[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden för svenskar och brödrafolk
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 416
Thread images: 151
File: Leverera bomber.jpg (46 KB, 418x331) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Leverera bomber.jpg
46 KB, 418x331
God kväll alla
>>
File: 1450460567094.jpg (236 KB, 756x774) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450460567094.jpg
236 KB, 756x774
Hell seger
>>
File: 1452454228339.png (296 KB, 649x649) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452454228339.png
296 KB, 649x649
>>
File: 1443469460706.jpg (69 KB, 841x714) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443469460706.jpg
69 KB, 841x714
Go kväll
>>
File: 238489234.jpg (70 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
238489234.jpg
70 KB, 600x600
3:e för porrfritt samhälle
>>
#guldbaggen
Inga transor i år?
>>
File: 1452465749111.png (567 KB, 1316x4432) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452465749111.png
567 KB, 1316x4432
Jag gillar trådar med substans.
>>
>>53783934
gäller det bögporr också?
>>
De flesta är till ånga, de sista är till ursprung

Neighbours From Hell Compilation - JREQY-P8C8Z-J0VRQ

Bastion Steam Key - PEL76-MA6M8-B30A6

Eets Munchies Steam Key - V8LP-OUN7-QA34-1XJ2

Rocketbirds: Hardboiled Chicken - PGRXT-I3Y2J-IW5NQ

Botanicula Steam Key - Y27W0-PPH99-B0K3E

Waking Mars Steam key - LXIX5-WVCMV-WQLHP

English Country Tune - 2XX8I-7FATL-9LB8H

Dynamite Jack Steam Key - 56PYC-K5XIK-PTDJ7

Splice Steam Key - A2P9P-TW405-30YX0

Superbrothers: Sword & Sworcery EP Steam Key - DDA93-FT5I8-83HYM

Aquaria Steam key - 940QI-LG8VW-GGR2Y

Broken Sword: Director's Cut Steam key - XAGZ6-ZER0F-X89P2

Fractal Steam key - KBETQ-J2E2X-W7HL0

Nightsky Steam key - ZQ027-K0G7Z-L3RPY


Origin


Burnout Paradise: The Ultimate Box Origin Key - CNEW-TMWN-QG28-EDGW-DCNJ

Dead Space Origin Key - DH44-LC8B-VF2T-ZR89-VGS8

Medal of Honor Origin Key -35P7-SSMP-HKYP-55QY-NCK5

The Sims 3 Key - 8XX7-HW2S-JQYX-E49M-49PU
>>
File: 1417806557804.png (13 KB, 638x561) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417806557804.png
13 KB, 638x561
>>53783934
>man hon har garanterat skickat nakenbilder och blivit filmad när hon knullat Chad
>>
>>53783976
>lyssna på avatarbögar
>>
>>53783934
Nä fyfan. Tvångsporr-samhälle säger jag. Porr på varenda innerstadsbuss och varenda krog på lördagkvällarna.
>>
File: 1443902466708.jpg (66 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443902466708.jpg
66 KB, 1280x720
>>53784016
Tog swords and sorcery, vad handlar spelet om?
>>
File: Succé.jpg (16 KB, 200x319) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Succé.jpg
16 KB, 200x319
>>53784016
>man jag börjar nedifrån och plockar 4
>>
>>53784016
>dkn är inte sugen på ett enda av dem

Schysst av dig ändå, anon
>>
File: 1418271679540.png (281 KB, 451x435) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418271679540.png
281 KB, 451x435
https://www.youtube.com/watch?v=6pHNkOQCIzk

>dkn gängade med fel brud
>>
>>53783934
KVINNOR FÅR KOLLA PÅ PORR DOCK!
>>
va hände med gamla threaden??
>>
File: 1442071604116.jpg (77 KB, 638x968) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442071604116.jpg
77 KB, 638x968
>>53784016
>dataspels nördar
>>
>>53784101
Polisen stoppar folk som cyklar eller kör bil och kontrollerar att de har över lagliga minimum-nivån med porr på mobilen.
>>
File: 1446926027653.png (20 KB, 560x407) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446926027653.png
20 KB, 560x407
>>53784186
>>
File: 1425002110060.png (65 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425002110060.png
65 KB, 500x500
>>53783880
>that mouth
>>
>>53784016
>dkn äger redan allt intressant från den listan av spel ;_;
>>
>>53783989
jag tyckte de sa att feministisk och normkritisk porr va ok.
vet inte om bögporr ingår där. även om själva bögeriet är utanför normen är ju den flesta bögporren med atletiska, unga, snygga, maskulina, vita män. så ja vet inte vad de skulle tycka om det. "eh he eh he jo asså det kan ju va p-p-problematiskt också" antagligen.
>>
>>53784199
Även barn och husdjur.
>>
>>53784199
Hur funkar det? Måste man ha en viss mängd nedladdad? Räcker det inte att strömma?
>>
File: mjölk.webm (258 KB, 464x346) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mjölk.webm
258 KB, 464x346
>>
>>53784270
de menar att svartad är okej
>>
>>53784275
> Sorry, katten din har inte nog med porr i pälsen du får nog ta och följa med här...
>>
>>53784108
Det är ett rätt snyggt point & click spel, var rätt populärt på mobil ett par år sedan. riktigt grymt soundtrack.

>>53784137
bra jobbat

>>53784141
>>53784248
Det är inte jätteintressanta spel men jag hade nästan alla så kände för att dela med mig med tråden
>>
>>53784319
f1 h1
>>
>>53784186
Va? Kan du inte skriva på svenska?
>>
File: 18351523431.jpg (90 KB, 496x462) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
18351523431.jpg
90 KB, 496x462
>>53784336
NEJ, JAG KAN GÖRA EN MOHAWK PÅ DEN OCH FÄRGA DEN ROSA, TA MIG INTE TILL INDOKTRINERINGSLÄGRET
>>
>>53784294
Jo kanske, men då måste du nog ha extra avtal med din internetleverantör som kan backa upp dina påståenden där. Säkerhetsloggar så att säga.
>>
>>53784016
Du är en rätt ok person.
>>
File: disdain.png (162 KB, 250x333) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
disdain.png
162 KB, 250x333
>>53784294
>strömma porr
>>
>>53784377
skriver ju på svenska
da fuuq
>>
>>53784319
>dkn ingen söt blond fv med käck tyrolerhatt och stulen trafik-skylt att skvätta min mjölk på.
>>
>>
>>53784368
>>53784487
Hon streamar och är svensk

ryck tv / imsoff
>>
>>53784319
>kvinnor
>>
>>53781222
Döden är en befrielse.
>>
Trådlig påminnelse om att alla totalitära samhällen suger kuk. Snällhetstotalitarism (feminism), fascism, nazism, kommunism.
>>
>>53784532
>bittra oskulder
>>
>>53784397
Seså. Det heter faktiskt "komplementär undervisning för adaptiv regulering av sexualitet och hälsa".
>>
File: 1442783519603.jpg (88 KB, 486x890) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442783519603.jpg
88 KB, 486x890
>>53784546
punpun knulade upp mig
>>
File: 1447330718583.png (44 KB, 1024x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447330718583.png
44 KB, 1024x576
>>53784546
var inte sån
>>
>>53784197
>dataspels_____nördar
>>
>>53784585
Varken bitter eller oskuld familj
>>
File: 1452454773194.png (1 MB, 912x905) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452454773194.png
1 MB, 912x905
Haha chatten på imsoff
>>
>>53784640
gå till baka till you tube, jävla grammatik nådde x D
>>
>>53784585
>cyniska realister

