[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/rzeczpospolita polska/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 319
Thread images: 76
File: Adolf Hitler-709.jpg (1 MB, 1280x1891) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Adolf Hitler-709.jpg
1 MB, 1280x1891
Edycja hitlerowska
>>
>podniecanie się jakąkolwiek azjatycką kulturą
>>
File: polish civilians.jpg (84 KB, 638x427) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
polish civilians.jpg
84 KB, 638x427
polnische untermenschen
>>
File: kek.png (13 KB, 663x283) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kek.png
13 KB, 663x283
korab anagram robak
przypadek?
>>
>>53778498
>>
File: 1451298901053.gif (853 KB, 600x338) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451298901053.gif
853 KB, 600x338
>>53778410
Adoilf Hitler zrobił wiele złego.
>>
>>53778464
>polska """kultura"""
>???
>>
Jak można robić ankietę na Top Raka 2016 z chwilą kiedy mamy dopiero 18/01. Zróbcie nową dotyczącą 2015 wy głupie chuje.
>>
File: 1429606021559.jpg (62 KB, 703x651) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429606021559.jpg
62 KB, 703x651
>>53778520
nie
>>
>>53778864
a samochód roku to kiedy wybierają?
>>
>>53778813
>koreańska """"""kultura""""""
>gangnam style lol
>>
Po prostu go ignorujcie, może sobie pójdzie.
>>
>>53778864
jesteś po prostu zły ze mimo usilnych starań nie jesteś rakiem na poziomie koriaba (jeszcze)
>>
>>53778924
>polska """""""""""""""""""""""'kultura""""""""""""""""""""""""""""
>???
>>
>>53778944
to musisz zalozyc tripa >>53778864
>>
File: 1444865891732.jpg (3 MB, 800x7100) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444865891732.jpg
3 MB, 800x7100
>>53778944
>Japońska k*ltura
>>
File: 1453134947192.jpg (670 KB, 1000x1272) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453134947192.jpg
670 KB, 1000x1272
ANIME
>>
File: penis.png (23 KB, 420x402) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
penis.png
23 KB, 420x402
>>53778969
>>
>>53778969
No widać że jej nie masz.
>>
>>53779052
Zdajesz sobie sprawę, że gwiazdy porno mają 17-20 cm?
>>
>>53779082
chyba w polsce B
jak ja oglądam porno ślązackie to min 30cm
>>
Hitler nie zrobił nic złego

https://www.youtube.com/watch?v=EV9kyocogKo
>>
to wy kurwa polacy
>>
>rzeczpospolita robacka
>>
>>53779129
>porno ślązackie
Zoofila jest karana w Polsce.
>>
>>53779186
No, za mało wytłukł jebanego polskiego scierwa.
>>
co ma więcej honoru?
a) zwierze
b) polak
>>
>>53779256
zwierze
>>
>>53779256
to będzie odpowiedź A
>>
ja jebe
jak nie wykopki to karaluchy
>>
>>53779256
Zwierzę oczywiscie. Honor to bajeczka dla głupich, żeby umierali za mądrych. Prawdziwy Polak jest tak mądry jak Żyd.
>>
>>53779186
jego miny są przekomiczne. widać, że jeszcze miał czkawkę poobiednią.
>>
File: 82e940f7ae.jpg (527 KB, 960x1556) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
82e940f7ae.jpg
527 KB, 960x1556
>>53779373
nawet mam w domu, ale nie zacząłem jeszcze czytać
>>
zuchy zakochałem sie w mojej dentystce, mysliscie ze to dlatego bo tak malo kontaktu z ludzmi mam ?
>>
>>53779451
Przeczytaj i daj znać czy warto. Chyba widziałem ostatnio w księgarni obok Ziemkiewicza.
>>
>>53779480
Opowiedz o niej anonie.
>>
>>53779480
Nic w tym dziwnego, to w końcu pierwsza osoba, płci pięknej, która spenetrowała twoją jamę ustną.
>>
>>53779581
ssałem kiedyś mamie palce u stóp jak spała gdy byłem mały więc nie pierwsza
>>
>>53779186
2:14
3:00
7:03
7:20

