>53821978

Priznajem, ja nemam pojma kakav je Reddit uopšte, sem kad ga ovako ljudi nešto spominju na drugim daskama, ali ako sam dobro skapirao dosta liberala levičara tamo visi i drkaju jedan drugog u krug.

To sa stranačkim zapošljavanjem, nešto sumnjam da će išta to da on promeni ili istrebi.

Uglavnom, mi imamo samo te tri opcije, jel da?
>>
>>53822007
Kontam za Vučića, on je pro-EU i ujedno je EU shill tako da kontam da je to najjednostavniji izbor, ne zahteva mnogo razmišljanja. Izuzev njega, kontam za Saleta, ali njima je kontam bitnije da bilo ko pobedi sem Šešelja, jer možda se pribojavaju da Šešelj zapravo ima podršku Srbije te da to nije meme.

>>53822079
Reddit je levo zarad levog, "progresivni" retardi koje treba podaviti u kofi mokraće. Ja kontam da u suštini imamo samo dva izbora: Vučić i protiv Vučića. To "protiv" ima svoje sopstvene opcije.

Sve nešto razmišljam, nama treba jebena ustavna monarhija, jebemumater tako bi se i HC powerslavci tripovali na nacionalni identitet i "za kralja i otadžbinu" te bi ovi pederi ga dizali na "le 1337 monarchy princess" sranja i to bi možda uspelo da ujedini masu u tom nekom pokušaju političkog opredeljenja kao nacionalnog identiteta i onda da imamo premijera koji će biti jeban za sve klikere.
>>
Jbte, koji ste vi kompleksaši, maajko mila.

>Zastupnik liste Most i profesor ustavnog prava Robert Podolnjak promenio je prvobitno prezime Jovanović jer je to "najsrpskije prezime", navode hrvatski portali.

http://www.blic.rs/vesti/svet/domoljub-poslanik-hrvatskog-mosta-promenio-prezime-jovanovic-jer-je-previse-srpsko/21r5468
>>
>>53822007
Najverovatnije za neke žute socijaliste. Većnia Hrvata živi u Vojvodini, a to su ti sve neke demokrate tamo.
>>
>>53822285
svi su ga sprdali zbog tog, čak ga je i premijer javno prozvao gss
>>
File: 1396347344087.jpg (23 KB, 240x251) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1396347344087.jpg
23 KB, 240x251
>>53822285
>mi kompleksaši
>svaki dan se u srpskim medijima spominje Hrvatska, rakete, ministri, Stepinac, nastavi niz

top KEK
>>
File: topCECbre.png (26 KB, 771x686) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
topCECbre.png
26 KB, 771x686
>servi
>crvati
>>
>>53822236
ali šešelj je jedini hrvat koji se kandidira
>>
File: 46.jpg (9 KB, 262x263) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
46.jpg
9 KB, 262x263
>>53822471
Pa eto ti onda još jedan razlog zašto ne treba glasati za njega.

>mfw
>>
>>53814963
>Koje novine kod nas uopšte valjaju?
>valjaju?

pa... imaš one koje plačaju lokalni seronje i objavljuju desničarska izdrkavanja i vrlo vrlo alarmantne pizdarije i one koje plačaju inozemni seronje i objavljuju liberalno/humanistička sranja i vrlo vrlo bitne pizdarije

a imaš i glas istre
>>
http://www.blic.rs/vesti/vojvodina/sveta-cesmovaca-novosadskim-vodovodom-tece-sveta-vodica-posle-bizarnog-rituala-spc/9lv87g8