FDÅD
>>
>>53784663
haha aa rasmus
>>
>>53784719
>när abdullah brevar
>>
>>53784016
KVÄÄÄ VEM TOG BROKEN SWORD

har velat spela det i typ 20 år men aldrig kommit till skott
>>
>>53784585
Varken bitter eller oskuld. Glad och stolt att jag inte är fast i sex-gisslet favä. Fast det kan man knappast säga utan att det retar matriark-tanter till vansinne.
>>
>>53784808
mardrömsläge: spela utan guide
>>
File: 1449335272325.png (199 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449335272325.png
199 KB, 800x600
>ctrl + f 'qring', 'kringl'
>0 sökträffar
>>
>>53784855
men
du
>>
File: snärt.gif (2 MB, 294x362) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
snärt.gif
2 MB, 294x362
>>53784585
Håll käften din jävla idiot. Du är en naiv horunge om du inte inser degenerationen i vårt samhälle. Folkmord på kvinnor när?
>>
File: 1442479814005.jpg (98 KB, 352x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442479814005.jpg
98 KB, 352x360
>drakebrevande
>>
>>53784855
????
>>
>>53784631
Se det som bekräftelse. Någon tycker det är värt att lägga tid på dig. Det är aldrig dåligt. Motsatsen till kärlek är inte hat, det är likgiltighet / när folk inte orkar bry sig längre.
>>
File: 1449085140296.gif (2 MB, 356x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449085140296.gif
2 MB, 356x200
>>53784855
vilken galning du blivit sen då kom tillbaka asså
>>
>>53784855
sök på "bög" istället :)
>>
>>53784808
>Peka och klicka
>har velat ''''''''''''''''''''''spela'''''''''''''''''''''''
>>
>>53784855
[qk]ringl?

nästa reguljära uttryck tar jag betalt 1 avsugning för.

Fast bara om du är tjej och har tyrolerhatt.
>>
File: 936.jpg (34 KB, 526x473) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
936.jpg
34 KB, 526x473
>>53784960
>>
>>53784986
ok
>>
>>53784319
>>
>>53784855
Sök på cringe nästa gång
>>
File: 145325677409.jpg (65 KB, 1121x683) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
145325677409.jpg
65 KB, 1121x683
>ctrl + "yeezy season"
>0 sökträffar

https://soundcloud.com/kanyewest/nomorepartiesinla
>>
File: 1452540449723.png (256 KB, 605x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452540449723.png
256 KB, 605x375
>>53784918
>>53784918
>han gillar inte drake
>>
File: 14523213270.png (54 KB, 942x1110) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14523213270.png
54 KB, 942x1110
Kom det någon till Dalaritning?
>>
>>53785176
>kanyecucken
>>
>ctrl + "pepsi max"
>0 sökträffar
>>
>>53784607
Totalitärt maskulist porrvälde när?
>>
File: 1400697792490.png (7 KB, 356x274) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1400697792490.png
7 KB, 356x274
>dkn man som dattanörd valde industriell ekonomi som valbar kurs
Jag kan absolut ingenting om ekonomi, vad kan jag förvänta mig?
>>
>>53785176
>bilden
f1 spökigt
>>
File: drake-creepy.jpg (72 KB, 612x612) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
drake-creepy.jpg
72 KB, 612x612
>>53785214
>gilla Drake
>>
File: 1417577356461.jpg (142 KB, 1500x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417577356461.jpg
142 KB, 1500x1500
>>53785237
>han gillar inte Kanye
>>
>>53785248
Ja, då får jag en ursäkt att klä mig som diktator och ha gasmask och hästpiska också.
>>
File: mfw7.jpg (31 KB, 433x419) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mfw7.jpg
31 KB, 433x419
>>53785329
>Kanye
>>
File: 1453090750098.webm (3 MB, 854x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453090750098.webm
3 MB, 854x480
>>
>>
>>53784016
Tog ingen nyckel men du är en äkta hjälte anon :3
>>
>>53785429
>>53784433
Tack det värmer grabbar!
>>
File: 1448391687043.jpg (1 MB, 2020x2020) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448391687043.jpg
1 MB, 2020x2020
>>53785371
http://www.kanyewest.com/
>>
>>53785507
>negermusik
>>
>>53784319
namn
>>
File: 156346544442.jpg (66 KB, 612x574) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
156346544442.jpg
66 KB, 612x574
>>53785408
>Hoppas fan ni blir våldtagna och rånmördade så kanske ni får en uppfattning av vad folk går igenom varje jävla dag!!!!!!!!
>>
>>53785507
>dkn kommer aldrig vara elefant och få busa med indiska sötpajer medelst min stora schnabel.
>>
>>53785407
>>53785408
OJojjoj!
>>
>>53785407
cuuuuuuuuuuuuuck
>>
File: 1442319017076.jpg (1 MB, 8208x4432) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442319017076.jpg
1 MB, 8208x4432
>>53785551
>>
>>53785590
låt oss hoppas du har en stor schnabel att busa med trots du ej är en oolifant då :]
>>
File: 1440432020112.png (196 KB, 565x207) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440432020112.png
196 KB, 565x207
>>53785534
Lugna dig Anton, lägg ner svärdet och backa från skolmarken.
>>
>>53784526
weeeeeeeeeeeeeeeeew

varför är denna sötpajten en rövbögsförrädare?
>>
>>53783827
>har en prinsesstårta i frysen
>ska tina upp den ty jag är sugen på tårta
>det tar fyra till sex timmar

Tack, Stefan.
>>
>>53785814
>ens svara på någon som enbart kommer med ">negermusik"
>>
File: haveri.jpg (39 KB, 296x421) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
haveri.jpg
39 KB, 296x421
>gått ut med en tjej två gånger
>har redan fantiserat ihop våra liv tillsammans
Ej hållbart
>>
File: tippande tjockis.png (51 KB, 370x370) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tippande tjockis.png
51 KB, 370x370
>>53785665
>inte runka till twitch horor
Rannsaka dig själv
>>
>>53785871

Menar du att det inte är negermusik?