smiechłem
>>
>>53778969
>korea
>twoje kobiety ruchane przez mongolow
>pozniej sa kobietami dostarczajacymi przyjemnosc japonczykom
>wkoncu pozbadz sie najezdzcow
>kobiety nie chca ruchac koreancow, przez co musza leczyc swoj syndrom malego chuja stawiajac wysokie budynki
>>
>>53779964
>>kobiety nie chca ruchac koreancow, przez co musza leczyc swoj syndrom malego chuja stawiajac wysokie budynki
??
>>
>>53779451
>Próbujmy przystosować się do siebie. Odpowiedzią na polonizację Żydów niechaj będzie judaizacja Polaków i przyjęcie cech judaizmu, które zasługują na podziw i dają sukces w świecie. Polacy niech przejmą szacunek dla wiedzy, staranne wychowanie dzieci, solidarność grupową, przedsiębiorczość, stanowczość, twórczy umysł i ambitną samodzielność. Polacy żydowskiego pochodzenia wywodzą się czasem z rodzin nienawidzących i gardzących polskością. Jednak w następnych pokoleniach wielu stało się patriotami bez zarzutu, cennym nabytkiem kultury i polityki polskiej, mimo przeszłości przodków i niekiedy własnej.
tia
>>
Cute Polish boys :3
>>
>>53780016
inny anon, to prawda
byłem w korei w ostatnie wakacje, chujowy kraj. tak sztuczny i zapatrzony w amerykę że szkoda gadać. a dziewczyny tak łatwe że nawet jak jakaś skośnooka zdzira szła z chłopakiem to mi puszczały oko i pytały chujowym angielskim o numer lub robiły dramę swoim nażelowanym chłopaczkom którzy tylko patrzyli na ziemię albo udawali że nie słyszą. wyruchałem ich ze 20, w tym kilkanaście miało chłopaków/mężów.
>>
File: Россия.jpg (175 KB, 1200x819) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Россия.jpg
175 KB, 1200x819
>>53780260
krasna rossiya destroy the west and liberate the slavs under one banner as well as crown
>>
>>53779571
no ma brunatne wlosy i chyba zielone oczy
sredniego wzrostu
>>
>>53780290
jest szansa dla brzydkiego jak noc anona?
>>
>>53780353
Ale żeś się kurwa rozpisał.
>>
>>53780453
twoj stary
>>
>>53780432
pewnie. koreanki to szmaty jakich mało
>>
File: screencap.png (486 KB, 629x584) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
screencap.png
486 KB, 629x584
Jebane robaki nie powinni mieć żadnych praw.
>>
>>53780290
anonie, jestem z ciebie dumny. mam nadzieję, że nawet którąs zapłodniłes
>>
File: 1451241632172.png (235 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451241632172.png
235 KB, 500x500
>dzisiaj znowu ktos mnie spytał 'Co tam słychać'
>>
>>53780697
slask to mordor
>>
>>53780607
>kocha ją
>nawet nie ma pewności jakiego koloru ma oczy
Zamykasz oczy przy zabiegu czy co?
Powiedz jaki ma charakter, tyłeczek, czy cycata, czy zamężna (jak nie to możesz się bogato wżenić bo dentyści dużo zarabiają), czy rozmawia z klientami podczas zabiegów, co ci robiła, jakie to miasto, jak ma na imię, jaki gabinet, ile bierze za plombowanie i dawaj zdjęcie z ukrycia.
>>
>>53780697
>głosami PO-PSL-SLD-RAS
czyli żadnymi.
hahaha, o ja pierdolę.
własnego języka nie mają, ani kultury, ani historii, ani tradycji, ale chcą być mniejszoscią
>>
>>53780763
co tam slychac? :3
>>
>>53780763

>nic ciekawego
>no nic
>no jak zwykle
co mam im opowiadac? co w grze osiagnelem?
>>
>>53780260
>>
File: 1452317860962.jpg (14 KB, 191x220) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452317860962.jpg
14 KB, 191x220
>>53780763
>co ty taki smutny?
>>
>>53780801
nie powiem bo przyjdziesz, a taka mila
no nie moge sie jej patrzec w oczy przy zabiegu nie? czasem pragne zerknac no ale moj kodeks paladyna nie pozwala
patrze przed siebie wyobrazam sobie wspone zycie
>>
>>53780862
nawet się nie staraj, to pytanie zazwycaj poprzedza prosbę o cos
>>
pytanie dla anonów-łibów
dostałem się poza smutną pandę, jak się używa exhentai?
>>
File: 1447627324285.png (9 KB, 904x542) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447627324285.png
9 KB, 904x542
>>53780933
>kiedy znajdziesz sobie jakąś dziewczynę?
>>
>>53781092
wpisz swoje ip w telefon i zadzwon
>>
>>53780960
Gdzie tam przyjdę. Myślisz że będę jechał gdzieś do w*rszawy lub krakurwia do dentysty?
>>
>>53781162
pewnie tak
>>
>>53780697
>>
>>53781092
wpisujesz lolicon w wyszukiwarke i jedziesz po kolei
>>
>>53781092
>wpisz tagi które robią penis twardy
>otwórz komiksy z okładkami które robią penis twardy
>sfap
zaawansowanych trików nauczysz się z czasem
>>
>>53781264
wreszcie kurwa coś banowalnego
mam nadzieję, że nie masz zmiennego
>>
>>53781092
tak samo jak e-hentai tylko że bez reklam
>>
File: VIP1-450x600.jpg (48 KB, 450x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
VIP1-450x600.jpg
48 KB, 450x600
Anoni, właśnie wróciłem z Biedronki z 3 pic rel, w smaku szokująco dobre, no i 1,75 PLN za 7%.

