[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
\ex-yu\
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 301
Thread images: 49
File: ja desno.jpg (176 KB, 672x672) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ja desno.jpg
176 KB, 672x672
>>
>>53777677
>Ž U T I T A B A N I
>K O NJ S K A P I Č K A
>>
>>53777677

ja sam...

JA JESAM!!!
>>
Anoni kada ste prvi put jeli pecena govna sa ajvarom?
Secam se kada sam pisao u kurac sa ciganima i taman da pocne da smrdi dodje baba od jednog cigana i kaze CAOOOOO.
Ja ne verujem koliko smrde govna ijaoooooooooooooooooooo
>>
File: 1447848297751.png (231 KB, 2881x2475) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447848297751.png
231 KB, 2881x2475
>>53777677
boosanci nisu pozvani
srbi također
>>
>>53777885
O V O V O V O V O V O
>>
>>53777885

ahahahahhahaha OVO BRE OVOOOO JEBI MAKEDONCE AHAHAHAHAHA
>>
vratimo međimurje mađarskoj
>>
File: divna je.png (10 KB, 342x287) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
divna je.png
10 KB, 342x287
>>53777900
>>
>>53777677
Obuci se kao da ti nije stalo da pokažeš da imaš mnogo para, ali neka ti se kroz tu lažnu sliku probijaju detalji koji su stvarno preskupi.

Tipa pronađi po prodavnicama korišćene garderobe neke markirane farmerke.
Kupi najskuplje koje možeš da platiš nove kožne cipele.
Nađi nekog šanera za markirani kaiš koji samo izgleda nebitno a ustvari je preskup. I tako sastavi jedan outfit koji bi nosio neki bogataš.
Pojavi se gde te niko ne zna taksijem. I popi nekoliko pića i časti konobaricu više od deset posto računa u apoenima tako da ti ne vrača nikakav kusur. Kao da ti pare nisu bitne.
Bez polu skupih časovnika, narukvica i ostalih detalja.
Ako imaš nešto od nakita što je stvarno preskupo ponesi i to, ali bolje ništa nego neke debislke fosil satove od pedeset evra.

I da što su ljudi veći malograđani i siromašniji, srednja klasa, lakše ćeš da im prodaš priču.

Ako imaš od koga pozajmi neki besan auto,ili iznajmi ako baš hoćeš do ekstrema da ideš sa prevarom.

t. manipulator manipulatora
>>
Obuci se kao da ti nije stalo da pokažeš da imaš mnogo para, ali neka ti se kroz tu lažnu sliku probijaju detalji koji su stvarno preskupi.
Tipa pronađi po prodavnicama korišćene garderobe neke markirane farmerke.
Kupi najskuplje koje možeš da platiš nove kožne cipele.
Nađi nekog šanera za markirani kaiš koji samo izgleda nebitno a ustvari je preskup. I tako sastavi jedan outfit koji bi nosio neki bogataš.
Pojavi se gde te niko ne zna taksijem. I popi nekoliko pića i časti konobaricu više od deset posto računa u apoenima tako da ti ne vrača nikakav kusur. Kao da ti pare nisu bitne.
Bez polu skupih časovnika, narukvica i ostalih detalja.
Ako imaš nešto od nakita što je stvarno preskupo ponesi i to, ali bolje ništa nego neke debislke fosil satove od pedeset evra.
I da što su ljudi veći malograđani i siromašniji, srednja klasa, lakše ćeš da im prodaš priču.
>Ako imaš od koga pozajmi neki besan auto,ili iznajmi ako baš hoćeš do ekstrema da ideš sa prevarom.
t. manipulator manipulatora
>>
kako je glasila ona mema od jucer? ona gdje je neki levat srao za autizam i higijenu? cudi me da nije pustila korijenje bila je bas dobra
>>
>>53776408
>small minority

Not at all they were the leading majority and most influencal group of christians in Bosnia, for over three centuries. Bosnia was filled to the brim with heretics since the days of Ban Kulin. It was a paradise sanctuary for heretics all over Europe fleeing persecturion (mostly Roman persecution). THe remnants of cathars who survived or outsmarted the Inquisition (which was invented against them) fled to Bosnia where they obtained shelter and were invited to become a national supported by the Ban.

In the midst of persecution and barbarism Bosnia was a safe haven for good people.

The local population jeerfully trashed the local Roman churches (planted there with Vatican and Hungarian money) and removed alll crosses.

They were the greatest people during the Midle Ages (1000-1450). Something must have seeped down through the generations to the contemporary Bosniaks.

It is my life dream to settle in Bosnia and study their history, their beliefs of past and of present, and maybe write a little book and a powerpoint presentation about how they are better people than most. Then I'd roam the land (BiH) doing the presentation, and of course there will be additional campaigning to re-instate the old flag.
>>
>>53778353
zato što si peder i licemer, ljubomorno autistično govno nisi ok sa time, to je tvoj problem. jednako kao što je tvoj problem odustvo lične higijene, ili artikulisanog govora, ili pak bilo kakvog talenta koji bi se dopao osobi suprotnog pola. jebiga, svakom svoje.
>>
>>53777977
Dubsi!
>>53777900
Pa dubsi ponovo!

Austro Adria potvrđena!!
Huraaaaaa!