Av negrer, för negrer.
>>
File: 12352364376.gif (371 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
12352364376.gif
371 KB, 500x375
>dkn håller på att bli kär och har aldrig varit så här rädd förut

Drömmen om en ryssfrufru håller på att besanna sig.
>>
>>53785885
Precis. Brudar är inte värt besväret. Följ med mig så åker vi till nåt varmt ställe utan tv-avgift och grundar ett munkkloster och lär oss brygga öl.
>>
File: 1442148024011.jpg (78 KB, 640x726) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442148024011.jpg
78 KB, 640x726
>>53785937
>>
>>53785912
>"twitch"____________________________________horor
>>
>>53785912
>twitch___horor
Varför runka till ryckhoror när man kan få en hora på chaturbate att visa brösten för en tia
>>
File: 145543534730.png (233 KB, 397x402) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
145543534730.png
233 KB, 397x402
>>53785982
Du kommer knulla upp det ändå.

>>53786011
Smögen, jag sade åt dig att inte svara.
>>
File: rfsu2.png (157 KB, 431x531) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rfsu2.png
157 KB, 431x531
Hatar när detta händer
>>
File: :3.png (443 KB, 701x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
:3.png
443 KB, 701x499
>>53785551
www.twitch
.tv/imsoff
>>
File: 1452883544215.jpg (15 KB, 316x202) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452883544215.jpg
15 KB, 316x202
>>53785852
>prinskorv var den enda mat jag hade kvar
>glömde sätta micron på defrost
>det blev segt som gummi och smakade rök av allting
>dkn åt mig mätt på knäckebröd utan smör
>>
0-4 ta en prilla
5-9 vänta till imorgon
>>
Hur kommer man ihåg dessa 2hånas långa namn?
>>
File: 22-8.png (3 KB, 264x150) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
22-8.png
3 KB, 264x150
>>53786073
>>dkn åt mig mätt på knäckebröd utan smör
22/8?
>>
File: 1452917127081.jpg (38 KB, 567x523) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452917127081.jpg
38 KB, 567x523
>>53785408
Jag undrar ifall det är samma gäng som kanske gav sig på gröntextanon i förrförra tråden....
>>
File: 229324232.gif (956 KB, 245x245) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
229324232.gif
956 KB, 245x245
>>53786054
>Du kommer knulla upp det ändå.

Men det här känns för bra. Jag är alldeles pirrig i magen, yr i huvet och mitt hjärta bultar hårt varje gång jag tänker på henne.
>>
>>53786070
> dkn kärleks-konspirationen visar sig vara reell.
>>
>>53786188
du vad favä
>>
>>53786070
>sjunger med till don't trust a hoe
>simulerar spermaskott på strömm inför främlingar
>>
>>53786241
inget
>>
>>53785999
Snygga trippels. Vi ses i klostret broder
>>
>>53786233
Du borde gråta vid detta laget, anon. Antingen det eller skada någon.
>>
>>53786102
jooonnntttteeeeeeeeeeeeee
>>
File: 1429815492571.jpg (77 KB, 653x590) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429815492571.jpg
77 KB, 653x590
>>53786070
>man när hon bor i min stad
>man gemensamma vänner/följare på AB/insta/kvitter
>man har sett henne ute på krogen
>>
File: fam.jpg (14 KB, 251x242) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fam.jpg
14 KB, 251x242
>Gammal vän har alltid vart chill
>Börjar hänga med en feminazi
>Har nu ett mobilskal där det står "100% boys tears"
vif till den vänskapen
>>
>>53786448
>man har sett henne ute på krogen
Ta bort grodan från ditt brev. Nu.
>>
>>53786442
>snusa är en jontegrej

haha

aa
>>
>>53786298
Ja vi kan starta en öl som vi kallar trippel karmaleet, bra idé :) :) ja tre nior det är ju som bestens tal fast upponer. då är det väl vi som är godingar å inte ondingar va?

Nej seriöst jag måste nog göra som de vill innan de pressar mig till sinnes-sjukdom på riktigt.
>>
Vad för kinesisk animerad film ska jag kolla på?
>>
File: busey.jpg (84 KB, 1073x806) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
busey.jpg
84 KB, 1073x806
>tidigare arbetslivserfarenhet
>>
File: 144429848121.png (538 KB, 480x479) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144429848121.png
538 KB, 480x479
>>53786455
>ens bry dig eller om du bryr dig inte ens försöka vrida tillbaka hjärntvätten
>>
>>53786233
Berätta mer
>>
>>53786499
>rulla för att ta en snus
>inte jontegrej

dohoho hoo
>>
>>53786506
pokemon xy
>>
File: 1444768717654.png (477 KB, 381x454) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444768717654.png
477 KB, 381x454
>>53786507
>infoga utbildningsbevis
>>
>>53786507
>praoat på mammas och pappas jobb
>sommarjobbat på ett skitjobb
>lärt mig massvis med hur arbetslivet fungerar där :-)
det var väl inte så svårt?
>>
File: unsociable.png (818 KB, 1275x710) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
unsociable.png
818 KB, 1275x710
>>53786506
sista bannlyste
>>
BRUTAL
ANAL
PROLAPS
>>
File: Punpun34.png (73 KB, 691x318) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Punpun34.png
73 KB, 691x318
>>53784546
Påminnelse om att vi alla kommer klara det men att allt inte kommer att bli bra
>>
>>53786685
>antyder att det ser bra ut på cvt
>>
File: 144452394121.gif (999 KB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144452394121.gif
999 KB, 500x281
>>53786619
>personligt brev: varför bör vi anställa just dig?
>>
File: 1452964014729.jpg (198 KB, 650x650) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452964014729.jpg
198 KB, 650x650
>>53786507
>>53786619
>bifoga CV och _personligt brev_

Vad fan skriver man i ett personligt brev?
>>
>>53786685
>lärt mig massvis med hur arbetslivet fungerar där :-)
ingenjörsutbildning i bagaget, inte truckkort och ambitioner att bli lager-conny
>>
>>53786728
Ja nu ska han bli bortskrämd från ze germs. Vi fattar.
>>
>>53786760
>den tråden på /fit/
maximus kek
>>
>>53785999
Kan allt det andra, hur blir man munk?
>>
>>53786735
Bättre än inget, dessutom så skriver du ju förstås inte att det var "skitjobb" eller "pappas jobb" utan ett mycket socialt utvecklande feriearbete.
>>
>>53786760
Att du är punktlig, noggrann, och strukturerad
>>
>>53786760
Smörar och ljuger så mycket man kan
>>
>>53786760
hi every1 im new!!!!!!! holds up spork my name is katy but u can call me t3h PeNgU1N oF d00m!!!!!!!! lol…as u can see im very random!!!! thats why i came here, 2 meet random ppl like me _… im 13 years old (im mature 4 my age tho!!) i like 2 watch invader zim w/ my girlfreind (im bi if u dont like it deal w/it) its our favorite tv show!!! bcuz its SOOOO random!!!! shes random 2 of course but i want 2 meet more random ppl =) like they say the more the merrier!!!! lol…neways i hope 2 make alot of freinds here so give me lots of commentses!!!!
DOOOOOMMMM!!!!!!!!!!!!!!!! <--- me bein random again _^ hehe…toodles!!!!!