>ook piješ osvešćenu vodicu
>>
File: 27.jpg (30 KB, 493x365) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
27.jpg
30 KB, 493x365
>>53822569
>>
>>53822452
>Robert Podolnjak
Niko u Srbiji nije promenio prezime zato sto je "previše hrvatsko". Npr Bruno Vekarić zamenik tužioca specijalnog suda
Doslovno ne bi palo na pamet nikome. Niko se ne opterećuje Hrvatima.
>>
joooj kak se zove onaj naš kaj je uzeo ženino prezime
>>
>>53822285
Ja ga podržavam! Svi cigani sada uzimaju prezime "Jovanović" i za 20 godina će to prezime biti sinonim za cigane i za Čedu.
>>
>>53822693
Kod nas je Legija to uradio.
>>
>>53822764
onaj krimos?
>>
>>53822693
ja bi to isto napravio da nađem ženu koja ima neko moćno prezime, ovo moje je baš obično i često
>>
>>53822795
Da, da, onaj iz Beretki koji je bio u legiji stranaca i koji je optužen za Điđićevo ubistvo i bio je u SDG.

>dindu nuffin

Mada kontam da je uzeo njeno prezime da bi zvučalo as vanilla as possible da bi mogao da se prikrije po potrebi. Nemam pojma.
>>
>>53822906
Koje je "često i obično" hrvatsko prezime? Ni jedno mi ne pada na pamet po defaultu.
>>
>>53822906
matić detektiran
>>
>>53822976
džananović
>>
>>53822976
Vučić
>>
>>53822976

Nema, sve su srpska, madjarska ili romska.
>>
>>53822976
1 Horvat
Prezime vuče porijeklo u vremena kad su Dalmacija i Istra bile pod austrijskom vladavinom, a Hrvatska se sastojala od 'ostatka ostataka'. Zanimljivo, prezime Horvat je jedno od najčešćih prezimena i u Mađarskoj, Sloveniji i Slovačkoj. Razlog tome je, piše Petar Šimunović u knjizi Hrvatska prezimena, što su ga preuzeli kao oznaku za useljenika, stranca. Najviše Horvata danas živi na sjeveru Hrvatske, na području oko Čakovca.

Kovačević
Babić
Marić
Novak
Jurić
Kovačić
Vuković - pomalo srpski dbi
Knežević
Marković - također sumnjivo
>>
>>53823672
Sva od navedenih, osim Horvat, Jurić i Kovačić su česta u Srbiji.

Zaboravio si Tuđman.
>>
>>53823672
Horvata znam gomilu ovde, ali su mahom svi mađari. Mada dbi znam i jednog bunjevca, u svakom slučaju, da to je često prezime svuda. Posebno i tu u Vojvodini.

Kovačević, Jurić i Vuković su isto dosta dosta česti ovde. Prva riba sa kojom sam ikada bio se prezivala Kovačević, a ćale joj je najmrtviji srboslavac. Sa tih 13-14 godina je njemu išlo na jaje jer mu se ćerka druži sa "pola mađarom".
>>
File: 1424674742985.webm (2 MB, 1024x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424674742985.webm
2 MB, 1024x576
koja pušiona ovaj exyu
>>
>>53823672
moram napomenuti da ovih 10 prezimena ne čujem često... pogotovo Vuković i Marković, zato su mi sumnjiva, ovaj popis san našao na netu

ova čujem stalno (ovo je moj popis):

Štimac
Ercegović (ili Herceg)
Lončar (posvuda su)
Božić (isto posvuda)
Tomić
Bilić
Brkić
Novosel (isto posvuda jebo im pas mater)
Lučić (kad sam bio mlađi stalno sam to čuo i pročitao)
Martinović (hrpe)
Rukavina (svaka baba se tako preziva i par na fakultetu)
Sever
Stanić
Kralj
Ćosić
>>
Ja nešto kontam, u Srbiji među mladim/siromašnim/besnim/glupim je glavni ideal biti krimos i Legija/Knele/Arkan su im uzori, dok u hrvatskoj verziji su to ustaše/domobrani i slično.

To sam zaključio iz ispoljavanja ovih naših navijačkih grupa. Tačno kontaš na šta se masa prima.