Austria - 8 623k
Croatia - 4 280k
Slovenia - 2 060k
Herzegovina (Croats) - 580k
South Tirol - 511k

= 16 324k

BDP zbrojen = 504 mlrd €
BDP po glavi stanovnika = 30 874€
>>
>>53778681
>hercegovci
>hrvati

izaberi jedno
>>
File: 1453136259013.png (230 KB, 2881x2475) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453136259013.png
230 KB, 2881x2475
>>53777900
>>
>>53777900
gdje je kurdistan
>>
>>53778118
>>53778147

Jebo sam dosta sponzuruša u poslednjih 15 godina tako što sam im se predstavljao kao ono što one traže. Toliko su zaslepljene i toliko žele da nađu bogatog da same popune sitne rupe u mojoj prevari.

Najslađi deo jebanja je kad joj za vreme najajačeg prodiranja kučećim stilom kažem da sam nezaposleni bednik bez računa u banci sa manje od dvesta dianra u džepu. Svaka krene da se trza i da meša kao bik u rodeu.
>>
why do yugos have this bad jungle fever?
>>
>>53778775
Trust me, no Bosnikas or Serbs.
Otherwise this is good too.
>>
>>53778920
its' a meme
black females are digusting
>>
>>53778868
ljubičasto
Turska je ostala cijela, slobodno napravi promjenu pa ću ju možda i preuzeti i shillati naokolo ako sam zadovoljan
>>
>>53778775
NOOOO!!!!
Too many gypsies - Hungary, Romania, Slovakia Czechska have to many gypsies.
And whole BIH? NOOOOOO!!!!
Serbs and Bosniaks are there!
No way, man.No way!
>>
>>53778465
da da, to je to
zahvaljujem
>>
>>53778925
>>53779200

You can use homeopathic dosages of poison to get immune to it the same way you can use .22 bullets to build up immunity to 9mm.
>>
>>53777977
gledajte ovog cucka, gledajte i nasmijte mu se sa haha
>>
>>53778978
nama daj crnkinje, a ti sebi uzmi crnce cuckčino dudlerska
>>
>>53779265
to valjda tebe sprda, tako ti zvučiš kada zanjekuješ Hrvatske svete zemlje jer "m-m-m-muh tamo b..b..bosanci žive" lmaozzz
>>
>>53779360
>>53779265
to je da stranci vide konju
izgleda kao da razgovaram sa austrijancem i onda mi to daje legitimitet, kužiš
ljudi lakše prihvaćaju ideje kada vide da netko "njihov" ih isto želi
>>
>>53777977
konjušar detected
>>
Probudite me oko 22
Hvala
>>
>>53779401
tko dira ugljen taj se zmaže smrade sidaški
>>
File: AU-trialism.png (289 KB, 1280x988) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
AU-trialism.png
289 KB, 1280x988
>>53779318
>>53779318

you're replying to serves
the map is righteous
>>
File: Veljko_Petrović.jpg (25 KB, 395x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Veljko_Petrović.jpg
25 KB, 395x500
>>53779318
Glup si.
>>
File: 1453136259013.png (294 KB, 2881x2475) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453136259013.png
294 KB, 2881x2475
>>53779048
optimalni kurdistan

zaslužili su državu
>>
>>53779318
odleti nazad osmanlijama na ćilimu
>>
File: hrvatska (2).png (84 KB, 730x599) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hrvatska (2).png
84 KB, 730x599
>>53779458
ma nabim ja tebe lagano na kurac

ZA DOM
>>
>>53779632
>on hoće sandžak i pola bosne gde uopšte nema hrvata
ma top CEC bre
>>
File: tesla hrvatina.jpg (61 KB, 640x903) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tesla hrvatina.jpg
61 KB, 640x903
>>53779665
>le ako si musliman nisi hrvat
>le ako si pravoslavac nisi hrvat
ubi se lelzz
>>
>>53779632
>želi sve muslimane
>želi srbe
radije odmah priznaj da želiš jugoslaviju, galeb ti se na šajkaču posro
>>
File: 29005993.jpg (265 KB, 1440x770) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
29005993.jpg
265 KB, 1440x770
>>53779665
Uselit će se ;)
>>
File: TOP.jpg (30 KB, 720x438) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
TOP.jpg
30 KB, 720x438
>"servska" """nacija"""
>""servski"" ""jezik""
>"""servski""" """običaji"""
>>
>>53779706
>dalmatinskoga
>slavonskoga
friendly reminder da su slavonija i dalmacija slobodne države
hrvati vratite se u iran tnx
>>
počinje
>>
File: 1347221889859.jpg (30 KB, 400x331) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1347221889859.jpg
30 KB, 400x331
What if all of /ex-yu/ was united under some neutral foreign cunt-tree like Norway? Then the state religion would be protestantism so nobody would be favored, and the state language would be completely unrelated to any of the languages of ex-yu, so again nobody would be favored.

I think I just saved yugoslavia guys
>>
koliki bednik treba biti da ti je vrhunac dana prepucavanje sa anonimnim idiotima izmedju srba i hrvata

pa ubijte se doslovno jebo vas pas, smarate u picku materinu vise
>>
>>53779766
2015
+
1
>>
>>53779721

može
>>
>>53779816
DUDE GENOCIDE LMAO
>>
>>53779706
>>53779706

>hrvati tako bazirani da imaju 3 kraljevine

ZDS!

=U=

>>53779818
>>53779818

Hrvatina Ustaša Josip Broz dominira Hrvatski Beograd!