love and waffles,

t3h PeNgU1N oF d00m
>>
>>53786756
För att jag är bäst. Faktum är att jag är så bra och hårt arbetande att jag troligen kommer få andra att känna sig kassa och därmed sprida dålig stämning. Bra va? Vill ni ha mig nu? Inte det? Va trååkigt. Herrå.
>>
File: 1450445721489.webm (2 MB, 1000x562) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450445721489.webm
2 MB, 1000x562
>>53784905
>>53784925
>>53784949
>>53784960
>>53785057
>>53785175
D-det värmer

Mitt plugg börjar imorgon, hur ser er dag ut imorgon?
>>
File: 1448648811410.jpg (42 KB, 380x285) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448648811410.jpg
42 KB, 380x285
>>53786756
>>53786760
>stjäla mina (You)s
>>
>>53786859
Man skaffar munk-kåpa, eventuellt grundar en ny religion eller så tar man en som redan verkar soft.
>>
>>53787010
tråden är alltid bra tills du kommer in och skitbrevar. försvinn.
>>
File: 1452371809817.jpg (93 KB, 589x547) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452371809817.jpg
93 KB, 589x547
>>53787010
jobb
>>
>>53784186
Den försvann din lilla kuksugande negerböghora
>>
File: 1420832747599.jpg (7 KB, 225x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420832747599.jpg
7 KB, 225x225
>>53784319
>>53786070
https://embed.gyazo.com/7e79b9e520950845c0f83720d2b171c5.gif
>>
File: 1434636132963.gif (465 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434636132963.gif
465 KB, 400x400
>man jonte inde börjar svamla om paolo roberto
guld
>>
>>53786934
>>53786935
>>53786964
Fy fan. Påminner mig om
>nå, anon - vad skulle du säga att din största svaghet är?

>>53787033
Fina siffror, de tar jag ;)

>>53787010
kneg, lyft, skolka komvux
>>
>>53787010
baka, städa, spela dattaspel och kolla 2D
>>
>>53783976
>om jag skriver mina grundskolenivåtankar med fler ord än vad som krävs så blir det substans

Bokstavligen Reddit
>>
>>53787165
anon
>>
>>53787165
>skolka komvux
Började inte du där typ förra veckan?
>>
>>53787010
Skola, gym, matlagning, sen får vi se

>>53787165
Fan jag har glömt vad man ska svara på den frågan
>>
File: 1448466490807.jpg (59 KB, 492x419) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448466490807.jpg
59 KB, 492x419
>Ensam och fylld av ångest
>Ingenting känns positivt
>Kommer på att jag har paket på posten med två nya hårddiskar, en av dem SSD
>>
>>53787196
>grundskolenivåtankar

fan vad bekvämt att just personer du inte håller med har åsikter som kan stämplas som det
>>
>>53787010
antagligen missa skolan pga sjuk
>>
>>53787165
>vad skulle du säga att din största svaghet är?


ibland kan jag anstränga mig lite FÖR mycket :^)
>>
>>53787302
vad ska du spela?
>>
>>53787281
Min största svaghet.. hmm, låt mig se. det är nog att jag inte är så bra på att smöra på arbetsintervjuer. Om du tittar på mitt CV ser du ju att jag inte haft anställning på X månader, hehe!
>>
>>53787281
F: Var ser du dig själv om 5 år?

S: I din stol *pistolhänder*
>>
File: 1440431012348.png (553 KB, 505x509) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440431012348.png
553 KB, 505x509
PING FLUGSVAMPANON
måste jag köpa en hel BTC eller kan jag köpa decimaler utav en?
>>
>>53787302
>SSD
>nödvändigt
Välj 1 och endast en.
>>
>>53787281
Jag är alldeles för pedantisk nånting nånting kan inte tillåta mig själv att inte göra ett bra jobb. Se >>53787339

>>53787278
Jo, tänkte plugga hemma istället, så hinner jag träna också
>>
File: 1451758404077.jpg (127 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451758404077.jpg
127 KB, 640x640
>>53787058
Nu är du orättvis

>>53787093
Lycka till och glöm inte att smöra för chefen

>>53787165
>>53787281
>>nå, anon - vad skulle du säga att din största svaghet är?
>jag är lite för mycket av en perfektionist så det kan gå ut över mina kollegor, att jag typ vill att de ska jobba lika hårt som jag :)))))

>>53787179
Låter soft

>>53787318
Krya på anon-kun
>>
>>53787395
Tror inte jag är han men nej det hade varit väldigt opraktiskt. Kostar inte en bitkrona någon tusenlapp?

Vad ska du köpa förresten? :3333
>>
http://www.thepoke.co.uk/2015/02/03/20-essential-job-interview-tips/
>>
File: 1448418298470.png (616 KB, 797x390) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448418298470.png
616 KB, 797x390
>dkn köpte indes bok
Gjorde ont i hjärtat när han började snacka om konkurs favä.
>>
>>53787302
Självmord är lösningen
>>
>>53787492
+15 kronor
>>
File: 14495224120.jpg (76 KB, 634x476) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14495224120.jpg
76 KB, 634x476
Vad händer om man svarar ärligt, som t.ex "Min största svaghet är att jag ibland blir för kåt och runkar i närmsta toalett" ?
>>
>>53787470
vilket slynfejs
>>
>>53787551
Du får ligga med intervjuaren ;)
>>
>>53787398
det är nödvändigt din jävla noob
>>
File: 1450358689138.png (57 KB, 230x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450358689138.png
57 KB, 230x250
Varför heilar svenska nazister till segern även fast de alltid står i förlust?
>>
>>53787551
>Vad händer om man svarar ärligt
då har du kuggat efterbliven testet.

det är bokstavligen allt det där är till för
>>
>>53787481
En btc är fan 3200kr, är du säker på det här anon? Denna sida ger mig intrycket att det går köpa decimaler
http://www.bitcoin.se/buy/
>>
>>53787586
>Du får ligga med intervjuaren ;)
inte han, men det hände mig en gång
>>
>>53787541
Tror han får mer än 15 kr favä.
>>
File: upprörd general.png (442 KB, 842x469) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
upprörd general.png
442 KB, 842x469
>>53787470
>anon-kun
>>
>>53787644
hehe mm
>>
>>53787395
Glöm inte att mixa och använda Tails.

t. annan anon
>>
>>53787551
"Det kan vi nog hjälpa dig komma i bukt med, du har varit en mycket stygg pojke, anon"

*jazzig musik börjar spela*
>>
>>53787551

Om du också ber om att få använda toaletten och tar en mindre kort stund på dig så lär de inte ta dig i handen när du går ut.
>>
>>53787650
Per brev? Nä
>>
>>53787632
Hur gör man för att klara det testet då?