I naravno BS:
https://www.youtube.com/watch?v=xwfXfSGW2Qs
>>
File: sahovnica.gif (3 KB, 263x285) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sahovnica.gif
3 KB, 263x285
>>53822976
Tesla
Šešelj
Andrić
>>
>>53823672
>markovic
>sumnjivo
Ajde mali krevet sutra je skola
Opcenito srpska i hrvatska prezime jedva da postoje
>>
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
https://www.youtube.com/watch?v=UqOL7LOR6ko
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

SAMO HRVATOUSTAŠE POPUT BREGOVIĆA MOGU NAPRAVIT OVAKAV DERNEK !!

ZDS
>>
>>53824031
Evo ja se vratio sa sisanja
Sto si ti danas radio anone?
>>
>>53824238
>Opcenito srpska i hrvatska prezime jedva da postoje

ovo
>>
>>53824283
>>53824283

KA - LA ŠNJI - KOV !

legenda Hrvata, samo porizvod HRvatoUstaške sperme može ovakve master pieceove kompozirat!

=U=
>>
>>53824117
nije čudo da stalno čuješ ta hercegovačka prezimena kad si iz dalmacije
>>
>>53824283
eee da nema Hrvatina poput .jega svjetu bi manjkala glazbe..!!
>>
>>53824328
hocete u gucu ove godine...cuo sam bice dobre srbske rakie
>>
>>53810207
holy shit, she's hot

those are some dirty feet though
>>
https://www.youtube.com/watch?v=aON9o-mmwec

>taj servski guzobol u komentarima

SAMO HRAVTSKA SPERMA MOŽE PROIZVEST OVAKVOG GLAZBENIKA!!!

MARUŠKAAAAAAA
>>
>>53824031
>reality kings
visoko kvalitetnom kamerom snimaju dvije napudrane treba kako se diraju u poziciji pogodnoj za snimanje uz kvalitetno osvijetljenje u skupom stanu... neka izaberu drugo ime

>gleda kvazi lezbe
garant i ližeš jadniče

>>53824152
> dok u hrvatskoj verziji su to ustaše/domobrani i slično.
jesu kurac
neznaju niti jednog osim jure i bobana i pavelića i nisam nikog čuo da želi biti kao oni jer su oni živjeli prije 70 godina u totalno drugoj situaciji
žele bit nogometaši ili raditi na nekoj sigurnoj poziciji, par njih planira dilat ali nemaju muda i to ti je to
prije bi htjeli biti nešto kao Jambo - "poduzetnik" i lokalni šerif , ali i to žele samo oni ambiciozniji
>>
>>53824152
Pa gledaj, radije bi se ugledao pantere i yugo mafiju u Swe nego na jednog Drazu ili Djurisica
>>
https://www.youtube.com/watch?v=OyMA84-mowI

ovakav dernek samo Hrvatina može složit! ..

>>53824384
>servska rakija
lmaozz, doslovno za pičke rakija, oko 30% alkohola, "napravite" ju čim počne vrenje da ne bude prejaka za servske slabiće
>>
>>53824436
A ima smisla, ne znam, gledam npr i tu u int/pol/his, ugl vidim više srba kao brojčano, ali kada se potegne mogućnost uvek je =U=, tako da kontam da je to kao klinački lajt motiv, ako me kapiraš.

Pogledaj ovo klupko za primer, ipak ima tu nečega.
>>
>>53824508
Kakvo DIJELO!!

Samo Ustaša poput Bregovića može takav dernek uradit!