=U=
>>
>>53779750
a kaj s nama hercegovcima?
>>
>>53779818
>prvo ih dominraju ustaše
>onda ih dominiraju hrvatski partizani
lmaozzz

servi uvijek dominirani od Dominantnih Hrvatina
>>
>>53779706
tesla legenda svih hrvata
>>
https://www.youtube.com/watch?v=KQ6Rg4pZC4E
>crvati
>uspešni u sportu
ma top CEC bre
>>
>>53779934
vrati se u otadzbinu
>>
>>53779944
>>53779944

OVOVO

Ustaše i Partizani dva brata HRVATA!!!

evo Predsjednika Svih Hrvata Franja Tuđmana u partizanskoj odori!! ZA DOM
ZA DOM SPREMNI
>>
>>53779742
>savez s Nijemcima da maknu Turke
>kod WWI pustimo Nijemce da izgube, Hrvati samo dezertiraju
>odemo u Jugoslaviju da nam Talijani ne pokradu zemlju
>WWII pustimo Nijemce da uđu u Jugoslaviju
>Hrvat Pavelić ukloni Srbe, Židove i Cigane
>Partizane vodi Hrvat Tito
>Ustaše Vatikan spasi i pobjegnu u Južnu Ameriku gdje lagodno žive
>Domobrani se pridruže Partizanima
>Tito ukloni talijansku i njemačku manjinu
>malo guštamo kao komunjare dok ne napustimo Jugoslaviju
>ostali Srbi pobjegnu 90-ih
>imamo etnički čistu Hrvatsku

Koji smo mi kraljevi.

https://www.youtube.com/watch?v=VVUfa3ZTEVA
>>
File: alpedunavjadran.png (9 KB, 229x119) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
alpedunavjadran.png
9 KB, 229x119
JI sirotinja neka se napuši kite
sretno dole na balkanu
>>
File: ustaša.jpg (55 KB, 720x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ustaša.jpg
55 KB, 720x576
https://www.youtube.com/watch?v=dAMR8iGkq0E

U BOJ
U BOJ
>>
File: dordemartinovic.jpg (17 KB, 485x323) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dordemartinovic.jpg
17 KB, 485x323
>ww2

partizanski oslobodilački pokret = vođen od HRVATINE Josipa Broza!

ustaše = Hrvatske legende i borci!

a gdje su servi? hahaha, kakav slab i beznačajan narod ti servi...

ZDS
>>
>>53780073
ovdje dominiramo
jebemo purgerica, a purgeri nas mole da ih zaposlimo
>>
>>53780166
HRVATINE UVIJEK DOMINIRAJU
>>
>>53780166
>>53780166
>ta slika

jel to onaj kome su Šiptari napastovali servsku guzicu?

HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA ah ti servi...
>>
>>53780166
>ta slika

TOP LELČEČ

servi jel vas boli GUZA? ono.. ANUS i TO?
hahahahahah

servi.. to su seksualne manjine!!
hahahahahahahahahahahahaha
>>
kaj se zbiva
>>
>>53780309
proliv je preuzeo konac
>>
>>53780166
servi uvijek primaju u guzu lelzzzz
>>
opet ganci sa španskog spama
>>
Profesor Legenda opet siluje servske bebice hahah ..
>>
>>53780326
kaj ćemo sad
>>
>>53780166
>>53780166

nisu trebali s bocom, mogli su unajmit Hrvatinu =U=stašu da ga jednostavno izjebe sa ustaškom kurčinom od 5 metara!

haha
>>
>>53780394
briješ da ga se isplati prijavljivat?
>>
File: 1444419983243.jpg (117 KB, 782x835) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444419983243.jpg
117 KB, 782x835
>>53780405
>>53780405

>nisu trebali s bocom, mogli su unajmit Hrvatinu =U=stašu da ga jednostavno izjebe sa ustaškom kurčinom od 5 metara!
>>
>>53780405
>nisu trebali s bocom, mogli su unajmit Hrvatinu =U=stašu da ga jednostavno izjebe sa ustaškom kurčinom od 5 metara!
ahahahahahahah

servi REEEKT aahahahab
>>
>>53780477
>>53780468
>>53780405
cigo
prestani se truditi, nemožeš tako postati hrvat
>>
>>53780405
>>53780405
>>53780405

>nisu trebali s bocom, mogli su unajmit Hrvatinu =U=stašu da ga jednostavno izjebe sa ustaškom kurčinom od 5 metara!

hahahahaha

dap.. Ustaški kurac je dizajniran da Izjebe serve do smrti, ali da servkinje zadovolji i oplodi sa deset Ustaša

>servi na aparatima
..
>servkinje na Hrvatima!!

hahahaha serviiiiiiiiii
>>
haha pazi ove junfere nejebice misle da ce "reportanjem" zaustvit PREDAVANJE... ???
ahahaha
>>
>>53780573
hahahahahaha... le Ž ... LE ČEČKEC

e ako ću se morat sad ustat i kliknut onaj fani gumbić na ruterzu!! pa popizdit ću a e!!

hahahahahahahahaha

>>53780514
boli guza a? jel ko >>53780166 ili ipak malo manje???hahahahahahahahaha
>>
>>53779816
>trenutna godina
>travar bez trave

...
>>
PROFE§§OR JEBE I NE VADI

..

hhhhhhhhh LMAOZZ
>>
>>53780538
>>53780538

>dap.. Ustaški kurac je dizajniran da Izjebe serve do smrti, ali da servkinje zadovolji i oplodi sa deset Ustaša

ww2 u jednom postu!
hahahahahahahaha

...

....

tssk tssk! hahahah ccchahahahahahaha
>>
hrvatske zemlje!!!

svi koji kažu suprotno su il servi.. hahahah "servi" bahahaha...
ILI pak pickice iz centra!!