t. socialt efterbliven
>>
>>53787634
Men du, jag sa ju att det hade vart opraktiskt att bara kunna köpa hela bitkronor. Alltså antydde jag att det inte behövs. Du glömde svara på min fråga också faväää
>>
>>53787699
>brev
Va?
>>
>>53787686
lol, säkert.
>>53787699
Näää. Som med all ljuv musik. Per vers. :D:D
>>
>>53787679
Tror inte jag kommer få farbror blå efter mig för det jag planerar på att köpa hur slarvig jag än är favä, men tack.
>>
File: 1449934013071.jpg (283 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449934013071.jpg
283 KB, 1920x1080
>>53787656
moe moe kyuun~
>>
>>53787718
Har du sett serien snickeriet?
>>
File: 132875496110.png (320 KB, 600x574) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
132875496110.png
320 KB, 600x574
>>53787720
>Du glömde svara på min fråga
Mig får du inte, seppo.
>>
>>53783827
OH MY GOD JUST WATCH IT
http://www.rfsu.se/Bildbank/Dokument/Metod-Handledning/L%c3%a4ttare%20svenska/lektionsunderlag2015web.pdf
>>
>>53787718
Då ber du till gud att du är autistiskt jävla skitbra på något så hotar du med att släppa det fritt så kommer du motivera rikmalingar att betala dig för att göra patent utav de grejerna istället.
>>
Pontus har du träffat ennopp och goronkillen? :3
>>
>>53787969
Träffat och träffat, men ja
>>
hur blir man en en ickenormalnormalbög som qrinlgan
>>
File: mm.png (347 KB, 586x777) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mm.png
347 KB, 586x777
>>53787881
Ta det lugnt, Ivan. Du är väl inte islamofob?
>>
File: 1404353001526.jpg (36 KB, 508x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1404353001526.jpg
36 KB, 508x960
>>53787998
Hur verkade de? :3
>>
>>53787881
Go back to injecting krokodil into your dick Vladislav. This thread is for non slavshits.
>>
>>53788018
va
>>
>>53788015
Bli homoseksuell
>>
>>53788015
bre ru
>>
>>53787718
svara med normie svar.
>mina svagheter? jag tar ibland för mycket ansvar XD
>>
>dkn 2d-flickor skulle säkert inte tycka om en när de blir riktiga
;_;
>>
>>53788018
>Får Janetta och Jimmy bestämma att flickan ska omskäras?
haha aa
>>
>>53788018
>Janetta och Jimmy
ÖPPEN SVENSK___HET
>>
>>53788129
det är därför du blir 2D istället
>>
>>53783934
Skulle gå med på porrfritt om det ökade chansen att få fv(skulle inte).
>>
>>53788015
Hur menar du?

Ickenormal håller jag med
>>
>>53787360
Allt möjligt, 500gb ssd bara för spel
>>
>>53788018
>Nej, nej det får de inte eftersom de är bruna.
>>
File: 1450292160825.gif (2 MB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450292160825.gif
2 MB, 500x281
>dkn svp att spela smäll 4 för wii u med
>>
>>53788172
Porr är bästa uppfinningen sen tysk sprutgrädde.
>>
>>53788190
får fv på vardagar
suftar efter kuk och 2d på helgen
>>
>>53788058
Or what? I can inject krokodil here, how you can prevent me?
>>
File: baypit1.png (504 KB, 725x484) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
baypit1.png
504 KB, 725x484
>>53788233
ingen*

;__;
>>
>>53788233
ingen* ?
>>
Står ni upp just nu?
>>
File: booty2.gif (697 KB, 400x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
booty2.gif
697 KB, 400x225
>>
>>53788292
I will not prevent you. But please stream it.
>>
File: Hollande Chapka.jpg (180 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hollande Chapka.jpg
180 KB, 1024x768
>>53783827
What is it?

>>53783880
Heil!
>>
>>53788383
Det är inte bö ti än.

VARFÖR I HELVETE TVINGAR GOOGLE MIG ATT VETA HUR AMERIKANSKA GATUNAMNSSKYLTAR SER UT. JAG BOR INTE ENS I USA.
>>
>>53783827
>sugen på nördsaker kollar elektroniska bukten
>åh en billig datorpryl, undrar vart den kommer från
>untied kinkdom
>gnuggar ögonen
>kollar igen
>fortf UNTIED KINKDOM

Vad är nödnumret till porrskadades riskförbrund?
>>
>>53788377
haha aa
>>
File: Fundersam kuk.jpg (42 KB, 500x440) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Fundersam kuk.jpg
42 KB, 500x440
>>53788253
Jag försöker bara hålla mig sann till mig själv
>>
>>53788501
> RISK FÖR BRUN D.
>>
>>53788522
söt tjej :3
>>
File: Penguin5.jpg (23 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Penguin5.jpg
23 KB, 600x600
>>53788051
Ennopp är väl schysst, väldigt mycket kortare än vad man kan tro och typiskt svenskt småblyg. Han tog sig dock tid att prata med folk och var allmänt trevlig
Goronguy är dock en klass 1 fitta, snackar inte med någon utanför sin klick/sina nötkramare, spelar mer melee än vad han fartspringer vid evenemang, fuskar, skyller på depression och står därefter kvar som supermoderator, och tror han är mer än vad han är pga sina följare och sitt spel.
Han orkestrerade oironiskt ett femmannarally av majora's mask 100% vid esa14 och planerade att ta upp 5 tv-apparater för övning i 5 - 6 timmar. Skulle inte sakna honom om han annonserade ut att han går i pension (mina sidor) från fartspringning
>>
>>53788501
Här är det.
>>53783934
>>
>>53788614
T-tror du de har gratis jour-avvänjning?
>>
>>53788389
Hade du seriöst kollat på en vladislav som injicerat krokodil i någon gudsförgäten halv-sovjetisk förort?
>>
File: boner-o.gif (277 KB, 320x180) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
boner-o.gif
277 KB, 320x180
>>53788377
>>
>>53788722
Det är ju bättre att skiten göms undan och förljugs som i Sverige.

>dkn högst relativ knark-dödlighet i EU, även öst-europa inräknat.

Nej... Inte särskilt stolt svensk.
>>
File: 1432048208420.gif (636 KB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432048208420.gif
636 KB, 500x281
>>53788722
>>
File: påle.jpg (2 MB, 2341x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
påle.jpg
2 MB, 2341x1600
>var de här ni hade beställt gigantisk påle?
>vi behöver en kvittering här
>förresten står det "trycka upp" under installation, det måste väl vara fel?
>>
File: Drömgäster.jpg (26 KB, 593x138) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Drömgäster.jpg
26 KB, 593x138
lel
>>
File: 1440199560326.jpg (114 KB, 918x918) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440199560326.jpg
114 KB, 918x918
>>53788934
>zara larsson

nämen se här
>>
>>53788783
Lär dig att antingen hålla käften eller tjäna pengar på galenskapen. Livet blir enklare för dig då.
>>
>>53788383
>>
>>53788562
Tack :3
>>
>>53788499
>göra det gratis för databasjuden
>>
http://nyheteridag.se/efter-dn-avslojandet-nu-flaggar-aftonbladets-aagard-for-lagstiftning-mot-nyheter-idag/

>Efter DN-avslöjandet: Nu flaggar Aftonbladets Aagård för lagstiftning mot Nyheter Idag