>lmaozz, doslovno za pičke rakija, oko 30% alkohola, "napravite" ju čim počne vrenje da ne bude prejaka za servske slabiće

lmaozzz ovovovo

>servska """rakija""" hshahahzsshshshs

ispod 55% ne priznajem
>>
File: jambo.jpg (45 KB, 469x235) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jambo.jpg
45 KB, 469x235
>>53824436
Jambo, za one koji neznaju
ali to samo face žele

ma samo da je siguran posao i boli Hrvata kurac
ode na ljetovanje, svake druge zime na skijanje u Kitzbuhel (sjeditu u skafanderu u šatoru i opijat se), otplaćivat rabljeni auto iz njuškala
to ti je život
>>
kada su servi uspjeli napravit remek dijelo kao ovo?

https://www.youtube.com/watch?v=VaHFTLxenog

savršenstvo! dernek ludilo
>>
File: 72.jpg (54 KB, 600x596) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
72.jpg
54 KB, 600x596
Da li da sam asfalt ološ jer gotivim Beogradski Sindikat?

https://www.youtube.com/watch?v=vt5ckezqzcw
>>
>>53824584
klinci jesu podosta desno, oni u gimnazijama znaju šarat i po lijevici ali to je najnormalnija stvar jer su svi klinci takvi svuda (ok možda ne u švedksoj)
kasnije odrastu

na 4chan idu klipani autistični, ne prosjek
tko nije trenirao nogomet nije prosječan da to tako glupo velim (karikiram)
>>
nema ljepšeg nego kada ti serve pjeva u lisinskom Hrvatske Ustaške pjesme na ijekavici!

dominacija do temelja!

https://www.youtube.com/watch?v=YKtvTbP_TYY
https://www.youtube.com/watch?v=YKtvTbP_TYY
https://www.youtube.com/watch?v=YKtvTbP_TYY

al da ga jebeš bar ju je lijepo izveo! top serve kako bi rekli!

...zds
>>
>>53824772
>nema ljepšeg nego kada ti serve pjeva u lisinskom Hrvatske Ustaške pjesme na ijekavici!
hahahahahaha

još mi je bolja silvana """"armenulić"""", ustaška sperma islamske vijere

ha ha ha

..zds
>>
>>53824772
>>53824817

ovovovo

>silvana armenulić

hahahahaha

....Zilha Bajraktarević, Hrvatska krv kroz tu kraljicu teče!

zds..
>>
>>53824772
>>53824817
>>53824852

silvana armenulić (zilha bajrakterević) je Hrvatska ustašica i legenda Sevdah glazbe!

niko ni ne tvrdi suprotno al ok....

https://www.youtube.com/watch?v=CBMt9ZZ_UCs
>>
>>53824744
Kapiram, kapiram. Mada u neku ruku je to isti agar na kojem raste ista vrsta debilizma, u neku ruku. Kod nas klinci u srednjoj školi gledaju "Rane" i tripuju puls-asfalta scene i talasaju neki kriminal pa im samo keve plaču jer su im deca debili. Ono što mi (iole) dođe drago je što bar furaju taj neki individualizam u svemu tome.
>>
samo sevdalinke bajo moj

https://www.youtube.com/watch?v=S8iJvVNIlKw

https://www.youtube.com/watch?v=S8iJvVNIlKw

https://www.youtube.com/watch?v=S8iJvVNIlKw

https://www.youtube.com/watch?v=S8iJvVNIlKw


....

zds ...
>>
>>53824954
sevdalinke su nešto naljepše, sve one """servske""" "cajke" se baziraju na njima, tj. i jesu sevdalinke, ustaškohrvatsko nasljeđe u njima iz šoving!

zds
>>
>>53824718
Ja pustam baladu disidentu dok se vozim po zagrebu i ko mi kaj moze
>>
>>53824718
>>53825006
pleb ukus ..

https://www.youtube.com/watch?v=xcbUf46LCEg
>>
>>53812196
momo goldberg roll pls
>>
ajmo jednu da upijemo tugu...
https://www.youtube.com/watch?v=Xfe0nhvFdEo

zds
>>
>>53824162
>tesla
pa to prezime je toliko retko da ne znam da li više uopšte postoje tesle
>>
>>53825006
Ja jako imam love/hate odnos sa BS. Neke pesme im konstantno slušam, a neke ne mogu da im smislim i rado bi ih utukao polu-osovinom tojote zbog istih.