ZA DOM

=U=

ČETRNAJST RIJEČI!!
14/88

...
>>
>>53780648
vjerovatno im bude legelizirao za godinu i pol ili tako nešto
pokušat će to pokazat kao veliku pobjedu
jebenu
travu

žene su glupe ko pička
>>
ciga iz španskog na aparatima
>>
>>53780838
Juče je priznao da nema mogućnost ni sposobnost da legalizuje.
>>
>servi
>borilačke viještine
hhhhhhhhbahahahahahaha
>>
>>53780459
ne baš
>>
Nisam dolazio dve sedmice... jbt ova legenda je i dalje ovde hahaha Joj da mi je njegov mozak da se odmorim ko covek.
Baj d vej odakle mu vise IP-evi ^_^
>>
>>53781244
evo cigo prešo na srpski proxy
>>
>>53781244
ugasi proxy
>>
File: question mark.jpg (8 KB, 304x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
question mark.jpg
8 KB, 304x320
What are you all's opinion on the Bosnian war?
>>
>>53781244
ugasi ga
>>
>>53781358
evo :-----)
>>
haha
>>
>odem u rewe danas
>slučajno blokiram prolaz sa kolicima
>priđe mi neki lik s leđa
>pomaknem se
>kaže 'hvala'
>odgovorim 'niš'
>oboje se nasmijemo i odemo svojim putem

#justdiasporathings
>>
loled
>>
počinje dnevnik
>>
i?
>>
elliot hulse je nigerski manlet i narkoman
>>
>servske cajke
>servske

lmaozzz, sve bosanske Sevdalinke s'to bajo

..
>>
>>53781786
>>53781786
>>53781786


ovovovo

servi kopiraju sve pa tako i glazbu od ustaških muslimana
>>
imam neugodan deža vuz :/
>>
File: 1452884246916.jpg (28 KB, 273x282) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452884246916.jpg
28 KB, 273x282
Ovaj poremeceni lik je uspeo sam da spusti rejting svim hrvatima na 4chanu...ako je to uopste bilo moguce.
>>
>be me
>dođem u /ex-yu/ za shits and giggles
>skype ustašice u polnom žaru se trljaju o tastaturu
>dijaspora sere
>servi/crvati
>"da se ja pitam, granica bi bila..."

Gamad.
>>
File: 1438202.png (64 KB, 688x520) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438202.png
64 KB, 688x520
samo ovo momci
>>
kakvi idioti ovi srbi ne vide da je jedan hrvat spama jebo me pas ak nisu gluplji od bosanaca
>>
>>53781479
dražesno zapravo
>>
>>53782486
ovo (mig mig) .
>>
>>53782642
:@@@
>>
>odem na haxball
>stavim tursku zastavu
>otvorim sobu FREE KURDISTAN
>nick mi je armenian genocide
>full soba 22 coveka u roku od 2 minuta
>svi kucaju u isto vreme

svrsh time
>>
File: gustav1.jpg (24 KB, 300x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gustav1.jpg
24 KB, 300x450
IRC

>ponovo maloumnici preuzeli thread, ovamo je ekipa
>>
>>53783099
uputi me
>>
http://www.klix.ba/magazin/zanimljivosti/u-new-yorku-postavljene-kabine-za-masturbaciju/160118074

a đe su nama ovakve kabine?
>>
glupi slovenci rofl
>>
>>53783409
Titova, prema Kamernom teatru
>>
>>53783409
Sta ti je progresivni zapad. Bravo mamu vam jebem retardiranu.
>>
http://www.findsnapchatfriends.com/profile/view/papadomi7/886255
>>
File: kt.jpg (67 KB, 600x433) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kt.jpg
67 KB, 600x433
>>53783513
pic.
>>
platio bi nekom da banuje ovog smrada sto shitpostuje svakih 30 sec ! izgleda da on 24/7 razmislja o srbima ... idi kod psihijatra dete
>>
>>53783513
>>53783570

najdemo se sutra tamo da ti pokazem nesto?
>>
>>53783568
>I have 14 years, and I dont have girl ;)
JEBA TE BOG
>>
>>53783640
važi
ponesi vazelin
>>
>>53783548
oni priznajem imaju dosta dobrih stvari, imaju dobru svijest o potrebama savremenog covjeka ali ovo je pretjerivanje svega mi

neke stvari jednostavno ne treba dozvolit iako je covjekova potreba tipa kao sto su gej parade ili ove ovakve jebanije
>>
>>53783568
odjebi sa ovakvim stvarima jebem ti pleme
>>
>>53783680
ja imam duplo i nemam gf
>>
>>53783732
imam sutra ispit do 12 negdje, a mrsko mi se teglit do gore
ajmo promjenit lokaciju, negdje dole niz miljacku
>>
>>53783680
a dizajn sajta je vrunski, prostor za komentare nema nikakvu zastitu, mozes ih spamovat samo tako
>>
>>53783790
ovaj ce i jebat...ima frizuricu a mi ce da sjedimo na hemoroidima i dalje
>>
>>53783910
to sam teo da predlozim eheheh
>>
diram masturbiram
>>
hocemo rajdat ovo sranje
http://www.findsnapchatfriends.com/
>>
>>53784189
biraj profil
>>
>>53783833
Vilsonovo je najdalje što mogu, kad raja može do Bachussa možeš i ti to Vilsonovog
>>
File: 2.jpg (52 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2.jpg
52 KB, 500x500
Moja devojka je veterinar i dobila je posao u Dubaiju za 3700 evra mesečno i odlučila je da prihvati.