polecam każdemu
>>
File: 1450662434917.jpg (8 KB, 173x222) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450662434917.jpg
8 KB, 173x222
>>53781129
>jesteś gejem?
>>
>>53781210
A gówno. Mam dentofobię i jeżdżę do jednego dentysty od kilku lat mimo przeprowadzki do miasta 30km dalej i posiadania gabinetu dentystycznego 50 metrów od domu bo nie mam zaufania do innych dentystów.
>>
>>53781396
u mnie straszliwie żelazem smakują, u ciebie nie?
>>
>>53781380
wyrywałem bana na tej desce kilkanascie razy, pozdrawiam
>>
>>53781396
>2015
>spozywacz jaki kolwiek alkohol nie do celów towarzyskich
>>
File: 12371924234.jpg (32 KB, 588x305) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
12371924234.jpg
32 KB, 588x305
>>53781433
itak z pare lat starsza wiec nie ma co
>>
>>53781460
chyba dogadali się z producentem i chcą cię truć na tej twojej wsi
>>
File: 1391283031507.jpg (17 KB, 210x210) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1391283031507.jpg
17 KB, 210x210
>>53781477
>cele towarzyskie
>>
>>53780960
keknałem troszę

ale, nic sie nie martw ja mam 23 lata i nawet sie nie całowałem to wiesz
>>
>>53781557
Krakówek tutaj, piję "Karetę" z Mili za 1,59 jak chcę się tanio najebać, smak jak Tyskie, czy żywiec.
>>
File: 1450388859222.jpg (11 KB, 509x216) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450388859222.jpg
11 KB, 509x216
>>53781415
>anon kiedy znajdziesz sobie jakąś pracę i wyprowadzisz?
>>
>>53781468
>kilkanascie
get good
ja na vg to nie jestem pewien czy mam dwucyfrowy czy trzycyfrowy wynik
>>
>>53781598
buzia tego niedźwiedzia wygląda jak serce
>>
>>53781598
Alkohol chwilowo bajpasuje spierdolenie
>>
>>53781554
Gdyby nie dystans to możliwe że byłbym w związku z 5 lat starszą. Nie ma co się poddawać. Puść jej oko podczas zabiegu lub złap za dłoń i naprowadź na swojego twardego pytonga ja będziesz leżeć na fotelu.
>>
>>53781639
ogarnąłeś się zagranicą, masz w porządku pracę, ale jeszcze nie całowałeś się nawet z loszką?

to ci dopiero dziwne
>>
>>53781396
ja tankuje to

jak mlody patrycjusz
>>
>>53781858
>t. rappist
jaki kraj takie piwo widzę
>>
File: Costanza.jpg (59 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Costanza.jpg
59 KB, 500x375
>>53781805
>Gdyby nie dystans to możliwe że byłbym w związku z 5 lat starszą.

Tylko o tyle? A ja o 6.
>>
>>53781639
Nie kekuj mi tu kurwa. Ja przed snem sobie wyobrażam 3 scenariusze:
>dziewczyna która mi się podoba choruje i się nią opiekuję a ona jest mi cholernie wdzięczna i się przywiązuje
>przytulam ją i razem zasypiamy
>mówi mi wystraszona że jest w ciąży ze mną a ja się tylko uśmiecham, tulę ją i zapewniam że sobie poradzimy i jej nie zostawię
ehh anony
>>
>>53781858
zajebiście wygląda żbsz
>>
File: 1446487479608.jpg (238 KB, 1024x680) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446487479608.jpg
238 KB, 1024x680
ehhhhh
>>
>>53782041
>wciazy z taba a jest ciezko chora
pewnie jej nie podales leku i zemdlała to sie za nia wzeieles
>>
File: 1383154472147.png (175 KB, 579x570) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1383154472147.png
175 KB, 579x570
>>53781832
no widzisz taki pojebany ten swiat
a moze ja mam autyzm

to by tlumaczylo dlaczego gram w dote

>>53781663
>moja babcia ktora ma 78 lat pyta sie mnie kiedy biore slub bo by poszla na jakies wesele przed smiercia


>>53782041
no widzisz, ja też bym chciał kobiete która nie puszczała by mi sie za plecami
ale niestety

baby to chuje.

>>53782109
>tfw
>>
>>53782041
>chęć posiadania potomstwa

w sumie dobrze że cierpisz
>>
tak sobie mysle ze ja tam bylem u niej chyba 4-5 lat temu
to ona z 28 ma jak ja 20, nie wiem ciezko powiedziec młodo wyglada i petite cialo
>>
>>53782167
Nie ciężko. Zwykłe przeziębienie i gorączka.

>>53782242
Wypierdalaj chuju.
>>
File: 1441678213579.jpg (27 KB, 314x263) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441678213579.jpg
27 KB, 314x263
>>53781663
>Anon, twój kuzyn sportowiec znowu wygrał ze swoją drużyną mecz w sport, który uwielbia odkąd skończył 8 rok życia. Pewnie dostaną się do pierwszej ligi. W ogóle to kupił już mieszkanie za pieniądze zarobione na rzucaniu piłką. Może kiedys pójdziesz popatrzeć jak gra?
>>
File: 1452316449737.webm (730 KB, 800x1040) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452316449737.webm
730 KB, 800x1040
ZA JAKIE GRZECHY OJCA MUSZE CIERPIEC ZE NIE MOGE MIEC PIC RELEATED
>>
File: 1370212872108.jpg (26 KB, 273x276) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1370212872108.jpg
26 KB, 273x276
https://www.youtube.com/watch?v=sQLHzE1-wb0