Da li oni prolaze u Hr? Meni ima mnogo više smisla da se masa prima na njih nego na cajke dbi.

https://www.youtube.com/watch?v=StrLz8HQX1o
>>
>>53825060
Jabediah Katzenmann
dank name
>>
>>53825134
>Da li oni prolaze u Hr? Meni ima mnogo više smisla da se masa prima na njih nego na cajke dbi.
? pa sevdalinke, na kojima su i bazirane sve poznate cajke se prihvača kao Hrvatsko nasljeđe u HR

evo generala HOS'a prkačina kako pjeva hrvatsku pjesmu Krčma u Planini

https://www.youtube.com/watch?v=yHSxYlGh1_o
>>
>>53825134
Čisto sumnjam da bi oni došli u Hrvatsku. Ipak u jednoj od svojih starijih pesama (Govedina?) prozivaju Hrvate. Morali bi da promene tekst ako bi nastupali u ZG. :D
>>
File: 15032619550922.jpg (86 KB, 658x438) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
15032619550922.jpg
86 KB, 658x438
>>53825233
>evo generala HOS'a prkačina kako pjeva hrvatsku pjesmu Krčma u Planini

haha kakva je to kraljina
>>
>>53825134
Evo neki dan smo ih pustili u teretani i nitko se nije bunio, a znaju srat kad svira komercijala

Ne bi bas rekao da su popularni al culi su ljudi za njihove stvari
>>
>>53825233
>>53825347
evo još

https://youtu.be/IaDZ0KlwuT8?t=3m28s
>>
>>53825355
Koje pesme ste pustili?
>>
>>53825445
e ovo je muzika, a prkačin je jebena legenda
>>
>>53825445
višegrade gradeee gdje je moja draaagaaaaa
>>
>>53825238
Da, da ima ta scena nešto "a tolerišeš hrvate", kontam, kontam. To im je stara pesma, cenim da su se prodali znatno od tada. Verujem da im neko da dobru ponudu da bi išli, ma garant bi i promenili tekst samo da se sipa keš. Novac vrti tamo gde burgija neće.

>>53825355
Moj trener nekad pušta BS i Moscow Death Brigade na treningu i tripuje da nas uči ruski a samo nas smara jer je njemu dosadno. Ima mi smisla da masa po teretanama/salama gotivi BS.
>>
>>53825465
Oni su, svedok, mi smo ta ekipa, svim srcem, poroke, htjeli smo welcome to srbija al bilo bi previse hahahaha, malo smo djusa i stoku, tram 11 itd.

Pale se bilderi na repersku glazbu
>>
>>53825794
Hahaha, sada zamišljam scenu neki random lik iz NS otišao u Hr i svratio u neku teretanu da bi malo vežbao i onako ćuti i onda neki random lik pusti BS i to još Welcome to Serbia, haha. Pa on bi se od svih najviše iskrivio.

Realno, Ajs Nigrutin se treba slušati svuda.

https://www.youtube.com/watch?v=5qLPXtf3h-s
>>
>>53825355
Imam besplatno clanstvo kod tebe????
>>
>>53812196
toprell
>>
>>53812196
rolll
>>
>>53826089
Ne bi nikad imao svoju teretanu, ovak sam si dobar s gazdom i trebama kaj rade tam pa nam daju da pustamo svoju ziku
>>
test
>>
>>53826645

O V O
V O
O
>>
Test jedan dva jedan dva
>>
Dobro jutro
>>
kad je testis hrvatskog?hahahahahahahahaha
>>
bumperino
>>
C R N K I N J E

S A D A
>>
Kako da se obogatim?
>>
>>53827055
Programiraj bajo moj pa otvori svoju web hosting firmu.
>>
>>53827111
Ne hvala nisam djevac
>>
>>53827265
Onda brate jebački gladuj, šta da ti kažem.
>>
File: 1450467531034.jpg (584 KB, 1080x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450467531034.jpg
584 KB, 1080x1920
>>53827055