Ona hoće da ostanemo zajedno, ali da bi ona i ja živeli u UAE moramo se venčati i ujedno ja moram da batalim sve što imam tu da bi se osposobio tamo. A nemam pojma ni šta bi koji kurac krasni radio u Dubaiju.

Volim je pička joj materina. What do?
>>
>>53784357
mogu mogu nema sta
i sta cemo onda?
>>
>>53784251
http://www.findsnapchatfriends.com/profile/view/dezaraedevries/886322

LEC GO BOI
>>
ITT: retardi
>>
>>53784439
nemoj mene pitati
ovo je tvoja ideja
>>
>2016
>Jos niste osetili to zadovoljstvo kada pusite kurac i neko vam svrsi niz grlo
>ubijtese
>>
>>53784675
kaj bi ti stari rekao da to čuje
>>
>>53784488
>>53784488
a jbg nisam ja dobar u ovome
mozemo li ovaj susret odgodit onda?
>>
>>53784728
"KADA MOJE USI CUJU MUZIKU NA STRUJU KADA MOJE SRCE BIJE UZ RITAM MELODIJE"
>>
>>53784675
>Ja sam iz Beograda: the post
>>
stigli seljaci pripremite se za kmečanje
>>
>>53784816
kako mozes biti srbin ako nisi iz beograda
>dijaspora na vidiku
>>
jeste danas gdje ste prije 5 godina očekivali da će te biti?
>>
>>53752854
>>
>>53777677
whited.com
>>
File: kres.jpg (67 KB, 717x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kres.jpg
67 KB, 717x960
ja bi ovo kresno
>u potpisu Andrija Milosevic
>>
File: 1443032249887.png (34 KB, 675x694) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443032249887.png
34 KB, 675x694
zapalit ću dva, tri srpska štaba,
da ja nisam dolazio džaba
>>
>>53784366
A jel imas struku ili faks? Sta inace radis?
>>
File: 3.jpg (50 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3.jpg
50 KB, 500x500
>>53786087
Radim kao grafički dizajner i ilustrator. Prešao sam na freelance pre godinu dana i živim lepo i radim svega par dana u nedelji, a ako pređem u UAE sa njom, onda ću kurac malo raditi freelance, tako da bi se opet morao vratiti nazad na agencijski posao (što baš i ne želim), a ne znam šta bi drugo radio.

Mada nisam finjak, crnčio bi ako bi se to plaćalo redovno, ono što mene jebava je to mrtvo venčanje. Zajedno smo skoro 3 godine, kako da ja znam da li sam spreman da se obavežem na nju? I da odem u državu gde znam nula (0) ljudi i gde će me bičevati ako se napijem kao bulja.

Sigurno neću braniti njoj da ode, i podržaću je da ode makar i raskinuli, moje jedino pitanje je da li bi ja sam bio spreman na taj korak.
>>
>>53786407
dobro razmisli o sledecem koraku
>>
>>53786474
mnogo si mu pomogao jebote
>>
>inb4 video dekapitacije srpske neetare sa exyu-a

život je lijep
>>
>>53786474
ovo hahaha
ko ga jebem mamu mu jebem naso ovde da lozi i laze ljude
>>
>>53786474
Hvala na savetu buraz, gde bi bio bez tebe.
>>
>>53786407
pazi da se ne zajebes
>XD
>>
>>53786693
bahahahahh ne znam sto mi je ovoliko smesno
>>
File: 6.jpg (67 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
6.jpg
67 KB, 500x500
>>53786581
Čitam sada ovo:

https://en.wikipedia.org/wiki/United_Arab_Emirates#Law

Pa ja sam druže moj u takvom kurcu. Samo je pitanje da li će me bičevati do smrti, oma obezglaviti ili će me kamenovati. Jebeno te ubiju zbog apostaze! U dve hiljade i šesnaestoj godini (2016)!

Ne kapiram da li to znači da ne smem da odem tamo kao "ateista" (inb4 komunjara) ili moram da odem tamo i da rejvujem kako sa pravoslavac.

Jebem im mater.
>>
>>53786814
za strance su druga pravila brijem

jedino kaj sam čuo za uae i dubai da su jebeno sterilni, nema duše, sve novo super čisto al ono nema ništa iza toga
i svi se kurče lovom jer nemaju niš drugo, svi seru i lažu gore neg na balkanu i šefu ne smiješ niš reć jer on zna najbolje
>>
>>53786407
zašto ne možeš bit freelancer iz dubaija, pa isto je.
>>
>>53787055
još bolje jer se možeš kurčiti da si u dubaiju ne u beogradu
>>
>>53787005
>čuo sam

kako mi idu na kurac takvi idioti
>>
>>53787147
boli me kurac kaj tebi ide na kurac
>>
>>53787243
>boli me kurac kaj tebi ide na kurac
koji si ti cool tip
>>
>>53787296
znam
>>
>>53786407
Najbolje ti je da se zaposlis tamo u Dubaiu za neke velike pare u svojoj struci i da zivite relativno luksuzan zivot zajedno.
Ne vidim bolje resenje iskreno, opet razmisli na tebi je.
>>
File: 5.png (513 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5.png
513 KB, 500x500
>>53787055
Jer ovako zarađujem 600$ do 1000$ dolara mesečno i time pokrivam sve troškove i komotno sam u plusu. Problem je što to nije redovno i ako recimo jedan mesec nemam dovoljno posla, imam ušteđevine. U UAE je plata 3 soma, morao bi da radim kao crnac to da stignem, a opet ne bi mogao da uštedim išta. A pored toga, ne bi mogao da inajmim stan jer nema redovno zaposlenje. Ugl imao bi pun kurac problema. Kontam da bi radio freelance sa strane ako bi imao vremena, ali bi morao da imam redovan posao zbog osiguranja i tih sranja oko stanova.