co tam słuchacie anony

ja nakurwiam gojire i nie moge sie doczekać następnego albumu

jebac haterów baka
>>
>>53782423
https://www.youtube.com/watch?v=g1HpdleCgeg
>>
>>53782423
https://www.youtube.com/watch?v=qx8hrhBZJ98
pełny relaks żbsz
>>
>>53782388
i may not know polish but i know that feel
>>
>>53782388
>sprowadzanie następnej istoty żeby się szarpała z tym światem
>tylko żeby poczuć kopa jakiego daje oglądanie swoich rysów na kimś

a cierp chuju
>>
>>53782423
znowu sie alkoholizuje i uzalam nad soba
https://www.youtube.com/watch?v=usdY6dzdFOQ
>>
File: Capture.png (283 KB, 546x682) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Capture.png
283 KB, 546x682
>>
>>53782169
jak to ci się udało, to na pewno kiedyś kogoś znajdziesz anonku

nie przejmuj się
>>
>>53782597
>bużum
lubiłem jak miałem 13 lat.
>>
jak znalesc dziewczyne w 3 krokach
>pokonaj siebie i wyjdz z domu
>rewanz sam ze soba zeby pojdesc do jakies co ci sie spodoba
>miec szczescie
>>
File: 1412354038788.jpg (362 KB, 990x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412354038788.jpg
362 KB, 990x900
>>53779047
ANIBE
>>
>>53782423
https://www.youtube.com/watch?v=VfhSqcn5K2Y
>>
>>53782729
>jestem soba
>jestem w pracy
>piekna dziewczyna tez tu pracuje
>spytalem na kawe
>"nie"

i tak sie skonczyly zaloty LMAO
>>
>>53782423
https://www.youtube.com/watch?v=YsWTD6Pk-S8
>>
>>53782423
https://www.youtube.com/watch?v=19DFJIjXftg
>>
>>53782423
https://www.youtube.com/watch?v=N59La4jsOjA
>>
File: 1 mann holocaust.jpg (14 KB, 384x289) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1 mann holocaust.jpg
14 KB, 384x289
>>53778410
Guter Faden.
>>
>>53782821
no nie wyszedl ci 3 krok
>>
widzę, że wielu szpanuje, to ja też
https://www.youtube.com/watch?v=keJwvZcxRUw
>>
>>53782423
kurwa najebałem się tymi vipami, za szybko je wypiłem
https://youtu.be/TuJqUvBj4rE
>>
>>53782729
wystarczy zagadać do dziewczyny, a nie oczekiwać że sama wszystko zrobi
>>
>>53783121
nie zapomnij też o tym że nie można wyglądać jak totalna spierdolina
>>
>>53783281
dobrze, że dodałes "totalna". bycie spierdoliną jest ambiwalentne.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=cxRkO3fqXXs
>>
Ehh anoni
>>
>>53783475
co się stało zuchu
>>
File: 1452728043778.gif (4 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452728043778.gif
4 KB, 1920x1080
>>53783475
>>
>>53783475
nie przesadzaj, nie jest tak źle
https://youtu.be/UymAoyAT_bI
>>
>>53783565
No własnie nic.
>>
File: 1453136860682.jpg (90 KB, 800x648) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453136860682.jpg
90 KB, 800x648
>>53778410
>>
>>53783688
eh czemu nie
>>
>>53783688
rzucam
>>
>>53783688
>Schlomon Edelbaum
kurwa brzmi jak pokemon
>>
>>53783688
turlam
>>
>>53783688
polska to gówno
>>
>>53783688
I zaraz dowiem się prawdy.
>>
File: r8.png (3 MB, 1707x1353) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
r8.png
3 MB, 1707x1353
>>53783688
rollen
>>
File: 1354368225993.jpg (261 KB, 1029x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1354368225993.jpg
261 KB, 1029x1280
>>53782739
ANIKUKURYKU
>>
File: 1398101400083.gif (1 MB, 296x220) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1398101400083.gif
1 MB, 296x220
>>53783688
rolluję dla terkowskiego
https://youtu.be/0Ybl-D_yNS0
>>
File: pan x.png (83 KB, 219x245) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pan x.png
83 KB, 219x245
>>53783688
jak się nazywa pan x?
>>
>>53783688
ehh no dobra
>>
>>53782423
https://www.youtube.com/watch?v=G-Apl5jEWBM
>>
>>53783688
rollan
>>
>>53782423
https://www.youtube.com/watch?v=ohXlZm-tPTg
>>
zycie bez tych papierkow dawno mi zbrzydlo
>>
>>53784492

to byla dobra plyta

youtube.com/watch?v=jGjs8TCGvQI&index=9&list=RDNNKKcoyQPis
>>
ehh anony
https://www.youtube.com/watch?v=Enq5EHFq3T4
>>
>>53782423
https://www.youtube.com/watch?v=BzkHSBKM95A
>>
https://www.youtube.com/watch?v=liw4OlU_r8o
ehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh anony
>>
>>53783904
kurwa jebany :DDDDD
wrench jeszcze żyje?
>>
>>53784672
no proszę, anonki znają, jak miło.
>>
>>53784813
ehhhh anonie

https://www.youtube.com/watch?v=PIPb1UAonIM
>>
>>53784929
tak jakby
ostatnio na rajd nam sie ludzie nie wstawili
>>
>>53784813
https://www.youtube.com/watch?v=XL_26Xm7yV4
>>
>>53779052
>11
>sredni
oho, muszę sie przeprowadzic do warszawki, z moją 14 centymetrową knagą będę jak adonis xD
>>
zuchy