Pravi pesme i animacije za decu.

https://www.youtube.com/watch?v=nfIg61aWgKQ
>>
seljo jel dolaziš na meetup
>>
File: crnagora101.jpg (88 KB, 535x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
crnagora101.jpg
88 KB, 535x720
di su crnogorci
>>
>>53827617
Da jebati cu te jazavac i ukrasti ti yugio karte
>>
>>53828126
Narkogorac se vratio na 5 min ali smo ga izvrijeđali pa je otisao zauvijek valjda
>>
File: ove noge.png (79 KB, 197x162) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ove noge.png
79 KB, 197x162
>>53810207
>svejedno bih je jebao desu
>>
>>53811167
novi su sranje

copetova kuhinja je bila dobra i par drugih, onih crno-belih ali su novi sranje
>>
>>53828126
>ovo triggeruje milogorce
>>
>>53828262
Fuj zivot te jebo
>>
>>53828494
Nećeš joj sisati crnog ispod nokta boktejebo.
>>
>>53828494
mozda bi se spralo vodom... U svkaom slucaju, nisam bolesnik sto drka na noge i na njih najmanje obracam paznju pa bi je jebo kako god okrenes...
>>
>>53827499
LONDON
>>
au kolko mi smrdi smegma nisam ga zapro tri dana
oprao sam ruke dvaput i i dalje su mi masni prsti i vonjaju hahahahahah
>>
>>53828671
prijavljen ustasama
>>
>>53828126

tri stuba srpstva: M70 jurisna puska, njegos i pijani seljak
>>
>>53828744
i moj kurac u tvojoj kevi
>>
File: hot wheels.jpg (129 KB, 634x727) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hot wheels.jpg
129 KB, 634x727
Pitanje:

1.- Da li bi jebali dobru ribu, ali je oduzeta od struka na dole?

2.- Da li bi bili u vezi sa dobrom ribom, ali je oduzeta od struka na dole?
>>
>>53828860

Ne, previse tegoba sa fizioloskim potrebama...
>>
tes
>>
File: gustav1.jpg (24 KB, 300x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gustav1.jpg
24 KB, 300x450
IRC
>>
>>53828860
1. da
2. da
>>
>>53825233
>pa sevdalinke, na kojima su i bazirane sve poznate cajke se prihvača kao Hrvatsko nasljeđe u HR

crvati u epizodi "prisvajamo sve sto nije nase i zovemo ga nasim"
>>
>>53829003
I šta ćeš koji kurac sa njom? Da je gurkaš niz brda po Hercegovini?
>>
>>53829090
>pajser u epizodi: gutam bait ko baba tablete za pritisak,
>>
>>53829142
>fuck her
>take her out for a walk
>roll her down a hill and never talk to her again
easy
>>
File: Untitled.jpg (697 KB, 1366x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Untitled.jpg
697 KB, 1366x768
kakvo pishanje po ''''''''''''''saveznicima''''''''''''''
>>
>""servske"" cajke
>servske

lmaozz, sve's to kopije HrvatskoUstaških Sevdalinki bajo moj ..
>>
Novo klupko

>>53829337
>>53829337
>>53829337
>>53829337
>>
Gadi me koliko bosanci su vjernici ovdje sad i smatraju se blize turci i arapi nego druge europljani.
Nije tako prije bilo.
>>
>>53829441
Do you often go to the bosnian "mosques"?
>>
>>53829487
Never, I actively avoid all religious bosnians.
>>
>>53829530
Well there you have it. I know plenty who go around fucking around just as much as Danes do.
>>
>>53829587
It's just the fact that this never happened before. Now I see several of them trying to learn Arabic and who only hang out with non-europeans.
>>
>>53829687
Its a fad. The pro-arabic population is rising in your country and being pro-european basically means you're a fascist to you guys.