>>53787005
Jedino se šerijatski zakon ne važi za strance (sem oko braka/razvoda/dece), ali recimo "uvreda islama" i tako neke šeme se uveliko odnose i na nas. Ako jedem u toku ramadana ili ako poljubim devojku na javnom mestu itd, najebem.

Što se apostaze tiče, to još nisam izvalio. Znam da možeš da budeš tamo sve sem Ahmadija (musliman), i možeš da imaš crkve i šta ti ja znam, ali ne znam da li mogu biti ateista.
>>
A i pazi ti nju kako je boli kurac za tebe a ti tu trcis ko ker. Klasican scenario.
>>
>>53787763
>Ako jedem u toku ramadana ili ako poljubim devojku na javnom mestu itd, najebem.
a pazi se

večinom su ti stranci šefovi i brijem da će ljude bolit kurac za religiju
ak te pritaju proseri pravoslavac ak ti je baš bed i to je to, nitko te neće provjeravat
>>
>>53787763
biraj oces na sake ili na pistol
>>
>pola godine teroriziramo plg na fit-u
>prijavljujemo svaki post za koji postoji i najmanja mogućnost za ban
>doksali smo trojicu trippedera i slali poruke njihovim poslodavcima i prijateljima na fejsu
>većina trippedera više ne posta ili posta bez tripa
>aktivnosti je pala na jedan thread dnevno
>>
You stole the OP-image from our thread. Delete this thread then delete it from your image folder, thank you.
>>
>>53787804
obo
>>
>>53787763
dobro razmisli o sledecem koraku
>>
>>53787937
t. sean
>>
>>53787804
Kontam da se tako čini, ali nije tako, ona ne bi išla po cenu nas/mene, ja sam taj koji hoće da se ona fokusira na karijeru, jebeno gradi taj shit od srednje škole. Drugim rečima, neću da joj dozvolim da ispadne glupa ko kurac i ostane u mrtvoj Srbiji "zbog dečka".

Ako ja dignem dramu ja je mogu zadržati ovde i da nastavimo kao i do sada, ali realno neću da je držim na lancu, stvarno bi radije da raskinemo nego da budem jedan od "tih" tipova.

>>53787908
To sam i ja kontao, nabacim neki drveni plusić oko vrata i kažem da sam pravoslavac da bi me ostavili na miru. Šefovima se mahom jebe, oni bi da šljakaš i to je to, njihova murja koja bi da me umlati sa kuranom je druga stvar.

>>53787923
Isključivo na šake brate moj. Samo boks, samo nasilje.
>>
>>53788064
>ja sam taj koji hoće da se ona fokusira na karijeru
pa sta nam onda seres ovde i sta se prenemazes jebem ti mater nezanimljivu

case closed
sage
>>
http://www.blic.rs/vesti/drustvo/skandal-u-kraljevu-ucenici-navukli-profesora-da-se-slika-go/cg3cyvv

>nastavnik likovnog
>nadimak mu Tandarela
>Tandarela

hahaha o jebem te zivote
>>
File: gdin-z-babic-sns.jpg (48 KB, 890x395) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gdin-z-babic-sns.jpg
48 KB, 890x395
gledao danas ono govno na pinku kao pinkova audicija i dođe hrvatina neka, neki domagoj i priča o tome kako bi mu bilo do jaja da je peder, kao mogao bi da igra bilijar sa frajerom i tako to, cec

edit: https://www.youtube.com/watch?v=P9GaXg7L0wg
>>
Jebena bosna i kosovo imaju zastavu na istu foru... Zar su morali ovako ocigledno da pokazu ko ih je napravio i da im je isti gazda..Koje kurcenje hahha
To fazon ko svevidece oko na dolaru...
Bukvalno nam govore "da,mi smo, ne mozete nam nista"
>>
>>53788195
>blic.rs
>.rs
>bosna

cuck
>>
>>53788064
Ja bi je ladno pustio da ide ako hoce. Svaka punoljetna odrasla osoba je sposobna da razmislja svojom glavom i trebalo bi da zna sta je najbolje za nju. Zar neko uvijek treba da joj govori sta da radi? Sta ce se desit ako nadje opet drugi poso negdje drugo, opet moras da pravis dramu? Zajebi to onda ako jedino pritisak daje rezultate
>>
File: layne.jpg (5 KB, 300x201) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
layne.jpg
5 KB, 300x201
>>53788330
>hrvat naziva nekoga cuckom
sta sve necu videti ovde
>>
>>53788296
a tebi se odma digo aa
>>
>>53788330
>filozof erotikomanije i orgazmolog i psihoseksolog, ali bez nastranog i samo uz obostrano zadovoljstv

hahah aaa
>>
>>53788155
Jebem te u razdeljak, nije pitanje da li će ona ići, pitanje je da li ću ja ići ili ne.

>>53788372
I to što kažeš. Cenim da joj dam podršku i da bega odavde pa da nađem izgovor da ostanem tu još "koji mesec" da ja svarim celu situaciju i da se sklopim, pa ako mi se ideja ne bude činila prijemčivom, onda ću joj to reći i a-u-kurac utopiću se u rakiji i dočekati naredni dan na 4chanu.