uzależniłem się od dragon's dogma

dobrze ze sesja zaraz, to moze sie za nauki wezme
>>
>>53780432
po prostu bądź białym zagraniczniakiem anon
azjatki na to leca tak jak europejki na czarnych mokebe
>>
>>53779052
>Mazowieckie
>11
W zwisie mierzyli czy jak?
>>
>>53785399
ty też? ;_;
>>
>>53785399
chuj ci w ryj studenciku pierdolony
obys nie zdal
>>
>>53779052
p*znań jak zawsze górą
>>
>>53785399
Zapostuj pionka
>>
>>53785399
Chuja a nie do nauki się weźmiesz. Przepierdolisz sesję, przepierdolisz poprawkę i przywitasz się z warunkiem.
>>
>>53785592
hola hola, dlaczego tak niekulturalnie

zapierdalam w semestrze i mam wiekszosc teraz zdane. ten tydzien do sesji to jak wakacje dla mnie.
>>
>>53785399
nie ma waifus gowniana gra
>>
>>53785651
>>53785592
nie ma sensu go obrażać. najlepsze jest to, że skończy studia i zostanie bezrobotnym.
>>
>>53780808
język akurat mają odrębny, normalny polak nie zrozumie tego ich szwargolenia
>>
File: 070xpz8uICY.jpg (39 KB, 512x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
070xpz8uICY.jpg
39 KB, 512x512
>>53783688
>>
>>53779229
fug :DDD
>>
>>53785592
>>53785817
chodźcie, pomodlimy się za jego nieszczęście
>>
>tug nigdy na xhamsterze nie będzie kategorii poświęconych konkretnym województwom lub konkretnym polskim miastom
>tug nigdy nie klikniesz w kategorię porno "Białostoczanki"
>>
>>53779052
>komisje wojskowe mierzą penisa

ahh te dzieci
>>
>>53785888
e tam. czytałem różne slunskie teksty i nie miałem jakiegos problemu. z tego co wiem, to slązacy nie mogą się zdecydować co należy do ich języka, a co nie.
>>
>>53786036
W Polsce B tacy mężni że do wojska biorą już 13-latków?
>>
>>53786009
i bardzo dobrze

użyj wyobraźni, degeneracie
>>
>>53786051
wyciep to na hasiok
wejrzij na cajtmaszin kero je godzina
fedrowołbych cie kaj wągiel na grubie
>>
>>53786036
>sugerowanie że do statystyk nie mierzy się co 100

o jaki uczony patrzcie go
>>
>>53783688
roll
>>
>>53786164
mam sprawdzić która godzina na zegarku?
a dalej to już obelgi
>>
>>53786164
upadłeś na głowę, anonku?
>>
>>53784147
mordechaj
>>
>>53786218
gryfnyś kaj szmatyrlok
>>
>>53786173
>>53786122
macaja tylko czy masz czy nie
nie mierzą.
>>
>>53785624
Ja po srodku, moj badboy po lewej

strasznie przejaskrawione wyszo
>>
>>53786153
Nie mogę sobie wyobrazić że to są Podlasianki gdy słyszę że nie zaciągają. A nieme porno takie fajne nie jest.
>>
>>53786164
o skurwysyn

mosz kopalnioka
>>
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/poland24-powstanie-nowy-kanal-tvp/2rfntp

o kurwa szanuję
>>
poleci ktoś komfortowy film dowolnego gatunku?
>>
>>53786271
a ciepnij się pod cug
>>
>>53786281
tylko widzisz, ja się pytam, gdzie umlałty?
>>
>>53786380
Inside Out (w głowie się nie miesci)
>>
>>53786405
dużo tych słów to spolszczone niemieckie słowa.
>>
>>53786408
"Pan Hilary"

Loto, tyro pan Hilary. Na dekel mu piere
Bo kajś ten boroczekpodzioł swoje brele.
Szuko w galotach, szaket obmacuje,
Obaloszczewiki, psińco znajduje.
Bajzel w szranku i w byfyju
Teraleci do antryju.
"kurde" - ryczy -"kurde bele!
Ktoś mi rombnołmoje brele!"
Wywraco leżanka i pod niom filuje,
Borok siewnerwio, gnatów już nie czuje.
Szturcho w kachloku, kopie wkredynsie,
Glaca spocona, cały sie czynsie.
Pierońskie brele naamyn kajś wcisnyło
Za oknym już downo blank sie sciymniło
Dożadła łoroz zaglondo Hilary
Aż mu po puklu przefurgły ciary.
Spoziyro na kichol, po łepie sie klupnoł,
Bo znajdły sie brele - te, cotak ich szukoł.
Czy to niy jest gańba? -Powiydzcie sami,
Miećbrele na nosie a szukać pod ryczkami?
>>
>>53786380
będę polecał aż wam się spodoba
>>
>>53786466
podbijam, bardzo mila bajeczka

Big Hero 6 tez sie pozytywnie zaskoczylem
>>
File: REKT.jpg (82 KB, 492x508) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
REKT.jpg
82 KB, 492x508
jebany karakan Stonoga w końcu się doigrał
>>
>>53786467
"MurzinekBambo"