So you know, they've always swayed with the tides. Thats why they're muslims in the first place, you know.
>>
>>53829687
What do you mean before? As in before the war or in recent times?
>and who only hang out with non-europeans.
Generally those who live in the big cities, and in ghettos at that, do that.
>>
>>53829761
I guess, basically no one in my family is actually a believer, except my aunt and her husband. He "suddenly" found god like 5 years ago, and before that he used to drink a lot and had several tattoos. I just don't get these people.

>>53829797
Recent times.
You'd think so, but it's more widespread than that. Even some of the ones living in the nicer neighborhoods here do that. They don't even try to integrate.
>>
>>53829963
Its the current political state in Sweden. Its encouraged to degrade christianity/europeans and minorities/muslims are easily triggered so the leftwing sides with them.

It only goes to show you who has a spine/identity and who is a fad following gimp.
>>
>>53830071
I'm mostly annoyed by it because I'll probably be judged based on these people if the situation starts to get worse here. Guess I just have to hope for the best.
>>
>>53829963
>>53830071
I think it might actually be a case of Sweden. I think the ones in Norway are similar to the ones in Denmark, but in Sweden because of how much power the liberals have gotten it's just gotten shit.
>>
>>53830239
>>53830272
I believe so too. I think Sweden is getting the dick much worse than even UK or Germany.

And yeah, integrated/secular muslims will end up paying the price for kebab chimping in the end. The worse part is that the left wing teaches even the secular muslims to be accepting of their more religious counterparts. That way if you're a secular muslim and you speak up about muslim extremism or against islam doctrine in general, you're considered a pariah.

I'm just glad its stated in Sweden and we'll see where the breaking point it.
>>
SLOVENIA = REKT

https://www.youtube.com/watch?v=K4C5fG4_X_c
>>
>>53830483
(Caliphate of) Sweden is basically an experiment in multikulti. I hope normal Swedes turn out ok in the end.
>>
>>53831245
Yeah, exactly. I have the same sentiment. Hopefully the muzzies integrate instead of the normal swedes.
>>
>>53831318
There's too many of them to integrate and they keep together. There's plenty of cities that have areas with just immigrants and they have no interest in socializing with Swedes, even the kids in school.
>>
>>53831571
Ghettos need to be demolished and it shouldn't be allowed to have a class with more than ~40% non-natives. I remember a few years back reading about how some middle school in Copenhagen had a class where there were only a handful or so Danish kids and the rest were all kinds of immigrants. What happened was that they pretty much sucked at speaking Danish in general. Ghettos are fucking shit. Can't be integrated if you don't live around the natives.
>>
aj dajte mi neki dobar strejt fap materijal
>>
>>53831705
what kind of girl you want senpai? solo, blonde, POV?
>>
>>53831753
petite or cute woman, amateur , with skirt, doggy, no solo and no pov
>>
>>53831662
It's sadly too late for that, I wouldn't be surprised at all if there are more non-europeans in certain age groups than europeans. I barely ever see Swedes with young children, meanwhile, every Somalian woman has a minimum of 3 with her.
>>
File: 1450195057434.jpg (81 KB, 593x539) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450195057434.jpg
81 KB, 593x539
>>53831833
Natasha Grey, video is called "gamer" or something like that. Maybe she isn't exactly an amateur, she has a camshow, but as far as I know the few sex videos she has are made by her/her boyfriend. One of the videos she's in a threesome with another girl. The gamer video is really good though, perfect doggy views.

>>53831928
>meanwhile, every Somalian woman has a minimum of 3 with her.
every time
>>
>>53832063
dont you mean Sasha Grey?
>>
>>53832429
Ah shit my bad, it's Natalia Grey. I think the original place I saw the video has been taken down, but I've found it other places. Check spankbang, vid has doggy in the name.
>>
>>53832721
ok thanks man
Thread replies: 317
Thread images: 66
Thread DB ID: 453412[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.