Šta je tu je.
>>
>>53788303
ajd šta si se usro, neće ujo sam više da te lema
>>
>>53788450
ne nego je simptomatično kako uz hrvate neraskidivo ide i priča u prcanju u čmar
8===========D~~~~~~~
>>
komunizam > vaša sranja
>>
>>53788537
>ne nisam peder, nego ga primam u prkno hehe
>>
nema ništa loše u pušenju kurca
>>
>>53785366
underrated post
>>
Ako te kikiriki može ubiti, onda stvarno nema svrhe da živiš dbi
>>
>>53788816
rate this one >>53788806
>>
>>53788816
what's special in having email address ending in @whited.com?
>>
>>53788806
moram priznat da sam malo znatizeljan sto se tice toga~
>>
>>53788962
šta ti kažeš o lizanju prkna?
>>
>>53788997
odjebi on je moj
>>
>Daily reminder:

Moje džibersko pseto >>> vaše džibersko pseto
>>
>>53788997
kurca? joj ne znam, sad me bas stid kad me to pitas kyuu
>>
>>53789032
>>53788997
>>53788962
>>53788806

>the city of you
>>
>>53788997
a sta kazes da ti ja malo popusim kurac?
>>
http://www.klix.ba/magazin/zanimljivosti/u-new-yorku-postavljene-kabine-za-masturbaciju/160118074
>zapadna kultura
>>
ja sam uvjeren da je 90% exyu-a biseksualno
>>
>>53789268
Svi smo mi pomalo gej.
>>
File: hnnnnnnnnnnnn.jpg (6 KB, 229x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hnnnnnnnnnnnn.jpg
6 KB, 229x200
uh sinovi ala bi čiča ovo bogato filovao mujsperom

https://www.youtube.com/watch?v=MsYqeRmpnR0
>>
>>53789268
da li se i trapovi smatraju biseksualnoscu ako sam musko? Pod pretpostavkom da je trap bas onako lijep do te mjere da ga ne mozes prepoznat da je musko
>>
>>53789268
To bi objasnilo svu tu silnu seksualnu tenziju između vas ustaša/crvata i četnika/serva.
>>
>>53789329
Ne brate, samo si pederčina dbi.
>>
>>53789489
2016-ta je brate, skuliraj
>>
>>53789582
Ne, ne, nemam ništa protiv da nam se resident bosoonac šuri u plinaru, samo naglašavam da nema potrebe to nazivati nečim što nije.
>>
>nikad nećeš zapalit gens s nebojšom
>nikad si ga nećete međusobno izdrkat
>nikad nećete poslije toga igrati pes

zašto živjeti ;;___;;
>>
>>53789489
recimo ovako nesto
http://www.xvideos.com/video15762089/gorgeous_blonde_shemale

ti i on sami u sobi, niko nece saznati
zar ga nebi taslačio?
>>
jebote kako se nakotilo ove pederske gamadi znači strašno

jebaćemo vam bre mater kad dveri pobede na izborima
>>
>>53789910
kako bi te sad izjebo nisi svjestan
>>
>>53789807
Dovoljno je sto bih ja znao... i mozda cak i Bog svi moji preci.
>>
>nikad nećeš šetat zagrljen sa živojinom po petrovaradinu
>>
>>53789807
Jebemumater buraz, to je bukvalno random tipus iz menze u plavoj haljini sa perikom i malo šminke. Po ovoj logici bi trpao i kera ako mi ga namontiraš malo.

Ne brate, ne bi. Ok je ako ti hoćeš doduše, skroz je u redu to ti pričam, ali da je učestalo -nije.

>>53789910
>kad dveri pobede na izborima

Kako si memenuo i ostao živ.
>>
toliko ste me napalili da ga sad drkam
pazite šta ćete sljedeće napisati
>>
>>53790117
>Hitler did nothing wrong
>>
>>53790117
jet fuel
>>
>nikad nećeš podučit milojicu umijeću sisanja kite
>>
>>53790270
zasto nikad, dodjes u Beograd i krenes lagano
>>
>>53790359
Kreni od Banjica
>>
>>53790359
možeš i ti da mu daš neke privatne časove fegetu bosanski
>>
>>53790359
ajde pali pederu
>>
Najviše na svetu mrzim ______!

>go.
>>
File: shirley.jpg (465 KB, 3000x1987) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
shirley.jpg
465 KB, 3000x1987
ovo je Shirley

bill?
>>
File: esa.jpg (927 KB, 2000x2000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
esa.jpg
927 KB, 2000x2000
>>53791433
sebe
CEMU SVE?
go
>>
>>53791433
SERVE
>>
File: cioran1.jpg (61 KB, 720x538) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cioran1.jpg
61 KB, 720x538
>>53791614
>>
>>53791577
>bill
>>
>ook šef ti slijepo vjeruje
e moj majmune
>>
>>53791871
kako si se lepo upecao
>>
>>53791871
Ko jebe mutavog majmuna
>>
>>53791433
uh, odakle da počnem.... pedere, klince, buržuje, desničare, studente, policiju, vučića, šiptare, četnike, ove govnare što se parkiraju po trotoaru, penzionere, smradove u odelima, imigrante, zapad, rusiju, debile koji igraju igrice, trandže, skejtere, repere, metalce, hrišćane, muslimane, ateiste, youtubere, mog komšiju debelog duleta, prekodrince, kosovare, jebene ere i gedže, ljude koji nisu iz banata itd.
>>
osjetim fedoru
>>
>>53791945
ni keva madjarska te ne voli
>>
ITT:
https://www.youtube.com/watch?v=CS9OO0S5w2k
>>
>>53777677
I'm always amazed for that nigress satisfaction, you can literally tell she's totally satisfied with having a white baby in her.
Instant boner desu.
>>
>>53792355
how can it be white? you of all people should know it will be black/brown
>>
kaj možemo naučiti iz serije moderna obitelj ?
>>
>>53792554
Da ako treniraš brazilsku jiu jitsu da ćeš imati prepičku za ženu i u svojim šezdesetima?
>>
File: 1412208153224.jpg (1 MB, 2140x3000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412208153224.jpg
1 MB, 2140x3000
>>53792554
I dan danas drkam na tu seriju
>>
>>53791433
ja gajim netrepljivost prema netrepljivima.