W Africe miyszko Bambo,Murzinek,
Blank czorny, mały lokaty synek.
Czorno mo matka,łojca czornego,
Ujka i ciotka, dziadka i ...kożdego.
Mo piyknochałpa - by ją zbudować
trza mieć patyki, deski i trowa.
Boprzeca lepszyj chałpy nie trzeba
Jak sie rok caly hajc leje znieba.
Bestuż to nagie są Afrykony
A mało kery jełobleczony.
Bestuż fest dużo sie uszporują
Bo czopek,mantli...nic niy kupują.
Bambo Murzinek to mądry synek....
>>
File: 2.jpg (169 KB, 960x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2.jpg
169 KB, 960x960
>>
>>53786468
serio, można się dużo domysleć. wystarczy trochę poobcować i łatwo się nauczyć byłoby tej GWARY
>>
>>53786380
Człowiek przyszłości.
>>
>>53786522
to nie o slazakach oryginal byl wlasnie
>>
>>53786380
ten o hawkingu byl spoko

>>53786467
no nie pierdol
a wyobraz sobie gdzie byl slask przez pewien czas
>>
File: 1452798290561.png (116 KB, 951x557) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452798290561.png
116 KB, 951x557
>>53786555
ehh
>>
>>53786522
>W Africe miyszko Bambo,Murzinek,
Zaleca się un do małych dziwczynek
>>
>>53786468
przeczytałem na głos i zgniłem niemiłosiernie
wincyj anon xD
>>
>>53786555
kekking every laugh
>>
>>53786602
dlatego ciężko to uznać za osobny język
brzmi to jak górolszyczno wymiszana z dojczem
>>
>>53786286
Mnie nawet nie zmacali. Obejrzeli i koniec.
>>
>>53786555
o ty gnoju
>>
polska to takie gówno, że o ja pierdolę
>>
>>53786555
tripsy potwierdzają
>>
File: 1447369753377.png (49 KB, 323x493) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447369753377.png
49 KB, 323x493
>>53786468
Śląski > Polski desu
>>
>>53786380
Pies andaluzyjski.
>>
Jak zdobyć respekt i szacunek rówieśnikuw?
>>
>>53786380
Uwikłanie
>>
>>53786821
wypierdol z dynki mackowi z 5c
>>
>>
>>53786821
jarać szlugi i mieć high ranka w lolu
>>
>>53786821
Zagodoj do nich po śluńsku.
>>
>>53786821
nie tryharduj to cię polubią
>>
>>53786720
Patrzcie, kolejny tryhard. Ty to gówno, idź spać, bo się do szkoły spóźnisz.
>>
File: 1447102121377.png (136 KB, 667x828) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447102121377.png
136 KB, 667x828
>>53783688
No to spróbujemy

A dla tych, co szukają odpowiedzi, pikrela.
>>
>>53782423
https://www.youtube.com/watch?v=8oBbJg_PqbU
>>
>>53787104
Czy rok 2016 będzie bardziej przejebany niż 2015?
>>
>>53786930
>>53786932
interesujące
>>
>>53780808
wiekszosc Slaska po rozbiciu dzielnicowym az do '45 nie nalezala do Polski

tak wiec definitywnie historie maja odrebna
>>
>>53786720
Korea Północna > Japonia >>>>>>>>>>> szczurze gówno >>>>>>>>>> Korea Południowa
>>
>>53787150
Kurwa, nie re-roll, tylko odpowiedz Janie Pawle II.
>>
>>53787104
czy dożyję końca tego roku?
>>
>>53787104
Papo, czy w tym roku Boge mi da i się odspierdolę?
>>
>>53785755
>gra w której robisz sobie własną, spersonalizowaną waifu przez 3 godziny
>>
>>53787227
no dzięki papo
a będę kiedykolwiek szczęśliwy dłużej niż parę godzin?
>>
>>53787150
>>53787217
>>53787227
Chujowe te przepowiednie, zepsutego papieża wrzucił.
>>
>>53787104
>>53787260
Papo, Papo rerolluje jak poleciłeś
>>
>>53787104
powinienem iść jutro do psychologa?
>>
>kapcza obrazkowa
>wybierz cukierki
>są różne gówna, cukierki i stos pozbruku
>wybierz lizaki i stos pozbruku
>zaliczyło
a za pięćdziesiąt lat AI kucharz zaserwuje dzieciom w przedszkolu deser z cegłami
>>
File: 1451330381636.png (22 KB, 409x473) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451330381636.png
22 KB, 409x473
>>53787341
Polski Papież to najlepszy Papież
>>
>>53787294
a czy pan jezus to kurwa jebana szmata?
>>
>>53787378
Tak z ciekawości - dlaczego nie włączysz sobie legacy Capcha? Większość jest cyferkowa, rachu ciachu na numerycznej i bez pierdolenia się z "zaznacz wszystkie łódki" czy "zaznacz obrazki z poprawnymi obrazami mikroskopowymi chromosomów barwionych przy pomocy barwnika Giemsy".
>>
>>53787552
>nie
no nagle kurwa się zdecydował arcyklecha pierdolony
>>
File: DSCN2518.jpg (214 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSCN2518.jpg
214 KB, 1024x768
>>53787415
Ty uważaj bo ostatnio zdobyłem 2 paczki chrupków, jedną identyczną do tej co ostatnio, drugą taką w chuj długą, chyba z metrową czy półmetrową.
>>
>>53787607
na numerycznych gówno się wypierdala tak często, że wolę już te jebane obrazkowe wypełniać
>>
>>53787678
Przysnacki prażynki, chipsy czy chrupki? Pisałeś o chrupkach, ale wolę się upewnić. Bo jak jednak chipsy to ostrożnie, po cebulowych rzygałem jak kot.
>>
File: DSCN2509.jpg (206 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSCN2509.jpg
206 KB, 1024x768
>>53787846
Tylko chrupki. Reszta ssie.
>>
File: 0077-009.jpg (651 KB, 1133x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0077-009.jpg
651 KB, 1133x1600
Czemu ona jest taka perfekcyjna zuchy?
>>
>>53788012
kurwa moje boki
>>
>>53787216
SK>Japonia>Polska>NK