KAN
INTE
HITTA

DETTA
>>
>>53789126
Lungt
>>
File: 1440233617574.jpg (145 KB, 634x907) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440233617574.jpg
145 KB, 634x907
Kan en blek smalfet autistik NEET få bete på fnöske? är 179cm och väger 70, 4-5/10 i ansiktet är även oskuld och har social fobi.
>>
File: milana3.png (532 KB, 453x599) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
milana3.png
532 KB, 453x599
Tack Smögen för ditt shillande

>>53789200
Om du VILL och beroende på din standard
>>
>>53788911
ja favä

placera dem under hopptornet borta vid bryggan

jag håller på och bygger en altan åt allmänheten där :^)
>>
>>53789200
Ja det kan du nog. Bara du ej har för hög standard själv.
>>
File: 5948353945834.png (279 KB, 645x880) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5948353945834.png
279 KB, 645x880
ETT PORRFRITT SAMHÄLLE ÄR VAD VI KRÄVER
>>
>>53789200
hur är du smalfet på 179 cm och 70 kg?


jag har länge kallat mig smalfet, och jag är 176 cm och 80 kg.

är jag fet-fet nu?
>>
File: Martin Aagård.jpg (25 KB, 468x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Martin Aagård.jpg
25 KB, 468x300
Kommunister ser alltid skeva och defekta ut på något vis
>>
>>53789361
Ganska snygg kille
>>
>>53789321
Ok, då är det officiellt, jag har en Porr Hjärna (tm). Vad vinner jag?
>>
File: 1449854649001.jpg (3 MB, 2120x2816) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449854649001.jpg
3 MB, 2120x2816
>>53789319
>>53789257
Min standard är nog att hon är svensk samt inte lider utan fetma. Undviker helst personer med könssjukdomar med.

>>53789326
Inte varit aktiv sedan barndomen, jag ser liksom helt smal ut men har börjat få en liten kagge på sistonde.
>>
>>53789463
Du vinner en brittisk uptown girl :) :) Fast bara om hon lyckas dressera dig först.
>>
File: Os.jpg (74 KB, 318x308) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Os.jpg
74 KB, 318x308
>>53789447
>>53789361
>Martin haha Aagård
>snygg
>>
>>53789361
>>53789447
varför är hans skalle så bred jämfört med hans ansikte?
>>
>>53789326
Jag är 180 och 68, nästan skelettmode
>>
File: kenny-brain-1.gif (810 KB, 240x406) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kenny-brain-1.gif
810 KB, 240x406
>>
>>53789530
>om hon lyckas dressera dig först.

Haha, stackare. Vet inte om det är mest synd om dig eller om henne favä.
>>
>>53789553
Stora tankar om Lenins mjuka skägg.
>>
File: 1419720042587.png (239 KB, 1200x1800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419720042587.png
239 KB, 1200x1800
>dkn neet och börjar runka till mer och mer dekadenta saker
>>
>>53789553
stor hjärna
>>
>>53789361
>>53789447
https://www.youtube.com/watch?v=QQ_JjFIenYg
>>
vem /guldbaggen/ här
>>
>>53789326
Kanske så här du tjockare och tyngre benstomme än anon favä.
>>
File: 1453100440370.gif (202 KB, 251x348) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453100440370.gif
202 KB, 251x348
>>53789652
>dkn
>>
>>53789652
Haha. Ja det var lite sjukt. Awkward-silence-breaking high five på den, mann1.
>>
>>53789652
Inte varit NEET länge, eh? Till sist börjar man runka till fällor och bajsporr.
>>
>>53789731
david hasselhoff uppträder nu
>>
File: 1448927966958.jpg (54 KB, 700x472) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448927966958.jpg
54 KB, 700x472
>slutar jobb om 1 timme
>kommer inte vara hemma förrän 1 pga tåg
>halt som en jude på trottoaren
>dkn ingen bil
>>
>>53789782
>bajsporr

Nejsch... Det är ju bara hittepå för att psyka eventuella monitorer fattar du väl.
>>
>>53789821
Läs en bra bok
>>
>>53789771
Oscar?
>>
>>53787630
Dom är dumma i huvudet lol
>>
File: 1452935516471.jpg (365 KB, 750x725) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452935516471.jpg
365 KB, 750x725
>jonas inde går full storm
>>
>>53789782
>Till sist
>fällor
>>
File: peters_pale_7.jpg (76 KB, 359x515) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
peters_pale_7.jpg
76 KB, 359x515
>svenska porrtitlar
>>
>>53789890
>You can't live your life in front of a phone, brooo.

:)
>>
https://ask.fm/Jagebertil/answers/136659350184
>>
File: mattias.png (557 KB, 1013x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mattias.png
557 KB, 1013x676
>>53788018
Det här problemet hade vi ibte haft om vi hade haft klas lund som statsmmninster.
>>
>>53789933
Näe de är väl ganska smarta utifall målet skulle vara är att förvirra folk som den anon som undrade.
>>
>>53790040
Hah! Den var rolig. Fast jag har väl humor som en 16åring antar jag.
>>
>>53790040
Vem är denna sädesdemon?
>>
Hur vet man att man är kär?
>>
hur fan tar man bort en csn anmälan? gjorde 2 anmälningar och den ena anmälan har en kurs som redan finns med i den första anmälan.
>>
>fnöske
>skriver att netflix och chill hade vart trevligt
>"skulle va väldigt trevligt :)"
v-vad skriver jag härnäst
>>
>>53790447
om personen gör din qk hård obv
>>
>>53790447
när du inte längre behöver ställa den frågan
>>
>>53790528
"jag är en vandrande meme"
>>
>>53790528
BRE
RU
>>
>>53790447
Du blir helt varm inombords, som om du vore sjuk när du tänker på den du är kär i. Du har svårt att koncentrera dig på annat än den du är kär i. Du mår dåligt när du inte kan vara nära den du är kär i.

Kort och gott, ungefär som knark fast du är nu beroende av en person istället. Grattis som fan.
>>
File: 121245.gif (2 MB, 333x194) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
121245.gif
2 MB, 333x194
Från ryska tjejen jag dejtar:

"Svenska tjejer blev mer som svenska killar och killar blev mer som tjejer. Svenska tjejer vill vara huvuda, de vill ha karriär mer än att sitta hem med sina barn. Jag såg ganska många gånger att pappa visste mer om sina barn än deras mamma och den mamma brydde sig inte om sina barn alls. Svenska tjejer gillar inte om en kille skulle hjälpa dem med tunga väskor,de kämpar för konstiga saker.
Som jag sa förut vill ryska tjejer få hjälp från sina killar(även om det är okända killar),vi väntar när kille gör fösta steg,vi vill inte bestämma för våra killar viktiga saker(tillsammans eller det gör killen),vi vill ha modiga och starka killar som vi kan känna protection med
Vi vill vara ompysslade"
>>
>>53790528
kom över :^)
>>
>>53790634
formulerade mig inte riktigt på det sättet favä men något i den stilen
>>53790663
mm snart
>>53790805
>22:07

ni är inte till mycket hjälp favä
>>
>>53790528
ta ditt liv din äckliga nbög
>>
>>53790802
Vilken underbar tös
>>
>>53790802
>Från ryska tjejen jag dejtar
blanda inte dig med ryss smuts
>>
File: peters_pale_6.jpg (71 KB, 362x516) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
peters_pale_6.jpg
71 KB, 362x516
>>53790253
Ingen aning.
>>
>>53790528
>vet du någon bra serie som vi kan kolla på?
>>
File: grannskapsheem.png (286 KB, 580x420) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
grannskapsheem.png
286 KB, 580x420
>dkn går upp och gör frukost
>22:09
Livet är bra spårat.
>>
File: 1452450511253.jpg (10 KB, 295x378) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452450511253.jpg
10 KB, 295x378
>>53790842
>ni är inte till mycket hjälp favä
knula dig själv min gode man
>>
File: neckbeard-fedora.png (377 KB, 594x422) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
neckbeard-fedora.png
377 KB, 594x422
>Du blir helt varm inombords, som om du vore sjuk när du tänker på den du är kär i. Du har svårt att koncentrera dig på annat än den du är kär i. Du mår dåligt när du inte kan vara nära den du är kär i.
>Kort och gott, ungefär som knark fast du är nu beroende av en person istället. Grattis som fan.
>>
>sätter in 200 kr på en spelsida
>vinner upp till 2000
ta ut eller fortsätta spela?
>>
>>53790989
>Starta ny firma.
>Hemdassbilen.
>Åka runt med en suspekt lådbil, spela en hemgjord ljudtruddelutt och sälja skithuspapper till folk.

Vad tror ni om mina företagar-planer? Kommer jag bli miljardär eller?
>>
File: 1425146893411.jpg (28 KB, 600x592) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425146893411.jpg
28 KB, 600x592
Sjunde dagen jag inte har rökt.. känns svårare nu än de första dagarna och har huvudvärk.. favä vill jag gå till affären JN och köpa ett pack.
>>
>>53791127
ta ut o köp aktier i spelbolaget istället.
>>
>>53790989
>bilden
mina sidor är diamant
>>
File: 1452547522303.png (4 KB, 194x498) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452547522303.png
4 KB, 194x498
>>53790802
>dkn ingen mormormor ryss fv
>>
File: 144032402021.jpg (87 KB, 500x638) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144032402021.jpg
87 KB, 500x638
>Du blir helt varm inombords, som om du vore sjuk när du tänker på den du är kär i. Du har svårt att koncentrera dig på annat än den du är kär i. Du mår dåligt när du inte kan vara nära den du är kär i.
>Kort och gott, ungefär som knark fast du är nu beroende av en person istället. Grattis som fan.
>>
>>53791127
Fortsätt att spela, inget kan gå fel
>>
>>53791161
Om du ska gå tillbaks så kör såna e-cigg istället så slipper du den skadliga röken.
>>
>>
>>53790989
Vad exakt står heema för? Inte nybög men var inte här när det kom till samma med ljudskog. Förstår typ att man dödar vänstertomatar typ men vill veta mer exakt vad det står för
>>
>>53790989
>>
>>53791309
Men hur kopplar du ihop bilderna egentligen? Det där kan lika väl vara 2-3 olika personer
>>
File: 1446683581242.png (353 KB, 454x539) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446683581242.png
353 KB, 454x539
>negerfedorakampsportsanon
>>
File: 1451832268796.jpg (250 KB, 1024x622) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451832268796.jpg
250 KB, 1024x622
>julmusten är slut hemma och i affären
>>
>>53791278
Tack för komplimangen. :)
>>
>>53791161
JN
>>
File: 1450015795189.gif (1 MB, 200x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450015795189.gif
1 MB, 200x200
>>53791291
>e-cigg
>>
>>53791161
Jag har inte runkat på 11 dagar mann1 du kan klara det
>>
http://www.friatider.se/sd-i-stockholm-ger-bostad-t-heml-sa-svenskar#

Bra/dåligt av SD?
>>
>>53791462
just nu
>>
>>53791573
sossefasoner, SD visar sin röda sida åter igen
>>
>>53791161
Du ger fan i det.
>>
>>53791591
just nu
>>
File: 1440918741767.jpg (68 KB, 426x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440918741767.jpg
68 KB, 426x600
>>53791573
Jag tycker att detta är riktigt baserat av SD faktiskt.

Det är fan inte en jävel som bryr sig om hemlösa svenskar nuförtiden, allting handlar om dessa satans zigenare som inte borde vara här från början.
>>
File: 133458573212.jpg (40 KB, 402x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
133458573212.jpg
40 KB, 402x720
>>53791636
Varför psykar du mig mann1
>>
>>53791763
mig mann1
>>
>>53791159
Om inte annat så lär det vara roligt att se.

>>53791235
D-du med.
>>
>>53790802
k
>>
Kommer allting att lösa sig?
>>
>>53791527
Är det ens hälsosamt? Kan förstå avstå porr, men avstå runka... då blir man väl långsamt våldsam grottmänniska?
>>
>>53791763
Varför?
>>
>>53791855
Inte för dig
>>
>>53791856
Det är mest för att jag vill släppa porren öht men du har nog rätt, man kanske skulle dra av en. Har inte känt för det bara
>>
>>53791813
Ja det var det jag tänkte. Kanske skulle man låna en skåpbil, pimpa den lite och spela in en sketch. Men jag är lite för osocial och försiktig av mig för att få det att bli så kul som det kunde bli.
>>
>>53791856
Blir kul när han serievåldtar av kåthet
>>
File: 1432647504332.jpg (174 KB, 1533x961) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432647504332.jpg
174 KB, 1533x961
>>53791790
>>53791883
>>
>>53791856

Snubben knullar ju brudar varje helg.
>>
>>53791915
Prova strunta i att kolla porr och runka till nån fantasi istället. Tror det kan vara hälsosammare i långa loppet.
>>
>>53791974
vem bryr sig det är roligare att onanera till degenerat skit
>>
>>53791931
Hallå, Mahmoud.
>>
>>53790040
ser precis ut som Tanya Danielle

som också är en svenskättling

t. porr pro
>>
>>53790802
Du kommer ändå knulla upp det.
>>
>>53791855
Vad menar du med "ordna sig"? Vi alla kommer ju att dö, det är ju ingen hemlighet direkt. Facit vet vi, det slutar alltid i jorden på ett eller annat sätt.

Sen är väl frågan om du hinner med och kan skaffa dig det du skulle vilja före dess. Det har jag ingen aning om för jag känner ju inte dig.
>>
File: 1445365970237.jpg (72 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445365970237.jpg
72 KB, 500x500
>>53791855

Nej.
>>
File: 1425194351821.png (25 KB, 396x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425194351821.png
25 KB, 396x400
>>53792007
Detta favä
t. runkar ibland till hö te päls
>>
File: 1441256415443.jpg (13 KB, 241x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441256415443.jpg
13 KB, 241x250
Går ut och köper cigg, jag är en svag människa och härmed avslutas -försök att sluta röka #102-.