tj, mrzim samo one koji mrze

>tips fedora
>>
>>53792393
It certainly won't be black, it's white seed, therefore it will be whiter than his mother. Also there's a chance that the baby will be white, w+b doesn't always end up in black or brown. There are several interracial couples that have white and brown kids.
>>
90% drkanja mi je na trapove

gotovo je
>>
File: fddf.webm (3 MB, 640x798) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fddf.webm
3 MB, 640x798
>ajde roki pleši sa mnom

što uraditi ?
>>
>>53792886
>Roki brate šta ti je? Gledam te k'o brata.
>>
>>53792870
bio sam u iskusenju ali bas zbog toga nikada nisam...
>>
>>53792856
< Proof, seal and heidi klum kids, they had 3, two nignogs and one white pure blue eyed blonde girl
>>
zene su prolazna i uobicajena stvar, previse se prepustate zivotinjskom instinktu...ladno ste neandertalci
>>
>>53792856
so they won't know the color of the baby until it comes out of mothers womb?
>>
>>53792886
zakucati joj par šamarčina jako da joj se izbije taj kurvarluk iz glave a zatim kurčinom duboko u nju usaditi tradicionalne vrednosti
>>
>>53792945
That only proves that Heidi is a cheating cunt that gets plowed at the local frat house.

Seal got cucked by a dudebro.
>>
>>53792991
OVO
V V
OVO
>>
>>53792991
Prvo redovno pa onda u pičku.
>>
>>53793013
>Seal got cucked
impossible, he's the one who cucks

I mean look at him, he's the ugliest nigga in europe, that's a massive turn on for any white girl with daddy issues. You can't beat his uglyness
>>
>>53792991
ovo dbi
kurvanluka mi je preko glave
>>
top kek ovaj miro cerar je za plakat aaahahahaha

peace
ljubav
bok
>>
>>53792945
>seal je cu_ckan
lel
>>
https://www.youtube.com/watch?v=MI10oIfNGAY

Hrvati, objasnite.
>>
>>53793013
This is actually true.
Note that the white girl has blue eyes. It can't possible be Seals daughter unless he has a recessive blue eye allele. However his heritage (Nigerian mother, black Brazilian father) suggest that this is extremely unlikely.
>>
neke stvari ovde mi nisu bas najjasnije
>>
>>53793329
Kao na primer, higijena?
>>
>>53793256
Koji podgrejan leš.
>>
>>53793398
ili artikulisanog govora, ili pak bilo kakvog talenta koji bi se dopao osobi suprotnog pola. jebiga, svakom svoje.
>>
You just know that she's ashamed of having that little monkey even her sister knows it
>>
>>53793256
šta ima za objasnit? Ustaška legenda dominira po Hrvatskoj Banja Luci. ZA DOM
>>
>>53793256
ovo je jedini based hrvat
underrated bend takodje
>>
>oni diskutuju o brakovima poznatih

ma jebo vam konj mater
>>
>>53793511
SPREMNI
>>
>>53793513
>jedini based hrvat
tko je satan panonski
>>
>>53793504
sad će bosanac pedofil komentirat djecu pazi kaj sam rekao
>>
>>53793504
can you fuck off from our thread you fucking niggerbringing nigger
>>
>>53793576
ISTINA
>>
>>53793564
ZA KOGA?

>>53793576
OVO
>>
>>53793576
tko je nikola tesla
>>
OVO
>>
>>53793504
lijepo stoje stikle maloj djevojcici slijeve strane mame
>>
>>53793590
>serbian turk
>calling anyone nigger

top keku
>>
>>53793674
Američki plaćenik i LGBT lobista
>>
it begins
>>
rekto vas je ovaj španjolac lolz
>>
>>53793731
mfw you were longer under turks than us , holy shit fuck

consider suicide(bombing)
>>
srbija uzvraća
>>
Tako je majmune, uvezi još malo shitpostovanja u ovo klupko, baš nam je manjka toga.
>>
gde su čamugice ?
>>
>>53793941
nema seksa dok ne udari čamuga od jaja
>>
>>53793925
>>53793925
>>53793925
>>53793925

Novo klupko 10 postova ranije jer moram da palim.

Nema na čemu.
>>
>>53793941

ovo i mene interesuje
>>
>>53793828
>under turks
top kek, nope, not even once, southern spain was conquered by moors(berbers mainly). My ancestors have lived their whole life in north spain, not a single arab set a foot there, while serbia was cucked by the turks since 1300 to 1800. That's a lot of turkish dick in serbian pussy imo.
>>
>>53793990

bate nemogu da gledam tu spodobu

ajde neko novi nek pravi
>>
>>53794031
Shitskin RAUS
>>
>>53794031
you were conquered by actual niggers from africa
Turks are not niggers, nigger.
>>
>>53794056
Stegni muda pičko, neće te internet štedeti.
>>
>>53794116
>Turks are not niggers
>A serbian saying turks are white

Im screening this. And yes, they're niggers
Thread replies: 301
Thread images: 49
Thread DB ID: 450316



[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.