memy na bok
>>
>>53788314
>shingeki no gówno
gówniany smak mangi, gówniana waifu
brawo anon
>>
>>53788314
Za wszystkim stoją Żydzi.
>>
>>53788370
Póki co tylko ty tu memujesz
Tańcz kurwo
>>
POLSKA
>>
File: DSCN2511.jpg (216 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSCN2511.jpg
216 KB, 1024x768
>>53788357
A dumpa zrobię z ostatniej zabawy, co mi tam.
>>
TO
>>
GÓWNO
>>
>>53788387
>hurr popularne toteż złe
>gównosmak meme
/a/ jest niebezpieczne dla nieprzygotowanych zuchów.
>>
File: DSCN2512.jpg (200 KB, 768x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSCN2512.jpg
200 KB, 768x1024
>>53788456
>>
PACHNĄCE
>>
>>53788519
nie kolego, manga miała naprawdę duży potencjał na samym początku, było intrygujące i interesujące. A teraz to typowy shounen z wtrącanymi teoriami spiskowymi, 'hurr durr żydzi za wszystkim stoją xD'
>>
File: DSCN2516.jpg (193 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSCN2516.jpg
193 KB, 1024x768
>>53788526
>>
POLSKA = GÓWNO I NIC TEGO NIE ZMIENI
>>
>>53788526
>>53788456
piękny januszek zuchu, gratuluję jakosciowego OC
>>
File: DSCN2514.jpg (198 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSCN2514.jpg
198 KB, 1024x768
>>53788598
>>
>>53788420
>Japonia
>kraj od 20 lat stojący w miejscu
nawet anime byly lepsze 20 lat temu
>>
File: DSCN2517.jpg (213 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSCN2517.jpg
213 KB, 1024x768
>>53788670
>>
>>53788596
jeśli w tym mango tytani to żydowski pomysł aby zniszczyć gojów to biorę w ciemno
>>
>>53788771
tyle pracy, a zero kołaczy
>>
File: 1450137367711.jpg (49 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450137367711.jpg
49 KB, 640x480
>>53788596
>dosłownie nic cię nie trzyma w Polsce
>siedź w Polsce
Dlaczego ja sobie to robię ?
>>
>>53788314
kkiedy 2 sezon
>>
>>53788802
nie żeby ich zniszczy tylko kontrolować całkoształt ich istnienia i czerpać z tego profity
ja tylko czekam aż ten mangaka sam sie wpisze w kozi róg w któryms momencie
>>
>>53788873
Boś spierdon
>>
>>53788873
bo nie ma kto cię zaprosić za granicę, i wiesz że tam też byś się nie sprawdził
>>
File: 1452265292484.jpg (60 KB, 540x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452265292484.jpg
60 KB, 540x600
>>53788314
Annie is love
Annie is life
Annie is the light of my life
Annie a miracle of the universe
Annie might've done some things wrong, but she's still a beautiful person inside and out
>>
>>53788873
ale po co mnie w to wciągasz?
>>
File: hqdefault.jpg (12 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hqdefault.jpg
12 KB, 480x360
>>53788898
też ujdzie
>>
File: what.png (25 KB, 964x718) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
what.png
25 KB, 964x718
>>53789163
Annie are you ok?
>>
>Shingeki no Kyojin
nie przyznawałbym się
>>
File: 1452977520635.gif (518 KB, 625x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452977520635.gif
518 KB, 625x281
Kocham was.
>>
>>53789610
nie pij tyle
>>
który śmieszek zrobił nitkę o Papaju na /tg/?
>>
File: 1452977335236.jpg (196 KB, 1080x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452977335236.jpg
196 KB, 1080x1080
>>53780763
>>53780933
Norminy będą normiwacz.
>>
>>53789610
ja ciebie też
jesteś najfajniejszym ostatnio aktywnym diasporakiem :3
>>
>>53789610
Załóż kamizelkę z ładunkami wybuchowymi, wbiegnij do parlamentu europejskiego, krzyknij "Allahu Akbar" i się zdetonuj zabijając Merkel i Hollande.
>>
>>53789751
niedobrze zaczynać poniedziałek od chlania
>>
File: 1447471817177.jpg (72 KB, 1024x683) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447471817177.jpg
72 KB, 1024x683
>>53781129
>my only friend thinks I have very standards/am too full of myself to get a gf
>I just don't have any self confidence

Zabij mnie.
>>
File: 1342949260698.gif (2 MB, 320x180) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1342949260698.gif
2 MB, 320x180
>>53789742
>Norminy będą normiwacz.
cute as fuck
>>
>>53782109
ale tam musi śmierdzieć
>>
File: 1452017671912.jpg (433 KB, 1379x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452017671912.jpg
433 KB, 1379x1920
>>53789673
Nigdy nie pije.