Ska ni ha något?
>>
>>
>>53792007
>t. psykfall
>>
File: Sachi7.png (171 KB, 698x308) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Sachi7.png
171 KB, 698x308
>>53791974
Det får bli så

>>53791855
Nej, men vi kommer alla att klara det
>>
File: 1454354344455.jpg (52 KB, 382x593) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454354344455.jpg
52 KB, 382x593
>>53790989
>Mdongo
>någonsin kunna heema någon
>välja Aldo och TJ

Ayy
Lmao
>>
File: image.jpg (26 KB, 459x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
26 KB, 459x320
>>53792144
Ja en fv tack
>>
>>53792144
pv
>>
>>53792155
Nääää psykfall är man väl först om man inte kan skilja på den degenererade skiten och verklighet. De flesta som glor vrickade filmer fattar ju att det inte är på riktigt.
>>
>>53792144
En bärs
>>
File: 1424981631051.jpg (34 KB, 457x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424981631051.jpg
34 KB, 457x480
>>53792131
hö te futa 2hå
>>
File: 1389584042682.jpg (56 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1389584042682.jpg
56 KB, 500x500
>Vad exakt står heema för? Inte nybög men var inte här när det kom till samma med ljudskog. Förstår typ att man dödar vänstertomatar typ men vill veta mer exakt vad det står för
>>
>>53792144

pepsi max tack
>>
File: 1446192534846.png (16 KB, 697x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446192534846.png
16 KB, 697x512
>ingen mer sovmorgon då vårterminen börjar
helvete då
>>
>>53791336
>>53792324
>du kommer aldrig heema en vänstertomate
>>
File: 1450047200633.png (573 KB, 885x1075) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450047200633.png
573 KB, 885x1075
>>53792331
>dricka koncentrerad jagjag
>>
File: heemsleepy.gif (2 MB, 300x170) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
heemsleepy.gif
2 MB, 300x170
>>53791336
>>
>>53792214
>dkn ingen söt tyska fv att ligga och dricka bier med i sommarsolen medans man väntar på att nästa band ska börja lira.
>>
>>53792456
jvdk
>>
File: 1453154773696.jpg (780 KB, 900x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453154773696.jpg
780 KB, 900x1600
>>53792307
Tåhå är flickor, anon. Flickor!
>>
>låter datorn vara på under natten för att seeda efter mig
>startar HWMonitor innan jag går och lägger mig
>vaknar 6 timmar senare och ser detta

bugg eller AMD housefire?
>>
>>53792524
Bara att köpa en biljett och ta ett tåg ner i sommar då. Kommer du inte behöva dö nyfiken om hur den känslan vore i varje fall.
>>
File: 190.png (17 KB, 467x453) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
190.png
17 KB, 467x453
>dkn snacks men ingen dricka
>>
>>53792565
Seeda ska väl inte varva någon processor.
>>
>>53792633
>dkn dricka men inga snacks
>>
File: Spara inte.png (761 KB, 885x1075) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Spara inte.png
761 KB, 885x1075
Gör en fuktig knatte så kommer jag spara den och använda den i min knatterotation.

Här är mallen, öppna måla eller fotobutik och gör OC.
>>
>>53792607
Åker nog inte hem förrän juni 25 eller 26 så chansen finns allt än
>>
>>53792633
Mjölk fungerar utmärkt
>>
File: tuttkaguya.jpg (245 KB, 750x975) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tuttkaguya.jpg
245 KB, 750x975
>>53792544
Flickor med qkar
>>
>>53792678
>slavgöra någon annans reaktionsbilder

Neeeej du.
>>
File: knatte za waduro.jpg (1 MB, 2019x1308) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
knatte za waduro.jpg
1 MB, 2019x1308
>>53792678
>>
File: kultur.jpg (90 KB, 444x521) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kultur.jpg
90 KB, 444x521
Dags att sova, ha så kul.
>>
File: 1453152775697.jpg (82 KB, 717x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453152775697.jpg
82 KB, 717x750
>>53792743
Flickor har inte penisar!
>>
>>53792697
Du är alltså oironiskt i Tyskland? Coolt. Typ utbytesstudent?
>>
File: fnatte.png (138 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fnatte.png
138 KB, 900x900
>>53792678
Har du min handgjorda?
>>
>>53792678
Är det där verkligen originalbilden?
>>
>>53792835
Kan man ironiskt vara i Tyskland?
>>
File: 1445300548553.jpg (10 KB, 177x215) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445300548553.jpg
10 KB, 177x215
>>53792758

Jo

>>53792773

Det är ju jag som ritat den där.

>>53792839

Nu har jag den.

>>53792881

Här har du originalet.
>>
>>53792155
>t. nbög
>>
>dkn jag började knatte och bildtjuvsjagjaget

Ingen kommer någonsin få veta.
>>
File: Punpun27.png (825 KB, 870x1213) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Punpun27.png
825 KB, 870x1213
>>53792835
Brevar detta från en lägenhet på fjärde våningen i sydcentrala Berlin just nu
Lär mig tyska tills det blir säsong för att börja plugga hösttermin på högskola i Sverige
>>
File: 1448658343712.gif (1 MB, 650x742) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448658343712.gif
1 MB, 650x742
>>53792994
Jag stjäl bilder varje dag
>>
File: 1450801026276.jpg (20 KB, 460x287) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450801026276.jpg
20 KB, 460x287
>>53792144
>>
>dkn man kanske har något på g med en söt 21åring så man kan slänga 30åringen i papperskorgen
>>
>>53793070
Ingen bryr sig om anime-bilder, lågt värde på reaktionsbild-marknaden.
>>
File: m'gentlesir.jpg (52 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
m'gentlesir.jpg
52 KB, 720x960
Påminnelse om att män är problemet, inte etniciteten.
>>
File: 1414717781132.jpg (2 MB, 2500x1685) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414717781132.jpg
2 MB, 2500x1685
Varför har du inte blivit en vagabond än?
>>
>>53793109
Associerar jag fel eller är inte han dendär komikern i Grotesqo?
>>
File: knule.png (22 KB, 600x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
knule.png
22 KB, 600x500
>>
>>53793258
>>53793258
>>53793258

Ny
Ny
>>
Bildgräns
>>53793257
>>53793257
>>
>>53793224
Bra fråga. Jag lovade ju mig själv att bli det.
>>
>>53793171
>dkn kompisgruppen i skolan som råsurfar reddit skrattade å skämtade om nackskägg
>nämner galna feminister som hatar män och kallar dem "benskägg" eftersom de inte rakar sig
>tjejerna dampar och anmäler mig till rektorn
>>
>>53793292
>>53793280
>båda trådarna skapades 22:50:41
>>
>>53793342
EN KOMSPIRATION!
Thread replies: 416
Thread images: 151
Thread DB ID: 452647[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s /