I'm not normie enough for this.
>>
>>53789978
>Nigdy nie pije.
To co z ciebie za polak
>>
File: 1451860801316.png (624 KB, 1092x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451860801316.png
624 KB, 1092x720
>>53789751
Dzieki rodzina.

>>53789891
Was it not correct?

>>53789846
>chlania
>>
>>53790032
Cygan nie polak.
>>
>>
>>53789704
>and some of the countries with the highest catholic populations in the world are pretty damn violent and/or known for their criminals - Mexico, Brazil, Italy, Poland, Columbia

co kurwa
>>
File: 1450756703357.jpg (143 KB, 903x1019) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450756703357.jpg
143 KB, 903x1019
>>53790032
Dobre pytanie.
>>
>>53790129
* normiki będą normikować
>>
File: 1447440993765.jpg (157 KB, 1025x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447440993765.jpg
157 KB, 1025x640
>>53790165
>cygan
Jestem bialy.
>>
>>53790129
>>53790233
ewentualnie normiczyć
>>
niech jakies normixy dadza jakies porady jak gadac z dziewczynami, konkretniej mi chodzi o jakies ciekawe rozpoczecie rozmowy
>>
File: 1391202684542.jpg (137 KB, 323x454) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1391202684542.jpg
137 KB, 323x454
>>53790327
>gadac z dziewczynami
Czemu.
>>
>>53790249
>golona klata
nie dość że cygan to i pedał
>>
>>53790327
podbijasz

siema masz szluga

ona ci daje

elo

masz szluga i se jarasz i jest ci fajnie a kurwy jebiesz

pozdrawiam goraco

anon
>>
>>53790249
wyjdź za mnie żbsz
>>
File: 1413045628742.jpg (15 KB, 255x268) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1413045628742.jpg
15 KB, 255x268
>>53790420
>golona
Nope.
>>
>>53783688
roll
>>
>>53790327
Wcale.
To nie działa tak, że podejdziesz i spytasz czy z tobą pójdzie na kawe bo to jest sygnał, że chcesz umiescić swój benis w jej baginie i każda szanująca się kobieta w tym momencie powinna się odwrócić na pięcie i odejsc albo dać ci lepe na ryj aż się wypierdolisz.
>>
>>53790472
AHAHAHHAHAHAHAHAHHAHAHAHAH
>>
Na RDC rozmawiają o koncepcji "nietrwałości" treści w komunikacji. Jakiś ekspert mówi, że nietrwałe treści, bez ocen (mówią o snapchacie, ale można to odnieść do chanów) są lepsze i bardziej naturalne dla ludzi bo bardziej przypominają ludzką rozmowę - nietrwałą i nie podlegającą "demokratycznej" ocenie. Mówi, że mimo że ludziom przyzwyczajonym do trwałości danych w internecie i ocenianiu treści (facebook, wykop) trudno się przyzwyczaić do medium w którym wypowiedzi nie dostają "lajków" i znikają po czasie, to mózg ludzki czuje się w takim środowisku naturalniej i dlatego snapchat jest tak popularny.
>>
File: 1408113980870.jpg (11 KB, 214x230) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408113980870.jpg
11 KB, 214x230
>>53790466
Is that a "go out with me"? I'm guessing.

Zapomniales nie homo.
>>
zawsze chciałem nasączyć sobie ubrania chloroformem i wyłączać ludzi idąc ulicą
pod szaliczkiem miałbym maskę, a w plecaku tlen
>>
File: 1416153553088.png (224 KB, 449x459) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416153553088.png
224 KB, 449x459
>>53790523
Show me your body then.

>inb4 pudzianowski.jpg
>>
>>53790327
Już wam spierdony mówiłem: żeby zagadać pierwszy raz to wystarczy gówniany pretekst. Pytasz o godzinę, egzamin, drogę dokądś, cokolwiek. W pewnym momencie zadajesz jakieś pytanie związane z dziewczyną lub poruszasz jakiś szczegół w jej wyglądzie i rozmowa przechodzi już na temat zainteresowań czy czegoś podobnego. Potem już leci samo i widzisz czy się klei czy nie.
>>
>>53790452
>inb4 palace to fuj
>>
>>53790616
>>53790616
>>53790616
>>
>>53790539
nie zapomnijcie dac lajka i szarowac
>>
>>53790521
nie-wiem-jaki wiek dzwonił, chcą cię z powrotem
>>
>>53790472
to cygan z LOW TESTEM i ogólnie dziecięcymi genami
>>
>>53790674
>>53790674
>>53790674
>>
>>53790541
it means "marry me"
Thread replies: 319
Thread images: 76
Thread DB ID: 452399[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.